Agadir, a történelem folytatása és a migránskérdés
2015. október 06. írta: Redakció

Agadir, a történelem folytatása és a migránskérdés

agadir.jpg

Vendégszerzőnk, Kóré András politológus írása.

 

Minden évszázad rendelkezik egy, a világ folyamatait alakító első nagy eseménnyel. A 20. században erre a kitüntető figyelemre az első világháború szolgált rá. Kitörése pattanásig feszült helyzetben, a hétköznapi ember számára mégis váratlanul történt.

Ki is figyelt volna a balkáni háborúk kegyetlenségeire és megoldatlanságára, a szövetségi rendszerek egyre mélyülő ellentéteire, és hogyan kaphatott volna nagyobb figyelmet az azóta már híres, „Párducugrás” nevű konfliktus Agadir kikötőjében?

A Balkánon konkrét érdekszféra-harc folyt, amelynek valamelyik fél számára előnyösen, de egyszer el kellett dőlnie, míg az agadiri incidens két nagyhatalom konkrét erőpróbája volt. Történt ugyanis, hogy a francia katonaság a gyarmati versenyfutásban az egész észak-afrikai térségre igényt tartott, így Marokkó sorsa sem kerülte el a figyelmét. 1911-ben egy mesterségesen szított felkelés ürügyén Franciaország „védnöksége”, azaz protektorátusa alá akarta vonni az országot, amelyre a német vezetés legerősebb hadihajójuk – amely a Panther névre hallgatott – Agadir kikötőjébe vezénylésével válaszolt. A „Párducugrás” igazi erőpróba volt politika és politika, hadsereg és hadsereg között. A német flotta ebben az időben még nem érte el versenytársai erejét, de már alkalmas volt arra, hogy megmutassa önmagát, félelmet tudjon kelteni; és nem utolsósorban készen állt arra, hogy kihívások elé kelljen állítani. A megoldás kompromisszummal zárult, magától értetődően Nagy-Britannia közvetítésével – a Párduc pedig, harci kedvében telve, de fogcsikorgatva visszavonult. Abban az évben Marokkó nem lett Franciaország gyarmata.

Miként is kapcsolódik jelen írásom a fenti történelmi eseményhez?

Oroszország új felemelkedése

Meggyőződésem, hogy a 21. század első nagy történelmi eseménye, amely átformálja a globális politikai földrajzunkat, Oroszország világpolitikában ismét megjelenő szerepvállalása és az európai migrációs válság. Szeretném hangsúlyozni, hogy olyan, eddig mindössze pár évet átfogó eseménysort kívánok századunk első történelmi fordulópontjának megtenni, amelynek még nem láthatjuk teljes történetét, hatását és végét sem.

Mégis, azt már felismerhetjük, hogy társadalmi, katonai és közgazdasági szempontból nem egy, hanem több földrészt, kontinenst érint (Európa, Ázsia egy része, Afrika egy része, Egyesült Államok), ekképpen válva a leendő történelmi tankönyvek első fejezetévé a 21. század leírásában.

Megemlékezhetnének természetesen (és részvétlen, aki történetíróként majd nem teszi) a 2001. szeptember 11-i merényletről, amely megérintette a világot. Ugyanakkor a megérintett és az érintett kifejezések között óriási különbség van. Sajnos az amerikaiaknak a Közel-Kelet egy vagy több államával vívott háborúja nem új jelenség. Mind a terrorizmus, mind az ellene folyó háború, az olajban gazdag országok Amerika-barátsága vagy ellenséges hevülete a 20. századdal mutat folytonosságot. Az ikertornyok lerombolása, mint „casus belli” bevonul történelmi tudatunkba, de csak eképpen fogjuk megőrizni, örök csodálattal adózva azoknak a tűzoltóknak és mentőknek, akik életüket áldozták azon a szörnyű napon. Azonban az ezt követő közel-keleti háborúk nem alakították át a világ államainak erősségi és gazdasági sorrendjét.

Miképpen is válhat az Európára nehezedő menekült- és népvándorláskérdés az első nagy történelmi eseménnyé századunkban? Továbbá miért vonhatunk párhuzamot Oroszország világpolitikai szerepvállalása és az első világháború között?

Nem tartozom a „vészmadarak” közé, és még kevésbé szeretnék valamiféle jósként feltűnni, ezért leszögezem: nem tartok és nem vizionálok semmilyen világháborút. Azonban egyértelmű tézisem, hogy Ukrajnában a Krím-félsziget bekebelezése, a szeparatista erők alig leplezett támogatása és a szír kormány orosz támogatása igen sok hasonlóságot mutat az első világháború előtti évek német haditechnikai és stratégiai helyezkedési kísérleteihez. A migrációval kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban megjegyezném, hogy történetírásunk kétségkívül elég nárcisztikus. Önmagát képes történelmi középpontba helyezni, de lássuk be, a világ egyik vezető gazdasági egységének tartós politikai tehetetlensége ténylegesen világtörténelmi jelentőségű. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök tíz év után először szólalt fel az ENSZ közgyűlésén. Nem saját népe védelmében, nem országát ért ellenséges csapások vagy belső terrorfenyegetettség miatt állt a szónoki emelvényre, hanem az Iszlám Állam terrorszervezet és a szíriai kormánycsapatok támogatása ürügyén kért lehetőséget az érvelésre. Önmagában a tény, hogy a világbéke rendjét őrizni kívánó, de konfliktusok esetén mindenképp a legnagyobb sajtónyilvánosságot kapó publikum előtt egy ország vezetője egy másik ország bel- és külügyei érdekében lép fel, jelzi, hogy ki kíván lépni a nemzetközi politika világába és annak alakítója kíván lenni. 

Putyin nem is fogalmazott visszafogottan. Beszédében kifejtette, hogy segítségére lesz a szíriai kormányerőknek, légi csapásokkal támogatja a Bassár el-Aszaddal szövetséges csapatokat. Ezen kívül keményen odaszólt a nyugati világnak, amely politikájával hatalmi vákuumot és bizonytalanságot okozott a térségben. Véleményét nem rejtette véka alá akkor sem, amikor a demokrácia importját és az utóbb leírt politikát tette meg felelőssé az IS térnyerésért.

A kemény szavak és a katonai segítség felajánlása már önmagában is a két nagy katonai erő közötti feszültség létét bizonyítják. A konkrét katonai erőpróbálgatásokat azonban kevésbé észrevehetően, nemzetközileg veszélyes státuszként azonosíthatjuk. A CBS-nek adott nyilatkozatában az orosz elnök az Aszad-rezsim támogatását egyértelműen jelezte, amelyre válaszul a Fekete-tenger térségében amerikai hadihajók jelentek meg. Ukrajnában orosz fegyverekkel harcolnak a szeparatista erők, a balti országok légterében nyílt erőfitogtatás zajlik. A nyári hónapokban volt olyan nap, amikor a harci repülőgépeknek 12 alkalommal kellett felszállniuk orosz berepülések miatt. Rendszeresek a határt megközelítő repülések és a kémrepülések.

Oroszország Ukrajnában és a Baltikumban próbálja ki fegyvereit, újjáépített hadseregét, az oroszok lojalitását, szervezőképességét, és nem utolsósorban a nyugat reakcióit figyeli. Ellentételezésül az USA és a NATO, amely szövetségi rendszerbe mi is beletartozunk, csak hazánkban, immár a sokadik, „Brave Warrior 2015” elnevezésű nagyszabású hadgyakorlatát tartotta. Magyar vezénylettel, NATO csapatokkal.

A liberális demokrácia nem győzött örökre

Francis Fukuyama előadása, majd könyvének megjelenése (A történelem vége és az utolsó ember) még gyermekkoromban történt, így nem érinthetett meg igazán. Egyetemi éveim során azonban igen nagy kérdéseket keltett bennem. Nem is annyira hipotézise, mint inkább történelemszemlélete. Ha leszűkítjük az emberiség történelmét az utóbbi 300-400 évre, néhány ideológiára, akkor egyértelmű a liberális demokrácia győzelme.

De megoldja a liberális demokrácia véglegesen az emberiség problémáit, illetve valóban ez a végső állomás, ahova minden népnek el kell érkeznie? Kijelentése nekem egyet jelentett az idő és a mozgás megszüntetésével, emberek, társadalmi viszonyok alakulásának, technikai fejlődésnek, lelki értékek mindennapi formálódásának egy nagy történelmi haladássá változtatásának ellehetetlenítésével. Egyébként, ha (mint amerikai) tisztában volt országának problémáival, hogyan jelentheti ki azt, hogy a huszadik század végének szűk utcás belvárosaiba születő, heti 50 órát dolgozó munkássá felnövő embere a döntéseit szabadabban hozza meg, mint egy, a klasszikus középkor békés időszakában élő jobbágy?

A történelem rendületlenül halad, így lehet, hogy az emberek nagyobb csoportjai, a népek saját káoszukba süllyedve megmutatják mások gyengeségeit. A migráció kiválóan rávilágított arra, hogy mi a baja a liberális demokráciáknak. A liberális demokrácia feltétele egy általános jólét. Pontosítva a meghatározást: a társadalom lehető legnagyobb részének olyan viszonylagos jó élete, amelyben rendelkezik tulajdonnal, rendszeres és szükségleteit kielégítő jövedelemmel és azt biztonságban is tudja. Ebből következően öntudatos polgára az államának, amely rendjének fenntartásában érdekelt. Ennek a modellnek a társadalmi képe széles középosztályt mutat fel, vékony alsó közép osztállyal és viszonylag keskeny szegény réteggel. Az önmagában biztos polgár a saját jól felfogott érdeke szempontjából is, és azért, mert nem kell félnie, emberségéből fakadva adakozik a szegény sorsú embereknek. Így jön létre az a réteg, amely jó konzervatív polgár módjára megvédi a liberális jogrendszert és a demokratikus politikai berendezkedést. Ha ezek a feltételek nem adottak, az egész liberális demokrácia szétcsúszik a szociális demagógia talaján.

A radikális liberalizmus mindenkit felkarolni kívánó őrülete megijesztette az embereket. Az az őrület, amely csak embertömeget lát, személyeket sosem; amely egy kalap alá veszi a Közel-Keletről érkezett összes embert az iszlámmal; és amely soha nem teszi fel azt a kérdést: te mit szeretnél? Előre eldönti, hogy helyük van Európában, „humanitáriusan” elosztva őket mindenfelé, tőlük, tőlünk függetlenül eldöntve, hogy ők majd hogyan fognak élni itt közöttünk. Természetesen úgy, mint mi. Ez nem lehet számukra kérdés. Azt gondolom, ennél a hozzáállásnál nagyobbat nem árthattak saját maguknak a liberálisok.

A migráció kikezdi a biztonság iránti igényeinket

Hogy a történelem folytatólagosságához miként csatlakozik egy politikaelméleti okfejtés? Az ember első számú szükségletmotivációja az úgynevezett fiziológiai szükségletek kielégítése, és ez egyben a csoport (társadalom) létezésének alapvető ösztönzője is. Az étel, víz, alvás, hajlék birtoklása, a szaporodási lehetőség ebbe a kategóriába sorolandó.

A második szükségletünk a biztonság iránti igény, mind fizikai, mind pszichológiai értelemben. Ide tartoznak a munka, a jövedelem, a komfortérzet és általában az aggodalom kerülésének lehetőségei. Ezek után következik a csoporthovatartozás és a szeretet iránti igény, majd az önmegvalósítás lehetősége. A piramisszerűen felépített szükségletmotivációs ábra lényege az, hogy a következő szint nem tud megvalósulni, ha az előzővel valami nincs rendben.

A migráció, a hatalmas menekült- és vándorló tömeg rögtön a piramis alján elhelyezkedő második, azaz a biztonság iránti igényt kezdte el kihúzni az emberek lába alól. A biztonság érzete valamilyen rendet, rendezett társadalmi viszonyokat feltételez. Részletesebben a termelés eredményének elosztását, a törvények állandóságát, a cselekvés határait abban, hogy mit szabad, mit nem szabad tenni, miképpen lehet az életet és a magántulajdont megvédeni, illetve a saját családtagjaink jövőjét is biztosítani.

Abban az esetben, ha ez utóbbi szükséglet nincs biztosítva, a jól kialakított demokratikus rendszerek, amelyek lehetővé teszik az önmegvalósítás útját is, könnyen visszafordulhatnak, és anakronisztikus vagy éppen újszerű diktatórikus formákat ölthetnek.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr607894020

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

IdomitottFoka 2015.10.06. 10:05:21

"hogy segítségére lesz a szíriai kormányerőknek, légi csapásokkal támogatja a Bassár el-Aszaddal szövetséges csapatokat"

Nem lennék meglepve, ha néhány orosz bombázót amerikai vagy iráni fegyverekkel szednének le a nem asszad párti harcoló felek vmelyike. Úgy látszik Szíria alkalmassá vált a nagyhatalmak szemében a fegyvertechnológiák éles tesztelésére.

miles_Christi 2015.10.06. 11:03:27

Az írás sok érdekes és okos megállapítást tartalmaz, így nagyjából-egészében egyet is tudnék vele érteni. Csak ezzel a liberális demokráciával van némi gondom...

Szerintem hiba a liberális politikusokat, és a liberális "véleményformálókat" olyan embereknek tekinteni, akiket csak a túlzott filantropizmus, és az ahhoz való ragaszkodás vezérelne. Ez szemlátomást nem így van. A liberalizmus a történelemben mindig úgy jelenik meg, mint a meglévőtől való elszakadás, annak jobbátétele, ha kell, radikális eszközökkel. Ez pedig nem a 18. század végén kezdődött. Egyetlen közös ismérve van ezeknek az eszméknek, mégpedig az, hogy deklaráltan az emberiség érdekében teszik, amit tesznek. Mivel pedig ez az "emberbarátság" eszmei alapú, mondjuk úgy, hitbéli kérdés, ezért nem is várható el racionális gondolkodás, sőt, általában még racionális alapon nyugvó vita sem képviselőivel.

A következő tényező, ami ezzel szorosan összefügg, az a hatalomra való törekvés. Az ilyen - általában radikális - "jobbító" eszmék a konzervatív és pragmatikus többség értetlenségével, és passzív ellenállásával találkoznak. Erre azok válasza szinte sosem az ESZME felülvizsgálata, reformja, hanem a radikalizálódás. Ez mutatja legjobban, hogy az eszméhez vallásos hit és ezzel együtt vallásos hevület társul. A saját felsőbbrendűségbe vetett hit, és a hitüket nem osztókkal szembeni irracionális gyűlölet.
A jakobinus diktatúra, amely a "liberté" nevében emberek százezreit börtönöszte be, vagy /és küldte halálba már annyira elcsépelt példa, hogy nem is érdemes idézni. Ugyanez a kategória a 17-es bolsevik forradalom, ami ugyanilyen, csak nagyobb léptékű gyűlöletet és terrort jeéentett mindenkinek aki az ESZME a"minden ember egyenlő" ellensége volt, vagy annak mondták.

Viszont ugyanilyen liberalizmus volt a maga korában mondjuk a lutheri reformáció, és ugyanilyen irracionális volt az abból kialakuló vallásháború is. Szokás a katolikus egyházra mutogatni, mert ez a mai liberálisok korigénye is, de a helyzet az, hogy a reformátorok különféle frakciói ugyanolyan vallási türelmetlenséggel, arroganciával és gyűlölettel viseltettek a katolikusokkal szemben, mint a mai liberálisok a konzervatívokkal szemben. Történelmi tény, hogy a legtöbb boszorkányüldözés és kivégzés a protenstáns Angliában és Észak Európában volt, pont amikorra a katolikus egyház ebből a vadhajtásból már épp kinőtt.

A mai liberálisok ugyanúgy hatalomra törnek, mint elődeik. Forradalomhoz gyengék és nincs támogatottságuk, de a politikában és a médiában kizárólagosságra törekszenek. A Magyarország elleni - valljuk be nyíltan - a jobboldali konzervatív magyar kormány elleni támadásaik nem sokban külömböznek attól, amikor pl. a fracia reformátusok, a híres hugenották a katolikus falvakban a hívekre gyújtották a templomokat, mégsem ezekre emlékszünk, hanem Szent Bertalan éjszakájára, amikor a hugenottákat mészároltatta le a király Párizsban. Miért hisszük azt, hogy a liberálisok máshogy cselekednének, ha valódi hatalom lenne a kezükben? Miért gondoljuk róluk, hogy ártalmatlan emberbarátok, akik mindenkinek jót akarnak, csak kissé túllihegik?

Meggyőződésem, hogy ha tehetnék, ugyanúgy elnyomnának minden más véleményt, mint a kommunisták, a nemzeti szocialisták, a fasiszták, vagy a maga fénykorában az inkvizíció. Az eszközeik is hasonlóak. Aki nem az ő nézeteiket vallja, az nem egyszerűen másként gondolkodó, hanem alacsonyabb rendű, és az emberiség ellensége. Az ilyet pedig legalábbis szeparálni ellehetetleníteni kell, de a legjobb a megsemmisítése volna. Mert ezek a széplelkek mindig az egész emberiség érdekében, annak felvirágzásáért, a "Szebb Jövőért" tesznek. Ezért mindig, minden eszköz megengedett szerintük ebben a harcban. Ha nincsenek érveik, vagy indokaik, kicsit sem riadnak meg attól, hogy hazugságokat kreáljanak.

A helyzet ezzel szemben az, hogy az értékek konzerválását valóban mindig a középréteg, az alapvetően konzervatív többség mentette át. (ezért is hívják néha értékkonzervativizmusnak) Az irónia pedig ebben az, hogy még ennek az elmebeteg hordának az egyébként vitathatatlanul az alapoknál még meglévő értékeit is.

Kivlov 2015.10.06. 12:46:34

liberális demokrácia?
A kettő külön-külön is förmedvény, nemhogy együtt...

inebhedj - szerintem 2015.10.06. 13:06:00

"A liberális demokrácia feltétele egy általános jólét. Pontosítva a meghatározást: a társadalom lehető legnagyobb részének olyan viszonylagos jó élete, amelyben rendelkezik tulajdonnal, rendszeres és szükségleteit kielégítő jövedelemmel és azt biztonságban is tudja. Ebből következően öntudatos polgára az államának, amely rendjének fenntartásában érdekelt."

Ez minden létező, létezett társadalmi rendszer, gazdasági, politikai, világnézeti berendezkedés hosszú távú fennmaradásának feltétele (amennyiben kiegészítjük a fenti definícióból liberális demokrácia esetén is hiányzó azon részlettel, hogy ti. a társadalom gazdaság- és politikailag meghatározó részére gondolunk amikor kielégítő jövedelemről és biztonságról, általános jólétről beszélünk, ezt a csoportot szokás ugyanis mostanság öntudatos polgárnak hívni, a társadalom többi része esetén az öntudat meglehetősen ellenjavallt a status quo fenntartásra érdekében, az öntudat kikapcsolására pedig számos megoldás létezik, akár a terror, akár a vallásosság, akár a látszólagosság, a létező világok legjobbikának illúziója [demokrácia], stb.).

Szóval a fenti megállapítás bár igaz, de semmiben nem különbözteti meg bármely más ideológiától a liberális demokráciát.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:11:41

Nincs liberális demokrácia, csak egyféle demokrácia van.

"Liberálisok" által gyakorolt demokrácia az viszont van, az sajnos olyan is volt. Nem is nagyon sírja vissza senki, kivéve a "liberálisok". Szép is lenne, ha manapság ilyen demokrácia lenne.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.06. 13:12:51

@miles_Christi:

"Meggyőződésem, hogy ha tehetnék, ugyanúgy elnyomnának minden más véleményt, mint a kommunisták, a nemzeti szocialisták, a fasiszták, vagy a maga fénykorában az inkvizíció."

Hibás a feltételes mód használata, hiszen pl. Németországban, ahol a média a liberálisok kizárólagos hatalmában van, totális az eltérő vélemények elhallgatása, elnyomása, ill. e vélemények képviselőinek kiközösítése és - egyelőre csak - erkölcsi megsemmisítése (a náci, xenofób, fasiszta stb. címkével való megbélyegzése).

alfacharlybravo 2015.10.06. 13:13:09

A németeknél jó a hangulat:
A DIe Zeit kommentárok:

messokrat
#6.1 — vor 3 Stunden 6

Was heisst hier halbherzig? In den letzten Tagen haben die Amerikaner 2 IS-Bagger und ein Motorrad zerstört. Ist das etwa nichts?
Gut, die Russen haben im gleichen Zeitraum mehr als 20 IS-Panzer zerbombt. Aber wer weiß was das für Bagger waren. Ist doch durchaus vorstellbar, dass es Kampfbagger waren ähnlich wie die aus den Transformers-Filmen.

Eudämonie
#6 — vor 4 Stunden 41

Man kann einfach nur sagen: Danke Russland!

Je mehr "Geschrei" von den üblichen Verdächtigen USA, Türkei, Saudi Arabien und Katar sowie von den sogenannten "Qualitätsmedien" produziert wird - umso wirkungsvoller scheinen die russischen Angriffe zu sein.

P.S. Das die "stärkstemächtigstegrößte" Armee der Welt eher "halbherzig" gegen den IS gekämpft hat ist ja wohl kein Geheimnis, oder?

P.P.S. Im Jemen scheint das Wetter auch ideal für Kampfjets zu sein - diesbezüglich herrscht aber "beredtes Schweigen".

Salva #5 — vor 1 Minute 1
Die Nato ist ein gefährlicher Gesamtvorfall!
Alle wissen, dass Russland in Syrien Kampfeinsätze fliegt, von der syrischen Staatsführung angefordert.
Jetzt hat sich da doch so ein Pilot ein paar Sekunden lang verflogen, weil halt das Schild in der Luft falsch aufgestellt war und man die Grenzlinie nicht sehen konnte.
Jetzt versucht doch so ein Zündler und Kriegsträumer wie Stoltenberg daraus einen gefährlichen Vorfall zu konstruieren.
Gefährlich sind solche Berufsparanoiker wie er - ständig mit dem Streichholz an der Zündschnur.
Zeit, die NATO endlich aufzulösen und solchen gefährlichen Kaspern jegliche Macht zu entziehen.

alfacharlybravo 2015.10.06. 13:16:49

A kommentárok nagy részét cenzúrázzák, vajh mit írhattak benne, ha fentiek megjelenhettek?

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:17:20

@miles_Christi:

"Meggyőződésem, hogy ha tehetnék, ugyanúgy elnyomnának minden más véleményt, mint a kommunisták, a nemzeti szocialisták, a fasiszták, vagy a maga fénykorában az inkvizíció. Az eszközeik is hasonlóak. Aki nem az ő nézeteiket vallja, az nem egyszerűen másként gondolkodó, hanem alacsonyabb rendű, és az emberiség ellensége."

Egyetértek. 2006.okt.23-a (és utána) a ma már elképzelhetetlen törvénytelenségek, a cinizmus (Révész Mártiriusz, a rendőri azonosítók leestek) Orbánék folyamatos nácizása, az ellenzék összemosása a terroristákkal pontosan ebben az irányba mutatott.

alfacharlybravo 2015.10.06. 13:20:59

Nálunk durvább a cenzúra. Elolvasom az eredeti posztot és halálra röhögöm magam a olvasói véleményeken. Van humora a fiúknak már a NATO feloszlatását követelik mint egy bűnbandáét. A NATO főtitkár mint pszichopata gyújtogató, kezében a égő gyufa a gyújtózsinór mellett?

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:21:30

@alfacharlybravo: Azokat az általában cenzúrázatlan angol kommentekben lehet elolvasni.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:24:01

@alfacharlybravo: Én is jót röhögök ezeken.

Egy csóka azt írja, ellátogatott a gyerekével Londonba. Megérkeztek és bement reklamálni a légitársasága jegyirodájába, hogy rossz helyre érkezett. Az ügynök megnézi a jegyét és mondja, hogy jó a jegy, ez London.

A faszi csodálkozva, de hiszen itt mindenki füstös, hol vannak a fehérek???? :))))))

steery 2015.10.06. 13:27:47

Nincs mese, a túlélésünk érdekében be kell vezetnünk a diktatúrát és keményen el kell nyomnunk az emberi jogokat, humanitárius szempontokat, nemzetközi szerződéseket és mindent, ami a túlélésünket veszélyezteti. Lényegében szembe kell köpnünk az elődeink munkáját és a tőlük örökölt ideológiákat, szarva az őseink sírjára, hagyatékára. Vagy vállalni a pusztulást, ezekkel együtt.

A muszlim bevándorlók nagyon szeretnének itt saríát. Bezzeg otthonról elmenekültek, mert ott nem tetszett nekik a saría ámokfutása. Ha most mi is bevezetjük itt, az ő kedvükért, akkor kezdhetnénk mindjárt azzal, hogy ennek segítségével kiirtjuk a bevándorlókat, különféle ürügyekre hivatkozva. Átszöktél a kerítésen? Ejnye no! Akkor a saría szerint kéz és láb levágás a jutalmad. Kővel dobáltad a rendőröket? Akkor halálra korbácsolást kapsz. Bűncselekményeket követtél el a területünkön? Semmi gond! Szépen lenyakazunk a főtéren. stb.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:28:07

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ismerek egy németet, itt él, itt is dolgozik és olyanokat mesél, amelyek nálunk még a kádár rendszerben is durvák lettek volna.

Pld. egy rossz szó a melóhelyen és nem elég hogy repül, máshová sem veszik fel. Mindenki kussol, nem merik a véleményüket kifejteni.

alfacharlybravo 2015.10.06. 13:28:19

@♔bаtyu♔: Ez is elég az is amit megengednek, kemény szavak, személyes tapasztalatom szerint is nem hülyék a németek csak a média karja beállítani annak őket. A propaganda jellegű médiát sűrűn elküldik a sunyiba. Emlegetik ULF Kotte -t a megvásárolt újságírókat, és tájékozódnak más forrásokból is. Hmmm izgalmas, hogy mi lesz ebből.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:30:28

@steery: Nem a diktatúrát kell bevezetni, hanem a demokráciából szavazás útján kirekeszteni a libsiket, az EU-s struktúrából ránk tehénkedő társaikat pedig jó magasról leszarni.

Amit kb. most csinálunk. Ez egész jól működik is.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:32:53

@alfacharlybravo: A külföldiek biztatják őket, hogy csináljanak már valamit, törjenek már ki végre ebből a rájuk kényszerített önmarcangolásból.

♔bаtyu♔ 2015.10.06. 13:36:45

Úgy látom, a libsiket a net fogja agyonvágni. Nem véletlenül fűzte Merkel Zuckerberget, hogy cenzúrázzon jobban.

Makkasz 2015.10.06. 13:49:21

"Megoldja-e véglegesen az emberiség problémáit a liberális demokrácia?"
Itt kellett volna abbahagynom az olvasast, hiszen latszik a szerzo teljesen fogalmatlan, es egy manipulativ, eloiteletes muvet kivan lekozolni.
A liberalis demokracia nem tuzte ki, mint ahogy elotte semmilyen mas rendszer sem, hogy megoldja az emberiseg problemait.
Boldogsagot, novekvo joletet, szabadsagot, kiteljesedest iger, ahogy libertarianusok vavgy eppen anarchistak is.
Aki elvont eszmekben keresi az emberek boldogulasat (ezert szanalmas ez a poszt), az oriasi tevedesben van.
A politikai rendszereknek idoszakosan jelentos hatasuk van, de a termeszeti valtozasoknak, katasztrofaknak, asvanyi kincs vagy erdo-legelo elfogyasnak, tartos szarazsagnak, hidegnek, vagy a tudomany elorehaladasanak sokkal nagyobb szerepe van az emberiseg problemaiban es megoldasukban.
Tudom, a jogasz meg azt hiszi, az a megtortent esemeny amirol jogeros dontes van.
Azert osszessegeben a nyito kerdes rendkivul szanalmas.

alfacharlybravo 2015.10.06. 14:01:33

A bizantilis Japánok jó bepucsítottak aláírták a végítéletüket ehetik a mérgező amerikai élelmiszereket. Az oroszok egy kicsit megpiszkálták a tűzfészket és most már egyértelműen kiderült, hogy ki a terrorista. Kíváncsi vagyok mi lesz Putyin következő húzása, megelégszik a tűzgyújtással, vagy oda is csap?

átlátó 2015.10.06. 14:08:07

Nem vagyok toleráns. Oszt jónapot. Kell nekem mindenkit szeretnem dikk?!

A megvalósult amerikai ólom.. 2015.10.06. 14:09:23

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Egy ideig le lehet fojtani az ellentétes véleményeket, el lehet hazudni a valóságot polkorrekt szövegeléssel, de egyszer kirepül a dugó a palackból, és akkor lesz nemulass..

Voznyák Pista 2015.10.06. 14:11:13

@♔bаtyu♔:

"Pld. egy rossz szó a melóhelyen és nem elég hogy repül, máshová sem veszik fel. Mindenki kussol, nem merik a véleményüket kifejteni. "

A második világháború után, nyilván sokat változott a németeknél a tulajdonosi szerkezet hogy úgy mondjam.

Tudományos libsizmus 2015.10.06. 14:50:18

A "liberális demokrácia" nekem épp olyan, mint a népi demokrácia. Amikor egy kifejezést elkezdenek pántlikázni, onnan lehet tudni, hogy valami nagyon nem stimmel.

A liberális demokrácia tehát egy kalap kaki. Szómágia. Porhintés, lárifári.

Voznyák Pista 2015.10.06. 15:00:07

Nem a liberalizmus alapeszméjével van baj, hanem azzal, ahogy, és akik mögé állnak.
Gondoljunk a vallásokra, amelyek, egyfajta társadalmi rendet, humánumot, együttélési szabályokat állított az emberek elé követendő szabályrendszerként.
Az újkor ateista világában az ember feltalálta maga számára mint új üdvözítő tant a liberalizmust.
A XIX. sz. végére XX. sz. elejére azonban történt egy érdekes dolog. A nagytőke beállt a liberalizmus mögé, aminek több oka is lehetett, de mindenképpen érdekes momentum. Rájöttek ugyanis arra, hogy a választási jogosultsági körök bővülésével, már nem lehet sortüzekkel irányítani a tömegeket, hanem létezik egy ennél sokkal kifinomultabb módszer is. A közvélemény formálása a médiákon keresztül.
Meg aztán el tudom azt is képzelni, hogy egy multimilliárdos, akinek globális befolyása van, küldetéstudattal rendelkezik.
De itt gyorsan fel kell vetni a kérdést, hogy annak az embernek, aki amióta az eszét tudja hatalommal, milliók sorsával rendelkezik, globális erőforrásokat birtokol, reálisan látja e a helyzetet, képes e észrevenni, hogy merre vannak a csendesebb vizek.
Képes hasznos irányba fordítani a dolgok folyását, de csak ő igazán képes nagy károkat okozni is.
Én nem vagyok abban sem biztos, hogy most az Európába "idecsalt" bevándorlók megfelelő megoldást jelentenek e majd, a válság miatt egyre feszültebbé váló és egyre jobbra tolódó tömegek "ellenpontozására".
A liberalizmusnak már volt két nagy kudarca, az egyik a Kommunizmus kifejlődése, a másik pedig a liberalizmus bukása nyomán "kivirágzó" fasizmus.

kgaba82 2015.10.06. 15:59:45

Fukuyama írása az akkori korszellem jegyében született. Ma már őmaga is máshogy ír, mint 1992-ben.
A Föld lakosságának pedig alig hetede él valódi, nyugati sztenderdnek megfelelő demokráciában. És még az ő esetükben is ott a visszarendeződés esélye (gondoljunk csak a weimari köztársaságra). Szòval a történelem nyílvánvalòan nem ért véget. A menekült ügyben pedig csak mellékes, hogy rávilágít a fejlett demokráciákban élők megvezethetőségére, naivítására.
A valóság az, hogy mi voltunk, vagyunk, s leszünk a kivétel (mint a Titanic mentőcsónakja a jeges vízen).
Amíg egy országban nem kerülnek többségbe a tradicionális gondolkodást elvetők, addig ott nem lesz valódi demokrácia.
Ha viszont mégis, akkor valószínűleg idővel áteshetnek a ló túlsó oldalára, ami önsorsrontáshoz vezet. Az Egyénnek és a Közösségnek harmonizálódnia kell. Ha valamelyik szerepe felülkerekedik, az mindkettőt veszélyezteti.

szemtanú 2015.10.06. 16:11:43

@miles_Christi: Jonah Goldberg - Liberálfasizmus

leader of noobs · http://sjwriporter.blog.hu 2015.10.06. 16:45:20

A liberalizmus leginkább az élni és élni hagyni elvéről szól. A manapság ezen a címen általában bemutatott, önérdeket semmibe vevő, társadalmi harakirit elkövetni akaró politikai ámokfutás nem az.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.10.06. 16:51:05

@leader of noobs:

Inkább az "uralkodni és mindenkit eltiporni, aki nem ért egyet velem" elvéről van szó.

leader of noobs · http://sjwriporter.blog.hu 2015.10.06. 17:06:03

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Aki nem tűr meg a sajátjától eltérő véleményt, az nem liberális, hanem autoriter. Az a probléma, hogy a liberális címkét túszul ejtették a kulturális autoriterek.

annamanna 2015.10.07. 05:02:31

"A migráció kiválóan rávilágított arra, hogy mi a baja a liberális demokráciáknak. A liberális demokrácia feltétele egy általános jólét. Pontosítva a meghatározást: a társadalom lehető legnagyobb részének olyan viszonylagos jó élete, amelyben rendelkezik tulajdonnal, rendszeres és szükségleteit kielégítő jövedelemmel és azt biztonságban is tudja. Ebből következően öntudatos polgára az államának, amely rendjének fenntartásában érdekelt. Ennek a modellnek a társadalmi képe széles középosztályt mutat fel, vékony alsó közép osztállyal és viszonylag keskeny szegény réteggel. Az önmagában biztos polgár a saját jól felfogott érdeke szempontjából is, és azért, mert nem kell félnie, emberségéből fakadva adakozik a szegény sorsú embereknek. Így jön létre az a réteg, amely jó konzervatív polgár módjára megvédi a liberális jogrendszert és a demokratikus politikai berendezkedést. Ha ezek a feltételek nem adottak, az egész liberális demokrácia szétcsúszik a szociális demagógia talaján."

Ez idáig oké. Csakhogy - miből jön össze a viszonylagos jólét? Teljesítésből. Ebből ered az öntudatos polgár is.
Namost, ha egy társadalomban a teljesítményére büszke, öntudatos, viszonylag jólétben élő emberek nagy tömege él, akkor ebből viszonylag kicsi államnak kellene következnie, kevés újraelosztással, mert az öntudatos emberek nem nagyon szeretik, ha valakik az ő nevükben intézkednek, az ő pénzükkel gazdálkodnak úgy, hogy nekik abba még csak beleszólásuk se lehessen. Ha adakoznak, azt is saját zsebből, mert szeretik tudni, hogy valójában mire megy el az, amit adnak. És ha maguk adnak, akkor nyilván szívesebben adnak annak, akiről látszik, hogy maga is hajlandó teljesítményre, mint annak, akiről az látszik, hogy egyáltalán nem hajlandó a teljesítésre (noha minden képessége megvolna hozzá). Tehát, ha valóban az öntudatos polgárok adakozásán múlna, ők egy fillérrel sem támogatnák az élősködőket.

Ahhoz, hogy élősdi, lumpen tömegeket támogatni, sőt "fejleszteni" lehessen (tehát hogy ezek a lumpen tömegek szaporodjanak), ahhoz egyáltalán nem az öntudatos, teljesítményére büszke, viszonylagos jómódban élő középosztály adakozási hajlandóságára van szükség, hanem egy ÁLLAMI ÚJRAELOSZTÁSRA, amikor az ÁLLAM bezsebeli a civilektől az adót, és egyáltalán nem kéri ki az öntudatos polgárok véleményét arról, hogy kiknek adja azt.
Csakis az ÁLLAM képes "kitenyészteni" a lumpen tömegeket, ez az ókori Rómától kezdve így volt és így is marad.
Ez abszolút nem a "liberális demokrácia" gondolatmenete, hanem egy autoriter állami elnyomás velejárója.

Ha egy adakozás nyomán beindul valamiféle felvirágzás, gazdasági teljesítménnyel, önellátással, akkor az a teljesítményükre büszke, öntudatos civilek adakozási hajlandóságának lenyomata. Ilyen pl. a dévai gyerekotthon, ahol Böjte Csaba azt mondja, ő nem csak annak örül, hogy megment gyerekeket, hanem hogy felnőtteknek munkát ad. És műemlékeket újítanak fel, földet művelnek stb, tehát beindult valamiféle gazdasági erősödés is, az oda adott pénz nem tűnt el egy feneketlen lyukban.

De ha az adakozás hatására a problémák csak szaporodnak, a megoldás pedig egyre távolodik, nehezül, akkor az adakozás egyáltalán nem a civilek segítő szándékáról tanúskodik, hanem ÁLLAMI BEAVATKOZÁSRÓL.

Ennek az égvilágon semmi köze sincs a nyugati liberális civilek gondolkozásához, ez szimplán egy állami agresszió, ami diktatorikus eszközökkel, erőből rányomja a maga akaratát a polgárokra.

Ezt mi jól ismerjük a roma "integráció" kapcsán.

A migránsok egy olyan világból jönnek, ahol az állam túlszabályozta az életet, minden és mindenki az államtól függött; ezért számukra az a természetes, hogy ha Európába jönnek, akkor majd itt is az államok fogják őket segélyezni. Mert az állam ezt csinálja, és ezt ők pontosan tudják.
Ha nem az állami túlszabályozáshoz lennének hozzászokva (eleve), akkor folyton azon agyalnának, hogy miképp találják fel magukat az EU-ban. De láthatóan semmiféle tervük sincs az önfenntartásra, mert ezt a saját nagyon erősen államosított rendszerükben nem tanulták meg. Már eleve csak akkor indultak el, amikor azt valaki megszervezték nekik; maguktól még csak emigrálni sem emigráltak volna. Még a gumicsónakokat is a seggük alá kellett tolni.

Ebből pedig következik a kérdés: mi a feltétele egy általános jólétnek, ami lehetővé teszi az erős civil öntudatot?
Például az a fajta kommunista felfogás a feltétele, hogy mindenkinek egyenlően osszuk el a javakat? Nem, mert az állam úgy fogja elosztani a javakat, ahogy az a saját érdekében áll. Minél erősebb az állam, annál erősebb a tőkekoncentráció, és annál nagyobb a nyomorgók száma. Az állam csak hatalmas nyomorgó tömegeket képes produkálni, és kis számú kiválasztott elitet.

Az általános jólét sokkal inkább bekövetkezhet akkor, ha mindenki maga dönti el, hogy mire fordítja az erőforrásait.

annamanna 2015.10.07. 05:36:49

A pénz csak annak a lenyomata, hogy mennyire becsülök meg valakit vagy valamit. Ha én magam dönthetem el, hogy kit (mit) becsülök meg, akkor az én megbecsülésem valószínűleg sokkal "demokratikusabb" lesz, mintha az állam osztogatná a megbecsülést.

Például legyen ezer paraszt, akiktől a termés felét elveszi az állam adó címén. Mit fog kezdeni ezzel az adóval az állam? Munkahelyeket teremt olyanok számára, akiknek még földjük sincs? Hát biztos hogy nem, leginkább megtartja magának a pénzt, esetleg fegyvereket vesz rajta.

Van másik ezer paraszt, akiktől az állam nem vesz el semmit. Jön a faluba drótostót, vándorkovács, foltozóvarga, vályogvető, teknővájó, csepűrágó, medvetáncoltató stb stb, és a parasztok, amint csak lehet, megfizetik a szolgáltatásaikat; annyit adnak, amennyit maguktól igazságosnak gondolnak.
Ezek után a drótostót, vándorkovács stb is meg tudja venni a paraszttól azt a túrót, sajtot, kenyeret, kolbászt, amire neki van szüksége, és így mondjuk az ezer paraszt máris eltart kétezer embert, de a másik ezer ember munkája is eloszlik.
Ha már egymillióan vannak, akkor pedig egészen elképesztő dolgokat is kitalálhatnak, pl lehet az egyik sárkányrepülő-oktató, a másik stílustanácsadó stb, mert a többi egymillió az ő tevékenységét is meg tudja becsülni.

De ha az állam elveszi a parasztok termésének felét, és jön a faluba drótostót, vándorkovács, foltozóvarga, vályogvető, teknővájó, csepűrágó, medvetáncoltató stb, akkor senkinek nem tudnak adni semmit, hiszen ami maradt az állami adó után, abból már nincs semmilyen fölösleg. Így a másik ezer ember hoppon marad és az ezer paraszt is csak szűkösen éldegél.

Persze, az állam megteheti, hogy a másik ezer embernek ad némi alamizsnát abból, amit a parasztoktól elzsákmányolt. De csak annyit, hogy azok is nyomorogjanak; és mivel senki sem tudja megfizetni a vállalkozásukat, és senkinek sincs igénye drótostótra, vándorkovácsra, foltozóvargára, vályogvetőre, teknővájóra, csepűrágóra, medvetáncoltatóra stb, tehát nincs kereslet, így a másik ezer ember ezt nem is fogja csinálni, hanem csak a segélyt lesi.

Tehát alapvetően a segélyeztetési rendszernek semmiféle köze sincs az erős civil társadalomhoz. Az erős civil társadalomnak nem érdeke a segély. Az csak az ÁLLAMnak az érdeke.

Mészáros Laci 2015.10.07. 10:36:48

1. Oroszország felemelkedése szerintem téves helyzetfelmérés, Oroszországban nincs meg az a belső potenciál, amely erre képessé tenni. Jelenleg egy kiemelkedően tehetséges vezetője van, de a diktátorok természetrajzából adódóan nem keresheti meg, nem nevelheti ki saját utódját.

2. A migránsprobléma Európa önhittségét mutatja: azt hisszük, mi vagyunk a világ közepe, mindenki úgy gondolkodik ahogy mi, és aki nem, azt megtanítjuk, nehéz munkával. Valójában a hétmilliárd ember nagy része NEM európai értékrendet követ, NEM európai módra gondolkodik, megtanítani pedig azért nem lehet, mert ez a tanulási folyamat kb nulla és húsz éves kor között zajlik. A német ember azért lesz német ember, mert német értékrendben nevelik. A török bevándorló nem lesz német ember, mert nem német családban, (a török negyedben) nem német értékrendű közegben nevelkedik.

Uff.

Bell & Sebastian 2015.10.07. 10:38:51

A liberalizmus (amit annak neveznek) egyszerre antitézise a demokráciának és annak turbo -üzemmódja.

Azt jelenti: az erősebb kutya baszik.

Ami (mint törekvés) elfogadható (jobb hajtóerő híján), csakhogy azért tartjuk az államot és választunk vele államvallást, hogy ez ne így legyen!

Azaz, legalább három plusz egy rendszerhiba is előállt, amelyek egymással is kölcsönhatásan vannak (hullámtan).

Név szerint: eszme, gazdaság, állam + közakarat (mint demokrácia) meghekkelése.

Részletesen
- eszmei alapok (marxizmus)
- gazdaság (szociál-darwinizmus, tőkepénz-központúság)
- állam (professzionális rablóbanda)
- hekknek feje (tudatmódosítás, propaganda)

Következtetés
Bármennyire is sajnálatos, az összes ismérv igaz Magyarországra (is). Különösen fájó, hogy a jogszolgáltatás élesen elvált az eszményi igazságszolgáltatástól, ami azt jelenti, hogy a kiválasztottakra más törvények vonatkoznak, mint a mezei választókra. Ezért lehetséges -mint a mai napig- földönfutóvá tenni bárkit -akinek nem tetszik a pofája-, teljesen törvényesen.
(Vagy elásni hat méter mélyre és eltűntnek nyilvánítani.)

Azaz: sem az egyéni-, sem a köz-, hanem pusztán csoportérdeket szolgáló allami berendezkedés.

Intézményesített és támogatott rablás, csendes- és direkt népirtással kombinálva.
___

Népvándorlás

A Legújabb Ember (aki mindezt hajlandó is elszenvedni) előállításának teljesen logikus előfeltétele.
___

Ha létezne Éleslátó -díj, annak az ismeretlen, izraeli kommentelőnek adnám, aki Európa nyűgjeire azzal reagált, hogy:

- Mi van gyerekek, nektek is megjelent az írás a falon?

Ami lefordítva csak annyit jelent: istentelenkedés okán itt véget is ér a legújabb birodalom felépítése és hosszú szünet következik most, míg a (kiszabott) büntetés le nem jár.
___

Ami (esetleg) a vita tárgya lehet: kit tekintünk felsőbb hatalomnak, kit ennek eszközének és kit bosszúja elszenvedőjének? Heted- vagy hetvenheted-íziglen?
___

Feljelent Elek (alias Megőrült Vince), aki kiváló libsi matematikus esetleg konstruált modellen levezethetné azt, ha már egyszer kutatásai tárgya: a pillangó megrebbenő szárnya, mint buzilagzi, hogyan képes pusztító vihart, mint migráncs-cunamit, előidézni?

Ha már egyszer az Úr emeletes ésszes verte meg, ennek a kis kérésnek a teljesítése igazán semmiség lenne neki.

Bell & Sebastian 2015.10.07. 10:43:31

kölcsönhatásban, ésszel
süti beállítások módosítása