Tanácstalanság, kétségbeesés − Migráció és mi II.
2015. augusztus 28. írta: Redakció

Tanácstalanság, kétségbeesés − Migráció és mi II.

migrans_2.jpg

Migráció és mi címmel körkérdést és cikksorozatot indít a Mandiner: vezető magyar véleményformálókat kérdezünk meg arról, mit gondolnak az egyre forróbb témává váló migrációról és a kapcsolódó jelenségekről. Az eddig megjelent írások ezen a linken keresztül olvashatók.

*

Tanácstalanság és kétségbeesés

Balázs Zoltán, a Corvinus Egyetem docensének írása.


Európa, s azon belül Magyarország kétségkívül olyan kihívással néz szembe, amellyel utoljára a világháborúban nézett, leszámítva a nyolcvanas évek végéig még fölöttébb valószínűnek tűnő atomkatasztrófát. A népvándorlás, amelyet egyébként tökmindegy, hogy minek nevezünk, önmagában nem új jelenség a történelemben úgy általában, mint ahogy Európában sem, noha ezen a kontinensen az utolsó ilyen mozgások többnyire állami parancsra vagy jóváhagyással történtek. Magyarország sem maradt ki ezekből, sőt, bőven kijutott ebből nekünk is: gondolhatunk a trianoni menekültekre, az elhurcolt zsidó tömegekre, a malenkij robotra, a kitelepítésekre határokon belül és kívülre, s a kényszerurbanizációra. Ezek nem mellékes és főleg nem kellemes tapasztalatok, így nagyon is üdvös lenne, ha egyebek mellett a társadalmi érzékenyítés (így hívják mostanában, mit csináljunk) ezekre az emlékekre és sérülésekre is kitérne. 

A valóban spontán migráció viszont a 20. század eleji tengerentúlra történő kivándorlás (a „kitántorgás”) után csak 1956-ban ismétlődött meg, közismert okokból. Ennek annyiban van jelentősége a mai események megértésében, hogy nagyon sokan egy elviselhetetlen élet elől menekültek akkor is, nem kevesen pedig egyszerűen pánikból, tömeghisztériából (soproni lévén elég sok elbeszélésből tudom, hogy ez valós jelenség volt). Nem tudjuk, hogy a határ lezárása nélkül mi történt volna, bár a berlini fal építésének körülményeiből ezt-azt sejteni lehet. A határok erőszakos lezárása kifelé azonban ezt a kérdést fölöslegessé tette.

A tömeges kivándorlás (eufémisztikusan külföldi munkavállalás) Magyarországot csak az elmúlt években mozgatta meg, de persze tudjuk, hogy lengyel, török, szerb, román vendégmunkások milliói előzték meg a magyarokat Nyugat-Európa felé. Németországnak, a skandináv államoknak, Nagy-Britanniának, Olasz- és Spanyolországnak elsősorban, de persze nem kizárólag velük/velünk vannak tapasztalatai. Ezek részben jók, részben rosszak, viszont két nagyon fontos tényező közös keretbe foglalja őket: olyan bevándorlókról (vendégmunkásokról) van szó, akik működő, szuverén államok polgárai, amelyekkel a fogadó országok államközi kapcsolatban vannak vagy lehetnek, sőt, a legtöbb esetben immár ugyanahhoz a nemzetközösséghez, az Unióhoz tartoznak. Sorsukat részben az uniós, részben a kétoldalú egyezményeken alapuló, részben a nemzetközi jog általános normái szabályozzák. Így bár a migráció alapvetően spontán (alulról kezdeményezett), de szuverén államok által elfogadott közös szabályoknak megfelelően zajlik. A másik tényező természetesen a relatív civilizációs közelség.

Ami viszont most zajlik Afrika és a Közel-Kelet felől, az alapvetően spontán, de a legkevésbé sem szabályozott migráció, népvándorlás, amelyhez nem vagy alig lehet államközi szinten viszonyulni, legföljebb közvetve (erről mindjárt többet). Ráadásul nem látszik a vége. Vagy ha igen, akkor az a vég elég homályos, de mindenképpen ijesztő.

*

Egyetértek azokkal, akik szerint olyan milliók indultak vagy vannak indulófélben Nyugat felé, akiktől nem várható el, hogy magukévá tegyék a nyugati politikai kultúra olyan létfontosságú elemeit, mint a magán- és közszféra elválasztása, a nem család- és klánalapú közösségi gondolkodás, a vallási és a szekuláris jogrend legalább viszonylagos elválasztása (egyáltalán: a szekuláris jogrend lehetőségének elismerése), a politikai szabadság és részvétel magasra értékelése, a népfelség, a hatalommegosztás, a hatalom erkölcsi ellenőrzése, az alkotmányos rend, az alapvető emberi jogok elismerése. Nem mintha ezeket Európában mindenki pontosan értené és pláne definiálni tudná, de ettől még nagyjából ebbe növünk bele, ezek alakítják a politikai és társas életünket. S ezen a téren még nekünk magyaroknak is bőséges tanulnivalónk van, ezer év után is. Ez a téma messzire vezet, az iszlám vallás természetéhez, az iszlám és a kereszténység sajátos történelméhez, amelyekbe itt és most nincs tér belemenni.

A spontaneitás persze nem azt jelenti, hogy a vándorlásnak nincsenek okai, s ezek között a jólét reményén meg az egyszerű tömegviselkedési összefüggéseken kívül ott vannak az ottani politikai viszonyok is. Bár ez rém bonyolult dolog, de legalább figyelemfelkeltésként hadd tegyek néhány idevágó észrevételt. Százmilliós térségekben a politikai viszonyok alakulása elég sok szereplő összjátékán múlik.

A szélbal és a széljobb közös meggyőződése, hogy csak egyetlen szereplő van a háttérben, Amerika – esetleg még Izrael, de a kettő úgyis ugyanaz. Ez ugyan kényelmes álláspont, csak egyrészt mint meggyőződés semmit sem segít rajtunk, másrészt és ráadásul ostobaság, hiszen ránézésre is  látszik, hogy a Közel-Keleten hatalmas erőforrásokkal, hadseregekkel, pénzzel, erős vallási motivációkkal rendelkező államok sütögetik a pecsenyéjüket, Irántól Szaúd-Arábiáig, Törökországtól Egyiptomig, s ebben a klubban az USA, Kína meg Oroszország legföljebb partnerek lehetnek.

Világos persze, hogy még a legspontánabb módon induló népvándorlásból is lehet hasznot húzni, annak idején Róma meg Bizánc (utóbbi velünk, magyarokkal) is igyekezett így eljárni, ha már megállítani nem tudta. S ezt a hasznot nem csak a földközi-tengeri, ókorra visszamenő, s már a rómaiaknak is komoly fejfájást okozó kalózok hagyományait fölélesztő csempészek fölözik le, mivel természetesen nem csak anyagi, hanem politikai szándékokra és hasznokra is gondolni kell. Így ma a magyar diplomáciának csúcssebességen kéne pörögnie (kéne, mert egyébként Szijjártó Péter eltűnt, a miniszterelnök nem utazik, magas rangú politikai vezetőket nem fogad – talán nem egészen oktalanul aggódtam néhány hónappal ezelőtt amiatt, hogy Magyarország jórészt magára maradt).

Nagyon jó lenne például, ha a magyar diplomácia legalább tudna valamit arról, hogy a milliós törökországi szír menekülttömeg körében milyen hatása lesz a minapi német bejelentésnek, amely szerint őket minden további nélkül befogadják. Meg arról, hogy ezt Berlinben hogyan is tetszettek gondolni. Meg azt, hogy Belgrádban, Bécsben, Bukarestben mi az ábra. Apropó, miért nem veszünk részt a bécsi csúcstalálkozón? Mi a fenéért nem hívatta már össze az ellenzék már egy hónapja a külügyi meg a nemzetbiztonsági bizottságot?

Ez a kérdés persze költői. A magyar politikai elit nemzetközi tájékozódása és tájékozottságának színvonala egészen botrányos. Hadd legyek egészen brutális: kétségbeejtő, hogy a baloldali ellenzék efemer újságcikkek és facebook-bejegyzések szintjén, továbbá anekdoták, helyszíni kirándulások és néhány fogalmatlan nyugati politikus meg véleményguru nézeteinek visszaöblögetése révén gondolja a problémát kezelhetni. (Fogalmatlanság: Schleswig-Holstein zöldpárti pénzügyminiszter-asszonya fölveté a minap, hogy emelni kéne az örökösödési adót, hogy a bevándorlók integrálásának megnövekedett költségeit fedezni tudják. Nna kérem.) A Jobbik releváns nemzetközi kapcsolatairól és befolyásáról (még saját szűkebb térfelén is), ilyenek nem lévén, szó se essék. Végül az úgynevezett minőségi sajtó legkiválóbb elméit szemmel láthatóan az előző esti kerítésátvágás meg gyaloglás közbeni szülés foglalkoztatja, olykor némi kitekintéssel a VIII. kerületi polgármester aktuális álláspontjára.

Az ugyanis, gondolom, minden józan ember számára világos, hogy ezzel a migrációval Magyarország egyedül nem tud mit kezdeni. Újra és újra elismételhetjük, hogy szuverenitás! meg hogy Ugocsa non coronat! meg amit csak a csíkos hátú kismalac ilyenkor mondana, de hát ugye a pesti humor inkább az akasztófa alá való. Ott még nem tartunk. De a tanácstalanság és a kétségbeesés világos jele, hogy a hadsereg bevetése is szóba került, amihez a Jobbik az Alaptörvényt is kész lenne módosítani. Igen ám, de mi a fenét csináljon a hadsereg (meg a határvadász századok, esetleg egész vadászszázadok) ott a határon? Ezt a politikusnak kell megmondania. Az aktív védekezéshez támadás kell, ilyenben azért nemigen reménykedhet. A passzív védekezéshez a kerítés nem elég, ha már katonailag hatékony megoldást keres, alkalmasint az aknazár a legjobb ötlet, de persze az első fölrobbanó gyermek után valószínűleg minden európai fővárosból kitiltják.

*

De hát miért aggódunk mi ennyire? Hetek óta az a vezető érv a baloldali sajtóban, hogy a migráció nem minket céloz. Rajtunk „csak” átvonulnak. A legjobb lenne, ha némi regisztráció után rögtön nyugat felé tessékelnénk őket, arra van a jólét, addig is egy kis frissítő az asztalon, szabadjegy a vonathoz, thank you for choosing the Hungarian Roads and Railways.

Ez lefegyverzően egyszerű megközelítés. De van vele három súlyos baj.

Először is vissza a kiindulóponthoz: a legsúlyosabb európai válsággal van dolgunk évtizedek óta. Mármost ha ez így van, s ezt immár a legmérsékeltebb nyugati politikai köröknek is elismerni tetszik, akkor Magyarország pontosan azzal mutatja meg az európaiságát, hogy nem a macedón és szerb megközelítést választja. Nem teheti, mert kötelessége a schengeni határt védeni. Nem csak saját, hanem az Unió szuverenitását, nemzetközi entitásként való komolyan vehetőségét is védi. Az európai projektbe szerelmeseknek mondom: cinizmus és szerelmük elárulása, ha Magyarországot tranzitországnak fogják föl.

Másodszor: Magyarország jelen pillanatban még elég szuverén ország ahhoz, hogy saját határait komolyan vegye. Hozzáteszem: ezt az Unió is elismeri. Ha semmit sem tesz a határátlépések kontrollálására, a Magyar Köztársaság kormánya lényegében föladja az ország szuverenitását és súlyos kötelességszegést követ el.

Ahogy Török Gábor kollégám hajszálpontosan megfogalmazta: „Vajon államnak nevezheti-e magát egy ország, ha képtelen ellenőrizni, hogy kik lépnek be a területére? Vajon nem szűnik-e meg az állam államnak lenni, ha elveszíti a képességét arra, hogy meghatározhassa, kiket enged a területére?” Ez nem gyakorlati probléma abban az értelemben, hogy bárkinek is attól kéne rettegnie, a migránsok egyszer csak kitűzik a lófarkas zászlót Budavár ormára. Viszont olyan értelemben igenis gyakorlati probléma, hogy a magyar állampolgárok alapvető bizalma rendülhet meg saját törvényeikben, kormányukban, államukban. Ennek megelőzése abszolút prioritás. Ezért a szuverenitás védelme nem pártkérdés. Lehetne a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc vagy akár a csomorkányi sánta ördög is, ebben a kérdésben az ország ugyanazt a kötelességteljesítést várná el tőle, ő pedig ugyanarra a lojalitásra tarthatna számot minden magyar állampolgártól.

A bizalom megrendülése után megjósolhatatlan események indulhatnak el. A demokrácia lassan mozdul, de ha mozdul, akkor alig lehet feltartóztatni. Ez megtörténhet még Nyugaton is, sőt, több nyugati országban egyre erőteljesebben rajzolódik ki az a politikai törésvonal, amely fölülírja a klasszikus jobb-baloldalt, s amely a saját/idegen megosztást követi, s amely mögött a röviden említett civilizációs-politikai távolság van. Ezen lehet sajnálkozni, sőt, nagyon is helyes, ha a politikai elit az ösztönös ellenségeskedés, zsigeri gyűlölet és félelem csillapításán is dolgozik; de önmagát csapja be és csak nagyobb bajt okoz, mint amennyit megelőzni vélt, ha elhiteti magával, hogy a tömegek akaratát, félelmeit, érzéseit, sőt, történelmi és civilizációs tapasztalatait akár erővel, börtönnel, akár erkölcsi szónoklatokkal el lehet nyomni vagy csak irányítani kell. A politikának nem kell immorálisnak lennie, de a politikus számára erkölcsi kötelesség azok védelme, akik ezzel bízták meg.

Harmadszor: a válság pont azért súlyos, mert egyrészt nem látszik a vége, másrészt – ahogy írtam – semmilyen szabály nem alkalmazható benne. A rutin nem segít. S mivel nem látszik a vége, a politikusok pedig hiába keresik a rutinokat, ezért mindannyian vaktában csapkodnak. Tegnap föllélegzett a magyar sajtó: a németek befogadják az összes szíriai menekültet. Vége! A dublini egyezmény mint szabály kifújt. De az ég szerelmére: ez azt jelenti, hogy nincs több szabály! Semmilyen! Ez pedig azt jelenti, hogy ettől fogva teljesen Berlintől függ, hogy mi történik velünk. Ma így döntenek, holnap úgy.

Hozzáteszem: elképzelhető, hogy ezt még Berlin sem látja át. Ott is a tanácstalanság látszik átvenni az irányítást. Vad elképzelések körvonalazódnak kvótákról, egyebekről, amelyeket azonban még ők sem lesznek képesek lenyomni az Unió torkán.

S ezzel visszatértünk oda, hogy az „átvonulási érv” a levegőben lóg. Ma átvonulnak, holnap sátrat vernek. Tetszettek előre látni ezt a válságot egy éve? Ha nem, akkor ugyan mi a biztosíték arra, hogy a dolgok most már biztosan úgy mennek előre, ahogy ma délután éppen látszanak? Igen, ez az a klasszikus politikai szükséghelyzet, ahol rendkívüli állapotra nincsen (még?) szükség, de az állam teljes diplomáciai, hírszerzési, nemzetbiztonsági, rendészeti és igazgatási apparátusának mozgósítására igen.

*

Nincsenek megoldási javaslataim. A migránsok nem fegyveres támadók, mégis fenyegetést jelentenek az ország szuverenitására. Ugyanakkor visszaszorításuk, kitoloncolásuk Magyarország képességeit meghaladja, s valószínűleg egyoldalú lépésként saját szövetségesi körünkben elfogadhatatlan lenne. A laza átengedés politikája viszont képmutatás és tisztességtelenség, ráadásul veszélyes is.

Ámde a helyzet úgyszólván óráról órára változik, s mivel a politikában alapszabály, hogy minden válság egyúttal lehetőség is, valamennyi esély talán van rá, hogy ezekre a lehetőségekre rátaláljunk. Kéne hozzá egy rátermett kormány, egy kompetens ellenzék, s egy európai szinten tájékozódni képes sajtó.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr17738648

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.08.28. 07:06:50

Kőkemény határőrizet kerítéssel és emberi erővel, ez az alapmegoldás. Ezen túl legális erőszak. S eleve nem engedni a menekültkérelem benyújtását.

Ez így jelentősen csökkentené a nyomást.

Más út nincs.

megamedve 2015.08.28. 07:31:38

Végülis jól írja: nem képesek rá, ezért nem is várható el tőlük a beilleszkedés
De akkor mi a francnak megy ez a játék?
Mi lesz belőlük?
Egy örökké eltartandó, lázongó embermaszlag?
Megvárjuk, míg polgárháborús területek lesznek Európában?

Conchobar 2015.08.28. 07:37:59

"Tegnap föllélegzett a magyar sajtó: a németek befogadják az összes szíriai menekültet. Vége! A dublini egyezmény mint szabály kifújt." - Vége? Most kezdődik! Egy-két nap és a befogadásról szóló hír eljut (a 'nemhivatalos csatornákon' át) a Törökországban táborozó szíriaiakhoz, meg azon is túl, Szíriába. Meg eljut a bangladesiekhez, aztán meg Közép-Afrikába is. Merthát ha a szíriaiak esetében visszakozott a német kormány, akkor talán az ő esetükben is meghátrál

Bell & Sebastian 2015.08.28. 09:13:29

Lehetne kötözködni, csak minek? De mégis, csak az ízéért!

Ami kimaradt:
- az amcsikat csak belekeverném a megoldásba (teoretikusan) a szerző helyében, ha már egyszer a kavarásból kivették a részüket
- itten kérem a neolibsi dokrtrína fogott padlót, azt kellene kisöpörni, amire meg is volna a hajlandóság például Merkelben (mert valahol ő is csak egy józan ember) ha hagynák a tartótisztjei

Akárhogyan is forgatja a nyálát, tisztelt szerzőnek Obama stábját illett volna leköpnie, vagy legalább egy héját belőlük. Mondjuk az barmot, aki az IÁ -t szülte!

De nem meri. Hárít.
Nos, ezért működik az egész katyvasz úgy, ahogyan. Ahol nincs, ott ne keresd, de itt pont lenne.

Ha világháborút akarnak, meg fogják oldani, ebben teljesen biztosak lehetünk. Csak az a nem mindegy, hogy velünk vagy nélkülünk?

Steve the Great 2015.08.28. 09:43:36

@Conchobar: Meg ugye ki a fene fogja tudni eldöntei, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy szír, az tényleg onnan jött-e? (azzal együtt, hogy sajnálom, ami velük történt)

Éhes ló 2015.08.28. 10:02:58

Ez a post egy halom mellébeszélés és semmitmondás.
Felesleges, mert ebből a hazai nyomorult politika és média naponta sokszor ennyit termel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.08.28. 10:04:35

@Éhes ló:

Épp ezt akartam írni én is:-) Közel tizennégyezer karakternyi (szóközökkel) semmi:-[

kalhana 2015.08.28. 10:33:46

A magyar fegyveres erők siralmas helyzete ellenére sem hiszem, hogy az ország ne lenne képes a határait megvédeni. Persze ha az a fő szempont, hogy "saját szövetségesi körünkben" elfogadható módszerekkel történjen, akkor nem fog menni.

Bell & Sebastian 2015.08.28. 10:54:21

@bbjnick: @Éhes ló: Azért egy fontos tanulsága csak van az irománynak: Balázs Zoltán tudna, ha akarna, csak most pont nem akar, majd este a kocsmában kiereszti a hangját, barátok közt.

Azzal még mindig késnek az írástudók, hogy elmagyarázzák, mi értelme van az egésznek? Meglehet, csak írni tudják a turbó-fost, kirostálni már zsenánt.

Csatlakozhatnak a politicusok, jurátusok és cuciológosok népes nyájához, beee!

Leskelődő 2015.08.28. 11:06:53

Az én szemszögemből nézve ez a poszt mérhetetlen defetizmusával kifejezetten káros írás.

Bell & Sebastian 2015.08.28. 11:16:18

Itt lenne a legjobb alkalom arra, hogy a Monarchiát és Horthyt háborús részvételéért lelkesen bíráló expertek megmondják a tutit.

Mert megint beleállunk, mint tomahawk a bölényszarba.

vizipipa 2015.08.28. 11:46:36

2-3 héttel ezelőtt úgy gondoltam október közepe táján érjük el a napi 4-5 ezer főnyi bevándorlót.
Most már úgy tűnik meglesz ez szeptember közepére is, ha nem hamarabb.

Nem tudom mennyire világos, jelen pillanatban is van 6-8 millió menekült akik bármikor útnak indulhatnak. Vagyis az évi 1,5 milliós beözönlés is nyugodtan kitart évekig, közben ki tudja hány millió bangladesi, pakisztáni, akárki ( a szírek, irakiak, afgánok, afrikaiak mellett) értesül majd még arról, hogy vár a lehetőségek földje, az eu.

A németek döntését a szírek befogadásáról az embercsempészek természetesen úgy fogják továbbadni, hogy megszüntették az ellenőrzést, jöhet mindenki.

És közben a szír menekültek kb. 10 %-a IÁ támogató vagy szimpatizáns. Ami egy elég konkrét adat, mégis igen kemény a kussolás róla.

Íme a tavalyi felmérés adatai egyes arab országok lakosságának IÁ szimpátiájáról:

alfahir.hu/sites/default/files/kepek/felmeres_isis.jpg

Mark Bolt 2015.08.28. 12:19:17

Okos, tartalmas fejtegetés, de itt megint elvérzik, mint minden hasonló fejtegetés:

"Az ugyanis, gondolom, minden józan ember számára világos, hogy ezzel a migrációval Magyarország egyedül nem tud mit kezdeni. "

"Magyarország pontosan azzal mutatja meg az európaiságát, hogy nem a macedón és szerb megközelítést választja."

Ez ellentmondás, ugye érezzük? Leírja, hogy egyedül nem tehetünk semmi drasztikusat (aknazár kivételével), utána pedig kifejti, hogy tegyünk valami különbet, mint a szerbek és macedónok, mert mi szuverénebbek vagyunk úgymond. Csakhogy a macedónok és szerbek, sőt a görögök sem jókedvükben engedik át ezeket a tömegeket, másrészt mindez az EU-val együttműködésben történik, szóval nem az van, hogy az EU megtiltotta, de ezek az országok szarnak bele, hanem minden ország látja, hogy ezt a problémát csak drasztikus eszközökkel lehetne a határokon bestoppolni, ezért ez a mai viszonyok között nem járható eszköz, ugyan hatalmunkban állna, de nem tesszük. Most az a terv, hogy menjenek ezek az emberek Németországig, Franciaországig, és a végén összeterelik őket, bevizsgálják, elkezdik szortírozni, és majd döntések születnek, hogy mi legyen a sorsuk.

Mark Bolt 2015.08.28. 12:23:08

@Bell & Sebastian: Haha, világháború alatt sok menekültet befogadott ez az ország, sok zsidót, lengyelt, egyebet. Szépséghiba, hogy aztán deportálta jó részüket Kamenyec-Podolszkba, háborús övezetbe, ahol lemészárolták őket. :-D Idegenrendészeti eljárás, legyünk rá méltán büszkék. Ismételejük meg?

pervie but hot (törölt) 2015.08.28. 12:28:45

*ásít*

A most Ausztriában talált szlovák teherautóban meghalt 71 illegálisból csak 8 volt nő, meg 4 gyerek. Ezek az arányok, tehát a többség katonakorú, harcképes férfi. A ballibák szerint az összes illegális, határsértő IT-mérnök, agysebész, orvosdoktor... Hogy lehet egy többdiplomás ember olyan ostoba, hogy belemászik egy szellőzés nélküli teherautóba hetvened magával? Ez elég Darwin-díjas húzás.
Jobban tették volna, ha az ankarai vagy isztambuli követségen kérnek német vagy osztrák, brit, svéd vízumot. A magasan képzett, nyelveket beszélő mérnökökre nagy az igény Európában.
Teljesen feleslegesen kockáztatják az életüket, ez nem vall sok észre.

Tessék vízummal, útlevéllel jönni, az sokkal biztonságosabb és olcsóbb is! És nem illegális embercsempészeket gazdagít. Már ha ez szempont.

Én is mindig útlevéllel utaztam, ahova kellett, oda vízumot váltottam. Ez olyan bonyolult dolog? A legmeredekebb dolog az autóstop volt, ahogy utaztam, de akkor se okmányok nélkül.
Ne szálljunk be zárt rakterű teherautóba, mert a Blikk címlapján végezzük meg az esti híradóban leszünk szomorú szenzáció. Ez a tanulság.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.08.28. 13:08:38

Ócska, szar írás. Remélem, a Mandiner nem fizetett érte. :) Hosszasan ecseteli, amit mások már sokszor, aztán sopánkodik, hogy nincs gondolata. Tényleg nincs. Akkor írta volna meg öt sorban.

TG69 2015.08.28. 14:01:13

' magán- és közszféra elválasztása, a nem család- és klánalapú közösségi gondolkodás, a vallási és a szekuláris jogrend legalább viszonylagos elválasztása (egyáltalán: a szekuláris jogrend lehetőségének elismerése), a politikai szabadság és részvétel magasra értékelése, a népfelség, a hatalommegosztás, a hatalom erkölcsi ellenőrzése, az alkotmányos rend, az alapvető emberi jogok elismerése.'

Ma Európában van egy kisebbség a széljobbon/szélbalon, akik pontosan (vagy részben) úgy gondolkodnak, ahogy a cikk írója elképzeli a szír és egyéb bevándorló tömegeket. Azaz nem hisznek a szekurális jogrendben, a politikai szabadságjogokban, család/klán/törzs/nemzet alapú gondolkodás hívei és az alapvető emberi jogok egyikét másikát be-betiltanák. Több millióan vannak egy félmilliárdos tömbben. Tulajdonképp a mandiner fél törzsgárdáját (aristó, dobray és a kommentelők jórésze) ki kellene paterolni Európából, és pont ők hőbörögnek a legjobban. Vicces.

Bell & Sebastian 2015.08.28. 14:09:38

@Mark Bolt: Ha nem lett volna világos, külön is kidomborítom, nem kellene megismételni mégegyszer.

Vastagon benne van a pakliban -mint ahogyan ezt az oroszok egy éve mondják-, hogy a fölösleg megy ukrajnai táborokba. Nem ismerős?

Most mondták, hogy Heidenauban felfüggesztette a zombinő a gyülekezési jogot, ezért mától politikai hulla.

De azt sem hiszem, hogy van olyan papucsállat a földön, aki azt képzeli, hogy zárt térben túlélnek emberek egy többórás utazást.
Aljas provokációnak minősítem látatlanban az esetet, bármit is hozzanak ki belőle.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.08.28. 14:11:20

Varjunk, elvesztettem a fonalat. Most a migracio a tema? Es mi lett a rezsicsokkentessel?

Bell & Sebastian 2015.08.28. 14:12:50

@TG69: Mondjuk itt te is szírnek számítasz, zöld vagy fekete zászlóval, leszarom.

TG69 2015.08.28. 14:28:04

@Bell & Sebastian: Visszaszírezni nem ér :).

Bell & Sebastian 2015.08.28. 14:30:52

@TG69: Gratulálni csak nem fogok a szép munkához.

annamanna 2015.08.28. 14:35:49

Nem olvasom el a cikket, de ide is leírom, szerintem mi lenne a helyes: a káoszt csak fokozná a határok lezárása. Annak lövöldözés lenne a vége, aminek a halottai civilek, köztük magyar civilek lennének.

Amit lehet tenni: az áradatot elnyelni ZÁRT TÁBOROKBAN.
Ehhez készen van minden infrastruktúra, rengeteg üres laktanya, gyárépület, na és az auschwitzi tábor is kitűnő állapotban van! Ezeken a helyeken ki van építve a víz, villany, nem most kellene megásni hozzá a csatornákat (mint ugyebár a baranyai pici falvakba tervezett táboroknál). A laktanyák és Auschwitz eleve katonai őrzésre vannak tervezve, figyelőtornyokkal, még azt sem kell külön építeni. Vannak dögivel katonák is, akik alkalmasak az őrzési feladatra (éles tűzharcra kevésbé).

Az áradat azonnal leállna, amint elterjedne, hogy lágerbe viszik a migránsokat, és mindezt roppant egyszerűen lehetne megindokolni: a járványveszély miatti egészségügyi karanténnel.
Napokon belül megszűnne a nyomás, mert naná hogy nem lágerbe akarnak kerülni, ha már egyszer idejönnek.

Akik már itt vannak, szem előtt lennének, így rengeteg terroristát ki lehetne vonni a forgalomból, és az IÁ előtt el lenne vágva a további beszivárgás lehetősége.

Ha a beszivárgás helyett hadsereggel akarnák az EU-t támadni, akkor útközben szét lehetne bombázni őket.

Bármi más ennél sokkal drágább, veszélyesebb és értelmetlenebb.

A leginkább a bolgár megoldás hasonlít rá, ahol lepusztult munkásszállókon biztosítanak nekik szállást, ezért onnan továbbállnak.
De a csehek és szlovákok is zárt táborokba viszik őket, ahol még a mobiltelefonjaikat és a pénzüket is elveszik tőlük.
Ugyanezt kellene tenni az egész EU-ban, és nem jönne ide senki.
Utána majd el lehet gondolkozni az integráción vagy kiutasításon, de szerintem első körben a legfontosabb volna a biztonság: ehhez kellene az eus lakosságtól való elkülönített őrzésük. Így biztosan nem jutnak fegyverhez, nem tör ki járvány az EU-ban, ugyanakkor bűnözők sem élősködhetnek belőlük, nem lesz belőlük rabszolga és nem szervezhetik be őket terroristának.

Ez annyira egyszerű, hogy kíváncsi vagyok, mi akadályozza az EU vezetőit, hogy megcsinálják.

Bell & Sebastian 2015.08.28. 18:01:57

@annamanna: Hát, hogy is mondjam csak..., a lobómia.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.08.28. 19:37:04

@Bell & Sebastian:
Maga egy rosszindulatu alak. Ahelyett, hogy segitene nekem es megmondana, mirol kell beszelgetni manapsag, pikirt megjegyzesekkel szekal.

Ez a "migrans" szo olyan, mint a "rezsi"? Idegen hangzasu, nem osszekeverheto semmivel.

Bell & Sebastian 2015.08.28. 20:02:21

@Doomhammer: Ha hívószónak szánták, nagyon bejött(ek). A rezsicsökkentés helyett is a végtörlést javasolnám, leginkább.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.08.28. 20:52:07

@Bell & Sebastian:
Bejott? A bevandorlokra gondolt? Mert ok jonnek, de jonnek mar regota.

A migrans-migracio mellett olyan szavakat is kell hasznalnia, mint nepvandorlas.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.08.28. 20:54:16

@Bell & Sebastian:
Nem is figyeltem, ez a luzer fent lenyomta a kotelezot? Migrans-nepvandorlas megvolt?

Bell & Sebastian 2015.08.28. 21:09:07

@Doomhammer: Inkább szervezetlen kalandozás lenne megfelőbb, mivelhogy nem mindenki marad a bevétel -oldalon, de ez hosszú és áthallásosan dehonesztáló miránk nézve.

Jean Sol Partre 2015.08.28. 22:30:18

Akár Török Gábor is írhatta volna. És ez nem dícséret.

picur3ka 2015.08.29. 00:06:29

@Jean Sol Partre:

Ha maga ezt mondja, jó írás lehet.

Egyébként a Közel-Keleti Pályaudvar környékén akciósan van a gyermekcsempészet. Csak most. Féláron.

picur3ka 2015.08.29. 00:30:10

@maxval bircaman megbízott szerkesztő:

"S eleve nem engedni a menekültkérelem benyújtását."

Na ez az alap. Nem vagyunk első biztonságos ország, ők meg törvénysértők. Semmi szín alatt nem menekült státusz.

Jean Sol Partre 2015.08.29. 00:34:50

@picur3ka: akkor olvassa el :)

gyerekem is van, csempém is van, nem kell több féláron sem.

picur3ka 2015.08.29. 11:29:16

@Jean Sol Partre:

Azt csak úgy általában mondtam.

Mi a baj vele, hogy nincs megoldása, magának tán van?

picur3ka 2015.08.29. 11:35:58

@Jean Sol Partre:

Szállítják, természetesen, nem adják, elírtam.

Pista70 2015.08.29. 20:34:11

"Jön majd a "másság", jön majd a "szép idegen", s amikor már szabadulni sem lehet tőlük fog kiderülni, hogy mennyi tiszteletet érdemel az a másság, mennyire szép az az idegen."

"Mindenfajta betelepítés szigorú ellenőrzést igényel. A liberális ellazulás etnikai aknamezővé züllesztené az országot."

"Ha ezeket a trendeket meghosszabbítom, akkor azt kell mondjam, hogy az Európai Közösség elnöke 2050-ben egy ajatollah lesz."

Idézetek Fekete Gyulától (1922-2010)

steery 2015.08.29. 21:08:59

A bátorság az, ami hiányzik a politikusainkból, hogy felismerve a helyzetet, határozott döntést hozzanak végre és utána fölvállalják ennek a következményeit és készek legyenek akár belföldön, akár a nemzetközi porondon megharcolni mindenkivel ezért. Ha állandóan azt figyeli mindenki, hogy a másik mit lép vagy mit nem lép, akkor senki nem mer lépni és csak helybetopi az eredmény. Harci helyzetben tétlenkedni pedig végzetes stratégiai és taktikai hiba.

A mi szempontunkból a legjobb megoldás mindenképpen az lenne, ha a hadsereg szigorúan lezárná a határt és válogatás, vita nélkül az összes migránst visszazavarnák a túloldalra. Ha ellenállnak, akkor meg lehet verni, karon-lábon lehet lőni őket és úgy visszazavarni. Nem kell megölni senkit, de egyértelművé kell tenni, hogy itt kishaver nem fogtok átjönni, bárhányan is vagytok és bárhogy zokogtok is a médiának. Ha pedig a szomszédaink óbégatni kezdenek ezért, hogy ők akkor most mit kezdjenek a náluk felgyülemlő tömeggel, akkor nyíltan szarni kell rájuk. Igazodjanak ők az új helyzethez. Hisz mi vagyunk lépéselőnyben. És akkor majd megtörténik a csoda: mindenki lépni fog, mert immáron muszáj neki és ők is visszazavarják a menekülteket és megáll a migráció. Erőnek erejével megállítjuk. Ennyi.

annamanna 2015.09.01. 04:30:31

@Bell & Sebastian: mármint lobotómia, gondolom.

@Pista70: www.facebook.com/lassisnecsaknezz/photos/a.549073695174843.1073741867.418211598261054/865764586839084/?type=1&pnref=story

@picur3ka: index.hu/belfold/2015/08/31/migration_aid_2_7_milliard_forinthoz_jutottak_az_embercsempeszek_a_kormany_tetlensege_miatt/

"Fogy az étel, mert az állam helyett adományozóktól érkezik a támogatás a budapesti tranzitzónákban dolgozó önkéntesekhez. Százhúsz civil segítőre két ember jut a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságtól, és senki sem a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól."

"A tétlenséggel az embercsempészek zsebét tömjük
10 napon át, 1800 fővel és fejenként 500 euróval számolva látszik, hogy 9 millió euróról beszélünk. Ez 2,7 milliárd forint! – mondta Zsohár Zsuzsa, a Migration Aid szóvivője a szervezet hétfői sajtótájékoztatóján az embercsempészek feltételezett profitjáról. Mint elmondta, ez az összeg nagyobb, mint amennyit tavaly és idén március között a kormány a bevándorlási helyzet kezelésére költött."

"Bár sokan mondják magukat azóta szíriainak, hogy Németország befogadja őket, tolmácsok segítségével szűrhető lenne, hogy ki mehet, ki nem. Ezt szerinte a kormánynak kellene megoldania"

"Augusztus 20. óta többször leállt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) informatikai rendszere, emiatt nagyjából 12 ezer ember zúdult a budapesti tranzitzónákra, papírok nélkül"

"nettó öt nap volt, amikor a BÁH nem dolgozott."

"A Migration Aid a kormány járványügyi törvénymódosításával sem elégedett, mivel az járványügyi intézkedéseket csak a rendőrség oldaláról vár el. „A módosítás nem ír elő minimumkörülményeket, sem fertőtlenítést, de még az orvosokat sem vonja be” – mondta a szóvivő. Vagyis például az építészek sem tudják, mit tervezzenek egy táborba vagy egy tranzitzónába. Úgy látja, az orvosok bevonása jóval fontosabb lenne egy egészségügyi helyzetben, mint a rendőrségé, erre még sincsen szándék a javaslatban."

"egyre nehezebb helyzetben vannak, mert fogy az élelmiszer, nem kapnak eleget az államtól, ezt egyelőre kipótolják a magánadományokból, de a fokozott terhelés miatt ez nem tart ki sokáig"

"„katonák bevetésével nem kéne bohóckodni, olcsóbb lenne mosószappanokat osztogatni”. Más példákat is megemlített: több vetélésről tudnak, és arról, hogy terhes nők nem kapnak vizet a határőrizetnél.
„Az előírás szerint négyóránként kellene inni adni a fogvatartottaknak” – mondta, hozzátéve, ezt tudomásuk szerint úgy játsszák ki, hogy
3,5 óránként áttolják egyik hivataltól a másikra a bevándorlókat, így újraindul az óra.
Arra a kérdésre, hogyan hányan vannak kint az állami szervektől a tranzitzónákban, elmondta, hogy a rendőrök járőröznek a környéken, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságától pedig ketten ülnek a helyen. Bár a tranzitzónák bejelentésekor szó volt arról, hogy a BÁH munkatársai is kijönnek, de egy emberük sincsen a zónákban. „100-120 civil önkéntes próbál segíteni” – mutatott rá az arányokra.
Össze fognak omlani
(...) Jobbiknak, amelyik vasárnap blokád alá vette a Verseny utcai Novák Piacot, ahova Tarlós István főpolgármester egy összevont tranzitzónát építene. A Migration Aid szóvivője szerint akkor jogos a párt felvetése, hogy Budapesten ne legyen semmilyen hely, ahol segítenek a menekülteknek, ha a Jobbik megszervezi az akadálytalan átjutást a belépési pontok és a táborok között.
Az önkéntesek 9-10 hete dolgoznak a tranzitzónákban, de most, hogy vége a nyárnak, vélhetően megfogyatkoznak majd."

nol.hu/belfold/sztrajkolnak-a-menekulteket-segito-onkentesek-debrecenben-1560295

"okoz-e fennakadást az önkéntesek távolmaradása. Azt tapasztaltuk, hogy nagy szükség volna rájuk, a biztonsági őrök és a rendőrök ugyanis nem tudnak sem angolul, sem más idegen nyelven, így nem tudják elmagyarázni az embereknek, hogy milyen közlekedési eszközzel, s hogyan juthatnak el a debreceni befogadóállomásra.

Problémát okoz, hogy a fárasztó utazás végén a kisgyermekek nem kapnak friss vizet vagy némi harapnivalót. Az önkéntesek sokat segítettek abban, hogy a nyerészkedők ne próbálják átverni a tájékozatlan menekülteket."

"A segítők hiányáról az egyik vasúti biztonsági őr azt mondta: sajnálja, hogy elmaradtak az önkéntesek, mert ő és kollégái nem értik meg a menekülteket, s félő, hogy ez káoszba torkollik."

nol.hu/belfold/nem-segithet-tovabb-a-menekulteknek-a-kiskunhalasi-migszol-1560277

"Feladta a szélmalomharcot a migránsokat segítő civil szervezet kiskunhalasi csapata. Augusztus utolsó napjától kezdve az önkéntesek nem segítenek tovább a halasi vasútállomáson."

"Augusztus 31-ével felfüggesztette működését a kiskunhalasi MigSzol, mivel „ezt a munkát ezzel a létszámmal és ilyen körülmények között folytatni” nem tudják – közölte Facebook-oldalán a MigSzol Halas."

"igenis értékes és eredményes a civil kurázsi, hogy léteznek elvek, pártok, világnézeti különbségek felett álló értékek, amelyeket NEM képviselni bűn” – írták a halasi önkéntesek vezetői."

annamanna 2015.09.01. 05:00:56

@picur3ka: Még ennyit hozzáteszek, a teljes érthetőség kedvéért: a civil segítők egészen konkrétan azt csinálják, amit a tábori segítőknek csinálniuk kellene. Tábor nélküli tábori szolgálatot végeznek; már csak az állam hiányzik a rendszerből, mert egyelőre a civilek azok, akik tábor nélkül is táborként működnek.
Ők NEM bűnözők, ők NEM cigány/bolgár/afgán/ukrán/román embercsempészek, ők az állam helyett látják el azokat az állami feladatokat, amikért mi az államnak adót fizetünk.
Ha az állam magára vállalta a migránskérdés rendezését, akkor azt miért a civileknek (pl. Lévai Anikónak!) kell ellátniuk, és hogy lehet, hogy mindezek után egyesek bűnözéssel vádolják őket köszönet helyett?
Talán Lévai Anikó is bűnöző?
A civil segítők munkája semmilyen tekintetben nem mond ellent a menekülttáborok létesítésének; csak létesíteni kellene menekülttáborokat, ahonnan a migránsok nem mehetnek sehová (legfeljebb haza).

Ha az állam megcsinálná a menekültellátást, nem volna szükség egy darab civil segítőre (köztük Lévai Anikóra) sem.
A migránsok olyan gyanús civil szervezetekkel tartják a kapcsolatot, mint az ökumenikus segélyszolgálat? És olyan gyanús civilekkel, mint Lévai Anikó?
Amúgy is gyanús ez a nő, mert a Magyar Konyha szerkesztőségi tagja, úgyhogy csináltasson drogtesztet is!?
Hát még a Gazsi gyerek milyen gyanús, aki valami civil szervezettel egészen Afrika sötét belsejébe ment, hogy gyerekekkel focizzon.

cink.hu/bartok-bela-rokonat-rasszista-inzultus-erte-a-keletinel-1727661439

Hirtelen nem is találok szavakat, amikkel kellőképpen kifejezhetném a megdöbbenésemet Bartók Béla multikulti rokonságán.
süti beállítások módosítása