Az igazság és annak szolgáltatása – Rendszerhibák II.
2015. február 02. írta: aristo

Az igazság és annak szolgáltatása – Rendszerhibák II.

birosag.jpg

„Summum ius summa iniuria (A legszigorúbb törvényesség a legnagyobb igazságtalanság)” (Cicero)


Történt a minap, hogy a barátomat elvittem a ferihegyi repülőtérre két kisgyerekével együtt. Ronda, szeles, esős, hideg idő volt, az emberek nyakukat behúzva szaladtak az autóiktól a terminálig, az esernyőre a szél miatt esély sem volt. A parkoló beengedőkapujánál álló rendőrök félreintettek és – hogy őket idézzem – közúti ellenőrzés alá vontak. Vontak persze a fenét, magamtól mentem, ez most azonban mindegy. A rend őrei ketten voltak: egy fiatal szakállas meg egy ugyancsak fiatal pattanásos. Miután a napszaknak megfelelően köszöntöttek, elkérték az autó papírjait, megvizsgálás céljából. Halvány öröm töltött el mert – tudomásom szerint – minden rendben volt. Ez pedig ritka, mert be kell valljam, roppant szórakozott vagyok – mások szerint trehány –; és gyakran van, hogy valami éppen hibádzik. (Utólag visszagondolva, égőkészlet akkor sem volt nálam – puff neki.)

A rendőrök egy darabig a rádióikkal meg egyéb kütyüikkel foglalkoztak, majd nekem szegezték a kérdést: tudom-e, hogy be nem fizetett közigazgatási bírság terhe alatt roskadozom. Az öntudatos állampolgár őszinteségével válaszoltam, hogy nem, nem tudom. Tényleg nem tudtam. Ekkorra már hosszabb idő telt el, a barátom a gyerekekkel, bőröndökkel elindult a jó messze lévő terminál felé, hogy le ne késsék a gépet – magamra maradtam. Közölték, hogy itt és most leveszik a rendszámot az autóról, elkobozzák a forgalmit és ezeket majd akkor kapom vissza, ha befizettem a bírságot. Megkérdeztem, hogy miféle bírságról van szó és főleg mennyiről, mert ha megmondják, van nálam pénz, bankkártya, elmegyünk együtt és befizetem. Azt a választ kaptam, hogy ez nem lehetséges, mert a „rendszer” csak azt látja, hogy van ez a bírság; hogy mennyi és miért, azt nem. Ezután tumultuózus jelenet következett, sem nekem, sem a rend őreinek nem volt szerszámunk a rendszám eltávolításához, ezért újabb rendőrök érkeztek. A végén már annyian voltak mint egy demokrácia-tüntetésen, és egyesült erővel megszabadítottak az ominózus hatósági jelzéstől; illetve nem engem, hanem az autót.  Azt is mondták még, hogy három napon belül elküldik az elkobzott dolgokat a „lakóhely szerint illetékes” okmányirodának és onnan kiválthatom. Ja, és megbüntettek ötezer forintra helyszínileg, mert hogy nem fizettem be ugye, nekik meg munkát adtam. Az egyik még össze is kente magát. Majd ezen izgalomteli események után egy útvonal-engedély segítségével hazatértem.

Telefonálgatni kezdtem, hogy az ügy mélyben rejtező lényegét, ti.: hogy mennyit kell fizetni és miért, kiderítsem. Az okmányirodán több emberrel is beszéltem, csak annyit tudtak, mint a rendőrök: büntetés van. A többi rejtély. Végül egy kedves hölgy felvilágosított, hogy hívjam fel a Vas megyei rendőrséget, lévén, hogy ők büntettek meg. Ekkor már délután volt, de felhívtam őket. A következő érdekes információk birtokába jutottam: valóban létezett e büntetés, gyorshajtásért rótták rám harmincezer forint értékben, ám már egy féléve, illetményemből le is vonták. Tiszta vagyok, akár a hó. Ezt nem tudtam. Mint már mondottam, trehány vagyok és időnként valakik, valamennyit, valamiért levonnak a jövedelmemből – nem nagyon szoktam követni. Arra a kérdésre, hogy ezen örvendetes tényt, hogy befizettem a bírságot, miért nem közölték a „rendszerrel”, nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. Hurrá! Vissza a „lakóhely szerint illetékeshez”. Itt már jobb helyzetben voltam, mert tudtam az ügyintéző hölgy nevét – az interperszonális kapcsolat óriási előny a hatóságokkal folytatott küzdelemben – és egyenesen hozzá fordultam. Elmondtam amit hallottam, ő megnézte a „rendszert” és meglepve konstatálta, hogy már abban is szerepel a befizetés. Azt is mondta, hogy a körülményekre tekintettel nem kell megfizetnem a 10.900 Ft-os illetéket a „gépjármű forgalomba való visszahelyezéséért”. Így mondta. Könnyekig meghatódtam.

Újabb telefon a repülőtéri rendőrségre: már ők is látják! Gondolom, akkor nem kell az ötezer forintos helyszínbírságot befizetnem? De. A kollégák „jogszerűen” jártak el, mert ott és akkor még nem ez volt a „rendszerben”, és a rendszert nem ők kezelik, csak használják. Keressem meg a felelőst én, fizessem be és azután pereljek, hogy visszakapjam. Gondolom pár év alatt elérhető. Itt tartunk most.

Azért untattam az olvasót a fenti magánüggyel, mert ezúttal a velünk élő rendszerhibák közül a jogszolgáltatást vizsgálnánk meg.

*

A bíróságok, a jogszolgáltatás anomáliái a rendszerváltozás óta a politikai viták kereszttüzében állnak. Ez új, demokratikus eleme a közbeszédnek, mert előtte nem hogy ez, de semmi sem állt a politikai viták kereszttüzében; nem voltak ugyanis politikai viták. E bő lére eresztett diskurzusok homlokterében két – alapvetően összeegyeztethetetlen – fogalom összeegyeztetésének törvényszerűen sikertelen kísérletei állnak, ezek pedig a függetlenség és az ellenőrizhetőség. Az ellenőrizhetőség ugyanis azt jelenti, hogy hibákat tárhatunk fel valaki vagy valami tevékenységében, a hibákat pedig korrekció és felelősségrevonás követi. Márpedig ha valakinek a munkájában hibákat kereshetek, mi több, felelősségre is vonhatom értük, akkor az a valaki semmiképpen sem független tőlem. Frappáns megoldás persze a magyar modell, amikor a szervezet önmagát ellenőrzi, ezáltal önmagától függ. Olyan ez, mint az akasztásos öngyilkosság. Sajnos azonban az emberi lélek úgy működik, hogy roppant nehezen veszi észre a saját hibáit; szinte soha. Ez azzal a nagyszerű eredménnyel jár, hogy a magyar bírói szervezet – saját meglátása szerint – hibátlanul működik, ami bizonyára örömteli érzés számukra.

Mi, külsősök, itt többnyire meg vagyunk győzve és győződve arról, hogy az „igazságszolgáltatás” – eufemisztikusan szólva – nem működik megfelelően. Ebben szinte mindenki egyetért, kivéve talán a bírói kart – de ez egyáltalán nem meglepő. A bírósági ügyek elviselhetetlenül hosszúak, a szabályok érthetetlenül bonyolultak és az ítéletek jelentős része sérti a „nép” jogérzékét. De mi okozza azt, hogy a független bíróságok rendszere ilyen súlyos, a nagy többség számára elfogadhatatlan anomáliákat produkál? Hiszen a szisztémát – bevallottan – különböző nyugati országoktól vettük át azzal, hogy követésre méltó, mert ott jól működik.

Némi teoretikus és jogtörténeti kitérő következik, gyengébb idegzetűek hagyják ki ezt a részt, bár ígérem, törekedni fogok a rövidségre. A jog – latinul az ius – eredetileg csak egy helyet jelölt a fórumon, ahol a praetor a jogszolgáltatási hatalmával élt. Innen indultunk. Maga a jogszolgáltatás pedig a tradíció és vallás által szentesített normák betartásáról gondoskodott. A boldog Albionban például – és nálunk is 1848-as törvényekig – a „common law” ésszerűsége vezette/vezeti a jogszolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a tradíció – végső soron az idő – szentesítette szabályok összességét tekintik a tulajdonképpeni jognak. Ezért állapította meg Montesquieu, hogy minden angol jogász szükségképpen konzervatív.

A kontinens modernista jogfelfogását viszont olyan spekulatív alapokon nyugvó, konzisztensnek szánt rendszerek alakították, mint  a mi 1848-as törvényeink, a franciák Code Napoleonja, vagy a németeknél a Bürgerliches Gesetzbuch (1896). Nagyjából a tizenkilencedik század végéig tarthatónak látszott az a vélekedés, hogy lehetséges az élet minden területére alkalmas, logikailag kikezdhetetlen jogszabályok összességével kezelni, irányítani az emberek egymás közötti viszonyait. Egymás után készültek az antropológiai pöffeszkedésen és nyakatekert okoskodásokon alapuló jogi kódexek. E gondolkodásmód apoteózisa a hegeli filozófia gigászi építménye, oromzatán a híres-hírhedt mondattal: „ami ésszerű, az valóságos, és ami valóságos, az ésszerű”. Ne menjünk most bele a „valóságos” és a „létező” hegeli megkülönböztetésébe. Ám a huszadik század elején súlyos episztemológiai árulás történt. Főként Dilthey, Wittgenstein, Husserl és Max Weber munkássága nyomán kétségessé vált a „társadalmi valóság” objektíven létező volta. Kiderült, hogy a társadalmi intézmények, normák stb. a társadalom tagjai által használt, szükségképpen elfogult, fogalmi tagolások révén kapnak csak életet, és így ezeknek nincs a kommunikációs gyakorlaton túli élete, „objektivitása”.  Márpedig, ha ez így van, akkor minden, „társadalmi valóság”-ra vonatkozó, az „ésszerűségen” alapuló jogi szabályrendszer valóságalapját veszíti és lelepleződik, mint a nyers hatalmi törekvések eszköze. Itt tartunk. A jogelmélet építése az alapok felszedésénél tart.

*

Mindez persze nem más, mint a gondolkodás örök gyermekeinek játszadozása a szellem homokozójában, mert mindeközben sokkal fajsúlyosabb és nagyobb hatású dolog is történt: kialakult a jogászok hivatásrendje, a jogászi kaszt. Ahogyan az már lenni szokott, az emberi hübrisz által létesített „tudományosan” és „mérnökien” megtervezett rendszerek esetén, azonnal megjelentek az önkéntes mérnökök, akik önzetlenül vállalták, hogy a nagyszerűen megtervezett elveket mindnyájunk – na meg a saját – javukra megvalósítják. Színre lépett egy erős érdekérvényesítési képességgel rendelkező, sajátos célokkal és szándékokkal rendelkező szereplő a jogszolgáltatás színpadán. A jogelméleti, az alapokat illető bizonytalanságokat ugyanis – mint annyi más tudomány esetében – egyre bonyolultabb, nyakatekertebb és a közbeszédtől egyre eltérőbb terminológia hivatott elfedni. Olyannyira, hogy ma már külön tudományág a jogi hermeneutika, ami arra hivatott, hogy segítsen megérteni a jogászoknak azt, amit egyébként ők mondtak. Mindez a „pontosság” és szakszerűség nevében történik, hiszen nyilvánvaló: amit nem értünk, az biztosan pontos, csak éppen szükséges valaki, aki elmagyarázza, hogy mit is jelent. További hatalmas előny, hogy a tökéletesen értelmetlenül megfogalmazott, leírt szabályoknak – a nyelvi-fogalmi értelmetlenség okán – tetszőleges számú értelmezése és kimenetele lehetséges. Tulajdonképpen a jogászképzés sem sokkal több, mint e nyelv elsajátítása.

Eleinte a jogvégzettségre a szabályok értelmezése és nem megalkotása céljából volt szükség, ám ez az idők során fokozatosan megváltozott. A neves jogászprofesszorok, akadémikusok, a legfelsőbb bíróság tagjai, az alkotmánybírák, a törvények, szabályok kodifikálói egyre inkább teret nyertek a törvényhozásban is. Gyakran ezt nem is lehetett észrevenni, emlékezzünk csak a Sólyom-féle „lopakodó” alkotmányozásra, ami nem volt más, mint a tartalmatlan, jogi zsargonban írott alkotmány-paragrafusok saját szájuk íze szerinti értelmezése; amire egyébként senkitől semmilyen felhatalmazásuk nem volt. A hivatásos jogászok jelenléte mindenféle testületekben a garancia arra, hogy az amúgy is többnyire teljesen értelmetlen szabályok, legalább érthetetlenül is legyenek megfogalmazva és „politika”, vagyis a „köz”, akaratának legyenek feltüntetve. Megvalósulhatott a teljesség demokratikus álma, ugyanazok hozzák, értelmezik és kényszerítik ki a törvények végrehajtását; nem is értem minek ide bárki más?

Úgy tűnik, az ország irányításához tényleg fölöslegesek a többiek. Nem tudom megfigyelték-e, hogy a parlamentben csak úgy nyüzsögnek a jogvégzett emberek, kormánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt. Sokan vannak még a másik nagy társadalommérnöki szakma, a közgazdaságtan képviselői is, szóba jöhetnének talán a szociológusok, bár ők – a közvélekedés szerint – túlságosan naivak és bambák. Honnan ez a sok jogtudor a politika ingoványos terepén? Nagy sora van ennek.

A bürokrácia, függetlenül a rendszerektől és ideológiáktól, örök. Miután a rendszerváltozás kezdetén, a Sólyom-féle alkotmánybíróság kimondta a „jogfolytonosság” elvét – ami közönségesen azt jelentett, hogy a kommunista rablások és gyilkosságok törvényesek voltak –, ez a jogi gondolkodás és ez a jogászi kaszt lett az örökségünk. Együtt éltünk a volt vérbírákkal és nevezetes justizmordok elkövetőivel, hiszen mi sem természetesebb egy „rendszerváltás” után. Ugyanazok az emberek ültek továbbra is a bírói pulpituson, csak a „népre” és a „proletariátusra”, valamint a „szocialista jogszerűségre” – ez az igazi fából vaskarika – hivatkozást felváltotta a „jogállamiságra”, az „európai értékekre” való hivatkozás. Tök mindegy. A jogszerűség spanyolfala mögött tömegesen elkövettek és elkövetnek igazságtalanságokat – de ki az a bolond, aki a jogban keresi az igazságot? Az igazság olyan mint a jeti, sokan vélik látni, de csak nagyon magasan, ahová nehéz feljutni és ritka a levegő, ezért a megfigyeléseket igencsak nehéz verifikálni.

*

Igazságtalan lenne azonban csak a jogászi kasztot hibáztatni. Az országgyűlés, a megvadult törvénygyár működése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a jogszolgáltatás szerveinek semekkora növelése ne legyen elég az eljárási idő csökkentésére. Az évente ezerszámra hozott – többnyire ütődött és nagyjából betarthatatlan – szabályok kikényszerítése ugyanis jó eséllyel bírósági ügyeket generál. Csak 2010 és 2014 között 840 új törvényt alkotott a parlament, és divat is a munkáját számokkal mérni, mint a szénlapátolást. Kedvenc kocsmám ajtajáról is le kellene szedni a sörreklámot, mert légvonalban (sic!) 200 méternél közelebb van egy iskolához. Az iskolától a kocsma, girbegurba kis utcákon közelíthető meg, és a megközelítéséhez legalább 3-400 métert kéne megtenni az általános iskolásoknak, hogy megtekinthessék a reklámot és ezáltal jelentősen nőjön az addiktívvé válásuk esélye. Hogy mikor, ki és hogyan mérte meg a távolságot légvonalban, azt nem tudom. Mindenesetre a kocsmáros mérges és nem akarja levenni – vagy 15 éve van ott a reklám, a kocsma pedig emberemlékezet óta –, így ebből is bírósági ügy lesz, biztonsági őrökkel, beléptetőkapuval, páternoszterrel, ügyvédekkel, bírókkal hangfelvétellel, titkárnővel, fellebbezéssel. Ha a kocsmáros mérgében bezárja az üzletet, akkor tüntetéssel is, mert én kivonulok. Vajon megszámolta-e valaki, hogy például az alkoholreklámok tilalma mekkora bírósági ügymennyiséget generál?

A tíz-, húsz-, százezer oldalakra rúgó és lavinaként növekvő „joganyag”, egyre áttekinthetetlenebb és már csak méreténél fogva is egyre önellentmondóbb lesz, egyre inkább maga alá temetve a jogügyletek értelmes befejezésének lehetőségét. Addig-addig nőtt, míg mára már szemmel láthatóan messze meghaladja alkotóinak és alkalmazóinak szellemi képességeit. Egyes számítások szerint az érvényes magyar joganyag kábé 200 ezer oldalra rúg – ez nagyjából 59 kilométer, ha egymás után fektetjük –, és ehhez jön még az ennél is nagyobb brüsszeli papírhalom. Az agyonszabályozottság egy ponton – és ezen már jócskán túl vagyunk szerintem – saját ellentétébe csap át és véletlenszerűvé válik. A megemészthetetlen mennyiségű, abszurd nyelven és célból megfogalmazott anyagból tetszőleges részek ragadhatóak ki és ezek felhasználásával tetszőleges ítéletek születhetnek. Hogy azután az igazságkeresőnek mi jut, az pusztán szerencse kérdése.

Itt van mindjárt a magyar jogszolgáltatás Csernobilja, a korrupció. Hogy korrupcióügyben többnyire semmi sem történik, azt sokan a pártok bűnpártoló magatartásának tudják be, ez azonban nem igaz. A pártok csak azt a bűnt pártolják, amelyet ők maguk követnek el, a másik párt által elkövetett korrupció felderítése elemi érdekük lenne. Mégsem sikerült szinte soha, eltekintve a szerencsétlen kiskunhalasi ütődött esetétől. Pedig mindent elkövettek. Mind az MSZP, mind pedig a Fidesz, amint hatalomra jutott, kinevezett egy feljelentésügyi államtitkárt, aki vadul rávetette magát a másik által elkövetett ügyekre. Jól látható, hogy mindent bevetettek, a testüreg-motozásig bezárólag; és az is jól látható, hogy semmire sem mentek vele. A célba vettek néhány évnyi pereskedés után – bizonyítottság hiányában – kacagva távoznak és talán lopnak is tovább vagy élvezik azt, amit már elloptak. Az eredmény pedig a jogrendszerbe és a jogszolgáltatásba vetett hit teljes elvesztése. Nincs felnőtt ember ebben az országban, aki valóban hinne abban, hogy a bíróságon megtalálja az igazát. És többek között ez az oka a közállapotok látható és érzékelhető elvadulásának is. Mert akik bűnöket, törvénytelenségeket követnek el, könnyen remélhetik, hogy büntetlenek maradnak; és akiket nem véd a jog, azok pedig gyakran erőszakhoz fordulnak, hogy maguk és a maguk módján intézzék el az ügyeiket. Miért gondolják így?

*

A valódi magyarázat abban rejlik, amiről fentebb beszéltünk. A számolatlanul szabályozott világban egyszerűen nem lehet kitérni a jogi út elől. Előbb-utóbb törvényszerűen vétesz valamelyik elmebeteg szabály ellen, amiről sohasem hallottál és akkor kezdődik is a jogi procedúra.

A másik döntő ok pedig a bírói és ügyészi kar alkalmasságának kérdése. Az agyonszabályozott élet millió ügyében dönteni: ez szellemi héroszoknak is nehéz feladat. Manapság a bíróságokra betévedők többnyire középkorú háziasszonyokkal találkoznak. Sok bíróról lesír, hogy az elébük kerülő ügyből semmit vagy annál is kevesebbet értenek. Ezt talán valahol ők is érzik és innen a döntésképtelenség, az ügyek elhúzása. A bírói kar – tisztelet a kivételnek – nem bíróként, hanem közigazgatási tisztviselőként gondolkodik és viselkedik, mert az egyszerűbb. Ilyenért pedig bírót ki nem rúgnak, mert ugyan ki rúgná ki? Quis custodiet ipsos custodes? – Ki őrzi az őrzőket? Az isteni „nép” semmiképpen, de még csak a képviselői sem. Nem eléggé nagykorúak hozzá. Csak egy másik bíró tehet ilyet, és mi a garancia arra, hogy ő különb?

Boldogabb tájakon talán még hisznek a bírói tekintélyben, abban hogy az ítélkező bölcs, tanult és elfogulatlan ember, aki az igazságot szolgálja. Nem tudom, nem élek boldogabb tájakon. Nálunk azonban csak elvétve találni ilyeneket. Függetlenség pedig csak a függetleneket illeti meg. Csupán maga az intézmény – megfelelő emberek nélkül – üres díszlet és arra jó, hogy lejárassa magát. Rendszerhiba, mondhatnók. Az emberjogizmus frigyládája, a bírói függetlenség, nálunk így jutott a végső stádiumba, a bírák mindentől függetlenek lettek – elsősorban az igazságtól.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr317132785

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 22:13:55

@Herr Schwarze Liste: Holott mindenki tudja, mi az igazság – a Magyar Nemzet is megírta.

Ezek meg jönnek a hülye jogszabályaikkal.

Sok meló lesz még leszoktatni őket.

---

Van magának macskája, vagy legalább ismer egyet-kettőt? Hát van az embernek szíve díj formájában kiosztani a jószágot, amikor az kellemes meleget árasztva összegömbölyödik a fiatal, didergős újságírónk lába fején és heves dorombolással édesíti a hosszú téli estéket?

Nincs hát.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:14:29

@Bell & Sebastian:

"mit engedtek meg neki, amin úgyis átlép holnap."

ohó, ezt smittelem amint visszakaptam a noteszomat a tartótisztemtől

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:17:57

@Counter: pfeeej, a macskák nyávognak, mint a libsik. a trúkonzi kutyulik sodródnak a falkával.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:19:38

@Counter: Hűha, megy a kemény átpozicionálás? Beletalált valamibe ez az Aristo? Felhorgadt a Nép? Nesze neked demokrácia. Úgy jó ez, ahogy van, kár piszkálni.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:23:55

@Herr Schwarze Liste: Maga komolyan azt képzeli, hogy a magyar miniszterelnök önálló? Ja, nagyjából a nyakkendő-választásban, amint azt A. példája mutatja.

Vagy inkább tisztogatást szeretne? Külön gázvezeték nem kéne?

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:31:37

@Bell & Sebastian: büfé? max böfögés. hóhérlakoma nem a közönségnek jár, bi-bi-biii!

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:40:41

@Herr Schwarze Liste: Azért magának is ellőném a kötelét, mert megérdemli. És ingyen.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:41:00

@Bell & Sebastian: hogyne lenne önálló, hisz másképp nehéz átlépni a kijelölt kereten, nemde? hogy milyen siker koronázza a performanszot, az persze más kérdés.

ámbár:

Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.

monnya a sufnibauer, vagy hogyishíjják, meglehet tévesen, hisz akaratban igazán nincs deficit errefelé.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:47:09

@Bell & Sebastian: poént le és kötelet ellőni ingyért sem ildomos. megnézte rendesen a sergio leone klasszikust egyáltalán?

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 00:08:28

@Bell & Sebastian: "Beletalált valamibe ez az Aristo?"

Saját tökébe, a miskárolókéssel.
Szeretnéd utánacsinálni?

Bell & Sebastian 2015.02.03. 00:33:36

@Herr Schwarze Liste: A szakirodalom ezt a mondását bikakakának minősíti, de kétségtelenül jól hangzik. Csak azt nem értem,, miért nem tud gyapjazni, ha akar.
___

Nézni-néztem, nem mindig sikerült elsőre.

@Robinzon Kurzor: Körömvágóollóval ez lehetetlen.

huKKK 2015.02.03. 00:53:51

@Robinzon Kurzor:

Ő legalább letett valamit az asztalra.
Időt, pénzt, energiát, munkát fektetett abba, hogy kritizálni lehessen.
Ezért tiszteletet érdemel.
És Maga?
Én?

Már érvelni is lusták vagyunk?
Egyszerű valamit leszólni.
Egyáltalán fel tudunk mutatni valami leminősíthetőt?
Ezeknél a kétmondatos szájhúzogatásoknál többet már nem bírunk kicsiholni magunkból?
Eltekintve az írás minőségétől, nézzük azt, hogy azért aristo dolgozott pár órát!
Én meg fogom magam
oszt a másodperc töredéke alatt
elintézem egyetlen vállrándítással?
Hát nem pofátlanság tőlem?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 03:16:54

@huKKK:
1. Tárgyi tévedéseket és saját félelmetes tájékozatlanságának és ügyefogyottságának bizonyítékait tette le az asztalra.

Ennek nem jár tisztelet.

2. Az nem Robinzon Kurzor hibája, hogy az aristo által féltő gonddal órákon át építgetett kártyavár-érvelést kettő másodperc befektetéssel cáfolja meg és dönti össze.

Hanem bizony aristóé.

Keressen rá youtube-on a "fastest K.O." kifejezésre.

3. Történt érvelés.

@Bell & Sebastian: Hogy mit kérdez?

Herr Schwarze Liste 2015.02.03. 04:32:59

@Bell & Sebastian: hóóó, pediglen abban filmben van egy pompásan magyaros, teljességgel értelmetlen és öncélú árokharcz helyzet, illetve az egyszeri zsiványok túlélési taktikázása polgárháborús viszonyok közt. hazai áthallás nincs kizárva. szegény sufnibauernek meg szimplán nem jutott elég pjunszi.

rámenős 2015.02.03. 06:36:04

@Counter: Nézd, kedves Counter. Ez a felület nem alkalmas arra, hogy részletesen kitárgyaljunk egy helyzetet, de igazad van. Minden a legnagyobb rendben van. Nincs itt semmi baj. A bírók , ügyészek képzettek. A legmagasabb szinten képviselik a szakmájukat. Már csak azt az 5-6 tárgyalást kell kivárni, hogy leessen nekik a tantusz. Semmi baj.
Apropó, beszéltél már a rendőrökkel?

Virág et. 2015.02.03. 08:04:14

@vizipipa: Drága Barátom!

Egy jótanács az életre: tessék elsőnek elolvasni a posztot, aztán a kommentet, majd azután billentyűzetet ragadni.

Amit leírsz az szép és jó, sehol nem is vitattam, hogy nincs bírósági korrupció - főleg, miután ez szóba se került. Amit beidéztél az konkrétan a szerző azon megállapítására reakció, hogy a rendszerváltáskor nem rúgták ki az összes bírót, ami - legalábbis a szerző szerint - nem jó. Erre írtam, hogy már minek kellett volna kirúgni a bírókat, amikor a 99%-uk semmilyen pártos dolgot nem csinált, csak végezte a dolgát, mint kb bárki más. Aki részt vett koncepciós perek tárgyalásában, az persze repüljön (bár ne csak a bíró, menjen vele az ügyész és az eljáró rendőr is), de aki 20 évig bontópereket tárgyalt, azt felesleges kidobni. Ahogy a közlekedési rendőrt is felesleges lett volna pl. És ezek vannak többségben, nem a vérbírók, állambiztonsági rendőrök.

Erre te jössz a bírósági korrupcióval. Áruld már el nekem, ennek mégis mi a fene köze van a rendszerváltás utáni nagy kirúgás-hullám elmaradásához? Vannak korrupciós ügyek ma a bíróságokon? Hát persze! De nem erről szólt a poszt és én nem erre válaszoltam.

Tényleg tessék előbb olvasni, aztán írni.

I_Isti 2015.02.03. 08:16:07

Azt a magatartást szolgalelkűségnek hívják, amit aristo ebben a posztjában produkált. Igen, az illiberális állam így "működik": ha az állam hibázik, akkor is az alattvaló szívja meg a végén. Ez ilyen, ilyet akartatok, ilyet kaptatok, megérdemlitek!

Ez nektek jár!

És az állam azért hibázik, mert hibázhat, mert ebben az orbánviktori szép új világban - az ezeréves magyar történelmi hagyományoknak megfelelően - az állam nem az állampolgáraiért van, hanem az alattvalók vannak azért, hogy tehetségtelen, versenypiacon boldogulásra, normális életszínvonal elérésére képtelen, értékteremtésre alkalmatlan, lehetőleg velejéig korrupt szarrágók tudjanak boldogulni.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 08:50:07

@Counter: Mint ügyeletes ellentmondó, már többször megállapítottam, hogy ilyen távol még sosem volt egymástól törvény és igazság Magyarországon.
Az egyszeri populista erre azt várná, hogy az ellenzék az első, ami erre akkorát bólint, hogy leesik a feje.

Mégsem így van. Az enfarkába harapó kígyó, mint legfőbb szent tehén bár képzavaros, de kiadja a lényeget.

Szóval, hol itt a kontroll és honnan ekkora hatalmi koncentrálódás, egyáltalán: legitimitás?
(Ellent tart az államnak? Egy fenét, bele van bújva, azaz rendszerhiba. Amcsi demokrácia kell? Lenne itt sírás-rívás, fogak csikorgatása, ha lenne.)

Meg tudja oldani zsidózás nélkül?

I_Isti 2015.02.03. 09:40:31

@Bell & Sebastian: Mondjuk arrafelé az hogy "tax" olyan szentséges fogalom, mint errefelé a korona. Nincs adó- és vámcsalásos hivatal, meg adócsalásos hivatal vezető se... meg felfújódó politikusi ház, meg gyereknek adott soktízmilliós kölcsön se...

Bell & Sebastian 2015.02.03. 09:52:34

@I_Isti: Ugyanmá, ha rendszertelenül ugrálunk okról okozatra, mindig az a vége, hogy elterelődik a szó a döglött mustármagról, mely szárba szökkent.

Taxidermia van, nem tax. Mi a baj ezzel az Orbánnal? Ha a honi evolúció csúcsa a trófea-falon?

Megmozdult a besnye? :)

I_Isti 2015.02.03. 10:01:38

@Bell & Sebastian: Mi a baj? Semmi. Csak a gumicsizma. Meg a kapanyél. Ami a szájból néha kiesik.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 10:06:10

@I_Isti: Nem eléggé művelt? Nem én taníttattam ki. Különben is, a rendezőelv a lényeg. Rafkós refkó, mi kellhet még? Ki ne mondd, mert már így is sokk.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 10:24:24

@Bell & Sebastian: Hagyja őket, teljesen reménytelen. A legtöbbje, saját odvaikban, egymás szagától és belterjességétől elundorodva idejárnak önmegvalósítani, nem beszélve arról, hogy jótündér szárnyai alatt fészküket is már túlságosan összeganajozták. Annyira rabjai elavult, ósdi eszméiknek, hogy semmi sem segít már rajtuk. Csak illusztrációként lennének használhatóak az oktatás romlásáról írni tervezett dolgozatomban.

Meg aztán ott vannak a fixációs problémákkal küzdők, akik puszta említésemtől is rángógörcsöt képesek kapni. Értük már aggódom is.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 10:40:39

@aristo: Ameddig nincsenek hatalmon, csak önmagukra veszélyesek. Vegyék jószolgálatnak, hogy elmagyarázom, hogyan tudnának visszakerülni.

Addig is, nem ártana kihordani a trágyát az istállóból, ami utánuk maradt. Látok itt nem kevés restanciát.

Hajlandóságból kevesebbet, nem megy a fejükbe, hogy a munka szabadít csak meg. Rab madarak, kik hasítani akarnak, közel a naphoz. Ám legyen.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 14:42:43

@huKKK:

Maradjunk annyiban, hogy én a saját szakmámon belül, a kollégáimmal együtt végzett szívós munkával (aminek nagy része egyfajta evangelizációs-felvilágosító ismeretterjesztés mindenféle jogászok által látogatott nyilvános vagy zártkörű konferencián és egyéb szakmai fórumokon) apró részsikereket tudok felmutatni a jogszolgáltatás, illetve a bűnüldözés működésében.

@aritso pedig buta mint a föld, és nem fél ezt nagy dobra verni.

Mert az ugyan nyilvánvaló, hogy nagyon sok sebből vérzik ez a rendszer, amely sebek egy része könnyen orvosolható lenne, másik része meg nagyon nem -- de @aristo a maga felkészületlenségével, ahogyan mondani szokták, maga is a probléma része, nem a megoldásé.

Helyes Írás 2015.02.03. 15:21:11

Csupa értelmetlen anyázás folyik itt. Amint Aristo ír valamit, ide jönnek üríteni az ostoba matematikus "jotunter" hívei és más burzsujkomcsik, csak azért, hogy a Mandineren ne alakulhasson ki értelmes beszélgetés. Ha én odamegyek, a harmadik hozzászólásom után kitiltanak, pedig érvelek.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 16:10:43

@Helyes Írás: Aristo az, aki az írására érkező érdemi ellenvetésekre vaktában sütögetett vaskos személyeskedéssel reagál.

1. Írt valamit,
2. kapott ellenérveket,
3. amire válaszul elengedte a záróizmait.

Egyébként jól szuperál a szemellenzője, gratulálok.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 16:13:02

@Helyes Írás: Nem gondolja, hogy vissza kellene venne és újraporciózni a hatalmat? Például Kurzor és bandája szerint társadalom mérnökösködéssel ez is megoldható, szerinte (is) pedig rendszerhiba.

Mert még ha kielégítően is menne a verkli, akkor megmarad legalább kettő probléma, ami három. A felkentség-, a visszacsatolás- (ellenőrzés) és törvényhozás kérdése.

Megnézném én azt a programozót, aki egy ilyen tré szubrutint ír! Vágnák is ki, de azon nyomban!

Ez a rendszer -számítógépbe építve- nem tudna elosztani hetet hárommal. Azt mondaná, hogy valahol kettő és három közt, a többit megsaccoljuk.

Ezt is mondja.
(Csak példa, szemléltet-magyaráz, de nem bizonyít.)

Bell & Sebastian 2015.02.03. 16:24:40

@Counter: Addig ne is foglalkozzon vele, amíg be nem bizonyítja Aristo, hogy a rák áttétes. Ha csak sima rák, az még egy darabig elvan, mintha nem is lenne.

Pontosan a bevándorlás / cigányok / cionisták / filozófusok / bulvár / usw. esete. Addig kell hagyni eszkalálódni, amíg már nincs mit tenni.

Elképesztő cinizmus. Aminek árnyékában oson el a többi. Ha elengedi Gyurcsányt, hogy kapná el Orbánt, ha éppen arra támad gesztusa?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:25:18

@Helyes Írás: Tudja úgy van ez, hogy alapvetően kétfélék az idecsődülők.
Vannak azok akik fixációs problémákkal küzdenek, mint pl. a fentebbi evangelizátor (sic!), ők valamikor, valamiért megsértődtek rám és az ostobák makacsságával minden alkalmat megragadnak, hogy gyalázzanak. Pszichológia szakosok egészen jó dolgozatokat szoktak róluk írni.
Azután vannak akik csak azért járnak ide, hogy tönkretegyék az értelmesnek induló beszélgetést. Gondolataiknál csak a szájuk mocskosabb és mivel megrekedtek a hatévesek szintjén nyilván, kéjmámort éreznek bizonyos obszcén szavak leírásánál.
Nagyon ritka aki ellenkező véleményen van és ennek ellenére érvelve lehet vele vitatkozni, mint pl. @virág.et.
Érveket ne várjon tőlük, az túl megterhelő lenne, továbbá általában egyáltalán nem is értik ami le van írva. Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el. Nem szokott ugyanis.
Jótüncihez meg ne járjon, ők a liberális sokszínűség hívei, amennyiben az megegyezik az ő véleményükkel. Ha nem, akkor nem vitatkoznak, hanem kizárják.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:26:28

@Bell & Sebastian:

Jó elvtárs a kognitív disszonancia. Tőle érzed olyan jól magad a bőrödben.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:27:58

@aristo: "látatlanban megmondom"

Ars poetica

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:34:02

@aristo: "mint pl. a fentebbi evangelizátor "

Egyszer már úgy volt, hogy kivagyok szűrve.
Most akkor mégis olvasol?
LOL

panelburzsuj 2015.02.03. 16:40:48

@aristo:
Igazából az se világos, hogy mik a poszt hangsúlyos tézisei, amikre fejmozgatni lehetne helyeslő vagy ciccegő irányban.

Mert ha a "gondolatmenet" olyasmi, hogy a "jog" már olyan dzsungellé nőtte magát, amiben maguk a jogból élők se igazodnak el, ezért aztán nemhogy az igazság kiadása, hanem a puszta jogszolgáltatás is egyre jobban hajaz a totóra-lottóra - akkor miért arra van a kijárat, hogy a párszáz/párezer háziasszonyt is őrzeni kellene valami überhatóságnak, meg azt is, meg így tovább bis piramiscsúcs über alles?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:45:58

@Robinzon Kurzor: Sajnálatos módon igen. Ha hozzá szólok, akkor a blog-radart használom és azt már nem érdekli a szűrés, ilyenkor ki vagyok téve ennek a megpróbáltatásnak Herr Obersturmbannführer.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:52:24

@aristo:

Jó, hát ha még egy blogmotort sem tudsz használni, akkor tényleg megértőbbnek kellene lenni veled.

Nem gondoltál még arra, hogy gyámot kérj magadnak?
Egy csomó problémád megoldódna...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:54:09

@panelburzsuj: A jog valóban dzsungellé nőtte ki magát, ám ezen nem tudunk változtatni, csak valami nagyon radikális módon, muszáj együtt élni vele. Ugyanakkor - úgy vélem - ha lenne valamiféle működő kontroll, akkor maguk a "háziasszonyok" sem lennének, hiszen alkalmatlanságuk nyilvánvaló. Az a tapasztalat ugyanis, hogy a rossz rendszer is sokkal inkább működik jó emberekkel, mint a jó rendszer rosszakkal.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:56:44

@Robinzon Kurzor: Ha tud módszert rá, hogy ne lássam magát a radaron se, ne tétovázzon, ossza meg velem.

panelburzsuj 2015.02.03. 17:03:16

@aristo:
Ezt célozza a kérdésem: mit tud a probléma felvezetője arról, hogy más országok bíráskodása mennyivel és pláne mitől működik jobb vagy rosszabb minőségben?

Oké, hogy "kontroll" - de mi hajcsa? ... :)

(A hierarchikus kontroll formálisan ugyanis a magyar rendszerben is megvan. A kérdés súlypontja ott van, hogy mi a biztosíték arra, hogy ha a bírói szervezetbe "kívülről" - más hatalmi ág felől -belepiszkálunk, akkor tutira javítani fogjuk - és nem tovább rontani?)

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 17:08:55

@aristo:

Minek ide radar?
Meg ez a kényszeres oberizéfűrerezés ... vonzanak ezek a katonás dolgok?

2015.02.03. 17:19:58

@aristo: "Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el."

Az a probléma, hogy a terjedelmes írásból nem egészen világos, hogy mi mellett vagy mi ellen lehetne érvelni. Kérdezzük már meg magunktól, mint az alsó tagozatban a mondatok elemzésénél: mit állítunk?

Annyit lehet kivenni, hogy a magyar igazságszolgáltatás rosszul működik. Ez két dologból látszik: az egyik, hogy a szerzőt megbüntették a rendőrök, és még az okmányirodában is akadékoskodtak; a másik pedig, hogy - akármennyire is erőlködik a poltika - senkit nem sikerül elítélni korrupció miatt. Az elsőnek - már többen leírták - semmi köze az igazságszolgáltatáshoz. Az utóbbi már érdekesebb lehetne, de mi köze a szerző által kárhoztatott túlszabályozottsághoz vagy épp a bírák alkalmasságához? Az alkalmas bíró elítéli a vádlottat, az alkalmatlan meg felmenti? Vagy azért mentik fel, mert sok a szabály? Ha kevesebb lenne, több lenne az elítélés? Miről beszélünk egyáltalán?

Aztán itt van még három jele annak, hogy az igazságszolgáltatás rosszul működik: "A bírósági ügyek elviselhetetlenül hosszúak, a szabályok érthetetlenül bonyolultak és az ítéletek jelentős része sérti a „nép” jogérzékét"

Az első megint egy érdekes téma lehetne, de ha már erről írok, és ellenérveket várok, nem kéne megnézni a statisztikákat, hogy pontosan mennyire hosszúak az ügyek? Egy átalgos per mennyi idő alatt fejeződik be, legalább nagyjából meg tudná tippelni aristo? És milyen a tendencia, nő vagy csökken a pertartam? És hogy állunk más országokkal összehasonlítva? Mi lehet a különbségek oka? Vajon az eljárási szabályok ezt hogyan befolyásolják? Nem a mennyiségük, hanem a tartalmuk. Arról nem is álmodhatunk, hogy ilyenekről itt szó essen.

"Az ítéletek jelentős része sérti a nép jogérzékét" Ez is kifejtés nélkül marad. Hány ítélet születik egy évben? Ebből mennyi sérti a nép jogérzékét? És valóban az ítélet sérti a jogérzékét vagy az, amit a médiából - önmagukat reklámozó "sztárügyvédek" szólamaiból meg semmihez sem értő újságírók tudósításaiból - összeszed a nép? Amúgy tapasztalataim szerint a "nép" jogérzékét általában az sérti, ha valamilyen celebet nem ítélnek nyilvános karóba húzásra vagy felnégyelésre. Ha viszont maga a "nép" követ el törvénysértést, akkor a legenyhébb következményen is felháborodik és a bürokráciát szidja.

Aztán kifejtetlenül marad a "Ki ellenőrizze a bíróságokat?" kérdése is. Ha jól értem, ne a bíróságok tegyék ezt, de akkor ki? És ez pontosan mit is jelentene? Már fellebbezni sem egy másik, felsőbb bírósághoz lehetne, hanem a Bíróságminősítő Hivatalhoz? Ez ugyanaz a rendszer lenne, csak más elnevezéssel. Akkor hozzunk létre a bíróságokkal párhuzamosan egy másik hivatalt, amelyik minősíti az ítéleteket? És egy újabb hivatalt, amelyik a Bíróságminősító Hivatalt minősítené? Mindezt az egyszerűsítés és a gyorsítás jegyében.

Nem ragozom, a lényeg, hogy kéne valamit egyértelműen állítani és ezt tényekkel alátámasztani, akkor lenne érvelés is a poszt alatt.

manager2008 2015.02.03. 17:23:40

@Counter: Látom hiszed hogy a magyar jog az valami komoly dolog. Több mint 10 évig foglalkoztam ezzel baromsággal aztán meguntam. Amit használtok szoftvert jórészt közöm volt hozzá. Az én definícióm szerint a "Magyar jog nem más, mint az emberi hülyeség tárgyi bizonyítéka". A probléma gyökere ott van hogy a jog fontos dolog tényleg, elismerem, de a megalkotását nem lenne szabad jogászokra bízni. A jog ugyanis inkább matematikai alapon kezelhető szabályrendszer, de jogásznak az megy aki maximum 3-as érdemjegyet tudott kegyelemből kisajtolni a gimiben. Azért ment jogásznak mert nem vették fel máshová, vagy ha igen kidobták volna. A logika ismeretlen, és nem is tanítják a jogi egyetemen. A gondolkodás is csak a legprimitívebb formában kerül elő (hasonlítás). A jogalkotó nem ismeri azokat az eszközöket amivel jobb munkát végezhet (voltam ebben a cipőben is, nem agyon bírtam türelemmel). Van olyan magyar jogszabály, amit ha most szórakozásból elkezdenék alkalmazni és gyártanám a jogszerű beadványokat, több mint 500000 ügy keletkezne, és a megbecsült papírhalomhoz szükséges szállítókapacitás lemeríteni a MÁV kocsiparkját. Vannak olyan jogszabályok amelyek nagyon fontosak de 10 évvel vannak elmaradva a technikai követelményektől (változik ugyanis a világ). Tehát aki teheti meneküljön amerre lát, nem érdemes a magyar joggal kapcsolatba kerülni.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 18:21:38

@manager2008:
1. Nem hiszem; az általam megválaszolt kérdés a tanúvallomás felvételének egyik szabványos mozzanatára irányult. Megválaszoltam, mert annak a mozzanatnak véletlenül van is értelme, nekem meg sejtésem is arról, hogy mi az.
Ebből nem következik, hogy szerintem minden másnak is volna.

2. "A logika ismeretlen, és nem is tanítják a jogi egyetemen."

Nem.

3. "A gondolkodás is csak a legprimitívebb formában kerül elő (hasonlítás)."

Nem.

4. "A jogalkotó nem ismeri azokat az eszközöket amivel jobb munkát végezhet (voltam ebben a cipőben is, nem agyon bírtam türelemmel). "

Ez könnyen lehet, viszont a jogalkotót a magyar választópolgárok közössége választja meg. Együk meg, amit főztünk. Ilyen szempontból egyébként oldalfüggetlenül gyalázat zajlik már ezer éve.

5. "Vannak olyan jogszabályok amelyek nagyon fontosak de 10 évvel vannak elmaradva a technikai követelményektől (változik ugyanis a világ)."

Angolszász területeken tök jól elvannak 3-500 éves jogszabályok alkalmazgatásával is. Időnként. Máskor meg nem.

A technikai követelményeket egyébként nehezen tudom értelmezni érdemi jogszabályra vonatkoztatva. Valószínűleg nem jól értjük egymást.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 18:23:18

@grundigg: :-)

Időközben Bakó Bea is besorol az elmebeteg ballibsi csőcselék közé, alakul ez!

Pelso.. 2015.02.03. 18:45:20

@Herr Schwarze Liste: Annál rohadtabb már a rendszer, hogy központosítani kelljen. Aki megmaradt, tudja a dolgát, lévén okos figura, irányítása szükségtelen, a gazdiknak még olcsó is. E paradicsomi idill fennmaradásához már csak az ilyen álsiránkozó írások szükségesek néha, - a jövő elkezdődött, hol is hallottam?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.03. 18:54:48

@Counter:

@bakó.bea nem az elmebeteg ballibsi csőcselék közé, hanem a középkorú háziasszony bírónők mögé sorolt be:-)

Bell & Sebastian 2015.02.03. 18:55:14

@Counter: Akar inkább kognitívan disszonáns lenni? Az már egy fokkal jobb.

manager2008 2015.02.03. 19:03:06

@Counter: "a jogalkotót a magyar választópolgárok közössége választja meg"
A jogszabályok elkészítését nem a képviselők végzik. csak megszavazzák (na még az hiányzana). Igaz hogy nem is értik de mindegy (meg nem i érnek rá). Mivel voltam egy tucat ilyen alkotó csapatban, egy képviselőt sem láttam a környéken.
A tárcákhoz egyeztetésre érkező jogszabályokhoz érdemben lehet hozzászólni (sajnos ebben is részt vettem, amíg meg nem untam, hogy hiába találok hibákat nem javítják ki)
A 2. 3. "Nem" - nem érthető, nem cáfoltad.
"technikai követelményeket egyébként nehezen tudom értelmezni érdemi jogszabályra "
Segítek. Az elektronikus aláírásra vonatkozó tv már elavult, hatályba lépése után 10 évvel jött egy USA tv ami már jobb, a miénk már nem. De ez nem zavar senkit polgári ügyekben a freemail is elfogadásra kerül, ami egy röhej. A bíróknak (biztos van kivétel ) a leghalványabb fogalmuk sincs mi a a franc az e-mail (ellenőriz le magadat hát ha kivétel vagy) és ebben a Kúria is benne van. Sokkal bonyolultabb a dolog annál mint ahogy a magyar jogász hiszi..Mikor hiteles, mikor nem.
Hasonló téboly a tértivevény jogi vonatkozásai is, van egy nagyvállalat, amelyik pontosan tudja mikor szünteti meg a posta a nyilvántartást, és utána követeli a magányszemélytől az igazolást amit az naivan elkever. A posta meg nem igazol.
Nálunk papír levelet minden kétséget kizáróan bizonyíthatóan csak is közjegyzővel lehet elküldetni ami meg drága. A tértivevény csak a borítékra ad bizonyítékot, ha nincs a borítékban semmi akkor ennyi volt. Amatőr idiotizmus.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 19:35:32

@bbjnick: Nőnemű, tehát nem ért hozzá, de amúgy is téved, szemben a tökös férfival, akiről itt már felsoroltuk, mennyi mindent nem tud sem a saját életéből, sem az elmélkedése tárgyáról, sem a felhasznált érvekről? :-)

@manager2008: Jogot, némi kivételektől eltekintve, csak a magyar választók által választott testület alkothat. Ez egy fikció, viszont mivel fikció, itt véget is ér az elemzés :-)

Az email egy RFC-szabvány. Hiteles emailhez egy kicsit alá kell írni elektronikusan, meg időbélyegezni is. Azok is mintha RFC-szabványok volnának.

De ezek definiálgatása alapvetően technológiai norma, kb. nem is jogászoknak kellene megalkotniuk, ahogy mondjuk az építési vagy vegytani normák meghatározásait se.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 19:37:25

@manager2008: A 2-3. "nem"-nél bizonyítatlan állítás tagadása történik: nincs mit cáfolnom és nem rajtam van a bizonygatás terhe.

Egyébként magasabb matematikai logikával valóban nehéz találkozni.

huKKK 2015.02.03. 20:05:34

@Robinzon Kurzor:
Korrektül megdicsérte önmagát, de tehette volna ezt elegánsabban is, nem aristo rovására.
Aristo ellen most sem érvelt, csak maga mellett.
Mit mondhatnék?
Végre egy ember, aki a saját szerénységét a többiek butaságával leplezi le?
Bástya elvtárs, törölhetem a forgatókönyv ből az érvelésre való utalást?
Igazán nagylelkű. Köszönöm.

@Helyes Írás:
Meg vagyon írva, ne érvelj hamis módon felebarátod ellen.

huKKK 2015.02.03. 20:15:57

@grundigg:
""Az ítéletek jelentős része sérti a nép jogérzékét" Ez is kifejtés nélkül marad."

Minek ezt kifejteni?
Aristo jogérzékét sérti a rendőri eljárás/ítélet.
Önt is sértené hasonló esetben.
Így már kettő db "nép" jogérzékét sértette.
Tudom, ön a bírósági ítéletekre akart utalni.
De maga a birság is egyfajta ítélet kicsiben.

manager2008 2015.02.03. 20:20:17

@Counter: Na látod. Ez a tévedés, mert ezt gondolja mindenki, de a nálunk elfogadott elektronikus aláírás nélkül is van hiteles e-mail. A csak az a baj hogy a nem hiteles, sőt össze vissza módosítható e-mailt -is elfogadják. A nálunk üzemelő e-mail szolgáltatók pedig nem minden esetben (többség) felelnek meg az e-mail tárolásához szükséges nemzetközi biztonsági követelményeknek. Tehát amit tőlük beszerez a bíróság, ha nem törölték még éppen ki, az sem hiteles. Az elküldött e-mailek pedig simán hamisíthatóak (a dátumokkal együtt), és mivel nincs ellenkező hiteles bizonyításra lehetőség nem lenne szabad még polgári ügyben sem figyelembe venni,. Annyit sem ér mit egy utcán talált cetli, mert azt legalább írásszakértő nézegetheti. Még a Google G-mail is csak pár hónapja tárol hitelesen. Az összes ítélet kuka ha szigorúan vennék (csak a felek sem ismerik a lényeget). A logikához annyit hogy egy perben (nem nagy dolog) csináltam a bírónak egy nagy esetszámra kidolgozott döntési táblázatot, érdemes lett volna filmre venni amikor megnézte. Rosszul döntött pedig csak végig kellett volna néznie, kb. 10 perc. és megúszta volna az iratok nézegetését tartalmi szempontból, mert minden benne volt. Ha viszont egy törvényt dolgozol fel, halálra kacagod magad annyira hibás. Jogtudomány. Vicc.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 20:45:55

@manager2008: A tértivevényes trükk alváltozatait szinte mindenki űzi. A bírók pedig úgy cumizzák, mint a török mézet.

manager2008 2015.02.03. 21:15:47

@Bell & Sebastian: Én 1990 körül javasoltam hogy kapjon minden állampolgár ingyenesen elektronikus aláírást, amivel hitelesen levelezhet ha akar. De mivel ez üzletnek látszott, elfújta a szél :). Észtország most vezette be az állampolgári jogon elérhető lehetőséget. Nem kell 500 Ft ért levelezgetni /db. Rezsicsökkentés. Havi 100 levélnél (cég) ez már évi 600000 Ft költség, és még nem is hiteles igazán ha csak a hagyományos tértivevényt használja a cég.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 21:19:02

@manager2008: 1990 körül azért kicsit korainak tűnik.

Amúgy vigyázz, mit javasolsz – az itteni ún. konzervatívok az önkiszolgáló kasszákat is megtámadták már, mondván, hogy emberek munkahelyét venné el. Hát akkor a postai levélforgalom drasztikus lecsökkentése mit tenne a Magyar Postás (egyszer se csenget és írni se tud) nevű hungarikum munkahelyeivel?!

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 21:20:34

@huKKK: Az ítéletek túlnyomó többsége senki igazságérzetét nem sérti, ugyanis senki se ismeri őket.

Aki meg a bulvársajtót épp elégnek véli arra, hogy kialakítsa az igazságszolgáltatás helyzetéről való álláspontját, az nem komoly ember.

manager2008 2015.02.03. 21:29:15

@Counter: Nem korai. Az elektronikus aláírás törvényt is én kezdeményeztem (kaptam egy külföldi mintát, az lett adaptálva). Nem a munkahely megtartása az érdek ebbe az esetben. Mellesleg ha valaki akar használni egy ilyen rendszert ingyen (havi 5 db hitelesített mail belefér) Próbálja ki az Adobe EchoSign rendszerét. Az Adobe hitelesíti a kapcsolatot, a word doc ingyen átkonvertálható pdf-be, beküldöd, Verisign hitelesíti és az Adobe hitelesen tárolja a mailt ami elfogadható bárkinek. Használom, elfogadja mindenki pedig a magyar tv szerint ez nem teljesen ok, de mesze több mint az össze többi mail amit használ a nép. Külföldön egy csomó országban elfogadják persze totális hitelességek is. Ez nem közjegyzői hitelesség de a tértivevényél mesze több. Most terveztem egy olyan rendszert ami egy oldalról hiteles (küldő) a másik a fogadó viszont semmit sem tud bizonyítani (a fogadó nem perelhet a küldő igen).

Bell & Sebastian 2015.02.03. 21:54:37

@Counter: Nana, mindenki mindent tud mindenkiről, de a bizonyításhoz iratok kellenének, amiket csak hatósági eljárásban lehetne beszerezni. A hatóság meg válogat, ki tudja, milyen elvek alapján. Jogkör, elégtelen bizonyíték, formai hiba, minden van, ha csókos kerül a célkeresztbe. És olyan is van, hogy megfingatják, mert csak.

huKKK 2015.02.03. 22:47:08

@Counter:
"Az ítéletek túlnyomó többsége senki igazságérzetét nem sérti, ugyanis senki se ismeri őket."

Senki?

Ez itt a baj.
Legalább a peres feleknek, meg a bírónak illene ismerni az ítéleteket.
Titokmutyi!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.03. 23:26:39

@aristo: "Meg aztán ott vannak a fixációs problémákkal küzdők, akik puszta említésemtől is rángógörcsöt képesek kapni. Értük már aggódom is."

Ne becsüld túl a jelentőségedet, szarházi pojáca.
Arról van szó, hogy ostobaságokat és esetenként kifejezetten sértő dolgokat írsz (még ha műkonzervatív cukormázba is csomagolod a mondandódat, amire néhány tudatlan balfasz vevő), és erre adekvát módon reagálnak.
Én összesen kb. 3 órát töltöttem jogi egyetem falai között (azt is csak azért, mert ott volt az írásbeli nyelvvizsga), mégis 100%-osan meg tudom állapítani, hogy a jogi karról az első félévben kibasznának annyi "tudással", mint amivel szakértőként próbáltál a témához hozzászólni.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 23:49:15

@huKKK: Ez kevés ahhoz, hogy a népi igazságérzetnek az ítélethez való viszonyáról spekuláljon.

Jean Sol Partre 2015.02.03. 23:51:01

@aristo: ha így gondolkodsz az olvasóidról, az leginkább rólad állít ki bizonyítványt.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 00:31:20

@huKKK:

Kérdezted, hogy én mit tettem le az asztalra.
Leírtam.
Erre megkapom, hogy magamat dicsérem, de érvem nincs.

Tele van ez a komment folyam annak alapos levezetésével, hogy @aristonak fogalma sincs arról, amiről ír.

Kezdve onnan, hogy a személyes felvezető sztorijának már eleve semmi köze az azt követő, egyébként önmagában is tévedésektől hemzsegő eszmefuttatásához.

Ami azért nem zárja ki, hogy -- mindennek dacára, vak tyúk is talál szemet alapon -- néhány dologban igaza van. De a poszt egésze ettől zagyvaság.

Ha egy majmot leültetsz egy írógép elé és befűzöd neki az ánégyest, majd hagyod gépelni, akkor azon oldalon lesz egy-két értelmes szó.
Következik-e ebből, hogy a majom tud írni?

Bell & Sebastian 2015.02.04. 00:40:01

Van ám itt színvonal az ellen-oldalról!

És még Aristo a kókler. ÁFA még szóba se került, pedig én még olyan bírót nem láttam, aki értelmezni tudta volna ezt a rendkívül ritka, közgazdasági jelenséget polgári ügynél.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 00:58:22

@aristo: @Disznóvári:
a félreértések elkerülése végett: természetesen a Pázmány jogi karáról is páros lábbal basznának ki.

huKKK 2015.02.04. 03:06:25

@Robinzon Kurzor:

"Ha egy majmot leültetsz egy írógép elé és befűzöd neki az ánégyest, majd hagyod gépelni, akkor azon oldalon lesz egy-két értelmes szó.
Következik-e ebből, hogy a majom tud írni?"

Nemcsak írni, beszélni is.
Aki nem vak, láthatja milyen pompásan felegyenesedett némelyik.
Sőt emberi hasonlatokat fogalmaznak meg.
Bár ma már a majmok nem használnak írógépet, csak mobilt, tabletet, meg laptopot.

"Kezdve onnan, hogy a személyes felvezető sztorijának már eleve semmi köze az azt követő, egyébként önmagában is tévedésektől hemzsegő eszmefuttatásához."

Ez az Ön véleménye.

"Tele van ez a komment folyam annak alapos levezetésével, hogy @aristonak fogalma sincs arról, amiről ír."

Nem a kommentfolyam érveit kértem számon, hanem egy konkrét kommentben hiányoltam a konkrét érveket.

"Kérdezted, hogy én mit tettem le az asztalra.
Leírtam.
Erre megkapom, hogy magamat dicsérem, de érvem nincs."

Ebben az általam lereagált konkrét kommentben tényleg nem szerepelt érv aristo ellen.
Öndicséret viszont igen.

Örülök neki és elismerésem azért, amit ön letett az asztalra.

De én nem ezt kértem, hanem az ön érvei érdekeltek volna, amit még most sem adott közre, csak homályos utalást tett titokzatos meglétükre.

gyalog.galopp 2015.02.04. 08:32:05

@Bell & Sebastian:
Lehet , hogy így van, de ez lehet annak jele is, hogy az államigazgatás elkezdett működni, hát erősen csikorog.

Aristo cikkével az a bajom, elkapott egy jó témát, majd erős kezdés után visszaesik és belegabalyodik a részletekbe.
A kódpönál, kamanló olvasmányossá teszik a cikket, de a jelen jogalkotásunk és jogszolgáltatásunk anomáliáihoz semmi köze. A jogot agyatlanul értelmező és alkalmazó csinovnyikokhoz szintén semmi köze.
A mi jogrendünk porosz gyökerekkel és szovjet bolsi koronával rendelkezik, ami túlszabályozásban és kiszámíthatatlan bírói túlhatalomban nyilvánul meg.
Ugyancsak nem szerencsés egy aristotól igazságszolgáltatásról értekezni, mivel a bíróságok nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak, az igazságszolgáltatást hagyjuk meg a bulvárnak.

Szóval, nem véletlen a szélütöttek tobzódása.

manager2008 2015.02.04. 08:58:37

@gyalog.galopp: "a bíróságok nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak," Ez a szlogen egy idealizált állapot, de sajnos nincs így. De jó lenne. De nem.
1. A jogszabályok hibásak, ellentmondásosak, definiálatlan fogalmakkal dolgoznak, ellentétesek az egyéb tudomány ágak által kidolgozott fogalmakkal (pld a "termék" ás az "áru" fogalmát egyenlőnek gondolja a jog egy komoly jogszabályi helyen).
2. A jogszabály szövegek ellentétesek vagy hibásak a matematikai logika, halmazelmélet törvényeivel, és rosszul kezelik ezeket.
3. A jogszabály általában olyan sok hiányzó szöveg elemmel rendelkezik hogyha már több dimenziós a szövegek miatt az adott helyzet értékelése, akkor teljesen bizonytalan a bírói értékelés.
4. A bírók önhibájukon kívül is képzetlenek, szakértőkre vannak utalva, specializálódás helyett.
5. A jogszabályok javítása nem megoldott, a hiba megmarad a rendszerben.
6. A magyar állam nem ismeri az EU jogot, és szándékosan sérti azt ha véletlenül ismerné.
7. Az ügyészség, és az ügyvédek is túlterheltek (diplomatikus megfogalmazás) és semmivel sem felkészültebbek mint a bírók.
Nincs megoldás olyan ami 10 éven belül bármit képes lenne változtatni. Az egész szemétdombot szét kellene túrni, komoly vizsgálat után (IQ, logika, szakmai elkészültség) az alkalmatlan az embereket elküldeni nyugdíjba vagy más feladatot adni nekik, kivéve ha specializálónak egyszerű esetekre.
Lásd a híreket konfliktusok ezrei vannak.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.04. 10:12:52

@gyalog.galopp: Nem a bíráknak van túlhatalma, hanem a jogalkotásnak, de annak nagyon.

@manager2008: Szebben fogalmazva: közepesen kicsi ország létünkre csak birodalmi államigazgatási és jogalkalmazási-jogalkotási hagyományaink vannak, de abból legalább rögtön kettő is, melyek viszont nem kompatibilisek. (De legalább nem is értünk hozzá és nem is a mi helyzetünkre valók.)

Igen, vannak siralmasan gyenge jogszabályok, volt például a Gt.-nek is ugyanabban a szakaszban két (5) bekezdése egy időben :-)

A jogalkotó túlhatalma miatt azonban nincs gyors és hatékony mód ezeket kiszelektálni a joganyagból, nem lehet az AB kasszációjára várni (és az amúgy sem alkalmas minden közönséges jogalkotási selejt orvoslására).

Viszont az általad javasolt átgondoltabb, szervezettebb jogalkotást sem a közhangulat, sem a jogalkotó nem preferálja. Sem osztrák, sem cseh, sem német hódítás nem várható középtávon – szóval akkor mit tegyünk?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 10:38:35

@aristo: " Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el. Nem szokott ugyanis."

Ugye, faszparaszt, te már láttad az admin felületen Bakó Bea posztját, mikor ezt írtad?

huKKK 2015.02.04. 10:39:55

@Counter:
Spekulációhoz kevesebb is elég.

huKKK 2015.02.04. 10:44:45

@Disznóvári:
A nézettséget, kattintások számát nem tudom mérni, de a kommentszám alapján
jelenleg aristo vezet 170:8 arányban.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 10:54:37

@huKKK: És?
Ha nem értenéd, hogy mire céloztam: Bakó Bea posztja 16:31-kor jelent meg, amit nagy valószínűséggel aristo már látott előtte. Felbaszta az agyát, hogy valaki jobban ért a dologhoz és gyorsan, még az élesítés előtt elkezdte a kommentelőit ekézni. Ez persze csak feltevés. Mivel egy szarházi trógerről van szó, eléggé valószínűnek tartom, hogy ez történt.
Az viszont biztos, hogy aristo Bakó Bea posztjának megjelenése után is kommentelt a saját posztja alá, ahelyett, hogy a neki címzett posztba kommentelt volna.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 11:26:59

@gyalog.galopp: Pont, mint az iskolarendszer, az is porosz + posztszovjet + európaiértelembevett = kiméra.

Ha tobzódnak, megint beletalált valamibe. Atisto olyan, mint egy jó, laza fröccs tikkasztó délután, soha nem is akart más lenni. Majd isznak mást a romkocsmások.

Jean Sol Partre 2015.02.04. 11:38:20

@Bell & Sebastian: Aristo inkább olyan, mint egy izgalmas koktél, rendkívül ritka, drága és különleges összetevők rafinált kombinációja, aztán mikor iszod, rájössz, hogy se íze, se hatása, csak hiányérzet, és valami kellemetlen utóíz a szájban.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 11:51:24

@Jean Sol Partre: Meg a hányinger. A bogyót benne nem kötelező elrágni.

gyalog.galopp 2015.02.04. 12:07:56

@manager2008:
A bíróság, mint igazságot szolgáltató intézmény egy illúzió. Nem akarok az igazság megismerhetőségének és osztogathatóságának filozófiájába belemélyedni, mert valahol a vallásnál, vagy a komcsi ideológiáknál kötnénk ki.
Ha azt mondom, hogy a bíróság jogot szolgáltat , akkor nem csapom be (annyira) a híveket, az más kérdés, hogy ez a jogszolgáltatás milyen minőségű.

A többivel viszont maximálisan egyet értek .

@Counter: A bírói túlhatalom.
Az igazság szerint a klasszikus hármas felosztásban egyiknek sem lehetne túlhatalma,mert az egyik kilengését a másik kettő visszafogja.
Kezdjük az alapoknál, a szociban óriási feladat és felelősség hárult a bíróra, adott esetben ügyvédi, nyomozóhatósági feladatokat is végzett, az egyetemes igazság nimbusza övezte, és ez a kép rögzült is a polgárokban.
Aztán jött Lomniczi papa , visszavett a feladatokból, de leginkább a felelősségből, ezzel párhozamosan tekintélyelvűre állította a bíróságok működését.
A bírók elkezdték élvezni a kevesebb felelősséggel járó nagyobb hatalmat, az ügyvédek meg , akik hozzászoktak a meleg dagonyához, miszerint nekik nem kell semmit csinálniuk, mert majd a bíró, hát a semmitevésük eredményét a bíróra kenték.
A mai felállás szerint , a bíró abból az anyagból dönt, amit elé tesznek, ez a felállás megköveteli a felektől a felkészülést. Ugyanakkor , mivel a bíró természetesen szabadon dönt a bizonyítékok kérdésében a tévedése, vélt, vagy valós részrehajlása esetén a jogorvoslat, korrekció kiszámíthatatlan, rapszodikus .

A jogalkotás.
Önmagában a jogalkotás túlhatalma annyira értelmezhetetlen, mint az illiberális izé. Az elburjánzó jogalkotás minimum a végrehajtói hatalom elburjánzásával kell, hogy együtt járjon.
Az Orbán kormány bírálóinak tehát a klasszikus hatalommegosztás híveinek szempontjából igazuk van.
A bírálók csak egy dologra nem tudnak választ adni, mi a túrót lehet kezdeni egy olyan tehetségtelen korrupt, egymást is ízekre szedő , a magyar társadalomban marginális csoportokat alkotó bagázzsal, amelyik képtelen a törvényhozói hatalomra akár a legkisebb érdemi, a társadalom által elfogadott befolyást is gyakorolni.

huKKK 2015.02.04. 12:33:31

@Disznóvári:
Nem a minőséget elemeztem.
Nem is Önt próbáltam cáfolni.
Nézze professzor úr, a láthatatlan lelki reakciók diagnosztizálása a maga szakterülete, ehhez én sem szakmailag sem ideológiailag nem érzem elég képzettnek magam.
Darwin úr is nagy sikert aratott a láthatatlan világ evolúciójáról alkotott hipotézisével.
Szerintem Önnek ez lényegesen jobban menne.
Biztosan sokkal érdekesebb könyvet tudna írni, ha végre rászánná magát.
Megtisztelne, ha pár szóval említést tenne rólam is könyve előszavában.

Részemről csak az általam is érzékelhető, látható dolgokat merem mérni.
A nézettségre utaltam.
A kommentszámok pedig láthatók.
175:8

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 14:02:10

@huKKK: "Ez az Ön véleménye."

Ezen az alapon a Pitagorasz-tételről is vitát lehetne nyitni, mármint hogy a bizonyítása csak a matektanár véleménye.

Egy közigazgatási eljárásban elszendvedett, átlagos intelligenciával és felelősségértettel simán megelőzhető egyéni sérelemnek semmi köze a jog- és/vagy igazságszolgáltatás működéséhez.
Aki ezt fordítva hiszi, annak nem egyszerűen más a véleménye, hanem alapszinten sincs tisztában a rendszer működésével.

A kommented többi része nettó kötekedés, szóra sem érdemes.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 14:08:43

@huKKK:

Aristo nem azért vált ki vitát, mert inspiráló gondolatai vannak, hanem a teljes tudatlansága és azt kompenzálni szándékozó arroganciája okán.

Aristo a Mandiner Győzikéje: ha kicsit leült az AV/UV (kevés az online hirdetési bevétel), akkor jön ő és bombabiztosan hozza számokat.

Bakó Bea meg az unalmas, szürke igazságot képviseli -- csoda, hogy kevesebb embert érdekel?

Bell & Sebastian 2015.02.04. 14:46:01

@gyalog.galopp: Van egy jó példám, a HACCP rendszer kötelező bevezetéséről. Az átvett joganyag -fordítási hiba miatt- rozsdamentes konyhai edényzetet ír elő nem rozsdásodó helyett. Huss, ki az ablakon 10 Mrd, ugyanennyi be a haver forgalmazóknak.

Így mulat egy magyar paraszt.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 14:48:12

@Robinzon Kurzor: Rozsdamentes hülyeségért te se mész a... szomszédba.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 15:11:41

@Bell & Sebastian:

Látom, sírtál. Kérsz zsepit?

huKKK 2015.02.04. 15:12:56

@Robinzon Kurzor:

"Bakó Bea meg az unalmas, szürke igazságot képviseli -- csoda, hogy kevesebb embert érdekel?"

Szerintem ez nem pontosan így van, hanem inkább úgy, hogy maga valószínűleg éppen azért nem kommentel túl sokat Beához, hanem inkább aristohoz, hogy ezzel igazolhassa az alábbi saját kijelentését:

"Aristo a Mandiner Győzikéje: ha kicsit leült az AV/UV (kevés az online hirdetési bevétel), akkor jön ő és bombabiztosan hozza számokat."

"A kommented többi része nettó kötekedés..."

Nemcsak a többi része.

"átlagos intelligenciával és felelősségértettel simán megelőzhető egyéni sérelemnek semmi köze a jog- és/vagy igazságszolgáltatás működéséhez.
Aki ezt fordítva hiszi, annak nem egyszerűen más a véleménye, hanem alapszinten sincs tisztában a rendszer működésével"

Úgy gondolom, lehet összefüggés az egyéni sérelmek és a működési színvonal között.
Valóban más a véleményem, mert szerintem
éppen Ön nincs tisztában sem a rendszer, sem a hatóságok, sem a néplélek működésével.
Nem merném kizárni, hogy a jelenlegi rendszer működésében szerepe lehet az egyéni sérelmeknek.
Hogy az ok és okozati viszony milyen jellegű, szintű
azt döntsék el szakemberek.
A rendszer emberekből áll, bármennyire szeretnénk,
a szubjektum nem zárható ki
teljes mértékben.
És igenis lehetséges egyéni sérelmek hatása alatt álló szakemberek esetén összefüggést találni a rendszerhiba és a sérelmek között.

manager2008 2015.02.04. 15:47:28

@Counter: "szóval akkor mit tegyünk?" Semmit.
Maximum jól és kulturáltan szórakozhatunk akkor is a ha bíróság ellenünk dönt. De nem zavarja őket ha bebizonyítom hogy amit mondanak nettó ökörség, akkor sem ha hárman vannak a pulpituson. Kicsit látszik rajtuk hogy legszívesebben kimennének, de azt meg nem engedi az etikett.

gyalog.galopp 2015.02.04. 15:50:53

@Bell & Sebastian:
Ez viszont is igaz, a közlönyben még meg sem jelent a jogszabály Brüsszel már tiltakozott, mer ott aztán kibaszottul bírják a magyar nyelvet... Kezdik Petőfivel a haladóknak meg Ady , Babits .

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 16:34:42

@huKKK: Nem írok, hanem szerkesztek, max. utószót írok, de akkor sem említenélek meg, ha tudnám kiafasz vagy.

Egyébként nem láthatatlan lelki reakciókkal szoktam foglalkozni, hanem láthatóakkal. És bizony ezekből levont következtetéseim, sejtéseim 90%-ban beigazolódnak, diagnózisaim helyesnek bizonyulnak. Persze tévedni én is szoktam. De nem azokban a dolgokban, amikben biztos vagyok.

huKKK 2015.02.04. 16:46:34

@Disznóvári:
"sejtéseim 90%-ban beigazolódnak"

Mérte?
Honnan veszi, hogy nem 97%-ban?
Nincs magának kisebbrendűségi komplexusa?

"akkor sem említenélek meg, ha tudnám ki..... vagy."

Oda a karrierem doktor úr?

huKKK 2015.02.04. 17:11:47

@Disznóvári:
Jó hát.
De miért csak a 10 %-ról tudok?

gyalog.galopp 2015.02.04. 17:31:54

@Bell & Sebastian:

A másik, 2004 előtt azzal riogatták a kisboltosokat, amennyiben nem csinálnak sürgősen külön bejáratot az árunak, meg egyet a vendégnek, akkor bizony EU törvényileg azonnal be lesznek zárva. A dolog aztán elhalt, valószínűleg, mert akkor már többekben felrémlettek a pici de hangulatos olasz kisvendéglők, görög tavernák, stb. Személyes élményem az volt, mikor egy echte görög tavernában a konyhán keresztül tudtam eljutni a WC-be , ahol ugye a papírt nem dobjuk bele a kagylóba.

Mosmá, így utólag el lehet gondolkozni, mennyivel kifinomultabb módszer lett volna a hazai piac újra osztására, mint az a brutális trafikmutyi.
Hiába no, ezt teszi a több évtizedes ( százados) tapasztalat.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 18:23:03

@gyalog.galopp: Trafikmutyi. Itt egy olyannak adták, akit nem érdekel az egész, az a jelszava, nincs és nem is lesz, hagyjanak békét, menjenek máshova. Abból él, hogy hétvégén zárva tart, ráfizetés az egész.

Teljesen érthetetlen, mire volt ez jó, azon kívül, hogy elhitették: támogatják a támogatóikat.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 21:09:30

@huKKK: "Úgy gondolom, lehet összefüggés az egyéni sérelmek és a működési színvonal között. "

De aristo egyéni sérelmeit a közigazgatási rendszer működése közben szerezte (már azon túl, hogy ügyei önálló vitelére képtelen, ha igaz amit ír), ehhez képest a jogalkotási, illetve a bírósági rendszer vélt vagy valós anomáliáihoz használja illusztrációként.

Nem érti (és ezek szerint te sem érted), hogy ha romlott tejet kaptál a tejcsarnokban, arról nem a pékek tehetnek.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 21:20:01

@huKKK: "Szerintem ez nem pontosan így van, hanem inkább úgy, hogy maga valószínűleg éppen azért nem kommentel túl sokat Beához, hanem inkább aristohoz, hogy ezzel igazolhassa az alábbi saját kijelentését"

Olyan vagy mint Sebikém: érvek helyett a vélt motivációkkal foglalkozol. Persze szigorúan úgy, hogy a prekoncepciódat igazolja.

Szánalmas, csak szólok.

huKKK 2015.02.04. 22:40:51

@Robinzon Kurzor:

"érvek helyett a vélt motivációkkal foglalkozol. Persze szigorúan úgy, hogy a prekoncepciódat igazolja."

Nyilván ez sem zárható ki.
Tényleg foglalkoztatnak a motivációk is, mivel azok
akkor is vannak (szerintem)
amikor nincsenek érvek.

"De aristo egyéni sérelmeit a közigazgatási rendszer működése közben szerezte... "

Félreérthetően fogalmazhattam.
Egyéni sérelmek alatt elsősorban
nem aristo sérelmét értettem,
hanem a közigazgatási rendszer
szereplőinek sérelmeit is, és mindenki másnak az egyéni sérelmeit is akik a rendszer bármelyik oldalán elszenvedték a sérelmeket.
Aristo konkrét sérelmeiről meg is feledkeztem, mivel kiterjesztett értelemben próbáltam megközelíteni a sérelmeket.
Úgy éreztem egyértelmű, hogy mire utaltam.
süti beállítások módosítása