Az igazság és annak szolgáltatása – Rendszerhibák II.
2015. február 02. írta: aristo

Az igazság és annak szolgáltatása – Rendszerhibák II.

birosag.jpg

„Summum ius summa iniuria (A legszigorúbb törvényesség a legnagyobb igazságtalanság)” (Cicero)


Történt a minap, hogy a barátomat elvittem a ferihegyi repülőtérre két kisgyerekével együtt. Ronda, szeles, esős, hideg idő volt, az emberek nyakukat behúzva szaladtak az autóiktól a terminálig, az esernyőre a szél miatt esély sem volt. A parkoló beengedőkapujánál álló rendőrök félreintettek és – hogy őket idézzem – közúti ellenőrzés alá vontak. Vontak persze a fenét, magamtól mentem, ez most azonban mindegy. A rend őrei ketten voltak: egy fiatal szakállas meg egy ugyancsak fiatal pattanásos. Miután a napszaknak megfelelően köszöntöttek, elkérték az autó papírjait, megvizsgálás céljából. Halvány öröm töltött el mert – tudomásom szerint – minden rendben volt. Ez pedig ritka, mert be kell valljam, roppant szórakozott vagyok – mások szerint trehány –; és gyakran van, hogy valami éppen hibádzik. (Utólag visszagondolva, égőkészlet akkor sem volt nálam – puff neki.)

A rendőrök egy darabig a rádióikkal meg egyéb kütyüikkel foglalkoztak, majd nekem szegezték a kérdést: tudom-e, hogy be nem fizetett közigazgatási bírság terhe alatt roskadozom. Az öntudatos állampolgár őszinteségével válaszoltam, hogy nem, nem tudom. Tényleg nem tudtam. Ekkorra már hosszabb idő telt el, a barátom a gyerekekkel, bőröndökkel elindult a jó messze lévő terminál felé, hogy le ne késsék a gépet – magamra maradtam. Közölték, hogy itt és most leveszik a rendszámot az autóról, elkobozzák a forgalmit és ezeket majd akkor kapom vissza, ha befizettem a bírságot. Megkérdeztem, hogy miféle bírságról van szó és főleg mennyiről, mert ha megmondják, van nálam pénz, bankkártya, elmegyünk együtt és befizetem. Azt a választ kaptam, hogy ez nem lehetséges, mert a „rendszer” csak azt látja, hogy van ez a bírság; hogy mennyi és miért, azt nem. Ezután tumultuózus jelenet következett, sem nekem, sem a rend őreinek nem volt szerszámunk a rendszám eltávolításához, ezért újabb rendőrök érkeztek. A végén már annyian voltak mint egy demokrácia-tüntetésen, és egyesült erővel megszabadítottak az ominózus hatósági jelzéstől; illetve nem engem, hanem az autót.  Azt is mondták még, hogy három napon belül elküldik az elkobzott dolgokat a „lakóhely szerint illetékes” okmányirodának és onnan kiválthatom. Ja, és megbüntettek ötezer forintra helyszínileg, mert hogy nem fizettem be ugye, nekik meg munkát adtam. Az egyik még össze is kente magát. Majd ezen izgalomteli események után egy útvonal-engedély segítségével hazatértem.

Telefonálgatni kezdtem, hogy az ügy mélyben rejtező lényegét, ti.: hogy mennyit kell fizetni és miért, kiderítsem. Az okmányirodán több emberrel is beszéltem, csak annyit tudtak, mint a rendőrök: büntetés van. A többi rejtély. Végül egy kedves hölgy felvilágosított, hogy hívjam fel a Vas megyei rendőrséget, lévén, hogy ők büntettek meg. Ekkor már délután volt, de felhívtam őket. A következő érdekes információk birtokába jutottam: valóban létezett e büntetés, gyorshajtásért rótták rám harmincezer forint értékben, ám már egy féléve, illetményemből le is vonták. Tiszta vagyok, akár a hó. Ezt nem tudtam. Mint már mondottam, trehány vagyok és időnként valakik, valamennyit, valamiért levonnak a jövedelmemből – nem nagyon szoktam követni. Arra a kérdésre, hogy ezen örvendetes tényt, hogy befizettem a bírságot, miért nem közölték a „rendszerrel”, nem tudtak vagy nem akartak válaszolni. Hurrá! Vissza a „lakóhely szerint illetékeshez”. Itt már jobb helyzetben voltam, mert tudtam az ügyintéző hölgy nevét – az interperszonális kapcsolat óriási előny a hatóságokkal folytatott küzdelemben – és egyenesen hozzá fordultam. Elmondtam amit hallottam, ő megnézte a „rendszert” és meglepve konstatálta, hogy már abban is szerepel a befizetés. Azt is mondta, hogy a körülményekre tekintettel nem kell megfizetnem a 10.900 Ft-os illetéket a „gépjármű forgalomba való visszahelyezéséért”. Így mondta. Könnyekig meghatódtam.

Újabb telefon a repülőtéri rendőrségre: már ők is látják! Gondolom, akkor nem kell az ötezer forintos helyszínbírságot befizetnem? De. A kollégák „jogszerűen” jártak el, mert ott és akkor még nem ez volt a „rendszerben”, és a rendszert nem ők kezelik, csak használják. Keressem meg a felelőst én, fizessem be és azután pereljek, hogy visszakapjam. Gondolom pár év alatt elérhető. Itt tartunk most.

Azért untattam az olvasót a fenti magánüggyel, mert ezúttal a velünk élő rendszerhibák közül a jogszolgáltatást vizsgálnánk meg.

*

A bíróságok, a jogszolgáltatás anomáliái a rendszerváltozás óta a politikai viták kereszttüzében állnak. Ez új, demokratikus eleme a közbeszédnek, mert előtte nem hogy ez, de semmi sem állt a politikai viták kereszttüzében; nem voltak ugyanis politikai viták. E bő lére eresztett diskurzusok homlokterében két – alapvetően összeegyeztethetetlen – fogalom összeegyeztetésének törvényszerűen sikertelen kísérletei állnak, ezek pedig a függetlenség és az ellenőrizhetőség. Az ellenőrizhetőség ugyanis azt jelenti, hogy hibákat tárhatunk fel valaki vagy valami tevékenységében, a hibákat pedig korrekció és felelősségrevonás követi. Márpedig ha valakinek a munkájában hibákat kereshetek, mi több, felelősségre is vonhatom értük, akkor az a valaki semmiképpen sem független tőlem. Frappáns megoldás persze a magyar modell, amikor a szervezet önmagát ellenőrzi, ezáltal önmagától függ. Olyan ez, mint az akasztásos öngyilkosság. Sajnos azonban az emberi lélek úgy működik, hogy roppant nehezen veszi észre a saját hibáit; szinte soha. Ez azzal a nagyszerű eredménnyel jár, hogy a magyar bírói szervezet – saját meglátása szerint – hibátlanul működik, ami bizonyára örömteli érzés számukra.

Mi, külsősök, itt többnyire meg vagyunk győzve és győződve arról, hogy az „igazságszolgáltatás” – eufemisztikusan szólva – nem működik megfelelően. Ebben szinte mindenki egyetért, kivéve talán a bírói kart – de ez egyáltalán nem meglepő. A bírósági ügyek elviselhetetlenül hosszúak, a szabályok érthetetlenül bonyolultak és az ítéletek jelentős része sérti a „nép” jogérzékét. De mi okozza azt, hogy a független bíróságok rendszere ilyen súlyos, a nagy többség számára elfogadhatatlan anomáliákat produkál? Hiszen a szisztémát – bevallottan – különböző nyugati országoktól vettük át azzal, hogy követésre méltó, mert ott jól működik.

Némi teoretikus és jogtörténeti kitérő következik, gyengébb idegzetűek hagyják ki ezt a részt, bár ígérem, törekedni fogok a rövidségre. A jog – latinul az ius – eredetileg csak egy helyet jelölt a fórumon, ahol a praetor a jogszolgáltatási hatalmával élt. Innen indultunk. Maga a jogszolgáltatás pedig a tradíció és vallás által szentesített normák betartásáról gondoskodott. A boldog Albionban például – és nálunk is 1848-as törvényekig – a „common law” ésszerűsége vezette/vezeti a jogszolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a tradíció – végső soron az idő – szentesítette szabályok összességét tekintik a tulajdonképpeni jognak. Ezért állapította meg Montesquieu, hogy minden angol jogász szükségképpen konzervatív.

A kontinens modernista jogfelfogását viszont olyan spekulatív alapokon nyugvó, konzisztensnek szánt rendszerek alakították, mint  a mi 1848-as törvényeink, a franciák Code Napoleonja, vagy a németeknél a Bürgerliches Gesetzbuch (1896). Nagyjából a tizenkilencedik század végéig tarthatónak látszott az a vélekedés, hogy lehetséges az élet minden területére alkalmas, logikailag kikezdhetetlen jogszabályok összességével kezelni, irányítani az emberek egymás közötti viszonyait. Egymás után készültek az antropológiai pöffeszkedésen és nyakatekert okoskodásokon alapuló jogi kódexek. E gondolkodásmód apoteózisa a hegeli filozófia gigászi építménye, oromzatán a híres-hírhedt mondattal: „ami ésszerű, az valóságos, és ami valóságos, az ésszerű”. Ne menjünk most bele a „valóságos” és a „létező” hegeli megkülönböztetésébe. Ám a huszadik század elején súlyos episztemológiai árulás történt. Főként Dilthey, Wittgenstein, Husserl és Max Weber munkássága nyomán kétségessé vált a „társadalmi valóság” objektíven létező volta. Kiderült, hogy a társadalmi intézmények, normák stb. a társadalom tagjai által használt, szükségképpen elfogult, fogalmi tagolások révén kapnak csak életet, és így ezeknek nincs a kommunikációs gyakorlaton túli élete, „objektivitása”.  Márpedig, ha ez így van, akkor minden, „társadalmi valóság”-ra vonatkozó, az „ésszerűségen” alapuló jogi szabályrendszer valóságalapját veszíti és lelepleződik, mint a nyers hatalmi törekvések eszköze. Itt tartunk. A jogelmélet építése az alapok felszedésénél tart.

*

Mindez persze nem más, mint a gondolkodás örök gyermekeinek játszadozása a szellem homokozójában, mert mindeközben sokkal fajsúlyosabb és nagyobb hatású dolog is történt: kialakult a jogászok hivatásrendje, a jogászi kaszt. Ahogyan az már lenni szokott, az emberi hübrisz által létesített „tudományosan” és „mérnökien” megtervezett rendszerek esetén, azonnal megjelentek az önkéntes mérnökök, akik önzetlenül vállalták, hogy a nagyszerűen megtervezett elveket mindnyájunk – na meg a saját – javukra megvalósítják. Színre lépett egy erős érdekérvényesítési képességgel rendelkező, sajátos célokkal és szándékokkal rendelkező szereplő a jogszolgáltatás színpadán. A jogelméleti, az alapokat illető bizonytalanságokat ugyanis – mint annyi más tudomány esetében – egyre bonyolultabb, nyakatekertebb és a közbeszédtől egyre eltérőbb terminológia hivatott elfedni. Olyannyira, hogy ma már külön tudományág a jogi hermeneutika, ami arra hivatott, hogy segítsen megérteni a jogászoknak azt, amit egyébként ők mondtak. Mindez a „pontosság” és szakszerűség nevében történik, hiszen nyilvánvaló: amit nem értünk, az biztosan pontos, csak éppen szükséges valaki, aki elmagyarázza, hogy mit is jelent. További hatalmas előny, hogy a tökéletesen értelmetlenül megfogalmazott, leírt szabályoknak – a nyelvi-fogalmi értelmetlenség okán – tetszőleges számú értelmezése és kimenetele lehetséges. Tulajdonképpen a jogászképzés sem sokkal több, mint e nyelv elsajátítása.

Eleinte a jogvégzettségre a szabályok értelmezése és nem megalkotása céljából volt szükség, ám ez az idők során fokozatosan megváltozott. A neves jogászprofesszorok, akadémikusok, a legfelsőbb bíróság tagjai, az alkotmánybírák, a törvények, szabályok kodifikálói egyre inkább teret nyertek a törvényhozásban is. Gyakran ezt nem is lehetett észrevenni, emlékezzünk csak a Sólyom-féle „lopakodó” alkotmányozásra, ami nem volt más, mint a tartalmatlan, jogi zsargonban írott alkotmány-paragrafusok saját szájuk íze szerinti értelmezése; amire egyébként senkitől semmilyen felhatalmazásuk nem volt. A hivatásos jogászok jelenléte mindenféle testületekben a garancia arra, hogy az amúgy is többnyire teljesen értelmetlen szabályok, legalább érthetetlenül is legyenek megfogalmazva és „politika”, vagyis a „köz”, akaratának legyenek feltüntetve. Megvalósulhatott a teljesség demokratikus álma, ugyanazok hozzák, értelmezik és kényszerítik ki a törvények végrehajtását; nem is értem minek ide bárki más?

Úgy tűnik, az ország irányításához tényleg fölöslegesek a többiek. Nem tudom megfigyelték-e, hogy a parlamentben csak úgy nyüzsögnek a jogvégzett emberek, kormánypárti és ellenzéki oldalon egyaránt. Sokan vannak még a másik nagy társadalommérnöki szakma, a közgazdaságtan képviselői is, szóba jöhetnének talán a szociológusok, bár ők – a közvélekedés szerint – túlságosan naivak és bambák. Honnan ez a sok jogtudor a politika ingoványos terepén? Nagy sora van ennek.

A bürokrácia, függetlenül a rendszerektől és ideológiáktól, örök. Miután a rendszerváltozás kezdetén, a Sólyom-féle alkotmánybíróság kimondta a „jogfolytonosság” elvét – ami közönségesen azt jelentett, hogy a kommunista rablások és gyilkosságok törvényesek voltak –, ez a jogi gondolkodás és ez a jogászi kaszt lett az örökségünk. Együtt éltünk a volt vérbírákkal és nevezetes justizmordok elkövetőivel, hiszen mi sem természetesebb egy „rendszerváltás” után. Ugyanazok az emberek ültek továbbra is a bírói pulpituson, csak a „népre” és a „proletariátusra”, valamint a „szocialista jogszerűségre” – ez az igazi fából vaskarika – hivatkozást felváltotta a „jogállamiságra”, az „európai értékekre” való hivatkozás. Tök mindegy. A jogszerűség spanyolfala mögött tömegesen elkövettek és elkövetnek igazságtalanságokat – de ki az a bolond, aki a jogban keresi az igazságot? Az igazság olyan mint a jeti, sokan vélik látni, de csak nagyon magasan, ahová nehéz feljutni és ritka a levegő, ezért a megfigyeléseket igencsak nehéz verifikálni.

*

Igazságtalan lenne azonban csak a jogászi kasztot hibáztatni. Az országgyűlés, a megvadult törvénygyár működése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a jogszolgáltatás szerveinek semekkora növelése ne legyen elég az eljárási idő csökkentésére. Az évente ezerszámra hozott – többnyire ütődött és nagyjából betarthatatlan – szabályok kikényszerítése ugyanis jó eséllyel bírósági ügyeket generál. Csak 2010 és 2014 között 840 új törvényt alkotott a parlament, és divat is a munkáját számokkal mérni, mint a szénlapátolást. Kedvenc kocsmám ajtajáról is le kellene szedni a sörreklámot, mert légvonalban (sic!) 200 méternél közelebb van egy iskolához. Az iskolától a kocsma, girbegurba kis utcákon közelíthető meg, és a megközelítéséhez legalább 3-400 métert kéne megtenni az általános iskolásoknak, hogy megtekinthessék a reklámot és ezáltal jelentősen nőjön az addiktívvé válásuk esélye. Hogy mikor, ki és hogyan mérte meg a távolságot légvonalban, azt nem tudom. Mindenesetre a kocsmáros mérges és nem akarja levenni – vagy 15 éve van ott a reklám, a kocsma pedig emberemlékezet óta –, így ebből is bírósági ügy lesz, biztonsági őrökkel, beléptetőkapuval, páternoszterrel, ügyvédekkel, bírókkal hangfelvétellel, titkárnővel, fellebbezéssel. Ha a kocsmáros mérgében bezárja az üzletet, akkor tüntetéssel is, mert én kivonulok. Vajon megszámolta-e valaki, hogy például az alkoholreklámok tilalma mekkora bírósági ügymennyiséget generál?

A tíz-, húsz-, százezer oldalakra rúgó és lavinaként növekvő „joganyag”, egyre áttekinthetetlenebb és már csak méreténél fogva is egyre önellentmondóbb lesz, egyre inkább maga alá temetve a jogügyletek értelmes befejezésének lehetőségét. Addig-addig nőtt, míg mára már szemmel láthatóan messze meghaladja alkotóinak és alkalmazóinak szellemi képességeit. Egyes számítások szerint az érvényes magyar joganyag kábé 200 ezer oldalra rúg – ez nagyjából 59 kilométer, ha egymás után fektetjük –, és ehhez jön még az ennél is nagyobb brüsszeli papírhalom. Az agyonszabályozottság egy ponton – és ezen már jócskán túl vagyunk szerintem – saját ellentétébe csap át és véletlenszerűvé válik. A megemészthetetlen mennyiségű, abszurd nyelven és célból megfogalmazott anyagból tetszőleges részek ragadhatóak ki és ezek felhasználásával tetszőleges ítéletek születhetnek. Hogy azután az igazságkeresőnek mi jut, az pusztán szerencse kérdése.

Itt van mindjárt a magyar jogszolgáltatás Csernobilja, a korrupció. Hogy korrupcióügyben többnyire semmi sem történik, azt sokan a pártok bűnpártoló magatartásának tudják be, ez azonban nem igaz. A pártok csak azt a bűnt pártolják, amelyet ők maguk követnek el, a másik párt által elkövetett korrupció felderítése elemi érdekük lenne. Mégsem sikerült szinte soha, eltekintve a szerencsétlen kiskunhalasi ütődött esetétől. Pedig mindent elkövettek. Mind az MSZP, mind pedig a Fidesz, amint hatalomra jutott, kinevezett egy feljelentésügyi államtitkárt, aki vadul rávetette magát a másik által elkövetett ügyekre. Jól látható, hogy mindent bevetettek, a testüreg-motozásig bezárólag; és az is jól látható, hogy semmire sem mentek vele. A célba vettek néhány évnyi pereskedés után – bizonyítottság hiányában – kacagva távoznak és talán lopnak is tovább vagy élvezik azt, amit már elloptak. Az eredmény pedig a jogrendszerbe és a jogszolgáltatásba vetett hit teljes elvesztése. Nincs felnőtt ember ebben az országban, aki valóban hinne abban, hogy a bíróságon megtalálja az igazát. És többek között ez az oka a közállapotok látható és érzékelhető elvadulásának is. Mert akik bűnöket, törvénytelenségeket követnek el, könnyen remélhetik, hogy büntetlenek maradnak; és akiket nem véd a jog, azok pedig gyakran erőszakhoz fordulnak, hogy maguk és a maguk módján intézzék el az ügyeiket. Miért gondolják így?

*

A valódi magyarázat abban rejlik, amiről fentebb beszéltünk. A számolatlanul szabályozott világban egyszerűen nem lehet kitérni a jogi út elől. Előbb-utóbb törvényszerűen vétesz valamelyik elmebeteg szabály ellen, amiről sohasem hallottál és akkor kezdődik is a jogi procedúra.

A másik döntő ok pedig a bírói és ügyészi kar alkalmasságának kérdése. Az agyonszabályozott élet millió ügyében dönteni: ez szellemi héroszoknak is nehéz feladat. Manapság a bíróságokra betévedők többnyire középkorú háziasszonyokkal találkoznak. Sok bíróról lesír, hogy az elébük kerülő ügyből semmit vagy annál is kevesebbet értenek. Ezt talán valahol ők is érzik és innen a döntésképtelenség, az ügyek elhúzása. A bírói kar – tisztelet a kivételnek – nem bíróként, hanem közigazgatási tisztviselőként gondolkodik és viselkedik, mert az egyszerűbb. Ilyenért pedig bírót ki nem rúgnak, mert ugyan ki rúgná ki? Quis custodiet ipsos custodes? – Ki őrzi az őrzőket? Az isteni „nép” semmiképpen, de még csak a képviselői sem. Nem eléggé nagykorúak hozzá. Csak egy másik bíró tehet ilyet, és mi a garancia arra, hogy ő különb?

Boldogabb tájakon talán még hisznek a bírói tekintélyben, abban hogy az ítélkező bölcs, tanult és elfogulatlan ember, aki az igazságot szolgálja. Nem tudom, nem élek boldogabb tájakon. Nálunk azonban csak elvétve találni ilyeneket. Függetlenség pedig csak a függetleneket illeti meg. Csupán maga az intézmény – megfelelő emberek nélkül – üres díszlet és arra jó, hogy lejárassa magát. Rendszerhiba, mondhatnók. Az emberjogizmus frigyládája, a bírói függetlenség, nálunk így jutott a végső stádiumba, a bírák mindentől függetlenek lettek – elsősorban az igazságtól.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr137132785

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

freehckr 2015.02.02. 11:24:08

2012-ben még azzal haknizta végig a közpénzekből bőkezűen eltartott fideszes cselédsajtót és a fideszes állampártnak „kiprivatizált” úgynevezett közmédiát Navracsics elvtárs, hogy milyen jól sikerült a fideszes igazságszolgáltatási reform... most akkor mi a f.sz bajotok van?

Írjatok inkább beszámolót valami pancsolt lőréről vagy fantasy regényről... :)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 12:02:43

Hm, a szösszenet alapján szerző most éppen az alábbiakról nem tud semmit:

- közigazgatási bírság és bíróság által kiszabott büntetés közötti különbségek
- angol jogtörténet
- kontinentális jogtörténet
- a jogelmélet utóbbi 3-500 éve.

De nem vagyok igazságtalan, az alábbiakról tud valamit:
- pontosan kettő darab közismert Cicero-idézet
- jogalkotási statisztikai adatok fellelése
- jogszociológiai banalitások.

Egyébként fő sirámai ballibsi sirámok voltak, amikor aktuálisak voltak. Ezzel az információval nem tudom, mit kezd – bár sejtésem szerint először megpróbálja megrágcsálni.

Figyelmébe ajánlom Szilvay nevű szerzőtársa munkásságát, ő legalább néha nem vágja fejszéjét képességeit meghaladó fába.
Írogat a néptáncról meg a hörgőmetál albumjairól, és jól el is van vele.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 12:03:31

@freehckr: Meg a forradalmi jogalkotás, az évi 200 törvénnyel és a napjában kétszer kiadott közlönnyel...

Jean Sol Partre 2015.02.02. 12:03:37

fasz kivan már a liberalizmussal

Bell & Sebastian 2015.02.02. 12:18:02

Régóta a levegőben van. -szoktuk mondani. A naivabbak, köztük én is, azt várták, hogy ennek esik neki legelőször a Fidesz, mint tót az anyjának. Nem esett, talán azért, mert nem tót.

Mert maga is jogász-származású. Elképesztő, műveltebbeknek: szürreális esetek vannak, tulajdonképpen mind ilyen.

Ki fog ehhez hozzá nyúlnyi, ha még bottal sem piszkálják, csak letakarták lapulevéllel.

Kénytelenek leszünk megvárni a resetet, hogy rejtélyesen mondjam, hamarabb jön az, mint gondolnánk.

@freehckr: Miféle reform? Aki egyszer beleül, az onnan többet ki nem jön, bármekkora tapló. Évi 0-2 darab esetet kivéve, amit demonstrációs céllal fölfújnak, hogy tessék idenézni, pont most is öntisztulunk.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2015.02.02. 12:21:42

tl; dr. Nyugtassatok meg, hogy ugye Gyurcsány a hibás.

klj_54 · http://csutak.fw.hu 2015.02.02. 12:50:26

@Counter:
Látom jogász elvtárs a kedves válaszoló :)
Nos én a hatelemis parasztgyerek is mondok a kegyelmes uramnak újat, mert látom a narancsos szemüveg mögött hiányos tudás van.
A "liberális" a tőkét tehát a tőkéseket támogatja az ő céljaikat propagálja!
A baloldali tehát eleve nem lehet liberális hisz a baloldali eszmeiség az eltartottat a dolgozót (régi nevén proletárt) képviseli.
Nem kell keverni a magát baloldalinak nevező mszp-s csürhét az igazi baloldallal.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 12:51:21

@Kettes: Melegszik, de vissza még egy kicsit: Numerus clausus. Ameddig létezik a nemlétező Rózsadombi Paktum, könnyű ezen élcelődni. Evolúció van, mindig a cápa nyer.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.02.02. 12:52:08

Nem értem, miért kell untatni a Mandíner kifinomult olvasóközönségét egy gyorshajtásbűnöző sirámaival. Jó, hogy nem azt kell olvassam, hogy a gyorshajtás ugyan igaz volt, de erős volt az autó, a reflexeit pedig speed-del turbózta fel, tehát nem is volt igazán gyorshajtás.

Rendpárti szerző ne siránkozzon, ha a rendpártiság ostora rajta csattan.

freehckr 2015.02.02. 12:52:08

@Bell & Sebastian: „Miféle reform?”

Ők hítták imígyen... én csak úgy mondom... :)

Bell & Sebastian 2015.02.02. 12:54:32

@Counter: Mondja, Doomné, elolvasta a posztot? Ugye annyit értett belőle, mint én egy végzésből? Mert kettő, teljesen külön nyelven írták.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 12:59:50

@freehckr: Eddig azt hittem, ez valami olyasmit jelent, hogy: teljesen más. Pedig csak annyit, ugyanaz, csak másként. Azért legyünk igazságosabbak, a Tanácsköztársaság-korabeli múmiák kipaterolása az ítélkezésből jó ötlet volt, csak nem jött be. Megfúrták a szimpatizánsok Brüsszelben.

freehckr 2015.02.02. 13:16:22

@Bell & Sebastian: Ezeknek a múmiáknak nem csak az igazságszolgáltatásban hanem a közéletben és legfőképp a kormányban sem lenne helyük, és van erre a kipaterolásra egy bejáratott és elfogadott eszköz itt a régi-új szocialista keleti régióban, amit úgy neveznek hogy „lusztráció”. Bár ennek egyik mellékhatásaként nem csak a szocialisták elvtársai lettek volna kipaterolva a közéletből hanem a fideszesek elvtársai is, így ebben a formában teljesen érthető hogy miért ódzkodott a posztkommunista Fidesz-KDNP az „ortodox megoldásoktól” ezen a téren is... :)

egyetmondok 2015.02.02. 13:17:55

A leglelkesítőbb forradalmi gondolatokat az államhatalmak elválasztásának teljes képtelenségéről a konzervatív magyar jobboldali írástudóktól lehet olvasni.

freehckr 2015.02.02. 13:19:04

@freehckr: Szóval mindezzel csak annyit akartam mondani, hogy ha valóban ez lett volna a cél (kommunista múmiák kipaterolása), akkor azt könnyedén megtehették volna a fideszes elvtársak, sőt még saját javaslatot sem kellett volna megfogalmazniuk, elég lett volna az előző ciklusban vagy az LMP, vagy a Jobbik több mint száz esetben benyújtott valamelyik javaslatát megtárgyalniuk majd elfogadniuk... de nyilvánvalóan nem ez volt a cél. :)

Helyes Írás 2015.02.02. 13:19:38

A jogszolgáltatás valóban régen elvált az igazságszolgáltatástól. Nem is értem, mit keres itt az "igazság" fogalma, miért nem "jogszolgáltatásügyi" minisztériumnak nevezzük pl. a főintézményt.

Pontos a leírás a jogászi kasztról, az elsajátított nyelvről és a háziasszonyokról. A legnagyobb baj egyébként az utóbbiakkal van.

Egykor a középkorban volt még "igazságszolgáltatás", de alighanem köszönték szépen az áldozatai, a Kohlhaas Mihályok. Ennél az önkénynél valószínűleg azért jobb eljárás az érintettek által megfizetett jogászi kasztok képviselő által sajátos szabályok szerint megvívott jogszolgáltatási csörték. Azt gondolom, nem annyira anarchikus a helyzet, mint szerzőnk leírja, mert egy-egy ügyben a hatalmas jogfolyamnak csak egy töredékét kell elővenni és beszámítani, s a jogi kaszt is sok-sok specialistára oszlik. (A bevezető példa pedig nem a jogászi kaszt működését jellemzik, hanem az adminisztrációt.)

Jelentősen javítható lenne a rendszer működése és kiszámíthatósága, ha a bírói kasztba nem kerülhetnének be a napi gyakorlatot nem ismerő, abban eligazodni nem tudó "háziasszonyok", akik emiatt még a jogszolgáltatási funkciójukat sem tudják és merik ellátni, s arra játszanak, hogy majdcsak ráunnak a felek a pereskedésre, s úgymond "az élet magától megoldja a problémát". Ezért húzódnak évekig a perek: a bírónők félnek, hogy gyors és karakteres döntéshozatal esetén lelepleződik az inkompetenciájuk, leminősítik őket, s oda a kiszámítható hivatali élet, amely mellett megbízhatóan lehet elsősorban családanyaként működni.

A bírói pozícióba - a summa cum laude szinten biflázni képes fiatalasszonyok helyett - a legtöbbet látott, legtapasztaltabb jogászoknak kellene kerülniük, bizonyos életkor felett, legalább 15-20 éves ügyvédi gyakorlat után. Ők jóval nagyobb hatásfokkal átlátnák az ügyfelek és az ügyvédek praktikáit, s joggal várhatná el tőlük a társadalom a gyors és az "igazságosság" szempontjait is legalább bizonyos mértékig figyelembe vevő ítéleteket. Ebben az esetben igaz, hogy "rablóból lesz a legjobb pandúr". Nyilván ez sem oldaná meg a rendszer minden problémáját, de jelentősen javíthatna rajta.

vizipipa 2015.02.02. 13:22:59

Azért én irigylem a szerzőt, hogy levontak tőle 30 ezret és észre se vette. Ámbár tudtommal levonni csak bírósági döntéssel vagy közigazgatási(?) határozattal lehet (végrehajtás). Az ilyesminek meg vannak azért formai követelményei is (felszólítás, igazolt át(nem)vétel, stb.), de neki ez sem tűnt fel.

A ki őrzi az őrzőket című kérdés viszont jogos. Ahogy van Független Rendészeti Panasztestület, úgy nem ártana egy Bírói Objektivitás Ellenőrző Testület se, csak baromi kínos következményei lennének. A bírók objektivitásáról, egyebek mellett.

Tehát nem lesz. Punktum!

Robinzon Kurzor 2015.02.02. 13:27:39

Egy ügyeinek önálló vitelére képtelen idióta -- akinek sem az nem tűnt fel, hogy gyorshajtásért megbüntették, sem az, hogy harmincezret levontak a fizetéséből -- panaszkodik a rendszerre (nyilván Gyurcsány kottájából játszanak) és összekeveri a közigazgatást a jogszolgáltatással.

Parádés öngól, szó se róla!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.02.02. 13:30:38

" Manapság a bíróságokra betévedők többnyire középkorú háziasszonyokkal találkoznak."

Addig jó, amíg nem dr. Elekes Kevével találkoznak.
www.hir24.hu/sotet-oldal/2013/11/05/ader-felmentette-a-reszegen-tombolo-birot/

Bell & Sebastian 2015.02.02. 13:37:37

@Doomhammer: Ősmagyar csávó ez is, mi?

@freehckr: Nyilvánvaló. Törzsi gyökerek.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 13:39:23

Őrnagyúr, lesszíves a hozzászólást engedélyezni, kösz.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 13:40:29

@Robinzon Kurzor: Hát, khm, igen.

De a többi se haladja meg egy értelmesebb elsőéves joghallgató szintjét, sőt.

A valaha még féltudásúnak szapult magyar elit úgy tűnik, a tudatlanná válás felé halad, ha ez a fekete lyuk tényleg a tagja.

fran7 2015.02.02. 13:41:00

A kulcsmondat ez volt: " A pártok csak azt a bűnt pártolják, amelyet ők maguk követnek el, a másik párt által elkövetett korrupció felderítése elemi érdekük lenne." Ennek folyamatos elmaradása, mutatja, hogy gond van az igazságszolgáltatással Magyarországon.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.02.02. 13:45:19

@Bell & Sebastian:
Sajnos az arca eléggé ki van homályosítva, használja a fantáziáját. Homályos kép a cikkben.

www.pecsma.hu/pecs-aktual/ader-kirugta-a-reszegen-balesetezo-birot/

Egy újabb tagja az autóbűnözők erőszakos kisebbségének, amelyhez a post szerzője is tartozik.

Robinzon Kurzor 2015.02.02. 13:47:26

@Counter:

Egy -- olyan, amilyen, de -- jogállami keretek között, -- szintén olyan, amilyen, de alapvetően mégis -- piacgazdaságot működtető országban él, annak szellemi éltjébe tartozik, és csak a jogrendszer és a gazdaság működéséről nincs halvány fingja sem.

Sem neki, sem a tudatlanságban vele osztozó, népes rajongótáborának.

Ez a rendszerhiba.

Virág et. 2015.02.02. 13:49:29

Tévedés azt gondolni, hogy angolszász jogrendszerben nincs meg a "jogászok kasztja" vagy hogy az esetjogi rendszer kevésbé bonyolultabb lenne az írott joginál (illetve írott jogforrások itt is vannak azért, tehát az is tévedés, hogy ott nincs sokszázezer oldalnyi okosság, csak ott még az egyes jogesetek is ezek mellé jönnek - külön rémálom az USA, ahol a szövetségi szabályok mellett az egyes államok szabályait is külön ismerni kell).

Az egyes szabályok leírása és azokra iránymutatás egyébként nem újdonság, már az ókori törvénykönyvek is így működtek. Az élet az idő előrehaladtával bonyolódott, pl. ma van internet meg franchise, a suméroknál ilyen nem volt, ezért érthető, hogy ma ez a joganyag ilyen óriásira duzzadt. Nyilván minden nem szabályozható le, de a gyakorlat azt bizonyítja, hogy minél több a világos és egyértelműen leírt szabály, annál pontosabb a joggyakorlat, a jogkövetés.

"Sólyom-féle „lopakodó” alkotmányozásra, ami nem volt más, mint a tartalmatlan, jogi zsargonban írott alkotmány-paragrafusok saját szájuk íze szerinti értelmezése; amire egyébként senkitől semmilyen felhatalmazásuk nem volt."

Ez közkeletű tévedés. Sólyom akkor az AB elnöke volt és az AB az Alkotmány és az Alaptörvény szerint is az Alkotmány (Alaptörvény) értelmezésére hivatott legfőbb szerv. Azaz pontosan kizárólag csak az AB-nak volt joga erre és senki másnak nem. Egyébként ez a "láthatatlan alkotmány" ma is létezik, ez az AB ítélkezési gyakorlata lényegében, semmi misztikus nincs benne.

"Ugyanazok az emberek ültek továbbra is a bírói pulpituson"

Az ügyek 99%-a politikamentes volt akkor is és ma is. "Vérbíróból" alig néhány volt, míg rendes bíróból százak-ezrek. Miért kellett volna a családjogi bírót elküldeni 90-ben? Kommunistán bontotta fel a házasságokat? Vagy a filléres igényperekben ítélkező bírókat? Esetleg a szabálysértési ügyekben eljáró bírót? De még a büntetőbírók között is a többség akkor is azonos ügyekkel foglalkozott (kb azonos elkövetői kör mellett), mint akikkel a rendszerváltás után kellett.

"A bírói kar – tisztelet a kivételnek – nem bíróként, hanem közigazgatási tisztviselőként gondolkodik és viselkedik, mert az egyszerűbb."

Ez sajnos teljesen igaz.

@Jean Sol Partre: Ja, a két híres liberális, II. Vilmos német császár (BGB) és Bonaparte Napoleon (Code civil) jól betett szegény NER-alattvalóknak, mi? :)

@Kettes: Most kivételesen nem. Most a jogászok a hibásak, meg picit a politikusok.

Robinzon Kurzor 2015.02.02. 13:51:41

A poszthoz passzoló illusztrációt találtam:

www.youtube.com/watch?v=MhV45iit7m8

rámenős 2015.02.02. 14:11:35

A cikk mondandójával addig egyetértek amíg olyan bírók ítélkeznek, akik a negyedik tárgyalás után kérdezik meg, hogy miért is pereskedünk?
Betörések kapcsán írtam a megyei főügyésznek és a bírói kar elnökének, hogy ne kérdezzenek olyat a rendőröktől: Maga pikkel erre a betörőre? Még csak válaszra sem méltattak. A legkirívóbb példája ennek a sajtóban tárgyalt a Jobbik elfogja, az ügyészség elengedi című eset.
Szívesen látnék kimutatást a bírói eredményességről. Időtartam, elfogadás, fellebbezés, stb. Legalább saját maguknak csinálnák meg.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 14:17:48

@rámenős: "Betörések kapcsán írtam a megyei főügyésznek és a bírói kar elnökének, hogy ne kérdezzenek olyat a rendőröktől: Maga pikkel erre a betörőre? Még csak válaszra sem méltattak. "

Meg tudom érteni őket.

Esetleg tisztelt meg kritikád tárgyát néminemű szakirányú előtanulmányokkal, elgondolkodással, tájékozódással; addig az 'okvetetlenkedő kibic' címke még hízelgő is.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 14:19:08

@Robinzon Kurzor: Ez nem rendszerhiba, hanem hibás rendszer.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 14:25:59

@Doomhammer: Belefér, tulajdonképpen van ez az altípus, ilyen névvel szappanopera nem volt és amint részletesen taglaltam egy másik poszt alatt, vannak csodák.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 14:30:21

@Counter: Irónia jele ( ⸮ ) tükrözött kérdőjel. W10 -ben már van ilyen karakter.

hoplita 2015.02.02. 14:32:40

Amúgy meg nekem sántít a sztori...

Pont egy arisztó nem hivatkozott volna a a magasabb polcon ülő, faszszopó cimbijeire??????

Áááá, bűzlik a történet, mint egy borsodi putri...

Bell & Sebastian 2015.02.02. 14:33:40

@hoplita: Az is baj, hogy megdalta? Jobb hamarabb, mint még később.

2015.02.02. 14:37:52

@rámenős: "Szívesen látnék kimutatást a bírói eredményességről. Időtartam, elfogadás, fellebbezés, stb. Legalább saját maguknak csinálnák meg."

"Szívesen látnék" Ja. Én meg szívesen innék egy kávét. Ilyenkor nem beírom egy blogba, mert abból nem lesz kávé, hanem fölállok és főzök/veszek egyet. Ha pedig statisztikai adatokat látnék szívesen, akkor meg utánajárok pl. az interneten. És láss csodát:

www.birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/orszagos-statisztikai-adatok

Bell & Sebastian 2015.02.02. 14:45:25

@grundigg: Nem mintha ez bármit is állítana vagy tagadna, egyáltalán jelentene. Fialt 9 patás átlagosan 12..., de mit?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 15:02:28

Szét lehet trollkodni a kommentsort, de ettől még @aristo kérdése teljesen jogos marad: Ki őrzi az őrzőket és milyen fölhatalmazás alapján születnek a posztmodern jogelvek?

Bell & Sebastian 2015.02.02. 15:15:42

Akkor rákérdezek: autofellatio?
(Ez a Hopprita nem is mond ökörséget.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 15:16:15

@Bell & Sebastian:

Szabad.

Szerintem Dürrenmattnak vagy egy kései, nagyon hosszú című kisregénye a témáról, valami A megbízás avagy... stb.; még a nyolcvanas években olvastam, most az @aristo-poszt kapcsán földerengett; előkeresem, újraolvasom és igény szerint referálok majd róla:-)

Robinzon Kurzor 2015.02.02. 15:18:04

@bbjnick:

Ha magát a posztot szét lehetett trollkodni, akkor igazán nem értem, hogy mi a probléma.

Lám, te is megérkeztél, ennél komolyabb garancia nincs is a trollkodásra.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 15:21:59

@Bell & Sebastian:

Megjegyz.: A Dürrenmatt-mű természetesen a posztmodern jogelvek születéséről szól és nem az autofellációról:-)

P.Guszti 2015.02.02. 15:47:22

Nagyon jó írás (kivéve a gyorshajtásos ügyet, aminek az igazságszolgáltatáshoz nincs sok köze, legfeljebb a bürokráciához).
Az igazságszolgáltatásban nem volt rendszerváltoztatás, a vérbírák ugyan nyugdíjba mentek, de még ma is valószínűleg a vezető bírák nagyobb része kommunista párttag volt.

Sajnos a FIDESZ kísérlete a működésképtelen igazságszolgáltatási rendszer áramvonalasabbá tételére nagyrészt megbukott. A nemzetközi bal- és liberális oldal összefogása a "független" (elsősorban az igazságtól független) bíróságok védelmére megvédte a status quot.
Azok a bírák, akik pl. a Kulcsár ügyben lassan másfél évtizede képtelenek döntést hozni, saját ügyüket sikeresen képviselték a nemzetközi fórumokon, 100 milliós "kártérítéseket" elérve.

huKKK 2015.02.02. 16:28:09

"Az igazság olyan mint a jeti, sokan vélik látni, de csak nagyon magasan, ahová nehéz feljutni és ritka a levegő, ezért a megfigyeléseket igencsak nehéz verifikálni."

vizipipa 2015.02.02. 16:49:05

@Virág et.: Az ügyek 99%-a politikamentes volt akkor is és ma is.

Az a szomorú, hogy ilyeneket egyáltalán leírsz. Ki beszél itt a politikai perekről?

Politikai ügy,
- ha Nyíregyházán a bíró helyett a rokona viszi az ügyet?
- ha Szegeden lefizetik a bírót?
- ha Kecskeméten a végrehajtási bírónál lehet "részesbe" dolgozni?

Neked kellene kapásból még 2 tucat ilyen esetet említeni!
Hogy a bíró kijelölések eszembe se jussanak.

De világos, szerinted nincs itt semmi látnivaló, menjenek tovább!

Azért engedd meg nekem, van itt látnivaló, bőven!

rámenős 2015.02.02. 17:11:31

@Counter: Igen. kibic vagyok, akit felháborítanak a jogszolgáltatók hülyeségei, hozzánemértésük, a valóságtól elrugaszkodott felfogásuk. Csak hallgasd meg az utcai rendőröket. Mindjárt leszállnál a magas lóról.

rámenős 2015.02.02. 17:21:49

@grundigg: Köszönöm a linket, de nem erre gondoltam. Ez egy nesze semmi fogd meg jól. Majd ha olyat tudsz mutatni, hogy ennek a bírónak ennyi és ennyi fellebbezése volt, vagy hány másodfokú elmarasztalása, akkor rendben lesz a dolog.
Tudod éléggé földhözragadt a véleményem, már csak a szakmám miatt is. Ha valamit rosszul csináltam, akkor vagy a gép törött, vagy a szerszám. Ott nem volt fellebbezés. Az embereknél lehet?

Bell & Sebastian 2015.02.02. 17:30:40

@bbjnick: Ha azt mondom, hogy valami halvány sejtésem nekem is van erről a műről, csak kiszelektálta az idő, elhiszi? Örülnék, ha segítene. Mintha tévében láttam volna, dramatizálva.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 17:43:15

@Bell & Sebastian:

Szerintem ez az a mű: A megbízás avagy a megfigyelők megfigyelőjének megfigyeléséről (Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter).

De előkeresem, valahol meg kell lennie nekem ennek a könyvnek, többet csak akkor mondanék:-)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2015.02.02. 18:13:07

@bbjnick:
" Ki őrzi az őrzőket"

Természetesen az erkölcsi esztergályosok.

tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2015/01/erkolcsi-eszterga.html

További kérdéseket is a figyelmébe ajánlanék:

Lehet-e gondolni arra, amire nem lehet gondolni soha?

Mi történik, ha egy legyőzhetetlen erő egy leküzdhetetlen akadályba ütközik?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 18:14:14

@rámenős: Helyesbítek:
Kibic vagy, akit nem érdekel a jog működése, logikája, és erősen hiszel benne, hogy a düh pótolná a hozzáértést, ha nekiláthatnál alakítani rajta.
(Inkább ne tedd.)

A bíróság belső használatú statisztikáiban ezeket egyébként mérik (pl. hogy hányszor kellett megismételni az elsőfokú eljárást, hányszor módosított a másodfok és milyen mértékben, mennyi az átlagos pertartama – a fellebbezések száma nem a bíró munkáját minősíti, ahogy önmagában a "másodfokú marasztalás" se).
Nem nyilvános – na és? A kezelőorvosod részletes betegstatisztikáját meg tudod nézni? Nem.
Az autószerelődét se.

Na de hogy visszatérjek a meg nem válaszolt kérdésre:
1. a tanútól azért kell megkérdezni, hogy perben vagy haragban áll-e a felekkel, az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, hogy a vallomása megbízhatóságáról képet kapjon a bíró, mert mégiscsak ez alapján is fog ítélni;
2. és közvetve azért, hogy a pervitel pártatlanságához kétség ne férhessen;
3. és azért elég erre a rákérdezés, mert a tanút igazmondási kötelezettség terheli, ha hazudik, szankcionálható.
4. No meg persze már csak azért is, mert a törvény ezt kifejezetten előírja.

Hű, milyen bonyolult.
De biztos ettől a kérdéstől beteg az igazságszolgáltatás.

@vizipipa: És akkor mi van?

A bíró hibázik, sőt, bűnt követ el. Mentsék fel (mármint a tisztségéből), büntessék meg, ültessék le.

Az volna a baromi gyanús, ha egy ilyen ügy se lenne soha. Akkor biztosra vehetnénk, hogy mindent elsikálnak.

A bíró ugyanis nem tökéletes lény, hanem ún. ember.

Pelso.. 2015.02.02. 18:24:47

-nem eléggé nagykorú a bírói s ügyészi kar?
Nahát, nem bírtak felnőni az elvárásokhoz 2010' óta?

Bell & Sebastian 2015.02.02. 18:38:15

@bbjnick: Ez az! Filmes csávó egy gyilkosságot akar rekonstruálni, közben mindenki a saját csapdájába sétál.

Eredetije Gert Heidenreich filozofikus krimije, annak adaptációja.

rámenős 2015.02.02. 19:09:35

@Counter: Sajnálom. Szokás szerint félremagyaráztál.
Igen, a bíró is ember. Hibázhat, de ezt egy ember vagy család sínyli meg. Ezért olyan fokozott a felelőssége, mint az orvosnak.
A cikk egy minőségi színvonalat mutat be, ami aggasztó és sajnos igazat kell, hogy adjak az írójának. Már csak a személyes tapasztalataim okán is. Akkor még szót sem ejtettünk a rendőrökről. Beszélgess el néhánnyal. Le fog esni az állad. Én sem a magam jószántából írtam a levelet, hanem mint felháborodott állampolgár. Az, hogy még csak nem is válaszoltak, minősíti a testületet. A belügyminiszter tudott válaszolni. Neki nem esett le a gyűrű az ujjáról.

Bloodscalp 2015.02.02. 19:15:48

@bbjnick: senki te barom. nem ez a lényeg. középszintű fidesznyik sóhajtva elsírja hogy szopatja a fidesznyikek ner rendszerre. persze próbálja szépen tálalni hogy pár hívással elintézhető..
De a lényeg hogy nem őrzi őket senki. A pénzbehajtás ami fontos. Észre se vette a majom hogy levonták tőle:) Szép ugye? Dehát akinek kapott állása van biztos fut ilyen random adókra.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 19:17:14

@rámenős:
1. Ugyan mit magyaráztam félre?
2. És az orvosodtól kapsz részletes, hiteles, teljes betegstatisztikát? Nem kapsz.
3. A cikk elsősorban a teljesen fogalmatlan aristo minőségét mutatja be. Ahogy már összeszedték:
– nem tudja, hogy megbüntették;
– nem tudja, hogy levonták az illetményéből;
– nem tudja, mi a különbség a bírság és a bíróság között;
– és úgy általában véve nem tud semmit arról, amiről okoskodik (amikor meg kivételesen igen, az banális közhely).
4. Neked se esett volna le a gyűrű az ujjadról, ha esetleg elgondolkodsz a saját magad által feltett kérdésen, ahelyett, hogy azonnal felháborodsz és levelezel mindenkivel, aki eszedbe jut.
Vagy a természetes reakciód a felháborodás, valahányszor valami az eszedbe jut? :-)

Tündér_Lala 2015.02.02. 19:18:56

Mondjuk, akkor leírom az én esetemet.

A magyarország.hu küld email-t ha lejár a műszaki, valamely igazolvány, szig. jogsi, stb. Hurá, akkor nem kell figyelgetni a dolgokat (tényleg jó szolgáltatás).
Decemberben szóltak, hogy lejár a személyim, újítsam meg. Annek rendje-módja szerint bementem és elintéztem.
Január 7.-én kaptam egy parkolási bírságot (majdnem eldobtam, mert azt hittem, valaki átrakta az autóra.). Az ok lejárt mozgássérült parkolási engedély. Tényleg lejárt, de ezúttal semmiféle jelzés nem érkezett. Az önkormányzatnál azt a megyarázatot adták, hogy az egy külön rendszer, és nincs összekötve a tájékoztató rendszerrel. Mibe kerülne összekapcsolni ? Próbáltam méltányosságot kérni, de persze elhajtottak, tehát fizettem. Ha tudom, hogy leját az a papir, a szig.-al együtt simán elintézhettem volna.

Tehát a tanulság: ne tessék hátradőlni, a tájékoztatás nem teljes körű. Ha pedig nem figyelsz fizetsz, mert figyelmetlen polgár vagy.

Összességéb

tarackos 2015.02.02. 19:40:38

@Tündér_Lala: Ez a téma -adatbázisok összekapcsolása- nálunk, de az EU-ban is általában, fekete bárány. Azért nem szeretik összekapcsolni, mert akkor bárhol ütnek egy entert minden látszódhatna rólad és ez a diktatúrák titkosszolgálatát idézi fel sokakban. Ebből a szempontból mindegy, h Hitler vagy Sztálin.

gyalog.galopp 2015.02.02. 19:45:08

aristo, a legkedvesebb könyvelőm nemrégiben a haját tépte, mert a nav 200 ezerre büntette egy alkalmazott be nem jelentése miatt. A gépén mindent kitöltött , állítása szerint továbbított, de a nav -nál nem jelent meg. A dolgozó után az összes adó és járulék befizetésre került, ezek visszaigazolása megtörtént. Az államot nem érte kár, a büntetést ennek ellenére kirótták egy informatikai hiba miatt.
Nem kell ehhez kamanló, hanem panasz, ha az nem használ , akkor odabasz..

Bell & Sebastian 2015.02.02. 19:45:43

@Tündér_Lala: Tudja, milyen könnyű behúzni a csőbe manapság bárkit egy kamu végrehajtással, teljesen törvényesen? Ha nem jön be, tetszés szerint ismételhető, ameddig az ál-adós el nem kalapálja az ál-hitelezőt.

Csak nézzen ki egy szép házat magának, vagy egy tollas fickót, ingyen adom a receptet. Az is megoldható, hogy sose találják meg a pórul jártak.

Csak annyi a bökkenő, hogy kell hozzá egy gátlástalan ügyvéd és egy nagyon buta bíró, de elég az is, ha korrupt / évfolyamtársak voltak. Utóbbiak adottság.

Persze az sem árt, ha maga vastagbőrű. Csak ezen áll vagy bukik a mutatvány, nem is a jogrendszeren.

tarackos 2015.02.02. 19:46:07

@vizipipa: Szvsz, amibe belekötsz az nem az igazságszolgáltatás hanem általában társadalmi probléma. Kinevezés, rokon viszi az ügyet: nepotizmus. Be lehet szállni: mutyi.

Fejétől bűzlik a hal, nem azért van így mert nem tudnák felszámolni hanem azért mert ha valóban felszámolnák akkor őket is elszámoltatnák.

Aztán a kígyó a farkába harapott...

tarackos 2015.02.02. 19:50:25

@Bell & Sebastian: "... de elég az is, ha korrupt / évfolyamtársak voltak. Utóbbiak adottság."

Ez a lényeg bármilyen rencerről is beszélünk!

Mindennel vissza lehet élni legfeljebb nem bibsi globalo összeesküvésről lesz szó hanem rossz tanácsadókról...;)

Tündér_Lala 2015.02.02. 19:50:49

@tarackos: Nem kell azt oda vissza összekapcsolni, csak egy egy aktuális adatbázist generálni a lejáró okmányokról és azt átküldeni (automatikusan). A többi dolgot is az önkormányzat intézi, nyilván ott is úgyanígy működik.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.02.02. 19:53:53

A szerző nincs tisztában az alapokkal sem. Így aztán legfeljebb annyit értékelhetünk írásából, hogy szar a rendszer. Nagy kaland, aki nem hülye, az tudja. A magyar igazságszolgáltatás sokkal, de sokkal sötétebb ármány, mint egy szabadkőműves páholy.

Tényleg inkább olyan témát kéne választania, amihez ért.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 19:58:57

@tarackos: Azt itt senki sem vitatta, hogy a bíró kijelölése után általában nem árt ügyvédet váltani, elsőre rossz választás esetén.

Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Ki - mit?

Bell & Sebastian 2015.02.02. 20:03:47

@Mr Falafel: Szerintem örüljön, hogy nem ért hozzá. Ha értene, akkor két BMW is állna az udvarán és magával együtt reklamálna, hogy milyen élhetetlenek ezek a gójok, megérdemlik a sorsukat. :)

huKKK 2015.02.02. 20:12:44

@gyalog.galopp:

Ha én nav lennék biztosan lenne egy feketelistám fotókkal, egyéb bizonyítékokkal a szervezetem ellenségeiről.
Demilyen szerencse, hogy nem én vagyok a nav.
Szerencsére a nav egy korrekt, objektív hatóság, amihez a gyanú árnyéka sem férhet.

I_Isti 2015.02.02. 20:21:02

@huKKK: és még a vezetőjéhez sem...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 20:30:18

@Bell & Sebastian:

Az lesz az!:-)

huKKK 2015.02.02. 20:30:37

Bell & Sebastian
2015-02-02 20:03

Nem BMW.
Cadillac.
L'chaim rendszámmal.
Légy büszke arra,hogy zsidó vagy!

huKKK 2015.02.02. 20:33:58

@I_Isti:
Csak rámondják.
Azért az szemétség ám, hogy az ebola bezzeg bejuthat amerikába, de az Ildikó meg nem.

gyalog.galopp 2015.02.02. 20:44:28

@huKKK:

Nézd, én nem gondolom, hogy egy bekoszolódott gyertya miatt az egész motort ki kell dobni, csak azt, hogy ki kell szedni a gyertyát ,kipucolni, ha nem segít, akkor kicserélni.

huKKK 2015.02.02. 20:52:39

@gyalog.galopp:
Szerintem csak a gyertya jó.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 21:07:04

@Counter: nem fogod fel a lényeget. a fülkeforradalomnak el kell söpörnie fékellensúlyozott szarrágó jogállamista papírkutyákat és a területileg illetékes pártbizottság igazságérzetére hagyni a vitás ügyeket. senki se választotta a bírókat, tehát nincs felhatalmazásuk a zemberektől, hogy ügyeikbe beleszóljanak. pláne, hogy szőrszálhasogatásukkal elszabotálják a centrális erőtér lényegét: a parancsszóra hatékony problémamegoldást. ideje kitörni a hanyatló nyugat börtönéből, no.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.02. 21:16:14

Gellért, te ugye valamennyit jártál jogi egyetemre is?
Akkor mi a faszért közöltök le ilyeneket? Mazochizmusból, hogy magatokat égessétek?
Ki a fasz, kinek a kije ez az aristo, hogy kötelesek legyetek leközölni az írásait, bármilyen dilettáns baromságot ír?

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 21:24:35

@Disznóvári: mégse lehet percenként ilyenországnincsis típusú kellemetlen realitáspamfleteket hegeszteni. különben is, meg kell alapozni a hangulatot az unorthodox államreformhoz.

huKKK 2015.02.02. 21:27:52

@Disznóvári:
Nono!
Kőből talán nem lehet hídat építeni?

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 21:38:54

@Pelso..:

"nem eléggé nagykorú a bírói s ügyészi kar?"

csak nincs eléggé központosítva. attól minden hatékonyabb lesz, mint tudjuk.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 21:42:10

@Disznóvári: A kérdés, bár kicsit nyers, teljesen jogos.

@Herr Schwarze Liste: Mit tegyenek szegények, ha egyszerűen _nincsen apropója_ folytatni a nagysikerű sorozatot?
És amikor mégis volna, akkor pedig a szerkesztőség Doromboló Cicusa pont ráheveredik a billentyűzetre?

Marad a deathmetal, a néptánc, és aristo kimeríthetetlen potenciálú picsogása. Illetve az elcsámborgó szerzőknek múltbéli érdemeikre tekintettel lehetőséget és felületet biztosítani hűségesküjük megújítására.

(Ilyenkor szokás elkezdeni a komoly, céltudatos ivást.)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 21:45:04

@Herr Schwarze Liste: Ami az elsöprést illeti, az megtörtént. A cipőjét önállóan bekötni nem képes szerző meg is tapasztalja és fel is hánytorgatja a következményeit.

Ami az illetékes pártbizottságot illeti: bevonásuk a közigazgatási és adminisztratív döntéshozatalba megtörtént. A bírósági eljárásokba történő penetrálás keményebb dió, ott felülről is nyomást fejtünk ki a reakciós szervekre. Idővel megoldódik.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 21:46:34

@Counter: vazzzzzeeee tényleg, mióta is nem volt Doromboló Cica díj kiosztás?

gyalog.galopp 2015.02.02. 21:46:55

@Disznóvári:
most inkább arról van szó, hogy baromságokról ír dilettáns módon

Az eset(ek) a bürokratikus kreténkedés kategóriába esnek. Hasonló esetekkel rendszeresen találkozunk, de mérlegeljük, mi kerül nekünk többe, a panasz, vagy a fizetés. Mivel általában a fizetés mellett döntünk ezek a krténkedések tovább élnek és virágoznak, és bugyuta módon kimegyünk egy debil demokráciafékekellensúlyok tüntetésre.
Ezek a kreténkedések az államigazgatás velejárói, rendszer és politikafüggetlenek, teljesen immunisak a miniszterelnök személyére.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 21:53:08

@Counter: való igaz, ezek az idegenszívű bírák el merészelték meszelni a megáltalkodott norvégbűnözők ellen bátran fellépő yardot is, szóval van még tennivaló. itt állunk a kánaán kapujában és az ellenforradalmárok visszarángatnak a gusányizmus mocsarába. de mi nem hagyjuk!

Bell & Sebastian 2015.02.02. 21:54:41

Na tessék, ha úgy van megbeszélve, hogy el kell veszíteni a vitát, maximum döntetlen, akkor elemi kérdésekkel illene bemelegíteni, nem pedig egyből fogósakat feltenni! Mivel itt ellenvélemény egy szál se volt, ebből aligha jön ki jól a neokohn oldal, kiknek erős vára és biznisze a Törvény.

Könyörgöm, legalább egy picsányi érvecskét csak, nem mindjárt megszaladni, mert ezt sehogyan sem tudjuk kihozni döntetlenre!

A neokohn oldal egy emberként azt szeretné, szólaljon meg végre RG is, csillogtassa meg tudását! Ezek után ki az a balga, aki nem ezt szeretné?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.02. 21:58:27

@huKKK: Disznópásztorokkal meg hupikék törpikékkel talán.
Szarból várat viszont még velük se.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 21:59:07

@Herr Schwarze Liste: Mi a fene, maga is gazdát váltott? Korpásodik, vagy mi van? Nehogymá' egyszer valami sikerüljön ezen a bokrétán, isten kalapján.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:03:25

@gyalog.galopp: Szerintem exponenciálisan növekedtek (a kreténkedések) és pont a Fikusz alatt. Ez az az ellentmondás, amit fel kellene oldani, csak mindenki másként képzeli.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:04:59

@Bell & Sebastian: eh, a mekkéjni pofon után az anyai intelmeket kell emésztenie az agitprop alosztálynak és még nem alakult ki a jóváhagyott saját vélemény.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:09:24

@Bell & Sebastian: nem váltogatok gazdát, bármikor tanusítja a cia-moszad tengely bnd tagozata az fszb jóváhagyásával. maga próbál engemet mindig rossz cipődobozba bemolyporozni, de mi tagadás, ez engem roppant mód szórakoztat. olcsó játék hülye gyerekeknek, hát még nekem!

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:09:26

@Herr Schwarze Liste: Meg kellene kérdezni O. -t, hogy máma például mit engedtek meg neki, amin úgyis átlép holnap.

Mint M. a katonai temetőn, hogy beszéljen a panasztevő-feljelentőkkel.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:11:40

@Herr Schwarze Liste: Megértem és kivárom a kitüntetését. Vagy akasztását, mindegy, csak büfé legyen.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.02. 22:13:55

@Herr Schwarze Liste: Holott mindenki tudja, mi az igazság – a Magyar Nemzet is megírta.

Ezek meg jönnek a hülye jogszabályaikkal.

Sok meló lesz még leszoktatni őket.

---

Van magának macskája, vagy legalább ismer egyet-kettőt? Hát van az embernek szíve díj formájában kiosztani a jószágot, amikor az kellemes meleget árasztva összegömbölyödik a fiatal, didergős újságírónk lába fején és heves dorombolással édesíti a hosszú téli estéket?

Nincs hát.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:14:29

@Bell & Sebastian:

"mit engedtek meg neki, amin úgyis átlép holnap."

ohó, ezt smittelem amint visszakaptam a noteszomat a tartótisztemtől

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:17:57

@Counter: pfeeej, a macskák nyávognak, mint a libsik. a trúkonzi kutyulik sodródnak a falkával.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:19:38

@Counter: Hűha, megy a kemény átpozicionálás? Beletalált valamibe ez az Aristo? Felhorgadt a Nép? Nesze neked demokrácia. Úgy jó ez, ahogy van, kár piszkálni.

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:23:55

@Herr Schwarze Liste: Maga komolyan azt képzeli, hogy a magyar miniszterelnök önálló? Ja, nagyjából a nyakkendő-választásban, amint azt A. példája mutatja.

Vagy inkább tisztogatást szeretne? Külön gázvezeték nem kéne?

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:31:37

@Bell & Sebastian: büfé? max böfögés. hóhérlakoma nem a közönségnek jár, bi-bi-biii!

Bell & Sebastian 2015.02.02. 22:40:41

@Herr Schwarze Liste: Azért magának is ellőném a kötelét, mert megérdemli. És ingyen.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:41:00

@Bell & Sebastian: hogyne lenne önálló, hisz másképp nehéz átlépni a kijelölt kereten, nemde? hogy milyen siker koronázza a performanszot, az persze más kérdés.

ámbár:

Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.

monnya a sufnibauer, vagy hogyishíjják, meglehet tévesen, hisz akaratban igazán nincs deficit errefelé.

Herr Schwarze Liste 2015.02.02. 22:47:09

@Bell & Sebastian: poént le és kötelet ellőni ingyért sem ildomos. megnézte rendesen a sergio leone klasszikust egyáltalán?

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 00:08:28

@Bell & Sebastian: "Beletalált valamibe ez az Aristo?"

Saját tökébe, a miskárolókéssel.
Szeretnéd utánacsinálni?

Bell & Sebastian 2015.02.03. 00:33:36

@Herr Schwarze Liste: A szakirodalom ezt a mondását bikakakának minősíti, de kétségtelenül jól hangzik. Csak azt nem értem,, miért nem tud gyapjazni, ha akar.
___

Nézni-néztem, nem mindig sikerült elsőre.

@Robinzon Kurzor: Körömvágóollóval ez lehetetlen.

huKKK 2015.02.03. 00:53:51

@Robinzon Kurzor:

Ő legalább letett valamit az asztalra.
Időt, pénzt, energiát, munkát fektetett abba, hogy kritizálni lehessen.
Ezért tiszteletet érdemel.
És Maga?
Én?

Már érvelni is lusták vagyunk?
Egyszerű valamit leszólni.
Egyáltalán fel tudunk mutatni valami leminősíthetőt?
Ezeknél a kétmondatos szájhúzogatásoknál többet már nem bírunk kicsiholni magunkból?
Eltekintve az írás minőségétől, nézzük azt, hogy azért aristo dolgozott pár órát!
Én meg fogom magam
oszt a másodperc töredéke alatt
elintézem egyetlen vállrándítással?
Hát nem pofátlanság tőlem?

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 03:16:54

@huKKK:
1. Tárgyi tévedéseket és saját félelmetes tájékozatlanságának és ügyefogyottságának bizonyítékait tette le az asztalra.

Ennek nem jár tisztelet.

2. Az nem Robinzon Kurzor hibája, hogy az aristo által féltő gonddal órákon át építgetett kártyavár-érvelést kettő másodperc befektetéssel cáfolja meg és dönti össze.

Hanem bizony aristóé.

Keressen rá youtube-on a "fastest K.O." kifejezésre.

3. Történt érvelés.

@Bell & Sebastian: Hogy mit kérdez?

Herr Schwarze Liste 2015.02.03. 04:32:59

@Bell & Sebastian: hóóó, pediglen abban filmben van egy pompásan magyaros, teljességgel értelmetlen és öncélú árokharcz helyzet, illetve az egyszeri zsiványok túlélési taktikázása polgárháborús viszonyok közt. hazai áthallás nincs kizárva. szegény sufnibauernek meg szimplán nem jutott elég pjunszi.

rámenős 2015.02.03. 06:36:04

@Counter: Nézd, kedves Counter. Ez a felület nem alkalmas arra, hogy részletesen kitárgyaljunk egy helyzetet, de igazad van. Minden a legnagyobb rendben van. Nincs itt semmi baj. A bírók , ügyészek képzettek. A legmagasabb szinten képviselik a szakmájukat. Már csak azt az 5-6 tárgyalást kell kivárni, hogy leessen nekik a tantusz. Semmi baj.
Apropó, beszéltél már a rendőrökkel?

Virág et. 2015.02.03. 08:04:14

@vizipipa: Drága Barátom!

Egy jótanács az életre: tessék elsőnek elolvasni a posztot, aztán a kommentet, majd azután billentyűzetet ragadni.

Amit leírsz az szép és jó, sehol nem is vitattam, hogy nincs bírósági korrupció - főleg, miután ez szóba se került. Amit beidéztél az konkrétan a szerző azon megállapítására reakció, hogy a rendszerváltáskor nem rúgták ki az összes bírót, ami - legalábbis a szerző szerint - nem jó. Erre írtam, hogy már minek kellett volna kirúgni a bírókat, amikor a 99%-uk semmilyen pártos dolgot nem csinált, csak végezte a dolgát, mint kb bárki más. Aki részt vett koncepciós perek tárgyalásában, az persze repüljön (bár ne csak a bíró, menjen vele az ügyész és az eljáró rendőr is), de aki 20 évig bontópereket tárgyalt, azt felesleges kidobni. Ahogy a közlekedési rendőrt is felesleges lett volna pl. És ezek vannak többségben, nem a vérbírók, állambiztonsági rendőrök.

Erre te jössz a bírósági korrupcióval. Áruld már el nekem, ennek mégis mi a fene köze van a rendszerváltás utáni nagy kirúgás-hullám elmaradásához? Vannak korrupciós ügyek ma a bíróságokon? Hát persze! De nem erről szólt a poszt és én nem erre válaszoltam.

Tényleg tessék előbb olvasni, aztán írni.

I_Isti 2015.02.03. 08:16:07

Azt a magatartást szolgalelkűségnek hívják, amit aristo ebben a posztjában produkált. Igen, az illiberális állam így "működik": ha az állam hibázik, akkor is az alattvaló szívja meg a végén. Ez ilyen, ilyet akartatok, ilyet kaptatok, megérdemlitek!

Ez nektek jár!

És az állam azért hibázik, mert hibázhat, mert ebben az orbánviktori szép új világban - az ezeréves magyar történelmi hagyományoknak megfelelően - az állam nem az állampolgáraiért van, hanem az alattvalók vannak azért, hogy tehetségtelen, versenypiacon boldogulásra, normális életszínvonal elérésére képtelen, értékteremtésre alkalmatlan, lehetőleg velejéig korrupt szarrágók tudjanak boldogulni.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 08:50:07

@Counter: Mint ügyeletes ellentmondó, már többször megállapítottam, hogy ilyen távol még sosem volt egymástól törvény és igazság Magyarországon.
Az egyszeri populista erre azt várná, hogy az ellenzék az első, ami erre akkorát bólint, hogy leesik a feje.

Mégsem így van. Az enfarkába harapó kígyó, mint legfőbb szent tehén bár képzavaros, de kiadja a lényeget.

Szóval, hol itt a kontroll és honnan ekkora hatalmi koncentrálódás, egyáltalán: legitimitás?
(Ellent tart az államnak? Egy fenét, bele van bújva, azaz rendszerhiba. Amcsi demokrácia kell? Lenne itt sírás-rívás, fogak csikorgatása, ha lenne.)

Meg tudja oldani zsidózás nélkül?

I_Isti 2015.02.03. 09:40:31

@Bell & Sebastian: Mondjuk arrafelé az hogy "tax" olyan szentséges fogalom, mint errefelé a korona. Nincs adó- és vámcsalásos hivatal, meg adócsalásos hivatal vezető se... meg felfújódó politikusi ház, meg gyereknek adott soktízmilliós kölcsön se...

Bell & Sebastian 2015.02.03. 09:52:34

@I_Isti: Ugyanmá, ha rendszertelenül ugrálunk okról okozatra, mindig az a vége, hogy elterelődik a szó a döglött mustármagról, mely szárba szökkent.

Taxidermia van, nem tax. Mi a baj ezzel az Orbánnal? Ha a honi evolúció csúcsa a trófea-falon?

Megmozdult a besnye? :)

I_Isti 2015.02.03. 10:01:38

@Bell & Sebastian: Mi a baj? Semmi. Csak a gumicsizma. Meg a kapanyél. Ami a szájból néha kiesik.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 10:06:10

@I_Isti: Nem eléggé művelt? Nem én taníttattam ki. Különben is, a rendezőelv a lényeg. Rafkós refkó, mi kellhet még? Ki ne mondd, mert már így is sokk.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 10:24:24

@Bell & Sebastian: Hagyja őket, teljesen reménytelen. A legtöbbje, saját odvaikban, egymás szagától és belterjességétől elundorodva idejárnak önmegvalósítani, nem beszélve arról, hogy jótündér szárnyai alatt fészküket is már túlságosan összeganajozták. Annyira rabjai elavult, ósdi eszméiknek, hogy semmi sem segít már rajtuk. Csak illusztrációként lennének használhatóak az oktatás romlásáról írni tervezett dolgozatomban.

Meg aztán ott vannak a fixációs problémákkal küzdők, akik puszta említésemtől is rángógörcsöt képesek kapni. Értük már aggódom is.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 10:40:39

@aristo: Ameddig nincsenek hatalmon, csak önmagukra veszélyesek. Vegyék jószolgálatnak, hogy elmagyarázom, hogyan tudnának visszakerülni.

Addig is, nem ártana kihordani a trágyát az istállóból, ami utánuk maradt. Látok itt nem kevés restanciát.

Hajlandóságból kevesebbet, nem megy a fejükbe, hogy a munka szabadít csak meg. Rab madarak, kik hasítani akarnak, közel a naphoz. Ám legyen.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 14:42:43

@huKKK:

Maradjunk annyiban, hogy én a saját szakmámon belül, a kollégáimmal együtt végzett szívós munkával (aminek nagy része egyfajta evangelizációs-felvilágosító ismeretterjesztés mindenféle jogászok által látogatott nyilvános vagy zártkörű konferencián és egyéb szakmai fórumokon) apró részsikereket tudok felmutatni a jogszolgáltatás, illetve a bűnüldözés működésében.

@aritso pedig buta mint a föld, és nem fél ezt nagy dobra verni.

Mert az ugyan nyilvánvaló, hogy nagyon sok sebből vérzik ez a rendszer, amely sebek egy része könnyen orvosolható lenne, másik része meg nagyon nem -- de @aristo a maga felkészületlenségével, ahogyan mondani szokták, maga is a probléma része, nem a megoldásé.

Helyes Írás 2015.02.03. 15:21:11

Csupa értelmetlen anyázás folyik itt. Amint Aristo ír valamit, ide jönnek üríteni az ostoba matematikus "jotunter" hívei és más burzsujkomcsik, csak azért, hogy a Mandineren ne alakulhasson ki értelmes beszélgetés. Ha én odamegyek, a harmadik hozzászólásom után kitiltanak, pedig érvelek.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 16:10:43

@Helyes Írás: Aristo az, aki az írására érkező érdemi ellenvetésekre vaktában sütögetett vaskos személyeskedéssel reagál.

1. Írt valamit,
2. kapott ellenérveket,
3. amire válaszul elengedte a záróizmait.

Egyébként jól szuperál a szemellenzője, gratulálok.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 16:13:02

@Helyes Írás: Nem gondolja, hogy vissza kellene venne és újraporciózni a hatalmat? Például Kurzor és bandája szerint társadalom mérnökösködéssel ez is megoldható, szerinte (is) pedig rendszerhiba.

Mert még ha kielégítően is menne a verkli, akkor megmarad legalább kettő probléma, ami három. A felkentség-, a visszacsatolás- (ellenőrzés) és törvényhozás kérdése.

Megnézném én azt a programozót, aki egy ilyen tré szubrutint ír! Vágnák is ki, de azon nyomban!

Ez a rendszer -számítógépbe építve- nem tudna elosztani hetet hárommal. Azt mondaná, hogy valahol kettő és három közt, a többit megsaccoljuk.

Ezt is mondja.
(Csak példa, szemléltet-magyaráz, de nem bizonyít.)

Bell & Sebastian 2015.02.03. 16:24:40

@Counter: Addig ne is foglalkozzon vele, amíg be nem bizonyítja Aristo, hogy a rák áttétes. Ha csak sima rák, az még egy darabig elvan, mintha nem is lenne.

Pontosan a bevándorlás / cigányok / cionisták / filozófusok / bulvár / usw. esete. Addig kell hagyni eszkalálódni, amíg már nincs mit tenni.

Elképesztő cinizmus. Aminek árnyékában oson el a többi. Ha elengedi Gyurcsányt, hogy kapná el Orbánt, ha éppen arra támad gesztusa?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:25:18

@Helyes Írás: Tudja úgy van ez, hogy alapvetően kétfélék az idecsődülők.
Vannak azok akik fixációs problémákkal küzdenek, mint pl. a fentebbi evangelizátor (sic!), ők valamikor, valamiért megsértődtek rám és az ostobák makacsságával minden alkalmat megragadnak, hogy gyalázzanak. Pszichológia szakosok egészen jó dolgozatokat szoktak róluk írni.
Azután vannak akik csak azért járnak ide, hogy tönkretegyék az értelmesnek induló beszélgetést. Gondolataiknál csak a szájuk mocskosabb és mivel megrekedtek a hatévesek szintjén nyilván, kéjmámort éreznek bizonyos obszcén szavak leírásánál.
Nagyon ritka aki ellenkező véleményen van és ennek ellenére érvelve lehet vele vitatkozni, mint pl. @virág.et.
Érveket ne várjon tőlük, az túl megterhelő lenne, továbbá általában egyáltalán nem is értik ami le van írva. Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el. Nem szokott ugyanis.
Jótüncihez meg ne járjon, ők a liberális sokszínűség hívei, amennyiben az megegyezik az ő véleményükkel. Ha nem, akkor nem vitatkoznak, hanem kizárják.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:26:28

@Bell & Sebastian:

Jó elvtárs a kognitív disszonancia. Tőle érzed olyan jól magad a bőrödben.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:27:58

@aristo: "látatlanban megmondom"

Ars poetica

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:34:02

@aristo: "mint pl. a fentebbi evangelizátor "

Egyszer már úgy volt, hogy kivagyok szűrve.
Most akkor mégis olvasol?
LOL

panelburzsuj 2015.02.03. 16:40:48

@aristo:
Igazából az se világos, hogy mik a poszt hangsúlyos tézisei, amikre fejmozgatni lehetne helyeslő vagy ciccegő irányban.

Mert ha a "gondolatmenet" olyasmi, hogy a "jog" már olyan dzsungellé nőtte magát, amiben maguk a jogból élők se igazodnak el, ezért aztán nemhogy az igazság kiadása, hanem a puszta jogszolgáltatás is egyre jobban hajaz a totóra-lottóra - akkor miért arra van a kijárat, hogy a párszáz/párezer háziasszonyt is őrzeni kellene valami überhatóságnak, meg azt is, meg így tovább bis piramiscsúcs über alles?

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:45:58

@Robinzon Kurzor: Sajnálatos módon igen. Ha hozzá szólok, akkor a blog-radart használom és azt már nem érdekli a szűrés, ilyenkor ki vagyok téve ennek a megpróbáltatásnak Herr Obersturmbannführer.

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 16:52:24

@aristo:

Jó, hát ha még egy blogmotort sem tudsz használni, akkor tényleg megértőbbnek kellene lenni veled.

Nem gondoltál még arra, hogy gyámot kérj magadnak?
Egy csomó problémád megoldódna...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:54:09

@panelburzsuj: A jog valóban dzsungellé nőtte ki magát, ám ezen nem tudunk változtatni, csak valami nagyon radikális módon, muszáj együtt élni vele. Ugyanakkor - úgy vélem - ha lenne valamiféle működő kontroll, akkor maguk a "háziasszonyok" sem lennének, hiszen alkalmatlanságuk nyilvánvaló. Az a tapasztalat ugyanis, hogy a rossz rendszer is sokkal inkább működik jó emberekkel, mint a jó rendszer rosszakkal.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2015.02.03. 16:56:44

@Robinzon Kurzor: Ha tud módszert rá, hogy ne lássam magát a radaron se, ne tétovázzon, ossza meg velem.

panelburzsuj 2015.02.03. 17:03:16

@aristo:
Ezt célozza a kérdésem: mit tud a probléma felvezetője arról, hogy más országok bíráskodása mennyivel és pláne mitől működik jobb vagy rosszabb minőségben?

Oké, hogy "kontroll" - de mi hajcsa? ... :)

(A hierarchikus kontroll formálisan ugyanis a magyar rendszerben is megvan. A kérdés súlypontja ott van, hogy mi a biztosíték arra, hogy ha a bírói szervezetbe "kívülről" - más hatalmi ág felől -belepiszkálunk, akkor tutira javítani fogjuk - és nem tovább rontani?)

Robinzon Kurzor 2015.02.03. 17:08:55

@aristo:

Minek ide radar?
Meg ez a kényszeres oberizéfűrerezés ... vonzanak ezek a katonás dolgok?

2015.02.03. 17:19:58

@aristo: "Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el."

Az a probléma, hogy a terjedelmes írásból nem egészen világos, hogy mi mellett vagy mi ellen lehetne érvelni. Kérdezzük már meg magunktól, mint az alsó tagozatban a mondatok elemzésénél: mit állítunk?

Annyit lehet kivenni, hogy a magyar igazságszolgáltatás rosszul működik. Ez két dologból látszik: az egyik, hogy a szerzőt megbüntették a rendőrök, és még az okmányirodában is akadékoskodtak; a másik pedig, hogy - akármennyire is erőlködik a poltika - senkit nem sikerül elítélni korrupció miatt. Az elsőnek - már többen leírták - semmi köze az igazságszolgáltatáshoz. Az utóbbi már érdekesebb lehetne, de mi köze a szerző által kárhoztatott túlszabályozottsághoz vagy épp a bírák alkalmasságához? Az alkalmas bíró elítéli a vádlottat, az alkalmatlan meg felmenti? Vagy azért mentik fel, mert sok a szabály? Ha kevesebb lenne, több lenne az elítélés? Miről beszélünk egyáltalán?

Aztán itt van még három jele annak, hogy az igazságszolgáltatás rosszul működik: "A bírósági ügyek elviselhetetlenül hosszúak, a szabályok érthetetlenül bonyolultak és az ítéletek jelentős része sérti a „nép” jogérzékét"

Az első megint egy érdekes téma lehetne, de ha már erről írok, és ellenérveket várok, nem kéne megnézni a statisztikákat, hogy pontosan mennyire hosszúak az ügyek? Egy átalgos per mennyi idő alatt fejeződik be, legalább nagyjából meg tudná tippelni aristo? És milyen a tendencia, nő vagy csökken a pertartam? És hogy állunk más országokkal összehasonlítva? Mi lehet a különbségek oka? Vajon az eljárási szabályok ezt hogyan befolyásolják? Nem a mennyiségük, hanem a tartalmuk. Arról nem is álmodhatunk, hogy ilyenekről itt szó essen.

"Az ítéletek jelentős része sérti a nép jogérzékét" Ez is kifejtés nélkül marad. Hány ítélet születik egy évben? Ebből mennyi sérti a nép jogérzékét? És valóban az ítélet sérti a jogérzékét vagy az, amit a médiából - önmagukat reklámozó "sztárügyvédek" szólamaiból meg semmihez sem értő újságírók tudósításaiból - összeszed a nép? Amúgy tapasztalataim szerint a "nép" jogérzékét általában az sérti, ha valamilyen celebet nem ítélnek nyilvános karóba húzásra vagy felnégyelésre. Ha viszont maga a "nép" követ el törvénysértést, akkor a legenyhébb következményen is felháborodik és a bürokráciát szidja.

Aztán kifejtetlenül marad a "Ki ellenőrizze a bíróságokat?" kérdése is. Ha jól értem, ne a bíróságok tegyék ezt, de akkor ki? És ez pontosan mit is jelentene? Már fellebbezni sem egy másik, felsőbb bírósághoz lehetne, hanem a Bíróságminősítő Hivatalhoz? Ez ugyanaz a rendszer lenne, csak más elnevezéssel. Akkor hozzunk létre a bíróságokkal párhuzamosan egy másik hivatalt, amelyik minősíti az ítéleteket? És egy újabb hivatalt, amelyik a Bíróságminősító Hivatalt minősítené? Mindezt az egyszerűsítés és a gyorsítás jegyében.

Nem ragozom, a lényeg, hogy kéne valamit egyértelműen állítani és ezt tényekkel alátámasztani, akkor lenne érvelés is a poszt alatt.

manager2008 2015.02.03. 17:23:40

@Counter: Látom hiszed hogy a magyar jog az valami komoly dolog. Több mint 10 évig foglalkoztam ezzel baromsággal aztán meguntam. Amit használtok szoftvert jórészt közöm volt hozzá. Az én definícióm szerint a "Magyar jog nem más, mint az emberi hülyeség tárgyi bizonyítéka". A probléma gyökere ott van hogy a jog fontos dolog tényleg, elismerem, de a megalkotását nem lenne szabad jogászokra bízni. A jog ugyanis inkább matematikai alapon kezelhető szabályrendszer, de jogásznak az megy aki maximum 3-as érdemjegyet tudott kegyelemből kisajtolni a gimiben. Azért ment jogásznak mert nem vették fel máshová, vagy ha igen kidobták volna. A logika ismeretlen, és nem is tanítják a jogi egyetemen. A gondolkodás is csak a legprimitívebb formában kerül elő (hasonlítás). A jogalkotó nem ismeri azokat az eszközöket amivel jobb munkát végezhet (voltam ebben a cipőben is, nem agyon bírtam türelemmel). Van olyan magyar jogszabály, amit ha most szórakozásból elkezdenék alkalmazni és gyártanám a jogszerű beadványokat, több mint 500000 ügy keletkezne, és a megbecsült papírhalomhoz szükséges szállítókapacitás lemeríteni a MÁV kocsiparkját. Vannak olyan jogszabályok amelyek nagyon fontosak de 10 évvel vannak elmaradva a technikai követelményektől (változik ugyanis a világ). Tehát aki teheti meneküljön amerre lát, nem érdemes a magyar joggal kapcsolatba kerülni.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 18:21:38

@manager2008:
1. Nem hiszem; az általam megválaszolt kérdés a tanúvallomás felvételének egyik szabványos mozzanatára irányult. Megválaszoltam, mert annak a mozzanatnak véletlenül van is értelme, nekem meg sejtésem is arról, hogy mi az.
Ebből nem következik, hogy szerintem minden másnak is volna.

2. "A logika ismeretlen, és nem is tanítják a jogi egyetemen."

Nem.

3. "A gondolkodás is csak a legprimitívebb formában kerül elő (hasonlítás)."

Nem.

4. "A jogalkotó nem ismeri azokat az eszközöket amivel jobb munkát végezhet (voltam ebben a cipőben is, nem agyon bírtam türelemmel). "

Ez könnyen lehet, viszont a jogalkotót a magyar választópolgárok közössége választja meg. Együk meg, amit főztünk. Ilyen szempontból egyébként oldalfüggetlenül gyalázat zajlik már ezer éve.

5. "Vannak olyan jogszabályok amelyek nagyon fontosak de 10 évvel vannak elmaradva a technikai követelményektől (változik ugyanis a világ)."

Angolszász területeken tök jól elvannak 3-500 éves jogszabályok alkalmazgatásával is. Időnként. Máskor meg nem.

A technikai követelményeket egyébként nehezen tudom értelmezni érdemi jogszabályra vonatkoztatva. Valószínűleg nem jól értjük egymást.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 18:23:18

@grundigg: :-)

Időközben Bakó Bea is besorol az elmebeteg ballibsi csőcselék közé, alakul ez!

Pelso.. 2015.02.03. 18:45:20

@Herr Schwarze Liste: Annál rohadtabb már a rendszer, hogy központosítani kelljen. Aki megmaradt, tudja a dolgát, lévén okos figura, irányítása szükségtelen, a gazdiknak még olcsó is. E paradicsomi idill fennmaradásához már csak az ilyen álsiránkozó írások szükségesek néha, - a jövő elkezdődött, hol is hallottam?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.03. 18:54:48

@Counter:

@bakó.bea nem az elmebeteg ballibsi csőcselék közé, hanem a középkorú háziasszony bírónők mögé sorolt be:-)

Bell & Sebastian 2015.02.03. 18:55:14

@Counter: Akar inkább kognitívan disszonáns lenni? Az már egy fokkal jobb.

manager2008 2015.02.03. 19:03:06

@Counter: "a jogalkotót a magyar választópolgárok közössége választja meg"
A jogszabályok elkészítését nem a képviselők végzik. csak megszavazzák (na még az hiányzana). Igaz hogy nem is értik de mindegy (meg nem i érnek rá). Mivel voltam egy tucat ilyen alkotó csapatban, egy képviselőt sem láttam a környéken.
A tárcákhoz egyeztetésre érkező jogszabályokhoz érdemben lehet hozzászólni (sajnos ebben is részt vettem, amíg meg nem untam, hogy hiába találok hibákat nem javítják ki)
A 2. 3. "Nem" - nem érthető, nem cáfoltad.
"technikai követelményeket egyébként nehezen tudom értelmezni érdemi jogszabályra "
Segítek. Az elektronikus aláírásra vonatkozó tv már elavult, hatályba lépése után 10 évvel jött egy USA tv ami már jobb, a miénk már nem. De ez nem zavar senkit polgári ügyekben a freemail is elfogadásra kerül, ami egy röhej. A bíróknak (biztos van kivétel ) a leghalványabb fogalmuk sincs mi a a franc az e-mail (ellenőriz le magadat hát ha kivétel vagy) és ebben a Kúria is benne van. Sokkal bonyolultabb a dolog annál mint ahogy a magyar jogász hiszi..Mikor hiteles, mikor nem.
Hasonló téboly a tértivevény jogi vonatkozásai is, van egy nagyvállalat, amelyik pontosan tudja mikor szünteti meg a posta a nyilvántartást, és utána követeli a magányszemélytől az igazolást amit az naivan elkever. A posta meg nem igazol.
Nálunk papír levelet minden kétséget kizáróan bizonyíthatóan csak is közjegyzővel lehet elküldetni ami meg drága. A tértivevény csak a borítékra ad bizonyítékot, ha nincs a borítékban semmi akkor ennyi volt. Amatőr idiotizmus.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 19:35:32

@bbjnick: Nőnemű, tehát nem ért hozzá, de amúgy is téved, szemben a tökös férfival, akiről itt már felsoroltuk, mennyi mindent nem tud sem a saját életéből, sem az elmélkedése tárgyáról, sem a felhasznált érvekről? :-)

@manager2008: Jogot, némi kivételektől eltekintve, csak a magyar választók által választott testület alkothat. Ez egy fikció, viszont mivel fikció, itt véget is ér az elemzés :-)

Az email egy RFC-szabvány. Hiteles emailhez egy kicsit alá kell írni elektronikusan, meg időbélyegezni is. Azok is mintha RFC-szabványok volnának.

De ezek definiálgatása alapvetően technológiai norma, kb. nem is jogászoknak kellene megalkotniuk, ahogy mondjuk az építési vagy vegytani normák meghatározásait se.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 19:37:25

@manager2008: A 2-3. "nem"-nél bizonyítatlan állítás tagadása történik: nincs mit cáfolnom és nem rajtam van a bizonygatás terhe.

Egyébként magasabb matematikai logikával valóban nehéz találkozni.

huKKK 2015.02.03. 20:05:34

@Robinzon Kurzor:
Korrektül megdicsérte önmagát, de tehette volna ezt elegánsabban is, nem aristo rovására.
Aristo ellen most sem érvelt, csak maga mellett.
Mit mondhatnék?
Végre egy ember, aki a saját szerénységét a többiek butaságával leplezi le?
Bástya elvtárs, törölhetem a forgatókönyv ből az érvelésre való utalást?
Igazán nagylelkű. Köszönöm.

@Helyes Írás:
Meg vagyon írva, ne érvelj hamis módon felebarátod ellen.

huKKK 2015.02.03. 20:15:57

@grundigg:
""Az ítéletek jelentős része sérti a nép jogérzékét" Ez is kifejtés nélkül marad."

Minek ezt kifejteni?
Aristo jogérzékét sérti a rendőri eljárás/ítélet.
Önt is sértené hasonló esetben.
Így már kettő db "nép" jogérzékét sértette.
Tudom, ön a bírósági ítéletekre akart utalni.
De maga a birság is egyfajta ítélet kicsiben.

manager2008 2015.02.03. 20:20:17

@Counter: Na látod. Ez a tévedés, mert ezt gondolja mindenki, de a nálunk elfogadott elektronikus aláírás nélkül is van hiteles e-mail. A csak az a baj hogy a nem hiteles, sőt össze vissza módosítható e-mailt -is elfogadják. A nálunk üzemelő e-mail szolgáltatók pedig nem minden esetben (többség) felelnek meg az e-mail tárolásához szükséges nemzetközi biztonsági követelményeknek. Tehát amit tőlük beszerez a bíróság, ha nem törölték még éppen ki, az sem hiteles. Az elküldött e-mailek pedig simán hamisíthatóak (a dátumokkal együtt), és mivel nincs ellenkező hiteles bizonyításra lehetőség nem lenne szabad még polgári ügyben sem figyelembe venni,. Annyit sem ér mit egy utcán talált cetli, mert azt legalább írásszakértő nézegetheti. Még a Google G-mail is csak pár hónapja tárol hitelesen. Az összes ítélet kuka ha szigorúan vennék (csak a felek sem ismerik a lényeget). A logikához annyit hogy egy perben (nem nagy dolog) csináltam a bírónak egy nagy esetszámra kidolgozott döntési táblázatot, érdemes lett volna filmre venni amikor megnézte. Rosszul döntött pedig csak végig kellett volna néznie, kb. 10 perc. és megúszta volna az iratok nézegetését tartalmi szempontból, mert minden benne volt. Ha viszont egy törvényt dolgozol fel, halálra kacagod magad annyira hibás. Jogtudomány. Vicc.

Bell & Sebastian 2015.02.03. 20:45:55

@manager2008: A tértivevényes trükk alváltozatait szinte mindenki űzi. A bírók pedig úgy cumizzák, mint a török mézet.

manager2008 2015.02.03. 21:15:47

@Bell & Sebastian: Én 1990 körül javasoltam hogy kapjon minden állampolgár ingyenesen elektronikus aláírást, amivel hitelesen levelezhet ha akar. De mivel ez üzletnek látszott, elfújta a szél :). Észtország most vezette be az állampolgári jogon elérhető lehetőséget. Nem kell 500 Ft ért levelezgetni /db. Rezsicsökkentés. Havi 100 levélnél (cég) ez már évi 600000 Ft költség, és még nem is hiteles igazán ha csak a hagyományos tértivevényt használja a cég.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 21:19:02

@manager2008: 1990 körül azért kicsit korainak tűnik.

Amúgy vigyázz, mit javasolsz – az itteni ún. konzervatívok az önkiszolgáló kasszákat is megtámadták már, mondván, hogy emberek munkahelyét venné el. Hát akkor a postai levélforgalom drasztikus lecsökkentése mit tenne a Magyar Postás (egyszer se csenget és írni se tud) nevű hungarikum munkahelyeivel?!

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 21:20:34

@huKKK: Az ítéletek túlnyomó többsége senki igazságérzetét nem sérti, ugyanis senki se ismeri őket.

Aki meg a bulvársajtót épp elégnek véli arra, hogy kialakítsa az igazságszolgáltatás helyzetéről való álláspontját, az nem komoly ember.

manager2008 2015.02.03. 21:29:15

@Counter: Nem korai. Az elektronikus aláírás törvényt is én kezdeményeztem (kaptam egy külföldi mintát, az lett adaptálva). Nem a munkahely megtartása az érdek ebbe az esetben. Mellesleg ha valaki akar használni egy ilyen rendszert ingyen (havi 5 db hitelesített mail belefér) Próbálja ki az Adobe EchoSign rendszerét. Az Adobe hitelesíti a kapcsolatot, a word doc ingyen átkonvertálható pdf-be, beküldöd, Verisign hitelesíti és az Adobe hitelesen tárolja a mailt ami elfogadható bárkinek. Használom, elfogadja mindenki pedig a magyar tv szerint ez nem teljesen ok, de mesze több mint az össze többi mail amit használ a nép. Külföldön egy csomó országban elfogadják persze totális hitelességek is. Ez nem közjegyzői hitelesség de a tértivevényél mesze több. Most terveztem egy olyan rendszert ami egy oldalról hiteles (küldő) a másik a fogadó viszont semmit sem tud bizonyítani (a fogadó nem perelhet a küldő igen).

Bell & Sebastian 2015.02.03. 21:54:37

@Counter: Nana, mindenki mindent tud mindenkiről, de a bizonyításhoz iratok kellenének, amiket csak hatósági eljárásban lehetne beszerezni. A hatóság meg válogat, ki tudja, milyen elvek alapján. Jogkör, elégtelen bizonyíték, formai hiba, minden van, ha csókos kerül a célkeresztbe. És olyan is van, hogy megfingatják, mert csak.

huKKK 2015.02.03. 22:47:08

@Counter:
"Az ítéletek túlnyomó többsége senki igazságérzetét nem sérti, ugyanis senki se ismeri őket."

Senki?

Ez itt a baj.
Legalább a peres feleknek, meg a bírónak illene ismerni az ítéleteket.
Titokmutyi!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.03. 23:26:39

@aristo: "Meg aztán ott vannak a fixációs problémákkal küzdők, akik puszta említésemtől is rángógörcsöt képesek kapni. Értük már aggódom is."

Ne becsüld túl a jelentőségedet, szarházi pojáca.
Arról van szó, hogy ostobaságokat és esetenként kifejezetten sértő dolgokat írsz (még ha műkonzervatív cukormázba is csomagolod a mondandódat, amire néhány tudatlan balfasz vevő), és erre adekvát módon reagálnak.
Én összesen kb. 3 órát töltöttem jogi egyetem falai között (azt is csak azért, mert ott volt az írásbeli nyelvvizsga), mégis 100%-osan meg tudom állapítani, hogy a jogi karról az első félévben kibasznának annyi "tudással", mint amivel szakértőként próbáltál a témához hozzászólni.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.03. 23:49:15

@huKKK: Ez kevés ahhoz, hogy a népi igazságérzetnek az ítélethez való viszonyáról spekuláljon.

Jean Sol Partre 2015.02.03. 23:51:01

@aristo: ha így gondolkodsz az olvasóidról, az leginkább rólad állít ki bizonyítványt.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 00:31:20

@huKKK:

Kérdezted, hogy én mit tettem le az asztalra.
Leírtam.
Erre megkapom, hogy magamat dicsérem, de érvem nincs.

Tele van ez a komment folyam annak alapos levezetésével, hogy @aristonak fogalma sincs arról, amiről ír.

Kezdve onnan, hogy a személyes felvezető sztorijának már eleve semmi köze az azt követő, egyébként önmagában is tévedésektől hemzsegő eszmefuttatásához.

Ami azért nem zárja ki, hogy -- mindennek dacára, vak tyúk is talál szemet alapon -- néhány dologban igaza van. De a poszt egésze ettől zagyvaság.

Ha egy majmot leültetsz egy írógép elé és befűzöd neki az ánégyest, majd hagyod gépelni, akkor azon oldalon lesz egy-két értelmes szó.
Következik-e ebből, hogy a majom tud írni?

Bell & Sebastian 2015.02.04. 00:40:01

Van ám itt színvonal az ellen-oldalról!

És még Aristo a kókler. ÁFA még szóba se került, pedig én még olyan bírót nem láttam, aki értelmezni tudta volna ezt a rendkívül ritka, közgazdasági jelenséget polgári ügynél.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 00:58:22

@aristo: @Disznóvári:
a félreértések elkerülése végett: természetesen a Pázmány jogi karáról is páros lábbal basznának ki.

huKKK 2015.02.04. 03:06:25

@Robinzon Kurzor:

"Ha egy majmot leültetsz egy írógép elé és befűzöd neki az ánégyest, majd hagyod gépelni, akkor azon oldalon lesz egy-két értelmes szó.
Következik-e ebből, hogy a majom tud írni?"

Nemcsak írni, beszélni is.
Aki nem vak, láthatja milyen pompásan felegyenesedett némelyik.
Sőt emberi hasonlatokat fogalmaznak meg.
Bár ma már a majmok nem használnak írógépet, csak mobilt, tabletet, meg laptopot.

"Kezdve onnan, hogy a személyes felvezető sztorijának már eleve semmi köze az azt követő, egyébként önmagában is tévedésektől hemzsegő eszmefuttatásához."

Ez az Ön véleménye.

"Tele van ez a komment folyam annak alapos levezetésével, hogy @aristonak fogalma sincs arról, amiről ír."

Nem a kommentfolyam érveit kértem számon, hanem egy konkrét kommentben hiányoltam a konkrét érveket.

"Kérdezted, hogy én mit tettem le az asztalra.
Leírtam.
Erre megkapom, hogy magamat dicsérem, de érvem nincs."

Ebben az általam lereagált konkrét kommentben tényleg nem szerepelt érv aristo ellen.
Öndicséret viszont igen.

Örülök neki és elismerésem azért, amit ön letett az asztalra.

De én nem ezt kértem, hanem az ön érvei érdekeltek volna, amit még most sem adott közre, csak homályos utalást tett titokzatos meglétükre.

gyalog.galopp 2015.02.04. 08:32:05

@Bell & Sebastian:
Lehet , hogy így van, de ez lehet annak jele is, hogy az államigazgatás elkezdett működni, hát erősen csikorog.

Aristo cikkével az a bajom, elkapott egy jó témát, majd erős kezdés után visszaesik és belegabalyodik a részletekbe.
A kódpönál, kamanló olvasmányossá teszik a cikket, de a jelen jogalkotásunk és jogszolgáltatásunk anomáliáihoz semmi köze. A jogot agyatlanul értelmező és alkalmazó csinovnyikokhoz szintén semmi köze.
A mi jogrendünk porosz gyökerekkel és szovjet bolsi koronával rendelkezik, ami túlszabályozásban és kiszámíthatatlan bírói túlhatalomban nyilvánul meg.
Ugyancsak nem szerencsés egy aristotól igazságszolgáltatásról értekezni, mivel a bíróságok nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak, az igazságszolgáltatást hagyjuk meg a bulvárnak.

Szóval, nem véletlen a szélütöttek tobzódása.

manager2008 2015.02.04. 08:58:37

@gyalog.galopp: "a bíróságok nem igazságot, hanem jogot szolgáltatnak," Ez a szlogen egy idealizált állapot, de sajnos nincs így. De jó lenne. De nem.
1. A jogszabályok hibásak, ellentmondásosak, definiálatlan fogalmakkal dolgoznak, ellentétesek az egyéb tudomány ágak által kidolgozott fogalmakkal (pld a "termék" ás az "áru" fogalmát egyenlőnek gondolja a jog egy komoly jogszabályi helyen).
2. A jogszabály szövegek ellentétesek vagy hibásak a matematikai logika, halmazelmélet törvényeivel, és rosszul kezelik ezeket.
3. A jogszabály általában olyan sok hiányzó szöveg elemmel rendelkezik hogyha már több dimenziós a szövegek miatt az adott helyzet értékelése, akkor teljesen bizonytalan a bírói értékelés.
4. A bírók önhibájukon kívül is képzetlenek, szakértőkre vannak utalva, specializálódás helyett.
5. A jogszabályok javítása nem megoldott, a hiba megmarad a rendszerben.
6. A magyar állam nem ismeri az EU jogot, és szándékosan sérti azt ha véletlenül ismerné.
7. Az ügyészség, és az ügyvédek is túlterheltek (diplomatikus megfogalmazás) és semmivel sem felkészültebbek mint a bírók.
Nincs megoldás olyan ami 10 éven belül bármit képes lenne változtatni. Az egész szemétdombot szét kellene túrni, komoly vizsgálat után (IQ, logika, szakmai elkészültség) az alkalmatlan az embereket elküldeni nyugdíjba vagy más feladatot adni nekik, kivéve ha specializálónak egyszerű esetekre.
Lásd a híreket konfliktusok ezrei vannak.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2015.02.04. 10:12:52

@gyalog.galopp: Nem a bíráknak van túlhatalma, hanem a jogalkotásnak, de annak nagyon.

@manager2008: Szebben fogalmazva: közepesen kicsi ország létünkre csak birodalmi államigazgatási és jogalkalmazási-jogalkotási hagyományaink vannak, de abból legalább rögtön kettő is, melyek viszont nem kompatibilisek. (De legalább nem is értünk hozzá és nem is a mi helyzetünkre valók.)

Igen, vannak siralmasan gyenge jogszabályok, volt például a Gt.-nek is ugyanabban a szakaszban két (5) bekezdése egy időben :-)

A jogalkotó túlhatalma miatt azonban nincs gyors és hatékony mód ezeket kiszelektálni a joganyagból, nem lehet az AB kasszációjára várni (és az amúgy sem alkalmas minden közönséges jogalkotási selejt orvoslására).

Viszont az általad javasolt átgondoltabb, szervezettebb jogalkotást sem a közhangulat, sem a jogalkotó nem preferálja. Sem osztrák, sem cseh, sem német hódítás nem várható középtávon – szóval akkor mit tegyünk?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 10:38:35

@aristo: " Nem olvastam el az egész komment-folyamot, de látatlanban megmondom, hogy egyetlen értékelhető ellenérv sem hangzott el. Nem szokott ugyanis."

Ugye, faszparaszt, te már láttad az admin felületen Bakó Bea posztját, mikor ezt írtad?

huKKK 2015.02.04. 10:39:55

@Counter:
Spekulációhoz kevesebb is elég.

huKKK 2015.02.04. 10:44:45

@Disznóvári:
A nézettséget, kattintások számát nem tudom mérni, de a kommentszám alapján
jelenleg aristo vezet 170:8 arányban.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 10:54:37

@huKKK: És?
Ha nem értenéd, hogy mire céloztam: Bakó Bea posztja 16:31-kor jelent meg, amit nagy valószínűséggel aristo már látott előtte. Felbaszta az agyát, hogy valaki jobban ért a dologhoz és gyorsan, még az élesítés előtt elkezdte a kommentelőit ekézni. Ez persze csak feltevés. Mivel egy szarházi trógerről van szó, eléggé valószínűnek tartom, hogy ez történt.
Az viszont biztos, hogy aristo Bakó Bea posztjának megjelenése után is kommentelt a saját posztja alá, ahelyett, hogy a neki címzett posztba kommentelt volna.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 11:26:59

@gyalog.galopp: Pont, mint az iskolarendszer, az is porosz + posztszovjet + európaiértelembevett = kiméra.

Ha tobzódnak, megint beletalált valamibe. Atisto olyan, mint egy jó, laza fröccs tikkasztó délután, soha nem is akart más lenni. Majd isznak mást a romkocsmások.

Jean Sol Partre 2015.02.04. 11:38:20

@Bell & Sebastian: Aristo inkább olyan, mint egy izgalmas koktél, rendkívül ritka, drága és különleges összetevők rafinált kombinációja, aztán mikor iszod, rájössz, hogy se íze, se hatása, csak hiányérzet, és valami kellemetlen utóíz a szájban.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 11:51:24

@Jean Sol Partre: Meg a hányinger. A bogyót benne nem kötelező elrágni.

gyalog.galopp 2015.02.04. 12:07:56

@manager2008:
A bíróság, mint igazságot szolgáltató intézmény egy illúzió. Nem akarok az igazság megismerhetőségének és osztogathatóságának filozófiájába belemélyedni, mert valahol a vallásnál, vagy a komcsi ideológiáknál kötnénk ki.
Ha azt mondom, hogy a bíróság jogot szolgáltat , akkor nem csapom be (annyira) a híveket, az más kérdés, hogy ez a jogszolgáltatás milyen minőségű.

A többivel viszont maximálisan egyet értek .

@Counter: A bírói túlhatalom.
Az igazság szerint a klasszikus hármas felosztásban egyiknek sem lehetne túlhatalma,mert az egyik kilengését a másik kettő visszafogja.
Kezdjük az alapoknál, a szociban óriási feladat és felelősség hárult a bíróra, adott esetben ügyvédi, nyomozóhatósági feladatokat is végzett, az egyetemes igazság nimbusza övezte, és ez a kép rögzült is a polgárokban.
Aztán jött Lomniczi papa , visszavett a feladatokból, de leginkább a felelősségből, ezzel párhozamosan tekintélyelvűre állította a bíróságok működését.
A bírók elkezdték élvezni a kevesebb felelősséggel járó nagyobb hatalmat, az ügyvédek meg , akik hozzászoktak a meleg dagonyához, miszerint nekik nem kell semmit csinálniuk, mert majd a bíró, hát a semmitevésük eredményét a bíróra kenték.
A mai felállás szerint , a bíró abból az anyagból dönt, amit elé tesznek, ez a felállás megköveteli a felektől a felkészülést. Ugyanakkor , mivel a bíró természetesen szabadon dönt a bizonyítékok kérdésében a tévedése, vélt, vagy valós részrehajlása esetén a jogorvoslat, korrekció kiszámíthatatlan, rapszodikus .

A jogalkotás.
Önmagában a jogalkotás túlhatalma annyira értelmezhetetlen, mint az illiberális izé. Az elburjánzó jogalkotás minimum a végrehajtói hatalom elburjánzásával kell, hogy együtt járjon.
Az Orbán kormány bírálóinak tehát a klasszikus hatalommegosztás híveinek szempontjából igazuk van.
A bírálók csak egy dologra nem tudnak választ adni, mi a túrót lehet kezdeni egy olyan tehetségtelen korrupt, egymást is ízekre szedő , a magyar társadalomban marginális csoportokat alkotó bagázzsal, amelyik képtelen a törvényhozói hatalomra akár a legkisebb érdemi, a társadalom által elfogadott befolyást is gyakorolni.

huKKK 2015.02.04. 12:33:31

@Disznóvári:
Nem a minőséget elemeztem.
Nem is Önt próbáltam cáfolni.
Nézze professzor úr, a láthatatlan lelki reakciók diagnosztizálása a maga szakterülete, ehhez én sem szakmailag sem ideológiailag nem érzem elég képzettnek magam.
Darwin úr is nagy sikert aratott a láthatatlan világ evolúciójáról alkotott hipotézisével.
Szerintem Önnek ez lényegesen jobban menne.
Biztosan sokkal érdekesebb könyvet tudna írni, ha végre rászánná magát.
Megtisztelne, ha pár szóval említést tenne rólam is könyve előszavában.

Részemről csak az általam is érzékelhető, látható dolgokat merem mérni.
A nézettségre utaltam.
A kommentszámok pedig láthatók.
175:8

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 14:02:10

@huKKK: "Ez az Ön véleménye."

Ezen az alapon a Pitagorasz-tételről is vitát lehetne nyitni, mármint hogy a bizonyítása csak a matektanár véleménye.

Egy közigazgatási eljárásban elszendvedett, átlagos intelligenciával és felelősségértettel simán megelőzhető egyéni sérelemnek semmi köze a jog- és/vagy igazságszolgáltatás működéséhez.
Aki ezt fordítva hiszi, annak nem egyszerűen más a véleménye, hanem alapszinten sincs tisztában a rendszer működésével.

A kommented többi része nettó kötekedés, szóra sem érdemes.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 14:08:43

@huKKK:

Aristo nem azért vált ki vitát, mert inspiráló gondolatai vannak, hanem a teljes tudatlansága és azt kompenzálni szándékozó arroganciája okán.

Aristo a Mandiner Győzikéje: ha kicsit leült az AV/UV (kevés az online hirdetési bevétel), akkor jön ő és bombabiztosan hozza számokat.

Bakó Bea meg az unalmas, szürke igazságot képviseli -- csoda, hogy kevesebb embert érdekel?

Bell & Sebastian 2015.02.04. 14:46:01

@gyalog.galopp: Van egy jó példám, a HACCP rendszer kötelező bevezetéséről. Az átvett joganyag -fordítási hiba miatt- rozsdamentes konyhai edényzetet ír elő nem rozsdásodó helyett. Huss, ki az ablakon 10 Mrd, ugyanennyi be a haver forgalmazóknak.

Így mulat egy magyar paraszt.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 14:48:12

@Robinzon Kurzor: Rozsdamentes hülyeségért te se mész a... szomszédba.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 15:11:41

@Bell & Sebastian:

Látom, sírtál. Kérsz zsepit?

huKKK 2015.02.04. 15:12:56

@Robinzon Kurzor:

"Bakó Bea meg az unalmas, szürke igazságot képviseli -- csoda, hogy kevesebb embert érdekel?"

Szerintem ez nem pontosan így van, hanem inkább úgy, hogy maga valószínűleg éppen azért nem kommentel túl sokat Beához, hanem inkább aristohoz, hogy ezzel igazolhassa az alábbi saját kijelentését:

"Aristo a Mandiner Győzikéje: ha kicsit leült az AV/UV (kevés az online hirdetési bevétel), akkor jön ő és bombabiztosan hozza számokat."

"A kommented többi része nettó kötekedés..."

Nemcsak a többi része.

"átlagos intelligenciával és felelősségértettel simán megelőzhető egyéni sérelemnek semmi köze a jog- és/vagy igazságszolgáltatás működéséhez.
Aki ezt fordítva hiszi, annak nem egyszerűen más a véleménye, hanem alapszinten sincs tisztában a rendszer működésével"

Úgy gondolom, lehet összefüggés az egyéni sérelmek és a működési színvonal között.
Valóban más a véleményem, mert szerintem
éppen Ön nincs tisztában sem a rendszer, sem a hatóságok, sem a néplélek működésével.
Nem merném kizárni, hogy a jelenlegi rendszer működésében szerepe lehet az egyéni sérelmeknek.
Hogy az ok és okozati viszony milyen jellegű, szintű
azt döntsék el szakemberek.
A rendszer emberekből áll, bármennyire szeretnénk,
a szubjektum nem zárható ki
teljes mértékben.
És igenis lehetséges egyéni sérelmek hatása alatt álló szakemberek esetén összefüggést találni a rendszerhiba és a sérelmek között.

manager2008 2015.02.04. 15:47:28

@Counter: "szóval akkor mit tegyünk?" Semmit.
Maximum jól és kulturáltan szórakozhatunk akkor is a ha bíróság ellenünk dönt. De nem zavarja őket ha bebizonyítom hogy amit mondanak nettó ökörség, akkor sem ha hárman vannak a pulpituson. Kicsit látszik rajtuk hogy legszívesebben kimennének, de azt meg nem engedi az etikett.

gyalog.galopp 2015.02.04. 15:50:53

@Bell & Sebastian:
Ez viszont is igaz, a közlönyben még meg sem jelent a jogszabály Brüsszel már tiltakozott, mer ott aztán kibaszottul bírják a magyar nyelvet... Kezdik Petőfivel a haladóknak meg Ady , Babits .

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.02.04. 16:34:42

@huKKK: Nem írok, hanem szerkesztek, max. utószót írok, de akkor sem említenélek meg, ha tudnám kiafasz vagy.

Egyébként nem láthatatlan lelki reakciókkal szoktam foglalkozni, hanem láthatóakkal. És bizony ezekből levont következtetéseim, sejtéseim 90%-ban beigazolódnak, diagnózisaim helyesnek bizonyulnak. Persze tévedni én is szoktam. De nem azokban a dolgokban, amikben biztos vagyok.

huKKK 2015.02.04. 16:46:34

@Disznóvári:
"sejtéseim 90%-ban beigazolódnak"

Mérte?
Honnan veszi, hogy nem 97%-ban?
Nincs magának kisebbrendűségi komplexusa?

"akkor sem említenélek meg, ha tudnám ki..... vagy."

Oda a karrierem doktor úr?

huKKK 2015.02.04. 17:11:47

@Disznóvári:
Jó hát.
De miért csak a 10 %-ról tudok?

gyalog.galopp 2015.02.04. 17:31:54

@Bell & Sebastian:

A másik, 2004 előtt azzal riogatták a kisboltosokat, amennyiben nem csinálnak sürgősen külön bejáratot az árunak, meg egyet a vendégnek, akkor bizony EU törvényileg azonnal be lesznek zárva. A dolog aztán elhalt, valószínűleg, mert akkor már többekben felrémlettek a pici de hangulatos olasz kisvendéglők, görög tavernák, stb. Személyes élményem az volt, mikor egy echte görög tavernában a konyhán keresztül tudtam eljutni a WC-be , ahol ugye a papírt nem dobjuk bele a kagylóba.

Mosmá, így utólag el lehet gondolkozni, mennyivel kifinomultabb módszer lett volna a hazai piac újra osztására, mint az a brutális trafikmutyi.
Hiába no, ezt teszi a több évtizedes ( százados) tapasztalat.

Bell & Sebastian 2015.02.04. 18:23:03

@gyalog.galopp: Trafikmutyi. Itt egy olyannak adták, akit nem érdekel az egész, az a jelszava, nincs és nem is lesz, hagyjanak békét, menjenek máshova. Abból él, hogy hétvégén zárva tart, ráfizetés az egész.

Teljesen érthetetlen, mire volt ez jó, azon kívül, hogy elhitették: támogatják a támogatóikat.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 21:09:30

@huKKK: "Úgy gondolom, lehet összefüggés az egyéni sérelmek és a működési színvonal között. "

De aristo egyéni sérelmeit a közigazgatási rendszer működése közben szerezte (már azon túl, hogy ügyei önálló vitelére képtelen, ha igaz amit ír), ehhez képest a jogalkotási, illetve a bírósági rendszer vélt vagy valós anomáliáihoz használja illusztrációként.

Nem érti (és ezek szerint te sem érted), hogy ha romlott tejet kaptál a tejcsarnokban, arról nem a pékek tehetnek.

Robinzon Kurzor 2015.02.04. 21:20:01

@huKKK: "Szerintem ez nem pontosan így van, hanem inkább úgy, hogy maga valószínűleg éppen azért nem kommentel túl sokat Beához, hanem inkább aristohoz, hogy ezzel igazolhassa az alábbi saját kijelentését"

Olyan vagy mint Sebikém: érvek helyett a vélt motivációkkal foglalkozol. Persze szigorúan úgy, hogy a prekoncepciódat igazolja.

Szánalmas, csak szólok.

huKKK 2015.02.04. 22:40:51

@Robinzon Kurzor:

"érvek helyett a vélt motivációkkal foglalkozol. Persze szigorúan úgy, hogy a prekoncepciódat igazolja."

Nyilván ez sem zárható ki.
Tényleg foglalkoztatnak a motivációk is, mivel azok
akkor is vannak (szerintem)
amikor nincsenek érvek.

"De aristo egyéni sérelmeit a közigazgatási rendszer működése közben szerezte... "

Félreérthetően fogalmazhattam.
Egyéni sérelmek alatt elsősorban
nem aristo sérelmét értettem,
hanem a közigazgatási rendszer
szereplőinek sérelmeit is, és mindenki másnak az egyéni sérelmeit is akik a rendszer bármelyik oldalán elszenvedték a sérelmeket.
Aristo konkrét sérelmeiről meg is feledkeztem, mivel kiterjesztett értelemben próbáltam megközelíteni a sérelmeket.
Úgy éreztem egyértelmű, hogy mire utaltam.