Magyarország romlásáról − Velünk élő rendszerváltás VIII.
2014. október 18. írta: Redakció

Magyarország romlásáról − Velünk élő rendszerváltás VIII.

rendszervaltas_3.jpg

Szerencs cukorgyárának hűlt helye

1989 októbere a köztársaság kikiáltásával a rendszerváltás legsűrűbb időszaka volt, most 25 éve. De mi volt a rendszerváltás? Mi történt velünk akkor és azóta? Erről kérdeztünk magyar véleményformálókat, publicistákat Velünk élő rendszerváltás sorozatunkban.

*

Magyarország romlásáról

Farkas Attila Márton kulturális antropológus írása.

farkas_attila_marton.jpg„De Magyarországon mindig ugyanaz történik. Mindegy, hogy itt milyen kormányzat van. (…) Vezérelv: mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jövő havi fizetését is biztosítják. (…) Ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz, ahogy a húszas években semmi köze sem volt a keresztény nemzetiességhez, később a fasizmushoz. (…) Nem lehet itt semmit a fehérekre, vagy a vörösekre hárítani. A lealjasodásnak minden kedvezett és semmi egyéb nem volt, mint lealjasodás.” (Hamvas Béla: Interview)

 

1989-re már agonizált a Szovjetunió. A nagyhatalmak megegyeztek, a korábbi hódító kivonult, a hidegháború győztesei elfoglalták a térséget, s ennek részeként Magyarország, ami természetesen mint mindig, most is a vesztesek oldalán volt, nyugati befolyási övezetbe került. Ezt nevezzük rendszerváltásnak, és erre barkácsoltak össze mindenféle ideológiákat és politikai kultuszokat.

A magyar nép jó részének semmi köze nem volt az egészhez. Nem érdekelte az antikommunizmus, hiszen aki tehette, belépett a pártba vagy a KISZ-be, persze nem elvből, a többség még csak nem is karrierizmusból, hanem mert ez volt a kívánalom, a norma, mint régebben a templomba járás. Nem érdekelte az ősmagyarság, a Szent Korona, nem érdekelte Trianon és az elszakított nemzettestrészek sem, az erdélyi magyarokat lerománozta, és inkább attól tartott, ha a románokkal rosszba’ leszünk, nem lesz alkatrész a Dácsiához. Nem érdekelte a szabadság, főleg más népeké nem. „A lengyelek menjenek el inkább dógozni, ahelyett hogy sztrájkolnának” – ez volt az általános vélemény a Gdanskból kiindult eseményekre a nyolcvanas évek elején. '56 pláne nem érdekelte, mert azt már elfelejtette, illetve azt tanulta, hogy ellenforradalmi lázadás volt (még a rendszerváltás idején is egy felmérésben a megkérdezettek 50 százaléka így nyilatkozott). Az idősebbek egyébként is hatalmas tömegben üdvözölték '57 május elsején Kádárt, akit a magyar társadalom túlnyomó része a hatvanas évektől a nép jóságos uralkodójaként ismert el.

„Addig jó nekünk, amíg Kádár él” – ez a gyakorta hallott mondás határozta meg évtizedekig a „kisember” gondolkodását. Ami egyrészt érthető, hiszen a kádári érában már nem söpörték le a padlást, nem volt tömeges kivégzés, kényszermunka és csengőfrász, nem volt háború és polgárháború sem. És ha nagyon őszinték akarunk lenni: végső soron igazuk lett.

Addig volt jó nekik, amíg Kádár élt.

*

A Kádár-rendszerrel a nagy többség elégedett volt. Emlékszem, apámon meg még egy-két hozzátartozómon kívül nem sok nagy magyart láttam akkoriban, nyugatos, kapitalizmus-párti liberálist meg pláne nem, főleg vidéken. A keresztény úri középosztály maradékának nagy része is az „addig jó, amíg Kádár él” életérzését osztotta. Persze maguk közt jókat proliztak, olykor zsidóztak is, csak a rendszerváltás után lett nagy a szájuk.

Az elégedetlenek kicsiny tábora két csoportra volt osztható: a nagyobb számú morgolódókra és a kisszámú hőzöngőkre. Az előbbiek zömét azok az öregebbek tették ki, akik valami módon megsínylették az államszocializmus keményebb éveit, és ezt még a kádári békeidőben sem tudták feledni. A hőzöngők egyrészről a punkok, rockerek, underground művészek és hasonlók; másrészről az államszocialista elit csemetéi voltak. Utóbbiak elvileg „szüleik ellen lázadtak”, bár ennek a lázadásnak mentális alapját vélhetőleg az képezte, hogy a kádári Magyarországban a zsidózó bugris-dzsentri országát látták, ráadásul némelyikük szüleit rákosistaként tették félre a kétfrontos harc jegyében Kádárék. Innen sarjadt az a liberális értelmiség, amely a rendszerváltást követő évtized politikai divatdiktatúrájának közéleti illemtanárait adta. De a lényeg: a nyolcvanas évek derekáig még az „ellenzék” nagy része is a szocializmuson belül képzelt bármiféle változást.

A későszocialista technokrácia − hála előjogainak, s ezáltal felhalmozott kulturális és kapcsolati tőkéjének − már idejében felkészült a váltásra. A szocialista vállalatvezetőkből és hasonlókból verbuválódott menedzserek az 1988-ban hozott, gazdasági társaságokról szóló törvény, majd az 1989 évi XIII. ún. „átalakulási törvény” nyomán különféle gazdasági társaságokat alapítottak, amik aztán a részvényeket és üzletrészeket eladták egymásnak, vagy annak, aki megkente őket. A privatizáció ideológiája az „elavult technológia” és a „veszteségesség” volt, bár talán mondanom sem kell, hogy a valóban veszteséges cégek mellett − inkább és előszeretettel − a jobb gyárakat és nyereségesebb tevékenységeket is privatizálták, és a szajrét áron alul értékesítették.

És kinyílt a szabadság, bejöttek a tévés gyógyítók, az ufók és minden gagyi, a Playboy akkori címlaphölgye pedig azt nyilatkozta, hogy szeretne súlytalanságban szeretkezni, miközben megjelentek az első aluljáróban alvók. „Ez a tabu úgy omlott le, mint a berlini fal” – mondta talán Kovi vagy valamely pornókirály a szexpiac megnyílásáról a tévében, míg mi kokárdákkal és koronás címeres jelvényekkel vonultunk az utcára a magyarságért meg a szabadságért.

Hasonlóan undorító volt a téesz-földek magánbirtokokká alakítása, minek eredményeként létrejött az új rendszer tartópillére, az extéeszelnökökből parvenü újbirtokosokká avanzsálódott „gazdálkodói” (sőt „üzletemberi”) réteg. A kádárista neojobbágyot közben úgy űzték el a gyárakból és a bányákból, mint Angliában a bérlőket a földjeikről a bekerítések idején. Az pedig, örökölvén ősei tanult tehetetlenségét, nem lázadt fel, hanem passzívan tűrte, ami történik vele; hiszen ahogy őseit, őt is szolgaságra, konformizmusra, beletörődésre és sunyításra nevelték. Persze megszavazta az MDF-et, de csak azért, mert ez volt a „nyugodt erő”, ez tűnt a kádári béke reménybeli folytatásának.

Hogy aztán pont ennek az ellenkezőjével találja magát szemben. Antallék alatt számol le először a magyar társadalom nagy része az ún. „szabad világba” vetett illúzióival. A munkanélküliség rohamos növekedett, a rablóprivatizáció folytatódott, általánossá vált a deklasszálódás, a kárpótlás közönséges panama volt, aztán megjelentek az olyan ügyek, mint az olajszőkítés és az első maffiagyilkosságok. És mindez egy háború előtti szagot árasztó csökött társaság regnálása alatt, akik mintha a múzeum lomtárából bújtak volna elő. (Bár én különféle bölcsész munkahelyeken egy halom ilyennel találkoztam.) Ami a fiatalok számára nevetséges, az idősebbek számára, akik még emlékeztek a cselédsorsra, idegesítő és visszataszító volt. Felüti fejét a kádári nosztalgia, minek következtében az államszocializmus összeomlása után alig négy évvel hatalomra kerül az utódpárt. Horn Gyula nem véletlenül változik át ekkoriban a korábbi européer diplomataszerű politikusból paprikás krumplit kedvelő Kádár-imitátorrá.

A késő-szocialista technokrácia, illetve a vele egy bandába tartozó „reformszocialista” pártelit és értelmiségi-szakértői holdudvara az égvilágon nem hitt semmiben, csak abban, hogy át kellene menteni, amit lehet – pénzt és hatalmat. És kénytelen volt a korábban utált liberális értelmiség eszére és véleményére hagyatkozni, mert neki magának nem volt se világnézete, se értékrendje, se véleménye. Az SZDSZ mégis csak a kisebbik rossz, mint a bármikor fasiszta irányba elmozduló jobboldal – gondolhatták –, meg aztán, most hogy Nyugat lettünk, őket is ismerik ott, ahogyan bennünket is, akik utazhattunk, tárgyalhattunk és hozhattuk haza a családnak azokat a cuccokat, amit az átlag proli csak filmekből és katalógusokból ismert. Így a liberálisok lettek a kor ideológusai, a „mérvadó” gondolkodók és véleményformálók.

Ami a sajtó- illetve a szólásszabadságot illeti, volt két tűrhető évünk, nagyjából '88 végétől '90 elejéig, amikor bárki megírhatta a véleményét, mert azt legalább a Magyar Nemzet leközölte, ha máshogy nem, levél formájában. Mert sajtószabadság a liberális érában éppúgy nem volt, ahogyan az államszocializmus időszakában se, és utána se. Pár színvonaltalan (és részben tiszavirág életű) jobboldali és kommunista lapon és folyóiraton kívül nem volt ellenzéki orgánum. Helyette a csapból is folyt a kioktatás arról, hogy miért természetes a kelet-európai újkapitalizmus a maga összes gusztustalanságával, legyen az ordító nyomor és munkanélküliség, vagy épp a maffiafilmekből ismert gengsztervilág. A szegénykérdést romakérdéssé szűkítették, s ezzel éppúgy etnicizálták, mint a fasiszták, csak fordított előjellel. A hajléktalankérdést esztétizálták, mint a másság egyik megnyilvánulását. Bevezették a politikai korrektséget, a „nem állunk veled szóba” divatját.

Kivel nem álltak szóba? Senkivel.

*

Aki bírálta a neoliberális kamut, az szélsőséges volt, lett légyen az illető bármi, a környezetvédőtől vagy a halványrózsaszín szocdemtől a mérsékelt konzervatívig. És ugyanabban a fölényes, kioktató stílusban, mint ahogyan közvetlenül előtte, amikor még arról folyt a szó tévében és rádióban és újságban minden szakértői és értelmiségi beszélgetés, hogy a szocializmus az egyetlen járható út, és aki nem így véli, az ellenség vagy dilettáns.

Pimasz belvárosi sznobok okították a jónépet mindenre: mi a helyes művészet, mi a helyes szóhasználat, mi a helyes gondolkodás és értékrend, „ha mi Európához akarunk tartozni”, „ha civilizáltak akarunk lenni”. Ha cigányt mondasz roma helyett, rasszista vagy, ha pedig a vidéki nem cigány lakosság napi félelmeiről mukkansz meg, egyenesen fasiszta, sőt náci. Ha a hagyományos családmodellt véded, nőellenes vagy és homofób, ha felemlíted a bezárt és elkótyavetyélt gyárakat és a munkanélküliséget, kádárista. Szalonképtelen és szélsőséges volt mindenki, még az a liberális is, aki nem úgy volt liberális, mint ők.

A politikai korrektség, bár a helyi kultúra miatt nem tudta olyan groteszk módon kitombolni magát, mint Nyugaton, de ettől még ugyanolyan agypestis volt. Tabusított mindent, amit lehetett, aminek következtében − bár legyünk igazságosak, nem ez az egyetlen oka − most nálunk a legnagyobb a szélsőjobb Európában, ráadásul egy háború előtti, atavisztikus hagyományokon alapuló szélsőjobb. És mindehhez jött az öngyarmatosító szövegelés, ami ezt az egészet még elviselhetetlenebbé tette: minden jó és követendő, ami Nyugaton van, főleg Amerikában, akiktől „van még mit tanulnunk” piacgazdaságból, demokráciából − ahogy minden jó és követendő volt, ami korábban a szovjeteknél volt, akiktől szintén volt még mit tanulnunk: kollektivizmust, szocializmust. Csak a magyar ezt sose érti, mert „elmaradott”.

Ahogyan a technokrata elit megmaradt világnézet és értékrend nélküli, elvtelen kádáristának, úgy a liberális értelmiség mentálisan ugyanolyan bolsevik maradt, mint amilyen tényleges bolsevikok voltak egyes tagjainak a felmenői. Ugyanaz az aufklérista türelmetlenséggel és erőszakossággal elegy arrogáns elitizmus. Csak a régi bolsevikokkal szemben ezek a mentális bolsevikok még képmutatók is voltak. Mert miközben mást sem hallottunk tőlük, mint piac, verseny, kapitalizmus, meg felnőtt, önálló, civil, autonóm gondolkodás, ők azért megtartották a maguk kis privát szocializmusát. Azok, akik magukat a szabadpiac és a minimális állam híveiként a jóléti államra (értsd: a népre) nézve hátrányos döntéseket mindig „megalapozott”, „felelős”, döntéseknek nevezték, és minden népjóléti intézkedést „elhibázottnak”, „károsnak”, „felelőtlennek”, és bármiféle szociális gondolatot „demagógiának” és „populizmusnak” tartottak, nem nagyon jártak elöl jó példával. Ők maguk egyáltalán nem váltak le az „állami csöcsről”, nem szabadultak meg a „paternalista”, „osztogató” államtól, hanem vígan kihasználva minden protekciót, megpályázták azt az állami pénzecskét konferenciáikra, tanulmányútjaikra, folyóirataikra, könyveikre, osztogatták egymásnak azt a pénzecskét kiállításaikra és filmjeikre – noha ezek a termékek mindennek voltak mondhatók, csak piacképesnek nem. És megszerezték vagy fenntartották egymásnak az állásokat is természetesen. A liberális értelmiség zöme (tisztelet a kivételnek) pontosan ugyanolyan uram-bátyám társaság volt, ugyanolyan mutyizós-bratyizós brancs, mint a jobboldal, csak még hazudtak is a versenyről és az öngondoskodásról.

És volt egy igazi hungarikuma is a liberális országlásnak: Talán egész Európában egyedül nálunk keverték össze a zsidó nacionalizmust a liberalizmussal – szinte igazolva a hazai szélsőjobb baromságait. A hazai „baloldali” lapokból ugyanis – szemben a nyugati baloldali sajtóval – inkább az izraeli jobboldal és az amerikai neokonok világképe rajzolódott ki, mintsem az ottani baloldalé. Ezért lehetett iszlámozni meg arabozni a legliberálisabb sajtóorgánumokban is, miközben a politikai korrektség minden más hasonló megnyilvánulást letiltott. Ezzel párhuzamosan a nyolcvanas évek fasiszta arabverői pedig fokozatosan a palesztinok, Irán, sőt az iszlám nagy barátaivá lettek.

*

Csak az internettel jelent meg valamiféle valódi (gyakorlati) szólásszabadság. Lett is egy halom szélsőjobboldali oldal. A Fidesz első választási győzelme után pedig gründolt magának egy masszívabb jobboldali sajtót. Ekkortól beszélhetünk igazán két oldalról, mert korábban, a liberális divatdiktatúra idején, a két oldal egyike – a jobboldal – közröhej és műfelháborodás tárgya volt csupán, és mint ilyen, jelentéktelen és erőtlen volt.

Ekkor tombolt legjobban a hideg polgárháború, amit sokan eufemisztikusan „kétosztatú politizálásnak” neveztek el. A kétosztatúság nem két alternatíva versenye, hanem a „kisebbik rosszra” hivatkozás szavazatszerzés céljából. Lehet, hogy az én politikai pártom korrupt és dilettáns, de a másik maga a Gonosz, ezért mi vagyunk a kisebbik rossz, nem tehetsz mást, minthogy ránk szavazol, különben a Gonoszra szavazol, és az ország pusztulását csak nem akarhatod. Ha nem ránk szavazol, vagy akár nem szavazol senkire, azzal rájuk szavazol, ezért csak ránk szavazhatsz.

Ezt a mocskos logikát szolgálták a szimbolikus politizálás csatái is. A történelmi sebek időről-időre zajló szisztematikus feltépései, a holokauszt és/vagy Trianon traumára való állandó hivatkozás. A cél, hogy a „jobb” és „bal” oldal közti zsigeri ellenérzések az elviselhetetlenségig fokozódjanak, hogy még a legkiábrándultabbak is bekerüljenek a polgárháborús diskurzusba és elmenjenek szavazni. Hogy a politika ne a gazdaság és a társadalom helyzetéről, ne a kormányzás mérlegéről és ne az ország sorsáról szóljon, hanem a huszadik század kollektív traumáinak újraátéléséről, miáltal mindenki, még az is, akinek a töke teli volt már a mesterségesen gerjesztett kuruc-labanc háborúval, odaálljon az egyik oldalra, vagy legalább adja oda a szavazatát. És mindig megvan az a tűréshatár, amit ha átlépünk, nincs többé független értelmiség, rendszerkritika, gazdasági és politikai alternatívák, csak a történelmi sérelmek: Erdély, Trianon, magyarság, árpádsávos zászló, Recsk, Auschwitz, 56, nácik, zsidóság, cigányok, libsik, komcsik. Mindenki beáll a csatasorba, neveltetése függvényében vagy az egyik, vagy a másik oldalra, hogy leszámoljon a nagyobbik rosszal, és erősítse a kisebbik rosszat, azaz magát a szisztémát.

*

A jobboldal 2010-es totális győzelmével létrejött egy kádári mentális-kulturális alapokon nyugvó neohorthysta rezsim, és újra egy oldal lett, főleg, hogy rátenyereltek a sajtó nagy részére. Itt már nincs korrupció. Korruptak a szockók voltak (bár azok nagyon, és nem csak anyagi értelemben). Itt vagyonok kisajátítása és nagyszabású, felülről vezérelt újraelosztása folyik. Itt már nincs törvénytelenség, mert amik annak számítottak korábban és amiket a politikusok elsumákolni igyekeztek, mára már jogszabályok formájában törvényerőre emelték. És aki ezt szóvá teszi, az kommunista, legyen bármi, konzervatívtól a liberálison át a zöldig (ahogy mindenki náci a polkorrekt liberális számára, ami nem ő). Aki a jobboldal ellenlábasa, az a nemzet és az ország ellensége, mert a nemzet és az ország a jobboldal. Ahogyan az állampárt ellenlábasa a nép ellensége volt a szocializmus keményebb éveiben, hiszen a nép, az maga a párt, mi más is lenne.

A félperifériás rablókapitalizmusból átkerültünk egy félfeudális rendszerbe. Megint van végre nemzeti nagybirtok, van cseléd, zsellér és jobbágy, igazi úr és igazi szolga. Végre nem az idegen multik, a „háttérhatalom” cégei zsákmányolják ki a prolit, hanem Csák Máté, Borsa Kopasz, Kán László, Aba Amadé mai örökösei. Van cenzúra, főleg belül, ami egyre aggasztóbb, van általános munkahelyi félsz. Van rend is: a dohányzást betiltották, s nemsokára jöhet akár a pia államosítása is. A keresztényi szeretet nevében betiltották az ételosztást a belvárosban, sőt, egyes városokban és kerületekben a hajléktalanok még a kukából se ehetnek, és bárki, aki hőzöng, az nyugati imperialista ügynök, de minimum romkocsmás drogos buzi. És kitántorgott Londonba meg máshová több százezer emberünk.

A NER újratermelte mindazokat a figurákat, akikre jól emlékszem gyerek-, kamasz-, és ifjúkoromból: a párt és az ideológia mögé bújó karrierista talpnyalót, a véleményét mindig az aktuális irány szerint változtató hivatalos megmondóembert, az arrogáns kiskosztümös tanácsi nőt és lárvaarcú személyzetist, a besúgót és feljelentőt, a felülről különféle posztokba rakott állampárti ejtőernyőst, az erkölcscsősz rendpárti savazós nyugdíjast és a többit. És velük jött a munkahelyi felvételiken a diszkrét érdeklődés a politikai hovatartozásról; a primkó focikultusz, mint a népnevelés és nemzetjobbítás fő eszköze; a vonalas tankönyvek; az ideológiai okokból támogatott művészet (értsd: politikai giccs), és a másfajta kifejezések tűrése-tiltása; a dzsentri allűrök a hatalomba jutott bunkó parvenü részéről; az úri muri fácánvadászattal és részeg randalírozással; aszfaltút közpénzből a pártállami polgármester házához. Czinege vezérezredes csak a nyaralóját építtette kiskatonákkal, stadiont nem építtetett a háza mellé, ez már inkább balkáni és keleti basák tempója, nem a régi kádári pártelité. A szélsőjobbnak köszönhetően pedig újra divatba jött a „cigánybűnözés” kifejezés, amit még a Szabó László-féle Kékfényből ismertem. Ha a Kossuth Rádió Déli Krónikáját hallgatom, immár a hetvenes években érzem magam, mivel a nyolcvanas években ennél már szabadabb és színvonalasabb volt a híradás. Ha a kormánysajtón múlna, nagyjából annyit tudhatnánk meg a világról, hogy mit nyilatkozott ki reggel Orbán Viktor, vagy hogy melyik keresztény-nemzeti felsőbb elvtárs látogatott el valamelyik téeszbe megtekinteni az új keltetőgépet, illetve milyen volt a termés a megyékben és hol avatnak emlékművet.

*

Azon viszont mindig elcsodálkozom, hogy mennyire töretlen a magyar nép „erényeire” való hivatkozás akkor, amikor épp kifosztják és elnyomják őt, s hogy a nép mennyire vevő erre. A magyar ember nem szervezkedik, nem sztrájkol, nem áll ki a jogaiért, nem bojkottálja az extra profit érdekében gyárakat bezáró cég termékeit, nem megy az utcára a közpénzek elherdálása miatt, nem követeli az arányos közteherviselést, nem pereli munkaadóját vagy a hivatalt, ha az jogait vagy érdekeit sérti, nem védi vizeit, földjeit, levegőjét − a nép ilyenkor nem elnyomott vagy kellő öntudat híján levő, hanem épp ellenkezőleg: „bölcs”, „józanul gondolkodó”, „belátó” lenne? A magyar ember „reálisan látja a dolgokat”, azért tűr mindent, mert „tisztában van vele, mi az ország/nemzet érdeke”? A húszas években, a titkos választójog megvonásának magyarázataként mondták, hogy a magyar ember azért szavaz nyíltan, mert egyenes jellemétől idegen a titkolózás.

Ilyenekkel traktálta a jónépet a késő-kádári technokrata szakértő, a liberális közgazdász és közíró, most meg a NER ideológusa. Orbán Viktor is megmondta: szabadságszerető nép vagyunk. Valóban. Mint a szocialista békeharc idején az imperialisták ellen – pontosan úgy. Bár tavaly volt még benne annyi őszinteség, hogy kimondta: mi magyarok, félázsiai népség vagyunk, akik akkor tudnak összefogni, ha erő van. Vagyis, akiknek nem való a demokrácia. Hát tényleg nem.

És még az orosz érdekszférába is visszatérni látszunk. Ennyit tudott összehozni a magyar politikai elit 25 év alatt.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr676767813

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Kamu független igazságügyi szakértői trükkel is lop a Tigáz 2014.10.20. 08:25:27

  Hasonló csalássorozat zajlik a gázszolgáltatóknál is, mint a hazai bankoknál az úgynevezett devizahitelezésnél.  Hibás termék a gázóra is és a gázszolgáltatók által megrendelt és fizetett igazságügyi szakértői vizsgálatok úgyszintén hibásak. Az álta...

Trackback: Magyarország romlásáról − Velünk élő rendszerváltás VIII. 2014.10.18. 09:39:02

A késő-szocialista technokrácia, illetve a vele egy bandába tartozó „reformszocialista” pártelit és értelmiségi-szakértői holdudvara az égvilágon nem hitt semmiben, csak abban, hogy át kellene menteni, amit lehet – pénzt és hatalmat.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hidvégi Mihály 2014.10.18. 22:58:09

@maxval a bircaman: Birka bátyám, végre egyetértünk! Igen jól összeszedte a gondolatait a szerző, bizony ez történt velünk, s mi bambultunk végig birkán...

Robinzon Kurzor 2014.10.18. 23:00:14

@Counter:

A kérdés az, hogy hogy jön ez ide, és még ha bármi is igaz belőle, mi következik abból?

A kérdés az, hogy létezik-e egyáltalán az a skála, amelynek egyik pontján a pusztavacsi oszlatás (bárhogyan is történt), egy másik pontján pedig a 2006-os rendőri fellépés (ezek közül melyik is?) található.

Amíg ez csak egy bemondásra lóg a levegőben, addig semmi szükség ezt a gyenge lábakon álló feltevést azzal is látszólag legitimálni, hogy olyan részletkérdéseken lamentálunk, amelyek hiteles megválaszolása meghaladja az ide kommentelők lehetőségeit.

Hidvégi Mihály 2014.10.18. 23:02:10

@tableno: Dehogy nincs remény! Te meg én s még sokan mások majd... úgy hívják: Polgári Konzervatív Párt.

Mert kell egy csapat. Ami a mienk, ahol a gazembereket nem tűrik, amelyik a közjót akarja.

Meg tudjuk csinálni!

Hidvégi Mihály 2014.10.18. 23:04:21

@jm padilla: Az apád fasza liberális féreg tetűkém... aki másként gondolkodik mint az orbán kölök, azt hiszed az hazaáruló?! Tévedsz, öcsém, az orbán kölök a hazaáruló!

calabria04 (törölt) 2014.10.18. 23:05:43

@Hidvégi Mihály:

nem hiszem, hogy sok közös topicot lehetne találni a "közjó" témában a közrend fenntartásán és a magán tulajdon szentségének a garantálásán kívül...

a pártokból pedig már mindenkinek elege van

Hidvégi Mihály 2014.10.18. 23:13:31

@calabria04: tetszik vagy sem, de a demokráciában a pártok végzik a politikai munkát, azaz azt, hogy egy ország merre s hogyan haladjon. Tehát azt súlykolni, hogy a pártokból mindenkinek elege van, ez hibás, rossz, káros.

Azért, mert a folyamatos elkúrása ennek az országnak pártokhoz kötődik, kötődött, az nem jelenti azt, hogy ezután népdalköröknek kell a parlamentbe kerülni.

Bell & Sebastian 2014.10.18. 23:23:35

@Hidvégi Mihály: Bezony, a pártok, a Mikulás és a Húsvéti Nyúl osztja az ajándékot, alkalomadtán szarik a zoknidba.

ucsacsu 2014.10.19. 01:25:40

Ariszto, hú, de beindultál, de egyet lehet veled érteni. de hát a szakmabeli barátaim mondják, TAPASSZTALATBÓL, a szar mindig legfelül úszik.

KissGecihuszár 2014.10.19. 10:10:33

@KissGecihuszár: S ha az eddigiek még nem lennének eléggé meggyőzőek honfitársaink általános állapotának kellő mélységű elemzésére, akkor íme egy igen egzakt adatsor és a menél elrettentőbb szemléltetés kedvéért egy táblicsku: www.portfolio.hu/gazdasag/egeszsegugy/riaszto_adatok_derultek_ki_a_magyarokrol.2.205069.html?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=portfoliobox
No comment...

Kandeláber 2014.10.19. 10:19:13

@Bell & Sebastian: Ez nem általánosítás.
A honi funkcionális analfabéták arányát már az átkos végvonaglása idején is jó 60 %-ra becsülték, a gatyaváltás után ez az arány csak nőtt.
Az általam idézett buszsofőr és öregasszony hű lenyomata a "Nép" elnevezésű katyvasznak.
@KissGecihuszár: Az említett diskurzus a székesfővárosban zajlott le, akkor mi lehet mondjuk egy ormánsági zsákfaluban?
Mindezek ellenére próbáljunk meg optimisták lenni.

marko11 2014.10.19. 10:21:08

@Kandeláber: Szerintem az eddigi legjobb írás. De hát FAM egy ritka, régi módi figura: független, gondolkodó értelmiségi!
A nagyképű és ostoba szdsz-ről és máig maradandó súlyos kártevéseikről még senki nem írt ilyen találóan.
Ami a jelent és a jövőt illeti...én még reménykednék egy kicsit. (A rendszerváltást követő húsz, reménytelen év után.)
Bár, nyilvánvaló, hogy az "örök-emberi" seggnyalók, karrieristák most a Fidesz (mint egyetlen erő-központ) körül legyeskednek.

marko11 2014.10.19. 10:23:57

@Kandeláber: Bp.-en több hülye lehet, mint vidéken. (Lásd: Demszky húsz, megválasztott évét!)

Kandeláber 2014.10.19. 11:32:56

@marko11: Nekem is tetszett az írás.
Különösen az egyáltalán nem spontán privatizációt írta le remekül, és az önmagukat véleményformálóvá kinevezett (saját maguk szerint) kizárólagos szürkeállomány-birtokosokat jellemezte találóan.
Nekem Demszky a gatyaváltás előtt szimpatikus volt, talán '89-ben a Királydombnál voltam is egy szadesz-tüntin, ahol megafonba ordította KISZ-vagyon lenyúlását a NEXT 2000 Kft-be.
Később valóban meghülyült, az elvbarátaival együtt.
Szerencsére idejében kimutatták a foguk fehérjét, és röpke két évtized alatt a választók eltüntették őket a süllyesztőben. Persze néhányan a felszínen maradtak, Fodor-Eörsi-Bauer és hasonlók.
Kuncze lebőgésének viszont nagyon örültem, remélhetőleg ő már nm bukkan föl többé.
Lehet, hogy Pesten több hülye van mint vidéken, nem tudom.

gyalog.galopp 2014.10.19. 11:55:22

belecsíp a forró kásába, majd gyorsan kiköpi és odaszarik az asztalra, a többi mellé, ahonnan a többivel együtt ő is eszik.

Martin Ethelwolf 2014.10.19. 15:28:28

@Inoffensus: na végre, valaki csak megérti, miről szól a vége, a "nép ostorozása".

KissGecihuszár 2014.10.19. 15:37:11

@Kandeláber: marko11 megadta a korrekt választ! Sajnos, mint tősgyökér vízfejbeli lakos én is szomorúan konstatálom, hogy "szeretett" fővárosunk bővelkedik a tökkelütött hülye, kretén idiótákban, sőt még azt is megkockáztatom, hogy itt van belőlük a legtöbb / 1Km2. eleve a demszkyéra 20 éve súlyos nyomokat hagyott itt, nem is beszélve arról, hogy hány 100ezer vidékről "feljött" olyan ember van itt, aki a "felköltözéssel" egyfajta metamorfózison esett át és azt képzeli magáról, hogy ő innentől már egy "übermensch", egy 1/2 isten(fasza), egyfajta vezéregyéniség! Eddigi melóhelyimen számtalan ilyen, többnyire 20-30 közti, főként nősténnyel találkoztam, akinek akkora arca volt, hogy a hörmann ipari kapu is szűk volt, hogy beférjen rajta, pedig pár hónappal azelőtt még mondjuk egy szabolcsi, békési, borsodi, vagy épp tolnai faluban, kisvárosban élt, de mert nagygyon érezte a lábában a boogiet (ahogy mondani szokás), ezért megfejve a szüleit, "feljött" önmegvalósulni, mely olyannyira sikerült neki, hogy egyfajta észosztóvá lett. A vízfejbeli irodaház falanszterek egyébként tele vannak az ilyenekkel, ezért is nettó okádok ettől a multi irodaházas miliőtől. Ha már itt tartunk; Hazánk legsúlyosabb problémája a vízfejűség, melyen igenis lehet és KELL is sürgősen változtatni, azaz legyen egy max 600ezres Bp, ill egy max 300ezres agglo, a többi 1.5 milliót pedig szétköltöztetni a Keleti, Déli megyékbe melóhelyesől, sulistól, ovistól, bevásárlóközpontostól, tokkal-vonóval. Ezt én úgy oldanám meg, hogy heti 2x élő közvetítésben sorsolnám az éves nettó 200 millás árbevételt meghaladó cégeket az MTV-ben, quasi mint a lottósorsolásnál szokott lenni és meg nem állnék addig, ameddig el nem érem a -70%-ot, azaz ennyivel csökkenne a Bp-n, ill az aggloban székelő KKV-k, LC-k száma és ennyivel nőne a Kelet, ill Dél-Magyarországon új életet kezdőké. Ezt olyan 8-10 év alatt vitelezném ki, tehát ha ez az idén elkezdődne, akkor olyan 2023-2025 magasságában már egy dübörgő országba jönne az ,aki mondjuk Pécsről az elmúlt 4-5 évben azért "disszidált", mert a 2009 óta regnáló fideszes városvezetés képtelen volt 6-8000 új melóhelyet teremteni. Képzeljünk el egy, mondjuk 250-270ezres Pécset, + 300 új vállalkozással, köztük nem egy "zsíros" multival, melyeknél mondjuk 80-100 ezer új melóhely keletkezett. De ugyanezt elképzelhetjük mondjuk Miskolcon, vagy Nyíregyen, B.csabán, Kaposváron, N.kanizsán, stb, stb. Eközben teremtünk egy permanens dugó és közlekedési k.osz mentes, jó levegőjű, irodaház falanszter, panel nyomornegyed, okádék plázamentes, rengeteg új zöldfelülettel megáldott, egyszóval ÉLHETŐ Budapestet!

tarackos 2014.10.19. 15:40:39

@bbjnick: Értem. Szal:

1) a nép hülye, mint libsik szerint

2) nyóc évig lőtték az magyar szemeket

Többet vártam Tőled...

profilo 2014.10.19. 16:12:50

@KissGecihuszár:

Azt szokták mondani,hogy a hülyeségnek nincs határa,de úgy látom,hogy neked életcélod azt mégis átlépni.
Elolvasva írásodat örömmel tájékoztatlak,hogy mától kettős állampolgár vagy.

Szabványok 2014.10.19. 16:51:09

Nem rossz írás 90%-ban egyetértek.
Amit hiányolok belőle, az az én korosztályom, az én (és ismerőseim) hozzáállása a Kádárizmus idején. Mert mi akkor (is) neoliberálisok voltunk (mai terminológiával). Megnéztük, mi van "nyugaton2 és mi van keleten és megállapítottuk, hogy a piac egy csodálatos dolog, hiszen a világ országainak fejlettsége egyenesen arányos azzal, hogy mennyire szabad a piac. (Áru, munkaerő, föld, stb.)
A Kádár-rendszerben megpróbáltuk megtalálni a boldogulásunkat, de _nem_ léptünk be a pártba. Elvi okokból nem léptünk be a pártba. Nem mentünk fejjel a falnak, nem lődöztünk a Parlament tetején lévő vörös csillagra, de magánbeszélgetésben és tetteinkben elítéltük azt a rendszert. Mert nem volt elég liberális.
Aztán egyre liberálisabb lett. Először PJT-t lehetett alapítani, mint céget. Aztán GMK-t. Megindult egy alulról szerveződő piacgazdaság, kapitalizmus. Ezt élveztük és ennek a szabadságáért, kiteljesedéséért "harcoltunk".
Aztán '89-ben győztünk. Megtörtént a rendszerváltás, nem volt már olyan, hogy tilos 20 embert foglalkoztatni, nem volt már olyan, hogy magánembernek nem lehet 1tonna teherbírás feletti teherautója, stb.
Sajnos nem az SZDSZ gyert '90-ben. Jött az MDF és az idológia.
Mára annyira elterjedt az antiliberalizmus, hogy valahol 1980-ban járunk ebből a szempontból. Újra előjött az, amit utáltam a Kádár-rendszerben. Hogy a nép birka, joga van hülyének lenni, majd Kádár apánk, a párt segít. Megvéd minket a hidegtől, árvíztől, kapitalistáktól, gazdagoktól, Amerikától. Megmondja mit talujunk, mit ne, meghatározza a gazdaságépítés irányát, a tévé-műsorokat, mindent.
Nem nagy baj, mert 1980-ban jól lehetett élni, ha az ember megtalálta a kiskapukat, tehát ma is.
Nem baj, mert 1980-ban már boldogulni lehetett párttagkönyv nélkül, és ma is lehet boldogulni párttagkönyv nélkül.
Persze az egyszerű prolinak baj volt akkor is, mert 3000Ft-ért dolgozott a csavargyárban és ma is, mert 90000Ft-ért dolgozik a csavargyárban. A gazdagokat utálta akkor is, most is és hőn várta és ma is várja, hogy Kádár/Orbán lecsapjon a kizsákmányolókra, akik miatt negyed annyi pénzt kap, mint az osztrák csavargyári munkás.

cenzuratroll bosszanto 2014.10.19. 16:59:33

Ezek a "kiváló", "szuper", "nagyon jó", ahogy a sok eszes aposztrofálja írások mindig a fidesz nyerései után jelennek meg. Mik vannak...

Birka, majd a következő választás előtti évet nézd meg, oszt akkor Allelujázz, ha hasonló írásokat látsz. Aztán gondolkodj, de ahogy elnézem a gondolkodás a birkák között erősen leredukálódik a rezsiszámla végösszegének nézegetésére, és a viktorizmus további éltetésére.

Birkák vagytok, a juhásszal foglalkozzatok, a gondolkodás nektek nem megy.

cenzuratroll bosszanto 2014.10.19. 17:04:21

@marko11:

A hülye mindenhol hülye. Helyfüggetlen.
Abban speciel igazad van, hogy a Budapestiek nagy része elfelejtette tarlós téeszelnök elvtárs érkezését és azonnali beavatkozását a nagykörút forgalomirányító lámpáiba. Ugyanezen észlények úgy háromnegyed éve az egekig magasztalták tarlós téeszelnök elvtársat, mert rendezte a nagykörút lámpáinak beállítását, és visszaállíttatta az eredeti állapotot, amit 3 éve az ő parancsára basztak el. Mit vársz az ilyen észlényektől, pár hónapos memória intervallummal ezek ennyire képesek.

Szúnyog 2014.10.19. 17:14:05

A szerző ravasz és sunyi, de kiviláglik valós hozzáállása.
A kárpótlás szerinte undorító, beszél neohorthyzmusról (bár lenne, de nincs), a nemzeti radikálisokat sok-sok részelvbarátjához hasonlóan bemossa a szélsőségbe (egyszer kaphatna már valamelyik nagyonértelmiségi megmondó legalább egy pofont, hogy legyen okuk nyüszíteni), na és ugye Trianon meg a holokauszt nem említhető együtt. És lehetne sorolni. Sunyi hát az írás, nem is kicsit.

2014.10.19. 17:43:17

@Szúnyog: Olvasva éleslátó soraidat, el kell ismerjem, ez a cikk bizony betrafált. Minden szavát igazolod.

2014.10.19. 17:49:46

@Nemzetstratégia: "Talán egész Európában egyedül nálunk keverték össze a zsidó nacionalizmust a liberalizmussal – szinte igazolva a hazai szélsőjobb baromságait."

Ez tévedés, hogy szélsőjobb baromságai, hiszen talán egész Európában Budapesten van számarányhoz képest a legtöbb zsidó -a budapesti gettó megmaradt ugye, Horthy nem engedte felszámolni, Budapest kultúrája pedig mindig is zsidó kultúra volt. Aki a főváros kultúráját uralja, az egész országot uralja természetesen. E zsidó befolyás még most is nagyon erős, a fidesz is igyekszik ezt kihasználni és a javára fordítani, ezért írják át zsidóbarát szellemben a tankönyveket, ezért fordítanak milliárdokat a holokauszt-emlékközpontokra és megemlékezésékre meg emlékművekre, stb."

Érdekes , amit idézel, arra kurvára nem stimmel a válaszod, de legalább elmondhattad.
Pszichiáter kéne neked.

Kandeláber 2014.10.19. 17:51:12

@KissGecihuszár: Bocs, de ez a "vízfej" mantra legalább olyan mértékű baromság, mint a "liberális város".
Egy (majdnem) tízmilliós országban egy (majdnem) kétmilliós főváros igenis centrum.
Egyáltalán nem baj, ha ebben a városban asszimilálódik a kisvárosi vagy falusi polgártárs, persze kétségtelenül sok olyan van köztük, aki két hónap után budapestibb akar lenni a tősgyökeres budapestinél, illetve nem is budapestibb, hanem globalistább.
A torony-irodaházak előtt cigiszünetben pöfékelő huszonévesek egy része valóban büfészakon végzett globalista, aki elfelejti, hogy gyermekkorában a fatornyos falujában talán még csatorna sem volt, rosszabb esetben pedig pottyantós budi éktelenkedett a veteményes végében, a típusterv alapján épült egyen-sátortetős családi ház mellett pedig még ott volt a régi szoba-konyhás vályogviskó.

2014.10.19. 17:54:38

@jm padilla: . az orosz durva, de emberi. a nyugat fincsi, de diabolikus.
orbán helyesen választ. "

Orbán pávatáncol. Mondjuk mindegy, ki bassza meg, csak ne maradjon már kielégületlenül. Az orosz emberi???
De változik az emlék az idő múlásával! Az emberi oroszról azért kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, orvosod, gyógyszerészed.
Te, háromnevű!

2014.10.19. 18:01:32

@bölcsészmérnök: Mindig jobban látom, hogy helyesen választottam. Helyesen, itt ebben az alvó népben, mert még mindig többet ér így aludni, mint így élni.
- Ez itt Berzsenyi és Kisfaludy Sándor népe és földje. Elpusztíthatod, de az aranykorból sohasem fogod tudni felébreszteni. Ez a méhes földje.
- Mit mondtál arról a világról, amel"

Beszédes. Köpjük szembe történelmünk eleddig dicsőnek nevezett történéseit. Mit nekünk Mátyás , mit nekünk 1848, 1956. Töröljük ki emlékeinkből. Trianon is csak azért következett be, mert nem kussoltunk. Aludni kell. Jó mélyen. Álmodni a valót. Nem alakítani, az mindig fárasztó és veszélyes.
Hajbókolni kell, befogni fület, homokba a fej, és valaki majd hátulról, de nem baj, hisz nem láttuk, ki az.

bölcsészmérnök · http://pillanatkep.blog.hu/ 2014.10.19. 18:22:43

Ez Hamvas Béla: A méhesben - Philosophia normalis
Nem kell semmit szembeköpni, ez a magyar néplélek történelmi tapasztalatokra épülő bölcsességének irodalmi megfogalmazása.
Te ettől még, -ha érzel magadban elég erőt- megpróbálhatod alakítani a történelmet!

LINOLEA 2014.10.19. 18:37:12

@bbjnick: ki lövetett a népbe, te hüje?

Conchobar 2014.10.19. 18:42:05

Dicsérik itt a kommentező kollégák, mert a szerző mindenkinek odamondogat, minden politikai oldalnak, csoportosulásnak, szereplőnek. Ezen írás szerint itt minden politikai szereplő gazember és hülyeséget csinál. Mindenki, kivéve a nagyérdeműt. Az olvasókat, a választókat. Node, az utóbbi 50 év politikai tényező közül eddig csak a Kádár-brigád, MDF, FKGP és az SZDSZ és köre került a süllyesztőbe. A többieket viszont mindeddig nem szórta ki a választói akarat, sőt élteti

Martin Ethelwolf 2014.10.19. 18:49:32

@jm padilla: Farkas Attila Mártonként anyakönyveztek, Márton azért lettem, mert az Attilának nincs védőszentje, és Mártonnak hívták számos felmenőmet, ez van a személyimben is, mindkét keresztnevemet használom óvodás korom óta, szólítanak Attilának és Mártonnak egyaránt.
A kulturális antropológiának meg nézz utána bármely lexikonban.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.10.19. 18:52:24

@Könnyen elkaptuk, uram!: "Talán egész Európában egyedül nálunk keverték össze a zsidó nacionalizmust a liberalizmussal"

Na vajon kik keverték össze? A marslakók, vagy az itteni 'véleményformáló' törzsbéli kollégák?

Nyilván hogy az itteni zsidók erőltették, és erőltetik most is, habár mostanra változott a módszer kissé. Kevesebb Izrael-propaganda, viszont több magyargyalázás. Valamit valamiért, gondolom.

"A budapesti műveltség a közönség igényeihez alkalmazkodva fejlődött ki. Mivel nálunk sokkal kevesebb volt a pénzarisztokrácia, mint Bécs és Berlinben s aki volt is, a két nagy nyugati városban legalább is éppoly otthon érezte magát, mint Budapesten, ennélfogva a budapesti kultúra nem annyira a gazdag zsidóság, mint inkább a középosztályú zsidó értelmiség és a folyton bevándorló, de folyton és gyorsan emelkedő alsóbb rétegek szükségleteit szolgálta. A nemzeti irodalommá bővült hírlapirodalomnak is ezen szükségletek szabták meg tartalmát. És itt ne tévesszen meg bennünket ez újabb irodalmi élet töméntelen jelszava, mellyel a francia, angol, olasz és amerikai mintákra, dekadens, neoromantikus, im- és expresszionista és ki tudja elszámlálni, micsoda elődökre hivatkozik. Nem, ez mind csak külsőség, a magyar neoromantikus egyszerűen a bécsi neoromantikusnak a tanítványa, tőle leste el a mesterfogásokat és vele egyezően specifikus teremtménye, még ha született ősmagyar is, a diaspora nyomán előállott nagyvárosi zsidó kultúrának.

Aminthogy a regény és novella, színdarab és operett, zenemű és kabarénóta, melyet Budapest termelt, kelendőségnek örvendő importcikk Berlinben és Bécsben egyaránt és íróink, zenészeink és művészeink egyképp otthon vannak mind a három nagyvárosban. Ezt az irodalmat és kultúrát hibásan nevezzük nemzetközinek, pontosan, tartalmának megfelelően középeurópai nagyvárosi zsidókultúrának kellene hívnunk."

betiltva.com/2006-2009/200708-szekfu-gyula-harom-nemzedek/

A zsidóság szerezte meg anno és tartja ma is fogva Budapest kultúráját. Aki Budapestet uralja, az országot uralja.

Amíg a zsidóság Budapest kultúráját uralja, addig a magyarság sorskérdései még csak napirendre sem kerülhetnek a közbeszédben, mert kiröhögik, kigúnyolják, szidalmazzák, nevetséges színben tüntetik fel aki erről mer beszélni, miként te is teszed.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.10.19. 19:12:33

@LINOLEA:

Te is úgy tudod, mint Heller Ágnes, hogy "no one was shot"?:-D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.10.19. 19:13:21

@tarackos:

Én viszont nem vártam tőled többet:-D

2014.10.19. 19:13:26

Nagyon jó az írás: keserű, de minden szava igaz. :-(((

2014.10.19. 19:20:18

@bbjnick: a hozzászólásodból látom, hogy a jelenlegi társaság sokkal több rosszat tett nekünk. a szocik "csak" hazudtak és loptak...

Pan Modry 2014.10.19. 19:24:44

Szerintem jo a post,men annyit tennek hozza hogy szerintem 1995-tol 2001 elejeig viszonylag elfogadhato volt a politikai elit teljesitmenye, ott is voltak persze csunya dolgok, de a fejlodes erezheto volt, es a tarsadalom nagyresze valamilyen szinten jobb helyzetbe is kerult.

Azota a baloldal hulyebb lett es el is ment mellette a vilag, Orban meg elmebeteg lett es eluldozte a normalisabb embereket maga mellol, es idiotakkal vagy vegtelenul szervilis senkikkel vagy kvazi bunozokkel veszi magat korul.

A kilatasok szerintem rosszak, szerintem a legjobb amit lehet tenni egyszeruen elhagyni az orszagot, ugy ahogy sokan a kommunista uralom alatt tettek, bar most a hatarok halistnnek nyitva vannak.

KissGecihuszár 2014.10.19. 20:40:16

@Kandeláber: Merre élsz, drága barátom?? Feltételezem, nem Kelet, vagy Dél-Magyarországon?! Az a gáz, hogy de igen, nagyon is súlyos probléma cunamit okozott már a kádárérában is, de különösképpen a módszerváltást követően, hogy - Kelet-Közép Európai szomszédainkkal összehasonlítva is példátlan módon- egy ekkora vízfejet hoztunk össze, mely megtermeli az ország GDP-jének kb az 50%-át, úgy hogy pl. Somogy megye kb. 1.5%-ot, míg Békés dettó 2% alatti mértékben járul ehhez hozzá! Hangsúlyozom, két nem kis területű megyéről és kb. a két megyében több, mint félmillió emberről van szó! S mert számtalan "történelmi" prozsét harangoztak be az elmúlt 25 év alatt, mely majd a vidék krónikus elmaradottságát lesz hívatva leküzdeni, ezáltal kissé zárni a széles ollót Bp és az ország 70%-át kitevő Keleti, Déli országrészek közt, de ez az olló mára soha nem látott mértékűre nyílt szét, ergo egy lófaszt sem ért a sok épületes ötletcunami. Ezért jött el tehát a radikális cselekvés ideje, ameddig nem késő és nem fognak ezek a megyék végletesen és visszafordíthatatlanul leszakadni, megágyazva ezzel egy társadalmi robbanásnak, illetve még több értékes vidéki ember "fel", vagy (ez még rosszabb) Nyugatra költözésének, mintha az eddig elment kb. 6-700ezer nem lenne több, mint elég! Ezeken tessenek elgondolkodni, pesti okostojások...

♔bаtyu♔ 2014.10.19. 20:48:56

Milyen orosz érdekszféráról beszélsz:

Magyarázat helyett idéznék egy hsz-t:

"@blah: Én elég gyakorlatias ember vagyok. Nem egyszerű egy meghatározott csoportnak a világ ura lenni, ezért nagyon szkeptikus vagyok.
De:

1. A világ leggazdagabb emberi zsidók
2. Az USA elnöke Obama kb. 1 éve kifakadt, unja, hogy Izrael elnökét naponta fel kell hívnia
3. Az Európai és USA-béli média nagyrészt zsidó kezekben van
4. Egyetlen nép szenvedéstörténete áll mindenek felett, sok országban a törvény által garantáltan, a zsidóké. Annak ellenére, hogy a II. Vh. áldozatai között a szláv áldozatok száma még a zsidóknál is magasabb.
5. Az antiszemitizmus olyan vád, amellyel tönkre lehet tenni politikusokat, művészeket. Antiszemita az, akit a zsidók antiszemitának neveznek függetlenül attól, hogy az illető normális értelemben antiszemita e.
6. Mo. miniszterelnökét egyetlen csoport utasította és nem kérte, a zsidók.

Szóval haver, ha valaki mindezeket tudja, akkor az irányítja a világot. "

♔bаtyu♔ 2014.10.19. 20:50:43

@Pan Modry: Az elvándorlás a Gyurcsány korszakban kezdődött, kb. 2008-ban és ma is tart.

calabria04 (törölt) 2014.10.19. 21:01:40

@♔bаtyu♔:

mi több, még a nemzeti szocializmus című agymenést is a zsidók találták ki:)

Zionism as Jewish National Socialism
www.israelshamir.net/Contributors/wilhelmson.htm

sőt a "kiválasztott nép mániás", származásban gondolkodó "gettómentalitással" megvert __szélsőjobboldaliak__ is masszív zsidó kulturális befolyás alatt állnak:)

tulajdonképpen közelebb vannak __az igazi zsidó mentalitáshoz__, mint az általuk zsidónak csúfolt kozmopolita, hazátlan urbánus réteg:))

Stenonis 2014.10.19. 21:03:23

@bbjnick:
2006-ban nem halálos fegyverekkel oszlatták a tömeget. Az angolszász nyelvterületen a soot ilyen szövegkörnyezetben éles lőfegyverekkel való lövést jelent.
Ez viszont nem történt meg, szóval bármennyire is lehet utálni Hellert, ebben a tekintetben igaza volt.

Stenonis 2014.10.19. 21:07:37

@KissGecihuszár:
Azért azokkal a GDP-s adatokkal óvatosan kell bánni.
Sok cégnek (multiknak is) van egy pesti irodájuk, ahol a könyvelést végzik. Ez a cég "központja", mellette vidéken üzemel 3-4 gyára, ahol a tényleges termelés folyik és dolgoznak ott pár ezren. A gdp mégis a pesti 50 fős irodában "termelődik".

bunk0 2014.10.19. 21:22:40

"Ha a kormánysajtón múlna, nagyjából annyit tudhatnánk meg a világról, hogy mit nyilatkozott ki reggel Orbán Viktor"

sajnos ez így van, de az index-444-cink vonalú "újságírás" sem jobb ennél, egyetlen fokkal sem.

olvasom a legutóbbi bombasztikus headline-t, hogy "Habony Árpádot kitiltották Amerikából!" elkezdem elégedetten dörzsölni a tenyeremet és elolvasom a cikket aminek a tartalma valójában az hogy "neve elhallgatását kérő informátorunk meg nem nevezett forrásokra hivatkozva állítólag úgy tudja hogy konkrét nevek nem hangoztak el"

most akkor honnan tájékozódjon az ember?

Stenonis 2014.10.19. 22:00:43

@bbjnick:

Köszi, hogy megerősítetted azt, amit írtam...

Ha ezt írták volna:
"Ferguson Police Reportedly Shot Pastor Renita Lamkin", akkor mindenki tudta volna, hogy állítólag éles lőfegyverrel lőttek a rendőrök.

Szóval nem véletlenül tették hozzá, hogy gumilövedékkel.

röhögő 2014.10.19. 22:03:02

Húúú.. bazz, ez qrva jó írás! :-))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.10.19. 22:42:38

@Stenonis:

Nem érzed szánalmasnak amit előadsz?

Karmadealer · www.sajtoszsemle.blog.hu 2014.10.19. 22:44:39

Eddig ez van legközelebb "Az én rendszerváltásom"-hoz.
De megírom gecók.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2014.10.19. 22:49:25

Orbán féle előkészítés

"Orbán szerint 2018-ra elérhető a teljes foglalkoztatottság

A miniszterelnök elmondta, hogy 2010-ben 500 ezer olyan ember volt, aki jövedelempótló támogatásból élt, mostanra csak 178 ezer ilyen van. De a cél, ami elérhető, hogy 2018-ra egyetlen ilyen ember se legyen."

Vagyis leépítik a segélyeket. Most jönnek a megszorítások.

marko11 2014.10.19. 23:48:20

@bbjnick: Egy egészen elképesztő és agyonhallgatott szatíra a magyar rendszerváltásról: Maár Gyula 1993-ban (!) készített Hoppá c. filmje.
Itt most (még!) elérhető:
www.magyarvagyok.com/videok/26-Movies/390564-Maar-Gyula_Hoppa_1993.html
(A felugró reklámot bezárod, és mehet a film!)

Neked címezem a film-ajánlót (de mindenkinek szól!), mert tudom, hogy érdekelnek a filmek (is).
És joggal! Mert a film (is) eredetileg a gondolkodás egyik lehetséges formája volt, és nem csak üzleti vállalkozás, mint manapság.

totalnick 2014.10.19. 23:48:42

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:
építsék csak le! Kissé durva, hogy a kirablóinkat (romák) még mi is etessük. Se segély, se családi pótlék! Adóvisszatérítés.

Más: A fenti cikk szánakozik, hogy itt tart a magyarság, ugyanakkor azt nem látja a kedves cikkíró, hogy ennek a népnek ez kell. Ilyen körülmények között boldog, és sikeres. Aki ennél liberóbb demokrata, az vegye a sátorfáját! De ilyen közállapotok mellett ebben az országban ugyanolyan ökörség nyugati típusú demokráciát fenntartani, mint az arab világban. Csak marjuk egymást, és megpróbálunk keresztbe tenni mindennek, ami nem tetszik. A szocik 300 Ft-ot nem voltak képesek behajtani. Orbán meg milliókat eistandolt a magánnyugdíjunkból. Így kell ezt! Egy kormánynak semmi más dolga nincs, mint az adókat lenyeletni a néppel. Orbánéknak ez megy! Olyannyira, hogy a bankokat és a multikat is szénné sz*patják. Ideje volt! Ez ugyanis csak erővel megy. Senki nem akart lemondani a haszonról, ezért kénytelen volt a kormány bekeményíteni. A szocik a devizahiteles kifosztást is csak ölbe tett kézzel nézték. Tehetetlen lúzer brigád. Persze ők sztárok nyugaton (pl Megyó valami francia érdemrendet is kapott) de ezt nem az nagy intelligenciájuk miatt, hanem az ország kiárusítása miatt kapták. (Suez vízszolgáltató) Ezt figyelembe véve jó jel, hogy Orbánékat kitiltják az USA-ból.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.10.20. 00:05:56

@Martin Ethelwolf: (..)na végre, valaki csak megérti, miről szól a vége, a "nép ostorozása"(..)
Szóval, Maga is úgy véli, hogy a népet köllene leváltani a sokkal kiválóbb és nagyszerűbb jövő reményében? Vagy csak ébresztget, mint dyb? Mi lenne - csak érdekességképpen felvetve - ha tisztelt vezetőink figyelembe vennék népünk sajátosságait, és ennek megfelelően igyekeznének feladataiknak eleget tenni?
Miért van az, hogy mindég a népeket izélgetik azzal, hogy változzanak? A változások eddig nem sok jót hoztak nekünk(pedig volt jó is), ámde annál több rosszat.
Biztatásképpen: elég sokaknak(sok vezetőnek, akik jó kompromisszumot kötöttek a népekkel) sikerült már ez a művelet - igaz, kissé régen volt, node mit számít az.
Tisztelettel:
Misi

Bell & Sebastian 2014.10.20. 00:09:07

@Stenonis: Végül is, ha elmutogatja, sokkal jobban járunk. A lovasroham (horseattack with nonumber policeman and hadonacy sword) például látványosságában felülmúlhatta volna a My first Lucas -performanszot is, akár.

De kihagyta, nem kihagyta!

dr doktorka 2014.10.20. 00:43:43

@marko11: "Az pedig, hogy a Fidesz is, mint minden győztes (pláne, legyőzhetetlennel látszó) nagypárt vonzza a karrieristákat, ténykérdés. (Én elég rég óta mondom, hogy nem a Fideszre szavazok, hanem OV-ra.) "

Akor az írás pont rólad szól: a síkhülye magyarról, aki annyira ostoba, hogy az elemi dolgokat se érti.

A kapitális hülyeségednek több dimenziója van:

1. Aki OV-ra szavaz, az a fideszt kapja, okostóni! Olyan párt meg amúgy nincs is hogy OV.

2. Az egész fideszes nemzet pusztítás OV politkája. Egyszemélyes hatalom gyakorlás van, a társadalmi elbirkásítást maga OV vezényli, amint látjuk nagyon sikeresen

3. Aki olyan hülye, hogy egy kormánypárttal elégedetlen és utálja, de elmegy hogy szavazhasson rá, az meg is érdemli, hogy örökre szopás legyen az élete.

Te vagy az a tipikus magyar a tömegben, akik miatt ahogy a szerző is mondja, 25 év alatt az ország nem jutott 1-ről a 2-re.

Hát hogyan is lehetne egy igénytelen és idióta társadalommal előre jutni?

Szúnyog 2014.10.20. 00:43:44

@totalnick: ajj, de egyszerű gyerek vagy te is. Bátor is, hogy égeted magad sületlenségeddel.

Martin Ethelwolf 2014.10.20. 00:51:28

@Szúnyog: sunyi az a te kurva nénikéd

Szúnyog 2014.10.20. 00:53:01

@dr doktorka: ha már annyira doktor, és persze nem "síkhülye" vagy:
nemzetpusztítás - egy szó;
a "hogy elé vesszőt kell tenni;
hatalomgyakorlás - egy szó.
Szerencsére te nem vagy igénytelen.

Szúnyog 2014.10.20. 00:53:50

@Martin Ethelwolf: ebben is van hiba, keresd meg!

marko11 2014.10.20. 01:18:25

@dr doktorka: hülyegyerek! te csak a szavakat érted? a mondatokat már nem?

rapitzsuakoloh 2014.10.20. 01:39:35

@totalnick: Ez sokkal jobban hangzik, mint maga a blogbejegyzés. Jó volt olvasni.

igazi Ténytár 2014.10.20. 04:56:31

@ "Azon viszont mindig elcsodálkozom, hogy mennyire töretlen a magyar nép „erényeire” való hivatkozás akkor, amikor épp kifosztják és elnyomják őt, s hogy a nép mennyire vevő erre"

nem igaz!

Nem csak akkor hanem akkor is ha a "nemzetáruló" nép nem a jobboldalra szavaz.

Ezek a FIDESZESEK véleményei a magyar népről !!! Amikor ellenzékben voltak!

Az első és utolsó nagyon kapcsolódik az íráshoz!
___
______
BENCSIK András

"A MAGYAR NÉPESSÉG ALAPVETŐEN a homo kádáricus alfajához tartozik. Erre a speciesre a tudósok szerint az alábbi tulajdonságok a jellemzők: GYÁVA, ÖNZŐ, IRIGY, LUSTA, kicsinyes, SUNYI, HAZUDÓS"

nol.hu/velemeny/20110906-elfogadjuk_-1192361
______
BAYER Zsolt
www.csikszentkiraly.ro/sajto.php?id=165

"a magyar társadalom fele proletármentalitással él. „Az pedig nem más, mint a magabiztos, FELTÖRHETETLEN OSTOBASÁG.

Olyan HÜLYE vagyok MINT A FÖLD, ellenben rettenetesen magabiztos

______
KÓSA Lajos
www.hetek.hu/belfold/200905/kosa_es_a_politikai_ellentmondasok

" 3-4 millió embernek van komoly tartása, identitása, a többi 6-7 millió viszont nem rendelkezik ezzel. (...) a társadalom többsége NEM IS IGÉNYLI, hogy RENDELKEZZEN MORÁLIS TARTÁSSAL."
______

CSERMELY Péter (HírTV)

"Az ország lakossága bebizonyította: NEM ÉRDEMLI MEG A SZABADSÁGOT. Nem tud vele mit kezdeni…

Magyarország polgárai elfordultak az érdemi politikától, FELHAGYTAK A GONDOLKODÁS luxusával."

beszelo.c3.hu/cikkek/a-kisebbseg-kisebbsege-es-a-tobbseg-tobbsege
____

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2014.10.20. 06:59:12

@Szúnyog: Na és te rohadt vérszívó! Azt tudod már mennyi az EU támogatás?

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2014.10.20. 07:09:23

@totalnick: "Ilyen körülmények között boldog, és sikeres."

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

Bruttó adósság
2010 május 19330 milliárd
2014 augusztus 25000 milliárd

nettó GDP arányos adósság
2010 II negyedév 62,4%
2014 II negyedév 76,3%

benzin
2010 május 320 forint/l
2014 októben 395 forint/l

euró
2010 május 270 ft
2014 október 307 forint

dübörgünk, sikeresek vagyunk

rohadt multik, leáll az Audi 3 hétre és visszaesik a GDP növekedés százalékokat.

dübörgünk... VIK-TOR!! VIK-TOR!! VIK-TOR!! VIK-TOR!! VIK-TOR!!

dübörgő taps...

torró 2014.10.20. 08:13:41

NA VÉGRE ! PITYMALLIK!
Ezt az írást, bár szerintem is még bővíteni kellett volna egy két résztvevővel, de már felvilágosít, plakátokon ki kellene rakni ezerfelé az országban.

Göntér László 2014.10.20. 09:55:36

Az írás helyzetértékelésével egyet értek. Hiányosságának azt tartom, hogy nem válaszol az adódó "Mi a teendő" kérdésre. Amit én ajánlok az az alábbi:
ktkj.blog.hu/2011/09/25/a_demokratikus_kozhatalom_felepitese
Ha megnézzük az ábra alját, látható, hogy a pártok ott szerepelnek, és nem a közhatalom felépítésében. Gondolom, hogy nem véletlen az sem, amiért nem nagyon ismert az USA beli republikánusok és demokraták vezetője. A legfontosabbnak én azt tartom, hogy el kell választani az államot a pártoktól.

gyalog.galopp 2014.10.20. 10:39:25

Mielőtt még kulturálisan, morálisan teljesen elvesznétek, hallgassatok egy kis Mozartot.

www.youtube.com/watch?v=UDXUDehUgIQ

Geo_ 2014.10.20. 11:17:12

@bbjnick: egyelőre nem lövet a népbe

Istenem, de nagyon szerencsétlen vagy.

A "népbe lövetés" az halálos lövéseket jelent. Itt tömegoszlatás történt - felkészületlenül, a törvényeket áthágva, a súlyos esetek szinte mindegyike ez azóta elítélt szadista őrnagyhoz, ill. alegységéhez kötődik.

Lövetni pedig Pintér Sándor barátja, cimborája "lövetett".

A nép pedig alapvetően otthon ült, a józanabbja pedig azon izgult, csak nehogy baj legyen abból, hogy az őrült ember az Astoriához szervezte a forradalmát.

igazi Ténytár 2014.10.20. 17:05:10

@bbjnick: "Az orbánrezsim akármilyen tróger is, egyelőre nem lövet a népbe. Elképzelhetetlennek tartom, hogy az ú. n. baloldal számára ne lenne teljesen világos"

1, A baloldal nem randalírozik az utcán, nem gyújtogatott MTV székházat stb.

2, Ha nem nézzük hogy ki volt a lövető rendőrfőnök...

___
Gergényi Péter Pintér Sándor üzlettársa lett
2007. május 17.

www.stop.hu/belfold/gergenyi-peter-pinter-sandor-uzlettarsa-lett/136494/
___
Pintér Sándor a parlamenti ünnepélyes bemutatkozás után azt állította, szerinte Gerényi Péter nem hibázott a 2006-os utcai oszlatásoknál.

index.hu/belfold/2010/valasztas/pinter_elso_nyilatkozata_megrokonyodest_keltett/

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.10.20. 17:35:32

@Geo_: @a Ténytár:

"(...) A zavargásoknak 167 sérültje (köztük 17 rendőr és 5 külföldi) volt, közülük 134 ambuláns, 33 kórházi kezelésben részesült. Gumilövedékek miatt fél szemére megvakult a tüntetések két résztvevője is. (...) Nyak-, fej-, szemsérülések száma 80 volt az összes sérülés között. (...)"

1) Hogy mi a lövetés és mi nem az, azt beszéljétek meg azokkal, akik gumilövedékektől maradandó sérüléseket szenvedtek.

2) Amint az orbánrezsim hasonló módon lép fel, állok elébe, hogy visszatérjünk a témára.

légügyi megfigyelő 2014.10.20. 18:01:46

@Inoffensus: Hmmm, a magam részéről a "liberálisfalás" kicsit sok. Nem, nagyon sok. Amit viszont fontosnak tartok, az a vége: lényegében egy konzervatív gondolkodású ember is arra jut, hogy a mostani kormányzat nemzetpusztító tévedés, rákos daganat, amelyet előbb vagy utóbb el kellene távolítani.

Voltaképp a bármilyen-oldaliság feletti orbánellenes koalíció lenne szükséges. Túl kellene lépni a libsizős, zsidózós, komcsizós sztereotípiákon, mert éppenséggel ez az az áporodottság, amely pl. Antallékkal befutott, amint a szerző is írta. Persze ez nem a liberális politikusok felmentését jelenti, önkritikára volna szükség jócskán. Egyébként ez a ma meglévő felosztás csak a hatalomért lihegőknek kedvez, legyenek akár fidesz vagy mszp néven bejegyezve.

Geo_ 2014.10.20. 18:08:36

@bbjnick: azt hiszed, válaszoltál?

Egy rezsim nem tud tűzparancsot adni - Gergényi tudott. Ki is ez az ember, hogy Pintér Sándor barátja, üzlettársa lehetett? Vagy nem tudod, ki az a Pintér Sándor?

Bár elvtársaiddal együtt úgysem érted, de elmondom: a demokráciát nem az lülömbözteti mega maffiaállamtól, hogy benne ne követnének el törvénytelenséget - hanem az, hogy azokat kivizsgálják-e, megtörténik-e a felelősségrevonás.

Úgyhogy amíg Pintér a belügyminiszter - érveid fost sem érnek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.10.20. 19:05:55

@Geo_:

Kétségtelen, hogy ideológiailag nem vagyok olyan képzett, mint te, de a lövetést a nemlövetéstől még én is meg tudom különböztetni. És lehetünk így néhányan, már csak a választási eredményekből is sejthetően.

De azért jól tedd el az "érveidet", mert talán egyszer még jöhet egy olyan kor, amikor annak értéke lesz a piacon. #:-|

Katica2 2014.10.20. 20:52:12

@vizipipa: Éppen ma soroltam fel a tipikus fideszes dumákat. Itt: akinek valamiről negatív véleménye van- merthogy miért ne - az keserű, szerencsétlen, lúzer... röhej. Ezt valahol tanítják? :))

igazi Ténytár 2014.10.21. 16:13:33

@bbjnick: Mint mondtam, MAJD HA a BALODLAL RANDALIROZIK, GYJTOGAT az utcsan akkor szolhattok.

Addig biza, ha valakik éppen ti ÉLESLŐSZERREL TÖBBSZÖR IS LÖVETNI AKAROK, jobb ha hallgattok ez ügyében!

____
1, 2006-ban tömegbe lövetett volna a Fidesz képviselője?

alfahir.hu/2006-ban_t%C3%B6megbe_l%C3%B6vetett_volna_fidesz_k%C3%A9pvisel%C5%91je-20110222

(...)"Ha ez nem elég jog arra, hogy valaki használja a fegyverét, akkor itt nagy baj van”- mondta 2006 szeptember 19-én, a tévé ostrom másnapján Nyitray András fideszes politikus az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának és a nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén."

____
2, Horváth Balázs temetésén Duray Miklós, a Szlovákiai Magyar Koalíció Pártja ügyvezető elnöke egyebek mellett azzal búcsúztatta a volt belügyminisztert, a köztiszteletben álló képviselőt, hogy az Antall-kormány legtisztább embereként a taxisblokád idején „nem lövetett a tömegbe, holott oka lett volna rá”.

index.hu/belfold/horvathbalaz/

____

igazi Ténytár 2014.10.21. 16:18:08

@torró: Bizony kellet volna a kimaradtak a cikkbe a romlásról!

Mert azért ahhoz mar tényleg pofa kell hogy most a dicsekvő adóelkerülő Bayer (szlovákiai autóügye) pofázik az adócsalók komoly megbüntetéséről es hazaárulásról amikor a magyarok állampolgárságát megvonó Szlovákiába ment adót nem fizetni, miközben kocsiját itthon használta!

Ez meg a Fideszes Heti Válasznak is sok volt!

___
Bayer Zsolt autóügye a Heti Válaszban

valasz.hu/publi/roman-ciganyok-szlovak-magyar-dzsipesek-31934

Tehát idehaza vagy hozzáillesztjük a gépkocsikkal kapcsolatos szabályainkat északi szomszédunkéhoz, vagy marad az arcpirító, másként megváltoztathatatlan gyakorlat, hogy miként ifjú demokráciánkban már annyiszor, továbbra is csak és majd megint a pofátlanjaink járnak jól - amiből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a címben jelzett pofátlanság egyértelműen Bayerre, a Fidesz alapító tagjára, a pártszületésnapok állandó szereplőjére vonatkozik. A cikket BAYER SZLOVÁK rendszámú autójának fotójával illusztrálták.

___
Bayer Zsolt finanszírozza a szlovák rendőrterrort?

mandiner.blog.hu/2008/11/03/bayer_zsolt_finanszirozza_a_szlovak_rendorterrort_demokratikus_halozat
___

Újabb szlovákiai magyartól vették el az állampolgárságot a pozsonyi hatóságok, ezúttal egy majdnem 100 éves asszonytól

kitekinto.hu/karpat-medence/2011/12/03/kozel_100_eves_asszonytol_vontak_meg_a_magyar_allampolgarsagot/

to:rppapa 2014.10.21. 17:39:13

@capacete: Ezt a "közéjük lövetett", "szemkilövetős" dumát már csak éles lőszerrel lehetne kiirtani. Amíg ez a bagázs hatalmon van, soha nem fogják elismerni, hogy az ellen a randalírozás ellen, amit 2006-ban műveltek (akár ők, akár csak az általuk feltüzelt szélsőjobbos huligánok), az ellen a világ minden kormánya erélyes fellépést vet be - világnézet szerint vízágyúval, gumilövedékkel, vagy éles lőszerrel. Mint pl. a jelenlegi kormány által többször felmagasztalt Törökországban.

Egon Bondy 2014.10.22. 00:03:39

nem értem miért fontos ehhez a cikkhez, hogy a szerző kulturális antropológus. mert ez a cikkből nem süt. sem a megértés, sem holisztikus szemlélet, sem a tudományos állítás minimális követelménye. mert ebben a cikkben van sok-sok állítás és zéró mennyiségű alátámasztás.
mint szubjektív értelmezés, "én ezt így fogom elmesélni a gyerekemnek" pedig minden kritikán felül áll, mert tiszteletben kell tartani az egyén véleményét (ugye milyen fertelmes liberális gondolat ;). ugyanakkor tudományosan még kulturális antropológia kritériumai szerint sem értékelhető. véleményem szerint káros az ilyen summás vélemény, mert elfedi a részleteket, gátolja a megértést, indulatokat és dühöt ébreszt. ehhez nem kell, hogy az ember "véleményformálókat, publicistákat " kérdezzen. ki kell menni focimeccsre, piaci kocsmákba és fülelni és beszélgetni kell - viszont ez már antropológia lenne, terepmunka és résztvevő megfigyelés, ellentétben ezzel a dolgozattal.
a szerencsi cukorgyár fényképe pedig felháborítóan bulvár és hatáskeltő így kontextus nélkül. én kérnék helyettetek is elnézést!

Martin Ethelwolf 2014.10.22. 02:26:21

@Egon Bondy: nem kultúrantropológusként írtam ezt, hanem résztvevőként és szenvedőként. Az csak az egyik szakmám, és valamit oda kellett írni a szerkesztőnek.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2014.10.22. 09:14:32

@Martin Ethelwolf: Padilla bát nem kell teljesen komolyan venni, ha sokat kekeckedik, majd ráküldjük Mr Falafelt. :)

jm padilla · http://gozdom.blogspot.com 2014.10.22. 09:55:09

@Martin Ethelwolf:
mak-mak

sokmindenkit három néven anyakönyveztek. az egyébként pórias hangzású nevek viselői szoknak mindent használni, a már említett okokból. az meg milyen hülyeség, hogy generációkat ugyanúgy hívnak? már a szépapám is márton volt. mi vaaan? elvesztették az utónév szótárat? rányomják a névvel az utódra a szülői kényszermintát? na hagyjuk mán.
és persze a kultantrop benne van a szótárban. és? és akkor létezik? az is benne van, hogy hófehérke.

gyalog.galopp 2014.10.22. 10:02:37

@Martin Ethelwolf:

Jó, akkor antropológiai szempontból ki tekinthető népnek, a kőművesek, buszsofőrök, szobafestők, juhászok halmaza, népnek tekinthetjük-e ugyanezt kiegészítve a mindenféle tanítókkal, tanárokkal, vagy népnek tekinthető-e az utcán járókelő vegyes , hajléktalan, több diplomás halmaz?

Te pl. nép vagy-e és ha igen melyik halmazzal alkotsz , alkotnál közösséget, a juhászokéval, taxisofőrökével, az állástalan, kilátástalan, mindenféle szakmát, végzettséget képviselőkkel, a jól menő vállalkozás jól fizetett alkalmazottaival?

Csak azért kérdezem, mert szerinted kinek , melyik népnek kellene és melyiknek odabaszni, hogy rendben menjenek a dolgok? Te hol szerepelsz ebben a katyvaszban, vagy úgy gondolod, hogy ez nem a te dolgod, te el vagy úgy ahogy vagy, vigye vásárra más a bőrét, de akkor minek írtál, vagy mért nem tetted hozzá, hogy magadról írtál ?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.10.22. 14:31:56

Jó írás, kivéve a végét. Összességében azért inkább jó. A vége viszont azért hibás, mert ha már elcsodálkozik a magyar népen a szerző, akkor először meg kellene érteni ezt a népet, mielőtt ostorozná. És nem azon a primitív, hárombekezdéses, félázsiaizós, birkanépezős, tulajdonképpen rasszistának is nevezhető szinten kellene "megérteni", ami pontosan a ballib értelmiség egy részének igen rossz, és a cikk első, kiváló részében megfelelően és megérdemelten sárba kritizált szokása.

Martin Ethelwolf 2014.10.30. 00:19:28

@Nemzetstratégia: Sok mindenben valóban baloldali vagyok, és egyenlőségelvű. A keresztényellenességet viszont kikérem magamnak. Valszeg még a Puzsér is kikérné.

Martin Ethelwolf 2014.10.30. 00:24:15

@Holger Hartland: két dolog:
1. Ady, Petőfi, Széchenyi, vagy bármely, a magyarságot ostorozó hazafi is magyarellenes rasszista volt?
2. nem is a magyar népet ostoroztam, hanem azt a mindenkori politikai garnitúrát, ami a magyar népet annak vélt vagy valós tulajdonságaira hivatkozva hülyítette (és hülyíti most is), azon célból, hogy legyen csak birka - kurva nagy különbség.

Martin Ethelwolf 2014.10.30. 00:26:33

@jm padilla: az, hogy te gyökértelen vagy, nem az én bajom

Martin Ethelwolf 2014.10.30. 00:28:01

@Martin Ethelwolf: @Holger Hartland: Továbbá nagyon is jól ismerem a magyar népet, lévén én is a fia vagyok, és nem turista:-)

Martin Ethelwolf 2014.10.30. 00:30:19

@gyalog.galopp: Igen, barátom, én a magyar nép szenvedő tagja vagyok, mindig is az voltam, mindenféle arisztokratikus kívülállástól és előjogoktól mentesen. Azt meg, hogy én mit tettem, vagy miként vittem a vásárra a bőrömet, az én magántörténetem, amivel nem dicsekszem, mert rendkívül ízléstelen volna.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.10.30. 16:48:20

@Martin Ethelwolf: Az elit mellett azért ostorozod a népet is. Pont úgy, mint az apokalipszisre vágyó politikai elemző. Ezt már megírtam hosszan, csak linkelem:
hartland.blog.hu/2013/10/27/a_birka_nep_az_apokalipszis_es_a_politikai_elemzo
(Elnézést az önreklámért, de most lusta vagyok még egyszer megírni, különben is lehet, hogy írok egyet a Mandinernek ebbe a sorozatba, ha még folytatják.)

Petőfi, Ady, Széchenyi pedig a 19. és a korai 20. században éltek. Ami akkor még elment, az ma már nem.

Nemzetstratégia · http://nemzetstrategia.blog.hu 2014.10.30. 20:31:55

@Martin Ethelwolf: "keresztényellenességet viszont kikérem magamnak. Valszeg még a Puzsér is kikérné."

Ezt jó tudni és köszönet az infóért. Másrészről a baloldali ideológiák a társadalom elnyomott tagjait akarták és akarják föllázítani a mindenkori rendszer megdöntésére, és ennek érdekében agitációs propagandatevékenységet fejtenek ki.

A mostani baloldal válságát mutatja hogy vita van akörül hogy kik az "elnyomott osztályok", régen a poletariátus (munkásosztály) volt az, ma pedig az "elnyomott kisebbségek" cigányok, zsidók, LMBT (leszbikus-meleg-biszex-transznemű) közösségek tagjai, stb. Hogy át tudják e csoportok venni a hatalmat, életbe léptették a polkorrekt véleményterrort (PC), amikor is aki ezeket bírálni merészeli, azonnyomban gyűlölködő fasisztarasszista stb lesz belőle. (Erre ma komplett üzletág épül.)

EZ a történelmi baloldal lényege: az elnyomott rétegeket, akárkik is legyenek azok, föllázítani. Jó lenne tudni hogy FAM és Puzsér Róbert hol helyezkednek el e halmazban. Vagy azon kívül? (pl. társutas = nem tagja a pártnak, de értelmiségi mivoltát harcba vetve küzd az eszme győzelméért).

Mert példának okáért a "Nevemsenki" nevű baloldali szennylap, ahol többek közt Puzsér is címlapos szerző, 100%-ban tankönyvi példája az agitációs hangulatkeltő propagandának.

Jó lenne tudni hogy ez tudatos hangulatkeltés a "majdani" (nem szándékos szóvicc, bár úgy is jó) hatalomátvétel előtt, vagy csak hasznos idióták (Lenin elvtárs megjegyzése) törik az utat a forradalom számára.

gyalog.galopp 2014.10.31. 08:04:45

@Martin Ethelwolf:

szerintem kikerülted a kérdésem lényegét, az ókori görög demokraták nem a népet ekézték, hanem méregivásra kötelezték azt a vezetőt, aki nem hozta az elvárt teljesítményt.

A nép semmilyen formában nem lehet hülye, legfeljebb elhülyített és ha már is elhülyült nem vele kell mérget itatni, hanem a hülyítőkkel.
pl. egy sajtóhír címe:
" megvan mért buta a magyar"
a cikkben egy a polgárok tájékozottságát mérő nemzetközi felmérésről van szó, a tájékozatlanságban a magyarokat az USA, lengyelek, olaszok előzik.
A címválasztás dehonesztáló szándékán én nem tartom véletlennek. De ez a felmérés nem a népek ostobaságát mutatja, hanem ép ellenkezőleg a sajtót a tájékoztatókat minősíti.

Másik, a királyi tv reggeli műsorában a riporter a következővel indít, köztudott, hogy a magyarok nem szeretnek 20-30 km-nél messzebbre munkába járni.
Amennyire sunyi volt az előző címválasztása, annyira bődületesen ostoba ez a felvezetés. ( az idiótát felrakatnám a nyíregyházi " fekete vonatra" , hagy szokja )

Az értelmiségünk iszonyatosan alacsony szinten teljesít, vergődve keni a felelősséget, de nép már keresgéli a kredencben az ellenszert.

Martin Ethelwolf 2014.11.06. 06:26:59

@Holger Hartland: Nálunk bizonyos szempontból kb 500 éve ugyanaz a helyzet. Van egy bezárkózó szittya nacionalista tábor és egy mindenkori centrum felé kacsintgató modernizáló, ám ezért cserébe a hazát kiárusító tábor. Ez anno a szapolyai féle köznemesi párt vs főnemesi párt volt, aztán ez ismétlődött unalomig, és ma is ez van. Úgyhogy a nemzetostorozás is éppúgy aktuális (lehet), mint a 16-ik században és azután.

igazi Ténytár 2014.12.12. 05:08:52

@"Azon viszont mindig elcsodálkozom, hogy mennyire töretlen a magyar nép „erényeire” való hivatkozás akkor, amikor épp kifosztják és elnyomják őt, s hogy a nép mennyire vevő erre."

Ilyen "maffiás jogállami" hozzáállás után mit vársz?
Egy nap eltéréssel (!!!) két hír ugyanarról az esetről az USA korrupciós vádak ellen

Hogy mondja a dakota?!

"Minden népnek olyan vezetésé van amit megérdemel"

______________

2014. december 10. - Fidesz jogállam HA az érintett Orbán barátja, kormánypárti

Mészáros Lőrinc EGYMILLIÁRDOT FELEJTETT EL BEÍRNI A VAGYONNYILATKOZATÁBA
.
Az RTL Klub híradója szerint 1 milliárd 27 millió forintot felejtett el beleírni a vagyonnyilatkozatába Mészáros Lőrinc Fidesz-közeli vállalkozó, és ezt a felcsúti polgármester ma saját maga közölte velük telefonon.

index.hu/gazdasag/2014/12/10/meszaros_lorinc_egymilliardot_felejtett_el_beirni_a_vagyonnyilatkozataba/

_______________
2014. december 11. Fidesz jogállam HA az érintett ellenzéki

Répássy példát is hozott a hatékony korrupcióellenes fellépésre. Simon Gáborra utalva – neve kimondása nélkül – azt mondta: az, hogy egy parlamenti párt elnökhelyettesét HIÁNYOS VAGYONNYILATKOZATA NYOMÁN TARTOZTATTÁK LE, jelzi az eredményes fellépést.

http://vs.hu/gazdasag/osszes/pinter-sandor-figyelmeztette-goodfriendet-1211#!s1
___________

igazi Ténytár 2014.12.15. 03:54:49

@ Mar 115 eve tart!

ADY MINDEN SZAVA ÉRVÉNYES ma is !!! :-0000
________
Ady Endre
Debreczen, 1899. augusztus 14.

“Széll Kálmán úr, a magyar politikai élet Neukomja, eljátszotta immár kis játékait. A hipnózis nehéz álmából ébredni kezd a magyar közvélemény, s a miniszterelnök úr be fogja ide s tova látni, hogy a rátóti tehéngazdálkodás elvei nem válnak be a miniszterelnöki székben.

Nem titkoljuk, hogy annak idején mi is tápláltunk reményeket a miniszterelnök úr szép ígéretei felől, de ugyancsak mi voltunk azok, kiknek nagyon hamar be kellett látnunk, hogy a Széll-éra nem egy jobb korszakot jelent, s a nagyhangú ígéretek csak ígéretek maradnak.

(...) Példa nélkül való az az eset, hogy egy miniszterelnök ennyi ideig sütkérezzék a népszerűség fényében, anélkül, hogy erre legkevésbé is méltónak mutatta volna magát.

Pártja megnövekedett a húsosfazék varázsától, a diadalmas ellenzék pedig paktumba göngyölte a győzelmi pálmát, s hódolattal tette le a miniszterelnök úr lábai elé. Tulajdonképpen ellenzék sincs, mióta Széll úr hinti a port a magyar politikusok szemébe.

Az ő dicsőségét zengi a magyar sajtó is – alig néhány független lap kivételével. A nemzeti jogok Türtaioszai ma már csak ódákat írnak.

(...) Ezek után ígérhetett, bolondíthatott tovább. Minden ígéretét vívmánynak vették, s minden megalkuvását államférfiúi bölcsességnek.

(...)Most már kezd látni a magyar közvélemény. Széll Kálmán kormánya alatt “törvény, jog és igazság” nevet nyertek a megalkuvás s a nemzeti becsület sárbatiprása.

Itt az ideje leszámolni e politikai szédelgéssel s ennek fő alakjával, a rátóti államférfival.

Sem jogcíme, sem képessége nincs a magyar politika vezetésére, s rövid uralma csak megerősítette a politikai vásár piacát.

Ha pedig a nép képviselői elfelejtik kötelességüket, megmozdul maga a nemzet, s oda juttatja Széll Kálmánt, ahová való: a rátóti tehéngazdaságba.”

nepszava.com/2011/04/magyarorszag/ady-endre-igy-latta-szell-kalmant.html
__________________

igazi Ténytár 2015.02.07. 05:48:43

@igazi Ténytár: Es most ez a magyar gyalazo arulok, Csermely es bayer hivatkozik lelkiismereti okokra?!??