Krími helyzet, dughagyma és nemzetgyalázás − ilyen volt a német megszállás napja
2014. március 19. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Krími helyzet, dughagyma és nemzetgyalázás − ilyen volt a német megszállás napja

nemet_megszallas.jpg

Ma hetven éve szállták meg a német csapatok Magyarországot. De milyen napra is ébredt az ország hetven évvel ezelőtt? Kiderül az MTI aznapi híreiből, amiket a hírügynökség archívumában böngészhetünk. Válogatásunk 1944 március 19-i hírekből, a cassinói és krími csatáktól Szófia kiürítésén és De Gaulle beszédén keresztül a hazai Horthy Miklós-köszöntésekig, macskagyilkosságokig és bélyegggyűjtő-értesítésekig.

Ilyen volt hazánk és a világ a teljes szuverenitásunk megszűnésének és végromlásunk kezdetének reggelén. Az ihletért köszönet Ablonczy Balázsnak.

*

Délolaszországban nagy csata tombolt Cassino térségében. A cassinoi arcvonalon az 5. hadsereg ujabb brit birodalmi kötelékek és afrikai francia szakadár alakulatok bevonásával a legnagyobb hevességgel folytatta nagy támadását a német védelem záróretesze ellen. Már a kora reggeli órákban igen sulyos harcok fejlődtek ki elsősorban a pályaudvar környékén, ahol minden egyes házért nagy elkeseredettséggel harcoltak. Noha az amerikaiak azt hitték, hogy többszáz négymotoros repülőgépük ismételt legsulyosabb bombavetése és a nehéz tarackütegek nagy számának ehhez csatlakozó pergőtüze a német ellenállást lehengerelte, gyalogsági erőik előrehatolását még erős páncélos alakulatokkal is támogatták. Ezeknek sikerült is kelet és nyugat felől jövet benyomulniuk Cassino romhalmazába. Itt azonban a páncélosok ismételten olyan hatásos elhárítótűzbe kerültek, hogy sulyos veszteségeket szenvedtek és több ponton kénytelenek voltak visszavonulni.

Berlin, március 19.
Az Interinf értesülése szerint az angolok és északamerikaiak a legutóbbi 24 óra folyamán birodalmi terület és északolaszországi támaszpontok ellen intézett támadások során 106 repülőgépet vesztettek, köztük 81 négymotoros bombázót. A német sikerek oroszlánrésze a légvédelmi erőkre esett, amelyek szombaton elhárították az északamerikai berepülést Dél-Németország felett.

A keleti arcvonal déli szakaszán vívott harcok.

A Krim-félszigeten a bolsevisták pénteken Kercstől északra zászlóaljtól ezrednyi erőig terjedő csapatokkal ismételten támadtak, miközben tekintélyes mennyiségű ködfejlesztő lövedék alkalmazásával átmenetileg sikerült két ponton behatolniok a német élvonalakba. Haladéktalan ellentámadásokkal azonban jelentékeny veszteségekkel mindenütt visszavetették őket. A késő éjszakai órákban elért ujabb betöréssel szemben is azonnal megindultak az ellenintézkedések.

Eltávolítják az asszonyokat és gyermekeket Szófiából

Bolgár minisztertanács határozata értelmében az összes asszonyok és gyermekek haladéktalanul kötelesek Szófiát elhagyni. A vidékre kitelepítendőket a bolgár államvasutak a kiürítési kormánybiztosság, illetve a területi rendőri hatóságok igazolványa alapján díjmentesen szállítják. A határozat értelmében Szófiában csak a polgárilag amugyis mozgósított hivatalnokok és tisztviselők, valamint azok maradnak, akiket foglalkozásuk feltétlenül Szófiához köt.

Svájcban leszállásra kényszerítettek 13 amerikai repülőgépet

Szombaton este hivatalosan közölték, hogy szombaton délután több négymotoros amerikai bombázó ismét behatolt Svájs légiterébe. A svájci védelmi repülőrajok felszálltak és a légvédelmi ütegek is működésbe léptek. Tizenhárom amerikai gépet (...) leszállásra kényszerítettek. Három további bombázó Svájc fölött lángolva lezuhant. Az elpusztult gépek személyzetének egy része ejtőernyővel megmenekült. Közülük a sértetleneket internálták.

London:
Frankfurtot bombázták az éjszaka

Hivatalosan közlik, hogy a RAF bombázói a vasárnapra virradó éjszakán berepültek Németország fölé. A támadás fő célpontja Frankfurt városa volt.

De Gaulle beszéde (részlet):
„Franciaországban semmi fennhatóságot nem fognak tűrni, amely hatalmát nem a köztársaságtól származtatja. Vichynek egy porcikáját sem fognak felhatalmazni arra, hogy létezzen. (...) Franciaországnak ez a 30 éves háborúja Verdunnél megmentette a világot. 1940 júniusa után Churchill Nagybritanniája mentette meg a világot, Oroszország pedig ma menti meg a világot. Az Amerikai Egyesült Államok pedig meg fogják menteni a világot azáltal a támogatás által, melyet embereikkel és anyagukkal nyújtanak. Nincs más menekvés, csak az, amit e nagy államok egységének összefogott hatalma biztosít.”

Moszkva:
A moszkvai rádió jelentése szerint Ilja Ehrenburg a Vörös Csillagban azt írja, hogy a vörös hadsereg Berlin felé fog előretörni. A vörös hadsereg óceánként tör előre minden akadályon át. A vörös hadsereg már a Dnyeszternél áll s vajjon ki kételkedik ma abban, hogy el fogja érni a Pruthot, a Visztulát, az Oderát és a Spreet is?

Heti helyzetjelentés a világ árupiacairól.

Roosevelt igényt támaszt a világgazdaság nyugalmára és ezt ujra és ujra hangoztattja legszorosabb munkatársaival. (...) Hogy a valóságban hogyan fog festeni a világgazdaság fölött a Wall-Street tőkének gyámkodása, szemléltető módon mutatja Délamerikának az Egyesült Államok által való kizsákmányolása.

Fémek: Az utóbbi időben az Egyesült Államokban korlátozták az aprólőszer gyártását a nagyobb űrméretű lőszerek javára. Ez bizonyos mennyiségű színesfém megtakarítását eredményezte. Ennek következtében az északamerikai ipari termelésben észlelhető számos feszültség közül ezen a téren bizonyos enyhülés következett be.

London
Az angol rádió vasárnap európai szolgálatában mind a 24 nyelven és minden európai hírszolgálatában ujra beolvasta azt a Romániához rádió utján tegnap intézett felhívást, hogy lépjen ki a háborúból.

New Jersey
Camdenben vasárnap vizrebocsátották az uj 10.000 tonnás Dayton cirkálót. Több mint 31 millió dollárba került.

*

RÁDIÓFIGYELŐ
BIZALMAS!

London 7.45 órai magyar adásából, propaganda szólam.

Magyar Nemzet 10.15 órai magyar adásából:

Ha 1917-ben hiányzott a felvilágosítás, 41-ben nem lehetett e miatt panaszkodni. Az uralkodó rezsim 1917-ben elhitte a német vezérkar politikáját, hogy Amerika nem számít. Ma azonban? Ma is a németekre hallgatnak. A magyar nép széles tömegei tehetetlen bábuk voltak a rezsim kezében. A kormányzat már Gömbös Gyula óta teljesen megfosztotta a népet eszményétől. A szegedi forradalom rezsimjének embere, a propaganda miniszter mellét verte, hogy Horthy ellenforradalmi csapatja az európai fasizmus előfutárja volt. A sajtó, valamint a Sándor utcai hivatalos rádió hazug hirmondással törte meg a magyar nép lelkét. Ami még megmaradt a lelkekben, azt a csendőrség, a Vitézi Szék és Szombathelyi osztagai törték le. Petőfi, Kossuth nagysága még egyszer felénk fordította a világ figyelmét. A rádió és a sajtó hozza a magyarok és idegenek biztatását, jótállását, végső felhívását. Ez a két nagy szabadsághős hűséget vár; azonnali szakítást Hitlerrel, a magyarországi kormányzóklikk elkergetését. A hivatalos rádió minden területi változás ellenére zavarja hangunkat, a mi igazi hazai szavunkat. A rezsim magával rántja az országot.

Részlet a BBC európai szerkesztőjének kommentárjából:
„Az egyesült nemzetek ügye szempontjából közömbös, vajjon Hitler délkeleteurópai és északi csatlósai idejekorán elhatározzák-e magukat és elszakadnak Hitlertől. A gőzhenger halad és ha nem sikerült egyes akadályokat az utból eltávolítani, hát egyszerűen lehengerli ezeket az akadályokat.”

London 17 órai magyar adásából:

„A magyar hadsereg nem remélheti, hogy megállítja az orosz haderőket, amelyek minden vonalon áttörtek és egyik hatalmas német csapattestet a másik után semmisítették meg. A magyar hadseregnek nincs elegendő nehéz felszerelése, mert a németek nem voltak hajlandók fegyverrel ellátni. Nincs elég tisztje, főleg az oroszországi katonai katasztrófák kötvetkeztében. Nincs gyakorlata a modern hadviselésben és nincs légi hadereje az arcvonal csapatainak megvédésére, a közlekedési gócpontok oltalmazására. A magyar hadsereg szánalmasan gyenge ahhoz, hogy elhárítsa a német szövetségessel szegődött Magyarországot fenyegető szovjetorosz veszélyt.”

Románia sohasem fog lemondani Észak-Erdélyről.
Ankarából érkezett hír szerint Bukarestben március 14-én tüntetést rendeztek tiltakozásul amiatt, hogy a kolozsvári román papi szeminárium hallgatóit nemrégen megtámadták. A tüntetők előtt többek kzöött az északerdélyi román menekültek egyesületének elnöke is beszédet mondott. A szónakok hangsúlyozták, hogy Románia sohasem fog lemondani Észak-Erdélyről és kijelentették, hogy készek minden áldozatra e terület felszabadítása érdekében.

*

Vízállásjelentés:

A földmívelésügyi minisztérium vízrajzi intézete jelenti: a Duna Dunapentele és Apatin között árad, máshol apad, alacsony vízállású. (...) A Szamos Désnél minusz 40 cm. A Kőrösök Csucsánál 45 cm. A Maros Marosvásárhelynél minusz 52 cm. A Balaton Siófoknál 100 cm.

Sport:

Vasárnap délelőtt 10 órakor ismételték meg a MOTESZ rendezésében a magyar-német női és férfi válogatott tornászkeret bemutatóját a Nemzeti Sportcsarnokban. A közönség soraiban főképen a Testnevelési Főiskola hallgatói, valamint a középiskolások, lányok és fiuk voltak nagy számban képviselve. A két nemzet himnuszának elhangzása után megkezdődött a tornabemutató, amely a szombati naphoz hasonlóan a résztvevő együttesek kiváló munkájának jegyében zajlott le. A válogatott magyar és német tornászok, valamint a magyar és német hölgytornászok szebbnél szebb gyakorlatai állandóan tapsra ragadták el a közönséget. Nagyon tetszettek a német hölgyek különböző táncbemutatói is. A VII. ker. leventék csoportos és akrobatikus számának szintén nagy sikerük volt.

BSZKRT SE - DiMávag SE 2:2 (1.0) NB I, labdarúgó mérkőzés, Sport utcai pálya, 1500 néző, Játékvezető: Urbán. A délelőtt 11 órai kezdettel lejátszott mérkőzés a mutatott játék alapján igazságos eredménnyel végződött.

Kassa, március 19.
Vasárnap d.e. a Bankó-hegyen rendezték Magyarország 1944. évi 50 km-es sífutóbajnoki versenyét. A pálya a Lajos és Erika menedékházak között huzódott. Egy kör hossza 24 km. volt. A hó meglehetős rossz volt és ezért a 22 induló közül csupán 15-en futották végig a távot. A MAC versenyzői az első kör után elviaszolás miatt feladták a küzdelmet.

Nagyvárad, március 19.
Nagyváradi AC-Ujpest FC 2:1 (1:0) NB I. lab.mérk. 7000 néző, Ját.vez. Kiss M. Ernő.
Borus, kissé szeles időben folyt le a nagy érdeklődéssel várt küzdelem.

Kolozsvár, március 19.
A Kolozsvári AC vasárnap női mezei futó és fedett pálya atletikai versenyt rendezett.

*

Budapest, főváros:

Kedvezményes áru dughagymát oszt szét a főváros az üres telkek tulajdonosai között.

A kormányzó urat ünnepelte a Magyar Városok Országos Szövetsége.
A Magyar Városok Országos Szövetsége Szondy Károly polgármester elnöklésével választmányi ülést tartott. Az elnök a megjelent vidéki polgármesterek viharos lelkesedése közben megemlékezett arról, hogy nagybányai vitéz Horthy Miklóst huszonnégy évvel ezelőtt választották Magyarország kormányzójává és ebből az alkalomból hódoló feliratot intéztek a Kormányzó urhoz.

Bélyeggyűjtők figyelmébe:
Március 19-től 26-ig a bélyeggyűjtők szakkönyvtára postai francotyp gépében „Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója 1894-1944” feliratu bélyegzőt használ. Felragasztatlan, használatlan 50 fillér értékű bélyeget kell beküldeni Margit körút 51 szám alá.

Szomszédok szócsatája − nemzetgyalázással
Cibulka Kálmánné született Schwartz Fáni háztartásbeli asszony az Auguszta-telepen lakik, ahol összekülönbözött egyik szomszédjával. A szomszédasszony ugyanis hangos szóval panaszkodott a házbelieknek, hogy a Cibulka-gyerekek állandó lármájukkal zavarják őt. Ebből keletkezett aztán a szomszédasszonyok között egy heves szócsata s közben Cibulkáné goromba szavakkal úgy válaszolt a szomszédasszonynak, hogy ezért nemzetgyalázás vétsége miatt bűnvádi eljárás indult Cibulkáné ellen. A budapesti büntetőtörvényszék ötöstanácsa előtt megtartott főtárgyaláson a vádlott asszony tagadta a terhére rótt kifejezések használatát és azt állította, hogy a szomszédasszony sértegette őt. A kihallgatott tanúk vallomása alapján az ötöstanács megállapította a vádlott nő bünösségét és ezért egyhónapi fogházra ítélte el, de a büntetés végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette. A kuria dr. Soóky József elnökletével tartott tárgyalás után az egyhónapos fogházbüntetést helybenhagyta, azonban ennek végrehajtását nem függesztette fel, ugy hogy Cibulka Kálmánnénak a reá kiszabott szabadságvesztés büntetést ki kell töltenie.

A pécsi öregdiákok vidám estje. A pécsi öregdiákok Nemes Gulner Gyula társasága március 20-án hétfőn délután fél 6 órakor a Horthy Miklós Nemzeti Sportcsarnokban fővárosi művészek felléptével jótékony célú vidám este rendez, amelyet képzőművészeti kiállítással kötöttek össze.

Pénzbírsággal sujtották, mert agyovert egy macskát.
A szegedi állatvédő egyesület feljelentésére egy ottani asszonyt 50 pengő pénzbüntetéssel sújtották, mert agyonvert egy macskát.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr485869463

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Krími helyzet, dughagyma és nemzetgyalázás − ilyen volt a német megszállás napja 2014.03.19. 16:00:02

Ma hetven éve szállták meg a német csapatok Magyarországot. De milyen napra is ébredt az ország hetven évvel ezelőtt?

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kandeláber 2014.03.19. 14:32:56

Egészen biztosan így történt?
Mert manapság a németekre nem szabad egy rossz szót sem szólni.
Nem került még elő valami olyan dokumentum, amely szerint Horthy könyörgött Hitlernek hogy szállják meg Magyarországot, és annak a derék embernek megesett a szíve rajta?

S=klogW 2014.03.19. 16:18:14

"Hogy a valóságban hogyan fog festeni a világgazdaság fölött a Wall-Street tőkének gyámkodása, szemléltető módon mutatja Délamerikának az Egyesült Államok által való kizsákmányolása."

Ezt 89-ben is lehetett tudni. Antall mégis elfogadta a gyámkodást.

Fekete János, pörögj a sírodban!

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.19. 16:29:01

Ma pedig szintén a megszállók kiűzése folyik a Krímből. A megszálló ukrán haderő egy része trükközni próbál, feltétel nélküli kivonulás helyett. Bár most nem a bolsevikok űzik ki őket, hanem a krími lakosság.

Kandeláber 2014.03.19. 16:34:43

@S=klogW: Antallt rákényszerítették a paktumra.
Így lett Gönczből köztársasági elnök, és így nem lett igazságtételi és lusztrációs törvény.
El volt ez rendezve szépen.

Urfang 2014.03.19. 16:50:28

@maxval a gondolkodó birca:

Hogy lennének megszállók? Tegnap előtt még otthon voltak, azóta meg sem mozdultak, ők lettek körbevéve. A szerencsétlenek semmiről sem tehetnek, ti meg már idegből űznétek ki őket, mintha bármit is tettek volna.

Te nem látod magadon, hogy egyre agresszívabban és egyre vérgőzösebben kampányolsz? Tiszta háborús uszító propagandát nyomsz. Mit ártottak neked azok az ukránok? Miért gyűlölöd őket ennyire. Be vannak bújva oda ahol eddig a szolgálatukat töltötték, bizonyára tele van a gatyájuk az őket körülvevőktől. Miért kell neked még uszítani ellenük?

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.19. 17:00:42

@Urfang:

Idegen hadsereg egy országban, az ország kérése nélkül - ez a megszálló klasszikus definíciója.

Persze a helyzet bonyolult, hiszen eredetileg nem voltak megszállók. De már azok. Így a krími állam időt adott nekik.

Hozzáteszem: az ukrán megszállók egy jelentős része átállt a krími fegyveres erőkhöz.

Ukránok ellen semmi kifogásom, de nem szeretném ha mást országokat terrorizálna a kijevi fasiszta kormány hadereje. S persze Ukrajnán belül is abba kellene hagyniuk a szarkeverést, mert ha nem, Kelet- és Dél-Ukrajnában is felkel a nép és kikiáltja ott is a függetlenséget.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.19. 17:02:38

@Urfang:

"bizonyára tele van a gatyájuk az őket körülvevőktől"

A megoldás pofonegyszerű: kimennek a laktanyából, átadnak mindent a törvényes krími hatóságoknak, majd elvonatoznak Kijevbe, Senki sem bántja az önmagukat önként feladó ukrán fegyvereseket.

Urfang 2014.03.19. 17:17:41

@maxval a gondolkodó birca:

Jaj, mennyire cinikus amit mondasz. Nem szeretnéd, hogy Oroszországot terrorizálja az ukrán hadsereg. Nem azt mondod amit gondolsz, hanem csak uszítasz.

A Krím volt az egyetlen régió, ahol abszolút többségben voltak az oroszok, ott sem épp túlnyomó többségben, a déli és keleti tartományokban az arányuk 14% és 39% százalék közt mozog.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Russians_Ukraine_2001.PNG

Ott aztán már tényleg semmilyen alapjuk nem lehet hogy elragadják, bár ha begördülnek az orosz tankok akkor biztos ott is lehetne ilyen gyönyörű 97%-os népszavazásokat tartani, főleg ha az Ukrajnához tartozáshoz nem is lehet szavazni.

Te meg már megint csak fenyegetőzöl. Az oroszok nevében az ukránok ellen. Az ilyen mentalitással csak lejáratjátok azt az ügyet, aminek a Krímben még csak-csak volt valódi magyarázata, bár már ott is nagyon kilógott a lóláb.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.19. 17:36:55

@Kandeláber: nem volt semmi kényszerítés, antall maga egy komcsi balek volt, vagy tudatos hazaáruló, lehet választani. mindenesetre fura, hogy a tavaszi nagytakarításból semmi nem lett, mégis ezt propagálják. tehát tudatos hazaáruló volt

Bell & Sebastian 2014.03.19. 17:47:27

Gój motorosok, mint visszatérő motívum.

Csörcsillnek ahhoz azért volt elég esze, hogy Monte Cassino -t lendzsel önkéntesekkel vetesse be, súlyos véráldozatuk árán. Azzal hitegetve őket, hodzs majd visszakéri alássan azt a területet az Orosztól, ahonnét Angliába emigráltak.

A végére már nem emlékszem, vajon visszakapták-e?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.19. 18:09:59

@S=klogW: már miért forogna? minden úgy történt ahogy akarták ők. fekete ezért kapott prémiumot, amit állítólag még kádár előtt is titkolnia kellett.
ejj ezek a kettős állampolgárok

Szindbad 2014.03.19. 18:57:39

@tesz-vesz: Én tudom, nem volt hazaáruló.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.19. 20:22:16

a g*ci az még mindig csúnya szó Gellért.

@Szindbad: nem tudhatod. mert az biztos hogy hazaáruló volt, ez száz, csak az a kérdéses, hogy szándékosan, van oktalanul.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.03.20. 08:36:05

Ha már a Krím. Tegnap hallom a tévében, hogy a Szvoboda párt Kárpátalján, főként Beregszász környékén akar letelepíteni 150 Krímből menekülő családott. Aztán gyanítom, hogy jönnének a többiek is. Dettó, ahogyan a koszovói szerbeket telepítették le a Vajdaságban, ami nem csak magyar-szerb, de szerb-szerb konfliktusokat is gerjeszt a mai napig.

S=klogW 2014.03.20. 08:43:15

@tauglich: A Kis-Antant él és virul. EZ az EUnak is érdeke, Magyarország ill a magyar mint nemzet léte biztonsági kockázat csak a kis-antant zsarolására jó.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.03.20. 08:56:25

Még mindig a Krím (ill. Ukrajna) és a kis Földes megint magát savazza.

index.hu/kulfold/2014/03/20/igy_raboltak_el_ukrajnaban/

Most már nem egyszerűen kulturális újságíró, de bátor haditudósító is.

Kandeláber 2014.03.20. 11:00:18

@tauglich: Új Orosz Józsink van Földes személyében?
Cirillbetűsök ezek is, azok is (mármint a szerbek-ukránok).
Nekem ez az újsütetű ukrán-imádat nagyon nem jön be.
@tesz-vesz: Nem tudom. Rebesgetnek valamiféle "rózsadombi paktumról".

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.20. 12:42:25

Ez a nemzetgyalázás-kártya a korban úgy működhetett, mint ma a rasszizmusantiszemitizmus-kártya.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.03.20. 14:14:15

@Kandeláber: nekem ez az egész ukrán-orosz konfliktus magyar belpolitikára erőltetése nem jön be.

Kandeláber 2014.03.20. 16:33:22

@tauglich: A szoclibeknek viszont bejön.

S=klogW 2014.03.20. 22:31:01

@Alick:

Ron Paul doki hajlandó használni a józan eszét, ezért nem fogják sose az usa elnöki székébe engedni.

Az evolúció megfordítója... vissza a fára! (törölt 2014.03.21. 04:29:04

@maxval a gondolkodó birca: azert azok a "nembolsevikok" eleg nagy lelkesedessel vonulnak a helyi Lenin szobrokhoz.
Mashol meg a gonosz fasiszta, nagyon naci ukranok ledontottek azokat.

Ha mar ilyen lelkesen tamogatod a nepek onrendelkezeset, akkor egyutt drukkolhatnanak a kaukazusi muszlimoknak, hogy vegre elszakadjanak a ruszkiktol. Ugye az o szabadsagharcukat is tamogatod a ruszki elnyomas ellen nem csak az ortodox tesoid agressziojat?

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.21. 08:48:02

@Az evolúció megfordítója... vissza a fára!:

Oroszországban a kommunista párt erős, rendszeresen 25 % körül kap a választásokon. Azaz átlag minden negyedik orosz kommunista.

A népek önrendelkezése bonyolult folyamat. Alapvetően ki kell harcolni, ajándékba senki sem adja.
süti beállítások módosítása