A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet
2014. február 07. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet

zsido_szervezetek.jpg

Nyúljunk forró témához. A legforróbbhoz.

Kényelmesebb lenne persze hallgatni, tudván, hogy egy ilyen témában balról meg jobbról is súlyozni, centizni, méricskélni, mondatonként, szavanként elemezni szokták az egyszeri véleménynyilvánítót, de mit lehet tenni. Beszélni, írni, vitázni kell, higgadtan, normálisan. Enélkül nem lesz normális közélet. Vagy csak az abnormálisaké lesz a terep. Abból meg már sokunknak elege van.

Nos, párbeszéd és vita zajlik a kormány és a zsidó szervezetek között: bojkottálja-e végül a Mazsihisz az idei holokauszt emlékév kormányzati programjait, vagy esetleg Orbán Viktor ígért válasza fogja enyhíteni a feszültséget?

Csütörtökön találkoztak a Zsidó Közösségi Kerekasztal tagjai a Lázár János vezette kormánydelegációval. A zsidó szervezetek javaslatára felvették a napirendi pontok közé a német megszállás emlékművének kérdését, Szakály Sándor történészprofesszor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatójának Kamenyec-Podolszkijjal kapcsolatos kijelentéseit és a tervezett Sorsok Háza nevű intézménnyel kapcsolatos vitákat. Végleges megállapodás nem született az egyeztetésen, a következő napokban mind a zsidó szervezetek, mind a kormány részéről további állásfoglalások várhatók a témával kapcsolatban. Talán jobb most, előre szólni, mint utólag okosnak lenni.

*

Gyűjtsük össze először az Orbán-kormány vezető politikusainak kijelentéseit a holokausztról és az azért viselt magyar felelősségről.

„Megtört szívvel hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt. Ugyanakkor hálát adunk Istennek, hogy a náci és nyilas pusztítás ellenére nálunk autentikus zsidó közösség maradhatott életben, amely Európa egyik legtekintélyesebb és legősibb zsidó közössége. Hálát adunk Istennek, hogy ezzel egész Magyarországot gazdagabbá tette. Mi azt is megtanultuk, hogy az antiszemitizmus nem természeti csapás, hanem emberek műve. Ezért mindenkinek át kell éreznie a saját, személyes felelősségét. (...) Amikor a jó emberek akarata érvényesült itt, Magyarországon, akkor a magyarok és a zsidók békében és sikerekben gazdagon éltek együtt, és ha szükség volt rá, a magyar állam megvédte minden polgárát. Az antiszemitizmus az az állapot, amikor az emberben a gonosz veszi át az uralmat, és ez a veszély bennünket, keresztényeket is fenyeget. Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos bűnöket követtek el” – mondta Orbán Viktor a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésén 2013-ban.  A miniszterelnök egy minapi levélben úgy fogalmazott: „A magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának”. 

Szintén 2013-ban Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában című, a Tom Lantos Intézet által szervezett budapesti konferencián arról beszélt: „A magyar állam is felelős volt a holokausztért”; és „a magyar állam szembefordult saját polgáraival, sőt segédkezett abban, hogy kiirtsák őket”. 

Martonyi János külügyminiszter úgy fogalmazott: „A magyar holokausztot magyarok követték el magyarok ellen, az elkövetők és az áldozatok egyaránt magyarok voltak”.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár nemrég arról beszélt az UNESCO párizsi székházában a nemzetközi holokauszt-emléknapon: „Magyarországnak szembe kell néznie azzal, hogy nemcsak ellenünk követtek el bűnöket, és nemcsak mások felelőssége a magyarországi holokauszt, hanem mi is vétkeztünk önmagunk ellen”; és „a magyar állam egyes vezetőit súlyos, személyes felelősség terheli a magyar zsidók deportálásáért. Saját polgáraik halálra ítéléséért. A magyar állam nem volt képes megvédeni saját polgárait, de nem is követett el minden tőle telhetőt”. 

Hogy miért gyűjtöttem ezeket a kijelentéseket össze? Mert végső soron ezek a kormány kimondott és írásba adott álláspontjai erről az érzékeny, máig ható történelmi témáról. Amikor az emlékévvel kapcsolatos viták kapcsán a kormányt kritizálják, végső soron ezzel a jelenlegi kormányállásponttal vitáznak a vitapartnerek. Ennek tükrében érdemes hát az esetleges bojkottról, annak arányosságáról, megalapozottságáról és hasznosságáról gondolkodniuk az illetékeseknek.

*

Vegyük most röviden sorra a három jelenlegi vitapontot a kormány és a zsidó szervezetek között.

A frissen kinevezett Szakály Sándor történész Kamenyec-Podolszkijjal kapcsolatos kijelentései súlyos érzéketlenségről árulkodnak. Mert lehet, hogy a Kamenyec-Podolszkijhoz vezető deportálások akkor és ott hivatalosan idegenrendészeti eljárásként indultak, a deportálások rövidesen embertelen és erkölcstelen embervadászattá alakultak, majd a zsidók tömeges kiirtásának első felvonása lettek  amelynek felkavaró epizódjairól érzékletesen írtak a helyszínt felkereső Slachta Margiték. Ezt 2014-ben, az akkor és később történtek teljes tudatában, új kormányzati kinevezettként átgondolatlan fél mondattal elintézni, súlyos hiba, és semmiképp nem vezet az ijesztő önbizalommal Veritasnak nevezett intézmény igazságkeresésének sikeréhez.

A német megszállás emlékműve, annak előkészítése, a most ismerhető tervei, és annak üzenete kapcsán Tauglich kolléga összefoglalta a lényeget: „A példa nélküli rohamtempóban most felállítani tervezett, a német megszállás emlékének szentelt Szabadság téri emlékművet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektként kezeli a kormányzat; ami annyit jelent, hogy az emlékmű megvalósítása kikerül a szokásos eljárásrend alól. Nincs szükség tervpályázatra, nem szükséges a hagyományos véleményezési eljárások lefolytatása és ami talán a leglényegesebb: nincsen mód semmiféle társadalmi és szakmai vitára, ami egy ilyen jellegű emlékmű esetében egész egyszerűen elfogadhatatlan. Ráadásul ismerve a leendő emlékmű zavaros jelentéstartalmát és az 1944-es német megszállást émelyítő giccsparádéval relativizáló fogalomrendszert, az világnézeti hovatartozástól függetlenül ugyancsak elfogadhatatlan és józan ésszel érthetetlen.” Ha valamiből, a kormány ebből engedhetne a leggyorsabban: az emlékmű ne most, ne ebben a formában és ne ilyen eljárásban valósuljon meg. Egy normális folyamat és normális párbeszéd végén megszülető normális szobrot jövőre, a II. világháború lezárásának hetvenedik évfordulójára is fel lehetne állítani.

Sorsok_Haza_jozsefvarosi_palyaudvar_holokauszt_gyermekaldozatok.jpg

A harmadik vitatéma a Sorsok Háza. Igaza van Schmidt Máriának, amikor arról beszél: szinte pontosan ugyanolyan viták folynak a Sorsok Háza, mint anno a Terror Háza körül. Hosszú évek után pár hónapja újra végigjártam a Terror Háza kiállítását. Ma is ugyanolyan erős és megrendítő, mint egy évtizede. A Terror Háza sokat tett azért, hogy hazai és külföldi tömegek ismerjék meg jobban a 20. századi diktatúrák világát. Történészi viták voltak és lesznek is körülötte, ezzel nincs is baj. Ahogy a Sorsok Háza körül is. Nem hiszem, hogy Schmidt Máriát félteni kellene a vitákban való részvételtől. Amit nem értek, az az eleve felháborodott és elutasító álláspont, amit sokan a Sorsok Házával szemben az első pillanattól kezdve képviselnek. Egyet tudok érteni Petri Lukács Ádám véleményével: „Ha a Sorsok Házából kijőve megértik a gyerekek, mi történt akkor, és kérdezni kerekedik kedvük – remélhetőleg otthon is –; és válaszokat kutatnak és megértik az iszonyatot, a SOA borzalmát; egyúttal a személyes felelősség, az egyéni út választásáról is benyomást szereznek; mondjuk egyszerűen arról, hogy akár jó ember is lehetsz; akkor is, ha a tömeg ordas – annál fontosabb missziót nem nagyon lehet elképzelni. Épp ezért ámulattal figyelem, hogy mennyi ellenséges indulatot gerjeszt egy szép idea már születése pillanatában.”

Schmidt Mária az elmúlt hónapokban a zsidóság képviselőivel egyeztetett és magyar értelmiségieket, művészeket kért fel a Sorsok Háza kialakítása kapcsán a közös gondolkodásra. A témával kapcsolatban olyan reagálások is érkeztek, mint Karsai László súlyosan méltatlan reakciói, vagy Konrád György válaszlevele, melyben nemes egyszerűséggel az életrajzi könyvének a felhasználását ajánlja a Sorsok Háza megalkotóinak. A hírek szerint a kormány hajlandó tárgyalni a Sorsok Házáról, ami egyrészt természetes, másrészt pedig mégis csak fontos lenne az is, hogy a vitában valamiért érintett felek, értelmiségiek tényleg részt is vegyenek, és ne a sértett reagálások határozzák meg a párbeszédet. Itt van például György Péter megfontolt és megfontolható véleménye„Ez a kiállítás nem akkor jár igaz úton, ha az áldozatok halálához vezető, tévesen sorsszerűnek tekintett utat rekonstruálja, hanem akkor, ha azt tárja fel kérlelhetetlenül, amit az elkövetők tettek. Ha a megsemmisítés elkövetésének történetét mondja el végre, hogy a ma élők is megérthessék, mit műveltek elődeink kortársaikkal, és miféle átkot hagytak utódaikra”. 

*

„A Holokauszt hetvenedik évfordulójára meghirdetett emlékév jó lehetőség az egész magyar társadalom számára, hogy a ki nem beszélt történelem, egy építő társadalmi párbeszéd témájává lehessen. Mint holokauszt túlélők gyermekei és unokái kötelességünk a megemlékezéseken részt venni, de a történelmi felelősséggel való őszinte szembesítés és az ebből leszűrhető össztársadalmi trauma megküzdése nem a zsidó közösség, hanem az egész magyar társadalom ügye. Ezért káros, ha ez a téma a zsidó közösség és a Kormány »alkudozásává« silányul” – írja Köves Slomó. Ezekkel a gondolatokkal csak egyetérteni tudunk.

Mélyen átérezzük a magyar zsidók fájdalmát a II. világháború és a holokauszt tragédiájáért. Igen, a magyar állam felelős volt. Felelősek voltak a zsidók elhurcolásában tevékenyen részt vevő magyarok, ahogy azok is, akiknek módjukban állt volna tenni ellene, de nem tettek semmit. És tisztelet azoknak a magyaroknak, akik bármilyen módon részt vettek a német megszállás és a zsidók jogfosztása, elhurcolása elleni küzdelemben.

Megértjük azokat a családi és személyes fájdalmakat, amik most, a hetvenedik évfordulón újra előtörhetnek és felerősödhetnek az érintettekben és leszármazottaikban. A lassan telő idő majd egyszer, a kései utódoknak elhozza a megbékélést, ahogy a tatárok és a törökök megannyi tragédiával járó pusztítása is a távoli múlt ködébe veszett az elmúlt évszázadokban. Ezt a távoli időpontot mi már nem fogjuk megérni. Ma élünk itt, együtt, privát és közösségi érzékenységeinkkel. Épp ezért értjük meg a mindezek folyományaként megjelenő csoportdinamikákat is, amelyek a mai zsidó közösségi vezetőket a bojkott gondolata felé terelik. Hetven év telt el azóta, hogy a magyar állam nem hogy levette a kezét állampolgárai egy részéről, hanem egyenesen segédkezett azok megsemmisítésében. Nem tudjuk így nem észrevenni azokat a lelki mozgatórugókat, amelyek most, az évfordulón a mai magyar állammal szembeni, újbóli gyanakvásra, összezárásra és kiállásra sarkallják a zsidó közösség egyes tagjait. 

Mégis, próbáljuk meg együtt elképzelni és távolabbról szemlélni, mi lesz akkor, ha a zsidó szervezetek tényleg bojkottálják a magyar kormányt a holokauszt emlékév kapcsán.

*

Mert mi lesz a bojkott bejelentésének másnapján?

A kormány biztosan a helyén marad. A kormánypártok támogatottságát aligha fogja csökkenteni a bojkott híre. A Jobbikét sem, sőt. Akik eddig is gyűlölték az Orbán-kormányt, ezután is gyűlölni fogják. Akik meg a hívei, nem emiatt fognak eltávolodni a kormánytól.

Megjelenik majd egy sor olyan cikk a nyugati sajtóban, Amerikától Ausztriáig, mely szerint Magyarországon fokozódik az antiszemitizmus, a kormány pedig kokettál a szélsőjobbal? Na és, mondhatja majd a megedződött kormánypárti külpolitikus és kommunikációs agytröszt: ez ment 2010 óta, és ez megy majd tovább is. A kormány megtanult együtt élni a nemzetközi sajtóössztűzzel, ami ráadásul semmit nem változtat a hazai beágyazottságán, támogatottságán; sőt, ezzel (is) tudta folyamatosan és sikeresen kommunikálni a nagyvilággal folytatott küzdelem létét és fontosságát.

Az ország népe másnap is felébred, és dolgozik tovább. A polgárok többsége valószínűleg hallani sem fog az ügyről, a kicsit tájékozottak nagy része meg – ne legyenek kétségeink  annyit fog nagyjából gondolni, indulattal vagy indulat nélkül: „ezek a zsidók megint kavarnak”. Ott lesznek még a különböző hevületű antiszemiták, akiknek nem is kell több, mint egy ilyen hír, hogy két fokkal feljebb csavarják a zsidózó tempót az online felületeken és a valós életben.

Ehhez képest fájdalmasan kicsi és szűk azok köre, akik zsidóként vagy nem zsidóként a sebek begyógyításán, a normális egymás mellett élésen, a közös múlt emlékezetén, a közös jelenen és jövőn fáradoznak. Akik nem kérnek az évszázados árkokból; és ha már kezükbe került egy lapát, nem az árkok mélyítésén, hanem betemetésén dolgoznak, ki így, ki úgy. A jelen helyzetben a kormány és a zsidó szervezetek közötti kompromisszum elmaradása, sőt, az esetleges bojkott meghirdetése ezt a sok éves aprómunkát teszi tönkre. Emiatt lesz, aki kétségbe esik, lesz, aki kiábrándul, és hagyja az egészet a fenébe. És persze lesznek egy páran olyanok is, akik ebben az esetben sem hagyják elveszni azt az álmukat, hogy egyszer egy normális közéletű, normális országban éljenek  itthon, nem máshol.

Végül: fájdalom kimondani, de a megegyezés elmaradásával, a bojkottal legrosszabbul a magukat zsidónak vagy zsidó származásúnak valló magyarok fognak járni, akiknek  a Mazsihisz közlése szerint  jelentős része a keményebb fellépés, a bojkott meghirdetése mellett foglalt állást. 

Mert ahogy írtam: a bojkott másnapján az ország tovább működik, az élet megy tovább. És a nagyrészt egyébként indifferens, közömbös, kisebb részt különböző fokon a zsidóságtól idegenkedő magyar többségi társadalomban tovább élnek a zsidó (származású) honfitársaink is, akár akarták a bojkottot, akár nem. Nem tudok mást mondani: a bojkott nem fog javítani a hazai zsidóság helyzetén, rontani viszont tud. A Mishpaha blog kormánnyal szemben is erősen kritikus szerzője arról ír: „Magam nem csak reálpolitikai okokból tartom károsnak a teátrális bojkott hirdetést. Az ugyanis nem csak azt zárja karanténba, aki ellen irányul, hanem azt is sarokba szorítja, aki ezzel az eszközzel él.” Valahogy így.

Én pedig egyáltalán nem akarom, hogy közös hazánkban bárki is sarokba szorítva érezze magát származása vagy vallása miatt. Ezért szorítok a kompromisszumnak. Mindkét fél engedékenységének.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr145803613

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Sorsok Háza - mert miért ne? 2014.02.08. 10:02:03

van orvos, meg van gyerekorvos. most van holokausztmúzeum (meg terror háza), de lesz gyerekholokauszt-múzeum is, 5 millárdér'! mer mér ne? nem a Regnum Marianum templomot kell újjáépíteni, hanem újabb holokauszt múzeumot kell építeni ötmilliárd forint...

Trackback: Világ zsidóságai egyesüljetek 2014.02.07. 21:30:58

         A szajján a Moszad nemhivatalos és önkéntes segítője; olyan zsidó, aki a diaszpórában élve bármikor készen áll arra, hogy az izraeli titkosszolgálat kérésére (ingyen és bérmentve) segítse azt azon a t...

Trackback: martonyi és a Nemzet tragédiája 2014.02.07. 19:47:28

  Martonyi: A holokauszt a legnagyobb nemzeti trauma A holokauszt a legnagyobb nemzeti trauma számunkra, jelentette ki Martonyi János külügyminiszter a Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában című, a Tom Lantos Intézet által szervezett nem...

Trackback: A kormány és a zsidó szervezetek: egy bojkott, és ami utána jöhet 2014.02.07. 14:13:02

Párbeszéd és vita zajlik a kormány és a zsidó szervezetek között. Fájdalom kimondani, de a megegyezés elmaradásával, a bojkottal legrosszabbul a magukat zsidónak vagy zsidó származásúnak valló magyarok fognak járni. Ezért szorítok a kompromisszumnak.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:03:37

Nagy a tét, a múlt, jelen és jövő. Alkalomadtán jusson mindenkinek az eszébe a Passió. Nem a flagelláns változata, hanem az igazi.

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 14:03:53

Akkor építsék meg félig.

Az egy jó kompromisszum, nem?

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:05:55

@Robinzon Kurzor: Vagy adja oda oda a lóvét, majd megoldják maguknak.

freehckr 2014.02.07. 14:14:53

Semmiség, csak egy pillanatkép a Fidesz-KDNP slendrián, dilettáns kormányzásából, és tulajdonképpen a hazai degenerált posztkommunista politikai elit működéséből... ezek a kisstílű botrányok mennek a két MSZMP utódpárt (Fidesz-MSZP) között nagyjából két évtizede, miközben már nem a velünk, hanem az utánunk csatlakozott EU tagállamoktól is leszakadóban vagyunk.

Ez a holokauszt emlékévezés is pontosan annyira lett előzetesen egyeztetve az érintettekkel, olyan szinten lett megtervezve, felmérve az esetleges kockázatok, előnyök és hátrányok szempontjából minden téren, mint például az online pénzárgépezés. A vége az lesz, hogy jó néhány műsor/emlékmű/múzeum projekt jövőre lesz halasztva, mert nem fognak elkészülni vele időre, de persze az adófizetők pénzéből újra erre elkülönített több tízmilliárdos költség jövőre is az utolsó forintig el lesz tüntetve...

A posztkommunista elmebaj évről-évre jobban teljesít.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 14:17:55

Lázár J. a tárgyalás után bejelentette, hogy Orbán V. hétfőn válaszol a zs. szervezetek felvetéseire. Ezt követően a mazsihisz elnöke bejelentette, hogy vasárnap dönteteneka bojkottról.

Ennyit a párbeszéd(készség)ről:-)

Kandeláber 2014.02.07. 14:22:04

A nemzetközi helyzet bojkott nélkül is fokozódik.
Itthon pedig megmarad pár száz kóser szendvics, oszt jónapot.

Urfang 2014.02.07. 14:25:35

A szobor ügyet egyszerűen meg lehetne oldani. A birodalmi sas mellé oda kell tenni egy kis sunyi nyilas varnyút, ami ugyanúgy ott sertepertél az angyalka körül mint a nagy testvére és akkor máris közelebb állna a történelmi igazsághoz.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:27:13

@bbjnick: Ilyen már volt, hogy tévedésből az ítéletet olvasták előre. Azt most nem mondta Pincsijancsi, hogy pár száz ember revolverezi a kormányt?

deeed 2014.02.07. 14:28:02

Kurva egyszerű ! Ha nem kell nekik a pénz, akkor költsék lélegeztetőgépekre. Azt úgy is szereti a magát balnak nevező oldal....

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:30:56

@Urfang: Egyre rosszabb, mert még mexikói galambnak nézik és szóba kerül az aranyvonat.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:33:39

@deeed: Ne viccelje el, ha vákuumos nagyobbító jobban elkélne mindkettőnek.

Urfang 2014.02.07. 14:36:51

@Bell & Sebastian: Inkább legyen ott jól láthatóan a nyilas varnyú, mert különben meg azt lehet hinni, hogy berepült az angyalka tógája alá és a nemi szervét birizgálja.

Urfang 2014.02.07. 14:38:09

@Bell & Sebastian: Inkább legyen ott jól láthatóan a nyilas varnyú, mert különben meg azt lehet hinni, hogy berepült az angyalka tógája alá és a nemi szervét birizgálja.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:44:37

@Urfang: Körmönfont módon keverné bele a felszabadítókat is, nem mondom!

Urfang 2014.02.07. 14:50:10

@Bell & Sebastian: Azok ott vannak szemben. Már mindenki ott van a buliból: megszállók, felszabadítók, áldozatok, már csak a nyilas varnyúkról nem tudjuk, hogy kik voltak. Magyarok vagy nem, jók vagy gonoszak, stb.

maxwell, a fontoskodó birka · http://gyuloltellensegeink.blog.hu/2011/09/20/a_belgak_2 2014.02.07. 14:51:52

Mire készülnek a zsidók? Nem szoktak ők csak úgy pénzt visszautasítani...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.02.07. 14:56:30

Eddig a buta vagy hazug mondatig tudtam komolyan olvasni:

"Amikor az emlékévvel kapcsolatos viták kapcsán a kormányt kritizálják, végső soron ezzel a jelenlegi kormányállásponttal vitáznak a vitapartnerek."

Nem, nem ezzel, hanem azokkal a lépésekkel, amik ennek mind ellentmondanak. Ha szépen beszélsz az asztal fölött, alatta viszont bokán rúgod a szemben ülőt, és amikor ezt ő szóvá teszi, megíratod a bloggereddel, hogy ejnye, pedig te milyen szépen beszéltél, no, arra mondják a zsidók, hogy hücpe.

Szegény biciklit sikerült már többeknek több irányban is túltolni, pedig már 8 ezer soá-túlélő sincs az országban. A többieket, akármilyen származásúak, már csak ide dobta a gép. Készen kaptunk egy múltat, amit nem kértünk.

Egyébként pedig nem olyan forró téma ez, csak most éppen hűtővíznek használják Paks-2-höz, meg a többi panamához.

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 14:56:34

@bbjnick:

Ez egy klasszikus gyáva nyúl játék, amit a kormány kezdeményezett olyan pályán, és olyan téttel, amiről pontosan tudta, hogy lesz rá partner.

Ezért csinálja az egészet, nem akar itt senki párbeszélni.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 14:59:22

@Urfang: Ezt úgy oldanám meg, hogy beöltöztetnék párat és őrt állnának körülötte. Több előnye is lenne.

Urfang 2014.02.07. 15:01:56

@Bell & Sebastian: De hát megmondta az Orbán is, hogy nem akarják nyilas kegyhellyé alakítani a teret. Vagy ezt a Feldmájer mondta?

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:05:49

@Holger Hartland: Eddig úgy tudtam, hogy a _zsidó_ pimaszság és cinizmus kifejeződése a hücpe (Chuzpe).

Mi például nem is használjuk.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:07:38

@Urfang: Amelyik még nem látott kegyhelyet, csak az mondhatta.

TG69 2014.02.07. 15:10:09

Ugyanmár ergé! Minek ilyen hosszan írni arról az egyszerű tényről, hogy
a1) az emlékmű szöges ellentétben áll a kormányzati kommunikációval, de mivel annak jóváhagyásával készültek a tervek ez meglehetősen hiteltelenné teszi azt.
a2) Vajon mi vezérli a kormányzatot erre a kettős beszédre?
a3) Nem érzed, hogy nem kompromisszumkészséget kell kérned a felektől, hanem hogy a kormány fújjon teljes visszavonulót (mint ahogy írod is az elején, ne most, ne ilyet és ne így)?
a4) Ez az egész nem a nyugatias párbeszéd és vita, hanem egy prosztó rezsim újabb saller osztása/kapása...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 15:12:16

@Robinzon Kurzor:

Értem, a kormány a hibás azért is, ha a zsidók hazudnak!:-)

==T== 2014.02.07. 15:12:26

A zsidóság számaránya - és ebbe az anyai és apai ágon zsidók is benne vannak - magyar népességen belül 1 max 2%.

Amíg a hivatalos magyar politika nem kezeli a helyükön/súlyukon őket, addig menni fog a cirkusz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 15:15:08

@Bell & Sebastian:

"Ilyen már volt, hogy tévedésből az ítéletet olvasták előre." --- írja.

Nekem is ez jutott eszembe: a zs.-k összekeverték az ítéletet a vádbeszéddel:-)

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:16:13

@TG69: Két urat szolgálni. -írhatta volna röviden. Orbán Viktor szétválasztotta a Hazugság tengerét! -ez meg a pozitivista változat. Mindenki választhat.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:17:55

@==T==: Téves, mert egyedül több barátom van.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:20:21

@bbjnick: Ne becsülje alul őket, mivel -véleményem szerint- egyedül ők értelmezik helyesen a kompozíciót. Rajtam kívül, persze. :)

Urfang 2014.02.07. 15:23:57

@Bell & Sebastian: Most gondold el, hogy oda jár majd a sok újnyilas és mutogatják egymásnak, hogy látjátok nem mi voltunk, csak a németek csinálták, a nyilasok keze tiszta volt mint az angyalé.

Viszont ha ott lenne a nyilas varnyú is a sas mellett, akkor mindjárt elmenne a kedvük, hogy ott ájtatoskodjanak a kegyhelyükön.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 15:27:01

@Urfang:

A Solymos Esztert, mondjuk galambként, nem szeretnéd beleaplikálni a kompozícióba?

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:27:05

@Urfang: Ne remélje, ilyen Jancsó -film sincs, hát még.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 15:28:24

@bbjnick:

A Solymos Esztert, mondjuk=A Solymosi Esztert, mondjuk

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:32:29

@bbjnick: Hogy jön ide a Tóni húga? -kérdezi Umslág.

Oblomov 2014.02.07. 15:33:22

"Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár nemrég arról beszélt az UNESCO párizsi székházában a nemzetközi holokauszt-emléknapon ..."

Ez ugyanaz a Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár, aki létrehozott egy kormányközeli kutatóintézetet, hogy kutassa, amit az MTA még nem kutatott meg rendesen? Majd mikor Szakály igazgató úr megkutatta, akkor még mindig igazgató maradhat?

ergé, biztos, hogy Lázárék nem a bojkottot akarják inkább?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 15:36:11

@Urfang:

Te komponálgatsz itt össze-vissza:-)

Mekkora balfasz duma már, hogy nyilas emlékhely lesz a német megszállási emlékmű, amikor a nyilasok németbarát politikát folytattak:-)

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:36:33

@Urfang: Nem bővíthető a helyszínen, de Photoshoppal majd megoldja, Hócipő lehozza, Hajdúsztív felnyerít.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:42:57

Héj, a gyermekmolesztálásról egy szó se? Az a harmadik téma.

==T== 2014.02.07. 15:43:29

@Bell & Sebastian: Mi a téves? Kb. 10 millióan élnek az országban, a zsidók létszámára vonatkozóan pedig 80-200 000fős becsléseket lehet olvasni.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.02.07. 15:43:32

le kell fújni az egész hülye emlékévet.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:44:54

Nyugaton már bemegy a rabbi keresztény önkéntese az alsóba és jól elmagyarázza. Mink itten úgy le vagyunk maradva, mint a disznózsír.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:46:41

@==T==: A legutóbbi számlálásból való adat, ahonnan is eltűnt egymillió cigány. Ennyit erről.

==T== 2014.02.07. 15:47:57

@Bell & Sebastian: Mi a téves? Kb. 10 millióan élnek az országban, a zsidók létszámára vonatkozóan pedig 80-200 000fős becsléseket lehet olvasni.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.02.07. 15:48:03

és ez a szerző szerint megfontolt és megfontolandó:

"Ha a megsemmisítés elkövetésének történetét mondja el végre, hogy a ma élők is megérthessék, mit műveltek elődeink kortársaikkal, és miféle átkot hagytak utódaikra"

átkozottak vagyunk? nebasszmánki velünk, ergé. te teljesen hülye vagy?
a hollánutcai átok, az fogott rajtatok. ott adták a kezetekbe a magyar bőrnek szánt korbácsot.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 15:51:47

@==T==: Ne erőltesse, ennyi még Svájcban is van, pedig ott nincs is. (60.000 hívő)

Bell & Sebastian 2014.02.07. 16:00:52

Egy belsős nekem azt mondta, hogy teljes a célközönség érdektelensége a holorendezvények iránt, ezért csavarják fel az önmarcangolásra hívást és veszik célba a gyerekeket.

Mojzes Pál (törölt) · http://mpgondolatok.blogspot.hu/ 2014.02.07. 16:03:08

Most komolyan, ez Magyarország legégetőbb problémája?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:09:23

@jose maria padilla: @rajcsányi.gellért (ergé):

Aki ilyeneket irkál, az valóban megfontolt és megfontolandó vélemények kútfeje:

„...a nemi szerepek, a testi adottságok, az etikai normák, a szerelem mibenléte, mindezek a fogalmak, kulturális és testi gyakorlatok egy új mintázat mentén rendeződnek át: a homofóbia semmivel nem kisebb, s nem kevésbé neonáci öntudat, mint a rasszizmus bármely formája.

(...) A náci gondolatnál, öntudatnál semmi sem öl gyorsabban.

Az önazonosság ezen formája, ezen uralma – rettenetes csapás volt, amelyből még mindig nehezen térnek magukhoz a leszármazottak. Az önazonosság ugyanis nem testi adottság, hanem folyamatos küzdelem, amelynek centrumában a test és a lélek kritika, reflexió által történő felszabadítása áll. A határátlépés kérdése ezért lett korunk félreismerhetetlenül saját kérdése. Mert csak akkor tudjuk meg, hogy mit tettünk, mit tettünk magunkkal és mással, amikor visszafelé tekintünk.” (www.litera.hu/hirek/gyorgy-peter-a-hataron-az-atvaltozas)

:-[

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:13:54

@Oblomov:

Meg tudnád értelmesen fogalmazni, hogy mi Szakály kijelentésével a probléma? Fogadjunk, hogy nem!:-(

Jack Torrance 2014.02.07. 16:23:27

@bbjnick: mert a kormány már számtalanszor bebizonyította a kompromisszumkészségét :)
Azt kell higgyem, nem veszel tudomást a tényekről.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:29:37

@Jack Torrance:

Szerintem te nem veszel tudomást a tényekről!:-)

Ha én csütörtökön kérésekkel fordulok hozzád, amire te úgy reagálsz, hogy hétfőre eldöntöd, mit válaszolsz, mire én bejelentem, vasárnap eldöntöm, hogyan reagálok majd a hétfői válaszaidra --- mit gondolsz te akkor rólam?:-)

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 16:33:29

@bbjnick:

Elmondtam neked, hogy mi az, amit látni ugyan látsz, csak úgy teszel, mint aki nem érti.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:33:56

@rajcsányi.gellért (ergé):

Inkább ezt fontolgasd @ergé, ne a györgypétert!

(HARMINCKÉT SOR A BOLDOGSÁGRÓL)

Boldog jövő! - gondoltatok-
e már, feleim, arra, hogy
mit is jelenthet, mit jelent ez? -
Mindig csak az álló jelenhez
mérünk, és hát képzelünk jobbat
(s még azt is lemondón! - : “hisz rosszabb
úgysem lehet!” -) - - Igényeink,
sajnos, csak a való szerint
alakulnak - - - a sose-rest
agy máris, lám, kétkedni kezd:
Ide hát, aki volt már boldog!
hadd lám: mennyi ideig tartott?
egy órát? egy napot? hetet?
kibírt-e ugyan éveket?
Igen: kibírt? - mert idegek,
rághatatlanok kellenek
ehhez is, mint a szenvedéshez!
hogy bele ne rokkanj, hogy élhess!
s teherbírás! - : mert hát teher
ez is, és csak cipelni kell,
ha jólesik is. -
Mielőtt
fölhúznók hát azt a jövőt,
hagyjunk egy csöpp időt, gyarlók, mi,
amely alatt meg tudjuk szokni,
edző-kúrát, átmenetet -
bizony, edződni, emberek,
edződnünk kell még ehhez is!
(mivelhogy nincs rózsa tövis
nélkül.) -
S ki néktek most így ír
- mert épp akadt fölös papírja - :
hiszi, hogy majd ezt is kibírja
az ember - mert sokat kibír.
---------------------------------------
Emeletről emeletre bukdácsol az ember, s megpihen egy-egy lépcsőfordulón. Sóhaja vers, indu­­lata magasság; sóhaja mélység, indulata költemény. S megyünk, megyünk, meg-megszök­ken­ve vagy bukdácsolva, hétrét kiegyenesedvén s derékfájással, magas vérnyomással, boka­süllyedéssel fizetve meg az árát, hogy nem négykézláb járunk. S öregszünk, születnek új halottaink. Nincs vége, sosincsen a pörnek. Fiaink, unokáink mind több panaszt s mind több reményt örökölnek. Ugyancsak egy ismeretlen XX. sz.-i költőnél olvasom e négy sort:
Szégyen a szó, ha nem vigasz,
szégyen a vers, ha nem igaz;
igaz vagyok s szégyentelen,
akárcsak a történelem.
Vigasz?
Idehordani mindent, ami jó, mindent, mindent idehordok,
fölkutatok mindent, mindent, ami használ,
mindent, amit el sohasem felejthet az ember,
hogyha szilárdítani szeretné magát - letanyázni a drága vigasznál,
mert a vigasz a legnehezebb - be nehéz, be nehéz vigasztalódni!
ó, hol van a szó, hol az enyhület, ó, az erő - az erő, a valódi!
Ez volna, Yeats mester? - :
... But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face - - ?
És hogy lehet, ó, hogyan is lehet úgy vigasztalódni, hogy azért ne felejtsünk?
hogy el ne fakuljon, de azért - de azért ne fájjon az emlék!
hogy hulljon a múlt, de ne haljon.
Hogy a fájdalom is csak energiaforrás -
ó - soha más ne legyen!
Erre találjatok írt, csodaírt, ó, doktorok!
erre szavakat, költők!
szillogizmust erre, elmék!
Bepörölni a létet az elmúlásért
- három s egynegyed milliárdan fölperesek! -
vesztes fölperesek!
véget sosem ér,
megújul, újra meg újra, megújul a kereset.
Öregasszony-hang, feketekendős-hang, érdes sírással, haj-
tépő, száj-gyömködő és hörgő, vízbefúló, vízrehulló -
hogy vigye, vigye, vigye patakocska, patakocska, hab
elmossa, partra ne vetődjék, partra vetődjék, ott tátogjon,
múljék bele a csöndbe - -
Gyermököm, édes,
ó, aki voltál.
Ó, mire éltél,
ó, mire holtál,
Gyermököm, édes,
ó, aki voltál.
Miért szenvedtél
ki a kereszten.
Ó tüdőbajtól
csontig erezten.
Szuronnyal szíved
mért hogy szúrták.
Máglyád micsodás
lángok gyújtják.
Ó, fiam-édös,
holnap-álom.
Eggyem-ékös
boszorka-lányom!
Jaj, anyám, jaj, jaj,
virrad a hajnal
s véle halálom.
Jaj, anyám, jaj, apám,
jaj, arám, szeretőm.
Vérbe hull a napom,
vére hull delelőn.
Földön-pokol-kemence,
jaj, tüze éget.
Jaj, fiam, lányom,
jaj, apám, jaj, anyám,
téged.
S születnek, születnek új halottaink.
Nincs vége, sosincsen a pörnek.
Fiaink, unokáink mind több telet
s mind több tavaszt örökölnek.
(S kellemetes kikeletnek
rügy-fakasztó hangjai
kedveskedve csicseregnek,
megpendülnek mindenek.
Pendelyes kis sugaracskák
derületre intenek,
elviháncolván napestig;
szándékuknak igaz voltán
ember, állat megmelegszik. -
Kiröptetvén ablakon
szárnyas csitkóm, friss erőre
kap a primőr abrakon.)
-------------------------------------
Uram, én kiszállok a buliból - mondá a lovag. - Vagy engem
találtak ki rosszul vagy a világot. - Uram, itt valami bökkenő van.
Meg is halnék, mert úgyis az lesz a vége, de Hamlet kollégám
elriaszt:
To die - to sleep - to sleep - perchance to dream -
oh, there’s the rub!
Ez itt a bökkenő!
De mit tegyek, ha lejárt az időm.

mek.oszk.hu/02900/02916/

Bell & Sebastian 2014.02.07. 16:37:09

@bbjnick: Nna, egyet mi is ismerünk, aki elhiszi ezt a baromságot.

Ismerem, ismerem, ismerem, ismerem, / és ki is merem már mondani, azt hogy / rég kiismertem már ezt, ismerem, ismerem ezt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:41:50

@Bell & Sebastian:

Amit György Péter ír, az nem csak hazug, de logikátlan is:-(

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 16:47:17

@bbjnick:

Arra a felvetésre, miszerint kinyalhatod-e a seggem, hétfőre ígérek neked választ.

Ha te tényleg nem olyan vagy mint azok a zsidók ott a MAZSIHISZ-ben, akkor -- a párbeszédkészség jegyében -- hétfőig nem is reagálsz erre, hanem illedelmesen megvárod a megfontolásom eredményét.

Veridicus76 2014.02.07. 16:48:28

Rohadt unalmas és fárasztó Rajcsányi Gellért filoszemita nyafogása.
A kormány hálószaggató öngólt lőtt az emlékévvel, innentől a munkásőrös Mazsihisz meg a többi szélsőséges zsaroló cionbagázs minden nap azzal fogja revolverezni őket, hogy balhé lesz, ha a magyar állam nem úgy táncol, ahogy a Síp utcában fütyülnek. Persze ez a minden gátlást elveszített arcátlanság abból a szempontból hasznos, hogy sok naiv, jóhiszemű álmodozót észre térít, világossá téve, hogy miféle terror uralkodik Magyarországon. Nagyon ideje, hogy a keresztény magyarság visszaszerezze szuverenitását, mindenféle értelemben.

Kandeláber 2014.02.07. 16:48:34

@jose maria padilla: A Hollán Ernőben pofázott Schröder is, úgyis mint a GAZPROM képviselője.
@Bell & Sebastian: Részemről teljes lesz a bojkott.
Még a környékét is elkerülöm egy ilyen szeánsznak.

Veridicus76 2014.02.07. 16:49:58

És nagyon ideje volna, hogy - ha létezik ilyen - legalább egy épeszű, tisztességes, Magyarországhoz lojális zsidó szervezet fölemelje a szavát, és tiltakozzon a minden mértéket elvesztett, történelemhamisítástól sem visszariadó habzó szájú, rasszista magyargyűlölő cionfröcsögés ellen.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 16:50:17

@bbjnick: Kikapta a legjobb riposztot, ami csak a györgypétereknek adható. Számukra ismeretlen nyelven.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:51:05

@Robinzon Kurzor:

Kivel kellene a kormánynak tárgyalnia ezekben az ügyekben, ha nem a zsidó szervezetekkel? Vagy azt akarod sugallni, hogy a zs. szervezetek nem alkalmasak arra, hogy saját ügyeiket egyeztessék-megtárgyalják a kormányzattal?

Egyébként a napokban már Gerő András is odáig jutott, hogy (az ATV-ben) óvva intette a zs. szervezeteket, hogy ezt játsszák, amit játszanak, mert ebből nem lehet jól kijönni.

pocaklakó minimanó 2014.02.07. 16:53:27

Száz emlékházat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 16:54:33

@Bell & Sebastian:

Szilágyi Domokos nagy magyar költő volt, Isten nyugosztalja!

Bell & Sebastian 2014.02.07. 16:54:54

@bbjnick: Formált értelmesnek tűnő szöveget a hívószavak köré, amiknek se füle se farka. Vadászik Arisztid és jön egy nagy medve.

danesdzsu2 2014.02.07. 16:55:12

"Nyúljunk forró témához. A legforróbbhoz."

Végre valaki megírja az igazat az 55 milliárdos offshore hátterű gázügyről:)

Olvasom is gyorsan tovább.

Jack Torrance 2014.02.07. 16:58:04

@bbjnick: ha tudom (és te is tudod), hogy én úgysem lennék hajlandó kompromisszumra, ha részemről az egész tárgyalás csak időhúzás, átverés, akkor nem mindegy? Azt gondolnám, hogy nem vagy hülye (persze ez csak fikció :) )

Bell & Sebastian 2014.02.07. 17:00:30

Remélem, nem félreérthető, hogy melyik mire válasz.

@Kandeláber: Én bizony elmegyek, november legelején van a napja. Olyankor nem mesélünk vicceket (csak hogy kereszthivatkozással végképp elbizonytalanítsam a falnak fülét).

Tündér_Lala 2014.02.07. 17:05:18

Sajnálom, de azt kell mondanom, hogy a kompromisszumhoz két fél kell.
Itt azonban az egyik fél kizárólag diktálni akar és úgy gondolja a másik félnek a diktátumokat maradéktalanul teljesítenie kell.

A kívánatos megbékélés azonban nem teljesülhet, amíg folytatódnak a sorozatos provokációk (kinek és miért érdeke ez ?), amíg a történelmi tényeket is elfedítve, figyelmen kívül hagyva igyekszenek minnél feketébbre festeni a magyar társadalmat, miközben magukat hófehér áldozatnak állítják be. Ez persze megint csak hazárd játék (pillanatnyilag képviselhető), de a megbékélést nem szolgáló magatartás.
Szretném, ha a belátás képessége mindkét oldalon megtalálható lenne.

mement 2014.02.07. 17:07:29

Mig ti fasszopó kommunisták azon aggódnak hogy sikerűl e kialakitani normális párbeszédet a zsidókkal, addig a fasszopó kommunista kormány áttolt minket ázsiába.

A lényeg, hogy látszik a mandinercsináló urakon, ki hova teszi a prioritást, kinek mi a fontos.

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 17:15:44

@bbjnick:

Ha a kormány a zsidó szervezetekkel akar egy leendő emlékmű tárgyban egyeztetni, akkor azt teheti, amivel kezdeni kellett volna: leül velük egyeztetni.

Ebben a kérdésben, ha tényleg a párbeszéd és a megegyezés lenne a cél, akkor így csinálták volna ... és annyira nem vagy hülye (bármennyire is próbálod eljátszani), hogy ne értsd: a tény, hogy nem így történt, nem egy Patyolat-osztályvezető egyéni hibája (amiért majd önkritikát gyakorol), nagyon is szándékos.

A rohamtempó, nemzetbiztonsági okokra hivatkozó titkos beszerzési eljárás mint egy irányba mutat -- és ez nem a párbeszéd iránya.

Most sem azt mondja a kormány, hogy oké, elcsesztük, menjünk vissza a start mezőre és kezdjük előröl: jó napot, zsidók, mi vagyunk a kormány, van itt ez az emlékév, csinálnánk egy fasza emlékművet, hoztunk pár skiccet, melyikhez mit szóltok?

Vagy szerinted hétfőn ezt mondaná Orbán, csak ez a csúnya MAZSIHISZ már előre hisztizik?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 17:28:16

@Robinzon Kurzor:

1) A német megszállási emlékmű nem holokauszt emlékmű; ahhoz a magyar zsidóknak épp annyi közük van (sem több, sem kevesebb), mint bármely magyarnak.

2) Szakály semmi olyasfélét nem mondott, ami egy történész számára vállalhatatlan lenne.

2) A Sorsok Háza felügyelőbizottságában számos zsidó ül, többek között a mazsihisz elnöke is, úgyhogy, teljesen képben vannak a projekttel kapcsolatban --- fentebb hivatkoztam Gerő Andrásra (aki nem az a kimondott újnyilas arc), már ő is szóvá tette nyilvánosan(!), hogy a zs.-k hülyét csinálnak ezzel a cirkusszal magukból.

pocaklakó minimanó 2014.02.07. 17:47:42

@Robinzon Kurzor:

"...és ez nem a párbeszéd iránya."

Nem is, mert a párbeszéd iránya valami ilyesféle szok' lenni...

"Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke a Budapesten tartott közgyűlés előtt a Süddesutche Zeitungban éles hangú cikkben bírálta a magyarországi antiszemitizmust és Orbán Viktort – aki, mint írta, a demokrácia harcosából egyre inkább a nacionalizmus ideológusa lett -, s a miniszterelnök kapott bírálatot a ZSVK nyilatkozatában is, melyet a rendezvényen tartott beszéde után nem sokkal bocsátott ki a szervezet. A ZSVK vezetése azonban lemaradt egy brosúrával, amikor nem vett tudomást Orbán Viktornak a kongresszus kezdőnapján az izraeli Jediot Ahronotban megjelent interjújáról, melyben a miniszterelnök elítélte a Jobbikot, leszögezte, hogy nem kormányozna együtt velük, sőt, kisebbségi kormányzás esetén a támogatásukat sem fogadná el." (szombat.org)

Az ítélet már meg volt írva és kóser ürgebőrbe is volt kötve. A szemét alcsúti patás meg keresztbetesz ennek a nyílt párbeszédre való törekvésnek.

Nem is véletlen, hogy az utána következő, a párbeszédre alapból fogékonyak általi bocsánatkérést a mértékadó nyugati sajtó valahogy "véletlenül elfelejtette" leközölni, mert csak a párbeszédre alapból fogékonyak letolását volt képes.

Belerondítanak itt a virtuális rettegdébe, kérem szépen! :)

pocaklakó minimanó 2014.02.07. 17:48:52

@Robinzon Kurzor:

"...csak ez a csúnya MAZSIHISZ már előre hisztizik?"

Lauderék is előre szoktak hisztizni. Ld. eggyel feljebb.

Ez most akkor genetikai prevenció, vagy mi? :)

Oblomov 2014.02.07. 18:13:44

@bbjnick:
most ugye abban az összefüggésben vetődik fel a probléma, hogy Szakály egy zsírúj állami intézet kurzustörténészeként bemutatkozott. Olyan durván, hogy Lázár verbálisan rögtön ki is hátrált mögüle.

Amúgy meg ismerem a történetet. Azzal érvelt Szakály az ATV-ben, hogy nem tudták a magyar hatóságok, hogy mi lesz a deportáltak sorsa, ők csak kitoloncolták a hontalan zsidókat. Nade hova, és mikor? Háborús területre, ellenséges országba civileket? Kozma Miklós elég nagy játékos volt ahhoz, hogy ilyen fogalmatlannak ne lehessen utólag beállítani. A Szakály által használt korabeli terminólógiával persze meg lehet próbálni ezt is. Főleg egy olyan belpolitikai közegben, amikor egyébként is legszivesebben a németekre kennénk mindent.

Bell & Sebastian 2014.02.07. 18:37:19

@Oblomov: Tudja az a baj, hogy egy nagyívű egyenessel összehúzta a kezdetet a véggel, hogy megállapítsa, azokat a szerencsétleneket a halálba küldték. Ami meg közte volt, az nem érdekes.

Ezt ugyanígy el lehet játszani nagyban is, a megszállást követő deportálásokkal.

Teljesen fölösleges szemantikai vita, amikor az első esetben jogerős bírósági végzés mondja ki az állam felelősségét, a második esetben meg négyhatalmi egyezmény.

Élőt-holtat ki lehet rángatni az ítélőszék elé sokadszorra is, csak az a probléma ezzel, hogy a számon kérők maguk ellen hangolják a még megmaradt lojálisokat és egészségesen gondolkodókat.

A feloldhatatlan ellentét forrása azon egyszerű tény, hogy nem megy egyszerre az empátia számonkérése és a különállóság hangsúlyozása!

El kellene dönteni végre, hogy melyik kapura játszanak? Volt rá idő éppen elég, ha nem sikerült, arról nem a nyomorult utódok tehetnek.

A világ nem fog visszatolatni kétezer évet, hogy kiderítse, mit keresett a Credóban Pilátus? Vagy mennyit?

Oblomov 2014.02.07. 18:53:14

@Bell & Sebastian:

Nem húztam össze semmit. Pont ahhoz ragaszkodnék, hogy a történész maradjon a szakmájánál, és ne nyaldossa a politika farát. A politika meg ne fizesse le ezért.

Oblomov 2014.02.07. 18:59:25

@Bell & Sebastian:

Nem húztam össze semmit. Pont ahhoz ragaszkodnék, hogy a történész maradjon a szakmájánál, és ne nyaldossa a politika farát. A politika meg ne fizesse le ezért.

Kandeláber 2014.02.07. 19:05:36

@Bell & Sebastian: Én akkor a temetőbe megyek, mert Halottak Napja lesz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 19:07:20

@Oblomov:

Mi köze annak Szakály munkahelyének egy történelmi vitához? Mit szólnál hozzá, ha holnap, mondjuk, Krausz eltávolítását követelné valaki az ELTÉ-ről, mert nem ért vele egyet egy esemény szakmai megítélésében?

Szakály az új intézet felállítása kapcsán témákat említett, amelyekkel (nem kellő kutatottságuk miatt) az intézetnek foglalkoznia illenék: többek között a '41-es kitoloncolásokat is. Megjegyezte, ezekről is vita van a történészek között, vannak, akik a deportálások kezdetének tekintik ezeket, ő inkább idegenrendészeti eljárásként határozná meg ezeket az intézkedéseket. Ehhez, szerintem, történészként joga van; ő, az általa ismert forrásokból, ezt a következtetést vonta le. Lehet vele szakmai érvek mentén vitatkozni --- de a meglincselését követelni, milyen alapon?!

A deportálás és a kitoloncolás (mint idegenrendészeti eljárás) is egy államigazgatási fogalom. Használatuk nem ideológiai vagy erkölcsi kérdés, hanem szakmai. A két esemény (a '41-es és a '44-es) más céllal és más módon került végrehajtásra. Történészként indokolható álláspont, hogy a kettő között határozott distinkcióval éljünk. Ezt teszi Szakály.

Hogy milyen veszélyes a történelemmet ideológiai-politikai-hatalmi játszmák eszközeként használni, azt a mi generációnk alaposan megtapasztalta --- legalább nekünk lehetne annyi eszünk, hogy elutasítjuk az efféle aljas játékokat!

S hogy mennyire nemtelen a Szakály elleni embervadászat, mi sem bizonyítja jobban, minthogy kik és hogyan támadják! Például (meg)hamis(ított) hivatkozásokkal próbálják lejáratni! Ebbe a posztba is linkeli @ergé Slachta Margit, a szociális testvérek főnöknője, gróf Szapáry Erzsébet, dr. Szabó Imre pápai kamarás gróf és Apponyi György országgyűlési képviselő korabeli figyelemfelkeltő, tiltakozó levelét, úgy, ahogyan azt Nyáry Krisztián idézi. Csakhogy Nyáry kihagyja a levélből azt a bekezdést, amelyben a levélírók elismerik az idegenrendészeti eljárás szükségességét! Azaz, úgy támadja a levéllel Szakályt, hogy kihagyja belőle azt a bekezdést, amely Szakályt igazolja!

Kell ez nekünk? Nekem nem!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 19:10:19

@bbjnick:

Mi köze annak Szakály=Mi köze Szakály

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 19:30:47

van orvos, meg van gyerekorvos.
most van holokausztmúzeum, meg terror háza, és lesz gyerek holokauszt múzeum is, 5 millárdér! mer mér ne?

Tehetetlen Dodó 2014.02.07. 19:32:05

@bbjnick: Az egész Szakály-ügy egy megfélemlítési akció. A történészek (és persze egyéb szakágakban ténykedők) móresre tanítása: aki nem hajlandó bizonyos dogmák mentén működni, azt egyszerűen ellehetetlenítik, sőt megpróbálják egzisztenciálisan is tönkretenni. Ráadásul folyamatosan változnak a frazeológia játékszabályai, ami tegnap még semleges, szakmai meghatározás volt, az egyik percről a másikra veszélyes, tiltott fogalommá válhat, így a bunkó bármikor lesújthat az óvatlan megnyilatkozóra. Tipikus példa ez az ügy is, de hasonló volt a Romsics-cirkusz is. Cél a teljes elbizonytalanítás, a fogalmak tetszőleges bármikori átértékelhetősége révén elért überpíszí öncenzúra bevezetése.
Mindezt a liberális demokrácia, a gondolati-, szólás- és véleményszabadság legnagyobb dicsőségére.

LuxAeterna 2014.02.07. 19:39:00

@tesz-vesz: meg a második generációs meg a harmadik generációs meg az ezredik generációs holokamutúlélők kárpótlása.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 19:50:43

ergé a mandiner zsidóügyi szakértője. kicsitnagyon sárga, savanyú, de a mienk!

"Beszélni, írni, vitázni kell, higgadtan, normálisan. Enélkül nem lesz normális közélet."

mikor vitáztál te erről?
az abnormális közélethez te is hozzájárultál, mikor egy teljesen és botrányosan egyoldalú posztot lehoztál, ami azt mutatja hogy a magyarok mind antiszmiták, és sehol egy infó a zsidómentésről, vagy arról, hogy Horthy segítette volna kimenekíteni a zsidókat, de elutasították a külföldiek.

" bojkottálja-e végül a Mazsihisz az idei holokauszt emlékév kormányzati programjait"

mi az hogy végül???
ha bejelentették akkor már vigyék végig ezek a gerincetelen ávósok és besúgók, moszad-ügynökök, ne hisztizzenek feleslegesen, amúgy is minden támogatástól meg kéne őket fosztani, a holo muzeóm maradhat a többi
izrael majd fizeti a zsidó költségeket. persze csak azokat amiket legális.
titkosszálgáltattal át kell világítani az összeset, az árulókat letartóztani, ill. kutasítani, a többi maradhat.
mi az hogy még itt ők dirigálnak?
ez MAGYARország, ha nem tetszik el lehet innen menni, elleszünk mi itt a fütyülős barackkal.

mellesleg a "majdnem beszervezett" orbánt is át kéne világítani, ne a cirkumcíziót nézegesse egész nap, lusztrációt nem végezte el, ezért őt is oda lehet állítani a falhoz a kommunista bűnösök közé

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 19:51:53

@LuxAeterna: megérdemlik, minden pénzt megérdemelnek ezek a zsidók, egyem a kis szívüket, olyan hasznosak, olyan okosak, olyan aranyosak, legszívesebben egész nap a kis fejüket simogatnám

Oblomov 2014.02.07. 20:06:11

@bbjnick:
Ha azt írod, hogy szarügy "a történelemmet ideológiai-politikai-hatalmi játszmák eszközeként használni", akkor hogy kérdezhetsz olyat, hogy "mi köze Szakály munkahelyének egy történelmi vitához"?

Szakály momentán nem az MTA Törtténettudományi Intézetének igazgatója. A Kormány külön neki gründolt egy intézetet. Így járt Bíró Zoltán irodalomtörténész, vagy Szász Jenő (nemtom mi volt ő civilben, azon kívül, hogy Kövér barátja) is.

Szerintem a deportálás kérdése sem olyan bonyolult. Idegeneket ki lehet toloncolni, ha van hova. '41 júliusától már nem volt hova.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 20:18:11

" nálunk autentikus zsidó közösség maradhatott életben ..

Hálát adunk Istennek, hogy ezzel egész Magyarországot gazdagabbá tette. "

mivel? az ávóval? ezt az orbánt tényleg beszervezték, már kínában is méltatta a kommunista diktatúrát, pont azt is ergé írta meg ide.

áruljátok már el nekem, hogy milyen jó dolgokat csinált a zsidó közösség, úgy kollektíve, 1945 után!

"Az antiszemitizmus az az állapot, amikor az emberben a gonosz veszi át az uralmat, ez a veszély bennünket, keresztényeket is fenyeget"

ez egy ösztönös kísértésnek tűnik akkor.
de miért akarja bemocskolni orbán a keresztényeket, és főleg: miért mondja magára, hogy keresztény, amikor ateista?

"Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos bűnöket követtek el"

szerintem nincs olyan rossz keresztény, aki embert ölne, vagy rabolna ki. mert az nem keresztény. ja, óvoda kialakítása nem rablás.

„A magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának”

ez egy fokkal azért jobb mint martonyi legnagyobb tragédiája:
kkbk.blog.hu/2013/10/21/martonyi_es_a_nemzet

jaj most ergé elkezdni idézni az összes fideszest, még több holokausztozó cikk lesz a mandineren.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 20:19:50

@Oblomov:

1) Szakály nem ma találta ki (pozíciójához) a szakmai álláspontját. Nemrég az ATV-n azzal "vádolták", hogy ő már másfél évvel ezelőtt is kifejtette "ezen" véleményét egy történészvitán, amiről videofelvétel is van. Gerő András meg is jegyezte, hogy ez az ő (mármint Szakály) szemléletébe "be van kódolva". Érdekes, hogy ez ma vált problematikussá!:-)

2) A deportálás kérdése nem bonyolult, de nem is egyszerű:-) A kitoloncolás kérdése sem bonyolult, de nem is egyszerű: a felvetésedre az a válasz, hogy '41 nyaráig épp azért nem toloncolták ki azokat, akiket kitoloncoltak, mert szovjet megszállási övezet volt az a terület, ahonnét az illegális bevándorlók többsége Magyaro.-ra érkezett (tehát, nem volt hová visszatoloncolni őket); '41 nyarán ez a helyzet megváltozott (a korabeli terminológia szerint felszabadultak azok a területek, ahová vissza lehetett toloncolni az illegális bevándorlókat).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 20:23:28

@Tehetetlen Dodó:

Ez, bizony, így van! Két fő vonalon, két tébolyult ideológia mentén zajlik leginkább a destrukció és a terror: a genderideológia (a buzitébolyda és házatája) és a holokult/holohit (a holokauszt és házatája).

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 20:30:14

a magyar állam nem volt szuverén, értsük már meg tibi bácsi, hogy így nem lehet hivatkozni rá magyar államként

tehát hiába futsz be önként a üldözők elől a sikátorba, ha más irányba nem tudsz futni tőlük, akkor nem önként futottál be oda, nem szabad cselekedetből.

lázár elég sokat vétkezett amiért kötelet érdemelne, de engem és az országomat hagyja ki a vétkekből. mit kellett volna csinálnia a magyar parasztnak? lelővetnie magát a csendőrrel, amiért elviszik "dolgozni" a zsidókat a katonai szolgálat helyett?

"Hogy miért gyűjtöttem ezeket a kijelentéseket össze?"

mert meghunyászkodó, szerviens, asszimilált, konformista filoszemita vagy?

ergé, csinálhatsz még 6000 posztot a zsidószenvedésről, akkor is utálni fogják a zsidók, zsidóvezetők a magyarszívűeket, a fideszedet is. miért? mert olyan posztokat csináltál, amiben megbélyegzed a magyarságot, miközben ártatlanok, ez egy mókuskerék ergé, és önként futsz folyamatosan benne, ahelyett hogy a sarkadra állnál,kihúznád magad és átlátnád, hogy nem emberi, hanem POLITIKAI okokból kell itt holokausztozni
de hát mit lehet azzal kezdeni, aki képtelen érdemben átlátni, és boldogan és önként teszi, amit nem kéne tennie?

én gyerekkoromban éreztem utoljára együtt a zsidókkal, mert akkor olvastam holotúlélők könyvét. azóta felnőttem és látom, hogy itt már rég nem erről van szó.

slachtát már beidézte bb bácsi, ugye?

"Ámbár elismerjük, hogy bizonyos, hazánk területére beszivárgott és Magyarországgal semmi közösséggel nem bíró elemek – legyenek azok zsidók vagy nem zsidók – eltávolítása fontos nemzeti érdek, mégis a legélesebben elítéljük az akciónak összes felsorolt mozzanatait és végrehajtásának a módját."

Budapest, 1941. augusztus 20. Szent István király napján.

Gróf Apponyi György, Slachta Margit, dr. Szabó Imre és gróf Szapáry Erzsébet úti beszámolója a kárpátaljai deportálás körülményeiről. (1941. augusztus 20.)
(Az úti beszámolót közzétette Majsai Tamás: Iratok a kőrösmezei zsidódeportálás történetéhez 1941, Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1986. Budapest)

www.hvg.hu/tudomany/20110901_kamenyec_podolszkij_meszarlas_1941

ők ezt írják:
"elismerjük, hogy bizonyos, hazánk területére beszivárgott és Magyarországgal semmi közösséggel nem bíró elemek – legyenek azok zsidók vagy nem zsidók – eltávolítása fontos nemzeti érdek"

a semmi közösséggel nem bíró zsidó elemeknek lehet magyar állampolgársága? mintha ők ezt mondanák, ill ha ezt mondják, mi van ha van magyar állampolgárságuk? szerintük akkor is helyénvaló, ha korrekten, tisztességesen hajtják végre?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 20:44:51

ha annyi pénzünk lenne hogy elkölteni se tudnánk, és lenne elég objektív a közbeszéd, tehát nem agymosásból állna, hogy magyarok elleni népirtásokról is beszéltünk már, és lenne ennek is múzeuma, akkor azt mondanám, hogy jó, legyen sorsok háza.

de nincsen ennyi pénzünk.

majd ergé meg orbán meg lázár a saját vagyonából fizeti, meg kértek szijjártótól, talán elkülönít ennek is egy kis pénzt, ennek úgyis mestere ő is, h többet tud megtakarítani, mint amennyit keres, majd ezek a gazdagok összedobják, de engem hagyjanak ki belőle, inkubátorért szomjazik a nép, nem felesleges, haszontalan giccsparádéért.

nem érdekel milyen jó kis szinekúra posztokat akarnak betölteni a mandarinos csinovnyikok.

"Amit nem értek, az az eleve felháborodott és elutasító álláspont, amit sokan a Sorsok Házával szemben az első pillanattól kezdve képviselnek. "

DRÁGA, érted ergé, DRÁGA! lehet hogy a fideszesek már elfelejtették ezt a szót, de erre 1 millió is drága lenne, mert van már, mert túl van reprezentálva, mert haszontalan, mert nincs értelme, és én nem szeretném ha a gyerekemet ijesztgetnék ideje korán, már óvodásokra, kisiskolásokra akarják ráhozni a frászt, olyan szinten beteges ez!
remélem most már azért érted. szívesen. majd még korrepetállak, téged is meg lolát is. petrit nem!

ephart 2014.02.07. 20:58:37

"Karsai László súlyosan méltatlan reakciói"

pár éve voltam egy fórumon ahol ez a Karsai körömszakadtáig állította hogy nem voltak magyar keresztény vértanúk az elmúlt 70 évben.látni kellet volna azt a tenyérbemászó cinikus arcát miközben erről gagyogott

dr kíváncsivagyok 2014.02.07. 21:06:25

"Hogy miért gyűjtöttem ezeket a kijelentéseket össze? Mert végső soron ezek a kormány kimondott és írásba adott álláspontjai erről az érzékeny, máig ható történelmi témáról. "

No,...feledékeny barátom....akkor elmondom :
az ,..hogy mit mond semmit sem jelent , hiszen Orvbár megmondta
" ne azt figyeljék ,amit mondok ,..hanem amit teszek !"

Amiket idéztél...azokat MONDTA,...amiket meg tesz , : nácik kituntetése , náci írókat a tantervbe vett , pénzzel támogatott náci osszejovetelek , náci szinigazgato kinevezése, stb.

Kettos beszéd , nyílt náci -szimpatizálás !!!!

NA ,...EZERT NINCS IGAZAD !!!

ephart 2014.02.07. 21:06:33

a zsidók már érzékelik hogy túlgaloppírozták magukat .nem lesz itt semmi bojkott .azzal csak magukkal basznak ki.Lázár világosan megmondta a zsidók ellenére nem építenek a magyarok egy újabb Holoszentélyt.akko meg ugrik a zsé. és hát tudjuk az nagy Úr arrafelé

dr kíváncsivagyok 2014.02.07. 21:08:56

@bbjnick:

"1) Szakály nem ma találta ki (pozíciójához) a szakmai álláspontját."

Ezért lett kinevezve...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 21:10:27

@dr kíváncsivagyok:

": nácik kituntetése , náci írókat a tantervbe vett , pénzzel támogatott náci osszejovetelek , náci szinigazgato kinevezése, stb." --- írod.

Kíváncsi lehet, hogy vagy, de hogy doktor nem, az kurvafix!:-) Tudnál neveket is mondani? Ugye, hogy nem?!

dr kíváncsivagyok 2014.02.07. 21:10:56

@Oblomov:
"Szerintem a deportálás kérdése sem olyan bonyolult. Idegeneket ki lehet toloncolni, ha van hova. '41 júliusától már nem volt hova. "

Jól megvilágítottad , ezért is nem "idegenrendészeti kérdés " volt, hanem deportálás !

dr kíváncsivagyok 2014.02.07. 21:14:02

@bbjnick:
"": nácik kituntetése , náci írókat a tantervbe vett , pénzzel támogatott náci osszejovetelek , náci szinigazgato kinevezése, stb." --- írod.

Kíváncsi lehet, hogy vagy, de hogy doktor nem, az kurvafix!:-) Tudnál neveket is mondani? Ugye, hogy nem?! "

Tudok , feledékeny barátom :
Dorner Gyorgy , Tormay Cecil , szélsojobb ifjusági táborokat támogattak állítólag "véletlenul ", amint a Karpátia zenekart is "véletlenul "tuntették ki !

Túl sok a "véletlen" ,...ez már tendencia !!!

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 21:15:35

Kedves megvezetett szájtépők!
Eszitek a maszlagot, mellékhatásként bőszen veritek a verni valót kibaszott nagy magyarságotokra. Csak azt nem veszitek észre, hogy az "egy a tábor....." jegyében ez a cél. A legegyszerűbb eszköz ehhez, rá vagytok vezetve, ismét a zsidókhoz viszonyítva fejeződjék ki a nemzeti érzés. Lázár a kormány képviseletében tart egy megbeszélést, majd bejelenti, hogy nem kompetens, meg kell várni a főnök véleményét. A takony meg csak nyúlik.
Sőt, az egész mizéria vélt kollektív bűn, kollektív felelősség maszatolásából ered. Ezzel is ez volt a cél...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:16:37

"ahogy azok is, akiknek módjukban állt volna tenni ellene, de nem tettek semmit.

És tisztelet azoknak a magyaroknak, akik bármilyen módon részt vettek a német megszállás és a zsidók jogfosztása, elhurcolása elleni küzdelemben."

tehát ezt azért érdemes tisztázni: mit lehet tenni a német megszállás ellen? ergé ugye nem a felesleges vérrontás híve? azt a 10 magyar katonát azért érdmes lenne kiemelni, aki meghalt a megszálláskor.

"az újvidéki vasúti hídnál került sor komolyabb összetűzésre a német és magyar csapatok között, mivel a Magyar Király Honvédség hídőrséget adó 16. határvadász zászlóaljának kerékpáros százada tüzet nyitott a határ-hídon engedély nélkül átkelni akaró német csapatokra. A rövid tűzharcba a teljes magyar határvadász zászlóalj nem tudott felfejlődni és bekapcsolódni a német szakaszok határozott fellépése miatt, azonban még így is az eseménynek 26 német – főként tisztek – és 1 magyar – Marancsik Pál honvéd – halottja lett. Marancsikot Bácsalmáson temették el" wiki

hol volt a többi haláleset? ki tudja?

"a tatárok és a törökök megannyi tragédiával járó pusztítása is a távoli múlt ködébe veszett az elmúlt évszázadokban. Ezt a távoli időpontot mi már nem fogjuk megérni. "

és miért ergé? nem akarnál találgatni két zsidósajnáló poszt között? két holokausztmúzeum, két holokauszt hír között?

"Nem tudjuk így nem észrevenni azokat a lelki mozgatórugókat, amelyek most, az évfordulón a mai magyar állammal szembeni, újbóli gyanakvásra, összezárásra és kiállásra sarkallják a zsidó közösség egyes tagjait. "

aki szerint megismétlődhet a holokauszt az sürgősen hagyja el a közéletet és kezeletesse magát az egyik belvárosi pamlagon.
nincs szükségünk elmebetegek hiszterizálására, de tudjuk nagyon jól, hogy ezek a holomajmok nem elmebetegek, hanem tudatos és korrupt hazudozók, akik akárcsak a rákos gyerekek mögé bújó zsidó, balogh istván, igencsak kártékonyak.

ha olyan naiv vagy ergé, hogy azt hiszed balogh nem lehet bűnös csak azért mert gyermekrákosokakkal foglalkozik, akkor azonnal hagyd el a közéletet! ilyen értelmiségre nincs szüksége a magyar nemzetnek, minden sarkon okosabb emberek kerülhetnének a helyedre,
na ugyanez vonatkozik a holokasuztozásra, holoiparra is.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 21:20:11

@dr kíváncsivagyok:

Dörner György vagy Tormay Cécile mióta náci? Tormay kifejezetten ellenségesen nyilatkozott és viselkedett a hitlerájjal szemben, Dörnert sem hallottam még soha, sehol nemzetiszocialista nézeteket kifejteni. A Kárpátiáról (sem)mit sem tudok, de kizártnak tartom, ha náci nézeteket hangoztatna, akkor lemezeket adhatna ki és koncertezhetne Magyarországon.

Szóval, milyen nácikat is tüntet ki és támogat a jelenlegi kormány?

Kim Jong Un 2014.02.07. 21:23:40

Zsidok minek ugatnak allandoan bele minden szarba?

ephart 2014.02.07. 21:26:26

@biboldó: nem lenne fair...elbuknád

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:28:56

A kormány biztosan a helyén marad."

nofene, venidvidivics, pedig elvileg nemzetiek szavaznak a fideszre nem?
aki nem agyhalott az el tudja dönteni mennyire nemzeti, népi érdek egy újabb drága múzeum. a nagypapi hátizsákjával azért már eltakarodhatna a "majdnem beszervezett" orbán a fenébe

"Megjelenik majd egy sor olyan cikk a nyugati sajtóban, Amerikától Ausztriáig, mely szerint Magyarországon fokozódik az antiszemitizmus"

emiatt azért csak ne dobjunk már ki 5 milliárdot az ablakon, elvtársak :) nincsenek külföldön sajtóhelyreigazítási kérelmek, jogorvoslati lehetőségek hazugság esetén? mire tartjuk a konzulokat és nagyköveteket?

" A kormány megtanult együtt élni a nemzetközi sajtóössztűzzel"

nem együtt élni kell vele! hanem kijavítani a hazugságaikat! jó reggelt. mik vagytok ti? szolgák?

mi az hogy bojkoltálnak a zsidók? mire fel? és amúgy kit érdekel? miért akar beleszólni egy kisebbség a magyar kormány dolgába? de ami fontos: mi érdeke van a magyar kormánynak abban, hogy még meg is hallgassa, és engedelmeskedjen ennek a kisebbségnek?

ugye nincs köze ahhoz, hogy izrael legfőbb anyagi támogatója az usa?

"az USA, saját biztonságát félretolva segíti Izraelt a palesztinok (és az arabok, iszlám fundamentalisták) elleni háborújában, alaposan és részletesen taglalják az USA Izraelnek juttatott anyagi és egyéb támogatásait, melyek a második világháború óta eltelt több, mint 60 évben összesen 140 milliárd dollárt, évi 3 milliárd dollárt tettek ki (750 milliárd forint). Izrael teljes lakosságára elosztva ez fejenként 500 dollár, több mint 120 000 forint. Az amerikaiaknak azon döntése, hogy az 1973-as Jom kippuri háború idején 2,2 milliárd dolláros azonnali katonai segítséget nyújtottak Izraelnek, indította be az OPEC olajembargóját, amely jelentős károkat okozott a nyugati gazdaságoknak, melyen túl az izraeli hadsereg sem tudta megvédelmezni az USA közel-keleti érdekeit."

kkbk.blog.hu/2012/05/07/vilag_zsidosagai_egyesuljetek

komolyan mondom, ha nem válaszol a kommentekre, elköldöm neki emailben, elegem vagy hogy ilyen sületlenségeket olvasok 6 éve.

stim 2014.02.07. 21:30:07

Én úgy gondolom, hogy a kormány jóindulatú gesztusokat tett amit magyarok adóforintjaival kész támogatni. A jóindulatot megkérdőjelezni lehet de nem vall józanságra vagy jóindulatra.

A 2. világháború és annak borzalmai történelem. Lehet szaggatni a sebeket folyton, vájkálni a fájdalomban vagy akiben eddig nem volt megtanítani neki, hogy legyen. Biztos vannak olyanok akiknek ez az érdeke különben ez nem tartana még mindig. Érdekes módon választások előtt mindig több az antiszemita, hogy van ez? Ki kelti a feszültséget? Ki gerjeszti az indulatokat? Kinek áll ez érdekében? Én szívesebben élnék egy nyugodt, higgadt országban ahol béke van. Ki szítja a feszültséget? Ki nem fér a bőrében, ki zakélatja fel a környezetét ahelyett, hogy kellő higgadtsággal tudná, hogy hogyan kell mértéket tartani?

70 évvel a második világháború után igenis lasssan túl kell lépni a sérelmeken mert akkor tisztul meg az ember lelkileg. Aki tovább hordozza magában a fájdalmakat az nem tud boldog lenni. A felejtés az elme öntisztító állapota, hogy az ember ne nyögjön a tegnap súlyától. Tudni kell továbblépni.

Érdekes módon amikor a baloldal van hatalmon akkor vannak cigánygyilkosságok és etnikai feszültségek, amikor a baloldalnak hívott formáció van hatalmon több az antiszemitizmus ahogy a balliberális sajtóban is lényegesen több. Úgy tűnik ott több rá az igény ezért ha nincs feszültség akkor csinálnak.

Ezt végiggondolva azt hinném, hogy az értelmes magyarországi zsidó szervezetek a saját jólfelfogott érdekük miatt inkább kellene, hogy szimpatizáljanak a mostani jobboldallal. Az, hogy a normális magyaroknak van identitásuk, önazonosságuk az ugyanúgy természetes ahogy a normális zsidóknak is van identitásuk. Amikor akifestett boltozatú óbudai zsinagógát átadták a rabbi mondott egy ilyet: "csak az tudja tisztelni a másikat aki tudja tisztelni magát".

Szóval a múlton rágódás és egymás gyanúsítgatása helyett ideje lenne közös jövőben gondolkozni mert csak közösen lehet előbbre jutni, nemigaz? Én a magam részéről jó gesztusnak tartottam, hogy a NewYork Times ostoba és provokatív keressünk-netes-kérdőívvel-Magyarországon-anitszemitákat akcióját a magyar zsidók egy része elhárította mint nem megfelelő módszert. Még sok ilyen gesztus kelle. Tévedés ne essék: ebben az országban a kommunizmus alatt boldog-boldogtalant vádoltak meg fasizmussal és végezték börtönben, kínzókamrában, akasztófán. Ideje lenne túllépni a múlton miután le lett tisztázva. Ehhez jóindulat szükséges mindkét oldalról és közeledő gesztusok. Aki a közeledő gesztust elutasítja az egoista vagy rosszindulatú. Ezen tessék változtatni.

Egy békés országban szeretnék élni amit nem feszítenek felesleges indulatok. Van elég probléma, nem kell ez nekem púpnak a hátamra. Azt akarom, hogy Magyarország minél békésebb hely maradjon és ne sodródjon olyan konfliktusokba mint Ukrajna vagy Bosznia Hercegovina. Az önuralom elvesztése már az országhatáron van. Azt javasom mindenki vegye elő a higgadtabb, józanabbik eszét és gondolkodjon együttműködésben. Aki a kampányban indulatokat szít az a tűzzel játszik.

Indulatos emberek könnyen követnek el hibákat. Ilyen hiba pl. az erős felindultságból elkövetett emberölés. Ne legyen ilyen hiba az erős felindultságból elkövetett szavazás. Amikor levonul a vörös köd az ember agyáról ne legyen számára szégyen az, hogy kire-mire adta a voksát vagy, hogy milyen indulatok vezérelték. Az indulat nem mentség hibás döntésekre.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 21:30:18

@ephart: Könnybe lábad a szemem ekkora jóság láttán.
Egyébként költői kérdés volt, tét nélkül is eldől.

Tehetetlen Dodó 2014.02.07. 21:32:53

@bbjnick: Mindenki náczi, aki nem ballib.
Egyszerű ez.

ephart 2014.02.07. 21:33:28

@tesz-vesz: baszki igazad van.eredetileg a fideszre toltam volna az ikszem de inkább a Jobbikra fogom

Szociknak vége 2014.02.07. 21:45:23

Na nehogy még egy zsidó kinyissa a pofáját.

Le kell fújni az emlékévet ha karattyolnak.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 21:52:12

@Brúsz Pringstein:
"Le kell fújni az emlékévet"

Le bizony gázzal.
Ezen dolgoznak a zsidók, de akkor mivel leszel kampányilag megvezetve?

Peppone Botazzi 2014.02.07. 21:52:40

Hogy én ezt már mennyire unom. Megmondom őszintén hogy leszarom az egész holokausztot. Sajnálatos de megtörtént. És? Zokogjak fel álmomban minden nap? István megölte Koppányékat, Károly Róbert a kiskirályokat, de volt tatárjárás, törökvész. A történelem során halnak háborúkban az ártatlanok. Ez van, volt és lesz.
Ez már nem kegyelet, hanem üzlet. És rohadtul nem érdekel, és nem akarom hogy erre közpénz menjen el. Mi a szart dolgozzak én ezen fel? Dolgozzuk fel trianont, a kommunista terrort ami magyar családok millióit nyomorítja meg és még sok sok évig viseljük a következményeit. Holokauszt emlékév? Heh? Emlékezzünk a saját tragédiáinkra ne olyanokra akik talán ha harmadsorban vallják magukat közénk tartozónak.
Ez a legfontosabb dolog az országban? Miért erőltetik ezt rám?
Úgy érzik kiraknak oda egy Dávidcsillagos emlékművet és majd a sajátomnak érzem? Vagy most mi ezzel a cél? Mert feszültséget kelteni és igazolni a rettegést arra tökéletes. Minden másra alkalmatlan.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:52:46

@==T==: 9 millióan élnek az országban, ebből 1-2 millió cigány (hamarosan) és hatványozódnak, fél-1 millió meg zsidó és költöznek be a kínaiakkal, az ún. dzsuva-járatokon.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:54:36

@==T==: félmillió zsidó van szerintem, de nincs 1 milló

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 21:55:25

@tesz-vesz: Ezt a statisztikát is a buzi blogodon találtad mint hiteles adatot?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:56:20

@Mojzes Pál: igen. ha nem építünk holomúzeumokat elpaksoljuk a jövőnket és nem tudunk szembenézni se a múlttal

J.László 2014.02.07. 21:56:39

Mi fészkes fenéért kell állandóan zsidózni?

J.László 2014.02.07. 21:58:02

@tesz-vesz:
Ja. És legalább a fele buzi, mi?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.07. 21:58:31

@biboldó: nem hasamra csapok, meg van egy ismerősöm a repülőtéren

a blogom amúgy linkekkel, forrásokkal van ellátva.
ez meg csak grátisz:

www.youtube.com/watch?v=sw19OlhzudA

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 22:00:07

@Tehetetlen Dodó:

Hát, hogy Dörner vagy Tormay nem az (nem náci), az egészen bizonyos:-)

Nemrég beszélgettem egy zenészismerősömmel, aki az elmúlt néhány évben több olyan produkcióban is benne volt, amihez Dörnernek is köze volt. Közvetlen (de nem kínosan mutyizós) és nagyon céltudatos vezetőnek ismerte meg (zenészismerősöm Dörnert). Soha semmiféle politikai vagy ideológiai tartalmú vagy célú szöveget nem hallott tőle, az ilyesmi száműzve van a próbákról. Illetve egyszer hallott, mesélte ismerősöm, amikor egy bemutató utáni ivászaton megkérdezte tőle valaki, hogy hogyan viseli az őt érő támadásokat, akkor azt mondta, hogy nem foglalkozik vele, de az elég undorító, hogy akik a médianyilvánosságban pocskondiázzák, nácizzák stb., azok személyes találkozásaik során egészen más hangot ütnek meg, mutyiznak, haverkodnak, mintha nem is őt köpték volna le, támadták volna meg.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:03:24

@tesz-vesz: Ja, az általad hitelesnek tartott linkeiddel, forrásaiddal.
Ezek olyanok, mint amikor a polgárosodásról van szó, akkor szerinted az a néhány százalék nem bírhatott befolyással, viszont ha ármány a téma, akkor száz százalék.

Szociknak vége 2014.02.07. 22:12:42

@biboldó: Az biztos hogy új gépeket kellett beállítani a tel aviv- bp vonalra.

Mondjuk remélem tényleg azért mert kitelepülnek, mint Franciaországból.

Szúnyog 2014.02.07. 22:14:17

A zsidók marakodnak a pénzen. Ennyi a történet.
Vissza kell vonni az összes lóvét, s majd vinni egy koszorút az általuk szervezett ünnepségre.
Amúgy tele a tököm az egésszel és végtelenül unom.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:15:55

@Brúsz Pringstein: Ne reménykedj, lesznek fapados járatok, de a sűrűség marad.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:17:36

@Szúnyog: Ha unod, miért nem mész valami érdekesebb portálra?

Szociknak vége 2014.02.07. 22:18:05

@biboldó: Ja csak a kis gépeket kicserélték nagy gépekre.

Krisz11 2014.02.07. 22:19:03

"Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos bűnöket követtek el"

Na ebből látszik igazán a zsidó megszállás és a zsidó terror. Mikor fog itt valaha egyetlen mezei politikus (nem miniszterelnök mint orbán) olyat mondani, hogy:
"Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz zsidók és rossz izraeliták, akik súlyos bűnöket követtek el"

Ebből látszik, hogy megszállás van és nem szabadság. Én a magam részéről megemlékezek Solymosi Eszterre.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:19:45

@Brúsz Pringstein: Ezt nem tudtam. Viszont ha így van, akkor igaz a retúrra is.

Szúnyog 2014.02.07. 22:21:39

@biboldó: mindenütt a holo virít. Meg ugye a mi pénzünkből megy az esztelen, hajbókoló költekezés, amire semmi szükség nincsen.
A téma unalmas. Érted? Elmúlt, vége, minden bőr lehúzva róla. Lapozni kell!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.07. 22:22:10

@Peppone Botazzi:

"Vagy most mi ezzel a cél? Mert feszültséget kelteni és igazolni a rettegést arra tökéletes."

Na de hát pont ez a cél!

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:25:06

@Szúnyog: Ti pénzetek?
Akkor nem a zsidók uralják a pénzt?
Lapozz vaze, mielőtt ellentmondások miatt csontra lennél nyúzva!

S=klogW 2014.02.07. 22:30:34

Gellért!

Ez a poszt súlyosan antiszemita hangvételű!:

" legrosszabbul a magukat zsidónak vagy zsidó származásúnak valló magyarok fognak járni"

1. Rosszul fognak járni? Ez nagyon úgy hangzik, mint egy fenyegetés.

2. Zsidó származású? Mindenki tudja, hogy nincsENEK zsidó származású/etnikumú csak zsidó vallású magyarok.

Az úri Magyarország alig burkolt szalon-antiszemitizmusának szellemhangjai éledtek újra ebben a posztban és ez minden jóérzésű demokratát megdöbbenéssel kell, hogy eltöltsön!

Úgy döntöttem, a helyreigazításig és bocsánatkérő posztig LEMONDOM A MANDINER ELŐFIZETÉSEMET, és minden demokratát erre buzdítok!!!

Szúnyog 2014.02.07. 22:32:22

@biboldó: nincs ellentmondás. Mi összedobjuk, ők elköltik.

Krisz11 2014.02.07. 22:32:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Igaz. A holohelyzet minden évben egyre csak fokozódik. Mindennapos állandósuló kötelező megemlékezések, több milliárdos kacsalábon forgó holo-emlékhelyek, a tankönyvek/tanterv átírása, a holo-propaganda gyerekek fejébe tömése, kárpótlások fizetésének erőltetett növelése. Minden évben egyre csak rosszabb lesz.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.07. 22:33:58

@Szúnyog:

"Amúgy tele a tököm az egésszel és végtelenül unom."

Nem kellene unnod, mert ha apátiába süllyednek azok, akiknek nem tetszik az ország dróton rángatása, akkor még kiszolgáltatottabbak leszünk a holozsarolással szemben.

Hiryu 2,0 · http://theidf.blog.hu/ 2014.02.07. 22:34:08

Kellemes blogbejegyzés.
Köszönet az írójának:
Jó látni, hogy gerinc nélkül is lehet élni.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:35:24

@Szúnyog: Összedobjátok csak úgy jótékonysági célzattal. Akkor mi a reklamáció?

S=klogW 2014.02.07. 22:36:17

@freehckr:

Ez direkt így lett (nem) megtervezve, hogy nyílt antiszemitizmus nélkül lehessen elszabotálni ill. bojkottálni az emlékévet.

AZ A GYANÚS, AMI NEM GYANÚS!

Szúnyog 2014.02.07. 22:36:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne: jó-jó, látod, unalmam ellenére is elmondom, elég a "dróton rángatásból". :)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.07. 22:38:53

Basszus, idekeveredett a kurucfingó?
Jó éjt!

Szúnyog 2014.02.07. 22:40:03

@biboldó: elfogytak az érvek? :)))

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.07. 22:43:21

@Krisz11:

És a folytonos hajbókolások azon belterjes magyarországi zsidó szervezetek előtt, amelyek leginkább saját magukat és érdekeiket képviselik, nem a Magyarországon élő zsidóságot. Mások is sokszor megírták már, de ez nem emlékezés, hanem üzlet és politikai zsarolás.

"a holo-propaganda gyerekek fejébe tömése"

A következő gój nemzedékek kondicionálása a kiválasztott nép, az új Herrenvolk előtti megalázkodásra és a neki való feltétlen engedelmességre.

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 22:43:45

Antiszemitizmus

A hal a vízben él, a tüdő oxigénnel táplálkozik, a magyar antiszemita. Dobd ki a halat a vízből: elpusztul. Vedd el az oxigént a tüdőtől: megfullad. Hazudd ki az antiszemitizmust a magyarból: a halál leggyalázatosabb nemével hal meg.

De mi az antiszemitizmus lényege? Miért vagyunk antiszemiták? Miért az antiszemitizmus? Életösztönünk első, szükségszerű megnyilatkozása, s melyek e megnyilatkozás helyes formái?

Egy téren sem mondtak annyi ostobaságot mindkét táborban , mint a zsidókérdés körül. Buzgó antiszemiták mondanak jelszavakat és érveket, melyek a zsidóság leghatalmasabb fegyvereivé válhatnak. Liberális államférfiak előtálalnak érveket, melyeket egy dedós gyermek szétszedhet alaplehetetlenségeire. Mert jobbról és balról nem állítják be a kérdést a maga nagy történelmi horizontjába, nem viszik vissza, hogy úgy mondjam, természetrajzi egyszerűségére. Egyes esetekből indulnak ki, szentimentalizmussal kandírozzák körül, érdekpárt s más zavaró szenvedélyekkel homályosítják el tisztaságát. Pedig a zsidókérdés lényegében éppen olyan egyszerű, mint amilyen átlátszó és egyszerű nyelvtanilag ez a mondat: a ragadozó ragadoz. És ennek az erős fajnak minden vér szerinti ravaszsága kellett ahhoz, hogy ezt az egyszerű, könnyen érthető lényeget körülvegye a hazugságok, az álhumanizmus, álszociológia, ál-szabadgondolkodás és álforradalom megtévesztő Bábelével.

A legnagyobb, legbűnösebb tévedés s fájdalom, nálunk leggyakoribb a zsidóság olcsó gyalázása, lekicsinylése. Ha engem a fronton földerítő szolgálatra küldenek, és én az ellenség roppant haderejéről azt a hetyke tudósítást hozom, hogy szót sem érdemel, hogy egy pár emberrel szét lehet verni az egészet: akkor én katasztrófa elé viszem saját véreim, s haditörvényszék előtt méltán érdemlek golyót vagy kötelet. Gondolják meg ezt jól a zsidóság anekdotás, nótás fitymálói. Jellemző, hogy igen sok zsidó fölényes humorral segít a bátor kereszténynek ebben a lekicsinylésben, mert tudja, hogy ez elrejti a veszélyt. Lekicsinyleni azt a fajt, mely a maga húszszoros kisebbségében elfoglalta a magyar élet minden stratégiai pontját, s mely egy történelmi katasztrófa ügyes kihasználásával lába alá gázolt bennünket, hitünket leköpte, zászlónkat letaposta, lekicsinyleni ezt a fajt nem önmagunk végtelen megvetését jelenti? a zsidóság is, mint minden más faj, erőknek és gyengeségeknek, kiválóságoknak és bűnöknek végére mehetetlen összetétele. De, mert egy irtózatosan exkluzív vallás nevelésében, a kultúra és európai élet minden fénymáza alatt megmaradt az &s, barbár, ösztönös ázsiai törzsembernek, erői és kiválóságai vérből jövőbbek, s inkább jelentik az egész faj védelmét és hódítását, mint más fajoknál, gyengeségei és bűnei szembeötlőbbek, s inkább rátámadnak az európai ember morális ízlésére. Mert a lényege a különbségnek, s ezt nem lehet eléggé ismételni, mert ők szüntelenül ellentétesen másképp tüntetik föl, az: hogy mi, magyarok, németek, szlávok, olaszok etc. Az európai hit, morál és kultúra közösségében a csupán törzsemberből emberré szélesedtünk, a zsidó pedig a kiválasztás kannibál hitével, rettenetes faji hitében és moráljában megmaradt az ötezer év előtti idegen szagtól ösztönösen irtózó törzsember. A zsidóság a legkomolyabb, a legvégzetesebb ellenség, a zsidókérdés a magyarság élet-halál kérdése, mely belekapcsolódik a magyar élet, a magyar jövő minden mozzanatába. Viccet csinálni ebből a kérdésből, lekicsinyelni ezt az ellenséget és ezt a veszélyt: csak hülyék vagy megfizetett gonoszok tehetik. A sok tragikomikus tévedés onnan ered, hogy mi asszimilálódós babonánkba butulva azt hittük, hogy az idegennek hetedik paradicsomi kéj, s nagy előléptetés magyarrá áthasonulni. Ez a hit, mely erős faji öntudatra, egészséges fajnál tényleg hódító erőt jelentett volna, nálunk nemzeti öngyilkosságunk egyik fő forrása lett. A magunk úgynevezett ideális oh, de aljas és gaz ez a szó! horizontjából néztük a dolgot, s nem akartuk meglátni a természetrajzilag is való valóságot, hogy az élet erős és gyenge fajok vad harca, s hogy minden fajnak magának kell megszerveznie védelmét és jövőjét, s nem szabad azt idegenre bíznia.

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 22:44:31

(folyt)
Így például érzékeny, humanisztika-liberális politikai primadonnáink sokszor énekelték: Nem szabad általánosítani, hiszen van becsületes zsidó is, az ártatlan ne szenvedjen a bűnösért! Hát természetes, hogy van. Én magam is ismertem nem egy nagy kultúrájú, gondosan kiépített belső életű, tiszta morálú zsidót. De egyet ne tessék elfelejteni. Ez a zsidó, éppen mert ilyen, s annál inkább, mert ilyen, a fajok harcában a saját fajával szolidáris, még akkor is, ha tiszteli a másik fajt. Vagy elfogadjuk azt az ítéletet, hogy Erdélyben az a becsületes magyar, aki megtagadja magyarságát és oláhhű lesz. Felvidéken az a becsületes magyar, aki csehhé torzul és így tovább? Ugye bár, hogy nem, ugye, hogy az a szívünk szerint, morálunk szerint való magyar, aki a mienk marad minden poklokon keresztül? Vagy a zsidóra más mértéket mérünk? De föl lehet itt vetni a becsületesség kérdését? Ha az öt világrész egymillió legbecsületesebb angolja, franciája vagy olasza jönne ide, hogy a maga külön szolidaritásával kivegye a kenyeret a magyar szájból, a földet a magyar földműves alól, hogy kereskedelem, gyár az ő kezében legyen, hogy sajtóban, színházban kilopja a magyarból a védő lelket: antiangol, antifrancia és antiolasz volnék. Pedig ezekkel a fajokkal ezerévi morális, hitbeli és kulturális közösségünk van. De nekem igazán mindegy, hogy aki elveszi a jelent, jövőt, az életet és mindent fajomtól, az comme il faut gavallér vagy pedig börtönviselt apacs. Vagy a fronton csak arra lőttünk, aki azelőtt való napon elfelejtette a drótsövényen átküldeni az erkölcsi bizonyítványát? a becsületesség kérdését itt csak ostobák vagy megtévesztő szélhámosok vethetik föl.

De nem is azokat a zsidókat szoktuk ám mi becsületesnek nevezni, akik tényleg azok. Az ilyenek nemigen törtetnek kegyeinkért, s nyíltan fajuk emberének vallották magukat. A mi "becsületes" zsidónk az a zsidó, aki átkeresztelkedik, ha kell, naponta kétszer, aki azt sem tudja, hova legyen a magyarságától, úgy köpik, mintha népszínműben volna, aki zokog a magyar határon, mint a vajszívű Vázsonyi, aki a nemzetiszínű határcövek láttára majdnem fizikai zsidóságából is magyarrá integrálódott. Ez az a zsidó, mely abban a pillanatban, hogy a csehek Lőcsére beléptek, dühös csehhé, s Kolozsváron az első oláh katona láttára felgerjedt oláhhá fett. Ez a legveszélyesebb típus, ezt küldi a félelmetes faj előre, hogy a népek kebelében elfoglalják az elővárakat. A kommunizmus alatt a zsidó imperializmus legféktelenebb harcosai katolikus, református s volt nemzeti színű zsidók voltak. Egy zsidó író, a zsidó uralom egyik komikus, torz figurája, a háborúban még "mérhetetlen faji gőggel" nézte a magyar katonákat, s a kommunizmus második napján már piszkos szavakban köpte le a magyar fajt. A zsidó zsidó ellen harcolok teljes erőmből, de tisztelhetem, mint nemes ellenfélt. De ezek a nemzeti színű, magyar és keresztény zsidók az emberiség leghitványabb söpredékei, s életösztönünknek ezeket kell legelőbb eltüntetni a magyar életből
Éppen ilyen dőreség, ha a zsidókérdésben a szeretetre s kereszténységünkre hivatkoznak. A szeretet nem az, hogy szeressem azokat, akik eleszik a jövőt a gyermekeimtől, akik eleszik az országot fajomtól: a szeretet törvénye mindenekelőtt a hozzám tartozók és fajtám iránt kötelez. Az a szeretet, melyet így liberális maszlagolásokban kívánnak, a legtermészetellenesebb perverz gyűlölet saját Vérem ellen. A kereszténység pedig nem vénemberek mazochizmusa, akik beteg vonzódással szeretik azokat, akik tépik és csalják őket. A kereszténység nem egy pár evangéliumból kiragadott érzelmes mondat. A kereszténység sok százados történelmi fejlődés: az európai emberiség védő, harcos szolidaritása az örök emberi jogok, az örök emberi egészség és morál megvédésére az ős barbár törzsember vad ösztönei ellen.
Igen: nagy ölelést jelent Krisztus a tiszta emberi együttműködés számára. De korbácsot jelent az éhes, vad törzsi ösztönök ellen. Az antiszemitizmusban Krisztus korbácsának vagyunk harcos keresztényei.

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 22:44:57

@bbjnick:

1)
Ha ez így van, akkor minek kell beszarni a bojkottól?
Ki kell doboltatni, hogy meg van ez konzultálva a zemberekkel, a Békemenet majd megvédi, 'oszt jónapot.

2)-3)
Ezeket nem követem, nem mondtam róla semmit.

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 22:45:17

(folyt)
Ne hazudjuk hát el hamis szentimentalizmussal a dolog rideg lényegét. A fajok irtózatos harcáról van itt szó. Egy ázsiai barbár faj, mely megmaradt emberevő, zord ősi törzs pszichéjében, és magáévá tette az európai kultúra minden rafinált eszközét, nem kötve semmi moráltól, halálos gyűlölettel az európai múlt, európai morál, európai kultúra ellen, melyből ő ki volt tagadva, ezer arccal, millió eszközzel tör Európa meghódítására. Fájdalmas gyengeségünk látva, kihasználva mindazt, ami bennünk hiba, s még inkább azt, ami bennünk emberileg nemes, leigázott bennünket, s felépítette itt európai hódításának előbástyáját. Szabadságharc a mi antiszemitizmusunk, s az örök emberi jogok kétségbeesett segélykiáltása. Tízmillió proletárrá rabolt magyar fordul a világ proletárjaihoz a zsákmányoló faj zabolátlan étvágya ellen. Azok, akik a munkát tették a világ vallásává, azokat fogják-e ellenünk segíteni, akik minket fájdalmas, véres munkánk minden gyümölcsében megraboltak? Tízmillió magyar, akit lelkében is megtapostak, kire \ egy idegen faj erőszakolja a maga zsarnoki ideológiáját, ízléstelen ízlését, meghamisított, faji fegyverré torzított doktrínáit: ez a tízmillió magyar kiált a világ szabadgondolkodóihoz, segítsék őt lelki felszabadulásában. Tízmillió minden jó szándékában megrágalmazott, minden emberiességében megcsalt, minden jogában megrabolt magyar jajgat Európa liberalizmusához, engedjék őt is élni, hogy földje az ő földje, vetése az ő termése, hogy munkája az ő kenyere legyen, s szabadjon védőpajzsot emelnie az orgyilkos tőr és a tolvaj kéz ellen. Tízmillió magyar követel igazságot Európát védő nagy történelmi munkájáért.

És egyet jó lesz meggondolnia Európának. Ma még sokan mosolyognak Nyugaton a zsidó imperializmus veszélyein. Pedig ez a veszély napról napra óriási arányokat ölt. És ennek az imperializmusnak a győzelme az európai múlt, az európai közös fejlődés, az európai kultúra végső veszedelmét jelentené. A magyarságnak a múltban fájdalmas szent történelmi hivatása volt, hogy Európa munkáját védje az ázsiai éhes törzsi ösztönök ellen. A mi antiszemitizmusunk ennek a történelmi munkának a folytatása, s így világtörténelmi munkát végzünk vele az emberiség védelmére. Mi vagyunk a megmaszlagolt Európa fölébredt életösztöne, a nagy szabadságharc előfutárjai, hirdetői egy tisztább jövőnek. Fogjunk össze mindnyájan az antiszemitizmusban, mint egy hazát teremtő, Európát védő nagy, történelmi elhivatásban. Óh, higgyétek meg, hogy az emberiség leghősiesebb s mártíriumosan legszebb megvalósulása ma: MAGYARNAK LENNI!

Virradat, 1921.I.21.

Robinzon Kurzor 2014.02.07. 22:51:31

@pocaklakó minimanó:

Természetesen, továbbá Amerikában meg verik a négereket.

ephart 2014.02.07. 22:56:46

@Unbekannter Soldat: ennek az írásnak a fényébe becsületesen és szomorúan ki kell mondani

vesztettünk

Szúnyog 2014.02.07. 23:01:55

@Unbekannter Soldat: Hogy van Judenrein olvatárs? :)

Szúnyog 2014.02.07. 23:02:37

@ephart: Nem vesztettünk. Dehogy. Csak sok a tennivaló. Jobb, mint az unalom. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 23:03:06

@Robinzon Kurzor:

Hol állítottam én, hogy szarnék a bojkottól? A bojkottoktól nem nekem van félni valóm, nem az ellenem irányuló Endlösung gyökerezett Németország 1916-os zsidó bojkottjában.

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 23:04:42

@Szúnyog: "Ebben a blogban jelenleg nem kommentezhet" mondja egy pirosbetűs leírás a kommentdoboz alján
:)

S=klogW 2014.02.07. 23:06:23

@Unbekannter Soldat:

idekopiztál ezt a szófosást és az én kommentem így nem tud érvényesülni

Szúnyog 2014.02.07. 23:11:02

@Unbekannter Soldat: velem Béndek tette ezt az 1000 leütésben, az a "politikai tanácsadó", aki hirdetésben gyűjti "pártja" "képviselőjelöltjeit", s időnként "fontos követelésekkel", meg pár fröccs után összeszedhető programpontokkal lép fel, viszont mindig a címoldalon oszthatja az észt. :)

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 23:12:12

@ephart: Ne bánkódj édes testvérem!

Ha más nem is, az idő és az elszegényedés nekünk dolgozik.

Görögországban csuda dolgok történnek: az Arany Hajnal sok helyen első a közveleménykutatásokban.

Én azért imádkozom a Jóistenhez, hogy itt is legyen végre akkora elszegényedés mint Görögországban. A gazdagság nem tesz jót a keresztény léleknek.

Tarts ki barátom. Közeleg a mi időnk.

Szúnyog 2014.02.07. 23:12:39

@S=klogW: Deeeee, érvényesül, pl. nekem is tetszett. :)

S=klogW 2014.02.07. 23:14:13

@bbjnick:

Ne aggódjon, a kellő időben maga is végleg meg lesz oldva: ha kell, a nyelve, ha kell az ízületei, ha kell, a személyisége.Felkészült szakembereink igény szerint önből is könnyen csinálnak cellasarokban motyogó moszatot.

Hány ujjat lát, Wilson?

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 23:14:57

@Szúnyog: Ja, eléggé futtatják a gennygombócot

Egy röhögnivaló fasz az ürge...

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 23:19:38

@S=klogW: az "Winston", te barom. Még ezt se tudod.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 23:21:50

@Unbekannter Soldat:

Winston vagy Wilson, én megértettem az utalást:-)

S=klogW 2014.02.07. 23:24:30

@bbjnick: @Szúnyog: köszönöm a megnyugtatást

Unbekannter Soldat 2014.02.07. 23:26:52

@bbjnick: Nagy kő gördült le a szívemről!

És mi a véleménye a Virradatban megjelent vezécikkről?

A szerzője írta az Elsodort falut.

petraeus 2014.02.07. 23:41:35

Az, hogy a kormany mit mond semmit nem szamit, idonkent elmondjak amit el kell mondaniuk de, hogy mi fog tortenni az teljesen fuggetlen ettol meg azt is elhiszem, hogy nagyjabol komolyan gondoljak csak tul sok mindent akarnak sajat maguk kontrollalni, mert ugy altalaban nem biznak a szakertokben/tudomanyban amit valamifele nyugati/liberalis armanynak gondolnak, vagy csak siman a kontraszelektiv, idiota slepjuk elszurja. Raadasul barmit is mondtak azert csak bekerult a szuverenitas elveszteses faszsag az alkotmanyba...

Az emlekmurol, muzeumrol pedig annyit, hogy mindenki gondoljon bele mi lenne a mi elvarasunk, ha vegre lenne Szlovakiaban egy emlekrendezveny/muzeum a felvidekrol kitelepitett magyarok emlekere, elfogadnank-e, hogy ne a magyar szervezetek koncepcioja ervenyesuljon a kiallitas tervezeskor, mit szolnank ahhoz, ha a magyar szervezetek hatarozott velemenye elleneben akarnanak megemlekezni az ellenuk elkovetett bunokrol? Elfogadnank-e, hogy a magyarok kitelepiteseert a nagyhatalmakra kenjek a felelosseget?
Az a minimum, hogy a holokauszt emlekevet/muzeumot a zsido szervezetekkel nagyon szorosan egyuttmukodve rendezzuk meg.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.07. 23:54:07

@petraeus:

A Sorsok Háza felügyelőbizottságában számos zsidó tag van, többek között, a mazsihisz elnöke is: teljességgel képben vannak a projekttel kapcsolatos minden ügyben. Ami pedig a német megszállási emlékművet illeti: az nem holokauszt emlékmű, hanem német megszállási emlékmű: ahhoz a zsidóknak annyi köze van, mint bármely magyarnak, sem több, sem kevesebb.

Az utódállamok emlékezetpolitikájával kapcsolatban csak annyit: Szlovákia, Románia, Szerbia stb. tele van olyan "nemzeti" emlékművekkel, amelyekkel kapcsolatban mindenkit megkérdeztek, csak a magyarokat nem, amelyek mindenki érzékenységére tekintettel vannak, csak a magyarokéra nem. Nemzeti hőseik nagy része magyarokat tömeggyilkoló vagy tömeggyilkosságra uszító arc volt, ennek ellenére vagy ezzel együtt, vígan ott állnak szobraik a legtöbb város főterén:-)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 00:28:22

@biboldó: namost ilyenkor különbséget kell tenni mikor ironizálok és mikor mondom komolyan. tehát nem minden állításomat kell komolyan venni, hiába van pont a végén, és hiába nincs idézőjelben, az irónia jeleként.
a polgárosodásban semmiféleszerepet nem játszottak, a polgárosodás az amúgy se pozitív fogalom, mert annyit jelent, hogy beköltöznek az emberek a városba, az meg, mivel ott nem lehet vitorlázni, nyilvánvaló h nem jó dolog.

Az, ahogy Bethlen is mondta, a zsidó bankárok túl nagy szerepet kaptak a gazdaságban, ez ma is így van, csak ma már teljesen ők uralkodnak, azért mondtam azt amit, mert turulék azt hiszik az ő kis zárt naiva világukban, hogy ma már nincs ilyen, viszont szerintük 1910 környékén meg volt. na most akkor legyen szívesek kifejteni, hogy lehet hogy akkor volt, most meg miért összesskövéselmélet, amikor a vak is láthatja, hogy itt minden de minden cég, újság, bank, izé filoszemita és cionista

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 00:33:17

@Hiryu 2,0: érdekes, nekem ez pont gerinctelenség, de meg is indokolom:
azt mondja azért is jó 5 milliárdot kitenni ilyen múzeumnak mert lehet vele villogni, hogy nem vagyunk antiszemiták, nálam ez nagyonnagyon gerinctelen dolog.

egy az, hogy nehogy azért csináljunk, vagy ne csináljunk valamit, merthogy jaj mit fog szólni a külföldi sajtó, igenis el kell zavarni a gazdaságból a kommcsikat csániy és demjánt, mert nem lehet demokratikus a rendszer, mégcsak valódi kapitalista, igazságos verseny se

és nem érdekes hogy néhány ostoba sajtómunkás mit fog szólni.

kettő: sajtóper, szinte ingyen van. csak egy feljelentő lapot kell kinyomtatni a nagykövet kávéfőző titkárnőjének, egyem a kis szívét, remélem nem törik le mancikának a keze.

Zakk (törölt) 2014.02.08. 01:15:11

@Peppone Botazzi: Ne aggódj, rendben van a világképed,nincs miért szégyenkezned. Kb 8 millió magyar ember gondolkodik épp úgy ahogy te, és ez így van rendjén. Viszont vannak akik valóban üzletelnek és sütögetik a pecsenyéjüket az emlékezet mécseseinek langyos melegénél. Nehogy már egy etnikai vagy vallási kisebbség megmondja milyen emlékművet lehet emelni ebben az országban vagy sem. Mert hogy nem egyeztetett velük a kormány.. :) Ki nem szarja le hogy miért vannak épp megsértődve?

bkkzol 2014.02.08. 01:19:08

Szakály egy sutyerák, a hátralévő éveit teremőrként kellene lehúznia.

A sokadik holokauszt múzeumra, emlékműre semmi szükség.

A német megszállás nem egy olyan vidám dolog, hogy arra nagyon szeretnénk emlékezni. Elég szomorú, hogy Horthy szobrokat engednek felállítani. Millókat küldött a halálba (zsidókat, katonakat a donhoz...) Fel kellett volna húzni a háború után.

Legyen inkább egy szuper játszótér a helyén!

Zakk (törölt) 2014.02.08. 01:21:07

@Robinzon Kurzor: az hagyján hogy verik, de láttad a videót amiben a fekete nőt székbe kötözik és nyiszálják a haját a rend éber őrei??? HA Obama tökös lenne akkor ellátogatna a rendőrösre és szétrúgna néhány segget..

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 01:30:32

@Peppone Botazzi: az a cél, h a gyerekeinket járassák oda, ki tudja már milyen korban, lehet már fiatal általános iskolásokat is, teljesen át akarják mosni az agyukat, az én gyerekemet meg ne terrorizálják

szerintem amúgy ez nagyon felháborító, mert nem tudják már elégszer hangoztatni a felnőtteknek, ezért nyitnak egy új frontot, a fiatal lelkeket akarják "mérgezni", és majd kipát is fel kell venni amikor majd terelgetik a vonatok között? mert én azt vettem ki smitt marcsika szavaiból, hogy eljátszatják a deportálásokat a gyerekekkel!

hát ne az én gyerekemmel játszadozzatok mocskos zsidók, és ehhez asszisztál egy elvileg nemzeti-keresztény kormány meg az ilyen asszimiláns szerviens ergék. dehát valójában posztkomcsik ezek is

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 01:35:19

@Peppone Botazzi: szóval majd én eldöntöm, el szeretném, el akarom dönteni, hogy a gyerekemnek mennyi fájdalmat mutatok meg amikor fiatal, szerintem ez azért függ a személyiségétől is, egyénileg, ne ezek a beteg emberek, hazug, korrupt, erkölcstelen árulók határozzák meg az alaptantervbe, hogy mikor kell őket csoportosan, az osztályával együtt elrángatni a gyermekholokauszt-múzeumba

persze meg kell ismernie a rossz dolgokat, csak nem biztos hogy olyan jót tenne neki amikor rázárják a vagonajtót, vagy nem tudom milyen illusztrálásól pampogott marcsika
egyszer volt egy deportálást , ok, de a fenének kell eljátszatni ezt újra a gyerekemmel!

liebend 2014.02.08. 01:54:23

Mélyen egyetértek a cikk írójával, remekül szedte össze a kérdés problematikus voltát. Sajnálom, hogy kampánytéma lett a dologból, a baloldal sajnos rápörgött a zsidóság közép-jobb (kormány) iránti, történelmi sérelmeken nyugvó, és alapvetően téves céltáblára irányuló bizalmatlanságára. A következmények persze kellemetlenek a kormányra nézve, de még előnytelenebbek a zsidóságra nézve. Tények: 1. A kormány eddigi tevékenysége figyelemreméltó az ügyben: holokauszt-emléknap törvénybe iktatása, holokausztra emlékező intézmények felállítása és támogatása, a megemlékezések figyelemreméltó anyagi támogatása. A fenti írásban idézett beszédek, amelyek árnyalják az antiszemita vádakat 2. Reálpolitika: A balhé érdeke a baloldalnak, annyiban, hogy ez is lehet egy ügy, ami kimozdíthatja a jelenlegi stabilnak tetsző hátrányból. A bizonytalanok között akadhat szavazat: a fasiszta fetisizálása Orbánnak mozgósíthat innen, ha már a valódi alternatíva hiányzik belőlük. Miközben a választásokon a Fidesz legnagyobb riválisa nem a bal, hanem inkább a Jobbik, aki szavazatokat (már) nem a baloldaliaktól tud elvenni, (mint 2010-ben) hanem a Fidesztől. Ha a Fidesz többséget szerez, de ez a többség relatív többség lesz, kormányzati válság alakulhat ki. Instabilitás. Kisebbségből kell kormányoznia, vagy koalícióra lépni a Jobbikkal. A zsidósággal kapcsolatos balhé sajnos indirekt módon ezt a forgatókönyvet erősíti. megsúgom, ezt a Fidesz szeretné a legkevésbé. Tudom, hogy kokettálásnak veszik, de nem értik, hogy a Fidesz azért sasszézik egy picit zsidóügyben, hogy egyes választói csoportokat leválassza a Jobbikról.

Bell & Sebastian 2014.02.08. 02:07:46

@liebend: Nem őszintén marakodnak, csak falból? Ha ezt megsejtik a Fidesz -fanok, tömegesen szavaznak át a Jobbikra. Kétélű fegyver, jól kell hozzá konspirálni és nem megfutamodni. Pedig az lesz, szépen visszabújnak a bőrükbe. Már amelyik.

_most_ 2014.02.08. 02:14:14

elég szembeötlő, hogy miközben a fidesz látványosan háborúzik mindenkivel, addig a zsidósággal igyekszik jó viszonyt ápolni, persze ez annyira nem meglepő, mert egy sikeres párthoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz.

Syaray Attila 2014.02.08. 03:16:19

▒█░░░ ▒█▀▀▀ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▄ ▒█░░▒█ ░█▀▀█ ▀█▀
▒█░░░ ▒█▀▀▀ ▒█▒█▒█ ▒█░▒█ ░▒█▒█░ ▒█▄▄█ ▒█░
▒█▄▄█ ▒█▄▄▄ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▀ ░░▀▄▀░ ▒█░▒█ ▄█▄

    ▀█▀ ▒█░░░ ▒█▀▀▄ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀█
    ▒█░ ▒█░░░ ▒█░▒█ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█░░▒█
    ▄█▄ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▀ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄█

___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________"____________"

belgabela 2014.02.08. 04:16:29

Kormány. A zsidó szervezetek elött van még a maszop is.:))

belgabela 2014.02.08. 04:17:47

@Bell & Sebastian: Mindenki fasiszta, aki nem volt munkásőr, ugye?

belgabela 2014.02.08. 04:18:34

@Bell & Sebastian: Mindenki fasiszta, aki nem volt munkásőr, ugye?

Pipas 2014.02.08. 05:39:04

"Felelősek voltak a zsidók elhurcolásában tevékenyen részt vevő magyarok, ahogy azok is, akiknek módjukban állt volna tenni ellene, de nem tettek semmit."

Ez egy nagy baromság.

Amikor irtják a népet, sanyargatják, akkor a nép általában nem tesz semmit, hanem egyszerűen hagyja magát, hagyja bántani a hinfitársait. Hagyja magát az összes észak koreai, hagyta magát Mao népe, hagyta magát Sztálin népe, hagyták magukat a németek és a magyarok a második világháborúban.

Az érdekes az, hogy ezen senki sem háborodik fel, senki sem mondja, hogy "hé, a magyarok miért hagyták a honfitársaikat elvinni a don kanyarba, miért követtek el ilyen szörnyű bűnt?", mint ahogyan a németek sem nevezi senki bűnösnek azért, mert hagyták elvinni a saját honfitársaikat sztálingrád alá.

Egy dolog miatt bűnös csak mindenki, mégpedig a zsidók miatt. Mindenki mehet a levesbe, de a zsidók nem, azok nyilván kivételt képeznek. Aki a zsidókat nem védi meg, azok mind-mind bűnösek, még az unokáiknak is vezekelniük kell.

belgabela 2014.02.08. 06:26:23

@Pipas: Jó meglátás. És éppen ezért nagyon unalmasak. Ép ember nem helyeselhet olyasmit, ami velük történt, de ezt gyakorlatilag naponta (de hetente minimum) azok szemére vetni, aki mégcsak nem is éltek akkoriban, na az sem normális dolog.

hoplita 2014.02.08. 06:28:56

Na, mindennapi zsidóseggnyalás megvót, ugorgyunk.

Azt mondtam mán, hogy kibebaszottul unom ezt a kurva holokamut?

hoplita 2014.02.08. 06:38:08

@Kandeláber:
Az haggyán, hogy én is, de az is kurvára biztos, hogy egyik gyerekemet sem cühölik ilyen szarságokra, mert kitekerem az osztályfőnökük nyakát.

S=klogW 2014.02.08. 06:46:13

@bbjnick: @Unbekannter Soldat:

Valóban. Volt egy fucsa érzésem, hogy valami nem stimmel a névvel, de nem kerestem utána. (A lényeg, hogy értették.)

Célkereszt 2014.02.08. 06:48:27

Ha a német megszállással megszűnt a magyar szuverenitás és minden felelősség a megszállókra szállt, akkor 1956 november 4.-n is megszűnt. Ha Horthy és a megszállást utáni kormányok nem felelősek, akkor Kádár és a szovjet megszállást követő kormányok sem felelősek semmiért. Ha emléket állítunk a német megszállásnak, miért nem állítunk a szovjetnek?

DFK 2014.02.08. 06:49:27

Az a baj, hogy ezzel az akcióval a mazsihisz sokat tesz az antiszemitizmusért. Pofátlanul zsarolnak, követelnek. Aztán majd azt gondolom, azért mert zsidók.

hoplita 2014.02.08. 06:51:36

@Veridicus76:
Hogyne létezne olyan. Kábé annyi, mint amennyi vega kannibál.

hoplita 2014.02.08. 07:02:10

@tesz-vesz:
"...jaj most ergé elkezdni idézni az összes fideszest, még több holokausztozó cikk lesz a mandineren...."

Ennél is több már nehezen, a kurva életbe.
Másrészt meg meg ne feledd, ergé rittyentene ide olyan hungarista posztot is, hogy még Szálasi is irulna-pirulna...ha lenne rá momentán megfelelő fizetőképes kereslet.
Nincs az a fasz, amit suskáért ne szopnának ezek a bértollnokok cafatosra.

Hannibal ante portas 2014.02.08. 07:29:40

@dr kíváncsivagyok: nemcsak feledékeny vagy, hanem tudatlan is. Kíváncsiskodj kicsit tovább, s talán többet értesz abból, amit a blog mond.

Kandeláber 2014.02.08. 07:37:40

@Célkereszt: Mert már baromi régen ott van a Szabadság-téren a ruszki emlékmű.
'56 november 4.-én pedig csak további ruszki csaptok jöttek, teljesen ugyanis egyáltalán nem vonultak ki.
Attól függetlenül ez az újabb emlékmű valóban baromság.

honapos retek 2014.02.08. 07:40:23

Aki ezt irta a lényeget nem érti . A nemet megszálás emlékmüve azt fejezi ki Orbán és a kormány szerint is hogy itt az összes magyar áldozat volt. A zsido és az öt elhurcolo csendör is. Söt a nyilasok is hisz ök is a német megszállás alatt ölték a zsidókat.

Célkereszt 2014.02.08. 07:51:23

@Kandeláber: Ez tévedés. A szovjet emlékmű nem az 56-os megszállást dicsőíti, hanem az 1945-öst, így létét szerződés is védi. Különben sem jeleníti meg Mo.-ot áldozati szerepben, hanem a megszállókat(felszabadítókat) dicsőíti.
A mostani értelmezés szerint Magyarország szuverenitása csak 1990-ben állt helyre. Ezek szerint 1944 és 1990 között senkinek semmiféle felelőssége nincs. Hm.
Csak az nem érti az analógiát, aki nem akarja.

honapos retek 2014.02.08. 07:54:24

@Pipas: A hia´nyosan felszerelt csapatok frontra küldése az hogy nem léptünk ki idöben . Egy csomo értelmetlen szenvedést és halált okozott. Ez is bün volt.De azért az mégis más amikor kis gyerekeket és nöket lönek a Dunába nem lehet egy emlékmüvel egyenlöséget tenni a kettö közé.

Józsi56 2014.02.08. 08:06:04

@tesz-vesz: Mi köze van egy lakópari hirdetésnek a Hollokauszt évhez?

hoplita 2014.02.08. 08:09:24

@honapos retek:
Jó a nicked.
Vörös vagy és eső előtt kihúzandó, erre szívesen vállalkozom.
És utána irány a Duna...hogy ne csak ugass róla, hanem tapasztald is, köcsög.

jog-ász 2014.02.08. 08:43:37

szerintem meg semmi baj nincs a bojkottal, demokráciában elmondhatja mindenki a véleményét, ha bojkott formájában akkor bojkott formájában.
a kérdést fordítva is fel lehet tenni: ha minden rendezvény a kormány akarata, szájíze szerint kerül megrendezésre kevesebb lesz az antiszemita magyarországon?majd megváltozik mindenki gondolkodása?dehogyis, ezeket otthonról, családból hozzuk, kit hogy neveltek, azt cipeli tovább.

bekerült 2014.02.08. 08:49:13

Érteni vélem a szerző szándékát !

Azonban undorítónak tartom, hogy az okos enged, a buta szenved elvet követve, arra buzdít, hogy fogadják el a zsidók, hogy a kormány és a jobboldal akarata úgy sem változik és békéljenek meg a jelenlegi történelem hamisítási felfogással.

Fogadják el azt és tekintsék a magukénak is, csupán azért, mert ha nem fogadják el, attól még a jelenlegi regnálók véleménye úgy sem változik !

Ugyan úgy fognak továbbra is viszonyulni az egész témához és ezért egy bojkottnak semmi értelme, az csak károkat okoz.

Tulajdonképpen meg lehetne kérdezni, hogy akkor a zsidók halála és minden ellenük elkövetett atrocitást tekintsenek e meg nem történtnek, csupán azért, mert reménytelennek látják a jelenleg hatalmon lévők nézeteinek a megváltoztatását !

No meg, elesnének a hatalom támogatásától is, ami igen fontosnak tűnik egyeseknek !

Úgy gondolom, hogy, ha a zsidók lenyelik ezt a békát, akkor el fogják veszíteni azt a jogot, hogy a jövőben a holokauszttal kapcsolatban a Horthy kormányt kritizálhassák !
A mese ugyanis arról szól, hogy a történelem átírással együtt, az eddig nemzetközileg is elfogadott és kialakított nézeteket is elvetik, elfogadva a jelenlegi jobboldal által kidolgozott nézeteket.

Az egyházak igen sajátos vélekedése rejlik a jelenlegi helyzetet elfogadók részéről a hatalmon lévők nézeteinek az elfogadására.

Tudomásul kell azonban venni, hogy válaszút elé kerültek a zsidó szervezetek.
Ha elfogadják azokat a nézeteket, amit rájuk próbálnak erőltetni, akkor a jövőben sem lesz joguk ezt másként újraértelmezni és ezzel az eddigi tevékenységüket is átértékelik !
Akkor eddig csak " falból" mondták azt, amit eddig mondtak és bizonyítottak ?

Ha ilyen könnyen lehet ebben a témában is megváltoztatni a véleményüket, akkor miként vélekedjünk az egész holokausztról ?

Vajon nem azoknak van e igazuk, akik az egész holokausztot a zsidók szándékos eltúlzásának minősítik és halálosan unják már a zsidók "zsarolásait" ennek okán !

Véleményem szerint roppant gondolják meg, hogy mit tesznek, mert a következmények beláthatatlanok !

A szerecsen mosdatása rendületlenül folyik !
A náci eszmék elfogadása reneszánszát éli, nálunk legalábbis.

Ehhez asszisztálni és nem nézni, hogy mit pávatáncolnak ebben a kérdésben Orbán Viktorék, az nem hiba, hanem egyenes bűn !

Nagyon csodálkozom, hogy ehhez még partnereket is találnak a zsidók között is, ami igen csalódást keltő !

Nekem, mint nem zsidónak, azt az üzenetet hordozza, hogy tényleg nem igaz sok minden amit eddig a zsidók hangoztattak a sok szörnyűségekről !

Van akinek korpásodik a haja és el tudják fogadni azt, ha ezt ma már másként vélik !

Én ezt tartom borzalmasnak és az áldozatok elárulásának !

Végül azt is alapjaiban rengeti meg, amit Nürnbergben megfogalmaztak a Hitleri tettekkel kapcsolatban.

Mindez csupán azért, hogy a Sztálini sorsokat egyenlő szintre hozzák a Hitleri sorsokkal !

Nagyon szégyellem magam azon zsidók helyett is, akiknek megfordul a fejében ezek elfogadása !

HitetlenTamaska 2014.02.08. 08:52:20

Kedves Gellért,
párhuzamos véleményemet itt olvashatod:

hitetlentamaska.nolblog.hu/archives/2014/02/01/Orban_contra_Mazsihisz_10/

Postod sugallatáról meg az a klasszikus cigányvicc jut eszembe, amikor az egyik zenész a következőképpen tagadja meg a másik kérését a hegedű kölcsönadására vonatkozólag:
Ha odaadom, és Te berugsz, és eltöröd a hegedűmet, akkor jogos felháborodásomban, én szúrok bökőt a hasadba, ellenben ha én olyan szemét vagyok, hogy nem adom kölcsön, akkor meg jogos felháborodásodban te az enyémbe. Ne legyünk bolondok, és válasszuk az arany középutat:
Menyj az anyád büdös picsájába.

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:05:34

Mi lenne, ha a zsidó szervezeteknek adott pénzeken kívül egyáltalán nem költene egy fillért sem a kormány.

Milliárdok mennek el erre a témára, miközben egy holokauszt megemlékezésen vannak 300-an, de ha kivonjuk azokat, akik kötelességből mennek, (MSZP politikusok, stb.) maradnak húszan.

Az izraeli miniszterelnöknek is feltűnt, hogy a holo megemlékezéseken csak a kormány emberei vannak ott.

Pedig megnézném, pontosan hány zsidó polgártársat támogatunk egyénileg, mennyit költünk zsidó szervezetekre és mennyit költünk holokauszttal kapcsolatos beruházásokra, erre-arra.

Valószínűleg kurva nagy összeg jön ki.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 09:14:53

@bekerült:

"békéljenek meg a jelenlegi történelem hamisítási felfogással."

Ami szerinted történelemhamisítás, az mások szerint az eddigi hamisítás megszüntetése.

Te és az elvtársaid pedig ahelyett, hogy tisztán történelemtudományos módszerekkel, indulatok és ellenségeskedések nélkül a más véleményen lévőkkel tisztáznátok az eltérő nézeteiteket, törvényet hozattok az tiétekétől eltérő vélemények súlyos megbüntetésére.

Nagyon szégyellem magam azon magyarok helyett is, akiknek megfordul a fejében ennek elfogadása !

belgabela 2014.02.08. 09:17:21

@Célkereszt: Vagy az erőltei a nemlétező analógiát, aki nem ért semmit. Az egyik esetben háború volt, a másikban béke.

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:19:37

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Amikor szavazni kell, nem is felejtem el Orbánéknak, hogy ezt a törvényt keresztülvitték.

Mert ez kivételesen nem a ballibsik sara.

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:31:17

Ha nem mond le a holokauszt-negligáló kormánytorténész,...
Ha megépul az emlékmu,...
Akkor pár év múlva ( esetleg hamarabb , ha a Fidesz koalícióra lép a Jobbikkal ) mar a holokauszt is csak egy tévedésen alapuló véletlen lesz...magyar részrol !

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:39:20

@dr kíváncsivagyok: És innen már csak egy lépés a dunábalövés.

Az a gond, hogy az egész ilyen holokausztmizériát ilyen beteges alakok irányítják, akik körül ugrálnak az Európai kormányok, sőt egymással versenyezve próbálva kitalálni mire gondolván hozzák létre holokausztemlékművek szörnyszülötteit.

Persze ez az egész addig tart, ameddig a kínaiak ki nem szorítják a zsidókat a pénzpiac eladói oldaláról.

Onnantól kezdve ugrik a téma.

petraeus 2014.02.08. 09:40:50

@bbjnick: Ez teljesen uj megkozelitese a nemet megszallas emlekmuvenek es maganak a nemet megszallasnak, biztos, hogy ezt atgondoltad? A nemet megszallas sokkal sulyosabb kovetkezmenyekkel jart a zsidok mint a magyarok szamara, a horthy rendszer politikaja is minden magyart sulytott, megis a zsido torvenyek miatt a zsidokat egy icipicit tobb serelem ert.
Az utodallamokrol, lattom csak a lenyeget nem fogtad fel, ha neked nem tetszik amit ok muvelnek a tortenelmukkel akkor ez meg egy ok arra, hogy mi ne muveljek ugyanazt, kurvara undoritonak tartom a roman/cseh/szlovak hozzallast es szeretnek buszke lenni hazamra, hogy mi kulonbek vagyunk, mi kepesek vagyunk szembenezni a tortenelemmel es korrektul mergemlekezni, nem pedig ovodas modon a masik faszsagaira hivatkozva ugyanezt eljatszani.

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:44:03

@♔batyu♔:
" Amikor szavazni kell, nem is felejtem el Orbánéknak, hogy ezt a törvényt keresztülvitték.

Mert ez kivételesen nem a ballibsik sara. "

Azt akarod mondani ,...hogy a magyar holokauszt a magyar Horthysta jobboldal bune ?
Igen...jó hogy rájottél...

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:46:13

Felolem lehet emlékmu,...de AKKOR A NÁCI SAS MELLÉ TEGYÉK ODA A MAGYAR TURULT IS,...amint szárnyat szárnyba oltve gyilkolásznak !!!

Fulek 2014.02.08. 09:47:05

@dr kíváncsivagyok: hm, azt ugye tudod, hogy az emigrációban Horthy családját zsidó szervezetek segítették, hálából, amiért szembe szállt a németekkel, és Budapest zsidóságának nagyobb részét megmentette? Sőt még emléktáblát is állítottak neki...

mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/plagizalt-a-szocialista-politikus-1209839

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:50:12

@dr kíváncsivagyok: Hiába nyomkodod a holokausztot a kommunisták bűne helyett, nem jön össze.

Egyébként Horthy-nak köszönheted, hogy ennyi zsidó van itt. Így jobb lenne tisztelettel beszélni róla.

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:51:40

@Fulek: Ez honnan tudná? Annyit tud, hogy Horthy rossz, zsidó jó.

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:51:53

@♔batyu♔:
"És innen már csak egy lépés a dunábalövés.

Az a gond, hogy az egész ilyen holokausztmizériát ilyen beteges alakok irányítják, akik körül ugrálnak az Európai kormányok, sőt egymással versenyezve próbálva kitalálni mire gondolván hozzák létre holokausztemlékművek szörnyszülötteit.

Persze ez az egész addig tart, ameddig a kínaiak ki nem szorítják a zsidókat a pénzpiac eladói oldaláról.

Onnantól kezdve ugrik a téma. "

Talán nem egy lépés,...de a lehetosegét megteremti !

Ha a kínaiak "kiszorítják a zsidókat a pénzpiacról ",..akkor már oket fogjátok gyulolni ?!
mar látom a szlogeneket : kampós orr helyett ferde szem...
Mindíg azt akinek van esze és vagyona,..amit el lehet rekvirálni , rabolni,...így tud a náci jobboldal érvényesulni !

tatamin 2014.02.08. 09:52:56

Sajnos ebben a vitában mindkét oldal nagyon feszült. Az utóbbi idők hibás történelemszemléleti változásai, rossz reakciói, továbbá: a lateiner értelmiség vereségtudata, realitásérzékének erős kopása, valamint a holokauszt-iparban megélhetési szinten érdekeltek árokásó buzgalma, hozza magával mindezt. És a csalódás nem oldódik, amíg nem lesz valami más platform. Mert enélkül itt maradnak köztünk belgák között, Cartafilus ősei, a szegény kivert bolygóhollandiak, a gettók embereinek reakciói, éppúgy, mint Tiszaeszlár félelmei, vádjai és képtelenségei, Dunyhás testvér leszármazottai...
Szóval: majd lesz valami. Nem nehéz kitalálni: ez a mostani emlékmű nem lesz, (talán nem is akart lenni igazán) de kellett egy alkalom, hogy másról (is)
lehessen beszélni, kérni, megállapodni.
Szerintem most majd mindenki megkapja a magáért: a kormány a hallgatást, a sértetti szervezetek meg a pénzt és némi figyelmet.
És Karsai Laci is mondhatja a magáét (az más kérdés, hogy mit szólna ehhez szegény Lexi bácsi, ha élne...)
És az is mindegy, mi van Grósz nénivel (ha még él...)

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:54:33

@♔batyu♔:
" Ez honnan tudná? Annyit tud, hogy Horthy rossz, zsidó jó."

Általában a gyilkos negatív,...az áldozat pozitív megitélésu...

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:55:55

@tatamin:
"Szerintem most majd mindenki megkapja a magáért: a kormány a hallgatást, a sértetti szervezetek meg a pénzt és némi figyelmet."

A sértett szervezetek kozul már sokan visszautasították a pénzt...

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:58:31

@dr kíváncsivagyok: Igen, pontosan így lesz, ha a kínaiak is ilyen alakokkal nyomulnak mint te.

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 09:59:11

@♔batyu♔:
"Hiába nyomkodod a holokausztot a kommunisták bűne helyett, nem jön össze.

Egyébként Horthy-nak köszönheted, hogy ennyi zsidó van itt. Így jobb lenne tisztelettel beszélni róla. "

Egyik bun sem annulálja a másikat !!!
Horthynak "koszonheto", hogy CSAK ennyi zsidó van !

A hiányzókat kérem számon - katolikus keresztényként - Horthyn !!!

♔batyu♔ 2014.02.08. 09:59:44

@dr kíváncsivagyok: Remélem, a többiek is követik. Nem baj az, ha feltámad a lelkiismeret.

Te magad írtad, hogy a zsidók okosak és gazdagok, majd ők megoldják saját maguknak.

♔batyu♔ 2014.02.08. 10:00:31

@dr kíváncsivagyok: Na ja, katolikus keresztényként.

Én pedig a télapó vagyok, már elárulhatom:)))

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 10:05:11

@♔batyu♔:
" Igen, pontosan így lesz, ha a kínaiak is ilyen alakokkal nyomulnak mint te. "

Ezt vegyem fenyegetésnek ?
Ez a baj veletek nácikkal : Istent játsztok...

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 10:06:11

@♔batyu♔:
"Én pedig a télapó vagyok, már elárulhatom:))) "

A gestAPÓ jobban illik rád...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 10:07:19

@Józsi56: talán ha megnéznéd mire válaszoltam rájönnél és nem kérdeznél hülyeséget

Célkereszt 2014.02.08. 10:08:32

@belgabela: De facto háború volt vagy sem, nem számít. Nem ez dönti el, hogy jó-e az analógia. Mindkét esetben fegyveres erőszak által veszett el a szuverenitás.
Horthynak és Kádárnak is maradt korlátozott szuverenitása. Az adminisztráció a magyar kormányoknak volt alárendelve. Semmiféle német vagy szovjet katonai adminisztráció nem működött, vagy csak rövid ideig. Ezt nem tudom pontosan. Hasonlítsd ezt össze Csehország vagy Lengyelország megszállásával. A németek a megszállt országokba kormányzókat neveztek ki. Ezt Magyarország esetében nem látták szükségesnek.

Mojzes Pál (törölt) · http://mpgondolatok.blogspot.hu/ 2014.02.08. 10:09:28

ez nem szól másról, csak ,hogy viktorék jóba akarnak lenni a zsidó szervezetekkel, mert tudják milyen nemzetközi (tőke,"baráti")kapcsolataik vannak

ergé erre posztot rittyent, történelmi filozofálással, bűnös nemzet attitűddel olyan jó nol-os, enyhe szdszes szinten

itt nem az emlékművön megy a vita, hanem kapcsolati tőkén és pénzen

pénz beszél "ember" ugat

dr kíváncsivagyok 2014.02.08. 10:10:09

@♔batyu♔:
"Te magad írtad, hogy a zsidók okosak és gazdagok, majd ők megoldják saját maguknak."

Nektek náciknak mindegy , valójában nem is vagytok antiszemiták,...aki jobban érvényesul , arra kitaláltok ideológiát hogy elvehessétek a javait....
Mocskos egy aljadék rablók vagytok egyszeruen...
Ha a Finn Számi népcsoport lenne tehetosebb , mint ti , akkor a számik lennének a bunos nép és az ilyen Vona-féle tehetségtelen szarjankók arra találnának ki ideológiát !

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 10:13:18

@bekerült: a holokauszttal kapcsolatban a Horthy kormányt kritizálhassák "

egy az hogy nem kritizálják a zsidók a Horthy-korszakot, hanem hazudoznak róla, ez egy gigantikus gumicsont, hogy nem ülnek le vitázni a gettó előtt senkivel, nem is olvasnak valódi történelmet, csak a galamuszi-csoport rágalmait szívják magukba a prolik.

kettő: a fidesz elhatárolódott Horthytól, ők is a gumicsont miatt nevezik ki Szakályt, de amúgy nem rtenek ők se vele egyet, mert kommunista kölyke az összes fideszes lázártó l. simonig, orbántól rogán antallig.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 10:28:03

@Célkereszt: "A németek a megszállt országokba kormányzókat neveztek ki. Ezt Magyarország esetében nem látták szükségesnek. "

Leginkább az volt az ok, hohg utúl sok idejük sem maradt a saját adminisztráció kiépítésére. Ezt 1944-ben már a németek is világosan látták.

♔batyu♔ 2014.02.08. 10:46:27

@dr kíváncsivagyok: Bolsevikként nem nagyon rónék fel semmit egy nácinak.

1. Több embert gyilkoltatok meg mint a nácik.

2. Több javat raboltatok el.

És még ez a bolsi nácizza a másikat. A nácik tőletek tanultak mindent.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 10:52:50

@♔batyu♔:

"Mi lenne, ha a zsidó szervezeteknek adott pénzeken kívül egyáltalán nem költene egy fillért sem a kormány."

Lehet, hogy túl rosszindulatú vagyok, de én megfordítanám a dolgot. Mivel az emberi élet pénzben nem kifejezhető érték, meg kell szüntetni azt a zsidó közösségek számára mélyen megalázó gyakorlatot, hogy az állam a bűntudatát pénzbeli támogatások nyújtásával fejezi ki.

A zsidó szervezetek támogatására szánt pénzből (de ne többől!) ezért épüljenek további holokauszt-emlékművek, a zsidó szervezetek pedig ne kapjanak egy fillért sem. Most kiváló alkalom lenne ennek bevezetésére, hiszen több zsidó szervezet is visszautasította az állami pénzeket: már csak ezt kellene hivatalossá tenni.

E döntésnek meglenne az az igen komoly előnye, hogy a zsidó szervezeteket és vezetőiket felmentené a koncon való marakodás jelentette folyamatos stressz alól.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.02.08. 10:53:23

az is nagyon érdekes, ahogy tauglichot beszívja ez a sátáni közeg szépen, hínárkarokkal kinyúlva érte, írjál cikket, aztán az elkapkodott ,végig nem gondolt cikkét beidézve, mintegy pecsétet téve a magyargyűlöleti sas behívóra.
a sátán ravasz.

S=klogW 2014.02.08. 10:55:24

@bbj
@ArmaG

Az Újszövetségben az áll, hogy Péter a vámos foglalkozása megvetett volt.

Ez az Újszövetség vagy a Tóra értékrendje szerinti megfogalmazás?

hoplita 2014.02.08. 11:02:45

@dr kíváncsivagyok:
Csupa ha és ha...
Én is mondok egyet...ha anyukád pinája szecskavágó, akkor most okafogyott lenne az előbbi tagmondat.:)

hoplita 2014.02.08. 11:08:04

Egyébként meg roppant szórakoztató, hogy az itt lebzselő holokamuajvékolók olyan dolgokkal ekézik a narancskomcsi likudnyikokat, ami azoknak a legmerészebb álmukban sem jutna az eszükbe.

Hajrá libsibibsik, nyúzzátok csak a kretén faszfej fideszt.
Én meg kérek egy kávét, meg egy fél szilvát a házifajtából.:))

Szúnyog 2014.02.08. 11:23:18

@honapos retek: jön a Dunába lövős mantra is? A befagyott Dunába.

Hidvégi Mihály 2014.02.08. 12:16:39

Gellért, előhozod a kormány álláspontját holokausztügyben. De aki Orbánt idézi, az a hazugságot idézi. Hogyan lehetne ennek az embernek egyetlen szavát hitelesnek mondani? Hogyan?! Mikor folytonosan meghazudtolja magamagát, folyamatosan azt érzékelteti, számára nincs etika, a szava semmit nem ér.

Akkor minek tovább beszélni?

A magyarországi zsidók mért lennének különbek, mint a többi magyar? Miért ne prostituálnák magukat ugyanúgy, ahogyan a magyar szakszervezetek, a magyar tudományos élet, miért ne, miért ne?

Értelmetlen írás, sajnálom. Ördöggel nem cimborálunk, ezt meg kell végre érteni. Az erkölcs egy és oszthatatlan.

Bell & Sebastian 2014.02.08. 12:35:07

@S=klogW: Adószedőt értsen vámos alatt, akit egyformán "szeretnek", felekezettől függetlenül.

egyetmondok 2014.02.08. 12:35:56

Hogyan lehetséges egyáltalán felvetni és megfogalmazni a Magyar Királyság államának felelősségét bármiben, ha 1944 március 19. után megszűnt az állam szuverenitása ?

A megszűnt állami szuverenitás azt jelenti, hogy az állam nem hoz felelős döntéseket. Képtelen ilyenre.

Ehhez képest az, hogy zsidó szervezetek ilyen-olyan képviselő, meg a mai kormány ilyen-olyan képviselői kávé-pogi-szép asztal egyezkedéseket folytatnak, azt se tudom,miről...,hát teljesen abszurd.

ephart 2014.02.08. 13:03:24

miért a hiszti meg az ajvékoló óbégatás?a zsidók kapnak 5 milliárdért egy újabb holoszentélyt a magyarok meg pár száz milláért egy emlékművet

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 13:05:27

@egyetmondok: Én egyáltalán nem vagyok Orbán és a Fidesz pártján, ahogy egyetlen másik pártén sem, tehát a következőket nem Orbán iránti szimpátia írtaja velem.

Abban viszont biztos lehetsz, hogy Orbán a szívét-lelkét is kitehetné a zsidóságért, akkor is antiszemita, náci, fasiszta és minden más rossz lenne. A zsidóság mindig találna egy megsértett "sorstársat", akit véres kardként végighordozva panaszkodni lehetne a Magyarországon dúló antiszemitizmusra. Akire hivatkozva lehetne rettegni.

Az ok pedig az, hogy az antiszemitizmusra leginkább a zsidóságnak van szüksége. Hiszen arra hivatkozva lehet (persze szigorúan informális) előjogokat kizsarolni, állandóan a mártír szerepében feltüntetni magukat, és sértett közösségként jogot formálni arra, hogy végső instanciaként megmondják, mi a helyes és mi nem.

Tudom, elcsépelt idézet, de milyen igaz: :

"Ha tudni akarod, hogy ki uralkodik feletted, vizsgáld meg, hogy ki az, akit nem kritizálhatsz."

egyetmondok 2014.02.08. 13:25:27

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Az, hogy ki mindenki,akár Orbán is, teszi ki a zsidókért a lelkét, a szívét, annak minden,sőt plusz egy jó, tisztességes, helyes és támogatható szándékát,és akaratát, az bizonnyal kiváló kérdés, és sokat lehet róla diskurálni.

Engem azonban az érdekel, hogy ha egyszer nincsen, tehát nem is létezik a magyar állam szuverenitása a kérdéses és tragikus időszakban, akkor hogyan merülhet fel bármiben is egyáltalán állami felelősség ?

StarDj 2014.02.08. 13:32:00

Mi lenne, ha vegre ezuttal, mi Magyarok bojkottalnank a zsidokat? Ne lehessen zsido vezeto pozicioban, bank elen es orszaggyulesben. Pont mint ahogyan 8-900 eve a torvenyeink kimondtak...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 13:59:29

ergé mi van a regnum marianum templommal? te izé keresztény vagy, nem ? elöbb a cirkumc. utána a keresztény-? előbb a holocirkusz legyen meg mer az olyan jóság

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 14:01:17

@ephart: az én emlékművem árából vegyenek inkább inkubátort!!

S=klogW 2014.02.08. 14:04:29

@Bell & Sebastian:

Ja, hogy aki mindenképp csak rontja a bizniszt. Danke! Legalább valaki (meg?)figyel. :)

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 14:04:49

@hoplita: hungaristát nem írna, mert az nem ejrópai, azok a teát nem anglománként isszák!

Kandeláber 2014.02.08. 14:35:44

Megvettek már minket zsebszerződéssel Pereszék?
Valaki?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 14:37:42

@Célkereszt: ennél egy kicsit szemléletesebben kéne látni

kádárt és a komcsi kormányokat szálasival vesd össze ne Horthyval

előbbi bábkormányok, utóbbit helyénhagytak a látszat kedvéért, nagyobb volt a mozgástere mint egy bábkormánynak, amivel élt is, hisz leállítatta a deportálást.

de a bábkormányoknak ha lett is volna mozgásterük, se éltek volna vele, nem véletlenül őket emelte hatalomba az elnyomó hatalom

Célkereszt 2014.02.08. 15:02:34

@tesz-vesz: Nézd, legyen igazad! De mindkét megszállás a szuverenitást gyengítette vagy megszüntette. Ha összevetjük a két megszállást, akkor bőven belefér a szobor szimbolikájába az angyalra lecsapó birodalmi sas mellett egy T32 tank is, vagy egyik sem. Különben is ez, ez egy felfújt téma, a választási propaganda része, szavazatmaximalizálás. Tudja, hogy a zsidókat nem nyerheti meg, de esetleg a Jobbiktól hozhat szavazókat. A kormány nem akar még egy frontot nyitni. Az oroszokkal pedig jóba akar lenni, viszont a jobboldal egy részének gesztust akar tenni. Remélem érzed a szobormizéria körüli hamis és bizonytalan ideológiai töltést!

Kandeláber 2014.02.08. 15:13:57

@Célkereszt: Magyarország a német megszállást követően valóban korlátozott szuverenitású ország lett.
A szovjet megszállás első éveiben még inkább.
'90 után ez véleményem szerint annyiban változott, hogy a formális katonai megszállást felváltotta egy finomabb formájú újragyarmatosítás amelyhez a hazai komprádor-réteg boldogan asszisztált és asszisztál.
Ha tovább megyek és elhiszem a "rózsadombi paktum" történetét akkor viszont azt mondom, hogy Antall keze meg volt kötve, és az első szabadon választott magyar kormány kijelölt kényszerpályán mozgott a paktum hatására.

Célkereszt 2014.02.08. 15:40:36

@Kandeláber: Én nem értek ezekhez a dolgokhoz. Azt tudom, hogy retorikában EU-ellenes, antiszemita párt ha hatalomra is jut, nem folytathatja azt a politikát, mert csak reálpolitika van csak. Amelyik párt ezt nem érti, annak beleütik az orrát rövidesen. Tetszik, nem tetszik, nincs más. Úgyhogy hátrébb az agyarakkal és tessék tanulni és ravaszkodni, a szokott diplomáciai eszközökkel élni. Persze a pártok mindent eladhatnak győzelemként is. Látjuk ezt a mostani kormánynál is.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 15:48:04

@petraeus:

Szerintem gondold át újra, hogy t'képpen mit is szeretnél mondani, majd próbáld értelmesen megfogalmazni:-)

Bell & Sebastian 2014.02.08. 16:12:20

@ephart: Nem _a zsidók_ kapják a zsozsót, hanem a szervezeteik osztják szét, akik -lássuk be- talán ha öt százalékát lefedik az -identitásúaknak.

Akik bizonyára személyesen ismernek minden túlélőt. Vagy nem.

Van itt egy ellentmondás, ugyanis az osztozkodás belügy, ami jó. Hogy belterjes a gyakorlatban, ez a rossz.

Van itt egy másik ellentmondás is, ki tudja miért, de alig meri valaki zsidónak megvallani magát, a médiában (és egymásközt) meg második, legnagyobb kisebbségként jelennek meg. (Cigányokra dettó igaz.)

Szerintük se jó ez így és szerintem se. Ez a hazudozás kategóriája.

Nem leszünk gyarmat ! 2014.02.08. 16:42:33

A zsidó közösségek a korábbi történelem hamisitások csapdájába estek.
Pedig ha jól meggondoljuk, a magyarországi zsidó közösségek fennmaradása elsősorban Horthy Miklósnak köszönhető.
Alapvetően büszkék kellene lennünk arra, hogy magyarországon népirtások, deportálások mindig idegen megszálló hatalmakhoz és azok kiszolgálóihoz kötödtek.

nlgy.blog.hu/2014/02/06/balliberalis_tortenelemhamisitas_i

bekerült 2014.02.08. 16:54:12

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Az a gond, hogy a II-ik világháborút lezáró történelemszemlélet és ennek következtében való megbékélést nem az elvtársaim állították össze !

A nemzetközileg megállapított cselekedetekkel szembe menni nem arról árulkodik, hogy ezt elfogadnák a mostani regnálók, hanem szeretnék újra írni a történelmet, mégpedig vita nélkül !

Erről tanúskodik a te elvárásod is és a célzásod az eddigi történelemhamisításra .

Nem kétlem, hogy a szocializmusban meghamisítottak egyes eseményeket, de már 25 éve nem élünk a szocializmusban !

A mostani revíziónak nincs más szerepe, mint az Orbánék sajátos történelemszemléletének az elősegítése és a II:-ik világháborúban betöltött magyar szerep tisztára mosása !

Igen, a szocializmus ellenében és annak kárára !

Mintha lehetne az egyiket kisebbíteni a másikkal !
Mintha Sztálinista bűnök egyenlő lenne a szocializmus bűneivel és a HITLERI bűnökkel !

Az árok betemetését a két nézet között nem lehet úgy végrehajtani, hogy amíg az egyik fél törekszik erre a másik fél törekszik ennek az ellenkezőjére és kész tények elé állít mindenkit !

Pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve félrevezeti az egész társadalmat és megmásítja a történelmet !

Nem drága neki az sem, hogy ennek érdekében kiknek a kiszolgálójává válik és rehabilitál ordas eszméket !

A szellemet a palackból ki lehet engedni, de ennek igen súlyos következményei lesznek és kicsinyes érdekek miatt, esztelenség ezzel játszani !

A "más történelem szemlélet", amire hivatkozol, egyszerű szerecsen mosdatása és az igazi magyar érdek sutba vágása !

Mindent meg lehet csinálni, de a felelősséget ezért viselni kell és ezt nem lehet megúszni !

Játszadozni a homokozóban kell, nem egy ország vezetésében !
A pávatánccal itt már nem sokra lehet menni és csak ideig, óráig lehet sikereket elérni.

Meg vagyok döbbenve az ennyire vak szemléleten és még önök szeretnék képviselni a magyar érdekeket ?

Az lenne a legjobb, ha csöndben maradnának és élveznék az életet amíg még lehet.
Nem hiányzik ennek az országnak egy elszigetelés és egy estleges káosz !

Mert ezzel játszanak, kedves "másként gondolkodó "!

bekerült 2014.02.08. 17:31:01

@tesz-vesz:

Én nem kétlem, hogy a történelmi szereplők a maguk szemszögéből nézve néha túlzásokba esnek és ez benne is van a pakliban.

A tények azonban tények és ezt nemzetközileg elfogadták és igazolták !

Ezt megtagadni igen nehéz új bizonyítékok nélkül !
Az ugyanis nem elég, hogy ez nem igaz és valakik ezt másként ítélik meg.
Ha valaki új tényeket ismer meg, annak helye van a megvitatás szintjén és a történészekre tartozik.
Ez nem kormány és a politika feladata !
Ha a politika kezdi ezt froclizni, akkor ez mögött hatalmi érdekek húzódnak meg és nem a valóság !

Ez a szemlélet igen veszélyes és újra kiszabadítja a palackból az ordas szellemeket.

Ha csak gumicsont lenne, azon túl lehetne lépni !
A regnálók azonban ezt az ordas eszméket használják a megfélemlítésre és a baloldal ellenében.

Agyagba szeretnék döngölni a baloldalt !

Nem fog menni és rámehet az ország !

Jobb lenne a megegyezés, amíg még lehet !

A galamusi csoport rágalmai és a regnáló hatalom szándékai között, a valóság a különbség !

A hatalom szeretné a saját hatalmi érdekében, újraírni a történelmet a JOBBIKKAL együtt, hogy biztosíthassa a saját jövőjét !

Az a gond, hogy ez szembe megy a nemzetközileg is elfogadott nézetekkel és ebből súlyos konfliktusok keletkezhetnek.

Lehet itt vergődni, de ezt be kell látni !

A jobboldalon most még sokan úgy gondolják, hogy ez az ár megéri nekik, hogy ezt megtegyék.

Én úgy gondolom, hogy ennek totális bukás lesz a vége és rámehet az ország !

Nem nagyon éri meg a szembe szélben pisilni, mert hugyos lesz a térdünk !

Ez már nem játék és nem pávatánc !
Itt már a bőrünkről van szó és ezt ócska kis hőbörgésekkel nem lehet megvalósítani.

Értem én, hogy neked még a FIDESZ sem elég mélyen megy a dolgok mélyére és ti ennél többet szeretnétek !

Nektek teljesen mindegy, hogy kivel és mivel álltok szembe, ti mentek mint a vakló !

Igen, mindnyájan a KÁDÁR köpönyegéből bujtunk ki, mert legtöbben akkor születtünk és akkor is éltünk.

A múltat már nem lehet megváltoztatni, de tanulni lehet belőle !

Ti is úgy járnátok, ha hatalomra kerülnétek mint a Torgyán apuci, hogy nem tudott mit kezdeni vele, mert meghaladta a képességeit !

Egy ilyen kis országnak be KELL állni a sorba és nem virgonckodni mert még a lábára lépnek, oszt jónapot !

Ha az EU leengedi a vizet rólunk, mehetünk a száraz partra úszkálni és dicsérhetjük Horthyt, Szálasit meg a többit, mielőtt éhen halunk !

Azt hiszem, hogy az első kudarcok után, erősen megijednétek és nektek is eszetekbe jutna a félelem és sürgősen elszállna a harci kedvetek !
Rögtön lesüllyednétek a orbáni, lázári, rogáni, stb. színvonalra és eszetekbe jutna, hogy ti is a szocializmus örökösei vagytok !

Ismerjük már az efféle embereket, nem kellene bemutatkoznotok, titeket is csak a húsosfazék érdekel !

Egy újabb éhes banda, akiket etetni kellene, ha lenne miből.

Jobb, ha csendben maradtok és örültök, hogy lyuk van a feneketeken !

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.02.08. 18:02:20

@bekerült:

nemzetközileg :)

akkor vidd már be légyszi a törikönyvet a gettóba, ne nácizzák már Horthyt
na beszéljenek magyar állami holokausztról.

mert nem lehet túllépni a gumicsonton.

ne írjál iylen sokat

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 18:26:56

Volna nekem egy problémám!

Ha én alkotmányban adott jogomnál fogva élek gondolat- és véleményszabadságommal és nem engedem el a gyerekemet a mohácsi vész emlékhelyét meglátogató iskolai kirándulásra, mivel, teszem azt, szerintem az egy történelemhamisító létesítmény (szerintem, a mohácsi csata nem volt mohácsi vész), akkor azon túl, hogy a gyerekem tanárai némileg furcsán néznek rám a továbbiakban, semmiféle szankció nem fenyeget; ha ugyanezt teszem a Sorsok Háza holokauszt emlékhely esetében, mivel szerintem az egy történelemhamisító létesítmény (szerintem, a magyarországi zsidóság deportálása nem volt holokauszt), akkor mi a vektor?

Anno, ugyanez a dilemma fölmerülhetett (volna) a munkásmozgalmi gyűjtemény esetében: ha Mohácsra nem engedem el a gyereket, akkor hülyeszülő vagyok, ha a munkásmozgalmi gyűjteménybe, akkor a rendszer ellensége.

Kell nekünk a holokult/holohit, mint rendszerideológia? Nem volt elég ötven év az ideológiai alapú diktatúrákból?

Bell & Sebastian 2014.02.08. 18:33:19

@bbjnick: Maga egy antipolitoxikomán, de majd be lesz oltva vele.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 19:26:57

@bekerült:

"Ha valaki új tényeket ismer meg, annak helye van a megvitatás szintjén és a történészekre tartozik.
Ez nem kormány és a politika feladata !
Ha a politika kezdi ezt froclizni, akkor ez mögött hatalmi érdekek húzódnak meg és nem a valóság !"

Egyetértek, ez a történészekre tartozik, és nem a politika feladata.

De ugye ez vonatkozik a Szakály Sándort bíráló politikusokra is?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 19:32:10

@Bell & Sebastian:

Weöres Sándor: AKIK MEGTALÁLNAK

Én keresem a célomat:
célom engem majd megtalál.

Én keresem a hitemet:
a hitem is majd megtalál.

Én keresem a szívemet:
a szívem is majd megtalál.

Keresem azt, aki enyém:
ő is keres majd. Megtalál.

Én önmagamat keresem:
egyetlen lesz, ki nem talál.

Én keresem az életem:
életem egyetlen halál.

Én keresem halálomat
és életem majd megtalál.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.08. 19:32:27

Nem támogatom a zsidó-magyar megbékélést, sem most, sem semmikor. A zsidók ne bocsássák meg a holokausztot, a magyarok meg a bolsevizmus száz évét, benne a tanácsköztársasággal, Trianonnal és az ÁVH-val. Ne kérjen bocsánatot sem egyik, sem másik fél. Minden magyar állampolgár valljon színt, hogy magyar vagy zsidó akar lenni, és a kép tiszta lesz. Ha a béke megoldhatatlan, csak ez marad, az örök szembenállás. A magyar és zsidó, az örök ellentét.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 19:35:10

@bekerült:

"Nem kétlem, hogy a szocializmusban meghamisítottak egyes eseményeket, de már 25 éve nem élünk a szocializmusban !"

És CSAK a cocizmusban voltak hamisítások?

A hamisítások igen sokszor csak utólag derülnek ki - a hamisítások idejében súlyos büntetés terhe mellett nem szabad említést tenni róluk, és a rendszer ellenségének, vagyis pl. imperialistának, a cocizmus ellenségének, fasisztának stb. bélyegezték meg azokat, akik a hamisítást szóvá merték tenni.

Ma sokszor antiszemitának bélyegzik meg őket.

Vagyis mire alapozod, hogy jelenleg nem folyik történelemhamisítás

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 19:40:26

@egyetmondok:

"ha egyszer nincsen, tehát nem is létezik a magyar állam szuverenitása a kérdéses és tragikus időszakban, akkor hogyan merülhet fel bármiben is egyáltalán állami felelősség ? "

Jó kérdés. Nem hiszem, hogy választ fogsz kapni rá, mert túl nehéz lenne belemagyarázni a felelősséget.

ephart 2014.02.08. 19:40:44

Isten nem ad békességet Izraelnek

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:03:00

@bbjnick: A faszt picsogsz örökké, a nap huszonnégy órájában ilyen bárgyú okostojáskodásokkal, ha téged nem érdekel a holokauszt? Ugyszint a faszt se érdekli, hogy elmész vagy elengeded a gyerekeidet bármilyen múzeumba.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:05:00

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ki akar emlékművet állítani az állítólagos kollektív felelősség átruházása céljából és ki tiltakozik ellene?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:06:59

@Mr Falafel: Tegyük fel, a Te felállásod szerint zsidónak tartom magam. Alkalomadtán leülsz velem meginni egy pofa sört?

ephart 2014.02.08. 20:09:50

@biboldó: az nem lehet vita tárgya hogy a holoszentély látogatását a magyar gyermekek számára semmiképpen nem lehet kötelezővé tenni.legfeljebb fakultatív programként épülhet be az iskolai tantervbe

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:14:39

@ephart: Lehet kötelezővé tenni olvasmányokat, osztályfőnöki óra keretében múzeumlátogatásokat. A szülő szíve-joga, hogy otthon mire neveli a gyereket. Ebbe az is belefér, hogy nem engedi elolvasni a kötelezőt, vagy megmagyarázza, hogy hogyan kell értelmezni.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.08. 20:24:22

@biboldó: Nem kell sem hasonlítanunk, sem szeretnünk, sem megértenünk egymást ahhoz, hogy leüljünk meginni egy sört, vagy, hogy éljünk egymás mellett kölcsönösen tisztelve a másikat.
Szerintem az etnikai alapú önképet el kell választanunk az identitástól, mégpedig örökre. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, és kezdjük újra, tiszta lappal. Kicsit fáradt vagyok most kifejteni, de annyit elmondok, hogy hiszem, ha mindenki megvallja markánsan, hogy miben különbözik a másiktól, és ezt a különbözőséget minden oldalról alaposan körüljárjuk, utána van értelme keresni közös nevezőt. A másik, a tőlünk jelentősen eltérő megismerése, majd elfogadása nélkül nem léphetünk előre.
Bennem ezért nincs kétség és ellentmondás. Az etnikai hovatartozásomat elkülönítem az identitásomtól. Én így vagyok egy egész, és jól érzem így magam.

ephart 2014.02.08. 20:24:26

@biboldó: másképpen látom.a gyerekkor különös idő.fogékonyság formálódás kora.nos ezért nem lehet kötelezővé tenni azt hogy magyar gyereknek holoszentélybe kell mennie.nincs semmi szükség hamis bűntudatot elültetni egy új generáció lelkébe.ezt nem fogjuk soha megengedni nektek.zsidó gyerek mehet akár hetente többször is de magyar gyerek nem fog.vésd az eszedbe

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 20:39:52

@ephart:

Mit gondolsz, miért a gyerekeket célozza meg minden ideológia? Miért a gyerekek számára épültek úttörőtáborok és épülnek holokauszt-élményparkok és miért nem a középkorú férfiak számára?

ephart 2014.02.08. 20:46:01

@bbjnick: nyilvánvaló a szándék de erre határozottan nemet kell mondani. magyar gyereknek semmi keresnivalója egy holoszentélyben.ha felnő majd dönt hogy látni akarja vagy tojik rá.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:52:25

@ephart: Csakhogy a mamis bűntudatot pártod és kormányod sujkolja példának okáért a buzi emlékművel, te meg eszed a maszlagot. Csak, hogy tudd, minden zsidó mint személy és minden zsidó szervezet kategorikusan elutasítja a kollektív bűn, kollektív felelősség fogalmát. Hisz ezt szívták és szívják napjainkban is.
És ha egy múzeum mondjuk a holokausztról szól, az normál esetben történelem.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 20:54:33

@Mr Falafel: Basszus, máris arról beszélsz, amit az előző kommentedben kizártnak tartottál.
Mi a kedvenc sörmárkád?

ephart 2014.02.08. 20:55:15

@biboldó: magyar gyereknek semmi keresnivalója egy holoszentélyben.ha felnő majd dönt hogy látni akarja vagy tojik rá.már harmadszor írom magyarul.miért nem érted

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 21:01:56

@ephart: Ja, ha a holo valami sátáni métely, akkor rendben. Csakhogy a felelőst hibáztasd érte, ne az áldozatot. És lehetőleg erről értesüljön a gyerek is, ha felnő és netán eldöntötte, hogy érdekli.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 21:10:00

@biboldó:

1) Hol épül buziemlékmű?:-)

2) Ha nincs kollektív bűnösség és kollektív felelősség, akkor a jelen magyarságnak mi köze a '44-es deportálásokhoz, miért perelik zsidószervezetek pld. a MÁV-ot, hogy a jelen magyarság adóforintjaiból súlyos milliárdokat zsaroljanak ki?

3) Ha a holokauszt történelem, akkor valamiféle szupertörténelem lehet, ha fölülírhatja a történelmet! (Lásd pld. Szakály-ügy.)

3+1) Ki a felelős a holokausztért?

ephart 2014.02.08. 21:13:18

@biboldó: na ja.de a magyar gyerekből ne csináljanak a zsidók felelőst.átlátszó a stratégia.részemről lezárva.de az biztos hogy ha ezt keresztül akarják erőltetni elemi ellenállást fog kiváltani.nemzeti kormány nem fogja meglépni(ha mégis az politikai öngyilkossággal ér fel) a ballibek meg parkolópályán még min 4 évig

azért csak ábrándozz tovább

Robinzon Kurzor 2014.02.08. 21:16:18

@bbjnick:

Akkor a MAZSIHISZ-ért aggódsz?
Vagy mi a problémád?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 21:22:09

@Mr Falafel:

"Nem kell sem hasonlítanunk, sem szeretnünk, sem megértenünk egymást ahhoz, hogy leüljünk meginni egy sört"

Leülni és sört inni OK, de nem egy asztalnál. Ha se nem szeretem, se nem értem meg, se nem hasonlítok rá, akkor minek üljek mellé?

"vagy, hogy éljünk egymás mellett kölcsönösen tisztelve a másikat. "

Érdekes, amit írsz. Tehát akkor tisztelni fogod pl. a szomszédodban lakó iránit, aki teljes mellszélességgel kiáll amellett, hogy a buzikat fel kell akasztani és Izraelt el kell törölni a Föld felszínéről?

"A másik, a tőlünk jelentősen eltérő megismerése, majd elfogadása nélkül nem léphetünk előre. "

A továbblépés gyakran annak eredménye, hogy belátjuk, nem tudjuk elfogadni a másikat. Persze ezzel nem feltétlenül a zsidóságra célzok.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 21:25:16

@bbjnick: Egysíkú picsogó maradtál, de rendben.
Buziemlékmű az, amit pártod és kormányod bedobott neked eledelül. Hogy meg fog épülni vagy nem, azt nem tudom, de a szellemisége sugalmazza kollektív bűntudatkeltést azzal, hogy át akarja hárítani a németekre. Ergo, "mi, mint ellen, harcolunk kollektív felelősség ellen is" Azaz, ha harcolunk valami ellen, az létezik. (nem baj, ha nem érted)

A MÁV balhé egy illetéktelen bírósághoz benyújtott eleve megnyerhetetlen kereset, amit buzi hangadóid szintén neked kreáltak eledelül.

Szakály bemondása másról szól, nincs ingerenciám kifejteni. Ha nem érted, akkor mi a túróért picsogsz róla a nap huszonnégy órájában?

A holokausztért való felelősség a rád is jellemző sötétség sara.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 21:28:59

@ephart: A holoszentélyt pártod és kormányod kedvenc mariskája csinálja, pártod és kormányod által számára biztosított adóforintokból. A zsidók tiltakoznak ellene, akkor meg az a baj velük.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 21:29:09

@Robinzon Kurzor:

Szövegértés nem játszik nálad?:-) A kommentemben, amire válaszoltál, épp azt állítottam, hogy nem aggódok:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 21:38:40

@biboldó:

Mellébeszéd, handabanda, hablaty --- ha egyetlen értelmes gondolatra és mondatra sem telik tőled, akkor miért erőlteted a nyilvános fórumokon való megnyilvánulást?

--- Ha nincs kollektív bűnösség, akkor hogyan lehet áthárítani? S ha szerinted a jelen kormány át szeretné hárítani a magyarokról a németekre a kollektív bűnösséget, akkor (szerinted) a magyarok esetében mégiscsak létezik?

--- A MÁV-elleni zsidó kereset tehát egy titkos zsidóellenes összeesküvés (melynek én is részese volnék)?

--- A Szakályról szóló (két)mondatod teljességgel értelmetlen.

---- A holokausztkultusz tehát valamiféle misztikus sötétség elleni harc volna?

ephart 2014.02.08. 21:41:34

@biboldó: Maris egy kancsal zsidó mint tudjuk.a holoszentélyt meg meg kell építeni ebbe nincs mozgástere a magyar kormánynak.olyan hatalom van a zsidók kezében hogy muszáj megépíteni.DE NEM MUSZÁJ kötelezővé tenni hogy a magyar gyereknek látogatnia is kelljen. megengedhetetlen és elfogadhatatlan hogy bűntudatra neveljék és felelőst csináljanak a jövő generációjából.ezt nem fogjuk megengedni a zsidóknak soha.a pimaszságnak is van határa.nem kellene átlépniük

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 21:42:08

@bbjnick: Engem ismételsz, mert nem futi többre.

Még egyszer: ha téged nem érdekel a holo, akkor mi a faszért picsogsz róla a nap huszonnégy órájában?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 21:45:13

@ephart: Maris nem zsidó, pártod és kormányod személyes barátja, személyes favorizáltja. A zsidók tiltakoznak a koncepciója ellen.
Ez tény, innen kezdve te is csak picsogsz.

ephart 2014.02.08. 21:54:49

@biboldó: jó.az idő elhozza a választ

lépek

Úr Jézus Krisztus aki örökké áldandó Isten áldjon meg egy megtérő szívvel

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 22:01:20

@biboldó:

1) Ezt értsem úgy, hogy kérdéseimre igen a válasz?

2) A holokult/holohit az én szememben egy nagyon veszélyes, erősen destruktív ideológia/hitrendszer. Ahogy nem tenne boldoggá, ha kommunisták, nemzetiszocialisták stb.-k kegyeit keresné a mai mainstream politika, ugyanúgy nem tesz az sem, hogy buzikkal, (neo)neoprotkó szektásokkal és holohitűekkel teszi ezt.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 22:01:54

@biboldó:

"Még egyszer: ha téged nem érdekel a holo, akkor mi a faszért picsogsz róla a nap huszonnégy órájában? "

Talán mert unja, hogy akarata ellenére akarják lenyomni a torkán.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 22:05:14

@bbjnick: Ehhh, ne értsd sehogy, nem a te műfajod!

A holo nem hit, hitrendszer, hanem történelmi tény.
Nem baj, ha ezt sem érted, valóban nem a te műfajod az értés.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 22:06:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Te valami fogadatlan prókátorféleség valál? Csak szólok, messzemagasan szarom le ezt a kategóriát.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 22:13:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Egyszer már válaszoltam, de nem látom. Bocs, ha kétszer jelenik meg, tehát:

Te valami fogadatlan prókátorféleség valál? Csak szólok, messzemagasról szarom le ezt a kategóriát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 22:13:46

@biboldó:

A történelmi tények mióta válnak büntetőjogi kategóriává?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 22:16:05

@biboldó:

"Te valami fogadatlan prókátorféleség valál? Csak szólok, messzemagasról szarom le ezt a kategóriát."

Én meg téged.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 22:20:27

@biboldó: Biztos nem jobban, mint az, hogy te milyen kategóriát hogyan szarsz le.

Ha trágárkodsz és személyeskedsz, akkor ne csodálkozz, ha ugyanazt kapod vissza.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 22:23:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem csodálkozom. Azaz azt sem, bárgyú beszólások arra sem érdemesek.
Na jó: bbj-nek a történelem nyomja le a torkán a holót, nem pediglen valami ármány.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 22:25:21

@biboldó:

"(...)

Az úgynevezett holokauszttagadás, vagy ahogy hívei nevezik, a holokausztrevizionizmus (közkeletű elnevezése még negacionizmus) a közelmúlt történelmének olyan szemlélete, miszerint a zsidóság ellen a második világháborúban elkövetett népirtás – melyet általában holokauszt néven említenek – nem történt meg, vagy nem azon a módon és mértékben történt meg, ahogy a történettudomány általánosan elfogadott tézisei állítják.

(...)

A holokauszt bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (törvény a holokauszttagadás ellen), Csehország, Franciaország (Loi Gayssot),Magyarország (Btk. 269/C.§),Németország (StGB § 194 (1. 2.) [17], StGB § 130 [18] ) , Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Izrael államban is büntetendő.

(...)"

hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszttagad%C3%A1s

Mondj még egy történelmi eseményt, amelynek bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása bűncselekménynek számít bárhol a demokratikus(nak nevezett) világon!

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 22:39:20

@biboldó:

"bárgyú beszólások arra sem érdemesek. "

Na látod, ezért nem csodálkoztam a beszólásaidon.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.08. 22:48:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ennyi? Azaz semmi érdemi? Akkor meg mi a picsáért picsogsz?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.08. 22:50:00

@biboldó:

"Ennyi? Azaz semmi érdemi? Akkor meg mi a picsáért picsogsz?"

:)

vizipipa 2014.02.08. 23:22:07

Idézek egy kicsit a hetek.hu-ról:

"a miniszterelnök számára is az a rokonszenves tézis, miszerint a magyar nem bűnös nemzet volt áldozatokkal, hanem áldozatnemzet bűnösökkel, kollaboránsokkal: a második világháborúban elesett magyar katona is az áldozatok közé tartozik, és a zsidók tragédiája az egységes magyar nemzet tragédiája is"

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 23:35:13

@vizipipa:

És (az (a)) baj, hogy Orbán számára ez a tézis rokonszenves?

honapos retek 2014.02.08. 23:41:01

@tesz-vesz: Horthy akkor állitotta le a zsidok deportálását, amikor a szövetségesek jelezték különben ra´teszik a háborus föbünösök listájára. Hothy-t a háboru utolso éveiben semmi sem érdekelte csak a családja és a saját életének mente´se. Amikor a németek fenyegették akkor hozzájárult a megszálláshoz, majd a magyar hatoságok szállitották pénzért a németeknek a zsidókat,aztán amikor jött az emlitett fenyegte´s a szövetségesektöl ami ügye minimum életogytiglant jelent gyorsan leállitatja a zsidók deportálását. Ez neked egy államférfi?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.08. 23:53:32

@honapos retek:

"Horthy akkor állitotta le a zsidok deportálását, amikor a szövetségesek jelezték különben ra´teszik a háborus föbünösök listájára. (...) ...amikor jött az emlitett fenyegte´s a szövetségesektöl ami ügye minimum életogytiglant jelent gyorsan leállitatja a zsidók deportálását." --- írod.

S ezzel kitette magát és családját annak, hogy a németek meggyilkolják? Nagyon logikusnak tűnik!:-D

honapos retek 2014.02.09. 00:42:28

@Hazafi 1488: Németországból és nem kapok pénzt a zsidóktól, te meg jobban tennéd ha érvelnél mert még azt hiszem hogy magadat gyözködöd

Bell & Sebastian 2014.02.09. 01:01:04

@Hazafi 1488: Eisenberger Benjámin (Péter Gábor) felemelkedése és bukása megér pár mondatot. Akkor vették le a sakktábláról (közvetlenül Sztálin halála előtt), amikor a Gazda megkezdte személyes pogromját a Kommunista Internacionáléban, amivel Sztálin alá is írta saját, halálos ítéletét.

Nagy csinnadrattával vasra verték, az égegyadta világon mindent a nyakába varrtak, majd négy évvel megúszta, lemerült és békésen kilehelte lelkét 1993 -ban, nyugdíjas könyvtárosként.

Szóval, 1993 -ban!

Többek között Rajk kivégzéséért is elvitte a balhét, holott csak annyi történt, hogy Beríja beszólt, hogy román róka van a magyar tyúkólban.

Hát, ilyen elvtárs volt Péter Gábor elvtárs, a Vörös Segély nem hagyta bántani!

Hogy vetné ki még a föld is, a ..... disznaját!

Bell & Sebastian 2014.02.09. 01:07:15

@honapos retek: Figyu retek, ennek a népnek a hátán fát lehet hasogatni, egészen addig, amíg meg nem unja.

Ahányszor csak megszólalsz, előrébb hozod ezt a pillanatot pár másodperccel. Úgyhogy, a magam részéről biztatnálak. Hajrá retek!

honapos retek 2014.02.09. 01:15:35

@bbjnick: ezek tények megjelentek az USA levéltár a anyagának titkositásnak lejárata után. Horthy-akkor két rossz közül válaszhatott harmadik lehetösége nem volt

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.09. 01:25:57

@honapos retek:

Tudod is linkelni ezeket a dokumentumokat? Vagy legalább hivatkozásokat rájuk?;-)

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 07:42:11

@biboldó: Szerintem nem. Az első komment ajánlás a kezdetekhez. Arról szól, hogy mindkét oldal egyértelműsítse az örök szembenállást és annak okait. A másodikban próbáltam kicsit boncolgatni, hogy semmi szükség szeretetre, megértésre és elfogadásra, elég csupán a tisztelet. Nem várom el senkitől, hogy ezt megértse. A társadalom belecsontosodott egy hazug attitűdbe, ami ugyan egyre tarthatatlanabbá teszi az együttélést, de változtatni nem fog senki, mert a tévedést egyik fél sem látja be. Én megvilágosodtam ebben a kérdésben, mint Buddha. Nem véletlenül szoktam mondani, én vagyok az egyetlen kulturális antropológus, amikor Magyarországon vagyok, de a világban sem vagyunk sokan, akik értjük az emberi társadalom működését.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 07:53:50

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Pontosan! Miért kellene nekem megítélnem egy iránit a véleményéért? Nem étek vele egyet, nem helyeslem, mégsem akarom őt meggyőzni az én igazamról. Ezt szokták toleranciának is nevezni, de szerintem helytelen kifejezéssel. Az egyes emberi kultúrák nagyon eltérőek. Azok, amelyek érintkeztek más kultúrákkal, kialakítottak valamilyen viszonyrendszert a saját társadalmon belül, amelyben értelmezik a másikat, az idegent. Az mindegy, hogy helyesen vagy helytelenül.
Nekünk most a magyar társadalmon belül kellene két látszólag nagyon eltérő kultúrát definiálnunk. Jelenleg ott tartunk, hogy egyik sem fogadja el, hogyan látja őt a másik. Márpedig az első lépés az, hogy elfogadjuk, a másik szemében nem olyanok vagyunk, amilyennek önmagunkat látjuk. Az én elméletembe nem fér bele semmilyen bocsánatkérés, mert az nem őszinte, nem lehet őszinte, mert nem tudjuk megfogalmazni, milyen szellemi munka révén jutottunk el az eredményhez.

bekerült 2014.02.09. 07:57:41

@tesz-vesz:

A valóságot nem szabad meghamisítani !

Amit Horthy és a többi tett, azért vállalniuk kell a következményeket !

Csak emlékeztetni szeretnélek, hogy Sztálin felajánlotta Horthynak, hogy a magyar érdekek szerint fognak dönteni Erdély kérdésében, amennyiben Magyarország kimarad a Németekkel való szövetségből !
Horthyéknak ez nem kellett, inkább a náci Hitler barátsága kellett.

Lehet, akkor jogosan szálltak volna meg bennünket és akkor most Horthy enne a nemzet meg,mentője !

A gumicsont, nem is annyira gumicsont.
Nem lehet gyilkosokat ártatlan báránykáknak feltüntetni !

Végül is nekik köszönhetjük az utána következő Szovjet megszállást is !

bekerült 2014.02.09. 08:01:53

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Szakály Sándor nem történészi vitát kezdeményezett, hanem egy hivatal igazgatójaként kinyilatkoztatott !

Ezt a hivatalt az Orbán kormány hozta létre, szándékosan a viták elkerülése érdekében, nem véletlenül.

Dehogy akarnak ők vitát ezen a téren !
Ők ezt provokálásra használják, hogy a lényegről el tudják terelni a figyelmet !

Közben pedig kilopják a szemünket !

bekerült 2014.02.09. 08:17:51

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

A történelmet a teljes igazságában nem lehet feltárni és megismerni !
Ahány történész annyiféleképpen látják a dolgokat és ép ezért van szükség, hogy az eseményeket megvitassák, kutassák és felderítsék !

A vita során kibontakozó egyetértést lehet elfogadni az igazsághoz közelibb véleménynek !

Az Orbán kormány ezt a vitát szeretné megspórolni és a maga javára eldönteni.
A nemzetközi szinten zajló történészi viták el nem fogadása és megkérdőjelezése igen káros lehet az országra nézve !
Tulajdonképpen a II:-ik világháborús státusquo megkérdőjelezését jelenti.

Amiről te beszélsz, az is kiderült és a külföldi történészek ezt nem szokták annyiban hagyni.
A hidegháború idején ez nem volt érdekes, de a mostani helyzetben ez életveszélyes !

A saját táboron belüli elszigeteltség, netán az oroszokhoz való közeledés is jelzi, hogy rossz úton jár a kormány !
Az elszigetelődés veszélye nem elhanyagolható.
Orbánt már most kerülik, mint a leprást, a mérvadó nyugati hatalmak.
A többi meg kikacagja !

Kell ez nekünk ?

Mivel nem tudok történészi vitákról jelenleg, így az Orbánék által kinyilatkoztatott történelmi eseményeket sem vélem másnak, mint a történelem meghamisításának, a saját érdekeik szerint !

Remélem ez kielégít ?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 09:20:48

@bekerült: Te inkább egyél maceszt, ostoba fajankó. A judeobolsi elmebajt a Golán-fennsíkon terjeszd.

vizipipa 2014.02.09. 11:51:49

@bbjnick: Mivel ez a Hetekben van, ez nyilván Németh Sanyi véleménye. Az meg ritkán van messze a Mazsihisz & Co. álláspontjától. Vagy fordítva?

na ez azért mindennek a teteje 2014.02.09. 11:57:27

@Hazafi 1488:

te szerencsétlen, ezzel az 1488-cal biztos nem leszel hazafi

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2014.02.09. 12:52:55

@honapos retek: A szövetségesek miért nem szültak Horthynak a vidéki deportálások előtt, ha ez ilyen egyszerű volt? Miért nem szóltak a náci vezetőknek, hogy ha nem deportálnak, akkor elkerülhetik a kötelet?

Alfőmérnök 2014.02.09. 13:09:56

@Mr Falafel: Ez a megbocsátás valami keresztényi izé lehet. Láthatóan szenvednek is ettől az imperatívusztól gyűlölettől fertőzött keresztény felebarátaink.

Bell & Sebastian 2014.02.09. 13:15:53

@ArmaGedeon: Az a nagy terv, hogy Horthyt kirángatja sírjából a nyugalmazott Népbíróság és halálra ítéli a deportálásokért. Nyilvános kivégzését az emlékév főattrakciójának szánják, csupán a miheztartás végett.

Nem kellene itt, félúton megállni, mivel lennének még ötleteim, hogy kiket lehetne utólag perbe fogni. Amikből nem biztos, hogy jól kijönne a Tisztelt Népbíróság.

Bell & Sebastian 2014.02.09. 13:18:25

@Alfőmérnök: És mire alapozod ezt a megfigyelést? Egyébként rossz helyre ment, Falafel a jó rendőr, Biboldó az álzsidó.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2014.02.09. 13:21:50

@Bell & Sebastian: JAvaslom a listára Stern Samut:

Wikipédia: Stern Samu

" A második világháború alatt Magyarország német megszállásakor a náci utasításra és mintára megszervezett magyarországi zsidó tanács (judenrat) vezetője lett, amiért a háború után kollaborációval vádolták meg, ám perbe sosem fogták. Ebbéli tevékenységét halála előtt könyvben* igyekezett tisztázni." (...) 1944. március 19-én a nácik megszállták Magyarországot. A Gestapo zsidóügyi osztályának vezetője, Adolf Eichmann nem sokkal később Magyarországra utazott és a bevett gyakorlat szerint Budapesten is felállította a helyi Központi Zsidó Tanácsot. A tanács feladata volt a nácik követeléseit és utasításait közvetíteni a helyi zsidóság felé, valamint betartatni azokat velük. Ennek elérésére rendszerint a helyi közösségek régi vezetőit ültették a tanácsok élére. Stern pénze és kapcsolatai révén elmenekülhetett volna, vagy egyszerűen el is utasíthatta volna az ajánlatot, de úgy érezte, ha nem fogadná el, azzal elárulná saját közösségét, így mikor felajánlották, igent mondott az elnöki székre. Azt remélte, hogy, a németek (és nyilasok) katonai veresége hamarabb következik be, mint a magyar zsidók deportálása, ezért mindvégig az időhúzásra játszott, valamint igyekezett lecsillapítani minden zsidó ellenkezést, ellenállást, ezzel saját szándékaikkal ellentétesen hozzájárulva a zsidók zökkenőmentes tömeges deportálásához. Az Auschwitz-jegyzőkönyvet ő és a tanács a fordította le magyarra és igyekezett eljuttatni Horthyhoz, valamint más magyar vezetőkhöz, majd külföldre juttatták. Ebbéli tevékenysége hatástalannak bizonyult, a jegyzőkönyv napvilágra kerülésével egy időben kezdődött meg a vidéki zsidóság tömeges deportálása, akik elől eltitkolták, mi is vár majd rájuk az „áttelepítő tábornak” hazudott haláltáborban, Auschwitzban. (...)

A háború után sokan követelték a felelősségre vonását, mondván náci kollaboráns volt, aki saját maga és családja, valamint barátai életéért cserébe elárulta a teljes magyar zsidóságot, ám a rendőrségi vizsgálatot követően végül nem emeltek ellene vádat.
A tanácsban betöltött szerepéről és tevékenységéről, valamint magáról a zsidó tanácsról 1946-ban Emlékirataim – Versenyfutás az idővel! címmel könyvet írt, ami után nem sokkal, még abban az évben meg is halt."

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság honlapja ("Visszaemlékezések a holokausztról - a világ legnagyobb online gyűjteménye"): A magyar holokauszt - Zsidó Tanács

"Sternék politikájából szorosan következett, hogy a rendelkezésükre álló információkat elhallgatták a zsidó tömegek elől. A szakirodalom egyértelműen tisztázta, hogy a magyar zsidó vezetők már jóval a megszállás előtt tudomást szereztek a náci Endlösung realitásairól.[7] Mindezt visszaemlékezésében egyébként Stern Samu sem tagadta, hiszen Eichmannékkal kapcsolatban így fogalmazott: "tudtam viselt dolgaikat Közép-Európa valamennyi megszállt államában és tudtam, hogy működésük gyilkosságok és rablások hosszú sorozata... Ismertem szokásaikat, tetteiket, rettenetes hírüket."[8] "

"A Tanács tagjainak legkevésbé érhető, védhető és magyarázható lépése az volt, hogy a

birkenaui tömegmegsemmisítésről kezükbe került dokumentumokat (az ún. Auschwitz-jegyzőkönyveket) miért nem jutatták el hamarabb a hozzájuk legalább is nem ellenszenvvel viszonyuló magyar tényezőkhöz, illetve a semleges diplomáciai testületekhez. A jegyzőkönyvek április végén-május elején már nagy valószínűséggel a budapesti cionista vezetők (Kasztner Rezső ,Komoly Ottó) kezében voltak,[11] és elképzelhetetlen, hogy tartalmukat ne osztották volna meg a velük egyébként kapcsolatban lévő tanácstagokkal. De ha esetleg Kasztner és köre mégis megtartotta magának az információkat, a német nyelvű dokumentumok június elején már biztosan a Tanács asztalára kerültek.[12] A Zsidó Tanács azonban június második feléig mégsem juttatta el a jegyzőkönyveket sem Horthy köréhez, sem a diplomatákhoz."

Bell & Sebastian 2014.02.09. 13:43:12

@ArmaGedeon: Jó kérdés. Az angolok is megkapták a jegyzőkönyvet, mégsem izgatták fel magukat rajta túlságosan. A Zsidó Tanács végig üzletelt a németekkel közvetlenül és közvetítőket igénybe véve is.

(Nincs okunk pálcát törni felettük, épeszű ember nem hihette el Magyarországon, hogy a halálba küldik őket, annál is inkább, mert hasznosabbak voltak élve. A Horthy -rendszer és saját vezetőik bűne is az volt, hogy a hamis biztonságérzet illúziójába ringatták a zsidókat.)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2014.02.09. 13:48:33

@Bell & Sebastian: Van okunk pálcát törni felettük. A Tanácsban benne voltak Kasztnerék is, akik tökéletesen tudták, mi elől mentenek ki kb. 17 ezer nekik fontos zsidót Eichmannékkla üzletelve. Ráadásul a háború után Kasztner Bechert védvve tanúskodott Nürnbergben, amikor már tudott volt, mi történt a táborokban, pontosabban az áldozatszám akkor még fel is volt növelve pl. 4 millióra Auschwitzban. Stern nem volt kevésbé tájékozot, mint Kasztner.

Bell & Sebastian 2014.02.09. 14:04:42

@ArmaGedeon: Egy mesüge joggal feltételezi, hogy azt a felelősséget, ami ebből a zsidóké, már régen szétosztották házon belül.

Ez valószínűleg így is van, csak azóta már új a csacsacsa, átlapátolni mindent a gojokra.

Csak csinálják, rájuk fog szakadni a baldachin. Téves számot hívnak.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 14:11:52

@Alfőmérnök: Gyűlölettel fertőzött mindkét oldal. S mindaddig, amíg a bolsevikok 100 évének bűneit fel nem tárjuk, ki nem beszéljük, a gyűlölet marad is. Miért ismerje el egy magyar, hogy a magyarság bűnös a holokausztban, ha a zsidók tagadják a bolsevizmusbeli népirtásokat? S miért ismerje el szerepét a bolsevista népirtásban a zsidóság, ha a magyarok sem ismerik be bűnösségüket a holokausztban? Kifogások vannak mindkét oldalról bőven.

Kandeláber 2014.02.09. 14:31:14

@Mr Falafel: Ezeknek az elvakult gulágtagadó liberálbolsevistáknak még Szolzsenyicin is náci-antiszemita.
A kommunizmusnak pedig szerintük nem voltak bűnei.
Számomra egyébként az egyik legszimpatikusabb kvázi-politikus a zsidó Krassó György volt, aki a '90-es paktum után sátrat vert a Kossuth téren.

Bell & Sebastian 2014.02.09. 14:51:23

@Kandeláber: Péter Gábor 1993 -ban múlt ki, amikor már negyedik éve hegesztették nyilvánosan ezt a legeslegjobb világot olyanok, akiket személyesen ő küldött Recskre. Van az egyéni megbocsátás, oké.

De hogy még négy évig felvehették a kiemelt nyugdíját (felesége Rákosi titkárságvezetője volt), ez mindent elárul a pelenkacsere komolyságáról.

Kell a francnak egy legeslegújabb, cionbolseviki restauráció!

Alfőmérnök 2014.02.09. 14:56:36

@Mr Falafel: Érdekes megközelítés, mindenesetre célravezetőbb, mint amit a magát elitnek tartó értelmiség próbál a társadalomra erőltetni. Vagy nem veszik észre, hogy ezen az úton soha nem lesz "megbékélés", vagy - és ez a valószínűbb - nem is céljuk, hogy a két oldalt összebékítsék.

@Kandeláber: Te buta fasz, azt hiszed, úgy címezte ezt nekem Falafel, mint "elvakult gulágtagadó liberálbolsevistának"?

Hazafi 1488 2014.02.09. 15:07:27

@Bell & Sebastian:

" épeszű ember nem hihette el Magyarországon, hogy a halálba küldik őket"

Vannak, akik ma sem hiszik. Hogy igazuk van-e, arról a Btk. egyértelműen fogalmaz, úgyhogy nem mennék bele a kérdés vizsgálatába.

Mindenesetre ha nem tetszik a zsidóknak Európa, akkor el lehet innen menni! Undorítóak, az emberiség söpredéke. Az ÁVH-s zsidó kínzótisztnél aljasabb "embert" pedig nem hordott még a Föld a hátán, úgyhogy nekem ne ajvékoljanak arról, hogy egyszer ledurrantott egy csendőr egy rátámadó biboldót.

És most meg Magyarországot zsarolgatják? Hát mit képzel magáról ez a csürhe?

Tündér_Lala 2014.02.09. 15:13:38

Úgy viselkednek, mint egy sértett, hisztis nő, aki "áldozat". Bocsánatot kérhetsz (van miért vagy sem az irreleváns), moshatsz, főzhetsz, takaríthatsz, stb., a saját feladataidon túl, akkor is szemét (lusta) disznónak leszel beállítva otthon és az ismnerősöknél egyaránt, bármit teszel. Ennek előnyei egyértelműek az egyik oldalon. de ember legyen a talpán aki hosszútávon elviseli.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2014.02.09. 15:45:47

@Kandeláber: Kinek a pap, kinek a papné. Az ifjabbik Krassó, Miklós a halála előtt készült dokumentumfilmben boldogoan vigyorogva mesélte a kamerába, hogy a háború alatt osztálytársait megdöbbentve az iskolában hangoztatta, hogy reméli, Magyarország elveszti a háborút. Az 56-os barrikád mindkét oldalán nyüzsögtek a zsidók. Szeretik a felfordulást.

vizipipa 2014.02.09. 17:37:37

@ArmaGedeon:

Örülök hogy bekopiztad ide ezt a sztorit. Nem tudtam, hogy már a vikin is ott van.

Mindig is az volt a véleményem, hogy az itthon történtekben érintetteken pont annyit lehet számon kérni, mint amennyit a zsidó tanácson már számon kértek.

Nem véletlen ajánlottam rg-nek, hogy a zsidó tanács aktuális jkv.-iből idézgessen, a mohorai plébános helyett.

a-kjudíit 2014.02.09. 18:13:31

Legalább a cikk írója tisztában lenne bizonyos dolgokkal.
Mi az hogy zsidó származású honfitársaink?
Hallott már olyat hogy katolikus származású vagy keresztény származású honfitársaink, mert szerintem nem.
Hallotta már azt a kifejezést, hogy a zsidó származású Szent Péter az első keresztény pápa? Pedig igaz lenne!
Tegyük már tisztába a kifejezéseket, vannak magyar állampolgárságú, zsidó vallású emberek.
A származás azt jelenti, hogy hol született, vagy milyen állampolgárságúak voltak a felmenői.
Tom Lantos például magyar származású amerikai állampolgár, aki történetesen zsidó vallású.
Miért keverik a szezont a fazonnal?
Lehet jönni azzal, hogy ezer évvel ezelőtt zsidók voltak azok akik most is zsidó vallásúak, de akkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy mi magyarok, pedig az Urálon túlról jöttünk és sok más néppel keveredtünk közben és utána is és ki tudja milyen %-ban honnan származnak a genetikai kódjaink. Mongol, tatár, török, labanc, orosz, német és még ki tudja mennyi más népnek a génjei lakoznak bennünk. Akkor mi ilyen származásúak is vagyunk igazából?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 18:23:09

@Mr Falafel:

"Miért kellene nekem megítélnem egy iránit a véleményéért? Nem étek vele egyet, nem helyeslem, mégsem akarom őt meggyőzni az én igazamról."

Tudom, nem fair ezt írni, de akkor is ezt mondanád, ha épp a feleségedet szólítanák fel nagyon határozottan, hogy ne közlekedjék fedetlen arccal az utcán, mert azzal sérti az ő vallási meggyőződésüket?

Nem. A tolerancia szép dolog, de csak eszköz, nem pedig cél. Addig célszerű alkalmazni, amíg nem okoz aránytalan sérelmet egyik vagy mindkét félnek. A tolerancia ugye a kompromisszum egy fajtája, márpedig nem biztos, hogy minden esetben a kompromisszum a helyes megoldás. Gyakran jobb a békés válás.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 18:26:52

@bekerült:

"Szakály Sándor nem történészi vitát kezdeményezett"

Egy szóval sem állítottam, hogy vitát kezdeményezett.

"hanem egy hivatal igazgatójaként kinyilatkoztatott !"

Egy beszélgetésben véleményt nyilvánított. Talán nem szabad neki?

Amúgy: Szerinted mi a különbség a véleménynyilvánítás és a kinyilatkoztatás között? Miért mondod kinyilatkoztatásnak?

bekerült 2014.02.09. 18:31:25

@Mr Falafel:

Nem tudom mi az a macesz !
Te biztos ettél már, ha ennyire tudod !

Az ostobaság belőletek dől és ráadásul nem is vagytok hajlandók csak a hülyeséget figyelembe venni !

A judeobolsevik elnevezés ügyes találmány, csak nincs köze a valósághoz !
Mint nektek !

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 18:38:24

@Kovacs Nocraft Jozsefne: A saját hazámban ilyen nem fordulhat elő. Amennyiben mégis, az többé nem az én hazám. Viszont, ha az arab kultúra egy országában történik ez, nem háborít fel. Ott én vagyok a vendég, nekem kell alkalmazkodnom.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 18:39:14

@a-kjudíit: Szerinted a zsidók csak egy vallás? Hülye vagy, bazmeg?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 18:40:37

@bekerült: Ettem maceszt, még szép! Nagyon finom. Te viszont szellemi fogyatékos vagy.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 18:43:25

@bekerült:

"Szakály Sándor nem történészi vitát kezdeményezett, hanem egy hivatal igazgatójaként kinyilatkoztatott !"

Történetesen egy történelmet kutató intézet igazgatójaként. Avagy inkább a postagalambtenyésztésról kellett volna beszélnie?

"Ahány történész annyiféleképpen látják a dolgokat és ép ezért van szükség, hogy az eseményeket megvitassák, kutassák és felderítsék !"

Szakálynak szerinted nincs joga egy adott módon látni a dolgokat? Sőt ezt esetleg szavakba is foglalni?

"A vita során kibontakozó egyetértést lehet elfogadni az igazsághoz közelibb véleménynek !"

És ha nincs egyetértés vagy nincs mindenben? Ha valaki az elfogadottól eltérő véleményt fogalmaz meg, az ugye automatikusan az egyetértés megszűnését jelenti, nem? Avagy vannak olyan történészek, akik nem jogosultak vitát kezdeményezni vagy részt venni egy vitában?

"A nemzetközi szinten zajló történészi viták el nem fogadása és megkérdőjelezése igen káros lehet az országra nézve !"

Kérlek, írd meg, mit is értesz azon, hogy a "nemzetközi viták el nem fogadása". Egy vitának ált. az eredményét szokták elfogadni vagy nem elfogadni, de nem a vitát magát.

A vitát épp azok nem fogadják el, akik megbélyegzik Szakályt azért, mert ebben-abban más a véleménye. Na de milyen vita is az, ahol mindenkinek azonos a véleménye?

"Mivel nem tudok történészi vitákról jelenleg, így az Orbánék által kinyilatkoztatott történelmi eseményeket sem vélem másnak, mint a történelem meghamisításának, a saját érdekeik szerint !"

Nem lehet, hogy egy történész épp azzal kezdeményez egy vitát, hogy egy az eddig elfogadottól valamelyest eltérő véleménynek ad hangot? Csak mert Szakály pont ezt tette.

"Orbánt már most kerülik, mint a leprást, a mérvadó nyugati hatalmak. A többi meg kikacagja !"

Ebben egyetértünk.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 18:46:39

@Mr Falafel:

"A saját hazámban ilyen nem fordulhat elő. Amennyiben mégis, az többé nem az én hazám. Viszont, ha az arab kultúra egy országában történik ez, nem háborít fel. Ott én vagyok a vendég, nekem kell alkalmazkodnom. "

Most komolyan azt mondod, hogy ha egy túlbuzgó arab bevándorló a leírt módon beszól a feleségednek, akkor onnantól Magyarországot nem tekinted hazádnak?

Másszóval nem te döntöd el, hol van a hazád, hanem egy számodra idegen ember?

Remélem, hogy csak ügyetlenül fogalmaztál.

bekerült 2014.02.09. 18:47:05

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Szakály Sándor nem akárki, hanem egy a kormány által kinevezett hivatal vezetője !

Az ő "válasza", kinyilatkoztatása tehát, a kormány véleménye is, illetve a kormány válasza a kérdésre !

A hivatal vezetőknek a szava tehát igen nagy súlyt jelent és nem egy magánvéleményt !

Szakály Sándor, mint történész véleményével a kutya sem törődne, mert csak egy vélemény lenne a sok közül.

Illene tisztában lenni ilyen fogalmakkal és utána hőbörögni !

bekerült 2014.02.09. 18:48:54

@Mr Falafel:

Gondolod, hogy, ha sértegetsz, akkor igazad lesz ?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 18:51:11

@Mr Falafel:

"A saját hazámban ilyen nem fordulhat elő. Amennyiben mégis, az többé nem az én hazám. Viszont, ha az arab kultúra egy országában történik ez, nem háborít fel. Ott én vagyok a vendég, nekem kell alkalmazkodnom. "

Nem gondolod, hogy az arab bevándorló meg itt nálunk vendég, ezért neki kell alkalmazkodnia? Pl. abban, hogy nem erőlteti ránk a saját szokásait.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 19:00:40

@bekerült:

"Szakály Sándor nem akárki, hanem egy a kormány által kinevezett hivatal vezetője !"

Aki mellesleg történész.

"Az ő "válasza", kinyilatkoztatása tehát, a kormány véleménye is, illetve a kormány válasza a kérdésre !"

Ugyan már! Aki a kormány válaszára akíváncsi, az egy kormánytagot vag ya szóvivőt kérdezi meg.

"Szakály Sándor, mint történész véleményével a kutya sem törődne, mert csak egy vélemény lenne a sok közül."

Biztos vagy ebben? Egy nem történész közembert is meghurcolnak, sőt börtönbe csuknak, ha a holokausztról nem a megengedett álláspontot hangoztatja. Még inkább odafigyelnek egy történész véleményére.

"Illene tisztában lenni ilyen fogalmakkal és utána hőbörögni !"

Miért is minősíted hőbörgésnek, amit írok?
Attól, hogy nem vagyunk egy véleményen, még megtisztelhetsz azzal, hogy nem szólsz hozzám becsmérlően. Én sem tettem ezt veled.

A tisztelet persze nem a véleményemnek kell szóljon, hanem az embernek, aki kulturált hangon vitatkozik veled. Erre válaszul a mondandómat hőbörgésnek minősíted?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.09. 19:02:22

@bekerült:

"Illene tisztában lenni ilyen fogalmakkal és utána hőbörögni !"

Gondolod, hogy ha sértegetsz, akkor igazad lesz?

bekerült 2014.02.09. 19:21:59

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Vegyük sorba :

A jelen felállás szerint, Szakály nem tudott volna másként megnyilatkozni, mint egy hivatal vezetője, mert nemrég lett kinevezve és ő is ennek szellemében nyilatkozott, nem véletlenül !

A cél ugyanis, a kormány és a jobboldal egyes körei által, nem az esemény megvitatása, hanem a saját nézőpont hatalmi szóval való eldöntése volt !

Nem nyelvbotlás, hanem szándékos sértés, hogy na pupákok ezt nyeljétek le !

Az erre való reagálás is kiszámítható volt, de ez is volt a lényeg, a figyelemelterelés !

Közben ugyanis lehet más dolgokat simán keresztül vinni, mert szinte észre sem veszik, annyira fel vannak háborodva !

Szögezzük le !
Mindenkinek joga van a saját véleményére, de egy hivatal vezetőnek a kormány álláspontját KELL képviselnie , ha már elvállalta ezt a feladatot !

Nem véletlenül vannak a viták és persze van amiben nincs egyetértés. Ilyen lehet pl. a magyar román történészek vitája, amely igazából még el sem kezdődött és így nincs közös álláspont.

Az élet megy tovább és, ha eljön az idő, megérik a helyzet rá, meg lesz a szándék, akkor majd lefolytatják azokat a vitákat is, amiben nem tudnak megegyezni.
Előjöhetnek közben olyan új tények és bizonyítékok, amik egész más színben tüntetnek fel dolgokat és az addigi megállapodást is át lehet értékelni.
Sőt, kell is !
Időről, időre tehát a történészek össze, össze ülnek és tovább vitatkoznak.
Nekik ez a feladatuk.
A politikának meg az, hogy az ő döntéseiket fogadják el és ne ők próbálják meg a történészeket meg venni kilóra a saját céljaik érdekében !

Nemzetközi vita, , vagy szemlélet alatt pl. a Nürnbergi szemléletet értem, amelyet az egyes politikai szereplők időről, időre megpróbálnak megkérdőjelezni.

Az a jellemző, hogy nem vitát kezdeményeznek, a történészek bevonásával, hanem egyes történészeket megvásárolva próbálnak meg állvitát gerjeszteni a laikus tömegek között, hogy a saját hatalmi törekvéseiket megszilárdíthassák.

Lehet ezt a választási kampány részének is tekinteni.

Szakály nem vitát kezdeményezett, hanem kinyilatkoztatott, megállapított, stb.
Most a kormánynak erre volt szüksége !
Ezért hozták létre a Veritast és nevezték ki Szakályt az élére !

A vitát ugyanis nem úgy szokták kezdeni, hogy ez az én véleményem és nektek pedig kuss !

A szakmai vitát előbb le kell folytatni és a közös álláspontot el KELL fogadni.
Itt is lehet susmuk, a vitára meghívottak körül és annak létszámáról is, de a szakmai vita nem megkerülhető.

Jelen esetben azonban nem ez volt a szándék és nem a tisztességes eljárás volt a cél, hanem az indulatok felkorbácsolása és a politikai vita tematizálása.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2014.02.09. 20:00:29

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nekem egy arab, vagy másmilyen nem szól be a saját hazámban. Én nem gátolom meg őket abban, hogy gyakorolják a kultúrájukat, ha azzal nem sértik az enyémet.

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 08:33:58

@Robinzon Kurzor:

Sejthető volt, hogy valami effélére fogja futni csupán.

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 08:36:52

@petraeus:

"Az emlekmurol, muzeumrol pedig annyit, hogy mindenki gondoljon bele mi lenne a mi elvarasunk, ha vegre lenne Szlovakiaban egy emlekrendezveny/muzeum a felvidekrol kitelepitett magyarok emlekere, elfogadnank-e, hogy ne a magyar szervezetek koncepcioja ervenyesuljon a kiallitas tervezeskor, mit szolnank ahhoz, ha a magyar szervezetek hatarozott velemenye elleneben akarnanak megemlekezni az ellenuk elkovetett bunokrol? Elfogadnank-e, hogy a magyarok kitelepiteseert a nagyhatalmakra kenjek a felelosseget?"

Akkor legyen úgy, hogy először legyen ott ilyen, nézzük meg, miképpen viszonyul ehhez a "demokratikus" közélet, miféle visszhangja van a világban és szűkebb pátriánkban a dolognak - ÉS UTÁNA kezdjük el az itthoni tevékenységet.

A Benes-dekrétumok legyenek veled, ifjú padavan!

bekerült 2014.02.10. 08:37:49

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Már ne haragudj, de az elhangzott érvelések igen csak gyenge lábakon állnak a részedről és a többi vitatkozó részéról is !
Nem olvasok szinte mást a hozzászólásaimra, mint hőbörgéseket, még, ha kulturáltabb formába is öltöztetik őket, mint te is teszed.
Ilyen pl. Mr Falafel hozzászólásai és a többié.

Hogy miért hőbörgés ?
Kezdjük talán ott, hogy világosan leírtam, hogy az újonnan kinevezett hivatalvezető nem nyilatkozhat, csak a megbízója által, amely jelen esetben a kormány, elfogadott és jóváhagyott verdiktje szerint.
Egy hivatalvezető szavának súlya van, az a felettesei véleménye is. Ha nem az, akkor már másnap nem hivatalvezető !
Erre te jössz azzal a "más" véleménnyel, hogy de Szakály Sándor történész is !
Erről is írtam, hogy bizony a hatalom a saját érdekében kilóra megvesz történészeket, hogy a kormány érdekében nyilatkozzanak, a szakmai látszatot keltve.

Mert ugyan kit lehet egy olyan hivatal élére állítani, amely arra hivatott, hogy a történelmet írja át !
Egy fizikust nem nevezhettek volna ki, mert kiröhögték volna őket !
Olyat kellett kinevezni, aki hajlandó volt arra, hogy korpásodjon a haja és szakmabeli !
Ezt nem látni és nem észrevenni azért elég részrehajlónak kell lenni !

Értsd meg !
Nem az a gond, hogy Szakály azt és úgy véleményez amit, hanem az, hogy ezt a kormány hivatalnokaként teszi !
Nagyon sok történész lát másként dolgokat és vitatkozik a kollégáival és győzködik egymást.
Legutóbb pl. Gerő András vitázott Romsics Ignác kijelentéseivel éspedig nyilvánosan, de ez sem jelentett akkora bajt, mint a Szakály kijelentése.
Mert Szakály mögött ott van a kormány és a hatalom !

Egy kormányszóvivő mögött is ott van természetesen, de azt nem bujtatják a szakmai álarc mögé !
Egy kormányszóvivő megnyilatkozása mindenki számára ismert és tudott, hogy az a kormány álláspontja, mert hivatalosan is ez a feladata.

Az egyes hivatalok vezetői látszólag ettől önállóbbak, de csak látszólag és a kormánya válogatja.
Mert lehet olyan koalíciós téma belőle, mint pl. a Gyurcsány kormány esetében, amikor az SZDSZ kilépett a koalícióból az EÜ miniszter menesztése miatt.
Jelen esetben ez fel sem merülhet.
Itt, mivel nem menesztették és nem is cáfolták a Szakály kijelentését, az a kormányra hullik vissza !

Természetesen a szakma és a közvélemény hevesen reagál az ilyen eltérő véleményre és "meghurcolják" a tettest, de jelen esetben ez csak a hatalmon kívülről teszik és ezt is akarták elérni azok, akik engedélyt adtak Szakálynak a kijelentésére.
Semmiféle meghurcolás, pláne börtönbe zárás nem fenyegeti Szakályt a hatalom részéről !
Ez már nem is a hőbörgés, hanem a nevetségesség látszatát kelti.
Nem gondolod ?

Persze, a szakma odafigyel egy másik történész véleményére és azonnal cáfol, ha valamit elferdíteni akarnak. Bizonyítékokat mutat fel a vita eldöntésére és követel is ugyan erre a célra.
Nem véletlen, hogy Szakály maga is meggondolatlannak nevezte a megfogalmazást, amiben az a csavar, hogy a kijelentését nem vonta vissza !
Mert szükség van az állvitára egy másik, még nagyobb dolog elleplezése miatt.

Hiába, a politika már csak ilyen és így tudják félre vezetni az embereket, hogy aztán a dolog kiderülése után , becsapottnak érezze magát !

Természetesen igazat adok neked abban, hogy mint embernek, neked is kijár a tisztelet, még, ha a véleményeddel nem is értek egyet.
Ezért nem írtam drasztikusabb véleményt és próbálok meg tárgyilagos lenni.

Amennyiben sértve érzed magad, úgy elnézésed kérem, mert egy kalap alá vettelek a többi hozzászólóval.
Esetedben ez tényleg nem áll fenn és üdítően kulturáltabb hangnemet ütsz meg.

Tisztelettel: " bekerült"

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 08:42:09

@bekerült:

"Mindez csupán azért, hogy a Sztálini sorsokat egyenlő szintre hozzák a Hitleri sorsokkal!"

a) Kisbetűsek azok a sorsok.
b) Általában a kriptobolsevikek szokták a "finom" distinkciót megtenni szenvedés és szenvedés között.
c) Trágyalények.

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 08:45:16

@dr kíváncsivagyok:

"...mar a holokauszt is csak egy tévedésen alapuló véletlen lesz..."

Ilyen véletlennek szokták beállítani a kommunizmus sokmilliós áldozati hekatombáját is azok, akik tudnak különbséget tenni szenvedés és szenvedés között.

Az eszme magasztos, csak a megvalósítása lett olyan, amilyen.

Sokan belefutottak ebbe a relativizálásba - és ha lehet relativizálni, akkor lehessen bármikor és bármit illetően is.

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 08:47:23

@petraeus:

"...ha neked nem tetszik amit ok muvelnek a tortenelmukkel..."

Az nem látszik, hogy ezeket a tetteket legalább olyan súlyosan ítélnék meg, mint az itthoniakat.

Érdekes, hogy a Benes-dekrétumok ellen nincsenek felhorgadások, pedig állítólag az emberi jogokra roppantul kényes EU-ban élünk, mégis vígan tenyészik az a korlátozott Endlösung és az érzékenyek meg kussolnak.

bekerült 2014.02.10. 09:05:56

@pocaklakó minimanó:

A kisbetűs sorsok között azért vannak különbségek.
Háborúk és szenvedések, sorsok, mindig voltak a történelem során.
A faji alapon való nagyüzemi népirtás azonban csak a Hitleri eszmékhez köthetők.

A Sztálini népirtás sem faji alapon történt, annak inkább leszámolás jellege volt.

Azzal egyet tudok érteni, hogy a népirtást megvalósítók, egytől egyig trágyalények !
Ebből a szempontból nincs kivétel !

A szerecsen mosdatása azonban ugyan ebbe a kategóriába tartozik !
Akik bármelyik felet megpróbálják tisztára mosni, azok is trágyalények !

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 09:27:35

@bekerült:

"A faji alapon való nagyüzemi népirtás azonban csak a Hitleri eszmékhez köthetők."

Erről beszélek. Relativizálsz. Mintha a faji alapon működő szörnyűség valami érdekes módon nagyobb szenvedés lenne a politikai-ideológiai módon történőnél.

Pedig ha már relativizálni akarnál, akkor azt is mondhatnád, hogy a politikai-ideológiai vonalak mentén szerveződő tömeggyilkosságok sokkal rosszabbak a faji alapon szerveződőknél, mert ameddig ez utóbbiak csak egy (több) jól körülhatárolt réteget érintenek, addig a politikai-ideológiaiak meg bárkit érinthetnek.

Satöbbi.

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 09:30:04

@bekerült:

"A faji alapon való nagyüzemi népirtás azonban csak a Hitleri eszmékhez köthetők."

Vö.: "24Amikor aztán mindenkit leöltek, aki a pusztának tartó Izraelt üldözte, s azok ugyanazon a helyen kard által elhullottak, Izrael fiai megfordultak, és leöldösték a város lakóit. 25Azok, akik aznap elhullottak, férfit s asszonyt együttvéve, tizenkétezren voltak, úgyhogy Ái városának valamennyi embere elveszett."

Hogy messzebb ne menjünk.

calabria007 (törölt) 2014.02.10. 09:53:12

@bekerült:

egy igen közeli példa a szomszédos Tito-i paradicsomból... (dunai svábok kiirtása/kirablása/elüldözése)

tömeggyilkosságok...
www.dvhh.org/history/atrocities/chap_1_tito_1944-48.htm#Mass-Liquidations

koncentrációs táborok
www.dvhh.org/history/atrocities/chap_1_tito_1944-48.htm#Concentration-Camps

calabria007 (törölt) 2014.02.10. 09:56:04

@bekerült:

inkább a történelem _aktuálpolitikai_ használata folyik

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.10. 12:21:12

@bekerült:

Bocsáss meg, de ezt rövidebben is leírhattad volna: azért hőbörgés a neked írt kommentem, mert nem értek veled egyet. Ezen az alapon én is mondhatnám, hogy te hőbörögsz, hiszen igen nagy elánnal támadod az én álláspontomat. Mégsem teszem, meghagyom neked a vitapartner sértegetését és minősítgetését.

Ezért nem is reagálok rá részletesen, mert nem kívánlak újabb "hőbörgéssel" terhelni. Ezért csak egy reakció:

"Semmiféle meghurcolás, pláne börtönbe zárás nem fenyegeti Szakályt a hatalom részéről !
Ez már nem is a hőbörgés, hanem a nevetségesség látszatát kelti.
Nem gondolod ? "

Azzal, hogy Szakály idegenrendészeti eljárásnak minősítette a dolgot, a hatályos törvények értelmében relativizálta a holokausztot. Ezért feljelenthető és bíróság elé citálható. Amint (ha jól emlékszem,) egy szervezet fel is jelentette.

Innentől nem az a fontos, hogy valószínűleg nem zárják börtönbe, hanem az, hogy ha nem zárják be, akkor az csak a hatalom belátásától függ, ui. a törvény szerinti tényállás bekövetkezett: Szakály a törvény értelmében relativizálta a holokausztot.

Vagyis az, hogy Szakályt nem csukják le, az egy a jogrendszeren kívüli, informális folyamattól függ.

Bell & Sebastian 2014.02.10. 13:50:06

@bekerült: Ha hinni lehet az evolucionistáknak, az egyik előember -fajta jól kiirtotta a másikat, majd ezek után túlélt és minden leszármazottja trágyaléggyé változott.
(Állítólag fajkeveredés is létezhetett, vagy legalábbis spekulációs alapon nem zárhatjuk ki.)

Kardélre hányásban sokan jobban teljesítettek, mint ma élő utódaik, mondhatni, mára átmenetileg konszolidálódott a helyzet. Aki serleget akar osztogatni a dobogósoknak, az jól kösse fel az előkéjét, mert szinte lehetetlen eldönteni utólag, hogy ki volt nagyobb mestere szakmájának a teljes, emberi történelem során.

Relativizálni (maga szerecsenmosdatásnak írná, ha lenne helyesírás ellenőrzője) csak azt nem lehet, ami kőbevésett, hogy így mondjam.

Nem a relativizálás az igazi probléma, hanem a kinyilatkoztatás. Mivel innentől kezdve úgyis elvesztené a fonalat, az is elég, ha csak annyit jegyez meg, hogy trágyalégy minden felmenője.

No, ebbe rakhatna is petét, ha éppen ráér.

wirth6 2014.02.10. 15:02:17

@dr kíváncsivagyok: "Ne azt figyeljék, amit a megválasztásomért mondok"
Ez a "megválasztásomért" szó valahogy mindig véletlen kimarad, ha idézik.

bekerült 2014.02.10. 17:24:15

@pocaklakó minimanó:

Tudod a politikai népirtásnak legalább vannak okai !

Asszonyokat gyerekeket megölni csak azért mert egy fajhoz tartoznak, nem valami nagy dicsőség !

Tehát nem nagyobb bűn, csak aljasabb !

Persze a "végeredmény " ugyan az, azaz eltakarítják az útból a nekik nem tetszőket !

Csinálták már ezt korábban is, pl. a búrok, de ilyen nagyüzemi módon nem tették !
Hitler viszont erre alapozta a politikáját, ha még emlékszel a tanultakra és a fajelméretére !

Tehát a Hitleri ideológia érinthetett bárkit és nem a politikai tömegmészárlás, lágerbe helyezés !

Azért ez lényeges különbség !

bekerült 2014.02.10. 17:28:06

@pocaklakó minimanó:

Hát azért olvasni is tudni kell !

Kit is öltek le ?
Akik üldözték őket !
Tehát háborúztak és bizony a régebbi háborúkban igen gyakran nem néztek se istent, se embert.

Ezt idehozni elég gyatra hasonlat !

bekerült 2014.02.10. 17:34:38

@calabria007:

A példázatotok sántít egy kicsit !

Az egymás elleni háborúk során igen aljas dolgok is történtek !
Legtöbbször a valós, vagy vélt sérelmeket torolták meg egymáson !

Azért ezt ne hasonlítgassuk már a fajelméleten alapuló élettérszerzéshez !

Úgy látszik a szezont keveritek a fazonnal !

bekerült 2014.02.10. 17:57:49

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Már ne haragudj, de nincs igazad !

A hőbörgés azért hőbörgés, mert valótlan dolgokkal próbálnak érvelni !

Nem pedig azért mert nincs igazad !

Szakályt nem fenyegeti semmilyen szankció, még, ha fel is jelentették akkor se !
Ugyanis már a történet idején is ismerték a páva táncot és azt is, hogy valami fedő sztorit kell találni a necces dolgokhoz !
Ezért azt találták ki, hogy idegenrendészeti eljárás keretében cselekszenek.

Eddig tehát Szakálynak igaza van !

Csak, hogy az események nem ezt igazolták és eldurvultak !
Az, hogy minek lett álcázva és az, hogy mi lett belőle, az az igazi ellentmondás !
A cselekedetek ugyanis árulkodók és a helyzet is !

A történtek után, ennyi év távlatából se lehet tehát visszamenni és bizonygatni az idegenrendészeti eljárást !
Mert már akkor se az volt, hiába ez volt a hivatalos indok akkor is !

Nem a holokausztot relativizálta Szakály, hanem az akkori magyar kormány intézkedéseit mentegette és kisebbítette, az akkori hazugság elfogadásával !
Úgy tett, mintha elfelejtette volna, hogy az akkori kormány mit cselekedett, ennek az eljárásnak a leple alatt.
A cselekedeteik ugyanis dokumentálva vannak és egy történésznek ezzel tisztába kellene lennie, hacsak nem korpásodik a haja !

Nem fenyegeti tehát a börtön Szakályt, csak erkölcsileg és szakmailag járatta le magát, nem is kicsit !

Ilyen belépő után, jobb, ha lemond !

bekerült 2014.02.10. 18:06:17

@Bell & Sebastian:

A hülyeség dől belőled !

Spekulálni is megtanulhatnál, de te csak egyszerűen kreténkedsz !

A hasonlataid is sántítanak, de az látszik, hogy az egész magas neked, mint a kiscsirkének a pingpong asztal !

A kőbevésett dolgaidról már kiderült, hogy homokba írték és ez be is bizonyosodott !

A többit olvasd el az előző hozzászólásaimból.

Nem a süketelést kell gyakorolni, hanem érvelni, ha van mivel !

Bell & Sebastian 2014.02.10. 18:39:55

@bekerült: Jó sok petéje van magának. Egyről volt csak szó.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:01:01

@Bell & Sebastian:
"Biboldó az álzsidó."
Kikérem magamnak, tessenek engem jogosan lezsidózni! Nem úri dolog kétségbe vonni mások hovatartozását.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:07:52

@Mr Falafel: Az a gond, hogy a bolsevizmust azonosítják a zsidósággal. Valahol (helyesen) mondod, hogy a zsidóság nem csupán vallás. Akkor engedtessék meg, hogy méginkább nem csupán bolsizmus. Sőt, ellentétes fogalmak. Még akkor is, ha volt néhány genetikailag moszkovita zsidó, viszont ezeknek rengeteg identitásilag zsidó áldozata is tény. Számarányilag az utóbbi kategória a túlreprezentált.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:16:08

@bbjnick: Történelmi tények tagadása nem büntetőjogi kategória, hanem kiröhögni való idiotizmus. Te kérded, hogy mondjak más történelmi eseményt amit tagad bárki épeszű? Bármely síkbunkó szabadon tagadhatja a mohácsi vészt, államalapítást vagy amit akar. Mily érdekes, ilyesmi senkinek nem jut eszébe. Vajh miért?
Ne görcsölj..

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:27:30

@biboldó:

Bármely történelmi esemény történészviták tárgya lehet, kivéve a...

"A holokauszt bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (törvény a holokauszttagadás ellen), Csehország, Franciaország (Loi Gayssot),Magyarország (Btk. 269/C.§),Németország (StGB § 194 (1. 2.) [17], StGB § 130 [18] ) , Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Izrael államban is büntetendő."

???

Hogy is van ez akkor?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:36:55

@biboldó:

Úgy van, hogy a holokult/holohit egy rendkívül veszélyes, destruktív ideológia/hitrendszer. A holohitűek a liberalizmus albigensei, akik kinyírják, saját bűzös véleménydiktatúrájává alakítják át a liberális demokráciákat. Épp úgy, ahogy a bolsevikok a februári forradalom utáni Oroszországot vagy ahogy a nácik a weimári Németországot.

A szocializmus alatt is zajlottak történészviták, kivéve a munkásmozgalomtörténet tárgykörét, mert az ideológiai kérdés volt és nem történelmi: éppúgy, ahogyan ma a holokauszt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:37:54

@bbjnick:

saját bűzös véleménydiktatúrájává alakítják át= saját bűzös véleménydiktatúrájukká alakítják át

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:38:40

@bbjnick: Várj, ne szaladj előre. Kérdés, a holokauszt szerinted történelmi tény?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:48:55

@biboldó:

A holokauszt nem történelmi tény, hanem egy fogalom, világosan körülíratlan tartalommal. Nemrég egy nagyokos, talán épp te, bizonygatta itt valamelyik poszt alatt, hogy a holokauszt a népirtás szinonimája, így általánosan használható bármely népirtásra.

Manapság a holokauszt az, amiről egy önjelölt holokausztszagértő kijelenti, hogy az a holokauszt része és onnéttól tabusítva van, vitatilalom alá esik, történész nem kutathatja, csak az gondolható, mindható róla, amit a holokausztszagértők megengednek mondani, gondolni róla.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 21:51:47

@bbjnick:

gondolható, mindható róla=gondolható, mondható róla

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 21:56:57

@bbjnick: Akkor te most minek a büntethetőségét vitatod? A második világháborúban történt zsidóirtásnak tényét vagy az esemény elnevezésének nyelvtani helyességét?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:11:15

@biboldó:

Mindkettő büntethetőségét vitatom:-) Történelmi események kutatása, vitatása, de még tagadása sem eshet a büntetőjog hatálya alá, illetve eshet, de akkor az nem demokratikus, hanem diktatórikus jogrend. A holokauszt fogalom használata a II. vh. alatti zsidóüldözésekre és -irtásokra pedig több, mint szerencsétlen, mivel oly mértékben viszonylagossá és körülírhatatlanná teszi az eseményeket, ami megfoghatatlanná és ezzel együtt számos(számtalan) visszaélésre is alkalmassá teszi a témát. (Az 1980-as évekig a történettudomány és a köznyelv is a Soá (magyarul: Vészkorszak) kifejezést használta (világosan körülírt tartalommal), nem is volt a téma körül olyan képtelen cirkusz, mint manapság.)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:16:19

@bbjnick: Nem jó, a kettőnek semmi köze egymáshoz. Lehet vitatni, hogy a mohácsi vész egyáltalán megtörtént-e, vagy csak valami magyarféleségek ajvékolnak. És lehet vitatni, hogy a "vész" elnevezés helytálló-e, mert nem veszett el semmi.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.02.10. 22:21:56

@bekerült:

Látom, továbbra is sértegetsz. Csak, tudod, attól még nem lesz igazad, hogy sértegetsz. Ahogy attól sem, hogy kijelented, hogy hőbörgök.

Innentől szűrlek.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:29:16

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Hát te meg mit picsogsz egy kis kakázásért, miközben bűzlik belőled a gyűlölet?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:31:59

@biboldó:

Amint a mohácsi vész tagadása büntetőjogi kategória lesz, mindjárt lesz a kettőnek köze egymáshoz:-)

Alfőmérnök 2014.02.10. 22:34:39

@bbjnick: Magyarországon a kommunizmus bűneinek a tagadása is büntetendő.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:40:23

@Alfőmérnök:

Helytelenül. Hány embert ítéltek el eddig a világon a kommunizmus bűneinek tagadásáért és hányat holokauszttagadásért?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:41:16

@bbjnick: Már megint maszatolsz. Nincs "ha". Döntsd el, faszság azt állítani, hogy kiszáradt a Csele patak, vagy az a kérdés, hogy az ógermán terminológia szerint patak volt vagy vízesés?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:43:29

@bbjnick: Hány barom volt, aki tagadta a kommunizmus bűneit? Ennek arányának tudatában lenne helyes a felvetés.

Alfőmérnök 2014.02.10. 22:44:17

@bbjnick: Nem tudom, de én se helyeslem. Csak ugye sunyi módon direkt nem a törvény szövegét idézted, mert akkor kiderült volna, hogy megint hazudsz. Ezt kellett volna idézned Magyarország vonatkozásában:

"269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
www.biztonsagosinternet.hu/bejelentes/jogserto-tartalom-a-magyar-jogszabalyban

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 22:49:31

@Alfőmérnök: A holotagadás büntethetőségét én sem helyeslem. Rossz a megfogalmazás. Ha van olyan barom, ki történelmi tény tagad, tegye. Viszont, ha hozzáteszi, hogy az állítás nyerészkedés céljából történik, az már gyűlöletkeltés. Azt kenne helyes büntetni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 22:55:20

@biboldó:

Mindenki azt gondol vagy mond, amit tud vagy akar a mohácsi vészről, amíg nem válik büntetőjogi kategóriává az arról való megnyilatkozás módja. Ha valaki ufóattaknak minősíti a magyar sereg pusztulását vagy azt állítja, hogy talált egy levelet egy török levéltárban, amiben Tomori és Szulejmán lebó'tolja a csatát, esetleg tagadja a Csele-patak valamikori létezését is, mindez belefér a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságába.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:04:26

@bbjnick: Csakhogy nincs olyan idióta, aki firtatni akarja a török levéltár hitelességét mohácsi vész ügyben. Merthogy semmi értelme nem lenne kiröhögtetni magát. A holomaszatolásnak sincs köze tényfeltáráshoz, csupán a zsidók simliségét akarja igazolni. Ez már gyűlöletkeltés, simán belefér a büntetőjogi kategóriába.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:06:52

@bbjnick: "Bármely történelmi esemény történészviták tárgya lehet, kivéve a...

"A holokauszt bárminemű megkérdőjelezése, vitatása és tagadása az alábbi országokban büntetőjogilag büntetendő: Ausztria (Tilalmi Törvény 1947), Belgium (törvény a holokauszttagadás ellen), Csehország, Franciaország (Loi Gayssot),Magyarország (Btk. 269/C.§),Németország (StGB § 194 (1. 2.) [17], StGB § 130 [18] ) , Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Izrael államban is büntetendő.""

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:11:33

@biboldó:

"Csakhogy nincs olyan idióta, aki firtatni akarja a török levéltár hitelességét mohácsi vész ügyben. Merthogy semmi értelme nem lenne kiröhögtetni magát." --- írod.

Már hogy a francba ne! Nem hallottál még a forráskritikáról? Ha előkerülne egy levél Moháccsal kapcsolatban nyomban ezer történész repülne rá, hogy a hitelességét vizsgálja! Tudod te, hány történelmi dokumentumról derült már ki, hogy (nagyvalószínűséggel) hamisítvány vagy hány hiteltelennek minősített iratról, hogy (nagyvalószínűséggel) hiteles?! (És ez még minden esetben változhat is!)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:13:32

@Alfőmérnök:

@Alfi! Te hazudsz! És hamisítasz! Annak a mondatnak a végén kérdőjel van!:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:15:02

@bbjnick: Lehetséges, de semmilyen fórumon nem folyik vita a mohácsi vészről. Merthogy nem trendi, hiába magyar tragédia, senkit nem érdekel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:18:34

@biboldó:

Dehogynem folyik! Csak te nem vagy képben a témával kapcsolatban:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:20:27

@bbjnick: Örömmel konstatálom, hogy szokás szerint kezdesz átmenni személyeskedőbe. Merthogy észérv nuku.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:20:54

@bbjnick: Te hazudsz és rágalmazol, mikor hazugsággal vádolsz, paraszt. Azt állítottad, hogy csak a holokauszt nem lehet történészviták tárgya, mert a tagadása büntethető. Ezzel szemben a jelenleg hatályos magyar törvény szerint a kommunizmus bűneinek a tagadása - ami okvetlenül "történészvitákkal" járna - is büntethető. Hogy ez utóbbira (legalábbis tudomásom szerint) még nem volt precedens, az nem jelenti azt, hogy nem is lesz.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:26:18

@biboldó:

:-D

"(...) A történészek minden korszakban próbálták megmagyarázni a kudarc okát. A szerzõ a bevezetõ végén az 1970-es években fellángolt Mohács-vitát emeli ki, mely a csata 450. évfordulója kapcsán robbant ki. Neves képviselõik, Nemeskürty István és bírálója, Szakály Ferenc történész is elutasították a csata sorsdöntõ jellegét. Mellettük a szerzõ még Perjés Géza nevét emeli ki, aki az ütközet menetét illetve Magyarország és az Oszmán Birodalom kapcsolatát gondolta újra. (...)"

www.nimrod-mohacs.hu/content/b-szab%C3%B3-j%C3%A1nos-moh%C3%A1csi-csata

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:28:14

@Alfőmérnök:

@Alfi! Ne zsibbassz! Szerinted ma nem folynak történészviták a kommunizmus időszakáról és azon belül a törvénytelenségekről és a terrorról?:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:34:20

@bbjnick: Oké, sikerült kigugliznod valami elenyészőt a homályból. Mutass példának okáért akár a mandin egyetlen posztot ahol mohácsoznak, és egyetlent, ahol bármilyen témánál nem kerül előtérbe a zsidózás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:41:33

@biboldó:

Hát, mondjuk, a pináról is elég sokat beszélnek az emberek: most tiltsuk be a nőgyógyászok szakmai diskurzusát, mert vannak, akik obszcén módon veszik a szájukra a témájukat?:-) Mert a holokauszttagadás-törvény ezt teszi!

Egyébként vannak "forró" történelmi tárgyak bőven: ilyen például '18-'19, Trianon vagy akár '48 vagy '56 is. Ezekről nem csak a történészek vitatkoznak, a közgondolkodásban ezek is eleven témák.

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:42:24

@bbjnick: Szerintem Krauszékat is be lehetne perelni, csak nem teszik/teszitek meg (mert gyáva szarok, szájhősök vagytok).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:44:33

@Alfőmérnök:

És kit lehetne és kellene még beperelni, @Alfi? És miért?:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:47:48

@Bell & Sebastian:

Bátran!:-D

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:48:36

@bbjnick: Túrót! A pinázással is csak maszatolásra vagy képes. Miként a trianonozással is. Mi közük a holokauszthoz?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.10. 23:51:16

Oké, pinázzon mindenki kedve szerint, jó éjt mindenkinek!

Alfőmérnök 2014.02.10. 23:52:20

@bbjnick: Ne terelj. Igaz, vagy sem, hogy csak a holokauszt nem lehet történészviták tárgya?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:52:48

@biboldó:

Ha személyeskedni kezdesz, akkor személyeskedéssel vádolsz, ha maszatolni kezdesz, akkor maszatolással. Ez valami vitastratégia?:-)

Te állítottad, hogy az ú. n. "zsidótémán" túl nincsenek közérdeklődésre számottartó, forró történelmi témák; ezt cáfoltam példáimmal:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:53:32

@Alfőmérnök:

Mi nem lehet még történészviták tárgya?

Bell & Sebastian 2014.02.10. 23:55:41

Adjunk hálát Orbánnak, hogy legalább a kommunista passzust hozzácsempészte, ha már egyszer ajánlott volt.

Továbbá adjunk hálát a normális többségnek, hogy nem kezdte el forgatni ezt a fegyvert, amit a tv. a kezébe adott. A nemnormálisok meg úgyis találnak más megoldást, ha van tv. - ha nincs. Sajtócsinnadratta kérdése.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.10. 23:57:09

@Alfőmérnök:

És nem vitatkoznak a kommunizmus bűneiről a történészek? Hány történészt ítéltek el eddig, aki a kommunizmus témakörével foglalkozott? És hányat, aki a II. vh. alatti zsidóüldözésekkel?

Bell & Sebastian 2014.02.10. 23:59:04

A holo lehet történészviták tárgya, amennyiben a történésznek van róla Holokauszt Kutató -papírja, amit viszont a Holokauszt Központ állít ki.

Én így tudom.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 00:02:23

@Bell & Sebastian:

Amikor ilyen törvényeket ver át a Fidex, akkor mindig elgondolkoztatnak, hogy tkp. kinek is az oldalán állnak ők?:-(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 00:04:27

@Bell & Sebastian:

Melyik holokausztközpont? A jeruzsálemi? A bécsi? A budapesti? Vagy az intergalaxtikus?:-)

Bell & Sebastian 2014.02.11. 00:06:36

@bbjnick: Ne gondolkozzon, például Gyurcsányt nem írom a számlájukra, ha tudvalevőleg az amcsi külügy tiltotta meg a felnégyelését.

Van, ami csak úgy szublimálódik az ájerből, a köznép ennyit lát.

Bell & Sebastian 2014.02.11. 00:07:54

@bbjnick: Ejnye, azt a nyavalyás multimétert nem látta?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.02.11. 05:03:49

@Bell & Sebastian:

Miféle multimétert?

bekerült 2014.02.11. 09:26:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Azt hiszem, hogy ha leírom azt, hogy nem értek veled egyet és ennek az okait is, az még nem sértegetés !

A hőbörgésről leírtam a valóságot !

Megismétlem : Azt tartom hőbörgésnek, ha valótlan dolgokkal érvelve túlhangsúlyoznak dolgokat !

Ha ezt te magadra veszed, az a te bajod !
Lehet, nem is áll messze a valóságtól, mivel te se veszed a fáradtságot, hogy utána nézz, mi mért van.

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 10:12:49

@bekerült:

"Tudod a politikai népirtásnak legalább vannak okai!"

Mondtam is, hogy jóleső dolog a relativizálás. Örülök, hogy a beírásoddal megerősítetted.

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 10:16:37

@bekerült:

"Hát azért olvasni is tudni kell!"

Persze. Ezért is ajánlom olvasásra azt a könyvet. Csak hogy tudd, miért is volt az az üldözés.

Így kezdődik a korabeli dolog, amelyet modern formában élettér-elméletként (divatosabb és ismertebb nevén Lebensraum) ismernek...

"Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta:
Józs 1.2
"Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok.
Józs 1.3
Minden helyet, amelyet talpatok ér, nektek adok, ahogy Mózesnek mondtam.
Józs 1.4
A pusztától és Libanontól a nagy folyóig, az Eufráteszig, s napnyugat felé a Nagy-tengerig terjed határotok.
Józs 1.5
Senki sem lesz képes ellenállni neked egész életedben: veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam, nem hagylak el, nem szolgáltatlak ki.
Józs 1.6
Légy erős és kitartó, mert te adod birtokul ennek a népnek a földet, amelyre atyáiknak megesküdtem, hogy nekik adom."

Ennyit az "üldözésről." Örülök, hogy segíthettem és felhívhattam a figyelmedet az élethosszig tartó tanulás kifejezett fontosságára. :)

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 11:35:27

@bekerült:

A komplett társadalmi csoportok kiirtásának gondolata mintha a marxistákkal jelent volna meg a modern világban…

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=udMOkD_nJSM#t=869

és a gyakorlatban is ők jeleskedtek ebben először…

www.youtube.com/watch?v=3eAdBHwUr5w

a fasiszták is a marxizmusból nőttek ki…

Mussolini, a szocialista
hu.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini#Mussolini.2C_a_szocialista

a nácik is….

„1924-ben a New York Times rövid cikket jelentetett meg egy Né¬metországban alapított új pártról, amire akkor senki nem figyelt fel. A Nemzetiszocialista Munkáspárt, amelynek Adolf Hitler tá¬mogatója és atyja, szilárdan hiszi, hogy Lenin és Hitler munkássága kiállja az összehasonlítást. Ki állította ezt? Egy bizonyos dr. Göb¬bels. A szónok megállapítása, miszerint Lenin a második leg¬nagyobb ember világon Hitler után, s a különbség a kommunizmus és Hitler elvei között nagyon halovány, tömegverekedés tört ki sű¬rűn repkedő sörösüvegekkel.
Elképesztő. A jövendő náci propagandaminiszter, Göbbels nyíltan kijelenti, hogy Lenin kommunizmusa és Hitler elvei között igen halvány a különbség.
Mint a cikkben olvasható, ez nem vívta ki a potenciális szavazók tet¬szését, ezért a nácik taktikát változtattak. Korábbi propaganda pla¬kátjaik eltűntek, és soha nem hirdették nyíltan hasonlóságukat a kommunisták tanaihoz. Belső köreikben a nácik és Hitler őszintébben beszéltek erről. ”

magyarforum.hu/cikk/193/Egy-ujsag-ket-eset/

pocaklakó minimanó 2014.02.11. 13:55:34

A fasizmus (és a nácizmus is a kommunizmussal egyetemben) a progresszív gondolkodás egyik ága. A másik ágon a liberalizmus modern válfajai találhatóak.

bekerült 2014.02.11. 17:21:28

@pocaklakó minimanó:

Öreg !

Te írtál üldözésről !

Vagy már nem emlékszel rá ?

Amúgy ne gyere nekem a bibliával, ha jól tudom a magyarok is egy fehér lóért vették meg a területüket.

Őket meg üldözték a Besenyők !
És mennyivel előtte volt Mózes ennek !

Jó, hogy nem a nagy ősrobbanással nem kezded !

bekerült 2014.02.11. 17:40:33

@calabria007:

Elképesztő miket zagyválsz itt össze !

Ha a buta ember szorgalommal van megáldva, igen kártékony tud lenni !
A szocializmusnak is van több formája !
Az egyik a nemzeti szocializmus.

Eddig stimmel, de hogy jön az egyik a másikhoz ?
Ez olyan, mintha a konzervatívokat hasonlítgatnád
egymáshoz, de még annál is rosszabb !

Egy biztos, hogy ne olvasgass tovább, mert kevered az őzikét a gőzekével.

Na és Göbbels ....!
A világ legnagyobb hazudozója, tőle már csak Orbán Viktor lehet nagyobb.
Ha jól tudom, ő mondta, hogy a hazugságot addig kell hangoztatni, ameddig el nem hiszik !

Tudod nagyon tudlak sajnálni benneteket, mert hisztek az újkeletű hazugságoknak !
Fogjátok még a szemeteket törölgetni, az biztos !

Ami pedig a Lenini dolgokat illeti, egy teljesen új társadalmi rendet akartak létre hozni, csak igen félre sikerült.
A vége nem a szocializmus lett, hanem az államkapitalizmus.

Akkoriban igen vad dolgokat mondtak és próbáltak meg megvalósítani.
Jól látszik ez azon is, amit te is írsz, hogy Hitlerék programot váltottak !

Innentől kezdve nincs mit összehasonlítani és nagyon erőltetett amiről írsz !

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 17:44:53

@bekerült:

Lenin egy véreskezű gyilkos volt...

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 17:48:56

@bekerült:

milliónyi ponton hasonló a két rendszer...

búcsúzóul kapsz még egy tanulságos filmrészletet a lengyel "endlösung"-ról...

Katyn (109. perc)
www.youtube.com/watch?v=UG7qybObtTw#t=6533

bekerült 2014.02.11. 18:47:16

@calabria007:

Ne keverd össze Sztálinnal !

bekerült 2014.02.11. 19:04:28

@calabria007:

A Sztálini terror nem irányúlt az asszonyok és a gyerekek ellen, bár ez őket is érintette !

Sztálin kegyetlen zsarnok volt és sok ember élete szárad a lelkén.
Mindezt természetesen a hatalma érdekében tette !
Mint minden zsarnok általában.

Ismétlem, a két rendszer nem összehasonlítható, még akkor sem, ha vannak közös pontjaik.

Én egyikre se vágyok, hogy éljek bennük.
Lehet, hogy nektek a nácizmus a jó, de nekem egyik sem !
Hogy mit esztek a régi eszméken ?
Mi olyan vonzó benne ?

Az országot kellene rendbe tenni, de ehhez valahogy nem fűlik a fogatok !

Azzal semmire se mész, ha hasonlítgatsz az egyik zsarnoktól a másikig.

Képzeld el, hogy már régen tudok a zsarnokok tetteiről és a hasonlókról.

Nem hinném, hogy a demokraták közül egy is vágyódna valamelyik rendszerbe.
Még a Kádáréba sem, pedig ott aránylag nem volt rossz, nem szorítottak annyira, mint pl. Romániában !

Búcsúzóul olvasgasd a Mein Kampf-ot, ha már annyira szerelmes vagy beléjük !

calabria007 (törölt) 2014.02.11. 20:36:04

@bekerült:

ihol lenne az ősforrás...

“A nem zsidó zsidó” – 190 éve született Karl Marx
www.judapest.org/190-eve-szuletett-karl-marx/

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.11. 21:38:11

@pocaklakó minimanó:
"Persze. Ezért is ajánlom olvasásra azt a könyvet. Csak hogy tudd, miért is volt az az üldözés."

Szerinted a Biblia történelemkönyv vagy levéltári dokumentum?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.11. 21:42:48

@bbjnick: Ha nem vetted volna még észre, személyeskedni minden esetben kizárólag viszonzásként szoktam. Ez nem levéltári adat, visszaolvasható. Ami ne egyenlő a majmolással, ami a te érveidre jellemző.
Namégegyszer: szerinted volt a második vh-ban faji alapú, zsidók sérelmére végrehajtott népirtás?

Bell & Sebastian 2014.02.11. 23:49:02

@bbjnick: Sajnos ugrott a történészvita, mivel az egyik fél nem tudja felmutatni a Holokauszt Központ pecsétjével ellátott igazolást arról, hogy Holokausztkutató. Amit vagy a másik fél állít ki, vagy csak blöffölt és bejött neki a trükk, ami ugye akkora badarság, hogy teljesen hihető.

Nem kellene bohócparádévá degradálni egy ennyire komoly ügyet, mert a végén még magával rántja a fűrészporba a sokkal komolyabbat. Most legalább mindenki buta marad, aki meg sokat tud, az nem beszél.

Beszarás ez a magyar történész bagázs! Az óvodában komolyabb szellemi teljesítmény kirakni puzzle-napocskát, mint amire ezek képesek. Vagy azok, már keverem őket.

bekerült 2014.02.12. 11:34:35

@calabria007:

Az ősforrás Mórus Tamásékkal kezdődött, de mióta ember van a földön, utálták a zsarnokokat és a szolgaságot !

Nektek valahogy ez tetszik !

Nektek Orbán vezér kell, meg Horthy, meg uram, bátyám, meg szolgaság !
Megvagytok veszve, hogy alattvalók lehessetek !

Meg fogjátok kapni !

bekerült 2014.02.12. 11:39:12

@calabria007:

Azért a diktátorok között is volt különbség !

Egy biztos, hogy sokan istenítették őket és istenítitek ti is most !

Mások, másokat !

Csak ne kelljen önállóan gondolkodni, elég, ha megmondják mit kell tenni !

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 11:43:37

@bekerült:

az ősforrás az eretnek Biblia-értelmezés

Karl Marx as Religious Eschatologist
mises.org/daily/3769

bekerült 2014.02.12. 16:20:54

@calabria007:

Nem tudod, hogy mit beszélsz !

calabria007 (törölt) 2014.02.12. 17:06:36

@bekerült:

kommunizmus = "földi mennyország" eretneksége

már Thomas Müntzer is ebben utazott...

"A misztikusokkal ellentétben nem Istennel való egyesülést kereste a földi életben, hanem a magántulajdon, papság, nemesség és fejedelmek nélküli társadalom megvalósulását."
hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.12. 19:26:25

@pocaklakó minimanó:
Feltettem egy egyszerű kérdést. (Állítólag a visszakérdezés zsidós szokás.)

bekerült 2014.02.13. 07:27:37

@calabria007:

Az, hogy mi az eretnekség, azt a papok mondják meg !

Az, hogy sok embernek nem tetszik, hogy dirigálnak neki, megmondják, hogy mit mikor és hogyan kell neki cselekedni az még nem kommunizmus.

A kommunizmus is egy, a kivitelezhetetlen álnok közül, mint az utópisták álmai.
Sokan gondolkodtak már egy tökéletes társadalmi felépítésen, de eddig kudarcot vallottak, főleg a kivitelezés során !
Az emberi gyarlóságot ugyanis számításon kívül hagyták !

Ti úgy gondoljátok, hogy bűn az, ha valaki egy olyan rendszerben gondolkodik, ami az elesettek érdekeit is figyelembe veszi.
Rögtön kommunistát kiáltotok és tapsoltok az Orbán féle diktátoroknak, akik hazudozásokkal, ígérgetésekkel, a saját maga és a tábora uralmát valósítja meg.
Késő lesz az ébredés !

Mire észbe kaptok Orbán és Vona fog dirigálni és még azt is megmondják, hogy neked mi a jó !

Az ami nekik !

Ehhez tapsoljatok !

calabria007 (törölt) 2014.02.13. 11:51:51

@bekerült:

a kommunistának álcázott elitistáknak soha semmi közük sem volt az elesettekhez...

www.garynorth.com/freebooks/docs/212a_47e.htm

bekerült 2014.02.13. 16:40:01

@calabria007:

Szögezzük le, kommunizmus, mint olyan, eddig még soha nem valósult meg.
Kommunizmus alatt sokan, sokfélét értenek és írnak.
Ami jó része meg sem közelíti a valóságot !
A kommunizmus soha nem volt vallás, mint ahogy a nácizmus se volt vallás.
A Sztálinizmus se volt kommunizmus, még a szovjetek is elítélték, igaz, csak Szálin halála után !
Különben mehettek volna a gulagra !

Sok minden hülyeséget összeolvasol, de minek ?
Nem kell elhinni mindent amit össze vissza írnak.

De mondok mást !
Akkor tegyél különbséget Kádár János és Orbán Viktor között !

Melyik tudott többet összeharácsolni, Kádár 1956-tól 1989-ig, vagy Orbán 1990-től 2014-ig ?

Kérdezzek még ?

pocaklakó minimanó 2014.02.14. 17:37:25

@bekerült:

Szerintem kérdezz. Igen murisak lesznek a kérdéseid, amelyekről azt gondolod, hogy kőkeményen komolyan és velősek. :)

bekerült 2014.02.15. 12:10:28

Szerintem meg ti vagytok murisak, ahogy tapsoltok annak, hogy palira vesznek benneteket !

Sok eszetek van, nem mondom !

bekerült 2014.02.15. 12:11:18

@pocaklakó minimanó:

Szerintem meg ti vagytok murisak, ahogy tapsoltok annak, hogy palira vesznek benneteket !

Sok eszetek van, nem mondom !

pocaklakó minimanó 2014.02.17. 11:17:38

@bekerült:

Szóval akkor mégsem kérdezel? Ki hitte volna... :)

pocaklakó minimanó 2014.02.18. 09:51:08

@bekerült:

Mármint arra gondolsz, hogy szerinted írtál választ? Meglehet. De hogy az válasz-e... nos, azt nem lehet megállapítani. De azért érezd úgy nyugodtan. :)

bekerült 2014.02.18. 17:11:29

@pocaklakó minimanó:

Szerinted, a te írásod az igazi válasz ?

Mert mit is írtál ?

bekerült 2014.02.18. 17:11:29

@pocaklakó minimanó:

Szerinted, a te írásod az igazi válasz ?

Mert mit is írtál ?

Messzi Vetek 2014.02.18. 18:29:50

@bekerült: ne haragudjon meg, de ezt már kínos itt olvasni - sajnos nincs meg a háttere ahhoz, hogy érdemleges eszmecserét tudon folytatni vitapartnereivel.
kapott néhány támpontot, hogy honnan érdemes kezdeni. jöjjön vissza 2 év múlva.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.02.18. 19:44:03

@pocaklakó minimanó:
"Meglehet. De hogy az válasz-e... nos, azt nem lehet megállapítani."

Bezzeg a visszakérdezés az válasz, ugye?

bekerült 2014.02.19. 07:19:42

@Messzi Vetek:

Hát ez furcsa !

Nekem írod azt amit a két szerencsétlenkedőnek kellene írnod !

Eddig még semmi érdemleges érvet nem hoztak fel a vádaskodáson és a besározáson kívül !

Ezt meg, ugye nem tekinthetjük semminek !

A vitapartnerek pedig akkora tájékozatlanságról tettek eddig tanulságot, hogy ha ezt tekintjük háttérnek, akkor az bizony vetekszik a semmivel !

Igen !
Kaptam támpontot az itt írogatók igen gyenge képességeiről és tudásáról, valamint az elfogultságáról.

Ezt csak megerősíti az ön megnyilvánulása is.

Örülök, hogy kimutatják a foguk fehérjét, legalább mindenki olvassa a gyenge érvelésüket !