A világ jó és rossz rendőre – megjegyzések az amerikai elnökválasztáshoz
2016. június 06. írta: Redakció

A világ jó és rossz rendőre – megjegyzések az amerikai elnökválasztáshoz

trump_clinton.jpg

Vendégszerzőnk, Iványi Márton írása

 

A történelmi tapasztalatok nem sok jót ígérnek az amerikai elnökválasztás utánra. A következőkben egyes huszadik/huszonegyedik századi előzmények tágabb kontextusában kívánom megvédeni ezt az állításomat.

A Szovjetunió és a keleti blokk széthullása után 1991-re az Egyesült Államok egyedül maradt globális szuperhatalomként a színtéren. Úgy tűnt, hogy nem csupán a huszadik század, hanem a huszonegyedik is Amerika évszázada lesz. Bill Clinton és George W. Bush elnökök legalább is magabiztosan hangoztatták e nézetüket a nyilvánosság előtt több alkalommal is − például előbbi 1997 januárjában, utóbbi 2000 augusztusában.

Csakhogy ez a végletes optimizmus hamar elpárolgott. Pontosan tudjuk, hogy a Clinton-évek alatt kezdődő, majd a George W. Bush elnöksége alatt folytatódó önelégültség és gazdasági dereguláció a századfordulón egy tőzsdei buborék szétpattanásához, majd alig egy évtizeddel később egy mindent maga alá temető pénzügyi összeomláshoz vezetett. Az ifjabb Bush előbb-ütni-aztán-kérdezni öntörvényűsége pedig évtizedes háborút, s egyben az amerikai külpolitika tévútra terelődését is eredményezte a Közel-Keleten és világszerte. Ez a 2001. szeptember 11-i tragédiát követő, homályosan meghatározott „terrorellenes háború” és annak egy ki nem kényszerített, önhatalmúlag indított katonai beavatkozássá történő 2003-as kiterjesztése az amerikai külpolitika széles körű delegitimációját indította el – még a baráti országok körében is (vö. Brzezinski, 2013: 18-20).

A civileknek a Fallúdzsa ostroma során több alkalommal végrehajtott barbár legyilkolása, vagy a hírhedt Abu Ghraib börtön okozta sokkhatás még tartott, amikor a Wall Street-i boszorkánykonyhából kibuggyant 2007-2009-es gazdasági válság az Egyesült Államok hosszú távú gazdasági vezetésébe vetett globális hitet rendítette meg.

*

Amerika befektetési bankjainak és kereskedőházainak mértéktelen és telhetetlen magatartása, felborult pénzügyi egyensúlyuk és a pénzsóvár Wall Street-i spekulánsok ösztönözte vakmerő kockázatvállalásuk – amelyet csak elősegített a dereguláció és a kongresszusi felelőtlenség – indította el akkor és ott ezt a válságot, milliókat hozva rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe. Ezt pedig csak súlyosbította, hogy a pénzügyi spekulánsok a nehezen átlátható bankokban és a biztosítási alapokban hihetetlenül nagy profitokat vágtak zsebre anélkül, hogy mindezt a gazdasági innováció vagy a munkahelyteremtés ellensúlyozta volna (vö. Brzezinski, 2013: 73-74).

E világszerte utórezgésekkel járó „tőzsdei földcsuszamlás” alapvető kérdéseket fogalmazott meg az amerikai rendszer társadalmi igazságosságáról és üzleti erkölcséről. Hiszen a recesszió – amelyet a Wall Street gátlástalanul pénzéhes spekulációjáról tett megdöbbentő felfedezések kísérték – egy társadalmilag felelős és termékeny kapitalizmus alapvető elveit hazudtolták meg.

És bár a Chris Dodd szenátor, illetve Barney Frank alsóházi képviselő nevével fémjelzett jogszabálycsomag, amely elvileg éppen e deregulációs problémát volt hivatott orvosolni, átment ugyan a törvényhozáson 2010-ben, elemzők szerint az mégsem garantál teljes védelmét. Ahogy különben a militarizmus porondján is felemás eredményt mutatnak a későbbi korrekciós (?) törekvések. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Nobel-békedíjas Barack Obama elnök a külföldi helyszíneken folytatott katonai beavatkozások száma terén még elnök elődjén is túltett. Igaz ugyan, hogy ifj. Bush afganisztáni, iraki, pakisztáni és szomáliai háborús kalandjai közül Obama az első kettőt hivatali ideje alatt idővel lezárta, legalább is a közvetlen katonai jelenlét tekintetében, ám „cserébe” jemeni, libiai és szíriai beavatkozásokkal tartotta a frontot. E nevezett hét ország lakosságának döntő többsége muszlim.

Donald Trump éppen a fentiekből adódó, hanyatló globális hatalom okozta általános amerikai frusztrációnak a kapálózó, kétségbeesett önképe. Ezt pedig olyan lármás, közhelyes-populista témamegjelölések kísérik, mint a nemzetbiztonsági célból folytatott kihallgatási kínzások, az elektronikus megfigyelés támogathatósága „indokolt esetben”, a klímamegállapodás esetleges felrúgása − hogy csak pár nemzetközi relevanciájú témát említsek , és olyan ellenségképek keresése és találása, mint az iszlám, a hispánók stb. E szitokszó-kimondás időnként aktuálpolitikai áthallásokkal telített a tengeren innen, így akár a migráció tekintetében is. A posztkolonialista történelmi komplexusok fájától időnként nem látni a globálisan átrendeződő viszonyok erdejét.

Clinton(ék)ról már a zűrzavaros és sötét Whitewater-botrány óta erősen valószínűsíthető, hogy a szerves részét képezi(k) a gátlástalan piaci kapitalizmusnak a fentebb bemutatott folyamatokba torkolló modelljének, amelynek sem gyakorlatát, sem szellemiségét nem sikerült teljesen felszámolni azóta. Ráadásul e botránytól függetlenül is jobban kötődnek ehhez az establishmenthez annál, hogy gyökeres fordulat álljon be Hillary esetleges győzelme folytán.

*

A Clinton- és a Trump-vezette Amerika lényegében ugyanannak a neoliberálisnak nevezhető éremnek a két oldala. A világrendszerben elfoglalt kiváltságos helyei folytán az Egyesült Államok erőforrás-orientált működése tulajdonképpen politikai ciklusokon átível és politikai irányvonaltól független. Mondhatni, könnyebb átjutni a tevének a tű fokán, mint egy magországnak levetkőznie ragadozó allűrjeit.

Ahol talán árnyalatnyi különbségek mégis lehetnek Trump és Clinton között, azok egyebek mellett a külpolitikai kommunikációs stratégiák, beleértve az az iszlám világhoz való viszonyulást is.

Nevezett elnökjelöltek szellemi elődei, a demokrata Truman és republikánus utóda, Eisenhower elnök kezdte geopolitikai céloknak alárendelten létrehozni, illetve kiképezni, pénzelni és felhasználni a radikális iszlámot és annak politikai szárnyát. Truman úgynevezett lélektani stratégiai testülete már 1953 februárjától igyekezett kiaknázni az arab-muszlim világ vélt vagy valós konzervatív beállítottságának hagyományait a hidegháborús ellenfél térnyerésével szemben. Az 1957-ben meghirdetett Eisenhower-doktrína jegyében pedig Amerika a nemzetközi kommunizmusii – Magyarországon tudjuk jól, mennyire következetesiii – feltartóztatásának köntösében a helyi nemzeti demokrata, antiimperialista törekvések elleni helyi küzdelmekbe is beszállt, adott esetben vallási fatvák (!) kibocsáttatásával is. Csak érintőlegesen: a Muszlim Testvérek Társaságának felerősítése Egyiptomban a pánarab tendenciák ellensúlyozására, vagy szélsőséges esetekben például Afganisztánban a mudzsáhidún felfegyverzése a későbbiekben mind-mind az amerikai döntéshozatal e stratégiai céljainak megfelelően ment végbe. (Massad, 2015: 96-97)

E stratégiai hagyományok a hidegháború egészére jellemzőek voltak, mígnem a hidegháború lezárulásával az amerikai külpolitika új ellenség után nézett. E ponton lényegült át a (radikális) iszlám főellenséggé. A terrorellenes háború előkészítése és igazolása során soha nem látott mértékben kerültek előtérbe az iszlám radikalizmust fenyegetésként felfogó liberális és neokonzervatív eszmeáramlatok, olyan gondolkodók, mint Daniel Pipes vagy Richard Perle részéről.

Ez a stratégiai rugalmasság tükrözi a diskurzusok taktikai többértékűségének Michel Foucault (1999: 100-102) által leírt szabályát. A francia szerző arra a következtetésre jut, hogy a diskurzusok voltaképpen taktikai elemek vagy tömbök az erőviszonyok mezejében, mindamellett igen különbözőek, sőt, ellentmondóak is lehetnek egyazon stratégián belül; még az ellentétes stratégiákba is átkerülhetnek, s ehhez még formájukat sem kell megváltoztatniuk.

*

De nem csak az iszlámhoz való viszonyulásban bekövetkezett fordulat. Trump lényegében kimondja azt, amit Hillary Clinton gondol, amíg előbbi „hard”, utóbbi „soft”, de ugyanarról a hatalomról van szó.

Ez a hatalom gazdasági alapokon áll – „it's the economy, stupid”. A felszíni ideológiák ugyan egymásnak ellentmondani látszanak, ám aligha lennének markáns különbségek például Amerika egyik legnagyobb hitelezőjéhez, Kínához, vagy a klímakérdéshez való aktív viszonyulás tekintetében.

Arra, hogy az ideológiai réteg habja mennyire áttetsző és könnyű, és milyen súlyos alatta a gazdasági és geostratégiai érdekek nyers valósága, jelzi például Szaúd-Arábia rendszerszintű amerikai támogatottsága – ez már-már köztudomású, hosszabb fejtegetést nem is igényel. Kevésbé ismert, ám annál szemléletesebb példa erre a jelenségre, hogy Hillary Clinton 2009-ben az „indonéz iszlám modellnek” a demokráciával, modernitással és női jogokkal való összeférhetőségét hangoztatta, miközben az országban rendre előfordulnak a vallásos kisebbségekkel – beleértve a nem fősodratú muszlimokat és a keresztényeket is – szembeni atrocitások és egyéb emberi jogi sérelmek. Vagy az, hogy a neoliberális rend sziklaszilárd bábját képező, a korábbiakban Amerikában kiképzett és kelet-timori háborús bűntényekkel vádolt Yudhoyono elnök zavartalanul regnálhatott egy évtizeden keresztül ugyanitt.

*

Mint írtuk, Amerikának egy nagy történelmi lehetőség adatott a hidegháború végét követő '90-es években. Ám az amerikai kül- és monetáris politika a maga kapzsi túlkapásaival, illetve ésszerűtlen, erkölcstelen háborúival világszerte hiteltelenítette az országot.

Bárki is nyerjen jövőre, Amerika megítélése a világban elkerülhetetlenül romlani fog; és történelmi szerepének a legitimációja is tovább csökkenhet, ha továbbra is a belső rossz viszonyok és a nemzetközileg elítélt külpolitika maradnak a meghatározók a tengerentúlon.

Az Egyesült Államoknak minden rendelkezésre álló, történelmileg egyedülálló belső erejével felül kell kerekednie a belpolitikai kihívásokon, sodródó külpolitikáját pedig át kell alakítania annak érdekében, hogy visszanyerje a világ elismerését és tiszteletét (Brzezinski, 2013: 63).

Kurt Vonnegut egyik önkéntes száműzetésbe vonuló karaktere, Claire a Macskabölcső című regényben (2011: 70) azt mondja: az amerikai külpolitikának el kellene ismernie, hogy országukat gyűlölik külföldön, mintsem azt képzelnie, hogy szeretik. Talán leginkább arra kellene törekednie, hogy előbbi jelenség okai változzanak.

Amerika imázsa akkor volt a legkedvezőbb, amikor távolról nézte az ember, vagyis amikor izolacionista politikát folytatott. Talán erre a hatalomra is igaz, amit Milan Kundera a lengyel esszéíró Kazimierz Brandys nyomán állít Oroszországról: „ez a világ elbűvöl és vonz, míg távolról látjuk, és mihelyt közelről vesz körül, föltárja rettenetes szépségét”.

***

Brzezinski, Zbigniew (2013): Stratégiai vízió. Amerika és a globális hatalom válsága. Budapest: Antall József Tudásközpont
Foucault, Michel (1999): A szexualitás története. I. Kötet. Budapest: Atlantisz.
Juutinen, Marko és Käkönen, Jyrki (2016, draft) Battle for Globalizations? BRICS and US Mega-Regional Trade Agreements in a changing world order. Elérhető itt.

Kundera, Milan (1984): A megrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája. Hírmondó, 1984: 6-7.sz.
Kundera, Milan (2014): A lét elviselhetetlen könnyűsége. Budapest: Európa
Massad, Joseph (2015): Islam in Liberalism. The University of Chicago Press.
Romsics, Ignác (1999): Magyarország története a XX. Században. Budapest: Osiris
Vonnegut, Kurt (2011): Cat’s cradle. Budapest: Maecenas.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr268783566

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Iványi Márton: A világ jó és rossz rendőre – megjegyzések az amerikai elnökválasztáshoz 2016.06.06. 11:26:01

A Clinton- és a Trump-vezette Amerika lényegében ugyanannak a neoliberálisnak nevezhető éremnek a két oldala.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2016.06.06. 12:08:51

Pont tegnap jutott eszembe, majdnem negyedikén, mennyire álságos ez az amcsi demokrácia. Ugráltatnák a világot, szavazati jogot meg nem adnak másnak. Aztán csodálkoznak, ha házhoz mennek a protestálók.

Vagy 20e. kilométerre hordó ágyút fejlesztenek.

2016.06.06. 12:32:16

"Pontosan tudjuk, hogy a Clinton-évek alatt kezdődő, ..."

pontosan tudjuk hogy reagan alatt kezdődött, de ez olyan mellékes mind az indonéz marhaság.
lementitek, aztán majd jövőre megint megjelenik, akkor majd az új ellenségre lesz kihegyezve.

mert mit is adott nekünk az usa?

(orbánt-torgyánt-antallt-borosst-hackot-eörsit)
(fidesz-fkgp-mdf-szdsz)
+
(mandinert)

talán nem tetszik?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.06. 17:37:31

mi a faszt várunk egy olyan szerzőtől, aki rendesen hivatkozni sem tud?

eleve, most komolyan, milan kundera meg kurt vonnegut mint hivatkozási alap. pofám leszakad. ki lesz a következő? charles bukowski? :)

vizipipa 2016.06.06. 18:06:59

Az amerikaiak azt mondják, hogy ők megölték Irakban az IÁ terroristák 30-40 %-át, de előttük ott egyetlen terrorista sem volt.

scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13237859_1190419134324643_547474199844224391_n.jpg?oh=1367544b82c588d3140666487fc0e0e7&oe=57DC9F62

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.06. 21:08:43

@vizipipa:

érdekes, az orosz haderők vastagon tizedelik a civileket (és tök véletlenül célzottan), de az valahogy pont kurvára nem érdekes. nekik szabad.

pitcairn2 2016.06.06. 21:24:34

@mavo:

legalább gazdasági szankciókban nem utaznak...

Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was "worth it" wins Medal of Freedom
www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE

pitcairn2 2016.06.06. 21:26:29

@Bell & Sebastian:

honnan tudod, hogy csodálkoznak?

lehet, hogy ez volt a cél...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.06. 22:11:22

@pitcairn2:

pedig mekkora poén lenne, amikor oroszország megvonná a szénhidrogéneket iraktól

pitcairn2 2016.06.06. 22:58:40

@mavo:

az oroszok rusztikus amatőrök az anglo-amerikai elithez képest... különösen a PR (propaganda) területén...

Bell & Sebastian 2016.06.06. 22:59:56

@pitcairn2: Az amerikai közvélemény idióta és dagadt. Ezt a megfigyelést az autóikból szűrtem le.

Hogy ez célja vagy eredménye az erőszakos külpolitikájuknak, ez lehetne egy megválaszolandó kérdés, ha nem lenne teljesen érdektelen.

Aki már próbálkozott vállalkozással, az nagyon jól tudja, hogy az ellenség (eufemisztikusan: versenytárs) még a sokadik legyőzése után is visszatér, ezért a legegyszerűbb kinyírni.

Ennek a vaadállati ösztönnek a megfékezésére való az ENSZ. Legalábbis, ez volt az eredeti elképzelés, ami legalább annyira félrement, mint Schumané, akii egy jószándékú francia-német volt. Szerencsétlennek az nem jutott eszébe, hogy az egyesült Európa, különösen az oroszokkal, vörös posztó az amcsi héják szemében.

Ahol sok a héja, galamb egy sincs. Mondhatni, még az étlapon sincs.

pitcairn2 2016.06.06. 23:09:46

@Bell & Sebastian:

a Rockefeller-ek és a többi hasonszőrű cimbi által alapított ENSZ? :)

Rockefeller and the Foundation of the UN
www.youtube.com/watch?v=7wm1TPDaF0k

innen kezdődik az érdemi rész egyenesen az ENSZ főtitkár szájából:)

youtu.be/7wm1TPDaF0k?t=112

Bell & Sebastian 2016.06.06. 23:12:26

@mavo: Már alig várták az amcsik, hogy Putyin beszálljon a buliba. Csak valamiért mégsem azt kapták, amit szerettek volna, vagy amire számítottak.

Putyin jól jön ki belőle, ismét felhúzta a hadiiparát, újraindulhat az amcsi rettegde.

Most nehogy azzal gyere, ez így volt kifundálva, mert ennyire azért nem okosak. Vagy mégis? Csak nem egy testen kettő a fej? El se hiszem, mekkora truváj!

Bell & Sebastian 2016.06.06. 23:15:37

@pitcairn2: Én már olyan cinikus lettem, hogy igenlem a holokausztot, hátha jutalmazzák.

pitcairn2 2016.06.06. 23:18:59

@Bell & Sebastian:

az egybesült Európát szerintem Londonban és New Yorkban találták ki, anno már Trockij is erről delirált amikor New York-ból Pétervárra hajózott:)

Bell & Sebastian 2016.06.06. 23:28:45

@pitcairn2: Trockij -akkor még és tudtán kívül- Adolfnak dolgozott. Szerintem Hitler akkor ébredt rá arra, hogy átbaszták, amikor elkezdték tápolni a Gazdát - ellene. Megfordult az anglo-amerikai szél.

A miért kulcsszava: a technológia. Azóta sem adják ki a kezükből.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.07. 09:14:27

@pitcairn2:

hááát ... mostanság valahogy az orosz hoax-gyárak winelnek...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.07. 09:18:32

@Bell & Sebastian:

"Putyin jól jön ki belőle, ismét felhúzta a hadiiparát"

hát ja, kicsit igyekszik oroszország, akár még második is lehet.

ja, mégse.

mondjuk pont ezen (is) dolgoznak az orosz hoax-gyárak. hogy oroszország legalább hoax-szinten nagy legyen.

csaxólok, putyin nem fiatal már, elvben van még olyan 10 éve, aztán beindul a harc az örökségért. és abból én olyan hű de jó dolgokat nem nézek ki. mondhatni örülni fogunk, ha csak oroszok vére fog folyni emiatt.

Bell & Sebastian 2016.06.07. 09:22:42

@mavo: Már nincsen meg a hajótok, amire ki volt írva: állítsátok meg a hazudsággyárat? Jól mutatna a Moszkva -folyón, mondjuk a Megváltó Krisztus -székesegyház árnyékában.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.07. 09:25:07

@pitcairn2:

amúgy érdekelne, honnan van ez a félmillió halott iraki gyerek. izgalmas szám, na. és a csávó yt csatornája önmagában is hmmm, érdekes.

Bell & Sebastian 2016.06.07. 09:29:26

@mavo: Személyes élményeim alapján állítom, a medve ehetetlen. A talpa sütve - esetleg, de ezt már Máj Károly is megaszonta. Ezért aranyáron mérik - a Székelyföldön.

Mondjuk Merkel se birkózni akar vele, hanem kereskedni. Több benne a ráció, mint a Monsanto-szójafasírtban.

Bell & Sebastian 2016.06.07. 09:31:09

@mavo: Rosszul tudod, 6 millió. És vízbe fulladtak.

Jean Sol Partre 2016.06.07. 09:43:08

@Bell & Sebastian: kóstoltál medvét??? hol lehet ilyet csinálni?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2016.06.07. 09:58:35

@Bell & Sebastian:

hétmilliárd iraki gyerek, és a zsidók ölték meg mindet. tanul az ember.

pitcairn2 2016.06.07. 10:01:17

@mavo:

főként amerikai, brit, ausztrál szakértőkkel, kommentátorokkal...

további részletek kapcsán látogasd meg a Russia Today honlapját:)

Russia Today
www.rt.com/

RT (TV network)
en.wikipedia.org/wiki/RT_%28TV_network%29

.Gordon Gekko. 2016.06.07. 10:03:05

Ilyen ronda fejü embert mint hilary nem választanak meg remélem, hozzá képest trump szupermodell.

pitcairn2 2016.06.07. 10:06:48

@mavo:

csecsemőhalandóság és gyermekhalandóság emelkedése

ez sajnos együtt jár a "premodern szintre visszabombázós", ill. "szankcionálgatós, kiéheztetős" politikákkal...

ami még véletlenül sem a hatalmi elitet találja telibe mert az még akkor is luxusban él amikor éhezik a nép...

a riport különben a CBS (Columbia Broadcasting System) "60 Minutes" című műsorában hangzott el

pitcairn2 2016.06.07. 10:12:32

@mavo:

nofene már spanyol Russia Today is van:)

már a latin PR munkásokat is megcélozta Moszkva

RT en Español - Noticias internacionales
actualidad.rt.com/

és arab csatornát is indítottak

RT Arabic
arabic.rt.com/

jól dolgoztak a NYUGATI média szakértők:)

GNDL 2016.06.07. 10:14:08

@pitcairn2: Mintha most arról vitáznátok, hogy mennyire hiteles az Orbán-kormány, és te a hitelességük mellett kardoskodva beidéznéd a Híradó.hu honlapját, hogy nézd, szakértők mondják róluk, hogy hitelesek... :)

A Russia Today a vezető orosz állami (= putyinista) propagandamédia... csak szólok... :)

pitcairn2 2016.06.07. 10:22:41

@GNDL:

az RT nyugati szakértőkkel dolgozik, az oroszok PR-nak nevezett propagandában is ijesztően le vannak maradva a fejlett nyugathoz képest:)

pitcairn2 2016.06.07. 10:23:28

@GNDL:

különben a nyugati hírcsatornák se utaznak másban mint a Russia Today, csak szólok...

FF 2016.06.07. 10:27:34

@pitcairn2: Russia Today mint elfogulatlan forrás. Hihi. A nevükben szereplő angol szavakat tudod értelmezni?

GNDL 2016.06.07. 10:28:34

@pitcairn2: Igen, ez is az orosz propaganda része, hogy „egyik kutya másik eb”, holott a lófaszt. Lásd a fent említett hoaxok gyártása igen távol áll a nyugati médiától, arrafelé vannak bizonyos elvárások hitelesség, és ezzel kapcsolatos felelősség témakörben... míg ugye az oroszoknál és a lakájaiknál (lásd „magyar” kormány) ez a két dolog tökéletesen ismeretlen fogalom. :)

Nem először kaplak rajta, hogy bő nyállal nyomod az orosz propagandát... nem tudom mi a célotok ezzel, de Magyarország egyszer már térdig gázolt ebben a folyóban, és akkor a magadfajta moszkovita söpredék évtizedekre vágta haza az országot.

Jean Sol Partre 2016.06.07. 10:40:59

@pitcairn2: konkrétan hírt hamisítanak, hazudnak, just like MTVA. Nem simán propaganda, hanem rendes kgb-s hírgyár, zavarkeltő gépezet.

pitcairn2 2016.06.07. 10:42:56

@GNDL:

álomvilágban élsz, a műsorpolitikát mindig, mindenhol az csinálja aki a pénzt adja (tulajdonos, hirdetők)

különben a CNN mintha jórészt szaúdi tulajdon lenne, hozzájuk képest Putyin maga a megtestesült liberalizmus, ez nem bántja a lelked?

idézet a szaúdi királyi család tulajdonában lévő Kingdom Holding Company honlapjáról:

"Kingdom Holding Company has a substantial shareholding in Time Warner, the world’s largest media company."

www.kingdom.com.sa/investments/media-and-publishing/time-warner

pitcairn2 2016.06.07. 10:46:53

@Jean Sol Partre:

a CNN se jobb...

Why didn't CNN's international arm air its own documentary on Bahrain's Arab Spring repression?
www.theguardian.com/world/2012/sep/04/cnn-international-documentary-bahrain-arab-spring-repression

pénz beszél kutya ugat karaván halad...

ha olyan gazdag és befolyásos vagy mint a Bahreini Al Khalifa család kilóra megtudod venni a CNN műsorpolitikáját...

pitcairn2 2016.06.07. 10:50:24

@GNDL:

"rajtakapás" helyett inkább higgadj le...

senki sem állította azt, hogy az RT független elenne, mindössze arra hívtam fel a figyelmet, hogy konkurencia se jobb (BBC, CNN, stb)

GNDL 2016.06.07. 10:50:55

@pitcairn2: ...és akkor nincs megállás az orosz propaganda szajkózásában, igaz?! Ha már ezt dobta neked a gép... :)

Ismétlem: Magyarországot egyszer már évtizedekre vágtátok haza azzal, hogy nyugati „természetes” szövetségeseink helyett az oroszok mellé álltatok. Meddig akarjátok még sanyargatni ezt a szerencsétlen kis országot?! Amíg nem marad más az országban csak a két „szépen fogó” tollal megvehető suttyó fideszes ingyenélő parasztjaitok? Ne várjatok valami nagy termelékenységet és komoly adóbevételeket ezektől a rezsiharcosoktól, márpedig enélkül nem fog menni, ahogyan az előző szocializmusban sem ment...

GNDL 2016.06.07. 10:53:50

@pitcairn2: „mindössze arra hívtam fel a figyelmet, hogy konkurencia se jobb”

Mi a faszról beszélsz, még mindig?! :) A nyugati média nem gyárt hoaxokat állami megrendelésre, bazmeg. Hírhamisításért bárkit kivágnak a picsába...

pitcairn2 2016.06.07. 10:55:18

@GNDL:

az oroszok 1945-ben nyugati támogatással érkeztek meg hozzánk...

lásd a kb. 2 komplett Marshall segéllyel felérő lend lease program esetét...

pitcairn2 2016.06.07. 10:56:45

@GNDL:

ha eleget fizetsz nekik még a saját műsoraikat is "kivágják a picsába"...

lásd a fentebb belinkelt Bahrein-i példát...

kilóra meg lehet őket venni...

akár kívülről is...

GNDL 2016.06.07. 11:02:15

@pitcairn2: Ausztriát ugyan úgy megszállták apáitok mint Magyarországot... csak ott nem találtak annyi és olyan hithű moszkovita kollaboráns gecit mint amilyenek ti vagytok. :)

pitcairn2 2016.06.07. 11:09:31

@GNDL:

a SZU hadiipart különben a 30-as években leginkább amerikai cégek építették ki, csak szólok...

de a szovjet-amerikai kapcsolatok már az 1920-as években is felettébb intenzívek voltak...

a forradalom után 400%-al nőtt az amerikai import részaránya a szovjet (orosz) külkereskedelmen belül

Soviet Union Information Bureau
AMERICAN-SOVIET TRADE
www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch13.htm

+ megjelentek az amerikai kockázati tőkebefektetők:)

Lenin: 92. TO WASHINGTON VANDERLIP
www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/mar/17.htm

pitcairn2 2016.06.07. 11:14:59

@GNDL:

az 1. szovjet 5 éves terv különben - de facto - Detroitben készült:)

"On May 8, 1929, through an agreement signed with Kahn by President of Amtorg Saul G. Bron, the Soviet government contracted the Albert Kahn firm to design the Stalingrad Tractor Plant, the first tractor plant in the USSR. On January 9, 1930, a second contract with Kahn was signed for his firm to become ___consulting architects for all industrial construction___ in the Soviet Union. Under these contracts, during 1929–1932, Kahn’s firm, at its headquarters in Detroit and the especially created design bureau in Moscow, Gosproektstroi, headed by Albert Kahn’s younger brother, Moritz Kahn, trained over 4,000 Soviet architects and engineers and ___designed 521 plants and factories___[3] under the First Five-Year Plan.[10][11]

en.wikipedia.org/wiki/Albert_Kahn_%28architect%29

GNDL 2016.06.07. 11:17:47

@pitcairn2: És akkor megint... hogy jön ez ahhoz, hogy ti a magyar érdekekkel ellentétesen nyomjátok folyamatosan a putyinista orosz propagandát, és a nyugati szövetségeseink (EU, USA, NATO) helyett _megint_ az orosz érdekek ölelésébe akarjátok kergetni az országot?

pitcairn2 2016.06.07. 11:20:52

@GNDL:

a SZU pedig már az 1920-as években összeomlott volna a külföldi működőtőke befektetések nélkül...

Foreign concessions in the USSR
en.wikipedia.org/wiki/Foreign_concessions_in_the_USSR

az, hogy 1929-ben kirabolták ezeket a kockázati tőkéseket még nem változtat ezen

az 1929-es államosítást követő bírósági perek szépen illusztrálják azt, hogy milyen hatalmas tőkebefektetéseket invesztáltak a SZU-ban a külföldi tőkések

a Lena goldfields Ltd. pl. egy kisebb országot kapott gebinbe az elvtársaktól...

Arbitration Bewteen the Lena Goldfields Ltd. and
the Soviet Government
scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1582&context=clr

pitcairn2 2016.06.07. 11:24:08

@GNDL:

és az se semmi, hogy az első szovjet külképviselet a Wall Street-en jött létre:)

1919 - New York - Russian Soviet Government Bureau
en.wikipedia.org/wiki/Russian_Soviet_Government_Bureau

és persze a forradalmat győzelemre vivő Trockij is innen indult el

GNDL 2016.06.07. 11:27:03

@pitcairn2: Magyarország a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől ugyancsak nyugati támogatással, hitelekkel tudott csak működni. Most is ugyan ez a helyzet, az európai adófizetők uniós forrásai nélkül Orbán suttyó ingyenélő prolijai éhen döglenének... mint ahogyan fent említettem, a szocializmus nem működik, és gázoltunk már ebben a folyóban ahhoz, hogy ezt nagyon jól tudjuk. :) Már ugye a fideszes posztkommunista elvtársakon és a magadfajta orosz propagandistáikon kívül...

De ez mind nem válasz a kérdésre: mi az apátok retkes pöcséért nyomjátok a putyinista orosz propagandát?!

pitcairn2 2016.06.07. 11:31:19

@GNDL:

de a szovjet/orosz papírtigris története jóformán ontja a jobbnál jobb sztorikat

pl. a hadikommunizmus kudarcából is az amerikai kormány mentette meg a SZU-t:)

Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia,1921–1923
www.hooverpress.org/Herbert-Hoover-and-Famine-Relief-to-Soviet-Russia19211923-P248.aspx

a japánokat is az amerikaiak tartották távol Szibériától...

a szibériai amerikai intervenciónak mindössze ennyi célja volt

stb., stb.

pitcairn2 2016.06.07. 11:33:39

@GNDL:

az valószínűleg merész és meglehetősen spekulatív állítás, hogy a SZU-t az anglo-amerikai elit építette, de az hót ziher, hogy jól jött nekik:)

.Gordon Gekko. 2016.06.07. 11:35:33

@GNDL: hagyjuk már a hülyeséget

BBC CNN azt kamuzta hónapokig h szaddamnak tömegpusztitó fegyverei vannak.....azert kell nagyon hirtelen megszallni

Azt persze semmi se volt ott, mint a háború közben kiderült

pitcairn2 2016.06.07. 11:40:45

@FF:

ki állította azt, hogy "elfogulatlan"?

megjegyzem ők nyílt kártyákkal játszanak...

nem titok, hogy ki áll a csatorna mögött...

Jean Sol Partre 2016.06.07. 11:47:55

@.Gordon Gekko.: azt harsogták, amit a kormányaik mondtak. Nem utasításban, hanem mint hír.

Jean Sol Partre 2016.06.07. 11:49:35

@pitcairn2: pont ezért egy szavukat se lehet elhinni. A többiekét se, de attól, hogy azok is manipulálnak, nem lesz igazabb ez se, sőt.

GNDL 2016.06.07. 11:59:14

@.Gordon Gekko.: „BBC CNN azt kamuzta hónapokik”

Az a jenki hírszerzés volt, de ne is törődj vele... részletkérdés, hogy „idd ki a bilit” vagy „vidd ki a bilit”, de azért egyszer kipróbálhatnád, hogy azért némi különbség van a kettő közt, nem csak egy betű. :)

GNDL 2016.06.07. 12:02:00

@pitcairn2: „nem titok, hogy ki áll a csatorna mögött”

Csak az elmúlt pár évben, az ukrajnai (oroszok is szította) polgárháború és a menekültválság vonatkozásában tucatnyi hoaxszal bukott meg a kedvenc orosz propagandaadód...

Lemondattak valakit? Felelősségre vontak valakit álhírek terjesztéséért? Váltottak főszerkesztőt/hírszerkesztőt?

Hát ennyi... de amilyen sötét moszkovita paraszt vagy ezt sem fogod megérteni...

pitcairn2 2016.06.07. 13:24:37

@Jean Sol Partre:

semmi sem kell készpénznek venni...

mindent érdemes fenntartással kezelni...

pitcairn2 2016.06.07. 13:27:15

@GNDL:

a sekélyes személyeskedés tipikus marxista tulajdonság:)

GNDL 2016.06.07. 13:30:40

@pitcairn2: Volt idő amikor egyenként kúsztatok fel a lámpavasra, és mivel igen erőteljesen azon vagytok, hogy újra visszahozzátok/megteremtsétek ezeket az 50-es évekre hasonlító időket, addig örülj amíg csak személyeskednek a magadfajta moszkovita söpredékkel...

pitcairn2 2016.06.07. 13:33:29

@GNDL:

pszichiátriai esetnek tűnsz...

GNDL 2016.06.07. 13:44:04

@pitcairn2: Vagy jobban ismerem a történelmünket mint a magadfajta putyinista antimagyarok, és ezért tartom tragikusnak, hogy megint itt vagytok, megint nyomjátok a moszkovita propagandát, holott legkésőbb 90-ben el kellett volna takarodnotok haza, Oroszországba... már ha történt itt egy rendszerváltás. :)

pitcairn2 2016.06.07. 15:01:50

@Jean Sol Partre:

+ gondolatként még annyit tennék hozzá, hogy az otromba propagandánál sokkal veszélyesebb a kifinomult, első blikkre "hihetőnek" tűnő propaganda

az előbbit ugyanis nagyon könnyű kiszúrni, míg a másodikat nem

pitcairn2 2016.06.07. 15:03:32

@GNDL:

bocs az erős minősítésért, de a viselkedéseddel provokáltad ki...

pitcairn2 2016.06.07. 15:04:35

@GNDL:

azt meg inkább hagyjuk, hogy kiket képzelsz mögém... (vagy mellém...)

Jean Sol Partre 2016.06.07. 15:28:17

@pitcairn2: ebben egyetértünk, bár a chemtrail/oltásellenes/homeopátiás/összeesküvéselméletes világban nincs az az otromba propaganda, amit ne szopnának be tömegek.

GNDL 2016.06.07. 15:37:58

@pitcairn2: Hát, sokunknak nem tetszik, hogy a Fidesz-KDNP 2010-es hatalomra kerülésével újra beindítottátok az oroszok felé elkötelezett, hazájukat és nemzetük érdekeit az oroszok érdekeiért feladó Rákosi/Kádár rezsimekben ismert retorikai bullshittel fűszerezett nyugat-, Európa-, USA-, és unió-ellenes gyűlöletkampányaitokat, és a hozzád hasonló ostoba orosz propagandát szajkózó, vélhetően „hivatásos” trollok ezzel együtt elárasztották az ilyen és ehhez hasonló nyilvános fórumokat... mintha a Fidesz-KDNP lopott közpénzekből finanszírozott lakájsajtójában, a hasznos idiótáik által működtetett ilyesféle cselédblogjaikban, vagy a kisajátított és az „állampárt” érdekeinek alárendelt, ma már csak nevében közmédián nem lenne elég a 24/7 tolt putyinista illiberális agitprop szemét...

Sajnos láttunk már ilyet, mint ahogyan említettem Magyarországot egyszer már alapjaiban hazavágtátok ezzel a nyugat-ellenes oroszfétisetekkel... szüleim és nagyszüleim mesélik, hogy ugyan ez a „hangulat” volt itt az 50-60-70-es években is, a nyugat szar, Európa szar, az imperializmus (ma liberalizmus) haldoklik, csak az oroszok és elvtársaik a helikopterek. Valamint lásd a közelmúltban mit műveltetek Ukrajnában, amely államot a korrupt és inkompetens moszkovita politikusaitok és az aljas propagandátok konkrétan polgárháborúba sodort.

Valamint nem tetszik például a soha meg nem térülő paksi korrupt projektetek, ami konkrétan az évszázad végéig eladósítja Magyarországot az oroszok felé és végleg eldönti hogy Magyarország a vesztes oldalra kerül az energiahatékonyságért/megújuló energiákért vívott gazdasági versenyben, vagy lásd a legújabb botrányt a felújításnak hazudott metrókocsi-vásárlást: annyi közpénzt játszottatok át az oroszoknak ezzel az újabb közpénzlopásotokkal, amennyiből a 4-es metró modernebb szerelvényeit is újra meg lehetett volna venni... De nem telik el nap anélkül sem, hogy fideszes elvtársaitok ne az orosz gazdasági érdekekért lobbiznának Európában (lásd az európai szankciók feloldása), vagy éppen ne az orosz politikai érdekeket követve bomlasztanák az Európai Unió egységét, szítanának gyűlöletet és megosztottságot az európai polgárok, európai tagállamok közt.

Nem lesz ennek jó vége, hidd el... mindig tragédia lett a vége, amikor nettó hazaáruló korrupt gecik patkóbélig nyaltak az oroszoknak.

pitcairn2 2016.06.07. 15:56:39

@Jean Sol Partre:

az "összeesküvés-elméletekkel" nem a tömegek szoktak foglalkozni, azok elvannak a bulvárral, meg a kommersz tévéműsorokkal:)
süti beállítások módosítása