Mit akar Ferenc pápa?
2016. augusztus 02. írta: dobray

Mit akar Ferenc pápa?

ferenc_papaa.jpg

Sokan kopaszodnak mostanában a rengeteg fejvakarástól, amire Ferenc pápa kijelentései miatt vetemednek. A pápa a krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról hazafelé menet a legnyíltabban feltett kérdésre, miszerint miért is nem emlegeti az iszlámot a terrorizmus vonatkozásában, azt felelte, hogy azért, mert sok a bűncselekményeket elkövető rossz katolikus is, minden vallásnak megvannak a maga fundamentalistái, s az iszlám nem okolható a nevében elkövetett terrorizmusért, aminek leginkább a személytelen gazdaság és a szegénység az oka.

Az alábbiakban arról lesz szó, vajon kerülhetnek-e konfliktusba egyetemes értékek a politikai szükségszerűséggel; hogy a hajthatatlan szent vagy a gyakorlatias realista-e a felelősségteljesebb; és hogy vajon maga Ferenc pápa egy naiv szent vagy egy ravasz diplomata-e inkább.

Az iszlám nevében elkövetett terrorizmussal kapcsolatban Ron Dreher fogalmaz igen találóan az American Conservative hasábjain: a mindennapi bűncselekményeket elkövető keresztényeket azért tévedés párhuzamba állítani az iszlámra hivatkozó terroristákkal, mert a mindennapi bűncselekmények az emberi természetből fakadnak. Következésképpen a világ minden társadalmában előfordulnak. A legjobb, legtökéletesebb szentjelölt sem hibátlan.

Ron Dreher hozzáteszi: egy pápától meglepő, ha a terrorizmus kapcsán nem akarja meglátni a vallási indíttatást, és mindenképp anyagi okokra akarja azt visszavezetni, miközben szegények tömegei bírnak meglenni hasonlóan erőszakos fellépés nélkül a világban. Végül úgy sóhajt fel: „Nem tudom eldönteni, melyik a nyugtalanítóbb: ha a pápa tényleg nem látja, miben téved, vagy ha csak diplomáciai okokból mondja azt, amit mond.”

Nem jött be az egyszerűség

És ez a mondat az egyik legsúlyosabb dilemmát veti fel a kereszténységgel kapcsolatban. Nagyanyám jegyezte meg a minap: ha azzal a naiv jósággal próbálnánk meg irányítani a világot, ami a pápa szavaiból árad, nem sokáig maradna meg az emberiség. Cinikus kiábrándultság vagy derűs életbölcsesség ez? Lehetne akármelyik is, vérmérséklettől függően. Mindenesetre naponta jelennek meg az újabb és újabb cikkek szerte a világban, amelyek azt a kérdést teszik fel: mi a baj Ferenc pápával, mit gondoljunk a pápa szavairól?

Ha csak a kommunikációs stílust veszem, annyi biztosan elmondható, hogy baj van azzal a pápával, akinek minden szavát magyarázni kell. Azokat a szavait ráadásul, amelyeket éppen egyszerűnek és közérthetőnek szánt − hogy ne kelljen azokat magyarázni, mint elődei esetleg túl akadémikus és körültekintő megszólalásait. Mégse normális, hogy a pápa elejt egy félmondatot, aztán a váratlan félreértelmezés-cunamit a vatikáni sajtóiroda meg mindenféle önjelölt publicista próbálja rendbe tenni. Sok lesz az állandó verbális takarításból. Az egyszerűsítés-projekt tehát nem jött be.

Diplomácia és örök értékek

Legutóbb itthon egy jezsuita szerzetes indított a Facebookon egyfajta „segédletet” azoknak, akik nem értik a pápát. Mint írja: „A pápa spirituális vezető. A politikai, a gazdasági, a törvényi, a hadászati keretek átalakítása nem az ő feladata. Az ő felelőssége a helyes spirituális válaszra serkenteni, a maga részéről ezt megadni. A többi szereptévesztés”.

Egyre többen vannak azért, akik a pápa tetteit és megnyilatkozásait inkább a nyugati progresszív elitek felé való megfelelési kényszerként, vagyis ravasz egyházi diplomáciaként értelmezik. Mintha Ferenc és a mögötte állók ettől remélnék, hogy visszafogadtatnak a szalonokba és újra megtelnek a templomok (tévednek). A verbális diplomácia nem ördögtől való dolog, de talán nem a Ferenc-féle iskola a legjobb alkalmazása.

A pápaság mindig is mestere volt annak, hogy az általa vallott, örök és egyetemes erkölcsi értékek mellett hajthatatlanul kiálljon és azokat ügyes diplomáciával képviselje. Néha azonban becsúsztak hibák, hiszen a pápai diplomáciát is emberek csinálják. Az Ostpolitik például egyértelműen zsákutca volt. És Ferencnél is az Ostpolitik túlságosan hippi hozzáállását vélem felfedezni.

Lehet-e kritizálni a pápa szavait, a Vatikán lépéseit? Az egyházpolitikát minden bizonnyal lehet. A pápa szavait is. Egyszer egy konferencián – írja George Weigel, II. János Pál életrajzírója – egy katolikus filozófus megjegyezte: ha a pápa azt mondaná, kettő meg kettő az öt, ő hinne neki. Azonban egy másik katolikus filozófus azzal válaszolt neki: „Ha a pápa kijelentené, hogy kettő meg kettő az öt, nyilvánosan azt mondanám: talán félreértettem Őszentségét. Magamban ugyanakkor imádkoznék, hogy jöjjön meg a józan esze.”

Politikai teológia

Lehet azzal jönni, hogy a pápa nem engedhet a keresztény elvekből és elsősorban nem politikus, hanem spirituális vezető, na de akkor ebből mi következik? Hogy van keresztény erkölcs és attól függetlenül egy politikai erkölcs? Mert akkor felesleges a kereszténységre hivatkozni a politikában (kivéve, ha a politikai termék megkívánja, ugye). És akkor viszont felesleges számon kérni a politikusokon a keresztény elveket. Mielőtt a balos olvasók nekiállnak ujjongani: ez nem csak azt jelentené, hogy okafogyott a „keresztény politika” abortuszellenzéstől vasárnapi zárva tartásig; hanem azt is, hogy ők sem olvashatják rá a pápa szavait Orbán Viktor fejére. Hiába hangoztatják ugyanis, hogy a papok ne politizáljanak: láthatóan imádják, ha a papok (éppenséggel a pontifex maximus, Ferenc) épp az ő szájuk ízének megfelelően foglalnak állást politikai kérdésekben.

Élesen elválasztani egymástól tehát vallási (vagy akármilyen, pl. felvilágosult, humanista, szekuláris, stb.) és politikai etikát: öntökönlövés, minden oldal részéről. Szőnyegnek kihúzása, talajnak elvesztése egymás számonkérésének lehetősége alól. Sokan irtóznak a politikai teológiától, de ettől még, ahogy Richard Weaver írta: az eszméknek következményei vannak. A vallási meggyőződés pedig részben eszme, amiből fakadnak etikai követelmények. Ebből nem az következik, hogy senki sem keresztény, akinek nem sikerül mindezt mindig, minden körülmények között betartania (ezt imádják a fejükre olvasni azzal, hogy képmutatóak). Csak egy mércét jelent, ami akkor is mérce, ha épp elbukunk, esetleg tartósan nem tudunk hozzá felnőni.

Van itt még egy baj: ugyan funkcionálisan jogos a spirituális és politikai vezetés elválasztása, azaz a civitas Dei és a civitas terrena megkülönböztetése, de Gelasius pápa kétkard-elméletétől VII. Gergely pápa Dictatus papae-ján át VIII. Bonifác Unam Sanctam bullájáig, amelyek megfogalmazták a két hatalom különbségét, mindegyik vallotta, hogy a spirituális felette áll a világi-politikainak. A kettő konfliktusában tehát a spirituálist illeti az elsőség. Ezek persze már régen voltak, de a józan ész mégsem hajlandó azt elfogadni: ha egy spirituális és egy politikai vezetőnek ugyanazon kérdésben ütközik az álláspontja, akkor mindkét álláspont ugyanannyira érvényes.

Magyarán ha Ferenc pápa mond valamit bevándorlás- vagy terrorizmus-ügyben, és mondjuk magukat valamennyire kereszténynek nevező politikai vezetők homlokegyenest mást mondanak, akkor a kettő egyszerre biztos nem lehet igaz, még akkor sem, ha a kétféle vezetői pozíció más síkon mozog, másra vonatkozik. Az én fejemben legalábbis sehogy sem férne ez bele.

Bevallom, már II. János Pál és XVI. Benedek idejében is ugyan egyetértőleg, de szkeptikusan hallgattam a folyamatos békefelhívásokat a különféle kisebb-nagyobb diplomáciai, politikai vagy háborús konfliktusok esetén. Persze, fontos a békés megoldás; és mit tehet mást egy pápa, mint hogy felszólít a konfliktusok békés rendezésére? De könnyű felszólítani általánosságban a békés rendezésre, mint tető alá hozni. A pápák ilyenkor kissé kibicelnek: nem övéké a döntés felelőssége, szavaikat mégis ráolvassák a döntést hozó politikusokra, akik – szemben a pápával – gúzsba kötve táncolnak.

Talán ez a különbség: hogy a konfliktusok élesebben jelentkeznek a mindennapi politikában, mint Ferenc pápa szintjén, az érintett döntéshozók pedig gúzsba kötve táncolnak. Tiszteletre méltó a pápa részéről a hajthatatlan kiállás bizonyos értékek mellett, de a politikus erőfeszítései is tiszteletreméltó, amellyel zavaros pszichológiai helyzetekben, az ellenérdekeltekről szóló félinformációk közepette, egymással konfliktusban lévő értékeket talán mérlegelve próbál döntést hozni, itt és most, forró helyzetben, creatio ex nihilo. Ez a régi, klasszikus, szent ágostoni dilemma, amit még nem sikerült feloldania az emberiségnek, minthogy olyannyira szeretett világunk mégiscsak tökéletlen. Ez a tökéletlenség pedig gyakran feloldhatatlan feszültségeket rejt magában, amelyeket nem kezelni kell, hanem megtanulni velük együtt élni. 

Naiv idealizmus és realista józanság

Az egész kérdéskör végső soron oda lyukad ki, hogy lehetünk-e naivan idealisták, aminek a következménye az „utánam az özönvíz” (alias: mindenkit be kell fogadni, ha össze is omlik a nyugati civilizáció), és ezzel mondjuk szentté válunk; vagy legyünk realistán józanok, és akkor azt kockáztatjuk, hogy talajt vesztünk, alkoholista és hatalommániás, macchiavellista cinikusok leszünk. (Tátikásoknak: igen, ez egy maxweberi dilemma.)

Megoldás nincs, csak általános irányelv: örök értékek figyelembe vétele, nem a róluk való lemondás, s egyben annak elfogadása, hogy nem lehet azokat mindig egyenest képviselni, azonnal átültetni a gyakorlatba. Vagy hogy örök értékek között is lehet konfliktus. Aztán a gyakorlatban mindez hol így, hol úgy sikerül. Marad a bizalom az irgalomban.

Ferenc pápa elsőre talán inkább a szimpatikus, naiv idealista figuráját hozza, ám lehet, hogy ennek diplomáciai okai is vannak. Mindamögött, amit mond, éppannyira vannak egyházpolitikai és diplomáciai megfontolások, mint amennyire naivan egyszerűnek és szentnek tűnnek mondatai. Pápasága elejétől fogva a vatikáni játék a következőképp néz ki: itt van a szerethető, tiszta pápa, s szemben vele a rossz, korrupt vatikáni adminisztráció. Ferenc a jó, akik pedig mögötte pucolják a dolgokat, azok a rosszak. Az ő magyarázataik (például a pápa szavainak értelméről) már úgysem hatnak olyan messze. A decentralizálást hirdető római püspök elődeinél jóval rövidebbre fogta a gyeplőt, és ugyan díszes ruhákat nem hajlandó felvenni, sokkal inkább viselkedik abszolút uralkodóként, mint elődei.

A pápai kommunikációs vonal első naptól kezdve a hippi attitűdöt képviseli: béke, zöldség, szeretet. Éppenséggel helyénvaló, csak egyoldalú. Kár lenne kétségbe vonni, hogy a pápa őszintén gondolja mindezt. Ugyanakkor ő is tudja, hogy akit a Földön képvisel, az azt is mondta: „legyetek okosak, mint a kígyó”. Mindenesetre, amiket a világtalálkozóról hazafelé mondott, azok a kijelentések nem állják meg a helyüket, akár egy naiv szent, akár ravasz diplomata mondta őket. (Egy ravasz diplomata úgyis hozhatja a naiv szent figuráját, ha arra van szüksége.)

A naiv szentek és a ravasz diplomaták konfliktusát egyébként megfogalmazhatjuk a később szentté avatott V. Szent Celesztin pápa és utódja, VIII. Bonifác eltérő attitűdjének konfliktusaként is. Celesztin, a pápai trónra halogató kompromisszum által ültetett erdei remete pár hónap után lemondott. Utóda, VIII. Bonifác elzáratta. Celesztin tuti szent volt, Bonifácot senki nem meri szentté avatni. De a naiv szent és a ravasz diplomata közül utóbbi volt a rátermettebb vezető − bár Dante a pokolban szerepeltette őt az Isteni színjátékban. Celesztin tudta, hogy ő maga alkalmatlan, és bizonyára nagyszerű ember lehetett. Mégis: vezetők között jobban becsülöm a bonifácokat, mint a celesztineket.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr688929962

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szilvay Gergely: Mit akar Ferenc pápa? 2016.08.02. 12:39:01

Sokan kopaszodnak mostanában a rengeteg fejvakarástól, amire Ferenc pápa kijelentései miatt vetemednek.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 16:55:57

@a BircaHang Média szerk.: Nyilván az Ideiglenes Alaptörvény Végső Változata.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 17:03:43

@a BircaHang Média szerk.: Ez érdekes elmélet a katolikus zsinatok összehívásáról, de a korabeli irodalomból is kiválogatták a fontos írásokat valahogy, valakik. Több evangélium létezik, mint négy, Jézus tanítás is megáll a saját lábán, az Ószövetség csak elrettentő példának maradt a kanonikus gyűjteményben, lehet élni nélküle kereszténykényt.

Csak hát akkor oda a zsidó-keresztény szinkretizmus, amit most rotyogtatnak az ördög kondérjában.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 17:06:40

Túloztam, mert üdvtörténeti jelentősége miatt. Vagy mégsem?

annamanna 2016.08.02. 17:07:50

@GNDL: Mivel az Iszlám Állam különös módon nem támadja Izraelt, talán jobb lenne, ha Simon Peresz önmagát jelölte volna erre a posztra; a muszlim terroristák neki nagyobb valószínűséggel vetnék alá magukat, mint egy keresztény papnak.

@Bell & Sebastian: Hát persze, ő ül annak a hegynek a tetején, amire annyi út vezet. Lejjebb már kevésbé látszik, hogy az utak összetartanak.

GNDL 2016.08.02. 17:13:14

@annamanna: „az Iszlám Állam különös módon nem támadja Izraelt”

Csak ott tudnak burjánzani ahol eleve felfordulás és anarchia van (lásd a szétesett Közel-keleti államokat), vagy ahol bár nincs felfordulás én anarchia, de alkalmasak a körülmények ahhoz, hogy kisebb-nagyobb támadásokat fanatizált követőikkel végrehajtsanak... mondjuk hitvány nemzetbiztonság és rendvédelem, komolyabb integrációs/szociális problémák... lásd Franciaország, az utóbbi időkben elkövetett francia merényletekben nyakig voltak a polgári/katonai szolgálatok és a rendvédelem.

Izrael évtizedek óta csiszolgatja önvédelmi technikáit, ha valaki profi ebben akkor ők. :)

Bell & Sebastian 2016.08.02. 17:18:41

@annamanna: Ez így van. Hányan mondják katolikusnak magukat olyanok, akik nem vallják a Hiszekegyet? Mennyi katolikus pap van, aki saját eszétől piszkálja a dogmát, mondjuk az elváltak, buzik és hétpróbás politikusbűnözőknek tett engedményekkel.

Vajon mit tenne Krisztus Balog Zé páterrel, a cigók védőszentjével, a holohit támogatójával?

Kirúgná a cserkészcsapatból rövid úton, az tuti.

Az ilyenekért nem is kár, metélkedjenek, oszt csatlakozzanak az ördöghöz, tíz igaz is elég szegletkőnek, nem kell ide 66 millió töltelék.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 17:23:30

@GNDL: Meg aztán Izrael hogyan maradna meg az arab tengerben, ha nem ugrasztaná össze őket? Sajnos Izrael a megrendelője az ISIS nevű élesztőnek, amit bedobtak a budiba. Amerika átvette és kiadta alvállalkozásba a szaúdiaknak és törököknek, mert az előbbi már bizonyított 9/11 -gyel, az utóbbi pont most érettségizik zsidológiából. Cserébe életben hagyják.

Hazudsz, gazember!

Conchobar 2016.08.02. 17:30:26

@GNDL: "Pedig de, sőt, Orbán hívei még ennél is egyszerűbbek, hidd el..." - Csak tudod, inkább a te egyszerűséged világlik ki az ilyen leegyszerűsítések miatt

annamanna 2016.08.02. 17:33:33

@GNDL: ez Izraelre pont igaz. Szedett-vedett (alijázott) társadalom, aminek részei között elképesztőek a feszültségek, nagyon komoly integrációs/szociális problémákkal küzd. Ott eleve felfordulás és anarchia van.

@Bell & Sebastian: "Hányan mondják katolikusnak magukat olyanok, akik nem vallják a Hiszekegyet?"

Gondolom, azt legalább elvileg mindenki elfogadja.

"Kirúgná a cserkészcsapatból"

Fogalma sincs arról, ez az ember kicsoda.

"Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Ő pedig monda nékik:
Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.
Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;
Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;
De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!
Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, mikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve.
És jőnek napkeletről és napnyugatról, és északról és délről, és az Isten országában letelepednek.
És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek." (Luk. 13:23-30)

"kiadta alvállalkozásba"

Erről a ligeti őrző-védők jutnak eszembe; akárhány cégnév alatt is futnak, különös módon mind mögött ugyanazok az arcok állnak: 444.hu/2016/07/29/a-latszatra-sem-figyeltek-baanek-mikor-a-kopaszokra-biztak-a-varosligetet

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.08.02. 17:37:27

Ajánlok egy megoldást az itt uralkodó fogalmi zűrzavar és egymás melletti elbeszélés (legalább részleges) kiküszöbölésére. A pápa (köztudottan) a Katolikus Egyház feje. Azaz megnyilatkozásai a (jelenlegi és jövendőbeli) katolikus hívekhez szólnak. A katolicizmus kereszténységképe nagyjából (és tömören) a következőkben foglalhatók össze:

"(...) A kereszténység az emberiségnek Istentől magától adott egyetemes és végleges vallása, mely lényegében egyistenhívő és lényegében megváltói;

a) de az egyistenhívésnek bölcseleti és ószövetségi ridegséget a Szentháromság tana élénkíti és erkölcsi tartalommal tölti meg,

b) a megváltás eszméjét pedig két azonos középponttal bíró eszmekörben nyújtja:

α) Istennek valóságos Fia örökre egyetlen fizikai személyben egyesülvén egyetlen emberi természettel, halála által megszerezte számunkra e földön a fogadott istenfiúságnak és e földön túl Isten boldogító látásának és bírásának kegyelmi lehetőségét, sőt egyéni közreműködésünk feltételezésével annak tényét;

β) Istennek valóságos Fia és a Szentlélek a világ végéig egyetlen erkölcsi személyben egyesülvén a látható egyházzal, vele és általa közli velünk a megváltás gyümölcseit, és pedig a csalatkozhatatlanná tett emberi tanítás által a hitet, a szentségek által a fogadott istenfiúságot, valamint az emberré lett Isten Fiának testét-vérét, az egy látható főben összefutó hierarchia által pedig az örök-élet révpartjai felé való kormányzatot, úgy, hogy ebben a látható egyházban már e földön megteremti a mennyország előképét, a hitnek, a szeretetnek és az engedelmességnek kötelékeivel kapcsolt, tehát etikailag a legnemesebbre irányított, természetfölötti társadalmat. (...)"

www.ppek.hu/k876.htm

Tehát, azok, akik ezzel a kereszténységképpel azonosulni tudnak (mivel a pápa erről a platformról beszél) azoknak van (effektív) köze ahhoz, amit a pápa mond. Aki fogalmilag más alapokon állnak, azok olyasféléket látnak a pápa szavaiba és kérnek azokon számon, amikhez a pápának (mint pápának) nincs köze. Ilyet lehet csinálni, de minek!

Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 17:37:35

@annamanna: Bizony, Jézus Krisztus Egyháza kirekesztő vallás. Ez van, nem kell szeretni, el is lehet menni, az ajtón kívülre.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2016.08.02. 17:39:54

@bbjnick:

foglalhatók össze=foglalható össze

Conchobar 2016.08.02. 17:42:19

@GNDL: "Izrael évtizedek óta csiszolgatja önvédelmi technikáit, ha valaki profi ebben akkor ők." - No azért ott is volt nemrégiben késelés. Ami az igazi különbség, az az, hogy a franciaországi merényletek majd' minden körülményéről értesülünk (a szabadon engedéstől kezdve a kamion beengedésig), viszont az izraeli esetek körülményeiről nem nagyon értesülünk. Bár ezt én annyira nem is hiányolom

GNDL 2016.08.02. 17:45:27

@Conchobar: De azok nem az IÁ-hoz köthető terrorcselekmények voltak... inkább tekinthetőek egyfajta jellegzetes izraeli „belügynek”.

annamanna 2016.08.02. 17:53:01

@Bell & Sebastian: "Láttam egy sámánt, nyál folyt a száján
Hétköznapi szakmája csillagász

(...)

Síva, Buddha vagy Jehova: vajon melyiket imádjam?
Zeusz, Brahman, esetleg Ízisz mutasson utat a világban?

Allah szavára hegyek mozdulnak
Jézus felkelti a holtakat
Egészséges lesz a betegből
És újra lát, aki világtalan!

(...)

Hova, de hova, de hova, de hova megyek?
Hova, de hova, de hova, de hova megyek?

Jehova, sehova, Jehova, sehova,
Jehova, sehova, Jehova, sehova
Óóó-óó-ó"
www.youtube.com/watch?v=byQ2f-4t-Hc

@GNDL: "inkább tekinthetőek egyfajta jellegzetes izraeli „belügynek”."

Valóban elég jellegzetes "belügyek".
Izraelben így valósul meg gyönyörű képességünk, a rend.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 18:02:28

@annamanna: Szíp, legyen dzsedáj, adnak kardot is.

annamanna 2016.08.02. 18:25:36

@Bell & Sebastian: Vagy legyen Olgicska ez a Kálmán, akkor elég a szájának kardja is.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.02. 18:39:31

@Bell & Sebastian:

A mai Ferenckére gondolok, az argentín celebre.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.02. 18:41:05

@Bell & Sebastian:

Kiválogatták a SZH alapján.

Conchobar 2016.08.02. 18:51:53

@GNDL: " De azok nem az IÁ-hoz köthető terrorcselekmények voltak... inkább tekinthetőek egyfajta jellegzetes izraeli 'belügynek'" - Hát az európai esetek se nagyon köthetők az IÁ-hoz (a teátrális hűségesküt leszámítva), túlnyomórészt EU-ban élő muszlimok követik el, tehát ez is belügy. Az más kérdés, hogy szívesen aggatják a dolgot az IÁ-ra, hogy evvel indokolást nyerjen a közel-keleti nyugati beavatkozás és bombázgatás

Bell & Sebastian 2016.08.02. 19:15:34

@annamanna: :D

@a BircaHang Média szerk.: Én is, csak a választott előképe nélkül nem értelmezhető. Tudja, mi a jelmondata?

Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta és kiválasztotta.

272_1 (törölt) 2016.08.02. 20:07:27

pedig mennyire szeretnék az ex-komcsi zsidó-keresztény demagógok bevonni a pápát politikai segítségnek. az mégsem áll hogy napi 24 órában gyűlölködnek a pápa meg sec perc alatt lenullázza őket.

akad még valaki a világon akit nem hülyéztetek le? van olyan nép akit nem sértettetek meg, akire nem köptetek, akivel úgy tudnánk szóba állni hogy nem kell előtte hónapokig magyarázkodni hogy az meg ez nem úgy értendő?

a dinamizmus és siker csak és kizárólag propaganda mese. a valóságban a rácsok rátok záródtak, és most a pápa is ráteszi a maga lakatját.

szóval:
innen szép nyerni, dobrayval az élen előre, támadunk!!! hohó, ki volt az a marha aki ezt a kerítést iderakta? na mindegy akkor majd túlkiabáljuk őket: hülye bíró, fault, kurva anyátok, ....

diliház és ápoltjai.

Bell & Sebastian 2016.08.02. 20:58:51

@az igazmodó juhász: Maga melyik lator, hogy kénytelen föladni a helyváltoztató életmódot?

272_1 (törölt) 2016.08.02. 21:29:32

@Bell & Sebastian:

személyében is nagyra tartom. meg tényleg jól csinálja, igazi válságmenedzser, ott vág ahol fáj, becsukta a vatikáni bank-fiúprosti bizniszt, vinnyognak is a zsidók, ide hallatszik. még hátra van a legszebb rész, kidobni a korrupt helyi elitet meg a sok műkeresztény taplót, aztán végre berzenkedés nélkül visszaülhetnek az "igaz hívők".

Bell & Sebastian 2016.08.02. 21:39:38

@az igazmodó juhász: Remélem, ugyanazt a mozit nézzük és az aranyhal se túl jó matekból.

pitcairn2 2016.08.02. 22:33:55

@GNDL:

ott inkább káosz van, az anarchia ugyanis belső rendet feltételez, pl. gondolj itt a feudális anarchiába "süllyedő" Itáliára vagy tágabban a Német-Római Birodalomra ami így lett Európa leggazdagabb területe... még ma is ez lenne a hipergazdag európai magterület...

szóval ha valóban anarchia lenne arrafelé akkor sikítva menekülnének ezek a ki tudja ki által finanszírozott "iszlám" terroristák onnan...

pitcairn2 2016.08.02. 22:35:45

@GNDL:

de ha modernebb példát akarsz, akkor az amerikai frontier is meglehetősen anarchikus terület volt...

no ezek a ki tudja ki által futtatott "iszlám" terroristák ott se húzták volna sokáig...

Posse comitatus
en.wikipedia.org/wiki/Posse_comitatus

annamanna 2016.08.03. 00:10:23

Szerencsésebb lett volna, ha élete utolsó percében Jézus neve "tolul az ajkára" és nem az ördögé: index.hu/kulfold/2016/08/02/ezrek_bucsuztatjak_a_terroristak_altal_megolt_francia_papot/

@Bell & Sebastian: A mozihoz, amit lesünk: arra lennék kíváncsi, vajon a pápa által meglátogatott halálkamra is kigyulladt-e a "meditációjától": index.hu/kulfold/2016/07/29/ferenc_papa_maximilian_kolbe_halalkamra/
Amikor ugyanis Jeruzsálemben imádkozott a Születés Templomában, másnap a templom felgyulladt:

"Ferencet valóban kísérte a balszerencse?

Megválasztása előtt villám csapott a Szent Péter-bazilikába, a kezéből elengedett békegalambokra varjúk támadtak, a szabályokat felrúgó szentté avatások során pedig egy II. János Pál-szobor halálra zúzott egy zarándokot. Természetes, hogy megborzonganak azok, akik elhiszik a Malakiás-jóslatot, s az utolsó pápának tartják Ferencet. Rajtuk kívül azonban szintén vannak, akik sandán figyelik a Szentatya ténykedését: a tradicionalisták számára is jeleknek tűnnek azok, amikre a többség csak a véletlen jelzőt aggasztaná.

A mostani szentföldi látogatás azonban valóban bővelkedett balszerencsében. A pápa elment a Születés Templomába imádkozni. Az UNESCO világörökség részének számító templom a látogatása után sajnálatos módon kigyulladt. Ezután a Mennybemenetel Templomába ment: az egyik legfontosabb jeruzsálemi katolikus templomba. Látogatása után a biztonsági emberek gyűrűjében arról beszélt pár utcával arrébb, hogy milyen fontos a béke. Eközben zsidó szélsőségesek betörtek a temploma.

A Spiegelnek nyilatkozó ferences szerzetes, Nikodemus Schnabel atya elmondta: mikor Izraelbe érkezett, tudta, hogy nem lesz könnyű plébániát vezetni. Gyakran összekenik széklettel a templomot, a papokat is leköpdösik, de olyan még nem volt, hogy betörjenek a templomba. Most megtörtént, fölgyújtották a kereszteket, elégették az evangéliumot és az imakönyveket, a rendőrség pedig nem avatkozott közbe.

Miközben a Szentatya korholja a katolikusokat állítólagos antiszemitizmusuk miatt, és a siratófal előtt hajt fejet, illő és érdemes lett volna fölszólalnia a Jézust és Máriát szidó, templomfalra fújt üzenetekről: kérni, hogy ezeknek a szélsőségeknek az izraeli rendőrség szabjon gátat úgy, ahogy eddig sajnos nem tette. Ehelyett Ferenc pápánk a rabbik jelenlétében elrejti a nyakában függő korpuszt a cinguluma alá"
apologetika.blog.hu/2014/05/28/jelek_a_szentfoldi_papai_latogatas_alatt

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.03. 04:56:28

szeretném megélni azt a pillanatot, amikor konzikatkó dobray majszter a tömjén zsótit v. az ormány piktort kritizálja ugyanazzal a természetes könnyedséggel a nyilvánosság előtt, mint tulajdon pápáját.

kéne egy mandi pártfegyelem rovat

Bell & Sebastian 2016.08.03. 10:40:48

@Herr Stacheldraht Leger: Maga gyakorló pápista? Mert ha nem, kútba hullanak a szavai. Lásd.: Bbjnick alapvetését.

Bell & Sebastian 2016.08.03. 10:52:44

@annamanna: A Jel mindenkit igazít, ott van az út szélén bárkinek, ha olvassa, ha nem. Ha durva hibát vét, mert figyelmen kívül hagyta a táblát, kiesik a játékból.

Erre mondtam, hogy egy személyben Jel és Főpásztor, hogy maga betartja-e a KRESZ -t vagy megkülönböztető fény- és hangjelzést használva átgázol mindenen - ez az Ő dolga.

Pelso.. 2016.08.03. 10:58:51

@Bell & Sebastian: Jójó, de ki írta a KRESZ-t? Biztos, hogy jó azóta, biztos, hogy úgy és egyáltalán változtatni kell rajta, s ki szerint? Most pedig teázok egyet.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 12:02:18

@Sir Galád (már foglalt):

Mikor lett a Biblia átszerkesztve és mikor lettek bele téve bővítések?

annamanna 2016.08.03. 14:13:47

@Bell & Sebastian: Persze, ezt el lehetne intézni ennyivel, tulajdonképpen senkinek semmi köze sem lenne ahhoz, hogy Ferenc Bergoglio üdvözül vagy elkárhozik.
Csakhogy az egyes emberek életük során hatnak a környezetükre is, tehát vannak, akiknek a tevékenysége nyomán elszabadul a pokol, és vannak, akik igyekeznek betömni a pokol száját. Nyilván az Utolsó Ítéletkor ez vagy az a tevékenység, másokra kifejtett hatás lesz jutalmazva/büntetve.
Tehát Ferenccel azért kell foglalkozni, mert ő is kifejt ilyen vagy olyan hatást (gyümölcseikről ismeritek meg őket); és ha ő is a pokol száját nyitogatja (ennek sajnos nagyon sok jele van), akkor ki kell találni, hogyan lehet elhárítani a kárt, vagy legalábbis mérsékelni azt a bajt, amit okoz.
A leváltása nagyon egyszerűnek tűnő problémamegoldás volna, csakhogy nem akar lemondani, és egy pápát nem is lehet lemondatni, ha önként nem akarózik neki. Így viszont borítékolt a zűrzavar, káosz (talán még az egyházszakadás is).
A saját életemben már átéltem egy gyülekezeti szakadást (nem a hírhedt hitgyülis szakadást, de ahhoz elég hasonlót, kicsiben). Akkor az a furcsa dolog történt, hogy noha teljesen meg voltam győződve, hogy a szakadároknak van igaza (engem korábban ugyanazért már megfenyegettek a gyüliből való kihajítással, mármint hogy egy gyülis dogmáról kifejtettem, hogy miért ellenkezik a Bibliával, aztán később pont ugyanezért nagyon sokan otthagyták a gyülekezet alapítóját); szóval az volt a furcsa, hogy én valamiért mégis ott maradtam. Noha sandán néztem a gyülekezet vezetőjére (a mai napig azt gondolom róla, hogy ugyanúgy felforgató, mint Ferenc), de maradtam. Aztán az történt, hogy évek alatt annyira elmerültem a saját dolgaimban, hogy a végére elfelejtkeztem arról, hogy az illető zavar. Nagyon furcsa, de nem tudom másképp kifejezni, minthogy az történt velem is, amit Orwell fogalmazott meg: végül megszerettem a Nagy Testvért. Tényleg. De nem olyan elhülyült, kínzástól megrokkant módon, mint ahogyan azt ő írja, hanem pont fordítva, nagyon is cselekvőképessé és élénkké váltam. És elfelejtettem azt, hogy zavar, vagy hogy vele valami nem stimmel.
Aztán úgy alakultak a dolgaim, hogy a legnagyobb sajnálatomra el kellett költöznöm, és tőle kértem tanácsot, hogy mit tegyek, és ő persze - nagyon kedvesen - azt tanácsolta, hogy költözzek el. Milyen meglepő. De ez a tanács abban a helyzetben teljesen normális volt, a magam részéről a legnagyobb barátságban váltam el tőle, és sokáig jókat gondoltam felőle (bár egy kis homályos zavaró érzés mégis megmaradt). Aztán sokkal később megdöbbentően ronda dolgokról szereztem tudomást vele kapcsolatban, tehát nagyon is igazam volt, amikor sandán méregettem. Tényleg hamis és megtévesztő.
Na de! Akik valaha nagy zajjal elszakadtak tőle, azok valahogyan visszakerültek a bűvkörébe, és a mai napig a hatása alatt állnak, kapcsolatban vannak vele. És az egészből ez a leginkább furcsa. Ha egyszer meggyőződtek róla, hogy hamis tanító, akkor mit keresnek még mindig nála?
Ez nem emberi kötelék, ez józan ésszel megmagyarázhatatlan kötődés. De nagyon is működik.
Úgyhogy sajnos hiába fújnak sokan Ferencre, és értelemmel, racionálisan hiába látják tisztán, hogy hamis - a józan ész nem elég ahhoz, hogy rendbe tegyék a dolgokat, az elszakadás nem elég ahhoz, hogy felszabaduljanak a szellemi uralma alól. Nekem sem volt elég. A Ferenchez hasonló emberek valós szellemi hatalommal rendelkeznek, van valami olyan pókhálójuk, amibe annál jobban beleragad valaki, minél jobban csapkod.
Ezt a köteléket csak a szeretet képes felülírni, csak azzal lehet belőle kiszabadulni. Sajnos szinte reménytelen megszeretni azokat, akiket elítélek és megvetek. Csakhogy egészen addig nem leszek képes megszabadulni tőlük, amíg tiszta szívből meg nem szeretem őket. Ez nem a nyálfolyós, bugyuta és naiv szeretet, bár abban az állapotomban valóban nyálfolyósnak, bugyutának és naivnak tűntem: például előfordult, hogy valaki panaszkodott, mennyire erőszakos ez a bizonyos pásztor (és teljesen igaza volt, az illető felháborítóan viselkedett); én meg nekiálltam megvédeni, mintha a viselkedése nem is volna problémás (pedig nagyon is az!). Szóval úgy viselkedtem, mint akire nem hat a józan ész szava. És csak akkor szabadultam meg a hálójából.
És a legeslegmegdöbbentőbb, így mindezek után, hogy az a bizonyos tévtanítás, ami ellen akkor én is, mások is berzenkedtünk - utólag elképesztően jó ötletnek tűnik, borzasztó hasznos és számomra óriási segítség volt az életemben, és ha újra lehetne játszani a dolgokat, újra az ő gyülekezetébe kerülnék, konkrétan és pontosan emiatt a dogmája miatt. Ezzel a trükkel ő nagyon erős, lelkes emberekké nevelt minket. Szerintem azok, akik hozzá kötődtek, kicsit mélyebb nyomot hagynak maguk után a kereszténység történetében, mint akik másfajta tanítást kapnak. Annak ellenére, hogy akárhogy nézem, valóban felháborító a viselkedése.

annamanna 2016.08.03. 14:30:02

@Bell & Sebastian: Minden rosszban van valami jó, és lehet, hogy Ferenc kovásza jó irányba tereli az egyházat, mert miatta muszáj éberebbnek lenni, nem lehet olyan kényelmesen lazsálni, mint eddig, és nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben volna. Muszáj valahogy megnyilvánulni, muszáj az egyes hívőknek is törődniük az egyházzal.
Egészen idáig az volt a felállás, hogy a klérus majd elintéz mindent, megold minden problémát, a tanult klerikusok mindenre tudják a választ, az egyszerű híveknek nem kell törődni semmivel, mert a klérus intézkedik, gondolkozik, dönt, őhelyettük is. A klérus rendeleteit egyszerűen csak el kell fogadni, mert azok biztosan jók, a pápa tévedhetetlen, az egyház tekintélye kikezdhetetlen; ha vannak is hibák (pl parázna papok), attól még az egyház hajója jól van kormányozva, és jó irányban halad.
Talán soha nem volt még olyan helyzet, ami minden egyszerű hívőt szembesített volna azzal, hogy a dolgok egyáltalán nem jó irányba mennek, hogy fejétől bűzlik a hal, és mindenki saját maga felelős azért, hogy végül hová jut és mit kezd az életével. Senki nem veszi le róla az Istennel való személyes kapcsolat terhét, az üdvösség és a kárhozat közti választás súlyát. Most kell elgondolkoznia mindenkinek arról, hogy ha a pápa azt tanácsolja, ugorjak a kútba, akkor azzal jót akar nekem vagy rosszat, és jól teszem, ha megteszem, amit mond, vagy teljesen hülye vagyok.
Tehát összességében Bergoglio valóban nem tud túl nagy bajt okozni, pontosabban, amennyire bajt okoz, annyira jóra is ösztökél. Igazából hálásak lehetünk neki azért, hogy túlmegy minden tűréshatáson.

Bell & Sebastian 2016.08.03. 15:47:27

@Pelso..: Külső adottság. Vannak a természet tagadók és az emberi természet tagadói. Akinek nem tetszik a rendszer, ezekből választhat.

@a BircaHang Média szerk.: Egyértelmű, hogy semmi nem lett átszerkesztve, az Evangéliumok főleg nem, de hogy mi kerül a Szentírásba (ami egy válogatás) és mi nem, avagy, mi kerüljön ki belőle, efölött a Zsinat dönt, megfelelő előkészítés és vita után, amit értelemszerűen szavazás zár. Mondhatni a katolikus parlament.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 15:51:50

@Bell & Sebastian:

Semmi se lett átszerkesztve. A döntés csak arról szólt, mi legyen a Biblia tartalma.

Mégis széleskörben elterjedt ateista mítosz, hogy a Bibliát meghamisították, átírták, egy részét törölték, hozzáírtak, stb.

Jean Sol Partre 2016.08.03. 16:04:03

@a BircaHang Média szerk.: Jézus homofób? Ezt honnan lehet tudni?

Bell & Sebastian 2016.08.03. 16:07:22

@a BircaHang Média szerk.: Melyik mondta, hogy átszerkesztett? Szijjártót kell hasítani a hátából.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 16:11:23

@Bell & Sebastian:

Állandóan elhangzik ez a bugyutaság.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 16:13:16

@Jean Sol Partre:

Onnan, hogy elítélt minden bűnt, azaz a homoszexualizmust is.

Jean Sol Partre 2016.08.03. 16:25:35

@a BircaHang Média szerk.: konkrétan név szerint a homoszexualizmust?

Bell & Sebastian 2016.08.03. 16:26:51

@a BircaHang Média szerk.: @Jean Sol Partre: A Szentírás bűnös hajlamnak tekinti, aminek ellent is lehet állni. Senki nem születik buzinak, hanem azzá válik.

Elszámolni vele Istennel kell, mert ha gyakorolja valaki, hiába is gyónja meg, feloldozást rá nem kaphat. Ugyanígy a gyilkosságra se és még másik kettő bűnre, amibe most nem megyünk bele.

A nem buzuló buzi a jó buzi, a többi rossz, csúnya buzi.

Jean Sol Partre 2016.08.03. 16:30:15

@Bell & Sebastian: ez világos, én csak Jézus homofóbiájáról nem hallottam még eddig.

annamanna 2016.08.03. 16:32:15

@Jean Sol Partre: Nem konkrétan az evangéliumokban van erről szó, hanem a Római levélben (és az ószövetségben is); de mivel a Biblia szerint az egész Szentírás kvázi Jézus Krisztus (Tehát Jézus az Ige), ezért ez is Jézus kijelentése:

Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.
És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;
A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;
Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,
Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.
Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek. (Róma 1:26-32)

Ezt próbáld meg úgy értelmezni, hogy Jézus nem ítéli el, hanem elfogadja és tolerálja a homoszexualitást. Nehezen fog menni.

Jean Sol Partre 2016.08.03. 16:39:28

@annamanna: nem vitatkozni akartam, kíváncsi voltam, köszönöm.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 16:54:04

@Jean Sol Partre:

Szerepel a Bibliában több helyen is, név szerint. De ha nem szerepelne, az se lenne érv. Pl. sehol nem mondja a Biblia, hogy a pedofília bűn, mégis az.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 16:56:18

@Bell & Sebastian:

Így igaz. Önmagában a homoszexuális irányultság ugyanúgy nem bűn, mint ahogy a cukorbetegség és a gyilkos ösztön se. De a gonosz ösztön megélése mindig bűn.

Nekem van homokos szerzetes ismerősöm, semmi gond vele, így született, de leküzdötte.

annamanna 2016.08.03. 17:07:03

@Jean Sol Partre: Nincs semmi baj, csak innen nézve lehet megérteni a keresztények hozzáállását, például azt a bálványosi tábori papot, aki a Biblia felől nézve a lehető legnagyobb elfogadást és jóindulatot tanúsította, amikor betegségnek nevezte, amiből ki lehet gyógyulni, illetve az apai szeretet hiányával magyarázta. Lehet, hogy tévedett, de a maga szempontjából megpróbált jóindulatú és elfogadó lenni.
Én is ezért igyekeztem a pedofíliából levezetni, mert akkor úgy ítélem el, hogy közben tolerálom is.
Ettől több elfogadást és megértést vallásos embertől nem lehet várni; aki ennél pozitívabban ítéli meg, annak a vallásossága hamis és üres. Persze, ha megveti és fóbiásan fröcsög ellene, akkor is hamis és üres a vallásossága.
Meglehetősen nehéz egy másik ember fejével gondolkozni, könnyebb lehülyézni. Ebben a témában minden különálló csoport idiótának nézi a másikat; ez valahogy olyan téma, amiről úgy gondolkozunk, hogy nem kell fékezni magunkat, szabadjára engedhetjük az indulatainkat és az utálatot. (Én is elég sokszor beszéltem erről gúnyosan vagy dühvel, pláne amiatt a család miatt, amiről írtam korábban).
Pedig a valódi ellenség pont a gyűlölet: www.youtube.com/watch?v=w2mPDv9FiR4
("Ha a verés túl kevés, majd megvillan a kés."
"Nézd meg magad! A rabja vagy!
Vasdrótján rángat gyűlöleted! (Elég Elég)
Vélt igazságod csak habzó átok!
S nevében követsz el bűnöket!
A végítélet napja majd a tűzbe küld, pokolra hajt!
A gyűlölet oly végtelen, uralkodik a lelkeken! (Elég Elég)")

Sir Galád 2016.08.03. 18:29:09

@a BircaHang Média szerk.: Mikor? Abban a kb. ezer évben, amikor keletkezett. Bár előtte meg ugye mitológia formájában kellett léteznie (vagyis ment szájrul-szájra), gondolom nem véletlen, hogy Noé története nyilván más nevű szereplőkkel, már a zsidók első megjelenése előtt 500 évvel is létezett Indiában és Iránban is külön-külön (amire magyarázat, hogy közös népük volt valahol északabbra). Van olyan könyv pl. amiből csak görög másolat maradt fenn, de van olyan is amit eleve görög nyelven írtak az Ószövetségben, Felmerül a gyanú, hogy nem az eredeti héber szöveget követik. Mindjárt írom is, hogy miért. A IV. században elég komoly vita folyt arról, mik azok a könyvek, amik bekerülnek és mik azok, amik kint maradnak. Nem csak arról vitatkoztak, hogy melyik könyv kerüljön be, hanem annak melyik változata. Ugyanis ahány könyvet találtak az ókorban, görögül, arámiul, héberül, esetleg szamaritánus betűkkel, annyiféle változat volt ezekből a könyvekből, ezeknek mind eltért a szövegük. Mind amellett az eredeti görög Újszövetségből semmi nem maradt fenn, csak másolatok, így azt sem lehet tudni, mennyire szöveghűek, de elnézve a a többi könyv változatait, joggal merül fel a szöveg eredetiségének kérdése. Szóval nyugodtan lehet rámondani, hogy szerkesztették. Ráadásul utólag bővítették, mert folyamatosan kerültek bele a könyvek. Nem célom a Biblia lejáratása, szerintem nagyszerű könyv, de ezt azért jobb tudni róla.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 18:43:53

@Sir Galád:

"Mikor? Abban a kb. ezer évben, amikor keletkezett."

Hogyan lehet bármit is megszerkeszteni, átszerkeszteni a mű megjelenése ELŐTT.

Ez olyan, mintha azt állítanád: Jókai Mór Az aranyember többször át lett szerkesztve, mert Jókai a szöveg leírása kozben sokat gondolkodott.

Bell & Sebastian 2016.08.03. 18:48:51

@Jean Sol Partre: Gyakorló köcsög mindenesetre nem volt az apostolok közt, nem tudom, hogy ez ráutaló magatartás-e?

Bell & Sebastian 2016.08.03. 18:52:17

@a BircaHang Média szerk.: Megvallom, kicsit már csömörlök a buzizástól, annyiszor tárgyaltuk. De az újszülött ibrikeknek nyilván még új a nem vicc.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 18:59:37

@Sir Galád:

A megszerkesztés maga a megalkotás. A Biblia nem létezett azelőtt, hogy az Egyház meghatározta mi a Biblia tartalma. Ez nyilvánvaló. De ez lenne a többszöri átszerkesztés?

Nyilván folytak viták, hiszen a Bibliát több száz irat közül kiválogatva hozták létre. Meg kellett vitatni, hogy mi való bele és mi nem. Egyébként a tartalom 90 %-a spontán alakult ki, egyszerűen az lett betéve, amit a keresztény közösségek a kezdetektől használtak. A vita az anyag 10 %-át alkotta, pl. az antiochiai teológiai iskola rövidebb ÚSZ-et akart,

Sir Galád 2016.08.03. 19:01:00

@a BircaHang Média szerk.: He? Több oldalról is sántít ez a hasonlat. Először is nem egy ember írta, hanem több. Az Ószövetség könyvei már az i.e. 8 században le voltak írva ha helytállóak a sejtések, de ha nem, akkor az i.e. 2.században egészen biztosan. Az Újszövetség könyvei nyilvánvalóan ezután születtek. Nem rejtegette senki ezeket, amíg összegyűltek az evangéliumok, de az is biztos, hogy az Újszövetség könyvei már a végleges formátum előtt is megjelentek. Vagyis el lehetett olvasni őket, tehát még jegyzeteknek sem hívhatjuk egy készülődő könyvhöz.

Szóval ez nem olyan mint amikor megjelenik egy könyv, hanem, mint amikor egy több kötetes könyv jelenik meg, időrendi eltéréssel.

Sir Galád 2016.08.03. 19:03:03

@a BircaHang Média szerk.: Nem szeretném többet ismételgetni magamat. Az évszázadok során folyamatosan változott, átírták, majd elhatározták mi marad ki, mi marad bent és abból is melyik változat. Ezt elég nehéz másképp értelmezni, mint szerkesztés.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 19:14:50

@Jean Sol Partre:

Pedig csak az utóbbi 30 évben merült fel Jézusról, hogy esetleg nem homofób volt, hanem homoklobbista. Ezt egyes álkeresztény újprotestáns szekták kezdték terjeszteni róla.

Csakhát ez kb. olyan, mint abban hinni, hogy a judaizmus valójában erősen javasolja a disznóhús fogyasztását, s az utóbbi 3000 év zsidó teológiája hatalmas tévedésben élt eddig. amikor az ellenkezőjét állította.

A homoklobbista "keresztények" valójában veszélyesebbek az ateistáknál. Az ateista tiszta lap: utáljuk Istent, s pont - derék, egyenes beszéd. Az álkeresztény viszont veszélyesebb állatfaj: ő azt hazudja, hogy tiszteli Istent, miközben aljasan dolgozik ellene.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 19:18:56

@Sir Galád:

Az egyes változatok között minimális különbségek voltak, melyek oka a kor könyvgyártási technológiája: emberek másolták kézzel, ami közben elkerülhetetlenek az apró hibák, még a legnagyobb figyelem mellett is.

Azaz nincsenek olyan szövegváltozások, hogy az egyik szerint Jézus feltámadt, a másik szerint meg lemászott a keresztről és Tibetbe költözött.

Apró elírások vannak csak.

Egyébként a jobb modern Bibliákban szerepelnek lábjegyzetben az ilyen apró eltérések. Jelentősége egyiknek sincs.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 19:22:47

@Sir Galád:

Irat sok volt, de ezekből akkor lett a Biblia, amikor az létre lett hozva.

Egyébként pedig a hagyományos apostoli kereszténység számára ez az egész kérdés álkérdés, ez az egész csak a protestánsokat izgatja azok abszurd sola scriptura elve miatt. A hagyományos apostoli kereszténység NEM vallja azt, hogy a Biblia szószerint hibátlan és teljes lenne, azt sem, hogy Isten tanításai mind szerepelnek benne.

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 19:24:06

@Bell & Sebastian:

Ez van, a homoklobbi manapság a háttérhatalom egyik faltörő kosa, folyton nyomatják. Nehéz nem foglalkozni vele.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.03. 19:35:06

@Bell & Sebastian:

magas labda, le is csapom: ha maga az elmondása szerint határon kívül gyakorolja evilági létét, akkor saját tanácsát megfogadva temetheti is a commentjeivel az egész kutat és még piramist is húzhat fejéje, mindentlátó szemmel díszítve.

de ha már így a ki-mennyire-gyakorló-miben témában vagyunk, megnyugtatom, hogy tuck baráti értelemben vett katkóként kedélyesen nyakalom a misesört és szidom a mindenkori notthighami sheriffet a blogerdőben mászkálva.

de még ilyen slampos mivoltomban sem jut eszembe, hogy se ezelőtti, se mostani, se ezutáni pápát terjedelmesen lefellengzősködjek, bármilyen okból is. a katolikus egyház nem (ellenzéki) párt és a pápa nem (ellenzéki) politikus. hatalma és annak eredete egyiknél sem a fúj-fúj liberális tömegdemokrácia, hanem (jól értesült források szerint) felsőbb akarat az egy igaz főnöktől, már ha ugye katolikus hit szerint nézzük. ha ennek ellenére egy habony-finkelstein műhelynek sok mindent el- és félrenéz a cikkíró, ám a pápának kis reakcióidővel és nagy terjedelemben nekimegy, akkor ott van némi deficit a hite szilárdságában. hovatovább ha ismét elővesszük a (nyilvános) kritikára csak insider jogosult elméletet, akkor tulajdonképpen meg kéne hagyni a témát a belső ellenzék papoknak ill. általuk való tolmácsolásnak, a katkó klub nem presbiteri teadélután, pláne ha bbjnick irányába megyünk és felidézzük a hierarchia szépségét, ugye.

Sir Galád 2016.08.03. 19:35:30

@a BircaHang Média szerk.: Azt se tudtad, hogy ilyen létezik, most meg a lábjegyzetekkel kevered. Részemről köszönet, de ennyi volt. Nem kívánok senkit meggyőzni arról, hogy az alma az alma. Tőlem aztán lehetsz olyan hülye, hogy banánnak nézd. Amúgy pont ezzel kezdtem.

"hogy alakítsuk át a vallásunkat, hogy az érdekeinknek megfeleljen"

a BircaHang Média szerk. · http://www.bircahang.org 2016.08.03. 20:17:46

@Sir Galád:

Nem tudtam, hogy ilyen létezik? Miről nem tudtam?

Vallásátalakítás? Mikor, ki által?

Bell & Sebastian 2016.08.03. 21:17:34

@Herr Stacheldraht Leger: Ugye. Hogy felzaklatta egy egyszerű, feltételes mondat.

Aminek nagyjából annyi az értelme, hogy klubtagok hangot adhatnak kételyeiknek, outsider meg maradjon magának.

Valahogy úgy van ez, hogy a Szentségek felvétele eskütevési kötelezettséggel is jár, hacsak a legutóbbiakat idézem fel, a gyerekek megkeresztelését vagy a saját házasságkötésemet, meglehetősen behatárolt a pálya.
Utána jön a közösség, szűkebb és tágabb értelemben, majd a haza és mi több, ezen eskük mindegyik egy életre szól. Annak, aki komolyan veszi.

Ugyanakkor akinek van szeme a látásra és feje a gondolkodásra jól látja, hogy Európa lebontásával, a katolikus Európa lebontásával két tűz közé szorultunk, annyi választás maradt, hogy melyik, Shakespeare -i sírásó a szimpatikusabb. Rosencrantz vagy Guildenstern, amik ugye beszélő nevek.

Aki ebbe a mocskos játékba beszáll, mondjuk az amerikaiak oldalán, neve legyen mondjuk Rosencrantz, annak ugye nem örülünk őszinte mosollyal.

Ennek ellenére bízunk a Gondviselésben és tesszük a dolgunkat a már említett sorrendben.

Annak tudatában, hogy ez a történet is úgy ér véget, mint az előzőek mind, megjelenik az írás a falon.
___

Nem tudom mit kezdhetnék Orbánnal, ha a fő problémát a jogszolgáltatás körül látom, de ha ebbe belecsapunk, megint csak éktelen zsidózás lesz a vége.

Szerintem addig nem is beszélhetünk államról vagy államrendről, amíg a tartópilléreit helyre nem állítják. Munkáról, földről és igazságról kellene beszélni, macskajancsik jönnek-mennek, még a nevüket sem érdemes megjegyezni.

Maga szerint fog ez menni erőszak nélkül? Mert szerintem nem. Gondoljon csak bele, mi lesz ennek a vége? Ezért nem kellene ennyire siettetni.

Bell & Sebastian 2016.08.03. 21:26:33

@a BircaHang Média szerk.: Vigasztalja az a tudat, hogy genetikai öngyilkosság. Felfogható terrorizmusnak is, amennyiben térítő szándékkal lépnek fel. Aki ráragad a légypapírra, az kihal és ez rendjén is van így.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.03. 22:35:49

@Bell & Sebastian:

"Aminek nagyjából annyi az értelme, hogy klubtagok hangot adhatnak kételyeiknek, outsider meg maradjon magának."

tartsa ezt észben, amikor a steueramt elé parkol, outsider!

annamanna 2016.08.03. 23:12:07

@Bell & Sebastian: @Jean Sol Partre: Na jó, mondjuk emiatt azért akadtak, akiknek elszabadult a fantáziája:
Jn 21,20 Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, a kit szeret vala Jézus, a ki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, a ki elárul téged?
(A szöveg többi részéből kiderül, hogy a szeretett tanítvány, aki Jézus keblén nyugodott, János, aki az evangéliumot is írta).
Másrészt Pálnak sem volt felesége, csak férfi tanítványai, akikhez ragaszkodott.
Mindenből ki lehet hozni valamit, ha valakinek ez a szándéka.
Amúgy érdekes módon nem is erre szálltak rá, hanem meglepő módon a sokfeleségű Dávid királyra, aki fiatalon összebarátkozott az előző király fiával, Jonatánnal. Tehát abból, hogy barátok voltak (és mindkettőnek felesége, gyereke), valakik szerint értelemszerűen következik, hogy szeretők voltak.
Ezzel nem lehet mit csinálni. Ha ezt látják bele a szövegbe, akkor egészségükre.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 05:47:23

@Bell & Sebastian: nagyszerű. utána elmélkedhet még egy kőrt azon, hogy a pápának, vagy a pártfőtitkár efftársnak tartozik több betyárbecsülettel az egyszeri katkó hívő. függetlenül attól, hogy éppen melyikük viselkedése gyanúsabb a kardinálisok, vagy a kezelőorvos véleménye szerint.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 06:36:43

@annamanna:

"Tehát összességében Bergoglio valóban nem tud túl nagy bajt okozni, pontosabban, amennyire bajt okoz, annyira jóra is ösztökél. Igazából hálásak lehetünk neki azért, hogy túlmegy minden tűréshatáson."

na végre kapisgálja valaki a lényeget

Bell & Sebastian 2016.08.04. 08:31:01

@Herr Stacheldraht Leger: Vajon mit érthetett félre az álláspontomból? Onnan indultunk, hogy:
_m_e_g_t_i_s_z_t_u_l_á_s_i__f_o_l_y_a_m_a_t_.

Ezen mit nem ért, azt, hogy egyenáramú villanymotor, vagy mi hájcsá?

Jean Sol Partre 2016.08.04. 11:12:55

@annamanna: @Bell & Sebastian: @a BircaHang Média szerk.: semmiképp nem vitatkoznék vallásról hívőkkel, ti értetek hozzá nem én, nekem csak a kifejezés volt új és furcsa, így kimondva soha nem hallottam. Köszönöm a magyarázatokat.

Robinzon Kurzor 2016.08.04. 13:41:41

@bbjnick: "Tehát, azok, akik ezzel a kereszténységképpel azonosulni tudnak (mivel a pápa erről a platformról beszél) azoknak van (effektív) köze ahhoz, amit a pápa mond."

Kicsit furcsa pont tőled ez a liberális álláspont (a vallás magánügy), de akkor azt nem értem, hogy mit keres ez a poszt egy világi blogon, mit keres a pápáról szóló bármilyen hír a köztévé híradóján (és nem a katolikus vallási műsorban).

Mondjuk arról azért jöhetne egy rövid hír, amikor majd az álreformátus Orbán kiátkozza a pápát.

annamanna 2016.08.04. 16:12:06

Gondolom, ilyen hírek a pápához nem jutnak el, vagy jobb, ha meg sem szólal, a gyilkos katolikus szélsőségesekről való arcátlan szövegelése épp eléggé kiverte a biztosítékot.
alfahir.hu/olyan_mintha_meg_egyszer_meggyilkolnak_a_papot_aki_a_mult_heten_meghalt

Egyetlen, ehhez némileg hasonló képsor ugrik be: www.youtube.com/watch?v=pThqJmsKmG4

Ez pedig egy Argentínában lezajlott templomgyalázó kísérlet, Ferenc miatt illik ide: www.youtube.com/watch?v=OUb9Yb2ucZI

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 18:53:42

@Bell & Sebastian:

a villanymotorba hiába önti a kontyos dobraista takarítónő a chloroxot, az attól nem megtisztul, csak zárlatot kap

tessék szépen kivárni, amíg kellő időben a szakértői konklávé a motor mellé rendeli az új főmérnököt, aki pucerájolja a szénkefét és hangolja a fordulatszámot a Legfelső Mérnök sugallatára.

ne akarja 220 voltra számolni a magasabb akaratot. a pápa az hülyülni is csak isteni terv részeként tud. eretnek/ateistaként vélekedhet másképp, katkóként nehezen.

Bell & Sebastian 2016.08.04. 19:33:15

@Herr Stacheldraht Leger: Gondolja, hogy a Coudenhove-Kalergi -terv szellemében félreállította a B’nai B’rith Benedeket, aki nem örült a kontinens muzulmánokkal elárasztásának, hogy Ferenc támogatásával végrehajtsák?

Mondjon gyorsan egy skizofrént erre!

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 19:37:00

@Bell & Sebastian: a pápa akár egyenest illuminátus klón is lehet (pszt, ez titok), de akkor sem felsőbb akarat ellenére kerül oda, ahova. nem kéne normál invesztitúraharc tárgyát képező püspökkel keverni.

üzenjük dobray-nak, több tiszteletet a petersthron-nak.

Bell & Sebastian 2016.08.04. 19:45:52

Ja, még valami. Az említett vonatkoztatási rendszerben Orbán Merkel főnöke.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 19:50:16

@Bell & Sebastian: lehet sulis kérdés is.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 19:54:09

@Bell & Sebastian: a felsorolt 2 megáltalkodott perszóna közül egyik sem ismer istent saját magán kívül, de a gondviselés úgyis átveszi a kezelőorvosi teendőket belátható időn belül.

Bell & Sebastian 2016.08.04. 20:05:28

@Herr Stacheldraht Leger: Én is kamarillaharcra tippelek, nincsen ebben semmi ideológia. Akkor lássuk a római virtust, ha nem jött be a mutatvány.

Gladius kivon és nagy öleléés!

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 20:19:43

@Bell & Sebastian: tudja milyen macerás azt a gerdánál is bumfordibb gladiust szabályszerűen előrántani, pláne hogy történelmileg korrektül eljárva jobb oldalon köll hordani?

Bell & Sebastian 2016.08.04. 20:33:55

@Herr Stacheldraht Leger: Akkor döfje le a sajátjával, úgy értem, a sajátjával, szóval, ahol éri.

Herr Stacheldraht Leger 2016.08.04. 20:39:12

@Bell & Sebastian: pfff még mit nem. párás melegben a hideg sör bontását is a pincér puncira hagyjuk.

Bell & Sebastian 2016.08.04. 21:29:04

@Herr Stacheldraht Leger: De magyar ember üvegből issza, mert megtanulta, hogy nem bízhat a pohármosogatóban.

annamanna 2016.08.05. 04:08:12

A pápával ellentétben Párizs érseke tisztán és érthetően fogalmaz, nem kell utólag újraértelmezni a szavait:

"A DZSIHADISTÁK A HALÁL ISTENÉT HIRDETIK, AKI OLYAN MINT A POGÁNY MOLOCH, EMBERÁLDOZATOKAT KÖVETEL MAGÁNAK.

Vignt-Trois bíboros szerint az iszlamisták nem tartoznak az ábrahámi vallásokhoz, hanem olyan démont imádnak, amely gyermekáldozatokat is követel, mint Moloch vagy a kathágói Baál isten.

A főpap a keresztényeket Jeremiás próféta szavaival bátorította arra, hogy maradjanak hűségesek és újítsák meg erejüket az Úrban:

VIASKODNI FOGNAK UGYAN ELLENED, DE NEM GYŐZNEK MEG TÉGED, MERT ÉN VELED VAGYOK, AZT MONDJA AZ ÚR, HOGY MEGSZABADÍTSALAK TÉGED. – idézte Jeremiás prófétát az érsek."
www.polusonline.com/2016/08/parizs-erseke-az-iszlamistak-istene.html

"A pápának üzent az ISIS a vallásháborúról tett kijelentése kapcsán
A terrorszervezet visszautasította Ferenc pápa azon kijelentését, hogy a terroristák nem a vallás miatt követnek el merényleteket.
Az Iszlám Állam propaganda magazinjában kritizálta a katolikus egyházfőt. A Dabiqban megjelent cikk szerint háborújukat az iszlám vallás és a Koránban leírt tanok motiválják:
“Ez egy Allah által vezérelt háború a muszlim és a hitetlen, pogány nemzetek között.”
A katolikus egyházfő iszlámmal kapcsolatos megjegyzései továbbra is megtévesztőek. A Korán hiteles és helyes olvasata nem ellenzi az erőszak minden formáját, ez szembe megy a valósággal, hiszen minden igaz muszlim dzsihadista köteles kardot ragadni az igaz hitért – teszi hozzá a szerző.
Hogy a kételyeket végkép eloszlassa a terrorszervezet, a következőket írja a cikk:
A parancs világos. Öld meg a hitetleneket, ahogy Allah mondta: ‘Aztán pusztítsd el a bálványimádókat, ahol csak rájuk találsz.'”
www.polusonline.com/2016/08/a-papanak-uzent-az-isis-vallashaborurol.html

Eközben Ferenc pápa 15 biztonsági kapu mögül beszélt a nyugalomról és a békéről
www.polusonline.com/2016/08/a-megbocsatasert-imadkozott-ferenc-papa.html
Úgy tűnik, mániájává vált, hogy egyedül imádkozik, mindenki mást kizárva. Egy pápától azért ez egy kicsit furcsa: "Ferenc pápa egyedül imádkozott a Porziuncola-kápolnában, majd beszédet tartott."

Azért mond olyat is, ami egy pápához illik - amikor az elődjét, Benedeket idézi:
"XVI. Benedek pápát idézve szállt szembe a genderelmélettel Ferenc pápa. Mint mondta, konzervatív elődje szerint napjainkban “a teremtő Isten elleni bűn korát éljük”.
Az eddig kifejezetten progresszív nyilatkozatokat adó Ferencet a genderelmélet, azon belül is az borította ki, hogy szerinte napjainkab már azt tanítják a gyerekeknek az iskolában, hogy a gender (a társadalmi nem) megválasztható, magyarán attól, mert valaki biológiailag fiúnak vagy lánynak született, még érezheti magát másneműnek.
„Abban a pillanatban élünk, amikor megsemmisül az Isten mására teremtett ember képe” – tette még hozzá.
Ferenc pápa meg nem nevezett embereket, intézményeket és „nagyon befolyásos országokat” vádolt „ideológiai kolonizációval”, amit „szörnyűnek” nevezett.
Saját vallomása szerint a 2013-as visszavonulása óta is a Vatikánban élő XVI. Benedekkel beszélgetve jutott ezekre a gondolatokra. „Beszéltem Benedek pápával, aki jól van, és tiszta az agya. Azt mondta, »őszentsége, ez a kor a teremtő Isten elleni bűnök kora«. Ő intelligens! Isten férfit és nőt teremtett. Isten ilyennek, ilyennek, ilyennek teremtette a világot, mi meg az ellenkezőjét tesszük” – mondta a lengyel püspököknek, akikkel még a múlt héten találkozott zárt ajtók mögött."
www.polusonline.com/2016/08/ferenc-papa-vegre-olyat-mondott-ami-egy.html

Tehát Ferenc szerint Benedeknek tiszta az agya - Bayer Zsolt szerint viszont Ferencnek nem tiszta:
"a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember.
Most hirtelen nem jut eszembe harmadik lehetőség."

Bell & Sebastian 2016.08.05. 09:00:58

@annamanna: Bayer Zsolt szájában elsült a Dávid -csillag, mert nem akarja az ankh -ot hordani.

annamanna 2016.08.06. 06:10:41

@Bell & Sebastian: A háttérben közben csöndesen elsunnyog a többi egyház, pedig a MRE is egyfolytában képes volna efféle produkciókra:

444.hu/2016/08/05/meztelen-tancoslanyokrol-nyalogattak-a-habot-a-reformatus-diakok-az-oltozoben

"Szakértők szerint ugyanakkor a kiskorúak veszélyeztetése igenis megállhatott volna ebben az ügyben, a szülők rábízták gyereküket az edzőre, a veszélyeztetés pedig nemcsak szándékosan, hanem gondatlanságból vagy hanyagságból is elkövethető. Ráadásul 14 éven aluliakról van szó, emiatt legalább egy megrovást ki kellett volna osztani. Az egyik szakértő szerint a médiahatóság ilyen tartalmat már korhatárosnak minősítene a tévében, miközben itt a tejszínhabot nem a képernyőről kellett nyalogatni.
Ha a rendőrség nem is vállalta fel az erkölcsrendészet szerepét, csak a gyerekek érzelmi, erkölcsi fejlődésének szakértője lett, az mégis érdekes, hogy a református egyház beveszi-e a szexuális felvilágosításnak ezt a módszert az általános iskolai tanrendjébe, és mi a terv a lányok esetében?
Tudomásunk szerint az öltözői tejszínhabpartinak annyi következménye lett, hogy az ügyben a rendőrséghez forduló, az intézményt fenntartó lelkész Ráskyt lemondatták a lelkészi posztról (LEMONDATTÁK A LELKÉSZI POSZTRÓL!!!! azt, akinek ez nem tetszett444!!! - és ezt a 444 írta meg!!!) pár hónappal később. Ő nem kívánt nyilatkozni nekünk."

"Megkerestük az utódját, Császár Attilát, aki három pontba szedte a válaszát:
1. blabla
2. az Egyházmegye Elnöksége soha nem tartozott beszámolási kötelezettséggel semelyik hírportál vagy újság felé. (!!!!)
3. blabla"

"Megkérdeztük az egyház kommunikációs szolgálatát, hogy minden osztályra jut-e legalább egy tejszínhabparti. Az egyház azonban a teljes hallgatást választotta, ami biztató, ha azt nézzük, hogy milyen lehet a nyilvánosság komolyabb ügyekben."

A teljes elhallgatás, mint jó keresztény szokás!! Ez az eset persze csak egy csepp abból a pohárból, amit szorgalmasan töltögetnek (úgy általában a "vallási entitások").
www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g

Bell & Sebastian 2016.08.06. 08:49:05

@annamanna: A legkisebb ellenállás felé mozdult az ügy, a helyesen reagáló, egyedül nem felelős intézményvezetőt kirúgták. Bizonyára nem felelt meg a reformátusok kényes erkölcsi-etikai ízlésének a tevékenysége.

Utódjának ezúton is kívánunk jó nyalakodást, további kellemes szodomizálódást neki, gyülekezetének egyházi elöljáróinak, szülőknek, diákoknak, nyomozóhatóságnak, mindezek háza népének.

Házon kívüli és azon belüli állatseregletnek egyaránt.

annamanna 2016.08.06. 10:27:05

@Bell & Sebastian: Vagy a legkisebb ellenállás elve, vagy a "fejétől bűzlik a hal" elve.
Próbálták volna ezt meg a Bornemisza Péter Gimnázium Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolában, amit a hit gyüli üzemeltet, pláne Németh S. Judit.
Bartus László leírt erre vonatkozóan néhány esetet a Fesz van c. könyvben, egyszer be is másoltam ide, de a Bándy Katás topic hozzászólásait nem lehet visszatekerni. Csak úgy a miheztartás végett érdekes lett volna összehasonlítani, hogy ott mikből csináltak botrányt, pláne Németh S. Judit.
Volt pár hónapja egy 13-14 éves katkó gimis csaj, aki 96 szúrással kivégezte az anyját, aztán a hullája fölött szexelt. És még képesek voltak a papok bemenni hozzá a fogdába, hogy lelki segélyt nyújtsanak szegény báránykának.
Na ez a leány a hitgyülis iskolában egy hetet se bírt volna ki, valószínűleg az elején már úgy hajították volna ki, hogy a lába se éri a földet (föl se vették volna, mert kiszúrják a benne rejlő szellemiséget). Nyilván nem azzal kezdte a leányka a nemi életét, hogy az anyja holtteste fölött közösül.
Nem azt mondom, hogy mindenki olyan szüzességi gyűrűt hordjon, mint a református Orbán Gáspár és barátja, a férfimodellként dolgozó Prekopa Donát (erről inkább nincs véleményem), de azért álljon meg a fáklyás menet, mert ezek általános iskolások voltak, és egy tornatermi öltözős sztriptíztáncos - tejszínhabnyalós partiból bármilyen szimpla, állami általános iskolában botrány lett volna. De a refiknél nem! Mert ott ez "lelki törést nem okozott." Hát ahol nincs lelki nevelés, ott valóban nincs mit megtörni.

Puzsér: "Hogyha lesz egy lányom, tizennégy éves kora táján elmondom majd neki" mno.hu/cinkosakinema/hogyha-lesz-egy-lanyom-1355032
LGT: "Én csak azt tudom, hogy ő még csak most tizennégy.
A papa vigyáz rá, a mama vigyáz rá,
Nem tudja mi vár, mi vár, mi vár rá."

Ha egy Móricz vagy Szabó Magda-korabeli református feltámadna, a mély hallgatást választó egyház miatt inkább visszamászna a sírba.

"- Hát meséljenek már valamit! - nézett rájuk a föltámadott.
- Mit meséljünk? - mondta az öreg nénike. - Nincs nekünk annyi mesélnivalónk.
- Nem történt a szabadságharc óta semmi?
- Mindig történik valami - legyintett a kisiparos. - De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres nach.
- Ez van! - tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához.
Hallgattak. A föltámadott lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt a körülállóktól.
- A viszontlátásra - mondta, és leereszkedett a gödörbe.
A horgászbot-készítő kisiparos, hogy el ne csússzon a sáros agyagon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki.
- Minden jót! - szólt le a fiatalasszonynak.
- Mi történt? - kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. - Csak nem mászott vissza a sírba?
- De visszamászott - csóválta a fejét a nénike. - Pedig milyen jól eldiskuráltunk."
orkeny-egypercesek.blogspot.hu/2012/01/nincs-semmi-ujsag.html

Bell & Sebastian 2016.08.06. 19:08:24

Igen, valószínűleg már akkor is úgy volt, hogy mindig egy ócskább világ jön, mint az előző.

Ennek a gyűrűnek utána kellett néznem, micsoda? Persze amerikai bolondéria ez is, mint minden más. Ugyan nem én vagyok itt az ügyeletes szex mániákus, de ha az orális iroda urának rendhagyó felfogását is átvette a meggyűrűzött genderberci a közösülés mibenlétéről, elvégre csak amcsi ő is, hogy ne menjünk bele a részletekbe és az egyéb, kiaknázatlan lehetőségekbe, akkor bizony szart sem ér az egész.

annamanna 2016.08.06. 22:46:59

@Bell & Sebastian: Számomra egészen megdöbbentő, hogy az az egyház, aminek hangosan zengenie kellene a Jézusról szóló bizonyságtételről, még akkor is mélyen hallgat, amikor már számon kérik, hogy mi folyik az oktatási intézményében. És ezt megengedik maguknak. Mert ők nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Nyilván az Istennek sem.
Olyat, hogy elnézést, bocsánat, nagyon bánjuk, hogy bárkit megbotránkoztattunk - nahát ilyesmiről aztán végképp ne álmodjon a nyomor... És ezek után is képesek Jézus nevét a szájukra venni.
Van egy keresztény ismerősöm, régen jóban voltunk. Egyszer a neten összefutottunk, mesélt az életéről, de nem stimmeltek a dolgok. Rákérdeztem erre-arra, mindenre az volt a válasza: "nincs jogod számon kérni". Végül megkérdeztem - és miért lettél szabadkőműves? Erre nem válaszolt semmit. Mélyen hallgatott.
Attól tartok, sajnos itt van a baj gyökere. Raffay Ernő írt róla egy könyvet, nekem elolvasni sincs kedvem, csak ezt a mondatot jegyeztem meg: "Megtudhatjuk, kik állnak a küzdelem élén és a hátterében, kik lesznek a szövetségeseik és azt, hogy a reformátusoknak és a zsidóságnak milyen szerepe van a sikeres stratégiában." tortenelemportal.hu/2011/10/harcolo-szabadkomuvesseg-megjelent-raffay-erno-uj-konyve/ Ennél többre nem is vagyok kíváncsi. :(
Hasztalan már kérdenünk www.youtube.com/watch?v=6AEZOWX8gg0

Bell & Sebastian 2016.08.06. 23:11:55

@annamanna: Maga ezt nem tudta, hogy a reformáció judaizmus-light?

Egyébként minden, rendes, oktatási intézménynek van felügyelő szerve, egyházi esetén több is és nem csak szakmai. Mondjuk a pispek úr zsebében keresném először azt a bizonyos halfejet, ott rejtegetheti a gatyakorcában.

S=klogW 2016.08.06. 23:51:37

a reformátusok bibliapapírba tekert kipatalisták

annamanna 2016.08.07. 00:02:12

@Bell & Sebastian: Nahát nem volt ez mindig így. Luther kifejezetten rühellte a zsidókat, Kálvin pedig a szentháromságtagadó Servet Mihályt egyszerűen megégettette. Nem tudom, ki kezdte először terjeszteni, hogy a "zsidók a keresztények idősebb testvérei", de hogy a galíciai II. János Pál már ezt mondogatta, az tuti.
"Legyen közös a bánat, közös a bűn, és közös a feloldozás!"
www.youtube.com/watch?v=pYWPClQQCsw

"a bizonyos halfejet, ott rejtegetheti a gatyakorcában."
Ha még befér a halfej a tejszínhab mellé.
süti beállítások módosítása