Kommentszűrés
’15 aug
20
08:01

Migráció 895

Írta: rajcsányi.gellért (ergé)

korona.jpg

A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon néven egy helyen, melyet első vajdájuk nevéről Levedíának neveznek, amely vajdát tulajdonnevén Levedinek, méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is, vajdának hívták.

Ezen a helyen, az imént említett Levedíában folyik a Chidmasz folyó, melyet Chingilúsznak van neveznek. De abban az időben nem türköknek mondták őket, hanem valamilyen okból szabartoi aszfaloinak nevezték. A türkök hét törzsből állottak, de sem saját, sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt az előbb említett Levedi.

Együtt laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán, vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének nagysága és nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de a sors úgy akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket.

A besenyők pedig, akiket korábban kangarnak neveztek (ugyanis ez a kangar név náluk a nemes származás és vitézség értelmében voltos használatos), ezek hát a kazárok ellen háborút indítván és legyőzetvén, kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni és a türkökére letelepedni. Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidéken telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig szabartoi aszfaloinak hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik.

Kevés idő múltával a kagán, Kazária fejedelme üzenetet küldött a türköknek, hogy küldjék el hozzá első vajdájukat, Levedit. Levedi tehát megérkezvén Kazária kagánjához, tudakolta, hogy mi okból hívatta magához őt. A kagán azt mondta neki: „Azért hívattunk, hogy mivel nemes származású, értelmes és vitéz vagy, és a türkök közt az első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, és engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak.”

Ő pedig válaszolva a kagánnak, azt mondta, hogy: „Nagyra veszem irántam való hajlandóságodat és jóindulatodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, minthogy azonban nincs elég erőm ehhez a tisztséghez, nem fogadhatok szót neked; azonban van rajtam kívül egy másik vajda, akit Álmosnak neveznek, akinek fia van, név szerint Árpád; ezek közül akár az Álmos, akár a fia, Árpád fejedelem legyen inkább, aki rendelkezésetekre áll”.

Megtetszett annak a kagánnak ez a beszéd, és embereit vele adván, a türkökhöz küldte őket, és ezek megbeszélték ezt a türkökkel, a türkök pedig jobbnak tartották, hogy Árpád legyen fejedelem, mintsem atyja, Álmos, minthogy tekintélyesebb volt, s egyaránt nagyra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért, és rátermett volt erre a tisztségre; és így a kazárok szokása és törvénye szerint pajzsra emelvén, fejedelemmé tették.

Ez előtt az Árpád előtt a türköknek más fejedelmük sohasem volt, s ettől fogva mindmáig ennek a nemzetségéből lesz Turkia fejedelme. Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddal együtt elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván, földet kerestek, ahol megtelepedhetnének, s odaérkezvén elűzték Nagy-Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök mindmáig laknak. És attól fogva a türkök nem vették fel a harcot a besenyőkkel.

(Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár: A birodalom kormányzásáról − részlet)

*

Innen volt szép végigcsinálnunk ezt az elmúlt ezeregyszázvalamennyi évet, először és elsősorban Szent Istvánnak köszönhetően. Voltunk, vagyunk, létezünk. Boldog születésnapot, Magyarország!

Címkék: történelem migráció államalapítás honfoglalás

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr247719198

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Éhes ló 2015.08.20. 22:34:04

@ózdi cigány: tévedsz sokadnickes mesüge.
Oda a tetves kurva anyád jár a szintén lotyó nővéreddel, akiket apád prostituált amikor világra szartak téged.

Le Orme 2 2015.08.20. 22:39:25

@Indriq: "fellazadtuk az osztrakok ellene, hogy fuggetlenseget akarunk, de a horvatok ugyanilyen torekveseit elnyomtuk, mert azt el kellett."

Miről beszélsz??? A horvátoknak semmiféle függetlenedési törekvésük nem volt, így azt elnyomni sem lehetett.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.08.20. 22:40:13

@pitcairn:

Az más kérdés. A kommunisták nem szüntették meg az államot, s újat sem csináltak. Ez szimpla kormányváltás-kategória.

pitcairn (törölt) 2015.08.20. 22:42:34

@maxval bircaman megbízott szerkesztő:

azért egy picit több volt annál, bár abban van némi igazság, hogy a társadalmi elit jó része ilyen vagy olyan formában de mindig átmenti magát

pitcairn (törölt) 2015.08.20. 22:44:07

@Le Orme 2:

gondolom Jelasicsra gondolt, a horvátok különben az 1844-es nyelvtörvény kapcsán rágtak be először, jó egy éven keresztül továbbra is csak latinul voltak hajlandók megszólalni az Országgyűlésben

Le Orme 2 2015.08.20. 22:53:54

@pitcairn: Jellasics nem Horvátország függetlenségért harcolt, hanem a magyar kormány ellen, az osztrákok megbízásából. Aztán a szabadságharc bukása után a horvátok azt kapták jutalmul az osztrákoktól, amit a magyarok büntetésből. Az 1844-es nyelvtörvény pedig Horvátországban nem tette a magyar nyelvet hivatalossá.

pitcairn (törölt) 2015.08.20. 23:05:09

@Le Orme 2:

az országgyűlésben azonban hivatalossá tette, ami igen jelentős szakítás volt a korábbi hagyományokkal

ami pedig Jelačić-ot illeti, ő különálló horvát államot képzelt el a Birodalmon belül és ezért ma a horvát nemzeti függetlenség afféle "úttörőjeként" tekintenek rá a Horvátországban

Bell & Sebastian 2015.08.20. 23:07:08

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Bocs, de ezt csak most láttam meg. Majd holnap megcáfolom azzal, hogy a Schizma ugyan 1054 -ben volt, de az ellentét Krisztus halála óta tartott, kezdve Péterrel és Jakabbal, befejezve Leóval és Mihállyal.

Attól, hogy a verdiktet ekkor mondták ki, előtte sem voltak puszipajtások.

Az állandó hitviták teljesen más karaktert (dogmát, liturgiát, építészetet, ...) adtak a két ágnak.

Bell & Sebastian 2015.08.20. 23:12:08

@pitcairn: Ő integet a kardjával Zágráb főterén, állítólag forgatják az éppen aktuális ellenség felé.

Le Orme 2 2015.08.20. 23:21:49

@pitcairn: Miért, mi legyen a hivatalos nyelv a magyar országgyűlésben, ha nem a magyar? Ma mi a hivatalos nyelv a román, szlovák, horvát, szerb országgyűlésben? Pedig Szlovákia ma csak kétnemzetiségű, megoldhatnák a kettős hivatalos nyelvet, Magyarországon soknemzetiségűként gyakorlati okok miatt országos szinten szükség volt a közvetítőnyelvre. Helyi szinten meg mindenki a maga nyelvén tanult. Hol volt ez lehetséges az akkori világban? Sehol. Lengyelországban oroszul és németül, Írországban angolul, Bretagneban és Korzikában stb stb.
Jellasicsra jogosan tekintenek a nemzeti függetlenség úttörőjeként a horvátok, de semmiféle magyar elnyomás, pláne fegyveresen, nem érte a horvátokat a magyarok részéről.

pitcairn (törölt) 2015.08.20. 23:27:40

@Le Orme 2:

1844-ben ez már egy régi polémia volt, pontosan ezért a magyar fél is tisztában volt a már évtizedekkel korábban kikristályosodott horvát állásponttal...

ami az alábbi lenne:

"„A horvát követek arra hivatkoztak, hogy ők ahhoz a magyar birodalomhoz csatlakoztak, melyikben „a tudósok közös nyelvén, azaz a deákon folytak minden közönséges dolgok s törvények is adattak."”

„A nemzetiségek közül ezen az országgyűlésen csak a horvátok helytelenítették elvi okok miatt a magyar nyelv bevezetését és ezt az álláspontjukat írásban is lefektették. Abból indulnak ki, hogy a honfoglaló magyarság nem tudta egyedül benépesíteni a Kárpát-medencét, hanem telepeseket hozott be az országba s ezeket Szent István törvényének szellemében meghagyta saját nyelvükkel és intézményeikkel. Mivel a magyarok nem tették tartományaikat római értelemben vett provinciává, az uralkodás nyelve sem a magyar, hanem a latin lett. Nem remélhető, hogy most az uralkodó is egyszerre elsajátíthassa a magyar nyelvet, az pedig nem válik a közügyek előnyére, ha a király nem érti a feliratokat. A nyomósabb ok azonban az, hogy Magyarországon a lakosságnak alig egyharmada ért magyarul (?!) s a parasztságot nem számítva, a városokban sokkal többen tudnak latinul írni-olvasni, mint magyarul. A magyarnál már a franciát vagy olaszt is könnyebb volna bevezetni — mondják a horvátok, mert az legalább művelt nyelv, a magyar irodalom azonban csak fordításokból áll. A horvát-magyar szövetség a latin közös használatán nyugszik s ezt csak a két fél hozzájárulásával lehet megváltoztatni. AZ SEM KIELÉGÍTŐ MEGOLDÁS, HA HORVÁTORSZÁGBAN MEGHAGYJÁK A LATIN NYELVET, MERT A KÖZÖS ÜGYEKBEN A HORVÁTOK IS HALLGATÁSRA VOLNÁNAK KÁRHOZTATVA. A horvátokat nem lehet arra kötelezni, hogy magyarul megtanuljanak, mert ez a szolgaság jele volna s maguk a magyarok is tiltakoztak annak idején a német nyelv erőszakolása ellen. De Horvátországon kívül Bulgária, Bosznia, Oláhország, Galícia, Lodoméria mind a szláv és latin nyelv alapján egyesült Magyarországgal s ezeket az elvesztett tartományokat sem lehetne visszaszerezni, ha bevezetnék a magyar államnyelvet. A magyar nyelv bevezetését különben is csak a magyar városok és megyék egyhangú határozatával lehetne elrendelni, de ma még ezeknek a véleménye is megoszlik. MIVEL TEHÁT A MAGYAR NYELV BEHOZATALA AZ ORSZÁGRA NÉZVE SEM NEM HASZNOS, SEM NEM CÉLSZERŰ, KÉRIK A KÖZÜGYEKBEN A LATIN NYELV FENNTARTÁSÁT.12”

A magyar államnyelv kérdése
a magyar országgyűlés előtt
1790—1825
epa.oszk.hu/00900/00979/00408/pdf/EM-1943_48_02epa_244-276.pdf

Le Orme 2 2015.08.20. 23:29:00

@Bell & Sebastian: Jellascis kardja eredetileg észak felé mutatott, majd az 1990-es újraelhelyezés után 180 fokkal fordították meg és dél felé irányul. Én ebbe nem látok bele olyat, hogy az ellenség felé mutatna, egyszerűen a tér adottságainak és a szobor jelenlegi helyének (most a tér északi feléhez közelebb van, korábban meg a délihez közelebbi részén volt) szerintem a déli irány jobban megfelel.

pitcairn (törölt) 2015.08.20. 23:36:43

@Le Orme 2:

persze a horvát "latin mániának" van egy olyan értelmezése is amely a bécsi udvar magyarellenes machinációiját látja az egészben

Tudományos libsizmus 2015.08.21. 02:11:29

Jópofa, amikor a patologikus magyargyűlölő libsik oktatnak minket magyar történelemből. Ma már nem is tudom, hányadik blogon.

Tudományos Iibsizmus 2015.08.21. 02:14:11

A tudományos szocializmustól kezdve, a középkori történelemig mi képzettebbek vagyunk.
Persze egy szóval sem cáfoltam a fentieket, de azért jól esett libsizni egyet.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.08.21. 06:34:01

@Bell & Sebastian:

Ellentét lehet, de az más, mint a szakadás.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.08.21. 06:39:52

@pitcairn:

Na igen, a francia példa. Amit minden nacionalista megtalál magának. Csak közben elfelejti: más körülmények között nem alkalmazható a francia asszimilációs módszer.

Persze a magyar elit nem hibáztatható, egyszerűen más mód akkor nem volt.

Ezt még a TÖRÖKÖK is megpróbálták a XIX. sz. második felében.

Az eredmény mindenhol: a francia módszer csak a szétesést gyorsította.

Más részről meg, ha Mo. a magyarral együtt bevezeti hivatalos nyelvnek a fő többi nyelvet is (román, szerb-horvát, német, szlovák, rutén), az szintén nem állította volna meg a kisebbségek szeparatizmusát.

Kelet-Európában a kisebbségi jog és az autonómia csak a gyengeség jele, s lépés az elszakadáshoz.

Conchobar 2015.08.21. 07:45:56

@Bell & Sebastian: "Fél évezredig abból éltek, hogy ki lehetett bérelni őket minden, jó kis unga-bungához, amiért cserébe mindent elfogadtak, koronától fehér lóig." Amennyiben a 839 (a magyarok megjelenése az Al-Dunánál) és 955 (Augsburgi csata) közt eltelt időt félévezrednek tekintjük, akkor valóban

Conchobar 2015.08.21. 07:54:19

@Éhes ló: "Finoman fogalmazva sem voltak sem szövetségesek, sem barátok az ősink a bizánciakkal" - Alaposan megcáfoltál! (Egyáltalán nem zavar az téged, hogy én a honfoglalás idejéről, valamint az azt megelőző időkről beszéltem, te meg a honfoglalást követő időszakról)

Éhes ló 2015.08.21. 08:16:07

@Conchobar: a hozzászólásodban (a posterében se) nem volt időmegjelölés, forrás sem.
Az enyémben volt forrás (nem is egy) és ezekben számos időmegjelölés.
Továbbra is várom a forrásaidat, tényeidet, ha már sikerült leírnod, hogy te teljesen más korszara GONDOLTÁL.
Érdekelne, hogy a honfoglalás előtt, miként éltek "békében" és "szövetségben" a római birodalommal a magyarok ősei - szerinted, mert szerintem évszázadokon át tartó (világ) háborút vívtak a rómaiak ellen.

Conchobar 2015.08.21. 08:33:13

@Éhes ló: "a hozzászólásodban (a posterében se) nem volt időmegjelölés" - Megbolondultál? Én azt írtam: 'Csakhogy a honfoglalás idején és azt megelőző időkben még szövetséges volt'. Ebben nincs időmegjelölés? Ami meg a forrást illeti, benne van a Wikipédia alábbi szócikkében: "895-ben a bizánci császár követe jelent meg Árpád és Kurszán vezéri szállásán, hogy segítséget kérjen az új, energikus bolgár cár, Simeon ellen folytatott háborúhoz. A Dunán Eusztháthiosz tengernagy által a bizánci flottával átszállított magyarok lerohanták a bizánciak ellen hadakozó bolgárok országát, majd a források szerint legalább két csatában az ellenük vonuló Simeon bolgár cár seregét is legyőzték. Először feltehetően Preszláv - Mundraga környékén, majd Disztra (Szilisztra) váránál.[1] A Mundraga várába zárkózó Simeon hamarosan békét kötött a bizánciakkal, akik visszavonultak. Simeon ekkor a magukra maradt magyarok ellen vonult és egy nagy csatában legyőzte őket. A fuldai évkönyv csak erről a harmadik csatáról számol be, amiben Simeon maga is 20 ezer lovast vesztett.[1]
Az Etelközben maradt magyarokat közben besenyő támadás érte. A két oldalról jövő támadás harapófogóba vette a magyarokat és ez Etelköz feladására és a nyugat felé húzódásra késztette őket.
A honfoglalás pontos menete és időrendje nem ismert, de a leírt 895-ös események hatásár..."

Conchobar 2015.08.21. 08:45:38

@Éhes ló: "Érdekelne, hogy a honfoglalás előtt, miként éltek 'békében' és 'szövetségben' a római birodalommal a magyarok ősei - szerinted, mert szerintem évszázadokon át tartó (világ) háborút vívtak a rómaiak ellen." - Ja. Az onogur, majd kazár fennhatóság alatt élő magyar ősök egész világra kiterjedő háborút vívtak a rómaiakkal, az akkádokkal, majd orkokkal és az elfekkel

Virág et. 2015.08.21. 08:59:28

@Bell & Sebastian: Melyik oldal? Milyen oldal? Miről beszélsz? Hogy jön ez ahhoz, hogy nem szeretnék háborút az országban (ahogy gondolom senki sem) és politikus sem akarok lenni (soha nem is akartam)?

@picur3ka: Ébredezni? Miről beszélsz?

Kicsit túlnyomtátok a 20-i ünneplést ti ketten, vagy mi van?

Netuddki. 2015.08.21. 09:06:01

Az akkor vót, most meg most van...

Netuddki. 2015.08.21. 09:07:04

@bértrollbosszantó_kovi1970: A világ folyamatosan fejlődik. Aki nem alkalmazkodik kihal.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 09:34:57

@Le Orme 2: Oké, városi legenda, idegenvezető mondta, én meg beszoptam.

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Akkor tessék hozzátenni, hogy ránézésre és egyes kutatók szerint is, keletről is volt egy koronánk. Valahogy csak külön kezelték (a magyarok is) a kettőt.

@Conchobar: A Nyugat (és én is) a hunokat is magyaroknak tekinti, márpedig a IV. században az osztrogótok már az alattvalóik voltak.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 09:37:18

@Virág et.: Bennszülöttek versus gyarmatosítók. Tessen csak Koránt tépkedni, majd meglássa, mi jön utána. Ugyanezt az Újszövetséggel büntetlenül teheti.

gyalog.galopp 2015.08.21. 10:49:29

Bíborbanszületett szösszenetét a magyarokról annyira kell komolyan venni , mint a Kelly hőseit az amcsik II.Vh-s európai szereplése kapcsán.

A másik, a honfoglalás témakörben el kellene szakadni a Feszty körképtől.
Józan paraszti ésszel nehéz elképzelni, hogy egy nép fogja magát, összecsomagolja minden értékét, aztán ellenséges környezetben asszonyostul, gyerekestül, ökröstül, lovastul szépen átballag a Kárpátok szűk hágóin.
Az a kor nem arról szól, hogy egy ilyen értékes, nehezen védhető prédát csak úgy hagyjanak vándorolni.

Az útvonalat mindenképpen biztosítani kellett oldalról, elölről és hátulról.
Biztosítani kellett az indulás és az érkezés helyét, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy az érkezés helyén már előőrsök és szövetségesek várják őket, az indulás helyén pedig utóvéd marad. Nagyon valószínű, hogy a magyarok bérháborúskodásainak ez a védelem volt a célja és az ára.
A honfoglalás technikailag, és politikailag egy hosszú, évekig, akár évtizedekig tartó folyamatként képzelhető el.

Európa, de az egész világ történelme az egymás elleni háborúskodásokról, majd szövetségekről, aztán megint háborúról stb, stb szólt és szól mind a mai napig. A II. Vh. ellenségei ma lényegében egy katonai tömböt alkotnak, a valamikori szövetséges, pedig most a közös ellenség....

picur3ka 2015.08.21. 11:07:23

@Virág et.:

Ja még mindig nem? Mindegy is.

Aki menekülteket akar, az háborút akar.

picur3ka 2015.08.21. 11:09:31

@Bell & Sebastian:

A macekok pedig megkönnyezték a dolgokat.

Kampfer 2015.08.21. 11:10:08

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: Te kis büdös 'kutyafattya'! Ha már anyád végre idepottyantott egy kóborgént, valamiért nem vette észre, hogy a méhlepényt nevelte fel és még beszélni is megtanított, akkor legalább próbálj meg értelmezni, te kis faszparaszt!
Arról írtam, hogy a honfoglalás és a mostani feka migránsáradat közötti párhuzam illogikus, teljesen más megközelítést igényel, te kis buzeráns faszkalap!
A magyarok jöttek katonástól, lovasíjászostól, civilekkel, kézművesekkel, családokkal, szekerekke, sátrakkal. A honfoglalás nevében is benne van egy új hon megszállása katonai eszközökkel, majd a belakása és a hon megvédése (hiszen 907-ben védekezni kellett a nyugatiak ellen). Nem a magyar civilek jöttek és a maradék avarok, vagy itt élő szlávok segítették őket, hanem a magyar katonai erők vívták meg a harcot (ahogy előtte és utána is sok más nép), majd a civilek belakták a vidéket.
A migránsok egyrészt nem katonai erővel jönnek, hanem szegény ázott-fázott madárkaként, akiket a libbantak nem győznek babusgatni! Nem alkalmazható erre az áradatra semmilyen katonai válasz, hiszen hivatalosan nem katonai fenyegetést jelentenek. A társadalomra jelentenek veszélyt, amit egy épeszű ember azonnal felismer (ha olvas híreket)!
Akkor lett volna valamelyest korrekt a párhuzam, ha egy olyan helyzet állna elő, amikor a migráns civilek előtt azok katonai ereje jelentene veszélyt. Akkor a mai viszonyok között alkalmazni lehetne a katonai válasz lehetőségét, amiben szintén benne van a sikeres harc vagy a bukás lehetősége. De ez a sunnyogó, álszent 'menekülősdi' köpenybe bújtatott megszállás semmiképp sem hasonlítható a honfoglaláshoz! Erre próbáltam utalni, te büdös kis lapostetű!
Kamp.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:10:41

@picur3ka: Ja?! Magyar Nemzet. Az tényleg kemény cucc, sok narancsbolsi beáll tőle.

Borbás Barna 2015.08.21. 11:11:29

Hogyan viszonyultak a keleti és a nyugati jövevényekhez az Árpád-korban? Mit tett Szent István a bevándorlókra támadó alattvalóival? Mire számíthattak az akkori muszlimok Könyves Kálmán országában? Hogyan szabályozták a vagyoni és szexuális túlkapások sorát elkövető kun menekültek életét a XIII. században?

„Egy nyelvű és egy szokású” – Bevándorlás Szent István és az Árpád-háziak korában
valasz.hu/itthon/egy-nyelvu-es-egy-szokasu-bevandorlas-szent-istvan-es-az-arpad-haziak-koraban-114560

Kampfer 2015.08.21. 11:11:35

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: követem a hozzád hasonlók szagát és állagát. Meglátom a jelet, hogy hová kell tolni az ahhoz hasonlókat, amit anyád is kitolt magából, miután a kutyája telelőtte... És máris megvan a wc...! Te kis szarevő!
Kamp.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:15:11

@Kampfer: Mi van öcsi? :-)) Ideges vagy? Simogass egy múzeumban egy géppityut, attó +nyuxol!
Tehát *inted a magyarok rendesebbek vótak me erőve j5tek. A ruszkik is mijjen rendesek vótak 45-ben, 56-ban, me tankokka j5tek.
Ezek+nem. Csak jönnek a nyomorútak, nem lehet katonai válasz adni. Viszket a géppityud mi?
Jaj, hogy te mijjen 1*ű vagy! Téged már akkó agyon köllött vona csapni amikor anyádnak +j5tek a tolófájásai.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:16:30

@Kampfer: Hiába kutyagósz utánam, nem nyalhatod ki a seggem. :-)) Látom nagyon +tiportuk a lelked a cigánnyal, nehezen viseled. :-))

Kampfer 2015.08.21. 11:19:24

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: szar vagy te ahhoz, kis kóborgeci...! :-) A cigány hülyesége sem nagyon érdekel, nem vagytok ti tényezők... És eszembe sincs utánad kutyagolni, te kis lófaszrajongó! :-) Addig jó, míg a fajod elvan a szarban és hinti az okosságait arról, ami 'kurvára nem érdekli'! :-) Te kis szánalmas szarevő! :-) Na, lehet húzni anyuhoz, aktuális kutyus már készíti a zabitsót!
Kamp.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:21:45

@Kampfer: Akkor ugye neked Izrael, meg az USA is ugyi rendben van? Meg Erdély, a Felvidék, a Délvidék elcsatolása az erősebbek által?
Te tényleg ennyire hülye vagy? A erővel területet foglalók szerinted jobbak mint a szerencsétlen háború és éhínség elől menekülők?
Téged anyát hol nevelt hogy így szocializálódtál? Ja, sehogy. Kilökött az utcára egy kiflivel. :-))

Conchobar 2015.08.21. 11:21:52

@Bell & Sebastian: "A Nyugat (és én is) a hunokat is magyaroknak tekinti" - Milyen alapon? Azon az alapon, hogy nekik is voltak lovaik? Mégha azt mondtad volna, rokonnépnek tartod (a török, mások szerint viszont kelet-iráni, a perzsával rokon nyelvet beszélő) hunokat

Bell & Sebastian 2015.08.21. 11:22:24

@Kampfer: Ezek után vezesd azt is le, miért mégis honfoglalók a migránsok és mitől kerül mégis honfoglalásként a távolabbi történelembe?

Feltéve persze, hogy kivernek innen bennünket, akár fegyverrel, akár a szülőágyon.

Természetesen történettudományi szempontok figyelembevételével, nevezetesen: régészeti, gazdasági, vallási-politikai, tudományos és művészeti aspektusból.

bandigyerek 2015.08.21. 11:23:15

@Veridicus76: Hála istennek, hogy nincs, te nyomorult náci.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 11:26:44

@Conchobar: Hámer itt laktak, a mai Kína területéről jöttek, Hungária utal is rá, szitokszó a Nyugaton, az ottmaradottak kiköpött magyarok minden szempontból és mert nálam okosabbak is így vélik.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:27:26

@Kampfer: Dehogynem loholsz! Én békésen basztatom a sok hülye narancsbolsit, te pedig +jelensz utánam ebben a posztban. Letépkedted az összes géppityu poszteredet otthon?
Kis háborút *eretnél a migránsokkal? Vágyol rá?
Keki gyakorlód van otthon? Abban pózolsz a géppityu poszterek előtt? Ebből gimire már illik kinőni! :-))

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:29:42

@Bell & Sebastian: Ajaj! Ilyen nehezet ne kérgyé tőle! A géppityuk kaliberét tuggya fejből, de szofisztikált válasz ilyen kérdésre ne várj tőle!
Majd mingyá gyün a megvalósult amcsi ólom nikkjén és azon is terjeszti majd a fegyver imádatát.

Kampfer 2015.08.21. 11:29:44

@Bell & Sebastian: szerintem jelenleg erre még nincs egzakt válasz. A várható hatásairól persze lehetnek fogalmaink, hiszen nyugaton már hosszabb ideje zajlik a folyamat. A társadalmi hatásai ott szerintem katasztrofálisak. A vallási-politikai hatásai egy társadalomidegen tömeg megjelenésének elég jól látszanak a mai német, francia vagy akár svéd társadalmakban (kulturális, nyelvi és földrajzi szegregáció), a szakadék a honos és bevándorolt tömegek között mély. A gazdasági hatások összetettebb kérdés, nem tudom, hogy van-e olyan kutatás, amely a közvetett gazdasági hasznukat (munkaerő) és a közvetett hatásokat (közbiztonsági, közegészségügyi, közoktatási viszonyok és azok költségei) együttesen vizsgálja. Ez egy jó kérdés és talán teljesen más képet mutatna a briteknél, németeknél és a franciáknál is. Hosszútávon viszont mindegyik társadalomra egyértelműen bomlasztóan hatnak.
Nekünk azon érdemes elgondolkodnunk, hogy ha katonai, kulturális és társadalmi vonatkozásban nem is jelentenek akkora veszélyt, mint nyugaton (feltéve, hogy nem telepednek itt le), akkor a saját demográfiai folyamataink miatt nem kerülünk-e veszélyes helyzetbe! Mert szerintem igen...
Kamp.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:33:15

@Kampfer: Hát...! Nem sikerült értelmes választ adnod neki. Ahogy gondoltam. :-))

Conchobar 2015.08.21. 11:33:26

@Bell & Sebastian: "Hámer itt laktak, a mai Kína területéről jöttek, Hungária utal is rá, szitokszó a Nyugaton, az ottmaradottak kiköpött magyarok minden szempontból és mert nálam okosabbak is így vélik." - Akkor mégiscsak amiatt, mert nekik is voltak lovaik

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:34:13

@Bell & Sebastian: Látod, hogy nem értette meg a kérdésed? :-))

conchita 2015.08.21. 11:39:16

@Kampfer: Elgurult a gyógyszered hogy ilyen hülyeségeket beszélsz?

gyalog.galopp 2015.08.21. 11:40:47

Azért van különbség a honfoglalás és a hódító háború között is.
A hódító háborúkból ritkán lett honfoglalás, a tényleges honfoglalás viszont általában beszivárgással kezdődött. Erre bőven van példa Európában is, de a tisztább képet ez ügyben Észak-Amerika adja.
A telepesek először általában kereskedni kezdtek az indiánokkal, csak aztán gyilkolászták le őket, de ott van a legjobb, Texas.

Kampfer 2015.08.21. 11:43:04

@Bell & Sebastian: Egyébként a honfoglaló magyarokat segítette bármiben egy avar és/vagy morva 'ellenzék'? Vagy támogatta őket bármiben egy olyan központi hatalom, amely előírásokat adott az avaroknak a bevonuló magyarokkal kapcsolatban? Vagy az itt élők befogadtak magyarokat a házaikba, közterületeikre, amíg a lovasíjász magyarok 'hódítottak'? Ezen az alapon sem gondolom korrektnek a párhuzamot.
Továbbá nem hiszem, hogy az akkori társadalmi viszonyok összevethetőek lennének a mostaniakkal. Mást jelentettek a természeti erőforrások és azok kiaknázása, illetve a teljesen más mezőgazdasági viszonyok is eltérő területi népesedési viszonyokat jelentettek.
Ami nyugaton zajlik, a végeredményt tekintve simán lehet egyfajta 'honfoglalás', hiszen a németek csak erre az évre már 800 ezer migránst jeleznek előre. Ezt nekünk lehetőleg el kellene kerülnünk.
Kamp.

conchita 2015.08.21. 11:45:55

@Kampfer: Szvatopluk? Fehér ló? Megvan? Te barom a magyarok szövetségesek voltak egy ideig.
Még a történelmet sem tudod?
A magyarok a keleti frankok ellen harcoltak Szvatopluk oldalán!

Le Orme 2 2015.08.21. 11:46:57

@Conchobar: ""A Nyugat (és én is) a hunokat is magyaroknak tekinti" - Milyen alapon?"
Azon az alapon, hogy azok voltak.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:47:30

@Kampfer: Természetesen hülyeséget válaszoltál. A magyarok a morva királyság szövetségesei voltak.

Conchobar 2015.08.21. 11:50:16

@Borbás Barna: "'Egy nyelvű és egy szokású' – Bevándorlás Szent István és az Árpád-háziak korában" - Az azért elég sajátos, hogy bizonyos körökben hogyan próbálják egyeztetni Szent Istvánnak a multikulti iránti állítólagos vonzalmát avval, hogy szintén az ő állításuk szerint a türelmetlen Szent István tűzzel-vassal terjesztette a kereszténységet, hullahegyeket hagyva maga után

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:51:46

@Le Orme 2: Nem voltak azok. Olvasgass!

hu.wikipedia.org/wiki/Hun%E2%80%93magyar_rokons%C3%A1g

"A hun–magyar rokonság elmélete tehát a mai történettudomány többségi álláspontja szerint középkori, politikai célokból megteremtett, valószínűleg külföldi eredetű elmélet, és nem a dinasztia vagy a nép saját hagyományaiból táplálkozott."

Kampfer 2015.08.21. 11:52:40

@conchita: Egy ideig. 895-ben már biztosan nem. Kinek a seregeit verték meg a magyarok Tatabánya mellett...? Minek állít emléket az ottai Turul?
Kamp.

Conchobar 2015.08.21. 11:53:18

@Le Orme 2: "Azon az alapon, hogy azok voltak." - Ja. A hunok, sumérek, avarok, türkök, onogurok. Ezen népek mindegyike magyar volt, ugye? És az elfek?

conchita 2015.08.21. 11:54:54

@Kampfer: "Egyébként a honfoglaló magyarokat segítette bármiben egy avar és/vagy morva 'ellenzék'?"
Erre válaszoltam neked. Hülyeséget írtál, mert alapvető történelmi ismereteid nincsenek.

Kampfer 2015.08.21. 11:55:09

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: ha már ennyire rám vagy kattanva... Természetesen hülyefasz vagy! "Egy ideig. 895-ben már biztosan nem. Kinek a seregeit verték meg a magyarok Tatabánya mellett...? Minek állít emléket az ottai Turul?" No, most már kiszállhatsz a nyelveddel a szaromból, mehetsz anyádhoz! Délután az Örsön leszek a cimborákkal! Ott akár elém is állhatsz!
Kamp.

Kampfer 2015.08.21. 11:56:22

@conchita: Hülyeséget írtál! A szövetség nem tartott ki. Harcolt egymással a magyarság és Szvatopluk!
Kamp.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.21. 11:57:01

@Kampfer: Hú de erős valaki az internet mögül, meg a cimboráival! Mit árultok az aluljáróban? Vagy csak simán kéregettek?

conchita 2015.08.21. 11:58:05

@Kampfer: Te dislexiás vagy?

"Egyébként a honfoglaló magyarokat segítette bármiben egy avar és/vagy morva 'ellenzék'?"

Erre válaszoltam.

Kampfer 2015.08.21. 11:59:51

@conchita: Olvasd már el az alapállást a posztról! Mi a fasz alapján lehet párhuzamot vonni a honfoglalás éa a migránsok özönlése között...? Erről ment a vita! Szerintem NEM lehet párhozamot vonni... Ilyen egyszerű!
Kamp.

Conchobar 2015.08.21. 12:01:52

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: "A hun–magyar rokonság elmélete tehát a mai történettudomány többségi álláspontja szerint középkori, politikai célokból megteremtett, valószínűleg külföldi eredetű elmélet, és nem a dinasztia vagy a nép saját hagyományaiból táplálkozott." - Ezért létezett a Hunor-Magor legenda a magyarok körében (bár ez a hun-magyar rokonságot, és nem az azonosságot mondja ki). Amúgy se tud perdöntő lenni, hogy hogyan nevezte el a Nyugat a szomszédságukban egyszercsak megjelenő magyarokat, hanem az, hogyan nevezték a közelükben élő oroszok/keleti-szlávok, még inkább a magyarsággal rokon, velük együttélő török nyelvű népek

picur3ka 2015.08.21. 12:11:48

@gyalog.galopp:

Vagy a Közel-Kelet.

Egyébként ma ezt a beszivárgást igen gyakran Poperty Development-nek hívják.

A hódítú háborúnak pedig a terrorista, iszlám, szekták, civil mozgalmak, egyéb szélsőséges és ügynöki csoportok feleltethetőek meg.

gyalog.galopp 2015.08.21. 12:50:46

@picur3ka:

Az egész közel-keleti katyvasz csupán néhány évtized alatt annyira összekuszálódott, hogy ma már senki nem tudja követni , hogy ki , kivel van és mikor, de azt sem, hogy ki, kit fog hátba támadni holnap.

Elképzelem, amint ezer év múlva hivatásos és amatőr történészek azon vitatkoznak, - mondjuk egy atomháború után fennmaradt emlék töredékek alapján - hogy a tálibok kikel voltak, és miért, ki fegyverezte fel őket, ki le és ki megint fel , meg a kurdok, meg a síiták , meg a szunniták , a koptok, meg az etióp zsidók, perzsák ...

Bell & Sebastian 2015.08.21. 12:54:43

@Kampfer: Szerintem a felgyorsított tendenciákból az látszik, hogy írmagunk se marad.

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: Rávezető érdeklődésemet tisztességesen megválaszolta. Nem a kiáltás a lényeg, az általa vert visszhang.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 12:55:44

@Conchobar: Hucul lovaik, hogy pontosítsunk.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 12:58:59

@Kampfer: Nem gondolom, hogy különösebb erőszakoskodás volt itt, mert egyrészt nem egyformák voltak az erőviszonyok, másrészt igyekeztek vérontás nélkül, például keresztbe házasodással megalapozni a jövőt.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 13:01:35

@Conchobar: Túl sok hulla azért nem volt, de aki vesztett, azt kitették a korabeli Facebookra, négy részletben.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 13:05:00

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: Ebben van valami, csakhogy a mégújabb kutatás igazolta a hun-magyar kontinuitást.

Annyi a különbség, vagy még annyi sem, mint egy székely és magyar közt.

maxell a hazát google dollárokra váltott birka 2015.08.21. 13:17:58

@Kampfer: "Délután az Örsön leszek a cimborákkal! Ott akár elém is állhatsz!"
De gyerekes vagy!

maxell a hazát google dollárokra váltott birka 2015.08.21. 13:21:27

@gyalog.galopp: A szír népszaporulat mindenképpen polgárháborúhoz vezetett volna, az amcsik nélkül is.
Az éves növekedés 2 százalék felett van.

Kampfer 2015.08.21. 13:22:11

@Bell & Sebastian: Igen. Van egy ilyen félelmem nekem is. A nyugati tapasztalatok is ezt mutatják. Ezért (is) támogatok határozottabb és radikálisabb ellenintézkedéseket. Persze, a globális folyamatokat látva az sem garancia semmire. De megpróbálni védekezni szerintem kötelesség!
Kamp.

Kampfer 2015.08.21. 13:23:20

@maxell a hazát google dollárokra váltott birka: Üdv! Primitív és tudatlan személyeskedésére kapott egy választ. Emberként a szemembe is mondhatja. Ennyi...
Üdv!
Kamp.

maxell a hazát google dollárokra váltott birka 2015.08.21. 13:23:27

@picur3ka: Árpád és törzsei akkor iszlám terroristák voltak?

maxell a hazát google dollárokra váltott birka 2015.08.21. 13:26:05

@Kampfer: Ha valami, akkor az primitív, hogy a cimboráiddal várod az Őrsön. Nagyjából olyan színvonal, ahol várod. Olyan aluljárós. No meg aztán névtelenül, az internetről ilyeneket írni, az mindennek a legalja.
Különben ha jól olvastam, te kötöttél bele, hozzád sem szólt.

maxell a hazát google dollárokra váltott birka 2015.08.21. 13:27:04

@Bell & Sebastian: "de aki vesztett, azt kitették a korabeli Facebookra, négy részletben. " :-))

Kampfer 2015.08.21. 13:28:47

@maxell a hazát google dollárokra váltott birka: Nem aluljáró. De az ilyen dolgait mondja a szemembe! Akkor ember maradhat... Egyébként meg olvass vissza, te is bölcsebb lennél! Ok nélkül eszem ágába se lett volna belekötni! Üdv!
Kamp.

gyalog.galopp 2015.08.21. 13:30:44

@picur3ka:

Ami pedig a magyarok "beszivárgását" illeti, egy nyilazós nomád, félnomád nép nem egyesével szivárog, hanem tömegével, lassan évről évre haladva valamilyen irányba.
Amennyiben a mongolok kínai, a vikingek angliai, normandiai, vagy orosz beszivárgását vesszük alapul a beszivárgók úgy vették át az őslakók kultúráját, hogy ők képezték a hatalmi elitet, lényegében létrehozták az adott államot.

Ez alapján felmerül a kérdés, ha a magyarok úgy érkeznek ide, mint a vikingek, mongolok oda, akkor mért beszélünk most is magyarul?
Erre egy magyarázatot tudok elképzelni, nem voltak nyelvi, kulturális különbségek.

Csatos Bambi 2015.08.21. 13:48:49

Kéne egy poszt arról is, hogy a zsidók a többezer éves történelmük alatt miért nem tudtak soha sehol megtelepedni és államot alapítani.

Miért szólt arról a többezer éves történelmük, hogy mindenhova bevándoroltak, de ahogy megmelegedtek, mindenhol kihúzták a gyufát a befogadó népeknél, és végül mindenhonnan kibaszták őket.

Meg kellene egy másik poszt arról is, hogy hogyan, kiknek a támogatásával, kiknek a meglopásával, kirablásával "szereztek" maguknak 1948-ban mégis "hazát" a zsidók, és miért nem képesek megelégedni az akkor rabolt földterülettel.

Conchobar 2015.08.21. 13:49:08

@gyalog.galopp: "mért beszélünk most is magyarul?
Erre egy magyarázatot tudok elképzelni, nem voltak nyelvi, kulturális különbségek. Erre egy magyarázatot tudok elképzelni, nem voltak nyelvi, kulturális különbségek." - Csakhogy ez így önmagában nagyon rossz magyarázat. Az avar kaganátus felszámolása után Kárpát-medence közepén (a frank, nagymorva és bolgár birodalmak között) nem alakult ki semmilyen új államalakulat, de még a szomszédos birodalmak se rendezkedtek be itt tartósan. Nem tudni, hogy mekkora volt a Kárpát-medence közepének lakossága létszámban a honfoglalást megelőzően, de vélhetően gyér és talán erősen kevert volt (elég sok nép megfordult itt, azt megelőzően), és jóval nagyobb számban betelepülő magyarság asszimilálta őket (akárcsak a később betelepülő jászokat és kunokat)

Conchobar 2015.08.21. 13:58:23

@gyalog.galopp: "Amennyiben a mongolok kínai, a vikingek angliai, normandiai, vagy orosz beszivárgását vesszük alapul a beszivárgók úgy vették át az őslakók kultúráját, hogy ők képezték a hatalmi elitet, lényegében létrehozták az adott államot" - Dehát miért nem a mongolok sztyeppei (ideértve a mostani Tatársztánt, esetleg a Krímet), valamint a vikingek izlandi és grönlandi beszivárgását vesszük alapul? Miért akarjuk azt alapul venni, amikor betelepülők egy tőlük jóval fejlettebb kultúrájú, ám megosztott népre települnek rá a kardjuk segítségével?

picur3ka 2015.08.21. 15:04:30

@gyalog.galopp:

Nyoma olyannak nincs bizony. Sokan szeretnék bizonygatni, hogy tele volt a Kárpát-medence, csak az a helyzet, hogy egy nép nyelve még vagy 600 év elnyomás alatt sem szokott eltűnni, nem még mindaddig nyomtalan is legyen.

recommented 2015.08.21. 16:43:54

Azért valamilyen szempontból vicces (de tény: inkább siralmas), amikor rendesen olvasni sem tudó, félig sem művelt, a magyarságot és a saját magyarságukat kisajátító, még a fasisztát is rosszul játszó primitív prolik akarják megmondani a frankót, mit kell gondolnunk a magyarokról. 2015, köszönjük gyerekek!

Ja és még valami: én magyar vagyok. Az őseim egy része 1100 éve jött a Kárpát-medencébe, ükapáim ükapái közül sokan a vérüket adták ezért az országért, azért küzdöttek, hogy függetlenek, szabadok, felvilágosultak és döntésképesek lehessünk. Azt a csürhét, ami még a nyelvet sem beszéli rendesen, és képtelen arra, hogy normálisan érveljen vagy alapvető történelmi tényeket megértsen, mert csak a fröcsögésből ért, nem tartom magyarnak. Inkább ellenük kellene kerítés. Primitív, zavarodott idióták, akiknek nincs helyük a nemzetben.

Le Orme 2 2015.08.21. 16:52:04

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]: @Conchobar: A szkíta-hun-avar-magyar folytonosság ténykérdés. Aki tagadja, annak is el kell ismernie, hogy a hagyományos történetírás (nem a modern mítoszgyártás) ténykérdésként kezeli. Az írott történelmen kívül azonban millió más is bizonyítja a folytonosság tényét.
A Wikipédiára kitett, a folytonosságot tagadó magyargyűlölő Kristó Gyula hazugságai egy dolgot bizonyítanak, hogy Kristó Gyula magyargyűlölő volt.

Éhes ló 2015.08.21. 19:11:04

@Conchobar: wikit hozni forrásnak érdekes megoldás, nem is szólva arról, hogy a magyarokat tönkrevert szolganépként ábrázolni kik szokták.
Nem mellesleg, nem arról írtam, hogy ne kötöttek volna békét, szövetséget - melyet rövidebb-hosszabb idő elteltévdel persze - mivel ellenségek, riválisok voltak - fel is rúgtak.

Nos a beszélgetésünknek itt vége.
Rajcsányival jól passzoltok, vele folytasd.

Éhes ló 2015.08.21. 19:32:47

@recommented: persze.
Te magyar vagy.
Ezek szerint nem csípi a szemedet a postban a magyarok honfoglalását a mostani illegális bevándorlóáradattal összevető és egy lapra helyező nagy halom fos, amit idetolt nekünk a nemzeti ünnepünkön egy magadfajta érvelőbajnok, akitől a postról egy szót se olvashatott a szerinted se nem magyar, se nem értelmes, ellenben náci és proli plebs.

Az is természetes ezek után, hogy neked és a magadfajta "magyaroknak" országos cimboráitok a déli határainkat másik hét határral és vagy nyolc ország törvényeivel együtt telibeszaró, beilleszkedésben bajnok, atomfizikusok és agysebészek és már vagy tucatnyi komplett egyetemi tanszékre való családot fogadtatok be saját kies lakkotokba és a kertjeitekben is tábort vertek ezek a számotokra oly kedves emberszabásúak.

Gratulálok hozzá.

Bell & Sebastian 2015.08.21. 19:54:52

@Le Orme 2: Pontosan.
Érdemes figyelni az eredetmítoszok eredetére (dátumára), mert semmi sincsen érdek nélkül.

Érdekes lenne egyszer teljes valójában látni, mivel telt el az a bizonyos ötszáz év, amit utólag „sötét középkor” -nak kereszteltek (a mítoszgyárgyártók) - már ha egyáltalán létezett és nem téridő átugrással teremtették.

picur3ka 2015.08.22. 00:16:51

Van, aki a feminizmus és egyéb érdekfeszítő témák közben honfoglal:

edition.cnn.com/2015/08/21/middleeast/israel-golan-heights-attacks-syria/index.html

gyalog.galopp 2015.08.22. 05:27:19

@Conchobar:

A kunok és jászok közel 1000 év után is tudják, hogy ők kunok , meg jászok. A tótok, románok, szerbek is tudják, hogy az őseik mikor szivárogtak be a magyar területre.

Grönland és Izland szigetek, lakatlanok voltak, Magyarország meg nem sziget.
A Krím mennyiben más?
Egyébként, ha a Kárpát -medence lakatlan volt, akkor hurrá, nem foglaltunk el senkitől semmit, mert nem kellett senkinek, csak nekünk.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2015.08.22. 17:51:18

@Kampfer: Na mi van öcsi? Nem voltatok ott. Igaz egy csenevész csapatot láttunk gyorsan elhúzni amikor lementünk. Mondjuk mi öten nyomtunk több mint fél tonnát, persze hogy elkotortak. Ti voltatok?

IdomitottFoka 2015.08.24. 13:38:56

Mindenki másszon vissza a fára! Na.