A Charlie-generáció a közéletben
2015. január 19. írta: Redakció

A Charlie-generáció a közéletben

charlie_berlin.jpg

Vendégszerzőnk, Kardos Gábor filozófus írása.

*

Ha eddig nem lett volna világos, most szépen kiderült, kik gyakorolják itt Európában a politikai hatalmat és milyen médiaháttérrel – igényszintjük pontos kifejezése, ahogy Charlie-ként határozzák meg magukat. Érdemes közelebbről megnézni: mit tudhatunk meg a konkrét ügy tükrében erről a nyugati országok közéletét globálisan meghatározó Charlie-generációról?

A sajtószabadság mint a szabadságjogokat korlátozó „terrorellenes intézkedések” ürügye

Európa kormányai és a nyugati sajtó szerint a párizsi merényletek tétje a sajtószabadság volt. Ehhez képest a kormányok jelenlegi intézkedései egyáltalán nem a sajtószabadság megerősítésére, hanem ezzel pont ellentétesen inkább szabadságjogokat korlátozó intézkedésekre irányulnak, hivatkozva a terrorveszélyre és a bevándorlási politika szigorítására. Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve a lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára.

Akár tudatos manipulációról van szó, akár csak a hatalmat gyakorló politikai vezetők szellemi igénytelenségét láthatjuk ebben; tényként kell rögzítenünk, hogy az ügy sokkal élesebben érinti közjogilag és a közvélemény befolyásolása szempontjából is a vallásszabadságot és a bevándorlási politikát, mint a sajtószabadságot, amire most általában hivatkoznak. A „terrorellenes” intézkedések tükrében eléggé mondvacsinált módon.

Kikből állnak a mai politikai és gazdasági elitek?

Talán túl sokat feltételeznek a politikai és gazdasági „elitről” azok, akik ilyenkor valamilyen ördögien agyafúrt globális összeesküvést gyanítanak a háttérben, mert jellemzően olyan vezetőkről van szó, akiknek műveltsége, stílusa, etikai és viselkedéskultúrája évről évre látványosan hanyatlik. Hogy a franciák példájánál maradjunk, 10-15 éve még akadtak olyanok is politikusaik között, akik nem megcsinált médiafigurákként szerepeltek, nem celebekként népszerűsködtek a masszamédiában, mint ez a szegény Hollande vagy elődje, Sarkozy; hanem ténylegesen az ország szellemi elitjéhez tartoztak, a nagy francia  írókhoz méltó stílusban fejezték ki magukat akár írásban, akár szóban, mint például Michel Rocard vagy Lionel Jospin, aki képes volt lemondani, miután rosszul szerepelt az elnökválasztás első fordulójában Le Pennel szemben. Ilyet se látunk politikusoktól Európában, hogy lelkiismereti okból lemondanak.

Mára végleg fölváltották őket a bután karrierista és műveletlen, technokrata médiapojácák, akik globálisan olyan sematikus figurák, mintha ugyanott gyártanák őket, valamilyen multi futószalagján... Talán mert pontosan ez történik, akár École nationale d'administration (ENA) a központi tanüzem neve (ahol nemcsak a francia politikai elit, de az egész közigazgatás vezetői gárdája végez), akár Harvard, Yale vagy Oxford, netán Cambridge a kérdéses „elitgyár” neve, a végtermék globálisan teljesen egyforma. Legfeljebb annyi különbség van köztük mint a Coca és a Pepsi között... vagy a bal- és a jobboldali pártok között, amelyek a két kólamultihoz hasonlóan osztják fel a politikai sajtó piacait éppúgy, mint azt a politikai piacot, amit közéletnek vagy parlamentáris demokráciának is szokás hívni. Bár egyenesebb dolog lenne ebben a rendszerben a parlamentet egyfajta politikai tőzsdeként működtetni, a választásokat pedig nyíltan kormányzási tenderként kiírni, a valós helyzetnek megfelelőbb módon.

Amíg személyes tapasztalatunk nincs róluk, önkéntelenül többet feltételezünk a vezetőkről: egyrészt mert – amióta világ a világ – a hatalom mindig önmagában imponáló, sajátos dicsfényt vont azok köré az uralkodók köré is, akik amúgy félkegyelmű, pipogya és kormányzásra tökéletesen alkalmatlan királynak bizonyultak; másrészt pedig az ember eleve abból indul ki, hogy nyilván jelentős intelligenciát feltételez egy politikai vezető, illetve pártjának „elitje” esetében a hatalom megszerzése. Ez amúgy vaskos illúzió, mert számos esetben véletlenek közrejátszása és főként a hatalom megszerzéséhez szükséges ügyesség, sőt: ügyeskedés sokkal nagyobb szerepet játszik hatalomra kerülésükben a kormányzáshoz szükséges politikai bölcsességnél.

Hasonlóan téves feltételezésről van tehát szó, mint amikor azt hisszük, hogy a meggazdagodáshoz valamilyen rendkívüli intelligencia lenne szükséges – míg kellő számú gazdag ember közelebbi megismerése meg nem győz tévedésünkről. Nem azt állítom, hogy ehhez semmilyen különleges képességre nincs szükség, azt viszont határozottan állítom, hogy a hatalom, illetve gazdagság megszerzése sem a gazdasági, sem a politikai „elit” esetében nem feltételez olyan bölcsességet, amivel a naiv közvélekedés hallgatólagosan mindkettőt felruházza őket. Sőt: jellemzően pont nem a bölcs emberek fő karrier-motivációja a pénz- és hatalomszerzés, ebbéli ügyességük pedig inkább a megszerzett anyagi és politikai hatalom korrupció általi gyarapítására képesíti őket.

Jelzem: ezzel egyben kimerítő elemzését adtuk annak, miért nem működnek megfelelően a jelenlegi parlamentáris demokráciák – mert elég nyilvánvalóan nem megfelelő emberekre és nem megfelelő módon bízzuk a politikai és gazdasági hatalmat. Amikor Charlie-szintre degradálnak minket a politikai rendszer vezetői és vélemény-formatálói, talán először jeleznünk kellene nekik, hogy nem hagyjuk magunkat így lesárlizni, nem hagyjuk, hogy Charlie-nak nézzenek. Vagy hagyjuk?

Ki ez a Charlie, akivel azonosulni kéne?

Visszatérve mai politikus-gárdánkhoz: csekély szellemi képességeik miatt a legnagyobb jóindulattal és a feltételezhetőnél sokkal nagyobb szorgalommal sem lennének képesek szembenézni az emiatt is egyre mélyülő globális válsággal − azzal a civilizációs válsággal, melynek újabb megnyilvánulása az iszlámmal szembeni konfliktus. A kormányon levők etikai és kulturális igényszintjét tökéletesen élethű karikatúraként példázza, ahogy most egy olyan otrombán nívótlan vicclappal azonosultak, mint a Charlie Hebdo. Nézzük már meg az újabban groteszk módon több milliós példányszámra felfuttatott gúnylap díszpéldányát, vagy akármelyik korábbi számát, mielőtt a propaganda domináns mémjét szolgaian lekövetve zsöszüisárlizunk, vagyis azonosulunk egy otromba szennylappal.

Leszögezem, hogy nem örülnék, ha tilos lenne akár nagyon ízléstelen pamfleteket kiadni; ahogyan bizonyos perverziókat, ferde hajlamokat se üldözzenek, ne stigmatizálják, hagyják békén őket. De ugyan milyen alapon következne ebből, hogy az ilyesmi követendő példaként, közösségi normaként jelenjen meg, pusztán azért, mert nem tilos? Megint más kérdés, hogy mennyiben minősülhet gyűlöletbeszédnek bármilyen vallási vagy más közösség durva kifigurázása, egyéni vagy közösségi méltóságának durva megsértése? Miért csak a holokauszttagadás (és magyar esetben a kommunizmus bűneinek tagadása) esetében alkalmazunk cenzúrát, jogi szankciókat? Vagy miért nem holokauszttagadás annak letagadása, hogy az iraki háború népirtással járt és ezért az intervencióban részt vevő országok háborús bűnöket követhettek el, és így tovább. Ha már sajtószabadságról beszélünk, ezekről mikor jelennek meg cikkek tucatjai a tömegtájékoztatásban?

Nincs olyan társadalom, amelyben a Charlie Hebdo típusú öncélú gúnyolódás általános norma lehetne; illetve az a társadalom felbomlását jelenti, amennyiben ez közjóra törekvő közösséget jelent és nem közröhejre vagy öncélú botrányra törekvést. A Charlie Hebdo típusú lapok normális esetben nagyon marginálisak. Franciaországban is mindig az volt, dacára a francia forradalom óta dívó sajátos pamflethagyományaiknak – az európai országok többségében pedig épp ezért nem is létezik ehhez hasonló lap, még marginálisan sem. Bármilyen közösség durva kifigurázása akkor válhat marginális privát perverzióból társadalmi normává, ha olyan radikalizálódás következik be, mint a világháború előtt elburjánzó antiszemita karikatúrák esetében láthattuk. Ez volna a történelmi példa? Ami most történik a Charlie Hebdo globális ünneplésével, pont nem a virágzó sajtószabadság, hanem a rohadó közélet jele.

Elég sovány vigasz, hogy a Reporters Without Borders 2014-es sajtószabadság-jelentése szerint nemcsak ebben az országban vált olyan igénytelenné a „mértékadó sajtó” és a közélet, amilyennek a Charlie Hebdo tükrében látszik. A sajtószabadság valós helyzetének illusztrálására legyen szabad idézni az RWS sajtószabadság-indexét, amely szerint Nagy Britannia csak a 33., Franciaország 39., az USA 46. a rangsorban - olyan országok előzik meg őket mint Lengyelország, Szlovákia, vagy akár Namíbia, Ghána, Jamaika és Costa Rica! Magyarország viszont Szerbia, Tonga és Szenegál után (korábbi besorolásához képest 8 helyet veszítve) 64. a listán.

A társadalom és a kultúra immunrendszere már nem véd meg

Tulajdonképpen az egész Charlie-ügy csak egy szimptóma, mint a jeges-vödrös hisztéria, vagy bármilyen baromság, ami agresszív mémként terjed és simán tömeghisztériát lehet generálni vele. Miért is? Mert a társadalom immunrendszere, a kultúra már nem véd meg az ilyen vírusokkal szemben, se az egyéni, sem a közösségi tudat nem szűri ki mint salakot vagy veszélyes idegen testet. Sőt, mintha már fordítva működne: tömegesen terjednek az igénytelen, otromba baromságok és „hatékonyan” kiszűrnek mindent, ami segíthetne ezekkel szemben: a kultúrát.

Az csak alibi, mellébeszélés, hogy a civilizációnktól idegen kultúrájú bevándorlókkal szemben kéne megvédenünk egy amúgy egészséges, erős és bölcsen önazonos európai kultúrát. A harmadik világból többnyire olyan emberek jönnek, akik számára még sokat jelent a mi kultúránk és a sajátjuk is, akiknek tehát működik az immunrendszere. Az idegen test, amit kultúránknak mint immunrendszernek ki kellett volna vetnie magából, a globalizált ál-tolerancia, mely számára a türelem nem a mások kultúrájának tisztelete, hanem az „anything goes”, a minden úgyis mindegy cinikus közönye. A globális tolerancia itt már rég nem azt jelenti, hogy tisztelem a te más vallásodat, eltérő kultúrádat, mert nekem is van és tudom, milyen sokat jelent. Pedig gazdagíthatjuk eltérő kultúráinkat egymás megismerése által, a néhai keresztényi kultúra etikája szerint, ami már sem vallásos, sem laikus formában nem él tovább a globális multikulturalizmusban. Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Ezt jelenti a „je suis Charlie”, mint ennek a globális Charlie-generációnak (illetve degenerációnak) a hitvallása. Persze, elméletben lehetne ilyet játszani, hogy globálisan ne létezzen semmilyen kultúra, semmilyen identitás, hanem csak egy fogyasztói massza, virtuálisan tudatformált mátrix droidok tömege. Csakhogy az ember a technikai fejlődés minden illúziója ellenére ugyanaz az élőlény maradt, mint évezredekkel ezelőtt, akinek alapvető társadalmi igényei ugyanúgy nem változnak, mint biológiai szükségletei. Attól még ma is ugyanúgy szüksége lenne testi-lelki-szellemi egészsége megőrzésére, ahelyett hogy nagyüzemi élelmiszereket és az egészségére hasonlóan káros, globálisan előregyártott eszméket etetnének meg vele tömegével. Attól, hogy nem tudatosítjuk ezt és kultúra híján izomból mást kamuzunk, sárlizunk, ésatöbbi, az ember alapvető szükségletei még mit sem változnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr267088119

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Charlie-generáció a közéletben 2015.01.19. 12:13:01

Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tableno 2015.01.19. 12:27:52

Természetesen a magyar kormány és politikusgárda (mármint a kormánypárti, természetesen) a fentiek alól kivétel.

I_Isti 2015.01.19. 12:31:55

"miért nem működnek megfelelően a jelenlegi parlamentáris demokráciák –"

Ilyet is csak egy humán értelmiségi tud kitalálni, a "megfelelő működés" definíciója vajon mi?

Kínában például azért megfelelő a jelenlegi kommunista vezetés, mert az előző vezetés idején bezzeg éhen haltak 40-45 millióan. Namost ahhoz képest nyilván kánaán ma a heti 60 órában 160 dollárt kereső átlagkínai élete, mint ahogy az apja havonta fél kiló húst, meg három-négy kiló rizst kaphatott, és hogy a nagyapja meg éhenhalt.

" mert elég nyilvánvalóan nem megfelelő emberekre és nem megfelelő módon bízzuk a politikai és gazdasági hatalmat. " -
a liberális demokrácia "fékek és ellensúlyok " rendszerének az a lényege, hogy

NINCS
ALKALMAS
EMBER.

(Aki van, az az egy, meg éppen nem tartózkodik _még_ földközelben.)

Ezért az
EGYIK
nem alkalmas ember hatalmát korlátozni kell a
MÁSIK
nem alkalmas ember hatalmával, a
MÁSIK nem alkalmas ember hatalmát meg a
HARMADIKÉVAL
a HARMADIK nem alkalmas ember hatalmát
meg az ELSŐével.

Lehet, hogy ez a rendszer _szar_.

De legalább nem halnak éhen 45 millióan, mert Mao kitalálta a "nagy ugrást".

mrZ (törölt) 2015.01.19. 12:35:01

Fair enough.

Uraim, az en idom lejart.

Udv mindenkinek.

vizipipa 2015.01.19. 12:49:42

Az írás második fele a Charlie-féle gumicsont, ahol elmondtak már mindent, meg az ellenkezőjét is. A helyzet meg változatlan.

Az írás első fele az érdekes, az egyre silányabb vezetés megválasztása. A nép által. Hová vezet, kell-e tenni ellene és mit? Csak ez a mostani rendszerek alapjait cincálná. Általános választójog, meg ilyenek. Szóval: kuss!

Nemde?

Virág et. 2015.01.19. 12:49:48

A je suis Charlie nem ezt jelenti. A je suis Charlie azt jelenti, hogy mindegy hogy alja szennylapot vagy egy százéves, tekintélyes sajtóterméket ér ilyen esztelen brutális támadás, a társadalom kiáll mellettük. Azt jelenti, hogy gondod van a CH vagy bármilyen más sajtótermék tartalmával, akkor a megoldás nem az AK47-es, hanem a bíróság, mert ez egy jogállam. És ha a bíróság azt mondja, hogy maradhat, akkor te ezt lenyeled, megintcsak azért, mert ez egy jogállam.

És akinek nem tetszik, az nem való jogállamba.

Erről szól a je suis Charlie és nem az újság üzenetének, az ostoba (egyébként nem csak vallásgyalázó, sőt!) Móricka-kategóriás rajzainak elfogadás, az azokkal való azonosulásról. Aki kiírta, hogy je suis Charlie, azok 90+ %-a soha nem olvasott egyetlen CH-t sem és nem is fog. Még akkor sem, ha meg is veszi az ötmillió díszpéldány egyikét.

legeslegujabbkor 2015.01.19. 13:05:58

@Virág et.: Jogállam. Ízlelgetem ezt a szót. Ismeretlenül hangzik itt némelyeknek.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 13:34:35

Hú, ez nagyon ott van a szeren.

@mrZ: God shave the King!

Maretz 2015.01.19. 13:57:27

@Virág et.:

Jogállam? Mármint az a jogállam, ahol egy muszlim komikust letartóztatnak, mert "Je suis Charlie Coulibaly" szöveggel poénkodott a twitteren?

Hagyjuk már... Jogállam? Ahol azt is megmondják, hogy bizonyos történelmi eseményekről mit gondolj (holokauszt), és ha nem azt gondolod, akkor börtönbe raknak? Ugyanmár...

Amit mondasz, az szép és jó. De az a tény, hogy x millió ember kiáll egy olyan lapért, amit soha nem olvasott, csak mert a véleményformáló gárda épp ezt a szlogent harsogja nekik, nos ez pont annak a beteg és immungyenge társadalomnak a lelete, amelyre Kardos úr a fentiekben rámutatott...

Nem azzal van a baj, hogy szolidarizálunk meggyilkolt emberekkel. Az természetes. A baj az, hogy nem egyenlően szolidarizálunk mindenkivel, nem egyenlően védjük mindenkinek a szólásszabadságát, és nem egyenlően ítéljük el a társadalmi békét romboló szennyet. Jöjjön az akár a Charlie Hebdoból, akár a kurucinfóból.

Ez itt a baj.

1000bocs 2015.01.19. 13:58:22

@Virág et.:
Zárójel nyit.
Anyád, aki kecskével. Ebből lettél te.
Remélem tudtam hozni a Charlie-s színvonalat. Most ez a divat. Ez olyan európaiértelembenvettsajtószabadsághősökvagyunkmivagyunkcharlie.

Szóval akkor. Anyád. Minden nap az anyád. Meg a húgod. Menj a bíróságra. Érvényesítsd a jogaidat. Én meg hős leszek ha betámadsz, mert korlátozni akarsz a jogaimban. Ha meg mersz ütni, akkor meg egyrészt már leköpted amiről eddig papoltál, másrészt eltöröm a kezed:) (én nem vagyok Charlie, annyit meg nem érsz hogy lelőjelek.)

Inkább dögölj meg azért, hogy elmondhassam a véleményem, akkor is ha nem értesz egyet vele. Mert szabadság, egyenlőség, testvériség, nincs kivétel! Ne felejtsd a kedves mamát! És ne felejtsd, Te vagy Charlie! Aki mindekit sérteget, de csak mert kiskorában elkergették a rámenősebbek a játszótérről. Az egyiken kereszt is volt, érted? A másik meg barna bőrű allahu akbar. Na, szóval anyukád.

Ha nem tetszik, nem léphetsz be a liberálismenyországjogállamdemokráciába!

Zárójel bezárva.
Csak hogy értsed, akinek Charlie-val baja van, az nem a szólásszabadságot vagy a sajtószabadságot támadná. Csak reálisan látja a világot, és aki parasztul viselkedik, és mellette lúzer, az nem bajnok és hős, csak egy lúzer köcsög. Még ha megütik, akkor is. Ha lelövik, akkor is.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:18:51

Annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy a témán hörgés kiválóan elfedi a lényeget, amit már az ókori görögök is... a filantróp / mizantróp ellentétpárral írtak le.

Tételezzük fel, hogy létezik az egységsugarú, európai állampolgár. Az most hová álljon, melyik csapatba? Az egyik koalíció szinkretista, ahol-aminek már alkotórészei maguk is szinkretisták. Benne minden vallással, ami lightosan muzulmán, buddhista és átlagkeresztény. A másik koalíció szinkretista, vannak zsidók és csatolmányaik, keresztény szekták és reformált ágak-bogak, amelyik mindegyike már eleve önmagában is szinkretista.

Talán erőltetett a leképezés, de a dilemma ahhoz hasonló, hogy hát én immár kit válasszak? Az eurázsiai eszmét képviselő nemzeti radikálisokat (fentebb az első eset), vagy egy amerikáner-balos konglomerátumot, benne minden "demokratával", természetesen egy neo-SZDSZ útmutatásait követve.

Esetleg az a harmadik útnak álcázott mindkettőt?

Nincsen harmadik út, csak velük van és nélkülük van, egyik rosszabb, mint a másik.

Fogalmam sincs, miről beszélget Orbán a német-amerikai gyökerű szabadkőműves páholy soros falazásán a többi zsidóval?

De bármikor lefogadom egy komoly összegbe, hogy pontosan erről.

Szerintem meg kellene egy harmadik út az egységsugarú, európai, filantróp állampolgároknak, akik még mindig a többség az idegyűlt, föld minden söpredékével szemben. No, ezek a sárlik.

Hogy ne éljenek boldogan, amíg meg nem halnak, végső soron önkezük által, lélekharangjuk: sátáni kacaj.

Virág et. 2015.01.19. 14:19:03

@Maretz: A jogállam azt jelenti, hogy a jog által alkotott keretek között működik az állam. Ezért az állam demokratikusságának mércéje a jogszabályok és a jogalkotás folyamata (mivel jogszabályok vannak diktatúrákban is). A szólásszabadság sehol nem korlátlan, pl. rágalmazni nem lehet, kritikát megfogalmazni viszont igen. A kösszereplőknek és közintézményeknek egyaránt többet kell viselniük mindenhol, mint neked vagy nekem. Nem könnyű az elhatárolása ennek, viszont ez a bíróságok feladata.

Nem Szaidé meg Sárifé a Kalasnyikovval. Erről szól a je suis Charlie.

@1000bocs: Értem. Tehát, aki paraszt, meg lúzer köcsög, az lelőhető. Brilliáns logika.

Ha felnősz, majd szólj és beszélgetünk tovább.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:28:29

@Virág et.: A jogállam egy mítosz. A legfontosabb kérdés sz, hogy az írott és íratlan erkölcsi rend min alapul? Mi az államvallás? És itt ne csak lezárt kategóriákban tessen gondolkodni.

Másképpen megkérdezve, mit dobna a katyvaszba, hogy elégedett legyen holnapután is?

(Ha már forr a víz, én elsőként a francia libsiket.)

egyetmondok 2015.01.19. 14:31:35

Szerintem lehetünk megengedőbbek azzal a nyugati közvéleménnyel szemben, amely most milliós létszámban vonul a "Charlie-zmus" mellett.
Ne feledjük, hogy akadhatnak nagy tudású,nagy tehetségű, nagy elhivatottságú vezetők, akik hamar juthatnak arra, hogy hát,ha ez van, akkor bizony érdemes hozzányúlni a törvényekhez...,s ne legyenek kétségeink, nem a bevándorlási törvényekhez fognak először, nem az idegenek lesznek a fő célpont, hanem a saját polgáraik szólás-,sajtó-, és egyéb szabadságai.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:34:32

@Virág et.: Egyébként ez tipikusan baloldali mantra. Fűre lépni tilos, kerítésben nagyfeszültség, köpködés csészébe és a többi.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:37:22

@egyetmondok: Szabhatja-varrhatja, mondhat akár kettőt is, ha otthon összerakja, mindig csak kalasnyikov lesz belőle. Tömeget egyének alkotnak, itt ezt sikerült megfordítani.

Jean Sol Partre 2015.01.19. 14:42:06

@Bell & Sebastian: "az írott és íratlan erkölcsi rend min alapul?"

Az is csak egy mítosz. Van aki csak misszionárius pózban és csak sötétben, van akinek meg a swinger klub is elfogadható és ezek között minden. Melyik lesz a "rend"?

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:46:18

@Jean Sol Partre: Maga nem kicsit okos, ha elhúzza az erkölcsről -mint az etika leképeződéséről- a kérdést.

Megpróbál valamit rakni a transzcendentális helyébe?
Nosza lássuk!

egyetmondok 2015.01.19. 14:48:35

@Bell & Sebastian:
Itt igen,ez nem vitás, ám olykor nyugaton még valami mindig látszik az egyénből. Például ceruzát fog és rajzolni kezd, mert nagy ívben leszar bármi PC-izé normát...

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:50:48

@Jean Sol Partre: Mentőkérdés. A természetben nincsen se jó, se rossz. Milyen bédekkert használ ezek szétválasztására?

Egyszerűbben: hol van az leírva a maga számára, hogy le szabad-e rajzolni Mohamedet úgy, hogy éppen a seggét törli?

Vagy megpróbálja kitalálni saját kútfőből?

Bell & Sebastian 2015.01.19. 14:52:57

@egyetmondok: Mint a tömeg kiszakadt része, ugyebár. Ahogyan egy fideszes képviselő kommentál, szavazás után. A Párt felemel vagy a mélybe taszít.

Tündér_Lala 2015.01.19. 14:57:18

Kinek mivel szabad vagy nem szabad viccelni, kinek a rovására. Szó nincs itt szólásszabadságról csak egyeseknek, másoknak pedig kuss a neve.
A tömeg pedig médium és konzum idióta alattvalóvá vált. Sem emberi, sem erkölcsi tisztessége nem maradt, mert amivel tömik a fejét, annak nincsen erkölcsi alapja, gumi szabályok vannak csak. (Így tekerem nekem fütyül, úgy tekerem nekem fütyül. A a jobb és bal zsebbe jutó tallérokról már nem is beszélve.)

egyetmondok 2015.01.19. 14:59:52

@Bell & Sebastian:
Ezek a teljesen flúg francia rajzolók pont nem a tömeg, megjegyzem hála Istennek, pont nem azok,de mennyire nem azok. Most mondjam, hogy meg is bűnhődtek az egyediségükért, külön-össégükért ? Ja, lehet ezt mondani, miért ne...

Bell & Sebastian 2015.01.19. 15:03:35

@Jean Sol Partre: Hogy végképp összezavarjam a fejében lögybölődő meleg málét, Ádám és Éva sem azért bűnös, mert a tudás fájáról almát csórtak.

Hanem azért, mert a jó és rossz fogalmát be kellett vezetni azért, mert kiléptek a természet rendjéből. A "tudás" a kettő közti különbség megismerése, amit egyre magasabb szinten, újra és újra meg kellene tanulni!

Tehát: nem a tudás birtoklása a bűn, hanem onnan kezdve a nemtudásé.

annamanna 2015.01.19. 15:04:16

@I_Isti: Ó, hát igen, így el lehet kerülni azt, amit Jézus mondott:
Mt 15,14 Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.
Lk 6,39 Példabeszédet is monda nékik: Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é?

Ha az egyik vakot ellenőrzi a másik, azt meg a harmadik, akkor a rendszer működik, nyehehe.

Álmaidban.

A rendszer annyiban működőképes, amennyiben alárendeli magát a Bibliának.
Még ha nincs is itt Jézus, a Biblia azért itt van, ugye?
Be lehet tartani!

Az egyház azért támogatta mindig is az államot, mert ez egy win-win játszma - az egyház elfogadtatja az alattvalókkal az állam hatalmát, az állam meg cserében hajlandó alkalmazkodni a Biblia erkölcsiségéhez. Minél inkább hajlandó erre, annál stabilabb.
És ezt nem a katolikus egyház találta ki, hanem a Biblia, József óta így működik a rendszer, az Isten embere hajlandó támogatni az istentelen hatalmat, hogy az cserébe hajlandó legyen elfogadni az Istentől jövő tanácsokat. Ezt csinálta Keresztelő János is, többek között.

A rendszer NEM akkor működik, mármint nem akkor kibírható, ha döcögve is, ha az egyik alkalmatlan ember ellenőrzi a másikat, stb, hanem ha az állam hajlandó valamennyire alárendelődni a Biblia tekintélyének.
Még ha csak képmutatásból is.

Csakhogy most az összes európai vezető, élén a segghülye sátánivadék Porosenkóval meg a többi jómadárral közösen deklarálták, hogy ők Charlie-k, azaz az "Ős Kaján"-ok, a gyalázkodók, istentelenek, akik abszolút nem hajlandók elfogadni a Biblia tekintélyét.

Mindezt egy hónappal azután, hogy Ferencet állva tapsolták meg Brüsszelben, ahol kijelentette, hogy Európa elvesztette a keresztény gyökereit.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 15:07:03

@egyetmondok: Már elnézést, de a tömeg tartja értük a hátát, azaz a tömeg mögött bujkálva, annak részeként adják el magukat. Ha törvény tiltaná, nem csinálhatnák, ennyire egyszerű.

Provokátorok, magyarán. A cionisták ajéndékai ők nekünk.

egyetmondok 2015.01.19. 15:09:36

@annamanna:
A bibi ott van, hogy az államok bűnbe esései (a Bibliától való távolodásban) sokkal súlyosabbak, mint az alattvalóké.

egyetmondok 2015.01.19. 15:13:13

@Bell & Sebastian:
Akkor be kell tiltani, osztjónapot.....
(Meg kell csak találni hozzá a nagyszerű vezetőt, aki tudja, hogy pontosan mit is...:-)))

kardos.g 2015.01.19. 15:52:19

@Virág et.: Ez a maszlag folyik a csapból is... Nem, nem ez a jogállam, hogy mondvacsinált hivatkozásokkal a sajtószabadságra ÉS a terrorveszélyre korlátozzanak alapvető szabadságjogokat. Ne dőlj már be ennek a mesének! El se olvastad, amit kommentáltál: "Ehhez képest a kormányok jelenlegi intézkedései egyáltalán nem a sajtószabadság megerősítésére, hanem ezzel pont ellentétesen inkább szabadságjogokat korlátozó intézkedésekre irányulnak, hivatkozva a terrorveszélyre és a bevándorlási politika szigorítására. Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve a lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára.

Akár tudatos manipulációról van szó, akár csak a hatalmat gyakorló politikai vezetők szellemi igénytelenségét láthatjuk ebben; tényként kell rögzítenünk, hogy az ügy sokkal élesebben érinti közjogilag és a közvélemény befolyásolása szempontjából is a vallásszabadságot és a bevándorlási politikát, mint a sajtószabadságot, amire most általában hivatkoznak. A „terrorellenes” intézkedések tükrében eléggé mondvacsinált módon."
Arról a brutálisan ostoba csúsztatásról nem is beszélve, miért kéne bármilyen szinten azonosulni a sárlizmussal ahhoz, hogy hogy elítéljük a merényleteket vagy kiálljunk a valódi sajtószabadságért (aminek egyelőre az ellenkezőjét látjuk a gyakorlatban, a globálmédiában).

Bell & Sebastian 2015.01.19. 15:59:57

@egyetmondok: Nem érti és nem érti!

Belül kellene jönni a felismerésnek, hogy ez rossz! Nem betiltani, hanem észt csöpögtetni a abba a degenerált faszfejükbe. A szólás és a tett közt régen nagyobb volt a különbség, a zsidómédia korában ez már korántsem egyértelmű.

Hogy a kocsmában azt mondok, amit akarok, amíg pofán nem vágnak, ahhoz az államnak nincsen köze. Ehhez bizony azért van, mert a jelenség jócskán túlterjeszkedik a klasszikus szólásszabadság határán.

Koránt sem, anyádat sem.

1000bocs 2015.01.19. 16:02:49

@Virág et.: "Tehát, aki paraszt, meg lúzer köcsög, az lelőhető. Brilliáns logika."

Csupán a te "logikád" szerint írtam olyat, amit nem írtam. Azzal vitatkozol, amit senki sem állít. Mivel amit állítanak, azt megcáfolni nem tudod. Szokásos nálatok, ha a valóság nem felel meg a világformáló elveknek, tekertek egyet rajta, hátha senkinek sem tűnik fel.

Aki paraszt, meg lúzer köcsög, az nem hős. Nem a szólásszabatság bajnoka. Csak paraszt, meg lúzer köcsög. Akkor is, ha balesete lesz, akkor is ha agylágyulást kap, akkor is ha lelövik.

A terrorista meg gyilkos köcsög. Ahogy ezt senki sem vitatta.

kardos.g 2015.01.19. 16:11:16

A Charlie-ügy mint az európai demokráciák karikatúrája azt illusztrálja, hogy globális bunkokrácia vette át a hatalmat a médiában és a "demokratikus" intézményrendszerben Európa-szerte.
Amúgy a cikk végén a globális identitás kamuja kapcsán ki kellett volna még térni arra, hogy az ember kulturálisan máig törzsi identitással bír, amit pl. nyelve és zenéje mindmáig egyértelműen tovább hordoz, ezért nem az eszperantó lett a globalizáció nyelve, hanem az angolszász törzsek nyelve, ahogy a globalizáció egyik nagy jelszava, a demokrácia is a démosz, vagyis egy törzsi elit uralma (például a többi felett) mindmáig, gyakorlatilag mindenhol. Vö.:
www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=1022&lap=0

Bell & Sebastian 2015.01.19. 16:18:56

@kardos.g: Huszadik század európai történelme dióhéjban

Négy törzsek összevesztek, kinyomtak egy ötödiket, de visszajött.

I_Isti 2015.01.19. 16:21:28

@kardos.g: Ne sírj, majd jön az Antikrisztus és megoldja ezt a nagy bunkokrácia-kérdést! Na ő majd zseni lesz...

egyetmondok 2015.01.19. 16:55:08

@Bell & Sebastian:
" Ha törvény tiltaná, nem csinálhatnák, ennyire egyszerű. " --- írta nekem.

Most meg ezt írja:
" Belül kellene jönni a felismerésnek, hogy ez rossz! Nem betiltani, hanem észt csöpögtetni a abba a degenerált faszfejükbe. "

Akkor mégse tiltsa törvény ? Vagy tíccsa mégis, mert az a tuti ?

Azért ez lényeges,nemde.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2015.01.19. 17:17:31

egész jó írás a nem túl jófej boromisszától.
igaz itten minden egyébként, amit már sokan leírtak, a mocsok pedofil pofájú alember áldozatoktól a sértett tettesekig.
de azt se felejtsük el, hogy ejrópának az is a baja, hogy már a sokadik büntetés nélküli generáció nő fel. nem büntet a család, az iskola, a csaj, a pasi, senki. csak buzi nyáladzás folyik. ezeknek a mocskoknak is szóltak, hogy fejezzék be a geciskedést vagy megbüntetik őket, és nem hitték. nem hittek a büntetésben magában. a büntetés létezésében.
erre jól rábasztak
ejrópának meg kell ismernie a bűn után a büntetést is. és persze egy háború sem ártana.

hoffmannrozsa 2015.01.19. 17:18:59

szegény szánalmas ember, hol él ez, a XIX. században? filozófus??
én erről pont ezt gondolom:
hvg.hu/w/20150116_De_gustibus

annamanna 2015.01.19. 17:57:48

@egyetmondok: értelek, de elég könnyű belátni, hogy az államok eddig annál ördögibbek voltak, minél inkább megtagadták azt, hogy a mennyek Istene az igazi Úr fölöttük.
A kiugró romlottságok vallástagadással jártak együtt: VIII. Henrik, francia forradalom, kommunizmus.

Az egyházról nem gondolom, hogy minden tagja komolyan istenfélő lenne, de az biztos, hogy minden tagja legalább képmutatásból alárendelődik Istennek. És Pál ezt írta: "Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok." (Fil 1,18)
Az egyház legalább színből hirdeti Krisztust, és Isten még ennek is örül. Ha az egyház legalább színből alárendelődik Istennek, és a világi hatalom (pl. a Habsburgok) legalább színből alárendelték magukat Istennek, akkor a hétköznapi élet sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb, élhetőbb, csöndesebb volt, mint abban az időszakban, amikor mindenki őszinte vadállatként viselkedett.

A mostani ügy és az európai politikusok közös tüntetése azért nagyon veszélyes, mert nyíltan azonosultak az istentagadással. Tehát nem esik jól nekik a képmutató, színlelt vallásosság. Persze hogy nem jó az, de sajnos még mindig jobb az ALATTVALÓK SZÁMÁRA, mintha a politikusok őszintén kimutatnák a foguk fehérjét.

Mert mi várható az őszinte gonoszságtól?
Elnyomás, vegzálás, törvénytaposás, harciasság, a feszültség robbanásig való gerjesztése.

Például a cikk ezt említi: "Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve a lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára."

Én attól tartok, nem csupán a muszlimok számára, hanem mindannyiunk számára veszélybe kerül a civil szabadság, és mindenki megfigyelés és kontroll alá kerül, ahogy az az USA-ban történt a WTC után.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 18:01:23

Az, hogy Európában az individualizmus túlhajtása egy beteg, velejéig romlott, narcisztikus, hedonista, és ebből következően, végletesen önkényes, ön- és közveszélyes kultúrát és közszellemet "eredményezett", nem új fölismerés. Ez manifesztálódik most, egy krízishelyzet hatására kikristályosodva, a sárliebdóizmusban. Tükör, tessék csak alaposan megszemlélni a képet, amit mutat!

Ami azonban az igazán iszonyatos az az, hogy ez a krízishelyzet világosan megmutatja, hogy az iszlám radikalizmus, ez a szélsőségesen agresszív és primitív eszme, szellemileg és erkölcsileg magasabb rendű, azaz, erősebb, mint a válasz, a sárliendóizmus, amit Európa képes rá adni.

Ha egy kultúra érzékeli a válságot, mindig a múlt felé fordul, a hagyományokban keresi a választ: lehet, hogy Európa már annyira beteg, hogy erre képtelen?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 18:22:59

Hogyan győzhetjük le az iszlám radikalizmust?

Így:

"SZENT LÁSZLÓ

Legenda

Monda Lajos a nagy király:
Eredj szolgám, Laczfi Endre,
Küldj parancsot, mint a villám,
Köss nehéz szablyát övedre:
A tatártól nagy veszélyben
Forog Moldva, ez a véghely:
A tatárra veled menjen
Tízezernyi lófő székely.

Kél Budáról Laczfi Endre,
Veszi útját Nagy-Váradnak;
Kölestermő Kunság földén
Jó csatlósi áthaladnak;
Várad kövecses utcáin
Lovuk acél körme csattog,
Messzefénylik a sok fegyver,
Messzedöng a föld alattok.

Hallja László a templomban
Körösvíznek partja mellett;
Visszatér szemébe a fény,
Kebelébe a lehellet;
Koporsója kőfedelét
Nyomja szinte három század:
Ideje már egy kevéssé
Szellőztetni a szűk házat.

Köti kardját tűszöjére
S fogja a nagy csatabárdot,
Mellyel egykor napkeleten
A pogánynak annyit ártott;
Félrebillent koronáját
Halántékin igazítja;
- Éjféltájban lehetett már -
A vasajtót feltaszítja.

És megindul, ki a térre;
És irányát vészi jobbra,
Hol magasan felsötétlik
Ércbül öntött lovagszobra;
Távolról megérzi a mén,
Tombol, nyerít, úgy köszönti:
Megrázkódik a nagy ércló
S érclovagját földre dönti.

Harci vágytól féke habzik,
Kapál, nyihog, lángot fúvall;
László a nyeregbe zörren
S jelt ad éles sarkantyúval;
Messze a magas talapról,
A kőlábról messze szöktet;
Hegyen-völgyön viszi a ló
A már rég elköltözöttet.

Egy ugrás a Kalvária
És kilenc a Királyhágó;
Hallja körme csattogását
A vad székely és a csángó:
Ám a lovat és lovagját
Élő ember nem láthatja,
Csodálatos! - de csodákat
Szül az Isten akaratja. -

Három teljes álló napig
Vívott a pogánnyal Laczfi;
Nem hiányzott a székely szív,
De kevés a székely harcfi
Míg a tatár - több mint polyva,
Vagy mint a puszták fövénye -
Sivalkodik, nyilát szórja,
Besötétül a nap fénye.

Már a székely alig győzi,
Már veszélyben a nagy zászló,
De fölharsog a kiáltás:
"Uram Isten és Szent László!"
Mint oroszlán, ví a székely,
Megszorítva, nem megtörve...
Most a bércen láthatatlan
Csattog a nagy ércló körme.

"Ide, ide jó vitézek!"
Gyüjti népét Laczfi Endre:
Hát egyszer csak vad futással
Bomlik a pogányság rende;
Nagy tolongásnak miatta
Szinte már a föld is rendül;
Sok megállván mint egy bálvány,
Leragad a félelemtül.

Sokat elüt gyors futtában
A repülő kurta csákány;
Sok ki nem mozdul helyéből
Maga rab lesz, lova zsákmány.
Foglyul esett a vezér is
Atlamos, de gyalázatja
(Nehéz sebben vére elfoly)
Életét meg nem válthatja.

Fel, Budára, Laczfi Endre
Számos hadifoglyot indít;
Annyi préda, annyi zászló
Ritka helyen esik, mint itt.
Rabkötélen a tatárság
Félelemtül még mind reszket.
És vezeklik és ohajtja
Fölvenni a szent keresztet.

Hogy elértek Nagy-Váraddá,
- Vala épen László napja -
Keresztvízre áll a vad faj,
Laczfi lévén keresztapja.
Összegyűl a tenger néző
Hinni a csodába, melyet
Egy elaggott, sírba hajlott
Ősz tatárnak nyelve hirdet:

"Nem a székely, nem is Laczfi,
Kit Isten soká megtartson;
Hanem az a: László! László!
A győzött le minket harcon:
A hívásra ő jelent meg,
Vállal magasb mindeneknél
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél.

Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentő, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kővel ékes;
Jobb kezében, mint a villám
Forgolódott csatabárdja:
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki azt bevárja.

Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek:
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos! -"
Monda a nép: az Szent-László,
És a Szűz, a Boldogságos.

S az öreg tatár beszédét,
Noha kétség nincs felőle;
Bizonyítá a templomnak
Egy nem szavajátszó őre:
Hogy három nap a sirboltban
Lászlót hiába kereste;
Negyednapra átizzadva
Találtatott boldog teste.

(1853 szept. 19)"

Bell & Sebastian 2015.01.19. 18:34:36

@egyetmondok: Ez egy jó kérdés. Degeneráltakra nem szokás kultúrát alapozni. Nem szükséges törvényt hozni minden kicsinységre, ha másként is elintézhető a probléma. Kaptak ezek már sajtópert a nyakukba mindenhonnan, de egyet sem buktak. Vajon miért?

Mindig oda lyukadunk ki, hogy ez a lap titkosszolgálati projekt, mert az államvédelem szoknyája alatt tenyészett tényezővé. Ennélfogva nincsen benne semmi ráció. Kommunikációs húzás, nem több.

Volt az a híres film, amiben kifüstöltek egy komplett CIA elemzőrészleget, postásnak öltöztetett hivatások.

egyetmondok 2015.01.19. 18:45:10

@annamanna:
Valóban.
Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az, amit joguralomnak, jogállamnak nevezünk (a hatalmi ágak elválasztottsága, a törvényhozás bírói felülvizsgálata, hogy a bíró előtt az állam csak éppen olyan peres fél,mint az egyén, egyáltalán az alkotmányosság) nem a polgári átalakulások, ritkán polgári forradalmak, s egyedi (tragikus) esetként a szörnyű állami terrorba kisikló francia forradalom termékei, hanem az antik görög,római és különös erővel az évszázados, keresztény társadalom szervezési folyamat - és nem más - gyümölcsei.

Az állami, kormányzati (de olykor törvényhozási,mint itt nálunk) túlhatalmak (vagy mint ahogyan írod,pl. a Patriot Act, amely szerintem is súlyos ellentétben áll az USA alkotmányával, vagy a magyar TEK magyar állampolgárok feletti, bírói kontroll nélküli megfigyelési,lehallgatási hatalma) mind-mind azzal az európai keresztény társadalom szervezési kísérlettel, s annak gyönyörű eredményével, a hatalom korlátozásával állnak szemben, amely miatt az európai civilizáció,mint politikai civilizáció is egyedülálló az emberiség történelmében.

Ezért fontosak a keresztény gyökerek, s ha ezt elhagyjuk, bizonnyal jönni fognak a fasiszta, fél-fasiszta rendőrállamok, nemzeti és nem nemzeti szocializmusok, a csőcselékek "néphatalmai", amelyek előbb vagy utóbb mindig nekiugranak az egyének és az egyének szabad közösségei szabadságainak, szólástól, a sajtóig, tulajdontól,vállakozástól az egyházalapításig.

Nagy bajnak tartom, hogy az európai egyházak leszoktak a közösség ügyeiben való aktív részvételről, a politikáról, ezért örültem Beer Püspök Úr szilveszteri beszédének, amelyben a korrupciót ostorozta, nyilván nem véletlenül. Sokkal aktívabb egyházakra lenne szükség a felettünk állami hatalommal rendelkezők emlékeztetésére: ők se istenek, hanem csak emberek.

annamanna 2015.01.19. 18:48:11

@bbjnick: a tatárok mohamedánok voltak?
Akkor már mutatok ennél sokkal jobbat: hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szeg_ostroma

"Kőszeg várában 28 könnyűlovas, tíz nehéz és 8 gyalogos."
Ennyi volt a "sereg", Szulejmán hadaival szemben, és mégsem bírták elfoglalni.

Na ennyit az iszlám radikalizmus fölényéről.
Az az Isten, aki akkor a várvédők mellett állt, azóta nem vénült meg, hogy erőtlenebb legyen.

Legfeljebb mi nem hiszünk benne úgy, ahogy Jurisich bízott.

Pelso.. 2015.01.19. 18:52:05

Egyre zavarosabb a párt álláspontja Charlie ügyben....

T. Szerző,
"ahogy most egy olyan otrombán nívótlan vicclappal azonosultak,.." -sulykolj csak, az a dolgod, ebből fakadóan érdeklődnék, te ma Magyarországon mivel azonosulsz?

Bell & Sebastian 2015.01.19. 18:59:21

@Pelso..: Móricka vagyol, ahol tücsök és hangyáznak? Naugye.

Bell & Sebastian 2015.01.19. 19:05:07

@egyetmondok: A korrupció csak egyetlenegy materializációja a velejéig rohadtnak. Ha igazi, reakciós püspököt akar látni, akit nem is a Népszabóság és HVG fog fölkapni, akkor ne a Nyugat felé menjen, inkább az ortodox határok felé.

annamanna 2015.01.19. 19:19:29

@egyetmondok: egészen konkrétan még azt sem gondolom, hogy ez a kereszténység kiváltsága lenne.
Mármint inkább azt gondolom, hogy az egész emberi történelemben megfigyelhető, hogy a világi vezetőt támogatta a szellemi vezető, mert ez stabilizálta a világi vezető hatalmát. És hát nyilván ez szinte mindig valamiféle húzdmeg-ereszdmeg játszma volt, az egyik is engedett kicsit, meg a másik is.
Ha a kettő egymásra támad, ott végképp elszabadul a pokol.
Pl. VIII. Henrik, aki kivégeztette Morus Tamást és így tovább, szóval minden ilyen esetben a világi vezető maga alatt vágja a fát. Csak a legostobább hatalom csinálja meg azt, hogy a legfontosabb szövetségesétől elvágja magát, ami a leginkább stabilizálná a hatalmát.
(Hogy egy aktuális példával éljek - mióta Orbán rátámadt Simicskára, végzetes zuhanásba kezdett; pont attól vágta el magát, aki a leginkább stabilizálta a hatalmát).

A fordítottja sem jó: ha az egyház nagyon harciasan viselkedne, támadná az államot, akkor annak levét az állampolgárok innák meg. A békesség, a nyugalom, amire szükség van a hétköznapok csöndes megéléséhez, egy harcias, állam ellen lázadó egyház esetében teljesen reménytelen lenne. Ebben az esetben az állam a maga helyzetét sokkal bizonytalanabbnak látná, azt tapasztalná, hogy állandóan küzdenie kell a tekintélyért, a maga pozíciójáért az állampolgárok felé, és folytonosan küzdenie kell az egyház ellen. Ez nagyon labilis, feszült, kiszámíthatatlan helyzetet eredményezhet.

Tehát az egyház általában eléggé hamisjátékosnak tűnt, térden csúszó, gerinctelen, karrierista, hazug stb szélhámosok gyülekezetének, pláne azok, akik közel voltak a hatalomhoz.
Nem tagadom, hogy ez a konstelláció valóban a gumigerincűeknek kedvezett.
De az az érdekes, hogy mivel pont ők voltak alkalmasak ellátni ezt a nagyon kényes pozíciót, ezért aztán sok tekintetben ők hajtották a legnagyobb hasznot, és pont ők tették lehetővé leginkább a normális, stabil életet.

Szóval ez a történelemben soha nem volt valami ideális, szép folyamat, sokszor inkább borzalmas. De sajnos enélkül még csak emberi történelem sem lenne, rég kihaltunk volna.

A párizsi merénylet erős érv az egyház behódoló magatartása mellett. A keresztények elviselik a CH provokálását, és nem bizonygatják harciasan az igazukat. Vajon mi lenne Európából, ha a katolikus egyház ellenállásra szólítana fel? Mi lenne Európából, ha a katolikus egyház arra biztatná a híveket, hogy minden erővel ragaszkodjanak a vallás tekintélyének megőrzéséhez, a vallási jelképek megszenteléséhez, és minden erővel tiltakozzanak a valláson esett sérelmek ellen, tehát semmiképpen se legyenek megalkuvók, behódolók, opportunisták? A CH elleni merénylet egy icipici kóstolót adott abból, hogy mi szabadulna el itt, ha az egyház nem volna az állam "utolsó csatlósa".

Szerintem ez eléggé olyan téma, amit nem igazán lehet idealizálná, akármennyire is jó lenne.
Maximum azzal lehet mentegetni, amit a Példabeszédek könyve ír: ökrök nélkül tiszta a jászol, de a gabona bősége az ökrök erejében van.

Tehát az egyház és az állam együttműködése egy szarkupac, de enélkül gabona sem lenne.

Attól tartok, ezt a világi hatalom unja meg előbb, és ők igyekeznek levetni magukról az egyház "képmutatását", és "egészséges életörömmel" gúnyolódnak a hipokrita, képmutató egyházon.
Sajnos ez egyenes út a pokolba.

egyetmondok 2015.01.19. 19:44:23

@Bell & Sebastian:
Ez a lap nem tenyészett tényezővé. A csőd szélén állt, nevetséges példányszámmal.
Persze, ki tudja, lehet valami nagy nemzetközi globális játszma is a karikatúrák mögött.

Ám ez mindegy is,a lényeg, hogy nem állítunk fel hivatalt, hogy milyen karikatúra jelenhet meg,meg milyen nem, s természetesen arról se dönthet a felettünk létező állami hatalom, hogy milyen kultúra degenerált,meg milyen kultúra nem degenerált.

Azt van rendben, de nagyon, hogy Ön,vagy én - ízlésünk, beállítottságunk,stb. szerint - ledegeneráltozhatunk bármikor és kedvünk szerint bármi kultúrát -- csak törvényt nem lehet erről hozni. Így van ez rendben.

egyetmondok 2015.01.19. 19:53:56

@Bell & Sebastian:
Az igaz, hogy a keleti kereszténység nem állt a világi hatalom,az állami hatalom elé, hogy erkölcsi oktatásban részesítse, hogy figyelmeztesse a hatalom alatt élők felé fennálló kötelezettségeire, ezért az ilyen helyeken a szabadság ügye nincsen könnyű helyzetben.
Ha így érti a reakciósságot, akkor igaza van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 20:09:23

@egyetmondok:

"...a lényeg, hogy nem állítunk fel hivatalt, hogy milyen karikatúra jelenhet meg,meg milyen nem, s természetesen arról se dönthet a felettünk létező állami hatalom, hogy milyen kultúra degenerált,meg milyen kultúra nem degenerált. Azt van rendben, de nagyon, hogy Ön, vagy én - ízlésünk, beállítottságunk,stb. szerint - ledegeneráltozhatunk bármikor és kedvünk szerint bármi kultúrát -- csak törvényt nem lehet erről hozni. Így van ez rendben." --- írod.

Ezt magad sem hiszed el. Vagy azért mondod, hogy másokat becsapj vagy azért, hogy védd, leplezd vele kicsapongásaidat, öncélú, önző önkényeskedéseidet.

A mai nyugati kultúra szarrá van tabusítva: a törvényekkel egyre jobban megtámogatott polkorrektizmus lassan, de biztosan olyan szintre zülleszti a kultúrát, a közbeszédet, mint a legbűzösebb ideológiai alapú totális diktatúrákban. Ez volna rendben?

egyetmondok 2015.01.19. 20:15:04

@annamanna:
Naná, hogy nem privilégium, s amikor a polgárság - a hűbéri korok igencsak kiterjedet alkotmányosságai közepette - kezdte a maga világát,autonómiáit alakítani, az sokat lökött azon, amiről beszélünk.
S persze,az egyház pont annyira emberi, mint isteni, tehát ott van minden, bármi, ami emberi bűn,hatalmaskodás, vér és háborúk. Hogyan lehgetne másként,nem?

Mégis: ez az európai politikai civilizáció, tehát a görögök,a római és majd a keresztény társadalom szervezési kísérletek állították elő azt az Európát,amely államok polgárai a leginkább tudtak megszabadulni a hatalmasoktól való félelmi helyzetből, leginkább tudták a felettük hatalommal bírókat akár hatalmuk odahagyására kényszeríteni, hogy vegyék komolyan, úgy értem morálisan komolyan hatalmi helyzetük kötelesség oldalát is, ne csak a dolce vitát (ami mindig volt,van és lesz).

Más politikai civilizációk, de mondhatunk egyszerűen más civilizációkat is (tán a kínai a kivétel,ha jól látom) ilyen folytonos morális igazoltságra a hatalmasokat nem tudta kényszeríteni. Szarkupac egyébként, persze az, de olykor jó lenne belátnunk, hogy érdemes erre a szarkupacra vigyázni, mert másoknak ennyi se jutott, jut és ennyi se jut majd a jövőben.

egyetmondok 2015.01.19. 20:36:22

@bbjnick:
Na,hát akkor a Charlie maga a super-not-political-correct beszédmód, nemde. Ott aztán nem volt taku-baku, ami a szívükön,a tollukon,de rendesen.
Akkor ? Hajrá Charlie-sok ? Picsába a tabukkal..., vagy azért Te például meg tudod mondani, hogy milyen tabuk lehetnek és milyenek nem ?

(Egyik esti sörözésünk során valaki felvetette, tetszett a felvetés nagyon, hogy ha Szabó Dezső karikatúrista lett volna, milyen rajzai lettek volna a svábokról, zsidókról....,nekem Szabó Dezső nagy kedvencem, s ha valakinek volt vitriolos tintája, akkor neki igen. A no-pc az kérem no-pc, nincsen mese..., vagy azt is korlátozza az állam ?)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.01.19. 20:49:35

A franciákról írt mondatokkal a szerző szépen jellemezte a fideszes újelitet - vajon sorok közötti megmondás volt?

(Aligha. Csak lő, nem céloz. :))

Nem is tudom, melyik póz a hülyébb: a fegyver csövétől biztos távolban kiposztolt "je suis Charlie", vagy a most kizárólag az esemény miatt megismert, amúgy le sem szart obszcén élclapocska fölötti háborgás.

kardos.g 2015.01.19. 21:04:28

@Holger Hartland: tévedés: 20 éve ismerem a Charlie Hebdo-t és nem most fogom megváltoztatni, amit eddig is gondoltam róla. Ott van pl. a Canard enchaîné nevű szatirikus lap, ami az egyik legnívóssabb politikai hetilap franciául. A szatírát, vicclap műfajt is lehet jól csinálni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 21:19:51

@egyetmondok:

Eszerint a kádárkor, a létező szocializmus is a szólásszabadság paradicsoma volt, mert a hivatalos ideológia peremén jól kiszámítottan egyensúlyozva tolhatta a hülyeségeit Hofi és a Ludas Matyiban rajzolhattak félmeztelen nőket a karikaturisták?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2015.01.19. 21:22:06

@kardos.g: Akkor a hozzászólásom első fele megáll? :) A második fele a nép közé dobott ing volt. Akciós. Vegyék csak! :)

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.19. 21:46:18

@kardos.g: Csak úgy kíváncsiságból kérdezem. Nem érzi magát találva az aristo nicknevű nagyonkonzervatív, nagyonbátor (valójában persze műkonzervatív szarkupac pojáca) írásában? Miért nem kommentálja az Önt ért kritikákat?

kardos.g 2015.01.19. 21:59:42

@Disznóvári: melyik írásról lenne szó?

egyetmondok 2015.01.19. 22:02:48

@bbjnick:
Miszerint ?
A szocializmus államhatalma (proletár)diktatúra volt, tehát a sajtó-,és szólásszabadság súlyos korlátozás alatt állt. (Más, alapvető szabadságok pedig egyáltalán nem is léteztek.)

Jean Sol Partre 2015.01.19. 22:09:32

@Bell & Sebastian: a transzcendentális helyébe? Az a kérdés, minek a helyén van a transzcendentális?

Jean Sol Partre 2015.01.19. 22:13:37

@Bell & Sebastian: hol van az leírva, hogy lehet-e többnejűség, hogy ehetünk-e marhahúst, ihatunk-e alkoholt? Hogy melyik nap dolgozzunk és melyiken ne?

Jean Sol Partre 2015.01.19. 22:15:24

@Bell & Sebastian: na ebben egyetértünk

Jean Sol Partre 2015.01.19. 22:18:24

@bbjnick: mennyiben hagyományos az, hogy szakmányban irtják a keresztényeket? gyerekeket, asszonyokat válogatás nélkül?

kardos.g 2015.01.19. 22:48:33

@Disznóvári: aristo-ból ez a téma előhozta a legalját. Eddig egész jókat olvastam tőle, de ez a mostani... Az a kisebbik baj, hogy úgy hivatkozik az írásomra, hogy saját projekcióival vitatkozik benne (ez viszonylag általános)... ennél sokkal kínosabb rá nézve a többi (nem-fehér és nem-felsőbbrendű-nyugati) népet, illetve kultúrát alpári "arisztokratizmussal" lenéző-lesajnáló retorikája, ami nyomokban se emlékeztet érvelésre. Észre se veszi, hogy performatív ellentmondásba kerül és saját példájával (attitűdjével) demonstrálja, milyen a világgyarmatosító pöffeteg-ember fenntarthatatlan világnézete, illetve a világ kirablásának kultúr-arisztokratikus megideologizálása. Pont arra szolgáltatott élő példát, amit cáfolni próbált (írásomat félreértelmezve, de az mindegy is) - lényegében önmaga karikatúráját produkálta. Pedig más témákban egész meggyőzőnek tűnt. Kár. Ja: nem veszem magamra a kritikát, mert nincs mit. Sehol se beszéltem pl a Nyugat bűnösségéről, hanem civilizációs felelősségről írtam és a világ gyarmatosításának mint a fogyasztói társadalom lényegének csupán része a (neo)kolonializmus. Amikor aristo bármit vesz, ami globális termék (és már szinte minden az), személyesen rabol ki embereket, ökoszisztémákat a világban. Ezzel tartja fenn jóléte és allűr-arisztokratikus elefántcsonttornya illúzióját, ideig-óráig.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 22:48:41

@egyetmondok:

Aszerint, amit állítasz, hogy a Charlie Hebdo működése bármilyen módon is cáfolná a polkorrekt uralmát. Amit nem volt tilos, azt a szocializmusban is szabad volt gúnyolni.

Korlátlan szólásszabadság soha nem volt és nem is lesz, mert nem lehet, nem kell hozzá nagy ész, hogy ezt bárki belássa. A probléma ott kezdődik, amikor ezt egy hatalom nem mondja ki nyíltan és nem határozza meg korrekt és egyértelmű módon a szabad szólás kereteit, hanem relativizál, bűvészkedik, manipulál, visszaél a jogokkal. Ilyen helyzetekben a társadalmi működés dekadenssé válik. A polgár vígan él abban a tudatban, hogy, ahogyan az deklarálva vagyon, az ő szólás- és véleménynyilvánításhoz való jogát semmi nem korlátozza, egészen addig, amíg egyszer csak egy falat nem talál maga előtt. A probléma nem az, hogy falak vannak, hanem az, hogy ezek a falak nem kiszámíthatóak, mivel nem egyértelmű értékek mentén vannak kialakítva, hanem esetegesen és folyamatosan változóan, ad hoc, magukat épp jól pozicionáló gazdasági, politikai, ideológiai érdekcsoportok nyomása alapján. Ami ma Európában történik, a konfliktusok ilyen mértékű megnövekedése és kiélesedése, az ennek a hatalomtechnikai gyakorlatnak a következménye.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 00:57:47

@egyetmondok: Megint csak oda lyukadunk ki, ha az államvallás korrelál a domináns magánvallással, sok üresjárat megtakarítható.

Mai eset: úgy magasztalják fel János Károlyt (a Franco -örökség alapkezelőjét), hogy magát Francot (és az Egyházat) lehúzzák. Libsi ártányok ármánya ez is, aminek virtigli USA az ősforrása.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 01:06:57

@Jean Sol Partre: Csak hallott a Szent Hagyományról? Elég sokáig, jól elvoltak a népek írás nélkül is. A számolás előbb alakult ki.

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:05:00

@annamanna: "Mi lenne Európából, ha a katolikus egyház arra biztatná a híveket, hogy minden erővel ragaszkodjanak a vallás tekintélyének megőrzéséhez, a vallási jelképek megszenteléséhez, és minden erővel tiltakozzanak a valláson esett sérelmek ellen, tehát semmiképpen se legyenek megalkuvók, behódolók, opportunisták"

Jézus földi helytartója Ferenc papa ÉPPEN EZT ÜZENTE.

Pofozkodna Jézus nevében!!! Szegyen-gyalazat

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:16:56

@ Kardos Gabor!

Lenne szíves idézni On mikor állt ki az alandoan gyalazott, megsertett Szcientológusok mellett!

1, Őket gúnyolják állandóan (lasd South Park),

2, egyébként teljesen tisztességes, becsületes híveit gyalázzák azonnal, minden ok nélkül (lásd Tom Cruise barmi filmjénél azonnal jönnek az ilyenek hogy fúj miben hisz)
3, Nemetorszag meg be is tiltotta hitüket.

Valahogy nem latom a Kardos feleket, hogy akkor is ilyen érzékenyek lennének.

Es ne jöjjön itt hogy de miben hisznek!
Semmi más különbség nincs mint a többi vallásnál!

1, Hulyeseg a hituk? Miert a beszelo csipkebkor, vagy a naponta megujulo 72 szuzlany mi?

2, Terjesztik hituket? Miert keresztenyek, mlomik talan nem? Utobbiak mai napig verrel es gyilkossaggal is!

3, UFO-k az isteneik? Miért az indiai csodás gépekkel repülő sőt a levegőben egymással harcoló többszázas istene miben más?!

4, Prófétájuk egy kétes hírű, író? Miért a gyereklányokkal házasodó harcos ugyan mi volt? Szent?
Vagy a Mormonoké aki "kalapból" olvasta ki az igét, de megismételni nem tudta, többféleképpen adta elő a szent iratokat mi volt, hanem egy "író"?

5, Anyagilag hasznot húznak? Miért a magyar katolikusok nem üzletelnek az állammal, nem csaltak adót állandóan a Bitang-kasszáikkal?!

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:21:16

@ kardos " Vagy miért nem holokauszttagadás annak letagadása, hogy az iraki háború népirtással járt és ezért az intervencióban részt vevő országok háborús bűnöket követhettek el, és így tovább. "

Lenne szíves idézni az amerikai előre kitervelt gázkamrás stb. népirtást kontra az iraki áldozatok többséget KIK IS ÖLTEK MEG?!

Mintha épp ugyanazok akik Párizsban is...

De igaza van a törökök népirtásairól mai napig nem lehet hivatalosan beszélni meg Németországban sem mert ...

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:27:48

@ Kardos "sokkal inkább a vallásszabadság, illetve a lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára."

Mi van?!

Angliaban mar a templomokról levetetik a Karácsonyi posztereket, mert számukra az sértő, hogy Jézus lenne a megváltó!

Az angol (nem brit) zászlót kirakókat támadják, hogy az sértő nekik (?!)

Saját vallási bíróik/ellenőreik járkáltak az utcán (másutt is az EU-ban!) es teljesen más vallásúakat molesztáltak, hogy hogyan viselkedjenek mert nekik nem tetszik.

Persze veszélyben van a hitük, aha. Ahogy azt Ön az elefantcsonttornyábol elképzeli.

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:32:18

@Bell & Sebastian: A Keselyű Három napja Robert Redforddal aztán abszolút nem erről szol.

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:36:02

@1000bocs: "Csak reálisan látja a világot, és aki parasztul viselkedik, és mellette lúzer, az nem bajnok és hős, csak egy lúzer köcsög. Még ha megütik, akkor is. Ha lelövik, akkor is. "

masik nickeden mar eloadtad masutt is ezt.

Szoval akkor Gondolom akkor nagyon tamogatnad Ha Bayer Zsoltot, vagy a Lovas István zeroolrencias illetőt a ultraorthodox zsidók agyonlőnék, hiszen amiket ellenük uszítottak.

Sot Bayer egyenesen azon sajnálkozott nem öltek meg eleget belőlük az orgoványi erdőben! A CH ilyet soha nem tett senki ellen!!!. Tehát SZERINTED azt érdemlik mindketten.

Lassuk van e gerinced?

Tehát akkor rendben neked ha a fenti két illetőt hasonlóan intéznék el a megsértettek mint a francia esetben?

Vagy akkor nekiállnál mocskosan zsidózni, hogy fúj ezek ölik az igaz Fidesz magyarokat?!

Egyszerű igen nem választ ha van gerinced! (persze el is tunhetsz a válasz elől)

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:43:32

@annamanna: Azert legyel tisztesseges es valld be, hogy az atlag ember "keri" azokat a lepeseket!

Ha nalunk lett volna olyan tamadas (vagy ez a parizsi) a magyar millios tuntetessel kovetelte volna azokat az amcsi lepeseket a biztosag erdekeben!

Eleg megnézni, hogy nálunk az nem volt soha probléma es Orbán mar ugrott azonnal a bevándorlók ellen! Pedig semmi nem történt es azonnal ezt várta a pirezeket is utáló magyar nép.

Na most gondold meg mit kérné a nép ha nálunk lett volna!

Lásd meg kisgyerekek kabszer tesztelése a suliban mert fel a nép tőle (szénné iszza az agyat a gyerek, vagy azzá bagózza a tüdejét az kóser, az mehet hisz trafik is lehet a suli mellett ugye) !!! Ilyen a valóban hatalmas kábszer problémában sínylődő USA-ban se merülhetne fel! Nálunk igen.

Szóval nem jatsszuk már magunkat!

igazi Ténytár 2015.01.20. 04:51:15

@annamanna: Szinten emlékezz, hogy lehet Busht utalni jogosan, de egyszerűen az amerikai lakossag miatt nem tehette meg hogy nem ut vissza a tamadas utan.

Utólag persze mindenki okos, az amcsik is, de akkor (plusz ujravalasztasakor) ezt akartak. Lasd meg Obama ünneplését a likvidálás után, pedig az mar 10 evvel később volt, amikor mar a humoristáik is poénkodhattak az egész tragédiával stb.

Vagy barmi repülési szigorítás. Persze idegesítő, túlzás, de a nép az ami kiköveteli, mert ha meg egy eset történik azonnal pánikol es felelősöket keres a saját oldalon is, hogy de miért nem védték meg őt!

igazi Ténytár 2015.01.20. 05:01:12

@Maretz: "De az a tény, hogy x millió ember kiáll egy olyan lapért, amit soha nem olvasott, csak mert a véleményformáló gárda épp ezt a szlogent harsogja nekik, nos ez pont annak a beteg és immungyenge társadalomnak a lelete, amelyre Kardos úr a fentiekben rámutatott..."

NEM, totalis felreertese! A francia nem birkanep mint mi! Azert alltak ki, hogy megmutassak nem a tobbseg fog felelemben elni azert hogy egyes eroszakosak mit tartanak sertonek!

Ugyanezért vettek 5 milliós példány számban, nem pedig fideszmagyar módra az állam küldte ki mindenkinek, vagy írtak elő, hogy az alkalmazottaknak hogy el kell menni cöf tüntetni ...ize .... sorba kell állni!

Persze elhiszem, hogy a híres megalkuvó magyar mentalitással (ezert tehet ugye meg a fidesz is barmit, ezert röhöghet az emberek képébe, Szijjarto, Rogan stb a családom adta a 100 milliót dolgaival) ez érthetetlenen a Kardos úrnak is.

Persze azt is el kell ismerni, hogy a vilagban sokan csak DIVATBÓL tettek a kiállást, nem igazi liberális elbol. De az sem a médiátirányítótudjukik miatt van hanem mert cool (pl. hidegvizes baromság. Pun intended ;-))

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2015.01.20. 07:10:37

Azért tegyük hozzá a szólásszabadság bástyájánál, a Charlie Hebdo-nál, is előfordul, hogy kirúgnak valakit, ha rossz valláson kezd gúnyolódni:

alfahir.hu/megjegyzest_tett_a_zsidokra_azonnal_kirugtak_a_charlie_hebdo_karikaturistajat

Maurice Sinet, a Siné művésznéven publikáló anarchista-ateista karikaturistalegenda, a Charlie Hebdo akkor 79 éves veteránja erre a következőket írta: „Jean Sarkozyt, a papa büszke fiacskáját, aki már az UMP tanácsosa, szinte megtapsolták a robogós cserbenhagyási ügye végén. Az ügyész még a felmentését is kérte! Fontos tudni, hogy a panaszos egy arab! De ez még nem minden. Most jelentette be, hogy mielőtt elveszi feleségül a menyasszonyát, aki zsidó, és a Darty lánc alapítóinak örököse, áttér a zsidó hitre. Sokra fogja vinni az életben a kissrác!”

Az utolsó mondat miatt egy újságíró kollégája, a Nouvel Observateur-ös Claude Askolovitch az RTL rádiójában antiszemitizmussal vádolta meg Sinet-t. Ezután kemény vita bontakozott ki a CH szerkesztőségén belül is. A lap főszerkesztője végül felszólította Sinet-t, hogy kérjen bocsánatot a Sarkozy famíliától, de ő erre csak annyit mondott: "inkább levágnám a tökömet."

Sient-t ezek után nem sokkal lapátra tette a főszerkesztő, aki nem nyugodott bele ebbe, és munkaügyi pert indított, amit 2012-ben meg is nyert. A Charlie Hebdónak 90 ezer eurót kellett kifizetnie.
Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2015.01.20. 07:14:02

@igazi Ténytár:

Eddig csak az derült ki, hogy a mostani tüntetőket, és tüntetéseket pénzelik vadul, a Norvég pénzekből, és Soros alapítványokból, hogy a külföldi érdekeknek és lobbinak megfelelő, az országot kiárusító hazaárulók kerüljenek kormányra.

Ezekről beszélsz ?

egyetmondok 2015.01.20. 07:32:06

@bbjnick:
" Aszerint, amit állítasz, hogy a Charlie Hebdo működése bármilyen módon is cáfolná a polkorrekt uralmát. Amit nem volt tilos, azt a szocializmusban is szabad volt gúnyolni. " --

Sőt, olyan is volt,amit kötelező volt gúnyolni, emlékezhetsz, a nyugatnak órái vannak, a kapitalizmus megbukott,stb. Sőt, az volt, hogy kiosztották azt is, hogy a nagy nyilvánosságban ki gúnyolhat és ki nem, ami adott esetben egyébként nem rontotta egy-egy megszólaló szólásának akár a művészi teljesítményét (jelentek meg olyan karikatúrák, amelyek komoly színvonalat képviseltek, voltak humoristák, akik színvonalasan művelték az egészet).

De hogy ez sajtó,vagy a szólás,a vélemény nyilvánítás szabadsága lett volna ? Dehogy, erről szó sem volt, egy pillanatra sem.

Azzal egyetértek, hogy korlátlan szólásszabadság nem volt soha, pont ezért nem értem, hogy miért kell egyáltalán a korlátlan szabadságok ellen küzdeni, nem csak a szólás szabadságára igaz ez,hanem minden másra is, a piacéra is, a sajtóra is,stb.,stb. Ma is van mindenféle korlát, és ez helyes.

" A probléma ott kezdődik, amikor ezt egy hatalom nem mondja ki nyíltan és nem határozza meg korrekt és egyértelmű módon a szabad szólás kereteit " --

ez nem probléma. Ha a hatalom így tenne, pont a cenzúrát vezetné be ugyanis.

Bőven jobban járunk, ha a cenzúra nélküli világban kell olykor nem is kicsit küszködnünk relativizációkkal, ocsmányul gyalázatos beszédekkel, rajzokkal, akár az ilyenekre adott még sunyibb válaszokkal, mintha a diktatúra államának cenzúrája ellen kéne menni. Beszélni, vitázni, akár egymást anyukáinkba elküldeni mindig bőven jobb, mint fegyvereket szerezni, és megindulni a saját államhatalmunk ellen. Ezt talán megtanulhattuk a történelmünkből.

egyetmondok 2015.01.20. 07:38:54

@Bell & Sebastian:
Nem olyan nehéz elképzelni és megfogalmazni ideális közösségi állapotokat.
Mindenkire kötelező törvényt nehéz az ilyenekről hozni.

bölcsészmérnök · http://pillanatkep.blog.hu/ 2015.01.20. 08:03:38

@annamanna:
Az emberiség válaszút előtt áll.
Az egyik út a kétségbeeséshez és a végső reménytelenséghez vezet, a másik a teljes pusztuláshoz.
Imádkozzunk, hogy sikerüljön a helyes utat választani!
enigmachronicle.com/wp-content/uploads/2014/10/orwell-scott-stantis_sm.jpg

Virág et. 2015.01.20. 08:40:03

@kardos.g: Eh. Straw man argument. Hol állítottam én azt, hogy az "a jogállam, hogy mondvacsinált hivatkozásokkal a sajtószabadságra ÉS a terrorveszélyre korlátozzanak alapvető szabadságjogokat" ?

Ilyet sehol nem írtam. Azért nem reagáltam a becopyzott részre, mert azzal egyetértek, ott nincs mit kommentelni. Érzékenyek vagyunk picit? Minek írunk akkor blogra, tessék az íróasztalnak, az nem kritizál.

Annyit írtam (ha nem jött volna át, pedig elég rövid és érthető is), hogy a je suis Charlie nem a lap tartalmával való azonosulást jelenti, hanem azt, hogy akármekkora szemét is volt az a lap, törvényesen működött és - még a rossz - újságírói, hecclap-szerkesztői munkának sem lehet "kritikája" a kalasnyikov.

"Arról a brutálisan ostoba csúsztatásról nem is beszélve, miért kéne bármilyen szinten azonosulni a sárlizmussal ahhoz, hogy hogy elítéljük a merényleteket vagy kiálljunk a valódi sajtószabadságért (aminek egyelőre az ellenkezőjét látjuk a gyakorlatban, a globálmédiában)."

Straw man megint. Hol írtam, hogy KELL. Azt írtam, hogy aki kiírta magára, az erre gondolt, ezért írta ki. Dacból, ha úgy tetszik. Csak azért is.
Nem pedig valami azonosulás miatt a hecclap tartalmával vagy a "sárlizmussal" (akármit is jelent, feltehetően semmit, mivel most találtad ki), mert erről szó nincs, ilyet senki nem állított. Mármint rajtad kívül, bizonyíték vagy legalábbis bizonyítási kísérlet nélkül persze.

Virág et. 2015.01.20. 08:44:20

@1000bocs: Ha az anyázáson tovább lépsz, akkor kapsz majd rednes választ. Ameddig személyeskedni tudsz, addig többre ne számíts.

"Csupán a te "logikád" szerint írtam olyat, amit nem írtam. Azzal vitatkozol, amit senki sem állít."

Valóban, csak ennyit írtál:

"Csak hogy értsed, akinek Charlie-val baja van, az nem a szólásszabadságot vagy a sajtószabadságot támadná. Csak reálisan látja a világot"

Tehát akkor a Kouachi-fivérek reálisan látták a világot. Vagy nem volt bajuk a Charlieval, de akkor meg nem értem, minek lőtték le az egész szerkesztőséget.
Valóban, olyannal vitatkozok, amit nem is állítasz.

Göntér László 2015.01.20. 08:50:34

Egyetértek Kardos Gáborral. Szerintem is az a cél, hogy korlátozzák a szabadságjogokat úgy, hogy közben a sajtószabadság és a terror elhárítás zászlaját lobogtatják. A szólásszabadságot én is fontosnak tartom, ezért összefoglaltam az erről alkotott ismereteimen alapuló véleményemet, íme:
ktkj.blog.hu/2015/01/12/szolasszabadsag_550

egyetmondok 2015.01.20. 08:51:23

@bbjnick:
Ja.értem. Sőt, a Tiédet is.

mrwhite 2015.01.20. 09:16:22

Ez igy totalis csusztatas, tipikus konzervativ hiszti. Nem arról van szó, hogy mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Hanem, hogy higgyetek amiben akartok, és mi is abban hiszünk amiben mi akarunk. Én nem mondom meg, hogy te miben hihetsz, és te sem mondhatod meg, hogy én mit gondoljak bármiről. Akár a te hitedről azt, hogy az baromság, mese, science fiction. Nem értem, hogy ez miért annyira bonyolult.

I_Isti 2015.01.20. 09:22:10

Most akkor lássuk, mit mondanak a fundamentalista keresztények.
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a keresztény fundamentalizmus azt jelenti, hogy elkezdjük komolyan venni a Bibliát, nem véresen komolyan, hanem csak úgy, mintha Isten beszéde lenne. Ha a Biblia Isten Igéje, akkor ugyanúgy, ahogyan egy ember beszéde szól valakihez, és nem szól sok másokhoz, a Biblia is szól valakihez, és nem szól másokhoz. Ez ilyen roppant egyszerű dolog. A keresztény fundamentalizmus nem azt jelenti, hogy tudományos tények helyett hiszünk a Bibliában, hanem pontosan azt, hogy a tudományos kutatáson túli kérdésekben adunk mindenek előtt igazságot a bibliai kinyilatkoztatásnak.
Például ha a Biblia azt mondja, hogy van úgynevezett "bűn", akkor a keresztények nem állítják azt, hogy nincsen "bűn". Ha a Biblia azt állítja, hogy mondjuk bűn az újszülött csecsemők élve elégetése, és utána a húsuk megevése, akkor ezt elfogadjuk, és nem öljük meg a kisbabánkat, és nem eszünk a húsából. Ha a Jézus Krisztus azt mondja, hogy bűn "parázna kívánság okáért" nőre tekinteni, akkor ezt úgy értelmezzük, hogy nem nézegetünk nőket "parázna kívánság okáért" - pl nem nézünk pornófilmet és vigyázunk a szemünkre a világi hírportálok nyitóoldalán. Ha Jézus Krisztus azt mondja, hogy "vesztek erőt, minekutána a SzentLélek eljő rátok", akkor várunk a Szentlélekre, és veszünk erőt, amikor eljön ránk, és tanúvallomást teszünk Jézus Krisztus feltámadásáról.
Tehát egy keresztény fundamentalista - mint mondjuk én - az élet kérdéseire a választ nem drogfüggő (a cigaretta is az) értelmiségiek írásaiban keressük, hanem a Bibliában - még akkor is, ha kifejezetten csak azért, hogy a szétzilált emberiséget oldalbabökdösse - Isten támaszt akár nikotinfüggő értelmiségieket is, ha kell.

Röviden, egyszer "Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.
És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?"

- a zsidó kultúrának szerves része volt az, hogy ismerték a bűn fogalmát, és ismerték azt az egyetlen módszert, ahogyan a bűn kordában tartható, és a következményei kezelhetők. Konkrétan úgy hitték - és ebben nagyjából igazuk is volt - hogy az ember bűnei, titkos bűnei okozzák - különösen ha korai - a halálát.
Amikor tehát Pilátus legyilkoltatta a katonáival azokat a zarándokokat, akik pontosan azért igyekeztek Jeruzsálembe, hogy az áldozatuk bemutatása által megtisztuljanak a bűneiktől, akkor ezt az eseményt úgy értelmezték, hogy ezek az emberek annyira bűnösök voltak, hogy Isten még azt sem hagyta, hogy az áldozatukat bemutassák, és ezáltal további egy évre elkerüljék a bűneik miatt kijáró büntetés kiszabását. Jézus azonban _nem_ így értelmezte ezt az eseményt.

"Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek."

"Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?

"Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek."

Jézus Krisztus a legnagyobb próféta. Ha ő azt mondja, hogy azok az emberek, akikkel ezek az események történtek _nem_ voltak bűnösebbek minden más jeruzsáleminél, és _nem_ voltak bűnösebbek minden más galileainál, akkor ez tény.

Viszont ezek az események Jézus magyarázata szerint úgynevezett "jelek": előképei egy olyan bekövetkezendő katasztrófának, amelyben _minden_ meg nem tért jeruzsálemi, és _minden_ meg nem ért galileabeli el fog veszni!

Még egyszer: egy zarándokcsoportot megöltek, a vérük összekeveredett az általuk feláldozni kívánt állatok vérével, és egy nevezetes jeruzsálemi épület - egy torony - összeomlott maga alá temetve és megölve az ott tartózkodó embereket.

Ezek után lehet csodálkozni azon, hogy 70-ben, megostromolták Jeruzsálemet a rómaiak, elfoglalták, a zsidók nagy részét a _Templomban_ (a Templom volt az áldozatok bemutatásának egyetlen legitim helye!) megölték, gyakorlatilag egész Jeruzsálemet lerombolták, és aztán egészen 1948-ig nem volt zsidó állam, és Templom meg máig nincs.

Jézus PONTOSAN ezt mondta!

(Azok a zsidók, akik megtértek, a hagyomány szerint elhagyták Jeruzsálemet az ostrom szünetében, és megúszták a vérengzést!)

Európa kettőezer éve hallgathatna az evangéliumra, kettőezer éve próbálkozik Isten azzal, hogy meggyőzze az európaiakat, szemmel láthatóan csak részben sikeresen. A zsidókkal Isten ezerötszáz évet foglalkozott, pedig sokkal kedvesebbek voltak a szemében - persze az atyáik miatt - mint az ajrópaiak.

Tehát a Charlie Hebdo nevű szennylap elleni merénylet keresztény értelmezése a következő: a lap meggyilkolt munkatársai bűnösebbek voltak bármely párizsinál, vagy bármely európainál?

"Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek."

I_Isti 2015.01.20. 09:24:19

Mivel az ajrópaiak nem hajlandók erkölcsi téren önkorlátozni _magukat_ - vagyis felszámolni az _erkölcsi_ liberalizmust, beleértve a melegházasság, fajtalanság támogatását - ezért könnyen lehetséges, hogy Isten ki fogja szolgáltatni Európát és népeit a keresztény hit legnagyobb antitézisének: az iszlámnak. Pontosan úgy, ahogy azt egy nikotinfüggő cinikus értelmiségi merénylet napján megjelent könyvében leírta!

Akkor aztán lehet visszasírni a kereszténység erkölcsi parancsait - ui a Biblia nem mondja azt az európaiaknak, hogy öljék meg a melegeket, meg öljék meg a másként gondolkodókat, a paráznákat, a liberálisokat, a biciklistákat satöbbi, a korán hívei viszont pontosan így cselekszenek!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 09:24:37

@egyetmondok:

Ahhoz képest elég durván zagyválsz.

Elismered, hogy korlátlan szólásszabadság nem létezik és nem is létezhet, de tiltakozol annak törvényi szabályozása ellen, mert az cenzúra volna. De ha azt belátod, hogy korlátlan szólásszabadság nincs, akkor azt is látnod kellene, hogy cenzúra mindig-mindenütt létezik. A szólásszabadság törvényi szabályozása, ahogy keretek közé szorítaná a szabad szólás jogát, ugyanúgy keretek közé szorítaná a cenzúrát is. Ma mindkettő szabályozatlan: önkényes, esetleges, kaotikus. A jelenleg egyre élesebben és egyre durvábban jelentkező társadalmi feszültségeknek és konfliktusoknak éppen ez az egyik kiváltó oka...

Jean Sol Partre 2015.01.20. 09:37:15

@Bell & Sebastian: a Szent Változás próbálja elsöpörni, nagy a harc és mindkettőnek van igazsága, azt se tudjuk, kinek drukkoljunk inkább.

bölcsészmérnök · http://pillanatkep.blog.hu/ 2015.01.20. 09:38:25

Már megint egy nagyon jó írás Kardos Gábortól!

A tömegmédia hihetetlen hatékonysággal képes hülyíteni az embereket. Téves az a felvetés, hogy két lehetőségünk van csak, azaz a Kouachi testvérek vagy a Charlie Hebdo oldalára állhatunk csak. El kell utasítani a média azon nyomását, ami a két szélsőség közötti választásra akar kényszeríteni. A terroristák elítéléséből ugyanis nem az következik, hogy azonosulnunk kell a Charlie Hebdo provokációival. Állhatunk a tolerancia, a békés egymás mellett élés és kölcsönös tisztelet oldalán is, mindkét szélsőségtől távol tartva magunkat.

egyetmondok 2015.01.20. 09:39:56

@bbjnick:
" A probléma ott kezdődik, amikor ezt egy hatalom nem mondja ki nyíltan és nem határozza meg korrekt és egyértelmű módon a szabad szólás kereteit " -- ez a Te véleményed.

Nézzük,mit lehet ezzel kezdeni. Tegyük fel, hogy a hatalom nyíltan és egyértelmű módon meghatározza a szabad szólás kereteit, tehát képzeljük el azt a törvényt, amely erre alkalmas. Mi is lesz ?

Én karikaturista vagyok, újságíró,blogger,stb.
1. Fogom a művemet, és elsétálok a (már bocs) az Állami Keretmegállapító Hivatal illetékeséhez, bemutatom, majd kapok rá egy pecsétet, hogy megjelenhet / nem jelenhet...?
2. Vagy minden további nélkül bármi megjelenhet, ám ha az sért valakit, akkor annak törvényi lehetősége van ellenem pert indítani, és majd egy bíró eldönti, hogy a kereteken belül avagy kívül voltam az alkotásommal ?

Ha az utóbbira gondolsz, akkor nyitott kapukat döngetsz, mert ez van ma, sőt, vannak akik azt mondják, hogy ez a szabályozás,az itthoni túlzó, túl szigorú. (Az első variáció, a hivatal, a nyílt diktatúra,nemde ez világos.)

Továbbá látni illik, hogy a második variáció esetén a hatalom egyáltalán nem döntötte el konkrétan és egyértelműen a "kereteket", hiszen a bíró dönthet így is, meg úgy is.

Szerinted van még egyéb varia? Mert szerintem nincsen.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 09:46:29

@Jean Sol Partre:

Az én meglehetősen sekélyes ismereteim szerint az iszlám radikalizmus szellemi táptalaja a vahabitizmus, egy XVIII. századi muszlim szektás mozgalom. Ez annak idején futótűzként terjedt az iszlám világban, hívei a vallás megtisztítását, a Korán eredeti tanításához való visszatérést hirdették és aki vitába szállt velük vagy ellenállt nekik, azt kegyetlenül lemészárolták. Városokat, fél országrészeket irtottak ki, a Török Birodalomnak hatalmas erőfeszítésébe került, hogy megfékezze őket és visszaszorítsa oda, ahonnét jöttek, az Arab-félsziget belsejébe. Itt törzsi keretek között élt tovább a vahabitizmus egészen a huszadik század elejéig, amikor a britek felfegyverezték őket, hogy a Török Birodalom ellen harcoljanak. Időközben olajat találtak az Arab-félszigeten, így a briteknek és az amerikaiaknak érdekük volt, hogy olyan hatalom uralja a területet, amelyik velük hajlandó együttműködni. Így jött létre Szaúd-Arábia, ami máig egy vahabita állam (és máig együttműködik az USÁ-val). A modern iszlám radikális mozgalmak jelentős része így vagy úgy Szaúd-Arábiához kötődik vagy Szaúd-Arábia támogatja...

kardos.g 2015.01.20. 09:48:13

@Virág et.: Azért remélem a VAGYOK (je suis) jelentésével nagyjából tisztában vagy... Esetleg próbáld kimondani párszor a "Charlie vagyok" helyett a "Hitler vagyok", "straw man vagyok" vagy "hülye vagyok" mondatok ismétlését, hátha kiderül, hogy ez azonosulást jelent és nem csúsztatás ennek feltételezése:)

Jean Sol Partre 2015.01.20. 09:51:07

@bbjnick: akkor most jön az a rész amikor rizsázol?
Hogy jön ez ehhez?:

"ez a krízishelyzet világosan megmutatja, hogy az iszlám radikalizmus, ez a szélsőségesen agresszív és primitív eszme, szellemileg és erkölcsileg magasabb rendű, azaz, erősebb, mint a válasz, a sárliendóizmus, amit Európa képes rá adni."

kardos.g 2015.01.20. 09:54:51

@igazi Ténytár: ott tanultam, Párizsban éltem több mint tíz évig... lécci, ne mutasd be nekem a franciákat. Sajnos épp az utóbbi évtizedben globalizálták őket birkákká. A demonstráció amúgy náluk össznépi rituálé a forradalom óta, de az egy másik kérdés. Most rendesen bekapták a horgot.

Virág et. 2015.01.20. 10:16:10

@kardos.g: Ez brilliáns logika. Tehát az az érved, hogy mivel a je suis Charlie azt jelenti, hogy Charlie vagyok, ezért tehát aki ezt kiírja magára, az azonosul a CH teljes tartalmával, ... mert ... mert ... nyelvtan! Az teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki ún. szolidaritásból írta ezt magára, mert ... ööö .... izé .... nyelvtan!

Aki kiírta magára, hogy je suis Ahmed, az pedig a tragikusan elhunyt muzulmán rendőr teljes életével azonosul, nem pedig azzal, ahogy az befejeződött, nem azzal szolidáris, hogy mi történt a támadás napján, hanem úgy globalice mindennel, ami Ahmed. Pl. ha szerette a focit, de utálta a triatlont Ahmed, a rendőr, akkor aki kiteszi, az is kötelezően hurrogni fog majd, ha legközelebb egy aljas triatlonistát lát.

Rendben, nincs több kérdésem. Ilyen szellemi magasságokba már nem tudlak követni.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 12:31:07

@igazi Ténytár: Tényszerűen nem erről szól, mert elemzéssel, adatbányászással foglalkoztak. Ezek meg agykutatók voltak. A hatást most elemzik, eddig pozitívnak tűnik.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 12:36:33

@Jean Sol Partre: A hagyománytisztelet nem azt jelenti, hogy eleve kizárt a progresszió, inkább fontolva haladás a pontosabb rá.

Mindegy is, mert a tőkedarwinizmus által teremtett ideológia mellékterméke a tudományos libsizmus, ezzel vonják be a szaros madzagot. Mire bekapja a nép, sajnos már késő.

Jean Sol Partre 2015.01.20. 12:40:26

@Bell & Sebastian: ez így ebben a formában igaz.

De nem is innen indultunk ki. Hagyományból is van annyi, mint a tenger, melyik az igazi és miért? És ami másnak hagyomány, az nekem mi?

Bell & Sebastian 2015.01.20. 12:44:41

@bölcsészmérnök: Ez tipikusan keresztény, a középen állás, vagy harmadik utasság. Ami még véletlenül sem semleges hozzáállás, inkább kiegyensúlyozottan szélsőségektől mentes.

Csakhogy mára a legtöbb keresztény a libikóka balján csücsül géppisztollyal a nyakában, ahonnan nézve egy hardcore-oldschool kruzifixált "szélsőjobbos".

Bell & Sebastian 2015.01.20. 12:48:14

@Jean Sol Partre: Természetesen a szakrális- az igazi, amit Szent Hagyománynak nevezünk.

A legjobb példa rá a Szentkoronatan. Nem sűrűn emlegettetik, "csak" szellemében cselekszik Pártunk és Kormányunk. Ami jó leend összes magyari népeknek.

Jean Sol Partre 2015.01.20. 13:01:59

@Bell & Sebastian: ha csak úgy nem

1000bocs 2015.01.20. 14:06:00

@Virág et.:
"Ha az anyázáson tovább lépsz, akkor kapsz majd rednes választ. Ameddig személyeskedni tudsz, addig többre ne számíts." - Charlie stílusban szóltam hozzád. Megállapíthatod, hogy ez a stílus más számára sértő vagy sem. Köszönöm hogy segíthettem. (egyébként meg ne szívd mellre, ők a Te hőseid, nem az enyémek)

"Tehát akkor a Kouachi-fivérek reálisan látták a világot."
Igen kérlek, reálisan látták, mekkora egy paraszt ez a szerkesztőség. Az ingerküszöbük és a válaszaik nagyon eltérnek az ízlésemtől, de ez van. Én korábban is szidtam a bevándórlókat a civilizációs különbségek miatt, Ti pedig imádjátok őket, "A MÁS AZ SZÉP" nem az én jelszavam, rémlik?

Megkönnyebbülnél, ha kimondanád hogy ostoba bunkó dolog amit ez az újság művel. Nem kellene minden válaszban arra tolni a beszélgetést, hogy a terrorista persze. Mondjuk, értem én. Ilyenek a hőseitek, ez van. Te vagy a Charlie, nem én. Én szégyenleném, mondjuk.

1000bocs 2015.01.20. 14:18:59

@igazi Ténytár: "masik nickeden mar eloadtad masutt is ezt." - Tévedsz. A mandineres nickem ez, máshol meg nem kommenteltem már nagyon rég. Egyébként mindegy.

"Sot Bayer egyenesen azon sajnálkozott nem öltek meg eleget belőlük az orgoványi erdőben! A CH ilyet soha nem tett senki ellen!!!. Tehát SZERINTED azt érdemlik mindketten."

Nem forog a kerék. Senki nem beszélt arról, mit érdemel a Charlie azért, mekkora paraszt. Amikor az agymosott tömeg az Ice Buckett Challenge helyett Charlie lesz egy napra, akkor halkan megjegyzem: a részvétem az áldozatoké, de nem vagyok Charlie, mert ateistaként is szégyenlem ezt a hozzáállást. Nekem a humor nem a valaki seggéből kiáll valami szinten kezdődik. De ez van.

Mióta a mainstream kitalálta hogy a Charlie miatt nem részvétet emleget, de szabadsáharcot szimulál, ellenállást fejt ki a semmi ellen, azóta pedig arról írok a DÖGEVŐ NEM SZIMPATIKUS ÁLLAT. Merugye' itt elég erőssen a más halálából hasznot húzás folyik még a csapból is.

Ez nem tetszik, ezért terroristáztok állandóan.
A Bayer sem szimpatikus ha bunkó, az megvan?
A terrorsita is köcsög, ha lövöldözik.
És a Charlie is az, ami. Nekem nem hős, nem példa, és nem harcosa semminek. A jogállam biztos fedezékéből játszó forradalmár lúzerek, akik imádnak mocsokban hemperegni. Most megszívták, de ettől a munkásságuk még ugyanaz.

Ja, és degeszre keresik magukat a társaik hulláján. 7 éves forgalmukat csinálták meg egy szám kiadásával.

Vagy a mostani számokat ingyen adják, a szólásszabadság melletti kiállás, és a részvét miatt? Vagy esetleg a mostani kiadás TELJES HASZNÁT a hozzátartozók családja kapja. Vagy legyen még nagylelkűbb: a TELJES HASZNOT AZ ŐKET VÉDŐ ÁRTATLAN RENDŐRÖK CSALÁDJA KAPJA?

Na ugye. Rendes gyerek ez a Charlie.
Csak nem az én hősöm.

Virág et. 2015.01.20. 15:05:31

@1000bocs: "Charlie stílusban szóltam hozzád."

Csak hát én nem vagyok sem politikus, sem celeb, sem egyéb közszereplő, sem ideológia, világnézet, párt. A magánszemélyekkel szemben, ahogy te írsz, az nem CH stílus, hanem konkrétan becsületsértés. Ha Lázár vagy Papcsák lennék, feljelentenélek. De nem vagyok ennyire NER-kompatibilis.
Egyébként a CH-t is fel lehetett volna jelenteni, meg is tették sokan. Ez rendben is van, majd a hatóság eldönti, hogy mi lesz a vége. Lelőni őket, na azt nem lehet. Téged sem, akármekkora bunkóságot is írsz.

"Igen kérlek, reálisan látták, mekkora egy paraszt ez a szerkesztőség. Az ingerküszöbük és a válaszaik nagyon eltérnek az ízlésemtől, de ez van. "

Csakhogy pont a válasz mikéntje a nem mindegy. Erről szól az egész, a válaszról, azaz ti. arról, hogy lemészároltak 12 ártatlan, fegyvertelen embert.

"Ti pedig imádjátok őket"

Imádni =/= nem gondolni, hogy ők felelősek mindenért. Különösen, hogy a Kouachik nem bevándorlók. A felmenőik, azok igen, ők maguk született franciák.

"Megkönnyebbülnél, ha kimondanád hogy ostoba bunkó dolog amit ez az újság művel. "

Akkor nagyon megkönnyebülhettem már rég, mert ezt ezerszer leírtam. A CH egy bunkó, alja szennylap, amit én soha nem olvasnék. Kb. ezzel indítottam itt is, de más posztok alatt is.

Ennek ellenére, ha valaki lelövi az alja szennylap szerkesztőségét egy ostoba rajz miatt, akkor én az alja szennylappal vagyok szolidáris és nem az érzékenységében megbántott kalasnyikovossal. Nem kívánom, de ha a kurucot éri hasonló támadás, akkor a kuruccal leszek szolidáris. Mert a legostobább hecclap írói sem érdemlik ezt.

1000bocs 2015.01.20. 15:48:31

@Virág et.:
"Csak hát én nem vagyok sem politikus, sem celeb, sem egyéb közszereplő, sem ideológia, világnézet, párt." - értem, de megbántódhatsz és megsértődhetsz, de a vallásos ember nem. Milyen kényelmes vélemény, miért nem lepődöm meg?

"Csakhogy pont a válasz mikéntje a nem mindegy."
Azt nem is vitatta senki. Olvass vissza. A semmivel vitatkozol, hogy az érvekkel ne kelljen.
Senki nem állította, hogy a gyilkosság elfogadható válasz.

"...mert ezt ezerszer leírtam." - akkor miért rugozól azon ha én is leírom? Ha leírom hogy mi a véleményem Charlie-ról, miért kell rögtön a terroristákra terelned a szót?

Arról van szó, hogy mit képvisel a Charlie. Erről sokaknak lesújtó véleménye van, erre meg ugrasz, hogy de ettől még nem lehet lelőni őket. Amit nem is állított senki, de Charlie-ról sikeresen elterelted a szót.

Jean Sol Partre 2015.01.20. 16:10:06

@1000bocs: " megbántódhatsz és megsértődhetsz, de a vallásos ember nem"

mindenki megbántódhat és megsértődhet. De még sértettségében sem ölhet.

A CH nem volt hős, csak egy vacak szennylap provokatív viccekkel. Hős akkor lett, amikor először életveszélyes fenyegetést kapott és felgyújtották az irodájukat. Ha ugyanis akkor meghátrálnak, akkor precedenst teremtenek, onnantól nincs megállás, a terroristák bármilyen nekik nem tetsző véleményre fenyegethetnek. Ha úgy tetszik, a tahók védték meg a szólásszabadságot. Azt gondolom, nem akartak ők hősök lenni, talán meg sem érdemelték, hogy azok legyenek. De a terroristák mégis hőst csináltak belőlük. Bunkó karikaturistákat akartak lemészárolni, mégis a szólásszabadságot támadták meg, nem nézték meg az útmutatót a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Allah majd elszámol velük ezért.

Virág et. 2015.01.20. 16:37:35

@1000bocs: " értem, de megbántódhatsz és megsértődhetsz, de a vallásos ember nem. "

Miből gondolod, hogy én nem vagyok vallásos ember? És már miért ne bántódhatna meg a vallásos ember is, csak annak nem az a módja, hogy lelövöm azt, aki megbántott. És aki mégis ezt a megoldást választja, az nem látja reálisan a helyzetet, az egy idióta.

"Azt nem is vitatta senki. Olvass vissza. A semmivel vitatkozol, hogy az érvekkel ne kelljen.
Senki nem állította, hogy a gyilkosság elfogadható válasz."

Ha az alapját, a morális alapját helyesled, hogy ti. jól, reálisan látják a világot, csak picit túlreagálták, azzal maszatolod a felelősségüket. Nem látják reálisan a világot, elvakultak, agymosottak. Ehhez amúgy még joguk is lenne, hülyének lenni szabad, de az emberöléshez nincs joguk.

"Arról van szó, hogy mit képvisel a Charlie. Erről sokaknak lesújtó véleménye van, erre meg ugrasz, hogy de ettől még nem lehet lelőni őket. "

Nem ez volt a kiindulási pont, ha visszaolvasol, vagy a posztot elolvasod. A poszt fele arról szólt, amit itt foggal-körömmel és nem kevés személyeskedéssel véd a Filozófus Úr, hogy a je suis Charlie az lényegében azt jelenti, hogy valami közösséget vállalsz a CH-val és annak tartalmával. Nem erről van szó. A je suis Charlie azt jelenti, hogy az undorító, nekem nem tetsző, alja véleménnyel szemben törvényes eszközökkel kell fellépni, ha már elviselni nem tudjuk őket. És aki kitette magára, az pontosan azért tette ki magára ezt a szlogent, hogy bejelentse a világnak: őt nem lehet megfélemlíteni. Mert a terrorra csak Szőnyi meg Harrach kategóriás morálóriások válaszolják azt, hogy akkor inkább meghunyászkodunk és nem bántjuk meg a terrorista bácsit, mert még lelő minket is. Ma a Mohammed karikatúra az ok, holnap meg az, hogy nem visel a feleséged csadort, aztán meg hogy a lányod iskolába jár vagy autót vezet. Itt nem lehet engedni.

gyalog.galopp 2015.01.20. 18:00:58

@Virág et.:

Kedves Virág et., úgy látom te egy kicsit belegabalyodtál a jogállamiság fogalmába. A te jogállamiság felfogásod legalább akkora üresség, mint a PC Beszéd.
A PC és jogállamiság fogalmak sziámi ikrek, akik az agyuknál nőttek össze. Két arc, két törzs, de egymást kiegészítő, alátámasztó agyműködés, gondolat.
A PC beszéd ugyanis vicckategória lenne, ha a jog nem szankcionálná, és viszont a jog(államiság) meghatározza szólásszabadság, vagyis a PC beszéd határait.

A jogállamiságba vetett hited kontrolljaként azért ne feledd el, hogy a jog egy szubjektív absztrakció , amit ha írásba foglalnak élettelen betűhalmaz lesz.
Az írott jog pont olyan, mint bármely képzőművészeti alkotás, lehet csodálatos, szép, akár még belé is lehet szeretni, de attól még élettelen. Bármilyen csodálatos egy Vénusz szobor, gyereket nem fog szülni, Mona Lisa sem fog leugorni a vászonról egy kiadós szeretkezés céljából.
Amennyiben utána néznél meglepődnél, hogy az egyes társadalmak hányféleképpen értelmezik ugyanazt az írott szöveget.
Kezdjük a vallási alapú törvényekke, az iszlámnak több tucat értelmezése van, a zsidó vallásnak szintén, a keresztények ugyanúgy.
A nem vallási alapú törvények értelmezése még kevésbé egyszerű, egészen mást jelent pl. a tolerancia akár 50 km távolságban, egy országon belül. Nem határozhatod meg a tolerancia határát egy szubkultúrával telített környezet számára egy védett környezetből.

A rabbi, kádi , plébános a szentírás szövegét mindig az adott helyi közösségi lokális értékrendnek megfelelően értelmezte és osztotta az igazságot.

A lokális értékrendnek megfelelő jogértelmezés megjelenése a helyi bírói ítéletekben mindenütt fellelhető világszerte.
Amennyiben a helyi bíró ítélete már nem felel meg a helyi közvéleménynek, hát erre való a jogorvoslat.
Az viszont semmiképpen nem kívánatos, hogy egy adott helyi értékrendet más országból, földrészről akarjanak meghatározni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 18:05:07

@egyetmondok:

A bíró döntéseit nem a hatályos törvények alapján hozza meg? Ha nincs törvényi szabályozás vagy a törvényi szabályozás esetleges, hézagos, zavaros, következetlen, ellentmondásos stb. akkor, szerinted, milyen ítéletek születhetnek? És ezek az ítéletek milyen közhangulatot és közlelkületet szülnek?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 18:14:00

@Jean Sol Partre:

Logikusan.

A hívő radikális szellemi és erkölcsi célokért küzd (bármilyen "minőségűek" is azok), míg a sárliebdók nárcizmusuk kiéléséért: a történelemben még nemigen fordult elő, hogy azok, akik az akciós teszkós sörért és az ingyen letölthető pornóért küzdöttek állhatatosabbak lettek volna a harcban, mint azok, akik a lelki üdvükért.

kardos.g 2015.01.20. 18:43:31

@Virág et.: ebből két dolog derül ki, ami nem ígér sok jót a vita folytatására: 1. nem próbáltad ki a módszert, a "Hitler vagyok" mantrát, mert az "X vagyok" nem csupán nyelvi-logikai azonosítást jelent, hanem egzisztenciálist (pl. pont ettől van etikai minősége is), igaz, az általad preferált szofisztika ezeket nem ismeri, a nyelvi formákat öncélúakként kezeli, stb. 2. akut humorhiány (etikailag ez empátiadeficitet is jelent) és még inkább a szofisztika felé viszi az érvelésedet, a logikán túl, illetve ahelyett. Ha fontos számodra a filozófiai műveltség és nem csak villogni akarsz egy-egy szillogizmussal, akkor érdemes ezeket komolyabban venni. Sok sikert!

Virág et. 2015.01.20. 18:56:46

@gyalog.galopp: Olyannyira nem gabalyodtam bele, hogy le se írtam, hogy mi az. A jogállamiság fogalma annál a fél mondatnál, amit leírtam jóval bonyolultabb.

Egyébként az meg nyilván igaz, hogy egy jogszabály is csak annyit ér, amennyire betartják. Ez is része a jogállam fogalmának természetesen. Ez viszont itt off és nincs is köze a témához.

@kardos.g: 1. igen, öncélúakként kezeli. Ez a gyakorlat, nyilván lehetne másképp is értelmezni, csak épp senki nem teszi. 2. nehéz viccesnek találni a nyílt és burkolt személyeskedést. Nem mondom, hogy nem szoktam hozzá, de elnézést, ha nem vigyorgok mellé.

Jean Sol Partre 2015.01.20. 19:14:04

@bbjnick: ezt majd meséld el a lefejezett keresztény gyerekek szüleinek is.

Fura egy értékrended van neked. Mi a különbség a "bármely minőségű" célok és a nárcizmus kiélése között? Az talán nem egy bármely minőségű cél? Mi az a bármely minőségű cél, ami feljogosíthat a gyilkolásra? És ne feledd, nem csak a CH megölésére, hanem ártatlan gyerekek, asszonyok, focidrukkerek most már ezreiről beszélünk. Vajon mit mondanál a hívő radikálisról és a bármilyen minőségű erkölcsi céljairól, ha a te családod mészárolná le? Fejet hajtanál, mily nemes tett volt, hisz a hitéért tette? Te magad vajon elhiszed ezt a marhaságot?

kardos.g 2015.01.20. 19:42:26

A globálisan sárlizók többek közt azt nem értik, hogy a francia politikában ennek a fajta szolidaritásnak, illetve az "X, Y vagyok" formulának mi a kultúrtörténeti háttere - aminek ismeretében egyébként még gázabb, még méltatlanabb a mai sárlizás. Nos, egy 68-as szlogen hozta be ezt a szolidaritási formulát és retorikát a francia köztudatba, miután az egyik diákvezért, a mára politikailag meglehetősen elkurvult Cohn-Benditet a szélsőjobbos sajtó lezsidózta, valamint lenémetezte, a kommunista sajtó pedig szintén stigmatizálta német származását, a vele szolidáris diákság ezután kórusban skandálta: „Mi mind németek és zsidók vagyunk” - jelezve, hogy ezzel a demagógiával nem lehet megosztani őket, idengyűlöleletre apelláló propagandával nem lehet mobilizálni őket. Ma pont az ellenkezőjét látjuk a Charlie-szindrómában!
Ha meggondoljuk, az eredeti szándék és logika szerint inkább a muszlimok mellett kellett volna szolidárisan tüntetni „mi mind Mohamedek vagyunk” szlogennel, miután a Charlie Hebdo ezt a vallási közösséget stigmatizálta Mohamed-karikatúráival... Változnak az idők, változnak az emberek. Ez itt már nem a 68-as szolidaritás, hanem agresszív mém-vírus marketing, a globális agymosás közönséges hadipropagandájának bedőlő tudatlan és érdekeik érvényesítésére úgyszólván szervileg (pontosabban: az ehhez szükséges kultúra híján) képtelen civilek tömegével.

gyalog.galopp 2015.01.20. 20:08:18

@Virág et.:

"Egyébként az meg nyilván igaz, hogy egy jogszabály is csak annyit ér, amennyire betartják. Ez is része a jogállam fogalmának természetesen. Ez viszont itt off és nincs is köze a témához."

Háát vagy nem értjük, vagy nem akarjuk érteni egymást.

Az írott jogot a jogalkalmazó, jogalany értelmezi, az ő értelmezése mindig is lokális alapú, de ez így természetes.

Konkréten a sarlival kapcsolatban,ha egy ócska szennylapocska karikatúráira hivatkozással, pár ezer kilométerrel arrébb embereket gyilkolnak, akkor annak a szennylapocskának felelőssége kiterjed a gyilkosságokra.
Ma az információ a másodperc tört része alatt jut el a világ egyik pontjáról a másikra, a karikatúra pedig egy olyan információ, amit az analfabéták is olvasnak.
A karikaturisták mint magánszemélyek áldozatok, maga a lap ,mint jogi személy mindenképpen felelősséggel tartozik minden egyes áldozatért.
( azért nem mondom, hogy bűnös, mert jogi személynek nincs büntetőjogi felelőssége.)

Bell & Sebastian 2015.01.20. 20:42:35

@kardos.g: Nem lennék ennyire borúlátó. Face to face embert nem ismerek, aki ezt beszopta. Az álamellnököknek, akiket odacsődítettek a csapatépítő tréningre, úgy kell.

A stupid fhransziák ettől függetlenül egyre jobban lájkolják a Goldman küldöttét? Na és? Aki csak hetente fürdik, megérett a pusztulásra. Hülyének lenni alkotmányos jog.

Az viszont aggaszt, hogy pontosan annyit nyom a szavazatuk, mint az enyém / mienk. Ez a veleje az egész performansznak.

egyetmondok 2015.01.20. 20:51:26

@bbjnick:
Olyan ítéletek,bírói döntések születnek, amelyeket a bíró az adott,konkrét peres ügyben (amelyet a törvényhozó nem lát) a vonatkozó törvény alapján indokoltnak tart.
S mert peres ügyről van szó,amelyben mindig két peres fél van, világos, hogy a bíróságról valamelyik peres fél az adott peres ügyben "vesztesként",a másik "nyertesként" távozik.
Tehát nincsen, nem létezik, elméleti szinten sem érdemes felvetni annak a hibátlan, egyértelmű, tökéletes törvényszövegnek a lehetőségét, vagy éppen ilyet követelni,akarni, ilyenben reménykedni, amely az előbbi, "mindig van vesztes és nyertes" szituációt megszüntethetné.

Az nem az emberi civilizáció valami buta tévedése, hogy a törvényhozás törvényt hoz, a bíró meg az adott konkrét peres ügyben a törvény alapján dönt arról, hogy a peres felek melyikének "van igaza".

egyetmondok 2015.01.20. 20:57:26

@gyalog.galopp:
A jogi személy felelős vezetőjének azonban adott esetben már lehet büntetőjogi felelőssége , s az sem kizárt, hogy elképzeljünk egy nem vagyoni kártérítésre indított pert valóban a cég,a kiadó ellen, amelyet a meggyilkoltak örökösei indíthatnak.

gyalog.galopp 2015.01.20. 21:48:53

@egyetmondok:
A felelős főszerkesztőnek szerintem is lehet büntetőjogi felelőssége.
Annyi elképesztő marhaságokért indítanak vagyoni kártérítési igénnyel pereket, ez ugyan mért lenne kivétel?
A lapot már többször, figyelmeztették minden oldalról, hogy fogja vissza magát, mert baj lesz, nem tette.
Virág et.-el most pont a jogállamiságot próbálom megkerestetni, de nem hajlandó rá.:(

Itt ugyanis nem metrót, vonatot repülőt robbantottak, hanem egy konkrét provokációra, reagáltak a konkrétan a provokátor irányába.

egyetmondok 2015.01.20. 22:27:19

@gyalog.galopp:
Azt nem nagyon értem, hogy ennek a jogállamisághoz egyébként mi köze, de nagyon érdekes lenne valóban, különösen egy polgári igény a lap ellen az örökösök részéről.
Azt persze nem hinném, hogy komoly esély lenne pernyerésre, egy sajtótermék eléggé speciális termék, nem olyan, mint más , mondjuk hibás termék, autó,stb, amit ha hibásan engedünk a piacra, halált is okozhat.

(Azt hiszem a büntetőjogi felelősség esetében elhamarkodtam a véleményem, ott szinte kizárt hogy épkézláb vádat össze lehetne rakni, mondjuk a főszerkesztő,vagy felelős kiadó ellen. Elképzelni el lehet,de valószínű, hogy nem bírna a lábán megállni a vád.)

gyalog.galopp 2015.01.20. 22:50:44

@egyetmondok:

Már hogyne értenéd, hiszen olyan szépen levezeted, egy hibás termék, ami halált okoz....
A konkrét esetben ráadásul több ráutaló jel , magatartás, egyéb figyelmeztetés, " szakértői vélemény "előzte meg a tragikus eredményt.

Abban is igazad van, hogy a büntetőjogi felelősség illúzió, különösen az után, hogy a nagyok is ottan szambáztak, de ettől még a tömegszerencsétlenséget okozó hibás termék került forgalomba.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.20. 22:56:43

@jose maria padilla: "és persze egy háború sem ártana."

Ja, egy kis atomháború. Nem sokan élnék túl. Valószínűleg a kislányod se. Örülnél neki, ha elpusztulna? Ahhoz elég egy kis Cyklon-B gáz is.
Bell&Sebastiantól biztosan tudsz beszerezni.

picur3ka 2015.01.20. 23:06:31

@Disznóvári:

Sajnos a cigók szétszedték az óvóhelyet is a rendszer váldtoztatásba... Tiszta haszon ezek is. Mééééééééég több bevándorlót!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 23:21:09

@egyetmondok:

Ha téged nem feszélyez, hogy összevissza beszélsz, engem nem zavar: fentebb még a szólásszabadság törvényi szabályozása ellen ágáltál, most már a vonatkozó törvények alapján ítélkező bírók ítéleteinél tartasz...

Bell & Sebastian 2015.01.20. 23:28:39

@Disznóvári: Népirtásra akkor sem adnék, ha hatna. Légmentes lezárásra megfelelő fólia van? Ha nincsen, megoldjuk. Méretek?

Bell & Sebastian 2015.01.20. 23:36:26

@Disznóvári: Pedig kaptál volna engedményt, mint régi kuncsaft. Nyolcvan kilós egeret ezzel a módszerrel harcképtelenné tenni egyszerűen nem éri meg. Nem lőhetném inkább tarkón őket?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.20. 23:38:35

@Bell & Sebastian:

Maga meg mit provokálja?!

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.20. 23:45:54

@Bell & Sebastian: Nem vagy vicces, náci. Akik röhögnek a "humorodon", azok szarkupac alemberek.
Akik nem nevetnek, de megtűrnek maguk között, azokat szimplán nem értem. Szerintem nem értenek, nem érzékelik az alemberi indulataidat, vagy sérültek, és örülnek, hogy valaki kimondja a sérelmeiket, amiket ők nem mernek kimondani (talán, mert valahol érzik, hogy indulataik antihumánusak, antikeresztények). De velük még lehet, hogy el tudnék beszélgetni. A te ostoba fajtádat maximum leköpni tudom.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 23:51:50

@Disznóvári: Nem kell magyarázni, ha genetikai eredetű. Megértem.

Bell & Sebastian 2015.01.20. 23:58:31

@bbjnick: Elnézést, a franc se provokálta, nemhogy én. És ha mazochista? Erre vágyik, ez még nem jutott az eszébe?

Bell & Sebastian 2015.01.21. 00:00:01

@Disznóvári: Manyié 136, hát a tiéd mekkora, okoska?

Jean Sol Partre 2015.01.21. 00:02:20

@bbjnick: elfelejtetted mit írtál? olvass vissza :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.21. 00:15:33

@Bell & Sebastian:

Nem szoktam @Alfin gondolkozni:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.21. 00:18:04

@Jean Sol Partre:

Neked kellett volna visszaolvasni, mielőtt képtelen és értelmetlen (kommentem tárgyával köszönőviszonyban sem lévő) badarságaidat ideömlesztetted volna.

Jean Sol Partre 2015.01.21. 00:24:26

@bbjnick: nem te írtad ezt? :
"ez a krízishelyzet világosan megmutatja, hogy az iszlám radikalizmus, ez a szélsőségesen agresszív és primitív eszme, szellemileg és erkölcsileg magasabb rendű, azaz, erősebb, mint a válasz, a sárliendóizmus, amit Európa képes rá adni."

Ez a magasabb rendű iszlám radikalizmus pedig Szíriában épp népirtást végez.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.21. 00:35:03

"A cián a sejtlégzést akadályozza meg, pontosabban a Citokróm-C mitokondriális enzimet blokkolja. Sejtlégzés során a sejtjeink oxigén felhasználásával energiát állítanak elő (ATP). Végtermékként szén-dioxid keletkezik, melyet kilégzünk. A biológiai oxidáció a glükolízissel kezdődik, a sejt citoplazmájában, majd innen a folyamatok előbb a mitokondrium alapállományában folytatódnak (Citromsav-ciklus), majd a mitokondrium belső membránján fejeződik be a lebontás,, mint terminális, vagy végső oxidáció. A különböző szakaszokban végbemenő folyamatokat most nem részletezem, csak ami fontos most. Ez pedig a terminális oxidáció szakaszában történik. Ott hagytuk abba, hogy a cián a citokróm-c molekulákat bénítja. Ezen molekulák hivatottak a az elektrontranszport lebonyolítására, így végső soron energia (ATP) előállítására. A citokrómok egy fehérje és egy hem részből állnak. A hem vasionja az elektronokat felvéve redukálódik (Fe3+ -> Fe2+), majd tovább adva azokat oxidálódik (Fe2+ -> Fe3+). A folyamat eredményeként a mitokondrium két membránja között feszültségkülönbség alakul ki, melyet az enzimek által képzett csatornák egyenlítenek ki. A protonoknak a kinyílt fehérje csatornákon történő átáramlásakor felszabaduló energiát az enzim az ATP képzésére használja fel.
A vér ugyan tartalmaz elég oxigént, de a sejtek nem képesek felhasználni, úgy nevezett cytotoxikus hypoxia alakul ki, a halál pár percen belül fulladás miatt áll be. A mechanizmus következtében az oxigén tenzió csökken, ez ingerli a légzőközpontot, így a mérgezés elején fokozódik a légzés. A cianidok az oxigénhiányra legérzékenyebb szerveket támadják meg először, így a központi idegrendszert és a szívet. "
biokemia.blog.hu/2009/06/27/hogyan_ol_i_a_zyklon_b_hatoanyaga_a_cian

Bell & Sebastian 2015.01.21. 00:48:17

@Disznóvári: Csak hogy lásd, kivel van dolgod! Ha jó a szemed, ki tudod venni, mi van odaírva a dobozra? A másik bónusz.

www.dagbladet.no/2009/07/10/nyheter/drap/giftdrap/7143494/

frihetspartiet.net/index.php/jodeforfolgelsen

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.01.21. 01:55:10

@Jean Sol Partre:

Talán. De én sokkal valószínűbbnek tartom, hogy te nem vagy olyan intellektuális és/vagy mentális állapotban, hogy értelmezni tudj néhány --- bonyolultnak egyáltalán nem mondható --- összetett mondatot.

Szerintem hagyd a fenébe és ha egyszer egy kicsit jobb passzban leszel, esetleg akkor térj vissza hozzá.

Idemásolom, hogy keresni sem kelljen:

"bbjnick · bbjnick.blog.hu 2015.01.19. 18:01:23

Az, hogy Európában az individualizmus túlhajtása egy beteg, velejéig romlott, narcisztikus, hedonista, és ebből következően, végletesen önkényes, ön- és közveszélyes kultúrát és közszellemet "eredményezett", nem új fölismerés. Ez manifesztálódik most, egy krízishelyzet hatására kikristályosodva, a sárliebdóizmusban. Tükör, tessék csak alaposan megszemlélni a képet, amit mutat!

Ami azonban az igazán iszonyatos az az, hogy ez a krízishelyzet világosan megmutatja, hogy az iszlám radikalizmus, ez a szélsőségesen agresszív és primitív eszme, szellemileg és erkölcsileg magasabb rendű, azaz, erősebb, mint a válasz, a sárliebdóizmus, amit Európa képes rá adni.

Ha egy kultúra érzékeli a válságot, mindig a múlt felé fordul, a hagyományokban keresi a választ: lehet, hogy Európa már annyira beteg, hogy erre képtelen?"

annamanna 2015.01.21. 04:43:28

@egyetmondok: Szerintem az európai civilizáció, ami másokhoz képest jobban tiszteli az egyént, viszonylag szabadabb, liberálisabb, énközpontúbb, a nőkkel szemben is sokkal megengedőbb stb - szóval mindezeknek az európai civilizációs vívmányoknak szerintem nem más oka van, mint az éghajlat.
Ez lehet, hogy viccesen hangzik, pedig komolyan gondolom.
Szerintem Európában a legkedvezőbbek a földrajzi körülmények az emberi élethez. Itt nincsenek sivatagok, viszont sok az eső, ami egyenletesen oszlik el az év folyamán, és az óceán közelsége nagyon kiegyenlítő hatással van az évszakokra. A tengerpartok tagoltak, nincsenek nagy tektonikai törésvonalak, nem fenyeget a vulkánosság, a földrengés, a cunami. A nagy hegyláncok nyugat-kelet irányúak, emiatt a sarki és trópusi levegőáramlások nem keverednek, nem okoznak nagy szélviharokat. Az európai emberek viszonylag nyugodt, biztonságos, kiszámítható körülmények között éltek.

Szerintem ebből az következik, hogy ha mondjuk pár ezer éve Európában valakit kiutasítottak a közösségből, az minden gond nélkül letelepedett egy elhagyatott helyen és fenntartotta magát. Az egyénnek nem volt múlhatatlanul szüksége a közösségre, ezért jobban képes volt ellenállni a közösségi nyomásnak.
Olyan területeken viszont, ahol az emberek öntözéses földműveléssel termelték a gabonát, a közösség nélkül képtelenek lettek volna életben maradni, a közösség tehát fontosabb volt, mint az egyén, és az emberek sokkal könnyebben mondtak le az egyéni szabadságjogaikról, és könnyebben rendelődtek alá valamiféle alattvalói státuszba. Ezek több évezredre visszanyúló különbségek, de szerintem a mai napig tetten érhető abban, hogy Nyugat-Európa mentalitása miért liberálisabb, énközpontúbb, mint mondjuk egy arab országé vagy Kínáé.

Ebből az következik, hogy az Európában élő ősi embereknek eszük ágában sem volt az államalapítás. Nem voltak hülyébbek vagy primitívebbek, mint pölö a sumérok vagy egyiptomiak, csak képesek voltak egyedül is boldogulni, miközben a sivatagi körülmények között csupán az öntözőcsatornák segítségével lehetett biztosítani a túlélést. Ahhoz összefogás kellett, ehhez le kellett mondani az autonómiáról, és átadni valamiféle főhatóság kezébe az irányítást.

Az állam képes volt koncentrálni az erőforrásokat, mert elszívta az egyéntől – ebből következően technikailag robbanásszerű fejlődésnek indult, amit általában fegyverkezésre is fordított, a fejlettebb fegyverekkel leigázta a nem államban élő törzseket, és fokozatosan szétterjedt az egész földön.

Európában viszont, szerintem a megfelelő földrajzi körülmények miatt nagy hagyománya maradt az egyéni autonómiának, hiszen egészen a 20. sz-ig az európai emberek legnagyobb része jórészt autonóm módon élt, maga építette a házát, maga készítette a ruháit, és nagyjából fenn tudta tartani magát anélkül, hogy ehhez külső segítséget kellett volna igénybe vennie. Az egyéni autonómia az államiság legnagyobb ellensége, ezért nem véletlen, hogy a kommunizmus fő célpontjai a parasztok voltak.

Mindenesetre szerintem Európában azért él még most is jobban egy átlagember, mint bárhol máshol a világon, mert az autonóm hagyományok miatt az állam sose volt képes olyan radikális elnyomásra, mint máshol, tehát az európai átlagemberek kevésbé hagyták magukat teljesen kifosztani és lecsupaszítani, valahogy jobban megmaradtak a hatalomnak való ellenállás hagyományai. Erősebbek a szakszervezetek stb.

Ebből pedig az következik, hogy az európai liberális államok nem az államfejlődés csúcsai, hanem az állam viszonylagos gyengeségét mutatják az egyénnel szemben.
Németország a 19. sz. második feléig 300 apró hercegecskéből, grófságból állt. És pl. Luther neje sört főzött, szekerezett, panziót vezetett, miközben 16 gyereket is felnevelt; soha nem azt csinálta, amit a férje mond (még Bibliát sem volt hajlandó olvasni, ami különösen vicces), nagyon önálló volt, és ezért senki sem végezte ki, szóval nem lógott ki különösebben a német társadalom elvárásaiból, nem ment totál szembe az általános nőképpel.

Meg lehet figyelni, hogy Európában az olasz társadalom a leginkább patriarchális, ott a legerősebbek az állami hagyományok, mert az első, igazán jelentős birodalom Európában a római Birodalom volt.
A legönállóbbak meg a skandináv nők - tehát együtt mozog az államiság terjeszkedése az egyéni önállóság elporladásával, és az egyéni elnyomás egyik jele a nők alávetett helyzete.

A cigányok Indiából származnak, ahol évezredekkel hamarabb alakult ki állam, mint Európában; ők is tehát a maguk patriarchális kultúráját egy állami kultúrából merítették.

Tehát még egyszer - azt gondolom, hogy összességében az európai emberek a viszonylagos szabadságukat, autonómiájukat a földrajzi helyzetüknek köszönhetik.

Egy érdekes tanulmány ezzel kapcsolatban: www.okotaj.hu/szamok/33-34/ot33-15.htm

annamanna 2015.01.21. 04:59:44

@picur3ka: ehhez megdöbbbentő adalék: szellemvarosok.blog.hu/2014/10/10/szellemkastelyok_simay-holczer_kastely

@bölcsészmérnök: szerintem mindig van út, ami a megoldáshoz vezet. Mondjuk én a megoldást Jézus visszatérésében látom :) de lehet, hogy vannak nálam optimistábbak is, akik azt gondolják, az emberiség még önerőből képes kivergődni ebből a gödörből.
Én már nem vagyok ennyire optimista, de azt mégis nagyon remélem, hogy a megígért visszajövetellel nem késik el az Úr.

Virág et. 2015.01.21. 08:12:14

@gyalog.galopp: Ez nagyon messzire vezetne. Sokezer km-e azért is embereket ölhetnek meg, mert pl. olyan műsort néztek a tévében, amit nem lett volna szabad. Akkor most a török válogatott vagy a televízió, esetleg a FIFA a felelős? Ha valaki pornófilmet készít, akkor az azt sutyiba néző arab fiatal, ha lebukik és a mesés kalifája éppen azon tanakodik, hogy keresztre feszítse vagy ledobja ezért 30 méter magasból, az most maga felelős, vagy a Hustlerig kell elmenni?

És mi a helyzet pl. bostoni maraton résztvevőivel, akiknek aztán semmi közük nem volt sem Csecsenföldhöz, sem a kormány arabpolitikájához.

Talán inkább, akik sokezer kilométerről próbálják másokra rákényszeríteni a saját vallási érzékenységüket, azoknak kéne némi szerénységet tanúsítani, nem? Őrült ötlet, tudom.

1000bocs 2015.01.21. 08:51:24

@Virág et.:
"Ha ugyanis akkor meghátrálnak, akkor precedenst teremtenek, onnantól nincs megállás, a terroristák bármilyen nekik nem tetsző véleményre fenyegethetnek. Ha úgy tetszik, a tahók védték meg a szólásszabadságot. "
Vagy nem. A "mi történt volna" után mindenki azt mond amit akar. "Ha nem rajzolnak több sértő grafikát, hanem inkább kert és konyha magazint csinálnak, nem történik gyilkosság" például logikailag sokkal valószínűbb, te mégsem veszed figyelembe. Mert valamely módon nem veszed észre, hogy Charlie nélkül a világ egy jobb hely lenne. Bárki nélkül, aki ok nélkül kötözködik, a világ jobb hely lenne. Ha nem lenne Charlie, attól még lenne sajtószabadság. Ha a Charlie nem muszlimok milliárdjait sértegeti, csak és kizárólag a terroristákat, akkor is jobb hely lenne. De Charlie tehet olyan kijelentéseket, ami kivétel nélkül minden muszlim, keresztény, zsidó embert sért - miközben én nem mondhatom hogy a cigányok olyanok amilyenek: és ez ellen az érv: hogy nem minden cigány olyan.

Tehát Charlie sérthet embercsoportokat, én pl nem. Mert ez ellen épp a jesuisCharlie-k tiltakoznak a legjobban.

egyetmondok 2015.01.21. 09:03:27

@annamanna:
Érdekes gondolatok, s bizonnyal van jelentősége annak, hogy egy közösség milyen földrajzi, biológiai körülmények között él, az éghajlat is biztosan fontos.

Ám azt nem hiszem, hogy az állami hatalommal, állam és egyén, hatalom és egyén,stb. kapcsolatos nagy kérdésekre, vagy épp kicsi,egyszerű kérdésekre ennek olyan döntő jelentősége lehetne, mint amit Te ezeknek a hatásoknak tulajdonítasz.

Ez a rész nagyon tetszik, és egyet is értek veled ebben:
" Mindenesetre szerintem Európában azért él még most is jobban egy átlagember, mint bárhol máshol a világon, mert az autonóm hagyományok miatt az állam sose volt képes olyan radikális elnyomásra, mint máshol, tehát az európai átlagemberek kevésbé hagyták magukat teljesen kifosztani és lecsupaszítani, valahogy jobban megmaradtak a hatalomnak való ellenállás hagyományai. Erősebbek a szakszervezetek stb." --

magam is azt hiszem, hogy azokon a helyeken lehet szó szerijt fizikailag jól élni, ott lehet szó szerint anyagilag gazdagodó közösségeket találni, ahol a közösségekben kialakulnak azok az erkölcsi összeszedelődzködések, közös célkitűzések, konszenzus mentén létrejövő célkitűzések, amelyek a felettünk létező hatalmat folytonos morális igazoltságra kényszerítik, mert ezzel figyelmeztethetik a mindig volt-van-lesz hatalmasokat, hogy a hatalmi helyzet fontos kötelezettségekkel is jár; szóval ahol van ilyen összeszedelődzködés, ott lehet jól élni, s nem csak anyagi értelemben, s ahol nincsen, ott kevésbé.

Úgy hiszem őszintén, hogy szép bolygónk materiális jellemzői (éghajlat, egyéb földrajzi viszonyok,stb.) az ilyen morális közösségi célkitűzésekhez és feladat felvállalásokhoz igen kevesek, igen-igen kevéssé játszanak.

Az előbb Tőled idézetthez képest viszont nem nagyon értem azt,amit így írsz:

"Ebből pedig az következik, hogy az európai liberális államok nem az államfejlődés csúcsai, hanem az állam viszonylagos gyengeségét mutatják az egyénnel szemben. "

Fentebb azt írod, hogy mintha azért élne jól Európa,mert pont az egyén,és az egyén szabad közösségeinek autonómiái fejlettek,vagy erősek, hogy nem hagyják magukat az állam által kirabolni, stb., ám akkor nem értem, hogy a miért tartod problémának az állam viszonylagos gyengeségét az egyénnel szemben..., fentebb nem azt mondod, hogy Európa pont ettől különlegesen jó hely ?

(Egyébként szerintem is ettől jó hely, ez az,ami miatt özönlik ide az a sok bevándorló, döntően olyan helyekről, ahol jó erős, olykor baromira erős államok kontrollálják, olykor nyomorogatják az egyént. Nem csak a pénz, az erősen és nagyon,de nem egyedül: ott a hatalmasoktól való sokkal-sokkal kisebb félelemben leélhető élet esélye, mondok bátran szabadságot, szerintem igaz, hogy szabadnak lenni leginkább azt jelenti, hogy félelmektől szabadnak lenni, szerintem a félelelmben élő ember képtelen az alkotásra.

Nem az a kérdés, hogy ez a civilizáció csúcsa, vagy nem ez a civilizáció csúcsa, hanem, hogy tényleg úgy van-e, ahogyan írod: az egyén, és az egyének szabad közösségeinek autonómiái,ha erősek /akár az állami hatalommal szemben erősek,de lehet olyan állam, amely ezt nem is tekinti a vele való szemben állásnak,erre ti. tényleg semmi szükség, úgy értem a szemben állásra - ez a liberális demokrácia, én nem szeretem a liberális illiberális állam verziót/,akkor jó élet van,vagy lehet ilyen jó élet.

Persze azt is gondolom, hogy ez az egész autonómia-ügy, végsőleg a szabadságjogokon nyugvó demokrácia,az ennek alárendelt állami hatalom sajátos európai holmi, ha a világon máshol ez feltűnik,és sikeres (pl. Japán, Dél-Korea) oda mi,eruópaiak exportáltuk, és nincsen tényleg történelmi szabály, hogy bárhol működhet.

(Fukuyama ebben biztosan tévedett. Azt azonban hozzátehette volna, hogy az európai hellén-római-keresztény politikai civilizációban semmi más nem tud tartósan működni. )

1000bocs 2015.01.21. 09:17:43

"Ennek ellenére, ha valaki lelövi az alja szennylap szerkesztőségét egy ostoba rajz miatt, akkor én az alja szennylappal vagyok szolidáris és nem az érzékenységében megbántott kalasnyikovossal. Nem kívánom, de ha a kurucot éri hasonló támadás, akkor a kuruccal leszek szolidáris. Mert a legostobább hecclap írói sem érdemlik ezt."
- Ebben egyetértünk. A szolidaritás szép dolog. A je suis Charlie mozgalomban viszont az a visszataszító, hogy emberek tömegei nyilvánítják ki a részvétüket, mire megmondóemberek megmagyarázzák, mit is jelent az a mondat. Részvétet, semmi mást. Nem XY harcában való résztvételt, nem támogatást politikai vagy elvi mozgalmaknak. Részvét - pont. Akkor még én is lehetnék Charlie, ha ez csak arról szólna. De nem úgy van.
A Charlie élenjárhatna szolidaritásban, és a támadás után kiadott szám összes bevételét (7 évi példányszámukat adták el egy hét alatt) odaadhatná az ártatlan áldozatok családjának. Mert a kóserboltban az emberek, a szerkesztőségnél a rendőrök azért haltak ám meg, mert hogy a Charlie szabadon mocskolódhasson, és ebből meg is éljen. Tudod, ki volt ebben a történetben ártatlan áldozat, akinek SEMMI FELELŐSSÉGE nincs a történtekben, netalán valóban hőse valaminek? Például a rendőr. Vagy a kóserbolti áldozatok. Őket nem kérdezte senki kívánnak-e a szólásszabadság hősei lenni azért, hogy Charlie-nak menjen a bolt.

A Charlie ebben a sztoriban egyáltalán nem pozitív hős. Sem a támadás előtt, sem utána nem viselkedik úgy, amivel bármi közösséget lehetne vállalni.
Ja, és az a gondolatmenet, hogy a Charlie véd meg minket attól hogy a lányainknak ne kelljen csadorban járni:)))) ezt Te sem gondolod komolyan.

A törvény nem nagyon tud mit kezdeni Mohamed vagy a Szentháromság gyalázásával. Mégpedig azért, mert nincs a téma felé "érzékenysége". Ha valaki zsidózik, affelé van "érzékenység". Ha valaki kijelenti: "Charlie Coulibalynak érzem magam" - affelé van érzékenység.

A gyakorlat ezt mutatja.

De sajnos a néma és békés vallásos tömeg "érzékenységét" semmi sem védi. Ez neked semmit sem jelent, mert a szabadság-testvériség-egyenlőség szentháromságába nem fér bele hogy néhány milliárd ember hadd legyen már nyugiban vallásos anélkül hogy barmok beléjük kötnének minden újságos standon kirakva.

Ha kiélted az együttérzésedet Charlie irányában, esetleg más, a témában valóban ártatlan áldozatok felé is.

gyalog.galopp 2015.01.21. 10:05:41

@Virág et.:

Hát ettől azért többet vártam volna. Az egy dolog, hogy konkrét, tényszerű történéseket fikcióval akarsz negligálni, de még a fikciód is életszerűtlen.

Inkább képzeld el, hogy a szomszéd gyereke a szalmakazal tövében gyufával játszik, te szólsz a szüleinek, hogy tán nem kéne engedni, de a szülők felháborodva védik a gyermek szabadság jogait.

Aztán egyszer, mikor hazaérsz ,nem találod a lakásod, mert porig égett benne a családoddal, a szomszéd gyerek sikeresen felgyújtotta.
Ezután pedig hatalmas demonstrációval, média kampánnyal hirdetik a gyermekek szabadságjogait.

Elég abszurd fikció ugye? Pedig nem fikció a sárli esetében pont ez történt.

Bell & Sebastian 2015.01.21. 10:15:12

@gyalog.galopp: Sajnos ez nem fikció, manapság pontosan így nevelnek gyereket a fejlett Nyugaton. Még telefonszámot is kapnak vész esetére. Például ha alaposan leteremti apja-anyja, mondjuk a bizonyítvány miatt, rájuk hívhatja a kommandót.
Verbális erőszakért megmázsálják mutert.

kardos.g 2015.01.21. 11:33:38

@1000bocs: maxiriszpekt, mondaná erre korának netdroid gyermeke, akiben még érző emberi szív dobog:) Nehéz lenne vitatni, amit írsz, viszont jól lehet szívből azonosulni vele. Valamiért mégse ezt domborította itt a globális propaganda...

kardos.g 2015.01.21. 11:34:55

Még valami, kvázi utóiratként a cikkhez... Létezik egy másik rétege és olvasata is a sztorinak, amit nem véletlenül nem akartam jobban kidomborítani a cikkekben, de tagadhatatlan. hogy a francia sajtó főleg az izraeli és a palesztin vezető közös vonulását emelte ki a menetben mint szenzációt. Egyértelműen az amerikai-izraeli-atlanti szövetség katartikus megerősítéséről is jelentette az akció, épp ezért lehetett "szükség" a másik merényletre, a kóser hipermarket ellen, hogy a nyugati világgal együtt áldozatként jelenjen meg a zsidóság, ami a holokauszttabu ideológiai alapja is, kiegészítve ezt azzal, hogy a zsidóság mindvégig csak az amerikai birodalmi politika eszköze (inkább mint célja, ahogy az antiszemita konteókban), mivel a világháború utáni amerikai világuralom alapja az a dogma, hogy ők győzték le a főgonoszt, ők mentették meg a világot, ezért az övék...A status quo és a pax americana fő legitimációja tehát az, hogy a nácizmus volt a főgonosz és ők meg a fő legyőzői, szövetségeseikkel együtt. A holokauszt tagadása tehát az amerikai globális világuralom eme legitimációs bázisának tagadása és ezért kriminalizálják, nem a zsidóság különleges befolyása vagy vélt világuralma miatt. Amúgy az antiszemitizmus globálisan szintén kiváló álca az amerikai világuralomnak, mert nem őket inkriminálja, sőt: akár áldozat szerepben mutatkozhatnak szegény jenkik a cionista konteókban! Ezeknek fenntartása bizonyos határok között tehát szintén birodalmi érdek, ha valaki eszerint a logika szerint végiggondolja a dolgot. Nem valószínű, hogy ezek pontosan már előre leírt forgatókönyvek szerint történnek, mert mindig becsúszik valami. Most például a CH-nál lelőtt muszlim rendőr és a szintén hőssé vált muszlim srác, aki kimentette a kóser bolt vásárlóit az eredeti forgatókönyv kitervelőinek valószínűleg elég szerencsétlen fordulatot hozott, mert a várt iszlamofób hatást jelentősen tompította, sőt: ellentétes lökéshullámokat indított el a sajtóban és a közvéleményben, mert a merénylet két valódi hőse így (véletlenül!) két muszlim lett, akiket szembe lehet és kell állítani az iszlmra hivatkozó terroristákkal - ez pedig nemcsak a nyugati közvéleményben tompítja az iszlamofób hatást, hanem a muszlimokban is nagyon más reakciókat vált ki, mint amit várhattak a merénylet megrendelői. Újabb élő példa, hogy, nincs tökéletes bűntény, terrorakciók és birodalmi politikák esetében sem.

kardos.g 2015.01.21. 11:47:43

@Virág et.: ne bölcsészkedd túl a dolgot, mert életvalóságodban te sem öncélúan használod a nyelvet, mikor szólsz valakinek: vigyázz kiforr a tej, nekimész a falnak, stb. akkor sem te, sem a megszólított nem fogja öncélú nyelvészkedésnek tekinteni a nyelvhasználatot. Ha mégis, az már súlyos eset:)

picur3ka 2015.01.21. 11:57:13

@annamanna:

Kösönöm, erről nem tudtam, de van ilyen sok.

I_Isti 2015.01.21. 12:13:31

@kardos.g: A tej nem kiforr, hanem kifut.
Nem "nekimész a falnak", hanem a fal adja a másikat.

Ha belegondolok, hogy vannak keresztény emberek, sőt, még római katolikusok is, akik inkább meghalnak - ráadásul úgy, hogy egy snassz késsel vágják el a torkukat, mintha disznók volnának - de a hitüket nem tapodják meg, nem fordítanak hátat neki, egyes "jobboldali" "értelmiségiek" meg iszlamofóbiáról képesek írni...

kardos.g 2015.01.21. 12:30:16

Tévedsz. Minden lehető fórumon kifejtettem, hogy a mai kereszténység talán legnagyobb botránya, hogy nem védi meg azokat az őskereszténységhez sokkal közelebbi egyházakat és azokat az iraki, szíriai stb keresztényeket, akik máig Jézus anyanyelvén hirdetnék az igét, - ha nem irtanák most ki őket a katasztrofális Nato intervenció következtében a történelemben példátlanul elmérgesedett (elmérgesített) helyzetben. Ők képviselik a kereszténység legősibb, legeredetibb formáját és ehhez képest alig érdekel most valakit a sorsuk. Az is szégyen, hogy korábban még ennyi szó se volt róluk. Pedig Jézus nem görögül tanított és az arámi-szír-káldeus evangéliumokból jobban meg lehetne érteni a tanítását, mint az eredetinek vélt görögből vagy pláne latinból... - bár talán pont nem ez volt a cél. Róma és Bizánc, a nyugati kereszténység két oszlopa addig tartana, amíg sokan meg nem értenék az eredeti jézusi tanítást az arámi őskereszténység által őrzött tudás alapján. Kicsit olyan ez az iraki háború mint egy civilizációs ciklus apokaliptikus lezárulása: a pogánykereszténység kígyója most saját farkába harap, mikor hagyja veszni a máig túlélt őskereszténységet, ahogyan az egész nyugati cilivizáció alapjait számolta fel történetének alapító kultúrájával (Sumer magtáraival, ősi emlékeinek elpusztításával, kincseinek elrablásával - amiről persze nem szól a médiafáma). A kereszténység és a nyugati civilizáció Irakban, illetve Szíriában most saját múltjának és jövőjének sírrablója.

gyalog.galopp 2015.01.21. 12:44:22

Egyszer egy katolikus pap valami olyasmit nyilatkozott a zsidókkal kapcsolatban, ha a zsidók isten kiválasztott népe akkor a szenvedésre választotta ki őket.
Ha csak az utolsó 2000 évüket nézem, hát biztosan tette őket a kedvencek közé.
Kétségtelen a zsidók az USA által megtalálták a biztonságot, az USA pedig megtalálta általuk azt a diaszpóra hálózatot, amin keresztül a birodalmi törekvéseiket, hatalmukat megvalósíthatják, gyakorolhatják.

A cion bölcseinek jegyzőkönyve szerű olvasmányok és mindenféle zsidó uralomról, összeesküvésről szóló elméletek , ha nem szórakoztatnak, akkor kifejezetten károsak, mert a valós ok-okozati összefüggésekről eltereli a figyelmet, és akár kormányzati szintű baklövésekhez vezethet.

Az, hogy akár Izrael, akár a diaszpóra zsidóság miként képzeli el hosszútávon a jövőjét, szerintem még számukra is rejtély a történelmi léptékű stratégia nem erős oldaluk. Bármikor légy kerülhet a levesbe, csak az nehogy rettenetes legyen.

I_Isti 2015.01.21. 12:47:03

@kardos.g: Ma a kereszténység legnagyobb botránya, hogy az eredeti szellemi-erkölcsi erőt valahol hagyta elveszni, és hagyta, hogy kereszténység címszó alatt az emberek olyasmit műveljenek, amihez Jézusnak már sok köze nincs. Az a kereszténység, ahol a magukat "krisztusinak" valló emberek nem képesek közvetíteni, demonstrálni, megjeleníteni az evangélium eredeti erkölcsi és szellemi erejét az evilág játékszerévé vált.

gyalog.galopp 2015.01.21. 12:47:05

@gyalog.galopp:

jav.: ... hát biztosan nem tette őket a kedvencek közé

I_Isti 2015.01.21. 13:29:31

@kardos.g: Mondok egy példát! A jó muszlimok - meg a nem jók is - minden nap ötször elmondják, hogy "Allahu akbár..."
Egy átlag ajrópai az egész életében hányszor monda ki azt, hogy "Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére"?

(Persze, hogy nem mondja ki, mert nem akarja, hogy Jézus Úr legyen - főleg a személyes élete fölött.)

gyalog.galopp 2015.01.21. 13:49:34

@kardos.g:

"A kereszténység és a nyugati civilizáció Irakban, illetve Szíriában most saját múltjának és jövőjének sírrablója."

A kereszténység, illetve a korabeli civilizáció kutatása alapjaiban rengetné meg a zsidó eredetmítosz mellett a kereszténység , különösen a katolicizmus, a pápa szerepét, tekintélyét.

Jean Sol Partre 2015.01.21. 14:12:51

@bbjnick: értem én amit mondasz, ezért vagyok szomorú.

Bell & Sebastian 2015.01.21. 19:01:52

@kardos.g: Most csak hozzáigazította a valóságot a prekoncepciójához. Az arab világ megosztottságának fenntartása is prioritást élvez, nagyon is benne volt a tervben a két hős. Ezzel lett teljes a katarzis mindenki számára. Amit Amerikáról, mint alfa hímről ír az is csak fenntartásikkal igaz. zsidóból is sokféle van, és attól függően, hogyan rendszerezünk, annak megfelelő viselkedést produkálnak.

Ha a nyugatiak szívfájdalom nélkül beáldozták a leletieket, fővárosiak a vidékieket, létezik amerikai központú cionizmus az elitnek, akkor ki vezet kit az ormányánál fogva?

kardos.g 2015.01.21. 23:35:51

Hogy kinek mi a szent vagy a tabu az érdekes kérdés. Kevés szó esik pl. arról, hogy az USA-ban külön törvény védi az ország zászlaját a "megszentségtelenítésről",akár komolyabb börtönbünetetéssel (en.wikipedia.org/wiki/Flag_Protection_Act), bár nehéz lenne komolyan érvelni amellett, hogy egy ország zászlaja szentebb lehet mint mondjuk egy világvallás prófétája, vagy, hogy inkább tekintettel kéne lenni egy zászlóra... leszámítva, ha valaki olyan primér nacionalista mint pl az amerikaiak jelentős része. Azért megér egy összevetést és alaposabb tovább gondolást.

huKKK 2015.01.21. 23:46:06

@kardos.g:

"...amerikai globális világuralom eme legitimációs bázisának tagadása..."

Szerintem érdemesebb egy létező dolgot tagadni, mint egy fikciót az "amerikai globális világuralom"-ról.

Amerika fénykorában sem volt képes világuralomra (még Földuralomra sem), nemhogy most.
Persze, gondolom, ahány ember, annyi "világuralom" definíció.

huKKK 2015.01.21. 23:51:41

@kardos.g:

Sem a biblia istene, sem a Korán istene nem tartja egyenrangúnak a kulturákat.
Talán még a Magasságos Humanizmus Istene sem véli egyenrangúnak a kultúrákat.

annamanna 2015.01.22. 03:17:36

@egyetmondok: "nem értem, hogy a miért tartod problémának az állam viszonylagos gyengeségét az egyénnel szemben"
Nemhogy nem tartom problémának a gyenge államot, a legszívesebben azt szeretném, hogy egyáltalán ne legyen állam, és abban hiszek, hogy ezt az időt meg is fogom érni, jó egészségben :) tehát abban hiszek, hogy nagyon közel van az az idő, amikor az államiság a földön összeomlik. Amiről még Dániel próféta szólt: "És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme." (Dn 2:44-45)
A birodalmak államok. Ezek lesznek szétzúzva, és mi mást tehetnék, minthogy várom ennek a napnak az eljövetelét: "Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!" (Jel 22:20)

Ami ennek a speciális európaiságát illeti - tulajdonképpen bárhol lehet vagy lehetett hasonló szemlélet a földön, ahol az emberek nem államokban éltek. És eredetileg sehol sem államokban éltek az emberek, hanem törzsekben, és az emberi történelem legnagyobb része a törzsek időszaka volt, ahhoz képest az államiság viszonylag rövid múltra tekint vissza, mi például "csak" ezer éve élünk államban, egészen odáig törzsi keretek között.
A törzs és az állam között nagyon fontos különbség az, hogy a törzs nem elnyomó és kizsákmányoló szervezet, nem szed adót, nem ró terheket a tagokra. Ha van is összefogás a törzsben, tehát valamilyen közösen végzett munka, annak a hasznából mindenki részesedik. Így működött egy faluközösség is - ha pl. kalákában felépítették valaki házát, akkor legközelebb ő is dolgozott másnak a házán. Tehát önmagában még az sem feltételezi az állam kialakulását, hogy bizonyos munkákat csak közös erővel lehet megszervezni és elvégezni. A törzsek közösen szervezték a vadászatot, halászatot a Kalahári sivatag busmanjaitól az eszkimókig. Mégsem alapítottak államot.
Hogy az első állam miért jött létre, ahhoz szerintem kellett egy másik faktor is. A jelenlegi tudásunk szerint a föld első államai Mezopotámiában jöttek létre, ahol öntözéses földműveléssel gabonát termeltek az emberek. Ma is ezt csinálják? Nem, ma arrafelé jórészt sivatagi pásztorkodásból élnek. Azt mondják, az éghajlatváltozás az oka annak, hogy az intenzív gabonatermelést abbahagyták. Szerintem nem ez a fő oka, hanem az, hogy ebbe eleve hülyeség volt belekezdeni. Abban az időben, amikor Mezopotámiában elkezdték az öntözéses földművelést, a föld igazán nem volt túlnépesedve, és jellemző volt más területekre is, hogy az emberek a terméketlen területeket kikerülték vagy elhagyták. Az öntözéses földművelés megszervezése kőkorszaki körülmények között rosszabb volt a halálnál. Ugyanolyan fölösleges erőfeszítés volt, mint ma azon agyalni, hogyan lehetne gyarmatosítani a Marsot. Nyilván meg lehetne csinálni, csak minek?
Azok az emberek, akik máshol kemény természeti feltételekkel szembesültek, igyekeztek alkalmazkodni ehhez. Például a busmanok vagy az eszkimók - nem akarnak többet kicsikarni a tájból, az adott körülményekből, mint ami még józan ésszel elérhető. Azzal megelégednek és kész. De Mezopotámiában ugyanolyan búzamezőket fenntartani, mintha valaki Ukrajnában élne - egyszerűen marhaság. A föld ásványi sói kioldódtak az öntözéstől és hamar elszikesedett a talaj - szóval tönkretették még azt is, ami eleve ott volt. Kína például egészen más, az ottani monszun éghajlat miatt nem is nagyon lehet mást tenni, mint árasztásos rizstermelést folytatni. És ezt évezredek múlva sem hagyták abba, ebben tehát volt és van ráció. Sem az éghajlat nem változott, sem a föld nem merült ki (a földjüket az ipari termelés szennyezi el és teszi terméketlenné, nem a rizs).
Tehát szerintem az állam kialakulásának az egyik oka a hülyeség volt. Persze ezt sokféleképpen lehet hívni. A Biblia úgy magyarázza, hogy Káin elfutott Isten színe elől (nyilván bevette magát a sivatagba) és ott várost épített (tehát a Biblia szerint valahogy így jöhettek létre az első kezdetleges államalakulatok). A Biblia szerint ez nem lett volna muszáj, senki sem kergette oda, élhetett volna máshol is.
Az viszont Biblia nélkül is biztos, hogy a kegyetlen, embertelen munka bizonyára roppant találékonnyá tette az embereket, és a kényszer igen fontos inspirálója volt a technikai fejlődésnek. Amire biztonságosabb körülmények között nem volt szükség.

Európa ilyen szempontból csak annyiban különleges, hogy itt kifejezetten jók az életfeltételek. És azon belül is kiemelten a Kárpát-medencében kiválóak az életfeltételek.
Emiatt szerintem az európai emberek megszoktak valamiféle kiegyensúlyozottságot, mert nem kerültek szembe túlzott nehézségekkel.

annamanna 2015.01.22. 03:43:01

@egyetmondok: Hogy ebben lehet valami, arra szerintem pont a Kárpát-medencében lakó emberek mentalitása a jó példa.
Legalábbis szerintem érdekes, hogy ezen a területen kívül élő emberek sokszor ugyanarra a történelmi kihívásra sokkal radikálisabb válaszokat adnak, még Európán belül is. Legyen például a trianoni trauma. Ehhez hasonló esetre íz írek válasza az IRA, a baszkok válasza az ETA. Itt még csak gondolatban sem merült fel hasonló.
Vagy rendkívül érdekesnek találom azt a cikket, ami Ukrajnán belül a kárpátaljai és a galíciai mentalitást hasonlítja össze: www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-lojalis-pragmatikusok-csak-elni-akarnak/
Jelen pillanatban, miközben az ukránok (és a lengyelek) forrnak a bosszúvágytól az oroszok ellen, mi puszipajtásává váltunk Putyinnak.
Ezer év alatt szinte semmit sem hódítottunk meg, innen alig vezetett hódító hadjárat, és a minket meghódítók is viszonylag kényelmesen elvoltak nálunk. Haynau a szab. harc után birtokolt vásárolt nálunk, mert meg volt győződve arról, hogy őt a magyarok nagyon szeretik. Ferenc József nejével is kitűnő volt a viszony, a fia meg egyenesen vmi magyar összeesküvésbe keveredett, talán ez vezetett a halálához.
Az osztrákok, a törökök, a mongolok ma már szinte kifejezett kedvenceknek számítanak.
Az oroszoktól gy búcsúztunk: Viszlát, Iván, Bye-bye Szása. Semmi agresszió.
Szerintem kissé hasonló ez ahhoz, hogy az indiaiak is elég békésen váltak el az angoloktól (és nemcsak Gandhi miatt, mert ő egyedül mit sem tudott volna tenni a háborús uszítók ellen - eleve nem volt kedvük az indiaiaknak az angolok ellen háborúzni). És ma is jó viszonyban vannak.
Vagy Majka: "De én magyar vagyok, én szabad vagyok és meghagyom másnak az erőszakot" www.youtube.com/watch?v=Dk_Y2VC5_pI
Akármennyire is állítanak be minket fasisztának, a vh-ban a zsidók ide menekültek a környező országokból. A cigányok közül pedig, akik régóta itt élnek, elég jól alkalmazkodtak, inkább azok bajkeverők és vadak, akik Romániából költöztek át: "Az „oláhcigány” kifejezés inkább a történeti és nyelvi rokonság alapján használt összefoglaló név, ugyanis ezek a roma csoportok Havasalföld román ("oláh") fejedelemsége irányából érkeztek Magyarországra a 19. században, és a roma nyelv különböző oláhcigány nyelvjárásait beszélik. Önmagukat romának nevezik (a saját nyelvükön rom). Az ország minden részén élnek oláhcigányok. Az „oláhcigány” jelzőként való használata valamilyen oknál fogva azonban cigány megfogalmazásban negatív jelző. Egyik csoport sem ismeri el magát annak, általában haragosaikra alkalmazzák." hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
Glatz Ferenc mondta, hogy az ő gyerekkorában a szerbeket "bicskás rácok"-nak hívták - a háborújuk igazolta, hogy erre rá is szolgáltak.
Főleg a Kádár-kori gulyáskommunizmus és a legvidámabb barakk jelző mutatja pregnánsan, hogy ami máshol elképesztően nagy vihart kavart, az itt megszelídült, lenyugodott, elcsöndesedett.
A Kárpát-medence egy gödör, ami elcsöndesíti a szeleket.
Ez materiálisan és lelkileg is igaz, szerintem.
www.youtube.com/watch?v=QskmkzEen0k

Tehát úgy általában véve Európa kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, mint más földrészek, és azon belül is a Kárpát-medence békésebb, mint más területek. És szerintem ez még akkor is igaz, ha perpillanat nem így érezzük.
Persze, ennek okát lehet keresni a vallásban, meg a civilizációban, de szerintem ennek oka maga Európa, és azon belül is a Kárpát-medence.
Az például elég jellemző, hogy ami ide bejutott, az innen már nem terjeszkedett tovább. Sem a római birodalom, sem a római katolikus egyház, sem a törökök, sem a polgári forradalmak, sem az oroszok. Mintha mi lennénk a Csendes-óceán, aminél véget érnek a csaták. Persze a csatákat elszenvedjük, addig, amíg el nem nyugszik az, aki küzd.

annamanna 2015.01.22. 03:53:07

@picur3ka: hát, ami azt illeti, engem nagyon kiborított. Nem igaz, hogy a fehérvári önkormányzat és a fehérvári rendőrség annyira mulya és tehetetlen, hogy egy ilyen kastélyt csak úgy hagytak odaveszni, mert annyira tehetetlenek a kisebbségiekkel szemben. Ennyire azért nem tehetetlenek. Nem hallottam, hogy bárhol máshol ilyet megengedtek volna nekik.
Persze a hírhedt Sztojka Iván is Fejér megyei, de pont akkor kellene a leginkább kordában tartani őket, ha veszélyesek. Mégis kinek a dolga ez, ha nem a rendőrségé és az önkormányzaté? Szóval ez a fehérváriak szégyene. Sok múlik azon, mennyire áll a sarkára a rendőrség, vagy mennyire "elnézőek".

igazi Ténytár 2015.01.22. 04:55:22

@Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló !:
"és Soros alapítványokból, hogy a külföldi érdekeknek és lobbinak megfelelő, az országot kiárusító hazaárulók kerüljenek kormányra."

neha igazat is szolsz!

Orban Viktort es Fideszt a SOROS es a NORVEG alap is tamogatta! Elobbivel mai napig dicsekszik minden eletrajzaban, honlapjan!

444.hu/2014/09/22/van-az-ugy-hogy-a-fidesz-orul-a-norveg-alapnak/

vs.hu/kozelet/osszes/a-fideszes-civileknek-is-megvan-a-norveg-alapja-1118

Es most árulják az országot ki Putyinnak. 7 éve meg nemzatarulas, sot egyenesen puccs volt (mer a gyurcsányi), most szent kötelesség.

Az araboknak meg egyenesen MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEKET árulnak.

www.origo.hu/itthon/20121108-szijjarto-magyarorszag-strategiai-partnersegre-torekszik-kuvaittal.html

Mi ez ha nem nemzetárulás? Pláne egy melldöngető kereszténytől...meg az olyan bevandorlok elleni szövegelése ugye

Ja, bocs, ha Orbán teszi akkor magyar érdek. Olyannyira hogy Semjén alkereszteny most kötött egyezséget milyen vallas emlékhelyeinek állami felújításáról!?

igazi Ténytár 2015.01.22. 04:58:10

@kardos.g: Persze az állam rendelte meg az 5 millios példányt ugye mint Fidesz Birkahonban?

Vagy az állam és csókos cégeik rendelte ki az alkalmazottakat mint COF-os békamenetekre ugye?

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:01:18

@Göntér László: "Szerintem is az a cél, hogy korlátozzák a szabadságjogokat úgy, hogy közben a sajtószabadság és a terror elhárítás zászlaját lobogtatják"

Ez csak akkor lehetne igaz ha a francia állam rendelte meg a gyilkosságokat!

Szóval előadjátok ujra a Lovas csak ideztemegybloggrol István fele 5000 zsido ... ize... francia aznap nem ment be dolgozni dolgot?

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:07:14

@1000bocs: Az a gond hogy terelsz!

Miket irtal? "Igen kérlek, reálisan látták, mekkora egy paraszt ez a szerkesztőség. Az ingerküszöbük és a válaszaik nagyon eltérnek az ízlésemtől, de ez van. "

Tehát ha ulraorthodos zsidok vagy cigányok ezt művelték volna a Magyar Hírlap es Magyar Nemzet szerkesztőségével akkor is csak ennyire LAZÁN vennetek a dolgot?

Hat istenem a romáknak az ingerkuszobuk alacsonyabb hát halomra lőtték Bayereket, Lovasékat.

Hat Istenem...a válaszaik nagyon eltérnek az ízlésemtől, de ez van.

"Megkönnyebbülnél, ha kimondanád hogy ostoba bunkó dolog amit ez az újság művel. "

De ezt meg mindig nem mondtad ki Bayer, Lovas cikkeivel kapcsolatban, csak a sunnyogó nem tetszik...

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:08:58

@kardos.g:

A szcientológus kérdésre miért nincs válasz?

Ő értük miért nem aggódsz következetesen!?

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:20:48

@annamanna: "Legyen például a trianoni trauma. Ehhez hasonló esetre íz írek válasza az IRA, a baszkok válasza az ETA.

Itt még csak gondolatban sem merült fel hasonló. "

Ez NEM IGAZ!

Éppen Bayer Zsolt irt róla országos cikket hogy talán robbantgatni kellene albán módra mert azt Európa megértené ?

mno.hu/velemeny/uj-moralistak-farizeusok-9-resz-823586

Vagy említsük az állandó tele kell szülni a karpátmedencét a románok, szlovákok ellen

ujszo.com/online/regio/2014/06/06/aze-a-karpat-medence-aki-teleszuli

Érdekesen ez ugyanaz a duma amit a milyen bevándorlók ellen is hoznak fel a szélsőjobbosok?!

Je akkor kivel is azonosítja magát a trianonista magyar oldal? ;-)))

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:31:17

@kardos.g: Akkor te miért nem mentél tüntetni a focit néző gyerekek légéppuskázása után hogy te is az az vagy?!

Igazad van, ilyen tettek elkövetői mellett kellett volna tüntetni akik ilyenekre használják indokul a vallást.

Más.

Nagy műveltségedben tudhatnád, hogy az "én is X vagyok", "mi is X-k vagyunk" sokkal régebbi mint
Cohn-Bendit. De legalább előhozhattad.
Goodfriend mikor kerül elő?

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:36:15

@gyalog.galopp: "ha egy ócska szennylapocska karikatúráira hivatkozással, pár ezer kilométerrel arrébb embereket gyilkolnak, akkor annak a szennylapocskának felelőssége kiterjed a gyilkosságokra."

Akkor ilyen elv alapjan AKKOR BE KELL TILTANI a mlim VALLAST!

Ugyanis az "szennylapocskánál" sokkal többször és sokkal konkrétabban HIVATKOZNAK RÁ A GYILKOLÁSAIK KÖZEPETTE! (minap géppuskáztak le tucatnyi fiatalt arra hivatkozással)

Tessek, meredne-e nyilvánosan hangoztatni? Addig mar a filozófus úr kovetkeztessege sem terjed ki.

ja, nem, fülét farkat behúzni...

Utána meg nem erti hogy miért is tüntettek, miért is vettek 5 millios példányszámban a Charliet!

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:39:10

@gyalog.galopp: Mekkora Hülyeség!

A spanyol és angol robbantás KONKRÉTAN a közel-keleti KATONAI AKCIÓIKRA, részvételükre volt válasz.

Persze lehet Mórickaéknél a karikatúra az sértő, provokáció, a katonai támadás meg semmiség.

igazi Ténytár 2015.01.22. 05:58:05

@1000bocs: "Ez neked semmit sem jelent, mert a szabadság-testvériség-egyenlőség szentháromságába nem fér bele hogy néhány milliárd ember hadd legyen már nyugiban vallásos anélkül hogy barmok beléjük kötnének minden újságos standon kirakva."

kardos ur nem mer valaszolni, akkor ha elohoztad ezt a vallasi temat talan te mersz!

A Szcientologia mellett HANYSZOR IS ALLTAL KI?!

Pedig nem csak a vallásukat de magukat az egyébként teljesen tisztességes, soha semmi botrány illetőket is allandoan gyalázzák miatta (lasd Tom Cruise).

A zsidókat meg valami kényszer belehoznotok?!

Ott nem a vallásról szol a dolog hanem a származásukról! Amiatt irtottak őket a nacik, nem törődtek azok azzal, hogy valaki világi zsidó, vagy meg az se, csak a nagypapi volt valamikor.

Ezt meg általános iskolás fokon is tudja az ember, nem kell filozófusnak kenni hozzá .

Vallásukat épp most gúnyolták ki a Merkeles-montazzsal a tüntetés után is, hülyét csinálva belőlük!

Vezető lapok elemezghettek, mutogatták nyilakkal hogy itt es itt meg itt. SENKIT NEM ÉRDEKELT A VALLÁSI PARANCSOLATUK!

Mertek volna ugyanazt a képet megcsinálni úgy hogy nem Merkel fejet hanem a prófétait másolják oda mindenütt?!

Pontosan ugyanazt bírálták volna vele mszlmoknak mint az ultra ortodox zsidóknál.

DE NEM MERTEK! Vajh miért... Erre ti meg jöttök hogy jaj zsidókat nem lehet sérteni.

Aha..csak az izraelita vallásukat lehet. Mert az hülyeség, poénkodjunk rajta. Utána meg előadjátok, hogy Charli megérdemelte mert ugyanazt tette.

Göntér László 2015.01.22. 07:41:16

@igazi Ténytár: "Ez csak akkor lehetne igaz ha a francia állam rendelte meg a gyilkosságokat!" Én másképpen gondolkozom! Feltételezem, hogy az állam vezetői minden esemény után, megkérdezik maguktól, hogy most mi a teendő? Tehát nem megrendelik az eseményt, hanem reagálnak rá. Én erről a reakcióról beszéltem. Persze az Ön által leírt változat is egy reális lehetőség, de én azt hiszem, hogy most nem erről van szó.

egyetmondok 2015.01.22. 09:22:55

@annamanna:
Az állam létrehozása jó nagy téma biztosan.

Abban nem értünk egyet, hogy hülyeség, vagy "hülyeség", én nem gondolom, hogy az állam bármikor is elhalna.... Volt ilyen ideológia, 90 előtt kötelezőn oktatták az egyetemeken...:-))

Szerinted tudunk létezni pl. a bíró hatalma nélkül?
És még lehetne sorolni, hogy mi minden szerintem olyan feladata van az államnak, amely miatt nem volt hülyeség, vagy "hülyeség", hogy ez azt elképesztő intézmény létrejött.

huKKK 2015.01.22. 10:10:13

@egyetmondok:
Annamanna ismét keveri a szezont a fazonnal.
Az állam legális szervezet még a biblia alapján is.

"Szerinted tudunk létezni pl. a bíró hatalma nélkül?"

Tudunk.

igazi Ténytár 2015.01.22. 10:12:33

@Göntér László: Persze hogy regalnak ra mi abban a meglepo?

Miért Orbán is talán tok véletlenül most büfögte ki a bevándorló ellenes dumáját? Nem egy hónapja, hanem éppen most. Vajon miért?

Ha nálunk történt volna, akkor most a halálbüntetést állítaná vissza Orbán. Ugye a móri esetben is egy ártatlant(!) kivegzetetett volna!)

Az hogy csökkennek a szabadságjogok, mert több megfigyelés lesz ILYEN esetek után?

Kevésbe tartom veszelyesnek mint amikor tizenéveseket vegzálnak filmletöltés miatt és akkor monitorozzak az teljes internetet a nagy Studiok érdekében, vagy kötelezik az guglit, hogy töröljön találatokat ahelyett biztonságos file védelmet találnának ki.

Most hogy kivégeztek egy tucatnyi ártatlant, és hasonló lesz (csak más dolgokat monitoroznak meg törölnek) a LAKOSSÁG védelmében, ugyan miért felháborító szabadságjogokat illetően?

igazi Ténytár 2015.01.22. 10:22:18

@huKKK: nem, nem tudunk. Anélkül anarchia lenne, mindenki Judge Dredd akarna lenni és lenne is.

A bibliai szemet-szemért parancsolat/példázat is pont erről szól, nem pedig arrol amit a hülye pórnép szó szerint (a témát illető vallás meg pláne) belemagyaráz.

Arról szol ugyanis, hogy "kell bíró", hogy aranyos, válasz kell, nem pedig egy sértésre családkiirtással válaszolunk.

Apropó kik is azok akik így élnek, viselkednek a mai napig?

Jeee épp azok akiket a kardos filozófus úr félt hogy de veszélyben vannak...

Persze majd ha az ő hite kerül célkeresztjükbe (mondjuk majd az o filozofálgatását tartják blaszfémiának) akkor majd hirtelen arról fog írni, hogy miért nem tüntettetnek az ő mellette, az ő védelmében, jaj hol a sok Charlie...

huKKK 2015.01.22. 10:44:13

@igazi Ténytár:
Értem.
De erre a kérdésre ez a válaszom.
Az "akarunk-e?" kérdésre, ill. a "jó lenne-e?" kérdésre mást válaszolnék.

egyetmondok 2015.01.22. 11:48:21

@huKKK:
Bíró nélkül (persze olyan bíró szükséges, ahol az ő hatalma a törvényhozástól,kormányzattól elválasztott) biztos lehet létezni...,de szerintem onnan addig kell elmenekülni, amíg lehet.

huKKK 2015.01.22. 21:36:21

@egyetmondok:
Ki kell alakítani olyan rendszert ahol nemcsak bíró van, hanem független bírói intézmény.
Menekülni majd akkor kell ha szólok.

egyetmondok 2015.01.22. 22:27:28

@huKKK:
Bizony, ki kell alakítani,ha lehet,minél előbb, mert hogy ezzel komoly baj lett 2010 után.

annamanna 2015.01.23. 02:30:58

@igazi Ténytár: "kivel is azonosítja magát a trianonista magyar oldal?"
Az a baj, hogy nem tudom, kit értesz trianonista magyar oldalon. Bayer Zsoltot? Ő személyesen olyan mélyen le van kötelezve Orbánnak, hogy csak ásó-kapa-nagyharang választja el tőle. Orbán pedig zsidó, a B'nai B'rith páholy tagja:
www.sokkaljobb.hu/content/s%C3%A1t%C3%A1n-szolg%C3%A1i
www.bnaibrith.hu/
Itt annyira bonyolultan vannak keveredve a különböző nációk és érdekek, hogy már a Jóisten sem igazodik ki rajtuk.
Ezért csak egy dolog igazíthat el - ami ténylegesen megtörténik.
Ténylegesen vannak robbantások? Nem, nincsenek. Ha lennének, igen kíváncsi lennék rá, kik az elkövetők (kinek állítják magukat és kicsodák valójában). De remélem, soha nem kerül ilyesmire sor.

@egyetmondok: "Volt ilyen ideológia, 90 előtt kötelezőn oktatták az egyetemeken...:-))"
Mi volt ez az ideológia?
Úgy hallottam, Bakunyinnak voltak államellenes nézetei, amit természetesen nem olvastam.

"Szerinted tudunk létezni pl. a bíró hatalma nélkül?"
A törzsekben nem volt olyan írásban rögzített törvényrendszer, mint az államokban. Csak szokásjog. Ha vétett valaki ellene, abban az esetben nyilván elég volt a törzsi elöljárók, vének ítélete is.
Az államnál van egy olyan nagyon érdekes folyamat, hogy olyan problémákat hív életre, amik addig nem is léteztek; és felajánlja a segítségét, hogy megoldja azokat a problémákat, amik nélküle nem is lennének.
Legyen egy tipikus probléma, a válás. Nem tudom, törzsi körülmények között egy hogy ment, de hogy válóperekhez nem volt szükség bíróságokra, ügyvédekre, közjegyzőkre, sőt még rendőrségre sem, az fix.
Amikor az állam felkínálta az államilag elismert válás lehetőségét, még viszonylag kevesen éltek vele, azok is nyilván az uralkodó osztály tagjai közül kerültek ki.
Aztán az állam belehúzott, egyre több pénzügyi ígérvényt és garanciát adott - gyerektartás megítélése, családi pótlék, gyes stb... olyan körülményeket teremtett, hogy egyre inkább megérte elválni, és emiatt csodálatos módon egyre több embernek jutott eszébe elválni, és kiderült, hogy az állam tényleg nélkülözhetetlen a párkapcsolatokban, mert jaj mi lenne a párkapcsolatokkal, ha állam nem lenne, nyilván megölnék egymást az emberek, és BIZTOS, hogy amíg az állam nem sietett a szegény nők segítségére, azok ki voltak téve a férfiaknak, akik minden nőt agyonvertek, megerőszakoltak és egyáltalán juj.
Hála az Úrnak, hogy létrehozta az államot!

Én azt gondolom, hogy ha valamilyen ügyben (pl. párkapcsolat) az ember magára van utalva, mert tudja, hogy abban senkitől nem kérhet segítséget, és bármilyen döntéséért neki kell elvinni a balhét, akkor igyekszik magára vigyázni és óvatos lesz.
De ha az állam "leveszi a terhet" a vállamról, ha átvállalja a felelősséget, akkor miért legyek óvatos és miért én vállaljam a felelősséget?

Ha magamnak kellene előállítanom a ruházatomat, akkor nyilván megtanultam volna varrni. De mivel a boltban olcsón lehet ruhát kapni, minek tanuljak meg varrni, kötni, horgolni? Ha a boltban készen lehet kapni a csirkehúst, minek tanuljam meg a csirkét levágni, megpucolni? Miért tanuljak meg halat fogni, miért tanuljak meg kertészkedni, és sorolhatnám. Minek töltsem az időmet azzal, amire a civilizáció választ ad helyettem? Miért vállaljak felelősséget azért, amiért az állam felelősséget vállal helyettem? Ha az államnak vannak válaszai, akkor miért keressem magamtól a válaszokat?

"És még lehetne sorolni, hogy mi minden szerintem olyan feladata van az államnak, amely miatt nem volt hülyeség, vagy "hülyeség", hogy ez azt elképesztő intézmény létrejött."
Szerintem az állam egyetlen egy dologban tud többet nyújtani a törzs helyett - ez pedig a technikai civilizáció. Semmi más előnye nincs, de ez igen nagy érv.

Mondok egy példát, az államiság kezdeti időszakából - az izraeliták törzsi rendszerben telepedtek le Kánaánban, miközben minden oldalról fejlett államok vették körül őket.
Ennek két következménye volt - az egyik, hogy az égvilágon semmiféle technikai fejlettségük nem volt. Mikor utóbb államot alapítottak, még akkor sem volt Izraelben egyetlen darab kovács sem!

1. Sámuel 13:19-22. És kovácsot egész Izráel földén nem lehetett találni, mert a Filiszteusok azt mondák: Ne csinálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát. És egész Izráelnek a Filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse ki-ki a maga kapáját, szántóvasát, fejszéjét és sarlóját, (Minthogy megtompulának a kapák, szántóvasak, a háromágú villa és a fejszék) és hogy az ösztökét kiegyenesítsék. Azért az ütközet napján az egész népnél, mely Saullal és Jonathánnal vala, sem szablya, sem dárda nem találtaték, hanem csak Saulnál és az ő fiánál Jonathánnál volt található.

Amint az idézett részből látható, mindenféle fegyverkezés nélkül is igen nagy előnyt jelentett az állam, a maga fejlettebb technológiájával.

A másik következmény ugyanaz, mint amivel a magyar törzseknek is szembe kellett nézni a Kárpát-medencében - az államok hódító hadjáratai.

annamanna 2015.01.23. 03:09:50

@egyetmondok: Az állam ugyanis abban különbözik a törzstől, hogy amíg a törzs meglehetősen statikus, nem kínálja a fejlődés és változás lehetőségét, az állam dinamikus, nyugtalan, gyakorlatilag képtelen egyensúlyba kerülni; alapvető lényege a fejlődési kényszer (elszívja az alattvalók életereje egy részét, abból fegyverkezik és hódít, a meghódítottaktól elszívja az életerejük egy részét, abból fegyverkezik és hódít). A hódítás és terjeszkedés az államban rejlő nagyon lényeges kényszer, és ez az egyensúlytalanság a mai napig megfigyelhető.
Tehát az Izraelt körbevevő államok folyamatosan támadták az országot, folyamatosan rablóhadjáratokat indítottak ellenük, és rendszeresen ki lettek fosztva.

Emiatt a két ok miatt végül úgy döntöttek, hogy nekik is állam kell (ebből meglehetősen nagy balhé kerekedett, Jahve megharagudott és megüzente, hogy alattvalóként ki lesznek használva, de azt mondták, ez nem probléma, vállalják, úgyhogy átalakultak királysággá).

A történet vége az lett, hogy mire beletanultak az államiságba, a környező államok végképp meghódították őket, és még a lakosságot is fogságba hurcolták. Tehát olyan nagyot nem nyertek az államalapítással, hogy finom legyek.

De hogy visszatérjek a technikai fejlettségre. Ez meglehetősen csábító, jelen pillanatban én sem tudom elképzelni az életemet nélküle.
Az államban a kihasználtság érzését képtelenség kikerülni, egyetemi tanár konkrétan úgy fogalmazott, hogy úgy érzi magát, mint egy rabszolga, a legszívesebben beállna szerzetesnek, hogy nyugta legyen; de így legalább repülővel repülhet és az is valami. Ez elég pontos összefoglalása szerintem annak, amit egy állam lakói éreznek.
Szóval a technikai fejlettség az állam egyetlen előnye, de ez olyan erős érv, ami miatt senki nem mondana le róla szívesen. Mellesleg egyébként sem lehetne kihátrálni az államból, mert az emberben levő agresszió miatt mindenképpen újratermelődne. Az államtól lehetetlen megszabadulni, csak alkalmazkodni lehet hozzá, elviselni valahogy, és persze élvezni az előnyeit, amennyire csak lehet.

Normál esetben az ember megtanulja az életét pozitív energiamérleggel élni - megtanul úgy élni, hogy olyan plusz energiát állítson elő, amit ő nem tud felhasználni, de ami elég az utódai felneveléséhez.
Namost az állam ebből a plusz energiából jócskán elvesz. És amit az állam elvesz, az bizony hiányzik.
Az állam megpróbálja magát nélkülözhetetlenné tenni, és olyan képet vetít, mintha az, amit biztosítana, fontosabb lenne, mint amit az ember saját magától képes előállítani. És ezt nagyon könnyű elhinni, sőt lehet, hogy bizonyos esetekben még igaz is.
De azért a végeredmény a történelem során mindig az volt, hogy amit az állam az elszívott életerőért cserébe biztosított az alattvalóknak, az az alattvalókat egyáltalán nem kárpótolta, és az állam, mint rendszer mindig óriási hiányérzetet keltett. Olyan hiányérzetet, szorongást és depressziót (ami szó szerint elnyomást jelent), amit, felteszek, egy törzsi ember nem ismer.
De visszacsinálni már nem lehet, legfeljebb meghaladni valahogy (mondjuk teljesen másként, mint ahogy azt Nietzsche vizionálta). Hogy mit hoz a jövő, és milyen lesz az államiságot követő rendszer, arra személy szerint rettenetesen kíváncsi vagyok, mert persze abszolút hiszek benne, hogy meg lesz haladva.

egyetmondok 2015.01.23. 09:46:51

@annamanna:
Marxizmus-leninizmus. Így hívták az ideológiát, amely az állam elhalását hirdette.
-------------------------------------
Kissé gyors nekem, ahogyan a törzsi társadalomtól eljutsz a családi pótlékig, szóval én fenntartom, hogy nincsen baj az államisággal, úgy bizonyosan nincsen, hogy ne lenne rá a közösségnek szüksége, és hozzátenném, hogy az a sajátos, csak az európai társadalomfejlődésre jellemző egység, amelyet nemzetnek nevezünk, állam nélkül nem is jöhetett volna létre, nem is létezne.

Volt törzsi államiság, ma fejjel, mai fogalomkészletünkkel azt mondhatnánk, hogy ez a törzsi államiság "fejletlen", "kezdetleges", "primitív", ám semmi értelme ilyeneket mondanunk, mert egy közösség "minőségét" mindig abban a korban érdemes (megpróbálni) értékelni, amelyben az a közösség élt. A mi fejünkben,nem ok nélkül,ha állam,akkor terület, s ha nincsen terület,akkor állam sincsen, ám érdemes az is fejben tartani, hogy ha állam,akkor olyan rend,amely a közösség minden tagja által nagyjából-egészéből elfogadott,normákon, ha tetszik közösségi erkölcsi alapvetéseken, vélekedéseken nyugszik, és nem csak ez, hanem valami központi erő,legyen hatalom, amely abban segít, hogy a norma-szegés (amely az emberből ki nem gyomlálható) ne az egyén (pl.a sértett) önkényén, pl. ne az önbíráskodáson múljék, hanem valami rendezett formát vegyen fel. A törzsfők, nemzetségfők vajon nem töltötték be ezt a közösségi békességhez oly fontos funkciót ? Szerintem de, igen.

Hogy mára túl sokat gondolunk arról, hogy mit tehet az állam, mit tehetnek a kormányok a hatalmuk alatt élők szó szerinti megélhetéséért ? Ez biztos, ezzel biztosan túlzásba esünk.

És elmulasztjuk azt is észrevenni, hogy az állam hatalom, nem is akármilyen, s csak rajtunk múlik, ha az szépen átsétál hatalomból piszkos uralomba. Szerintem abban egyedülálló az európai politikai civilizáció, hogy a görögök-rómaiak óta, de különösen igaz ez a kereszténység feltűnésére, és közéleti, politikai szerepvállalására, hogy igyekszik az uralmi helyzetet visszapakolni oda,ahova való: a hatalmi helyzetbe, amely csak mert hatalmi helyzet, még nem elutasítandó (szükség van a szülői hatalomra, szükség van a tanár hatalmára,és még lehetne sorolni), de ha a hatalom oldalán kezd elveszni a szolgálat, a szerződésesség, akkor azzal kell kezdeni valamit..., végsőleg akár erőszakkal is, amely bizony jól megbonyolítja a történelmet.

huKKK 2015.01.23. 18:00:03

Mohamed próféta módszere kritikusai kezelésére:

www.hetek.hu/hatter/201501/a_profeta_modszere

annamanna 2015.01.24. 03:11:17

@egyetmondok: "Marxizmus-leninizmus. Így hívták az ideológiát, amely az állam elhalását hirdette."
Ez biztos? Nem nézek utána, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez az ideológia inkább valami szuperállamiságot tűzött ki maga elé célként, az állam mindenhatóságát, ahol mindent az állam dönt el, természetesen az egyenlőség jegyében, kicsit hasonlóan a madáchi falanszterhez.
Mégis mi alapján képzelték megvalósíthatónak az állam elhalását, és mégis mit gondoltak arról, mi lesz akkor, ha nem lesz állam? Vagy tulajdonképpen őket miért pont az állam zavarta? Nekem nem ugrik be ilyesmi velük kapcsolatban, sőt, inkább totálisan az ellenkezője. Légyszi, röviden írd már ezt le, mert nekem ez egyszerűen nem áll össze, szerintem pont a fordítottja az igaz.

"úgy bizonyosan nincsen, hogy ne lenne rá a közösségnek szüksége"
Mégis miért lenne rá szüksége?
Az államra egyáltalán nincs szükség.
Már írtam, az emberiség történelmének túlnyomó része államiság nélkül zajlott, és remekül megvoltak nélküle.
Mióta államban élnek az emberek, azóta nem szűnik meg a fájdalom, kín, zűrzavar. Semmi szükség rá, csak nem lehet megszabadulni tőle.

"Volt törzsi államiság"
Nem. A törzs és az állam az emberi közösség két szerveződése. Vagy az egyik van, vagy a másik van, a kettő együtt nem lehetséges.
Leírom egy rövid hasonlattal az állam lényegét, abból talán megérted a különbség okát is.
A sztori bővebben itt van kifejtve: www.facebook.com/notes/kom%C3%A1romi-mikl%C3%B3s-the-page/celeb-vagyok-ments-ki-ingyen-avagy-mi-t%C3%B6rt%C3%A9nik-randy-gage-sziget%C3%A9n-1-r%C3%A9sz/694837190598212

A lényeg - egy lakatlan szigeten túlélők rekednek, és hogy életben maradjanak, összefognak.
Éjjelente egyikük titokban bambuszból vízvezetéket épít, hogy ne kelljen a táborhoz cipelni a forrás vizét.
Amikor elkészül vele, bejelenti, hogy aki használni akarja a vízvezetéket, az a továbbiakban dolgozzon neki napi egy órát. Aki nem, az hozza tovább a forrásról a vizet, ahogy tudja.

Most próbáld meg elképzelni ezt a sztorit - szerinted mennyire életszerű?
Egy csomó kérdés felmerül: ha éjjel dolgozik, mit csinál nappal? miért dolgozik titokban? a többieknek ez miért nem jut az eszébe? senki nem veszi észre, mit csinál? miért nem kér segítséget? miért akarja, hogy mindenki napi egy órát dolgozzon neki?
De a legfőbb kérdés az, hogy vajon a többiek valóban fognak napi egy órát az illetőnek dolgozni, cserébe a bambusz vezetékért?
A válasz könnyű - természetesen NEM fognak. Az ő munkája nem ér annyit, hogy ezek után mindenki napi egy órára a rendelkezésére álljon. De még ha érne is, ez akkor is galádság. Ha ő ilyen nagymenő, ennyire strapabíró és erős, hogy éjjel is legény, és ennyivel többet bír a többieknél, akkor miért nem ajándékba csinálta ezt a többiek számára?
A lényeg, hogy a többiek hülyék lennének emiatt a szolgái lenni.
Mivel tudja elérni, hogy a többiek mégis az ő szolgái legyenek?
Semmi mással, mint ERŐSZAKKAL.
Ha az ő kezében van az erőszakos fölény, akkor persze hogy eléri, hogy másokat szolgaságba kényszerít.
És ha már nála van az erőfölény, akkor egyáltalán nincs szüksége még arra sem, hogy bármit is letegyen az asztalra, hogy bemutassa a többieknek, hogy értük dolgozik. Akkor azt csinál, amit csak akar, a többiek a szolgái lesznek, és képes lesz tőlük napi egy óra pluszmunkát kicsikarni.

Erőszak nélkül a közösség úgy fog működni, mint egy törzs. Persze hogy lesz valamiféle vezető, például a Lostban a doki. De neki esze ágában sem volt kihasználni a többieket, bármire is erőszakkal kényszeríteni, nem a maga érdekében hajszolta a többieket, hanem azon agyalt, hogyan lehetne mindenkinek jó. Azért lett ő a vezető, mert tényleg rátermett volt a feladatra, értelmes, agilis, barátságos, együttérző.
Ha valamelyik aszociális és lusta tag, pl. Sawyer erőszakkal magához ragadta volna a hatalmat, akkor kialakult volna valamiféle állam (elég hamar abbahagytam a sorozatot, szóval lehet, hogy a későbbi részek tényleg efelé kanyarodtak).

Az állam lényege, hogy a vezető erőszakkal tartja fenn a hatalmát. A wikipédia meghatározása: "A szociológiában az államot általában Max Weber következő elterjedt meghatározásával írják le: az a szervezet, amely rendelkezik „a fizikai erő legitim használatának monopóliumával egy adott területen belül”, amely tartalmazhatja a fegyveres erőket, társadalmi szolgáltatásokat, állami bürokráciát, bíróságokat és a rendőrséget."
Az állam lényege az erőszak.
Ezért államhoz hasonló képződmény egy maffia is, ami védelmi pénzt szed (azaz adót); vagy egy csicskáztató banda, ami kényszermunkára bír embereket.
Ezeknek is az a lényege, hogy a főnök plusz juttatásokhoz jut, azon a jogon, hogy ő a főnök; joga van a többiektől elvonni az életerejük egy részét, azon a jogon, hogy csak mert.
A törzsben ilyen nem lehetséges.

Teljesen mindegy, hogy az évezredek folyamán erre milyen ideológia meg szükségek meg eredmények rakódtak az állam pőre lényege az erőszak.
Miért tartod be az állam törvényeit?

annamanna 2015.01.24. 04:04:06

@egyetmondok: Mert ha nem teszed, erőszakot alkalmaznak ellened.
Jó példa arra, hogy tök mindegy bármi, a lényeg az államnak való alávetettség: alfahir.hu/bilincsben_vittek_el_a_charlie_hebdon_gunyolodo_tinit

Demokratikus állam - ez egy vicc. Az államban a hatalom azé, akié az erőszak. Te is ezzel fejezted be: "végsőleg akár erőszakkal is, amely bizony jól megbonyolítja a történelmet."
Ha képes vagy erőszakkal elragadni a hatalmat attól, aki birtokolja, akkor a tiéd lesz az erőszakra épülő hatalom, és ugyanúgy erőszakkal fogod a hatalmad alatt tartani a többieket, egészen addig, amíg csak nem jön valaki más, aki erőszakkal elragadja tőled azt.
Teljesen mindegy, hogy teszerinted neked van igazad és az ellenfelednek meg nincs igaza, a lényeg, hogy erőszakkal jutottál ahhoz a hatalomhoz, ami eleve erőszakra épül, és addig van a birtokodban, amíg te vagy az erősebb kutya.
Demokratikus választások - lárifári.
Az európai demokratikus rendszerek viszonylagos sikerének az oka nem a demokratikus rendszer, hanem a viszonylag erős civil társadalom, amivel szemben az állam viszonylag gyenge.

Az olyan akciók, mint a muzulmánok erőltetett betelepítése Európába, aztán a terror mesterséges eszközökkel való elszabadítása (CH-blöff* és társai, pl Breivik), tehát az őslakosok és a bevándorlók egymás ellen uszítása mind csak az államoknak jók, mert mindegyik célja a polgári lakosság elgyengítése, az ellenállás megtörése, a polgároknak arra való rávétele, hogy félelmükben teljesen kiszolgáltassák magukat az államnak.
Ennek a balhénak semmilyen más célja nincs, de ez épp eléggé megéri.

"A törzsfők, nemzetségfők vajon nem töltötték be ezt a közösségi békességhez oly fontos funkciót ? Szerintem de, igen."
Persze hogy betöltötték ezt a funkciót, és ehhez nem volt szükségük államra.

"szükség van a szülői hatalomra, szükség van a tanár hatalmára,és még lehetne sorolni"
Önmagában a szülő vagy tanár hatalma, tekintélye nem eredményez államot.
Éppenséggel a család nagyon jó példa, mert az hasonlíthat egy törzsre is, de hasonlíthat egy mini államra is. Törzsre akkor, ha a vezetőnek azért van tekintélye, mert kiérdemelte. Államra akkor, ha a vezetőnek azért van tekintélye, mert erőszakkal biztosítja magának. Vagy nem is kell hozzá erőszak - lehet manipuláció is, ügyeskedés, hízelgés, becsapás, csapdába csalás, zsákmányszerzés (utóbbiak a nőies harcmodor fegyverei, és a családokban nagyon sokszor a nő kezében van a valódi hatalom, méghozzá úgy, hogy azt semmilyen módon nem érdemelte ki. A magánéletben levő manipulatív hatalmi játszmák nagyon hasonlítanak a "demokratikus állam" hazug szlogenjeire).
Az egész valahol Ádám-Évánál kezdődött, hol máshol. Méghozzá Éva szorongásánál, aki ezt a rossz érzést azzal próbálta feloldani, hogy kiskapukat keresett. Az első kiskapu a tiltott gyümölcs volt, amibe belehúzta Ádámot is. A második kiskapu Káin, akiről azt állította "nyertem férfit az Úrtól". Pedig Káin az ő számára nem volt férfi, az ő számára Ádám volt a férfi. Szerintem Éva meglehetősen kifejlett Oidipusz-komplexust okozott Káinnak, akit elvarázsolt, és Káin nem kicsit lett az anyja RABJA.
A nők azóta is pontosan így viselkednek a férfiakkal, és a fiaikkal.

Általában véve a szülő-gyermek viszony alá-fölé rendeltségi viszony. Soha nem lesz mellérendelő. Ha a gyerek felnő, akkor is alárendeltje marad a szülőnek, akinek van fölötte valami olyan hatalma, amivel tulajdonképpen könnyű visszaélni, és a gyereket a szülő könnyen kihasználja a maga céljaira.
A szülő-gyerek viszonyból könnyű valamiféle államisághoz hasonló viszonyt létrehozni, az államra magára is sokszor mondják azt, hogy PATERNALISTA.
Ez nem jár együtt konkrét fizikai erőszakkal, de a lényege akkor is az, hogy a gyerek életerejének egy részét a szülő a maga céljaira fordítja. Ez konkrétan akkor feltűnő, ha a gyerek már felnőtt. Legyen példa a Hamlet - a már halott apa is utasítja a fiút, és az köteles alávetni magát az apja céljainak, akár egyetért vele, akár nem. Az életét arra kell használnia, amire az apa akarja, szóba sem kerülhet, hogy önálló célokat tűzzön ki.
Vagy legyen egy mai példa: www.youtube.com/watch?v=yfuW3KgodoM A mama a legnagyobb lelki nyugalommal tartja szolgaként a felnőtt fiát. Erre minden joga megvan, hiszen ő az anya. Hogy a felnőtt fiúnak joga lenne a saját életre, az elképzelhetetlen.
Ez kisebb-nagyobb mértékben olyannyira a mindennapjaink része, olyannyira természetesnek vesszük, hogy el sem tudjuk képzelni az életet másként.

Hogy visszatérjek a férfi-nő viszonyban megjelenő kihasználásra, ami valamiféle "állami" rendszerhez hasonlóvá teszi a magánéletet - természetesnek tartjuk, hogy a nőnek joga van elvárni a férfitól, hogy anyagilag gondoskodjon róla, hiszen cserébe olyan szolgáltatásokat nyújt, amikre a férfinak nagyobb szüksége van, mint a saját életére. A poén az, hogy az anyagi haszon mellett az irányítás is a nő kezébe megy át. Ez olyan erős trend, hogy szinte törvényszerű.

annamanna 2015.01.24. 04:44:12

@egyetmondok: Ami miatt mégsem normális, az az, hogy ha a férfi tyúkanyó szerepet vesz fel, tehát ha ő a stabil gondoskodó, akkor elveszíti a férfiasságát, a céljait, az élete tulajdonképpeni értelmét. Persze most ezen is sokat lehet vitatkozni, és sok átmenet és színárnyalat van ebben, én egy olyan példát hozok rá, ami talán könnyen érthetővé teszi: ez a Mézga-család felépítése, ahol a debella nőszemély jól láthatóan rátelepedett a férjére, elszívta annak férfiasságát és utólag ezen kesereg. A valódi férfias életcél aztán olyan fantáziákban valósul meg, hogy bejárják a világot, a jövőben meghódítják a világűrt, és legalább a fiú, aki még mentes a női lehúzástól, képes a kreativitásra.

Végső soron az államot, annak legvégső és legmélyebb lényegét én a nők kisebbrendűségi félelmeire, szorongására vezetem vissza. Noha jól tudom, hogy ez már gyakorlatilag használhatatlan logika, mert ezzel semmit sem lehet kezdeni.

Legföljebb annyiban van jelentősége, amit az elején írtam - minél régibb egy területen az államiság, annál inkább jellemzőek a patriarchális viszonyok a magánéletben. A patriarchális viszony lényege pedig nem a nők elnyomása, inkább a nők VÉDELEM ALÁ HELYEZÉSE.

Az állami és a törzsi nőideál szerintem jól összehasonlítható a homéroszi mítoszokból, amik a törzsi társadalom bomlásának, az államok kialakulásának idején keletkeztek. Hogy az államra a patriarchális nőkép jellemző, az jól látható Helené történetéből, akit durván tárgyiasítanak, egy fogadás tétje. Annyit tudunk meg róla, hogy szép. Másfajta erény, érték, képesség vele kapcsolatban föl sem merül. A férje az egyik legdurvábban elnyomó állam királya, Spártáé. Vigyázni kell rá, "védelem alá kell helyezni", de még így is beüt a krach, mert lelép valaki mással.
Pénelopé egy teljesen más típusú nőideált jelenít meg. Ő egy félreeső, szegényes kis szigeten él, ahol egyáltalán nincs kiépítve semmilyen államszervezet, Odüsszeusz sokkal inkább törzsfő, mint király. Pénelopét egyáltalán nem szükséges védelem alá helyezni, húsz évre is magára lehet hagyni, elboldogul a gazdasággal, felneveli a gyereket és nem omlik az első kérő karjaiba.
Mind a két nőért a férje kész ölni, tehát mindkettőt értékesnek tartják. De teljesen más értékrend szerint.
Az állami uralkodó (Menelaosz) nem a saját munkájából él, hanem mások kihasználásából. A nőjének pedig semmilyen más funkciója sincs, mint a szex. A törzsfő (Odüsszeusz) nem használ ki senkit, és a nőjének fenn kell tudni tartani magát és a gyereket, mert ő sem használhat ki senkit.

Ezzel tudom, már túl messzire mentem, nem te lennél az első, akinek ez jutna eszébe rólam: www.youtube.com/watch?v=K9yXyy5FNRM

huKKK 2015.01.24. 07:43:23

@annamanna:
Harapófogóval kell kihúzni magából a válaszokat.

huKKK 2015.01.24. 07:53:36

@annamanna:

"Az olyan akciók, mint a muzulmánok erőltetett betelepítése Európába..."

Kik erőltették?
Az iszlám lemondott valaha is a Koránról, vagy a kalifátusról
kalifátusról?
"Könnyű Katit táncba vinni."

huKKK 2015.01.24. 07:55:13

@huKKK:
Jav.:
kalifátusról kalifátusról kalifátusról

egyetmondok 2015.01.24. 10:36:26

@annamanna:
Érdemes pedig utána nézned a marxizmusnak.

Nagyon leegyszerűsítve valahogyan úgy képzelték, hogy az állam az adott korban éppen létező kizsákmányolók hatalmi intézménye annak érdekében, hogy a kiszákmányoltakat a kizsákmányoltság állapotában lehessen tartani, s ha a kizsákmányolást megszüntetik - ez,újra erősen leegyszerűsítve arról szólt, hogy a tulajdon magán jellegét érdemes felszámolni, mert ha a tulajdon közösségi akkor nem kizsákmányoló - ,akkor államra sem lesz szükség.

Valóban, helyesen látod,és ez vicces a marxizmus esetében (na jó nem vicces,hanem tragikusan szomorú, borzasztó), hogy amíg viszont szükség van az államra (a kizsákmányolás megszüntetését célul kitűző államra), addig az bizony rohadt diktatúra volt...

Újra erősen leegyszerűsítve a marxizmus valami ősi, közösségi létformában hitt, ilyet tűzött ki célul, hogy tehát ehhez az ideális (osztályok nélküli, uralkodó osztály nélküli, kizsákmányolás nélküli, stb.) közösségi állapothoz vissza lehet térni, amelyben nincsen szükség az államra, amely nem más, mint az elnyomás intézménye.
----------------------------------
Azt kérdezed, hogy miért tartom be az állam törvényeit. Azt mondhatom, hogy az állam törvényeit az állam polgára pont azért tartja be, amiért a törzs tagja betartotta a törzs törvényeit: morális egyezség áll a közösség tagjai között (legyen ez állam,vagy törzs) arról, hogy milyen szabályok között érdemes élni, röviden, hogy mik a jó szabályok.

Kiegyensúlyozott közösségre szerintem ez biztosan áll, s ha akad nem kiegyensúlyozott közösség, legyen ez törzsi vagy nem törzsi (mondjuk akkor: állami) állapotban, akkor bizonnyal találunk olyan jelenségeket, amelyek arra utalnak, hogy nincsen, vagy nem elég erős a közösség morális értelemben vett egyezsége arról, hogy milyen szabályok közepette érdemes élni.

huKKK 2015.01.24. 17:02:15

@egyetmondok:
Marxista-kommunista-annamannista

annamanna 2015.01.25. 01:57:59

@egyetmondok: Úgy tudom, Marx sátánista volt, tehát nehéz róla jóindulatot feltételezni. De tegyük fel, hogy naiv volt és őszinte, és tényleg azt gondolta, hogy amit mond, azzal jobbá lehet tenni a világot.
De hát nézzük csak: ha ő is azt állítja, hogy az állam lényege az elnyomás, ezért kell megszüntetni; akkor mégis milyen módszereket ajánl ehhez?
Mert ugyanazzal a minőséggel nem lehet valamit megszüntetni, csupán megerősíteni lehet azt.
Tehát ha én elveszem a gazdagok pénzét, mert azok tolvajok, akkor én is tolvaj leszek; ha erőszakos vagyok az uralkodó osztállyal szemben, mert ők erőszakosak, akkor csak az ő erőszakuk részévé válok és növelem az erőszakot, nem csökkentem azt.

Ha viszont az ellenkezőjét teszem annak, amit az állam szemére vetek, akkor nem csinálok egyebet, mint elviselem az államot.
A Biblia éppenséggel ezt az utat ajánlja, semmiféle lázadást, világjobbító összeesküvést nem enged meg.
Ez körülbelül annak a közmondásnak felel meg, hogy nem az a legény, aki adja a pofont, hanem az, aki állja.

A Marx tanaiból következő események törvényszerűen vezettek el a diktatúrához.
A Jézus tanaiból következő események is törvényszerűen vezettek el az államnak behódoló, az állammal együttműködő egyházhoz.
Nem magát az államot látta jobbnak Jézus, mint Marx - csak az állammal való együttműködéssel sikerült az állam "tébolyát" racionalizálni és az életet elviselhetővé tenni.
A Marx által javasolt úton pedig sikerült a tébolyt teljesen szabadjára engedni, és az életet elviselhetetlenné tenni.

A jézusi megalkuvás olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy fel sem tűnik az állam önmagában vett kegyetlensége.

"morális egyezség áll a közösség tagjai között (legyen ez állam,vagy törzs) arról, hogy milyen szabályok között érdemes élni, röviden, hogy mik a jó szabályok."
Az államban nincs morális egyezség az állam és polgárai között. Az állam olyan törvényeket hoz, amiket még rá tud kényszeríteni az állampolgárokra. Ha valamit nem tud kikényszeríteni, akkor kénytelen visszavenni az arcából, ahogy ezt épp mostanában is látjuk a netadó és az útdíj esetében.
Ha egy ország civil lakossága eléggé aláveti magát a vallási törvényeknek, akkor az állam kénytelen a vallással alkut kötni és összefogni, mert ilyenkor a vallási vezetés fogja biztosítani az állam stabilitását. Ebben az esetben az államnak tolerálnia kell a vallási előírásokat.
Ez a vallás Európában az elmúlt kétezer év nagy részében a kereszténység volt, emiatt aztán úgy tűnik, az állam tudja, mi a morálisan helyes és jó, pedig nem tudja.

Az állammal való megalkuvásnak épp az a haszna, hogy ha az állam szabadon hagyja a vallást, akkor a vallás megerősödik, ha megerősödik, akkor az alattvalók számára természetesek lesznek a vallási előírások, és azok minél természetesebbek, az állam is annál inkább kénytelen magát alávetni nekik.

Ebből az következik, hogy magának az államnak érdekében áll a vallástól vagy egyháztól való függetlenség, a vallásosság visszaszorítása, és az erre irányuló törekvéseknek egész garmadáját láttuk már a történelemben, az egyik legfrissebb húzás épp a "Je suis Charlie"-mozgalom és összpolitikusi tüntetés. A Charlie-lap ui az egyik legveszekedettebb vallásgyűlölő orgánum; ha emellé odaáll Európa minden politikusa, akkor egy emberként nyilvánítják magukat a vallástól függetlennek, az egyházzal szembenállónak, mint akikre nem vonatkozik semmiféle vallási előírás.

És láthattuk is, hogy amíg a CH szabadon gúnyolódhatott a valláson, a 16 éves tinit bilincsben hurcolták el, amikor a CH-n gúnyolódott.
Az állam minden eszközzel igyekszik leszakadni, eltávolodni a vallástól, no persze ügyesen és rafináltan kell ezt megtennie, hogy az alattvalók lehetőleg ne fogjanak gyanút, ne tűnjön fel az állam önmagában vett erkölcstelensége.

Ha most bármiféle vallások vagy civilizációk közti összeütközésről lenne szó, akkor a keresztény egyház tüntetne leginkább a terroristák ellen, de az az érdekes, hogy pont hogy nem, a pápa is azt mondja, aki szidja az anyját, azt pofánvágja.
Sőt, ha lenne bármiféle vallások közti ellentét, akkor Szíriában és Irakban a keresztények és muzulmánok nem támogatnák együttesen a törvényes kormányokat, és nem fognának össze együtt a terroristák ellen - de a helyzet az, hogy a Közel-Keleten minden vallás együtt támogatja a fennálló rendet, és a nyugati államhatalmak együttesen támogatják a terrort.
Pl. www.youtube.com/watch?v=bKF9wKHlM9A
A terroristák pedig minden vallást ugyanúgy támadnak. Tehát csak állami hatalmak játszmáját látjuk, nyíltan vagy titokban azok támadnak a civil lakosságra, de arról nincs szó, hogy a civil lakosok, vagy a vallások közti ellentétek értek volna el valamilyen robbanáspontot.

annamanna 2015.01.25. 02:30:40

@egyetmondok: Sőt, mintha a muzulmán világban megfigyelhető volna egy olyan trend (amit a keresztény világban nem sikerült megcsinálni), hogy egy viszonylag élhető vallásosságot felvált a szekularizáció, vallástalanodás, majd arra rátelepül egy undorító, tébolyult, gyilkos szektásság, aminek nem lehet más eredménye, mint a vallással szembeni totális undor, a vallás ellenségként való megbélyegzése.
Ez játszódott le Afganisztánban, Iránban, a nyugati bevándorlók tömegeiben, és most ez játszódik le a szekuláris államokká vált Szíriában és Irakban.
Mégis honnan fúj a szél? Kinek áll érdekében a vallást tébolyként bemutatni?
Hogy létezik az, hogy a vallásos keresztények tök jól tolerálják a vallásos mohamedánokat?
Én úgy látom, hogy ezek a folyamatok az államok részéről indult kísérletek a vallási erkölcstől való teljes megszabadulásra. Pont úgy, mint a kommunizmus idején; csak most annyival próbálnak ügyesebbek lenni, hogy az alattvalókat is bevonják az egyházakkal és vallásokkal szembeni lázadásba.

Még valamit a marxi tételhez, az ősközösséghez való visszatérés eszméjéhez. Tényleg furcsállom, hogy Marx naivabb volt nálam, mert én pontosan tudom, hogy szép dolog ábrándozni a törzsi társadalom ideájáról, de már lehetetlen újra visszatérni hozzá.
Ha most hirtelen valamilyen oknál fogva összeomlana az államiság, akkor nem térne vissza semmi, csupán a káosz nőne az égig.

Az államban ugyanis annyira átalakul az emberi személyiség, hogy már képtelen a törzsi követelményeknek megfelelni.
Ezt több példán keresztül is be tudom mutatni.
Az egyik legyen a Waldorf-iskola, ahol azt tanítják a gyerekeknek, hogy az együttműködés hozza el a sikert, tehát pl. olyan labdajátékokat játszanak, ahol az a lényeg, hogy a másik el tudja kapni a dobott labdát. Ottani tanártól azt hallottam, hogy egy bizonyos életkor után már nem tudnak normál iskolából átvenni gyerekeket, mert az állami rendszerben olyannyira más morált sajátítanak el, annyira a "kaparj kurta"-mentalitás ég bele a diákokba, annyira mások legyőzésére játszanak, hogy már nem képesek együttműködni egy olyan közösségben, mint a Waldorf.
Az elég nyilvánvaló, hogy a törzsi mentalitás a Waldorf-iskola által oktatotthoz lehetett hasonló, mert a törzs annyira erős, amennyire a tagjai erősek; a törzs akkor tud megvédeni engem, ha minden tagja kész a védelemre, tehát minden tagnak erősnek kell lennie. Tehát ha a törzs egy másik tagján segítek, akkor magamon segítek.
Az állam mentalitása viszont az, hogy vannak elnyomottak, akiknek ki kell termelniük a maguk eltartásán felül az uralkodó rétegek eltartását is, tehát az ő életük szívás; ezért minden elnyomott csak abban reménykedhet, hogy sikerül átverekednie magát az uralkodó osztályba, ahol ő is elnyomhat másokat és nem őt nyomják el; az egymás elleni harc tehát az államban erény és nem probléma. A túlélés záloga és a siker jele.

A másik példa Izrael negyven évi vándorlása a pusztában (a valós távolság Egyiptom és Kánaán között kábé két hétnyi gyalogút).
Jahve kerek-perec megmondta: az Egyiptomból kijött nemzedék nem mehet be Kánaánba, nekik el kell pusztulniuk a sivatagban, mert mentálisan használhatatlanok. Olyannyira beléjük égett a szolgaság, és az államban megszokott magatartás, annyira tele voltak keserűséggel, lázadással, hitetlenséggel, hogy képtelenség volt őket egy új világba beengedni, hiszen magukkal vitték volna az Egyiptomban megszokott mentalitást.
Negyven évig kellett látniuk, hogy Jahve minden nap táplálja őket a mannával, negyven évig kellett nézniük a tűz- és felhőoszlopot ahhoz, hogy némileg bízzanak Jahvéban, és képesek legyenek szabad emberként élni, törzsként funkcionálni.
Ebből az következik, ránk nézve is, hogy mi, akik magunkba szívtuk az állam mentalitását, már nem tudunk tőle megszabadulni, hiába omlanának össze az államok, már nem tudnánk visszatérni a hajdani törzsi szabadsághoz.

A keresztény vallás ugyan folyamatosan a szabadság mentalitására tanít, de még ez sem lenne elég, mert épp a keresztény egyházak biztosítanak a legkönnyebb játszóteret azoknak, akik a jóindulatot a maguk zsebére használják ki. Tehát a kereszténységben sincs semmiféle immunitás egy erőszakkal elnyomó szándék ellen.

A harmadik példám a cigányok. Akikről jelenleg úgy tűnik, igyekeznek az államtól függetlenül élni, annak törvényeit nem tartják magukra érvényesnek, és valamiféle törzshöz hasonló szerveződés jeleit mutatják. De ez sajnos csak a csalóka látszat.
A törzs alapvető feltétele az önfenntartás, a cigányok pedig erre képtelenek.
Az állam nem önfenntartásra épül, hanem kizsákmányolásra. Addig zsákmányolja ki az alattvalókat, amíg azoktól van mit elvenni; ha kimerültek az alattvalói készletek, akkor az állam kénytelen más kizsákmányoltak után nézni és hódítani. Az állam alapvető logikája tehát az, hogy elvesz. Mármint az uralkodó osztály elvesz az elnyomottaktól.
Ugyanezt látjuk a cigányoknál, ők tehát úgy viselkednek, mint egy bármilyen állam uralkodó osztálya.

annamanna 2015.01.25. 03:03:58

@egyetmondok: Olyan uralkodó osztályként élnek, akiknek nincsenek elnyomottaik, de azért még "fenn az ernyő, nincsen kas". A magyaroknál is a nemeseket régen Eördöghnek, Tolvalynak, Nyúzónak hívták, mert az urak így viselkedtek. Aki úr, az elveszi az elnyomottól azt, amit tud; aki urizál, az bűnözik. Az úri morál a gátlástalanság morálja, és ezen már a régi görögök is sokat filóztak, aztán meg Nietzsche is, ha jól tudom.

Namost a cigók pont ilyenek, szolganép nélküli urak. Hogy a viselkedésüket az állami morálból lehet megérteni, arra két bizonyíték van. Az egyik a származásuk, ami akár India, akár Észak-Irán, mindenképpen olyan terület, ahol évezredekkel hamarabb volt állam, mint Európában, ők tehát évezredekkel hamarabb sajátították el az államban való élés fortélyait, mint mi.
A másik bizonyíték a cigány nők viselkedése, ami egyrészt megfelel a patriarchális berendezkedés szabályainak, de még azon belül is feltűnően lusták. Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit. A cigányság társadalomba való beilleszkedése pontosan ezen a ponton áll vagy bukik. Amennyiben a cigány nő semmittevő, annyiban a gyermekeit a társadalommal szembeni lázadásra, azok szabályainak semmibevételére tanítja. Amennyiben a cigány nő szorgalmas, annyiban fogja magát alávetni a társadalom szabályainak, és annyiban fogja ugyanezt megkövetelni a gyermekeitől.
A cigányság problémáinak szerintem 90, vagy akár 100%-át meg lehetne oldani, ha a cigány nőket munkára lehetne bírni.
Nincs még egy ilyen nép, ami megengedné a nőknek, hogy ennyire lusták legyenek. A jelenlegi antiszegregációs törekvéseknek azért nincs semmi értelme, mert a tanító néni nem tud a cigány gyerekek anyja lenni. Márpedig az anya dolga volna a gyereket megmosdatni, haját-körmét tisztán tartani, ruháit kimosni, megvarrni, betegségtől, tetvektől távol tartani, illemszabályokra megtanítani, a lakókörnyezetet rendben és tisztán tartani, a ház körül konyhakertet művelni, virágokat ültetni, gyümölcsfákat gondozni, tyúkokat tartani stb. Ezek azok, amiket a cigányok feltűnően nem csinálnak meg. Mindezek női feladatok. A cigányok alapvető problémája tehát szerintem az, hogy a nőik valami egészen hihetetlen mértékben lusták, nincs a földön még egy ilyen nép, ami megengedné a nőknek, hogy ennyire ne csináljanak semmit.
A semmittevés pedig az úri osztály, pontosabban az úrinők kiváltsága. A cigányok úgy élnek, mint a szolgáit vesztett uralkodó osztály. Mintha soha nem is éltek volna állam nélkül, mintha egyenesen Káin fiai lennének, aki azonnal várost épített, ahogy Isten színe elől elfutott. Lehet, hogy ez nevetséges, mégis kissé kísérteties, mennyire illik rájuk az ősi átok: "Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön."
De most ezt félretéve, a lényeg az, hogy a cigányok talán évezredek óta olyan mentalitással élnek, ami csak egy államban fejlődhet ki. És ebből már nincs visszaút.
Sem nekik, sem másoknak.

Az ősközösség meg a törzsiség szép ábránd, de az idő irreverzibilis, és amit elhagytunk, oda már nem lehet visszamenni.
Plusz a technikai civilizációt sem lehet megsemmisíteni, amit létrehoztunk. Nem volna semmi értelme újrakezdeni a történelmet.

"Vissza a kõkorszakba, rajzolhatsz barlangfalakra,
nem lesz szükség szavakra. [ennyi volt, kész]
Ember után majom alakra, tőrt és landzsát faragva,
Talán akkor majd megszáll a józan ész.."
www.youtube.com/watch?v=JG5xgKlzchU

huKKK 2015.01.25. 07:51:09

@annamanna:
"A terroristák pedig minden vallást ugyanúgy támadnak. "
Az iszlámot is?

"Tehát a kereszténységben sincs semmiféle immunitás egy erőszakkal elnyomó szándék ellen. "
Ennek a következetésnek nincsen bibliai alapja.

"Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit."

Ez nemcsak az általánosítás miatt butaság.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.25. 11:00:19

Kibaszott nehéz lehetett úgy megírni ezt a posztot, hogy a tényeket elmaszkírozva, itt-ott ki sem mondva olyan írás szülessék, ami többé-kevésbé korrekt, bár semmi köze ahhoz, ami valójában történt.

Én akkor is kiállok a csárlis zsidókért, ha tényleg ordenáré parasztok, ha az úgynevezett terrortámadás egy zsidó hoax volt. Persze, tudom én, egy arab terrorista kizárólag személyi igazolvánnyal jár gyilkolni, amit aztán ott is hagy a helyszínen. Ezért is basznak tevét a sivatagban. Ennyit tudnak. Viszont azt már nehezebb befogadnom, hogy húsz szuperintelligens kommandós kétszázszor eltalálja őket menekülés közben. Nos, ha húszan kétszázszor el tudták találni őket, akkor egy egyszer is el tudta volna, hogy megkérdezzék tőlük, mi is a helyzet. Szódium-pentatol, meg minden, ami ilyenkor szóra bírja őket. Aztán az sem világos, hogy a kóser húsboltos gyilkost igazoltatják a rendőrök, kiderül, hogy terroristaként van nyilvántartva, majd a központ leszól, hogy engedjék szépen tovább, mert éppen zsidókat készül gyilkolni. Mi köze ennek jogállamhoz, ilyen-olyan típusú demokráciához? Ez aljas emberek által aljas indokból elkövetett fajirtásra történő előkészület. Ha ezeket élve hagyjuk, az emberi faj még az én életemben kihal.

Miért ne lehetne lefosnom az összes buzi katolikust vagy muszlimot? Szerintem mindenki, aki intézményesített formában vallásos, az elmebeteg, alacsonyabb rendű létforma, tehát kussoljon, ha kigúnyolom. Ha Istent vagy Allahot érdekelné ezeknek a véglényeknek a rajongása, biztos tenne értük valamit, de nem tesz, mert tudja, hogy véglények. A terrorista meg nem ember, tehát nem vonatkoznak rá az ember törvényei. Azért nem emberek, mert az ember nem csupán biológiai összetevők eredménye, hanem immateriális tudat, értelem is. Akármelyik összetevő hiányzik, a kreatúra nem ember. A faszom tudja, mi! - Mielőtt bárki megkérdezné. A terrorista nem rendelkezik az immateriális összetevővel, tehát nem ember. Hogy gondolkodik? - Gondolkodik a lófaszt! Tud valaki képcsőhibás tévén filmet nézni? Pedig, ha bedugom a dugaljba a villát, van benne elektromosság. Az eszköz ekkor is úgy néz ki, mint egy tévé, csak éppen senki nem használja tévéként. Egyszerűen kidobjuk a kukába.
Most már csak az a kérdés, hogy a CH elleni kamumerényletet megszervezők terroristák-e. Innentől egyszerű dolgunk van.

huKKK 2015.01.25. 11:14:34

@Mr Falafel:
"bár semmi köze ahhoz, ami valójában történt. "

Mért, mi történt?
Elmondja a saját véleményét?

"Aztán az sem világos, hogy a kóser húsboltos gyilkost igazoltatják a rendőrök, kiderül, hogy terroristaként van nyilvántartva, majd a központ leszól, hogy engedjék szépen tovább, mert éppen zsidókat készül gyilkolni. "

Ez egy hipotézis.

"Most már csak az a kérdés, hogy a CH elleni kamumerényletet megszervezők terroristák-e."

Kedveli a konteókat?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.25. 14:31:45

@huKKK: Fogyatékos vagy, bazmeg?

Mi abban a konteó, hogy nem viszek személyi igazolványt magammal, ha ölni megyek?

www.ma.hu/kulfold/237896/Coulibalyt_par_nappal_a_parizsi_verengzes_elott_igazoltattak_a_rendorok

egyetmondok 2015.01.25. 18:57:47

@annamanna:
Elnézést, a kommentjeidből én sajnos semmit se értek.
De azért érdekesek, hozzájuk sajnos nem tudok szólni.

huKKK 2015.01.25. 21:42:21

@Mr Falafel:
"Mi abban a konteó, hogy nem viszek személyi igazolványt magammal, ha ölni megyek?"

A konteóra a "kamumerénylet"-tel kapcsolatban utaltam.

1.Nem akkor igazoltatták őket amikor ölni mentek. Pár nappal a vérengzés előtt.
Ezt az Ön linkje is alátámasztja.
2.Nem akarták titkolni a személyazonosságukat.
Amikor ölni mentek már tudták, hogy utána vadászni fognak rájuk és valószínűleg tűzharcban fognak meghalni.
3.Nemcsak a tettüket akarták reklámozni, személyüket is.
Nem a titkolózás volt a fő motívumuk.

huKKK 2015.01.25. 22:07:45

@egyetmondok:
Tudja, hölgyeknél nem feltétlenül fontos, hogy megértsék őket, inkább a kapcsolattartás miatt beszélnek. A lényeg, hogy legyen aki hallgassa őket, hogy érezzék a törődést.
Plusz pontokat lehet szerezni témába vágó kérdések feltevésével.
Igaz-e @annamanna:?

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.25. 22:25:26

@huKKK: Jézusom, te agysorvadásos vagy? Ne haragudj, hogy durva voltam! Isten nyugosztaljon!

picur3ka 2015.01.25. 22:34:21

@huKKK:

"A terroristák pedig minden vallást ugyanúgy támadnak. "
Az iszlámot is?

----

Persze. Állandóan. Iraki háború, etc.

huKKK 2015.01.26. 00:16:18

@Mr Falafel:
Béke legyen Önnel is.
Nem haragszom, nincs időm efféle úri huncutságokra.
Orvosilag nincs diagnosztizálva.

@picur3ka:
Eltérő fogalmaink lennének a terroristákról?
Lehet, de tény, hogy muszlimok készek muszlimokat ölni, ha azok nem hajlandóak zsidókat, vagy keresztényeket ölni.

huKKK 2015.01.26. 00:21:57

@Mr Falafel:

"Jézusom"

Nem én vagyok a Jézusa.
De be tudom mutatni Neki, ha Ön szeretné!

annamanna 2015.01.26. 02:49:08

@Mr Falafel: @huKKK: HOgy könnyebb legyen a döntés, pár érdekesség:

info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/charlie-hebdo-mordverdacht-gegen-polizei-und-innenminister.html

Ez a videó a kóserbolti támadáskor készült, jól látszik rajta, hogy a túszejtő terroristának össze van kötve a keze, talán meg van bilincselve.
Ki hallott már olyat, hogy egy terrorista összekötözött (talán megbilincselt) kézzel menjen túszejtő akcióra?

index.hu/kulfold/2015/01/13/uj_video_a_parizsi_verengzes_utani_pillanatokrolaz/
Ez a videó a CH-szerkesztőségénél készült. Jól látszik rajta, hogy a megérkező rendőrautóra tüzel a két támadó, de tíz méterről egyetlen lövedék sem talál. A rendőrök nem lőnek vissza, hanem elegánsan hátratolatnak, hogy lovagias előnyt adjanak a terroristáknak, akiknek aztán ELVESZTIK A NYOMÁT. Csak a személyi igazolványt találják meg a helyszínen. :)

Hát ez egy akkora vicc, hogy sokkal jobb, mint a CH-összes.

Nekem nagyon tetszenek például az oxigénmaszkos, és jól láthatóan nem véres "hullák" is, akiket ráértek komótosan félpucérra vetkőztetni: galeria.velvet.hu/helyszinelo/2015/01/08/charlie_hebdo_merenylet/

franciapolitika.blog.hu/2015/01/08/211_charlie_hebdo_kerdesek_vitak_kovetkezmenyek
Eszerint a lap a legmagasabb politikai körök megrendelésére dolgozott, Mitterrand finanszírozta titkos pénzalapból és Sarkozyhez is közel állt. a WTC elleni támadás után agresszív iszlámellenes kampányba kezdett.

www.hir24.hu/kulfold/2015/01/14/a-gyarmatoktol-a-charlie-hebdo-i-terrorig/
Ez pedig a lehetséges motivációra világít rá.
500 milliárd dollár sok maréknyi dollár, azért már sok dolgot "érdemes" bevállalni.

annamanna 2015.01.26. 02:59:16

@Mr Falafel: @huKKK:
Még néhány furcsaság: kuruc.info/r/6/138526/

tiboru.blogrepublik.eu/2015/01/11/charlie-hebdo-nehany-gondolat/ (ezt még nem olvastam el, de a szerzője rendőrtiszt, aki nyilván ért a szakmájához)

www.hidfo.net.ru/2015/01/08/parizsi-tamadas-iszlam-allam-al-kaida-vagy-valami-mas

És csak úgy érdekességképp két korábbi francia ügy. Az egyik: blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=83564&n=zgfumag&blog_cim=Francia%20terrort%E1mad%E1s%20tipikusan%20egy%20hamis%20z%E1szl%F3s%20akci%F3%20volt

A másik: "Dianát és Trevor Reest a Pitié-Salpêtrière kórházba viszik (a sürgősségi napló bejegyzése szerint a kórházba 104 perccel a baleset után érkezik meg a rohammentő; a jóformán néptelen utcákon, kék lámpa és sziréna használatával 26 percre van szüksége, hogy a nem egészen 4 kilométert megtegye a baleset helyszínétől a kórházig. Ez egy kocogó ember sebessége, csak mondom)."
"Érdekes módon a Ritz és az alagút közötti útvonalon fellelhető több, mint tucatnyi ipari-biztonsági kamera közül nyolc nem működött azon az éjszakán, a többi öt vagy hat pedig úgy volt beállítva, hogy egyikük sem „látta” sem az úttestet, sem azt, hogy a Mercedes (meg a fotósok csoportja) elhaladt mellettük/alattuk. Természetesen azt sem láthatták, hogy követte-e valaki vagy valami a konvojt.
A párizsi közlekedésrendészet kamerái közül (amelyek kötelező módon minden alagútban ott voltak) két helyszíni darab véletlenül (?) ki volt kapcsolva, a harmadik javítás alatt állt, a negyedik pedig működött ugyan, de nem rögzített semmit, mert elfelejtettek (?) kazettát tenni a videóba.
Mások azt találták gyanúsnak, hogy a nem kifejezetten a tisztaságmániájáról és munkakedvéről híres párizsi Közterületfenntartó és Köztisztasági Vállalat hajnali hat órára már nemcsak eltakarította a baleset maradványait, de erős, vegyszeres vízsugárral négyszer is lemosta az egész környéket, minek következtében ezután ott semmiféle nyomrögzítés nem volt lehetséges."
"Bebizonyosodott, hogy Henri Paul a DST (Direction de la Surveillance du Territoire, a francia kémelhárítás) évek óta becsavart embere volt" "Henri zsebeiben máskülönben közel 13 ezer frankot (mostani árfolyamon kábé kétezer eurót) találtak a baleset után, ami azért is volt furcsa egy kicsit, mert gyakran büszkélkedett azzal, hogy heteket elélne Párizsban egy frank nélkül"
"Ami az egyedüli túlélőt, Trevor Rees-Jonest illeti, azt már ugye mondtuk, hogy a brit ejtőernyős ezred egykori tagja, de egyesek szerint a Secret Intelligence Service (vagy a Security Service?), vagyis valamelyik brit titkosszolgálat fizetési listáján is szerepelt. Trevor azóta sem emlékszik semmire – ebből még sosem lett baj a történelem során." konteo.blogrepublik.eu/2011/02/03/diana-hercegno-halala-1-0/

annamanna 2015.01.26. 03:54:02

@huKKK: "Az iszlámot is?"
Persze hogy az iszlámot is, több okból.
Először is, teljesen lejáratják.
Másodszor a Közel-Keleten ezek a szélsőséges terroristák, akik egy jelentős része az EU-ból ment oda gyilkolni, szinte kizárólag muzulmánokat öldös.

Van egy ateista szír orvos ismerősöm, aki nekem régebben azt mondta: "A világon minden probléma a vallási fanatikusok miatt történik" - és ezzel szerintem rám célzott, és meg is sértődtem rajta.
A lánya önmeghatározása a FB-n: "Nem vok hívő." - tehát ő már abszolút beilleszkedett ide, amint látható.

Tavaly aztán kiderült, kiknek drukkol a szíriai polgárháborúban.
És ez nekem újra olyan rosszul esett, mint amit korábban mondott, hogy "A világon minden problémát a vallási fanatikusok okoznak".
Egészen nevetségesnek és különösnek és keserűnek tartom, hogy egy szírrel azon vesszek össze, hogy én támogatom a szír állam integritását meg a muzulmán vallást. Ő meg azoknak drukkol, akik mindezt szétrombolják.

Amúgy mellesleg, a CH-ügy, mint feljebb jeleztem is, nekem leginkább egy rendőrségi akciónak tűnik. Tehát úgy tűnik, maguk a "terroristák" rendőrök voltak, és az "áldozatok"-nak kutya baja. Jórészt úgyis nyögdíjasok voltak, ha jól hallottam. Talán egy floridai csöcsbárban múlatják azóta az időt, mint ez az illető: www.origo.hu/gazdasag/20150112-floridaban-sutteti-a-hasat-egy-milliardos-afacsalasi-ugy-gyanusitottja.html

"Ennek a következetésnek nincsen bibliai alapja."
Már hogyne lenne:

2Kor 11,3-4 Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.

Mt 24,24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Gal 2,4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:

2Kor 11,13 Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.

2Kor 2,17 Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

Csel 20,29 Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.

2Tim 1,15 Azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsiabeliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénes.

2Pt 2,1 Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.

Gal 3,1 Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,

1Kor 3,3 Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?

Jel 2,20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.

Jakab 2,2-4 Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?

2Kor 11,26 Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;

Zsid 10,34 ...és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok... (Bartus is, ha jól emlékszem, az egész lakását eladakozta, hogy Németh minél több libamájat ehessen).

Jn 5,43 Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. (Ez azóta is elképesztő módon jellemző).

Szerintem ennyi ige bőven elég. Gyakorlatban pedig annyi példa van rá, mint égen a csillag.
Mondjuk legyél te, aki azt írod, hogy megtaláltad az üdvösséget valami mellékvágányon vagy kiskapun vagy B-terven keresztül vagy hogy.
Nincs B-terv, nincs kiskapu, nincs mellékvágány.
És te is magadat kereszténynek vallod, holott magának a kereszténységnek a legfontosabb alaptanításában nem értünk egyet. Ha nem Jézus megváltói halála révén üdvözülsz, hanem szerinted más jogod van ehhez, akkor nem vagy keresztény. De gondolom, mégsem lógsz ki a vallási közösségedből, ez fel sem tűnik senkinek.

annamanna 2015.01.26. 04:38:52

@huKKK: "Ez nemcsak az általánosítás miatt butaság."
Nem általánosítottam, ezt írtam:

Amennyiben a cigány nő semmittevő, annyiban a gyermekeit a társadalommal szembeni lázadásra, azok szabályainak semmibevételére tanítja. Amennyiben a cigány nő szorgalmas, annyiban fogja magát alávetni a társadalom szabályainak, és annyiban fogja ugyanezt megkövetelni a gyermekeitől.

Vannak szorgalmas, dolgos cigány nők is. Az ő családjuk BEILLESZKEDIK.
Minden olyan cigány család beilleszkedik, ahol a nő dolgos, tiszta, rendes, szorgalmas.
És egyetlen cigány család sem illeszkedik be, ahol a nő lusta és nem csinál semmit.
A cigányok integrációjának kulcsa a cigány nők szorgalmas munkálkodása.
Semmilyen más módon nem lehet a cigányokat integrálni a társadalomba, csak ha ráveszik a nőket, hogy dolgozzanak, legalább a családjukat lássák el.
Egy random példa: alfahir.hu/jobb_lesz_ha_visszavesz_a_fszabol
A baszáson (sic!), lopáson, fenyegetésen kívül még mi jut eszébe ennek a nőnek? Amíg ez a nő nem lesz hajlandó értéket teremteni, bármit is letenni az asztalra, addig mindig is pusztító hatással lesz a környezetére. Mindig is vadítani fogja a körülötte élő férfiakat. ez így van, ez egy bibliai törvény, nehogy idézni kelljen.

Itt pedig: www.youtube.com/watch?v=ATX7YOk2MYM
Egészen konkrétan meg lehet figyelni, mi a különbség a dolgozó és a nem dolgozó cigány nő között. Pont akkora a különbség minden esetben, mint ami a klipben is látható.

Amúgy egy liberális jogvédő oldalon, ahol az iskolai szegregáció miatt sírt a szerző, a biztonság kedvéért azért megkérdeztem, mit csinálnak a cigány nők. Egyetlen dolgot tudott mondani a liberális jogvédő: SZÜL. Semmi más nem jutott eszébe.
Teszerinted mit csinálnak? Biztosan nagyon jólértesült vagy.
Azért elmondanám, hogy néhány hónapig minden nap megfordultam egy cigány színesfémkereskedő otthonában, a fiát tanítottam. A feleség ez idő alatt két dolgot csinált:
1. főzött
2. a férj szeretőjével üvöltözött a telefonban.
Közben folyamatosan ment az ertéelklub.
A takarítás egy öreg magyar csicska dolga volt, az járt boltba is.
A nő analfabéta volt. A fia megkért, tanítsam meg az anyját írni, a nő nem akarta megtanulni.
Tulajdonképpen megkedveltem őket, tulajdonképpen egészen kedves emberek voltak (legalábbis velem nagyon tisztességesek és illemtudók), de szerinted hová jutottak? Pontosan oda.

Ha a nő dolgozik, akkor tudja, hogy meg kell felelnie a társadalmi követelményeknek. tehát igyekszik megfelelni. És azt is tudja, hogy másoknak is meg kell felelniük a követelményeknek (leginkább a gyerekeinek), tehát igyekszik a gyerekeit úgy nevelni, hogy azok megfeleljenek a társadalom elvárásainak. Kimossa a ruhájukat, tisztán engedi őket iskolába, megköveteli, hogy tanuljanak és tiszteljék a tanárokat.

Jártam egy düledező füstös putriban is. Egy DOLGOZÓ cigány nő lakott ott, aki ELVÁLT (egy nem dolgozó cigány nő soha nem fog elválni), és a maga erejéből boldogult. Három gyereke volt, én a két lányát ismertem, az volt a jellegzetességük, hogy ők köszöntek a leghangosabban a tanároknak. A fiúnak volt egy lerobbant trabija, a látogatás után beültetett, és azzal tolt el a vasútállomásig (mert a kocsi persze nem indult, de én meg ne menjek gyalog). Fix, hogy mind a három gyereke dolgozik, és nem kerültek börtönbe, nem ütköztek össze a törvénnyel.
Egy másik sztori: szintén egyedülálló cigányasszony, nagybani piacon virágot árult, minden éjjel a postavonattal járt föl Pestre (a határ mellől!). Amikor lebetegedett, a fia kimaradt az iskolából, és fél évig ő járt föl a pesti virágpiacra az éjjeli postavonattal.

A dolgozó nő munkára fogja tanítani a gyerekét, az ő gyerekei beilleszkednek, tiszteletben tartanak másokat, alávetik magukat a törvényeknek.
Ez leginkább a nőn múlik. Ha csak a férfi dolgozik, és a nő lebzsel, akkor az integráció nem lesz sikeres, akkor alakul ki az "exöszájzbúk"-szindróma: www.youtube.com/watch?v=GdUWpexdF6s

Azt szokták mondani, hogy a távol-keleti emberek genetikailag okosabbak, mint más rasszok. Szerintem a titkuk összesen annyi, hogy ott a nőknek is dolgozniuk kell, és ha a nő dolgozik, akkor meg fogja követelni a gyerekétől, hogy tanuljon. És ha tanul, máris okosabbnak fog tűnni.

@egyetmondok: túl sok témát próbáltam belegyömöszölni, sajnos.

huKKK 2015.01.26. 05:45:19

@annamanna:
"Tehát a kereszténységben sincs semmiféle immunitás egy erőszakkal elnyomó szándék ellen. "

Ennek a következetésnek nincsen bibliai alapja.

Ez az öntől idézett mondat nem a bibliai kereszténységre vonatkozik.
Maga Isten adott példát a tanítványainak, hogyan kell védekezni a világ legerőszakosabb személye ellen.
Nekem ne mondja egy istenhívő hölgy, hogy nem tudja miként kell harcolni a gonoszság forrása ellen.
Az, hogy nem él az egyház a szellemi hatalmával, nem a Megváltó mulasztása.

"Egészen nevetségesnek és különösnek és keserűnek tartom, hogy egy szírrel azon vesszek össze, hogy én támogatom a szír állam integritását meg a muzulmán vallást."

Mi támogatnivalót talál egy krisztushívő hölgy egy antikrisztusi vallásban?

"Mondjuk legyél te, aki azt írod, hogy megtaláltad az üdvösséget valami mellékvágányon"

Magával az a probléma, hogy fel sem próbálja tételezni, hogy a másik nem ostoba.
Miként válhat bibliai alapokon igazzá az az állítás, hogy:
Protekcióval sikerült bejutnia valakinek Isten országába.
Sikerült-e ez valaha is bárkinek önerőből?
Kinek a protekciójával lehet bejutni?
Önnek alapvetően nem másokkal van baja.
Tett olyan felelőtlen, megalapozatlan kijelentéseket itt bloggerekről, amikből nem hajlandó megtérni.
Ezek az alaptalan állításai rossz irányba befolyásolják látásmódját, sorsát.
Az ember úgy gondolkodik ahogy beszél.
Az jön ki a száján ami a szívében van.
Önnek is az jött ki a száján, emiatt szerettem volna a férje és a lelkésze jelenlétében beszélni pár dologról az ön érdekében.
Még mindig jobb, ha előttük ég, kerülnek világosságra viselt dolgai, mintha a túlvilágon égne.
A szent cél sem tisztítja meg a szentségtelen eszközöket, beszédeket.
Aki nem tud, nem akar uralkodni a nyelvén, az a tettein és a sorsán sem fog tudni uralkodni.
Az Ön munkássága is erről tanúskodik
eddig.
Ha akar változtatni a sorsán, írjon az imélemre:
menny@freemail.hu

"„Bartus László alias »Énekes«. Rendszerváltás ide vagy oda, őt ez nem érdekli. Minket viszont igen!” Így kezdődik a Gój Motoros Egyesület Facebook-oldalán megjelent október 14-ei bejegyzés, amely a továbbiakban nem kevesebbet állít, mint hogy Bartus László újságíró 1984-től a kommunista állambiztonság beszervezett munkatársa volt. A bejegyzést Mészáros Imre, az egyesület elnöke tette közzé „6-os karton – részlet” alcímmel. A szövegben – Bartus személyes adatai, a beszervezést végző tiszt és különböző azonosító számok mellett – többek között az áll, hogy az „Énekes” fedőnevű tmt.-t (titkos munkatárs) hazafias alapon szervezték be, tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, főiskolai végzettséggel rendelkezik, és újságíró.
Mészáros további részleteket is közölt különböző iratokból, elsőre még nem fénymásolatban, csak a szöveget idézve. Egy 1986-os irat szerint „Javaslom »ÉNEKES« »K« lakás használatát engedélyezni. A »K« lakás használatát indokolja egyrészt a személy közismeretsége, másrészt így lehetőség van a tmt. által elmondottak dokumentálására, mivel a tmt. az Együttműködési Nyilatkozatban közölte, hogy írásos anyagot nem kíván adni.”
Egy, szintén a nyolcvanas évekre datált szöveg szerint „Új barátainkkal nem tudtunk találkozni, »MÉRNÖK« döntése értelmében a közeljövőben megpróbáljuk újból a kapcsolatfelvételt. Ebben tud majd segíteni »ÉNEKES«, akinek ismeretsége súlytalan, de mozgástere széleskörű”.

"És te is magadat kereszténynek vallod, holott magának a kereszténységnek a legfontosabb alaptanításában nem értünk egyet."

Ez az Ön feltevése, ami így, ebben a formában nem fedi a valóságot.
Kérdezzen, ez a jövőben megóvhatja önt a további blöffjeitől=valótlan állításaitól.

huKKK 2015.01.26. 05:57:59

@annamanna:

"Nem általánosítottam, ezt írtam:"

De általánosított. Ugyanis nemcsak azt írta amivel mentegetni próbálja magát.
Nem arra vonatkozott az állításom amire nem, hanem arra amire:

"Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit."

Ne általánosítson, mert az általánosítások kiküszöbölése nemcsak a további védekező magyarázkodásoktól óvja meg, hanem a további valótlan állításoktól is.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 10:04:48

@1000bocs:

"Ha nem rajzolnak több sértő grafikát, hanem inkább kert és konyha magazint csinálnak, nem történik gyilkosság" például logikailag sokkal valószínűbb, te mégsem veszed figyelembe.

azon gondolkodom, mostanság lemészárolt keresztények mennyire gusztustalan karikatúrákat rajzolhattak. inkább el sem merem képzelni.

továbbá izgalmas kérdés az is mi történt a píszi beszéd elkeseredett ellenségeivel, akik ha bizonyos témákról van szó, akkor nem hogy megengednék a píszí beszédet, hanem egyenesen kötelezővé tennék. :-DDDDDDD

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 10:34:51

@kardos.g:

abszolút jellemző, hogy a tipikus "na de ők is olyanok, anyuci" óvodás érvelés alátámasztására linkelsz egy 1968-as törvényt (amit egyébként a vietnami háború ellenes tüntik kedvéért hoztak), linket is adsz hozzá, de te magad vagy el sem olvasod, vagy eljutsz odáig, hogy ezek a furi amik védik a zászlót, majd gyorsan megállsz, mert a folytatás már nem felel meg annak, amit sugallani akarsz. holott ott van a szócikkben a link az 1989-es Texas v. Johnson (en.wikipedia.org/wiki/Texas_v._Johnson ) ügyre, és hogy amikor a kongresszus újra bevezette, az 1990-es United States v. Eichman (en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Eichman ) ügyben hozott supreme court döntés végleg tisztázta, hogy az egyesült államokban a nemzeti zászló elégetése IS része a szólás szabadságának.

"The Supreme Court held that the government cannot prosecute a person for burning a United States flag, because to do so would be inconsistent with the First Amendment".

erről talán ennyit.

gyalog.galopp 2015.01.26. 10:53:34

@mavo:

Mavo, mavo, mikor fogod már fel, hogy a PC beszéd az általad ismert és, vagy elismert formában az emberiség igen jelentős hányada számára sértő, kirekesztő és még az alapjában véve jámbor emberek zsebében is kinyílik a bicska tőle.

A most lemészárlódott keresztények túlélték Mohamed mennybemenetelét, a keresztes háborúkat, meg az azt követő bosszút és még jó néhány nem szeretlek, de elvisellek benneteket évszázadot. Egy biztos, a keresztényeknek nem állt érdekükben, hogy kipusztítsák őket onnan, akkor most mire ez a nagy gyilkolászási hajlam, akkor kinek az érdeke?

Az utolsó mondatodra, aPC elkeseredett ellenségei az általános korrektség hívei, mindenféle jelző nélkül és nagyon utálják, ha a korrektség elé jelzőt tesznek, mert az már manipulál, célirányosan megvezet, kirekeszt.

Tudod ez pont olyan , mint a demokrácia, ha jelzőt raksz elé, már kirekesztesz.

kardos.g 2015.01.26. 11:26:33

@mavo: ezt is olvasd hozzá és utána folytasd az érvelésedet: 444.hu/2015/01/22/orizetbe-vettek-egy-16-eves-gimnazistat-mert-atrajzolta-a-charlie-hebdo-cimlapjat/ Még a 444 liberálfundamentáinak is feltűnt, hogy itt baromi nagy ellentmondás van. A konkrét Eichman ügy amúgy nem garancia általában, hogy nem szereznek érvényt az USA zászló "szentségét" védő törvénynek más esetekben - de ezt csak éles példaként említettem a szintén törvényben szankcionált holokauszttagadásra, hogy a magukat általában cenzúra nélkülinek és abszolút véleményszabadnak promózó nyugati országokban jogilag kodifikáltan is létezik cenzúra és véleménykorlátozás. Egyébként érvelésed alapján több iszlám országban is megállapíthatnád, hogy nem mindig alkalmazzák szigorúan a sharíát (pl Iránban sem!) és nyilván elfogadható lenne számodra pl a megkövezés törvénybe iktatása, ha egy ilyen szigorú szankciót elnézően alkalmaznának. A Talmud szerint pl. egy szanhedrint, mely akár csak 7 (más szerint 70!) évente halálra ítél valakit, véreskezűnek minősítendő (Makot 7 a) Erről talán ennyit:)

kardos.g 2015.01.26. 11:28:42

az imént elírtam: éles példa a holokauszt tagadáson kívül vagy amellett, hogy...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 11:44:50

@gyalog.galopp:

a pc arról szól, hogy gondosan ügyelünk, ne sértsünk meg embereket csak azért, mert. a pc arról szól, hogy nem buzizunk, nem cigányozunk, estébé.

pontosan arról szól tehát, amit ti most olyan nagyon szeretnétek, csak nektek mások a védett személyek.

holott odáig stimmelnek a dolgok, hogy a pc (jelen formájában mindenképpen) hülyeség. de akkor mindenkiel szemben legyenek azok.

a legyilkolt keresztények példáját pedig csak a hülye nem érti meg: a vallási fanatikusoknak soha nem fogsz tudni megfelelni. ha pedig nem tudsz, akkor belekezdeni sem érdemes.

gyalog.galopp 2015.01.26. 12:36:07

@mavo:

A korrektség szól arról, hogy nem sértünk, ... stb meg embereket csupán azért, mert ...

A politika a hatalom megszerzéséről, megtartásáról, gyakorlásáról szól, vagyis harcról. A politikai harc pedig soha nem korrekt.( akkor se, ha egyesek szerint lehet más a politika:) )

Az a körülmény, hogy egy - egy valamilyen oknál fogva kiemelt csoportról csak pozitívan lehet nyilatkozni , az adott csoport tulajdonságait szignifikánsan meghatározó negatív tényezőket pedig csak a csoport megnevezése nélkül, egy másik, többnyire nagyobb a kérdésben érdektelen csoportra kivetítve lehet említeni, hát ez már politika, de semmi esetre sem korrekt.

Röviden: a PC nem más mint inkorrekt politikai harc

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 12:41:08

@kardos.g:

és? egyszerűen nem értem ember, miről beszélsz?

eleve ott kezdődik, hogy a tipikus antiliberális érveléssel élsz, vagyis azt követelnéd meg másoktól (most éppen a teljes szólásszabadságot), amit te egyébként mélyen megvetsz, károsnak tartasz, és ha rajtad múlna, akkor kőkemény cenzúra lenne, de legalábbis öncenzúra

eleve nincs olyan, hogy egységesen értelmezett szólásszabadság. nem, hogy a világon, de még európában sem. az egyesült államok valószínűleg az egyetlen, ahol szövetségi szinten jóformán sérthetetlen a szólásszabadság. ott nem hogy azon morfondírozgatnának, meddig lehet vallási érzületeket sérteni, és hogy aki megteszi, az milyen jó alaposan megérdemli, ha főbelövik, hanem Hustler Magazine, Inc. v. Falwell típusú ítéletek születnek. holott amerika elvben a mai napig fundamentálisan keresztény állam. a mai napig elképzelhetetlen, hogy mondjuk az elnök azt mondaná, hogy ő nem hisz istenben. és igen, a zászlót is szabadon fel lehet gyújtani. az is a szólásszabadság része. sőt, igazából az első kiegészítés alapján az aminózus törvényt meg sem hozhatták volna, és lám, a supreme court taccsra is vágta már kétszer is.

a kiscsákót egyébként véleményem szerint nem fogják jogerősen elítélni, mert nincs miért. ha meg elítélik, akkor az egy rossz ítélet lesz, ami sajnos a demokrácia része, mivel a demokrácia nem tökéletes. ami vele történik az hisztéria, és remek példa arra, miért tilos hisztérikusan reagálni az akármilyen ízetlen tréfálkozásra. mert ugyen nem állítod, hogy amit ő csinált, az ízléses - ám ennek ellenére bele kell, hogy férjen a szólásszabadságba. tök vicces, hogy miközben itt óbégattok, hogy szegény fundik érzéseit nem szabad bántani, ellenpéldának egy hááááááát, hogy is mondjam, meglehetősen kegyeletsértő karikatúra miatt (természetesen helytelenül és feleslegesen) őrizetbe vett csávóval példálóztok. tudod, már megint a következetesség. a kicsávót pont, hogy olyanok parancsára fogták el, akik úgy gondolkodnak, ahogy ti.

a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy a véléményedért ne kaphatnál kritikát, vagy ne vihetnének bíróság elé. azt viszont jelenti, hogy csak a véleményedért nem csukhatnak le, nem zaklathatnak, és ami még fontosabb, nem ölhetnek meg érte. márpedig ha valakit nem ölhetnek meg a véleményéért, akkor ha mégis megölik, akkor azt nem "érdemelte ki". nincs ilyen. a je suis charlie erről szólt, semmi többről. súlyos és durva inszinuáció azt hazudni, hogy akik je suis cahrlie-ztak, azok "azonosultak volna" a szerzőkkel. egy lófaszt.

a holokauszttagadás büntetése természetese ostobaság, "a 444 liberálfundamentái" számára ez olyan, mint neked a levegővétel, de folyton be kell vetni ezt a szalmabábot, nyilván "a 444 liberálfundamentái" lobbiztak éjt nappallá téve, hogy büntessék.

"Egyébként érvelésed alapján több iszlám országban is megállapíthatnád, hogy nem mindig alkalmazzák szigorúan a sharíát (pl Iránban sem!) és nyilván elfogadható lenne számodra pl a megkövezés törvénybe iktatása, ha egy ilyen szigorú szankciót elnézően alkalmaznának"

a nevezett törvényt nem "szigorúan" nem alkalmazzák, hanem sehogyan, ugyanis (immár másodszor) elmeszelte a supreme court. fincsi az is, ahogy ezt a legfelsőbb bíróságon elmeszelt törvényt szépen összemosod a megkövezéssel, de mondjuk a hazugságokkal fűszerezett, tipikusan illiberális bullshit írásod és a hasonló hozzászólásaid alapján mi mást is vártam.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 12:55:00

@gyalog.galopp:

ajjaj, éppen inkorrekt politikai harcnak nevezted ami azért folyik, hogy szegény vallásosokat ne lehessen megbántani.

egyébként igen, az az.

gyalog.galopp 2015.01.26. 13:40:59

@mavo:

Szerintem te se érted , amit írtál.

Igen , inkorrekt dolog csupán azért bántani valakit, mert vallásos, ha pedig ebbe ártatlanok pusztulnak bele, akkor aljas politikai gyilkosság.

huKKK 2015.01.26. 15:17:50

@mavo:
Az utolsó mondatot kár volt leírni.

"a holokauszttagadás büntetése természetesen ostobaság"

Miért?

huKKK 2015.01.26. 15:40:37

@kardos.g:

"Miközben mindenhol a sajtószabadságot firtatják, ennél sokkal inkább a vallásszabadság, illetve annak lelkiismereti szabadság értelmezése a tét − sokkal inkább ezek kerültek veszélybe, főként az európai muszlimok számára."

Ezt komolyan gondolja?
Veszélyben vannak az európai muszlimok?
Hacsak nem a fanatizált hittársaik veszélyeztetik őket azért mert nem kívánják hűen követni a Korán tanait.
Ugye csak viccel?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 16:59:46

@huKKK:

a szólásszabadság miatt. nem tudo, mit kell még ezen ragozni. igen, a szólásszabadságba az is beletartozik, hogy elmebeteg faszságokat állíthassanak egyesek, és a kegyeletsértés is, ami ebben pluszban még benne van.

az utolsó mondat pedig már hogyne kellett volna? nehogy már ne írjam le egy ostoba sztereotípiákat és nettó hazugságokat összehordó cikkről azt, hogy ostoba sztereotípiák és hazugságok vannak benne. a kedvedért hozzáteszem: és zsigeri gyűlölet áll mögötte. hazudni arról hazudnak dehonesztálónak szánt faszságokat az emberek, akiket gyűlölnek. ilyen egyszerű.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.26. 17:06:27

@gyalog.galopp:

a már említett keresztény áldozatok például miért is haltak meg? ja, igen: azért, mert más a VÉLEMÉNYÜK a jóistenről meg az effélékről, mint a moszlimoknak. ha véleményért jogosan lehet embert ölni, akkor bizony ők is felelősek a halálukért, hiszen minek hergelték fel szegény, békés moszlimkat a hitükkel?

huKKK 2015.01.26. 20:39:45

@mavo:
Nem gondolnám, hogy hazugságnak, vagy félrevezetésnek szánta volna.
Azt sem hinném, hogy gyűlöletből írta volna.
Ezt Ön érzi így.

gyalog.galopp 2015.01.26. 21:29:06

@mavo:
Az a baj, hogy az ottani keresztények nem hergeltek senkit semmivel, a hergelést az itteni gyaurok végezték a kecskét baszó Mohameddel.
Karikatúrát az analfabéták is el tudják olvasni, nekik meg az itteni gyaurok mind keresztények...

Az itteni gyaurok is egy kalap alá vesznek már minden igazhitűt, még egy karikatúrát karikatúrázó taknyos gyereket is terroristának néznek.

Mért utálod ennyire az igazhitűeket?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.26. 22:06:20

@Mr Falafel: Egy valamit nem értek.
Miért a szólásszabadságról makognak itten?
A terroristák törvényen kívüli, egy adott állam törvényeit megszegő (al)emberek.
Ha valaki betör egy házba és elrabolja a tulajdonos ingóságait, akkor sem a nyugati civilizáció elleni harcról beszélünk, hanem törvénysértésről.
Amúgy pl. Finnországban büntetik a vallásgyalázást. Liberális szempontból (ami nem az én szempontom, de ez mellékes) ez nagyobb támadás a szólásszabadság ellen, mint az adott állam törvényeire fittyet hányó elmebeteg terroristák gyilkolászása.

annamanna 2015.01.27. 04:32:01

@huKKK: "Ez az öntől idézett mondat nem a bibliai kereszténységre vonatkozik.
Maga Isten adott példát a tanítványainak, hogyan kell védekezni a világ legerőszakosabb személye ellen.
Nekem ne mondja egy istenhívő hölgy, hogy nem tudja miként kell harcolni a gonoszság forrása ellen.
Az, hogy nem él az egyház a szellemi hatalmával, nem a Megváltó mulasztása."

Olyan példát adott, hogy amíg a tanítványaival volt, azok semmit sem vettek észre abból, hogy Júdás ördög. Pontosan ugyanígy viselkedik azóta is az egyház.
Épp most írtál Bartus hátteréről. Amin nem rendülök meg, mert nagyjából millió gyanús alak nyüzsög és lebzsel a kereszténységben. Sőt, aki nem gyanús, az is gyanús, pontosabban fájdalmas, ha kiderül róla, hogy kettős játékot űz.

Inkább írok még bibliai példát a helyes magatartásra vonatkozóan:

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Teljesen természetes például, hogy a kereszténység történelme során az inkvizíció ötlete felmerült, csak éppen a rossz kiszűrése az egyházból megvalósíthatatlan, épp amiatt, amit Jézus ebben a példázatban elmondott.
A Jézus által tanácsolt magatartás tehát nem a rossz kihajigálása, hanem az elviselése.

Máskor ezt mondta Jézus: Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

Vagy: Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen? Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Beszélt a bolond és okos szüzekről is és még sok egyéb módon fejezi ki a Biblia azt, hogy a végső ítélet az Úr kezében van, nekünk nincs lehetőségünk egészen jól megítélni az embereket, és sokszor semmi egyebet nem tehetünk, mint befogadjuk és tápláljuk őket, akármennyire is kakukkfiókáknak tűnnek.
Nagyon sok esetben lehetetlen kirakni őket a fészekből. Együtt nő a búza és a konkoly, mert ez az Isten akarata.

Nézd meg az emberiség történelmét - ha az Úr el akart volna bánni Káinnal, már a gyilkossága előtt megtehette volna; ezzel szemben még a gyilkosság után is védelmébe vette. Pedig a Biblia későbbi részei nagyon súlyos dolgokat állítanak Káinról, tehát a bűnei utólag számon lesznek kérve.
De az adott időpillanatban, amikor Káin cselekvési helyzetben volt, akkor Isten biztosította a számára a cselekvés lehetőségét, még akkor is, ha gonosz volt.

Ábrahám és Lót, Jákób és Ézsau, Saul és Jonatán, Dávid és Absolon, Nábál és Abigél, és a példákat még hosszan lehetne sorolni, ezek az emberek a lehető legszorosabb családi kötelékekben éltek, teljesen elfogadták egymást (legalábbis igyekeztek rá), és igyekezniük is KELLETT, mert ez volt számukra az Isten akarata. Hogyne lenne hasonlóan az egyházban is?
Képtelenség kiválogatni és megítélni, kinek mi lesz a végső sorsa, és ez nem is a feladatunk.

"Mi támogatnivalót talál egy krisztushívő hölgy egy antikrisztusi vallásban?"
Egyetemi előadásban hallottam, hogy az emberi történelem során nem létezett vallás nélküli közösség. Mert mindig csak a vallás adott morált az emberek számára. Az emberi történelem során pedig nem csupán a kereszténység létezett, mint morális útmutató. És most sem csak a kereszténység ad erkölcsi mércét.
Mi okom lenne rá, hogy egy erkölcsi mércét adó vallás ellen hadakozzak?
Arról nem is beszélve, hogy végül is a mohamedán hit az, ami a Közel-Keleten kiirtotta az ősi pogányságot, amiről a Biblia elég elborzasztóan beszél.
Ráadásul Jézus sem akart mindennek erőből nekimenni: "nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz"
Ha én nem tudok gyógyítani úgy egy idegen kultúrát, ahogyan Jézus tette a szíriai nő lányával, akkor miért is akarnám rombolni azt?

"Sikerült-e ez valaha is bárkinek önerőből?"
Oké, ezt elfogadom, rendben.

"Ha akar változtatni a sorsán, írjon az imélemre:
menny@freemail.hu"
Jó a humorérzéked. Ezen tényleg nevettem. :)

"Nem arra vonatkozott az állításom amire nem, hanem arra amire:

"Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit.""

Remek. Én pedig kértelek, hogy írd le, mit csinálnak, ha annyira jólértesült vagy.

igazi Ténytár 2015.01.27. 04:35:29

@huKKK: Persze, mert ÁLSZENT a Kardos Ur!

Láthatod mai napig NEM MER VÁLASZOLNI, hogy a senkinek sem ártó Scientologusokat MIKOR IS VÉDTE?!

Fentebb összehasonlítottam, hogy minden ellenük jövő bírálat dettó (sőt meg jobban) igaz a keresztényekre es Kardos itteni kedvenceire.

De akkor valahogy nem aggódik a filozofus uraság ha őket, híveiket, hitüket gúnyoljak állandóan mindenütt, illetve betiltják vallásukat egyes EU orszagok.

Nem, de jaj az "nem" erőszakos M-betusok...jaj szegények veszélyben az EU-ban.

Hisz angliaban is az o vallási ünnepeiket reklámozását tiltják be, nem, a keresztényeket.... ize...pont fordítva.

A meg ne sértsük őket dolgok miatt mehetett 10 évig gyerekek molesztálása Rotherhamben!

annamanna 2015.01.27. 05:16:21

@huKKK: Mondjuk legyen a Macskajaj c. film, ami elég pozitívan közelít a roma kultúrához. Mit csinálnak benne a nők?
Vagy legyen ez: www.youtube.com/watch?v=2ExysML-F_w ez is pozitívan közelít a cigánysághoz. Mit csinálnak benne a nők?
Vagy legyen az Életvonat c. film, ha esetleg láttad, tudod, hogy pozitívan közelít a cigányokhoz. Hogyan mutatja be a cigány nőket?
Vagy legyen ez, ami szintén pozitív színben láttatja a cigány nőt, mit mond róla? www.youtube.com/watch?v=-XB7aftz6zY
A kőszegi esetben mit említett meg a cigány nő saját magával kapcsolatban?

Rendkívül kíváncsi vagyok arra, miért nem érnek rá kimosni a ruhákat, megstoppolni a szakadásokat, megfürdetni a gyereket, megtanítani vécén szarni, köszönni, illemtudóan viselkedni, betartani a szabályokat. Miért nem érnek rá kitakarítani a lakást, összeszedni a szemetet az udvaron. Miért nem érnek rá kivárni a sort a boltban. Mivel foglalják el magukat, milyen bokros teendőik vannak, amik miatt ezen dolgok lehetetlenek a számukra?

Amennyiben egy cigány nő megteszi ezeket a dolgokat, úgy a lehető legtöbbet teszi azért, hogy a családtagjai beilleszkedhessenek a társadalomba. Minél inkább aláveti magát a cigány nő a magyar társadalom követelményeinek, annál nagyobb esélyt ad a családtagjainak a normális életre.

Ez természetesen nem csupán a cigányokra vonatkozik, hanem bárkire.
Például ebben a filmben: www.youtube.com/watch?v=yfuW3KgodoM az anya nem csinál semmit, és a fia úgy érzi, ők már nem is emberek, hanem állatok.
Vagy vegyünk egy olyan elit és érinthetetlen famíliát, mint az angol királyi ház. Katalinnal szemben az angolok igen gyakran megfogalmazzák azt a kritikát, hogy gyalázatosan semmittevő. Attól tartok, szerencsétlen gyerekének épp ezzel alapozza meg a bűnözői karrierjét.

huKKK 2015.01.27. 09:59:06

@annamanna:
"Inkább írok még bibliai példát a helyes magatartásra vonatkozóan: "

Nemcsak írni kéne, adni is.
Azzal, hogy nem általánosít.

""Tehát a cigány nők kvázi nem csinálnak semmit."

Remek. Én pedig kértelek, hogy írd le, mit csinálnak, ha annyira jólértesült vagy."

Önnek kéne leírni ezeket, önkorrekció és bocsánatkérés kíséretében.

"Miért nem érnek rá kitakarítani a lakást, összeszedni a szemetet az udvaron. Miért nem érnek rá kivárni a sort a boltban."

Mellébeszél, magyarázkodik.
További általánosításokkal próbálja menteni előző általánosítását.
Nem jó ez így.

"Ha akar változtatni a sorsán, írjon az imélemre:
menny@freemail.hu"
Jó a humorérzéked. Ezen tényleg nevettem. :)"

Ezzel az iméllel regisztráltam itt.
Nem most kéne nevetnie.
Ez az Ön egyik esélye az önkorrekcióra.
Ne a romák háza táján söprögessen.
Otthon kezdje.
Van mit.
Ne foglalkozzon mások szálkáival, amíg...
Értjük egymást?

huKKK 2015.01.27. 10:13:26

@igazi Ténytár:

"Persze, mert ÁLSZENT a Kardos Ur!"

Nem hiszem, hogy álszentnek gondolná önmagát.

"Láthatod mai napig NEM MER VÁLASZOLNI, hogy a senkinek sem ártó Scientologusokat MIKOR IS VÉDTE?!"

Valószínűleg
nem gyávaságból, hanem mert nem érzi témába vágónak.

Ki mondta,(Önön kívül) hogy senkinek sem ártanak?
Milyen megközelítésből nem ártanak senkinek?
A saját objektív megközelítésükből,
vagy szimpatizánsaik objektív szemszögéből?
Szerintem a szcientológusok önmaguknak is ártanak.
Szubjektív szemszögemből nézve.

huKKK 2015.01.27. 10:16:58

@kardos.g:
Ne gondolja, hogy ingyen áltam ki Ön mellett:2015-01-27 10:13:26
Karamellás kapuccsínót iszom tejszínhabbal.

huKKK 2015.01.27. 10:29:49

Ja, ezt most kivételesen polónium 210-es ránctalanító izotóp nélkül kérném, mert így is alig bírok a nőkkel.

Jean Sol Partre 2015.01.27. 14:30:33

@gyalog.galopp:
1. ha a keresztények nem hergelték az iszlámot, akkor most miért irtják őket a radikális iszlamisták?

2. némiképp OFF, de a keresztények nagyon is hergelnek másokat, a melegeket példánka okáért. Valamint meglehetősen lenézik az ateistákat úgy általában, ami némely ateistákat akár hergelhet is.

gyalog.galopp 2015.01.27. 17:25:26

@Jean Sol Partre:

1. Látom amint a keresztények ott az iszlám tenger közepén , mint kis korallzátony a sivatagban, addig forgatták a rózsafüzérüket, míg az iszlamisták begőzöltek és azt mondták, namosmá elég!

2. nem vagyok vallásos, de nem szeretem a melegeket, ha meg nyomulni akarnak az kifejezetten irritál.
Ateistaként lenézem azokat az ateistákat, akik nem tisztelik mások mások vallásos meggyőződését.

+3 . Az embereket nem lehet a végtelenségig hülyíteni.

huKKK 2015.01.27. 22:18:26

@Jean Sol Partre:
Szolgálati Szabályzat írja elő nekik.
Nem nevezném radikálisnak őket, egyszerűen csak követik a próféta tanítását.
Nincs békés iszlám, csak békés muszlimok, akik nem követik a Koránt, Mohamed tanait. Viszont őket kiközösítik, terrorizálják az igaz hívek, így vagy ők is terroristává válnak, vagy áldozattá.

huKKK 2015.01.27. 22:24:00

@Jean Sol Partre:
"a keresztények nagyon is hergelnek másokat, a melegeket példánka okáért. Valamint meglehetősen lenézik az ateistákat úgy általában, ami némely ateistákat akár hergelhet is."

Minden világnézet/vallás sajátmagát tartja értékesebbnek, ezzel irritálhatja a többit.

huKKK 2015.01.27. 22:27:01

@gyalog.galopp:

"mások mások"

Ez má sok.

Jean Sol Partre 2015.01.28. 11:22:00

@gyalog.galopp:
1. én is valahogy így képzelem el a jelenetet. Nomármost, tegyük fel, hogy a CH tényleg hergelt. A szíriai keresztények pedig nem. Az iszlám radikálisok pedig mindet ölik. Akkor mi az összefüggés és milyen tanulságokat vonhatunk le mindebből?

2. nem kell szeretni senkit, a melegeket sem. De én is azt gondolom, mások vallásos meggyőződését tisztelni illik, bármilyen vallás is legyen az.

3. ezt jelenleg csak remélni tudom.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.28. 20:51:53

@Disznóvári: A terroristák ügyében egyetértünk. Viszont én nem ismerek olyan bűnt, hogy vallásgyalázás. Aki az anyámat szidja, öljem meg, esetleg kapjon pénzbírságot parasztkodásért? Én rühellem az összes vallást, mert Istent egy korlátolt faszkalapként mutatják be, és még az is elvárják, hogy ezt a kretén kreatúrát imádjam. Röhej! Ha Isten nem szarná le a vallásos gyökereket, biztos kiirtaná őket, amiért így ledegradálják.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2015.01.28. 21:02:05

@Mr Falafel: Kérdésével, problémáival keresse fel pszichologusát:) Ha ilyen raj, akár engem is felkereshet.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:21:28

@Mr Falafel: Hihi, éppen most tetszett egyben holokausztot konkretizálni és abszolutizálni. Ja bocs, ez nem bűn. A formális logika is megmagyarázhatatlan csodákra képes egy ostoba gój hozzáértő kezében.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:22:16

@Mr Falafel: Patológus, hirtelen agyhalál a szakterülete.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2015.01.28. 21:40:41

@Bell & Sebastian: A zsidók vallásossága is pont annyira nevetséges, mint a nem zsidóké. A holokauszt idecitálását nem teljesen értem, de abban az ügyben a relativizálás pártján állok.

Nekem nincs agyam abban az értelemben, ahogyan általában értik. Felülemelkedtem. A homo sapiens sapiens egy elavult, kihalófélben lévő forma.

Bell & Sebastian 2015.01.28. 21:43:20

@Mr Falafel: Vizek felett lebeg, gondolom. Na de ébren?

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.29. 07:05:32

@Mr Falafel: Ha a terroristák valóban hinnének Istenükben, rá bíznák gyalázóinak megbüntetését.

De amit mondani szerettem volna, az az, hogy ha a terrorizmus megfékezése a cél, a diskurzusnak véleményem szerint elsősorban nem a szólásszabadságról kéne szólnia.

gyalog.galopp 2015.01.29. 10:34:30

@Jean Sol Partre:
Hogy mi az összefüggés? Annyi az összefüggés, hogy , ami most zajlik a keresztények ( zsidók) , és a muszlimok között az háború, mégpedig alapvetően gazdasági háború, nem pedig vallási alapú terrorizmus.
A radikális iszlámoknak nincsenek komoly fegyvereik, a bombázásra úgy válaszolnak, ahogy tudnak...

A CH ebben a háborúban sokat tett azért, hogy a frontvonal kiterjedjen Európára is, céltáblát ragasztott a munkatársaira," ide lőjetek !"
De nemcsak a munkatársaira, hanem mindenkire, aki a radikális ,fanatizálódott iszlamisták számára könnyen elérhető, beáldozható célpontnak minősül.

huKKK 2015.01.29. 20:03:25

@Disznóvári:
"Ha a terroristák valóban hinnének Istenükben, rá bíznák gyalázóinak megbüntetését."

Mohamed próféta sem várta meg az isteni igazságszolgáltatást.
Akik a Korán alapján hisznek, nem várnak tapsra, az iszlám nem a bosszúálló isteni igazságszolgáltatás türelmes kivárásáról szól.
A terroristák követik híven a Koránt.
Az Korán olvasóinak nem kell órákon át tipródniuk azon, kivel, hogyan, mit kell tenniük.

huKKK 2015.01.29. 20:05:28

@Jean Sol Partre:
Kár.
Szívesen vitáztam volna.

gyalog.galopp 2015.01.29. 20:24:23

@huKKK:

Hát az ateisták se sokat tipródnak, amikor egy drónnal szétlőnek egy lakzit, vagy temetési menetet.
( tudom, hogy g -vel kellene írni)

huKKK 2015.01.29. 21:03:49

@gyalog.galopp:

Ha lagziba megy, vagy temetésen vesz részt a terrorista, attól még célpont marad.
A mobiltelefonja vonzza a csapásmérő eszközöket.
A digitális hadviselés eszközeinek nincs lelkiismerete, világnézete.
A precizitás mértékével arányos a járulékos veszteség mértéke.

huKKK 2015.01.29. 21:09:35

@Mr Falafel:
"Nekem nincs agyam abban az értelemben, ahogyan általában értik."

Ennek is megvan az előnye.
Nincs kitéve a gondoknak, az intellektuális démonok befolyásának.

gyalog.galopp 2015.01.29. 21:30:35

@huKKK:
Na idefigyejj , ha neked nem számít , hogy egy digitalizát bomba vagy egy drogolizált biovezérlésű bomba atomizálja a segged az a te dolgod, de légyszives folyamatosan tájékoztass a tartózkodási helyedről, mert nem akarok a közeledben lenni.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.29. 22:23:32

@huKKK: Én magam citáltam a Korán vonatkozó részeit, úgyhogy ebből nem kell kioktatnod.
De a mai terroristák a globalizáció termékei, valójában nihilisták. Az eszközeiket is a globalizáció termelte ki.

Bell & Sebastian 2015.01.29. 22:39:25

Sajnos a Nyugat is nihilista, ezért talán homoszekszuális vonzalom lehet köztük. Arra már nem is merek gondolni, hogy mi van akkor, ha rokonok? Ha az egyik nemzette a másikat.

huKKK 2015.01.29. 23:21:42

@Disznóvári:
"Én magam citáltam a Korán vonatkozó részeit, úgyhogy ebből nem kell kioktatnod."

De minek idézte, ha ezt követően a nihilizmussal meg a globalizmussal akarja elvitetni a balhét?

A próféta követői a globalizmus és a nihilizmus előtt is ugyanabból a motívumból jártak el mint ma.

@gyalog.galopp:
Nincs mitől tartania, a magafajta magánakvaló finnyás sznobokat még a drónok is elkerülik.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2015.01.30. 00:06:32

@huKKK: "minek idézte, ha ezt követően a nihilizmussal meg a globalizmussal akarja elvitetni a balhét"

Azért, mert padilla azt állította, hogy az iszlám "alapból" toleráncs vallás. Ami konkrétan nem igaz.
De az intolerancia nem vezet szükségszerűen terrorizmushoz. (Vallásháborúkhoz nagy valószínűséggel igen, de a terrorizmus más természetű jelenség.)

Bell & Sebastian 2015.01.30. 00:28:14

@huKKK: Önbeteljesítő jóslat, úgy a nyolcadik perctől:

www.youtube.com/watch?v=e4i8T-UotEw

Szóval, Alfinak van igaza, pontosan olyan ez, mint a lemmingek beugratása a lecsóba, csak itt a főlemming megússza.

huKKK 2015.01.30. 00:28:15

@Disznóvári:
"Azért, mert padilla azt állította, hogy az iszlám "alapból" toleráncs vallás. Ami konkrétan nem igaz"

Egyetértek.

"De az intolerancia nem vezet szükségszerűen terrorizmushoz. "

Nem. Valóban.

Külön - külön mindegyik kijelentéssel egyet tudok érteni.

Nem az intolerancia teszi terroristává a terroristát, hanem annak a terrorista szemléletmódnak és gyakorlatnak a követése, ami a próféta életmódjának szerves része.

Bell & Sebastian 2015.01.30. 01:24:50

@huKKK: Ne vicceljünk már! Egy totális és globális megfigyelési rendszer biztonsági résén (ha van) csak egy magányos merénylő képes átjutni, ettől a forgatókönyvtől retteg minden titkosszolgálat.

Az izgágákat egymással figyeltetik és ezekről vidáman cserélnek infókat ellenségesnek mondott szervezetek. Úgy adják-veszik egymás közt a (mit sem sejtő), beélesített humán fegyvereket, mint piacon a krumplit.

Műholdról újságot lehet olvasni!

Ébredjünk már fel, csörög a vekker!

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:27:50

@gyalog.galopp:

"Hát az ateisták se sokat tipródnak, amikor egy drónnal szétlőnek egy lakzit, vagy temetési menetet."

a nap egyik humorbonbonja.

az egy dolog, hogy a drónnal szétlőtt esküvő csepp a helyi (jé, radi moszlim) elkövetők mészárlástengerében, de az egyesült államok, ahol az elnököt ateizmussal lehetett VÁDOLNI, mint ateista társaság, hát ez mindenen túltesz.

a mandiner törzsbarmai a) műveletlen köcsögök, b) üldözési mániás köcsögök, de leginkább c) a kettő együtt.

a saját szarukban, vizeletükben és hányásukban fetrengő idióták sipákolnak, hogy jaj, hova lett a régi csudijó világ, hol az aranykor. döbbenetes.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:32:46

@gyalog.galopp:

"Az a baj, hogy az ottani keresztények nem hergeltek senkit semmivel, a hergelést az itteni gyaurok végezték a kecskét baszó Mohameddel."

most hogy így mondod, a radi moszlimok soha nem gyilkolásztak keresztényeket, csak amióta a charlie hebdo.

oh wait, oh wait. ezek a radi moszlimok minimum időutazók. előre tudták, hogy gyilkolászni kell a keresztényeket, mert majd egyszer a charlie hebdo jól meg fogja sérteni őket.

vannak apró döccenők a te valóságod kauzalitásában, de sebaj, jól van az úgy.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.30. 05:35:33

@annamanna:

a kurva anyádért spameled szét a topikot te ostoba kurva?

picur3ka 2015.01.30. 10:37:36

Most néztem bele a jogállásba, olybá tűnik, Charlie Hebdot a francia médiatörvény és eddigi gyakorlat alapján régen perbe kellett volna fogni.

annamanna 2015.01.30. 13:37:28

@mavo: Mert felkértek, hogy növesszek agyat. Ez a feladatom. A te agyad is nőtt, amíg nekem ezt a fél sort leírtad.
Mellesleg nem vagyok kurva, tehát a pöcsöd növesztését ne tőlem várd.

picur3ka 2015.01.30. 17:50:32

@huKKK:

"Eltérő fogalmaink lennének a terroristákról?"

Nem hinném. Bár részleteiben senki nem egyezik egy definícióban.

"Lehet, de tény, hogy muszlimok készek muszlimokat ölni, ha azok nem hajlandóak zsidókat, vagy keresztényeket ölni."

Ez mennyiben mond ellent annak, amit írtam?

És ki nem? Erre minden szélsőséges képes, bármi legyen is az alapideológia.

picur3ka 2015.01.30. 17:53:12

@mavo:

Pontosan az adott párbeszédhez szólt hozzá. Míg Pöcsséged nem.

gyalog.galopp 2015.01.30. 19:47:54

@huKKK:

Én csupán azért mondtam mert szeretném elkerülni, hogy veled együtt robbanjak föl.:)

Egyébként se a muszlimokat, se a keresztényeket , se a zsidókat nem kell félteni, van vérengzős hajlam mindegyikben.
A keresztény vallás szerencsésebb, mert a szekularizáció következtében kikerültek a háborús szituációkból, már nem isten hanem a demokrácia és a mindenféle jogizmus a sláger.
Mindentől függetlenül általában nem a vallás a vérengző, hanem az ember, aki bármilyen "szentírást" képes a pillanatnyi érdekeinek megfelelően megmagyarázni.

A másik , szerintem te kicsit félreértettél valamit, itt senki nem menti fel a terroristákat semmi alól, csak okokat keresi, mert a terroristák ellen hiába harcolsz, amig a kiváltó okok fennállnak.

huKKK 2015.01.30. 23:19:43

@gyalog.galopp:
"...itt senki nem menti fel a terroristákat semmi alól, csak okokat keresi, mert a terroristák ellen hiába harcolsz, amig a kiváltó okok fennállnak."

Ne az OK oldaláról nézzük a terrorizmust.

A terrorizmus CÉLJA sokkal fontosabb kérdésnek tűnik.
Ez még arra is rávilágíthat,
miért sokadrendű szempont az "OK"
ha terrorizmusról van szó.

Praktikusabb a Terrorelhárító aspektusa.
Nem az okot hárítja el.

@picur3ka:
A terrorizmus nem hasonlítható a gyilkosságokhoz, mert ott nem az ölés a CÉL, nem is anyagi javak megszerzése.

picur3ka 2015.01.30. 23:46:07

@huKKK:

"A terrorizmus nem hasonlítható a gyilkosságokhoz, mert ott nem az ölés a CÉL, nem is anyagi javak megszerzése."

Maga most bebaszott, vagy miről beszél, ha egyáltalán bármiről?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 09:57:18

@picur3ka:

ja, értem. klasszikus összeesküvés elméleteket beokádni (két gecihosszú kerkó agymenés között félúton) az a téma maga.

most már csak az a kérdés, ha ez on topic, akkor mi lehet off topic.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 09:59:54

@picur3ka:

az eszközt a céltól megkülönböztetni tehát libsi elhajlás. jó tudni.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 10:12:54

@mavo: Nem szemetelte szét, de azért leostobakurváztad. Mennyit kell ehhez szívni? Csókold meg elvbarátod, Alfi seggét, szégyentelen.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 10:45:33

@Bell & Sebastian:

ja, értem, hatvan kilométer full off-topic bibliaidézetet bekúrni az nem szemetelés. és persze ha a pap bácsi kúrja seggbe a fiadat az meg nem buzulás.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 11:15:47

@mavo: Leragadtál a buziknál. Ha prájdolni jársz ide, ne bántsd a heterót, hisz ő is él.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 11:26:53

@Bell & Sebastian:

pedig szegény heterókat mindenütt báncsák, főleg a kedvenc iszlamistáid, akik valójában rabbik. :D

Bell & Sebastian 2015.01.31. 11:33:39

@mavo: Rabbitok. A heterók szaporodással vágnak vissza a buziterrornak. A buzulás térítő vallás. Csak a piának mondanak ellent, sajtóhubát szeretik.

annamanna 2015.01.31. 13:47:10

@mavo: kedves mavo. Ezt a cikket Kardos Gábor filozófus írta.
Neki ez a véleménye arról, amit írtam:

kardos.g 2015.01.21. 11:28:04
@annamanna: érdekes érvelés!

Namost, ha egy filozófus így reagál arra, amit írok, te pedig úgy, hogy "ostoba kurva", akkor a két reakció azokról árul el valamit, akik írták.

Egy filozófusnak tetszik az érvelésem (ezt szakszóval argumentálásnak hívják, ezt a kifejezést nyilván még nem hallottad).

Ha gondolod, esetleg próbáld meg elolvasni Platón Államát. Nem hiszem, hogy sikerülni fog, de azért megpróbálhatod. Valószínűleg két oldal után halálosan fárasztónak és unalmasnak fogod találni. Ez nem Platón hibája és nem is a tied. Csak egyszerűen nem neked való.
Ahogy a nyugdíjas néni se való motorra, nem fogja ott jól érezni magát. Ez nem a nyugdíjas néni hibája és nem is a motoré, csak egyszerűen nem passzolnak össze.

A "fasz, geci, tetves, bazmeg, faszszopó, kibaszott, kurva anyád, ostoba kurva, bibsi, biboldó, libsi, kiirtani, ennyike" (ezeket mind nekem sikerült írnod) - szóval ezek nem argumentumok, ez nem érvelés. Nem tudom, milyen műfaj, de hogy az érveléshez semmi köze nincs, az biztos.

Van olyan is, hogy "kocsmafilozófia", talán egy talponállóban jobban megértetnéd magad, mint itt. Esetleg elég lenne annyit kiírni magadra, hogy Je suis Charlie, és máris minden világos lesz, mint a vakablak.

Te magad vagy Charlie, mi pedig itt rólad, Charlie-ról beszéltünk, a cikkíró például így:

"Annyi maradt „tolerancia” címszóval: mi se hiszünk semmiben, hát ti se higgyetek. Nekem sincs identitásom, hát neked se legyen, oszt' helló.

Ezt jelenti a „je suis Charlie”, mint ennek a globális Charlie-generációnak (illetve degenerációnak) a hitvallása. Persze, elméletben lehetne ilyet játszani, hogy globálisan ne létezzen semmilyen kultúra, semmilyen identitás, hanem csak egy fogyasztói massza, virtuálisan tudatformált mátrix droidok tömege."

Elfogadom, hogy ez neked rosszul esik.
Neked is van egy bizonyos személyiséged, és azoknak is, akik idegenkednek tőled, Charlie-tól.
Sajnos a súrlódások elkerülhetetlenek a másokat (például a vallásokat) megvető Charlie-k és a Charlie-t megvető mások (például vallások) között.

C'est la vie, ahogy a fhanszia mondaná.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 18:28:59

@annamanna:

az ostoba kurváknál már csak a beképzelt ostoba kurvákat kedvelem jobban.

Bell & Sebastian 2015.01.31. 21:00:08

@mavo: Még az a jó, hogy erre tanítottak, különben kárba ment volna ennyi fáradozás.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.01.31. 21:21:58

@Bell & Sebastian:

még szerencse, hogy ilyen rövideket írsz, most képzeld mi lenne, ha nem csak összefüggéstelen lenne, de még hosszú is.

annamanna 2015.02.01. 00:44:58

@mavo: Similis simili gaudet.

Bell & Sebastian 2015.02.01. 00:49:09

@mavo: Sosem akarok győzni, de a döntetlenig elmegyek.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.02.01. 04:59:27

@annamanna:

rólad beszéltem te szerencsétlen, beképzelt majom. te is olyan vagy, mint bástya elvtárs, a szerénységedet szereted magadban a legjobban.

annamanna 2015.02.01. 07:19:09

@mavo: És te mit szeretsz magadban a legjobban? Kíváncsi vagyok.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2015.02.01. 08:54:31

@annamanna:

érdekelne, milyen semmi közöd van hozzá. nem én vertem magamat arra, hogy a világhírű filozófus érdekesnek tartja az érvelésemet és még platónt is tudok olvasni. :D

Bell & Sebastian 2015.02.01. 11:02:54

@annamanna: A spermanens, forradalmi hevületet.

igazi Ténytár 2015.02.02. 06:25:19

@ most hogy a JAPÁNOK IS "„je suis KENJI” feliratokkal vonultak az őt lefejező filozófus uraság kedvencei ellen mi lesz az új elemzése?!

www.japantoday.com/category/national/view/japan-turns-to-i-am-kenji-facebook-page-on-hostage-crisis

A japánokat is a baloslibsi francia média vezérli? A japánok se hisznek semmiben?

Jon majd akkor Kardos uraság újabb írása, hogy jaj az egész világban veszélyben lesz a bekes vallása, jaj szegények nem fejezhetnek le bárkit mert meg lettek sértve?!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2015.02.02. 07:06:29

@igazi Ténytár:

Ha kiderülne, hogy még a kés is, amivel nyiszálnak, amerikai vagy francia katonai ellátmány, fölvennéd azt is a ténytáradba? Valószínű, hogy te vagy az egyetlen ezen a planétán, aki nincs tisztában azzal, hogy az Iszlám Állam nevezetű alakulat nyugati, elsősorban amerikai és francia támogatásnak köszönheti erejét, azok, a nyugatiak, fegyverezték fel ugyanis őket (is), Aszad ellen, a szíriai polgárháborúban.

igazi Ténytár 2015.02.02. 08:55:51

@huKKK: Persze, nem témába vágó, ha MINDEN szempontból kapcsolódik (vallás-vallás, megsértik őket - valóban gúnyolják őket) csak éppen AKKOR NEM védi őket, mert az a vallás neki sem tetszik.

Nézd a mostani japán "mi vagyunk..." poszterekre se fog válaszolni, mert azt se érzi témába vágónak (hisz ott nem lehet előadni a 68-os hippi balosok irányítják őket, vagy a japánok nem hisznek semmiben elpuhult európaiak stb.), ugyanis ami nem illik az elméletébe az nem az.

Ennyit a filozófiai hiteléről! Ami nem illik a képbe azon kérdés elől menekül.

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:01:36

@bbjnick: Az teljesen mindegy (valószínűleg a ruháikat Bangladesben, a cipőiket meg kinaban gyártották. És akkor mi van, egyik nélkül se tudnának meglenni?)

Ha ellenben mondjuk az oroszok adtak volna nekik az infót, hogy itt találnak túszokat jó lesz majd az EU ellen akkor AZ témába vágó lenne.

vagy ha filozófus uraság találna infót hogy a francia balosok szervezték a japán mi vagyunk tüntetéseket is! na, annak lenne kapcsolata.

vagy ha a japanok nem akarnának tüntetni igy de kirendeltek az államtól őket mint célozgatott ilyenekre a franciaknál.

De ez nem lesz, se Kardostol válasz, mert majd elintézi azzal, hogy japánban nem élt 10 evet... isteni véletlen hogy ott is.

vagy dehogy, azt a tudjuk kik által irányított média szervezte/okozta

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:10:53

@bbjnick: Ez most mire volt? Itt a Mi vagyunk dolog kontra jaj megsértették őket hát gyilkolásztak "egy keveset" egyet dologról van szó.

A te példád alapján nekik éppen hálásnak kellene lenni az amcsiknak, hogy Asszad ellen támogatták őket!

Sőt, tovább menve, akkor éppen az oroszokat - Asszadot világ ellen is védő híveit - kellett volna eddig kinyírniuk!

Aztán pont hogy (a mostani japán túszokat leszámítva) az oroszok voltak az utolsók akiket megöltek, de azokat is csak azért mert kémek voltak!

Persze lehet " te vagy az egyetlen ezen a planétán, aki nincs tisztában" ezzel.

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:13:28

@bbjnick: De hogy szebb legyen a japánoknak mi közük volt hozza eddig? A jordániai pilóta konkrétan bombázta őket, aztán azt lazán elengedtek volna túszcserében.
A két semmi köze japánt meg kivégzik.

Na ennyit a "kapcsolatrol"

igazi Ténytár 2015.02.02. 09:21:15

@gyalog.galopp: a sok "hülye" japán, hogy azok is célpontot csináltak magukból ugye a "Charlie-s" tüntetésükkel?

Persze majd jön a Kardos fele összeesküvés elemelt hogy tulajdonképpen a Japán liberális (aha!) Miniszterelnök szervezte az egészet, mert át akarja íratni az alkotmányukat sokkal militaristábbra (ez igaz is) és kellett neki az ok.

Most megkapta kétszeresen is.

De a biztonság kedvéért a japán népet meg kirendelte - a'la Kardos - tüntetni ilyen táblákkal (direkt angolul, aha!):

http://i.cbc.ca/1.2931401.1422267012!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_620/mideast-japan-hostage-kenji-goto.jpg

gyalog.galopp 2015.02.02. 16:14:31

@igazi Ténytár:
ezt itt mind, csak úgy hirtelen?
Mi történt, leszedáltad az ápolódat?

igazi Ténytár 2015.02.02. 17:09:15

@gyalog.galopp: Mit hirtelen te lökött? Sajnos tragikusan aktuális hír lett a hétvégén ! :-(

Igaz aki galoppolgat az minek tudna. de latom te is Kardos felke vagy.

Benyomja a tuti nagy infojat aztán amikor olyan TENY merül fel ami nem illik a a hangzatos elmeletetekbe akkor eltűntök (a' la Kardos) vagy személyeskedtek (mint te) a valasz helyett.

huKKK 2015.02.02. 17:43:49

@picur3ka:
Reakció volt a 2015-01-30 17:50:32 - kor írt soraira.
Fenntartom.

huKKK 2015.02.02. 18:04:04

@igazi Ténytár:
"Ennyit a filozófiai hiteléről! Ami nem illik a képbe azon kérdés elől menekül."

Lehet.
De az is előfordulhat, hogy csak azért állítom, hogy menekül, mert már jó előre eldöntöttem róla, hogy ő ilyen menekülő ember, aki nem mer, nem akar szembesülni az igazsággal (ti. igazságommal).
Meg az is lehet, hogy gyávasággal, vádolva próbálnám reakcióra késztetni, hogy bizonyítsa be bátorságát.
Ha meri.

huKKK 2015.02.02. 18:05:51

Jav.:
"gyávasággal, vádolva"
helyett:
gyávasággal vádolva

igazi Ténytár 2015.02.03. 11:40:27

@huKKK: Valaszolt itt a kerdesekre, aprosagokra is.

Érdekesen a konkrétan kapcsolódó, de számára kínos dolgokra meg nem. Pedig csak annyit kell leírni, igen a Scientologusok vallasának gyunyolasat is elitelem.

Vagy, azt is ha a muszlimkak fenyegetik a keresztényeket Angliában es mar a karácsonyt se ünnepelhetik nyíltan ahogy eddig, tehát tévedtem hogy ok lennek veszélyben.

Vagy hogy szereintem a japanok is csak mediaPRnak csinaljak a Mi vagyunk posztereket.

De nem.

HELYETTE VISZONT jött " a 10 évig éltem ott kivagyi, én tudom milyenek a franciák" szöveggel.

Ez nem filozófia, vagy elemzés ez tényszerűen gyáva válaszolni.

Ahogy ugye gyalogalopp se egy egyszerű igen elitelem azt is válasszal jön, hanem személyeskedni kezdett.
süti beállítások módosítása