Kommentszűrés
’14 már
22
10:41

77 éve náciellenes a katolikus egyház

Írta: dobray

xipius.jpg

Hetvenhét évvel ezelőtt, 1937. március 21-én olvasták fel Németország katolikus templomaiban XI. Piusz pápa Mit Brennender Sorge, azaz Égető aggodalommal kezdetű náci-ellenes enciklikát. A pápa aggodalmát fejezte ki a német ifjúság ateista, militarista nevelésével kapcsolatban. Egyértelművé tette, hogy az egyház tanításával élesen szemben áll az emberek közötti bárminemű, így különösen a faji alapú különbségtétel.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint a pápa húsvétkor nyilvánosságra hozott enciklikájában elítélte a német kormány katolikusellenességét, a konkordátum megszegését, a nemzetiszocialista (náci) újpogányságot, a fajelméletet, a faj-, egyház- és vallásüldözést, a korlátlan hatalmú államot. Az enciklika kiadása összefüggött a felekezeti iskolák megszüntetését előkészítő, Hitler aláírására váró törvénnyel.

Válaszul a nácik a papok elleni valutacsempészési, szexuális visszaéléseket középpontba állító perekkel, erkölcsi botrányhírekkel próbálták eljárásukat igazolni. Válaszjegyzékükben visszautasították a pápa német belügyekbe való beavatkozását, mivel az enciklika nem a német kormányhoz, hanem a nép egy részéhez szólt. A szövegezésben nagy segítségére volt a pápának egykori németországi nunciusa, államtitkára, Eugenio Pacelli, aki később XII. Piusz néven lett pápa.

Ezzel párhuzamosan adták ki a Divini redemptoris pásztorlevelet, ami az „istentelen kommunizmust” a „liberális materializmus” végső következményeként ítélte el, mind elméletben, mind gyakorlati kihatásaiban.

A katolikus egyház és a nácik közötti feszültségben az is szerepet játszhatott, hogy az ország katolikusok lakta területein sokkal kevésbé szavaztak a nácikra, mint máshol.

nacikkatterek.jpg

Egyértelmű, hogy a Mit Brennender Sorge a nácik ellen született: ezért írták németül, nem pedig a szokásos latin nyelven. A nácik reakciója is magáért beszél. A szöveg a mai fülnek régiesen hat, de azért érdemes beleolvasni:

Aki egy állítólagos ősgermán – kereszténység előtti elgondolással a puszta személytelen sorsot a személyes Isten helyébe lépteti, tagadja az isteni Bölcsességet és Gondviselést, aki „elér erejével egyik végtől a másikig s a mindenséget üdvösen igazgatja” (Bölcs. 8, 1.), s mindent szerencsés befejezéshez juttat. Az ilyen nem számíthat az istenhívők közé. Aki a fajt, a népet, vagy az államot, vagy az államformát, az államhatalom hordozóit vagy az emberi közösség egyéb alapértékeit – amelyek a földi élet keretein belül lényeges és tiszteletreméltó helyet foglalnak el – kiemeli földi értéksorrendjükből s mindennek, még a vallási értékeknek is legfőbb zsinórmértékévé teszi s bálványimádóan isteníti, az felforgatja és meghamisítja a dolgoknak Istentől alkotott és megszabott rendjét. (…)

Csak felületes szellemek eshetnek abba a tévedésbe, hogy nemzeti Istenről, nemzeti vallásról beszéljenek, csak ilyenek tehetik azt a botor kísérletet, hogy az egész világ Alkotóját, minden nép Királyát és Törvényhozóját, akinek nagyságához képest „a nemzetek oly kicsinyek, mint a vízcsepp a vödrön” (Iz. 40, 15.), egyetlenegy nép határai közé, egyetlen faj vérségi kötelékébe akarják szorítani. (…)

Köszönetet mondunk nektek, Tisztelendő Testvérek, valamennyi papjaitoknak és minden híveteknek, akik az isteni felségjogok védelmében egy támadó szellemű, befolyásos oldalról, sajnos sok támogatásban részesülő újpogánysággal szemben keresztényi kötelességeiteket teljesítettétek és teljesítitek. Ez a köszönet kétszeresen bensőséges, elismeréssel és csodálattal párosult azok iránt, akik kötelességük teljesítése közben méltóknak találtattak földi áldozatokra és szenvedésekre Istenért.

A kinyilatkoztatás Jézus Krisztus evangéliumában érte el tetőpontját s mint ilyen, végérvényes, egyszer s mindenkorra kötelező hatállyal bír. Ez a kinyilatkoztatás nem ismer emberi kéztől származó hozzáadást, még kevésbé pótlékot és önkényes „kinyilatkoztatásokat”, amilyenekkel a jelen idők egyes szóvivői az úgynevezett vér és faj mítosza alapján felváltani akarják a régit. (…)

Az igazi és törvényes tekintély mindenütt az egység köteléke, erőforrás, védelem szétesés és szétforgácsolódás ellen, a jövő biztosítéka; de különösképpen a szónak legmagasztosabb értelmében az Egyháznál, ahol a tekintélynek a Szentlélek irányítását és legyőzhetetlen támogatását ígérte meg az Isten. Ha olyan emberek, akik még a krisztusi hitben sem egyeznek meg, egy német egyház csábító és csalogató képét vetítik elétek, akkor tudjátok meg, hogy ez nem egyéb, mint Krisztus egy igaz egyházának megtagadása, kézzelfogható elfordulás attól az egész világnak szóló missziós parancstól, amelyet csak egy Világegyház képes teljesíteni.
Más nemzeti egyházak történelmi útja, szellemi megmerevedése, földi hatalmasságok érdekeinek való kiszolgáltatottsága és szolgasága mutatják azt a reménytelen meddőséget, amelyek áldozatává esik elkerülhetetlen szükségességgel minden szőlővessző, amely az Egyház eleven szőlőtőkéjéről letörik. Aki tehát az ilyen elfajulásoknak az első perctől kezdve óvatosan és kérlelhetetlenül ellenszegül nemcsak a Krisztus-hit tisztaságának, hanem népe egészségének és életerejének is a legjobb szolgálatot teszi. (…)

Azoknak az eszteleneknek a száma, akik ma az erkölcsiség és a vallás szétválasztására vállalkoznak, légió. Ezek nem látják vagy nem akarják látni, hogy ha a hitvallásos, azaz világosan és pontosan körülhatárolt kereszténységet száműzik az oktatásból és a nevelésből, s ha a társadalmi és a nyilvános élet kialakításánál mellőzik, a lelki elszegényedés és hanyatlás útjára lépnek. Sem az állam kényszerítő hatalma, sem semmiféle eszmék, ha mégoly nemesek és magasztosak is, nem képesek tartósan az Isten- és a Krisztus-hitben gyökerező végső és döntő mozgatóerőket pótolni (…)

A veszedelmes koráramlatoknak tulajdonítható az a törekvés is, amely az erkölcstanhoz hasonlóan a jogot és joggyakorlatokat is el akarja választani az igazi istenhittől és a kinyilatkoztatott isteni törvényektől. Mi itt különösen az úgynevezett természetjogot tartjuk szem előtt, amelyet a Teremtő maga írt az emberi szív törvénytáblájára (Róm. 2, 14. s köv.), ahonnan azt a bűntől és a szenvedélytől el nem vakított értelem leolvashatja. (…)

Az embernek, mint személyiségnek istenadta jogai vannak, amelyeket tőle megtagadni, megszüntetni vagy meddőségre kárhoztatni a közösségnek nincsen joga. (…)

Kelt Vatikánban, 1937. március 14. Feketevasárnap.

XI. PIUS PÁPA

Címkék: vallás egyház kommunizmus antiszemitizmus újpogányság nácizmus katolikus pogányság Vatikán encliklika XI. Piusz pápa Divini redemptoris

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr515873022

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Botrány a Katolikus Püspöki Kar hűségesküje 2014.03.22. 13:22:49

  Botrány a Katolikus Püspöki Kar 1951. évi hűségesküje utáni fogadáson Keresztes Csaba 1951. július 21-én kiemelkedő jelentőségű esemény zajlott le az Országházban: a magyar katolikus egyház vezetői több évi ellenállás után meghajoltak az álla...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

S=klogW 2014.03.22. 11:18:22

A nácizmus gyakorlata valójában egyáltalán nem esik egybe (kétszeresen sem a szociaLISTA miatt) a nemzeti és szociáLIS szavak jelentéséből eredő politikai gyakorlattal,
ami az egyetlen valóban releváns politikai gyakorlat bármely szuverén állam számára.

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.22. 11:38:40

Valójában ez nem igaz. A katolikus egyház se nem náciellenes, se nem nácipárti. Voltak katolikus nácik, s voltak katolikus antinácik is, s semlegesek is.

user792 2014.03.22. 11:41:30

Nekem úgy tűnik, hogy ekkoriban kezdődött el az a trend, ami a mai napig is tart, hogy tudniillik a kutya ugat a karaván halad. Kiadogatnak mindenféle enciklikákat, lefekszenek aludni, oszt jónapot.
Ahhoz, hogy a világ dolgait érdemben befolyásolni tudjuk ERŐ is kell. Érdekes, a középkorban még tisztában volt ezzel az egyház. Volt hadsereg, volt erő, volt hit>nem is uralta el semmilyen pogány vagy máshitű csoport Európát.

Szokás az elmúlt évszázadok hitetlenségéért, szekularizációjáért mindig másokat okolni, de az igazság az, hogy az egyház is Bőven kivette a részét saját elgyengüléséből. Önként mondott le erejéről, Önként hagyta és hagyja(!) magát marginalizálódni. Önként mond le azokról a részekről, amit meglátása szerint már nem tud befolyásolni.
Jelenleg épp saját korábbi bázisáról, Európáról mond le...

S=klogW 2014.03.22. 11:47:56

@maxval a gondolkodó birca:
Ilyen tekintetben semmilyen kollektív kijelentés nem igaz.
Te anarchista vagy?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.22. 11:57:06

@dobray:

A Katolikus Egyház nem 77 éve náciellenes, hanem mindig is az volt. Az alábbi elv 77 éve is igaz volt, 777 éve is igaz volt és ma is igaz: „...egy jól megalapozott keresztény öntudat nem engedi meg olyan politikai programra vagy egyes törvényjavaslatra történő szavazást, amely ellentétes a hit és erkölcs alapvető tételeivel. A keresztény hit szerves egységet alkot és ezért nem lehetséges valamely részelemét kiragadni anélkül, hogy az egész katolikus tanítás ne sérülne. Az Egyház szociális tanításának egyes kiválasztott vonatkozása iránti politikai kötődés nem meríti ki a közjó iránti teljes felelősség vállalását. A katolikusok nem gondolhatják azt sem, hogy felelősségüket átruházhatják másokra, mivel Jézus Krisztus evangéliuma által arra hivatottak, hogy hirdessék és valóra váltsák az emberről és a világról szóló igazságot.

Amikor a politikai tevékenység összeütközésbe kerül az erkölcsi elvekkel, amelyek nem engednek meg kivételt, kompromisszumot vagy korlátozást, a katolikus elkötelezettség még nyilvánvalóbbá és felelősségteljesebbé válik. Az alapvető és elidegeníthetetlen etikai követelmények fényében a keresztényeknek észre kell venni, ha az emberi személyiség igazi javát érintő, erkölcsi értékek forognak kockán.” (Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben. A Hittani Kongregáció dokumentuma – 2003. január 16. --- uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=147)

Urfang 2014.03.22. 12:18:57

@TaTa86.:

Nézz rá te is a képre, mert ez is igaz:
www.remnantofgod.org/NaziRCC/hitler4.jpg
www.indymedia.ie/attachments/oct2007/111111111111.jpg
www.indymedia.ie/attachments/oct2007/1111111111_2.jpg

Egyes egyházi vezetők benácultak, mások viszont nem, nem lehet mindenkit kollektíven rágalmazni se felmenteni.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 12:47:39

>>>
... az 1937. III. 19: kelt Divini redemptoris pásztorlevél az istentelen kommunizmust a „liberális materializmus” végső következményeként ítélte el, mind elméletben, mind gyakorlati kihatásaiban. XI. Pius szerint „a kommunizmus mint társad. rend, önmagában teljesen gonosz lévén, még politikai alkalmazkodásból sem pártolható keresztények részéről”.
<<<

Azt nem lehet mondani, hogy hatástalanok maradtak a Szentatya dörgedelmei, a polgárosodott felnémet (és katolikus) nem ugrott be Hitlernek, híveit a földtúró, alnémet reformáltakból szedte, tömegesen.

Az is nyilvánvaló, hogy a nemzeti szocializmust a kommunizmus édes gyermekének látta a Szentatya, míg mindkettőt a liberális ateizmus leszármazottjának. Felszólalását az Ószövetség védelmében nehéz félreérteni, de persze semmi sem lehetetlen.

Nagy kár, hogy Dobray mindebből csak a náci -ellenességet emelte ki, holott sokkal többről van ebben szó. Egyetemes rendezőelvekről, amelyek alapján ugyanezt postázni lehetne Brüsszelnek-Washingtonnak, akár Feketevasárnapon.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 12:52:30

Szerintem a karlendítés az Első és Második Birodalom hagyománya (Adolf számításai szerint). Babilonról megfeledkezett, ilyenformán az Ötödik korában élünk.

wantaan 2014.03.22. 12:58:03

@bbjnick: Súlyos tévedés a katolikus egyház XX. századi történelme pont arról szól ,hogy támogatta a nácizmust és a náci ideológiát. Természetesen nem nyíltan ,hanem burkoltam. Besúgó rendszerével, ügynökeivel s megalapozta azt a zsidóság ellenes ideológiát amely végül a gázkamrákhoz vezetett.
Elég csak Monsignore Benigni ténykedésére gondolni. A "különös lelkületű , minden gátlás nélküli ember" 1884-ben szentelik föl. 1909-ben megalapítja a Kegyes Társaságot , egy besúgókból és kémekből álló titkos társaságot a Sodalitum Pianum-ot. ... hogy kémkedjenek és listázzanak embereket megbélyegezzenek elveik, gondolkodásuk miatt.
1920-ban megjelenteti az Antisémite című francia közlönyt, amely ideológiai támaszt jelentett az alakuló fasisztoid szervezeteknek.
Annyira antiszemita, hogy rövidesen betiltják ....de már 1923-ban új szervezetet alapít az Entente Romaine de Defense Sociálé-t. Amihez csak keresztény, árja vagy árjaizált nemzetből való csatlakozhatott. 1924-ben egy Zsidó ellenes Nemzetközi Szervezetet támogatva gyűlést rendeznek.
S szorosan együtt működnek az OVRA-val az olasz "gestapo"-val.
... de még 1945 után sem változtattak módszereiken. pl. XII. Pius kiközösítéssel fenyegette a híveket ha kommunistákra szavaznak , de már a a XIX. század végén is rendszeresen kiközösített gyermekeket ha nem jelentették föl szüleiket ha pl. húst ettek pénteken.

Úgyhogy sajnálatos de a Katolikus egyháznak "elévülhetetlen" érdemei vannak a nácizmus kialakulásában Európa területén.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 13:07:15

@wantaan: Tévedel, félkegyelmű, a náci rendszerrel a kommunisták kollaboráltak, Sztálin utasítására vagy teljesen maguktól. Főleg Nyugat-Európában, de itt sem volt tájidegen a nyilasból lett ávós.

Urfang 2014.03.22. 13:11:04

@bbjnick: Aki csak felemeli a karját az még nem náci. Aki viszont Göbbels társaságában virít náci karlendítést az már sanszos, hogy az.

tevevanegypupu 2014.03.22. 13:11:53

@wantaan:

Ó hát, valahogy védekezni kellett a Talmud ellen..tudja nem ártott figyelmeztetni a gyanútlan, felebarátaikat szerető és az országokba beengedő keresztényeket, mi vár rájuk..Nem is engedték be a zsidókat aztán sehova a II. világháború alatt..A tény pedig, hogy a katolikus egyház ezrek életét mentette meg ne zavarja, maga imád gyűlölködni, szóval csak nosza. Ne fáradjon a válasszal..legfeljebb ha talál valami szeretnivalót a tanácsköztársaság komisszárjai között vag a moszkovita Rákosiékban, az avh-ban..stb..stb..azt közölje..a társasággal..

tevevanegypupu 2014.03.22. 13:18:23

@Bell & Sebastian:

Hát az nem számított..ahogy az sem, hogy a nemzeti szocializmus az szocializmus..sosem volt jobboldali, gyűlölték az egyházat..Sztalin és Hitler szimpatizálása és egymás iránti szeretete pedig nagyon sokáig nyilvánvaló volt, nem is véletlen, hogy a háború után a kisnyilasok egyenest az avh-ban landoltak,,mulatságos, hogy zsidókkal együtt támadták a polgárokat..és persze a nacionalistákat is, ami mint tudjuk nem egyenlő, soha nem is volt a nácizmussal.

Alfőmérnök 2014.03.22. 13:18:28

Csak azt nem értem, hogy a magukat katolikusnak tartók miért nem mind náciellenesek? (A többségük persze az, szóval ezzel nem a katolikusokat akarom minősíteni, csak legalábbis számomra érdekes, hogy nem mind.)

Bell & Sebastian 2014.03.22. 13:25:09

Tesz.vesz, szeret olvasni? Olvassa mán el ezt:

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/91-056/ch10.html

Nos, mire is esküdtek föl '51 -ben a püspökök? És ki vonta vissza az eskü érvényességét? És mit kapott érte?

wantaan 2014.03.22. 13:25:26

@Bell & Sebastian: Ó Te szerencsétlen keresztényieskedő sejthalmaza e földnek. Most a nácik és a katolikus egyház kapcsolatáról van szó. S bizony a történelmi tények azt mutatják ,hogy ez a kapcsolat eléggé szorosra sikeredet.

@tevevanegypupu: Sajnos tudatlan vagy .... ugyanis pl a Tanácsköztársaság komisszárjai nagyon is bensőséges viszonyban voltak az akkori magyar katolikus egyházi vezetéssel. ... s csupáncsak pár mondaton múlt hogy körlevélben nem biztosították támogatásukról Kun Béláékat! .... nézz utána!

Nagyon de nagyon érdekes a magyar katolikus egyház valós története is!

Bell & Sebastian 2014.03.22. 13:28:18

@wantaan: De csak és kizárólag a maga húgyagyában, kedves Doom.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 13:33:24

@tevevanegypupu: Hát ja, a Párt megtévedteknek hívta az ilyeneket, mintha véletlenül csak egy másik ajtón nyitottak volna be elsőre. Nem baj, körömtépkedésre jók lesznek! -gondolta Stirlitz.

tevevanegypupu 2014.03.22. 13:35:32

Csak Győr megyében négy papot gyilkoltak meg bestiális kegyetlenséggel a zsidó komisszárok. Hamis üzenettel elcsalták otthonról és lemészárolták őket.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2014.03.22. 13:36:45

@Urfang: De lehet általános kiejentéseket tenni, hogyha ennyire nyilvánvaló a korreláció.

(Btw egyház <> klérus. Az egyház szent, a klérus gyarló.)

tevevanegypupu 2014.03.22. 13:37:31

@Bell & Sebastian:

Az ész megáll..nem elég, hogy évtizedekig gyűlölködő hazugságokkal tanítottak, még most is próbálkoznak a kommunisták.

wantaan 2014.03.22. 13:43:17

@Bell & Sebastian: mi nem tetszik drága ember társam?
Legalább nézz utána amit leírtam! ....nem nehéz. Ne a történelmet akard sima agyad képzelgéseihez alakítani! S ha valóban kutathatók lesznek a XII Pius-szal kapcsolatos íratok még sok meglepetés vár az érdeklődőkre. Különben Ő Eugénio Pacelli bíboros aki tagja volt a Szent Hivatal vezetőségének amit Merry del Val irányított aki pártfogoltja az Monsignore Benigni akiről az előzőekben írtam.

wantaan 2014.03.22. 13:47:50

@tevevanegypupu: Simon József az tudtommal Somogy megyei volt akit Horthy emberei megkínoztak és meggyilkoltak. Pap és a bűne az volt ,hogy együtt működött a kommunistákkal. Boldoggá avatása már megtörtént .... igaz az egyházi vezetés nem igen emlegeti!

wantaan 2014.03.22. 13:53:04

@tevevanegypupu:

"Simon József 1882. május 6-án Szenyéren született. Az elemi iskola elvégzése után a keszthelyi Premontrei Főgimnáziumban érettségizett. Ezt követően végezte el a veszprémi papi szemináriumot. 1917-ben szentelték pappá, majd Marcaliba helyezték káplánnak. Ekkor már negyedik éve tombolt a háború. Prédikációjában a szószékről gyakran emelt szót az esztelen háború, valamint a földi hatalmasságok ellen, akik lövészárkokba küldik az embereket. Meggyőződése volt, hogy a háborút követő forradalmi események olyan társadalmi változásokat eredményeznek, amelyek az emberek javát szolgálják. A Tanácsköztársaság bukását követően a Marcaliban megjelenő Prónay – különítmény a fiatal káplánt is letartóztatta.
Először a megszentelt ujjait hegyezték ki borotvával, majd a koponyájából a szent olajjal megkent kört metszették le. Simon pap kínzását azzal fejezték be, hogy mindkét szemét kiszúrták, majd a káplánt a ló farkához kötötték, és vonszolták mindaddig, míg meg nem halt.
Holttestét közös, jeltelen sírba egy kukoricásban földelték el. Hozzátartozói felkutatták, hazahozták, és szeptember 8-án este szertartás nélkül eltemették."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.22. 13:53:58

@Urfang:

Chamberlain itt egyenesen kezet fog Hitlerrel: Chamberlain náci volt? Egy (egyház vagy világi) vezető csak akkor találkozik egy másik vezetővel, ha egyetért annak nézeteivel?

http://www.vnews.com/csp/mediapool/sites/dt.common.streams.StreamServer.cls?STREAMOID=YgSYLCG6AWQNyffBToPgPc$daE2N3K4ZzOUsqbU5sYt3jBplt6XH1L4lUl29StXrWCsjLu883Ygn4B49Lvm9bPe2QeMKQdVeZmXF$9l$4uCZ8QDXhaHEp3rvzXRJFdy0KqPHLoMevcTLo3h8xh70Y6N_U_CryOsw6FTOdKL_jpQ-&CONTENTTYPE=image/jpeg

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.22. 15:37:33

@user792: nem önként, felvásárolták lefizették őket is a vatikáni bankon keresztül, amúgy én benne vagyok, a római-katolikusokat fizessék rómából, a zsidó egyházakat fizessék izraelből. a magyar keresztény állam pedig csak a magyar evangélikussal, reformátussal meg a baptistákkal foglalkozzon állami vagyon tekintetében

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2014.03.22. 16:02:29

@maxval a gondolkodó birca: marhaság. Az elsődleges kérdés a hivatalos álláspont. Ez AZ egyház.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.22. 16:24:55

@Bell Sebastian: mire is esküdtek föl '51 -ben a püspökök?

A tervezet egy rövid évvel a szerzetes- és apácarendek feloszlatása után készült, láthatóan azzal a szándékkal, hogy a rendszer a megfélemlített katolikus egyházat immár véglegesen ellenőrzési körébe vonja. A mind szélesebb körű felügyelet megszerzése érdekében pedig a legkülönbözőbb eszközöket kívánta igénybe venni, amelyek egy része 1956 után is „maradandónak” bizonyult.

És ki vonta vissza az eskü érvényességét?

kádár? szűrös mátyás? antall elvtárs? vagy maga személyesen orbanviktor?

És mit kapott érte?

az örök üdvösséget

Bell & Sebastian 2014.03.22. 16:58:43

@tesz-vesz: Mi nem világos? Az Egyházügyi Hivatal fennhatóságát kellett elismerniük, Grősz ezt írta alá:

>>>
Támogatja a Magyar Népköztársaság államrendjét. Kijelenti, hogy az egyház törvényei szerint eljár azok ellen az egyházi személyek ellen, akik a Magyar Népköztársaság törvényes rendje és kormányának építőmunkája ellen fellépnek.
Nem engedi, hogy az egyházat államellenes célra használják.
Felhívja a hívőket, vegyék ki részüket az országépítés munkájából, amelyre a kormány vezeti a népet.
Támogatja a békemozgalmat.

A Magyar Népköztársaság ezzel szemben a következőket vállalta:
Biztosítja a vallásszabadságot.
Visszaad nyolc katolikus középiskolát.
Némi támogatást ígér a papság anyagi fenntartására (hiszen az egyház minden birtokát elvették).
<<<

Mivel az egyházüldözés csak nem maradt abba, felmondta a megállapodást, mire letartóztatják. Felállítják a hivatalt és felesketik az elöljárókat.
______________________________________

1951. július 21. A Parlament dísztermében a megyéspüspökök, a segédpüspökök valamint az érseki és püspöki helynökök -Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök kivételével- esküt tesznek a Magyar Népköztársaság Alkotmányára.

1951. július 28. Grősz József kalocsai érseket 15 évi, társait 8-13 évig terjedő börtönbüntetésre ítéli a Legfelsőbb Bíróság.
______________________________________

Ezek után próbáltak volna nem felesküdni a kommunista alkotmányra!

Bell & Sebastian 2014.03.22. 17:08:08

@wantaan: Ezt már egyszer megbeszéltük, csak a monomániás sulykolása nem ismer határokat. Lapozzon már vissza, jóember, mert ezen kívül más példát nem tud mondani arra, hogy pap cicázott a kommunistákkal, ami végül az életébe került. Fordított esetre számtalan akad.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 17:13:11

A "családi" történet:
pedig annyi, hogy a "Tanácshatalom" alatt pontosan a vörösök verik el előbb, majd rendesen még fel sem gyógyult mikor egy felfordult világban a fehérek bevégzik.
Az első verést a vörösöktől még azért szenvedte el, mert a Tanácshatalom alatt arról szólt, hogy nem szabad az emberektől a javaikat elszedni. Aztán 1919 nyár végén a faluba bevonuló fehérek is előbb csak ezt akarták megtorolni (hogy miért "bántották a papot"?), ám mindenkit meglepve Simon pap a szószékről is védelmébe vette korábbi bántalmazóit, és azt hirdette, hogy nem szabad mások életét elvenni. Pontosan ez a "kettősnek" látszó viselkedés indokolta a még Prónayéktól is szokatlanul különös kegyetlenséget /ujjainak kihegyezése, szemeinek kiszúrkodása, fejbőrének lemetszése, ló után kötözése/
Mert mind a két alkalommal ugyanis "rosszat"(?) prédikált....

A hivatalos történetből azért hiányzik az első verés megemlítése, mert nem sok egyházi személy akadt országunk történelmében aki pap létére "kvázi" kommunisták védelmében halt volna "mártírhalált". Vagyis konkrétan egy se.
Így az 1989-ig terjedő időszakban az Állami Egyházügyi Hivataltól elkezdve a Somogyi Hírlapig minden helyen csak a második bántalmazás körülményeire fókuszáltak, arra viszont nagyon-nagyon.
Aztán az 1990-es évektől pedig pontosan a Horthy-kultusz feléledésével és a korábbi kommunistás "egyházügyi hivatalos sztárolása" miatt lett Simon József kispap története ismét kényelmetlen.

Mert mind a két alkalommal "rosszat"(?) prédikált....

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.22. 17:40:19

@Bell & Sebastian:

Simon József történetéből még 1969-ben (50. évforduló!) egy erősen lírai hangulatú filmet készített Gyöngyössy Imre Virágvasárnap címmel. Valahol megvan nekem az a film VHS-kazettán, csak elő kellene keresni. Nagyon rég láttam, talán ideje volna újranézni. Ha rárászánom magam, majd referálok róla!:-)

Bell & Sebastian 2014.03.22. 17:49:48

@bbjnick: Így már rémlik, felnőtthittanon láttam.

wantaan 2014.03.22. 17:59:18

@Bell & Sebastian: No hátrébb azokkal a fogatlan agarakkal drága keresztényieskedő embertársam!

Egy levél részlet

" Sajnos engem nagyon kevesen értettek meg. .... A vallásosak azért mert, nem a Szent Könyvből indultam a felfedező utamra hanem az embert tanulmányozva magyaráztam meg a Biblia örök igazságot kifejező szimbólumait. Megértettem Krisztust természet tudományos gondolkodással. S ez az Én fő bűnöm. Egy másik , hogy immár pontosan 60 éve vallom, hogy a kommunizmus a legmagasabb társadalomgazdasági ideál. Mi több hiszem és vallom , hogy, Krisztus és a kommunizmus nemhogy ellenségek, amint az sajnos Kelet és Nyugat vezetői hiszik, hanem állítom , hogy egyik a másik nélkül el sem képzelhető. Krisztusi Kommunizmus ez az Én ideálom. Ez a jövő zenéje, vagyis a szereteten települő közösségi élet.
Ha engem választottak volna meg pápának XXIII. János helyett, meghirdettem volna a Krisztusi Kommunizmust és kihívtam volna versenyre Hruscsovot, hogy ki valósítja meg előbb?
Mély meggyőződésem ,hogy az igazi kommunizmust csak vallásos alapon lehet megvalósítani és hogy az igazi vallás a kommunizmushoz vezet.
......

Ez az Én ideálom.

Fráter Eugenius."

No egyenlőre csak ennyi Kedves keresztényieskedő embertársam.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 18:26:53

@wantaan: Törölje ki a fenekét ezzel, minden békepap ezt prédikálta, ismerjük.
Horn Gyuszkó és Biszku Béci is öleli, könyékig véres kézzel.

Mikor volt utoljára cionista trollok csapatépítő tréningjén? Elévült a tudása.

tevevanegypupu 2014.03.22. 18:54:13

@Bell & Sebastian:

A békepapok már régen eltűntek, de bezzeg a volt munkásőrök milyen vidáman repkednek egyik rendszerből a másikba..hol munkásőr, hol hitsorsos, mikor hogy tetszik..

wantaan 2014.03.22. 19:14:37

@Bell & Sebastian: Jaj kis keresztényeskedő szerencsétlen nemzettársam!
Butaságod, hogy erősebben ne fogalmazzak már már szánalmat kelt.

... de azért (Mea culpa) élvezetes a vergődésed s a gyakori pofára esésed még utóbb javadra válik. Legalábbis remélem.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.22. 20:22:50

@Bell & Sebastian: ez az ön linkjéből való:

azzal a szándékkal, hogy a rendszer a megfélemlített katolikus egyházat immár véglegesen ellenőrzési körébe vonja.

idézzek a sajátomból is?

Mindszentyvel kihalt az ellenálló grémium beszervezeték Osztit is, és sokakmásokat. erdő pétert, bölcskeit, stb.

"A Magyar Népköztársaság ezzel szemben a következőket vállalta:
Biztosítja a vallásszabadságot."

és a demokráciát, ezt kihagyták, úgy látom nem világos a kirakatmegegyezés, és a reklámszöveg.

jaja, nem volt más választásuk, és?
akkor minden oké , nem is kell emiatt ma átvilágítani az egyházakat?

Bell & Sebastian 2014.03.22. 21:49:51

@tesz-vesz: Régi slágere ez magának, miért pont ma sikerülne meggyőznöm arról, hogy a katolikus egyház sem csupa, kommunista kollaboránsból állt, sőt, törpe minoritásban maradtak. Kinevezéshez valóban kellett az EH jóváhagyása, ez igaz. De mivel kivétel nélkül mindenki megtanulta a játékszabályokat (a kettős életet / hármas véleményt), mitől lett volna ez pont a papoknál másként? Mi maga, hogy pálcát törhet felettük? Vatikáni kivizsgáló?

Az egyik azt fújja, hogy egyenesen felelősek a holokausztért, a másik meg azt, hogy füttyre befeküdtek a büdöskomcsik ágyába.

Tudja mit? Vesszenek össze ezen nélkülem.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 21:56:48

@wantaan: Nos, eddig tartott a keresztényi birkatürelem, amit egy szívós trollal szemben viselni tudok. Most hangnemet váltunk.

Milyen az időjárás most az Arab-félszigeten?

Szindbad 2014.03.22. 22:18:18

@wantaan: Hehe, ember legyen a talpán, aki eligazodik a huszadik században, akár csak a katolikus egyház vonatkozásában is. Az a szerencse, hogy tulajdonképpen szabadon választhatok, ha kedvem van, a kommunista papok lesznek az ideáim, ha olyan kedvem van, akkor a náci papok. Az egészet lefedhetem az egyház "hivatalos" álláspontjával, és már kész is vagyok. Ezt szeretem én a hitben, erőt ad. A nehéz napokon is.

tevevanegypupu 2014.03.22. 23:06:31

@Bell & Sebastian:

Térjünk már át végre a kommunizmus alatt működő rabbikra is..velük kapcsolatban szinte semmit nem tudunk, hogy s mint volt..Talán csak akadt valaki (nyugosztalja az Örökkévaló) aki mondott valamit ezzel kacsolatban..A náci keresztény egyházakat már úgy kitárgyaltuk, uncsi..most jöjjön valami új végre.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 23:38:12

Kádár elvtárs elmagyarázza az arab-izraeli konfliktust a zsidó elvtársaknak

„A párttagság egy bizonyos kisebb része – ne értsen félre senki –, de bizonyos területen létező és nagy hatással bíró kis része nem kommunista módon viselkedett. S én ebből semmiféle faji dolgot nem akarok kihozni, és megértem, hogy nem mindenki előtt elég világos, ki az agresszor, a támadó, bizonyos aggodalmat meg lehet érteni, de ez nem jár együtt azzal az engedéllyel, hogy vitassák a párt és a kormány álláspontját ilyen döntő kérdésben, hogy ki mellett vagyunk, és ki ellen harcolunk. […] rendszerünk életkérdése, hogy a párt intakt legyen és szilárd. És ha kevesebb lesz a párttag, az kisebb veszély, mintha ingadoznak. Ezt nem szabad tűrni és megengedni. Tessék elképzelni, hogy a párttagoknak és a magyar állampolgároknak milyen rokonsága van a határokon kívül, annyi legalább, mint itt bent. És akkor a pártot osszuk fel izraeli szekcióra, felvidéki szekcióra, erdélyi szekcióra és a Szovjetuniónak csak az marad, aki orosz diáklányt vett feleségül?! […] ha nagyon elszaporodnak ezek a tendenciák, rendszabályokat kell foganatosítani. Mert hogy mi jó állásokban hizlaljunk embereket, akik kritikus helyzetekben így lépnek fel, az nem engedhető meg! […] És ha én valahol összetalálkozom az Izraelt sajnáló emberekkel, nagyon el fogom verni rajtuk a port!”

Szóval, pofa súlyba és tessék megenni a disznóhúst is! Nem csoda, hogy fellélegeztek, amikor elküldték végre az öreget. Ezért fordulhatnak itt még elő szám felett Kádár ellenes gyökérkommancsok. Ez a magyarázat.

Hogy mi volt a rabbikkal? Azokat is üldözték. Lesték a katolikus papokat és eloszthatták kettővel, hogy azoknak mit szabad? Beíratták a gyereket Pannonhalmára, elvégre az ottani főnök apját régebbről ismerték.

Szindbad 2014.03.22. 23:43:51

@Bell & Sebastian: Kádár ellenes kommunisták? Ilyen is van? (Na jó, a Fideszeseket leszámítva.)

Bell & Sebastian 2014.03.22. 23:54:58

@Szindbad: Hogyne lenne, itt nyüzsögnek, minden kő alatt. A vezetés lényegében alig várta, hogy elhúzzon végre és marakodni kezdhessenek a még élő dögön.

Végre győzött a progresszió és nyalható segg nélkül sem maradtak árván. Hogy lövettek-e volna az új zászlóért is? Ez nem is kérdés.

Bell & Sebastian 2014.03.22. 23:57:38

volna-e, de megegyezés kérdése, mint az idejekorán jelentése is, liberális a nyelvtanom

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.23. 00:17:39

@Bell & Sebastia:

hol állítottam olyat hogy mindenki kollaboráns az egyházban?

csak a vezetők azok.
én ezt mondtam: nem is kell emiatt ma átvilágítani az egyházakat?

ugye, akinek nincs folt az ingén, az miért reszketne?

miért most kell lemenni amatőrbe? mindjárt megvéded megint pozsgait is? vagy már felette se lehet pálcát törni? hát akkor már rehabilitáljuk kádárt is meg kun bélát is, károlyit , mer miért ne? hát hogy ki vagyok én, hogy ítélkezzem egy károlyi meg a beszervezett papok fölött, akik a mai napig mérgezik a közéletet?
miért is kellene erről beszélni? minden úgy jó ahogy van, hánemigaz?

ha nem bírja idegekkel, leteheti a lantot.
a fasisztázás ma nem aktuális, mert nem 60 évnyi fasiszta diktatúra van mögöttünk, egy elmaradt rendszerváltással

2014.03.23. 08:07:16

Nem tudom, mikor volt nácifan a katolikus egyház, hogy csak 77 éve náciellenes?

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.23. 09:11:49

@Szindbad:

"Kádár ellenes kommunisták? Ilyen is van?"

Pl. Demszky a 70-es évek elején.

lehuto 2014.03.23. 10:49:51

@Urfang: Most miért? Csak köszönnek, hogy: Német deszkások, szevasztok!

mokkaczuka 2014.03.23. 10:50:13

A katkó egyház a legnagyobb, legszemetebb náci brigádja a földnek. Az SS az inkvizícióhoz képest a fasorban sem volt. A nácik a zsidóüldözés valamennyi eszközét - gettók, kirekesztő rendszabályok, sárgacsillag stb. - a katolikus egyháztól vették át. A Vatikán azóta béget, mint egy bárány, amióta a világi s ezzel a gazdasági hatalmat végképp kirántották alóla az olasz hazafiak 1870-ben. Azóta is arra vár, hogy a világi hatalmat visszaszerezhesse, és országokat irányíthasson. Ez egy helyütt sikerült, az usztasa horvát államban; az egyház ottani rémtetteitől még az SS is hányt. Ott is voltak krematóriumok, csak ott élve dobták be az embereket, nem vesződtek az elgázosításukkal. Lásd Avro Manhattan angol nyelven a neten is elérhető műveit.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 10:56:50

@tesz-vesz: Csigavér, harcos! Pirospozsgairól már ezerszer leírtam, hogy mivel túl jól ismertem, nincsen rá semmi okom, hogy csak azért szidjam, mert csak.

A beszervezett katolikus papokról is elmondtam jópásztor, hogy:

- nem voltak olyan sokan
- név szerint tudni lehetett, ki békepap
- minden püspök írt jelentést
- amit kalákában gondosan megfogalmaztak a nesze semmi fogd meg jól nevében
- a papok is emberek, maguk közt nyíltan beszéltek
- a belügyeiket nem teregetik

Ezek után felettébb furcsának tartom azt, hogy egy sejthetően laikus azt képzeli; egy átvilágítás (aminek jegyzőkönyvét nyilvánosságra is hozzák, mert azt ugye így szokás, hehe) megtisztítja a magyar, rk. egyházat az oda nem valóktól.

Azt nem szeretem, ha valaki meggyőzhetetlenül, repetitív monomániával csak szajkózza a saját prekoncepcióit. Akkor van értelme vitának, ha legalább az esély megvan az ellenfél meghajlítására.

Persze az is nagy igazság, ki mint élte meg, úgy ítél. A papok megfigyelése és betörése nem közvetlenül a hívekre kívánt hatást gyakorolni (közvetetten igen).

A hívő keresztény is kiszűrhette a bolond beszédet a predikcióból, ha volt rá füle. A hívők listázása is élőhely -függő, pontosabban párttitkár- / iskolaigazgató -függő volt.

Nem is értem, mit rugózik ezen? Ha se köze, se hátránya ebben. Előnye meg úgyse. Ha nem tetszik a rendszer, fizesse az adót, olvasgassa egyedül a szakirodalmat, évente kétszer vessen keresztet szenteltvízzel, így is eltemetik katolikus szertartással.
Vagy látogassa meg plébánosát (lelki elöljáróját) és beszélgessen el vele a téveszméiről, az Egyházat illetően. A gyónás megszabadító érzés, ha már elfelejtette volna. Ámen.

eloi 2014.03.23. 11:37:27

@maxval a gondolkodó birca: Ez nem az egyes hívők hovatartozásáról, politikai szimpátiájáról szól! Mert abban az emberek igen gyakran megtévednek.
Hanem az egyház hivatalos állásfoglalása volt a nácizmusról, a nácizmussal szemben. És ez magáért beszél.
Nagyon fontos ezt tudni, mert igen sok hazugság és ferdítés övezi ezt a témát.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.23. 11:51:51

@Bell & Sebasti: én meg leírtam pozsgairól, hogy a mai napig asszisztál a korrupciókhoz (nem sorolom újra mennyi témában kompetens ő is), egy rossz szava nincs ellene, jó elvtárs ő is

nem a papok átvilágításával kell kezdeni, az se mindegy ki végzi el, de a lényege csupán annyi, hogy felhívja a figyelmet a poszt részbeni feleslegességére, mikor jóval aktuálisabb problémákkal kellene szembenézni.

és megoldani őket.

de ha mégcsak a problémát se ismerjük fel, nem vázoljuk soha, hogy akarnánk megoldani?

ha nem tetszik hogy szemét van a tévében, akkor ne nézzem? ez a megoldás?
mert nem ez.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.23. 11:55:17

@Bell & Sebastian: de! ha közérthetőbb akkor ne egyházi síkon beszéljük ezt meg, hanem a média dimenziójában, talán így már közérthetőbb mi a bajom már megint, újra és újra. mindig és mindig.
mert nem mindenki lát át a médián, és a médiával, akárcsak a gazdasággal, ugyanolyan problémák vannak, mint az egyházzal.

és ha magukat nemzetinek meg kereszténynek gondoló, kim-es, fideszes fiatalok ezt nem mondják, mert tibi bácsi is jó elvtárs, akkor mondom én.

wantaan 2014.03.23. 12:32:43

@tesz-vesz: Mit nyernénk vele ha a múltat világítanánk át? Semmit.
Sokkal fontosabb lenne a jelen cselekedeteit górcső alá venni.
Az Orbán rezsim kiszolgálása súlyosabb keresztény és magyarság ellenes bűn mint volt a béke papi mozgalom.
Sajnálatos de papjaink jelentős része orbáni párt csinovnyikká silányult. Látjuk, hogy a hajléktalan és szegény nemzet társaink folyamatos és embertelen vegzálása pl egyáltalán nem zavarja püspökeinket.
S talán nem véletlen az a ridegség ami Ferenc pápánk felé a magyar egyházi vezetés felől sugárzik.
..... csak remélhetjük ,hogy Ferenc pápa áldásos tevékenysége forradalmi változásokat hoz a magyar katolikus egyház működésében is és megteremti a személyi feltételeit is annak ,hogy újra Krisztus szolgálata kerüljön előtérbe az Orbán rezsim kiszolgálása helyett. We Are The Church.

laci_52 2014.03.23. 12:46:21

@user792: "Önként mondott le erejéről"

Ez így ebben a formában nem igaz!

A polgári átalakulás egyik vívmánya volt az állam és az egyház szétválasztása és az egyház megfosztása világi hatalmától.

Lehet, hogy te még ma is a tizedet(találó magyar szóval: a dézsmát) szeretnéd fizetni az egyéb adókon kívül, de én nem!

maxval a gondolkodó birca · http://maxval.co.nr 2014.03.23. 13:41:52

@eloi:

Ez oké. Magam is tisztában az antikatolikus ferdítésekkel.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 14:18:38

ELég nagy vetítés ez a post.

1) A két térkép hivatkozás nélküli ki tudja honnan vett szemét.

2) A valódi térképekhez képest a vallási és a náci párt térképe is torz:

i) Vallás: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Verbreitung_der_Konfessionen_im_deutschen_Reich.jpg

ii) a náci párt eredményei:

www.colorado.edu/ibs/pec/johno/maps/Nazi2.pdf

eltérések is vannak, azon kívül a postban lévő térképek durván egyszerűsítve vannak

a valós, részletes térképeknél ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, mekkora a korreláció

3) valódi statisztikai analízisetek nincs

4) a Vatikán eladta a lelkét Mussolininek. egy tál lencséért lettek fasisztabarátok. ez tény.

mult-kor.hu/20130124_mussolini_millioibol_epult_a_vatikan_offshorebirodalma

oszt lehet itt a szerecsent mosdatni, csak szánalmas.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 14:21:45

kicsit jó lenne tájékozódni, butákok!

1) a katolikus szavazók nem ugyanazok, mint a katolikus egyház

2) a valóság az, hogy nem annyira a katolikus szavazók, mint a katolikus egyház feküdt be a náciknak

3) és nem annyira 1933 előtt, hanem azután

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 14:27:53

ja és a klasszikus hiba a korrelációnál, ami itt egészen valószínű is.

Németországban éppenséggel úgy van, hogy a katolikus vidékek a jómódú vidékek. a nyugat, Bajorország, Szilézia éppen katolikus.

a nácik meg éppen a világválság után a szegényebb, problémásabb vidékeken voltak erősek, akárcsak ma az újnácik, vagy a jobbik.

meg egyébként ugye nem azt akarjátok mondani, hogy a nácizmus valami protestáns dolog?!:)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.23. 15:11:54

@Brendel Mátyás:

A katolikusok nem tartják kifejezetten protestáns dolognak a nácizmust: sokkal inkább, mint mindenféle faji miszticizmust, afféle zsidó-pogány dolognak tartják.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 15:35:00

@Brendel Mátyás: Nem is, hanem inkább azt, hogy a protestantizmus judaizmus katolikusoknak. A közös, marxista gyökerek miatt fogékonyabbak a kommunizmusra és nemzeti-szocializmusra.

A marxizmus végső soron zsidó-pogány miszticizmus.

wantaan 2014.03.23. 15:42:47

@Bell & Sebastian: A marxizmus végső soron zsidó-pogány miszticizmus. Pont mint az Újszövetség és Krisztus az első kommunista.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 15:46:06

@tesz-vesz: Értem. Hogy a Fidesz védernyőnek használná a magyar katolikusokat?

Azt is leírtam vagy ezerszer, hogy keresztény-szociális újraelosztás testesít meg szindikalista-fasiszta eszmei alapokról. A zsidókérdés ezért egyik dimenzióban sem értelmezhető.
(Ha egyáltalán beszélhetünk még ilyesmiről, ám tartok tőle, magasabb szintre lépve kellene újraértelmezni a problémát, amiben a zsidó -mint jelző- egyértelműen túlhaladott, avagy annyi finomításra szorul, hogy már-már fölösleges vele bíbelődni. Az ellenerő viszont odahatna, hogy igenis, tessék csak beleragadni az általános és összefoglaló értelmezésbe, mert kiválóan el lehet bújni mögötte.)

Bell & Sebastian 2014.03.23. 15:50:42

@wantaan: Tudományos szocializmus csak attól lett, hogy még hozzátettek, Engels a népirtást, Lenin meg a valóságtagadást és még egy kicsi népirtást.

Hitler meg csorgó nyállal bámulta, hogy mit meg nem engednek maguknak a zsidók!

wantaan 2014.03.23. 16:07:44

@Bell & Sebastian: S lepaktált az egyházzal? ...vagy az egyház paktált le Hitlerrel és a többi fasisztoid barommal? .... vagy a mai egyházi vezetést akik lepaktáltak Orbánnal pár ezüst dénárért s már lehet is elüldözni nemzettársainkat pl a városok központjából.

ebfül 2014.03.23. 16:36:18

@Brendel Mátyás:

A szemét forrása (link a posztban)

www.kellogg.northwestern.edu/faculty/spenkuch/research/hitler.pdf

A vallási térképek nem térnek el érdemben.

Az általad linkelt politikai térkép 1930-as, a Dobray térképe '32-es. (A "Mit Brenneder Sorge" tehát későbbi, a teljesség kedvéért.)

Dobray azt írta, a katolikus _területeken_ kapott kevesebb szavazatot az NSDAP. Ez nem zárja ki az általad említett gazdasági (kulturális, történlemi stb) területi átfedéseket.

wantaan 2014.03.23. 16:50:57

@ebfül: A melengetett kígyótojásból kikeltek a hüllők ....de azért még sok helyütt bizony számításból örömmel nézték felcseperedésüket.

S minő párhuzam a református egyház esete a Jobbikkal ..... vagy nem?

ebfül 2014.03.23. 17:03:07

@wantaan:

A "Mit Brennender Sorge" 1937-ben bocsáttatott ki. Akkoriban fél Európa párás szemmel figyelte a nácikat.

Református egyház, vagy annak egyes képviselői/tagjai?
Én óvakodnék az általánosítástól. Vö. katolikus egyház - náciak.

Bár a protestáns többségű területek tényleg hajlamosabbak lehetnek a devianciákra:

www.electoralgeography.com/new/en/wp-content/gallery/germany1998/Bundestagswahl98.gif

Lovag Mihály 2014.03.23. 17:43:40

@wantaan: 2014.03.22. 12:58:03

jaja Maximilian Koble atya is támogatta a nácikat, nem is burkoltan.

Joachim Brendel 2014.03.23. 18:02:13

A katolikus egyház 200-250 éve azt sem érti, mi folyik körülötte...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.03.23. 18:04:59

@stock:
A reneszánsz óta nem érti. A katolikus egyház hozta ránk a kapitalizmust, ami tökéletesen nemszakrális.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2014/01/bunbanat.html

wantaan 2014.03.23. 18:29:59

@Lovag Mihály: Természetes hogy voltak akik inkább a hitüket választották mint a megalkuvást. Tisztelet nekik.

.... de ahogy már írtam sajnos a katolikus egyháznak elévülhetetlen érdemei vannak a nácizmus mint ideológia kialakulásában s ezért említettem ,hogy kígyótojást melengettek. (Monsignore Umberto Benigni, Merry del Val ténykedése)
Persze a keresztény egyházak ennek ellenére próbálták a maguk kis piszkos anyagi hasznukat kivenni még a nácizmusból is. (talán nem véletlen a református egyház csodálata Horthy iránt)

Bell & Sebastian 2014.03.23. 18:53:48

@Lovag Mihály: :) Kolbe. És a Szovjetet is támogatta, ahol csak érte. Többek között az internet védőszentje.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 19:00:36

@wantaan: Keverni tetszik a német munkásállamot az olasz fasisztákkal vagy spanyol falangistákkal, ami ősi, román szokás.

Orbán köztudottan és közkívánatra vérbe fojtója a Gyurcsány-Bajnai -féle, virágba borult elméjű demokráciának. Pont ezért szeretjük.

wantaan 2014.03.23. 19:08:22

@Bell & Sebastian: Sajnálom de számomra túl zavarodottá vált kedves keresztényieskedő embertársam. .... ha részletesebben kifejtenéd az általad leírtakat.
Most akkor Orbán az román? ... olasz fasiszta? .... spanyol falangista? Netán sima német nemzeticocialista munkás?

....csak nekem áruld el mit akartál írni!

ebfül 2014.03.23. 19:16:20

@wantaan:

"a katolikus egyháznak elévülhetetlen érdemei vannak a nácizmus mint ideológia kialakulásában"

Hol gyűjtötte ezt a téveszmét?

Bell & Sebastian 2014.03.23. 19:20:33

@wantaan: Azt én honnan tudjam, ha én is generátorból lököm a választ a marhaságaira. Mint bot a botnak.

wantaan 2014.03.23. 19:46:56

@ebfül: Bárcsak tév eszme lenne. Olvasd el az első hozzászólásomat. S véleményezd.

wantaan 2014.03.23. 19:48:59

@ebfül: Segítek: "Súlyos tévedés a katolikus egyház XX. századi történelme pont arról szól ,hogy támogatta a nácizmust és a náci ideológiát. Természetesen nem nyíltan ,hanem burkoltam. Besúgó rendszerével, ügynökeivel s megalapozta azt a zsidóság ellenes ideológiát amely végül a gázkamrákhoz vezetett.
Elég csak Monsignore Benigni ténykedésére gondolni. A "különös lelkületű , minden gátlás nélküli ember" 1884-ben szentelik föl. 1909-ben megalapítja a Kegyes Társaságot , egy besúgókból és kémekből álló titkos társaságot a Sodalitum Pianum-ot. ... hogy kémkedjenek és listázzanak embereket megbélyegezzenek elveik, gondolkodásuk miatt.
1920-ban megjelenteti az Antisémite című francia közlönyt, amely ideológiai támaszt jelentett az alakuló fasisztoid szervezeteknek.
Annyira antiszemita, hogy rövidesen betiltják ....de már 1923-ban új szervezetet alapít az Entente Romaine de Defense Sociálé-t. Amihez csak keresztény, árja vagy árjaizált nemzetből való csatlakozhatott. 1924-ben egy Zsidó ellenes Nemzetközi Szervezetet támogatva gyűlést rendeznek.
S szorosan együtt működnek az OVRA-val az olasz "gestapo"-val.
... de még 1945 után sem változtattak módszereiken. pl. XII. Pius kiközösítéssel fenyegette a híveket ha kommunistákra szavaznak , de már a a XIX. század végén is rendszeresen kiközösített gyermekeket ha nem jelentették föl szüleiket ha pl. húst ettek pénteken.

Úgyhogy sajnálatos de a Katolikus egyháznak "elévülhetetlen" érdemei vannak a nácizmus kialakulásában Európa területén."

Bell & Sebastian 2014.03.23. 20:03:30

@wantaan: Komolyra fordítva a szót, a zsidó vallásreformból lett kereszténység lényege pontosan a farizeusuk és a zsidó papi rend világi hatalommal összefonódásának elutasítása, Új szövetség az Úrral az eredendő bűn eltörlése, és az állat-embernek, mint az evolúció csúcsának megtagadása, Mammon elvetése, az Ószövetség megtoldása és a többi.

Ha én farizeus (ős SZDSZ) -párti, vagy a papi rend képviselője, esetleg pénzhatalmamnál fogva politikai befolyással rendelkező zsidó lennék, még magát Jézus Krisztust is fasisztának mondanám.

Ha a katolikusból kilúgozza ezeket az -ellenes vallási tanításokat, vajon mit kapna?

Fogalma sincs, mi? Menjen csak ki a fürdőszobába és nézzen csak tükörbe! Mit lát? Egy politoxikománt, nemdebár.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 20:26:13

Mondja csak, Wantaan -nevű, sokadik nickje egy elkötelezett, békétlenséget szító Nagy Harcosnak, nem rokona véletlenül a családirtó Goebbels -nek?

Mivel tőle ismert a főszabály; hogyha valamit elég sokszor mondanak el ahhoz, hogy beépüljön a tudatalattiba, lényegében elhitték. A felsőbbrendű Én megparancsolja az értelmes Én -nek, hogy márpedig ez így van és onnan kezdve nincs apelláta.

Ehhez persze az nem szükséges, hogy Goebbels el is higgye, amit nap-mint-nap harsog a dehumanizált tömegnek. Így működik a tudatos propaganda, egyszerűen kikapcsolja az értelmet.

Ahol aztán efféle műbambákkal találkozik a gyanútlan fórumozó, elsőre mindig az jusson eszébe az ilyenről, hogy hamis árut próbál elpasszolni, a franc se tudja kinek a megbízásából. Szóval, moszados a lelkem. Ha ezt számtalan nicken műveli a főműsoridőben, gyaníthatóan hivatásos és pénzért teszi.Hinnie nem kell benne, nem is az a lényeg, hanem a fellazítás és zavarkeltés.

Nos, elvtárs, kinek a szolgálatában is áll?

Alfőmérnök 2014.03.23. 20:39:28

@wantaan: Csak szólok(ha nem értenéd), hogy a Bell&Sebastian nicknevű paranoiás skizofrén náci alember most éppen azt gondolja, hogy te az én sokadnickem vagy.

ebfül 2014.03.23. 20:42:19

@wantaan:

Értem.
Tehát a foximaxin, ahol nárcizmus=faszizmus.
Vagy a jereváni rádióban hallotta?

Benigni mellé még rajzolja od Tisot, dőljön hátra, vegye be a szanakszát, és aludjon egy jót.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 20:45:20

@Alfőmérnök: Húha, ez most fölé ment. Ekkora tényező azért nem vagy, de kétségtelen, van bennetek valami közös. :)

Alfőmérnök 2014.03.23. 21:07:57

@Brendel Mátyás: "ugye nem azt akarjátok mondani, hogy a nácizmus valami protestáns dolog?!:) "

Nem lenne teljesen alaptalan, ha ezt akarnák mondani.
"Karl Jaspers a háború után a német parlamentben ezt mondta: 'Amit Hitler tett, azt mind Luther ajánlotta, a gázkamrákban való direkt gyilkoláson kívül.' "
www.katolikus-honlap.hu/1101/juden.htm

totii 2014.03.23. 21:12:28

Lehetne kisebb térképet csatolni, hogy ne csak a jelmagyarázatot ne tudjam elolvasni, hanem ne is lássam?

Lovag Mihály 2014.03.23. 21:53:09

@Bell & Sebastian: 2014.03.23. 18:53:48

igen Kolbe, elírtam

@wantaan: 2014.03.23. 18:29:59

ugyanúgy, ah egyes tagok ellenálltak, ugyanúgy egyes tagok meg támogatták, passzívan szemlélték. meg lesz érte a "jutalmuk". én így látom. nagyon sok becsületes ember élt akkor is, és mégtöbb gané.

Alfőmérnök 2014.03.23. 22:02:27

@totii: A kép forrása:
http://www.katolikus-honlap.hu/1101/juden.htm

Megjegyzem, aki ezt írta:

" Bár én is csak e cikk kapcsán hallottam Luther fenti írásáról, azt eddigi életem folyamán megtapasztaltam, hogy a protestánsok azok, akik a zsidókat fanatikusan gyűlölik. (Még azután is, hogy papíron katolizáltak.) A zsidógyűlölet, egyáltalán, mint minden gyűlölet tipikusan protestáns szellemiség. A katolikusok nem gyűlölnek, és még az a katolikus sem fordít energiát arra, hogy gyűlölje, üldözze a zsidókat, aki egyébként nem rajong értük. "

hatalmas (ön)hazugságban él.
Nem egy magát katolikusnak vallótól hallottam már, hogy Hitler egyetlen hibája az volt, hogy - úgymond - nem végzett elég "alapos munkát".
Ez persze nem a katolikus egyházat minősíti, hanem a Bell&Sebastian-féle (mert nem legyenek kétségeink: ezt ő is így gondolja) elmebeteg, műkeresztény nácikat.

Alfőmérnök 2014.03.23. 22:17:02

@Alfőmérnök: "Nem egy magát katolikusnak vallótól hallottam már, hogy Hitler egyetlen hibája az volt, hogy - úgymond - nem végzett elég "alapos munkát"."

Megjegyzem, ezek többsége Volksbundos felmenőkkel rendelkező sváb volt.

"Fentnevezett előadja a következőket:
Budafokon szüleimmel éltem, Budapestre jártam be dolgozni, mint általában az ott lakó zsidók. 5-6 száz zsidó lakott Budafokon, általában jó anyagi viszonyok között. Nekünk is volt kis házunk, és majdnem mindenkinek a zsidók között volt 1-2 szobás kis háza, kis kerttel. Amikor a gettót elrendelték, ott a községben nem rejthettünk el semmit, mert a lakosság túlnyomó része sváb volt, akik már régen ellenségesen viselkedtek velünk szemben."
www.degob.hu/index2.php?showjk=548

Bell & Sebastian 2014.03.23. 22:29:55

@Alfőmérnök: Választhatsz te is az ügynök vagy a buggyant közt, te kollektív, tetemre hívó nyomorult.

ebfül 2014.03.23. 22:52:37

@Alfőmérnök:

ciklonyt minden schwabnak.
Vagy vascsövet.

Alfőmérnök 2014.03.23. 23:02:03

@ebfül: Frászkarikát. Ismerek kiváló sváb embereket. (Még anno filmet is csináltam egy sváb cimborámmal az egyébként szégyenletes kitelepítésükről.) Csak tudom, hogy a Bell&Sebastian-féle alemberek indulatai honnan erednek.
Egyébként nem mindenhol volt ellentét a sváb és zsidó lakosság között, pl. legjobb tudomásom szerint Pilisvörösváron elég jól, békességben megfértek egymás mellett.

ebfül 2014.03.23. 23:08:04

"vannak zsidó barátaim (is)"

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:16:20

@bbjnick: "afféle zsidó-pogány dolognak tartják."

ezt akkor alá tudnád támasztani az 1930-as évek Németországának zsidó és pogány vallási eloszlásával, és ezt össze tudod vetni a náci párt választási eredményével?!

faszt tudod, csak ződségeket írogatsz.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:17:30

@Bell & Sebastian: ezt akkor alá tudnád támasztani az 1930-as évek Németországának zsidó és pogány vallási eloszlásával, és ezt össze tudod vetni a náci párt választási eredményével?!

faszt tudod, csak ződségeket írogatsz.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:18:23

@Bell & Sebastian:

ezt akkor alá tudnád támasztani az 1930-as évek Németországának zsidó és pogány vallási eloszlásával, és ezt össze tudod vetni a náci párt választási eredményével?!

faszt tudod, csak ződségeket írogatsz.

láthatóan ez a ződség parancsba lett adva nálatok.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:19:12

@Bell & Sebastian:

ezt akkor alá tudnád támasztani az 1930-as évek Németországának zsidó és pogány vallási eloszlásával, és ezt össze tudod vetni a náci párt választási eredményével?!

faszt tudod, csak ződségeket írogatsz.

láthatóan ez a ződség parancsba lett adva nálatok.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:20:10

@Bell & Sebastian:

ezt akkor alá tudnád támasztani az 1930-as évek Németországának zsidó és pogány vallási eloszlásával, és ezt össze tudod vetni a náci párt választási eredményével?!

faszt tudod, csak ződségeket írogatsz.

láthatóan ez a ződség parancsba lett adva nálatok.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:22:21

@Bell & Sebastian: tehát akkor eljutottunk oda, hogy a nácizmus mégiscsak katolicizmus, mert minden ideológia pogány és zsidó.:)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:25:39

@ebfül: "Dobray azt írta, a katolikus _területeken_ kapott kevesebb szavazatot az NSDAP. Ez nem zárja ki az általad említett gazdasági (kulturális, történlemi stb) területi átfedéseket. "

viszont kiveszi a szelet az érvelésből, hogy ez a katolicizmus náciellenességét igazolja. nem igazolja, mert nem a katolicizmus volt az ok, hanem más. véletlen egybeesés. a katolikusok semennyivel nem voltak náciellenesebbek a katolikus hitük okán, mint mások.

vesd össze még Franco Spanyolországával, vagy Mussolini Olaszországával.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:28:30

@ebfül: van ilyen, hogy a katolikusok nagy része olyan nácikat támogattak, akik üldözték azt a kevés katolikust, aki nem támogatta őket. ha belegondolsz, ez konzisztens és logikus.

Alfőmérnök 2014.03.23. 23:30:50

@ebfül: Rossz az analógia. Az, hogy én tudom, milyenek a szarházi svábok, nem jelenti azt, hogy a svábokat általában szarházinak tartom. Csak tudom, hogy van egy ilyen típus, mint pl. Bell&Sebastian.
Egyébként azt is tudom, hogy milyenek a szarházi zsidók, de ettől nem tartom az összes zsidót, de még zsidók többségét sem szarházinak. Ez a különbség köztem és az antiszemiták között.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:34:23

@Alfőmérnök:

'Amit Hitler tett, azt mind Luther ajánlotta, a gázkamrákban való direkt gyilkoláson kívül.' "

nem mondtál újat:

ateistaklub.blog.hu/2014/01/30/_tisztelt_retvari_bence_dontsuk_le_a_luther_szobrokat_is

ez közhely, de ugyanennyi erővel Torquemadát is emlegethette volna.

ateistaklub.blog.hu/2013/11/16/tribunal_de_la_foi

tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a nácizmus protestáns és katolikus ideológia is. szar ez a kereszténységre nézve.

Nem Luther találta fel a zsidóüldözést. Csinálták azt a katolikusok már jó régen előtte. értsd. Torquemada előtt is.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.23. 23:36:50

@ebfül: tudod ezt úgy hívják, hogy az erősebb kutya baszik, ha a másik kutya hajlandó vele, akkor baszik, ha nem, elharapja a torkát. két veszett kutya harca a hatalomért.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 23:39:46

@Brendel Mátyás: Mit tetszett félreérteni? A marxizmus alapja a zsidó-pogány miszticizmus, aki ehhez a vonulathoz közelebb állt, azt gyorsabban meggyőzte a Nemzeti-Szocialista Munkáspárt az igazáról. Például a kommunistákat vagy az önrendelkező, nemzeti keresztényeket, de nem a katolikusokat.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 23:42:34

@Brendel Mátyás: Arról a körről lemaradt, amikor ezt részletesebben tárgyaltuk, melegítse fel magának okoska, ha megtalálta ugyanezen a blogon.

Bell & Sebastian 2014.03.23. 23:44:49

@Alfőmérnök: Szerencsémre én sem vagyok tapasztalatok híján a jellemedet illetően.

ebfül 2014.03.24. 01:39:21

@Brendel Mátyás:

A Dobray által is hivatkozott enciklika elkerülte a figyelmedet. Az egy nagyon erős kiállás volt. Az egyetlen, amit nem latinul írtak. Nyílván nem illik a prekoncepciódba, ezért próbálkozol olyan térképpel, ami nem teljesen releváns.

Hogy a katolicizmuson kívül milyen egyéb tényezők játszottak szerepet, arról elég komoly szakmai vita folyik. Persze te már tudod, hogy mi ennek az eredménye.

A wantaan nevű szerencsétlennek feljebb már leírtam, hogy a nácizmus=/= fasizmus. Nekem speciel egyik sem kell, de a kommunista hagyományoknak megfelelően összemossátok a fogalmakat. Kell ez, hogy ne boruljon a prekoncepció.

ebfül 2014.03.24. 01:40:56

@Brendel Mátyás:

Nem konzisztens és nem logikus. Elborult és paranoid.

ebfül 2014.03.24. 01:42:18

@Alfőmérnök:

Szarházi _emberek_ vannak, meg rendesek.

ebfül 2014.03.24. 01:44:00

@Brendel Mátyás:

"tudod ezt úgy hívják, hogy az erősebb kutya baszik"

Összejött a randevúd Hepcivel?

Alfőmérnök 2014.03.24. 06:33:45

@Brendel Mátyás: Nem én mondtam, hanem Karl Jaspers, te gyurcsányista barom.
A Rétvári Bencének címzett bejegyzésed is hülyeség.

wantaan 2014.03.24. 06:41:35

@ebfül: Nem, nem Én nem jártam Foxi-maxira s szerinted ott ilyent tanítottak vagy tanultál?

@Alfőmérnök: Ó @Bell & Sebastian sokszor okoz vidám perceket nekem a tudatlanságával .... néha szégyellem is magam miatta. ..... a végső érve mindig valami zsidó összeesküvés a magyarság vagy a világ ellen. (szerintem különben Ő egy igazi Moszad ügynök s így álcázza magát .... Golda Meir unokája vagy nem, de nagyon gyanús ....ezért használ 2 nevet is. )

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 10:10:43

@ebfül:

"Az egy nagyon erős kiállás volt. "

A Vatikán-Mussolini paktum meg nagyon erős beállás.

Az egészből csak a kétszínű, álszent viselkedés jön le.

" ezért próbálkozol olyan térképpel, ami nem teljesen releváns."

a postbeli térkép nemcsak nem releváns, hanem rossz, és hamis.

"A wantaan nevű szerencsétlennek feljebb már leírtam, hogy a nácizmus=/= fasizmus. Nekem speciel egyik sem kell"

nekem sem. tehát ezek szerint egyetértünk, hogy a különbség megítélés szempontjából lényegtelen. mindegy, hogy valaki náci, vagy fasiszta abból a szempontból, hogy egy utolsó gazember. és a katolikus egyház az volt.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 10:12:56

@ebfül:

"Nem konzisztens és nem logikus. Elborult és paranoid. "

neked úgy látszik, a divide et impera elve újdonság, és sosem hallottál róla. műveletlen, hülye fasz vagy.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 10:14:00

@Alfőmérnök: "Nem én mondtam, hanem Karl Jaspers"

OK, gyengítsd tovább még az "érvedet" te fasz!

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 10:18:40

@ebfül:

egyébként ugyanezt a szalámi taktikát az egyház(ak)kal megcsinálták a komcsik is. némi különbség van a stratégiában abból, hogy politikailag eltérő ideológiákról van szó, de az közös, hogy kétféleképpen próbálták megoldani a katolikus problémát:

1) a komcsik alapvetően üldözték az egyházat, és csak azzal szövetkeztek, akik beálltak a párt mögé, vagy ügynöknek.

2) a nácik meg alapvetően kokettáltak az egyházzal, és csak azt üldözték, aki ellenállt a párt mögé

mindkettő stratégia a maga politikai keretrendszerében praktikus, és nem meglepő.

csak neked magas, mert az egyetlen neuronodba nem fér be egy ilyen több, mint egybites dolog

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 10:19:33

@Brendel Mátyás:

a nácik meg alapvetően kokettáltak az egyházzal, és csak azt üldözték, aki ellenállt a pártnak

Alfőmérnök 2014.03.24. 11:42:48

@Brendel Mátyás: Faszom sem akart érvelni, buzi.
Az viszont tény, hogy az antiszemitizmus egyik jellemzően újkori formája Luther nevéhez köthető. Annyit állítottam, hogy Jaspers állítása nem alaptalan (ez nem jelenti azt, hogy egyetértek vele).

Balfasz dobray rátalált erre az idióta oldalra (talán éppen az én, padillával folytatott dialógusomat olvasva), fellelkesült, és kikopizta a térképeket, kicsit módosított rajta és feltette a tumblrre.
dobray.tumblr.com/post/12320467625/kik-szavaztak-a-nacikra-azt-hiszem-eleg-kifejezo

Itt vannak az eredeti képek:
www.katolikus-honlap.hu/1101/juden-1.jpg
www.katolikus-honlap.hu/1101/juden-2.jpg

Bell & Sebastian 2014.03.24. 12:45:28

Héroszok ha küzdenek. :D

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 12:50:00

@Alfőmérnök: a Jaspers hülyeségre már válaszoltam, a térképeket továbbra is hiteltelennek tartom. mutattam olyan térképeket, amelyeknek a felbontása jobb, és eloszlása kicsit más.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 12:50:45

@Alfőmérnök:

"Faszom sem akart érvelni,"

ehhez képest érthető, hogy nem is sikerült, csak az nem, mi a faszomat akarsz akkor?!

Bell & Sebastian 2014.03.24. 13:21:45

@Brendel Mátyás: Mivel nem folyamodtál Megszólalási engedélyért a Partizánszövetséghez, most szopni fogol, ha nem veszed fel rögtön a nyúlcipőt.

Alfőmérnök 2014.03.24. 14:19:37

@Brendel Mátyás: Azt, hogy menj a picsába a dobrayval együtt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.24. 15:02:02

@Bell & Sebastian:

Tegnap előkerestem Gyöngyössy Virágvasárnap c. filmjét (az elpakolt VHS-kazettagyűjteményemből:-)). Ígértem, hogy referálok róla, ha újranéztem:-)

Gyöngyössy a negyvenes évek végén bencés diákként felvételizett a bölcsészkarra, ahonnét gyorsan le is kapcsolták és (klerikális) szervezkedés miatt elítélték. Büntetőszázadban szolgált, fizikai munkákat végzett, majd fölvették a Filmművészeti Főisk.-ra. '61-ben végzett rendezőként, de '69-ig nem kapott játékfilmlehetőséget: forgatókönyvet írt Gaál Istvánnal, Sárával, Kósával (Sodrásban, Zöldár, Tízezer nap stb.), Balázs Béla-stúdiózott (fiatal filmesek kísérleti filmstúdiója), színdarabokat írt (kettőt be is mutattak: egyet a Katona József Színház, egyet az Egyetemi Színpad), a hatvanas évek közepétől riportfilmezhetett...

Találtam egy '69-es Filmvilág-interjút egy régi interjúkötetben, amiben Gyöngyössy elmondja, hogy még '58-ban vizsgamunkaként megírta a Virágvasárnap forgatókönyvét (Máriássy Félix filmet is akart belőle csinálni, de aztán csak nem lett abból film). Az alaptörténet Simon József káplár története, de a forgatókönyv teljesen eltér a történeti alaptól és egy kicsit jancsós és erősen pasolinis profán passió-filmballada lett belőle. Innét nézve kicsit érthetetlen, hogy hogyan ment át az a film a korabeli politikai szűrőn; valószínűleg úgy, hogy akik bírálták, nem (vagy csak erősen hézagosan) értették az utalásrendszerét (volt benne agitátor, vereskatona, "kommenista pap", fehérterror, s egyébként is megfájdult tőle a fejük, úgyhogy, inkább hagyták, hadd menjen a film:-]).

Summa: a film ((leg)lényegében) arról szól, hogy hogyan tudatosul a filmbéli Simon papban (aki hangsúlyosan nem azonos a történeti Simon József káplánnal) hogyan tudatosul, hogy neki ott, abban a helyzetben megvan a rendelt sorsa: a vértanúság. Ez a legerősebb motívum a filmben: nagyon érzékletesen és kifejezően játszódik le előttünk, hogy hogyan lesz a "karakán" (mindenkivel konfrontálni merő) papból sorsát megértő és vállaló vértanú. S ha valakiben esetleg kétség maradna a film végén, akkor a film lezárása ezt a kétséget is eloszlatja: egy parasztasszony hangján halljuk a kommenista Simon pap balladáját (refr.: Jajj, Simon pap, kommenista Simon pap, Jézus Krisztus, alleluja, nem te vagy!") miközben a lovascsendősök egy ifjút üldöznek...

Mk 14.50
Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.
Mk 14.51
Egy ifjú mégis követte, meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni,
Mk 14.52
otthagyta a gyolcsleplet és meztelenül elfutott.

************************************************

A @wantaan-féle vérnősző prolik valószínűleg a "Simon József-történetnek" a film nyomán is született, (hamis) kommenista legendáját ismerik és ezt mantrázzák szerencsétlenek.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.24. 15:16:51

@bbjnick:

Simon József káplár=Simon József káplán

:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.24. 15:29:48

@Brendel Mátyás:

Ember, te úgy tolod, mint egy szefós! Van egy kis aspergerszindrómád vagy valami hasonlód?

Alfömérnök 2014.03.24. 15:49:49

@Alfőmérnök:
Sértett, beteg lelkű alember vagy:
"A gyerekeiden teszteld a Cyklon B hatását! B&S-től biztos tudsz beszerezni. Muhahahahaha. :-D :-D :-D Jaj, szétszakadok a röhögéstől, annyira humoros vagyok! Cyklon B-t a gyerekeidnek! :-D :D :-D :-D :-D :-D Érted? Ez az igazi humor! :DDDDDD ) "
mandiner.blog.hu/2014/03/16/haz_a_magasban_igy_pusztul_egy_klasszicista_budai_villa/fullcommentlist/1#c21942518
ostoba náci

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.03.24. 16:20:17

@Alfőmérnök: ha azt hiszed, hogy ezt el tudod írni eszetlen kommentezéssel, akkor nagy hülye vagy.

csi 2014.03.24. 18:22:30

Ez a poszt megérdemli a Brendel Matyast.

Bell & Sebastian 2014.03.24. 19:02:57

@bbjnick: Bennem nem hagyott mély nyomot, meg nem nézem másodszor. Vértanúkkal amúgy is tele a padlás, Nagy Imrére rengeteg időt szenteltem abból a célból, hogy belelássak egy szentté avatott komi vitéz homloklebenyébe, utólag csak azt mondhatom, kár volt pocsékolni ilyesmire az időt.
Ha már idehozta (a maszatos) Kapisztránt, azzal érdemesebb lett volna foglalkozni. És hasznosabb.

Nos, az Egymillió Pici Krisztus Egyházából hamarabb kiszerettem, még mielőtt beleszerethettem volna.

De az kétségtelen, hogy sokan fogékonyak ilyesmire. Csak tiszta forrásból, kevesebb a gond vele - utólag.

Alfőmérnök 2014.03.24. 19:12:10

@Brendel Mátyás: Nekem úgy tűnik, hatékony módszer. (Bár semmi esztelenséget nem írtam.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.24. 19:22:47

@Bell & Sebastian:

"(a maszatos) Kapisztrán"

???

Bell & Sebastian 2014.03.24. 19:38:47

@bbjnick: Nem Kapisztrán a moszados, hanem ez a Blikkfang -nevű klón, aki felemlegette, (ha jól emlékszem).

Alágyújtott egypár uzsorásnak, akik történetesen nem keresztények voltak, amitől bevonult a Zsidó lexikonba is Kapisztrán, egyenesen a Holokauszt alfejezetbe.

www.katolikus.hu/szentek/1023.html

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.24. 20:24:45

@Bell & Sebastian:

Hát ha nem tudom áttolni a jó kis kontentomat, akkor elteszem magnak:-)

Bloodscalp 2014.03.24. 22:25:15

dobray elvtárs is megírta(akarom mondani vala összevágta) amiért fizetik.

ebfül 2014.03.24. 22:42:17

@wantaan:

"Én nem jártam Foxi-maxira s szerinted ott ilyent tanítottak?"

Bizony. Klasszikus marxista húzás a fasizmust összemosni a nácizmussal. (Még egyszer: nekem egyik sem kell.)

Viszont azt áruld el, hogy kerül egymás mellél Benigni és Merry del Val?

en.wikipedia.org/wiki/Sodalitium_Pianum

" Rafael Merry del Val prevented the association from gaining canonical recognition, and the competent department of the Roman Curia disbanded it in 1921"

ebfül 2014.03.24. 22:48:04

@Brendel Mátyás:

"A Vatikán-Mussolini paktum meg nagyon erős beállás."

Értem. Ezért is erősítették meg 1947-ben.

"a postbeli térkép nemcsak nem releváns, hanem rossz, és hamis."

Akkor értelmezd nekem légyszíves:

www.colorado.edu/ibs/pec/johno/maps/Nazi2.pdf

Miért kell az eredményeket a bejegyzett választók arányában feltűntetni? Ez mennyiben segíti a tisztánlátást?

"mindegy, hogy valaki náci, vagy fasiszta abból a szempontból, hogy egy utolsó gazember. és a katolikus egyház az volt."

Hát, eddig ezt még nem sikerült bizonyítanod... Hajrá!

ebfül 2014.03.24. 22:49:25

@Brendel Mátyás:

"neked úgy látszik, a divide et impera elve újdonság, és sosem hallottál róla. műveletlen, hülye fasz vagy."

Valóban. Azért szoktam időnként matyizni, meg latin közhelyeket idézni. Az ojjan elegáncsos.

ebfül 2014.03.24. 22:53:56

@Brendel Mátyás: @wantaan:

Tessék nekem bizonyítani, hogy a katolikus egyház ( a kúria, nem az egyház egyes elborult tagjai) támogatta a náci pártot.

Jó munkát.

Bell & Sebastian 2014.03.24. 23:26:18

@bbjnick: Tolja csak, tolja! Nem véletlenül vontam párhuzamot a Snagovi napló és Simon káplár káplán áthangszerelt története között.

Ugyanaz a dramaturgia, dettó ugyanolyan katharzis.
Ám meggyőzhető vagyok, annak ellenére, hogy Balázs Bélát és holdudvarát nem tartom valami nagyra. Na jó, vannak persze kivételek.

Akkoriban szeszben úszott minden művész agya, a szocializmushoz elviseléséhez sok kábítószer kellhetett (< ilyen szó már nincs?) szegényeknek.

Bell & Sebastian 2014.03.24. 23:29:39

..., annak elviseléséhez ...
(persze krumliszesz, mert nem nemes italokat vedel-tek/tünk)

wantaan 2014.03.25. 01:15:51

@ebfül: A Wikipédia nem forrás! Amúgy mint főinkvizítornak meghatározó szerepe volt Merry del Val-nak . Nélküle semmi sem történhetett, sőt még halála után is pártfogoltjaiból kerültek ki a pápák. Egészen VI. Pál-ig bezárólag.

Bell & Sebastian 2014.03.25. 10:55:34

1903-1814 -ig volt "miniszterelnök", azaz az államtitkárság vezetője és nem a Tanítóhivatalé, VI. Pál egy franciát választott, Ferenc meg egy venezuelait ugyanerre a tisztségre. Ezek hárman a kivételek, a többi olasz volt.

Rafael Merry del Val éppenséggel az alázatosságot hagyta emlékként miránk és egy spanyol (aragóniai /ír) diplomata és egy londoni, eredetileg baszk bankárcsalád lányának nászából származott.

Az anglikánokkal ápolt jó kapcsolat szorosabbra fűzése érdekében nevezték ki, amit kiválóan beteljesített.

Úgyhogy, Házimanó elvtárs ismét nagyot lőtt mellé.

ebfül 2014.03.25. 22:35:03

@wantaan:

Minden forrás forrás, csak a forráskritika más.

Neked se forrásod, se érved.

mandiner.blog.hu/2014/03/22/77_eve_naciellenes_a_katolikus_egyhaz/fullcommentlist/1#c21965511

Erre, érdemben. Ha nem megy, kusti!

wantaan 2014.03.26. 03:05:41

@ebfül: Ha valamit a Szent Hivatal vezetése támogat akkor az egyház vagy annak egyes elmebajos tagjai támogatják azt a valamit? Antisemité közlöny kiadása, az Entente romaine de defense sociálé szervezet létrehozása (csak árja vagy árjaizált nemzetből való csatlakozhatott hozzá), stb, stb....
Nem hinném ,hogy a XX. századi katolikus hívek tudták volna ,hogy a Szent Hivatal mely tagja volt elme beteg.
S például az I. Vatikáni zsinat infallibilitás dogmáját a püspökök megszavazták akkor azok elmebetegek voltak vagy sem? S az az egyház véleménye vagy sem?

ebfül 2014.03.26. 10:06:42

@wantaan:

A Sodalitium Pianum '21-re megszűnt. Merry del Val szűntette meg. Ezt követően Benigni teljesen marginalizálódott az Egyházon belül. A temetésén két pap volt jelen (barátai) a Kúriát nem reprezentálta senki.

Tehát Benigni tevékenységéből nem lehet levonni azt a következtetéstm hogy az Egyhéz támogatta a nácizmust.

A tévedhetetlenségnek feltételei vannak.

Más?

wantaan 2014.03.26. 11:12:28

@ebfül: Nem figyelsz arra amit írtam. "Természetesen nem nyíltan ,hanem burkoltam. Besúgó rendszerével, ügynökeivel s megalapozta azt a zsidóság ellenes ideológiát amely végül a gázkamrákhoz vezetett.
Elég csak Monsignore Benigni ténykedésére gondolni. 1909-ben megalapítja a Kegyes Társaságot , egy besúgókból és kémekből álló titkos társaságot a Sodalitum Pianum-ot. ... hogy kémkedjenek és listázzanak embereket megbélyegezzenek elveik, gondolkodásuk miatt.
1920-ban megjelenteti az Antisémite című francia közlönyt, amely ideológiai támaszt jelentett az alakuló fasisztoid szervezeteknek..... vagy az Entente romaine de defense sociálé szervezet létrehozása (csak árja vagy árjaizált nemzetből való csatlakozhatott hozzá "

Mi ez ha nem az ideológiai alapja a nácizmusnak?

.... de természetesen nagyon becsülendő XI. Pius enciklikája ..... csak hát e feledjük az előzményeket.

..... mert így teljes a történet.

ebfül 2014.03.26. 11:21:00

@wantaan:

"1920-ban megjelenteti az Antisémite című francia közlönyt, amely ideológiai támaszt jelentett az alakuló fasisztoid szervezeteknek....."

És '21-ben megszűnik a Sol. Pi.

"vagy az Entente romaine de defense sociálé szervezet létrehozása"

'23-ban, amikor Benigni már kegyvesztett.

"de természetesen nagyon becsülendő XI. Pius enciklikája"

Alakul ez...

ebfül 2014.03.26. 11:28:54

@wantaan:

Mellesleg nem "Kegyes", hanem "Piusi" Társaság.

wantaan 2014.03.26. 11:36:42

@ebfül: Mi alakul? Olvasd el amit írtam , azt kérem.

.... s egy mai halandó tudhatja azt ,hogy ki kegyvesztett az egyház vezetésében?
.... vagy egyáltalán fölmerülhet a mai hívőben bármely püspökről vagy bíborosról, hogy kegyvesztett lett? ..... Különös tekintettel a Ferenc pápa eddigi ténykedését és pl. a spanyol vagy német püspöki kar élén történt változásokat nézve.

(s 1923-ban tudhatta, feltételezhette bárki is hogy Benigni kegyvesztett s valóban az volt?)

ebfül 2014.03.26. 12:04:23

"(s 1923-ban tudhatta, feltételezhette bárki is hogy Benigni kegyvesztett s valóban az volt?)"

Ne terelj. Ma már tudható. Aki rá hivatkozik, mint az Egyház és a nácizmus közötti kapcsolatra, az tájékozatlan vagy rosszindulatú.

wantaan 2014.03.26. 12:17:47

@ebfül: " Aki rá hivatkozik, mint az Egyház és a nácizmus közötti kapcsolatra, az tájékozatlan vagy rosszindulatú."
Retusáljuk az egyház történelmet? .... akkor lehet, hogy nem is élt Benigni?
Ez is megoldás persze .... ki vele a történelemből!!! Kihúzzuk mint a Pozsgay elvtársat a Lakitelki találkozóról .... ja azt nem mert közben jó elvtárs vagy NER társ lett. ....akkor mint Lomnici Zoltánt az M1 híradójából. No így már jó lesz? .....

S mennyi rosszindulatú ember van ..... húúúú mert a szolgálatot s nem aktuál politizálást várna el a hívő. Ugye?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.26. 14:34:16

@wantaan:

A nácizmus szülőanyja a XIX. században a gettókból kiszabadult és szekularizálódott messianizmus és faji miszticizmus (echte zsidó cuccok) --- senki nem tett ezek ellen annyit, mint épp a Katolikus Egyház!

wantaan 2014.03.26. 15:07:25

@bbjnick: Most mit akartál írni? .... ha lehet próbáld részletezni s valamivel alátámasztani.

Bell & Sebastian 2014.03.26. 15:14:12

Egyszer végre végig kellene már olvasnom a Zsidó lexikont, mert onnan ez a sok zagyvaság, az tótzihet!

Igaz, mi a túrónak, ha ezek sem olvassák a Katolikust.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.26. 16:47:01

@wantaan:

Azt akartam írni, amit írtam:-) Méghozzá igen pontosan megfogalmazva írtam. Ha a szekuláris messianizmus- és faji miszticizmus-vonalon elindulsz és utánajársz a kérdéskörnek döbbenetes világok tárulnak föl előtted.

Bell & Sebastian 2014.03.26. 17:08:50

@bbjnick: Ne ragozza, elég lenne az is, ha csak kinyitná a szemét.

Bell & Sebastian 2014.03.26. 17:10:03

... a szemét. -akartam írni. Végül is... megvolt.

ebfül 2014.03.26. 20:42:35

@wantaan:

"Retusáljuk az egyház történelmet?"

Igen. Kukába a "Mit Brennender Sorge"-val. Tetszene, ugye?

Szindbad 2014.03.26. 21:00:36

@bbjnick: Sokat tett a nácizmus ellen? Kb. mint a pedofília ellen? Mikor is foglalt hivatalos álláspontot a katolikus egyház a pedofíliával szemben?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.26. 23:19:23

@Szindbad:

A katolikus álláspont mindig is egyértelmű volt bármiféle szexuális elhajlással szemben.

Például:

(...)

Róm 1.16
Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidónak, azután a görögnek.
Róm 1.17
Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy írva van: "Az igaz a hitből él."
Róm 1.18
Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal.
Róm 1.19
Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá.
Róm 1.20
Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük,
Róm 1.21
mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult.
Róm 1.22
Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak.
Róm 1.23
A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászók képmásával.
Róm 1.24
Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket.
Róm 1.25
Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a Teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Amen.
Róm 1.26
Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel.
Róm 1.27
A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.
Róm 1.28
Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe.
Róm 1.29
Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal.
Róm 1.30
Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, fennhéjázók, kérkedők, agyafúrtak, szüleik iránt engedetlenek,
Róm 1.31
értetlenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek.
Róm 1.32
Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is.

(...)

Jézus annyira egyértelműen beszél a "kicsinyek megbotánkoztatásáról" (a megbotránkoztatás a szó legtágabb értelmében vett bűnrevivést, bűnrecsábítást jelent), hogy azt még egy magadfajta sem tudná félremagyarázni:

(...)

Mt 18.1
Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tőle: "Ki a legnagyobb a mennyek országában?"
Mt 18.2
Odahívott egy gyereket, közéjük állította,
Mt 18.3
s azt mondta: "Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.
Mt 18.4
Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában.
Mt 18.5
Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be.
Mt 18.6
De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.
Mt 18.7
Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!
Mt 18.8
Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd.
Mt 18.9
Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel mész be az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.
Mt 18.10
Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül! Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.
Mt 18.11
Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.

(...)

wantaan 2014.03.27. 08:06:53

@Szindbad: Megfogalmazásod pontosnak látszik. kb. ugyan annyit tett.
Ugye az nehezen hihető , hogy pl. Kolbe atya kálváriájáról nem tudott az egyház. S nem látni nyomát annak hogy akkor keményebben tiltakozott volna. .... persze lehet hogy az egyházi vezetők már előre gondolkodtak ki tudja mire lesz még jó Kolbe vértanúsága....

Persze lehet bibliai idézetekkel elüti a dolgot, de ez csak arra bizonyíték ,hogy még az egyházi vezetők sem tekintik követendőnek a Biblia tanításait ha egyéni (mocskos anyagi vagy testi ) érdekeik ellen lenne. Lásd porno csatorna befektetését a szlovén egyháznak vagy a német püspököt akit most mentett fel Ferenc pápa, de tudjuk pl hazai viszonyok közt is luxus autók (nem 1) állnak püspökeink majd mindegyikének szolgálatába (Mayer püspök 2 luxus BMW-t tartott).
Érdekességként Ferenc pápának most egy egyszerű Ford Focus is megfelel.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.03.27. 14:16:26

@wantaan: a jelen tisztázásához a múlt átvilágítása szükséges, kezdve a majdnem beszervezett orbánon át a békepapokig.
pont azért, hogy tiszta legyen a közélet, versenyképesebb és korrupciómentesebb a gazdaság, szentebb és szebb, hasznosabb az ima.

Ferenc pápa lehet rendes, de akik mögötte állnak a pénzmosási vatikáni bankkal, nemigen. ha igazán penge és rendes lenne az öreg, ezzel is foglalkozna.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.27. 15:27:55

@wantaan:

Jn 15.18
Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.
Jn 15.19
Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ.
Jn 15.20
Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.
Jn 15.21
S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.
Jn 15.22
Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük. De így nincs mentségük bűneikre.
Jn 15.23
Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli.
Jn 15.24
Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is.
Jn 15.25
Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.

bömböcz 2014.03.27. 16:13:32

@bbjnick:
De akkor miért is került be a tóra a bibliába?!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.27. 16:26:05

@bömböcz:

Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5.20
Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

bömböcz 2014.03.27. 16:35:16

Mondom én:
Egy jottányit sem engedünk sem a talmudból, sem a tórából, sem nem a koránból!
Csak az újszövetség vala szabadon fordítható!
Uff!

wantaan 2014.03.27. 17:04:19

@tesz-vesz: Foglalkozik! ... csak olvas utána ,hogy milyen változások történnek-történtek a vatikáni pénzügyek területén. Személyi változások, felügyeleti rendszer ....
Ferenc pápa e rövid idő alatt többet tett mind elődei az elmúlt 30 év alatt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.27. 17:08:01

@bömböcz:

Éppen fordítva van!:-) Egyedül a Katolikus Egyháznak van Tanítóhivatala. A zsidók vagy a muszlimok számtalan irányzatra (ha úgy tetszik, szektára) szakadnak, mindegyik a maga értelmezéséhez ragaszkodik.

bömböcz 2014.03.27. 17:24:52

@bbjnick:
El kell, hogy keserítsem: a keresztény egyházak is ezerfelé hullottak!
Ráadásul a könyvespolcomon tartom a legfaszább műbőrborításos, színes képekkel tűzdelt, a magyarországi katolikus egyház legmagasabb szintjén jóváhagyott fordítású bibliáját, ami "újrafordított"...

"Egyedül a Katolikus Egyháznak van Tanítóhivatala."

Kivéve a zsidó jeshivákat és a muszlim vallási iskolákat...
a többi oké :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.27. 18:09:26

@bömböcz:

1) Olvashatod a Bibliát eredeti héber, arámi és görög nyelven is.

2) Az Egyház egy. A szektások saját kontójukra szakadárkodnak.

3) A katolikus tanítás egységes és egyetemes; ilyen zsidó vagy muszlim tanítás soha nem létezett.

bömböcz 2014.03.27. 18:56:08

@bbjnick:
1, Nem, de Reisinger János, vagy a hitgyüli képes bármikor antimagyarra fordítani a legfaszább bibliát is!
2, Csak a nevében chatolikus, és ezt maga is tudja jól: elég csak az orthodoxokat megemlítenem?!
3,az előbbi csak papíron, ám az utóbbiak viszont örökérvényűek állítólag...:P

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.27. 19:48:43

@bbjnick:
"Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik."

" A katolikus tanítás egységes és egyetemes; ilyen zsidó vagy muszlim tanítás soha nem létezett."

Csakhogy a katkóizmus mélyen belenyúlt a törvénybe, megváltoztatta pl a Tízparancsolatot is.

Bell & Sebastian 2014.03.28. 11:21:55

@biboldó: A sorrendet és szigorított rajta, ezt beismerném az első csendőrpofon után.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.28. 15:24:18

"Nos 1998.08.25 23:41:00 © 34
Benyomtam a keyboardon, hogy ignore ragi on, de nem műx... Majd ragi segít hamarosan. Már ha nem a repülő firstclassaról szar le éppen minket gondolatban, Kőbányán ücsörögve a 25W-os égő alatt (bocs, kőbányaiak, ez nem volt méltó).

Itt van egy Best of Ragi összeállítás, no comment:

"A fejem, a fejem... tele van fikával.
Tuggyátok, az a nosedirt magyarul.
Turha meg fika.

Ennyi ronda barmot eddig még sehol nem láttam

Most ordítást hallok a a proletár szakaszból. Sajnos megértem, magyarul
ordítanak. Szerencsére itt az elsön hermetikusan el vagyunk szeparálva a plebsztöl. De jó, hogy nem kell a proletár szakaszban utaznom. Inkább úsznék.
Pillangóznék.

Nos? Naci letólva. Még mindíg.
Nos? Mivan? Nos.

Nálatok nagyobb barom már csak egy ember van a világon.
Na ki?

Tanulj meg kussolni. Tudom nagyon nehéz.
A többi kis fantáziátlan mocskolódó:
Kezdtek unalmasak lenni. Forogtok mint az a bizonyos stanecli.
Figyeljétek a petternt:
Bozgoroztok, kakrócsoztok 3s ha nem meg kurvaany5ztok.
That's it?
Ezér kár itt pengetni az idömet.
Az igazság meg fáj. Mi?
Satnya kis banda vagytok.

Na megyek készülni, hogy teljes legyen az anyag. A diáim jól sikerültek. Van rajta szürke szmogos ég Buda felett, kutyaszar, balkáni banditák a dunaparton, rongyrázó nmetek a Várban, budapesti strans ( annak azt a címet adom, hogy "Szardiniás doboz".

A saját anyátokat kurvázzátok, kis mocsok tahók.
Hát cak ennyire tellik a Nóbel dijjból?

Rákóczy egy huligán. Kossuth kuplerájt akart nyitni amerikában. Deák egy részeges disznó. Széchenyi gyerekkori alzhájmerben halt meg. Több politikusa a magyaroknak nem volt. Györ egy sváb, Pécs egy szerb, Debrecen meg román többségü város. Budapest meg el fog süllyedni. Ukrajna fóvárosa Szolnok.

Jól áll a magyarnak a handcuff.
Megszokta.

Asztat hallottam, hogy ma magyarban annak van kompjútere akinek a papija az átkosban meg mingyá utánna piszkosul összelopta magát, meg annak aki rencergazdaparaszt. Az meg most lop a munkaadójától.
Egykutya.

Na, üdvizelek minden ÁVÓ-s tejen nevelkedet káderpalántát.
Azért lassan elmúlik a ti világotok is. Majd akkor kissebb lesz a pofátok.
Éljen Torgyán, mega pártya. "

Nos, ki tud egy jó orvost neki? Én részarányosan beszállok, ha ti is, ennyit talán megér a Tötzsasztal színvonala érdekében.

Ui.: (Raginak P.S.:) tényleg fikával van teli. Van kölcsön P.Zs-m, ha ki akarod fújni. 100-as csomag. "
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=390&na_step=30&t=1001496&na_order=

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.28. 20:23:25

@Bell & Sebastian: Tartalmilag is, de ez nem csendőrterror kérdés. Csupán ellentmondás, ami erényként volt beállítva. Még ez sem érdemelt volna szót, ha nem mások fikázásával történt volna.

Bell & Sebastian 2014.03.28. 22:14:51

Nem leszek rest. és bemásolom ide a kétféle verziót, hadd döntse el mindenki maga:

1., A zsidó Tízparancsolat

I.- Majd szólta Isten ezeket a szavakat, mondván:
Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából
II. - Ne legyen(ek) neked más istene(i)d énelőttem
Ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle (kép)mást
(arról/azokról,) ami(k) az egekben van(nak) fent,
se ami(k) a földön van(nak) lent,
se ami(k) a vizekben van(nak) a föld alatt.
Ne borulj le nekik és ne engedd, hogy szolgálatukra kényszeríttess,
mert én, az Örökkévaló, a te Istened, féltékeny Isten vagyok
aki meglátogatja az apák vétkét a fiakon
harmad- és negyedízig, azokon, akik gyűlölnek engem –
de kegyelmet cselekszem ezerízig az engem szeretőknek
és azoknak, akik megtartják parancsolataimat.
III. - Ne vedd fel az Örökkévaló nevét hiába (valóságra)
mert nem nyilvánítja tisztának az Örökkévaló
azt, aki hiába(valóságra) veszi fel az Örökkévaló nevét.
IV. - Emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld azt.
Hat nap dolgozz és végezd minden munkádat
a hetedik nap azonban az Örökkévaló, a te Istened szombatja.
Ne végezz semmilyen munkát
te, se a fiad, se a lányod, szolgád és szolgálólányod,
se barmod, se a jövevény, aki a kapuidon belül van,
mert hat nap alkotta az Örökkévaló az egeket és a földet,
a tengert és mindazt, ami azokban van, de megnyugodott a 7. napon –
ezért megáldotta az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.
V. - Tiszteld atyádat és anyádat, azért, hogy meghosszabbodjanak napjaid
a földön, amit az Örökkévaló, a te Istened ad neked.
VI. - Ne gyilkolj!
VII. - Ne törj házasságot!
VIII. - Ne lopj!
IX. - Ne tégy felebarátod ellen hazug tanúbizonyságot!
X. - Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét,se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát –
se semmit, ami a te társadé!

3., A katolikus Tízparancsolat

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
II. Isten nevét hiába ne vedd!
III. Az Úr napját szenteld meg!
IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
V. Ne ölj!
VI. Ne paráználkodjál!
VII. Ne lopj!
VIII. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!
X. Mások tulajdonát ne kívánd!
______________________________________

- A katolikusok miért hagyták ki a tízparancsolatból azt, hogy ne készíts faragott képet, szobrot és ne imádd azt?

- "A parancsolatoknak az egyes egyházak katekizmusai szerinti eltérése azonban annál számottevőbb, mivel a 2 Mózes 20:2-17-ben, amely a Tízparancsolatot tartalmazza, valójában 14 parancs van. Mivel az Ószövetség idejében a többistenhit és a bálványimádás mindig összekapcsolódott - mivel a bálványimádás a többistenhit külső kifejezési formája volt -, a Tízparancsolat történelmi zsidó felsorolása mindig összevonta az első két parancsot. A történelmi katolikus csoportosítás ezen a ponton a zsidó csoportosítást követi, éppúgy, mint a történelmi lutheránus besorolás. Luther Márton felismerte, hogy a többistenhitet és a bálványimádást tiltó parancsolatok tulajdonképp egy parancsolat részei. A kihagyott 2. parancsolat következtében a parancsolatok számsorrendje felborult, illetve hiány keletkezett bennünk, melyen a katolikus egyház sorrendileg nem, de számszerűen változtathatott. A helyreállítást a 10. parancsolat kettébontásával oldotta meg. Eltérés mutatkozik továbbá a 4. parancsolat szövegében is, melyet részben elhagytak, részben megváltoztattak. Ez a parancsolat a szombatnap megszentelésére vonatkozik. A katolikus és evangélikus hagyomány értelmezésében igen rövid, pusztán a szombatnap megszentelésére vonatkozó utasításokkal találkozunk. Ugyancsak jelentős a pihenőnap napjának megállapítása e tekintetben: szombatra vagy vasárnapra kell, hogy essen a teremtésre való megemlékezés."

Remélem, ismét kielégülést nyert vallástörténeti témák irányába érezni vélt határtalan kíváncsisága.
Mi lenne itt akkor, ha még a yeshivában is előfordult volna egyszer-kétszer? :)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.28. 22:38:08

@Bell & Sebastian: Hol a probléma?
Elismert tény, hogy "jelentős" tartalmi különbség pl a pihenőnap esedékessége, holott bbj idézetében dogmaként szerepel a törvény egyetlen betűjének szentsége is.

Bell & Sebastian 2014.03.28. 22:59:51

@biboldó: Na úgy őszintén, maguknál még ez sincs magyarázkodás nélkül? Ugyanis a nyersfordítást voltam kénytelen soronként áthuzigálni, mert minden hivatalos oldalon meg van tűzdelve kiegészítésekkel.

Mit várt, hogy a vallásreform nem racionalizál? Vagy gondolja, hogy eredetileg hat négyzetméter hóhmecolás is rajta volt azon a kicsi kövön?

Esetleg azt, hogy a több a jobb, ezért a kevesebb rosszabb, vagy teljesen más? Egy fenét.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.28. 22:59:52

@biboldó:

Mt 5.20
Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

Mk 2.23
Egy szombaton vetésen vitt keresztül az útja. Tanítványai útközben tépdesték a kalászt.
Mk 2.24
Erre a farizeusok megszólították: "Nézd, olyat tesznek szombaton, amilyet nem szabad!"
Mk 2.25
De ő megfelelt nekik: "Sose olvastátok, mit csinált Dávid, amikor ínséget szenvedett, és társaival együtt éhezett?
Mk 2.26
Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak volt szabad megenniük, s adott a társainak is."
Mk 2.27
Aztán ezt mondta nekik: "A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.
Mk 2.28
Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is."

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.28. 23:13:12

@Bell & Sebastian: Nemá, a magyarázatokban lenne az ellentmondás logikus volta?
Szerintem az indítékban keresendő.
A pihenőnap áthelyezése megszakította a kapcsolatot a teremtés törvényszerűségeinek modelljével. Ez nem reform. Ha annak akarjuk láttatni, nem kéne dogmaként emlegetni a törvény minden betűjének szentségét.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.28. 23:18:15

@biboldó:

Ez nem téged igazol, ez engem igazol:-)

(…)

Jn 8.31
Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
Jn 8.32
megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”
Jn 8.33
„Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?”
Jn 8.34
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el.
Jn 8.35
A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad.
Jn 8.36
Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.
Jn 8.37
Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam.
Jn 8.38
Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok.”
Jn 8.39
Erre közbevágtak: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett.
Jn 8.40
De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette.
Jn 8.41
Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erősködtek: „Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten.”
Jn 8.42
Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.
Jn 8.43
Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat.
Jn 8.44
A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.
Jn 8.45
Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.
Jn 8.46
Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem?
Jn 8.47
Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók.”
Jn 8.48
A zsidók erre rátámadtak: „Hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk?”
Jn 8.49
„Nem vagyok ördögtől megszállott - felelte Jézus -, hanem tisztelem Atyámat, ti ellenben gyalázattal illettek,
Jn 8.50
noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon.
Jn 8.51
Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.”
Jn 8.52
A zsidók közbevágtak: „Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.
Jn 8.53
Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?"
Jn 8.54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
Jn 8.55
de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 8.56
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
Jn 8.57
A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
Jn 8.58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
Jn 8.59
Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

(…)

www.mek.oszk.hu/00100/00176/html/jn.htm

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.28. 23:31:04

@biboldó: @bbjnick: Tudjátok, most pont úgy beszélgettek, mint két, kétezer éve élt farizeus zsidó :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.28. 23:47:24

@bbjnick: Ne kérd, nem bántásiból mondtam, de ez a szövegrészlet: "ez engem igazol" vs "Ez nem téged igazol, ez engem igazol" erről ez jutott eszembe. Meg ne bántódj már ilyen hülyeségen!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.28. 23:50:38

@Mihint:

Nem bántódok meg, hanem kikérem magamnak! ;-)

Bell & Sebastian 2014.03.29. 01:09:22

@biboldó: A kereszténység ünnepe azért a vasárnap, (az Úr napja) mert ezen a napon támadt fel Jézus Krisztus.

Ezt választották az egyházatyák. Egyedül németül (és yiddishül) a szerda a hét közepe, azaz a vasárnap az első, szombat az utolsó, ami a zsidó pihenőnap.

A keresztény -így a magyar hét is- hétfővel kezdődik!

Az a baj a farizeusokkal, hogy valóban szó szerint veszik azt a nyomorult jotát (jottányit sem enged), ezért Jézus sem volt velük túl nagy barátságban.

Ha én Biboldó lennek és szőrt hasítani járnék ide, másik parancsolatba kötöttem volna bele, teljesen más okból.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.29. 22:18:41

@biboldó: "Ez engem igazol. "
Azt igazolja, hogy gondolkozás, értelmezés nélkül linkelsz ellentmondó faszságokat. Merthogy saját gondolat semmi.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.29. 22:42:13

@Bell & Sebastian: "ezt választották az egyházatyák"
Itt a lényeg. Világi hatalom képviselői választották világi hatalom terjesztési célzattal.
Szándékosan nem a várt részbe kötöttem bele, az nem lett volna sportérték. Kifejezetten jó dolog a szőrszálhasogatásnak titulált baszakodás, hozzásegít az eladdig csak sejtett kérdések megfogalmazásához.
Tehát: a Biblia szerinti "egy nap, második nap...." figura az egyházatyák szabad választása szerint megváltozott. Csak szólok, az eredeti héber értelmezés szerint a napoknak nincs elnevezése, a mai napig "jom rison=első nap" itákdáse. Viszont az "Úr napja" szintén necces, mert nem az Atya, hanem a Fiú napját helyezi előtérbe.
Ez a Jesu gyerek kezd szimpivé válni, de ez már egy más kérdéskör. Felőlem ez is megérhet egy szőrszálvagdalást, merthogy még mindig nem igazán értem, hogy a katkoizmus szerint tulajdonképpen ki az Úr. Aki csinálta a mindenséget vagy aki látta annak házát?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.29. 22:46:37

@Mihint: Nem tudom, kétezer éve hogyan beszélgettek a farizeus zsidók, de egy biztos: a "farizeus" mint negatív jelző az valami újkeletű fogalom.

Bell & Sebastian 2014.03.29. 23:15:09

@biboldó: Merem remélni, hogy nem ez a szakmája, mert ebből bizony elhasalt. A farizeusokkal kapcsolatos megjegyzése alapvető tájékozatlanságról árulkodik.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.29. 23:19:56

@Bell & Sebastian: Ajvé, tényleg nem ez a szakmám. Hasalásilag ennek ellenére nyugodt vagyok, mert korántsem a témában felvetődöttekre kaptam reagálást.

Bell & Sebastian 2014.03.29. 23:42:31

@biboldó: Már ne haragudjon, de józanul egy bizonyos szint alá nem mennék, elég részeg hozzá meg utoljára -lássuk csak- úgy akkor lehettem, amikor először nyert Orbán, az meg nem ma volt.

bömböcz 2014.03.30. 03:28:31

@Bell & Sebastian:
Biboldó polgártárs csak a vita kedvéért baszakszik hol ezét, hol azért.
Maga meg kénytelen rábólintani a további zsidesz hatalomra.
szeláví....

Bell & Sebastian 2014.03.30. 10:44:00

@bömböcz: Pont, mint maga is, néptárs. De majd azt is megisszuk, amit más főzött.

Alfőmérnök 2014.03.30. 16:54:26

@bbjnick: Miért? Netán antiszemita vagy?

S=klogW 2014.03.30. 17:22:47

Ebben a világban elég sok nép elég nyíltan utálja egymást: legújabban az amcsik az arabokat.
A népirtások is szinte rendszeres eseményei a történelemnek napjainkig.
Mitől kiemelten problémás az antiszemitizmus?

Bell & Sebastian 2014.03.30. 18:57:15

@S=klogW: Az antiszemitizmus munkadefiníciója

Az antiszemitizmus olyan sajátos kép a zsidóságról, amely alkalmas a zsidósággal szembeni gyűlölet kifejezésére. Az antiszemitizmus szóbeli vagy fizikai megnyilvánulási formái irányulhatnak zsidó- vagy nem zsidó emberek ellen, személyes tulajdonuk ellen, valamint a zsidó közösség intézményei és vallási létesítmények ellen.

Részletesebben itt: www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/magyar-hungarian/

Még az a szerencse, hogy kilenc év alatt (2005 -ös) ennyiben maradtak (magukkal), pedig én látnék még ebben további lehetőségeket, például:

- csúnyán nézés
- televízió elkapcsolás
- nem földig hajolás
- moslék meg nem zabálás
- egyáltalán, a puszta létezés

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 19:29:13

@Bell & Sebastian:

"Az antiszemitizmus olyan sajátos kép a zsidóságról, amely alkalmas a zsidósággal szembeni gyűlölet kifejezésére." --- szerintem ez a mondat értelmetlen.

De úgy tűnik, nem vagyok ezzel egyedül:

„(...)

»We are not aware of any official definition [of anti-Semitism],« Blanca Tapia of the EU’s Fundamental Rights Agency told JTA on Tuesday.

Tapia was answering a query on the recent removal from the agency’s website of a »working definition« of anti-Semitism that was adopted in 2005 by the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia — the EU entity that her organization has replaced.

(...)” (www.jta.org/2013/12/04/news-opinion/world/eu-anti-racism-agency-unable-to-define-anti-semitism-official-says)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 19:30:56

@Alfőmérnök:

"Miért? Netán antiszemita vagy?" --- kérdezed.

Mert keresztény vagyok.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 19:44:28

@bbjnick: Szar munkához idő kell, ha emberjogisták foglalkoznak a kérdéssel (antiszemitizmus), az olyan önmagát leszopó tengerikígyós.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 19:51:31

@bbjnick: A Der Stürmer lebeghetett szerencsétlen szemei előtt, aki ezt megfogalmazta.

Azt ki szokták felejteni, hogy a Stürmernek volt ellen-kiadványa (a sémita oldalon), továbbá a szovjet propaganda sűrűn merített belőle, sőt, még orosz klónt is árultak a SZU -ban, amit később eltüntettek az archívumokból.

Alfőmérnök 2014.03.30. 19:53:27

@bbjnick: Akkor miért viselkedsz, beszélsz úgy, mint egy farizeus zsidó?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 20:10:44

@Bell & Sebastian: Rendben, mattrészegen is tudok kulturáltan fogalmazni. Tehát: egy idézetben olvastam, hogy Jézus szerint egyetlen i betű és egyetlen vessző is fontos a törvényben. A héber "i" hordozója a jod, melynek számértéke tíz. Szné=égő bokor. Ez kiegészült az i vel, azaz a tízparancsolat adásával, ezért lett Szinai vagy Szináj hegy. Ugyanaz a helyszín, ahol a Teremtő az égő csipkebokorban először megmutatkozott. Mindez csak annak szemléltetése miatt, hogy valóban minden karakternek jelentősége van. Nos, az egyházatyák önkényesen belenyúltak a törvénybe, ráadásul Jézus feltámadása okán, aki ugyebár ragaszkodott a törvény minden betűjéhez.
Ószövetségi törvényekről beszélünk..............
Elfogadom, hogy mindez kellemetlen téma, elfogadható olyan reakció is, mint pl "hitbéli dolgokat el kell fogadni és passz", de, hogy színvonal alatti, az szánalmas kibúvónak tűnik.
Csak azért voltam hosszabb a szokásosnál, mert időközben szóba került az antiszemitizmus kérdése is.
Kéretik átgondolni "az antiszemitizmus ellentétes a kereszténységgel" gondolatot, ha már az Ószövetségi törvényekhez ragaszkodó Jézus képviseli az Urat, az Ő feltámadása helyettesíti a Teremtő pihenőnapjának emlékét.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 20:27:56

@biboldó: Jobb lett volna nem fülemlegetni azt a bokrot, abból jött az ukáz, hogy szedjék össze az eszcájgot az egyiptomiaktól és húzzanak nyúúlcipőt, mert be van fizetve a teljes rablóbanda egy hosszabb, sivatagi túrára.

Tényleg, miből gondolja, hogy a kereszténység halott (azaz nem élő vallás) és bele kellett volna ragadnia tízezer éves, sivatagi, kosztolási útmutatóba?

Mert ugye maguknál a Tóra csak úgy, önmagában érvényes.
Hápersze, akassza hasba a szecsuáni nagynénikéjét ezzel a dumával. És tényleg, ha egyikben sem hisz de érdekli, legalább tanulja meg az alapokat, ne tőlem akarjon gyorstalpaló leckéket venni.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 20:37:05

@Bell & Sebastian: Mondom: szánalmas kibúvó, miből senki nem kíváncsi gyorstalpalásra.
Jézuskájával jóban van? Merthogy Ő is része a rablóbandának, Ő is az egyiptomi eszcájgyűjteményből merítette az "élő" gondolatait.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 20:50:38

@Alfőmérnök:

Ha farizeust akarsz látni, akkor itt van neked @biboldó:

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 20:58:23

Addig, amíg az a középponti kérdés, hogy egy jelentéktelen helyi, fizikai konfrontációban kinek van igaza egy önkényesen megválasztott "gondolati" vagy "szellemi" térben, addig a résztvevők "farizeusok", hiszen önmaguk számára próbálnak előnyt csiholni szánalmas egyéni cselekvéseik helyesnek gondolt ívén belüli igazolására. Uff :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 20:58:42

@biboldó:

Jézus nem az egyiptomi eszcájggyűjteményből merítette élő gondolatait:

Jn 8.54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
Jn 8.55
de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 8.56
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
Jn 8.57
A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
Jn 8.58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
Jn 8.59
Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 20:59:11

@bbjnick: Farizeus ügyben végy gyorstalpaló leckét!
Az imént a farizeus ellentétével voltam meggyanúsítva.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:00:54

@bbjnick: Nem értik, de ezen nem szabadna csodálkoznod.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:02:05

@biboldó: Nem csak Neked szólt, de hát azt mondtad, hogy be vagy baszva :)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:02:34

@bbjnick: Kopizhatsz unalomig, de csak ellentmondásba keveredsz. A te valamelyik kopidban olvastam azt is, hogy minden karakternek jelentősége van.

Alfőmérnök 2014.03.30. 21:08:18

@bbjnick: És ő szimplán egy farizeus, vagy farizeus zsidó? Vagy, mivel zsidó, automatice farizeus is?

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:13:24

@biboldó: A témához csupán annyit tudnék hozzátenni, mint saját, összevont véleményt: ad 1, a katolikus egyház nem törekedett soha arra, hogy a zsidókat úgy enblokk megsemmisítse, mert egyrészt ez nem volt érdeke, másrészt pedig, ha elszánta volna(ezt), akkor sikerült volna neki. Ne akarjuk mán' az elejétől ezt lejátszani újra. A részletek érdekesebbek.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:16:27

@Mihint: A zsidókat nem, de a zsidóságot, a zsidó vallást igen. Lásd "istengyilkosság", inkvizíció.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:25:59

@biboldó: Tényleg be vagy baszva. Folytassuk máskor - máshol. Én nem élnék vissza ezzel a helyzettel, az alapkérdés nagyon is érdekes. Ne haragudj ezért rám.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:36:38

@Mihint: Hát, ez sem kifejezetten az érv kategória, de rendben. Azért még egy kis megjegyzés, ne vedd figyelembe, mások talán elolvassák.
A katolikus egyháznak valóban voltak zsidóságot bekebelezni akaró törekvései, miket az előbb említett módozatokon akart elérni, de már eljutott az "idősebb testvér" felálláshoz. Ha a hívők élő, fejlődő vallás voltra hivatkoznak, ideje volna az örökös zsidózás helyett ezt is felvállalni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.30. 21:39:36

@biboldó:

A szövegértési problémáidért ne engem hibáztass!

Ha te ezekben ellentmondást találsz, az a te készüléked hibája:

(...)

Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5.20
Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

(...)

Jn 8.54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
Jn 8.55
de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 8.56
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
Jn 8.57
A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
Jn 8.58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
Jn 8.59
Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

(...)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:42:21

@bbjnick: Haggyá má a picsába a kopijaiddal!
Kapásból össze tudnék szedni minimum egy tucatnyi ellentmondást, de nem kopikkal vitatkozom. Ha van saját gondolatod, gyere, de ha kopikra kopikkal jössz, az nem érdekel.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.30. 21:44:37

@biboldó: Tudod mit? Ezt vitasd meg a parancsolatokba önkényesen belenyúló egyházatyákkal!

"Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában."

Alfőmérnök 2014.03.30. 21:45:05

@biboldó: "már eljutott az "idősebb testvér" felálláshoz."

Ezt a bbjnick és B&S-félék úgy értékelik, hogy a katkó egyházat megszállták a zsidók/szabadkőművesek (II. vatikáni zsinat). És egyébként ez egy koherens álláspont is lenne. A nem koherens álláspont az, hogy elfogadják, hogy amit a Vatikánban mondanak, az megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor katolikusként ők mégis megkérdőjelezik.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 21:52:41

@Alfőmérnök: Jelzem, hogy amit írsz, az marhaság. Nem volt elég időd tanulmányozni a kapcsolt iratokat?

@biboldó: Én vagyok a farizeus, ember.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:03:13

@Alfőmérnök: és a klónod. A farizeus az, aki szó szerint veszi az Írást nyilvánosan, de cselekedeteiben megkerüli, viszont jó alaposan meg is tudja magyarázni, hogy miért.

Arra lennék kíváncsi, hogy ez a definíció miért nem illik rád, Légió?

Meg arra is, hogy a a túróba sikerült eljutni odáig, hogy lefarizeusozzátok Jézust? Az ügyködésetek merő egy blaszfémia, de Istenkísértést is mondhatnék, hiszen aki istennek hiszi magát, az bizony -nem kicsit- gyagyás.

Hogy itt mindenki farizeus -rajtatok kívül-, azt már meg sem említem.

Alfőmérnök 2014.03.30. 22:03:44

@Mihint: Nyilván, egy bbjnick-, vagy B&S-féle kis frusztrált faszszopó nagyobb tekintély a katolikus egyházban, mint a pápa.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:06:22

@Alfőmérnök: Náladnál biztosan. Ördögűzést is vállalok, legfeljebb nem sikerül. :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 22:10:50

@Bell & Sebastian: Próbáltam erre nem reagálni, de nem sikerült.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:12:00

@Mihint: Foglaljon csak helyet a ringlispílen, magyaroknak sergő, indul a menet!

Szindbad 2014.03.30. 22:27:58

@Bell & Sebastian: Jelen! Farizeus szolgálatra jelentkezik! Inkább farizeus vagyok (akármi is ez), mint a cölibátus tagja.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:32:31

@Szindbad: Üdv a klubban perushim, itt szelektálhat.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 22:53:25

@Szindbad: Tudja, legyen akkor farizeus. A semminél mindenképpen több. Nem is tudom, mit írjak, talán: Isten hozta a farizeusok közt :)

Bell & Sebastian 2014.03.30. 22:56:26

Ha valaki ráér, a témában ajánlható legjobb írás az Amerikai Népszavában jelent meg, Bartus László tollából. Egészen elképesztő okfejtés, az ördög ravaszsága itt mondjuk nem érhető tetten.

Viszont a gondolatmenet és érvkészlet igencsak ismerős lehet az itteni kisördögök szájából. Nem szívesen mondok erről többet a "mű" magáért beszél és könyörtelenül minősít. Hogy mi célt szolgál, azt még csak megtippelni se merem.

nepszava.com/2013/11/velemeny/farizeusok-tundoklese.html

Alfőmérnök 2014.03.30. 23:04:49

@Mihint: Még katolikus szempontból sem marhaság, hanem egy széles körben elfogadott álláspont.
Nem katolikus szempontból meg az egyetlen koherens álláspont.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:06:31

@Bell & Sebastian: Bartus? Ki az? Hát már mindannyian belevetemültünk ebbe a katyvaszba?

S=klogW 2014.03.30. 23:08:47

@Mihint: Engem csak késsel lehet megsérteni. Esetleg vascsővel. Viszont helyzeti előnyöm van: kettőnk közül maga már eleve dekompenzált állapotban van. :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:13:44

Na jól van, úgy tűnik, nagyon fiatalok mind, hallgassák tehát szeretettel, addig is, míg válaszok nem jönnek. Alfi, veled majd még beszélek, sok mindent másképp gondolunk, de ez talán nem nagy baj. Voilá:

www.youtube.com/watch?v=NhVBdtogcCw

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:14:32

@Mihint: Elrettentő példa a hyperfarizeusságra, ha így könnyebb beazonosítania.

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:33:08

@Alfőmérnök: Nu, ezt az általánosító megjegyzésedet hagytam utoljára. Mert pontosan hol van leírva, hogy én, mint az Egyház tagja, mit vitathatok meg és mit nem más tagokkal, mondjuk az egyházam tanításából, amit felém a Tanítóhivatal közvetít az elöljáróim útján?

Elárulom a nagy titkot: bármit.

Aztán hogy te, kívülálló ördögfattyaként, ebből milyen következtetést vonsz le magadnak, az már a te dolgod.
Nem vagy a pályán, rágd a szotyit és szidd a bírót, köpködd a játékosokat, dobáld a banánt, ez is a te dolgod, ki van fizetve.

De játszani sosem fogsz.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.03.30. 23:36:20

@Bell & Sebastian: Magának pedig ellent kell állnia. Mondja, könnyű a dolga?

Bell & Sebastian 2014.03.30. 23:44:15

@Mihint: Ellene mondok, ahányszor csak kell. Nem nehéz, kevés mintázat ismétlődik.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.30. 23:51:19

" véres horror 2013.10.19. 19:58:15
@Bell & Sebastian: jajj... ragika, ragika... már megint itt esz a fene, ahelyett, hogy a jól megérdemelt gumiszobádban lennél? :DDD "
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik_magyarorszagrol/fullcommentlist/1#c20847599

Alfőmérnök 2014.03.31. 07:24:51

"Ki ne ismerné Hans Küng esetét, aki történeti és elvi alapon kételyeket fogalmazott meg a pápai tévedhetetlenség dogmájával kapcsolatban, s bár katolikus teológiát hivatalosan már nem taníthat, az egész világra kiterjedő etikai programjával hatalmas mozgalmat indított útjára? Ugyanilyen nehézségei támadtak az I. vatikáni zsinat tévedhetetlenségi tételével száz évvel korábban a nagy Ignaz von Döllingernek, akivel az ókatolikus közösség története indult útjára. A (dogmát ki nem hirdető) II. vatikáni zsinat elutasítói ma hasonló ellenközösségként élnek együtt velünk, annak tanúiként, hogy nemcsak az ókorban metszett le keresztény csoportokat az egyház testéről a hivatalos tanítás, de az egyházi állítások ma is komoly feszültség forrásait jelentik. Ebben a helyzetben nem meglepő, hogy a dogmák kiemelten a teológiai érdeklődés homlokterébe kerülnek. A kérdésnek pedig a protestantizmuson belül is jelentősége van, legkésőbb azóta, hogy a rendkívül termékeny és zseniális berlini történész, Adolf von Harnack meghirdette a dogmamentes kereszténység programját, amellyel azonban a protestáns teológusok tekintélyes része nem tud azonosulni."
www.asziv.hu/archivum/2013/aprilis/istentudomany/pontos-valaszok-kerdesek-forrasai

Szindbad 2014.03.31. 08:57:37

www.origo.hu/nagyvilag/20120323-szexualis-zaklatasok-es-sulyos-bantalmazasok-tortentek-a-kremsmunsteri-apatsagban-egy.html

Régi, tudom, de azért ne felejtsük már el. 1200 oldal nyomozati anyag, jó pár poszt kitelne belőle.

Szindbad 2014.03.31. 09:00:18

@Szindbad:
"Herbert K.: "Tanúsíthatom, hogy az én időmben legalább 50-60 gyereket bántalmazott Alfons atya. Gyakran mondta: 'Hé, te zsidó, hozom a puskát, és lelőlek!' Úgy hiszem, hogy ő egy öreg náci volt. A tányérok, amikből ennünk kellett, a náci időkből származtak, és horogkeresztekkel voltak díszítve.""

Az lenne a kérdésem, hogy nincs valakinek egy ilyen tányérja?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:45:45

@Szindbad:

Ha annyira érdekel a téma, ezeknek is utánajárhatnál (jópár poszt kitelne belőlük, van közöttük magyar vonatkozású eset is):

Case of Shlomo Aviner (Rosh Yeshiva, Ateret Cohanim Yeshiva, Rabbi of Beit El, Israel)

Case of Rabbi Lewis Brenner (Convicted of child molestation. The original charges included 14 counts of sodomy, sexual abuse and endangering the welfare of a child. He agreed to plead guilty to one count of sodomy in the third degree, a Class E felony, in exchange for a sentence of five years' probation.)

Case of Rabbi Ephraim Bryks (Accusations about sexual inappropriate behavior with children started surfacing in the 1980's. Rabbi Bryks is currently a member of the Vaad Harabonim of Queens. The Vaad is a Rabbinical committee that makes important decisions within an orthodox community.)

Case of Rabbi Shlomo Carlebach (Accused of several cases of child molestation, and sexual assault of young women)

Case Rabbi Perry Ian Cohen - Montreal and Toronto Canada (Accused of sexual abuse of a seventeen year old. Fired for sexual impropriety with congregants)

Case of Rabbi Yitzchak Cohen (Accused of sexually harassing students at Bar-Ilan University)

Case of Rabbi Ephraim Goldberg - Boca Raton, Flordia (Pled guilty to one misdemeanor count of exposure of sexual organs in a washroom at a Palm Beach Mall.)

Case of Rabbi/Cantor Sidney Goldenberg (Convicted of molesting children. The first complaints came in 1971. He was finally convicted in 1997.)

Case of Cantor Joel Gordon (Convicted of having keeping a house of prostitution and involvement in a prostitution ring.)

Case of Rabbi Israel Grunwald (Accused of molesting a 15 year old on a 1995 plane flight from Australia to LA. The charge against him were dropped after agreeing to perform 500 hours of community service and to seek counseling. Grunwald was the chief rabbi of an Hungarian Hasidic congregation in Brooklyn, known as the Pupas).

Case of The State of Israel Vs. Sex Offender (Convicted of repeated rape and forced molestation of his graddaughter.)

Case of Yehudah Friedlander - Rabbi 's Assistant (Accused of molesting a 15 year old on a 1995 plane flight from Australia to LA. Friedlander was the assistant to the chief rabbi of an Hungarian Hasidic congregation in Brooklyn, known as the Pupas)

Case of the Rabbi at Hillel Torah, Chicago, IL (A teacher at the Chicago school was accused of child molestation. His name was not released. The school did everything correctly in attempting to keep the children safe once accusations were made.)

Case of Rabbi Solomon Hafner (Accused of sexually abusing a developmentally disabled boy)

Case of Rabbi (Alan J.) Shneur Horowitz (Convicted and sentenced to 10 - 20 years in prison for sodomizing a nine-year-old psychiatric patient. Allegedly, he has assaulted a string of children from California to Israel to New York in the past twenty years. Alan J. Horowitz is an Orthodox rabbi, magna cum laude, M.D., Ph.D. A graduate of Duke University, and was a writer for NAMBLA (North American Man/Boy Love Association).

Case of Jacob Frank and the Frankist Movement (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Israel Kestenbaum (Accused of child pornography on the internet)

Case of Rabbi Robert Kirschner (Accused of sexually exploited or harassing three congregants and a synagogue employee)

Case of Rabbi Ze'ev Kopolevitch (Convicted of molesting students at Rosh Yeshiva, Netiv Meir yeshiva high school)

Case of Rabbi Baruch Lanner (Convicted - child molestation.)

Case of Rabbi Jerrold Martin Levy (Convicted of two counts of soliciting sex through the Internet and two counts of child pornography. He was sentenced to six years and sex in prison. He was caught in the "Candyman" year-long sting operation by the US government.)

Case of Rabbi Pinchas Lew (Accused of exposed himself to a woman.)

Case of Rabbi/Psychologist Mordecai Magencey (lost his license to practice in the State of Missouri because of his sexual misconduct with his patients.)

Case of Rabbi Richard Marcovitz (Convicted of indecent or lewd acts with a child, and sexual battery)

Case of Rabbi Juda Mintz (Convicted - internet sting on child pornography)

Rabbi Yona Metzger (Accused of sexually misconduct with four men)

Case of Rabbi Avrohom Mondrowitz (Accused of two counts of sex abuse with boys at a special education school in New York)

Case of Cantor Howard Nevison (Accused of molesting his nephew)

Case of Rabbi Michael Ozair (Accused of sexual molestation of a then-14-year-old girl)

Case of Cantor Stanley Rosenfeld (Convicted of molesting a 12-year-old boy he was tutoring.)

Case of Rabbi Charles Shalman (Accused of sexual misconduct toward female congregational members)

Case of Cantor Robert Shapiro (Accused of three counts of rape and four counts of indecent assault and battery to a mentally retarded woman)

(Folyt. köv.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:49:04

@bbjnick:

Case of Cantor Michael Segelstein (Accused of attempted rape; Chabad - Las Vegas, Nevada)

Case of Rabbi Ze'ev Sultanovitch (Accused of sexually molesting a number of adult yeshiva students at the Merkaz Harav Yeshiva)

Case of Rabbi Melvin Teitelbaum (Accused of three counts of sex crimes against two boys under the age of 14, and one count of assault with intent to commit rape against one boy's mother. The charges were dropped for lack of evidenced)

Case of Rabbi Isadore Trachtman (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Hirsch Travis (Rabbi in Monsey, accused of posing as a Brooklyn doctor specializing in infertility problems, and allegedly sexually abusing and assaulting a patient.)

Case of Rabbi Matis Weinberg (Accused of cultic type practices and sexual offenses)

Case of Rabbi Yaakov Weiner (Accused of molesting boy at Camp Mogen Avraham, New York)

Case of Rabbi Don Well

Case of Cantor Phillip Wittlin (Convicted of molesting two girls)

Case of Rabbi Mordechai Yomtov (Convicted of sexual abuse and committing lewd acts against three boys)

Case of Rabbi Sheldon Zimmerman (Violated guidelines concerning "sexual ethics and sexual boundaries," )

Case of Rabbi Max Zucker (Accused by three women of improperly touching)

And Other Trusted Officals (Parents, Teachers, Camp Counselors, etc.)

Case of Arie Adler and Marisa Rimland, NY (Arie Adler was accused of molesting his daughter. Marisa Rimland murdered her daughter, and then committed suicide).

Case of Simcha Adler - Ohel Counselor, NY (Plea-bargained charges of sodomy, sexual abuse and two counts of endangering the welfare of a child down to attempted sodomy.)

Case of Eugene Loub Aronin - School Counselor, TX (Convicted in 1984 of sexually assaulting a 10-year-old boy)

Case of B'Nai Torah Congegation - Hillel Community Day School janitor, Boca Raton, FL (Accused of child molestation)

Case of Chaim Ciment (Accused and charged with first-degree sexual abuse, after allegations were made that he fondled a 17 year old girl in an elevator).

Case of James A. Cohen - Jewish Youth Group Leader (Convicted child molester, sentenced to 9 years for assaulting 4 boys)

Case of Larry Cohen - Soccer Coach, Lake Oswego, OR (Accused of molesting two individuals.)

Case of Lawrence Cohen - School Teacher, NJ (Convicted and sentenced to 10 years in federal prison for transmitting child pornography through his home computer).

Case of Phillip "Eli" Cohen, London, England (Accused of 13 charges of indecently assaulting a boy and four offences of indecently assaulting a girl)

Case of Stuart Cooperman, MD - Pediatrican, Merrick, New York (Accused of molesting six female patience).

Case of Delaware Family (Father accused of alleged child molestation)

Case of Mordechai (Morton) Ehrman - Simcha's Play Group, Brooklyn, NY (Accused of molesting dozens of students).

Case of Hbrandon Lee Flagner (Convicted of the kidnapping and aggravated murder of Tiffany Jennifer Papesh a 8-year-old girl. Flagner also claimed to have molested hundreds of girls during his life. While in prison, Flagner convert to Judaism by an Chasidic rabbi.)

Case of Arnold and Jesse Friedman (Capturing the Friedmans) (Convicted sex offender)

Case of Richard "Steve" Goldberg (Allegedly engaging in sex acts with several girls under 10 in California. He is on the FBI's ten most wanted fugitives list)

Case of Ross Goldstein (Convicting of sodomy in the first degree (three counts) and use of a child in a sexual performance. He was Sentenced to four concurrent indeterminated terms of 2 to 6 years imprisonment. Also see: Case of Arnold and Jesse Friedman)

Case of Several Child Sex Offenders in Har Nof 0 Jerusalem, Israel (Outlines several cases of alleged child sex offenders in the charedi town of Har Nof)

Case of David B. Harrington - School Principal / Big Brother, Rockville, MD (Convicted sex offender. Cases from the 1960's - 1980's.)

Case of State of Israel Vs. a Sex Offender (Convicted - 68 year old Israeli religious man pled guilty to repeated molestation of his granddaughter, was sentenced to 19 years in jail.

Case of Eric Hindin - Jewish Big Brother Volunteer, Newton, MA (Convicted of 35 counts of child rape. He was sentenced to 20-22 years in prison).

Case of Judge Ronald Kline, CA (Accused of possessing child pornography and for allegedly molesting a neighborhood boy 25 years ago).

Case of the Kosher Butcher in Chicago (Accused of molesting children for over 30 years)

Case of Lawrence Nevison - (Convicted of molesting his nephew. He is the brother of Cantor Howard Nevison)

Case of Stuart Nevison - (Convicted of molesting his cousin. He is the brother of Cantor Howard Nevison)

(Folyt. köv.)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 09:50:05

@bbjnick:

The Case of the Students of Ner Israel Yeshiva in the 1950's (Students accused of sexually molesting a younger student)

Case of the New York Society for the Deaf's Home (Accused of treating disabled patients ``like animals,'' beaten, drugged and robbed of their government checks).

Case of Ozzie Orbach, M.D. (Accused of molesting his daughter)

Case of the Rogers Park JCC, Chicago Illinois (This was the first case of alleged mass molestation recorded in Illinois to involve accusations of sexual abuse by a group of adults, consists of 246 allegations that staff members abused children enrolled at the center, according to the Illinois Department of children and Family Services).

Case of Jonathan Rosenthal - Community Police Liason, London, England (Acquitted of sexually assaulting a few children, after a jury used ancient common law right, deciding evidence wasn't strong enough.)

Case of Adam Theodore Rubin - Teacher, Coach and Girl Scout Coordinator (Accused of using a computer to solicit sex with a minor, possession of a controlled dangerous substance and possession of drug paraphernalia).

Case of Georges Schteinberg - Teacher, Rio de Janeiro, Brazil (Accused of possession of child pornography. Charges dropped when Schteinberg fled the country).

Case of Aryeh Scher - Israeli vice-consul, Rio de Janeiro, Brazil (Accused of possession of child pornography. Charges dropped when Scher fled the country).

Case of David Schwartz - Camp Counselor, Culver City, CA (Convicted and sentenced to one year in residential treatment and five years' probation for molesting a 4-year-old boy in his care at summer camp. A six-year prison sentence was suspended).

Case of Jerrold Schwartz - Scoutmaster, NY (Convicted and sentanced to 8 years in prison for multiple counts of sodomizing his former scout ).

Case of Irwin Silverman - Chief Counsel to U.S. secretary of interior 1933-53 (Accused of molesting his daughter Sue William Silverman. )

Case of Paul Slifer - Teacher (Accused of sexually assaulting a several students, and impersonating a doctor. )

Case of Ari Sorkin - Synagogue Youth Worker, Elkins Park, PA (Accused of molesting a 16 yr. old girl)

Case of Tel Aviv Arts School, Tel Aviv, Israel

Case of Dr. Saul and Judith Wasserman (Accused of molesting their daughter)

Case of David Douglas Webber - Mashgiach (Kashrut Supervisor), Canada (Convicted and sentenced to six years for possessing child pornography and molesting seven boys over the past eight years).

...

Szindbad 2014.03.31. 10:16:07

@bbjnick: Egen, két éve is pont ezt válaszolta. Teljesen mindegy milyen vallás papjairól van szó, amíg az egyházi szervezetek fedőszervként szolgálhatnak aljas cselekedeteik elkövetésére. Igen, ezekből is kitelne jó sok post.

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:16:43

@bbjnick: Ezzel azt akartad mondani, hogy...?

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:23:22

@Szindbad: Ezek szélsőséges esetek, nem ez alapján kell megítélni a katolikus egyházat.
Sokkal érdekesebb számomra, hogy a begyepesedett agyú klérustagok, hogyan teszik tönkre (akár az öngyilkosságba is kergetik) a kevésbé begyepesedett agyú (egyébként általában a hívők között népszerűbb, több hívőt toborzó) tagokat. Nagyjából hasonló szövegeket tolnak (mármint az előbbiek), mint B&S és bbjnick.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:27:47

@Szindbad:

"Teljesen mindegy milyen vallás papjairól van szó, amíg az egyházi szervezetek fedőszervként szolgálhatnak aljas cselekedeteik elkövetésére." --- írod.

Mondjuk, ennek bizonyításával még tartoznak az Egyházat pedofilozók!

Néhány éve Hollandiában kitört a pedofilhisztéria (miközben Hollandiában bejegyezték a világ első pedofilpártját, azzal párhuzamosan a holland liberális sajtó a Holland Katolikus Egyházat támadta pedofil fertőzöttsége miatt:-)). A holland kormány egy vizsgálóbizottságot hozott létre a pedofilügyek kivizsgálására. A Deetman-bizottság 32000 személyt kérdezett meg (akik 1945 és az ezredforduló között jártak iskolába) arról, hogy érte-e őket tanulmányaik alatt szexuális zaklatás: a vizsgálat azzal zárult, hogy a hollandok kb. 10%-át zaklatták (különböző mértékben) gyermekkorában, a kollégiumokban, internátusokban, egyéb bennlakásos intézményekben, sportegyesületekben stb. ez az arány kb. 20% --- függetlenül attól, hogy katolikus, más felekezetű vagy vallástalan megkérdezettekről volt-e szó (a hollandok kb. fele felekezetenkívülinek/ateistának vallja magát) és attól, hogy milyen fenntartású iskolába járt vagy milyen közösségi intézménynek/szervezetnek volt tagja! Azaz semmiféle speciális összefüggést nem tudtak kimutatni a katolikus oktatási intézmények és a pedofília között!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:39:09

@Alfőmérnök:

@Alfi, szívem, te hívőt még fényképen sem igen láttál, honnan tudod, hogy a hívők között milyen nézeteket valló klerikusok a népszerűek és milyenek nem?:-)

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:42:50

@bbjnick: Az apád faszát nem láttam hívőt, te kis nyomorék faszparaszt.

Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:45:22

@Alfőmérnök: Általánosítunk? Öngyilkosságba? Az nálatok volt a családban és biztosan nem én voltam.

Hogy te egy mekkora, pofátlan disznó lettél!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:46:31

@Alfőmérnök:

:-D (...) :-D (...) :-D ...

@Alfi, sose komolyodsz meg!

Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04

@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:51:40

@Bell & Sebastian:

Szerintem az az átkozódás @Alfi kórképének része; láttam a tévében, hogy vannak olyan demens betegek, akik folyton káromkodnak, mocskolódnak, átkozódnak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32

@Bell & Sebastian:

Egyetértünk.

Alfőmérnök 2014.03.31. 10:55:35

@bbjnick: A te jellemtelenséged része, hogy másokat betegnek titulálsz.
És ugye B&S egy csöppet sem beteg szerinted?
Egy paranoid kis féreg, akit a legtöbb fórumról már kibasztak, csak ti etetitek. De majd ha ellenetek fordul, megtapasztaljátok, mekkora egy moslék hulladékember.

Szindbad 2014.03.31. 11:03:49

@bbjnick: Azt el is tudom képzelni, hogy a hollandoknál nem tudtak ilyen összefüggést kimutatni. :))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:05:22

@Alfőmérnök:

Hogy ki beteg és ki nem az, annak eldöntése nem az én kompetenciám. (S közöm sincs hozzá.) Én abból tudok ítélni, amit itt a nickek a kommentekben produkálnak.

Alfőmérnök 2014.03.31. 11:07:38

@bbjnick: Az alapján is rosszul ítélsz. A káromkodás hétköznapi, mindennapi szokás, nem betegség. Ellenben az afázia és az üldözési mánia, az betegség.
De tudod te ezt jól, csak egy jellemtelen kis faszparaszt vagy.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:10:26

@Szindbad:

Nem csak a hollandoknál nem tudnak összefüggést kimutatni, hanem sehol (a holland Deetman-jelentés volt a legnagyobb mintával dolgozó vizsgálat, azért szoktak arra hivatkozni).

Szindbad 2014.03.31. 11:13:14

@bbjnick: Eh uncsi ez. Valójában egyetlen pedofil pap sem engedhető meg, aki a vallása nevében gyerekeket molesztál. Az egész egyház nem ér annyit, hogy miatta egyetlen gyerek egész életére megnyomordjon.

És a szervezet szintről még nem is beszéltem, amikor a szervezet vezetői megtalálják az érveket az aljasságok eltussolására. Mindezt közpénzből?

wantaan 2014.03.31. 11:14:45

@bbjnick: No akkor ítélj!

" Leragasztott szájjal éheztettek egy 5 éves gyereket egy katolikus óvodában
2014.03.31. 09:50 | jackyll
oktatás gyerek egyház

Nemrég hallottuk az érdekes adatot, hogy az egyik budapesti katolikus óvodából ki kellett menekíteni egy gyereket, akit rossz magaviselete miatt úgy fegyelmeztek meg, hogy leragasztották a száját. A ragasztót még ebédnél sem vették le róla, tehát a többiek szeme láttára éheztették. Azóta már jobban van, talán még nem sikerült maradandó mentális károsodást okozni nála.

Az ennyiből is egyértelmű, hogy az emberi kapcsolatokról testközeli ismeretekkel nem rendelkező katolikus egyház képviselőit semmiképpen nem szabad gyerekek közé engedni (ha ez még eddig nem lett volna nyilvánvaló).

Angliában egy szintén egyházi iskolában néhány hete felfüggesztettek egy spanyol és művtöritanárnőt, aki 10-11 éves iskolások száját ragasztotta be, hogy csendben maradjanak. De mit érdemel az a bűnös, aki egy halom oktatási intézményt játszott át a pszeudobarbár hiedelmek alapján működő szekta karmai közé? A középkor jobban teljesít." ???

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:33:03

@Szindbad:

Mondom, előbb bizonyítani kellene, hogy a vallás és a pedofília között bármiféle speciális összefüggés létezik!:-)

Ha egy állami intézményben történik pedofil eset, akkor számoljuk föl az állami intézményeket, esetleg magát az államot is?:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 11:36:04

@wantaan:

Ne fárassz már a hülyeségeddel!

wantaan 2014.03.31. 11:44:23

@bbjnick: S az az 5 éves is hülyeségnek fogta föl? ....vagy csak simán befogod a füled, befogod a szemed ???

Sajnos a minden napi élet számtalan olyan esetet produkál ami miatt reformra, teljes megújulásra lenne szüksége a katolikus egyháznak. Köztük főként a magyarnak. .... csak ezekkel az egyházi vezetőkkel lehet-e megújulni, s hitelesen képviselni?

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:03:43

@Alfőmérnök: Egyetlen példát sem tudsz arra mondani, hogy bárhonnan is kitiltottak volna, _bármilyen- nicken. (a Vinszent-moderálás kivételével)

Igazából te nem vagy túl népszerű a tömény hülyeségeiddel, egyik megjelenülésedben sem.
Ennyit a te igazadról. Amilyen az adjonisten... és ez alól még te sem vagy kivétel, Légió.

A 3 per hármas nyúl 2014.03.31. 15:10:28

" véres horror 2013.10.19. 20:53:35
@Bell & Sebastian: ragika, ragika... te semmit sem változol. Épp akkora barom vagy, mint húsz évvel ezelőtt voltál. Illetve még ostobább, mert ugye öregszel."
mandiner.blog.hu/2013/10/19/egy_honvedtiszt_hagyateka_fotografiak_a_masik_magyarorszagrol/fullcommentlist/1#c20847935

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:10:40

@bbjnick: Ha akarná, tudná kezelni az indulatait. Valószínűleg a terápia része a töméntelen nicken átkozódás. Vagy a kórképé? Kit érdekel, ameddig cumizni jár ide? Csak szereti, ha nem bír leszokni.

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:11:34

@A 3 per hármas nyúl: Alfi cicus, ez nem jött be. Most egy másikat!

A 3 per hármas nyúl 2014.03.31. 15:11:54

"hayward 2006.06.23 17:31:44 © 25
Hehe...
"ragi az apád farka"
Érezd magad megtisztelve, hogy Raginak néztek :).

"Tudtad, hogy két Ragi volt?

Az egyik aki itt született a Index ösével amit Ianno nternetto-nak hívtal. A regisztrási száma a százasokban volt. Elesett az ARK (Anti Ragika Kommandó) hacokban. Illetve visszaadta a nicket.
Aztán volt egy késöbbi Ragi akit a Mumu-Kobzar-eke trio tett lapátra."
forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=90&na_step=30&t=9144967&na_order=

Bell & Sebastian 2014.03.31. 15:16:26

@A 3 per hármas nyúl: Rendben Alfi, erőltetheted, ameddig csak akarod. Ha nem lennél sík hülye, magad is rájöhetnél, hogy téves kapcsolás. Sosem fórumoztam ezekkel. De az is hülye, aki lesüllyed a szintedre, te gyökér. :)

Alfőmérnök 2014.03.31. 15:25:07

@bbjnick: Nem a mentális problémáimat zúdítom rá a nickekre, hanem a saját ostobaságukat és aljasságukat. Nem tudom, hogy rossz szokás-e, de engem szórakoztat.
Az viszont nem csak, hogy rossz szokás, de jellemtelenség is, hogy a téged szarrá alázó vitapartnereidet "nem 100-asnak", vagy "aspergeres értelmifogyonc"-nak (legutóbb Robinson Kurzort minősítetted így, aki lehet, hogy egy hülye libi, de egyértelmű, hogy épelméjű) titulálod.
Én nem hagyom annyiban, hogy ilyen suttyó paraszt módjára inszinuáljanak, úgyhogy játsszuk le a meccset:
ki vele, ez esetben milyen rögeszmémet "zúdítottam rád"?
mandiner.blog.hu/2013/10/12/strasbourg_felszamolja_a_kommentbunozest/fullcommentlist/1#c22005269

Bell & Sebastian 2014.03.31. 16:20:00

@Alfőmérnök: Akit te elvileg jól ismersz -legalább kétszeresen- a munkája és _a_ film által. Ki vele, mit szeretnél mondani, a magad, sajátos módján?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.03.31. 20:39:15

@bbjnick: Csak mert szövegértésre hivatkoztál miközben újra telefosod a felületet kopikkal, értelmezd már lécci az általad idecitáltakat!

"Mt 5.17
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
Mt 5.18
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
Mt 5.19
Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában."
Ószövetségi törvényekről beszélt Jézuska? Igen vagy nem?
Kik, melyik egyház atyafiai nyúltak bele értelmileg, tartalmilag durva módon?

Bell & Sebastian 2014.03.31. 23:39:03

Minek ennyi nick? Hogy összezavarodjon a felperes? Akkor már egy pro -ra egy kontra, abból találják ki, melyik a hazudós?

Bibfi, vagy hogyhínak! Először a farizeusok nűltak bele értelmileg és tartalmilag durva módon, az összes többi csak utána.
Sokadszorra mondom, a vallásreform a farizeusok és a világi hatalommal összefonódott papság _ellen_ irányult, akik kiválóan tekerték a szót annak érdekében, hogy megtollasodjanak. A receptből nem véletlenül vált világszabadalom.

Üdvtörténetileg meg kábé annyi, hogy hajítsák ki az ablakon végre az Ószövetség különféle, fals magyarázatait és figyeljenek egyszer már az igazra és lényegesre. Szóval az esszénusokhoz több köze volt, mint a szadduceusokhoz vagy farizeusokhoz, a zélótáknak meg egyenesen lefogta a kezét.

Ezt tessék összeadni.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 14:10:52

@Bell & Sebastian: Mózes óta a Tóra egy jottányit sem változott, a világban ma fellehető példányok minden karaktere helyiérték szerint is azonos helyen van, mindenben megegyezően a régebbi korokéval. A különböző irányzatok az értelmezésen rágódnak, merthogy nem dogmatikus vallást gyakorolnak.
A zelóták és a korabeli többiek nem vallási kérdésekben baszakodtak, hanem a lázadjunk vagy kollaboráljunk a megszállókkal dilemma okán.
Üdvtörténetileg azt kéne összeadni, hogy mivel hitük szerint az üdvözüléshez Jézus által lehet eljutni, Ő vajon piros pontnak értékeli-e a megtollasodás mint világszabadalom című hozzáállást, az örökös zsidózást, a gyűlölet gyakorlatát? Nem csak azért, mert a szeretetet hirdette, nem csak azért mert Ő is zsidó, hanem mert esetleg a mások szarszapulása által kivívott "jobb vagyok náluk" kényszerképzet nem valós jóság, csupán a Biblia által főbűnöknek nyilvánítottak egyike, a gőg megnyilvánulása.

Alfőmérnök 2014.04.01. 14:34:45

@biboldó: bbjnick egy ideig nem fog hozzászólni ehhez a topichoz. Vannak kellemetlen kérdések, amik után egy ideig a feltűnése hatványeloszlást mutat.
B&S meg tegnap épp azt haluzta, hogy a te nickedet is én üzemeltetem (persze tagadni fogja).

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 14:49:06

@Alfőmérnök: Pedig a kopijai alapján még sok kellemetlen kérdéssel szembesülhetne.

A melyik nickek azonosak kezdetű "érveken" csak szórakozni érdemes, nem szabad felülni a terelési kísérletnek.

S=klogW 2014.04.01. 16:22:26

@biboldó:

Megtollasodás, gyűlölet gyakorlása? Kényszerképzetes jóság? Gőg?

"Hazudd az ellenfeledre saját mocskaidat" - hogy egy fórumtopic címét idézzem.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.04.01. 17:48:54

@S=klogW: Így van. Lehet egy fórumtopic címe vagy akár a szentfazék keresztények ars poeticája.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.04.01. 18:17:07

@Alfőmérnök:

Nagyon hiányzom neked, @Alfi? Látod, ezt el is hiszem!:-)

Bell & Sebastian 2014.04.01. 21:40:39

@bbjnick: Maga ért jassznyelven? A haluzás melyik kisebbség körében népszerű?

Na, meg is van, a hallucinálás rövidítése (ki hinné?), úgy nézem, elmekórtani alapesetek közt népszerű kifejezés, talán a doktor bácsitól hallhatták.
Most megnézzük, hogy skizo, vagy disszoci?
Háát, nem is tudom, inkább az utóbbi, a disz- betegségeknél elég agresszíven kapta fel a vizet (anya / gyerek defektusok), asszem meg is fejtettük Biboldó plüssnyulának sötét titkát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.04.01. 21:56:08

@Bell & Sebastian:

Szomorú dolgok ezek.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:08:25

@bbjnick: Bizony, Bébéjé, _ez_ a demokrácia. Győzne a többik.

S=klogW 2014.04.01. 22:20:24

@bbjnick: És tényleg az. Amikor ilyen emberekkel készít az ember interjút, a segítő szándék elégtelensége miatti tehetetlenség-érzés tud szomorúságot okozni.

S=klogW 2014.04.01. 22:23:12

@Szindbad:

De ezekből mégse lesz.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:35:29

@S=klogW: @bbjnick: Azt már hallották, hogy Isten tenyerén? A még nem nélküli, egészen pici gyerekekre mondják, talán úgy hároméves korig. A népi megfigyelés évszázadokkal megelőzte Freud pótfőpapot.

Alfőmérnök 2014.04.01. 22:42:10

@bbjnick: "Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04
@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás. "

" bbjnick · bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32
@Bell & Sebastian:

Egyetértünk. "

Melyik nép az szerintetek, amelyik nem a román, és amelyiknek szokása bosszúért lihegni?
(Gondolom szerinted nem a zsidó az, hiszen te nem vagy antiszemita.)

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2014.04.01. 22:46:38

nézd csak meg, dobray, te hülyegyerek:

en.wikipedia.org/wiki/File:Verbreitung_der_Juden_im_deutschen_Reich.jpg

az a helyzet, hogy a nácik szavazatainak eloszlása legalább olyan jól korrelál a zsidók eloszlásával, mint a katolikusokkal.

a katolikusok nem annyira náciellenesek voltak, hanem sokkal előbb voltak zsidógyűlölők, mint a nácik, tehát nem igényelték a késői utánzóikat. ennyi.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:54:41

@Brendel Mátyás: Baszki Brendel, te ennyire hülye vagy? Ha az egyik űbermencset nem szeretem, akkor a másikat sem fogom. Ennyire egyszerű a magyarázat.

Bell & Sebastian 2014.04.01. 22:58:47

@Alfőmérnök: És? Most éppen melyik éned bújt ki a bőréből?

Alfőmérnök 2014.04.02. 00:33:21

@bbjnick: Nem a mentális problémáimat zúdítom rá a nickekre, hanem a saját ostobaságukat és aljasságukat. Nem tudom, hogy rossz szokás-e, de engem szórakoztat.
Az viszont nem csak, hogy rossz szokás, de jellemtelenség is, hogy a téged szarrá alázó vitapartnereidet "nem 100-asnak", vagy "aspergeres értelmifogyonc"-nak (legutóbb Robinson Kurzort minősítetted így, aki lehet, hogy egy hülye libi, de egyértelmű, hogy épelméjű) titulálod.
Én nem hagyom annyiban, hogy ilyen suttyó paraszt módjára inszinuáljanak, úgyhogy játsszuk le a meccset:
ki vele, ez esetben milyen rögeszmémet "zúdítottam rád"?
mandiner.blog.hu/2013/10/12/strasbourg_felszamolja_a_kommentbunozest/fullcommentlist/1#c22005269

Alfőmérnök 2014.04.02. 16:09:50

@bbjnick: "Bell & Sebastian 2014.03.31. 10:51:04
@bbjnick: Szerintem itt komoly bajok vannak, kezelésre kellene járnia, nem itt verni a billentyűzetet. De ezt már mondtam. Mindenki oldja meg a saját baját.

Bosszúért lihegni ősi, nem román szokás. "

" bbjnick · bbjnick.blog.hu 2014.03.31. 10:52:32
@Bell & Sebastian:

Egyetértünk. "

Melyik nép az szerintetek, amelyik nem a román és amelyiknek szokása bosszúért lihegni?
(Gondolom szerinted nem a zsidó az, hiszen te nem vagy antiszemita.)

Alfőmérnök 2014.04.02. 20:12:00

(ál) @Alfömérnök: a teljes szöveg:
"@picur3ka: Ezt kinek címezted, cicamica? Ha nekem, miért nem kattintottál a "Válasz erre" hivatkozásra?
Sem a zsidókat, sem a nőket nem gyűlölöm. A buta zsidókat gyűlölöm, a buta nőket is, ha szépek, akkor elnézőbb vagyok velük szemben. A szép és okos nőket többre tartom az okos férfiaknál. Kár, hogy kevés van belőlük."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.05.25. 10:49:04

"How Pius XII helped Jews before the Nazi regime occupied Rome
2014-05-10

October 16, 1943, is engrained in Italy's history as a day of clear and direct anti-semitism. It's the day when Nazi soldiers evacuated Jews from the Roman Ghetto.

Now, new details show Pius XII helped Jews in Rome, before the events of the so-called "Black Saturday.” Even before the arrival of the Nazis to the Eternal City.

DOMINIEK OVERSTEYNS
L'Opera della Chiesa
"By July 9th, a monastery was already taking in Jews, and on July 20, a letter from the Diocese arrived. It read: 'This is Papal territory, please do not enter.' And this happened seven weeks before the German occupation of Rome.”

In all, 43 monasteries opened their doors to Rome's Jewish population, before the occupation.

These details were discussed during a conference on Pius XII at Rome's Pontifical Lateran University.
Help continued even after the German Army occupied Rome.

DOMINIEK OVERSTEYNS
L'Opera della Chiesa
"After Italy's occupation, Rome's Jewish population increased. On June 4, 1944, there were about 9,930, out of which 6,300 received help. That's almost two thirds.”

In a three part investigation, Belgian researcher Dominiek Oversteyns looked into all the details of that dark chapter. From the name of each Jewish person, to where they hid, and for how long.

This specific information was introduced publicly for the first time, and it could change the perception of the role Pope Pius XII played during World War II."

www.romereports.com/pg156777-how-pius-xii-helped-jews-before-the-nazi-regime-occupied-rome-en