Kommentszűrés
’14 jan
23
10:31

A sas leszáll – kortárs köztéri abszurd

Írta: tauglich

german_adler.jpg

„Elég volt, többé nem szabad, ne állítsatok szobrokat, a meglévők is tűnjenek, remek, remek.”

(Cseh Tamás – Bereményi Géza: Ne állítsatok szobrokat)

Mikor máskor, ha nem Cseh Tamás születésnapjának környékén ugrik be az obligát dal azokról a bizonyos szobrokról. Arról a Cseh-Bereményi dalról van szó, amely minden kétséget kizárva figyelmeztet bennünket egy égetően aktuális igazságra, miszerint „Ami a múltat illeti/ne is feleljünk már neki/ha már meg nem felelhetünk,/eltűnt, letűnt.” 

Ezzel szemben mégis keserűen állapíthatjuk meg, hogy  20. századunk, s benne közelmúltunk történelmének egyik legtisztább interpretálója, az egykori bakonyi indián, és Orbán Viktor néhai katonája szavait sehogyan sem képes megfogadni a mai vezérkar. Már az is méretes bukta volt, amikor tavaly egy Dunának fordított szobrot állítottak Cseh Tamás emlékére, s mindezt tették egy kezébe adott balkezes gitárral. Persze e szerencsétlen gesztus jelentősen eltörpül a most zöld jelzést kapott Szabadság téri vizuális rémálom, a minden eddigi képzeletet alulmúlóan zavaros és elfogadhatatlan módon relativizáló monumentum terve mellett.

*

Talán érdemes rögtön az elején tisztázni valamit. Amikor köztéri szobrokról folyik a diskurzus, egy-két üdítő kivételtől eltekintve soha nem műalkotásokról vitatkozunk. A köztéri szobrászat ugyanis nem művészeti, hanem leginkább politikai, emlékezetpolitikai kategória, annak alkotója pedig többnyire nem autonóm művészként, hanem politikai elvárásokat végrehajtó iparosként működik közre. Az egyes korok és országok köztéri szoborállítási gyakorlata, s azok vizuális, esztétikai minősége pedig mindennél jobban megmutatja az adott korszak és nép emlékezetének kultúráját, valamint viszonyát önnön múltjához. Felénk az a gyakorlat dívik mostanság, hogy a megrendelő – jelesül az országos, vagy a helyi politikai elit – semmit sem mer az alkotóra bízni, mert leginkább a köz vélt vagy valós ízlésének és értékítéletének akar elébe menni. Éppen ezért egyértelműen azt tapasztaljuk, hogy politikai elitünk többnyire totálisan lenézi saját választói vizuális intelligenciáját, és az egyébként számos kérdésben pallérozásra szoruló történelmi tudatát. Ám a biztosnak vélt utat választva többnyire a zsánerszerű giccset részesíti előnyben, erőlteti rá köztereinkre, előidézve az egyre elhatalmasodó vizuális kuplerájt.

A példa nélküli rohamtempóban most felállítani tervezett, a német megszállás emlékének szentelt Szabadság téri emlékművet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektként kezeli a kormányzat; ami annyit jelent, hogy az emlékmű megvalósítása kikerül a szokásos eljárásrend alól. Nincs szükség tervpályázatra, nem szükséges a hagyományos véleményezési eljárások lefolytatása és ami talán a leglényegesebb: nincsen mód semmiféle társadalmi és szakmai vitára, ami egy ilyen jellegű emlékmű esetében egész egyszerűen elfogadhatatlan. Ráadásul ismerve a leendő emlékmű zavaros jelentéstartalmát és az 1944-es német megszállást émelyítő giccsparádéval relativizáló fogalomrendszert, az világnézeti hovatartozástól függetlenül ugyancsak elfogadhatatlan és józan ésszel érthetetlen.

Jelen monumentum koncepciója legfeljebb Kerényi Imre kormánybiztos újabb magánakciójaként volt értelmezhető egészen addig, amíg az V. kerület képviselőtestületének többsége jóvá nem hagyta a terveket. Innentől viszont az egész történet ráég az emlékezetkultúrát a művészeti élet jelentős részével együtt már réges régen gebinbe kiadó kormányzatra. Egyébként csak csöndben és itt jegyezem meg, hogy amíg a jelenlegi ciklusban a honi baloldal önerőből egyetlen százalékot nem bírt lefaragni a kormányzat népszerűségéből, addig most mindehhez önként és dalolva nyújt segítő jobbot az MSZMP-s kultúrvilágon szocializálódott, majd a kilencvenes évek chartás mozgalmán gellert kapott, végül jobbfélen landoló Kerényi Imre.

Amikor 2002-re végre felépült az új Nemzeti Színház, sokan rémülten néztük  az épület homlokzatán megjelenő, a giccsipari produktumokat megszégyenítő magabiztossággal lepipáló szobrokat, Párkányi Raab Péter munkáit. Akkor még bíztunk benne, hogy a Soroksári út és a Duna part szorításában lokalizálni lehet az esztétikai terrornak e nyolcvanas évek második felére hajazó gesztusrendszerét és ízlésvilágát. Sajnos tévednünk kellett. Párkányi ugyanis most egy kiemelt jelentőségű, történelmi vonatkozásaiban is fontos közterületen, a budapesti Szabadság téren bizonyíthat.

*

De mit is bizonyíthat? Nyilvánvalóan a teljes fogalmatlanságot, mely újabb megtestesülése a Kerényi által fémjelzett, évek óta tartó emlékezetpolitikai agyrémnek. A teljesen kortévesztett (na nem sokat, csak úgy harminc évet megyünk vissza az időben) emlékmű kulisszáját néhány klasszicizáló oszlop és egy mélygarázs-lehajtó mellvédjére gyógyított timpanon adja, ami már önmagában is értelmetlen és értelmezhetetlenül anakronisztikus díszlet. Párkányi Magyarországot Gábrielként parafrazeálja, ami teljesen idegen a magyar hagyománytól, hiszen a főangyal sosem szimbolizálta az országot, a nemzetet, de még a hungarus tudatot sem, az legfeljebb a rohamtempóban most tervet produkáló Párkányi fejében él Gábrielként. Az előképként megidézett Zala György-féle Gábriel arkangyal szoboralakja – kezében a Szent Koronával és a kettős kereszttel – is legfőképpen azt a gesztust szimbolizálja, amikor a főangyal közreműködésével Szent István Máriának ajánlja az országot.

A Gábrielre zuhanóbombázóként rátámadó német birodalmi sas pedig nem náci szimbólum, hanem többek között ősi európai címerállat, a német államiság máig élő jelképe. De ezt előttem már többen, egzakt módon megfogalmazták az elmúlt napokban. Tény viszont, hogy most a németeket is rendesen bokán rúgjuk ezzel a gesztussal, sőt már egy igen diplomatikus nyilatkozatot is kiadott a magyarországi német nagykövetség, amiért mindjárt én kérek elnézést: „Németország tisztában van a II. világháború alatt elkövetett bűntettek iránti felelősségével, és vállalja is ezt a felelősséget – a Magyarországon történt bűntettekkel kapcsolatban is. A magyarországi emlékhelyekkel kapcsolatos felelősséget alapvetően a magyar kormány viseli. Figyelembe véve a magyarországi holokauszt-emlékév már szinte egy éve folyó, átfogó, nyilvános előkészületeit, amelyben részt vett vendégként Ausztria, Németország, Izrael és az Egyesült Államok nagykövete, mindazonáltal sajnálatosnak tartjuk, hogy az emlékművel kapcsolatos aktuális döntést nagyon gyorsan és széles vita nélkül hozták meg”.

A németek mindezt pontosan tudják, hiszen a berlini holokauszt-emlékmű megvalósulását például évtizedes vita előzte meg. Egyébként ha valamiről, az 1944-es német megszállásról – annak közvetlen előzményeiről és következményeiről – nincs konszenzus a magyar közéletben, de még jelentős történészvita sem zajlott a kérdésben. És szögezzük le gyorsan, hogy a közéleti vitákkal ellentétben nem feltétlenül bal-jobb törésvonalak mentén találhatók a szakmai ellenérvek, hiszen nem a fejekben egyébként máig népszerű sztálinista narratíva vitatkozik az ugyancsak egyre népszerűbb, önfelmentő értelmezésekkel. Mindemellett az is kérdéseket  vet fel a készülő emlékmű kapcsán, hogy milyen mértékben jelentett cezúrát a hazai  események folyamatában az 1944-es német megszállás. Egyáltalán, a német megszállás konkrét eseménye  jelesül az Unternehmen Margarethe – érdemes-e arra, hogy bármilyen, akár konszenzusos olvasatban megvalósuló emlékművet érdemeljen. Talán zsinórmértékül szolgálhat ennek eldöntésében az a tény, hogy a magyar főváros közterei és házfalai európai viszonylatban is megdöbbentő mennyiségű emlékművet és emléktáblát hordoznak.

*

Magyarországon egyébként az első köztéri emlékmű tervének ötlete 1860-ban merült fel a legnagyobb magyar döblingi pisztolylövését követő harmadik napon. Igaz, ekkor már nyolc éve állt a Buda lakosságára a bécsi udvar által ráerőszakolt Heinrich Hentzi von Arthurm császári és királyi vezérőrnagy emlékműve fent a Várban, a Szent György téren. Közben egészen 1880-ig kellet várni, amíg gróf Széchenyi István szobrát leleplezték a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtti téren, ahol ma is áll. Az ötlettől a megvalósulásig majdnem napra pontosan húsz év telt el, ami azért abban a korban sem volt kevés idő.

Ám ez is bizonyítja, hogy közmegegyezés hiányában, társadalmi és szakmai viták lefolytatása nélkül aligha lehet a köz javára tiszta lélekkel és őszinte meggyőződésből köztéren történelmi emlékművet állítani. Főleg nem olyat, amelynek jelentéstartalma politikai oldalaktól függetlenül vélhetően súlyosan megosztja a társadalmat; s legfeljebb a jelenleg hivatalban lévő kormányzat emlékezetpolitikájának paródiájaként, az államközi szerződés által védett szovjet emlékműre feleselő silány produktumként lesz értelmezhető. Majd végül úgy fog járni ez az emlékmű is, mint a Pestet lövető Hentzi szobra, valamint a legtöbb kurzusmű: jobb esetben szétbontják és anyagáron értékesítik, esetleg darabjait egy termálhotel homlokzatán hasznosítják újra, rosszabb esetben egy szoborparkban fog az ostobaság mementójaként tovább szolgálni.

Címkék: kultúra történelem náci művészet szobor szobrászat világháború 2. világháború emlékműszobrászat német megszállás Kerényi Imre Párkányi Raab Péter emlékezetpolitika

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr295777484

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mazsihisz – kormány 2:1 (Holokauszt 2014 emlékév-bojkott) 2014.02.09. 15:18:39

Döntött a Mazsihisz: bojkottálja a Holokauszt 2014 emlékévet – egyelőre. Hogy milyen súlyos következményekkel jár a zsidó hitközségek szinte egyhangúan meghozott döntése, arról ergé már írt a napokban, most csak a három vitatott ügyről, a felek ...

Trackback: Szakály Sándor és Kamenyec-Podolszkij gumicsontja 2014.01.23. 20:45:13

"Erősen indított az idei évvel felálló, a kormány által alapított VERITAS Történetkutató Intézet. Az intézet vezetésével megbízott Szakály Sándor ugyanis az MTI-nek adott interjúban néhány, a történelmi köztudatunkban valóban tévesen szereplő esemény k...

Trackback: A sas leszáll – kortárs köztéri abszurd 2014.01.23. 10:52:01

Politikai elitünk többnyire totálisan lenézi saját választói vizuális intelligenciáját. Többnyire a zsánerszerű giccset erőlteti rá köztereinkre, előidézve az egyre elhatalmasodó vizuális kuplerájt.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 10:50:17

na, ponfix mostan akartam a blogján megkérdezni, hogy mit szól a nagy műhöz? :)
igaza van. részben. azzal az egész poszton áthúzódó megállapításával nem értek egyet, hogy nem műalkotásként kell nézni. de. a politikai- történelmi szállal semmi baj az emlékmű állítás kapcsán. miért ne lehetne emlékműve a német megszállásnak?
az emlékmű, mint mű, egy rakás szar. és nem azért mert nem előzte meg "társadalmi vita". ilyen vitákra semmi szükség.
egyébként, ha orbánnak lettem volna, olyan szobrot rendeltem volna, ahol orbán leszorított rüszttel picsánrúgja merkelt.

F. A. Hayek 2014.01.23. 11:02:26

Kínzóan aktuális állásfoglalás. Hogy is lehetne művészi értéke bárminek, ami nem volt egyeztetve a kulturális életet uraló szürkeállománnyal? A Nemzeti Színház állítólagos szörnyű ízlésbeli botlásai is csak addig voltak megbocsáthatóak, amíg az igazgatói ebből a körből kerültek ki.

Hiába ért véget 24 éve az egypártrendszer, sok időnek kell még eltelnie, hogy a baloldali kultúrkampf katonái - köztük a szerző - megértsék a véleménynyilvánítás és a kultúra szabadságának lényegét.

Ami nem szerepelt a cikk végén, Magyar Narancs utánközlés?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 11:08:25

Az emlékmű a hivatalban lévő kormányzat emlékezetpolitikájának sajnos nem a paródiája, hanem a nevezett politika maga. Ezt leszámítva tetszik a poszt. Nagyon helyes, hogy a hülyejobboldallal szemben az okosjobboldal is megszólal. Még ha előbbitől meg is fogja kapni (látom, már kapja is), hogy ballibbérenc áruló.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 11:11:22

@F. A. Hayek:
na, a maga szellemi orgazmusnaplója sincsen telejegyzetelve!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 11:12:59

"Egyébként ha valamiről, az 1944-es német megszállásról – annak közvetlen előzményeiről és következményeiről – nincs konszenzus a magyar közéletben,"

Kit erdekel? A dontes megtortent.

"Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének."

Ehhez lehet igazodni. Egyebkent pedig:
"255. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervezetben részt vesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza."

Javaslom a bloggernek a szervezkedestol valo elallast, mielott tul keso lesz.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 11:15:53

tauglich? mi a véleménye /csak úgy zárójelben/ a várkertbazárról? naponta megyek el mellette, és ahogy bontakozik kifele a romból, egyre inkább azt gondolom, le kellett volna dózerolni ezt az építészeti puncstortát.

Steve the Great 2014.01.23. 11:19:42

@Doomhammer: Látom, te is úgy vagy, mint az egyszeri ukrán SMS-küldő kormányhivatalnok: "Dear subscriber, you are registered as a participant in a mass disturbance."

Veridicus76 2014.01.23. 11:23:08

Önmagában cinikus és a magyarság szembeköpése, hogy a Szabadságról elnevezett téren állítják fel ezt az emlékművet, ahelyett, hogy becsületes tárgyalások után a szovjet megszállás emlékművét elvinnék egy szovjet katonai temetőbe. Persze más nézőpontból jelképértékű, hogy a Szabadság teret körbefogja most már a német megszállás emlékműve, a szovjet megszállás emlékműve, a Budapest közterületén pöffeszkedő amerikai nagykövetség, az évtizedeken át a nemzeti függetlenség ellen küzdő Magyar Nemzeti Bank épülete és a szintén évtizedeken át a hazugság és a véleményterror szócsövének számító Magyar Televízió egykori székháza. Meg kellene fontolni a tér átnevezését Gyarmatosítás terévé.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 11:24:58

@Holger Hartland: Az első mondatával egyetértek. Dőre önáltatás azt hinni, hogy az egyre sűrűbben sorjázó és egyre merészebb otrombaságok tévedések eredményei, megannyi rossz tanácsadó térítené el a nemes kormányzati szándékot. Utóbbi kezd egylényegűvé válni a közmondásos russelli teáskannával.

Természetesen bolsevik logikával mi más is lehetne, aki eltér a pillanatnyi irányvonaltól, mint ballibbérenc áruló? A szándékon, illetve a valóságon nyammogni a kriketterkölcs híveinek szokása. Egy rendes forradalmár ballaszt nélkül hajózik, s egyetlen büntetést ismer, a rögtöni főbelövetést.

A posztból hiányolom annak kifejtését, hogy az "egyre népszerűbb önfelmentő értelmezés" a hivatalos kádári történetírás produktuma. A szokásos gyáva, a "társadalmi megbékélést" a "mindenki fogja be és kenjük rá olyasvalakire, aki nincs itt"-tel felcserélő, erkölcsöt hírből sem ismerő, hitvány kompromisszum.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 11:29:43

@tauglich:

Nincsen ám igazad!:-)

Abban még csak-csak (igazad van), hogy ennek a rezsimnek elég érdekes az ízlése:-) De hát, nekik ilyen! Egyébként nem kizárt, hogy a közízlés valahol itt tart: ez a nyolcvanas évekbeli szimbol(eum)izmus ma már a tömegek számára is befogadhatóvá vált (csak abból gondolom, hogy ilyenek a plázák is és oda szívesen jár a plebs:-))

Ami viszont az emlékmű létjogát és konkrét szimbolikáját illeti, abban nagyon nagyot tévedsz! (Szerintem.) Csak a pontosság miatt, Gábriel arkangyal úgy kerül a képbe, hogy (a legenda szerint) ő jelent meg Szilveszter pápa álmában és ő utasította a pápát, hogy a koronát és az apostoli keresztet Istvánnak adományozza. Azaz ő volt a hírnöke a keresztény magyar állam megalapítása-isteni akaratának. Így került a millenniumi emlékműre is. Nekem teljesen hiteles az a művészi vízió, amely a német megszállást, mint a birodalmi sasnak az angyalra való lecsapását látja és láttatja. Miért ne lehetne így ábrázolni?

tevevanegypupu 2014.01.23. 11:35:23

@bbjnick:

Lehet, csak ronda. A mondanivalóval semmi baj.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 11:41:45

@Steve the Great:
En csupan az alkotmanyos kotelessegeikre figyelmeztetem az informacios szupersztradan kozlekedoket.

Az uj Alaptorvenyt demokratikus eljaras kereteben (nemzeti konzultacio) elfogadta a Parlament (bar a nep talan nem szavazta volna meg, mondta Orban, de ez legyen a nep baja), innentol kezdve a nemet megszallas ertelmezese egyszeruen nem tartozik a kozvelemenyre. Az Alaptorveny idevago passzusaibol egyenesen kovetkezik a Szabadsag teri szobor koncepcioja, mas koncepcio tulajdonkeppen alkotmanyellenes lenne.

Nincs itt semmi latnivalo, en nem ertem, mit bomlaszt itt ez a blog es kinek a megbizasabol.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 11:45:28

@Doomhammer: "Állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása

263. § (1)45 Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt az elkövető hozzátartozója nem büntethető."

Hozzátartozója ön tauglich szerzőnek?

@tevevanegypupu: Maga olyan istentelenül buta és ízléstelen dolgokat képes írni...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 11:46:48

@Counter: Akkor az is forradalmár, aki felakasztaná Szakályt? :)

Az "önfelmentő" értelmezés (ha van az előbbi szónak értelme hetven év után) nem hungarikum, gondoljon akár a franciákra vagy az osztrákokra, vagy más, szomszédos nemzetekre. Nem két napig tart lecserélni egy őszintébbre. Nehéz téma, legalább hosszú posztokat érdemel és lassú, alapos gondolkodást a gyors helyett.

vadkelet 2014.01.23. 11:47:35

Nem a szerzonek szol de amugy a ballibjeinknek szolni kene h ha Nemetorszagot serti amiert nemzeti jelkepet a sast gyalazzuk ezzel a szoborral, akkor talan a mi turulunkat is beken kene hagyni kedves ballib barataim. Attol h felhasznaltak idiotak egy undorito rendszerben meg nemzeti jelkep. Mind2.

Mindettol fuggetlnul konzervativ emberkent egyetertek, a szobor vallalhatatlan, s szamomra a konzervativizmus NEM a Kadar rendszer restauraciojat jelenti...

maretz 2014.01.23. 11:52:21

@Counter:

Gyönyörű, ahogy paprikajancsik zugjogászkodnak... Az, hogy az Ön korlátolt intellektusában az alkotmányos berendezkedés elleni szervezkedés szankcionálása -- mely egyébként minden civilizált ország jogrendjének szerves része -- bármiféleképpen összemosódik egy köztéri szobor ügyével, tulajdonképpen súlyos szövegértelmezési hiányosságokat vet fel.

Legalább ne reklámozná, ha már ilyen mérhetetlenül ostoba...

Steve the Great 2014.01.23. 11:52:48

@Doomhammer: "innentol kezdve a nemet megszallas ertelmezese egyszeruen nem tartozik a kozvelemenyre."

Hát hallod, nagy mókamester vagy te... :D Az idegenrendészkedős poszt alatt még fáradoztál az érveléssel, most viszont már eleve alkotmányellenes az ellenvélemény. Szép haladás.

tevevanegypupu 2014.01.23. 11:56:12

@Counter:

Maga csak üldögéljen a paragrafusain, remélem hogy szúrni fogják jó sokáig.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 12:02:07

@Counter:
En mar megtettem a feljelentesemet.

Ezt javaslom a poszt tobbi olvasojanak is a sajat jol felfogott erdekukben.

maretz 2014.01.23. 12:03:06

Csak hogy a témához is hozzászóljak: az emlékmű tökéletesen felesleges. Bár -- ahogyan valaki korábban írta -- tökéletesen beleillik a szabadsági téri groteszk kompozícióba, amerikai nagykövetségestül, szovjet "felszabadítási" emlékművestül, nemzeti bankostul, bank centerestül, tévépalotástul... Ez a tér így a maga formájában, miközben "Szabadság" térnek nevezik, simán elmenne díszletként az orwelli 1984 egy Magyarországra aktualizált filmfeldolgozásában.

Eggyel több vagy kevesebb abszurd szimbólum a "Szabadság" téren, nos ez már igazán nem oszt, nem szoroz.

Tény, hogy a magyar zsidók kiírtását a német megszállás tette lehetővé. Bár a Horthy-korszaknak sem kellett szomszédba menni antiszemitizmusért, ez legfeljebb amolyan arisztokratikus antiszemitizmus volt, amely fintorgott a zsidóság büdöslábúnak vélt, amolyan hétköznapi életrevalóságához, de soha nem fordult volna meg a fejében, hogy megsemmisítse őket, mint embereket és állampolgárokat. Azt a fajta plebejus, őrjöngő, móriczi értelemben vett "barbár" gyűlöletet, amelyet a Német Birodalom képviselt, Magyarországon a politikai elit, különösen Horthy hatalmi körei döntő többségében nem fogadták el, sőt mélyen megvetették.

Innentől kezdve történelmi tény, hogy a zsidóság -- bár a korszellemnek megfelelően Magyarországon is zaklatásnak és megkülönböztetésnek voltak kitéve -- a fizikai megsemmisülést bizony a Fall Margarethének köszönheti. A barbár csinovnyikok és irigy kispolgárok gyűlölete soha nem szabadulhatott volna el Magyarországon a német megszállás nélkül.

Ebből a szempontból az emlékmű mögött meghúzódó gondolat jogos, a kivitelezés ugyanakkor szerencsétlen, másrészt teljesen fölösleges: hullámokat kelt, amire nincs szükség, sem belpolitikailag, sem külpolitikailag.

Tehetetlen Dodó 2014.01.23. 12:03:15

Nagy kár volt egy "művészetinek" szánt kritikát aktuálpolitikai felhangokkal fűszerezni.

tevevanegypupu 2014.01.23. 12:03:32

@Doomhammer:

Izé..kit kell feljelenteni??

vizipipa 2014.01.23. 12:05:02

Biztos bennem van a hiba, de azért megkérem a szerzőt fejtse már ki egy picikét bővebben, hogy a sok ezer éves, a világban rengeteg helyen előforduló szvasztika az miért ragadt úgy a 3. Birodalomhoz, ahogyan a Birodalmi Sas nem.

imgur.com/zAUbE7I - Dublin, 1912
imgur.com/8FhFD4H - Irán, ie. ~ 1000

P.Guszti 2014.01.23. 12:05:36

Miután Budapest szégyenfoltja lett a Gyurcsány-Demszky rezsim által emelt, a legnevesebb műítészek ízlésének megfelelő, minden pályázatot megnyert 56-os emlékmű, csak helyeselni lehet hogy ezúttal pályázat nélkül választották ki az emlékművet.

Steve the Great 2014.01.23. 12:10:36

@vizipipa: Bár nem én vagyok a szerző, de a "birodalmi" sas kb. a 12. századtól máig jelképe Németországnak (vagy ami éppen a helyén volt), míg a horogkeresztet (ami nem egyenlő a szvasztikával, merthogy megfordított) nem igazán használták mások.

P.Guszti 2014.01.23. 12:11:31

Egyébként még egy emlékmű kellene a Szabadság térre, a szovjet emlékmű közvetlen közelébe, azzal legalább azonos méretben: megemlékezés a szovjetek által elhurcolt és halálra dolgoztatott és éheztetett vagy megfagyott százezrekről, a dicsőséges Vörös Hadsereg által megerőszakolt több százezrekről.

tevevanegypupu 2014.01.23. 12:11:47

@Tehetetlen Dodó:

Hát csak azért, mert ízlésekről nem lehet vitatkozni. Ha jár keresztény temetőkben, elképesztő sírokat láthat olyan szobormányokkal és megfaragott jelenetekkel..és tulajdonképpen nem az jut az eszébe róla, hogy uramatyám ez rémes, hanem az, hogy mennyire szerethették vagy tisztelhették (vagy úgy csináltak) azokat akik a sírban fekszenek. Elképzelhető, hogy a kormány is úgy gondolta, erről a szoborról majd ez jut az embereknek az eszébe..vagy azt remélték, hogy az azonnal kirobbanó esztétikai vita majd eltereli a figyelmet a mondanivalóról..arrol a szándékról, amivel azt akarták kifejezni, hogy egy háború alatt az emberek mind szenvednek, nincs kivétel. Van aki munkatáborba visznek, van akit munkaszolgálatba, van akiknek azonnal a frontra kell menniük és akik otthon maradtak azokat lebombázzák, éheztetik és az ellenséges hadsereg meggyalázza őket..

Alpharius 2014.01.23. 12:25:34

AZONNALI BOCSÁNATKÉRÉST NÉMETORSZÁGTÓL! Hiszen tudvalevő, hogy a pusztabunkó, fasiszta magyarok szállták meg a Harmadik Birodalmat, Hitlert a nácinyilas horti kényszerített, hogy belépjen a második világháborúba, mert azt akarta, hogy csatolja vissza a teljesen jogosan, és igazságosan elvett területeket! Úgyhogy az árvalányhajas, bőgatyás magyar kormány azonnal kérjen bocsánatot a németektől, és a ZSIDÓKTÓL!

vizipipa 2014.01.23. 12:30:04

@Steve the Great:

Köszönöm a segítő szándékot. Bár én úgy hallottam, hogy azon a tájon ami most Németország, több tucat hercegségecske volt az idők során, nevezték őket választófejedelemségeknek is, valami német-római császárság kapcsán. Nekik mind ez a sasuk volt?

Azt pedig hogy a szvasztikát mások is használták, arra mutattam példát. Persze tudok még ilyet keresni, mert van orosz és amcsi is, a dán, kanadai, brit, stb. mellett.
Persze nem pártlogó volt, hanem cég, egyesületi, stb..

Urfang 2014.01.23. 12:30:16

Még nem lenne késő visszalépni a fidesznek, látva azt, hogy még az ő táborában sem csúszik le mindenkinek a torkán ez a fajta hamisított történelem.

44-ben azért túl voltunk már egy pár Hitler-paktumon, túl voltunk Szerbia megszállásán, túl voltunk a Szovjetunió megtámadásán, túl voltunk néhány zsidótörvényen.

A legnagyobb vesztes maga Gábriel arkangyal, akit a szobrász vésője kényszerít rá, hogy ide álljál haver, fedd el a hófehér tógáddal azt amiért mi nem akarjuk vállalni a felelősséget.

Kandeláber 2014.01.23. 12:32:20

Bezzeg a Vaskefe a Ligetben, az az igazi!
Plusz az időkerék...
@F. A. Hayek: Bennem is felmerült hogy a felépülése után kórusban fikázták a Nemzetit, aztán Alföldi alatt hirtelen megszépült nekik az épület...

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 12:39:01

@Holger Hartland: az emlékmű kapcsán is látszik, hogy nagy zavar van a fejekben, amint bal-jobb törésvonalak mentén megy a diskurzus. Csak egy példa. A ballibek egy része azt állítja, hogy az emlékmű szélsőjobbos emlékhellyé fog válni. De kérdem én. Hogyan válhat szélsőjobbos emlékművé ez a cucc, ha az a széljobbos logika szerint egyenes megtagadása lesz a második világháborús német-magyar fegyverbarátságnak.

@jose maria padilla: én is aggódva látom naponta. És én csípem ezt az épületet, de a színeit láthatóan rettenetesen eltrafálják. A rohamtempóból adódó esetleges időzített bombák pedig még okozhatnak meglepetéseket.

@bbjnick: a tervdokumentációból egyértelműen az derül ki, hogy Gábriel Magyarországot szimbolizálja.

docs.google.com/file/d/0B4gcb6t1VP3eRHU2U0dRWFgzQTQ/edit?pli=1

@Tehetetlen Dodó: az emlékműszobrászat és a politika rendszerektől és kormányzatoktól függetlenül kéz a kézben jár. Éppen ezért e kettő nehezen választható el egymástól, mint ahogyan arra a posztban is utaltam.

@P.Guszti: "Miután Budapest szégyenfoltja lett a Gyurcsány-Demszky rezsim által emelt, a legnevesebb műítészek ízlésének megfelelő, minden pályázatot megnyert 56-os emlékmű"

Kik azok a "legnevesebb műítészek" és melyek azok a bizonyos pályázatok? Kérek szépen linkeket. Megjegyzem, annak az emlékműállításnak a históriája sem volt egy lovagregény, amire nem válasz az, hogy akkor tessék, most nyomjuk le ezt az emberek torkán.

Alpharius 2014.01.23. 12:40:10

Esztétikailag tökéletes a szobor, csak a fasiszta kormány hazudozik arról, hogy miért is készült! SZABOTÁZS!
Az igazi értelmezése az, hogy a barbár ázsiai horda magyarokat reprezentáló nyilasjelkép, dülledt szemű mesebeli tojószárnyas turulállat a nácizmusával széttépi a felvilágosult, európai, meg emberi értékeket (bár ezeket jobb lett volna nem egy keresztény förmedvénnyel megjeleníteni!!!)!

Steve the Great 2014.01.23. 12:46:54

@vizipipa: Ezért mondom, hogy ami a helyén volt. Ugyan a Wikipedia nem bombabiztos forrás, de most talán elég lesz: "A német sas első heraldikai ábrázolása Barbarossa Frigyes idejéből maradt ránk, az 1172 és 1190-es évek közötti időszakból."

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 12:47:59

@maretz:
"tökéletesen beleillik a szabadsági téri groteszk kompozícióba, amerikai nagykövetségestül, szovjet "felszabadítási" emlékművestül, nemzeti bankostul, "

A Nemzeti Bankot hagyjuk ki, az szerencsere mar a Nemzeti Letharc Bankjava valt. Nagyon ideje volt.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2012/10/a-nemzeti-letharc-bankja.html

Tehetetlen Dodó 2014.01.23. 12:48:11

@tevevanegypupu: Ja, nem pont erre gondoltam, hanem arra, hogy miért kellett a cikkben ilyen seggnyalásokat megejteni, hogy "elfogadhatatlan módon relativizáló monumentum", például.

Geo_ 2014.01.23. 12:49:55

@Doomhammer:
Az alaptörvényezőket is figyelmeztetted az alkotmányos kötelezettségeikre?

Geo_ 2014.01.23. 12:52:27

"rosszabb esetben egy szoborparkban fog az ostobaság mementójaként tovább szolgálni"
Nem-e lehetne- mingyá' oda-e építeni-e?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 12:55:30

egyébként, maguk értik, hogy mit ír a német követ? van annak értelme?
amúgy meg majd sűrűn jár oda koszorúzni valamelyik utódja, mikor rohadtalma segélyekkel csillapítjuk az addigra már törökajkúvá vált nyomornémetországot.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 13:00:22

@Geo_:
Mar hogy akik az Alaptorvenyt megszavaztak? Ok teljes mertekben a vonatkozo torvenyek es nemzeti hagyomanyaink alapjan jartak el. Azert hivjak Alaptorvenynek a produktumot, hiszen alkotmanyunk mar van.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.nl/2010/12/tarsadalom-es-kasztjai.html

Urfang 2014.01.23. 13:16:20

@Doomhammer:
Teljes mértékben a nemzeti hagyományok alapján jártak el. A fideszmutyikos Kálomista Gábor például 6.5 millióért készített egy 40 másodperces snittet arról, hogy Schmitt Pali aláírja a zalaptörvényt.

index.hu/kultur/media/2014/01/23/schmitt_pal_hatmillioert_irt_ala/

Ja, és még az szerződés is érvénytelen, amivel bekasszírozta a 6.5 millát a 40 másodpercért.

tevevanegypupu 2014.01.23. 13:20:11

@Doomhammer:

Ja, hogy ellenzik? Az nem érdekel..nyugodt lélekkel tiltakozzanak, petíciózzanak és minden, esetleg talán lehetne szervezni valami cohnbenditest is.

Alfőmérnök 2014.01.23. 13:29:11

Mindenki (az összes történész, beleértve Ungváryt is) kussoljon, aki nem követelte a szovjet emlékmű lebontását!

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2014.01.23. 13:38:07

@tevevanegypupu:
" Az nem érdekel..nyugodt lélekkel tiltakozzanak, petíciózzanak és minden"

Maga nagyon liberalis. Elobb peticioznak, aztan jon a rendbontas, mint Kijevben. Most kell lecsapni rajuk, amig meg nem szervezodtek meg.

Alfőmérnök 2014.01.23. 13:42:56

"a jelenlegi ciklusban a honi baloldal önerőből egyetlen százalékot nem bírt lefaragni a kormányzat népszerűségéből, addig most mindehhez önként és dalolva nyújt segítő jobbot az MSZMP-s kultúrvilágon szocializálódott, majd a kilencvenes évek chartás mozgalmán gellert kapott, végül jobbfélen landoló Kerényi Imre"

Kerényi egy elmebeteg, de gondolod, hogy miatta csökken a kormányzat népszerűsége?
Hát kétlem. A Fidesz-szavazók többsége annyira suttyó kulturálisan, hogy simán beszopják a Kerényi-félék ámokfutásait.
Amit viszont már nem szopnak be (és igazuk van) az a Hoffmann nevű hülye picsa ténykedése, vagy a földmutyi, a nemzeti dohányboltok és még sorolhatnám.

Bloodscalp 2014.01.23. 13:47:07

Nem csodálkozom majd ha leöntögetik naracsfestékkel, és meg is fogja érdemelni a szoborka.

Borbás Barna 2014.01.23. 13:49:24

Jó, hogy ezt megírtad.

capacete 2014.01.23. 13:53:03

@Kandeláber: Azért nem ártana forrást is idézned, olyanokat, akiknek egy igazgatóváltástól hirtelen megszépült az a minősíthetetlen giccsparádé...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 13:54:44

cseh tamás komcsi hatalmi családból jön, vagy csak megtévesztett vol t (mondjuk így finoman), hogy orbánistának vallotta magát?
Szerintem utóbbi, de nem ismerem a szüleit.

Cseh Tamás végakaratának megfelelően, politikamentes gyász-szertartása volt a temetésén.
ez jelenhet amúgy valamit amit a fideszes újságírók nem akarnak elmondani?

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 13:59:30

@Tehetetlen Dodó: ebben a kijelentésben mi a seggnyalás? Kérdezem ezt a leendő emlékmű koncepciójának az ismeretében.

Alfőmérnök 2014.01.23. 14:02:34

@Holger Hartland: Van némi diszkrét bája, mikor maga próbál különbséget tenni okosság és nem okosság között.

Alfőmérnök 2014.01.23. 14:03:28

@tauglich: Talán azt hitte Dodó úr, hogy holo-relativizálásra célzol. Pedig, ha jól értem, nem.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:05:08

@tauglich: Ki az a korlátozott, aki szerint szélsőjobbos emlékhely lesz belőle? (Már ha a szélsőjobbost valóban a becsületnapjásokra érti az illető, és nem érti bele pl. a Fidesz jobboldalát.) Úgy látszik, nem olvasok elég balsajtót. :) Inkább olyan (szvsz jogos) ellenvetésekkel találkoztam, hogy az emlékművel az a baj, hogy azt üzeni: 1944.03.19. előtt azért nagyjából rendben voltak a dolgok.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 14:05:24

@Alfőmérnök: most már el tudom képzelni, ha nem is jelentős mértékben. Kampányidőszakban sok minden elképzelhető, főleg egy olyan emlékmű kapcsán, amelyet semmilyen igény nem hívott életre. Még a jobboldali közvéleményben sem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 14:09:34

@jose maria padilla:

"egyébként, maguk értik, hogy mit ír a német követ? van annak értelme?" --- írod.

Hát ez az!:-D

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 14:11:49

@Holger Hartland: például a szoci Pásztor Tibor, legalábbis itt erre hivatkozik a kis Földes:

index.hu/belfold/2014/01/22/orban_es_rogan_egyutt_vedik_a_nemet_megszallasi_emlekmuvet/

Mondjuk máshol is olvastam, ha beugrik hol, akkor linkelem.

@Alfőmérnök: persze hogy nem. A megszállás eseményének és történéseinek relativizálására gondoltam.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 14:14:57

@tauglich:

Elolvastam a tervdokumentációt, de az ugyanazt mondja, amit én:-)

Gábriel arkangyal az isteni alapítású apostoli magyar királyságot, míg a birodalmi sas az angyalra támadó agresszív, militáns birodalmat szimbolizálja. Ez (szerintem) egy hiteles és koherens vízió a történtekről. Szerinted nem?:-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:16:12

Schulhof Izsák és a megsiratott megszállók:

"...az erősödő orosz kapcsolattal Magyarország mozgási szabadsága ismét növekedni fog. Ez persze nem tetszik mindenkinek, de hát Schulhof Izsák is elsiratta a Budáról kivert török megszállókat, mert neki momentán velük volt jobb."

Bencsik András, Demokrata
mandiner.hu/cikk/20140123_bencsik_andras_amerikahoz_kepest_oroszorszag_a_tolerancia_hazaja

Kontra:

"Az ostromló keresztény sereg 1686. szeptember 2-án sikeres rohammal bevette a Török Birodalom kulcsfontosságú végvárát, Budát. Az ostrom hosszú volt, és igen sok áldozatot követelt. A gyõztes hadvezérek három nap szabad rablást engedélyeztek katonáiknak, akik éltek is a lehetõséggel: kardélre hányták, kifosztották, és rabságba hurcolták a város teljes lakosságát, katonákat és polgárokat, férfiakat, nõket és gyerekeket, muzulmánokat és zsidókat egyaránt. Ennek az eseménynek tanúja volt Schulhof Izsák, még csak nem is a legyõzöttek (ezalatt a katonákat értem), hanem az áldozatok oldaláról. Feleségét a fosztogatás során ölték meg, hétéves fiát elragadták mellõle, és késõbb fogságban halt meg, õ maga pedig sok viszontagság után, halálos veszélyek közül megmenekült. Azért neveztem tanúnak, mert leírta az élményeit."

Dr. Végh András (Budapesti Történeti Múzeum) az Evangélikus Élet c. lapnak írt olvasói levélben
www.evelet.hu/archivum/2005/10/113

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 14:17:30

@Holger Hartland: Aki azért akasztaná fel, mert Szakály nem követte a történelmi igazság kizárólagos birtokában lévő Párt irányvonalát, s mert ez szigorúan és következetesen megtorlandó, az virtigli forradalmár.
(Valaki fel akarja akasztani Szakályt? A lemondás nálunk egyelőre nem oszmán módra történik. Ellenben a "ballibbérenc áruló" címke felragasztása bizony polgári halál.)

A hosszú posztok, alapos gondolkodás és sok-sok idő szükségességét illetően megint csak egyetértünk. De saját magunk értékelésekor, önvizsgálat során szerintem fölösleges másra sandítani/mutogatni, legyenek azok akár románok, akár franciák, akár mások.

@maretz: Maga nem tud olvasni/nem érti, mit írtam. Doomhammert figyelmeztettem, hogy ha az abszurd tényállását komolyan gondolja, úgy ő maga is bűncselekményt követ el a feljelentés elmulasztásával.

Hogy miért tulajdonítja nekem azt, amit én nem állítottam és nem is támogattam, arra vagy lesz szíves elfogadható magyarázatot adni, vagy bocsánatot kér.

Kandeláber 2014.01.23. 14:18:16

@capacete: Átvitt értelemben.
Alföldi regnálása idején leálltak a fikázással, és kikiáltották a kultúra fellegvárának.
Ahogyan az Új Színházat "nyilas színháznak".
Aztán amikor kiderült, hogy Alföldi nem lesz élethosszig igazgató, már nem törődnek vele.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:19:10

@tauglich: Pásztor ott sok minden mást is mondott, és csak a végén említette ezt a kegyhely-dolgot, valószínűleg jóval tágabban értve a szélsőjobb fogalmát, mint ahogy mi értjük.

capacete 2014.01.23. 14:21:23

Szerinted az épülettel kapcsolatos esztétikai aggályok megfeleltethetők a rendezéssel kapcsolatos kritikáknak? (Hadd adjak egy tippet: ocsmány épületben is lehet jó színházat csinálni, és vice versa...)

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 14:21:34

@Holger Hartland: Szerintem a magyar széljobb nem (sem) egységes. A fegyverbarátozó németpárti, a háború után leginkább emigráns nyilasokon keresztül a jelenbe érkező széljobb, illetve az idehaza maradt, szocialista-kommunista beütésű, népibb széljobb ebben a kérdésben pl. egyértelműen ellentétes véleményűnek tűnnek.

Mondjuk nagy ügyet nem csinálnak belőle, van közös ellenség.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 14:21:47

@tevevanegypupu:

A mű esztétikai minősége más káposzta, azon lehet vitatkozni. De az, úgy látom, senkit sem érdekel. A szimbolikát támadják, ami azonban, szerintem, támadhatatlan.

P.Guszti 2014.01.23. 14:21:53

@tauglich:
Az 56-os emlékműnek csúfolt borzalom körül minden tökéletesen zajlott le: volt pályázat, zsűri, közbeszerzés, stb.

Az 56-os emlékmű bírálóbizottságának tagjai:
Boros Géza, művészettörténész
(A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának javaslata.)
Dr. Hans Belting igazgató, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften
(A Budapest Galéria javaslata.)
Csíkvári Péter szobrászművész
(A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének javaslata.)
Dr. Fabényi Júlia művészettörténész, a Műcsarnok akkori főigazgatója
Ferencz István DLA építész
(A Magyar Építőművészek Szövetsége javaslata.)
Prof. Hans Hollein, építész, designer, Universität für angewandte Kunst
(A Budapest Galéria javaslata.)
Dr. Körösényi Tamás, docens, szobrász
Magyar Képzőművészeti Egyetem
(A Magyar Képzőművészeti Egyetem javaslata.)
Lázár Antal DLA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar dékánja
(A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem javaslata.)
Schiffer János, főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
(A Főpolgármesteri Hivatal javaslata.)
Szöllőssy Enikő, szobrász
(A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének javaslata.)
Zsigmond Attila, Budapest Galéria, igazgató
Forrás: www.19562006.hu/kalendarium/index.php?id=16

capacete 2014.01.23. 14:23:38

@Holger Hartland: Ez elkerülte a figyelmemet, de mondjuk egy Bencsik-kaliberű gazembertől más nem is várható. Schulhof Izsák persze hitsorsosainak (köztük nők és gyerekek) lemészárlását és rabszolgasorba vetését írta meg, de persze ez egyenlő a törökök visszasírásával...

Kandeláber 2014.01.23. 14:24:50

@Holger Hartland: Igen, jobb volt neki velük.
Mivel ő és a hitsorsosai szimbiózisban éltek a török megszállókkal.
Le is mészárolták őket az utolsó szálig az ostrom után.
Legalábbis ezt olvastam ifj. Horváth János: Buda visszafoglalása c. könyvében, ergo a Szent Liga seregei antiszemiták voltak?
Tehát Buda visszafoglalása a holokauszt előfutára volt, és mint ilyen, azonnali emlékművet igényel!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:26:15

@Counter: Akasztás csak úgy javasoltatott, hogy utána letagadható legyen. S persze csak annyira kell komolyan venni, mint azt, hogy Bayer Zsolt Orgoványnál be akarja ásni a földbe a zsidókat. :)

Másokra nem "sandítunk", hanem azért érdemes néznünk őket is, hogy világos legyen: a "saját" (?) történelem hazug megszépítése nem hungarikum, hanem humanikum.

Alfőmérnök 2014.01.23. 14:28:23

@tauglich: Csak mert a tiltakozó történészek álláspontja ez.
hvg.hu/itthon/20140122_26_tortenesz_tiltakozik_a_Szabadsag_teri

Ami szvsz nettó rágalmazás.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:31:10

@Counter: Ha a szoci-komcsi népi jobbot is széljobbnak vesszük, akkor Pásztornak igaza volt.

@capacete: És ha egyenlő? Egyrészt elvesztette a családját, másrészt nem valami értelmes dolog 19-20. századi nemzet- és identitásfogalmakat visszavetíteni a 17.-be.

Kandeláber 2014.01.23. 14:37:31

@P.Guszti: Mert ugye a Vaskefe mondanivalóját mi bőgatyások nem érthetjük meg.
És az Időkerékét sem.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 14:39:04

@Holger Hartland: A ballibbérencezést maga komolyan veszi? És komolyan vette volna egy kistarcsai internálást? Nem a csőcseléken múlik az elmaradásuk.

Természetesen a szobor mögött álló motiváció érthető. A tiltakozók okosabbjának ez össze is jött: értik, hogy _miért_ olyan a szobor, amilyen – de attól, hogy valamit ért az ember, még nem feltétlen helyesli.

Mit akar ezzel mondani?

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 14:39:58

@bbjnick: hogy az eredeti felvetésedre visszatérjek. A dolog már azon a teljes posztmodern szellemi katyvaszon elbukik, hogy Gábriel soha, semmilyen ábrázoláson, sem hitvilágunkban, sem történelmi hagyományainkban, sem legendáinkban, de még népmeséinkben sem testesítette meg soha Magyarországot, a Magyar Királyságot és a magyarokat, valamint a hungarus tudatú kárpát-medencei lakosságot.
De lásd még a doc fájl 18-19. oldalait, például ezt a szöveget, amit ugyncsak hivatkozási alapnak vettem: "Két kultúra jelenik meg: az egyik, mely úgy gondolja, hogy erősebb (de mindenképpen agresszívebb) fölétornyosul (teszi ezt egy építészeti környezettel a timpanonnal) rátelepszik és lecsap a másik szelídebb, lágyabb vonalú alakra, Magyarországot képviselő, megtestesítő Gábriel arkangyal figurájára, aki a kultúrtörténetben, vallástörténetben Isten embere, Isten ereje az Isteni erő."

@Holger Hartland: mondjuk ez valószínű.

@P.Guszti: kösz! Ez is csak azt mutatja, hogy a másik oldal jobban ügyel a látszatra. Mondjuk ez akkor sem indok a mostani akcióra.

capacete 2014.01.23. 14:42:12

@Holger Hartland: Van benne valami, na meg nehéz valakitől elvárni, hogy azokat éltesse, akik lemészárolták a családját.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 14:42:12

@Counter: Egyiket sem veszem komolyan. Mit akarok mondani - mivel?

Geo_ 2014.01.23. 14:43:57

Igazán izgalmas a poszt - arra bizonyíték, hogy bizonyos alapértékekről nem ideológiák s főleg nem pártszimpátiák alapján kellene beszélni.

Én azt megértem, ha valaki nem szereti a bal-libeket, s nem zárom ki, hogy a Fidesz környékén vannak valódi konzervatívok is - de az egész szobor-ügy jól mutatja az orbáni hatalom lényegét: konzervatív politika csak Orbán nélkül, Orbán ellenében valósítható meg.

capacete 2014.01.23. 14:44:34

@Kandeláber: Hát ha a szimbiózis neked az, hogy megtűrték őket adó és munkaszolgálat ellenében egy kijelölt helyen a várban, akkor valóban így volt. Persze ennyi erővel ez minden helyre igaz volt, ahol zsidó közösségek voltak. Más kérdés, hogy nem harcoltak a törökök oldalán.

Kandeláber 2014.01.23. 14:49:37

@capacete: Nocsak.
"A törökök győzelme után a feldarabolt Magyarország különböző részein különböző sors jutott a zsidó lakosságnak. A török hódoltság területén akik megfizették az adót, függetlenül nemzeti hovatartozásuktól nyugodtan élhettek. 1541-ben, más, törökök által korábban megszállt vidékekről (Belgrádból, Isztambulból, Bulgáriából, Szíriából) származó szefárd zsidók társaságában visszatértek. A visszatelepülést héber betűkkel megörökítették a zsinagóga alapkövén. Budára való visszatelepedésük után hamarosan felvirágzott a régi zsidónegyed. Az 1547. évi török összeírás szerint a Várban 238 keresztény, 75 zsidó és 60 kopt család lakott. Az összeírás a zsidókhoz hozzá számít még 28 „vendég” családot. Ezek a zsidó vendégek 1541 és 1547 között települtek be Törökországból. Vendég-státuszukból következtethetünk arra, hogy nem azokhoz tartoztak, kiknek elődei korábban Budán éltek , hanem azoknak a szír-szefárd zsidóknak ivadékai, akiket I. Szulejmán szultán birodalma, mint spanyolországi menekülteket fogadott be.

A 17. század közepén a török kori Buda zsidóságát az egyik legjelentősebb európai zsidó közösségként tartották számon. Neves tudósok, rabbik és kabbalisták, héber és jiddis nyelvű írók és költők éltek és tevékenykedtek. Ilyenek voltak Efrájim Kohén rabbi, a budai jesiva vezetője, Cvi Askenázi (a későbbi híres amsterdami szefárd főrabbi) és Schulhof Izsák, aki héber nyelvű krónikájában (Megilat Ofen, azaz „Budai krónika”) megörökítette a helyi zsidó közösség életét és tragédiáját. 1598-ban Buda ostromakor, mint a városnak többnyire Törökországból való lakosai, a zsidók is részt vettek a török oldalán a keresztény seregek visszaszorításában."
Figyelj, itt egy kicsit mást írnak.
Nix munkaszolgálat. Harc viszont igen.
Komolytalan vagy.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 14:49:46

@Holger Hartland: Maga minek veszi a szoci-komcsi népi jobbot? Hagyományosan szélsőjobboldalon találnak maguknak pártot, de borzasztó nehéz volna megtalálni bennük a napi betevő Kuehnelt-Leddihnt.

Abba bele se gondolok, hogy Kuehnelt-Leddihn mit kezdett volna velük. Legalábbis pallosjog nélkül.

@Kandeláber: Nem igazán látom, hogy mi köze egymáshoz a Vaskefének és az időkeréknek. Az egyik egy tisztességgel előkészített és felállított, jó emlékmű, a másik egy kacskaringósan kivitelezett komoly lehúzás és humbug.
De valami célod biztos van azzal, hogy kizárólag együtt tudod emlegetni őket. Csak nem az, hogy az egyik mocskát rákend a másikra...?

capacete 2014.01.23. 14:51:54

@Kandeláber: Te wikipédiát idézel és engem hívsz komolytalannak? Irónia rulez...

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 14:55:33

inkább várady bélának állítanának egy bronzcipőt!

Kandeláber 2014.01.23. 14:55:55

@capacete: És most jól figyelj. Forrás: www.zsido.hu
" A törökök 1683-i sikertelen bécsi hadjárata után a szövetségesek Buda várát 1684-ben, majd 1686-ban újra megostromolták. A második ostrom sikeresnek bizonyult, Buda vára a szövetségesek kezébe került, az ott élt jelentős zsidó közösséget kirabolták, s 1686. szeptember 2-án és 3-án majdnem teljesen elpusztították Mindkét ostrom idején a zsidók is részt vettek a vár védelmében."
Szóval miről is beszélsz, kis hazug?
Fegyverrel harcoltak a Buda várát felszabadító keresztény seregek ellen.
@Counter: Mint tudjuk, ízlések és pofonok...
Ha neked tetszik a vaskefe, lelked rajta.

capacete 2014.01.23. 14:56:03

@Kandeláber: Nézzük mit írnak a történészek:

Szakály Ferenc: Buda visszafoglalásának emlékezete
"Jakab zsidó kihallgatásának jegyzőkönyve": "Miből áll a zsidók rendes és különleges adója?: Az ostrom idején, a szombat kivételével a zsidóknak vizet, fát, köveket, lőszert kellett szállítaniuk és egyéb munkát végezniük."

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 14:56:13

@Holger Hartland: Bocsánat, kicsit érthetetlenre kurtítottam a kommentemet.

Tehát azzal mit akar mondani, hogy az önáltatás humanikum.
Meg lehet érteni, hogy ez motiválta a mesterségbeli képességeinek határait igen gyorsan elérő szobrászt is, meg a megrendelőt is. És akkor mi van? Az önáltatás emberi dolog, mint ahogy a többi szellemi-morális igénytelenség, hanyagság is – tehát...?

capacete 2014.01.23. 14:58:25

@Kandeláber: Igen, ez egy elterjedt tévhit, műveletlenkém. Szerepel többek között Büchler Sándor, Grünvald Fülöp és Raj Tamás könyveiben is. (Azok olyan nyomtatott izék, amiken betű van.)

Tehetetlen Dodó 2014.01.23. 14:59:20

@tauglich: Nagyon emlékeztet a tegnapi botrányos közgyűlési esetre, szinte szóról szóra tükrözi bizonyos tiltakozók frazeológiáját. Nem mondom meg, kikét, nem hiányzik nekem, hogy értem jöjjön valami náczivadász egylet néhány buzgó munkatársa.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.23. 14:59:43

@capacete:
lol
azért a jakabzsidónál a wvikipédia is hitelesebb

Kandeláber 2014.01.23. 15:01:55

@capacete: A másodikat olvastad?
Mint mondtam a forrás: www.zsido.hu.
"A magyar zsidóság története" cím alatt.
Nyilván antiszemiták írták. Egyébként a wiki szóról-szóra átvett innen egy pár mondatot.
És még egy bekezdés ugyanonnan:
"A török hódoltság korában a magyarországi zsidóság, néhány nagyváros kivételével, főként falvakban, a főurak védelme alatt élt. Itt vám-, kocsma- és földbérlőként, kereskedőként, vagy házalóként tevékenykedtek. A német városi polgárság (az iparosok és kereskedők) erős konkurenciát látott bennük, ezért igyekeztek távol tartani őket a piactól. A Felvidéken (a mai Szlovákia területén), Nagyszombatban, Bazinban és másutt zsidóellenes támadások is előfordultak. Így a török megszállás alatt a zsidó lakosság szabadabban, jobban élt, mint a királyi Magyarország területén. Ugyanakkor Erdélyben a reformáció, a Biblia olvasása nyomán toleráns, zsidóbarát megnyilvánulásokra került sor, nem történtek pogromok. Péchi Simon volt erdélyi kancellár saját birtokán, a székely lakta Bözödújfaluban és környékén, megindította a szombatos mozgalmat, amely a bibliai zsidó vallás gyakorlatára szólította fel a keresztény híveket. Péchi lefordította magyarra a zsidó imakönyvet és a Zsoltárokat. (Az erdélyi szombatosok később, a zsidóság emancipációja után áttértek a zsidó vallásra, és még a holocaust üldöztetését és a halált is vállalták hitükért.)"
Rulez, mi? :D
Ja, jobban és szabadabban éltek a törökök alatt...

Urfang 2014.01.23. 15:05:31

Nemrég linkeltem be, hogy a fideszmutyikos Kálomista Gábor 6.5 milliót szakított egy 40 másodperces snittért, amiben SkiccPali aláír, erre most mit találok?

A fideszmutyikos Kálomista Gábor 8 milliót szakított egy 52 másodperces snittért, amiben zúg a harang.
444.hu/2014/01/23/deli-harangszo-8-millio-52-masodpercert/

Azért milyen elképesztően nagy tahóság az, hogy a magyarok többsége kőkemény munka után egy év alatt nem keres 6-8 millát (van aki két év alatt sem), ezek a Kálomista féle szarosszájú nyaloncok meg ilyen félperces snittekért aratják le az ő munkájuk gyümölcsét.

Nagyon nincs ez rendben.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 15:08:19

@Counter: az 1956-os központi emlékmű legfeljebb a magyar viszonyok között tekinthető formailag izgalmas és újszerű dolognak. Ezzel együtt elég didaktikus munka (2006 vasoszlop, az ék 56°-os szöge stb stb). És mivel ezeket az alkotói szándékokat kevesen veszik az emlékművet nézve, hát némi iróniával mondom, hogy nem ártana oda egy szép magyarázó tábla.
Amúgy ha jól rémlik, a németek talán még a plágium vádját is bedobták a berlini, Eisenman-féle emlékmű kapcsán, már ami a dolog konceptuális hasonlóságait illeti.

Kandeláber 2014.01.23. 15:09:09

@capacete: Ja, tévhit.
Te a saját hitsorsosaidnak sem hiszel?
a www.zsido.hu magyar zsidó honlap.
Onnan szedtem a két linket.

Kandeláber 2014.01.23. 15:12:14

@Urfang: Itt meg Kálmán Olgi három és fél percig olvassa a helyreigazítást a hazugságairól.
Kicsit zavarban van.
www.youtube.com/watch?v=1edKwALSbgU

capacete 2014.01.23. 15:16:15

@jose maria padilla: Székely Ferenctől idéztem, aki egy akkori kihallgatási jegyzőkönyvet közölt. Mindegy, forráskritikát, értelmezést (pláne írás-olvasást) nem fogok neten tanítani.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 15:18:20

@Tehetetlen Dodó: máskor azért próbálj meg tökösebben kiállni az egyébként teljesen igaztalan vádjaid mellett.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 15:20:35

@tauglich: Emlékeim szerint a "formailag izgalmas", illetve az "újszerű" kifejezések használatára nem vitt rá a lélek; a "tisztességgel előkészített és felállított, jó emlékmű" kifejezést használtam. A tisztességes előkészítés, azaz a hosszabb idejű tervezés, érintettekkel egyeztetés megtörtént (így és ezért került az angyalkás emlékmű a Műegyetemhez), a tisztességes felállítás vélelmezhetően szintén, mert nem volt nemzetgazdaságilag kiemelve etc.; az emlékmű meg "jó", úgy is mint "nem rossz".
Nem "izgalmas" vagy "újszerű".

(Azt csak pikírtkedve hivatkoznám meg, hogy épp a magyarkonzervatívok szoktak úgy érvelni, hogy az értékítéleteket a magyar viszonyokra figyelemmel kell meghozni.)

Tehetetlen Dodót hadd fordítsam le: maga elkövette azt a hibát, hogy ballib szavakat használt a kifogásolt fordulatban. Ne haverkodjon az ellenséggel, most még szépen szóltak.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 15:25:03

@Counter: A szoci-komcsi-náci népi jobbot szoci-komcsi-náci népi jobbnak veszem. Vehető szélsőjobbnak, de ahogy maga is írta, precízebb, ha differenciálunk.

Az önáltatás humanikum, és nem hungarikum, tehát mind a múltat, mind annak (akár hazug vagy téves, akár igaz) mai leképezését nemzetközi összehasonlításban is érdemes vizsgálni. Jó lenne, ha mindenki kerülné nem csupán a történelem súlyos elferdítését, hanem az akár burkolt, akár nyílt magyarozást, a "bűnös nemzet" koncepciójára tett utalásokat is. Jó lenne, ha "szembenézés" fogalmát gyakran emlegető nyilatkozók tisztáznák, pontosan mire is gondolnak. Továbbá jó lenne, ha mindenki tisztában lenne vele, hogy a szembenézés, bármit is jelentsen, nem két nap alatt fog végbemenni - vö. az emlegetett országok példájával. Nehéz ügy, tipikusan az, ahol lassan haladva tovább lehet érni.

Továbbá van itt egy történész, aki szerintem nem aljasul hazudott, hanem súlyosan tévedett - őt nem felakasztani, feljelenteni vagy lemondatni kellene, hanem kiigazítani a tévedését, ezzel segítve őt is és mindenkit a "veritas" megtalálásában. (Ha meg magával az intézet létrehozásával van baj - és van -, akkor azon az ő lemondatása nem fog segíteni.)

Kandeláber 2014.01.23. 15:28:55

@capacete: Ja, a "tévhitek" a mazsihizs honlapján is fönn vannak.
Nyilván ők is hülyék, egyedül te vagy a birtokában a kizárólagos igazságnak a zsidók helyzetéről a török megszállás és Buda (két) ostroma vonatkozásában.
"A törökök 1683-i sikertelen bécsi hadjárata után a szövetségesek Buda várát 1684-ben, majd 1686-ban újra megostromolták. A második ostrom sikeresnek bizonyult, Buda vára a szövetségesek kezébe került, az ott élt jelentős zsidó közösséget kirabolták, s 1686. szeptember 2-án és 3-án majdnem teljesen elpusztították Mindkét ostrom idején a zsidók is részt vettek a vár védelmében."
"A német városi polgárság (az iparosok és kereskedők) erős konkurenciát látott bennük, ezért igyekeztek távol tartani őket a piactól. A Felvidéken (a mai Szlovákia területén), Nagyszombatban, Bazinban és másutt zsidóellenes támadások is előfordultak. Így a török megszállás alatt a zsidó lakosság szabadabban, jobban élt, mint a királyi Magyarország területén. "
Reklamálj a mazsihisznél, hogy "tévhitek" vannak a honlapjukon, tudóska. :D

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 15:42:59

@Holger Hartland: A széljobbra besorolásuk nem teljesen alaptalan, tekintve hogy tipikusan széljobbnak számító pártra adják a szavazatukat. Igaz, persze, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, de azért ennek a következetes végigvitele nagy mértékben nehezítené a gondolkodást és az eszmecserét, nemde? :-)

Jó lenne, persze. Meg azt is jó lenne tisztázni, hogy bár az önáltatás nem kizárólagosan ránk jellemző és emellett érthető is, mégis, ha észrevesszük, hogy önáltatunk, illik elgondolkodni rajta és visszább venni belőle. Netán abbahagyni, még ha olyan édes is.

Az intézet létrehozottságán mint problémán természetesen segít, ha a frissen odaültetett vezetőjét lemondatják, illetve ha az intézeten rajta marad ez a szégyenfolt. Lehet, hogy nem fog azonnal megszűnni, de a befolyása csökken, a gazdája rájön, hogy nem tudja az eredeti céloknak megfelelően használni, tehát valamilyen mértékben dugába dől.

@Kandeláber: Tehát a Budát védő magyar csapatok kivétel nélkül nácik voltak, akik Magyarország német megszállásának fenntartásában voltak érdekeltek, ugye?
Nehogy kettős mércén kapjanak!

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.23. 15:43:55

@Counter: lehet itten a fingot naphosszat fűrészelni, de a jó (és hozzáteszem: érvényes, nem kortévesztő) emlékmű alapvető ismérvei közé tartozik, hogy formailag izgalmas és újszerű. De ha ettől jobb neked, hát leírom: valóban nem írtad le a "formailag izgalmas", illetve az "újszerű" szavakat.

"Azt csak pikírtkedve hivatkoznám meg, hogy épp a magyarkonzervatívok szoktak úgy érvelni, hogy az értékítéleteket a magyar viszonyokra figyelemmel kell meghozni."

Talán nincs igazam abban, hogy az 56-os emlékmű legfeljebb csak a pocsék hazai viszonyok között tekinthető formailag izgalmas és újszerű dolognak?

/hoznék én külföldi példákról bőséges linkeket hivatkozásként, de most hosszú időre lépnem kell/

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 15:56:37

@tauglich: Szívesen beszélgetek közterületi művészi alkotásokról a nálamnál nagyobb szakértelemmel bíró emberekkel, ezért sorban:
1. Úgy tűnik, nem azonos értelemben használjuk a "jó" kifejezést, ezért módosítok: "nem kimondottan rossz", "nincs vele nagy baj". Ez a timpanonos izé, amiről a poszt szól, például kimondottan rossz.
2. A Vaskefe szerintem nem kortévesztő, bár kérdés, mit tekinthetünk kornak, mekkora spéttől indul a kortévesztés?
3. De, igazad van, a magyar viszonyok között tekinthető újszerűnek és formailag izgalmasnak.
4. Ettől nekem nem jobb, de legalább végre arról volt szó, amit le is írtam ;-)

Kandeláber 2014.01.23. 15:56:46

@Counter: Ez hogy jön ide?
Én senkit sem minősítettem, csupán a capacete nicknevű állításait cáfoltam.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 16:10:19

@Counter: Ne keverje a szofisztikáltságot a szofizmussal. Az előbbivel többet ér el - akár a szélsőjobbról akar gondolkodni, akár az önáltatás ellen felszólalni.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 16:12:56

a posztoló ballibbérenc áruló! ha viktornak kell ez a szobor, akkor kell a nemzetnek is!

nincs apelláta! nincs meghátrálás, nem most - a győzelem kapujában - kell feladni elvtársak! húzzuk ki szépen magunkat, és lássuk be, mindannyiuknak kell egy ilyen szép szobor, mindannyiunk hasznára válik!

ezután a sikeres négy évnyi polgári, nemzeti keresztény, kulákbarát kormányzat után, igenis megérdemel a nemzet egy kis szobrocskát. ahol ledőlhetünk a megfáradt munka után megérdemelten.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 16:16:39

@Holger Hartland: Gondolkodni?! Inkább a tüzérségi koordinátákat kérem.

Tény, hogy a differenciált csoportok különféle közösségei a parlamentbe érve egybecsatornázódnak. Nem csak széljobbon.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 16:20:46

Cseh Tamás emlékére, s mindezt tették egy kezébe adott balkezes gitárral. " - -- alatti link meg nem is működik, ez biztos hogy nem véletlen
egy újabb ócska, üres rágalom csupán, ahol a legfőbb katonánkat próbálja bemocskolni vmi emútnyócéves pecsovics senkiházi.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 16:27:58

@tauglich:

Azért nincs igazad, mert egyetlen szimbólum sem önmagától lesz azzá, hanem attól, hogy egy közösség használni kezdi. Ott van például a turul! Mielőtt a millennium idején tele nem szórták az országot turulszobrokkal, mint szimbólum, soha nem volt használatos a keresztény Magyarországon. Az Árpádok "totemállata" volt, ez köztudott volt, de 1896 előtt senkinek eszébe nem jutott ezzel szimbolizálni a magyarságot. S máig milyen karriert futott be ez a szimbólum! Gábriel arkangyal semmivel sem idegenebb a kultúránktól, mint a turul, így a németmegszállás-szobor által ábrázolt "jelenetben" szerepe egyáltalán nem tűnik erőltetettnek. Fogadjunk, hogy 1896-ban is hatalmas ajvékkórus volt a turul miatt!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 16:30:58

@Counter: Tüzérségi koordinátákat? Odáig tud pisálni? :)P

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 16:32:07

" a megrendelő – jelesül az országos, vagy a helyi politikai elit – semmit sem mer az alkotóra bízni, mert leginkább a köz vélt vagy valós ízlésének és értékítéletének akar elébe menni."

így van! így volt ezzel rogán tóni is, és nem azért cserélte le a rikkancsfiúról a "meghalt krúdy gyula" című újságfeliratot "blikk"-re, mert bármilyen korrupt köze lenne a laphoz, hanem azért, hogy a köz jobban megszeresse a szobrocskát!
kkbk.blog.hu/2012/12/03/rogan_a_jedi

olyan jó megpihenni így a szobrocska árnyékában.
érzi az ember, hoyg tőrödnek vele a politikusok, szinte érzem rogán kezének simogatását a kis pocokképemen

milyen korrupció? ugyan! a mi tónink már a malévot is meg akarta menteni azzal, hogy egy gyakorlott mszp-s felszámolóra írta a kormányrendeletet, pártokon átível a jóakarata.

vantaan 2014.01.23. 16:37:26

@tesz-vesz: Egy szobrot??? .... nem egyet, de százat ezret! Minden utcasarkon vagy minden kilométerkőnél legyen egy szobor!!!! Arkangyalos vagy turulos netán fehérlovas ..... de legyen! s legyen SS katonás amint ép küzd a gaz vörös ellen .... s legyen vöröskatonás amint küzd az SS ellen. ...... s legyen hét vezéres Álmossal, Előddel, Konddal és Khonnal meg Onddal, Tassal, Hubával, Töhötömmel. .... s persze legyen királyos is meg Ferencjóskás és legyen Széchenyis-Kossuthos-Görgeys lehetőleg cserélhető fejűek legyenek. .... s a hófehérkés ki ne maradjon fehérlófasszal és Horthyval ...no és Semjénnel amint ép belovagol Tel-Avivba egy meleg bárba mert lófarkas magyar politikus hasonló adottságú politikus társát keresi (mert már Vonát és Szájert unja vagy mi).

De szobor az legyen!!!!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 16:38:00

@tauglich: fúj de szalonképtelen vagy, látszik a ballibsi farizeusvér!
miért nem inkább Rogán Columbo szobrán dolgozol? elké'ne egy kis méltatás, valamit gyorsan rittyents össze!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.23. 16:44:47

Holger Hartland: A sasok felszállnak

(Komment-szabadvers. Alapanyag: mandiner.hu)

untauglich, a hiszterolib
zugfirkász az uszítókórusban
holoparkot építsen inkább
a ballibsi értelmiségnek

de unom már baszd meg

kár volt felhangokkal fűszerezni
tauglich, te gyáva, semmi ember
neved vállalni nincs gerinced
most mellőzésedért törlesztessz

de unom már baszd meg

műkritikának álcázott seggnyalás
balliberális megmondók véleménye
ettől a szobortól nem lesz drágább a kenyér
fel tudják fogni a lázítók?

de unom már baszd meg

ekkora baromságot már régen olvastam
netán Washington vagy Tel-Aviv mondja meg?
elharapózott verbális hisztéria
a műmagyarázat a dilettánsok műfaja

de unom már baszd meg

Kandeláber 2014.01.23. 16:47:07

Prohászka Ottokár szobrát mikor állítják vissza a Károlyi-kertben?

SontPent 2014.01.23. 17:01:12

Egyetértek a poszttal. Ezt az emlékművet senki nem kérte, és semmi szükség nem volt rá. Az emlékművet pár emberen kívül az egész ország utálni fogja, ezen politikailag csak veszíthet a Fidesz és az egész jobboldal, hiszen (jogosan) Horthy és az akkori magyar vezetés felelősségének elmaszatolását jelenti. Teljesen kontraproduktív.
Ha pedig minden áldozatra emlékezni akarnak, akkor 44 előtt meghaltakra miért nem?
Sokkal jobb lenne egy második világháború minden áldozatának emlékműve, ezzel senkinek nem lehet baja. (persze nem a Szabadság téren).

Mivel Orbán kiállt a emlékműért, attól tartok hogy csakazértis megcsinálják. Csak nehogy a végén állami emléknap legyen március 19.

Nagyon szomorú ez az egész.Sajnos a holokauszt emlékév nem az emlékezésről fog szólni, nem a társadalmi megbékélés irányába visz, hanem ellenkezőleg, csak gerjeszteni fogja az indulatokat és mélyíteni az árkokat az egész magyar társadalomban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 17:11:18

Nohát, innen fúj a szél!

"Huszonhat történész tiltakozik a német megszállás emlékművének nyilvánosságra jutott terve ellen. A tiltakozók a leírásokból úgy tudják, hogy az emlékmű 'minden áldozat emlékére'. készülne. 'Mivel azonban az emlékmű történelemhamisításon alapul, a küldetését nem töltheti be. Azzal, hogy az emlékmű a holokauszt áldozatait és a holokauszt kollaboráns elkövetőit egyetlen áldozatként jeleníti meg, meggyalázza az áldozatok emlékét (...)' 'A magyar holokauszt a magyar hatóságok aktív közreműködésével zajlott le. Az emlékmű azonban a felelősséget kizárólag a németekre és a német hadsereg 'nyilaskeresztes fiókáira' hárítja. A valóságban a nyilasok az 1944 nyarán lezajlott deportálásokban semmilyen szerephez nem jutottak'."

hvg.hu/itthon/20140122_26_tortenesz_tiltakozik_a_Szabadsag_teri

Történészék túltolták a biciklit és az összmagyarságot köpték szembe ezzel a nyilatkozattal. A II. világháború magyar tragédiáját a zsidóság szenvedéseire szűkítik le (s csak azon keresztül hajlandóak szemlélni) és (így) a magyarságot kollektíve bűnösnek minősítik (aminek nincs joga áldozataira emlékeznie). Idáig még Rákosi bandája sem mert elmenni! Amellett, hogy ez a szemlélet abszolút mértékben történelmietlen, történészhez méltatlan, ocsmány nemzetgyalázás és hazaárulás is!

SontPent 2014.01.23. 17:11:46

A másik probléma, hogy nem a két világháború közötti korszak legjobb, legtisztességesebb, minden oldal számára elfogadható politikusokat állítja példaképnek ez a kurzus, hanem vitatható figurákat próbál pozitív színben feltüntetni. Prohászkával, Gömbössel vagy Bárdossyval mi a francot akarunk? Ők sosem lesznek, nem lehetnek pozitív figurák, mindig is ellentmondásos megítélésűek lesznek.

Bethlen és Klebersberg mellett a legitimistákat, és polgári-szabadelvű Rassay Károlyt (vagyis Horthy ellenzékét) kellene felfedeznie magának a mai jobboldalnak és egész nemzet elé pozitív példaként emelni.
A balosoknak meg Peyer Károlyt kellene, kellett volna felfedezni.
Csakhogy őket nem ismeri senki, pláne mai a politikusok, akik nem ismerik a történelmet.
A mai politikai pártok ideológiai előképei egytől egytől megosztó személyiségek: Jászi, Károlyi, Gömbös, Teleki, Horthy. Így marad a hideg polgárháború, aminek a "történész-szakma" belháborúja a része. (Karsai vs. Schmidt Mária-Tőkéczki). Jelenleg azt suggalja az "elit": Jászi Oszkár és Horthy között kell vagy lehet "választani" - ezért nem jutunk előre.

SontPent 2014.01.23. 17:17:37

@bbjnick: Hülye vagy. Akinek nem tetszik a szobor és a koncepció, az rákosista? Remélem nem az volt a cél, hogy megint szembeállítsák az embereket.
Nem értem, egy kampányidőszakban mi a franc szükség van erre.
PR szempontból is teljesen kontraproduktív: nem arról fog szólni a kampány, hogy átadják a felújított Várbazárt, Vigadót, Kossuth teret, hanem az emlékműről, amit senki nem kért és senkinek nem tetszik. A kormány pedig magyarázkodhat. És lehet hogy ezen az ügyön (mint Kövér köteles beszédén) el is bukja a választásokat.

Kandeláber 2014.01.23. 17:24:15

@bbjnick: Kenedi nem is történész, nincs diplomája.
Amúgy fején találtad a szöget, onnan fúj a szél.
Az ő olvasatukban más áldozata nincs a II. Világháborúnak.
Mit nekik a 20 millió orosz, 10 millió német, több százezer magyar.
Ők, csakis ők.A második világháború emberveszteségei Európában

ország katona zsidó civil összesen

Ausztria 230 65 45 340
Belgium 10 30 50 90
Bulgária 10 40 10 60
Csehszlovákia 150 277 220 647
Franciaország 250 80 270 600
Hollandia 12 106 92 210
Jugoszlávia 410 60 1280 1750
Lengyelország 320 2600 3000 5920
Magyarország 160 400 110 670
Nagy-Britannia 320 62 382
Németország 3250 125 3600 6975
Olaszország 330 9 80 419
Románia 310 750 260 1320
Szovjetunió 8600 1000 11000 20600

vantaan 2014.01.23. 17:30:30

@bbjnick: Az összmagyarságot pont Orbán köpi szembe az emlékművel! ....s Szakály alkalmatlan Sándor kinevezésével.
Te kit akarsz kizárni az összmagyarságból?

...és Smidt Mária mióta történész????

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 17:35:03

@Kandeláber:

26 történész! Egy lófaszt! Egy rakás, kibaszott, nyomorult, balfasz idióta! Fel sem fogják, hogy mivel szórakoznak!

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2014.01.23. 17:37:44

@bbjnick: Tehát mivel volt egy pillanat, amikor a turul nem volt nemzeti szimbólum, de aztán az lett, ezért nem zárható ki, hogy az arkangyal is az legyen, tehát csak kísérletezzünk bátran, találjunk ki ország- és nemzetszimbólumokat?

De ha egyszer egy emlékművön Magyarország szimbóluma egy zsíroskenyér lesz, akkor is ezt fogja gondolni, hogy hát lehet, hogy ez is a turulhoz hasonló karriert fut majd be, tehát nagyon is jó az ötlet?

Írt maga valaha is olyan kommentet, amelyben az állt, amit gondolt? Mert olyan hülyének mégse gondolnám magát, mint amilyennek mutatkozik – akkor viszont azt kell mondjam, nem bontja ki az igazság minden szeletét.

@SontPent: Kellemesen épelméjű vélemény. De, gondolom, az megvan, hogy a kormányzás eddigi logikája szerint a meghátrálás a gyengeség jele, a gyengeség pedig tilos. Úgyhogy ezzel a csodával meg lesz ajándékozva a nemzet, ajándéknak pedig örülni kell.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 17:45:18

@SontPent:

"Hülye vagy. Akinek nem tetszik a szobor és a koncepció, az rákosista?" --- írod.

Te vagy a hülye! Olvasd el a nyilatkozatot! Addig osztották ezek a seggarcok az észt, amíg sikerült beleszállniuk a magyarság gyomorszájába. Pedig ahhoz nem kell nagy tudomány, hogy az ember belássa, hogy ha olyanokat irkál, hogy "azzal, hogy az emlékmű a holokauszt áldozatait és a holokauszt kollaboráns elkövetőit egyetlen áldozatként jeleníti meg, meggyalázza az áldozatok emlékét", azzal mindenkit, aki nem a "holokauszt áldozata", elkövetnek minősít és megtagadja tőle a jogot, hogy emlékezzen áldozataira. Ha nekik büdös a magyarság, nem vállalható számukra a magyarsággal való azonosulás, akkor, tessék, nyitva a határ!

Kandeláber 2014.01.23. 17:45:41

@bbjnick: Ormostól olvastam jó könyveket, a többitől semmit.

Engem amúgy nem igazán érdekel ez a szobor vagy emlékmű vagy mi, de most már kíváncsi leszek rá.

Kandeláber 2014.01.23. 17:50:29

@bbjnick: Gyakorlatilag a teljes magyarságot kollaboránsnak nyilvánítják, és maguknak vindikálják a jogot hogy ítélkezzenek felettünk.
Ez valahogy nem jön be nálam.

zobod 2014.01.23. 17:51:22

@bbjnick: valószínű ott megy félre a dolog, hogy a kormány a német megszállás magyar áldozatainak emlékművét állíttatja fel, nem egy kizárólag holokauszt emlékművet. A zsidó szervezetek pedig inkább arra számítottak, hogy ez holokauszt emlékmű lesz. Ezeket a dolgokat jó lett volna előre egyeztetni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 17:55:03

@Kandeláber:

Miért, lehet máshogyan értelmezni ezt a nyilatkozatot? Hogyan?:-(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 17:56:24

@zobod:

A II. világháborúnak csak zsidó áldozatai voltak?

Kandeláber 2014.01.23. 18:03:10

@bbjnick: Persze, egyértelmű.
Az én olvasatomban ez az értelme.

Alfőmérnök 2014.01.23. 18:06:13

@bbjnick: Jé, rákattintottál a linkre a kommentemben?

Amúgy én a magyar állam nevében rágalmazásért perelném be a történészeket.

zobod 2014.01.23. 18:08:16

@bbjnick: nem, de nem is erről szól a történet, hanem az emlékműről. Az emlékmű célját illetően pedig alighanem eltérőek az érdekeltek elképzelései, és ez okozza leginkább a feszültséget. Ez szervezési hiba. Gondolom, erre utalhatnak azok a nyilatkozatok, hogy több előkészítés kellett volna.

tevevanegypupu 2014.01.23. 18:09:45

@Doomhammer:

Hát tudja ez az egész vihar egy kanál vízben..műbalhénak értékelnem. A németek megszálltak benünket, nagyon sokan meghaltak, közös erővel a szövetségesek, a néehet és a szovjetek lebombázták, felrobbantották amit lehetett, a lakosság nagy részét kinyuvasztották...szóval szerintem felesleges válogatnim, hogy ez az én halottam ez meg a másiké.Nagyon sokan meghaltak, nagyon sajnálok mindenkit..de könyörgöm hetven éve volt..Ami a probléma az csak az, hogy a zemberek kategorizálnak: szenvedtem, szenvedtek, legjobban szenvedtek..Ami viszont érdekes, hogy itt a mi városunkban a zsinagógában van egy kis emlékoszlop, ahol fel van írva háromszáznyolcvankét zsidó kisgyerek neve, elvitték őket és vagy a táborban vagy útközben meghaltak..De egyetlen más olyan emlékmű nincs, ami a keresztény kisgyerekeknek lett volna állítva, pedig gondolom a háború közöttük sem válogatott. Volt bombázás, volt megszállás, németek és szovjetek..a város lakói nagyon megszenvedték..de úgy tűnik a halottaikat eltemették, megsiratták és az élet ment tovább..emlékmüvek nincsenek, csak sírok..

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:10:48

Szerintem ha valami kurvagáz, az a német holokauszt emlékmű, nem pedig ez.

Persze azért arra lehet mondani, hogy hú b+, mennyi beton.

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:12:04

@tevevanegypupu: Ez szerintem azért születik mert a németek lassan azt hiszik, a holokausztot mi kényszerítettük rájuk.

Már ők náciznak bennünket.

tevevanegypupu 2014.01.23. 18:13:47

Ahogy igy olvassa és hallgatja az ember a történészeket, joggal gondolkodik el, hogy végül is mi is történt a világban amióta ember van.. és kinek is kell elhinni, hogy az történt amit leírt, hogy történt?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:13:48

@Alfőmérnök:

Én nem olvasok hvg-t! Meghagyom az "élvezetet" a többi kommentelőnek, ők úgy is szemlézik, ami érdekes belőle:-)

Egyébként, ami itt huszonéve megy, szükségszerű volt, hogy egyszer ez is bekövetkezzen. A 26 hülye nyíltan szembefordul a magyarsággal, megtagadja tőle a létjogot!

tevevanegypupu 2014.01.23. 18:16:02

@♔batyu♔:

Akik onnét náciznak bennünket nem németek, ők általában balliberális zsidók: nem ugyanaz.

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:16:02

@Alfőmérnök: "történészek". Egy normális társadalomban ezekről még csak nem is hallanánk.

SontPent 2014.01.23. 18:16:44

L Simon az Atv-ben értelmesen nyilatkozott, és megpróbálta menteni ami menthető. De ez az emlékmű, ha ebben a formában felépül, akkor a " 2014-es köteles beszéd" lesz, pláne ha a MAZSIHISZ tényleg bojkottálni fogja az emlékévet. Na abból lesz a nemzetközi botrány. Senki nem kérte, senki nem szereti, a túlélők (egy részét) képviselő szervezetek, tehát az úgymond érintettek nem akarják látni. Megéri? Nem értem, mi a franc értelme van ennek. Erőből le lehet nyomni, de itt koszorúzni Orbánon meg Rogánon kívül senki nem fog.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:17:29

@zobod:

Az emlékmű csak apropó, hogy 26 történész aláírjon egy olyan nyilatkozatot, amiben ilyen mondatok vannak: "azzal, hogy az emlékmű a holokauszt áldozatait és a holokauszt kollaboráns elkövetőit egyetlen áldozatként jeleníti meg, meggyalázza az áldozatok emlékét". Ha nem értenének vele egyet, nyilván, nem írnák alá.

Te hogyan értelmeznéd ezt a mondatot, mint úgy, hogy a magyarságnak nincs joga emlékeznie áldozataira?

Alfőmérnök 2014.01.23. 18:18:08

@tevevanegypupu: Mint már arra többször is felhívtam a figyelmet, a történészet nem tudomány. Esti mese felnőtteknek.
És erkölcsi kérdés, hogy ki hogyan mesél el egy történetet.

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:18:20

@bbjnick: Gratulációm Orbánnak, nagyon szépen, udvariasan , de nagyon határozottam pattintotta le a zsidó fejeseket a témáról.

Most ugye a "történészek", remélem, ezeket is helyreteszi.

Kalmár 2014.01.23. 18:18:55

Gratulálok a berlini emlékmű példájához!

www.mult-kor.hu/cikk.php?id=9725

Fasza....volt min vitázni.
Nektek minden fáj?
Véletlenül sem csinál semmit jól a kormány? Tényleg??

Ha mindenhol fáj, ahová mutatsz akkor lehet, hogy az ujjad van eltörve.

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:19:45

@Alfőmérnök: Nálunk ez mindig is politikai állás volt. Persze mit szóljanak a szlovákok, ott a régész is az.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:20:35

@bbjnick:

Te hogyan értelmeznéd ezt a mondatot, mint úgy=Te hogyan értelmeznéd ezt a mondatot, ha nem úgy

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:21:48

@SontPent:

Nem handabandázni kellene és nem bojkottozni, hanem gondolkozni!

SontPent 2014.01.23. 18:23:07

@bbjnick: A magyar vagy a magyar keresztény középosztály kollektív bűnösnek tartására és vádaskodásra NEM az a jó válasz, hogy meghamisítjuk a történelmet, és /vagy próbáljuk elkenni a felelősséget.
A bűnösök konkrét magyar emberek voltak 44 előtt és 44 után is. Őket kell megnevezni, és sújtsa őket a nemzet megvetése.

Ehelyett mi van? Ungváryék szerint a magyar keresztény úri osztály volt kollektíve bűnös, Tőkéczki szerint meg Horthy rendszer a polgári jogbiztonság és jogállamiság paradicsoma volt, szerinte Horthy középkori lovag erényekkel bírt, Orbán szerint meg a német megszállással mint derült égből villámcsapással kezdődött minden rossz, meg különben is nem voltunk szuverének.

Így hát csak rossz alternatívák vannak, és egymásnak ordibálnak az egyes csoportok, megyünk az egyre durvább ellenségeskedés felé.

♔batyu♔ 2014.01.23. 18:23:34

@SontPent: Tévedésben vagy, mert ez nem holokauszt emlékmű, kihangsúlyozta Orbán is.

Magyarul nem kizárólagos zsidó ügy. Egyébként szép is lennne, ha a "nemzetközi szervezetek" határoznák meg, hogy milyen köztéri szobrokat helyezünk el.

Egyébként Orbánék nem a "nemzetközi szervezetek" miniszterelnöke, hanem a mienk. Mi szavazunk rá, nem ők.

Kandeláber 2014.01.23. 18:27:23

Szerintem addig jó, amíg ezek visítoznak.
Ha elégedetten mosolyognak, akkor már nagy a baj...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:29:15

@♔batyu♔:

Mit mondhat erre Orbán (vagy bárki más)? Max. azt, hogy: ha kikapom bekapjátok?

SontPent 2014.01.23. 18:32:14

@♔batyu♔: Te vagy tévedésben, nem írtam hogy ez holokauszt emlékmű. Az igazság, hogy Orbán beleszeretett ebbe az 1944 március 19.-es dátumba, ezt akarja "bronzba önteni".
A MAZSIHISZ véleménye annyiban érdekes, hogy ez elvileg a zsidó áldozatok emlékére IS készült, viszont ők nem kérnek belőle. Sőt az EMIH sem ért egyet ezzel az emlékművel.

Arról meg nincs tudomásunk, hogy a bombázásban meghalt civilek leszármazottai (mint másik csoportja az áldozatoknak) bárkinél, bárhol s kérte volna ezt emlékművet.

Ha pedig minden áldozat fontos, ha ez a koncepció, akkor emlékezzünk 44 március 19 előtt meghalt zsidó és nem zsidó áldozatokról is.
Egyszóval sehogyan sem védhető, ráadásul ronda, giccses, nagy monstrum, amit ráadásul a nyilvánosság teljes kizárásával, kapkodva döntöttek el. Mostantól akármit csinál a Fidesz, erről fog szólni az emlékév meg nagyrészt a kampány is.

Kandeláber 2014.01.23. 18:36:45

@SontPent: Annak szól erről, aki ezzel foglalkozik.
A nagyszámú szegény embert például feltehetően hidegen hagyja, hogy milyen emlékművet állítanak föl a Szabadság téren, viszont örül minden megtakarított forintnak.
A rezsicsökkentést nem tudja überelni a demokratikus összefosás (copyright Vágó Gábor) ezzel az emlékművezéssel.

Alfőmérnök 2014.01.23. 18:38:31

@♔batyu♔: Konstruktivista régészetnek hívnám amit a szlovákok meg a románok csinálnak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 18:43:23

@SontPent:

Nem kell ezt túlragozni! Van joga az összmagyarságnak, hogy emlékművet állítson áldozatainak vagy nincs? Ha a magyarországi zsidók nem érzik magukat az összmagyarság részének, az az ő dolguk, tudomásul vesszük álláspontjukat. De rajtuk kívül él még Magyarországon vagy kilencmillió magyar!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 18:44:19

@bbjnick: ők lőtték ki smittet is meg semjént! most szakályra vadásznak, megkapták a kilövési engedélyt! még szerencse hogy megvédte magát az öreg az atv-n

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 18:45:19

@bbjnick: amúgy az előbb olvastam ezt a listát, vmi egészen szánalmas hogy mozgosítják csipcsup gumicsont ügyekben a ballibsi történészeket.

SontPent 2014.01.23. 18:49:31

@bbjnick: És az a 9 millió magyar vajon akarta ezt az emlékművet? Ilyet akart? Tetszeni fog a magyarság ez? A magyarság a Szabadság térre akarta ezt a emlékművet? Azon a téren amin lassan már mozdulni sem lehet a sok szobortól meg emlékműtől?
A magyarság jó nagy része a szovjet emlékmű eltávolítását szeretné, de ez lekerült a napirendről, mert a szovjet emlékmű eltávolítása Putyinnak mint "stratégiai partnerünknek" nagyon nem tetszene. Most akkor hogy is állunk a nemzeti szuverenitással?

SontPent 2014.01.23. 18:54:24

@tesz-vesz: Szakály hebegett-habogott, nem védte meg magát, dehogy. Gellért Ádám, mint a téma kutatója, aki sokat publikált ebben a témában már szépen helyretette a dolgokat.

Kalmár 2014.01.23. 18:54:41

@SontPent: Bravó. Légyszíves minden köztéri szobor, pad, kerítés és madáretető ügyében népszavazást tartani.....

SontPent 2014.01.23. 18:56:45

De kérdezem én, mi, jobboldaliak miért nem a legitimista és keresztény Slachta Margitot állítjuk példaképnek a Kamenyec-Podolszkij ügyben is?
E helyett miért Bárdossy és az akkori vezetés felelősségéket akarják maszatolni egyesek?
Mi szükség van olyan meccsekre, amit nem lehet megnyerni, és ami csak a szembenállást és indulatokat gerjeszti, és az egész országnak rossz?

Tehetetlen Dodó 2014.01.23. 18:57:08

@tauglich: Ja, tökibben akarod?
Na, marhára unalmas, hogy ebben az országban lassan egyetlen überelhetetlen mérőszám van a szenvedésre és senki meg ne próbáljon bármi más sérelmet felemlíteni, mert azonnal csökkenti, relativizálja a holokauszt áldozatainak szenvedését.
Az meg külön bájos, hogy most már ott tartunk, hogy az egész vészkorszakhoz a németeknek már szinte semmi köze nem volt, egyedül a rohadt antiszemita gyilkos náci magyaroké a felelősség egyszer s mindenkorra.

Ezért visszataszító egy - egyébként több gondolatában megszívlelendő - műkritikában afféle vörös farokként többször is olvashatni a "relativizálás" unalmas vádjait.

Most megfelel, elég világos?

SontPent 2014.01.23. 18:58:47

@Kalmár: Nem állítottam, hogy népszavazás kell minden esetben, de az lett volna a minimum ha előtte kikérik az érintetteket képviselő szervezetek véleményét.

vantaan 2014.01.23. 19:00:42

@tesz-vesz: .... nagy lófszt védte meg! Szakály egy szar ember.

Most úgy tűnik az egész lemegy Szakály szintjére. Az egész inkább tűnik pár erkölcsileg és szellemileg leépült lószar kivagyiságának mint valós és méltó megemlékezés szándékának.
Sajnálatos a "polgári?" , "keresztény?" , értelmiségi "elit" asszisztál ehhez a hányadékhoz.
S persze a forradalmi tűz fenntartásához szerintem szándékosan az egészet átirányítják egy zsidózó közbeszéddé.

Már már Néro-i attitűdökkel küzdenek a hatalomban lévők .....

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 19:00:52

"az 1944-es német megszállás. Egyáltalán, a német megszállás konkrét eseménye – jelesül az Unternehmen Margarethe – érdemes-e arra, hogy bármilyen, akár konszenzusos olvasatban megvalósuló emlékművet érdemeljen."

én úgy tudom 10 magyar katona halt meg a német megszálláskor, és 50 német. ez a 10 katona mindenképpen szobrot érdemelhetne, mondjuk nem ezt, és mondjuk akkor amikor konjunktúra van, függetlenség

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.23. 19:01:51

@SontPent: ezt mondom én is, nem védte meg, ahogy írtam a másik posztban
gellért helyretette ? hol?
az ismert linken vagy máshol?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:02:24

@SontPent:

Mellébeszélsz, terelsz!

Azt nem tudom, hogy a 9 millió magyar akarja-e ezt az emlékművet (ezt az emlékművet akarja-e) és oda akarja-e, ahová felállítják (majd mindjárt megyek és megkérdezem tőlük:-D), de azt tudom, hogy azt bizonyosan nem akarja, hogy 26 hülye történész deklarálja, hogy nekik (a 9 millió magyarnak) nincs joga megemlékeznie áldozatairól. Mert most, ugye, ez történt?!

SontPent 2014.01.23. 19:03:02

@Tehetetlen Dodó: Tévedsz. Egyik véglet sem jó. Pont ezt magyarázom. Csak sajnos könnyű végletekben gondolkozni. Mert az egyszerű a népnek, nem kell gondolkozni, olvasni, tájékozódni. A Horthy rendszer tömeggyilkos volt - mondja a szélsőbal-szélsőlib. VS. Horthy a legnagyobb magyar volt - ezt mondja a Jobbik. Aki mást mond, az rögtön megkapja a megfelelő jelzőket.

őrkutya2 2014.01.23. 19:04:27

@bbjnick:
te tolod túl a biciklit. Nevezett történészek tényként ennyit mondtak:

"A magyar holokauszt a magyar hatóságok aktív közreműködésével zajlott le.... A valóságban a nyilasok az 1944 nyarán lezajlott deportálásokban semmilyen szerephez nem jutottak'."

Ezt tudtommal senki magyar történész nem vitatja jelenleg, mint tényt. De ezeket úgy általában magyarellenesként értelmezni hülyeség, mivel a fenti tények az akkori magyar állam (államigazgatás) felelősségét húzzák alá, maximum. Az meg nem azonos a magyarsággal v. magyar nemzettel, ne mossuk már össze.

feketeesfeher 2014.01.23. 19:08:30

@zobod:
"a kormány a német megszállás magyar áldozatainak emlékművét állíttatja fel"

Nem sikerült.
És a koncepció is eleve hibás.
Azt meg magyaroszág 90%-a nem fogja érteni, hogy a turul miért támadja Gábriel arkangyalt.

Meg úgy az egész koncepció olyan erőltetett, és olyannyira nem felel meg semminek, amit nemzeti emlékezetnek, vagy esetleg "kívánatos nemzeti emlékezetnek" hívunk, hogy ihaj.

Ennél sokkal kifejezőbb lett volna egy olyan kompozíció, ahol a birodalmi sas álló fallosszal repül rá a combjait engedelmesen széttáró Gábriel arkangyalra.
És a háttérben díszmagyarba öltözött alakok vakargatják a fejüket, hogy hát akkor most mi legyen.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:08:36

@SontPent: @tesz-vesz:

Gellért Ádám hol tette helyre Szakályt?

Linket kérek!:-)

SontPent 2014.01.23. 19:11:59

@bbjnick: Azt kérdezted, van-e joga az összmagyarságnak emlékművet állítani. Erre mondtam, hogy ezt nem az "összmagyarság" állítja fel, hanem kb. 2-3 ember döntötte el, mindenki más megkérdezése nélkül.

czjanos 2014.01.23. 19:15:09

A szobormány tervezett madara sokkal jobban emlékeztet a mai Németország címerállatára, mint a hitleri birodalmi sasra.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:18:43

@SontPent:

A holokauszt emlékműveket sem az összzsidóság állítja fel, hanem néhány ember eldönti... Nincs hozzá joguk?

(Ami pedig az összmagyarság tetszését vagy nemtetszését illeti: ha annyira zavarja őket az az emlékmű, majd leváltják a választásokon azokat, akik állították. Mondjuk, arra a leváltásra, azért, a helyedben nem innék mérget!)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:25:00

@őrkutya2:

Olvasni tudsz? Szövegértés játszik? Akkor értelmezd ezt: "azzal, hogy az emlékmű a holokauszt áldozatait és a holokauszt kollaboráns elkövetőit egyetlen áldozatként jeleníti meg, meggyalázza az áldozatok emlékét".

Hogyan lehetne a német megszállásnak emlékművet állítani úgy, hogy az ne a magyarság egészére vonatkozzon? A 26 hülye ezzel azt mondja ki, hogy a magyarságnak nincs joga megemlékeznie áldozatairól.

SontPent 2014.01.23. 19:31:51

@bbjnick: Még mindig nem érted a lényeget? Az áldozatok nagyobbik részét (magyar zsidókat) képviselő szervezetek határozottan ellenzik az emlékművet. Nemcsak a baloldali MAZSIHISZ, még Kövesék is. A kormányon (Orbánon) kívül senki nem ért egyet ezzel, senki nem kérte. Nem is része az emékév programjának, ez kormányzati magánakció. Ha felépül, a többség utálni fogja vagy közömbös lesz (a nem-zsidók nagy része). Rádásul nemzetközi konfliktusokat gerjeszt, feleslegesen. Most akkor ezek után szerinted bölcs dolog ezt felállítani? Legyen egy 2. világháború minden áldozatainak emlékmű, ezzel mindenki egyet tud érteni (ezt javasolja Köves is).

SontPent 2014.01.23. 19:35:39

A magyar történelmi jogfolytonosság pedig nem 1944 március 19-én, hanem 1946 február 1-én szakadt meg. Ezt kellett volna beleírni a Preambulumba.
Alkotmányjogilag 1944 március 19-én semmi nem történt: a kormányzó a helyén maradt, nem változott sem az ország közjogi rendje, közjogi és hatalmi intézményei, sem az államformája.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:45:00

@SontPent:

A kormány beleszól, hogy a zsidók hány holokauszt emlékművet állítanak fel? Nemhogy nem szól bele, még jelentős közpénzzel támogatja is azok létrehozását. Hogy gondolhatja azt ezek után egy zsidó, hogy ő tiltakozhat egy olyan emlékmű felállítása ellen, amely a német megszállás tragédiájának állít emléket? Etikus lépés volna tiltakozása?

Bell & Sebastian 2014.01.23. 19:45:49

Mitől és kinek lett ez az emlékezetkultúra ápolás hirtelen ennyire fontos mindenkinek, amikor csak arra jó, hogy ki-ki beleképzelje a vélt és valós sérelmeit?

Valójában csak a Fidesznek fontos és senki másnak. Azaz, kell, hogy legyen ebben valami rejtett üzenet (az emlékmű minden hibája ellenére), ami alaposan beletalált a tehénlepény közepébe.

A másik lehetséges magyarázat; az egész csak egy grandiózus terelés (a valós témákról, hogy ne a béna-bal tematizáljon).

Olyan, mint a rohamra hívó harci kürt, szar / máj elválasztó összefeszülés előtt.

Vagy mindkettő, de egyszerre.

Gábriel arkangyalra (azaz Isten erejére) támadó német sas kettőse akkora, többszörös csavar, hogy magyarázatot igényel. Most akkor ki az Isten ereje, akit itt megtámadtak. Tán finom utalás a zsidókra?

Vagy mégis, hogyan gondolták azt, hogy a nem egyértelmű szimbolika -rendszerben eligazodik mondjuk egy szájtáti kínai?

És a horogkereszt hol marad? (Nem merték, mi?) Hiszen nem a mindenekkori össznémetek haragja zúdult a kikre is? Előtte is bratanki, utána is, közben meg nem? Amikor egy oldalon harcoltunk?

Adtak volna rá egy faszkalapot (német rohamsisak), akkor érthető. Szóval, zavaros az egész, a háttérben oszlopokon nyugvó istenszeme -tümpanonhoz fohászkodó istenereje -Gábriel meg maga a teljes képzavar. Hacsak nem pont az tarcsa a fekete madárt.

Ennyit a műkritikáról.
Amit még (ezen felül) belemagyaráznak ebbe az izráéliták, az még csak az igazi, logikai légi akrobatikával kísért, Drummer Boy habverés!

Tehetetlen Dodó 2014.01.23. 19:46:37

@SontPent: Nem értem, miről beszélsz.
Egy végletet valóban nehezményeztem, de nem emlékszem arra, hogy bármi másik végletet erőltettem volna.

SontPent 2014.01.23. 19:47:57

@bbjnick: Te tényleg ilyen korlátolt vagy? Nem tudod értelmezni, amit írtam?

SontPent 2014.01.23. 19:48:57

@Tehetetlen Dodó: Jó, akkor ez nem neked szólt.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 19:52:23

@SontPent:

Nincs válasz, csak minősítés?:-)

SontPent 2014.01.23. 19:53:58

@bbjnick: Olvasd el még ötször-hatszor, amiket írtam itt korábban, hátha felfogod.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 19:55:14

@bbjnick: Csak most, kettőt fizet - egyet kap.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 20:02:09

Az hogyan lehet, hogy nálunk numerus clausus van a történészekre, csak a kóser diploma játszik? Még akkor is ha hülyének tetteti magát, vagy tán egészen az - az Ügyeletes Jólmegmondó Holoigenlő, aki a Tagadó szakasztott ellentettje, ugyi,

feketeesfeher 2014.01.23. 20:04:07

@bbjnick:

Milyen tragédiáról beszélsz?
Egy fia ellenállás nem volt.
Sőt.

A következmények meg nem pusztán 44 márciusáról szóltak.

Bár mondjuk az kétségkívül tragédia volt, hogy a magyar politikai elit - elenyésző kivételtől eltekintve- pusztán szemlélője, vagy haszonélvezője volt a katonapolitikai aktusnak.
A magyar polgárok meg ugye nem is foglalkoztak az egésszel.

TBone 2014.01.23. 20:04:49

Majd építek magamnak saját emlékművet! Kurvákkal meg blackjakkel. Tudjátok mit, felejtsétek el az emlékművet.!

Bell & Sebastian 2014.01.23. 20:10:54

@feketeesfeher: Mondja, maga egysejtű létforma, vagy még annál is alább? Tud maga sakkozni? Ha sok lépésben megverik, mit mond? Ha meg nem ver, biztosan legyőzöm, nem? :))

feketeesfeher 2014.01.23. 20:16:14

@Bell & Sebastian:

Maga azon túl, hogy "bla...bla...bla.." tud még mást is?
:)))))

Ja, amúgy nagyívben szarom le a véleményedet.
Annál sokkal régebb óta olvasom a szövegeidet, hogy bedőljek a nagyképű semmitmondásaidnak.
De ez itt amúgy csak egy mellékes momentum.

A tény az, hogy az emlékmű egy szűk csoport meglehetősen tendenciózus történelemfelfogását jelképezi, ami ellen egy másik szűk csoport tiltakozik, a maradék 90% meg úgy szarja le a magyar történelmet ahogy van.
Legfentebb magáévá tesz pár neki tetsző mítoszt.

Úgy van ez az egész elkúrva, ahogy van.

feketeesfeher 2014.01.23. 20:17:03

@Bell & Sebastian:

Maga azon túl, hogy "bla...bla...bla.." tud még mást is?
:)))))

Ja, amúgy nagyívben szarom le a véleményedet.
Annál sokkal régebb óta olvasom a szövegeidet, hogy bedőljek a nagyképű semmitmondásaidnak.
De ez itt amúgy csak egy mellékes momentum.

A tény az, hogy az emlékmű egy szűk csoport meglehetősen tendenciózus történelemfelfogását jelképezi, ami ellen egy másik szűk csoport tiltakozik, a maradék 90% meg úgy szarja le a magyar történelmet ahogy van.
Legfentebb magáévá tesz pár neki tetsző mítoszt.

Úgy van ez az egész elkúrva, ahogy van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 20:18:11

@feketeesfeher:

Hát, hívhatjuk a német megszállást katonapolitikai aktusnak is; épp annyi erővel, amennyivel a zsidók deportálását is hívhatjuk humán erőforrás-gazdálkodásnak:-]

feketeesfeher 2014.01.23. 20:20:53

@bbjnick:

Most, hogy mondja, ott volt az a valag ellenálló, aki életét áldozta az ország függetlenségéért.
Kár, hogy nem ismerjük a nevüket.

Imre István Gálos 2014.01.23. 20:24:17

Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. -
1857-ben az ifjú osztrák császár első ízben jött Magyarországra, és az ország legnagyobb költőjét, Arany Jánost kérték fel, hogy írjon egy dicsőítő verset az uralkodóhoz. A költő visszautasította a felkérést, aminek elsődleges célja a nép elnyomás elleni lázadozásának ébrentartása és a csüggedők bátorítása volt. (Wikipédia) Értelmezésem szerint, felettébb bátor kiállású tett volt.
1945 januárjában, a Budapesti Nemzeti Bizottság a főváros felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének megörökítéséről, szobor felállításáról döntött. Vorosilov marsall személyesen választotta ki, majd felügyelte Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkáját, mondhatjuk, hogy „szuronyok árnyékában”. A cél, a hősi halottakról való megemlékezés, akkor a maga idejében elfogadható és megtisztelő feladat volt. (Az utólagos hisztéria, az emlékezés megsemmisítése szégyenteljes.)
Diocletianus császár egyházüldözéskor, 303-ban Flórián centurio megtudta, hogy Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt. Rómából útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielőtt még beért a városba, elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Egykori katonatársai megkötözték és fölállították az Enns folyó híd korlátjára, de egyikük se taszította a vízbe. Hosszú idő után jött egy fiatal katona, aki nem ismerte (szent) Flóriánt, ő lökte a folyóba.
Történetek sorát lehetne felhozni -nem kívánok az ismereteimmel hivalkodni- főleg a Bibliából, olyanokat, amelyekben a zsarnokkal, a zsarnoksággal szemben emeltek szót, álltak ki tisztességes emberek, a védtelenek, a megalázottak, a sanyargatott magatehetetlen embertársuk védelmében. Ma nem fenyeget a börtön, nem lőnek (? még), nehéz de szabad a szó. A tisztesség és kiváltképp a tanult TANÍTÁS azt kívánja, hogy a Pázmányosok ne csak hivalkodjanak e címmel, hanem szót emelve, élővé tegyék az ÖRÖMHÍR-t. Remélhetjük a jobb belátást, a jobb sorsot, és ezzel talán a néhány, méltatlanul rangot viselők lejárató magatartását ellensúlyozva nem pejoratív jelzővel említik a pázmányosokat.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 20:28:25

No, én arra jutottam (hosszas gondolkodás után), hogy ez mégiscsak egy kurvajó kompozíció. Először is azért, mert keresztény szemmel egyértelmű a szimbolikája, csak sehol sincs leírva, illetve mismásolnak.

Akik -rajtam kívül- megértették, azok visítanak a leghangosabban, ez másodlagos érv mellette arra az esetre, ha valaki mégsem értené.

Azt kell hogy mondjam, zseniális! Bravó Fidesz!
Hiába no, a gondolkodás is szabaddá tesz, ezek szerint.

Fogadjunk, hogy ezt is az a minden gólyazsírral megkent provokátor Kerényi találta ki, aki a többit is.

Minden elismerésem! Bár hallgattam volna a legelső hozzászólókra, akkor pár leütést megtakaríthattam volna magamnak.

zobod 2014.01.23. 20:28:56

@feketeesfeher: " magyaroszág 90%-a nem fogja érteni" - valószínűleg érteni sem, de leginkább érdekelni nem fogja.

Ami a stílusát illeti, tény, hogy elég patetikus, de a pesti belváros is ilyen, ott elmegy. Nekem sem tetszik, a Duna parti cipőkhöz képest egy fantáziátlan, érthetetlen, túlárazott valami.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 20:30:10

@feketeesfeher: Tud maga, ha akar. Csak nem akar.

Gyorgy Nagy 2014.01.23. 20:30:33

A piacon ma beszèlték hogy a szobor pénzből állitonak Rogánnak is leesett balami. Èrdekes.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 20:40:50

@Bell & Sebastian:

Fejtse ki azt a szimbolikát nekünk!

Dr.Bio74 2014.01.23. 20:47:57

Érdekes.Számomra már történészek nélkül is érthetetlen volt a szobor.
Mert hát:
A hitleri németország szövetségesei voltunk. A segítségükkel (gyakorlatilag ők adták) kaptunk vissza trianoni területeket. Cserébe küldtünk néhány százezer katonát a Donhoz, sokukat meghalni. Szorgosan kiszolgáltuk őket. A zsidók esetében meg úgy tűnik külön jól jött a német végső megoldás, mert csoda szorgosan tevékenykedtek a magyar hatóságok.
Oszt most azt ábrázolnánk, hogy azok a mocsok németek szétkapták a magyar Gábriel séróját? A szegény Magyarországot földre vitte Hitler dühe?

Másrészről ebből az aspektusból egyszerre áldozatnak tekinteni a magyar bakát aki derekasan küzdött idegen földön, illetve a hazájában a szovjet erők ellen, azt a magyar polgárt akit elsodort a háború heve (bombázások, csaták tüze), azokkal egy lapon említeni akiket az otthonukból vittek el meghalni és egy emlékműben megjeleníteni nem túl szerencsés. Pláne ha az ország védelmében elesett korábban még bátran hajszolt fegyvertelen embereket is. Bár ez már felesleges túlkombinálás.

Harmadrészt tényleg miért viaskodik egy kerecsen sólyom egy nővel? Mert az 56 -os emlékmű magában hordozza a kérdést: Mi a franc ez? Körbe kell járni, és megfejteni. Viszont ez a tervezett, nos elsőre elviszi az átlag ember gondolatait teljesen más irányba.

kvadrillio 2014.01.23. 20:49:36

jahhh....A ZSIDÓK UNSZOLÁSÁRA 2014 HOLOKAMU EMLÉKÉV LESZ..., SZABADSÁG TERÜNK BAZÁRRÁ VÁLTOZIK, MAJD MINDEN ÉVBEN OTT GYÜLEKEZNEK A SZUOBOR KIKÉNYSZERÍTŐ ZSIDÓK, A TÖBBI NÉP AZ NEM !
TOVÁBBRA IS 4,5 MILLIÓAN ÉLNEK LÉTMINIMUM ALATT, TOVÁBBRA IS SZÁZEZERSZÁM ÉHEZNEK A GYERMEKEINK, TOVÁBBRA IS NŐ AZ 5-6 ÉVE AGONIZÁLÓ MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA, AKIKET A CSALÁD, ROKONOK TART EL, MERT CSAK 3 HÓNAPRA KAPNAK M.NÉLKÜLI SEGÉLYT, MERT EZ A F.AZ KORMÁNY, F.SZ ORBÁN ILYEN F.SZ SZOBROKRA KÖLTI A ZŰEMBEREK SOK MILLIÁRDJAIT, AZ UNIÓS PÉNZEKET...ÉS A ZSIDÓK TÖBSZÁZ SZERVEZETEIT TÁMOGATJA SZÁZMILLIÓKKAL, HOGY ELJÁTSZHASSÁK A II. VILÁGHÁBORÚBAN BETÖLTÖTT MORZSÁNYI SZEREPÜKET.......
A SZABADSÁG TÉR A MAGYAROKÉ !
A MAGYAROKAT A VÖRÖS HADSEREG SZABADÍTOTTA FEL A II. VIL.HÁBORÚ ALÓL ! A ZSIDÓ HOPLOKAMU CSAK EGY KIS SZÖSSZENET VOLT A NAGYHATALMAK HÁBORÚJÁBAN !
A MÁRCIUS 15. TÉR A MAGYAR SZABADSÁGHARC EMLÉKÉNEK A TERE, NEM, A ZSIDÓKÉ !!!
MENJENEK HAZA IZRAELBE, OTT EMLÉKEZZENEK MEG A MAGUK BAJÁRÓL ÉS OTT ÁLLÍTTASSANAK EMLÉKHELYEKET MAGUKNAK !!!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.23. 20:50:40

@feketeesfeher:

"Most, hogy mondja, ott volt az a valag ellenálló, aki életét áldozta az ország függetlenségéért.
Kár, hogy nem ismerjük a nevüket." --- írod.

Te nem ismered a nevüket! A német megszállást követően a magyar felsőközigazgatás egy tekintélyes részét leváltották, sokak megjárták a Gestapot is. Még olyanok is Mauthausenben kötöttek ki, mint Kállay volt miniszterelnök, Gratz Gusztáv, a magyarországi németség vezetője, vagy épp az ifjabb Horthy Miklós. Ha ragaszkodsz hozzá keresek neked forrásokat arról, hogy milyen vidám volt itt nálunk a világ a megszállás alatt, hány ezer embert érintett az állásvesztés, a meghurcolás vagy még rosszabb dolgok!

Bell & Sebastian 2014.01.23. 20:52:26

@bbjnick: Már felvázoltam negatív konnotációban, mielőtt maga tenni-venni kezdett.

Ami denotációban az egyedül helyes történelemértelmezés. Gondoljon Grift megmondására az Ószövetségről, amit már (tegnapi találat) kis híján kihajítottunk, csak mégis maradt.

A helyzet az, hogy ebben az emlékműben egyetlen magyar sem szerepel, de benne van a holokauszt egy az egyben, úgy ahogyan ez megtörtént.

A Triangulum tartja a Sast, az ártatlan Gábriel utolsó fohásza JHV felé száll. Zseniális, másodszor mondom.

Ha beleteszik a körzőt is, úgy megbuknak, mint Rothenbiller.

Dr.Bio74 2014.01.23. 20:54:26

@kvadrillio:
"A MAGYAROKAT A VÖRÖS HADSEREG SZABADÍTOTTA FEL A II. VIL.HÁBORÚ ALÓL !"

Köszönjük, bár jobb lett volna ha kerülő úton mennek a berlini partira. Mi meg elszenvedtünk volna itt a megszállásban még egy kicsit.

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:02:03

@bbjnick: Segítek: B&S egy büdös náci. Ha ezt elfogadja, akkor világossá válik a dodonai halandzsázása.

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:02:42

Ismételten kérdezem: melyik történész követelte a szovjet emlékmű lebontását?!

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:12:28

@Alfőmérnök: Fiacskám, akkor bizony te sem érted. Sem ezt - sem mást. Egyébiránt büdös náciként a Kitörés Napját favorizáltam eddig, ám belátom, ez az emlékmű űbereli mondjuk a soha meg nem épülő, Meine Ehre heißt Treue -emlékművet is.

Nem ezt akartad (te is)? Hát megkaptad.

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:15:39

@Bell & Sebastian: Nem csak büdös, hanem ostoba náci is vagy. Igaz, okos nácival még nem találkoztam.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:16:53

@Alfőmérnök: Gondolom, te és a barátaidon kívül senki sem követelte a szovjet obeliszk lebontását / kitelepítését. Alakíts rá Facebook -csoportot, majd benézek.

feketeesfeher 2014.01.23. 21:18:06

@bbjnick:

Van annyi történelmi ismeretem, hogy tudom, hogy sokan a megúszásra játszottak, de nem úszták meg.

Én csak azt a kis 3cm x 3cm-es kis réztáblát hiányolom az emlékműről, amelyik magyarország függetlenségéért vívott 1944-es német megszállás elleni küzdelemben hősi halált halt magyarok neveit tartalmazza.

Valamint a méteres betűkkel márványba faragott központi gondolatokat írja az égre.
Mondjuk:

-Hát gyerekek, ez van
-Nézd Miklós, nincs mit tenni
-Endre, ne hepciáskodj már
-Nézd mekkora fogai vannak

Esetleg még játszik a
-Hol, a nyúlon túl?

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:19:05

@Alfőmérnök: Furcsa barátaid lehet ott, a buzibárban, ha egyetlen náci sincs köztük. Csak nem rasszista vagy? Nahát.

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:19:38

@Bell & Sebastian: Te már csak tudod, hisz már a ballagásomon is ott voltál már, balfasz, igaz?

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:21:01

@feketeesfeher: A Star Warst is látta? Esetleg a Briant? Onnan szoktak inkább idézni a magaféle műveltebbek.

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:23:11

@Alfőmérnök: Végtelen történet ez, regresszív hipnózisban mindig előjön a bevándorló -probléma.

feketeesfeher 2014.01.23. 21:24:41

@Bell & Sebastian:
"A Star Warst is látta?"

A Star Wars túl bonyolult lenne ennek az "emlékműnek".

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:25:25

@Bell & Sebastian: Na idefigyelj, öcsi, ha nem fogod magad vissza, legközelebb nem leszek könyörületes. És akkor kurvára meg fogod szopni te is, meg az egész jósdás bagázs. Érted, nyomorék?

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:28:01

@Alfőmérnök: Ott voltam a ballagásodon, én vagyok az apád Luke!

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:29:47

@feketeesfeher: Gondoltam örülni fog neki, feketék a fehérek ellen, ez is olyan ószövetségi hapajnak tűnt elsőre.

Alfőmérnök 2014.01.23. 21:30:50

@Bell & Sebastian: Beszartál, korcs?

Bell & Sebastian 2014.01.23. 21:32:23

@Alfőmérnök: Mindig ez a jóéjtpuszi. Nincs másik?

feketeesfeher 2014.01.23. 21:32:52

Egyébiránt meg egyre inkább támogatom a mostani kurzus emlékműépítési projektjeit.

Végül is miért is ne állíthatnánk emlékműven a nagy nemzeti semmittevésnek, a nemzeti sunnyogásnak, a mi ott sem voltunk hozzáállásnak, a nekünk semmi közünk hozzá mismásolásnak.

Ez az emlékműféle ezeknek pont megfelel.

Alfőmérnök 2014.01.24. 00:06:56

@tevevanegypupu: " azt remélték, hogy az azonnal kirobbanó esztétikai vita majd eltereli a figyelmet a mondanivalóról"

Tényleg, miért nem beszélünk erről?
Mert gondolom az elmebeteg náci B&S kivételével azzal mindenki egyetért, hogy az emlékmű esztétikailag egy okádék.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 00:24:30

Húbazmeg Alfi, demegmondtad. Az esztétika az emócionális része az észlelésnek. Ha meg a szépséget keresed benne fogalmatlan eszeddel, ott állhatsz az idők végeztéig.

Láttam már jó pár háborús mementót, de mondhatom, egyik randább volt mint a másik, ugyanis a háborúnak ez a természete.

Ha a kompozícióról tetszel pofádzani, annak térbeli egyensúlyáról vagy a keltett feszültségről, arra azt mondom, ez a kétdimenziós, vázlatos látványterv alapján lehetetlen.

Úgyhogy, elmehetsz a picsába, te nagyképű pöcsi.

Alfőmérnök 2014.01.24. 00:57:51

@tesz-vesz: ÁÁÁ, dehogy.
Legitim hatósági eljárás. Közösség elleni izgatás, fenyegetés, jó hírnév megsértése, rágalmazás, stb.
Amúgy simán holo-tagadás is, bár nem vagyok híve a büntethetőségének, de ha ez a módja annak, hogy megszopassam azokat, akik engem meg akarnak szopatni, ám legyen.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 06:32:46

Ungváry Krisztián bőszen relativizál, kettősmércézik, nem is akárhogy!

hvg.hu/velemeny/20140121_Az_eleven_borzalom

Szerinte nem lehet emléket állítani a német megszállás tragédiájának, áldozatainak, mert hiszen volt, aki kollaborált a németekkel. Igen ám, csakhogy akkor a szovjet megszállás és a kommunizmus tragédiájának, áldozatainak sem lehet emléket állítani, hisz bőven voltak, akik kollaboráltak a szovjettel, a kommunistákkal, de a holokauszt tragédiájának, áldozatainak sem, hiszen a zsidók között is voltak, akik kollaboráltak a zsidók üldözőivel! Tagadja a magyarság azon jogát a II. világháborút, azon belül a német megszállást, összmagyar tragédiának tekintsék a magyarok, ezzel gyakorlatilag megtagadja a jogot a magyaroktól, hogy megemlékezzenek áldozataikról --- kíváncsi vagyok, hogyan reagálna, ha valaki azzal rukkolna elő, hogy nem tekinthetjük a II. világháborús zsidó vészkorszakot összzsidó tragédiának, hanem meg kell vizsgálnunk egyenként, ki volt az a zsidóságon belül, aki cselekedeteivel hozzájárult önmaga és a zsidóság tragédiájához (értsd: megérdemelte a sorsát) és ki nem?! Faszaság!

És, hogy kétségünk sem maradjon felőle, megmutatja nekünk emberi minőségét is. Neki a hüvelyi motozás ragadja meg a fantáziáját: "Magyarországról elvileg egyetlen nőt sem deportáltak hüvelyi motozás nélkül, nehogy kárt szenvedjen a nemzeti vagyon. A motozónők végzett munkájáról pontos kimutatások vannak, sőt azt is tudjuk, hogy a nemzeti vagyon kímélése és a gyorsaság miatt munkájuk során nem cseréltek gumikesztyűt, egész nap egyet használtak fertőtlenítés nélkül. Nem Gábriel arkangyal szimbolizálja ezt az eljárást, de ha emlékművet kívánnak állítani, akkor állítsák azt a motozónőknek."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 06:34:39

@bbjnick:

Tagadja a magyarság azon jogát a II. világháborút, = Tagadja a magyarság azon jogát, hogy a II. világháborút,

tevevanegypupu 2014.01.24. 07:23:28

@Alfőmérnök:

Jaj Alfi hova teszi néha a humorérzékét, nem veszi észre, hogy Bell szórakozik??

tevevanegypupu 2014.01.24. 07:32:48

@Bell & Sebastian:

Sok faluban van első világháborús emlékmű, nem mindegyik csúf..elrémítő olvasni a neveket - a templomok falán is ott vannak - gyakran a családokból a férfiak mind elestek..Nem tudom elképzelni, hogy tudott mégis valamelyes feltámadni a ráadásul megcsonkított Magyarország. Horthynak meg minisztereinek zseninek kellett lennie hozzá..minden gyengeségük mellett is.

Alfőmérnök 2014.01.24. 07:53:16

@tevevanegypupu: Nem veszi észre, milyen gyilkos alemberi indulatok vannak ebben a véglényben?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 08:14:00

@tauglich:

Dolgozgatott bennem egy kicsit ez a Cseh Tamás-dal, amit linkeltél, de bennem nem azt a hatást váltotta ki, amit (vélhetően) benned:-) Mert hát, miről is szól ez a dal?

www.youtube.com/watch?v=fqiRAPxC5AQ

Elég volt, többé nem szabad,
ne állítsatok szobrokat,
a meglévők is tűnjenek,
remek, remek.

Ami a földből kimered,
azok most mind-mind tűnjenek,
lapos lapályon élhetünk,
úgy kell nekünk.

Ami a múltat illeti,
ne is feleljünk már neki,
ha már meg nem felelhetünk,
eltűnt, letűnt.

Na már most itt van a jelen,
ebből már szobor nem terem,
egyetlen név fönt nem marad,
giling-galang.

Akárki már kikezdhető,
mindenki kirekeszthető,
mindenki elfelejtve lesz,
erre kereszt.

Na és most nézzük a jövőt,
nem oly nagy rajta már a köd,
egy-két kiálló lesz talán,
talán, hazám.

Dédunokák tán szobranak,
ám hogyan néznek ők ki majd,
innen az nem képzelhető,
a jövő tető.

Emlékszel, öreg pajtás, régi mesékre,
mert, hogyha nem emlékszel, hát akkor én se,
itt van a régi dudám, lámpám, vészfékem,
hátulról nézd meg anyád, nem láttad régen,
én most már haza megyek, úgy elfáradtam,
hogy engem nem látsz többet, legföljebb holtan.

Sőt, eszembe jutott e dal kapcsán két másik dal is:

www.youtube.com/watch?v=DtppC8PDVjE

www.youtube.com/watch?v=tDTOJFIvZSw

tevevanegypupu 2014.01.24. 08:43:57

@Alfőmérnök:

Magában is nagyon sok indulat van Alfi, kétségtelen, hogy Bellben is. Kicsit még hasonlítanak is ebből a szempontból egymásra, csak Bellnél a sérelem gorteszk és humoros formában nyilvánul meg, maga pedig inkább kétségbeesik. Pedig maga valószínüleg fiatalabb Bellnél. Na ennyit erről, itt most a szoborról van szó, ami jelenleg elég csúf.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.24. 08:46:58

elolvastam újból a cikket. sajnos tauglich barátom, ezt kár volt megírni.
és egy kinyilatkoztatás: nem csak magának, hanem az egész mandarin alomnak.
én is úgy gondoltam, hogy miután felmossák az ellenséggel a padlót akultúrában, hát a következő ciklusban jön egy emberarcú, baános, egyebes kultpol.
és maguk azt hiszem ebbe a dologba akarják magukat jóelőre beírni. de ki kell ábrándítsam magukat. nem lesz emberarcú kultpol. és ha maguk ezt folytatják, hát ki lesznek kukázva. én szóltam.

Alfőmérnök 2014.01.24. 09:51:50

@tevevanegypupu: Rossz oldalról közelíti meg. Bell indulata gyilkos és ostoba, ráadásul olyanokat vesz célba, akik ezt nem érdemlik meg.
Engem a gyűlölet és az ostobaság háborít fel. Maga azért nézi el és tartja elfogadhatónak ("humorosnak") Bell indulatát, mert gyűlöletük tárgya azonos. Meg mert nem érti.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 10:12:07

@tevevanegypupu: No de Teve, itt esztétikai oldaláról támadnak egy okkupációs témájú emlékművet, ami nem mondható normálisnak.

Ha arra vár, hogy a láttán elöntse a szépség és jóság, akkor rosszul van megoldva, ha beleborzong a megfagyott pillanatba és azonnal átlátja, mit akarnak mondani, majd észreveszi a finomságokat, akkor az a jó.

Még orosz módra monumentálisnak sem kell lennie valaminek, hogy uralma alá vonja maga körül a teret.

Ha így ítéli, ez az alkotás bizony nagyon jónak ígérkezik. Ha valaha megépül.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 10:16:53

@bbjnick: “Azért nincs igazad, mert egyetlen szimbólum sem önmagától lesz azzá, hanem attól, hogy egy közösség használni kezdi.”

Pontosan! Csak éppen ott tévedsz, hogy egy finoman szólva sem százas kormánybiztos és egy minden hájjal megkent üzletember (Párkányi) néhány napos ötletelése, és annak kétes minőségű produktuma, amelyre úgy egyébként korábban semmiféle igény nem mutatkozott, valaha is szimbólummá, egy nemzet szimbólumává válhat. Na mindegy, de legalább azt már talán belátod, hogy Gábriel arkangyal jelenleg nem szimbolizálja a magyarságot, a nemzettestet, az csak egy felettébb zavaros posztmodern szobrászati produktumban fog érvényre jutni.

“Mielőtt a millennium idején tele nem szórták az országot turulszobrokkal, mint szimbólum, soha nem volt használatos a keresztény Magyarországon. Az Árpádok "totemállata" volt, ez köztudott volt, de 1896 előtt senkinek eszébe nem jutott ezzel szimbolizálni a magyarságot.”

A turul (kerecsensólyom/sasmadár?) konkrétan sosem a magyarságot (a nemzetttestet) szimbolizálta, ugyanakkor a turul a magyar őstörténet (és nem csak az Árpádok) fontos mitológiai totemállata, mint ahogyan a legtöbb belső-ázsiai nép életében ezt a szerepet töltötte, tölti be. És nem igaz, hogy a keresztény magyarországon sosem volt használatos, hiszen a román kori oszlop faragványoktól kezdve a Gesta Hungarorumon és egyes hadijelvényeken át egészen a népballadákig fel-fel tűnik az alakja. Az persze igaz, hogy a Turul igazi konjunktúrája a 19. századra tehető, de a szimbólum évezredes beágyazódása a néplélekben vitathatatlan.

“Gábriel arkangyal semmivel sem idegenebb a kultúránktól, mint a turul, így a németmegszállás-szobor által ábrázolt "jelenetben" szerepe egyáltalán nem tűnik erőltetettnek. ”

Gábriel arkangyal is része a kultúránknak, ezt én sem vitatom. Azt viszont igen, hogy romantikus, már a saját korában is számos anakronisztikus jegyet mutató millenniumi időszak jelképrendszerénél kéne újra felvenni a fonalat. Ezen már a Horthy-korszak kultpolitikája is jelentősen túllépett a harmincas évek végére.

“Fogadjunk, hogy 1896-ban is hatalmas ajvékkórus volt a turul miatt! “

Fogadjunk, hogy nem! :)

Bell & Sebastian 2014.01.24. 10:25:13

@Alfőmérnök: Alfi, te asztalnál meghalnál. Szart sem érsz, mert egyrészt nem szereted az embereket, másrészt nem is érted őket. Nem engem, úgy általában.

Ezért vagy alkalmatlan arra, hogy bármit is vezess. Neked hiányzik a lelked, ami nagyobb probléma mint azt gondolnád. Szerintem te defektes vagy. Tehetséged az utánzásban ki is merül, ezért gyűlölsz mindent, amit kreatívnak gondolsz, amire te magad képtelen vagy.

Egy humortalan nyomi, röviden. Aki vérfürdőt ígérget másoknak. Vagy az az alteregód volt?

Alfőmérnök 2014.01.24. 10:34:14

@jose maria padilla: Mi van, neked is elöntötte az agyadat a szar?

Bell & Sebastian 2014.01.24. 10:34:38

@jose maria padilla: Padilla, akkor ez a hozzászólása is infantilisnek minősíthető, de nem a tartalma miatt.

A logikája miatt. Mert ez majd akkor lesz, ha leszoknak a lopásról.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 10:35:48

@Alfőmérnök: Höhö, a bagoly és veréb esete.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 10:40:32

@Holger Hartland: fasza!

@Tehetetlen Dodó: és ha azon meggyőződésemnek adok itt neked most hangot, hogy a posztkádári ballib értelmiség karöltve a poszthatvannyolcas nyugati értelmiséggel a mai napig súlyosan RELATIVIZÁLJA a kommunizmus XX. századi bűneit, akkor az is uncsi vád, csak mert ezt a szót használom?

És még azt kérem szépen tőled, hogy mutass rá a posztomban a következőkre. Hol írok, vagy utalok a holokauszt relativizálásának szándékáról? Hol mentem a németek felelősségét? Hol írok, vagy utalok az - és most téged idézlek - “rohadt antiszemita gyilkos náci magyarok”-ról?

@jose maria padilla: én nem akarom magam semmibe beleírni. Saját meggyőződésből és lelkiismeretből írtam, amit írtam, mert jobberként nem lehet szó nélkül hagyni mindenféle tekergők következmények nélküli ámokfutását. És ne gondolja, hogy ezért az írásomért a ballib ismerőseim és barátaim hátba veregetnének, de az sem érdekel, ha a jelenleg futó kulturális körök kikukáznak. Művészeti produktumok terén - kivéve néhány jó kocsmázást - eddig sem volt túl sok közös dolgunk. A fontos barátságok pedig ettől még megmaradnak. A többi nem számít.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 10:51:40

Gábrieleznek itt napok óta, ahelyett, hogy tisztáznák a jelentéstartalmat.

Jean d'Arc küldetés-vezetője, a zsidók szemében a Vörös -tenger elválasztója. A keresztényeknél hírvivő és Isten ereje, a Szentlélek elhozója. Tágabb értelemben a művészetek, szellemi foglalkozások istápolója.

A Korán szövegének tollba mondója.

Ki is Gábriel? Isten erejének manifesztálója. Hogy nem a magyarság főszimbóluma, az egészen biztos.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 11:03:30

Tauglich, magában eltört valami, de nem mostanában. Nagyon sajnálom, de most túlvállalta magát ezzel a poszttal, másképpen; túlterjeszkedett a saját képességein. De mi itt azért vagyunk, hogy visszavezessük a Világosságra. :)

Tök ingyen van, hát ne utasítsa vissza.

Begren 2014.01.24. 11:14:57

@bbjnick: kevés aljasabb dolog van, mint a magyarság nevében hülyeségeket beszélni, mint ahogy te teszed megállás nélkül...

Begren 2014.01.24. 11:27:15

A zsidó származású magyarokat a 30-as évektől fogva fokozatosan lehetetlenítették el, közben erősödött az a fajta korlátolt nacionalizmus, ami ma is kezd éledezni, és semmi köze nincs a valódi nemzeti érzéshez. ennek a folyamatnak a deportálások megindítása csak a "betetőzése" volt sajnos. A magyar hatóságok hozzáállását, a nyilasokat és az országot elborító hazugságtengert nem a németek hozták, az már évek, évtizedek óta itt volt.

tevevanegypupu 2014.01.24. 11:35:20

@Bell & Sebastian:

Igen..most mindenféle másfajta megfontolás mellett is az lesz az érdekes, hogy megépítik-e..avagy megint megijednek, persze nem az esztétikai bírálattól. Az ebben a helyzetben nem fontos.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.24. 11:35:56

@Alfőmérnök: ki akar téged szopatni alfőkém?

perelni akarsz? nem szánalmas ez? mi vagy te, vamzer? spicli?
te vagy tomket? az szokott minden sz-ér perelni. irtó szánalmas.

Alfőmérnök 2014.01.24. 11:38:45

@tesz-vesz: Nem én perelek, hanem engem perelnek, nyomikám.

Alfőmérnök 2014.01.24. 11:41:05

@tauglich: Vélhetően a "relativizálni" szó megértése okozott nehézséget padillának is. (Mert ami jogos észrevétel a poszttal kapcsolatban, azt első olvasás után leírta.)

Bell & Sebastian 2014.01.24. 11:43:38

@Begren: Most hunyja be a szemét és egy pillanatra képzelje azt, hogy moslékzabáló, bugris magyar, azaz nem zsidó származású, éljen vidéken mondjuk, és legyen földtúró paraszt. Az asztalon köcsög, falon petróleumlámpa, sublóton gyertyák közt imakönyv meg egy kalendárium, rajta 1921.

Most nyissa ki. Mit lát? Ugyanazt. Ugye-ugye.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 11:47:31

@tevevanegypupu: Ha továbbviszi a saját gondolatmenetét, akkor csak oda lyukad ki, hogy még az sem érdekes igazán, megépül-e?

Egy vakuvillantás a mély-sötét reménytelenségbe az egész.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 11:53:41

@Alfőmérnök: Hoppá, a megöntözött öntöző? Ezúton is csókoltatom a felperest.

Alfőmérnök 2014.01.24. 11:57:55

@Bell & Sebastian: Ne örülj, szarházi.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 11:59:08

@Alfőmérnök: Akkor részvétem a személyiségi jogaidnak.

tevevanegypupu 2014.01.24. 12:00:09

@Bell & Sebastian:

Nem tudom, csak úgy dafke azért kellene...Sokat a Gábrieles emlékmű nem fog javítania helyzeten, de egyfajta bátorságot mindenképpen képvisel majd.

Alfőmérnök 2014.01.24. 12:02:08

@Bell & Sebastian: Beszartál, korcs?

Bell & Sebastian 2014.01.24. 12:04:59

@tevevanegypupu: Legyünk bizakodóak. Kezdték volna a Regnum Marianummal, mostanra már ott ugrálna minden Pussy Rájött.

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 12:08:09

@tauglich: Ezt nem tudom másra vélni:
"elfogadhatatlan módon relativizáló monumentum" meg "világnézeti hovatartozástól függetlenül ugyancsak elfogadhatatlan"
mint a mai ballib véleményterror obligát visszhangjának.
Szólj, ha tévednék.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 12:09:07

@Alfőmérnök: Most mit tagadjam, minden napot azzal kezdek, még a nagyon különleges alakulatnál ragadt rám a szokás. :)

Ha beszélgetni is akarsz, mondj valami szív küldiset.

Alfőmérnök 2014.01.24. 12:10:46

@Bell & Sebastian: Kicsit lelassult a reakcióidőd, te szánalmas véglény.

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 12:12:28

@Bell & Sebastian: Ja, Regnum Marianum, afféle választóvíz.
Azon a napon fogom elismerni a KDNP-t, mint önálló pártot, amikor megtörténik az újjáépített templom felszentelése.
Addig csak a Fidesz hívő tagozata.

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 12:13:11

@Bell & Sebastian: Ja, Regnum Marianum, afféle választóvíz.
Azon a napon fogom elismerni a KDNP-t, mint önálló pártot, amikor megtörténik az újjáépített templom felszentelése.
Addig csak a Fidesz hívő tagozata.

Bell & Sebastian 2014.01.24. 12:14:56

@Alfőmérnök: Ne már, én nem kommenthuszárkodásból élek.

@Tehetetlen Dodó: Szalonka Szekciója.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 12:15:55

@tauglich:

Szerintem nincs értelme egy hosszú "de igen, de nem"-adokkapokba belemenni, mert vitánknak nem ez a lényege. (Tudnálak cáfolni, csak nem akarlak, mert nem ez a célom;-)) Az egész ügy mára szimplán önbecsülés kérdésévé vált: olyan durván és olyan alantas módon rontottak neki a magyarság(unk)nak, akik nekirontottak, hogy nem hagytak más lehetőséget számunkra, mint felállítani azt az emlékművet:-)

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 12:22:03

@Tehetetlen Dodó: no, akkor gyorsan tisztázzuk, hogy konkrétan mit értesz a "relativizálás" szó alatt. És a "ballib véleményterror obligát visszhangja" miként érhető tetten a szövegkörnyezetükből kiragadott szavaimban. Igérem, ha ezeket tisztázod, akkor érdemben próbálok reagálni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 12:23:40

@Begren:

"kevés aljasabb dolog van, mint a magyarság nevében hülyeségeket beszélni, mint ahogy te teszed megállás nélkül..." --- írod.

Nyilván csak te vagy kompetens arra, hogy bárminek a nevében beszélj és eldöntsd azt, hogy amit valaki mond, az mi is:-)

"A magyar hatóságok hozzáállását, a nyilasokat és az országot elborító hazugságtengert nem a németek hozták, az már évek, évtizedek óta itt volt." --- írod.

Így van. Például Hatvany Lajos (a Nyugat mecénása, egy rabbi fia) már az 1910-es évek elején a zsidó-magyar vegyesházasságokat szorgalmazza, hogy a rossz zsidó tulajdonságok eliminálódjanak.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 12:32:47

@bbjnick: örömmel venném, ha megpróbálnál megcáfolni, mert valamiről elkezdtünk diskurálni, amit elég övön aluli dolog lenne félúton azzal lelőni, hogy valakik most alantas módon nekirontottak a magyarságunknak. Ha azokra a bizonyos történészekre gondolsz, akkor azt a témát inkább egy másik topicban kéne tolni.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 12:41:55

Ablonczy Bálint és Salát Gergely a szoborvitáról (alul a beágyazott videó):

mno.hu/lapzarta/kotelezo-megjelenniuk-laborceknak-1206853

Jack Torrance 2014.01.24. 12:43:27

@bbjnick: " azzal mindenkit, aki nem a "holokauszt áldozata", elkövetnek minősít"

Szerintem ezen gondolkodj még egy kicsit. A részhalmaz ugyanis nem az összes. Az összesben benne vannak az "elkövető kollaboránsok" is, akiket tényleg nem kéne annyira ünnepelni. A többiekre viszont még rosszindulatú értelmezés szerint sem vonatkozik az állítás.

marko11 2014.01.24. 13:04:05

@tauglich:
Hogy miért kell ez a szobor/emlékmű - itt és most, ráadásul ebben a formában? Nagyon nem értem!

Jó a Hír tv vita! Jó a cikked!

Jack Torrance 2014.01.24. 13:37:47

@bbjnick: egyre nagyobb marhaságokat beszélsz :) Ne hagyd, hogy elragadjanak az indulataid, mert mindenféléket beleképzelsz az írásokba.

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 13:52:04

@tauglich: Feladom.
Az én faék-egyszerűségű íráskészségem számára túl nagy feladat szabatosan megvilágítani, hogy miért nem szeretem egy szakcikkben a mai hangos, ellentmondást nem tűrő ballibbant véleménydiktatúra kifejezéseit viszontlátni.
Sajnálom.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 14:03:35

@Jack Torrance:

Nos, ha te olyan okos és higgadt vagy, akkor meséld el nekem, hogy hogyan állítanál úgy Magyarország német megszállása tragédiájának emléket állító monumentumot, hogy az összmagyar emlékmű legyen és ugyanakkor ne állítson emléket a megszállókkal kollaborálóknak?

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 14:05:48

@marko11: köszönöm!

@Tehetetlen Dodó: én is sajnálom. Csak annyit próbálj elfogadni, hogy bizonyos szavak és kifejezések esetleges azonossága még nem jelent - főként nem írásom és annak szándékai egészére nézve - bármiféle ideológiai azonosságot a ballib csatazajjal.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 14:23:32

@tauglich:

Ha ragaszkodsz hozzá:

1) Nézd, nem nehéz cáfolni a középkori vagy népi turulkultusszal kapcsolatos álláspontodat, elég annyit kérni, hogy hozz példát ezekre a kultuszokra!

2) Nehezen tudom értelmezni, hogy Gábriel arkangyal szerepeltetése egy emlékművön, egy keresztény számára hogyan lehet anakronizmus(?). Magyarország a német megszállás előtt (isteni alapítású) királyság volt (hogy Gábriel arkangyalnak mi volt ebben a szerepe, fentebb leírtam) míg a német harmadik birodalom egy agresszív, faji misztikus ateista nagyhatalom. Miért ne lehetne ezt a történetet úgy ábrázolni, ahogyan erre az emlékmű kísérletet tesz?

Jack Torrance 2014.01.24. 14:24:12

@bbjnick: " nem hagytak más lehetőséget számunkra, mint felállítani azt az emlékművet"

elég szar reflex.

Sapika 2014.01.24. 14:33:35

@Holger Hartland:
"műkritikának álcázott seggnyalás
balliberális megmondók véleménye
ettől a szobortól nem lesz drágább a kenyér
fel tudják fogni a lázítók?"
Elnézést, én ezt a kb. 300 kommentet nem olvastam végig, csak a posztot néztem át, majd a te kommentjeidet keresgéltem ki a user-profilodból.
Viszont a versed nem értettem. Ez a szoborterv tényleg nem ment át a szokásos véleményeztetési procedúrákon, nem volt rá pályázat, stb.
Amikor például a mellette lévő épület, a parlament készült, olyan szintű pályáztatás és szakmai zsűriztetés volt, hogy az első 10 pályamű kiállítása 107 évvel később is elbűvölte a látogatókat a Szépművészetiben.
Azt sem igen értem, hogyha valakinek a szépérzékét a szoborterv bántja, azzal mi a gond?
====
Viszont elnézésedet kérem, ha a versed nem a posztra vonatkozott, hanem arra a kb. 300 kommentre, melyet én itt lustaságból nem olvastam végig.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 14:36:26

@Jack Torrance:

Nem ez a szar reflex, hanem az, hogy minősítgetsz, ám ha visszakérdeznek, akkor arra nem tudsz válaszolni (csak terelni és tovább minősítgetni):-)

Jack Torrance 2014.01.24. 14:41:07

@bbjnick: én bizony nem állítanék emlékművet, főleg nem most, főleg nem kiemelt nemzetgazdasági érdek fedőnév alatt. De ha mégis, akkor előtte egyeztetnék _legalább_ azokkal, akiket elvbarátoknak gondolok (jelen esetben jobboldali értelmiségekkel, művészekkel, történészekkel, stb).

Az emlékmű amúgy nem az áldozatoknak állít emléket, hanem a megszállásnak. És úgy, hogy minden önreflexiót kizár, minden felelősséget elhárít, ami egyrészt hiteltelen, másrészt szándékolt cél, mert a kormány ezzel akar önigazolást adni magának és bizonyos támogatóinak. Pontosan ezzel mossa össze az áldozatokat a végrehajtókkal. Ha az áldozatoknak (vallástól és egyebektől függetlenül) állítana emléket, akkor rendben lenne.

Ráadásul a szobor (a látványterv alapján) kimondottan ronda (és ocska), amit tovább ront a kilógó lóláb látványa.

Jack Torrance 2014.01.24. 14:44:22

@bbjnick: bocs, közben dolgozom is :)
De a "csakazértis" mentalitást a gyerekeimből is igyekszem kinevelni, szerintem felnőttkorban már önveszélyes is.

Jack Torrance 2014.01.24. 14:49:28

@Tehetetlen Dodó: " afféle vörös farokként többször is olvashatni a "relativizálás" unalmas vádjait"

Szegény bbj, ez az egyik kedvenc szava :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 14:54:23

@Jack Torrance:

Nem adtál választ a kérdésemre! Hogyan nézne ki az az emlékmű, ami úgy állít emléket egy össznemzeti tragédiának, hogy abból kizárja a tragédia előidézőivel kollaborálókat?

Ha nagyon nem érted, akkor hozok egy példát: tegyük fel, hogy én egy kis zsidó szekta képviselője vagyok és tiltakozom az összzsidóság felé, hogy 1) nekem a vészkorszak nem holokauszt, szerintem ez a pogány, faji misztikus megközelítés meggyalázza a zsidó vallást; 2) ne állítsanak olyan emlékművet, amely a vészkorszak zsidó áldozatai mellett egyúttal --- akarva, akaratlanul, de --- a náciakkal kollaboráló zsidó szervezetek tagjainak és a lágerek zsidó kápóinak is emléket állít! Hogyan oldanád meg ezt a problémát? Mert ami most történik az egy ehhez hasonló móka.

Jack Torrance 2014.01.24. 15:02:05

@bbjnick: akkor mégegyszer:
1. más nevet adnék neki (nem a megszállásnak állítanék emléket, hanem az áldozatoknak)
2. nem olyan szimbólumokat tennék rá, amely Magyarország abszolút ártatlanságát szimbolizálná
3. megkérdeznék olyanokat, akik nálam sokkal okosabbak és a témában (történelem, művészet, stb) járatosak
4. a lehető legszélesebb körben véleményeztetném a terveket (mert ugye nem csak egyet csináltatnék)

Jack Torrance 2014.01.24. 15:10:04

@bbjnick: ami most történik, az nem egy ehhez hasonló móka. Ami most történik, az konkrétan egy ordenáré mutyi, történelemhamisítással és ízlésterrorral összekötve. Ami ellen ki-ki vérmérséklete, képességei, indulatai és hovatartozása szerint tiltakozik. Jól, rosszul, de semelyikük tiltakozása nem indokolhatja azt, hogy valaki "csakazértis" alapon kezdje védeni ezt a szart, csak azért, hogy a másikokat bosszantsa (vagy mert sértettnek érzi magát). Ez gyerekes viselkedés és roppant káros.

Tudom, neked mániád, hogy mindenféle idiótákat védj meg csak azért, mert nem alkalomhoz illőnek véled az ellenük szóló támadásokat. Vitatkoztunk mi már erről több esetben is, te talán még Al Caponét is felmentetted volna, mert nehogy már adócsalásért kapják el, mikor nem az a legnagyobb bűne. Nyilván ebben soha nem fogunk egyetérteni, én azt gondolom, hogy attól hogy egy idiótának is az a véleménye mint az enyém, nem fogom megváltoztatni a sajátomat.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 15:13:05

@Jack Torrance:

Továbbra sem adtál választ a kérdésemre! Te szólítottál meg azzal, hogy én butaságot állítok, amikor a 26 történész által felállított elvárást (hogy úgy legyen összmagyar emlékmű, hogy ugyanakkor ne állítson emléket a megszállókkal kollaborálóknak) képtelennek tartom. Ha szerinted ez az állítás butaság, akkor, tessék, rukkolj elő a megoldással!

Jack Torrance 2014.01.24. 15:23:36

@bbjnick: én azt mondtam, hogy butaságot állítasz, mert a 26 történész nem is ezt mondta. Másrészt meg válaszoltam, azzal, hogy ha megkérdezem a 26 történészt is, meg sok más okos embert is, akkor vagy ők javasolnak valami mindenki számára elfogadhatót, vagy majd lesz pár alternatíva és a többség dönt.

Ez azért egész más, mint az, hogy egy magát lángésznek képzelő seggfej kiadja a feladatot egy idiótának, az meg mutyiba legyártatja a cuccot egy közepesen tehetségtelen seggnyalóval amit aztán megvéleményeztet két haverral.

Lehet, hogy így is tiltakozni fog valaki, de ez már egészen más támadási felületet ad, nem?

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 15:24:34

@Sapika: Ezek a dühöngőben feltűnt sorokból valók - legalábbis a saját hülye tréfámat felismertem köztük.

Tehetetlen Dodó 2014.01.24. 15:27:30

@Jack Torrance: No, lehet, hogy a vörös helyett lehetett volna valami alkalmasabb jelzőt találni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 15:37:39

@Jack Torrance:

"én azt mondtam, hogy butaságot állítasz, mert a 26 történész nem is ezt mondta" --- írod.

Hanem mit?

SontPent 2014.01.24. 15:43:10

Semjén szerint segíti a társadalmi párbeszédet az emlékmű. Ez vagy teljesen hülye vagy cinikus.
Nem tűnt fel neki, hogy még el se kezdték építeni, máris óriási vitákat kavart, az egyik zsidó szervezet bojkottal fenyeget. Ez neki párbeszéd.
Ki fog ezt szeretni? A kormányon kívül ki mondta, hogy erre szükség van?

Ez csak társadalmi vitát generál, meg indulatokat szít. Megjegyzem a döntés előtt kellett volna erről vita, hogy kell-e, ha igen hol, milyen, mekkora. Fel fog épülni, utána meg mindenki veszekedni fog róla, és utálni fogja. Ez neki párbeszéd, hát erre nem tudom mit lehet mondani: idióta.

SontPent 2014.01.24. 15:45:27

Meg szerinte a kormány nem foglal állást történelmi kérdésben. Dehogynem. Vannak aki a megszállás tényét is vitatják. És az Alaptörvény is erősen állás foglal nemcsak ebben, hanem egy alkotmányjogi kérdésben (jogfolytonosság megszakadása).
A kormány kinyilatkoztatja hogy mi van, utána pedig lehet róla "párbeszéd". Ez kész.

Jack Torrance 2014.01.24. 15:46:32

@bbjnick: nem mondták, hogy összmagyar legyen. Ami nem azt jelenti, hogy csak a zsidóknak állítson áldozatot, hanem hogy a kollaboránsoknak nem. Ezt (mint már megbeszéltük), könnyen el lehet érni, tehát egyéb róluk való véleményünktől függetlenül nincs ezzel semmi gond.

De gyerünk, mutasd ki, hogy Gabriel csak az ártatlan áldozatokat jelképezi, nem pedig Magyarországot.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 15:58:02

@Jack Torrance:

"nem mondták, hogy összmagyar legyen." --- írod.

Magyarország német megszállásának emlékműve milyen lehetne, mint összmagyar? Kit hagyjunk ki a nemzetből (és hogyan)?

"Ami nem azt jelenti, hogy csak a zsidóknak állítson áldozatot, hanem hogy a kollaboránsoknak nem. Ezt (mint már megbeszéltük), könnyen el lehet érni" --- írod.

Hogyan is?

Jack Torrance 2014.01.24. 16:07:42

@bbjnick: olvass már vissza kicsit :)
1. NEM ezt az emlékművet kéne felállítani (nem erről)
2. fentebb egy komplett lista van erről

Pluszban nem most és nem így kéne felállítani, ahogy és akkor eleve kevesebb embert dühítene fel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 16:15:48

@Jack Torrance:

:-)

Nem érted! Amit a 26 történész megfogalmaz, mint elvárás, az logikai nonszensz (egy nonszenszről pedig, akárhány társadalmi párbeszédet is bonyolítasz le, az nonszensz marad). Az egy dolog, hogy te ezt nem fogod fel, de ők (a történészek), nyilván, tökéletesen tisztában vannak vele. S ha tisztában vannak vele s mégis megteszik, az csak azért lehet, mert... Szerinted miért?:-)

Jack Torrance 2014.01.24. 16:21:38

@bbjnick: te nem érted :)

a 26 történész _nem_elvárást_ fogalmaz meg. Ők azt mondják, hogy az emlékmű szar, mert olyanoknak is emléket állít, akik rohadtul nem érdemlik meg, egybemossa az áldozatokat az elkövetőkkel. És nem azt mondják, hogy ezt meg lehetne csinálni máshogy, hanem hogy egy ilyen emlékmű nem kell.
Lehetne emlékművet csinálni másról, máshogyan, de ez így ahogy van, alkalmatlan bármire és méltatlan az áldozatokkal szemben.

Sajnos persze a tény az, hogy a felállítók szándéka _pont_az_, hogy egybemossa ezeket, és ez még tragikusabbá teszi a te "csakazértis" álláspontodat.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 16:22:40

@SontPent:

Semjén jól beszél.

„(...) A kormányrendeletben nevesített emlékmű állítása azonban nem a magyar holokauszt 70. évfordulóján tartott emlékévi események része, attól elkülönült kérdés. Az emlékmű annak meementójaként fog állni, miként azt az Alaptörvény is rögzíti, hogy Magyarország a területét megszálló német hadsereg bevonulása okán elveszítette önrendelkezését. Azt gondolom helyes, hogy - több tízévnyi kommunista diktatúra és torz történelemkép után - a magyarok végre szembenézhetnek történelmük örökségével. (...) A vélemények sokszínűsége jó és kívánatos dolog, egy demokrácia működésének elválaszthatatlan része. Magyarországon a vélemény szabad, és minden olyan vita, amely segít megismerni és megérteni közös történelmünket, előremutató és hasznos. Azonban a kormány nem kíván állást foglalni semmiféle történész-szakmai vitában. Azt gondolom, hogy a kormány döntése az emlékmű felállításáról ezért segíti a társadalmi párbeszédet, a múlt megismerését és a felelősség feldolgozását. (...)”

mandiner.hu/cikk/20140124_semjen_zsolt_az_emlekmu_segiti_a_tarsadalmi_parbeszedet_a_mult_megismereset

Magyarország nem veszítette el szuverenitását a német megszállással? Magyarországnak nincs joga erről egy emlékművel megemlékezni? Nem elmondhatja mindenki, amit gondol?

Akkor meg mi a probléma?!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 16:23:30

@bbjnick:

Nem elmondhatja mindenki, amit gondol?=Nem mondhatja el mindenki, amit gondol?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 16:29:04

@Jack Torrance:

Tehát nincs joga a szuverén magyar államnak joga arra, hogy emlékművet állítson annak, hogy a német megszállással elveszítette szuverenitását? Fogod te, hogy mit beszélsz? Azt mondod, hogy vannak akik egyenlők és vannak, akik egyenlőbbek, vannak, akik megemlékezhetnek szenvedéseikről, áldozataikról és vannak, akik nem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 16:29:38

@bbjnick:

Tehát nincs joga a szuverén magyar államnak joga arra=Tehát nincs a szuverén magyar államnak joga arra

SontPent 2014.01.24. 16:33:55

@bbjnick: Korlátolt vagy. A kormánynak joga van ehhez, ezt nem vitatja senki. Csak éppen kontraproduktív az egész.
Az a baj, hogy eleve megosztó az emlékmű. Az a baj, hogy a többség nem ért vele egyet. Az a baj, hogy tüntetések lesznek, tiltakozások lesznek.
Lehet hogy valakik oda fogják láncolni magukat.
Üvöltözni fognak egymással az emberek az emlékmű avatásán.
Ez a felfokozott politikai vita és indulat szerinted segíteni fog abban, hogy egy "összmagyar" katarzishoz jussunk el? Hogy konszenzus alakuljon ki, és végre mindenki közösen megemlékezhet az áldozatokról? Pont ami a célja lenne az emlékműnek elvileg, pontosan azt nem fogja betölteni. Pont hogy a megosztottságot fokozza az egész.
De nem várom, hogy megértsd.

SontPent 2014.01.24. 16:36:44

@bbjnick: A szuverenitás Magyarország csak részlegesen vesztette el a német megszállás után. És az sem igaz 90-ig nem voltunk szuverén állam, mert a 45-46-os időszakban ha nem is teljesen, de viszonylag szuverén és demokratikus ország volt Magyarország. Tildy kormány, Nagy Ferenc kormány, olvass utána!
Summa summarum: történelmileg is erősen vitatható az Preambulum ezen mondata. És a kormány igenis állást foglal egy történelmi-alkotmánytörténeti kérdésben, szerintem minimum pontatlanul.

jött a csősz és mindenkit hazazavart 2014.01.24. 16:44:46

@SontPent:

" mert a 45-46-os időszakban ha nem is teljesen, de viszonylag szuverén és demokratikus ország"

Ez a mai nap egyik legszebb mondata. Vörös Hadsereg, SZEB, szabad választások helyett delegáltak a nemzetgyűlésben, a miniszterelnök VH. általi kijelölése.

Hát tényleg majdnem szuverén volt:(

Jack Torrance 2014.01.24. 16:52:53

@bbjnick: ki mondta, hogy nincs joga? Természetesen joga van. A 26 történésznek meg joga van tiltakozni és elmondani a véleményét. Vagy szerinted nincs?

Jack Torrance 2014.01.24. 16:54:12

@bbjnick: neked tetszik ez az emlékmű? Szerinted szükség van rá? Szerinted most és így kell egy ilyen? Szerinted mi az értelme?

Sapika 2014.01.24. 17:08:28

@Tehetetlen Dodó:
"Ezek a dühöngőben feltűnt sorokból valók - legalábbis a saját hülye tréfámat felismertem köztük. "
Kösz szépen! Ha ez így van, akkor kitűnő komment, mindjárt gratulálok is a szerzőnek:

@Holger Hartland: Közben elmagyarázták a verset. Így már nagyon tetszik, gratulálok is hozzá.

Alfőmérnök 2014.01.24. 17:15:00

@tesz-vesz: Majd biztos leírom ide. Csak azért írtam ennyit is, hogy ha már spiclizünk, legyen világos, hogy ki a spicli és ki nem az.
(Ha kíváncsi vagy, érdeklődj privátban, aztán ha lesz hozzá kedvem, válaszolok.)

Alfőmérnök 2014.01.24. 17:16:46

@tauglich: Gondolod, hogy Saláttal és Ablonczyval meg tudod győzni a jósdás birkanyájat?

Alfőmérnök 2014.01.24. 17:31:22

@tauglich: "nem ártana oda egy szép magyarázó tábla"

Régen rossz, hogy ha egy köztéri szoborhoz magyarázó tábla kell. Egyébként a legértékelhetőbb/-innovatívabb (feltéve ha nem ez is lenyúlás) része az 56-os emlékműnek a rozsdásodás, persze ezt a didaktikus förmedvényt ez is csak tovább rondítja.

Egy példa, hogy lehet egy konceptuális emlékmű egyszerű, szép és közérthető is:
wikimapia.org/1033222/hu/G%C3%A1bor-%C3%81ron-eml%C3%A9km%C5%B1#/photo/1580016

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 17:59:55

@SontPent:

"Korlátolt vagy." --- írod.

Nyilvánvalóan, mivel nem értek veled egyet:-)

"...a felfokozott politikai vita és indulat szerinted segíteni fog abban, hogy egy "összmagyar" katarzishoz jussunk el? Hogy konszenzus alakuljon ki, és végre mindenki közösen megemlékezhet az áldozatokról? Pont ami a célja lenne az emlékműnek elvileg, pontosan azt nem fogja betölteni. Pont hogy a megosztottságot fokozza az egész." --- írod.

Logikus, ami nem a te véleményedet tükrözi, az csak megosztottságot fokozza:-)

"De nem várom, hogy megértsd." --- írod.

Ha nem várod, hogy megértsem, akkor hogyan lesz közöttünk egyetértés?:-)

"A szuverenitás Magyarország csak részlegesen vesztette el a német megszállás után. És az sem igaz 90-ig nem voltunk szuverén állam, mert a 45-46-os időszakban ha nem is teljesen, de viszonylag szuverén és demokratikus ország volt Magyarország." --- írod.

Olyan, hogy korlátozott, viszonylagos vagy részleges szuverenitás nem létezik, hiszen aki korlátozottan, viszonylagosan vagy részlegesen szuverén, az nem szuverén.:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 18:02:50

@bbjnick:

az csak megosztottságot fokozza= az csak a megosztottságot fokozza

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 18:17:26

@Jack Torrance:

1) Én soha nem vitattam, hogy a 26 történésznek joga van őrültségeket beszélnie, uszítania, képtelen elvárásokat megfogalmaznia, azt állítottam, hogy ez abszurd és erkölcstelen.

2) Hogy én mit gondolok erről az emlékműről, az vitánk szempontjából indifferens.

SontPent 2014.01.24. 18:25:30

@bbjnick: A társadalmi megosztottság és az indulatos vita az emlékművel és akkori események megítélésével kapcsolatban - Tény. Ezt az emlékmű csak fokozza, fokozni fogja, hiszen újabb szembenállás és vitákat generált, generál - tény

Szuverenitás pedig relatív fogalom.
Most sem vagyunk teljesen szuverén ország, hiszen az EU tagjaként számos kötelezettséget vállaltunk, és nem tehetünk amit akarunk az EU miatt. Viszont kétségtelenül "szuverénebbek" vagyunk, mint pl. az ötvenes években.

SontPent 2014.01.24. 18:26:46

@jött a csősz és mindenkit hazazavart: Részlegesen szuverén volt az ország 45-46-ban.

Helyes Írás 2014.01.24. 18:50:47

Választási kampány kellős közepén szoborállításról kormánydöntést hozni nagy marhaság, esztétikától és történelemértelmezéstől függetlenül, mert óhatatlanul a politikai indulatok középpontjába kerül és ellenzéki politikai törekvések szimbólumává válik. Egy szobrot könnyen le lehet bontani, ellentétben a színházzal, amelynek a látványával sikerült megbékélni.

Ugyanakkor nagyon szomorú látni annak a szellemi szétesésnek a folytatódását, amelyen a Mandiner az elmúlt évben átesett. Higgadt és átgondolt elemzések helyett indulatos csapkodások jellemzik az írásokat - mint ezt is. Megtudtuk, hogy az (esetleg jogos) ellenérzésen túl mi a problémája a szerzőnek? Én nem, de bizonyára én vagyok a hülye.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 19:43:02

@SontPent:

1) Társadalmi megosztottság van, de indulatos vita nincs, csak tébolyult ordítozás egy agresszív kisebbség részéről, akik rendre eszeveszetten visítani kezdenek, mint akit basznak, ha véleménymonopóliumukat valaki meg meri kérdőjelezni - Tény. Ez az emlékmű csak fokozza, fokozni fogja a tébolyult ordítozást, hisz nem az agresszív kisebbség szája íze szerint való - Tény. Gondolom, szerinted, a megoldás az volna, a "konszenzus" úgy születhetne meg, ha senki nem merne ellene mondani ennek az agresszív kisebbségnek:-)

2) A szuverenitás csak akkor szuverenitás, ha korlátlan. Ha én szuverén vagyok, megtehetem, hisz szuverén vagyok, hogy önrendelkezési jogom egy részéről lemondok; ha azonban kényszerítenek erre, akkor már nem vagyok szuverén. Mind a német megszállás, mind a szovjet megszállás alatt kemény kényszerek hatása alatt álltak az ország vezetői, így szuverenitásról egyik esetben sem beszélhetünk.

Jack Torrance 2014.01.24. 19:44:55

@bbjnick:
1. miért abszurd és pláne miért erkölcstelen tiltakozni valami ellen?

2. nem a vita miatt, csak érdekel :)

Jack Torrance 2014.01.24. 19:50:30

@bbjnick: "de indulatos vita nincs, csak tébolyult ordítozás egy agresszív kisebbség részéről, akik rendre eszeveszetten visítani kezdenek, mint akit basznak, ha véleménymonopóliumukat valaki meg meri kérdőjelezni - Tény"

Ez valóban tény. Ami szintén tény, hogy a nagy ordítozásban nem hallatszik azoknak a hangja, akik indulatosan vagy nem indulatosan, de vitázni szeretnének. És akikkel vitázni lehetne, az ordítozókra hivatkozva(*) berekesztik a vitát és erővel lenyomják az ő véleményüket mindenki torkán.

*. véleményem szerint ordas nagy kifogás amúgy, egyszerűen így esik nekik jól, tisztelet a kivételnek

Alfőmérnök 2014.01.24. 20:15:08

@bbjnick: Egyáltalán nem logikai nonszensz, amit a 26 történész állít. Csak ostobaság és rágalom.
Ungváryról meg kiderült, hogy ugyanolyan mocskos bolsi, mint az apja.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:20:59

@bbjnick: kérlek, ne mismásolj!

1. Nem írtam soha, sehol középkori és népi turulkultuszokról. Inkább arra reagálj, amit valóban írtam. Íme:

“A turul (kerecsensólyom/sasmadár?) konkrétan sosem a magyarságot (a nemzetttestet) szimbolizálta, ugyanakkor a turul a magyar őstörténet (és nem csak az Árpádok) fontos mitológiai totemállata, mint ahogyan a legtöbb belső-ázsiai nép életében ezt a szerepet töltötte, tölti be. És nem igaz, hogy a keresztény Magyarországon sosem volt használatos, hiszen a román kori oszlop faragványoktól kezdve a Gesta Hungarorumon és egyes hadijelvényeken át egészen a népballadákig fel-fel tűnik az alakja. Az persze igaz, hogy a Turul igazi konjunktúrája a 19. századra tehető, de a szimbólum évezredes beágyazódása a néplélekben vitathatatlan.”

Tehát fel-fel tűnik, szóval nem kultuszról írtam.

2. És azt sem írtam sehol, hogy Gábriel arkangyal szerepeltetése lenne az anakronizmus. Állításoddal ellentétben ezt írtam:

"Gábriel arkangyal is része a kultúránknak, ezt én sem vitatom. Azt viszont igen, hogy romantikus, már a saját korában is számos anakronisztikus jegyet mutató millenniumi időszak jelképrendszerénél kéne újra felvenni a fonalat. Ezen már a Horthy-korszak kultpolitikája is jelentősen túllépett a harmincas évek végére."

Az igazi anakronizmus egyébként maga az a kortévesztett emlékműterv az összes zavaros jel- és gesztusrendszerével, ami alapján márciustól állni fog ez az emlékmű. Csak emlékeztetlek, hogy az egész vita onnan indult, hogy hamis, a magyar hagyománytól teljesen idegen dolognak tartom a magyarságot és Magyarországot Gábriel alakjával szimbolizálni. Ezt csak egy buta szobrász és egy zakkant kormánybiztos agyszüleményeként bírom értelmezni, amihez most igyekszel valamiféle biztosnak látszó ideológiát fusizni. Amúgy csak csöndben kérdezem, mert nincs kedvem most utána guglizni, de Gábriel és Szilveszter pápa sztoriját nem a Mária Terézia idején felturbózott Szent István kultusz idején találták ki a katolikusok? Mert a Máriának felajánlott ország látomása nem vitás, az a legenda minimum Szent László óta élő hagyomány. Nos?

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:22:30

@Alfőmérnök: dehogy gondolom, sőt! Olaj a tűzre. :)

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:28:57

@Alfőmérnök: Gábor Ároné az egyik legszebb budapesti emlékmű! Gyermekkori nagy kedvencem.

És számomra erősen hajaz az első világháborúra jellemző frontharcos emlékművekre, amiket katonák csináltak elesett bajtársaik emlékére. Bőven volna mit tanulni abból a letisztult, méltóságteljesen egyszerű formavilágból, amit azok a bakák a mindennapi halál árnyékában létrehoztak a fel nem robbant srapnelekből, kiherélt tüzérségi lőszerekből, repeszek lyuggatta péncéllemezekből és bármilyen, a halált megtestesítő tárgyakból.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 20:35:12

@tauglich: Nem fog menni ezzel a módszerrel, legalábbis eddig próbálva nem ment. Az én békevágyam nem írhatja felül az igazságtalanságok halmazát, ámde a mű megfelelő, főként az indoktriner vonalakra gondolva. Írásod tetszik, mert a békét keresed Te is. Azonban szerintem itt túlzásba vitted a békekeresést.
Áve Cézár, haragudjatok csak nyugodtan.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:37:50

@Helyes Írás: "Megtudtuk, hogy az (esetleg jogos) ellenérzésen túl mi a problémája a szerzőnek? Én nem, de bizonyára én vagyok a hülye."

Igen, ez egy felettébb pontos öndiagnózisnak tűnik, hiszen a szerzőnek az emlékművel kapcsolatos ellenérzésein túl nincsen problémája.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 20:37:55

@tauglich:

"Gábriel és Szilveszter pápa sztoriját nem a Mária Terézia idején felturbózott Szent István kultusz idején találták ki a katolikusok?" --- kérdezed.

Már a Hartvik-legendában ott van, az pedig Könyves Kálmán idején született:

"Épp ez időben fogadta el Miesko,[4] a lengyelek fejedelme övéivel a keresztény hitet, s a római szék elöljárójához követeket küldve kérte, hogy apostoli áldással támogassák, és királyi diadémával koszorúzzák. Kérésére a pápa rábólintott, s már egy jeles mívű koronát csináltatott, melyet néki áldásával s a királyi dicső ranggal elküldeni szándékozott. De mivel ismeri az Úr, kik az övéi – hiszen mikor az apostolok kettőt jelöltek ki az apostoli szolgálatra, Mátyást részesítette előnyben, s vele töltötte be az apostolok számát (vö. ApCsel 1,23-26) –, elhatározta, hogy sokkal inkább választottját, Istvánt ékesíti szerencsésen e világi koronával, majd azután ugyancsak őt díszíti fel még szerencsésebben az örökkévalóval. Tehát a kijelölt napon, melyen a már elkészített koronát a lengyelek fejedelmének kellett volna küldeni, illetve a megelőző éjszakán, a pápának látomásában megjelent Isten küldöttje, és ezt mondta: „Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát hát, melyet csináltattál, fejedelmüknek, miként kérik, eljuttatni ne habozzál. Mert tudd meg, hogy ez néki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár.”"

sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=042_055_Hartvik#_ftnref3

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 20:39:53

@tauglich: "Salát Gergely, a Mandiner.hu főmunkatársa"?

@Sapika: Kommentekből összevágott paródiavers. :)

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:40:08

@Mihint: nem keresek békét senkivel, főként nem a ballib vernyákolókkal. Harag nincs és köszönöm szépen a hozzászólásodat.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:44:33

@bbjnick: oké, köszi. Írtam, nem volt kedvem megguglizni. Bár ez lényegileg nem érinti a turulos cuccot.

@Holger Hartland: méltóságteljes cím. :))

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 20:50:39

@tauglich:

A turulos cuccot nem érinti, mivel a turul, mint pogány szimbólum, a keresztény időkben (bár ismerték az Árpádok "turultiszteletét") semmiféle szerepet nem játsz(hat)ott.:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 20:53:56

@Jack Torrance:

Az nem abszurd és nem erkölcstelen, ha tiltakozik valaki valami ellen, az viszont abszurd és erkölcstelen, ha tudatosan őrültségeket beszél, uszít és képtelen elvárásokat fogalmaz meg.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.24. 20:56:43

@bbjnick: baszki, turulos cucc alatt a kettőnk vitáját értem! :))))

Jack Torrance 2014.01.24. 21:01:56

@bbjnick: " tudatosan őrültségeket beszél, uszít és képtelen elvárásokat fogalmaz meg"

Ezeket alátámasztanád valamivel? Azon érveiden kívül, amikben már megállapodtunk, hogy rosszak illetve félreértettél valamit? :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 21:04:30

Ablonczy Bálint: "A magyar állam német nyomásra magyar állampolgárokat vitetett el." Sajna nem német nyomásra. A magyar állam 1920-tól módszeresen kifosztotta ezeket a magyar állampolgárokat, és 1944-re pedig már alig várta, hogy megszabadulhasson tőlük. A magyar társadalom nagy része pedig köszönte szépen a szétosztott javakat, az egyetemi helyeket, az állást, az üzletet, a pacientúrát, az ügyfélkört.

A.B. nem hazudik és nem "relativizál", csak ő is azt a történelmet ismeri, amit sok évtizeden át tanítottak. Idő lesz, mire ez megváltozik.

Alfőmérnök 2014.01.24. 21:06:57

@tauglich: Pont ezért jó, mert egy gyerek érdeklődését is felkelti, aki meg kicsit is nyitott, annak beindítja a fantáziáját és sok asszociációt előhív.

Egyébként, hogy a korcs lelkű nyomoroncokat ellenem hangoljam (ez számomra örömforrás), szerintem a cipős holokauszt-emlékmű is szép a Duna-parton.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:10:47

@tauglich: "nem keresek békét...."
Nem a szőrszálhasogatás vezérel, érteni vélem, hogy nem ez volt az elsődleges cél az írással. De a mögöttes sem?
Csak megjegyzés: a Turul totemállattá degradálása egyenlő a béke elutasításával.
Kár, mert az írás valóban korrekt, alapja lehetne egy egészséges békefolyamat nyitányának.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:14:54

@Holger Hartland:

"Hűségnyilatkozatát iktatjuk, ideológiai érettségét és megbízhatóságát nyugtázzuk."

:-D

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 21:21:05

@Holger Hartland: "A magyar állam 1920-tól módszeresen kifosztotta ezeket a magyar állampolgárokat, és 1944-re pedig már alig várta, hogy megszabadulhasson tőlük. A magyar társadalom nagy része pedig köszönte szépen a szétosztott javakat, az egyetemi helyeket, az állást, az üzletet, a pacientúrát, az ügyfélkört."

Mielőtt meggyőzi magát, hogy ez így volt, pár egyéb forrásból is tájékozódjon, csupán a tisztánlátás okán:

(..)Én ellene vagyok mindenféle lármás antiszemitizmusnak. A jogrendet minden
körülmények között fenn fogjuk tartani. Ha volnának hatóságok, melyek
túllépik saját hatáskörüket, azokat vissza fogjuk szorítani arra a hatáskörre,
amelyet a törvény számukra megállapít. És ezt a kérdést nem kívánjuk még
a jogegyenlőség megbolygatásával sem érinteni. A jogegyenlőség olyan biztosítéka
a nemzet életének, amelyet érinteni nem szabad. Elismerem, hogy
jelenleg van zsidókérdés az országban, de ennek megoldása az, hogy gazdasági
téren azok lehessünk nélkülük is, amik velük együtt vagyunk. Ez őnekik
is érdekük, mert abban a percben, amint nem lesznek nélkülözhetetlenek, az
összhang helyre fog állni. Ebben a tekintetben tehát a kormány el van szánva
arra, hogy egy konstruktív politika alapelveit rakjuk le.(..)

:)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:25:14

@Mihint: Ez valami keresztrejtvény megfejtése volt? Merthogy egy nyilvánosságnak szánt szónoklatnak tökéletes, csak a gyakorlati kivitelezés mást mutatott.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:30:04

@Mihint:

Nézd meg, kivel és miről állsz le vitatkozni!:-)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 21:33:42

@biboldó: No, akkor tisztázzuk az alapokat. Te azt állítod, hogy mi magyarok, fokozatokban önmagunkat feltüzelve kivetettük zsidó testvéreinket a halálba, válogatás nélkül, egy ördögi sugallat hatására, nyomban, a jóslat vétele után.
Van erre utaló bizonyítékod?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:37:30

@biboldó:

Igazad van, a po. elitnek 1920-ban ölbe tett kézzel kellett volna végignézne, ahogy a zsidók felét lemészárolja a felbőszült tömeg, a másik fele magától elhúzott volna melegebb tájékokra és akkor most nem lenne kivel és miről vitatkoznunk itt:-(

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:37:37

@Mihint: Tisztázzuk. Sehol nem állítottam ilyesmit, még csak hasonlót sem.
Az akkori államigazgatás hozott ilyen irányú rendeleteket, amit az akkori magyarok egy része túllihegve végre is hajtott, más része meg tiltakozott ellene.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 21:38:01

@bbjnick: Ezt honnan írták magának?

@Mihint: Pont az újabban feltárt források, az újabb történészi munkák mondják, hogy így volt. Kamenyec-Podolszk már egyfajta főpróba volt. Utána majdnem ugyanezt megcsinálták a svábokkal is, csak velük talán kevésbé brutálisan, meg nekik mázlijuk volt a szerencsétlenségben, hogy nem Auschwitzba vitték őket, hanem az NSZK-ba. A magyar jobboldal egy része meg úgy mosakszik, mintha a vádlottak padján ülne, és a mosakodásával talán oda is ül... Pedig a ma élő emberek több, mint 99%-a meg sem született, vagy még csak gyerek volt akkor. Miért ne lennénk legalább a múlttal kapcsolatban őszinték?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:39:13

@bbjnick: Már megint az én fejemmel akarsz gondolkozni. Nem fog menni, próbálkozz a sajátoddal.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:42:03

@Holger Hartland:

"Miért ne lennénk legalább a múlttal kapcsolatban őszinték?" --- kérdezed.

Hát ez az, b*'z'meg!:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:45:15

@biboldó:

Én a te fejeddel? Hát hülye vagyok én?:-D

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:46:27

@bbjnick: Persze, hogy az, hisz folyton képességeidet meghaladó dolgokkal próbálkozol.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 21:46:48

@Holger Hartland: Főleg őszintének kéne lenni a múltunkkal, és meghallgatni az öregjeinket, nem nekünk kitalálni azt, hogy ők mit gondoltak! :)
Az egy következő lépés, hogy ez nekünk is sikerüljön. Én nagyon szeretném.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 21:48:22

@biboldó: Ez akár igaz is lehet. De, gondolj bele, én ezt honnan tudhatnám? Jószándékú kérdést tettem fel.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:49:51

@biboldó:

És ezt te, egy aspergeres gettószökevény erkölcsifogyatékos vagy hivatott megítélni?:-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 21:51:17

@Mihint: Milyen öregjeinket kellene meghallgatni? A kor szereplői halottak. Hogy mit gondoltak, arra ott vannak a források. Például: "Lengyelországban emberirtás folyik. […] A Lublin körüli lengyel zsidó ghetto részben megoldja a zsidókérdést, oly mérvű az emberpusztulás" - ezt az idegenrendészeti akció egyik fő értelmi szerzője írta le a naplójába még az idegenrendészeti akció előtti évben.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 21:56:16

@Holger Hartland:

Mit miért? Ha ismerné csak annyira a történelmet, a kort, amelyről ilyen kínosan lapos és ostoba deklarációkat hangoztat, hogy egyáltalán bármiféle véleményt is megfogalmazhasson róla, most szégyellné magát a buta szövege miatt.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 21:56:43

@Mihint: Nem firtattam szándékot, a "keresztrejtvénnyel" tartoztam. Ez ügyben részemről felajánlom a remi-t.
Az "akár igaz is lehet"-et nem tudom hova tenni. Szerinted nem igaz? Miért?

S=klogW 2014.01.24. 21:58:36

@Holger Hartland:

Gratulálok az egykarú mérleg profi használatához.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 22:00:19

@bbjnick: Te ítélkezel, szerinted vagyok gettószökevény. Azaz ismét magasan túl próbálod ugrani azt, amit képességeid lehetővé tesznek.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 22:03:57

@bbjnick: Ahhoz képest, hogy öt-hat soros kommentek, nem is rosszak azok a deklarációk. :) Nem szégyellem őket. Ismerni a kort? Ne blöfföljön, ez nem jön be. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 22:05:40

@biboldó:

Őrült beszéd, de legalább nincs benne logika!:-) Ha téged nem zavar, hogy értelmetlenül beszélsz, engem nem zavar! Én ítélkezem, miközben te nyilatkozgatsz a képességeimről:-)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 22:08:41

@bbjnick: A sorrenddel van a bibi. Amúgy magasról tojnék a képességeidre.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 22:09:02

@Holger Hartland:

"Ismerni a kort?" --- kérdezi.

Sanszos, hogy magánál jobban; nem is merném megpróbálni öt-hat sorban megmondani róla (ú. é. arról) a tuttifrankót.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2014.01.24. 22:10:21

@biboldó: A keresztrejtvényt elfogadom, és köszönöm. remi? Szerintem például azért nem igaz, mert az én édesanyám az ő anyjával együtt a ruszkik elől menekült, nem a bibsik elől :) Később, még másról is beszélhetünk, de mára nekem ennyi elég. El tudom képzelni a Tiédet.
Üdv. Misi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 22:13:04

@biboldó:

Igazad van, először én hülyéztelek le:-) De csak azért, mert hülyeségeket irkálsz.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 22:18:15

@Mihint: Biztos az én hibám, nem igazán értem a ruszki-bibsi viszonylatot.
Rendben, majd máskor.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 22:21:39

@bbjnick: Igazam van, most is képességeidet messzemagasan meghaladó módon próbálsz ítélkezni. Ha nem értesz valamit, az nem feltétlenül hülyeség, csupán értelmezési képesség hiánya.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 22:26:41

@biboldó:

"Igazam van..." --- írod.

Ez egy teszt volt. Mondom, hogy erkölcsi fogyatékos vagy. De zagyválj csak tovább nyugodtan, ha ettől jobb a közérzeted!

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 22:36:46

@bbjnick: Semmi gond a közérzetemmel. Az, hogy ismét engem igazolsz, már nem sokban befolyásolja.

Alfőmérnök 2014.01.24. 22:38:26

@jött a csősz és mindenkit hazazavart: A '46-os alkotmány jogfolytonosnak tekintette magát a történeti alkotmánnyal. A valódi szakítást a '49-es alkotmány hozta.

Alfőmérnök 2014.01.24. 22:40:20

@bbjnick: Azon elgondolkoztál már, buta paraszt, hogy mi lenne az adekvát reakció biboldó részéről az "aspergeres gettószökevény"-re?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:01:31

@Alfőmérnök:

Ez hülyeség, @Alfi! A '46. évi I. törvény alkotmányként működött, annak pedig nem sok köze volt a történelmi alkotmányhoz.

www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8219

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:03:05

@Alfőmérnök:

"Azon elgondolkoztál már, buta paraszt, hogy mi lenne az adekvát reakció biboldó részéről az "aspergeres gettószökevény"-re?" --- kérdezed.

Mondjuk az, hogy önmagába néz?

Alfőmérnök 2014.01.24. 23:03:40

@bbjnick: Kb. annyi köze volt hozzá, mint a mostaninak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:05:51

@Alfőmérnök:

Ebben nincs vitánk, a jelenlegi alkotmány egy se füle, se farka, semmihez semmi köze cucc.

S=klogW 2014.01.24. 23:12:07

@bbjnick: @Mihint:

Drágaszágaim!

Maguk itt szépen ráharaptak egy provóvá züllöt alak beköpésére.
Nem azt mondom, hogy szó nélkül kell hagyni a hazugságot, de közben nem szabad ráharapni a gumicsontra.

Alfőmérnök 2014.01.24. 23:17:58

@bbjnick: Nem is veled akartam vitatkozni, hanem jött a csősz... kartársnővel.

Lehet, hogy nem ártana, ha néha te is magadba néznél.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 23:24:09

@bbjnick: Ne haragudjon, de túl sokszor bőgött már le, hogy elhiggyem.

S=klogW 2014.01.24. 23:27:34

@Holger Hartland:

lehet nem tudni, lehet tévedni - és lehet hazudni, akár tényekkel is, megfelelően kiválogatva és összerendezve azokat

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:32:09

@Holger Hartland:

Maga is ott tart már, mint a @biboldók:-(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:35:56

@Alfőmérnök:

Akármit is akartál, a '46-os "alkotmányosságnak" semmi köze nem volt a történeti alkotmányhoz.

Ami pedig a magambanézést illeti, @Alfi, azt nem biztos, hogy nekem veled kell megtárgyalnom, hogy te volnál arra a legalkalmasabb személy...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 23:37:19

@bbjnick: Nézze, én olvasok könyveket meg cikkeket. Aztán magát. Mindkettőt elég régóta. A tapasztalataim azt mutatják, hogy az előbbieknek hihetek. Mit csináljak, ez van.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.24. 23:37:50

@S=klogW:

Hát, nem túl szívderítőek itt az állapotok, az már igaz:-(

S=klogW 2014.01.24. 23:43:02

@Holger Hartland:

Ó, sokkal inkább az a kérdés - vagy már nem is kérdés? -, hogy maga mit akar (itt).

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.24. 23:48:25

@S=klogW: Melyik kommentemet nem értette? Én a magáéit nem.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2014.01.24. 23:49:43

@bbjnick: Vauúú, ez baromira tetszik. Még megélem, hogy a harvardon a mellszobrom miatt fog baszakodás előidéződni.
Nyugi, a bbj féle együgyüizmust nem fenyegeti ilyesféle veszély.

Alfőmérnök 2014.01.25. 00:02:16

@bbjnick: Volt hozzá köze, pl. hivatkozott a Szent Korona-tanra. Ez persze nem jelenti azt, hogy jogfolytonos volt, de tetten érhető volt ilyen szándék. A '49-esről ezt nem lehet elmondani.

A magadba nézést nem is mással kell "megtárgyalnod", hanem önmagaddal.

S=klogW 2014.01.25. 00:07:13

@Holger Hartland:

Játszani szeretne?

www.youtube.com/watch?v=NT7BYGfr-Qw

Játszatok gyerekek, játszatok
Csak az útra ne menjetek ki
Figyeljétek a vonalakat
Hogy meddig lehet elmenni

Lehet, hogy nem hiszed el
De hazudnak az emberek
Ha megtudod az igazságot
Fájni fog neked

Játszatok gyerekek, játszatok
Csak ne menjetek a jégre
Játszatok gyerekek, játszatok
Csak nehogy sírás legyen a vége

Lehet, hogy nem hiszed...

Nem igaz semmi csak úgy kell tenni
Mintha a bolha elefánt volna
Mintha a bolha elefánt volna
Nem igaz semmi csak úgy kell tenni
Nem igaz semmi de mégis szép
Az ami egyszer megtörtént
Az ami egyszer megtörtént
Nem igaz semmi de mégis szép

Játszatok gyerekek, játszatok
Csak maradjatok a földön
Játszatok gyerekek, játszatok
Csak a fejetek nehogy betörjön

Lehet, hogy nem hiszed...
Nem igaz semmi csak úgy...

Én túl vagyok már mindenen
És most már mindent ismerek
Meghallom a hangodat
És hallom már a lényeget

Lehet, hogy nem hiszed...
Nem igaz semmi csak úgy...
Nem igaz semmi csak úgy...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 00:55:27

@S=klogW: Nem. A hozzászólásai kissé homályosak, ezért kérdeztem, hogy mire akar kilyukadni. Ha nem mondja meg, akkor nem értem, és akkor válaszolni sem tudok.

S=klogW 2014.01.25. 01:12:13

@Holger Hartland:

Ablonczynak benne volt a keze a tizenkét soah-pontban is, maga mégis fanyalog.

S=klogW 2014.01.25. 01:22:34

@Holger Hartland: @S=klogW:

Bocsánat, az a Balázs volt, maga meg a Bálintot idézte.
Bár nem tudom, mekkora kettejük beállítódása között a különbség.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 02:04:39

@S=klogW: Nem fanyalgás volt. Illusztráció, hogy Ablonczy (aki amúgy ahhoz képest, hogy fideszes, egész normális) maga is hisz egy történelmi tévedésben. Szakály is csak tévedett, nem pedig hazudott, ahogy a bringát túltoló mandis poszt sugallta. Ezt a szemléletet ("szegény kis ártatlan Magyarország nem tehet semmiről, a zsidők tök jól megvoltak itt, aztán jöttek a németek, ők az okai minden rossznak") annyi éven keresztül nyomatták - már a komcsik alatt is -, hogy beletelik egy időbe, mire lecseréljük. Az az érzésem, hogy ha ez megvan, a következő menet a "boldog békeidők" leleplezése lesz.

Szakály Sándor nem aljas hazug antiszemita relativizáló, hanem csupán egy nem túl okos, de alapjában véve derék, jó magyar ember, aki csak védené a nemzet "becsületét". Nehezen tudja elfogadni, hogy az akkori Magyarország milyen ronda útra tért. Vagy talán hisz a kollektív felelősségben? Akik akkor felnőttek voltak (tehát felelősségre vonhatók a tetteikért), azok ma halottak vagy legalább 87 évesek.

Bell & Sebastian 2014.01.25. 02:17:54

Majdnem Teljes Konszenzussal Elfogadott Politikailag Korrekt SMS -es Népszavazással Megerősített Uniós Emlékműterv

Cím:
Magyarország német megszállása

Leírás:
1db főalak + 3db mellékalak
Részletezés:
hiperaktív kollaboráns létrán, alant alantas, übermencs náci, háttal illegálisan jegyzetelő ellenálló, központba állított posztamensen jókora, bizonytalan identitású Sztálin, Lenin sapkája nélkül vagy fordítva, kezében dávájgitár, bőrkabátja alatt Kunbéla aranya (nem látható, de a márványtábla szövege utal rá), amit a hungarista egyenruhás muszos ellenállóktól rekvirált csákánnyal éppen megszerez és a gázálarca tartódobozába fog gyömöszölni, amihez az SS egyenruhás tartja a létrát, majd a művelet sikeres végrehajtása után megfelezik a zsákmányt, amit szintén a magyarázószöveg egyértelműsít
Alakok megformálása:
Szt. Lenin____________Master-Bajnok Frantzi
Kollaboráns___________Csuthy Inox
Főnáci_______________Tóth Gábor Ella
Partizán______________Hellgirl Mutzus
Magyarország__________a talapzat, amit ezek az alakok kissé nagyon megrongáltak lövöldözés által

25.media.tumblr.com/tumblr_ltiip36DiW1qk6uvyo1_1280.jpg

2014.01.25. 04:18:07

Lerövidíteném: kurva gáz ez az emlékmű.

(Sajnálom h ide jutott 4 év után a Fidox)

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.25. 06:40:21

@Alfőmérnök: az is egy nagyon jó emlékmű, a bronz cipők. Pauer konkrét előképe a Valahol Európában (mármint a Radványi-film) kezdő, háborús jeleneteinek az egyik rövid vágóképe volt.

De nagyon jók még az 56-os Kossuth téri emlékjel bronz golyói a földművelésügyi minisztérium árkádjának falaiba fúródva. Nagyjából ezeket a kísérleteket tartom formailag, esztétikailag és gondolatilag is egyaránt érvényes, mai munkáknak, de ilyen még az óbudai Katyn-emlékmű is. Az "Erdőben elkövetett gyilkosság" c. munkához ezt a leírést adta a szobrász és az építész (apa és fia egyébként):

"Az emlékmű magját az évtizedeken át elhallgatott titkot jelképező szabályos alakú, óriás, fekete gránitkocka képezi, amit egy közel négyméteres, áttört felületű, megbillent rozsdás vas kubus rejt. Az áttört felület rajzolata erdőt mintáz, emlékeztetve a mészárlás helyszínére, a dőlés pedig a szél, a vihar miatt hajladozó fákat jelképezi. Éjszakánként az emlékmű belső megvilágítást kap."

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_katinyi_márt%C3%ADrok_emlékműve

Ez például sok körrel veri a központi 56-os emlékművet. Gondolatban és esztétikai minőségben egyaránt. És akkor ehhez vedd hozzá Párkányi saját műleírásában közölt primitív és buta hadováját.

Persze hogy egy tök konzervatív, a maga nemében azonban szintén érvényes munkát is említsek, a Szent György téri Bethlen István-szobor is okés lett.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.25. 07:12:03

@biboldó: ennél a konkrét emlékműnél az igazság kimondása volt a cél. Az, hogy a szakmát és a képzőművészeti életet belülről is ismerő jobber csávóként kifejezzem mélységes ellenérzésemet, mert egy-két kivételtől eltekintve ebben a kérdésben vagy lapít a jobbfél, vagy a lehető legnagyobb természetesség látszatával magyarázza a magyarázhatatlant, miközben három hete még fingja nem volt erről a tervről, ráadásul igénye sem volt rá.

De úgy látom, érteni véled a szándékaimat, mert posztjaimban többnyire nem azt keresem ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. És akivel lehet (nem a vincentblogos féregnyúlványokra gondolok), azokkal bármikor készséggel egy asztalhoz ülök a valóságban is.

De ha te tényleg biboldó vagy, ahogy a nickedből gondolja az ember, ajánlom egy réges régi, tavaly előtt generálozott írásomat:

mandiner.blog.hu/2012/08/03/munkaszolgalatos_olimpikon_nemet_vaskereszttel

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.25. 07:36:37

@Holger Hartland: ezt az És-es Széky írja:

"Történelmietlen gondolkodásra vall a II. világháború utáni emberi jogi taburendszert visszavetíteni azokra az időkre. Nem eltévelyedésről volt szó ahhoz a viselkedési elvhez képest, hogy „rendes ember nem antiszemita”, hanem a többség szemében az volt a rendes ember, aki antiszemita. És Magyarország voltaképpen nem is rítt ki a korabeli Európából. Ahol nagy volt a zsidóság aránya, ott erős volt az antiszemitizmus. És a világválság nyomán (még inkább, mint ma) szerte Európában ténynek tekintették, hogy a liberális demokrácia és a szabadversenyes kapitalizmus kora véget ért, több nacionalizmusra, a többségi uralom új formáira, a jogegyenlőség elvének feladására, a gazdaságban pedig államosításokra, állami tervezésre és állami újraosztásra van szükség. A nacionalizmust kivéve (bár az is éppen újraéledt a Szovjetunióban) a baloldali (marxista) és a nem marxista, de totalitárius vagy tekintélyelvű olasz, német, lengyel, magyar, román stb. válasz sok tekintetben egybeesett."

m.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/01/24/egy-emlekmu-eloelete

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 07:41:07

@Holger Hartland:

"Szakály is csak tévedett, nem pedig hazudott" --- írja.

Miben tévedett Szakály?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 08:06:54

@tauglich:

És ezt pontosan tudták/tudják azok a hiszterizálók, hamis moralizálók is, akik arra próbálják használni a történelmet, hogy a múltból nyerjék meg vele a jelent.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.25. 08:20:42

@bbjnick: @Holger Hartland: némi kihagyással az idézet folytatása:

"A könyvből [itt Ungváry egyik könyvéről van szó] az is kiderül, hogyan s miért tolták át már a Kádár-korszakban a felelősséget a németekre – a rendszert szolgáló zsidó vezetők asszisztálásával. A nyugatnémetek az 1960-as években hajlandók voltak kárpótlást fizetni (ennek nagy részét a magyar állam el is tulajdonította), a magyar kormányzat nem, legyenek hát ők a bűnösök. Ezt a kommunista (és hangsúlyosan állambiztonsági) eredetű tételt jeleníti meg a Szabadság térre tervezett emlékmű, noha erről sem a szobor pártolói, sem az ellenzői túlnyomó többségének nincs fogalma.

A magyar baloldal (hogy pontosak legyünk: pillanatnyilag a Fidesszel és a Jobbikkal szembeni oldal), illetve a magyar zsidóság túlnyomó többsége huszonöt-ötven éve meg van győződve arról, hogy a politikai Rossz térfele a jobboldal; pólusa pedig egyenlő a nácival (minél közelebb van hozzá, minél inkább tűri valaki, annál jobboldalibb és annál rosszabb). Ez a képlet azonban egy baloldali diktatúra manipulációjának a terméke. Sajnálatos, hogy az ellenzékiek – köztük a zsidó középosztályból származók – éppúgy hajlamosak csak újságcikkekből és Facebook-posztokból tájékozódni, mint a kormányoldal, de azok közül is csak a legújabbakból."

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 08:23:39

@tauglich:

A kor egyik legtisztább hangja:

"Semmi, de semmi közösséget a zsidósággal érezni nem vagyok képes. Sajnálom szörnyű sorsukat, amelybe ma jutottak, de pontosan úgy, ahogyan sajnálom a négerek amerikai üldözését vagy a szovjet áldozatait: emberi együttérzésből. Tökéletesen látom, hogy pogányság és erkölcstelenség, ami velük történik, de éppen ilyen tökéletesen látom azt a rengeteg bűnt is, amellyel kihívták maguk ellen ezt a végzetet. Semmivel sem sajnálom őket jobban, mint a maguk és mások bűneinek más áldozatait és (nagy általánosságban) mindenesetre kevésbé, mint azt a "3 millió koldust", akikkel magam is megismerkedtem Átokházán: a rettenetes szociális igazságtalanság magyar áldozatait. Ezek kétszer közelebb állnak hozzám: 1. mert magyarok; 2. mert nem tehetnek nyomorukról, ezek csak a mások bűneiért szenvednek, noha nem bűnösök velük." (A százgyökerű szív. Levelek, naplók visszaemlékezések Sík Sándor hagyatékából. Magvető Kk., Bp., 1993., 206. p.)

S=klogW 2014.01.25. 08:26:56

@Holger Hartland:

Maga olyan szépen beszél. Az SzDSz nem tűnt el, csak átalakult, jelentkezzen.

S=klogW 2014.01.25. 08:36:38

@tauglich:

Ez a nagyon érdekes, hogy a nürnbergi és egyéb ítéletekkel (és Európa kettészakításával) lezártnak vélhetett történetet 15 év múlva hogy előkaparták valakik, hogy dogmát és vallást kreáljanak, ahol a hitnek kárpótlással áldoz(tat)nak, az eretnekeket pedig üldözik.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 08:47:12

@tauglich:

Nekünk nem kell "megítélnünk" a múltat, ismernünk kell azt. A döntéseink a jelenben születnek és a jelenre és a jövőre vonatkoznak és nem a múltra.

A németmegszállós emlékmű vonatkozásában pedig el kellene jutni odáig, hogy amit megjelenít, azt ne hetvenéves perspektívában, hanem ezeréves perspektívában lássuk.

tevevanegypupu 2014.01.25. 09:08:51

Mindenesetre zsidónak újfent a zsidó emberek csak a rendszerváltás után kezdtek érezni magukat. Hirtelen egy csomó mindenkiről kiderült, hogy ő zsidó, az ehhez járó jogokkal egyetemben..Kortársaimnak ezért (is) felháborító és visszatetsző ez az egész cirkusz, ugyanis úgy tűnik, hogy a hovatartozás szimplán pénz kérdése. Hatalmat nem mondanék, az meg volt a szocializmus építése közben is. Ezt szóvá tenni vagy még csak megemlíteni is szinte tilossá vált nálunk Magyarországon. Magyar embernek úgy tűnik történelmünk során csak szenvedni , meaculpázni és bűnhődni van joga.

S=klogW 2014.01.25. 09:25:31

@bbjnick:

Ezeréves (ezeregyszáz éves) perspektívában egy egész nemzetet tudatát kell újraépíteni.

S=klogW 2014.01.25. 09:33:59

@Holger Hartland: @tauglich: @bbjnick: @tevevanegypupu:

Ajánlom kedves mindnyájuk figyelmébe, különösen a második felét a második résznek:

www.echotv.hu/hatter-kep-2014-01-16-hatter-kep-2-resz

SontPent 2014.01.25. 09:47:32

@bbjnick: A történelmi jogfolytonosság ezzel a 46-os, I. törvénnyel szakadt meg, és nem a német megszállással, ahogy az Alaptörvény mondja.
A német megszállással alkotmányjogilag semmi nem történt, nem változott az ország közjogi rendje, sem államformája, sőt még a kormányzó is a helyén maradt.
Orbán beleszeretett ebbe az 1944 március 19-be, és ezt akarja "bronzba önteni" ezzel az emlékművel.

SontPent 2014.01.25. 09:52:21

@Alfőmérnök: Hol hivatkozott a Szent Korona tanra az 1946/ I. törvény?

SontPent 2014.01.25. 09:57:56

A történeti alkotmány felől nézve az 1946 I. törvény illegitim volt, mert az államfő jogait gyakorló hercegprímás nem ellenjegyezte.
Koronázott király nem volt, a kormányzó lemondott, így Mindszenthy volt az államfő. Mindszenthy következetes legitimista-monarchistaként tökéletesen tisztában volt közjogi szerepével.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 10:47:26

@Holger Hartland:

"Pont az újabban feltárt források, az újabb történészi munkák mondják, hogy így volt. Kamenyec-Podolszk már egyfajta főpróba volt." --- írja.

www.atv.hu/videok/video-20140122-gellert-adam

Szakály álláspontját Gellért Ádám cáfolja (aki jogász, de itt mint holokausztkutató lép fel!).

Úgy látszik a holokauszttörténelem egy a történelemtől független történelem, a holokausztkutató egy a történészek fölött álló, azok fogalomhasználatának fölülbírálatára, meghatározására hivatott szupertörténész. Érdemes végighallgatni Gellért érvelését: Szakály bűne az, hogy ideológiailag nem elég képzett! Besz*r-beh*gy!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 10:58:09

@SontPent:

Szóval akkor nem '49? és ha én azt mondom neked, hogy Horthy '44 októberi lemondását követően az új kormányzat már illegitim módon állt fel? Akkor '44 októbere lesz? Ötletelgetsz még vagy belátod, hogy a szuverenitás kérdése nem szimplán törvények függvénye?

Egyébként pedig, ha a te fenti észjárásodhoz ragaszkodhatnánk, akkor holokausztemlékműveket sem állíthatnánk, hiszen a deportálások a hatályos törvények szellemében zajlottak!

SontPent 2014.01.25. 11:31:38

@bbjnick: Megint nem érted a dolgokat. A szuverenitás és a történelmi jogfolytonosság két különböző dolog. Ezt én világosan megkülönböztettem, az Alaptörvény sajnos nem.

A német megszállással hazánk nagy részben, bár nem teljesen elvesztette szuverenitását. De a kormányzó a helyén maradt, a kormány is nagy részt, és az ország alkotmányjogi szempontból nem változott. Így alkotmányunkat nem függesztették fel (a németek nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel).
A szuverenitás elvesztése nem volt teljes, hiszen a kormányzó később tudott intézkedni (pl. Koszorús akció), sőt a szovjetekkel a kormányzó fegyverszüneti tárgyalásokat kezdett.
A nyilas uralom legitimitása vitatott kérdés, hiszen végül is maga a kormányzó nevezte ki Szálasit, igaz kényszer hatására. Bár ehhez gondolom a parlamentnek is hozzá kellett volna járulnia, ami nem volt. A felsőház feloszlatta önmagát a nyilas hatalomátvételkor.
Ezek mind-mind lépések voltak a történelmi alkotmányunk és a királyság lerombolásához, ezt de jure a 1946-os I.törvény tette meg, a 49-es úgynevezett alkotmány ennek csak utolsó, szégyenteljes állomása volt.

Alfőmérnök 2014.01.25. 11:34:30

@SontPent: A törvény szövegében valóban nincs hivatkozás rá, állítólag az indoklásában van, de azt nem találom a neten.

Egyébként Zétényi szerint:
"Dr. Zétényi Zsolt: A Szentkorona-tant, mivel nem foglalták sohasem törvénybe, tehát szokásjogi tételrendszer, ezért nem is hatálytalanították. Magyarországon 1946-ban kiáltották ki a köztársaságot, ez némi szakítást jelentett a hagyományos jogrendszerrel, nem kifejezetten a Szentkorona-tannal csak, hanem a korábbi jogrenddel. "

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 11:44:04

@tauglich: Igen, sok más országban is ugyanaz ment, és akkor egész másképp tekintettek erre. De attól még nem volt szép dolog. De tulajdonképpen miért idézted? Nem arról van szó, hogy "ítéljük el" vagy ilyesmi (??? 2014-ben vagyunk), hanem hogy ne állítsunk olyan emlékművet, ami ártatlan báránykának állít be olyanokat, akik nem voltak azok.

Alfőmérnök 2014.01.25. 11:45:23

@tauglich: A katinyi emlékművet még nem láttam, érdekes koncepció, este kivilágítva szép lehet.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 11:46:16

@bbjnick: Unom ezt a vitát, a "Disznók tánca" c. topikban volt róla szó pár napja, hadd ne írjam le újra, amit ott.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 11:48:05

@tauglich: Haha, jó cikknek tűnik el fogom olvasni.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 11:48:49

@S=klogW: Anyukád nem szűnt meg űzni az ipart. Jelentkezz nála. :)

SontPent 2014.01.25. 11:58:10

@Alfőmérnök: A történelmi alkotmánynak a királyság, mint államforma szerves része. Persze ez így nem volt soha tételesen, egy kartális alkotmányban kimondva, hogy "Magyarország államformája királyság". A Szent Korona Tan a történelmi alkotmány néhány alapelvét jeleníti meg.

Egy köztársasági államforma nem lehet a történelmi jogfolytonossággal összeegyeztethető. Pláne úgy hogy a történelmi alkotmány ("szokásjog", ha akarod) szerint az államfő jogait gyakorló hercegprímás nem ellenjegyezte a törvényt. Innentől kezdve a törvény lehet alakilag helyes, de illegitim.

(Zétényi nem mond ellent annak amit írtam, annak ellenére, hogy ő nem legitimista.)

SontPent 2014.01.25. 12:17:20

Az 1945 augusztus 16-án kinevezett Mindszenthy hercegprímás szerint NEM 1944 március 19-én szakadt meg a történelmi alkotmány jogfolytonossága:

Kinevezése 44 március 19 után történt, de a történelmi alkotmány továbbra is érvényben van.

www.vasiszemle.t-online.hu/2005/04/gergely.htm

Önmagát az ország első közjogi méltóságának nevezi 1945 szeptemberében:

"Amikor Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök gratulált az új hercegprímásnak, Mindszenty 1945. szeptember 22-én a következő lakonikus táviratban válaszolt: "Meleg gratulációját hálásan köszönöm, az ország első közjogi méltósága hazája rendelkezésére áll. Hercegprímás."

Mindszenthy: "Még nem léphetek be a közjogi harcok dandárjába sem, mert közjogi örvényben élünk, a jogfolytonosság összes erős fonalai és finom erezetei látszólag elszakadtak - mondta Mindszenty. - Hiányzik nemegy alkotmányos tényezőnk, de az elődök helyén van már az ország prímása. Ha a balszerencse elmúltával a nemzet józansága hidat ver az örvény fölött, mint Pontifex, mint hídverő és több, mint 900 év jogán az ország első zászlósura, a Ti érseketek, az ország prímása is ott lesz közjogi életünk helyreállításában és továbbvitelében."

Óvást emelt a köztársasági törvény ellen:

"Mindszenty [1945] december 31-én levélben fordult a miniszterelnökhöz, amelyben "a magyar prímások több mint 900 éven át gyakorolt közjogi tisztéből folyóan óvást emel" a köztársaság behozatala és az ezeréves királyság megszüntetése ellen."

Óvást emelt, aztán a kihirdetett törvényt nem írta alá.

Alfőmérnök 2014.01.25. 12:34:48

@SontPent: Lehet, hogy igazad van, nem vagyok alkotmányjogász, se történész.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 12:47:10

@Holger Hartland: a kitelepítésben bűnös is a magyar állam, de nem ők voltak a vérengzők. nem ők voltak itt a gyilkosok.

a hideg napoknál magyarok voltak az elkövetők, a bíróság még a 1943-ban halálra ítélte a 4 tisztet.

az hogy mennyi volt a hiv. magyar papírokkal rendelkező zsidó, az kérdéses, gellért szerint "több ezer" a 15-20-30 ezerből, ez 10-20-30% lehet.

továbbá kérdéses még jó sok minden, amit ez a gellért gyerek rémisztően magabiztosan mond bele a kamerába, ahhoz képest, hogy a mult-kor is simán ellentmond neki, ami pedig nem a horthyzmusáról híres

S=klogW 2014.01.25. 12:48:29

@Holger Hartland:

Nem tegeződtünk le. Az ÁVOs pertut tartsa meg a haveri et-aknak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 12:53:19

@SontPent:

Ha már Mindszenty! Szerinted mennyire tekintette szuverénnek Mindszenty a németek által megszállt Magyarországot?

tortenelemportal.hu/2011/05/mindszenty-es-a-nyilasok/

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 12:59:38

@tesz-vesz:

Gellért nem történész, hanem holokausztszakértő!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 12:59:59

@Holger Hartland: a magyar állam a Horthy-korban Bethlenből, Klebelsbergből, Horthyból, Telekiből, Kállayból, Keresztes-Fisherből állt (kit hagytam ki?), nem a német kémekből.
tehát nem várták a zsidók deportálását.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 13:02:42

@bbjnick: de hol az életrajza?

@tevevanegypupu: így van ez alapján kéne megosztani a zsidóságot. igazi zsidó, meg érdekalapú haszonlesők.
gondolom ezt ők is látják.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 13:05:02

@tesz-vesz:

Hát ez az! Ezt nem találom én sem!

tevevanegypupu 2014.01.25. 13:27:09

@tesz-vesz: @S=klogW:

Annak idején a szocializmusban azt tanították a mostani berzenkedők, hogy míg Horthy Hitlerrel tárgyalt - a kiugrás nem sikerült - a németek elhatározták, hogy megszállják az országot, ami meg is történt. Vagyis megszállták, elfoglalták..hogy a közjogi méltóságok a helyükön maradtak, az a németek szívélyes kényszerítésének következménye.Horthy egyik fia gyanús körülmények között meghalt, a másik fogoly..ha Horthy olyan nagyon közreműködött volna, nyilván szabadon engedték volna..Az egyházi méltóságok egymás után kérvényeztek a zsidók ügyében, de a németek megkezdték a deportálásokat..de akit tudtak az egyházak mentettek, Pannonhalma is tele volt zsidó menekültekkel, Apor Vilmos amit tudott szintén megtett, az eredmény közismert. Hány megmentett zsidó emelt szót a keresztény papok bebörtönzése, megkínzása, meggyilkolása ellen az ávh-nál zsidó sorstársaikhoz fordulva kegyelemért? Talán voltak..??Minden esetre Horthyt a nürnbergi tárgyalásoknál nem ítélték el és nem végezték ki. Ennél jobb és hatásosabb bizonyíték nem kell, és ha ez a volt munkásőröknek nem elég, hát az az ő bajuk..Gondoljanak azokra a zsidókra akikért szintén nem szóltak mikor Recskre vitték őket, mikor a kommunisták ellopták lakásaikat, berendezéseiket és nem dolgozhattak foglalkozásuknak megfelelően, hanem kitelepítették őket vagy segédmunkásként lapátolhattak építkezéseken. Fiatalokat megzavarhatnak a rendszerváltás utáni újra írt történetekkel, de szemtanúkat meglehetősen nehéz..

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2014.01.25. 13:35:33

@bbjnick:
Minek ehhez életrajz?
Holokausztszakértővé - s egyben Minden Történészek Főnökévé - önkinevezéssel válik az ember.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 13:55:27

@Holger Hartland: hol írja ezt amúgy a dinnyefejű?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2014.01.25. 14:05:28

@tauglich: Elolvastam a Széky-cikket, szerintem korrekt.

@tesz-vesz: Nem a vérengzésről volt szó, hanem a kifosztásról és deportálásról. Aminek nagyjából sejteni lehetett a végét - volt, aki tudta is. A magyar állam nem csupán az általad felsorolt felső vezetőkből állt - ők tulajdonképpen még próbálták mérsékelni a dolgokat (kivéve Telekit, aki még '41 áprilisban öngyilkos lett) -, hanem a katonai vezetésből és a közigazgatásból is.

Ki az a "dinnyefejű"?

@S=klogW: Csak nem képzeled, hogy majd magázódom veled. :)

S=klogW 2014.01.25. 14:29:02

@Holger Hartland:

Igaza van. Magáról újabban butaság jót feltételezni. Persze a lehetőség magának is adott, hogy bizonyítson.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.25. 15:07:40

tudja tauglich, csak annyi a baj, hogy a jogos esztetikai berzenkedését, meggondolatlanul, és valószínűleg pillanatnyi intellektuális lustaságból, a komcsiliber-cion fogalomkörrel, és áligazságokkal próbálta kitömni.

S=klogW 2014.01.25. 15:08:46

Achtung, Achtung!

Kamerad Hartland beim Kassa gewartet!

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.25. 15:11:04

és tessék mindenkinek tudomásul venni, hogy mikor orbán valami olyat nyilatkozott mán nem is tudom mi kapcsán, hogy egyszer már tetszett a németeknek tankkal jönni hozzánk, akkor- hálistennek- valóságosan is elkezdődött magyarország ejrópaellenes harca. és orosz barátaink segítségével kétvállra is nyomjuk a genderbuzi ejrópát.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2014.01.25. 15:16:39

@jose maria padilla:
Lesz itten borscs és szirnyiki rogyásig.
Cronutot úgyis nyilván a buzik esznek.
Pfejj.

S=klogW 2014.01.25. 15:19:17

@S=klogW:

bei der Kassa

S=klogW 2014.01.25. 15:25:58

@jose maria padilla: nem kell a barátság, elég, ha szövetségesek

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 15:36:16

@Holger Hartland: ablonczy a dinnyefejű

hol írja ezt?
Ablonczy Bálint: "A magyar állam német nyomásra magyar állampolgárokat vitetett el."

és honnan veszed, h nincs igaza, amikor a mult-kor is lehoz ilyeneket?
miért gellért a jóforrás a nemzetközi jogász szakmájával?

rémisztően magabiztos ez a gyerek, ahhoz képest, hogy a mult-kor is simán ellentmond neki, ami pedig nem a horthyzmusáról híres

gellért mennyire egyoldalú? Keresztes kapcsán? aki koncentrációs táborba került? mennyire egyoldalú Kozma kapcsán, aki megbánta a tetteit? mennyire egyoldalú, hogy nem tér ki a kényszervallomásra? a német követelés? amiről esetleg csak irat nem maradt fenn? ugyanis barakkok várták a zsidókat kamenyecben. nem tér ki a bolsevik történelemhamisításra.
viszont jó, hogy elmondja, hogy ellenérvű történészekkel nem találkozik...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 15:47:09

@Holger Hartland: és továbbá én azért megkérdezném ormos máriát meg romsicsot is, a többi sztártörténészeket, unváryn kívül,

(aki ugye, alkatilag képtelen különbséget tenni az 1944. március 19-i megszállás, és a NATO-csapatok által a kilencvenes években létesített támaszpontok között.
lásd a töriblog linket. ő azért sztártörténész, mert az apja elintézte neki, ahogy a borászatát is. kontraszelektált történész.)

akik szintén nem a horthyzmurukról híresek, hogy mégis mit gondolnak ezekről az atv-s határozott drámai véleményről amit gellért ádámka ott előadott.

persze poligráffal lenne jó nekik is válaszolni, mert ők se igen a horthyzmusaikról híresek, sem arról, hogy véletlenül lettek sztár-, kurzustörténészek.

szóval a világért se mentegetném én a bűnt pl itt:
kkbk.blog.hu/2014/01/23/szakaly_sandor_es_kamenyec-podolszkij_gumicsontja

de azért álljunk már meg egy szóra, és a tényeket próbáljuk előadni
gellért a saját írásában lévő dolgokat sem veszi figyelembe, ÖNKÉNT szelektál a tanúvallomások között, pl mi alapján nem veszi figyelembe:

Polgár György, a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájának vezetője a következőket írta a népbíróságnak:

„Mihelyt erről a rendeletről és az első őrizetbe vételekről tudomást szereztünk, a KEOKH akkori főnökéhez Siménfalvy Sándorhoz mentem felvilágosításért és panaszra. Tőle azt az értesítést kaptam, hogy az összminisztérium utasítására bocsátották ki, egyébként közelebbi felvilágosításokat Pásztóy Ámontól kaphatok. Utóbbi azt közölte velem, hogy a rendelet minisztertanácsi határozat alapján és katonai intervenció folytán hozták, mert a hadsereg és főképp a németek nem akarták, hogy mialatt Oroszországban a háború folyik, az ún. mögöttes területen lengyel és orosz zsidók éljenek.”94

Polgár ezen kijelentését Pásztóy először cáfolta: elsőfokú bírósági tárgyalásán azt vallotta, hogy nem volt tudomása arról, hogy a rendelet megalkotása német nyomásra történt volna.95 Egy évvel később azonban már ő sem zárta ki, hogy „a rendelet német nyomásra készült, mivel azt Werth Henrik indítványozta”.96

---
ezért kezdték el őket deportálni, egy korabeli vallomás szerint.

a saját írásából olvasom gellértnek

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 15:49:41

@Holger Hartland: ás tele van ilyen vallomásokkal:

"Mindezt megerősítette Farkas János, aki 1941-ben a KEOKH és a belügyminisztérium állampolgársági osztálya között volt összekötő tiszt. Ő határozottan azt állította egy másik perben, hogy a deportálást a német vezérkar követelte: „…jobban mondva ők kérték a Magyarországon lakó összes zsidók deportálását, de tárgyalások után megállapodás jött létre, hogy csak a lengyel zsidók telepítendők ki.”98 Feldmann Ernő ügyvéd, ha kissé az általánosság szintjén is mozogva, de szintén hasonlóképp nyilatkozott:

„A háború alatt indult meg a német vezérkar nyomása a magyar vezérkarra, és azon keresztül a belügyminisztériumra és a KEOKH-ra. […] A belügyi kormány meglehetősen ellenállt a német kormánynak. Ennek belső oka a háború elvesztése, külső oka pedig az volt, hogy nem volt olyan közigazgatási területe, ahova a magyarországi lengyel és orosz zsidókat deportálni lehetne. Amikor Magyarország belépett a háborúba, a kormány már nem térhetett ki a német kérés elől, mert most már volt megfelelő közigazgatási terület. Keresztes belügyminiszter kifejezett ígéretet nyert arra, hogy a deportáltaknak bántódása nem lesz. Megkapják az üresen maradt ukrán házakat, mezőgazdasági felszereléseket és ott nyugodtan dolgozhatnak. Mindez azonban nem következett be, becsapták a magyar minisztert, becsapták a magyar kormányt.”99

de gellértet nem zavarja, belemondja szemrebbenés nélkül a kamerába, hogy BIZONYOS hogy nem német követelésre indult meg a deportálás

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2014.01.25. 16:32:22

@bbjnick: nekem ezzel a szöveggel az a gondom, hogy ilyen alapon igazolhatóvá válik a németek és a magyarok második világháború utáni kollektív bűnössé tétele is. Emellett hívő keresztyénként sem tudok vele azonosulni.

@Holger Hartland: csak azért idéztem, mert árnyaltabb (lévén egy hosszú cikkről és nem egy kommentről van szó), mint ahogyan te fogalmaztál. És azért is idéztem, mert Széky írása sok más, a napokban megjelent hisztériakeltő ballib írással ellentétben alkalmas a párbeszédre. És pontosan ilyen hangokra volna szükség mindkét oldalon ahhoz, hogy párbeszéd alakuljon ki annak érdekében, hogy bármilyen történelmi vonatkozású emlékműben gondolkodhassunk.

@jose maria padilla: mutasson rá, hogy hol alkalmaztam a posztban "komcsiliber-cion" fogalomkört! Amúgy nem értem. Miért aggódnak most értem ennyire a jósdások, hiszen nem emlékszem arra, hogy bármikor korábban olyan különösebben rajongtak volna a posztjaimért?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 16:32:44

@Holger Hartland:
" A magyar állam 1920-tól módszeresen kifosztotta ezeket a magyar állampolgárokat, és 1944-re pedig már alig várta, hogy megszabadulhasson tőlük. A magyar társadalom nagy része pedig köszönte szépen a szétosztott javakat"
itt azért egy kicsit te is túltoltad a biciklit.

Horthy Hitler követeléseit igyekezett nem teljesíteni. azt mondta Macartney-nak, hogy „senkinek Európában annyi összeütközése Hitlerrel nem volt, mint neki, vagy senki nem szállt vele többször szembe, vagy tagadta meg követeléseit, mint ő”, így „nem azt várta”, hogy „a másik oldal bebörtönzi”

Horthy elismerte egyik kihallgatásakor, hogy Újvidéken 1942-ben „tömeggyilkosság történt, amelyet mélyen sajnált”, de „ő erről előre nem tudott”.41 Horthy helyesen utalt arra, hogy eljárás indult a Dél-Bácskában történtek ügyében, igaz, azt elfelejtette mondani, hogy eleinte nem támogatta.42 A mészárlásért – kihallgató tisztjei előtt Nürnbergben – a német származású tiszteket okolta, s kiemelte, hogy a magyar bíróság által 1944-ben elítélt tisztek között egyetlen magyar származású sem volt. Horthy szintén értetlenül állt a jugoszláv kiadatási kérelem előtt: „a szerbek most azt mondják, hogy háborús bűnös vagyok, mert kétezer ember meghalt. Egy német városban háromezren haltak meg, s mégsem gondolja úgy senki, hogy felelősségre kéne vonni az Egyesült Államok elnökét a bombázásokért”

1943 tavaszán Horthy és Hitler között nem jelentéktelen nézetkülönbségek merültek fel a magyar kormányzat zsidópolitikáját illetően.60 Adolf Hitler szemében ugyanis a magyar kormányzat „enyhe” és „toleráns” zsidópolitikát folytatott. 1943. április 16-án a klessheimi kastélyban, amikor – Ribbentrop külügyminiszter társaságában – találkozott a magyar kormányzóval, határozott kritikával illette a magyar állam „zsidóbarát” beállítottságát.61 Horthy a beszélgetésről felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint azt mondta, hogy „[ő] mindent megtett, amit a zsidók ellen tisztességes úton-módon tenni lehetett, de meggyilkolni vagy más módon elpusztítani aligha lehet őket”.62

Hitler erre azt válaszolta, hogy

„erre nincs is szükség. Magyarország éppen úgy elhelyezhetné a zsidóit koncentrációs táborokban, mint azt Szlovákia tette. [...] Ha már a zsidók meggyilkolásáról van szó, úgy kell megállapítania [a Führernek], hogy csak egy gyilkos létezik, a zsidó, aki a háborúkat kirobbantja, és befolyásával kialakítja annak a polgári személyek, asszonyok és gyermekek ellen irányuló jellegét. A zsidókkal kapcsolatban fennáll a lehetőség, hogy bányákban kapjanak munkát.”63

Másnap, 17-én Horthy megismételte, hogy „mégsem ütheti őket [a zsidókat] agyon”. Ezzel szemben Ribbentrop teljes nyíltsággal beszélt a „végső megoldásról” mint a zsidókérdés megoldásának egyetlen lehetőségéről: „a zsidókat vagy meg kell semmisíteni, vagy koncentrációs táborokba szállítani”.64 Hitler ehhez annyit tett hozzá, hogy Lengyelországban, ha „a zsidók nem akarnak dolgozni, agyonlövik őket. Ha nem tudnak dolgozni, el kell pusztulniuk. Úgy kell őket kezelni, mint a tuberkulózis bacilusát, amely megfertőzheti az egészséges testet.”65 Mindez egyértelműen jelezte a náci vezetők fajelméleten nyugvó és a magyar kormányzó fajvédő, jogkorlátozó antiszemitizmusa közötti különbséget. 18-án a németek egy feljegyzésben foglalták össze ellenvetéseiket, s ebben közvetve idézték Kállay miniszterelnök Szent-Györgyi Alberthez intézett szavait, aki

„elutazása előtt járt a magyar miniszterelnöknél, aki arra kérte, közölje Amerika törökországi nagykövetével, hogy ő, a miniszterelnök egyetlen további katonát és egyetlen fegyvert sem bocsát a Német Birodalom rendelkezésére, és bár szakadatlanul szól a zsidók ellen, valójában semmit sem tesz ellenük és 70 000 zsidó menekültet védelmez Magyarországon; jelenleg azonban nem folytathat más politikát, mert különben a németek megszállják Magyarországot, és minden zsidót kiirtanak”.66

Hitler 1944. március 18-án, Klessheimben is kifogásolta, hogy „Magyarország a zsidókérdésben semmit sem tesz, és nem hajlandó a nagyszámú magyar zsidósággal leszámolni”.80 Arról, hogy ez a leszámolás a valóságban mit is fog jelenteni, Horthy 1945 nyarán azt mondta Macartney-nak, hogy ezekről „először nem tudott”, majd „iszonyattal töltötték el”, és „le akarta állítani” a deportálásokat. Ezt a budapesti zsidók esetében meg is tette – hangsúlyozta az angol történésznek

minden a Gestapo műve volt” – mondta a vidéki zsidóság összeszedésével kapcsolatban. „Nekünk csupán azt mondták, hogy munkára viszik őket Németországba, ahova a családjuk is követheti őket” – tette hozzá.83 Horthy azonban érezhette, hogy ez a válasza nem elég meggyőző, ezért hozzátette, hogy különben sem tehettek semmit, mert a németek teljesen megszállták az országot, Budapest kivételével nem volt katonai erejük az ellenállásra.
www.betekinto.hu/2012_4_gellert_turbucz

önkényesen vágtam ki, mert taszít ennek a gerinctelen patkány turbucnak (ismerem) az antihortista stílusa.

S=klogW 2014.01.25. 16:46:33

Az Ungváry apja nem a Bécsbe tartó Íróhajón meresztette a seggét '56-ban mint jóelvtárs?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2014.01.25. 16:50:29

ja és fenn Horthy a 3000 német halottal nem drezdára gondolt, mert 20 000 és 80 000 halottja volt, és ez nem csupán egy barbár cselekedet volt, hiszen Drezda központjában semmilyen jelentős katonai célpont nem volt, hanem ez is népirtás volt

érdekes, hogyha ezért bíróság elé szeretnénk állítani az usát, előbb katonailag le kell győznünk. és ez ma is áll, hiába vannak ensz-tanácsok.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.25. 17:02:40

@tauglich: nézze, ez az egész miért nem előzte vita, miért relativizálja a felelősséget, bla, bla, bla. tehát az esztétikai kifogásán túl, kizárólag felszínes bublicisztikai liberigazságok és kifogások.
nem tudom kit ért jósdásokon? és mi az?
én én vagyok nem jósdás, ha arra gondol.
szerintem egyébként ez a poszt úgy eshetett, hogy gellért írt magának, mint képzőszakreferensnek, hogy na mi az ábra öreg, nem kéne valami arról a förmedvényről, és akkor maga jogos felháborodását is beleöntve, de sietősen, felszínesen, megírta ezt a cikket.
pl. a német követ /www.bor-neked.hu/book/export/html/2241/
levelének idézése mit akart? mit akart a német követ? miről beszél, maga érti? mert én nem. ha érti, magyarázza el, ha nem, akkor minek idézte. stb, stb.

S=klogW 2014.01.25. 17:05:49

@tesz-vesz:

az USA az ENSZre magasról tesz
az IMF is az ENSz ellenében alakult

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2014.01.25. 17:16:29

@tauglich:
a bbjnek írtakkal kapcsolatban:
tényleg, hogyan van az, hogy csökkentértékű keresztényies sufnivallások képviselői, prőhle a lutiktól, és elemes b. a uniktól mostanában kővel veri a mellyit, hogy keresztényként aztán nem lehet valaki ezmegaz, és irgun-burgum.
és teszi ezt prőhle egy olyan vallás világi lámpásaként amelyik alapítója a világ legnagyobb antiszemitistásosa volt. vicc.

SontPent 2014.01.25. 17:37:53

@bbjnick: Nyilván nem tekintette Mo.-t szuverénnek a megszállás alatt, de ez hogy jön ide?

Én a történeti alkotmányról beszéltem. Külön kérdés a szuverenitás (amiben vannak fokozatok), és külön kérdés a történeti alkotmány jogfolytonossága.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 17:45:38

@tauglich:

"nekem ezzel a szöveggel az a gondom, hogy ilyen alapon igazolhatóvá válik a németek és a magyarok második világháború utáni kollektív bűnössé tétele is. Emellett hívő keresztyénként sem tudok vele azonosulni." --- írod.

Hol van ott, abban a szövegben, szó kollektív bűnösségről? Sík Sándor, piarista pap-tanár, az idézett naplóbejegyzést annak apropóján jegyezte le, hogy a 1938. évi XV. törvénycikk alapján zsidónak minősült. Kollektív bűnösségről nincs benne szó, ugyanakkor szépen rávilágít arra a közfelfogásra, ami a korban élt (és nem a félanalfabéták közfelfogására, hanem a legelitebb elit közfelfogására). Nem tartod groteszknek, hogy ma azzal vádolják a zsidók a korabeli magyarságot, amivel a korban a magyarok vádolták a zsidókat? S nem tartod logikusnak, hogy ha az egyik esetben jogszerű ez a fajta vád(képzés), akkor a másikban is annak kell lennie?

"Széky írása sok más, a napokban megjelent hisztériakeltő ballib írással ellentétben alkalmas a párbeszédre" --- írod.

Széky egy belpesti liberálbolseviki entellektüel, magyar-angol szakot végzett, műfordítóként és megmondoemberként tolja az ipart. Erősen csűri-csavarja a mondókáját, nem kétséges, de ellentmondásba keveredik. Ugyanis, ha neki igazat adunk, ugyanazon logika szerint, (az általa bírált) orbáni történetimúlt-felfogásnak is igazat kell adnunk. Úgyhogy, adtunk a szarnak egy pofont! :-|

Alfőmérnök 2014.01.25. 17:57:04

@jose maria padilla: Jósdás: akit a szarkupac paranoid Loxon meghívott az új jósdába, és élt is ezzel a lehetőséggel.

Alfőmérnök 2014.01.25. 18:03:06

@bbjnick: Nem, balfasz, regisztrált, és részt vett a "diskurzusban".
Természetesen elküldhette volna a picsába a rongyember gloire-ral együtt, ha ez az elhatárolódás, de nem erre gondoltam.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 18:03:57

@SontPent:

Ez mind nagyon érdekes, csakhogy mi fentebb a szuverenitás kérdéséről vitatkoztunk és nem a történelmi alkotmányról:-) Azt még Orbánék sem merik állítani, hogy ők helyreállították volna a történeti/történelmi alkotmányosságot, azt állítják, hogy az 1944-ben (a szuverenitás elvesztésével) megszakadt jogfolytonosság állt helyre 1990-ben (a szuverenitás visszanyerésével).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 18:09:06

@Alfőmérnök:

És miért kellett volna, @Alfi, elküldeni a picsába @Loxont @gloire-ral együtt? Aki velem itt, a virtuális fórumokon, szóba áll, az engem megtisztel; miért ne tekinteném megtiszteltetésnek és miért utasítanám el a vitára invitálást, akár egyetértek vele, akár nem?

Alfőmérnök 2014.01.25. 18:19:41

@bbjnick: Azt hiszem, gloiret nem kell magyaráznom.
Loxonnak meg nézd meg a régi jósda utsó posztjánál levő paranoid moderálgatását.
Persze már előzőleg átbaszott mindenkit, aki a jósdára írt, azzal, hogy anélkül, hogy erről tájékoztatott volna bárkit is, kinevezte gloiret másodmoderátornak, és mikor nyilvánvalóvá vált, hogy egy morális analfabéta emberroncs, nem váltotta le.
Aztán mikor már leváltotta, egyedüli bloggazdaként egy szava nem volt gloire javaslata ellen, aki hatósági eljárást akart ellenem kezdeményezni, sőt, mikor rákérdeztem, hogy ezzel most egyetért-e, engem oktatott ki.
kocsogloxonesgloire.blog.hu/2012/11/14/no_comment_208
De nem fogom 200-adszor is elmagyarázni, aki nem érti, hogy ezzel mi a probléma, az írogasson nyugodtan ennek a takonygerincű pöcsnek a blogjára.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 19:58:02

A Szakály-ellenes kampány részeként (a Kölcseyt buzihírba hozó) Nyáry Krisztián idézi facebook-oldalán Slachta Margit, a szociális testvérek főnöknője, gróf Szapáry Erzsébet, dr. Szabó Imre pápai kamarás gróf és Apponyi György országgyűlési képviselő korabeli figyelemfelkeltő, tiltakozó levelét az 1941-es kárpátaljai "eseményekkel" kapcsolatban.

Lehet erre a levélre hivatkozni az ügyben, mivel releváns. De ha már egyszer idézzük, akkor nem illik kihagyni belőle épp azt a bekezdést, amely Szakályt álláspontját támasztja alá!

"Ámbár elismerjük, hogy bizonyos, hazánk területére beszivárgott és Magyarországgal semmi közösséggel nem bíró elemek – legyenek azok zsidók vagy nem zsidók – eltávolítása fontos nemzeti érdek, mégis a legélesebben elítéljük az akciónak összes felsorolt mozzanatait és végrehajtásának a módját."

hvg.hu/tudomany/20110901_kamenyec_podolszkij_meszarlas_1941

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2014.01.25. 20:09:28

@bbjnick:
Nyári 1 segg.
Függetlenül Kölcsey buzihírbe-hozásától (is).

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2014.01.25. 20:14:55

@Hepci:

Nem az az érdekes, hogy Nyáry egy segg, hanem az, hogy egy hazug, aljas manipulátor!

SontPent 2014.01.25. 20:23:20

off: Magyarország washingtoni nagykövete egy gróf: Szapáry György.
Szapáry gróf 2011-től tölti be ezt a posztot. 56-ban emigrált, közgazdász.

(Ideje lenne már az 1947/IV.-es törvényhez hozzányúlni. ;) )

S=klogW 2014.01.25. 20:37:32

a poszt eredeti témájához visszatérve:

Meg kell hagyni, hogy a külsőségekhez, kommunikációhoz, szunsztanciák manifesztálásához a szoci bagázs (legyen náci vagy internáci) még mindig jobban ért.

A jó ötletet agyoncsapják egy fröccsöntő-kisipari színvonalú didaktikus dizájnnal:
le kellene végre szokni a szánalmasan szájbarágós gagyiról.

SontPent 2014.01.25. 20:57:09

@bbjnick: A Preambulumot sokféleképpen lehet értelmezni, nem egyértelmű. Az "állami önrendelkezés" nincs definiálva.
Kiolvasható lenne belőle akár az is, hogy most királyságnak kellene lenni Magyarországon.

De mindegy is, mert az alapvetően Kádár-rendszerben szocializ