Miért ellenzem a melegházasságot?
2013. június 08. írta: dobray

Miért ellenzem a melegházasságot?

Paris.jpeg

Érdeklődéssel olvastam Lakner Dávid újszerű megközelítéssel megírt cikkét a melegházassággal kapcsolatban (Kell-e a melegektől védeni a házasságot?). Újszerű, amennyiben nem a megszokott módon érvel, s nem ad kapásból helyt akármelyik álláspont bevett érveinek. Dávid abból indul ki, hogy a melegházasság bevezetésének nem kell feltétlenül együtt járnia az örökbefogadási joggal, s még számos dolgot szétszálaz, ami elméletileg valóban nem tartozik össze szükségszerűen. A melegházasságért küzdő szervezetek azonban nincsenek azonos állásponton vele.

Nos, részemről nem értek egyet az egyenlőséget előtérbe helyező megközelítéssel. Azzal sem, hogy a házasságot általában a szoros érzelmi kapcsolat miatt kell elismernie az államnak. Úgy látom, a vita nem arról szól, hogy meg kell-e védeni a házasságot a melegektől: a vita az emberről alkotott képünkről szól. Tudtak róla, hogy vannak olyan melegek, akik ellenzik a melegházasságot?

Nyilván az az álláspont, amit én képviselek, könnyen lesöpörhető az asztalról, mondván, hogy a „heteronormatív” narratíva védelmezője vagyok. Európai, többségi, fehér, heteroszexuális férfi, tehát kapásból „elnyomó”, így – amint a minap jegyezte meg valaki – álláspontom csupán a „homofóbia racionalizációja”. Nos, nehéz mit kezdeni az eleve ellenséges hátsó szándékot feltételezőkkel. A heteronormatív álláspontot vállalom, a homofóbozás lepereg rólam, mint a szabad vitákat berekesztő megbélyegzés eszköze. Persze az ezt vallók szempontjából akár még érthető is, hogy így gondolják. Ám az ilyen megközelítés nem épp a párbeszédnek kedvez, és teljesen jogosan vált ki hátsó szándékot feltételező reakciókat, hogy aztán kölcsönösen küldjük el egymást a fenébe.

Sietek leszögezni: természetesen nem kívánom a homoszexualitás, a homoszexuálisok kriminalizálását (de erre nem is látok törekvéseket). Elítélem az őket érő atrocitásokat. Azt gondolom, azonos jogokat kell élvezniük a munkahelyen, a fagyizóban, az ebédlőben és más helyeken (egyébként azonos jogokat is élveznek). Nem érdekel, ha egy zenész meleg, csak hogy zenét játszik; s nem érdekel, hogy egy politikus meleg, csak hogy miként politizál. Viszont nem támogatom a melegházasságot, s a szólásszabadság részének tekintem a homoszexuális életmód kritizálhatóságát.

De nézzük, mit ír Lakner. „Egyértelmű, hogy a vallásszabadságot senki nem óhajtja megsérteni: természetes, hogy a homoszexualitást elítélő papoknak ezután sem kell összeadniuk melegeket, ahogy helyeselnie sem kell senkinek azt, amivel eddig nem értett egyet.”

Egyetértek, egyáltalán nem szükségszerű, hogy a melegházasság bevezetése együtt járjon a vallásszabadság és a szólásszabadság ilyen korlátozásával. Az viszont, hogy ezt „senki nem óhajtja”, nem igaz. Számos példát lehetne felsorolni, amikor szekuláris „humanista”, radikális ateista és LMBT-szervezetek igenis korlátozni szeretnék ezeket a szabadságokat, részint a melegházasság bevezetése kapcsán, részint attól függetlenül is. A melegházasság bevezetése után ugyanis az egyházak ezen szabadsága például úgyszintén irracionális, történelmi és igazolhatatlan előjognak fog számítani, mint a reakciós múlt maradványa.

S természetesen a vallásszabadság egyáltalán nem csak arról szól, hogy az egyházak kiket adnak össze és kiket nem. A 2010-es Equality Act után Nagy-Britanniában több keresztény örökbefogadási és társkereső ügynökségnek be kellett zárnia, vagy saját elvei ellenére feladni egyházi kötődését és kiközvetíteni árvákat meleg pároknak is, valamint befogadni a meleg párkeresők kérelmeit. Ez a vállalkozási szabadság durva megsértése. Lásd például a Catholic Care esetét. Emellett a házasság újradefiniálása után az állam könnyen mondhatja, hogy ezentúl semmiféle szociális támogatásban nem részesül az olyan karitatív vagy akármivel foglalkozó szervezet, ami nem fogadja el saját gyakorlatában a melegházasságot. A Church of England nagy viták után elkerülte, hogy melegházasságokra kelljen áldását adnia, olyannyira, hogy ezt megtiltotta neki a brit parlament, biztos ami biztos. A Munkáspárt viszont nem értett egyet ezzel, így ha bármikor új kormány jön, a vita újra megnyílhat. A dán lutheránus államegyházat kötelezték a meleg párok összeadására; annak ellenére, hogy papjainak kétharmada kifejezte egyet nem értését. Lehetne sorolni még a példákat a bibliai álláspontot prédikáló lelkészek kriminalizálásáról és a bíróság elé citált nyomdaipari vállalkozóról, aki nem vállalta a meleg szexmagazin kinyomtatását, de azt hiszem, felesleges.

Az örökbefogadás is szimbolikus ügy

A gyermekvállalással, örökbefogadással kapcsolatban is az mondható el: meg lehet próbálkozni mindezeknek a házasságról való leválasztásával, de hiába volna ez esetleg lehetséges, ha egyszer az LMBT-lobbiszervezetek többségének egyik fő célja a homoszexuális párok örökbefogadási jogának bevezettetése. Akár a melegházassággal együtt, akár attól külön; azaz úgy, hogy az élettársi kapcsolatban élőknek is legyen lehetősége örökbe fogadni. Megjegyzem, az LMBT-szervezetek általában azért is támogatják a melegházasságot, mert a házasság konstitutív elemének tekintik a gyermekvállalás (ez esetben elsősorban örökbefogadás formájában megvalósuló) lehetőségét, így nem kellene külön küzdeniük az élettársi kapcsolatok ezen „jogáért”. (Sőt, divatba jött az LMBT-szervezetek által szervezett stratégiai pereskedés arra vonatkozóan, hogy egy-egy szervezet vagy az állam ad-e örökbe gyereket meleg pároknak.)

Igen, a melegházasság elsősorban szimbolikus ügy, az egyenlőség szimbolikus ügye. Azonban az örökbefogadás lehetősége is ugyanígy szimbolikus ügy. Ha a meleg pár „házasodhat”, de nem fogadhat örökbe, akkor továbbra is diszkriminációt fog kiáltani az LMBT-lobbi, olyan diszkriminációt, ami „jogosulatlan privilégiumokat” biztosít a heteroszexuális pároknak. Azaz nem csupán a „klasszikus melegházasság-ellenes érvelés szerint” járna együtt a melegházassággal az örökbefogadási jog, hanem a melegházasságért küzdők szerint is – sőt elsősorban ők kívánják ezt. Mondjuk úgy, hogy az örökbefogadás a „csomag” része: minden jár, ami a melegeknek, ami a heteróknak, mert ha nem, akkor nincs egyenlőség.

Ha a meddő pároknak lehet, a melegeknek miért nem?

Itt, mielőtt az érzelmi kapocs állami elismerésének kérdéséről szólnék, hadd térjek ki az örökbefogadás kérdéskörére. Igaza van Dávidnak, amikor azt írja, hogy a „erről szóló vita szinte parttalan, az egyik fél előkap néhány tanulmányt arról, hogy a melegek által nevelt gyermekek gyakrabban lesznek depressziósok; a másik fél erre kimutatásokat lebegtet, melyek szerint a homoszexuálisok gondoskodóbbak, törődőbbek.” Akit érdekel mindez, a legutolsó és legnagyobb, a kérdéskörben végzett, 2012 júliusában publikált kutatásnak köszönhetően (amit a texasi Austin egyetemének fiatal professzora, Mark Regnerus készített) könnyen elmerülhet a kutatástörténetben. A Regnerus által írt összefoglaló a kutatástörténet és problémái felvázolásával indít, linkelve az összes szóba jövő, valamirevaló tanulmányt, függetlenül attól, hogy annak eredményei melyik álláspont számára voltak kedvezőek. Részint ezért is osztom azt a nézetet, hogy gyermekekkel ne kísérletezzünk (Regnerus munkájának eredményei nyugtalanítóak). A melegek esetleges örökbefogadási jogának kérdését nyugodtan nevezhetjük ellentmondásosnak.

Akár az örökbefogadást, akár az érzelmi kapcsolat elismerését, vagy mindkettőt tekintjük a lényeges pontnak, az egész vita antropológiai (és csak a felszínen jogi) vita, ami arról szól: milyen az ember természete.

Ez az, ami miatt az társadalom egyes csoportjaiban felmerülő igények szociológiai szempontját úgyszintén másodlagosnak tartom. És ettől kezdve a meleg párok által nevelt gyermekekre vonatkozó tanulmányok is másodlagosak (de nem feleslegesek). Eleve gyanús az előző években divatba jött azon vélemény, ami szerint a meleg párok nagy átlagban nem hogy ugyanolyan „hatásfokkal”, de egyenesen jobban nevelik a gyermekeket. Komolyan el tudja hinni valaki, hogy van jobb megoldás a természetes, biológiai szülőknél – általánosságban, nem a kiragadott jó és rossz példákat tekintve? Rosszul vagyunk „programozva”, „teremtve”, s tévedett az evolúció, téved a természet?

Az emberi természetre irányuló vita húzódik meg azon kifogás mögött is, amit a melegházasságért küzdők szoktak felhozni az örökbefogadás kapcsán az azt ellenzőkkel szemben: ha nem fogadhat örökbe egy meleg pár, akkor a meddő párok se fogadhassanak örökbe, hiszen nekik sem lehet gyerekük (természetes úton). A meddő párokra vonatkozó meglátás frappáns, ám hibás. Nem nézi ugyanis, miért mondják azt a melegházasság ellenzői, hogy a melegpárok nem tudnak gyermeket nemzeni (egymással), ezért ne vezessük be a házasságukat. A melegeknek ugyanis ugyanolyan joguk van házasságot kötni különneművel, mint bárki másnak. És különneművel tudnak is állami házasságot kötni a világ bármelyik országában. Különneművel akkor is tudnak házasságot kötni, ha ők vagy a másik meddő. A meddő pároknak elméletileg lehet közös, biológiai gyermeke, csak valamilyen „hiba” miatt nem fogannak meg. A melegpároknak nem azért nem lehet közös, biológiai gyermeke, mert két meleg nem tud gyermeket nemzeni egymással. Az egyetlen eset, ahol talán el lehet gondolkodni az örökbefogadás lehetőségén, az az a kényszerszülte eset, amikor egy melegpár valamely tagjának korábbi, heteroszexuális kapcsolatából származik biológiai gyermeke. De ilyenkor kérdéses, ha együtt élnek ők hárman, akkor minek akarná a gyereket a másik fél adoptálni.

A Kommentár legújabb számában a melegházasságról szóló francia vita kapcsán írt tanulmányában a szerző, Faragó Béla idézi Bertrand Vergely filozófust: az örökbefogadás a meddő heteroszexuális párok esetében „enyhíti a meddőség problémáját”, míg a homoszexuális párok „így akarják megkerülni a lehetetlent”.

Az élettársi kapcsolatról

„A házasságon kívüli együttélés is elfogadottá vált mára, holott korábban azt is ugyanúgy elképzelhetetlennek tartották, mint a válást vagy a melegházasságot” – jegyzi meg az idézett poszt. Valóban, mindez azonban meglehetősen problematikus. Az élettársi kapcsolat a „holtomiglan-holtodiglan” kimondásának megtagadása, a direkt, szándékolt ideiglenesség. Ha egy házasság tönkremegy, a felek szétköltöznek, esetleg el is válnak. Ez egy dolog. De legalább az elején akarták a holtomiglan-holtodiglant. Az élettársi kapcsolat tulajdonképpen a bizonytalanságot állandósítja, az elköteleződést, s ezzel a felelősségvállalást kerüli meg. Egyfajta köztes, lebegő állapot. Az élettársi kapcsolat egyszerűen nonszensz, aminek bevezetése hiba volt (függetlenül az ezt választók nemi orientációjára). Nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen kapcsolatban a két fél tényleg teljes mértékben jól jár lélektani értelemben. Az állandó bizonytalanság érzése nem szokott jót tenni a mentálhigiéniának.

Mutatják ezt az élettársi kapcsolatokról készült angliai kutatások is: nem meglepő módon az élettársi kapcsolatban élők kapcsolata sokkal instabilabb, gyakrabban végződik szétköltözéssel, stb. Mondhatnánk, hogy ez az ő bajuk, és végül is ez az intézmény lényege. De az élettársi kapcsolatokból származó gyerekek a felmérések szerint egyértelműen megsínylik mindezt mind érzelmi-mentálhigiéniás szempontból, mind jóléti körülményeiket illetően. Egyszerűen hazugság azon elterjedt, pc nézet, hogy a különféle „családmodellek” egyenlőek. Szó sincs róla.

Az „egyszülős családmodell” teljes értékűnek beállítása is nyilvánvaló lódítás (mindez nem csökkenti a gyermeküket egyedül nevelő szülők, túlnyomó többségében édesanyák küzdelmeinek érdemeit). Mindezek fényében a könnyű válás lehetősége sem biztos, hogy feltétlen a haladás nagyszerű terméke. Ha pedig az élettársi kapcsolatban élők számára is azonos jogokat akarunk biztosítani, mint a házasságban élőknek, akkor tulajdonképp a nevén túl milyen különbség lesz a kettő között? Ugyanannyi jog, itt több, ott kevesebb kötelességgel? Nem lenne fair dolog. Az igazságosság azt követeli, hogy az azonos dolgokat egyenlően, a különbözőket pedig egyenlőtlenül kezeljük.

Szoros érzelmi kapcsolat?

„A homoszexuálisoknak az a céljuk, hogy kapcsolatukat elismertessék a többiekkel, hogy ne kelljen szégyellniük a társadalom előtt érzéseiket.” Nos, szerintem ehhez a melegházasság intézményesítése nem igazán tud hozzájárulni, amellett, hogy persze a jognak van normateremtő szerepe.

„A homoszexualitás végigkísérte az emberi civilizációt, és nem csupán a szexről szól, mint azt frusztrált szélsőjobboldali tüntetők hiszik. Azt hiszem, a házasság iránti vágy ezt egyértelműen ki is fejezi” – írja a bloggerkolléga. Nos, anélkül, hogy minősítő kijelentéseket tennénk a francia jobboldal egészét felölelő tüntetőkről, és szélsőjobboldalinak titulálnánk őket (számos meleg is ott tüntetett velük), megint csak igazat adhatunk Lakner Dávidnak. Ámde. A homoszexualitás végigkísérte az emberi civilizációt, és bár a történelem folyamán számos kultúrán keresztül sokféle variációban ítélték el, tűrték meg vagy épp ismerték el a meleg kapcsolatokat; a házasság történetének áttekintésével megállapíthatjuk: egyik kultúra sem ismerte el a házassággal egyenrangúnak a melegkapcsolatokat – még a görögök sem. És mindegyik kultúra a házasság konstitutív elemének tekintette a gyermeknemzésre való (legalább elméleti) képességet. Nyilván mindez nem jelenti azt, hogy nekünk is mindenáron így kell cselekedni, de talán mégis érdemes elgondolkozni azon, hogy ez miért van így. Ráadásul az ember történelmét rengeteg jelenség végigkísérte, amelyeket konstans jelenlétük ellenére nem tekintünk normatívnak. Sőt, számos jelenséget, emberi tulajdonságot és gyakran előforduló cselekvést rossznak tekintünk, annak ellenére, hogy kitartóan kísérik történelmünket a kezdetektől napjainkig. Így tehát önmagában az, hogy a homoszexualitás mindig is létezett, még nem indok semmire.

Perszonalistaként nem tartozom azok közé, akik szerint a házasság kizárólagos célja a gyermeknevelés, a szexé pedig a gyermeknemzés. A házasság szeretetkapcsolat (de nem szentimentális értelemben), a szeretkezés ennek kifejeződése és örömszerzés is. Mindazonáltal nem látok rá okot, hogy az állam jogilag elismerje a házasságot, ha abban legalább az elméleti lehetősége nincs meg a közös gyermekvállalásnak biológiai alapon. Az állam ugyanis azért lehet érdekelt az egész ügyben, mert a gyermek nem csupán magánügy, hanem a társadalom továbbélésének záloga. Csupán érzelmi alapon az egész cucc két ember magánügye. És ettől kezdve teljesen mindegy, hogy a homoszexualitásnak genetikai, pszichológiai vagy egyéb okai vannak, hogy öröklött, szerzett vagy választott tulajdonság.  

Miért ismerjen el az állam csak úgy, magában egy szoros érzelmi kapcsolatot? A házasság forradalmi definíciója szerint ugyanis az két ember szoros érzelmi kapcsolatán alapszik. Ez nem melegházasság-specifikus nézet, hanem a társadalom széles körében elterjedt álláspont. Egy probléma van: ez így önmagában végtelenül bizonytalan és szentimentális, akár különnemű, akár azonos nemű párokról van szó. Amíg szeretjük egymást, együtt vagyunk, utána nem, mert az „hazugság volna”. Ez a szeretet-definíció nyálas és hazug. Igen, a házasság érzelmi alapú – is. De ugyanakkor egy tudatosan kimondott igen, egy hosszú távra hozott döntés, ami olyankor is érvényben van, amikor épp utálom a másikat.

Ha az állam csupán a szoros érzelmi kapcsolat (meg esetleg az aktuális együttélés) alapján ismer el házasságnak egy kapcsolatot, függetlenül a gyermeknemzés lehetőségére és hasonlókra, akkor bizony hiába mondja Lakner Dávid, hogy „cinikus és buta hasonlat” a csoportos kapcsolatok házasságként való értelmezésére vonatkozó kifogás. Ekkor ugyanis nincs ésszerű magyarázat arra, hogy ne zárjuk ki a szoros érzelmi kapcsolaton nyugvó, csoportosan együtt élőket a házasság kötelékéből. Ahogy az egy albérletben élő, közeli barátokat sem; vagy netán a szoros érzelmi kapcsolatban együtt élő testvéreket sem (függetlenül nemüktől és számuktól; egy fiú és egy lány testvér esetében még a biológiai gyermeknemzési képességgel sincs gond), stb. Ha nem korlátozódik a házasság definíciója a gyermekáldásra elméletileg nyitott, különnemű párokra, akkor nincs ésszerű gát a fogalom kiüresítése előtt. Minden további, új definíció, a melegházasságot is beleértve, önkényes, „kirekesztő” és „egyenlőtlen”.

Itt esik el a csatában a melegházasság mellett felhozott konzervatív kifogás, miszerint épphogy támogatni kellene a stabil párkapcsolatban élő melegeket, mivel ez milyen konzervatív és szép dolog. Csakhogy ha minden más kritérium hiányzik a házassághoz, akkor ez az érv egyedül marad a semmiben. Ha például valaki morálisan elfogadhatatlannak tartja a homoszexuális aktust, akkor ettől kezdve teljesen mellékes, hogy alkalmi kapcsolatról vagy stabil együttélésről van-e szó.

Én elhiszem, hogy a blogger kolléga nem kívánja a fent említett együttélési formákat házasságként definiálni, de Mexikóváros tanácsában már kezdeményezték „ideiglenes” házassági, khm, engedélyek kiadását, hogy úgymond így kerüljék el a sok válást (nem mintha az eredmény nem volna ugyanaz), s Brazíliában ismertek el élettársi kapcsolatként hármas együttélést. Emellett több, befolyásos LMBT-aktivista időnként leírja, hogy számára a küzdelem bizony nem áll meg a melegházasság bevezettetésénél. Például a holland melegházasság atyjaként emlegett Boris Dittrich, aki a poligámia és csoportos házasság legalizálásán fáradozik bevallása szerint; vagy a leszbikus aktivista Masha Gessen, aki áprilisban egy rádióműsorban azt találta nyilatkozni: a melegházasság bevezetése szerinte elsősorban nem arról szól, hogy a házasság elérhető legyen az azonos nemű párok számára, hanem a házasság újradefiniálásáról és lerombolásáról. Nyilván nem mondható, hogy ez általánosan elterjed nézet, de hogy nem mellékes, az biztos.

A Homofóbia Magyarországon című kötetben az egyik megkérdezett nyíltan felteszi a józan paraszti ésszel meglehetősen abszurdnak ható kérdést: ők négyen élnek együtt, két férfi és két nő, melegek és transzneműek. Miért ne lenne joguk gyereket örökbe fogadni, amikor két szülő többet tud adni a gyereknek, mint kettő? Íme, a „négyszülős családmodell”.

Dávid azt írja: „azzal sem értek egyet, hogy a hagyományos házasságot védeni kell a melegházasságtól. A férfi-nő házasság ugyanis sokkal ősibb, szilárdabb és megkérdőjelezhetetlenebb alapokon nyugszik annál, minthogy bármi is meg tudja kérdőjelezni jelentőségét.”

Lehet, hogy így van, de egyrészt mégis megkérdőjelezik; másrészt természetesen nem arról van szó, hogy attól jobb a heteróknak, hogy a melegek nem házasodhatnak egymással. Amikor egy ország arról dönt, bevezeti-e a melegházasságot, akkor két antropológiai álláspont két, a házasságról alkotott elképzelés között dönt. Szükségszerűen dönt, a kettő együtt nem lehet érvényben, mivel kölcsönösen kizárják egymást. Nincs semleges álláspont. A melegházasság bevezetése átértelmezi a különneműek házasságát is. A két értelmezés kizárja egymást. Az egyik azonban már bevált és bizonyított, s természetünkből fakadóan lecserélhetetlen. Pontosabban szabadságunkban áll próbálkozni vele, de valószínűleg ennek meglesznek a következményei.

Azt hiszem, ideje lenne szembenéznünk azzal, hogy lehetőségeink korlátozottak és bizony gyakran „egyenlőtlenek”. El kellene fogadnunk, hogy egyes dolgokat egyszerűen nem tudunk megtenni. Például van, aki nem tud házasodni (a heterók közt is), s van, akinek nem lehet gyereke. Ha ezt elfogadnánk, akkor nem akarnánk mechanikus módon létrehozni magzatokat (mesterséges megtermékenyítés, lombikbébi-program, béranyaság); megválasztani a nemüket (és a sajátunkat), tulajdonságaikat (eugenika; s paradox módon ezzel egy időben megszabadulni meg nem született életektől); s nem akarnánk lecserélni a biológiai meghatározottságunkat az ezt megtagadó, egyenlőségi értelmezésmóddal. Amint a Kommentár cikke megjegyzi: érdekes, hogy miközben szinte már istenítjük a természetet, mennyire meg akarunk szabadulni természetes kötelékeinktől.

Az igazi sokszínűség az, amikor egy férfi és egy nő kiegészíti egymást. Megfordítva a ’68-as jelszót: ne akarjátok a lehetetlent!

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr745347316

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miért ellenzem a melegházasságot? 2013.06.08. 10:00:01

Az igazi sokszínűség az, amikor egy férfi és egy nő kiegészíti egymást. Megfordítva a ’68-as jelszót: ne akarjátok a lehetetlent!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.08. 08:33:21

Faszikám, te Dobray gyerek! Oszt hol is sérül az egyenlőség, ha a buzik és leszbik nem házasodhatnak? Én meg buzi akarok lenni, de a buzik a hibások, mert nem áll fel a faszom, he meglátok egy szőrös férfi segget, ha képtelen vagyok megölelni egy másik férfit szerelmesen, ha az ilyennel való csókolózástól öklendeznem kell. Igenis a buzik hibásak ezért. Mert ki más? Én olyan toleráns, empatikus vagyok, amilyen egy buzi soha a retkes büdös életben nem lesz. Én olyan nyitott vagyok, amilyen ocsmány frusztrált, magába forduló görény az összes buzi. Egyben hasonltunk csak, saját hiátusunk miatt a másik oldalt hibáztatjuk, sőt a legszörnyűbb vádakkal illetjük.
Egyébként vágják le mindenki faszát, akinek hosszabb, mint az enyém? A kosarasok lábát is amputálni kell, mert magasabbak, és még sorolhatnám. Azért, mert valamit nem érhetek el, hibáztassak másokat? Kevesebb vagyok attól, hogy nem 20 centis a faszom? Ha a buziknak nem jó az intim életközösség, akkor takarodjanak a kurva anyjukba. Ha őket házasodni engedik, akkor az emberi fajt ítélik halálra, és nem egyenlőséget kapnak, hanem többlet jogokat.

Omár mollah 2013.06.08. 09:14:20

A tradicionális házasság is problémákkal küszködik. A problémákat pedig meg kell oldani, és nem újakat kitalálni a már meglévők mellé.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.06.08. 10:49:37

Pontosan, csak férfi és nő teljesítheti ki egymást, ezért olyanok a nemiszervek is hogy a férfi pénisze pont belepasszol a nő vaginájába, mi több közösülés után 9 hónappal a feleség akár gyermeket is szülhet. Na ez az amit a homoszexuálisok soha az életben nem fognak tudni meglépni. Max gyerekalakút tojnak.

vizipipa 2013.06.08. 10:54:10

"A melegpároknak nem azért nem lehet közös, biológiai gyermeke, mert két meleg nem tud gyermeket nemzeni egymással."

???

Foray Nándor · http://foraynandor.blog.hu 2013.06.08. 11:03:36

Támogatom a melegházasságot, akkor, ha a poligámia is lehetővé válik azoknak számára, akiknek meg erre van hajlamuk/igényük. Utóbbiakkal jobban együtt érzek.

S=klogW 2013.06.08. 11:05:54

valami házassághoz hasonló jogokat biztosító formális jogi keretet csak kellene kreálni a homóknak is az együttélésre

S=klogW 2013.06.08. 11:11:50

@Foray Nándor: és azt hiszed, hogy ebből az lenne hogy szabadon és nyíltan dúskálsz majd a punettiben?
tévedsz:
társbérlő lennél a mézesbödönkében

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 11:24:10

@dobray:

Ami ma Európában és Észak-Amerikában (és a hatáskörükbe tartozó Világban) zajlik, az engem félelmetesen emlékeztet arra a tragédiára, amelyet Truman Capote (is) megörökít Hidegvérrel című (tény)regényében.

1959-ben, két börtöntöltelék, a tolvaj, csekkhamisító szélhámos Dick Hickock és a súlyos pszicho- és/vagy szociopata garázda Perry Smith, miután szabadultak a börtönből, a Kansas állambeli Holcombban lemészároltak egy jómódú hírében álló farmercsaládot. Miután éjjel rátörtek a családra, a családtagokat (középkorú apa és anya, 15 éves fiú, 17 éves lány) megkötözték, szájukat szigetelőszalaggal leragasztották, Perry Smith az apa torkát elvágta, majd az apán kezdve és a lányon végezve, valamennyiük fejét vadászpuskával közvetlen közelről szétlőtte. A rablógyilkosok zsákmánya 43 dollár készpénz és egy táskarádió volt.

(A kriminálpszichológusok szerint önállóan egyik bűnöző sem lett volna képes ilyen tett elkövetésére, de egymás hatása alatt, egymást manipulálva, egymást zsarolva, megfélemlítve, ha úgy tetszik, belelovalták egymást a mészárlásba.)

Nem ilyen "csodálatos párost" alkotnak-e posztmodern progresszív értelmiségieink és az általuk "pártfogolt" underclass és kisebbségi és deviáns csoportok? S ténykedésük is, kultúránkra és társadalmainkra nézve, nem a Dick Hickock-Perry Smith-bűnözőpároséhoz hasonlatos-e?

Kandeláber 2013.06.08. 11:41:24

A mandin melegnapok vannak?
Kicsit unalmas már a téma, viszont a szerzővel egyetértek: NEM szabadna megengedni, hogy a pederaszták gyereket fogadjanak örökbe.
És természetesen ne is házasodhassanak. www.youtube.com/watch?v=5NbAySOgsYg

volesojinka 2013.06.08. 12:28:13

@bbjnick: szerencsétlen nagyképű Raszkolnyikov-epigon. Speciel, ha ilyenek "kezébe" kerül egy gyerek, akár nemzés, akár örökbefogadás útján, na akkor lehet rettegni.

Robinzon Kurzor 2013.06.08. 12:30:42

Az egyik legjobb poszt a Mandineren, evör.

Csak kár, hogy semmi értelme: a NER ezt a kérdést alaptörvényice eldöntötte, a NER-ben semmilyen vitának helye nincs.

Robinzon Kurzor 2013.06.08. 12:34:18

@bbjnick:

Nem ilyen "csodálatos párost" alkotnak-e a pedofil papok és őket "keresztényüldözés" alapon mentegető underclass és kisebbségi és deviáns csoportok?

De!

csavari 2013.06.08. 12:38:01

A betegséget gyógyítani szokták és nem terjeszteni a normálisabb világban amikor még létezett! Ma sajnos az ilyen genetikai hulladékok akarják meghatározni az egészséges emberek sorsát is ami az egészben a legrosszabb, hogy sok esetben már ezek diktálnak! Aki védekezik ellene azt már kirekesztik, mindenféle rasszista jelzőkkel illetik! Ezek az emberek egyáltalán nem tanultak történelmet mert a jelenlegi helyzet nagy mértékben hasonlít a római birodalom bukás előtti állapotára amikor már nem tudták erkölcstelen züllött életmódot hogyan übereljeék!

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.08. 12:48:28

@bbjnick: Te ismersz ilyeneket? :-))
Vonnegut egyébként a genetikailag liberálisok nagy kedvence egy másik könyve miatt. Szerintem a Titán szirénjeit nem kedvelik különösebben, vagy, ha igen, akkor nem tudják, mit olvasnak.

tucano 2013.06.08. 12:56:38

@csavari: a római birodalom a bukása előtt már keresztény volt, persze hogy vége lett. Amíg vígan turkáltak egymás ánuszában, addig uralták a világot, bár természetesen nem emiatt.

pocaklakó minimanó 2013.06.08. 12:57:02

Nem is értem, miért tiltanak egy csomó dolgot azok az állítólag felvilágosult országok, amelyek a homokosok érdekérvényesítését illetően példamutatók számunkra.

Hihetetlen!

Meg amúgy két fiútestvér miért nem házasodhatna össze, ha arra van igényük?

Az egyedüli indok, amit "logikusan" fel lehetne hozni ellene, a következő: MERT CSAK.

Kandeláber 2013.06.08. 12:58:35

@tucano: Talán csak az ismert világot uralták.
Aztán pedig szétcincálták őket a barbárok.
Minden birodalom erre a sorsra jut, van amelyik előbb, van amelyik utóbb.

tucano 2013.06.08. 13:04:05

@Kandeláber: persze, egyértelmű. Én csak arra céloztam, hogy Róma "aranykorában" voltak pedereszták bőven, míg a bukáskor már ájtatos keresztények voltak. Egyébként fogalmam sincs, hogy akkor házasodhattak-e a melegek, azaz új kérdésről beszélünk vagy felmelegítünk egy korábban már felvetődött problémát (ha egyáltalán az volt).

markusbird 2013.06.08. 13:06:52

@Wind Callman tér: nagyon puritán módon leírva a pénisz az ánuszba is jól passzol. De mindezek felett te csak a szaporodásban látod az élet értelmét? Utódok nemzése nélkül is sokat tehetsz a társadalomért és annak jövőéért. Az meg, hogy mi tesz boldoggá mást az életben azt pláne nem tudhatod. Sok olyan dolog van a természetben, amit eldobtunk rég. Nem születünk szőrösnek, de ruhát viselünk. Még a hajunk színét is változtatjuk, hogy vonzóbbnak tűnjünk. Miért húznál határvonalat a pénisz és vagina kompatibilitása alapján?

misc · http://misc.blog.hu 2013.06.08. 13:07:28

Ez egy kicsit kulturáltabb, mint amikor a részeg focihuligánok üvöltik, hogy mocskos buzik, de a mondanivaló ugyanaz.

Amúgy mi az a "homoszexuális életmód"?

vazzup 2013.06.08. 13:10:42

"Az élettársi kapcsolat tulajdonképpen a bizonytalanságot állandósítja, az elköteleződést, s ezzel a felelősségvállalást kerüli meg. Egyfajta köztes, lebegő állapot. Az élettársi kapcsolat egyszerűen nonszensz, aminek bevezetése hiba volt (függetlenül az ezt választók nemi orientációjára). Nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen kapcsolatban a két fél tényleg teljes mértékben jól jár lélektani értelemben. Az állandó bizonytalanság érzése nem szokott jót tenni a mentálhigiéniának."

Idáig olvastam. Dobray, te egy szerencsétlen begyepesedett fasz vagy. Csak így, egyszerűen. Fogalmad sincs az emberekről, sem pedig az emberi kapcsolatokról. Innentől fogva pedig amiket írsz pusztán szubjektív, begyepesedett maszlag, aminek halvány lila köze sincs a valósághoz. Majd ha kihúztad a fejed a saját fenekedből és körbenéztél a világban, és a tapasztalataidat, meglátásaidat összegzendő írsz, elképzelhető, hogy érdemes lesz elolvasni, horrible dictu figyelembe venni a véleményedet, de addig csak azt tudom megkérdezni tőled, hogy minek írsz olyan dolgokról, amikről gőzöd sincs, baromállat?!

markusbird 2013.06.08. 13:11:27

@Mr Falafel: ahogy a faszod méretére is lesz elérhető megoldás 10-20 éven belül, úgy a társadalom is fejlődik (vagyis fejlődhet) és nyújthat megoldásokat, hogy boldagabbá tegye tagjait. Te most azt mondod, hogy ha szarmocsárba születsz ne okolj másokat, de ez nem azt jelenti, hogy nem próbálsz onnan kijönni vagy hogy mások nem segíthetnek neked. Ha neked viszont fáj más boldogsága, esetleg veszélyt látsz benne, az inkább a te személyes belső ügyed.

nemjogasz 2013.06.08. 13:14:05

Nem a melegházasságod ellenzed, hanem a melegeket.
A "radikális LMBT lobbi" az meg kb olyan ijesztegetés, mint a "big pharma" meg a vízhajtású autót titkoló olajcégek. Sőt, szerintem az a radikáis LMBT lobbi még a szabadkőművesekkel is kapcsolatban lehet, elvégre annyira jelentéktelenek, hogy valójában biztos hatalmas szervezet, ami világuralomra tör...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 13:14:51

@Mr Falafel:

:-D

"Vonnegut egyébként a genetikailag liberálisok nagy kedvence egy másik könyve miatt." --- írod.

A Bajnokok reggelijére gondolsz?

"Szerintem a Titán szirénjeit nem kedvelik különösebben, vagy, ha igen, akkor nem tudják, mit olvasnak." --- írod.

Vonnegut "érdekes" ficek egyébként:-) Az Éj anyánk című könyve, szerintem, az egyik legjobb "nácis" könyv, amit valaha írtak. Mai szemmel kifejezetten "holokausztrelativizáló" (bár nem ezért jó könyv!). Valószínű, rövidesen ki fog ő (is) kopni a ballib kedvencek közül, mint ahogy (az egykori "ballib bezzeg" katolikus író) Heinrich Böllre is egyre gyakrabban fancsalognak vagy épp fölényesen leszólogatják.

És: megkaptam a tesókámtól Martin Amis Időnyíl c. regényét. Még 1990-1991-ben írta, de nálunk csak most jelent meg. Épp mást olvasok, de a következő ez a könyv lesz. Végiglapoztam néhány kritikát, hát, ő is (az egykori nagy sztár) sz*r író lett a "holokausztrelativizálása" miatt:-[

Kandeláber 2013.06.08. 13:15:05

@tucano: Hát az igaz, hogy nem sokáig húzták.
Ha jól tudom, Caracalla császár tette államvallássá a kereszténységet Rómában 313-ban, aztán 476-ban jött a bukás, és vele a boldog középkor, amelyben a buzzancsokat máglyán égették el, ha nem maradtak látenciában.

markusbird 2013.06.08. 13:19:06

@misc: pár éve csinálom, úgyhogy el tudom magyarázni. Reggel felkelsz, iszol egy kávét, összekészülsz, elmész melóba, utána kondi, futás vagy más szabadidős tevékenység. Este vacsorázol azonos nemű pároddal, megbeszélitek a napotok, majd bebújtok ugyanabba az ágyba és ezt ismétled, amíg jön a hétvége. Nagyban különbözik a heteró életmódtól gondolom.

nemjogasz 2013.06.08. 13:24:14

@csavari: ó, mondd csak, hogyan szeretnéd a genetikai állomány tisztaságát fenntartani? Szeretnél fajnemesítő programokat? Esetleg a nem elég tisztavérűek kiiktatását? Egyébként mitől gondolod, hogy elég nemes a genetikai állományod? Biztos tudnék olyat mutatni, aki két perc alatt bebizonyítja rólad ideológiai alapon, hogy genetikai hulladék vagy.

kanálwarrior 2013.06.08. 13:29:20

"Sietek leszögezni: természetesen nem kívánom a homoszexualitás, a homoszexuálisok kriminalizálását (de erre nem is látok törekvéseket). "

Ez ugye azért érdekes mert Magyarországon terjesztettek már be olan törvényt ami börtönnel büntetné, de mindegy. A cikked egyszerűen baromság, egy értelmes gondolat nincsen benne.

Kandeláber 2013.06.08. 13:30:39

Párizsban a skinek rendesen megsimogattak egy szélsőbalos arcot, akiről sebtében azt is kiderítették, hogy melegjogi aktivista.
A baller francia kormány most hadjáratot hirdetett a szubkultúrák ellen.
Természetesen csak a jobbosok estek a pikszisbe, az anarcho-pederaszták nyugodtan randalírozhatnak, a külvárosi színesek meg csak úgy passzióból gyújtogathatják az autókat.
French History X.

misc · http://misc.blog.hu 2013.06.08. 13:31:03

@markusbird: igen, nekem is hasonlóak a tapasztalataim, szóval ezért érdekelt, mit akar rajta a szerző kritizálni.

marguerite.c 2013.06.08. 13:41:17

Hogy miért akarhatja egy együttélő párnak az a tagja adoptálni a közösen nevelt gyereket, akinek biológiailag nincs köze hozzá?

Nagyon egyszerű, képzeld el a helyzetet!
Például azért, hogy azonos szülői jogokkal rendelkezzenek, és ha a másikkal történik valami, akkor is gondoskodhasson róla, és ne szakíthassák el őket egymástól. Ne fordulhasson elő, hogy egyik pillanatról a másikra mindent elveszítenek.

Shopping 2013.06.08. 13:41:28

A házasság, egy férfi és egy nő együttélése.

Ha ét azonos nemű él együtt, megtörténhet de az nem házasság. Élettársi kapcsolat, akármi.

Ha nem tartjuk magunkat a férfi-nő felálláshoz, akkor tulajdonképpen én a kutyámmal is osszeházasodhatnék.
Ha valaki ellenzi, az állat gyűlölő. Én pedig megyek a WWF hez!

misc · http://misc.blog.hu 2013.06.08. 13:46:48

@Shopping: ez pont annyira logikus, mint "ha engedélyezik a melegházasságot, akkor a bankrablást is legalizálni kell."

amúgy meg házasodj össze a kutyáddal, ha akarsz, engem nem érdekel.

markusbird 2013.06.08. 13:48:13

@Shopping: szólj, ha a kutyád kapott állampolgárságot és választói jogot. Utána beszélhetünk.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 13:49:57

@volesojinka:

Látom, pontosan céloztam, a közepébe találtam:-) Ha nem így lenne, akkor az üres fölényeskedésen, a tartalmatlan leszóláson, fölényeskedésen, minősítgetésen és a dehonesztáláson kívül többre is tellett volna tőled...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 13:52:35

@bbjnick:

a tartalmatlan leszóláson, fölényeskedésen, minősítgetésen=a tartalmatlan leszóláson, minősítgetésen

Andre1bp 2013.06.08. 13:55:51

Melegházasságnál mért jön mindenki az örökbefogadással?
Nem fog több meleg pár gyereket nevelni, ha legális lesz a házasság.
Most is nagy baby bumm van a melegek körében itt Magyarországon is. Minden probléma nélkül fogadják örökbe a gyerekeket. A melegházasság legalizálása nem oszt, nem szoroz.

Andre1bp 2013.06.08. 13:57:32

@bbjnick: Többet foglalkozol a melegekkel, mint bárki más. Mit érdekel téged mások magánélete? Nincs jobb dolgod? A fél életed itt töltöd és szidod őket.

5perc 2013.06.08. 13:59:23

Örülök, hogy elmondtad. Ugyan szerintem sem heteroszexuális sem homoszexuális élettársi viszonyt nem láttál életedben és a mindenek felett álló magánvéleményedet is ügyesen próbáltad összeollózott tényekkel, ahol nem ment fikázással megtámasztani, de nem számít, elmondhattad.

is 2013.06.08. 13:59:24

@poszt: "A 2010-es Equality Act után Nagy-Britanniában több keresztény örökbefogadási és társkereső ügynökségnek be kellett zárnia, vagy saját elvei ellenére feladni egyházi kötődését és kiközvetíteni árvákat meleg pároknak is, valamint befogadni a meleg párkeresők kérelmeit. Ez a vállalkozási szabadság durva megsértése. "

És ha az én boltom csak fehéreket, csak fiatalokat, csak férfiakat szolgál ki, majd kijön az egyenlő bánásmód hatóság, és arra kötelez, hogy a színesbőrüeket, öregeket és nőket is szolgáljam ki, akkor az is a vállalkozási szabadság durva megsértése, igaz? Már bocs, tovább nem tudom olvasni a cikket, ha 5 bekezdésnyi mellébeszélés után fél mondatban, indoklás, érvelés, magyarázat nélkül próbálsz ilyeneket a torkomon lenyomni. Na haragudj, ez nem az a szellemi színvonal, amire lesüllyednék.

Andre1bp 2013.06.08. 14:00:11

Az egész cikk értelmetlen. Egyetlen ész érv sincs benne. Csak filozofál, mint valami betépett drogos. Bérrettegő. Semmi köze a valósághoz.

Andre1bp 2013.06.08. 14:04:40

@is: Ez még semmi! Én már hallottam olyat is, hogy a vallási szabadság durva megsértése az, hogy egy keresztény orvosnak el kell látnia egy homoszexuális embert, miközben a Bibliában az van, hogy meg kell őket gyilkolni, nem pedig megmenteni.
A cikk író felhozta a nyomdász esetét is, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a diszkrimináció ellenes törvények mindenkire vonatkoznak. Ha egy nyomda diszkriminálhat, akkor egy gyógyszertár is megteheti ugyan azt.

is 2013.06.08. 14:04:59

@Kandeláber: ": NEM szabadna megengedni, hogy a pederaszták gyereket fogadjanak örökbe."

ezzel mindenki egyetért. se cikk, se a táma nem a pederaszták voltak. nagyon másnapos/buta vagy, ha ennyire összekeverted.

Kandeláber 2013.06.08. 14:05:56

@is: Angliában 3600 fontra büntették meg egy panzió tulajdonosnőjét, mert nem adott ki szobát egy meleg párnak.
Kanadában 5000 kanadai dollárra büntették meg azt a nyomdatulajdonost, aki nem volt hajlandó meleg magazint nyomtatni, és feltehetően büntetés vár arra az észak-írországi nyomdászra, aki ugyanezt tette.
Döbbenet.
A privát szférán is erőszakot tesznek.
Tudtommal azzal kötök szerződést, akivel akarok.
Ha nem vagyok hajlandó szobát bérbe adni, nyomtatást vállalni, az a legszuverénebb jogaim közé tartozik.
Az agresszív "emberi jogi aktivisták" baromságait már állami erőszakkal akarják kikényszeríteni.
Ez már a modern civilizáció végvonaglásának a kezdete.

Andre1bp 2013.06.08. 14:13:56

@Kandeláber: Az a meleg pár több órát utazott, erre nem kapták meg az előre lefoglalt szobát, mert melegek, és kirakták őket bőröndöstül a semmi kellős közepére. Én rájuk bontottam volna a szállodát.

kanálwarrior 2013.06.08. 14:16:08

@Kandeláber: Gondolom szerinted az is alapvető emberi jog ha Romániában nem szolgálnak ki egy üzletben egy magyart, azért mert magyar. Ez teljesen normális, ugye?

Illyés Edith 2013.06.08. 14:18:05

@Kandeláber: Nem is panzió volt, hanem bed&breakfast, azaz fizetővendég-szoba. Tehát a saját otthona.

KenSentMe 2013.06.08. 14:18:06

Egyebkent az erveles mar ott serul, hogy a hazassag es a ferfi-nobol allo csalad az ember termeszetes allapota. Mar ez nem igaz, lasd pl. Engels velemenyet a csaladrol meg a kommunakat vs. az oskozosseg csaladmodelljet. A hazassag ugyanugy civilizacios vivmany, mint pl. a mobiltelefon, lehet ugy gondolni, hogy egy csodalatos es szent valami, csak sajnos nem igaz. Ferfiak talaltak ki, hogy biztosak lehessenek benne, hogy ok a gyerekeik apja (legalabb tobbe-kevesbe), enelkul meg egy torzsi-nemzetsegi alapon nyugvo tarsadalmi hierarchiat sem lehet felepiteni. Nem azert hoztak letre, hogy a gyereknek a legjobb legyen.

A "kiragadott rossz peldakrol" meg annyit, hogy manapsag, amikor a hazassagok fele valassal vegzodik (es a masik fele is hova vezet sokszor...), akkor eleg megmosolyogtato egy ilyen ervelest olvasni.. az iras tobbi resze is tele van csusztatasokkal, ha valaki szorgalmas, vegigelemezheti, de itt a velemeny sajnos a tudas rovasara megy.

Andre1bp 2013.06.08. 14:18:31

@Kandeláber: Egy jogalkotót se fogsz találni, aki egy diszkrimináció ellenes törvény mellé egyenként odaírná a világ összes munkahelyét, mellé írva, hogy hol lehet diszkriminálni és hol nem. Egy törvénynek az a sajátos tulajdonsága, hogy mindenkire vonatkozik.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:19:21

@Andre1bp: Azért a pornóújság és a gyógyszer közt én érzek némi különbséget.

Andre1bp 2013.06.08. 14:20:08

@Illyés Edith: lefoglalták a szobát, úgy indultak útnak, hogy van hol megszállni. Ráadásul valami kis faluban volt, ahol esélyük sem volt másik szállást találni.

Kandeláber 2013.06.08. 14:21:43

@Andre1bp: @kanálwarrior: Megkezdődött a szerződési szabadság korlátozása is.
Ha vállalkozó vagyok, jogomban áll úgy dönteni, hogy: nem adok ki szobát, nem nyomtatok ki újságot, nem építek házat annak, akinek nem akarok.
@Illyés Edith: Az még rosszabb. Nyilván tisztes angol családanya volt a hölgy, aki nem akarta kitenni magát annak, hogy a helyi közösség a szájára vegye.

Andre1bp 2013.06.08. 14:22:03

@Illyés Edith: Lehet, hogy te érzel, de a törvény nem. Pont ezért írtam, hogy senki se fogja a törvénytervezet mellé odaírni a kivételeket, mert egy év alatt se végeznének, mire végigrágják a világ összes munkahelyet, ráadásul vállalkozók mindig új dolgokat találnak ki.

disfear 2013.06.08. 14:23:12

Kedves Dobray!

Végigolvastam mind az ebben a cikkben, mind a Dávid cikkében szereplő hivatkozott írások nagy részét. És a konzervatív álláspont egyik kritikáját szeretném most megosztani.
Mindannyian különböző nézeteket képviseltek az egyáltalán nem homogén konzervatív oldalon belül. Ki liberális, ki tradicionalista-vallásos, de van akár kvázi "jobboldali" libertariánus álláspont is az érvrendszerek sokaságában. Azonban egy dolog közös mindnyájatok logikájában: létezik a melegházasságal (vagy nevezzük egyszerűség kedvéért progresszív házassággal, hogy belefoglalhassuk a "későbbinek" tervezett, más elképzelt családmodelleket is) egy tradicionális házasság-forma. A férfi és nő közötti klasszikus házasság, amely egyik oldalról a természet törvényeiből, másik oldalról akár valamilyen tradicionalista alapú társadalmi haszonelvűségből is eredeztethető.

Bár igyekeztek mindnyájan (Körmendy Zsuzsától kezdve egészen hozzád is) leszögezni a klasszikus házasság tárgyalásakor, hogy természetesen léteznek jelenkori problémák a férfi-nő együttélésben (válások, alkoholizmus, meg eleve a mai társadalom ebben a legmikróbb közösségében lecsapódó egzisztencialista problémái) továbbhaladva inkonzisztensen egy gyakorlatilag nem minden esetben létező (sőt!), utópisztikus tradicionális házasságot állítotok szemben a melegházasságal.

Különösképpen akkor amikor már szinte morálfilozófia, etikai értelemben mintegy a holtomiglan-holtodiglan elvét, a szexualitás kiteljesedését vizsgáljátok a férfi-nő házasságokban. Kvázi egy olyan kontextust alkottok meg, amelyben a férfi és női princípiumokat előnyben részesítő házasság abszolút mértékben (néhány kisebb nagyobb ingadozást leszámítva) egy teljes mértékben jól működő, modern intézményesített forma. Azonban egyet érthetünk abban, szerintem a valósághoz képest kisebbnek állítjátok be a mai házasságok válságát. (sőt, az egész társadalomét).
Persze, ehhez érvként fel lehet hozni a teljes nyugati társadalmak liberalizálódását, azonban ez még mindig nem a teljes kép.

Nekem úgy tűnik, az érvredszeretekben az ilyetén módon konstruált (a konstruált kifejezést itt nem mint társadalmi institúció értem hanem mint filozófiai kontextus) hagyományos házasság, és ezzel együtt a teljes érvrendszer akkor állná helyét nagy mértékben, ha általában a társadalom mint a sjáat helyével, ideológiájával nagyrészt tisztában lévő személyekből állna. Olyanokkal, akik azért ellenzik a melegházasságot, mert saját heteroszexuális házasságukat próbálják a tökélesedésre való törekvés szinte Isteni útján élni. (ez nem irónia! vedd észre, hogy a legtöbb említett cikk gyakorlatilag így festi le a heteroszexuális házasságokat!)

Azonban a helyzet szvsz. közel sem ilyen rózsás. Ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk beszélni a házasság-melegházasság témájáról, a férfi-nő közötti házasságot kellene egyáltalán társadalmilag rekonstruálnunk. Mert ameddig a magas szinten gondolkodók tisztában vannak milyen is a természettudományosan (amibe minden, így a gondolkodás tudománya is beletartozik) lehető legjobbnak nevezett férfi-nő házasság, véleményem szerint a társadalom nagy része nincsen ezzel tisztában.

Ameddig számotokra például evidens a homofóbia elkerülése, sőt megvetése, addig - saját tapasztalataimból kiindulva, heteroszexuálisként - a társadalom nagy része számára nem az. Amíg számotokra a vallás egyenlő az Krisztusi tökéletesség útjával, bizony sok vallásos számára nem feltétlenül az. És ugyanez igaz a másik oldalra is. Amíg valaki "csupán" az emberi egyenlőség és igazságosság legmagasabb fokának képzeli el a házasság általa kívánatos "felszabadítását", más ezt egy újmarxista, kommunisztikus, szinte anarchikus társadalom nyitófejezeteként képzeli el. A nagy többésg meg egyszerűen sehogy.

Élik a saját életüket, hol jól, hol rosszul (általában valószínűleg rosszul, mert az ember - szerintem - tökéletlen), és érzelmi alapon, szinte politizálnak ebben a kérdéskörben.

És itt eljutottunk a legvégsőbb kérdésig. A kezdeti kérdésed alapvetően jó irányt célzott meg - mégpedig sokkal mélyebb, az emberi természetet, az ember antropológiáját érintő kérdés - szeirntem még mélyebbre is lehet haladni - kell is - ebben a kérdésben. Egészen addig, ameddig eljutunk addig a kérdésig, hogy az ember bűnösen teremtetett meg, vagy a rousseau-i ideák érvényesek (amik ebben a kérdéskörben meglehetősen viccesen fogalmazódnak meg kifordítva, mégpedig a tradicionális oldal természeti-törvényekkel való érveikor).

Mert akkor eljtutunk addig, amit az LMBT, feminizmus, gender, akármilyen aktivisták feszegetnek: működőképes-e a hagyományos, nyugati, keresztény kultúrkörön alapuló modell, vagy egyáltalán nem. És sajnos eddig a kérdésig a társadalom nagy része nem jut el. Még maguk az aktivisták se, mivel ők ilyenkor a saját érdekeiket hangsúlyozzák szerintem. De azt veszem észre, a Ti oldalatok sem, mivel még mindig létezik egy elképzelt, nosztalgikus kép, egy liberális-polgári-nemzeti-tradiconalista alapokon nyugvó társadalomról.

Andre1bp 2013.06.08. 14:23:48

@Kandeláber: nincs jogod diszkriminálni, mert ezzel árthatsz másoknak. Mégis mit tennél, ha téged rúgnának ki bőröndökkel együtt a semmi kellős közepén? Ráadásul vannak olyan szolgáltatások, amik nélkül nem lehet normálisan élni. Sok faluban csak egy élelmiszer bolt van. A melegek halljanak éhen?

Andre1bp 2013.06.08. 14:25:06

@Kandeláber: akkor ne hirdesse meg a szobát és ne utaztasson gyanútlan embereket át az egész országon.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:25:15

@Kandeláber: Vallásos család volt, a párocska meg nem jelezte előre, hogy kifélék-mifélék. Ha előre jelzik, gondolom egy udvarias levélváltással elkerülhető lett volna a cirkusz. (Valahol egyébként azt olvastam, hogy előre eltervezett provokáció volt, pontosan tudták, hova, milyen családhoz mennek.)

disfear 2013.06.08. 14:26:33

Ami - sajnos - az általatok leírt formájában csupán egy kisebbség által elképzelt modell, egy olyan társadalomi közegben, ahol a személyek inkább tekintik kiindulási alapnak a végletek mezejét.

Szóval először fontosabb lenne - megint hangsúlyozom: szerintem - a házasság általatok leírt formáját összevetni a realitásokkal, majd utánna érvként felhasználni, mert jelenleg ez tényleg csupán egy konzervatív utópia.

Ami - a konzervatív nélkül - pedig általában egy másik oldalra jellemző:)

disfear 2013.06.08. 14:28:10

u.i: sry a sok szóismétlésért. szombat van. a liberális pokol másnapja.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 14:28:46

@Robinzon Kurzor:

"Nem ilyen "csodálatos párost" alkotnak-e a pedofil papok és őket "keresztényüldözés" alapon mentegető underclass és kisebbségi és deviáns csoportok?" --- írod.

Ezt a mítoszt (rémhírt) akárhányszor írják le (akik leírják), attól még nem lesz igaz.:-)

Keress utána a holland Deetman-jelentésnek. Az első része fönn van angolul is, de a második nincs (hogy hová lehetett?!), hollandul pedig nem tudok (tehát hollandul nem linkelem):-(

A Katolikus Egyházon belüli gyerekmolesztálások kivizsgálásra indult a vizsgálat és mire jutottak:

Based on a survey of more than 34,000 people, the commission estimated that one in 10 Dutch children suffered some form of abuse broadly in society. The number doubled to 20 percent of children who spent part of their youth in an institution like an orphanage or boarding school – whether Catholic or not.

www.todaysxm.com/2011/12/19/deetman-report-slams-catholic-church-over-sexual-abuse/

Illyés Edith 2013.06.08. 14:28:59

@Andre1bp: A fizetővendéglátás lényege, hogy a tulajdonos az _otthonában_ fogadja a vendégeket. Nem szálloda, hanem egy család otthona. Ez benne a lényeg. Civilizált ember ezt felfogja, és tiszteletben tartja a tulajdonos életformáját, vallását.

Andre1bp 2013.06.08. 14:29:42

@Illyés Edith: Na persze! Az emberek csak provokálásból rúgatják ki magukat több száz kilométerre az otthonuktól a semmi kellős közepén a nagy nehezen kivett szabadságuk idején.
Az interneten nem volt feltétel a heteroszexualitás, vagy a fehér bőr.

Vén Csataló 2013.06.08. 14:30:10

Hibás mondat: "A melegpároknak nem azért nem lehet közös, biológiai gyermeke, mert két meleg nem tud gyermeket nemzeni egymással."

Gondolom ennek így kellene hangoznia:
"A melegpároknak azért nem lehet közös, biológiai gyermeke, mert két meleg nem tud gyermeket nemzeni egymással."

kanálwarrior 2013.06.08. 14:30:50

@Kandeláber: A kérdésem: jogosnak tartod-e hogy Romániában magyarokat nem szolgálnak ki boltokban. Vagy amikor a rendőrök csak magyar autósokat bírságolnak meg. Vagy hogy románul is folyékonyan beszélő magyarokat nem vesznek fel dolgozni. Mindezt azért mert magyarok. Ez szerinted rendben van? A boltos/rendőr/munkáltató elidegeníthetetlen joga ezt megtenni? Igen vagy nem?

Kandeláber 2013.06.08. 14:31:58

@Andre1bp: "A semmi kellős közepén." Na ne röhögtess már. Nyilván nem az éjszaka kellős közepén érkeztek. Simán elmehettek volna máshova, ha akarnak.
@Illyés Edith: Én is provokációra gondoltam, amikor elolvastam a hírt. Ezek egyszerűen azt képzelik, hogy még azoknak is el kell tűrniük a jelenlétüket, akik viszolyognak tőlük.

Andre1bp 2013.06.08. 14:32:37

@Illyés Edith: Nem tudták, hogy diszkriminálva lesznek. Ha tudták volna, hogy valami bigott családról van szó, akkor el se indulnak. Melegek, nem mazochisták. Jóhiszeműen útnak indulnak, hogy nyaralnak egyet, erre ki lettek rakva, hogy valahol az isten háta mögötti faluban csövezzenek és caflassanak bőröndöstül valami szállást keresve.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2013.06.08. 14:33:04

"...másrészt természetesen nem arról van szó, hogy attól jobb a heteróknak, hogy a melegek nem házasodhatnak egymással. "

dehogynem. pont arról van szó. ugyan semmi értintettséged nincs, de fáj neked más boldogsága-boldogulása.

klasszikus kommunista habitus: ha nekem nincs, másnak se legyen.

félelmetesen zuhan az itteni írások minősége.

Andre1bp 2013.06.08. 14:33:42

@Kandeláber: Hova mentek volna? Messze voltak valami kis faluba.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:33:52

@Andre1bp: Igen, van ilyen, hogy provokatív módon hoznak létre egy szituációt, hogy aztán perelni lehessen. Régi taktikája ez a jogkiterjesztő csoportoknak.

Két felnőtt férfi a szabad ég alatt éjszakázott. Ettől még nekem se lett volna semmi bajom, pedig elég kényeske vagyok. Be lehet fejezni a siránkozást. Ennél sokkal nagyobb sérelem az, hogy valaki az otthonában kénytelen a vallásával, életmódjával ellentétes dolog tűrésére.

Andre1bp 2013.06.08. 14:35:20

@Kandeláber: Senki se teszi ki magát ennek provokációból. Honnan tudod, hogy nem estére értek a szállásra?

tucano 2013.06.08. 14:36:27

@Kandeláber: tudom, hogy nem szívügyed a francia antifa küzdelem, de ha nem láttad, akkor itt egy bitang jó film arról az időszakról, amikor nálunk Potyka bácsit tűzték a fiúk hátulról közelítve az Aranykopjára:
www.youtube.com/watch?v=EfDbTgb6uyc

@disfear: "működőképes-e a hagyományos, nyugati, keresztény kultúrkörön alapuló modell, vagy egyáltalán nem."
Szerintem az sem elhanyagolható, hogy képes-e a többféle modell a békés egymás mellett élésre. Pl. mediátor koromban bejött egy kedves dél-etióp menekült család, hogy melyik orvoshoz menjenek megvágatni lánygyermeküket. Hosszú tanakodás után hívtuk a rendőrséget, mert tudtuk, hogy nem tudjuk meggyőzni őket és vhogy meg kellett védeni a kislányt saját szülei féltő szeretetétől, amely a hagyomány feltétlen tisztelete miatt simán megnyomorította volna. Egyébként érdekes módon sztem a nem a melegházasság háborítja fel az embereket, hanem annak látványa. Egy régi barátom, aki egyiptomi, szóval szerinte pl. a moszlimok nem azért borulnak ki egy miniszoknyás lány vagy egy csókolózó pár láttán, mert egyből a Korán jut az eszükbe, hanem mert irigyek. Egyszerűen annyira beizgulnak, hogy kitör belőlük a zsigeri gyűlölet, hogy ők ilyet sohasem tehetnek. Bocs, ha elkalandoztam.

_most_ 2013.06.08. 14:36:50

@Illyés Edith: fúj, gusztustalan képmutató vallásos emberek, nincs náluk rosszabb, remélem nemsokára eljön az idő mikor üldözni fogják a fajtájukat.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:37:56

@Andre1bp: Nem tudták, mi a bed&breakfast? Az valakinek az otthona. Oda úgy jelentkezik be az ember, hogy közli, kiféle-miféle. "My boyfriend and I..." - és ebből tudják, hogy nem vagyok a fickóval összeházasodva, és ha nem akarják, hogy odamenjek, akkor azt mondják, nincs szabad szoba. Meg azt is bejelentem, ha kutyát viszek, ha muszlim vagyok és hajnalban hangosan imádkozom, stb. stb.

Vén Csataló 2013.06.08. 14:38:07

Még egy hibás mondat: "Miért ne lenne joguk gyereket örökbe fogadni, amikor két szülő többet tud adni a gyereknek, mint kettő?"

Gondolom, így kellene lenni: "Miért ne lenne joguk gyereket örökbe fogadni, amikor négy szülő többet tud adni a gyereknek, mint kettő?"

kanálwarrior 2013.06.08. 14:38:12

@Illyés Edith: Nem kénytelen. Önszántából döntött úgy hoyg fogadja őket. Az ő kötelessége lett volna kinyomozni hogy melegek, és eleve azt mondani hogy nem mehetnek. De ha már kiadta nekik a szobát, akkor nincs jog utólag visszamondani, ugyanúgy ahogy egy heterónak sincs joga. De megkérdezem tőled is: az is jogos szerinted ha ugyanez megtörténik csak nem vallásos-meleg, hanem román-magyar felállásban?

clegane 2013.06.08. 14:39:05

sajnos attól még butaság az írás, hogy hosszú.

a szerző nem képes meglátni hogy a "hagyományos" párkapcsolati modellből is születnek iszonyúan elbaszott házasságok, magát a házasságot mint szentséget védeni tehát egyenesen nevetséges.

eleve sosem értem, miért vesz bárki védelmébe bármit, "ahogy eddig mentek a dolgok", mintha nem állna bőven lehetőség az emberiség előtt a fejlődésre. azt sem szokás észrevenni ezekben a körökben, hogy minél konzervatívabb nevelést kap valaki, annál elbaszottabb ember válik belőle, dehát papíron a kommunizmus is szép volt, csak az a fránya gyakorlat tesz alá minden ilyen elméletnek.

Andre1bp 2013.06.08. 14:40:35

@tucano: Az emberek nagy részének nem valami boldog a házassága. irigyek. A fenti cikkírót pedig az érdekei hajtják. És persze vannak a vallásosok, akik meg be akarják tartani a Biblia szabályait, de mivel nem lehet gyilkolni a melegeket, ezért mindent megtesznek azért, hogy minél rosszabb legyen nekik.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:40:57

@kanálwarrior: Még egyszer: a fizetővendéglátás lényege, hogy NEM SZÁLLODA, hanem valakinek az otthona.

Igen, előre közlöm, hogy magyar állampolgár vagyok, már a foglalásnál, és ha egy román nem akar engem az otthonában fogadni, akkor nem fogok odapofátlankodni. Pláne nem ráncigálom bíróság elé emiatt.

Andre1bp 2013.06.08. 14:45:03

@Illyés Edith: Akkor takarodj te is ki az utcára aludni, amikor nyaraláskor pihenésre és nyugalomra vágysz.
Ha keresztényeket rúgtak volna ki most tajtékoznátok.
Én rájuk gyújtottam volna a házat. Nem azért nyaralok, hogy bosszankodjak és caflassak a semmi kellős közepén. Ráadásul Angliában volt, így nagy valószínűséggel még az eső is esett.

kanálwarrior 2013.06.08. 14:46:13

@Illyés Edith: Nagyszerű. Csak ezért kérdeztem mert sosem tudtam pontosan hogy ebben az ügyben mit kell gondolnom:
hu.wikipedia.org/wiki/Malina_Hedvig
De most már tudom. Szlovákia - szlovák szabályok. Kurva anyját a magyar picsának hogy magyarul beszélt.

Andre1bp 2013.06.08. 14:46:34

@bbjnick: Ez az igazság, hogy nincs nagyobb boldogság az életeben, mind a melegeket szidni. Sajnállak.
Gondolom te is meleg vagy, csak konzervatív közegben élsz, ezért heteronak tetteted magad.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:47:00

@Andre1bp: "Én rájuk gyújtottam volna a házat. "

Nincs kétségem afelől, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.06.08. 14:48:12

Ennek az egész túlhiszterizált és jelentéktelen buzicirkusznak az a lényege, hogy a véleményterrorista liberális banda újabb csapást mérjen a társadalom egyik legfontosabb pillérére: a családra.
Ez az aggresszív jellemzően azonos etnikumhoz tartozó kommandó egy totális offenzíva keretében akarja szétzúzni a kereszténység maradékát is a nyugati világban így teljesítve be évezredek óta dédelgetett gyűlölettől fűtött bosszújukat a többi néppel szemben.

Andre1bp 2013.06.08. 14:48:19

@Illyés Edith: Milyen világ már az, hogy valaki a bőrszínét, nemzetiségét vagy a szexualitását előre kell tisztáznia, mert számít a diszkriminációra.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:48:45

@kanálwarrior: A közterület és egy család otthona az két különböző dolog. Ez a probléma veletek, hogy nem érzékelitek, mi micsoda.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:49:49

@Andre1bp: Nem kell. Mehetsz szállodába, és ott senki nem kérdezi. (Egy ideje. Pár évtizede még igazolni kellett, hogy az egy szobába bejelentkező férfi és nő házasok.)

Andre1bp 2013.06.08. 14:50:46

@Wind Callman tér: Ti vagytok a véleményterroristák, mert rá akarjátok erőszakolni az akaratotokat mindenkire. Ha a melegházasság legális, attól még neked nem kell azonos nemű emberrel frigyre lépned. Azt csinálsz, amit akarsz, de a másik oldal miattad nem házasodhat. Legyen legális és akkor mindenki azt csinál, amit akar. Te nem házasodsz melegekkel, szidhatsz akit csak akarsz, a melegek meg házasodnak, ha akarnak. Mindenki boldog.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 14:51:49

Egyetértek. Valójában azonban a "meleg" "házasságot" nem kell ellenezni, mert nem létezik. A homokosok NEM TUDNAK házasságot kötni.

tucano 2013.06.08. 14:52:01

@Andre1bp: nem hiszem, hogy valaki is gyilkolni akarna. (biztos vannak állatok, de az 0.000001%)
Amikor először láttam nyelvelő, egymást tapizó melegeket Berlinben, nálam is elszakadt a cérna, annyira váratlan és bevallom taszító volt, mindennek ellentmondott, amit addig tanultam, láttam, tapasztaltam. Most már pont le se sz**om. Legalább boldogok és pont.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:52:17

@Andre1bp: A regisztrált élettársi miért nem jó? Konkrétan mi hiányzik, mi a panaszotok? (Komolyan kérdezem.)

Andre1bp 2013.06.08. 14:52:35

@Illyés Edith: Egy koszos kis faluba mióta vannak szállodák?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 14:53:42

@_most_:

Már sok esetben üldözik a becsületes keresztényeket, csak mert nyíltan merni vállalják homofób nézeteiket. Kanadában már volt bírósági ítélet a homofób nézetek ellen!

Andre1bp 2013.06.08. 14:54:10

@Illyés Edith: A törvény itt is mindenkire vonatkozik. Ha egy ilyen házi szobakiadósok, vagy kicsodák diszkriminálhatnak, akkor a szállodák is. Már többször leírtam, hogy senki se fogja felsorolni a törvény mellett, hogy hol lehet diszkriminálni és hol nem.

kanálwarrior 2013.06.08. 14:54:45

@Illyés Edith: Ja, tehát csak akkor lett volna jogos, megvádolni hamis tanúzással, és kísérletet tenni az elmegyógyintéztbe záratására ha akkor amikor megverik, éppen magánterületen tartózkodik. Így már világos.

Andre1bp 2013.06.08. 14:54:54

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: A homofóbia árt másoknak. Ne csodálkozz.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:54:56

@Andre1bp: Hát igen, van ilyen, hogy koszos kis falvakban nincs az ember igényeinek megfelelő ez meg az. Akkor az a megoldás, hogy nem megyek oda. Hm?

Illyés Edith 2013.06.08. 14:56:17

@Andre1bp: Éppen az volt a pernek a lényege, hogy a bed&breakfast-okat átminősítették közterületté. Nem szabatos jogi megfogalmazás, de ez a lényege. Merthogy egészen addig családi otthonnak számítottak.

Andre1bp 2013.06.08. 14:56:44

@Illyés Edith: Ahol pénzért szobát adnak ki az már nem egy család otthona, hanem egy vállalkozás székhelye. Gondolom úgy is adóznak.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 14:57:03

"Baby boom a melegek körében." Ez annyira jó, hogy Darwin -díjas.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 14:57:08

@Andre1bp:

"Ez az igazság, hogy nincs nagyobb boldogság az életeben, mind a melegeket szidni. Sajnállak." --- írod.

Állj! Hol szidtam én a melegeket?

"Gondolom te is meleg vagy, csak konzervatív közegben élsz, ezért heteronak tetteted magad." --- írod.

"a hettita a hettita
különös nép a hettita
azt hiszi minden hettita
mindenkiről hogy hettita"

:-)

_most_ 2013.06.08. 14:57:11

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: nagyon helyes, mindent meg kell tenni a vallásos tudatlanság, nevetséges babonák felszámolásának érdekében.

Kandeláber 2013.06.08. 14:57:31

@Andre1bp: És te honnan tudod, hogy mondjuk nem délben érkeztek? A szállásokat általában olyan tálban, vagy délután kettő körül lehet elfoglalni. az beset hátteréről egyébként nem tudok sokat, egyszerű újsághírként jutott el hozzám.
@Illyés Edith: Régebben többször voltunk Ausztriában (nem Burgenlandban, nem is Unter-Österreichben, hanem arrébb) családi panzióban nyaralni. Früschtükpension - valahogy úgy hívják az ilyen helyeket, ahol gyakorlatilag valamilyen módon kapcsolatba kerülsz a családdal is.
Nem tudom, mit szóltak volna a derék osztrákok, akiknek a konyhájának a falán ott függött a feszület (jelzem, hogy a sörözőkben is), ha nem a feleségemmel és a kisgyerekemmel állítok be, ahogyan azt leleveleztem, hanem egy szakállas pofával.@tucano:
Kösz, megnézem majd, bár nem tudok franciául.

markusbird 2013.06.08. 14:57:45

A nyomdász sztorit érdemes visszakövetni honnan ered és mennyire hiteles.

- A poszt linkeli a Magyar Kurír katolikus portált
- ők a christian.com-ot linkelik
- náluk van egy hivatkozás korábbi saját cikkükre, aminél korábbit én nem találtam.

A Magyar Kurír fokozta (vagy jóindulatúan: férrefordította) a hírt, miszerint bíróság elé vitték az ügyet. Eközben még a christian.com is csak annyit állít, hogy a sértett bíróság elé vinné az ügyet, ha lehetséges (értelmezésemben: ha van erre jogi alap). Viszont a régebbi cikkükben egyenesen pereskedésről írnak a cikk címében, de a cikk maga megint csak korrigálja ezt. Tulajdonképpen ilyesmi lehetne a Bors keresztény változata.

Megnevezik a magazing (MyGayZine) aminek weboldala nem tűnik pornónak, inkább ilyen meleg PestiEst szerű valami. Biztos van benne minimum néhány olajozott felsőtest, de a pornó erős csúsztatás. Aki ezzel vitatkozik, az nem látott még pornót.

Ennek tetejébe a videót ha megnézzük, csak a nyomdász nyilatkozik (semmi rendes oknyomozás vagy objektív bemutatás) és tulajdonképpen arról beszél főleg, hogy az egyenlőségi jogok sértik az ő vallásos jogait.

Mindenki következtethet mekkora krisztusi keresztények lehetnek akik futtatták ezt a sztorit.

Illyés Edith 2013.06.08. 14:58:01

@kanálwarrior: Már megint össze-vissza beszélsz. Bezárták az angol homoszexuálisokat az elmegyógyintézetbe? Összeverték őket? Miről van itt szó? Próbálj már egy kicsit gondolkozni, pont olyan logikátlanul vagdalkozol, mint egy nő. :)

vladimir0370 2013.06.08. 14:58:16

@S=klogW: a briteknel erre talaltak ki a 'civil partnership'-et

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 14:58:35

@Andre1bp:

Ezen az alapon tiltani kellene a kritikát, mint műfajt, hiszen pl. egy filmkritika árt a film készítőinek.

kanálwarrior 2013.06.08. 14:59:23

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Te teljesen tipikus példa vagy arra az emberre akit akár intelligensnek is lehetne nevezni ha nem lennél vallási fanatikus. Ha másért nem. ezért utálom a vallásokat. Te vagy rá az élő példa hogy legalább egy értelmes, és potenciálisan hasznos emberi agyat elrontottak.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 14:59:30

@_most_:

S ez hogyan egyeztethető össze a demokráciával?

Andre1bp 2013.06.08. 14:59:32

@Illyés Edith: ezek szerint a melegek már nyaralni se mehetnek? Mi jön még? Kijárási tilalom?
Nem diszkriminálunk, mert az lesz a vége, hogy valakit kitesznek az utcára egy halom bőrönddel.
ráadásul az interneten nem is írták, hogy csak hetero, keresztény és fehér embert fogadnak csak (természeten orvosi igazolással, hogy szüzek voltak a házasság előtt és csak gyereknemzés céljából szexelnek).

Illyés Edith 2013.06.08. 15:00:13

@Andre1bp: Speciális szabályok szerint adóznak. Nálunk is egyébként. Van ám átmenet a magánszemély és a Zrt. között, a jog sokkal árnyaltabb, mint sokan gondolják. :)

tucano 2013.06.08. 15:00:15

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Brazíliában is büntetendő a rasszizmus és a homofóbia. Mondjuk ott nagyon komolyan támadták őket és sokat meg is öltek, ennek megfelelően az állam lépett és születnek is az ítéletek sorban. Elég hozzá egy facebook poszt.

Andre1bp 2013.06.08. 15:01:11

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ha nem látod a különbséget, akkor sajnállak. Nem mindegy, hogy egy hollywoodi produkciót kritizálnak, vagy egy tizenéves meleg gyereket kergetnek öngyilkosságba a homofóbiával. Ráadásul egy filmkritikus nem tagad meg szolgáltatásokat a filmkészítőktől.

Illyés Edith 2013.06.08. 15:02:27

@Andre1bp: Ó jaj szegények. Ha nem pofátlankodhatnak be mások otthonába, sérül a kis lelkük.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:02:58

@tucano:

Ez diktatúra. Én nem szeretnék diktatúrában élni.

Andre1bp 2013.06.08. 15:03:16

@Bell & Sebastian: Tényleg sok meleg párnak van már gyereke. Itt Magyarországon is.

Andre1bp 2013.06.08. 15:04:21

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Ezek szerint, ha nem gyilkolhatsz, az már nem diktatúra? Gratulálok. ha ennyire nem vagy hajlandó betartani az egymás melletti élés szabályait, akkor költözz az erdőbe.

kanálwarrior 2013.06.08. 15:04:25

@Illyés Edith: Tudod te ki az a Malina Hedvig? Ha nem, azért linkeltem a wikipédiát, olvasd el. Te most nem kevesebbet állítasz mint hogy közterületen nem szabad diszkriminálni (akkor remélem nem találsz kivetnivalót a jobbik azon törvényjavaslatában hogy aki nyilvános helyen azonosneművel csókolózik azt zárják börtönbe), de magánterületen (ami lehet például egy sportpálya vagy egy iskola is) igen. Gratulálok, remélem nem fogsz szaporodni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:04:26

@Andre1bp:

Aki azért lesz öngyilkos, mert valaki kritizálja azt, amit csainál, az elmebeteg. Ezen az alapon öngyilkos leszek, mert a vegetáriánusok gyilkosnak tartanak húsevésem miatt és ezt képtelen vagyok feldolgozni.

zengjen a dalunk fajtárs 2013.06.08. 15:04:37

"Elítélem az őket érő atrocitásokat. Azt gondolom, azonos jogokat kell élvezniük a munkahelyen, a fagyizóban, az ebédlőben és más helyeken "

A szerző itt akaratlanul átveszi a libsi tematizálást, aminek egyik legfőbb ismérve, hogy eleve eldönti, hogy egy (általa felvázolt) társadalmi konfliktusban ki lehet agreszor és ki áldozat. Mert például ha egy nőnek mondanak valami erősebb bókot akkor az már zaklatás a libsi terminológia szerint, míg ha egy buzi száll rá a valakire és az férfiasan reagál rá, akkor az már atrocitás

A probléma abszolúte valós, a buzik közül néha még a kollégákkal is nehéz tiszta helyzetet teremteni hellyel-közzel sértő, de legalább egyértelműsítő fellépés nélkül. Aki fiú és járt már közös vizeldében az biztos tudja milyen helyzetek vannak, nem is beszélve amikor kiküldetésben közös szobába raknak egy azonos neművel

Tehát ezek az "azonos jogok" a gyakorlatban csak zavart okoznak, egyébként meg csak üres libsi mantra

Illyés Edith 2013.06.08. 15:04:49

@Andre1bp: De még mindig nem írtad le, miért kevés a regisztrált élettársi, milyen életvezetési, adózási, mittudoménmilyen problémátok van még. Tényleg érdekel.

_most_ 2013.06.08. 15:04:49

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: a vallásos emberek szellemi sötétségre vannak kárhoztatva, társadalmi és a saját érdekük is, hogy megszabaduljanak ezektől a maradi eszméktől, felvilágosódjanak, ez olyan, mint hogy kötelező iskolába járni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:05:04

@Andre1bp:

Honnan veszed ezt a gyilkolást? Ki beszél gyilkolási jogról?

Andre1bp 2013.06.08. 15:06:28

@Illyés Edith: Nem pofátlankodtak be, hanem lefoglalták a szobát az interneten.
Eleve mi az, hogy bepofátlankodtak? Nem kell kiadni a szobát és akkor senki se fog "bepofátlankodni". Megdöbbentő, hogy mennyire nem látod azt, hogy nem lehet tönkretenni mások nyaralását, nem lehet másokat bepalizni gy, hogy egy halom bőrönddel átutazzanak a fél országon.

Illyés Edith 2013.06.08. 15:08:03

@kanálwarrior: Magánterület is sokféle van. A családi otthon a legmagánabb magánterület.

Tudom, kicsoda Malina Hedvig, csak nagyon nem releváns a példája.

Ezeket az angolok nem közterületen voltak, még csak nem is szállodában, nem verték meg őket, nem zárták elmegyógyintézetbe, és így tovább.

Gondolom következő körben jön Hitler... :)

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:08:24

Már sokszor kérdeztem, de senki sem válaszolt még arra, hogyan döntik el a papás-mamásnál, hogy ki melyik? Vagy váltogatják? És ha nem, a papabuzi a perverzebb, vagy a mamabuzi? És mi van a leszbikákkal?

Nincs itt valaki szakértője a témának? Az nem lehet, hogy a többségi homóknál ez csak manír, ha vége a férfibarátságra ösztönző hatásoknak, még nem kell lasszóval nőt fogniuk, ha gyereket akarnak?

Szóval, arra gondolok, hogy az Ukrán Front is alaposan elbuzisodott, mire véget ért a háború, a külföldi hadifoglyok legnagyobb örömére.

Fejben dől el, kiből lesz buznyák és kiből nem, ha pedig rá lehet szokni, le is lehet. Ami természetesen nem minden esetre igaz, de a többségre biztosan.

Nem tűrni kéne a buzulást, hanem ellenpropagálni, nem maradna hatás nélkül, az egészen biztos.

tucano 2013.06.08. 15:08:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: ők meg nem szeretik, ha melegeket és színeseket gyilkolnak. Más a helyzet, nálunk ugye sok a nagyszájú, de szerencsére "aránylag" kevés elszigetelt a militáns homofób és rasszista, akik valóban meg is támadnak embereket. Brazíliában nem, sőt hosszú időn át hallgatólagos állami/egyházi/rendőri támogatást is élveztek.

Andre1bp 2013.06.08. 15:09:25

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Kritizálás? Ugye most viccelsz. Nézz már körül egy kicsit. Embereket tesznek tönkre a gyűlöletükkel.

Illyés Edith 2013.06.08. 15:09:26

@Andre1bp: Megdöbbentő, hogy mennyire nem érted, mi az a bed&breakfast. Még egyszer: az nem szálloda. Speciális szabályok vonatkoznak (vonatkoztak) rá. Ezek a szabályok eddig mindenkinek (minden normális civilizált embernek) megfeleltek.

kanálwarrior 2013.06.08. 15:10:14

@Bell & Sebastian: "Fejben dől el, kiből lesz buznyák és kiből nem, ha pedig rá lehet szokni, le is lehet. Ami természetesen nem minden esetre igaz, de a többségre biztosan."

Ha utánaolvasnál tudnád hogy ez nem igaz, de olvasni nehéz, és hát úgy is szólásszabadság van, akkor minek előre tájékozódni?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:11:07

@tucano:

Ez kb. ugyanaz a logika, mintha be lenne tiltva a vegetarianizmus, mert egyes radikális vegetáriánusok képesek embert ölni pl. állatok kiszabadítása érdekében.

Vagy betiltanánk az ateizmust, mert voltak ateisták, akik hívőket gyilkoltak.

Andre1bp 2013.06.08. 15:11:27

@Bell & Sebastian: A közel keleten nem kicsit "ellenpropagandálják" (kivégzik őket), mégis ugyan annyi meleg van, csak egy pokolban élnek. mért akarod te ezt? Mért akarsz ennyire ártani embertársaidnak?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:12:13

@Andre1bp:

Alaptalan állítás. Én homofób vagyok és nem akarok senkit sem meggyilkolni.

_most_ 2013.06.08. 15:12:21

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: szerencsére most úgy néz ki be fog jönni, a kereszténységnek lassan vége a fejlett világban.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:13:02

@bbjnick: Ha az apja szamojéd, az anyja meg hettita, semmi kétség - önmagában pederaszta.

Andre1bp 2013.06.08. 15:13:12

@Illyés Edith: Akkor írják oda a hirdetésben, hogy csak hetero, keresztény, fehér embert fogadnak csak be. Ha már diszkriminálnak, akkor szóljanak előre, ne várják meg, míg az áldozatok odautaznak a francba.

vladimir0370 2013.06.08. 15:13:30

"Amíg egy homoszexuális homoszexuálisként éli meg életét, addig nincs gond, de amikor egy homoszexuális heteroszexuálisként akar élni, az már nem tartozik a „diszkrimináció” témakörébe, hanem egészen mást tészta. És ezzel mi nagyjából egyet is értünk, még akkor is, ha szinte instant kapjuk a homofób jelzőt érte. Megszoktuk már a fasisztával a rasszistával meg az antiszemitával együtt."

kanálwarrior 2013.06.08. 15:14:09

@Illyés Edith: "A családi otthon a legmagánabb magánterület."

A hülye vallásos fejedben maximum. De itt szerencsére törvényekről beszélünk. Amiket mindenkinek be kell tartani. Semmilyen hüyeségedet nm tudtad eddig megindokolni, bármit írok, arra te egyszerűen kinyilatkoztatod hogy "jó, de ez pont más eset", vagy "igen, eddig nem mondtam, de ez pont kivétel az alól amit eddig mondtam". Vicces így vitázni. Ha találnék egy olyan esetet ahol a meleg nem engedte be az előre lefoglalt szobába a keresztényt akkor még kitatálnád hogy "jó, de abberélt eszme alapján nem lehet diszkriminálni, csak rendes alalpján".

Kandeláber 2013.06.08. 15:14:41

@Andre1bp: Te, Angliában és Skóciában a "koszos kis falu" nem ugyanazt jelenti, mint nálunk.
Ott nincsenek az utcán mezítlábas, meztelen cigánykölykök, nincs por, nincsenek fogatlan, lerobbant alkeszek a vegyesbolt mellett, és nem isznak féldecis, denaturált szeszből készült "vodkát", amitől az ab ovo hülyeségük csak fokozódik.

Andre1bp 2013.06.08. 15:15:33

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Közvetetten gyilkolsz. gondolom nem egy szülő olvasta már a kommenteidet, miközben azon agyalt, hogy elfogadja-e, vagy kidobja az utcára a meleg fiát.
Honnan tudod, hogy a homofób propagandáddal nem-e befolyásoltad több szülő hozzáállását, ezzel tönkretéve a gyerekeik életét?

kanálwarrior 2013.06.08. 15:16:21

@Illyés Edith: Mondok jobbat. A tulajnak joga volt nem beengedni őket, a bírónak meg joga volt pénzbüntetésre ítálni őt. Mi a probléma? Ugye nem akarod hogy csorbuljanak a bíró jogai?

Bambano 2013.06.08. 15:16:34

szerintem visszább kellene lépni egyet, és azon kellene agyalni, hogy hogyan és meddig értelmezzük a liberalizmust. mert ha ebben lehetne valami jó kompromisszumot találni, akkor a többi kérdést abból le lehet vezetni.

Az alapkérdés pedig az, hogy meddig kell elmenni a liberális értelmezésnek a többségi társadalom igényeivel szemben? tényleg el kell fogadni jó liberális módon mindig minden kisebbség minden igényét? vagy van valahol egy határ, amikor már azt kellene mondani, hogy nem.

Direkt nem meleg példa: annyira jó az a multikulti, hogy mindent feladunk érte, vagy mégiscsak azt kell mondani, hogy pl. egész testet takaró ruhát nem, meg európában nem ölünk nőket vallási indokok alapján?

Ha meg tudnánk mondani, hogy mi a liberalizmus határa, abból le lehetne vezetni a bevándorlási politikától kezdve a kisebbségi politikán át a melegpolitikáig mindent, ami mostanában nagy vihart kavart.

Illyés Edith 2013.06.08. 15:17:43

@Andre1bp: Nem írják oda, neked kell bemutatkozni. Ez egy ilyen játék, erről szól: odamész egy családhoz, hogy lásd egy kicsit, hogyan élnek.

Még mindig nem írtad, mi a baj a regisztrált élettársival. Én itt ezen a ponton feladom, illetve kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy valójában semmi. Mindenetek megvan, amit jelen állás szerint, józan ésszel meg lehet nektek adni.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:17:50

@Andre1bp: Propagandának kicsit erős lenne irtani éket. A társadalmi késztetés felől közelítenék, mert mind mondtam, nagy része a buzulásnak kulturális jelenség. Nem része a kultúránknak, azaz nem kéne ennyire tolerálni, hogy például az éves buzifeszten ünnepelhetik a bárgyú hülyeségét a fennálló rendnek. Pontosabban káosznak.

Andre1bp 2013.06.08. 15:18:07

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nem lehet olyan dolgot kritizálni, ami nem választás kérdése és nem lehet változtatni rajta. Csak bántod őket, mert kritizálni nem tudod, mivel nem tehetnek róla.

Andre1bp 2013.06.08. 15:20:32

@Bell & Sebastian: ilyenkor van az, hogy a kultúránk egy bizonyos csoport számára életellenes. Vannak melegek. Ez nem kultúra kérdése, csak az, hogy békén hagyjuk , vagy bántjuk, elnyomjuk őket.
A melegek aránya egyébként mindenhol ugyan akkora.
Nem tehetnek róla, változtatni se tudnak rajta.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:20:40

@_most_:

Ez teljesen lényegtelen. Tudjuk, hogy Sátán híveinek tábora egyre nagyobb lesz.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:21:39

@Andre1bp:

Az igazság arra való, hogy terjesszük. Akinek nem tetszik, az vessen magára.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:22:26

@Andre1bp:

Tehát nem szabad kritizálni semmilyen veleszületett betegséget?

Andre1bp 2013.06.08. 15:23:32

@Illyés Edith: A cikkíró leírta, hogy mi a gond az élettársi kapcsolattal. :)))
Egyébként nálunk van bejegyzett élettársi kapcsolat, ami szerintem fölösleges, de ez most mindegy, ugyan az, mint a házasság, ráadásul amikor házasságról van szó, mindig oda kell írni mellé ezt is, ezzel egyenrangúvá tették a kettőt. :)))

Andre1bp 2013.06.08. 15:24:35

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: nem. Jó, hogy nem gáncsolsz el egy vak embert.

kanálwarrior 2013.06.08. 15:25:15

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Dehogynem. Én például kiírtandónak tartom a tolószékeseket.

_most_ 2013.06.08. 15:25:26

@Bell & Sebastian: mégis miért zavarnak ennyire a melegek, mitől félsz ennyire?

zengjen a dalunk fajtárs 2013.06.08. 15:25:35

@Bell & Sebastian:
Végre egy gyakorlati megközelítés. Hogy folytassam a sort: kell-e a buziknak külön mellékhelyiség? Vagy ha nem, akkor milyen alapon döntik el, hogy a férfiba vagy nőibe járjon?

Ha én fiúként bemegyek a nőibe, akkor ki fognak zavarni, míg ha jobbról-balról kukkolnak engem a buzik a férfi vizeldében, az teljesen normális? Bécsben nem lehet bemenni úgy hogy ne ez legyen, de hát nekik jogaik vannak, mert ők a buzik

És a traszneműek, a valódi és az imitált tranzi hogy jön számításba?

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:25:53

@Andre1bp: Maga is tudja, hogy ez nem igaz, amit állít, legalább háromféle alfajba csoportosíthatók. Az elnevezésükben (csak az egyszerűség kedvéért) genetikai-, divat- és maga sem tudja, az-e valójában -buzikat ismerünk.

Hogy ugyanannyi? Mert, mi változott kétezer év alatt?

Andre1bp 2013.06.08. 15:26:31

@Illyés Edith: Tudod Angliában a legtöbb embert nem érdekli mások szexuális identitása. Nem téma, így a legtöbb ember nem is gondol arra, hogy ez téma legyen egy szoba lefoglalásánál.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:26:59

@Andre1bp:

Akkor ezen az alapon miért van pedofil ellenes hisztéria?

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:27:16

@_most_: Nem zavarnak, csak akkor kicsit, ha átpislognak a szomszéd boxba. :)

tucano 2013.06.08. 15:27:22

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
ugyan, ennél sokkal jobbakat szoktál írni. A vegák vagy az ateisták nem vmi ellen vannak. Míg a rasszisták és homofóbok igen, még akkor is ha nem akarsz bántani senkit. Egyébként nálunk is nagyon keményen emelkedik a rasszista/homofób jellegű erőszakos bűncselekmények száma, csak nem merik bejelenteni, egyáltalán nem szerepel a statisztikákban. Aztán eljön egy olyan határ, amikor ez eléri a társadalom többségét is és akkor jön a jogi lépés. Viszont nagyon jó, hogy folyik a vita a melegházasságról, abból még nem lett baj, ha legalább felkészülünk komoly kihívásokra.

Andre1bp 2013.06.08. 15:27:37

@Bell & Sebastian: Ezt valami hülye vallásos fazon írta le egy cikkben. A jobbos újságok azóta emlegetik, de attól, még semmi köze sincs a valósághoz.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:29:02

@zengjen a dalunk fajtárs: Utólag olvastam csak el a hozzászólását, elnézést, ha plágiumnak tűnnék.

kanálwarrior 2013.06.08. 15:29:44

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Semmi baj a pedofilokkal, a baj azokkal az emberekkel van akik gyerkeket erőszakolnak meg. És hát azokat azért nehéz lenne másnak nevezni.

Andre1bp 2013.06.08. 15:29:54

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Nincsen pedofil ellenes hisztéria. Aki pedofil, azt megértik és megpróbálnak segíteni rajta, de ha valaki bánt egy gyereket, az már más.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:30:31

@tucano:

Oké, a te általad ideálisnak vélt diktatúrát nem tudom támogatni.

_most_ 2013.06.08. 15:30:41

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: azért mert vallásos vagy, még nem kötelező védened a pedofilokat :D

kanálwarrior 2013.06.08. 15:31:12

@Bell & Sebastian: Te az utóbbiba tartozol, az már világos.

Kandeláber 2013.06.08. 15:31:16

Ha a buzik miatt már a szerződési szabadságot is korlátozzák a ZOG kormányok, akkor nagy baj van.
Remélhetőleg nekik.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:31:26

@Andre1bp:

Nem így van, de ha így is lenne, akkor pont ugyanez a hozzászólás kellene másban is.

Andre1bp 2013.06.08. 15:32:03

@zengjen a dalunk fajtárs: akinek farka van, az a férfiba megy, akinek puncija, az a nőibe.
Vagy most már a mellékhelyiségekről is ki akarjátok tiltani a melegeket? Kijárási tilalom mikor lesz?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.06.08. 15:32:23

@_most_:

Elítélem a pedofiliát ugyanúgy, mint a homoszexualizmust.

Viszont a pedókat nem ítélem el, mint ahogy a homokosokat sem.

zengjen a dalunk fajtárs 2013.06.08. 15:32:46

@tucano:
Lénárd Sándor írt érdekeseket a dél-amerikai életéről, bár ha jól emlékszem őt Argentinába vetette a sors. Volt egy buzi a faluban ahol élt, aki sorra kikezdett a kisfiúkkal, ahogy fogalmazza "nem tett különbséget a kakas és a tyúk között". Aztán végül irgalmatlanul megruházták, ami a mostani terminológia szerint már agreszív homofóbia lenne

Andre1bp 2013.06.08. 15:33:30

ezek szerint én diszkriminálhatom a keresztényeket?

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:33:38

@Andre1bp: Mert, mitől volna hülyevallásos? Van ennek egyáltalán jelentősége, vagy csak elüti a vitát?

Igaz-e az állítás és ha nem, mivel magyarázza azt a jelenséget, hogy hadba vonuló seregben vagy túlszaporodáskor hirtelen kitörik a látencia, hogy úgy mondjam.

Vagy mindenki buzi, csak sokan még nem jöttek rá, hogy mennyivel jobb, mint nő után szaladgálni?

Andre1bp 2013.06.08. 15:35:33

@Bell & Sebastian: Attól még, hogy a katonaságban, vagy a börtönben két pasi egymásnak esik még nem melegek, csak a kényszer szüli az egészet, mert nincs nő a közelben.

zengjen a dalunk fajtárs 2013.06.08. 15:35:33

@Andre1bp:
Ha ilyen egyszerű ahogy írod, akkor nincs is buziprobléma, hiszen a farokhoz punci tartozik és viszont. Akkor most miről beszélünk egyáltalán?

_most_ 2013.06.08. 15:35:58

@zengjen a dalunk fajtárs: van egy egyszerű szabály, ami alapján el lehet dönteni melyik wc-be kell menni, a férfiaknak a férfi wc-be, a nőknek a nőibe, azért ez nem olyan bonyolult :D

Andre1bp 2013.06.08. 15:36:33

@Bell & Sebastian: Egyházi megrendelésre írta azt az uszító cikket. Ezek szerint a legtöbb tizenéves marokszexuális?

tucano 2013.06.08. 15:36:57

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: dehogy ideális! Viszont az sem normális, ha platós teherautóról gépkarabéllyal szedik le az embereket, csak azért mert hosszúszakáll-tanga öltözetben képzelik el a hétvégéjüket. Nem tudom, mi lehetne a törvényi középút, hol vannak a jogilag megfogható határok, sőt még véleményt se nagyon tudok mondani. De azt igen, hogy a brazilok úgy érezték (jogosan), hogy valamit lépni kell. Egyébként a militáns kisebbségellenesség érdekes módon sosem áll meg a gyűlölet tárgyánál. És nem csak Brazíjúban, de aki a melegeket üti az egyben a színeseket is és most jön a java, az északkeletieket is. Ugyanez figyelhető meg a taljánoknál, ahol a militánsok nemcsak a a szokásos homofób, rasszista dolgaikat csinálják, hanem kiegészítésül a délolaszokat is gyűlölik/verik, tehát az "idealizált" ellenség mellett rögtön a sajátjaikra is támadnak.

markusbird 2013.06.08. 15:36:59

@zengjen a dalunk fajtárs: Két rosszból nem jön ki semmi jó. Azaz nyílván ő volt az eredeti bűnös és megérdemelné a legszigorúbb büntetést, de amit a falubeliek tettek vele az meg önbíráskodás. Lehet, hogy az akkor és ott rendben volt, de ma európában nem agyalhatsz meg senkit jogosan, akkor sem, ha a pillanatnyi igazságérzeted azt diktálja. Illetve nem tudom, hogy te buzizol vagy ő nevezte meg rosszul, de a pedofil jelző illene rá. Nem mindegy.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:37:25

@kanálwarrior: Nemzeti radikális, hogy leszögezzem. De a kemencét már elbontottuk, boltban vesszük a kenyeret, ezért megnyugodhat, nem kell felpattannia a péklapátra.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:38:40

@Andre1bp: Szóval, akkor lehet tanult viselkedés a buzulás, vagy nem?

Kandeláber 2013.06.08. 15:39:18

@Andre1bp: Diszkriminálj, akit akarsz, senki sem törődik veled.
A társadalom csakis heteroszexuális úton reprodukálhatja önmagát, ezért álltak eddig nagyobb becsben a heterók, mint a melegek.
Nyilván az elmúlt évtizedekben a buzilobby berágta magát a világot irányító államok gépezetébe, mint ahogyan a szú rágja be magát az egészséges fába, és most a fertőzött gépezet okádja a világra az intencióit.

markusbird 2013.06.08. 15:41:06

@Kandeláber: szerinted ki csinálja a meleg gyerekeket???

Andre1bp 2013.06.08. 15:41:16

@Kandeláber: Reprodukálni bárki tud (nézd a cigányokat). Nem ez határozza meg egy ember értékét.
Az emberiség pár százaléka nem csinál közös gyereket. Nyugodj bele. Attól még nem kell üldözni őket.

_most_ 2013.06.08. 15:42:38

@Bell & Sebastian: erre viszonylag egyszerű a magyarázat, a hadseregben nincsenek nők, csak férfiak, és a szexuális vágyakat valahogy ki kell élni, ha nincs ellenkező nemű, akkor azonos neművel, az embernek nagyon jó az alkalmazkodóképessége.

Andre1bp 2013.06.08. 15:42:46

@Bell & Sebastian: Nem. Nem érted a különbséget. Csak azért mert egy rab megdug egy másikat még nem meleg, csak egy lyuk kell neki.

Andre1bp 2013.06.08. 15:43:51

@Bell & Sebastian: Szexelni bárki tud bárkivel, szexualitásuktól függetlenül.

_most_ 2013.06.08. 15:45:04

@Andre1bp: igen, a cigányok vannak ezek szerint a legnagyobb becsben, mert kitűnő a reprodukáló képességük :D

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:46:17

@Andre1bp: Na de ajnározni sem. Ha például Zárt Számot vezetnének be a televízióknál (jogos az igény, hogy valamiféle átlagos értékrendet tükrözzön például egy közszolgálati), az meleg helyzet lenne.

És nem mellékesen megszűnne az EP és EB, ami valljuk be, nem váltana ki tömeghisztériát a normál-maradiak közt.

Andre1bp 2013.06.08. 15:47:41

@_most_: Amúgy a meleg is tudják reprodukálni magukat, csak nincs ennek meg a kultúrája, de sokan így csinálják. Egy meleg srác és egy leszbikus nő össze áll. Az egyik az egyik szobában van, a másik a másikban, csak egy pohár kell még hozzá.
Gyerekcsináláshoz nem kell a péniszt betenni a vaginába.

Kandeláber 2013.06.08. 15:48:22

@Andre1bp: Nincs itt szó üldözésről, pusztán arról, hogy az úgynevezett másságnak, vagy inkább devianciának nem kéne még privilégiumokat is adni.
A cigók pedig nem minden országban annyira felülreprezentáltak, mint nálunk vagy mondjuk Romániában, Szlovákiában vagy Bulgáriában.

Andre1bp 2013.06.08. 15:48:46

@Bell & Sebastian: Senki nem ajnározza. csak védekeznek a homofóbokkal és elnyomókkal szemben. Az egész a túlélésről szól.

Andre1bp 2013.06.08. 15:49:42

@Kandeláber: Csak azért, mert a melegeket is emberszámba veszik még nem privilágium. Undorítóan túlzol.

kevéssé_biztató 2013.06.08. 15:49:57

"Komolyan el tudja hinni valaki, hogy van jobb megoldás a természetes, biológiai szülőknél – általánosságban, nem a kiragadott jó és rossz példákat tekintve? Rosszul vagyunk „programozva”, „teremtve”, s tévedett az evolúció, téved a természet? " -- Igen, komolyan. Mondjuk ehhez egy picit tisztában kellene lenned Marx-szal, persze, az ma nem divat.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:50:18

@Andre1bp: Reneszánsza jő az inszeminátor szakmának, azt mondja? Nemesítsünk embert is, mert az jó dolog? Nem kicsit náci maga, ám nem pont a nemzeti-szocialista olvasat szerint.

Andre1bp 2013.06.08. 15:51:20

@Bell & Sebastian: "jogos az igény, hogy valamiféle átlagos értékrendet tükrözzön például egy közszolgálati"

A homofóbia, kirekesztés nem értékrend. Nem csak heterok léteznek ezen a világon.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:52:59

@Andre1bp: A francokat! Az élet kicsit több, mint a születés és halál közt eltelt időszak, de ezt maga is jól tudja, ezért erőlködik itt össze ennyi blődséget.

Vannak magánál okosabb homik is, szerencsére.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 15:54:50

@Andre1bp: A demokrácia meg a többség diktatúrája, bolsevik, az ne sokat ugráljon, mert csak jól lediktaturházzák.

_most_ 2013.06.08. 15:55:09

@Bell & Sebastian: ha jobb embereket tudunk készíteni, mint a természet, akkor miért ne.

Andre1bp 2013.06.08. 15:56:42

@Bell & Sebastian: beszívtál?

Andre1bp 2013.06.08. 15:57:45

@Bell & Sebastian: Mért akarod te ennyire tönkre tenni a melegek életét? Mért akarsz egy olyan világot (értéknek hazudva azt), ahol a melegeket elnyomják, diszkriminálják, üldözik.?

_most_ 2013.06.08. 15:57:56

@Bell & Sebastian: miért akarod ennyire a nyilvánvalóan beteges értékrendedet ráerőltetni más emberekre?

Andre1bp 2013.06.08. 15:59:07

@_most_: rosszindulatú. Ő csak úgy érzi jól magát, ha tudja, hogy mások szenvednek. Ez az értékrendje.

Andre1bp 2013.06.08. 15:59:39

Mióta értek egy kisebbség elnyomása?

Kandeláber 2013.06.08. 16:00:44

@Andre1bp: Várjunk csak.
Az úgymond egyenlő bánásmód (a te olvasatodban "emberszámba vétel") nem ugyanaz, mint a többletjogok biztosítása.
Gondolom, ezt fel tudod fogni.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:00:46

@Andre1bp: Kezdek mérges lenni, mert eddig még nem volt szerencsém buta aktivistával. Tessék jobban felkészülni a perverziójából!

@_most_: Helyben vagyunk, ettól veszélyes a buzulás, mert kiterjesztve Isten és emberiesség -ellenes!

Rövid idő alatt kiderült.

Andre1bp 2013.06.08. 16:02:32

Csak én látom így, vagy a cikkíró tényleg nem ismeri a házasság gyakorlati, valóságos lényegét? Filozofál mindenféle nemlétező dolgokról, miközben az, hogy valaki kap-e a kórházban információt a beteg párja állapotáról az nem érdekli.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:03:08

@_most_: Mitől is beteges, ha rávezetne a gyógymódra, nyilvánvalób lenne, melyikünk az egészséges?

Andre1bp 2013.06.08. 16:04:19

@Kandeláber: senki nem akar többletjogokat.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 16:04:23

@Bell & Sebastian:

"eddig még nem volt szerencsém buta aktivistával" --- írja.

Hogy mekkora mázlista maga!:-D

outisz 2013.06.08. 16:04:32

a cikk felénél beleuntam. parttalan magyarázkodás egyik oldalról - másik oldalról.

tudjátok mit, legyen polgári melegházasság, az egyházak meg azt csinálnak amit akarnak, végülis nem állami szervek, leszarom.

a melegek örökbefogadási jogáról meg csak annyit, hogy nem azt kell vizsgálni, melyik a jobb, egy meleg vagy egy hetero örökbefogadó pár, hanem hogy a meleg pár, vagy a 18 év halálcsóró állami árvaház. És bocs az árvaellátásban dolgozóktól, ők lehet hogy hősök, de pénz nincs a rendszerben. Tudok olyan sztorit hogy a dolgozók vitték be a lisztet vasárnapra, este meg a gyerekek nézhették a híradóban, hogyan épül milliárdokból a debreceni stadion, na mindegy. Szóval lehet a meleg örökbefogadás nem százegyes, de basszátok meg, olyan sok az örökbefogadó pár, hogy alig lehet bezárni miattuk a kaput? nem hiszem. Ha valaki úgy nő fel hogy 2 ember szemefénye, jobb mint a semmi. És akkor bele se menjünk hány alkoholista heterótól kellene elvenni a gyerekét, mert félő hogy depressziós lesz a gyerek. tényleg az lesz.

Majd ha annyi pénz lesz itt, mint dubajban, elkezdhetünk a finom részleteken, meg az emberi természeten filozofálgatni, addig viszont fejezzük már be ezt az okoskodást.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 16:05:47

@Andre1bp:

"Mióta értek egy kisebbség elnyomása?" --- kérdezed.

Mióta érték egy kisebbség diktatúrája a többség felett?

Andre1bp 2013.06.08. 16:05:48

@Bell & Sebastian: mikor is kezdték el üldözni a melegeket? Azóta született gyógymód? Nem. Csak tönkretettetek több millió embert.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2013.06.08. 16:07:42

@markusbird: A társadalom fejlődése alatt pontosan mit is értesz? Szerintem valami olyasmit, amitől a fajunk kipusztul.

Andre1bp 2013.06.08. 16:08:27

@bbjnick: Milyen diktatúra? Ha nem nyomhatod el őket, az még nem jelenti azt, hogy ők nyomnak el téged.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:08:33

@bbjnick: Ahogy vesszük, így legalább elkerültük, hogy idegennyelvű publikációkat kelljen linkelgetni.
Ezen a szinten nem sportos győzni.

_most_ 2013.06.08. 16:09:50

@Bell & Sebastian: xd, kicsit benézted, nem a melegek miatt van genetika, klonózás, meg hasonló istenellenes dolgok, inkább a tudomány istenellenes, mármint ha léteznének istenek.

Andre1bp 2013.06.08. 16:10:05

Elvakít titeket a gyűlölet!!
Még ti vagytok megsértve, mert nem nyomhattok, üldözhettek, gyilkolhattok másokat!
Pusztítás a létetek! Férgek!!!

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:12:07

@Andre1bp: Nem tudhatom, ki hogyan van vele, de mivel már kisfiúnak is szép voltam, inkább engem üldöztek, de szerencsére a lányok vigyáztak rám.

Hálás is voltam nekik - amennyire akkor még tőlem tellett. Míg csak volt cukorka a stanecliben.

_most_ 2013.06.08. 16:14:31

@Bell & Sebastian: hát elég egyszerű a gyógymód, csak el kell fogadni a másikat, amilyen, kivéve ha olyan, mint te: D

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:16:42

@_most_: Mondom, hogy a homárok az átlagnál okosabbak. Természetesen a jelenlévők mindig kivételek.

Andre1bp 2013.06.08. 16:17:19

@Bell & Sebastian: Na persze! Fogadjunk, hogy még soha életedben nem láttál még homoszexuális embert, nem ismer téged egyik sem, nem foglalkoznak veled, te mégis itt zaklatod őket egész nap.
Mit akarsz még tőlük? Szakadj le róluk!!! Ők se foglalkoznak veled.

_most_ 2013.06.08. 16:18:25

@Bell & Sebastian: gondolom néhány katolikus papnak is feltűnt kisfiús bájod, így már érthető miért lettél ilyen.

S=klogW 2013.06.08. 16:18:30

@_most_:
" csak el kell fogadni a másikat, amilyen"

és ha engem _nem érdekel_, hogy milyen? akkor ne tolja már a buziságát a pofámba az andrássyn riszálva

Andre1bp 2013.06.08. 16:18:58

@Bell & Sebastian: Nem veszed észre magad. Rátapadtál a melegekre, mint valami pióca és nem hagyod őket békén. Nem veszed észre, hogy nem foglalkoznak veled, nincs közös témátok, de te mégis csak velük vagy elfoglalva. Nem lehet téged lekoptatni.

markusbird 2013.06.08. 16:20:36

@Mr Falafel: Kipusztul? A föld túlnépesedett. Ha nyugati társadalmakra gondolsz és azt mondod, hogy "lassan több a muzlim európában", hát azt sem szaporodási versengéssel fogjuk megoldani, erről biztosíthatlak. Fejlődés alatt azt értem, hogy egyenlő jogokkal rendelkezzen mindenki, amit képességei szerint beválthat boldogság kuponokra. Bármi legyen is az számára. Nem tudom hol fáj neked, ha én nem vállalok gyereket, de az adómból a tiéd kap ingyen tankönyvet.

Andre1bp 2013.06.08. 16:21:01

@S=klogW: Pár száz ember miatt utálod a melegeket? Akkor a melegek mit szóljanak? Minden sarkon hetero párok smárolnak, a Blahán és még sok helyen majdnem dugnak nyilvánosan. Mindenhol a heterokról van szó.

Kandeláber 2013.06.08. 16:21:45

@Andre1bp: Bizonyos megnyilvánulások pedig arra utalnak, hogy igen.
Véleményem szerint ez az ellenszenv, amely valóban, létezik, sokkal kisebb lenne, ha inkább egy kicsit visszahúzódnátok.

_most_ 2013.06.08. 16:22:09

@S=klogW: egy évben egyszer ki lehet bírni, vannak ilyen vallásos felvonulások is, sokaknak meg az gusztustalan.

Andre1bp 2013.06.08. 16:23:26

@S=klogW: mindenki tol mindent a másik pofájába, mivel egy társadalomban érünk. El kell viselnünk egymást. Nagyvárosokba úgy élünk, mint a sült heringek. Ha nem tetszik, hogy más emberek is élnek, akkor költözz az Antarktiszra.

kanálwarrior 2013.06.08. 16:23:42

@Kandeláber: Persze, ezt jól bizonyítja akármelyik arab ország példája.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:24:30

@Andre1bp: Ne aggódjon, csak önkéntes ellen-propagandista vagyok.

@_most_: Feltűntem nekik, az igaz. Sokkal többet ismerek belőlük, mint a magafajtából, ez is igaz.

A fantáziálásából meg azért nem tudok kilépni, mert maga álmodik bele.

markusbird 2013.06.08. 16:24:51

@Kandeláber: Visszahúzódni? Nem. Senkinek sem kell azért kussolnia, mert a magad fajta begyöpösödött nagyhangúak azt akarják. Azzal viszont egyet értek, hogy néha jobban kéne reprezentálni a melegeket és ennek a 2000-es évek elején futó valóságshowk és a vele járó média maszlag különösen sokat ártottak.

Andre1bp 2013.06.08. 16:25:45

@_most_: Vajon mit szólnak a melegek, mikor a bibliával jön mindenki és azt ünneplik. Miközben a könyv az írja, hogy meg kell őket gyilkolni?

_most_ 2013.06.08. 16:26:30

@Kandeláber: jaja, a Szlovákok is ezt mondják, ha meghúznák magukat az ottani magyarok, sokkal kisebb lenne az ellenszenv.

Andre1bp 2013.06.08. 16:26:56

@Bell & Sebastian: Tévedés! Te vagy a propagandista én meg az ellen-propagandista. Mindig a homofóbok propagálják a gyűlöletüket (leginkább vallási alapon), mi meg védekezünk.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:27:56

@_most_: Úgy bizony, megbotránkoztató, csak nem rendeltek mellé mértékegységet és mérőszámot.

Ha például 20 Buzerant lenne a határ, ami felett már megbotránkoztató egy pride, afölött lehetne oszlatni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 16:28:20

@Andre1bp:

Milyen diktatúra? Például ilyen:

„(...) Vagy senkinek sem, vagy mindenkinek, a melegeknek is szabad a csók – így értelmezhető az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) egyik friss határozata. A hatóság május 23-i döntésében kimondta, hogy egy budai fürdőben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét egy csókolózó, meleg férfipárral szemben. (...) A fürdő az EBH előtt azzal védekezett, hogy ők kötelesek a vendégek nyugalmát, a közerkölcs érvényesülését biztosítani, ezeket pedig szerintük a pár veszélyeztette a magatartásával. Azt állították, hogy a pár viselkedése extrém, megbotránkoztató volt, és a többség emberi méltóságát sértette. Saját intézkedésüket szükségszerűnek, elkerülhetetlennek és arányosnak nevezték. (...) Az EBH a döntésekor korábbi alkotmánybírósági határozatokra hivatkozott, valamint nemzetközi emberi jogi egyezményekre, irányelvekre és ajánlásokra. Kitért arra, hogy az európai jogfejlődésnek köszönhetően a melegek diszkriminációjáról szóló ügyekben a közvéleményben élő erkölcsi megítélés egyre kevésbé játszik szerepet. A közerkölcs fogalmának pontos meghatározatása a jogalkalmazó feladatata. A közerkölcsöt a jogalkalmazás ma már máshogy definiálja, mint a közvélemény, a kisebbség jogait védik a többség értékítéletével, előítéleteivel szemben. (...)” (index.hu/belfold/2013/06/04/megalaztak_a_furdoben_csokolozo_ferfipart/)

Vágod? A közerkölcs védelmének nem a közerkölcs védelme a célja, hanem a kisebbség jogainak védelme a többség értékítéletével (a közerkölcsökkel) szemben! Idáig még a kommancsok sem mertek elmenni!

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:30:31

@Andre1bp: A homobeszéd relativizálása tudtommal még nincs az Alaptörvényben. Közelítsen onnan, hogy már Hitler gázkamrában aszalta a másként seggre pacsizókat és meg is fogott.

Andre1bp 2013.06.08. 16:31:32

@bbjnick: A diszkrimináció nem közerkölcs.
Az volt a diktatúra, hogy a melegeket kizavarták a fürdőből, pedig kifizették a belépőt.
Az a diktatúra, hogy egy ember már meg sem puszilhatja a másikat.

markusbird 2013.06.08. 16:32:05

@bbjnick: nevetséges, hogy valaki ennyire fel tud háborodni két férfi csókján. Esküszöm, nem értem. A logikád szerint legközelebb egy cigány és egy fehér csókja legyen illegális, az után meg mi jön, csak a szőke kékszeműek?

_most_ 2013.06.08. 16:33:42

@bbjnick: hiába toporzékolsz, a fajtátok ideje lejárt Európában :D

Andre1bp 2013.06.08. 16:34:32

@markusbird: Vajon ki él diktatúrában? Az, aki nem puszilhatja meg a párját, vagy az, aki hepciáskodik ezen és kitiltatja őket az uszodából?

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:34:40

@Andre1bp: Váltsanak hármas csókot, az ősi, fucking szokás. Viking és nem szokás, bocs.

Andre1bp 2013.06.08. 16:35:29

@markusbird:szerinte legyen minden illegális, ne lehessen semmit se csinálni, hiszen ő nem szereti a diktatúrát. :)))

_most_ 2013.06.08. 16:36:23

@markusbird: régen tilos volt például a feketék-fehérek házassága, ma meg már milyen nevetségesen hangzik.

Kandeláber 2013.06.08. 16:36:31

@kanálwarrior: @_most_: Az én olvasatomban ez a magyarországi úgynevezett melegjogi aktivizmus összefonódik a hahás-sirályos bagázzsal, mert elsősorban azok jelennek meg nagy hanggal a nyilvánosság előtt. Őket pedig utálom, de nem politikai okokból, egyszerűen irritálnak.
Nekem igazándiból olyan nagyon nagy bajom nincs az egész dologgal, csak - hangsúlyozom - az exhibicionizmust nem kedvelem igazán.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:36:51

@_most_: Szájber doki, hagyd már abba a baszakodást, nincs jobb dolgod, te pártod szégyene?

kanálwarrior 2013.06.08. 16:37:36

@Bell & Sebastian: Ezen nevettem. Ez tényleg jó.

kanálwarrior 2013.06.08. 16:38:12

@_most_: Engem nem érdekel ha valaki magyar, amíg otthon csinálja.

Andre1bp 2013.06.08. 16:38:45

@Kandeláber: A békében, biztonságban élni akarás nem exhibicionizmus.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 16:39:57

@_most_: A fajgyalázásra gondol? Még nem tömeges, szerencsére. De nem is nevetséges, különösen a nem várt következményei, jobb hanyagolni.

_most_ 2013.06.08. 16:42:01

@Bell & Sebastian: xd, mi az fajgyalázás, ez valami náci fogalom?

mekeke 2013.06.08. 16:42:57

@Andre1bp: "Harcoljon Ő a realitások ellen!"

(Brian élete)

Kandeláber 2013.06.08. 16:43:15

@Andre1bp: Andrew Wachss Strega című, a legjobb chandleri hagyományokat idéző krimijében egy pedofil szinte társadalom fölötti lényeknek állítja be magát és a hozzá hasonlókat.
Na ezt nem kéne.

_most_ 2013.06.08. 16:45:13

@Kandeláber: pontosan ilyenekért vernek meg külföldön magyarokat, mert például szerintük túlzott exhibicionizmust ha magyarul beszélnek. Mint Szerbiában, egyik nap melegeket vernek, másik nap magyarokat, mert a diszkrimináció nem válogat.

Andre1bp 2013.06.08. 16:45:33

@Kandeláber: Ki akarja itt társadalom fölötti lénynek beállítania magát?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 16:49:58

@Andre1bp: @markusbird:

Mivel aberráltak vagytok, nem értitek. A buzik édelgése undorítja az egészséges szexualitású embereket és veszélyt jelent az egészséges gyerekek pszichoszexuális fejlődésére is.

Ti is felháborodnátok és undorodnátok, ha például én székletevő lennék és a szemetek előtt székelnénk egymásnak egyet-egyet a párommal, majd el is fogyasztanánk egymás székletét.

Andre1bp 2013.06.08. 16:50:54

A bejegyzett élettársi kapcsolatot az alkotmánybíróság sürgette, mert jogilag tisztázni kellett a melegek helyzetét. Azt még nem ismerték fel, hogy a melegek örökbe is fogadnak gyereket, így nemsokára azt is tisztázni kell majd, mivel hivatalosan a gyereknek csak egy szülője van, de a gyakorlatban kettő, így a gyerek érdekei sérülnek.

polyvinyl · http://beszelomajom.blog.hu 2013.06.08. 16:51:33

"a vita az emberről alkotott képünkről szól."

Ha képet akarsz alkotni az emberről, menj el egy boncolásra. Utána egy öregotthonba. Utána egy hospice-házba. Ecce homo. A többi csak mellébeszélés.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 16:53:28

@_most_:

"hiába toporzékolsz, a fajtátok ideje lejárt Európában :D" --- írod.

Én már egy elég öreg csóka vagyok. Tudod hányan és mifélék mondták már ezt nekem az elmúlt kb. negyven évben?! Ma már jóformán mind vagy szégyelli vagy tagadja egykori önmagát.

Andre1bp 2013.06.08. 16:54:16

@bbjnick: annyira undorodtok tőle, hogy ha börtönbe kerültök egymást dugogatjátok. Akkor már egyből nem undorító.
Itt is csak egy vén papuska balhézott egyedül, miközben a szottyadt léte fecskefürdőben maga az undor, mégse akarta senki se elzavarni.

kanálwarrior 2013.06.08. 16:54:50

@bbjnick: Ilyen létezik. Nyilvános helyen még nem láttam ugyan, de a net tele van ilyen videókkal. Megdöbbentő hogy te a jelek szerint nem is hallottál róla (hidde el, én se kerestem). De mit lehet ebből levezetni? Az ilyen pároknak is tiltsuk meg a házasságot? És ha már házasok? Válasszuk szét őket? De az egyház nem ismeri el a válás intézményét, akkor mi legyen?

Andre1bp 2013.06.08. 16:55:21

@bbjnick: Ha már öreg vagy, akkor láthatod, hogy a melegek elfogadottsága, a melegjogok mekkorát fejlődtek.

_most_ 2013.06.08. 16:56:24

@bbjnick: csak megszokás kérdése, volt valami meleg sorozat, fiúk a klubból címmel, láttam pár részt, először eléggé zavaró volt a melegek "édelgése", de aztán simán hozzászokott a szemem. Persze a leszbikusok sose zavartak :D

kanálwarrior 2013.06.08. 16:56:49

@bbjnick: Lehet, de te meg legkésőbb 30 év múlva meghalsz, a statisztikák szerint. És lehet hogy sokat mondtam. Az élet pedig megy tovább nélküled.

Kandeláber 2013.06.08. 16:57:32

@_most_: Kurva érdekes, voltam Újvidéken és Pozsonyban is, sőt még följebb is a Felvidéken, és nem vertek meg.

Andre1bp 2013.06.08. 16:58:37

@bbjnick: Mért akarsz te ennyire rosszat a melegeknek? Tizenéves meleg gyerekek hulláján akarsz táncolni (ugyanis a homofóbia rájuk van a legnagyobb hatással, mert nem tudják függetleníteni magukat a sokszor homofób családjuktól, környezetüktől, az iskolát se hagyhatják abba, ahol bántják őket).
Mért akarsz gyerekeket gyilkolni?

markusbird 2013.06.08. 17:00:25

@bbjnick: Ez teljesen rossz példa, mivel ez minimum közszeméremsértés, azaz közterületen ezért bárki büntethető lenne. Inkább csak az éretlenséged villantottad meg.

Andre1bp 2013.06.08. 17:01:15

Az a legszomorúbb, hogy ezeket a homofób uszítások sok szülő olvassa, aki abba a dilemmában van, hogy elfogadja-e, hogy kitagadja a meleg gyerekét.
Mért akarjátok a szülőket a saját gyerekük ellen hangolni?
Hogy képes bárki is ilyesmire?

Bambano 2013.06.08. 17:05:31

@outisz: ez a gondolatmenet azt a logikai bukfencet tartalmazza, hogy azért van árvaházban a gyerek, mert nincs elég örökbefogadó pár. A valóság ezzel szemben könnyen lehet az (nem állítom, tippelek), hogy sok gyermeket senki nem akar örökbefogadni, akiket meg a melegek is szívesen örökbefogadnának, azokat már elvitték addigra az átlag szülők.

Andre1bp 2013.06.08. 17:07:29

@markusbird: egy meleg csókot még a kommunizmusban se bűntettek, ezek viszont már lincselni akarnak, miközben diktatúrát kiáltanak, mert a bíróság elítélte az uszodát, amiért kizavarták a csókolózó meleg párt.
Elbotlanak a saját lábukban.

kanálwarrior 2013.06.08. 17:07:36

@Kandeláber: Malina Hedviget sem. Vagy várjál...

Andre1bp 2013.06.08. 17:13:05

@Bambano: Ez már rejtély marad, mert a melegek most is teljes erővel fogadják örökbe a gyerekeket, de nincs statisztika, hogy kiket, mert hivatalosan egyedülállóként kapnak gyereket.
A helyzet már nagyon nem fog változni, mert már most is elég magas a melegek gyerekvállalási kedve.
Nincs annyi meleg pár, hogy kiürüljenek az árvaházak.

gróf Szopatzky-Weretzky 2013.06.08. 17:21:33

@Andre1bp:

"a melegek most is teljes erővel fogadják örökbe"

vagy nem -

persze mint buzipropaganda nem rossz üzenet az, hogy
"az ellenállás értelmetlen"

Bell & Sebastian 2013.06.08. 17:25:49

@_most_: Például ha egy ló a szamárral, az a fajgyalázás. Több benne a haszonelvűség (már akinek), mint a fajvédelem, ez tény. De nem arról a három percről van itt nagyba' szó, amíg fajgyaláznak, hanem a következményeiről.

A ló/szamár nem a legideálisabb példa, mivel csak rövidtávú következményei vannak. A jeges-/barnamaci kombó (például) ettől sokkal veszélyesebb, csak azt kevesebben ismerik.

Mesterlövész 2013.06.08. 17:27:12

@Kandeláber: Buzi vagy? A latens fajtád a legrosszabb bármilyen szexuális beállítottságú ember közül.

Kandeláber 2013.06.08. 17:30:10

@Mesterlövész: Jaj te kis szerencsétlen idióta, tudtam, hogy előbb-utóbb felbukkan egy hozzád hasonló a szarból, aki elsüti ezt a poént.
Kis pofi, nem nyertél.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 17:34:47

@_most_: @Andre1bp: @kanálwarrior: @markusbird:

Senki nem várja tőletek, hogy felfogjátok, milyen a társadalmi veszélyessége a ratyivekengéseteknek.

Ha az agyatok is működne, nem csak a beteg ösztöneitek, akkor könnyen átláthatnátok, hogy hová vezet az, ha egy közigazgatási szerv (alkotmánybírósági határozatokra, nemzetközi emberi jogi egyezményekre, irányelvekre és ajánlásokra hivatkozva) kijelenti , hogy "a közerkölcs védelmének nem a közerkölcs védelme a célja, hanem a kisebbség jogainak védelme a többség értékítéletével (a közerkölcsökkel) szemben!". A különböző "emberijogi manipulációkkal" egykettőre fejre lehet állítani a jogrendet, a közigazgatást, a közbiztonságot, szét lehet sz*rni a társadalmi kohéziót és ha megbomlik rend (s ami még veszélyesebb, sérül a közbizalom), akkor nincs megállás...

Nemrégi aberráltügyi fejlemény, hogy a holland Legfelsőbb Bíróság --- emberijogi hivatkozásokkal --- társadalmilag hasznosnak minősítette a holland pedofilpárt működését. És ne gondolja senki, hogy itt megáll a bál!

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 17:35:11

@bbjnick: "és veszélyt jelent az egészséges gyerekek pszichoszexuális fejlődésére is." - muhaha! akkor azokkal a heteró párokkal mi van, akiknek buzik lettek a gyerekeik? az ő "édelgésük" is veszélyes volt a gyerek fejlődésére?:)

markusbird 2013.06.08. 17:38:52

@bbjnick: "pedofilpárt" .... ön egy népszerű internetpletyka áldozata. Nincs ilyen párt. A kuruc és hasonló oldalak szerint van persze.

_most_ 2013.06.08. 17:40:36

@bbjnick: írtad, hogy már öreg vagy ezért nem várja el senki tőled, hogy megértsd a világ fejlődését, de inkább köszönd meg, hogy eltartunk az adónkból, és ne akarj beleszólni a társadalmi ügyekbe, hisz téged már nem sokáig érint.

csársz 2013.06.08. 17:44:10

érdekes: az egész poszt minden érve éppen az ellenkezőjét bizonyítja, mint a következtetés

az egyetlen igazi érv, hogy aki házasságot köt, az legalább az elején holtomiglan-holtodiglant akart, hihetetlen baromság: tudjuk, hogy a házasságoknak sokkal nagyobb része érdekházasság, mit az élettársi kapcsolatoknak!!!!!!!

ha igaz, hogy minden ember egyenlő - és csak ebből lehet kiindulni! -, akkor semmiféle érv nem eléggé erős a melegek pontosan ugyanolyan megítélése ellen (és ezt nemrég II. Erzsébet királynő is kinyilvánította: nesze nektek, konzervatívok!)

_most_ 2013.06.08. 17:44:44

@Bell & Sebastian: tényleg nem értem most ezzel mire célzol, most egy fekete és egy fehér ember kapcsolata fajgyalázás, ami valamiért káros?

Bambano 2013.06.08. 17:47:28

@bbjnick: az, hogy a holland akármilyen hatóság hasznosnak minősítette a pedofil párt működését, annak ismeretében, hogy a választásokon akkorát buktak, mint rottenbiller, erősen hihetetlen kategória.

Az max. abban a tekintetben lehetett hasznos, hogy a kormány nem szólt bele a párt regisztrálásába (nem tiltotta be rögtön), így az embereknek alkalmuk nyílt választáson véleményt nyilvánítani a pártról. Meg is tették, elküldték a picsába őket. Tehát abból a szempontból, hogy a holland választók levizsgázhattak józan észből (és le is vizsgáztak, jelesre), valóban hasznos volt a párt. Más szempontokból aligha.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 17:47:42

@markusbird:

www.hetek.hu/kulfold/200607/engedelyeztek_a_holland_pedofil_partot

A hetek.hu egy kuruczinfoszerű lap?

Előkeressem a friss holland legfelsőbb bírósági határozatról szóló hírt is?

Kandeláber 2013.06.08. 17:47:58

@_most_: Mondjuk Halle Berryt vagy Naomi Campbellt simán bevállalnám.

Andre1bp 2013.06.08. 17:49:41

@bbjnick: Az uszodában nem történt semmilyen közerkölcsbe ütköző tett, mégis két embert elzavartak.
Te nagyobb diktatúrát akarsz, mint ami a kommunizmusban volt. Valami iszonyat szélsőséges komcsi vagy. Lélegezni még szabad?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 17:49:52

@Bambano:

Harminc vagy akár húsz évvel ezelőtt a buziházasság is abszurdnak tűnt mindenki számára!

Bambano 2013.06.08. 17:50:53

@markusbird: de, volt. komolyan. csak egy pártot úgy a legkönnyebb felszámolni, ha szembesítik vele, hogy nincs rájuk választói igény. Ezért az, ahogy a holland hatóságok és a választók kezelték a pedofil pártot, a demokrácia legszebb példája lett szerintem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 17:52:52

@balage_81 reloaded:

Ezzel nem cáfolsz és nem is igazolsz semmit.

Bambano 2013.06.08. 17:53:38

@bbjnick: az informálatlanság nekem most is abszurd... mégis találkozom vele. nálad is.

a pedofil pártra nem mondta senki, hogy hasznos, a legfelsőbb bíróság pláne nem. annyit mondott az lb. hogy ugyanolyan jogaik vannak a létezésre, mint a többinek. Ettől még nem hasznosak. Ebbe nyilván beleértették azt is, hogy törvényszegésre nem kaptak felhatalmazást.

@Andre1bp: "Az uszodában nem történt semmilyen közerkölcsbe ütköző tett, mégis két embert elzavartak.": ezt a köznek kellene megmondani, nem egy-két önjelölt erkölcs-csősznek.

Andre1bp 2013.06.08. 17:55:34

@bbjnick: Bizonyítsd, hogy veszélyt jelent a gyerekekre! Nem tudod.
Generációk nőttek már fel azonos nemű pár gyerekeként, semmi bajuk nincsen, ráadásul rengeteg gyereknek a rokonai között is vannak melegek.
A homoszexuálisok mindenhol vannak. A legjobb nagybácsik. :)))

markusbird 2013.06.08. 17:56:27

@bbjnick: oké, tényleg volt egy ilyen 3 tagú gittegylet. Nehéz pártnak nevezni. @Bambano jól mondja, felszámolta saját magát az ötlet. Ezek szerint hollandia mégsem érte el azt az erkölcsi mély bugyrot, amit te vízionálsz.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 17:57:10

@bbjnick: feltettem egy kérdést, bár nem kell rá válaszolni. ha mégis, definiáld már a pszichoszexuális fejlődésnek azt a részét, amire a melegek veszélyesek tudnak lenni! sőt, arra is választ várnék, ami a kérdésben van: hogy lehet, hogy a heteró szülőktől homokos, vagy azzá váló kölykök születnek? akkor mit rontottak el a heteró szülők?

_most_ 2013.06.08. 17:57:50

@bbjnick: azért a melegeket meg a pedofilokat összemosni erős túlzás, például a katolikus papok szeretik a pedofíliát, de a buzulást nem :D

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 18:01:56

@Andre1bp:

Tudod mióta létezik azonosneműek házassága? 2001 óta. Hollandia volt az első állam, ahol bevezették; nem csoda, hogy ők már a pedofilpártnál tartanak...

Andre1bp 2013.06.08. 18:03:12

@balage_81 reloaded: Fogalma sincs. Csak valamelyik "konzervatív" médiában olvasta. Megmagyarázni nem kell. Azok mindig leírnak valamik nagy baromságot, amit később lehet hangoztatni.

Andre1bp 2013.06.08. 18:05:21

@bbjnick: igazad van. 2001 óta legális a melegházasság, de pedofil párt már nincsen. Te se maradsz meg sokáig.
De láthattad, már a 80-as években is tartottak meleg esküvőket, csak nem voltak legálisak.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 18:07:31

@markusbird:

Nem számolta fel önmagát: a kis @bambanód épp most írja fentebb, hogy a legfelsőbb bíróság idén erősítette meg működésének jogszerűségét.

Andre1bp 2013.06.08. 18:10:32

@bbjnick: Hollandia bevezette a melegházasságot, majd Hollandia pedofil pártot alapított? Az egész ország? gratulálok. Sötétség!!!
Pár barom alapított egy ilyen pártot, a hollandok meg rájöttek, hogy előbb elhal magától, ha nem foglalkoznak velük.
pontosan tudták, hogy a hollandok nem fognak szavazni ilyenekre.
Ti viszont magatokból indultok ki, azért rinyáltatok a betiltására, mert attól féltetek, hogy szavaznak majd az emberek rájuk. Naná! Közöttetek biztos népszerű lenne, ettől féltél.
Ha elkezdtek volna rinyálni a hollandok, azóta is mindenki a pedofil pártól beszélne. Lehet, hogy ti is ezt akarjátok. Állandóan erről beszéltek, hátha így népszerűvé teszitek. Ezzel tesztek szívességet az egyháznak?

tucano 2013.06.08. 18:10:45

@zengjen a dalunk fajtárs: több ilyen pedólincselő videó is van fent a neten. Van egy olyan pl. hogy vmi igencsak vidéki brazil városban elkapja az apja a lányát megerőszakoló/megölő férget, nagyon-nagyon megveri, majd felgyújtja.
De azért ezt ne keverjük a melegekkel, ennek semmi köze a házasságukhoz.

Bambano 2013.06.08. 18:11:38

@bbjnick: az az "idén" az pont hét éve, a regisztrációjukkor.

hirszerzo.hu/hirek/2010/3/15/143470_feloszlatta_magat_a_pedofilia_torvenyesites

és több, mint 3 éve fel is oszlatták magukat, tehát idén biztosan nem írt róluk semmiféle legfelsőbb bíróság.

kétszer egymás után nagyot buktak a választásokon (el sem tudtak indulni), ezért feloszlatták magukat.

Andre1bp 2013.06.08. 18:12:37

@bbjnick: a bíróság tudja, hogy nincs mitől félniük, mert a hollandok nem fognak rájuk szavazni. Ti viszont nem vagytok ennyire biztosak magatokban. Azóta is ezen rinyálsz. Már írtam! Na magatokból induljatok ki.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 18:24:54

Hümm, ehhez nem köll Regnerus és az ő kutatása, hogy átlássuk, érik hátrányok a meleg párok által örökbe fogadott gyerekeket.

Pistike, mi a papád neve?
- Péter.
És a mamádé?
- Béla.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 18:38:20

@Bambano:

Igaza van, részben. Összekeveredett a fejemben két hír: nem Legfelsőbb Bíróság, hanem Leeuwardeni Fellebbviteli Bíróság.

www.thedailybeast.com/articles/2013/04/05/dutch-court-says-pedophilia-advocacy-group-martijn-can-continue.html

is 2013.06.08. 18:44:27

@bbjnick: "A buzik édelgése undorítja az egészséges szexualitású embereket és veszélyt jelent az egészséges gyerekek pszichoszexuális fejlődésére is."

Nem. Az egészséges szexualitásuakat nem. Az egészségtelen heterokizárólagosakat, ami már egyértelmű deviancia, na azokat zavarja. A világ jórészén már ti vagytok a deviáns kisebbség. És itt is ti lesztek nemsokára.

A veszélyt jelent az egészséges pszichoszexuális fejlődésre olyan szép tudományosan van mondva, hogy nyilván alá tudod támasztani tudományos érvekkel azaz linkekkel. Mert ha nem, akkor csak teli szájjal tudunk röhögni rajtad.

csakférfi 2013.06.08. 18:48:47

Csak üdvözölni tudom ezeket a sorokat,gondolatokat,teljesen egyetértek a blogíróval.Hogy homofób vagyok-e vagy nem azt döntse el mindenki saját értelmezése szerint!
Mert:Az én fenekemet ne nézze senki női nemi szervnek!Sajnos a haragomat,akkor nem tudja kikerülni(lehet hogy gyilkossá válok)erőszakra erőszak a válasz,így működik a világ mindegy hogy lelki vagy testi
A feleségemnek ne akarjon senki idegen testet(vibrátort) feldugni csak pusztán öröm szerzés céljából(az eredmény ugyanaz)
A gyerekeim alapból undorodnak,az efféle szexuális megnyilatkozásoktól,ugyanígy érzek én is.A gyerekeim normális testi és lelki fejlődésüek.
Csak idézni tudok egy bizonyos pszichiátert:" a homoszexualitás nevelés kérdése"
Nekem nem kérdés, én tudom mi a dolgom gyereknevelés terén, az életemből minden feleletet megkaptam.
Mióta ember létezik azóta férfi és nő van.Ketten alkotnak egy párt!Kiválasztják egymást a sok közül és döntenek a saját sorsukat illetőleg,így maradt fenn az ember mint faj a földön.Ezt lehet házassági vagy más formában,teljesen mindegy.Az eredmény a békés egymás mellett élés egy életen át(jó esetben) ezt a mintát tudom tovább adni .Ez az örök körforgás.Aki ettől eltérő más életformát választ..............(sok jelző helye).
Kénytelen vagyok ezt így felfogni,mert tudom hogy pl.a politikus a szavazatok miatt ismeri el melegházasságot,mert ez a mögöttes szándék,semmim más.
A többi ember meg elhiszi,hogy nagy a tolerancia!
Aztán magára nézve kötelzőnek ítéli meg ezt a nézetet.Majd aki mást mond azt lehet .................(sok jelző helye)De az élet,később bebizonyítja hogy a "más" párok esetleg tul nagy lelki sérülést okoznak a gyerek fejlődésében idenditásában.Aztán lehet az egészet visszaszívni.Magyarul tévút az egész!
Nem tudom egyenrangú házasságként elfogadni az enyémmel a melegházasságot,a fentiek miatt.
Az ember boldogsága fejben létezik nem a tárgyakban,élethelyzetekben,sokszor nem érezni,mert sok a negatív hatás,(sok buta emberi jellemvonás miatti konfliktus)Ugyanis a gyerekek felneveléséről szól az élet, ez,ha sikerül teljes életet éltem és boldogan halok meg.Mert a gyerekeim,nem fognak fellázadni ellenem,öregkoromra megnyugodhatok, és bölcs(higgadt) ember leszek betegségek nélkül.Ez a sors ami mindenkinek járna,csak hát sokan elfelejtenek szeretni,(nem egyenlő a toleranciával)különböző vágyaknak érzéseknek élményeknek élvezeteknek adnak prioritást,s mert ezeket nem érik el dühössé és életuntá válnak.A gazdag még gazdagabb akar lenni.Ez miatt kitalál olyan teóriákat amit mások elhisznek és ezzel befolyása lesz.Sajnos a példaképek amit a nyugati fogyasztói társadalom gyárt a reklámokon keresztül önmagának, mind a pénzről szól.Saját vágyaink fokozása nem vezet el a "mennyországba",ugyanis az nem létezik.Kissé elkalandoztam más irányba,mégis összegezve:
A homoszexualitás rossz.Pláne ha még büszke is erre
nekem nincs bűntudatom ezt kijelenteni,mert csak egy férfi vagyok és nem is akarok " más" lenni.károsnak tartom a gyerekek,fejlődése szempontjából.van férfi (apa) női (anya) minta jellegzetesség,egy gyerek nevelése során.Ez adja a gyerek lelkének döntő többségét.Ha ezek valamelyike nincs harmóniában egymással,akkor........... (sok jelző helye).Ennek tükrében gondolkodjon minden ki a saját sorsán,majd utána másokén!

is 2013.06.08. 18:49:25

@Hepci: hát a mamájáé biztos nem Béla, lévén két papája van, mamája meg egy sincs. szénné égetted magad ebben a témában ezzel a három sorral, ezt mindenki, aki 5 percet töltött a téma megismerésével, tudja. beleértve magukat a gyerekeket is, akik kapásból mondják is.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 18:52:12

@bbjnick: még mindig tartozol nekem 2 válasszal, már ha komolyan kell téged venni, és már "is" is megkérdezte. főleg mondom az érdekel, mit rontottak el a heteró szülők, hogy homoszexuális gyerekeik lettek. szigorúan a "pszichoszexuális" fejlődés szempontjából, ahogy te oly szépen leírtad

Kandeláber 2013.06.08. 18:52:38

@is: Na a hozzád hasonló elmebeteg anarcho-pederasztákat inkább kéne irtani, mit a csótányokat.
Eltorzult mentalitású kis féreg vagy, lejárt az időd.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 18:54:25

@csakférfi: köszönjük a döbbenetes butaság és félelem ily nyílt megmutatását.

"Kénytelen vagyok ezt így felfogni,mert tudom hogy pl.a politikus a szavazatok miatt ismeri el melegházasságot,mert ez a mögöttes szándék,semmim más."

akkor úgy néz ki, magad is elismered, hogy kisebbségben vagy a véleményeddel jóbarát.

is 2013.06.08. 18:55:28

@csakférfi: "A gyerekeim alapból undorodnak,az efféle szexuális megnyilatkozásoktól,ugyanígy érzek én is.A gyerekeim normális testi és lelki fejlődésüek."

Ez a két mondat itt a 21. század Európájában ellentmond egymásnak. Egy 18 századi Európának, vagy egy szaúdi, iráni vallási fanatizmushoz még ma is passzol. Nem godnoltál még arra, hogy nem kínzod magad itt a felvilágosult Európában, és elmész egy jó kis fundamentalista országba?

A gyerekeid nyilván nem maguktól undorodnak, hanem te nevelte beléjük, ez nem érv.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 18:56:08

@Kandeláber: "Eltorzult mentalitású kis féreg vagy, lejárt az időd. " - ja meg a wishful thinking:) európában és amerikában egyre több helyen van melegházasság. sőt, még katolikus országokban is (spanyol pl, de lassan a braziloknál, etc.).

nekem úgy tűnik, inkább a te időd jár le, azért is kapálózol annyira:)

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 18:57:20

@Kandeláber: Sok szerencsétlen torzó hogy küzd a természet örök rendje ellen.

is 2013.06.08. 18:58:17

@Kandeláber: Elfogytak az érvek? Kibukott a bunkó belőled? Asszonyt ugye vered, ahogy kell? Gyerek is megkapja a megfelelő számú pofont, hogy nevelődjön?

Ennyit tudsz, hogy megpróbálsz férgezni. Ennyi vagy. Senki.

Kandeláber 2013.06.08. 19:00:06

@is: Talán olvasd vissza, hogy mit írtál: "A világ nagy részén már ti vagytok a deviáns kisebbség."
Véleményed szerint ez normális?

ephart 2013.06.08. 19:02:39

@Andre1bp: "Vajon mit szólnak a melegek, mikor a bibliával jön mindenki és azt ünneplik. Miközben a könyv az írja, hogy meg kell őket gyilkolni?"

amennyiben tényként megáll hogy a Biblia a teremtő Isten szava(mivelhogy az is) nos akkor a tévedhetetlen Isten tudja miért kéri amit kér

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 19:04:45

@Tehetetlen Dodó: "Sok szerencsétlen torzó hogy küzd a természet örök rendje ellen." - nagyon ciki lehet, de még az egymondatos beszólás sem jön össze. ugyanis senki nem küzd a természet örök rendje ellen. az akkor lenne, ha azt kérné bárki, hogy mostantól férfi férfival, nő nővel keféljen. itt egy jogi kérdésről van szó, még csak azt sem kéri senki, hogy szeresd a melegeket és bámuld őket sokáig.

sebaj, majd legközelebb!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 19:04:49

@is: @balage_81 reloaded:

Elmélkedjetek!

"(...)

K. Etschenberg (2004) szerint a kisiskolásokat az információk dzsungele veszi körül, amelyben segítség nélkül aligha tudnak tájékozódni. Ilyen hatások többek közt

- a különböző slágerek szexszel, szerelemmel kapcsolatos szövegei;

- a filmekben, a tévében és a reklámokban látott nemi szerepminták;

- a pornográf képek és a trágár beszéd, amit nem értenek (vagy tévesen értelmeznek);

- az otthon, vagy máshol észrevett, különböző szexuális megnyilvánulások stb.

Az iskolai szexuális nevelés feladata, hogy segítsen nekik rendet teremteni a nemi élettel és a nemek viszonyával kapcsolatos benyomások dzsungelében, s így ne legyenek kiszolgáltatva a médiának.

(...)

Borneman hangsúlyozza, hogy a gyermek nemi élete túlnyomórészt pszichoszexualitás, vagyis lelki jelenségekből (vágyakból, félelmekből, fantáziákból stb.) tevődik össze, s annál bonyolultabb, minél fiatalabb a gyermek. Téves az az elképzelés, hogy a nemi életet csak a közösülés vagy a nemi szervek megérintése jelenti, hiszen egy vágyakozó pillantás, egy forró kézszorítás vagy a szexuális fantáziálás is a nemi élet fogalomkörébe tartozik. Az ember nemi élete főleg vágyakból, érzelmekből, emlékekből és egyéb lelki jelenségekből áll; a mozgásos cselekvéseknek viszonylag kis részük van benne.

(...)"

www2.hu-berlin.de/sexology/HUDOK2/szexpszi/evtized.htm

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 19:05:30

@is: buzi (is) vagy, Is elvtárs?

Kicsit nagy a seggem, de szép. :)

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 19:06:00

@Tehetetlen Dodó: by the way, a természet valahogy mégis úgy alakította, hogy vannak azonos neműek, akik egymást kívánják. ahogy az állatvilágban is elő-előfordul. jajj dodó, buta maga, nem kicsit...

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2013.06.08. 19:09:21

@bbjnick: de a leszbipornot azert komalja legalabb? Egy jo threesome almaiban ket bombazoval...le is pofozna oket ott nyomban?

pancho_sanza · www.nst.blog.hu 2013.06.08. 19:10:54

@Tehetetlen Dodó: A pingvineknel sok a buzi. Biztos azert, mert nem imadkoztak eleget;)

is 2013.06.08. 19:11:47

@bbjnick: na és tudsz angolul? abban a cikkben az van, hogy ez a csoport a törvények betartását hideti, tehát amíg tilos, addig tilos. ők a törvényt akarják megváltoztatni. na, hát ilyenek vannak más témákban is: halálbüntetést akarnak, meg ingyen sört, meg még ki tudja milyen hülyeséget. az a fontos, hogy értelmesen végiggondolva lássuk, hogy ez hülyeség, és simán röhögjük ki őket. tessék nyugodtan küzdeni, a törvényeken belül. én nem támogatom, hogy elfogadjuk a javaslatukat.

ugyanis a cikk leírja, hogy mit is akarnak, ami így néz ki: a jelenlegi törvények szerint 14 év felett már lehet szexelni másik 18 alattival. ők ezt le akarják vinni 12-re, és el akarják törölni a 18-as korhatárt. namost szerinted hány egyetemistát nem érdekel, hogy ott az a 18-as határ, és simán gimnazista csajokkal szexel? évente sokszáz, sokezer? vagy ha két különböző évfolyamos gimnazista szerelmes lesz, az egyik leérettségizik, akkor menjenek szét, mert beállt a korhatárkülönbség?

is 2013.06.08. 19:14:04

@Hepci: csak annyira, mint te. ja nem, én kevésbé, hiszen nem ajánlom fel a seggemet, mint te.

dehát tényleg te is kb. 1 hozzászólásig bírod az lrvelést, kezet foghatsz Kandelaberrel. ja nem, a seggeteket kínálgathatjátok egymásnak.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 19:19:48

@bbjnick: "A buzik édelgése undorítja az egészséges szexualitású embereket és veszélyt jelent az egészséges gyerekek pszichoszexuális fejlődésére is." - az állítás ez volt. nem a média, nem más, ez. klasszikus taktika, már terelsz. csak úgy finoman, nem direktben. csak van vele két probléma: az általad idézett szöveg nem kizárólag, sőt egyáltalán nem a buzikról szól. a média meg már szabályozva van, tehát nyitott kaput döngetsz. a másik meg ez, igaz, már felőtt(ebb) kölykök vizsgálata alapján:

pinkvanilla.hu/cimlap/hirek/59-tudomany/1865-ifjusagkutatas-kecskemeten-a-homoszexualitas-megoszto

"Libor Zoltán pozitív jelenségnek nevezte, hogy a legkevesebben a médiaszemélyiségek által közvetített értékeket és normákat követik, csupán a megkérdezettek 12 százaléka tartja ezeket követésre érdemesnek. Ugyancsak alacsony azonban a hajlandóság az egyházak és a tanárok által megjelenített értékek és normák követésére."

még mindig nem világos, mert NEM válaszolsz rá sunyi módon: a heteró szülők mintái alapján hogyan lett sokak gyereke homokos? és írd már le, hadd "elmélkedjünk", te tényleg azt hiszed, hogy azért lesz buzi valaki, mert az látja a tévében meg az utcán gyerekkorában? a kövérség is elkapható így? mert akkor nem nézek többet kövér emberekre...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 19:21:04

@is:

Bagatelizálod (nyilván, félrevezetési célzattal). Még húsz évvel ezelőtt is így beszéltek a megmondók az egynemű házasságról: s ma, tessék! Ha megbontjuk egy ház alapzatát, az össze fog dőlni. Hogy hogyan és milyen gyorsan, az csak részletkérdés: a végeredmény nem kétséges.

is 2013.06.08. 19:21:18

@bbjnick: igen? a gyerek képes megtanulni, hoyg vannak feketék, öregek, a mamájának nincs fütyija, a papájának viszont olyan nagy van, mint egy virsli.

mondd már, mi az az eszement bonyolultság, hogy még hozzátesszük ezen ismeretek mellé, hogy és van, akinek papája-mamája van, van akinek 2 papája, és van akinek 2 mamája? ez pontosan hol teszi tönkre a pszichoszexuális fejlődést? képzeld, évszázadokon át azt tanították amerikai fehér gyerekeknek, hogy a feketék nem is emberek, de mindenképpen alávalók. aztán 1960 körül az egész USA elindult erről lefelé. mostanra teljesen szétesett emiatt az USA? pedig aztán micsoda pszichominden törés volt, nem akárkinek.

aztán a tudományos bizonyítás az nem az, hogy hát félek, hogy esetleg, ha talán ez vagy az, akkor van valószínűsége, hogy némileg. sokezer meleg családban felnőtt gyerek van. lehet statisztikázni. tessék statisztikai adatot hozni.

de ne fáradj: ugyanannyi köztük a hetero, mint a többieknél. ugyanannyi köztük a bűnöző, mint a többieknél. semmi kimutatható eltérés nincs a populációban. sorry, erre kellene valamit mondani, nem arra, hogy biztosan szegény gyerek, mert én ám megálmodtam.

Andre1bp 2013.06.08. 19:23:00

@ephart: nem kicsit veszélyes ez a könyv. Simán be lehetne tiltani. Ez színtiszta gyűlöletbeszéd. Inkább a Mein Kampf

is 2013.06.08. 19:30:19

@bbjnick: nézd, én a cikkben hozott állításokat és tényeket sorolok. amit te mondasz, az a te szubjektív szűrőd. én egyértelműen leírtam, hogy nem támogatom a javaslatukat, erre te azzal jössz vissza, hogy bagatelizálok.

Valójában arról van szó, hogy Voltaire ezt mondta:

"Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd."

Ez kb. a felvilágosodás és humanizmus -ami már vagy 400 éve az európai rend alapja- egyik kulcsmondata. Te határozottan elzárkózol ezelől. Nem leptél meg, eddig is követtem a kommentjeid, te egy monarchista, középkori állammodellt támogatsz. Én viszont Voltaire, meg a francia forradalom, meg az USA alkotmány és társai szellemében élek és nyilvánítok véleményt.

bigél 2013.06.08. 19:31:05

@is: nem beszélve arról az időszakról, amikor a nőknek nem volt lelke az egyház tanítása szerint. Azóta kiderült, hogy nekünk is van, vagy egyikőnknek sincs? Ez méár nézőpont kérdése.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:31:27

@_most_: Pontosan erre céloztam, ám nem tárgya a vitának. Mondjuk a veszély nem orvosi- elsősorban, hanem kulturális jellegű. Ha figyelmezünk arra, hogy a faj, mint gyűjtőfogalom, itt az alfaj rövidülése.

ephart 2013.06.08. 19:34:09

@Andre1bp: "nem kicsit veszélyes ez a könyv. Simán be lehetne tiltani. Ez színtiszta gyűlöletbeszéd. Inkább a Mein Kampf "

Isten szavát betiltani?hát ja nektek akik nyíltan szembehelyezkedtek a teremtettségi rendnek ez lenne a legideálisabb.ám ettől még az igazság igazság marad

Andre1bp 2013.06.08. 19:35:31

@ephart: Bizonyítsd, hogy isten szavai! Amíg nem tudod, addig ez csak egy uszító könyv, ami egy embercsoport meggyilkolására uszít. Akárcsak a Mein Kampf.
Kétlem, hogy bármilyen isten gyilkosságra buzdítana bárkit is.

Andre1bp 2013.06.08. 19:38:04

@ephart: a világ legártalmasabb könyvét véded. Több tízmillió embert gyilkolt már meg.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:39:13

@is: Van ilyen, hogy valaki jakobinus. Ám hogy kötelező lenne jakobinusnak lenni, az nekem új.

Ha már. Miért a kibaszottul demokratikusan megválasztott, bolsevik népképviseletekkel szavaztatják meg ezeket a törvényeket és miért nem közvetlenül a néppel?

Mert a nép ehhez buta, vagy kevés a buzi, vagy mert alapjog? Alapjog nem, sok a buzi és a nép bölcs. Nos?

Há mer nyomják ezt a buzi izét, ha már átnyomták, hát lesz másik, amíg ki nem zavarják legelni a marsra az összes, onnan jött kimérát. A hetedik te magad légy.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 19:39:34

@balage_81 reloaded: @is:

Nem kell halandzsázni!

Ti is ugyanúgy tudjátok, mint én (csak ti beteg állatok vagytok és hidegen hagy benneteket), hogy egy gyerek pszichéje milyen érzékeny hangszer. Az általam idézett (és linkelt!) szöveg épp arra mutat rá, (mint arra fentebb már Bell & Sebastian is utalt), hogy a szexualitás alapvetően fejben zajlik és dől el. Egy gyerek nagyon intenzív lelki (s így pszichoszexuális) életet él, a legkisebb külső hatás is nagyon komoly hatást gyakorol(hat) a benne zajló lelki folyamatokra.

ephart 2013.06.08. 19:40:37

@Andre1bp: A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre 2Timotheus 3.16

Illyés Edith 2013.06.08. 19:41:54

@Andre1bp: Kap információt, erre van kitalálva a regisztrált élettársi. Látszik, hogy fogalmad sincs a témáról, még annyi se, mint nekem. :)

Tündér_Lala 2013.06.08. 19:42:56

Kitűnő cikk, amely az adott kérdéskört kimerítően körüljárja. Egyet értek.

Általánosabban pedig a legfőbb bajom a témakörrel, hogy valakik megpróbálnak rábeszélni embereket erre az életformára. Ez pedig sem az egyénnek sem a társadalomnak nem jó.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:43:30

@Andre1bp: Mármint hogy a Biblia lenne a legártalmasabb könyv? Pontosan melyik része, vagy az egész úgy an einem Block?

Ez mán valami, majd a 6% buzi megmondja, 94% -nak mi a jó! Ilyen csak egyszer volt a Szovjetunióban, ám az is csúnya véget ért.

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 19:45:36

@balage_81 reloaded:@pancho_sanza: Okoska, előfordul, mivel a természet alkotásai nemcsak az emberek között nem tökéletesek, van némi hibaszázalék - ellenben még nem hallottam arról, hogy a például a buzi pingvinek erőszakosan akarnák ráerőltetni a többségi egészséges pingvin-társadalomra aberrált szokásaik rajongó elismertetését.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 19:47:25

@bbjnick: neked illene bizonyítanod az állításod:) hol vannak a számok, amik alátámasztják, amit állítasz? van pár ország, ahol lehet azonos neművel házasodni, rajta.

egyébként hogy mennyire veszélyes a homofóbia:

www.origo.hu/itthon/20120411-buntetne-a-homoszexualitas-nepszerusiteset-a-jobbik.html

Kandeláber 2013.06.08. 19:47:26

@is: Nagyon vicces.
Itt valami buzikommandó van bevetésen, vagy mi?

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 19:48:39

@Bell & Sebastian: Mennyire küzdenek ezek, hogy a torz kisebbség legyen a norma- és nem értik, hogy a (még egyelőre) nem fertőzött, normális többség miért viszolyog az erőszakosságuktól.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:49:40

@Tehetetlen Dodó: A kihalás szélén csak ráfanyalodna a pinvin csajra, átküldené egy pohárban, az előbb mondták. Nem láttak ezek még cseszlovák szkifit. Se.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 19:49:47

@Tehetetlen Dodó: "aberrált szokásaik rajongó elismertetését. " - ezt pl a mai fórumon kitől olvastad? írta valaki, hogy rajongva szeresd a homoszexualitást?

"Okoska, előfordul, mivel a természet alkotásai nemcsak az emberek között nem tökéletesek, van némi hibaszázalék" - mintha az előbb te magad írtad volna, hogy valakik a természet rendje/törvénye ellen küzdenek. akkor mi is a természet törvénye? :)

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:50:48

@Kandeláber: @Tehetetlen Dodó: Hát ja, gyöngykalárisba fejlődve, de közelről csak takony.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 19:51:45

@is: nekem úgy tűnt, ritka nagy f*szságokat írtál, de ezt biztos lélekromboló lenne beismerni.

Egyébként ismerek kedves, intelligens buzit, az itt megnyilvánulók többségében nem hasonlítanak rá...

Bambano 2013.06.08. 19:53:00

@bbjnick: ez meg nem párt.

@is: azt jó lenne nagyon gyorsan elfelejteni, hogy aki heteró, az még tapsoljon is mindenhez, amit a melegek elértek. nehogy eljussunk odáig, hogy kötelező lesz melegnek lenni.

Kandeláber 2013.06.08. 19:53:37

@Bell & Sebastian: Meglehetősen híg takony.

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 19:54:43

@balage_81 reloaded: Nem tudom, értesültél-e tanulmányaid során arról, hogy az élet továbbviteléhez egy hím és egy női ivarsejt szükséges - ilyen egyszerű a természet törvénye immár évmilliárdok óta.
A hibaszázalék a buzeránsok pár százaléka - nem tudom, mit nem lehet ezen érteni.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 19:55:43

@Hepci: Gondolom, nem a főfoglalkozása a buziság. Fehérmájú meg heteroban is van. Hogy kik a túlreprezentáltak ebben is, azt most hagyjuk, de természetesen a zsidók.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 19:56:20

@is:

Valamint:

"mondd már, mi az az eszement bonyolultság, hogy még hozzátesszük ezen ismeretek mellé, hogy és van, akinek papája-mamája van, van akinek 2 papája, és van akinek 2 mamája? ez pontosan hol teszi tönkre a pszichoszexuális fejlődést? képzeld, évszázadokon át azt tanították amerikai fehér gyerekeknek, hogy a feketék nem is emberek, de mindenképpen alávalók. aztán 1960 körül az egész USA elindult erről lefelé. mostanra teljesen szétesett emiatt az USA? pedig aztán micsoda pszichominden törés volt, nem akárkinek." --- írod.

Egészen más kategória volt a női egyenjogúságról, a faji megkülönböztetés igazságtalanságáról vagy a szociális igazságosság kérdéseiről vitát nyitni a keresztény tradíciójú Európában és Észak-Amerikában (hiszen ezek a kérdések mind elemei a keresztény etikának --- történelmi léptékben nem is okozott különösebben nagy ellenállást ezekben a kérdésekben jobbító szándékú változtatások keresztülvitele) és megint más a kereszténység (s az egyetemes emberi kultúra) olyan értékeinek nekirontani, mint a család, a közösségi létmód vagy éppen a nemi identitás és szerepek kérdése. Ha ezeket a kérdéseket megbolygatjuk, elkezdjük szétverni az évezredes kereteket (s ez a folyamat már jóideje zajlik!), annak nagyon ocsmány vége lesz!

Ezen az sem változtat, hogy nektek vagy nekem vagy bárkinek milyen speciális szexuális igényei vannak.

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 19:58:49

@Bell & Sebastian: Ezek idióták.
A természet, alaphelyzetben meglehetősen kordában tartja ezt az elfajzott pár százalékot, mert egyszerűen kihalnak.
A probléma a "modern" civilizációval következett be, amikor mesterséges módszerekkel próbálják egyrészt a természet szabályait megkerülni, másrészt az úgynevezett demokrácia eszközeivel mindenáron elfogadtatni az abnormitás azonos szintre emelését a normálissal.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 19:59:15

@Bambano:

No, szóval, lényegét tekintve, csak igazam volt?:-)

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:00:52

@Tehetetlen Dodó: Arra próbáljuk rávezetni őket, ha nem testi hibásan születtek (jaj de unom a genetikát), tehát nem eleve elrendeltetett a dolog, nagy részük divatbuzi és máris alig maradnak páran.

Nos, hogy ki, mikor, mit rontott el, az egy jó kérdés. De hogy valami félrement, az biztos. Ezt tagadják, de erőst.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 20:01:57

@Bell & Sebastian: miért, az itt írogatók szerinted főfoglalkozásúak?

Nekem már az is felfoghatatlan, hogy írástudó ember nem érti, mi a különbség egy bed&breakfast és a kétcsillagos szálloda között...

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:02:18

@Tehetetlen Dodó: nos, akkor úgy látszik sok heteró is küzd ellene, hiszen van egy pár, akik nem vállalnak gyereket. de az nagyon érdekes, hogy ha két meleg összeházasodhat, az mit változtat vajon ezen a természeti törvényen? talán azért harcolnak, hogy csinálhassanak gyereket egymással? vagy csak azért, hogy házasodhassanak? mert előbbi esetben volna értelme annak, amit írtál, utóbbiban aligha. még mindig a házasságról beszélünk és nem a gyerekcsinálásról. azt most is megoldják, ha nagyon akarják, bizony, van rá példa

az viszont érdekes, hogy mennyi beszari látens buzi van itt: kb. úgy foglalható össze ez az embertelen álláspont, hogy ne házasodhassanak, mert akkor:

1. nem szaporodunk majd eléggé
2. a gyerekek buzik lesznek
3. szeretni kell a buzikat

nem mondom, egy pszichológus jó kis tanulmányt írhatna ebből:)

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:04:57

@Bell & Sebastian: "Ezt tagadják, de erőst. " - ugye hallottál már olyan férfiakról, akik házasságban élnek, gyerekeik vannak és közben titokban buzi szeretőt tartanak? biztos vagy benne, hogy ők is "divatból" csinálják?

és olyanról is hallottál már, hogy valaki évekig boldogtalan volt heteróként, mígnem rájött, hogy ez azért van, mert a bránert kívánja? nagyon kínos ez a butaság, rettentően. az egy dolog, ha valaki undorodik tőlük, de ilyen marhaságokat beírni - ezzel épp a buzik ügyét segíted, légy erős.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:06:01

@Hepci: A haverjára mondtam, aki -gondolom- nem tetováltatta a homlokára a szivárványt. Sein Kampf - semmi közünk hozzá.

Ám a buzilagzi ránk erőltetéséhez már csak van valamennyi!

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:06:15

@Hepci: a látens buzeranciátok, na az kellemetlen. hogy nem meritek felvállalni bátran, mert féltek, hogy a többi látens buzi kiközösít. pedig lehet, hogy tök jól meglennétek együtt:)

Bambano 2013.06.08. 20:07:04

@balage_81 reloaded: a melegek azért küzdenek a házastárs jogállásért, mert ahhoz kötődik egy csomó (nem gyerekkel kapcsolatos) jog is. Például ha kórházba kerül az egyik, a házastárs látogathatja, más nem. Még hosszan sorolhatnám.

Szerintem semmi baj nincs azzal, ha ilyen jogokat megkapnak a melegek. Én viszont ragaszkodom a jogomhoz, hogy nem vagyok meleg.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:07:47

@balage_81 reloaded: Hallottam én már sok mindenről, ám szerencsére mély benyomást nem gyakorolt rám.

Már sokan mondjuk, hogy észjáték. Csak elhiszi végre!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 20:08:06

@balage_81 reloaded:

"neked illene bizonyítanod az állításod:)" --- írod.

Olvass egy kis gyermekpszichológiai irodalmat és számodra is egyértelmű lesz, amiről beszélek.

"egyébként hogy mennyire veszélyes a homofóbia: http://www.origo.hu/itthon/20120411-buntetne-a-homoszexualitas-nepszerusiteset-a-jobbik.html" --- írod.

"A homoszexualitás, a transzneműség, transzvesztitizmus, a biszexualitás és a pedofil magatartás népszerűsítésének betiltását és büntetését javasolja a Jobbik. A Mirkóczki Ádám jobbikos képviselő által a parlamenthez benyújtott törvényjavaslat szerint erre a "közerkölcs és a fiatal generációk egészséges gondolkodásának védelmében" van szükség. "Az egyes szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében szükséges törvénymódosításokról" című javaslat módosítaná a büntető törvénykönyvet, a szabálysértési törvényt, a médiatörvényt és a reklámtörvényt is. Tilos többek között olyan reklámokat és műsorokat közzétenni, amelyek "társadalmilag elfogadott, követendő példaként" mutatják be a felsorolt magatartásformákat. A javaslat értelmében három év letöltendő börtönnel büntetnék azt, "aki más azonos nemű személlyel folytatott szexuális kapcsolatot (fajtalanság), illetve egyéb más szexuális magatartászavart nagy nyilvánosság előtt népszerűsít", öt év börtönt kapna az, aki mindezt kiskorúval szemben, illetve nyolc évet, aki "nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló" kiskorúval szemben követi el."

Ezzel csak maximálisan egyetérteni tudok!

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:09:49

@balage_81 reloaded: Már térít is? Vigyen nőt, az se rossz, bár kicsit más. Ne legyen kirekesztő.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 20:10:04

@balage_81 reloaded: valószínűleg ráhibáztál, mi hiányzik mostanában legjobban: 1 fasz a seggembe. :D

Megyek is, eszem 1 citromtortát, hátha segít valamit.

Andre1bp 2013.06.08. 20:12:55

@bbjnick: a náci Jobbik a homoszexualitást akarja büntetni, mivel egy ilyen törvény életbelépésénél már mennének is a feljelentések a szomszédoktól még egyéb jóakaróktól. Bármit bele lehet magyarázni a propagandába. Egy társasházba mindenki tudja azt, ha egy lakó meleg. Simán rá lehet fogni, hogy propagálta, máskülönben nem tudnák.
Undorító, jellemtelen törvénytervezet.

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 20:14:47

@balage_81 reloaded: Rólatok valóban jó kis tanulmányt lehetne írni - csak a mai korszellemben nem píszí, ezért nem kapna nagy publicitást.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:15:59

@Andre1bp: Nacionalistának nacionalista, végső soron a deviánsokat szeretné visszazavarni a négy fal közé.
Mivel szociálisan érzéketlen a Jobbik, nem mentő körülmény a bankár rokonság.

Tehát, nem náci, a többi stimmel.

Andre1bp 2013.06.08. 20:15:59

@ephart: a tömeggyilkosság nem hasznos semmire.

Andre1bp 2013.06.08. 20:16:37

@Bell & Sebastian: az a része, hogy meg akar gyilkoltatni minden homoszexuális embert.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 20:16:51

a homoszexualitás a házasságon kívüli heteroszexualitással egyenértékű. ez ilyen egyszerű.

ephart 2013.06.08. 20:17:21

@Andre1bp: ne nácizzál már nem vagy te egy Judensau

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:17:27

@Andre1bp: Ahányszor csak elkövet egy tömeggyilkosságot, jusson eszébe, hogy haszontalan.

Tehetetlen Dodó 2013.06.08. 20:17:34

@Hepci: Citromtorta, az gyanús, valami látenciát tükrözhet.

Andre1bp 2013.06.08. 20:18:08

@Tehetetlen Dodó: mért akarod elnyomni a melegeket? A homofóbia nem norma.

Illyés Edith 2013.06.08. 20:18:51

@Bambano: "Például ha kórházba kerül az egyik, a házastárs látogathatja, más nem. Még hosszan sorolhatnám."

Sorold légyszi. Itt könyörögtem vagy 3 körön keresztül, hogy árulják már el, mi hiányzik nekik. A kórházi dolog az pont meg lett oldva. A regisztrált élettárs látogathatja, felvilágosítást kap a beteg állapotáról, stb.

Andre1bp 2013.06.08. 20:19:36

@Bambano: nem kell tapsikolni semmihez te szemétláda!! csak békén kell hagyni másokat.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:19:53

@Andre1bp: Ha sok pénzem lenne, jótékonyan megkapnák Borneót vagy Celebeszt. Esetleg mindkettőt, hadd úszkáljanak ide-oda.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 20:21:27

@Andre1bp:

E minden (bármilyen tárgyú) törvény ellen felhozható érv volna: alaptalanul vádaskodók, hamis tanúk, mindig, mindenhol voltak és vannak.

Andre1bp 2013.06.08. 20:21:49

@Bell & Sebastian: a melegek így születtek. csak kérdezd meg őket. Nem változtak.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 20:21:56

@Tehetetlen Dodó: van még egy Dobos és egy krémes is. :)
Eclair fánkról már nem is szólva, az teljesen olyan, mint 1 f*sz, még krém is van benne. Ha ez eszembe jutott volna, veszek abból is.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:22:01

@Bambano: "Én viszont ragaszkodom a jogomhoz, hogy nem vagyok meleg. " - és ezt mégis ki akarja tőled elvenni? miért kell folyamatosan félreértelmezni a melegházasság céljait? nagyon szépen leírtad, ennyiért küzdenek. pont.

@bbjnick: "Olvass egy kis gyermekpszichológiai irodalmat és számodra is egyértelmű lesz, amiről beszélek." - inkább te hozz arra példát, hogy a melegházasság miatt több lett a deviáns gyerek egy társadalomban. vagy hogy buzik lettek. várom a bizonyítékot. ami viszont a pornográf, stb. tartalmakat illeti, az ugye szabályozva van most is, még a heteró tartalmak esetében is. azért sem értem, mit példálózol a médiával (miközben én idéztem egy kutatást, ami egyértelműen mutatja: a magyar fiatalok pl szarnak a médiára meg az egyházra és a tanáraikra is. pontosan tudják, mi rossz és mi nem)

@Bell & Sebastian: nem térítek, segíteni szeretnék. humánus vagyok, nem akarnám, hogy szenvedjetek attól, hogy nem vagytok őszinték magatokhoz. amúgy gyenge, rettentő gyenge.

@Hepci: neked legalább van valami humorod

@Tehetetlen Dodó: "rólatok"? mármint kikről? akik nem lesznek boldogok attól, hogy másnak rossz? ne erőlködj, nem vagy te még a mandi kommentelőinek szintjén sem.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:22:42

@Illyés Edith: A család, azaz gyerek, de lehetőleg máma még, már csak az hiányzik.

Andre1bp 2013.06.08. 20:23:30

@bbjnick: És ha nem alaptalan? Ezek szerint ha valaki tényleg meleg, akire ráfogja a szomszéd, akkor megy a börtönbe. A lényeg, nálad, hogy a heteroknek ne legyen bajuk. Ilyen törvényt még a kommunizmusban se hoztak. Irdatlan egy komcsi féreg vagy.

Bambano 2013.06.08. 20:23:54

@Andre1bp: "A világ jórészén már ti vagytok a deviáns kisebbség. És itt is ti lesztek nemsokára." ezt írták. akkor engem is hagyjanak békén, mert nem akarok semmi áron meleg lenni. nehogy már deviancia legyen az, amit a tömegek képviselnek és ami biológiailag alap. Ilyet normális nem mond.

Engem pedig ne szemétládázz, mert semmi indokot nem adtam rá.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:24:11

@Illyés Edith: nem ilyen egyszerű ez: a kdnp konkrétan még az élettársinak is nekiment (ami heteróknak is gondot okozott volna). elbagatellizálod, mi minden ered ebből a rémesen buta homofóbiából. bár én személy szerint azt gondolom, ez csak biznisz: a kdnp például kurva jól él belőle.

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 20:24:37

@bbjnick: nem néz ki jól az a törvénytervezet... sztálini mechanizmusok indulhatnak be ilyenek nyomán...

Illyés Edith 2013.06.08. 20:24:45

@Bell & Sebastian: (Nehogy azt hidd. Akinek kell gyerek, megoldja. Másról van itt szó. De ezt te is tudod.)

Bambano 2013.06.08. 20:24:52

@balage_81 reloaded: az akarja elvenni tőlem, aki deviáns kisebbségnek nevezett engem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 20:25:18

@Tehetetlen Dodó:

"Ez a cél." --- írod.

Nem kell hagyni, hogy odáig jusson a dolog!

Andre1bp 2013.06.08. 20:25:54

@bbjnick: Ugyan ilyen törvényt hoztak Amerikában a hadseregbe. Aki "propagálta" a homoszexualitását, azt kirúgták. Senki nem propagálta, de jóakarók elkezdték hajkurászni a melegeket és kirúgattak egy csomót. Még a privát levelezéseiket is feltörték és így rúgatták ki, hogy privát e-mailben hirdette a szexualitását.

albino combino 2013.06.08. 20:27:06

magával a melegházassággal nincs bajom, kb le.... hogy ki kivel mit csinál, amig az két felnőtt szabad akaratú döntése.
A legtöbb melegnek nem az lenne a fontos egy ilyen házasságnál hogy nagy templomi esküvőt szervezhessenek, hanem hogy mondjuk mint egy rendes házasságnál örökölni lehessen a másik után, illetve hivatalosan is egybe tartozzanak.
Semmivel se rombolná jobban a házasság intézményét mint a las vegasi 3 napos buliházasságok.

Az örökbefogadás más tészta.
Nyilván ha az egyiknek egy korábbi heteró kapcsolatából van gyerek ott nincs vita.
Én úgy vallom, hogy egy gyereknek még mindig jobb ha 2 azonos nemű neveli fel - akik ráadásul AKARJÁK is azt a gyereket, nem csak mondjuk egy gumiszakadás következmény - mint ha mondjuk 18 éves koráig állami intézményben van.
Persze ha választani lehet akkor nyilván apa, anya, 3 gyerek, de sok esetben nem az van a mérleg 2 oldalán hogy 2 b.zi vagy szerető család, hanem h 2 homo akik nevelni akarják a gyereket és normális környezetet tudnak biztositani neki vagy állami gondozás.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:27:22

@balage_81 reloaded: Maradjunk abban, hogy mindenki dolgozzon a saját üdvözülésén. Attól nekem még nem lesz jobb, ha másokat is berántok a szarba.

Viszont engedje el a grabancomat, ha megkérhetem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 20:27:27

@Andre1bp:

A törvény a homoszexualitást nem büntetné, csak a propagálását.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 20:27:31

@balage_81 reloaded:
homoszexualitás elfogadottságától nem függ a népszaporulat. nincs olyan, hogy nem vállalok gyereket, mert házasodhatnak a "buzik". vagy vállalok, mert nem.

a gyermekvállalási hajlandóság alapvetően a gyermekjóléti intézmények színvonalától függ. az számít elsősorban (a nőknek), hogy milyen komfortos a szülőotthon, mennyi és milyen a bölcsőde, óvoda, iskola.

Andre1bp 2013.06.08. 20:28:09

@Bambano: mármint a homofóbok lesznek a deviáns kisebbség, nem pedig a heteroszexuálisok. Ennyire gyökér nem lehetsz, hogy még ezt sem érted meg.

Illyés Edith 2013.06.08. 20:31:17

@balage_81 reloaded: Lesújtó véleménnyel vagyok a KDNP-ről, de ebben teljesen igazuk volt. A házasság legyen házasság, a heterók regisztrált élettársija meg legyen valami más, az állam a lehető legnagyobb mértékben maradjon ki belőle. (Kivéve kórház, közös bankszámla, és még pár ilyen banális dolog.) Végül is ezt akarják, nem? De persze nem ezt akarják: a házassággal járó jogokat akarják, a kötelezettségek nélkül.

Abban is igaza van Semjénnek, hogy a homoszexuális "házasság" után jön a poligámia elismertetése. Amerikában már elég komoly kampány folyik a témában. És mivel nem lehet lekorlátozni a poligám kapcsolatokat 1 férfi + több nő felállásra, vagy egy X nemű és több Y neműre, ezért jönnek a 3 férfi + 4 nő "házasságok". Mivel itt már nem lehet majd követni, hogy a gyerekek kihez tartoznak, ezért államosítva lesznek. A gyerekkel kapcsolatos összes fontos döntést az állam fog meghozni: milyen vallású legyen, milyen neveltetést kapjon, stb. A házasságot felszámolják, a humán reprodukció pedig állami ellenőrzés alá kerül. Ez a terv, ez a cél.

Andre1bp 2013.06.08. 20:31:26

@bbjnick: vagyis a homoszexualitást, mivel ha egy nyomozó megtudja, hogy meleg vagy, már propagáltad is felé valahogy.
Ha megtudják, hogy meleg vagy, lecsuknak. Ennyi. Ez a homoszexualitás büntethetősége.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:31:30

@Illyés Edith: Nem hinném, hogy az élet értelménél alább adnák. De ezt maga is jól tudja, hacsak nem az örök fiatalság elixírét kergetik. Vagy az többet érne nekik, mint egy gyerek? Akkor baj van, mert mégsem emberek, hanem UFO -k a Marsról.

Bambano 2013.06.08. 20:32:06

@Andre1bp: "Az egészségtelen heterokizárólagosakat, ami már egyértelmű deviancia, na azokat zavarja. A világ jórészén már ti vagytok a deviáns kisebbség. És itt is ti lesztek nemsokára."

a heterokizárólagosság mitől lett egészségtelen és deviáns? nehogy már egészségtelen legyen az, ami az egyetlen biológiailag járható út.

és ne gyökerezz, nem vagy rá sem felhatalmazva, sem indokod nincs.

Andre1bp 2013.06.08. 20:32:45

@Illyés Edith: gyökér!! Jön a világvége!! Vigyázz, jönnek a mumusok!!!

Illyés Edith 2013.06.08. 20:33:24

@Bell & Sebastian: Lásd az előző kommentemet: mandiner.blog.hu/2013/06/08/miert_ellenzem_a_meleghazassagot/fullcommentlist/1#c19982999

A homoszexuálisok sokkal nagyobb erők játékszerei, kb. mindegy, hogy személy szerint mit akarnak.

Illyés Edith 2013.06.08. 20:34:05

@Andre1bp: "gyökér!!"

A stílus maga az ember...

Andre1bp 2013.06.08. 20:35:40

@Bambano: fogalmad sincs mi az a heterokizárólagosság, ugye?
Ez olyan, mint a fehérkizáróklagosság. csak a fehér emberek léteznek, mindenki mást el kell nyomni, üldözni, eltörölni a föld felszínéről.

Andre1bp 2013.06.08. 20:36:12

@Illyés Edith: akkor is gyökér vagy. Viszket? mért zavar, ha a melegek is boldogok?

Andre1bp 2013.06.08. 20:37:36

@Bambano: te sok mindent írtál a melegekre. még te vagy megsértődve, ha gyökereznek?

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 20:38:54

@Illyés Edith: ha létezne ilyen terv, kétséges, hogy azt Tömjénzsót átlátná. :D

Szóval az a helyzet, hogy ez a KDNP nevű F.O.S. szégyen a katolicizmusra/hívő létre nézve, ilyen szempontból legfeljebb a buzzancsok által célba vett mélyhülyeség totemoszlopaként funkcionálnak.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:39:52

@Illyés Edith: Így már értem, sőt igaza van. A soft-tömeggyilkosság a túlszaporodás megakadályozását célozza.

Csakhogy éppen a fejlett országok képtelenek hozni a kívánatos, 2,3 -as rátát.

A buták, lusták és a semmirekellő hulladék szaporodik túl. De akkor miért tenyésztik, ha utána irtani akarják?

Ennek csak úgy van értelme, ha közben át akarják rendezni az összetételt is, egy kiemelt (al)faj javára, akinek tagjai azért egy kicsit egyenlőbbek a többinél.

Fogalmam sincs, kik lehetnek ezek?

Andre1bp 2013.06.08. 20:40:50

@Illyés Edith: Mért nem akarod megérteni, hogy a melegek is ezen a világon élnek, dolgoznak és adót fizetnek? Ha rajtad múlna nem kapnának semmilyen szolgáltatást, hiszen egy vállalkozás diszkriminálhatja a melegeket szerinted. Kit érdekel, ha életmentő gyógyszerre van szüksége? Mit pofátlankodik be egy keresztény gyógyszertárba? Ugye?

Kandeláber 2013.06.08. 20:41:03

@zwingli: "A gyermekjóléti intézmények színvonalától függ."
Nyilván azért van annyi cigó purdé Borsodban és Szabolcsban, ahol a falvak köztudomásúan remekül el vannak látva óvodákkal és bölcsődékkel.

Bambano 2013.06.08. 20:41:54

@Andre1bp: először is én konkrétan semmit nem írtam a melegekre. másodszor a véleményemet kritizáld, ne engem.

politikai megmozdulásokra meg nem mondják, hogy egészségtelen.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:42:12

@Illyés Edith: Oké, már vettem, kísérleti patkányok szegények, csak még nem jöttek rá.

Andre1bp 2013.06.08. 20:42:20

@Bell & Sebastian: szerinted valami mumusok, akik a világ tönkretételén munkálkodnak, mesterségesen, laboratóriumban hozták létre a melegeket?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 20:43:02

@balage_81 reloaded:

" 'Olvass egy kis gyermekpszichológiai irodalmat és számodra is egyértelmű lesz, amiről beszélek.' - inkább te hozz arra példát, hogy a melegházasság miatt több lett a deviáns gyerek egy társadalomban. vagy hogy buzik lettek. várom a bizonyítékot. ami viszont a pornográf, stb. tartalmakat illeti, az ugye szabályozva van most is, még a heteró tartalmak esetében is. azért sem értem, mit példálózol a médiával (miközben én idéztem egy kutatást, ami egyértelműen mutatja: a magyar fiatalok pl szarnak a médiára meg az egyházra és a tanáraikra is. pontosan tudják, mi rossz és mi nem)" --- írod.

Ne floodojjá'!

Hogy régen mennyi volt a buzeráns, mivel nem a nyilvánosság előtt élték a szerelmi életüket (ahogy a heteroszexuálisok sem), azt soha nem fogjuk megtudni, így összehasonlítani sem tudjuk, hogy manapság, az új viszonyok között, több vagy kevesebb van-e belőlük. Azt viszont látjuk, hogy a buzik rázúdultak a közéletre és programot csinálnak abból, hogy buziságukkal mindent összemocskoljanak. S ez, ahogy a nyilvánosságra zúdított nyílt heteroszexualitás is, társadalmilag káros és veszélyes (és árt a gyerekek egészséges pszichoszexuális fejlődésének is).

És: ezt a médiaizét nem én forszírozom, hanem te. Emlékeztetlek, hogy a média csak egy volt a linkelt tanulmányban felsorolt --- a gyerekek pszichoszexuális fejlődését befolyásoló --- hatásnak:

"lyen hatások többek közt

- a különböző slágerek szexszel, szerelemmel kapcsolatos szövegei;

- a filmekben, a tévében és a reklámokban látott nemi szerepminták;

- a pornográf képek és a trágár beszéd, amit nem értenek (vagy tévesen értelmeznek);

- az otthon, vagy máshol észrevett, különböző szexuális megnyilvánulások stb."

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:45:42

@Bambano: ez túlzás. semmit nem akar elvenni egy kritika miatt. nem a heteroszexualitásod akarja megtörni vagy elvenni

@Bell & Sebastian: mondd, te is direkt tetteted hülyének magad? feltűnt ugye, hogy amikor előkerül ez a téma, a melegházasságot ellenzők csak csúsztatni és hazudni tudnak? ki akar téged bármibe belerántani? miért teszel úgy, mintha? vagy tényleg azt hiszed, hogy bárki buzivá akar változtatni? ennyire csak nem vagy hülye, bár bocs.

@Illyés Edith: nem kell mást kitalálni. eddig az ment a tekerőlanton, hogy a házasság férfi és nő dolga. nos, ez hazugság volt, ők el akarják lehetetleníteni a melegeket, ennyi. pedig ők is fizetnek adót, senkinek nem ártanak, tehát ugyanolyan polgárok, mint bárki más. az meg, hogy mi a neve, ne a te dolgod legyen már. ne pofázz bele abba, hogy más hogy él és annak mi a jogi megnevezése. kár ilyen mérhetetlen kreativitást szentelni annak, hogy elmondd fondorlatosan, zavarnak a buzik. de ezek szerint a heterók is, mert nekik is beleugatnál a dolgukba, sőt, mindenkinek. hab a tortán, hogy előre félsz a többnejűségtől, mert az a heterók ügye is, és én nem látok egy heteró csoportot sem, ami ezért tüntetne. a melegházasságnak semmi köze ehhez. plusz ha történetesen akarnák, megint azt tudom mondani: te attól élhetsz ahogy akarsz.

egy biztos, szépen jogot formálsz magadnak arra, hogy beleüsd az orrod mások életébe. undorító.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:45:51

@Andre1bp: Ha megkérhetem, ne kényszerítsen mélyebb meghajlásra, mert felhívásnak veszem keringőre.

Illyés Edith 2013.06.08. 20:46:41

@Andre1bp: Egy bed&breakfast-től indultunk, meg a katolikus párkereső és örökbeadást segítő intézményektől, amelyeket köteleztek a homoszexuálisok kiszolgálására.

Hogy jön ide az életmentő gyógyszer, az orvosi ellátás megtagadása? Hol tagadtak meg ilyet valakitől, csak azért, mert homoszexuális? Linket kérnék szépen.

Próbálj kicsit józanul, logikusan gondolkodni. Tudom, hogy van benned egy nagy adag nő, és az ilyenkor igyekszik habosítani a drámát, de hidd el, jobban fogod magad érezni, ha higgadtan beszélgetsz és nem feszítesz mindent azonnal ad absurdum.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 20:49:22

@bbjnick: beszélsz hülyeségeket. először állítasz valamit, aztán magad ismered be, hogy nem lehet tudni, bizonyítani, így meg úgy. hát akkor ne mondj olyat, ami nem bizonyítható...

mellesleg voltak buzik mindig és a jelek szerint még nem halt ki az emberiség, sőt, egész fincsi kis korok voltak, amikor ezt üldözték. most meg nem üldözik és lám, semmi sem történik. bizonyítani akarsz valamit, de csak azt sikerült, hogy hatalmas látens buzi vagy, ez már biztos.

Bambano 2013.06.08. 20:50:24

@balage_81 reloaded: persze, csak én deviáns vagyok... ami negatív jelző.

ha meg nem azt akarta írni, amit ki lehet olvasni a hsz-éből, akkor tanuljon meg fogalmazni.

Andre1bp 2013.06.08. 20:50:41

@Illyés Edith: Még hányszor írjam le? Egy diszkrimináló törvény mindenkire vonatkozik!!!
Amúgy youtube-on valami katolikus ügyvéd nyilatkozta, az eset kapcsán, hogy a keresztény orvos nem köteles ellátni homoszexuális embert.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 20:51:56

@balage_81 reloaded: Semmi gond, más hangnemben nyirrentyűzünk. Ha nem érti, mit mondok (szó szerint és mi a rejtett értelme), csak fennakadt a beépített hülyeség-szűrőmön. Cseréljen lemezt, mert különben utoljára társalkodtunk ebben a témában.

Illyés Edith 2013.06.08. 20:53:42

@balage_81 reloaded: Bocs, onnan indultunk el, hogy a homoszexuálisok ütik bele az orrukat pl. a katolikus családsegítő intézmények életébe. A homoszexuálisok jogai már számos területen előnyt élveznek a vallási vagy lelkiismereti szabadsággal szemben. Vagy például a szülőnek azzal a jogával szemben, hogy a gyerekét konzervatív szellemben nevelje (kötelező "érzékenyítő" programok az iskolákban). Itt a homoszexuálisok az agresszorok, ők kényszerítik rá az értékrendjüket a vallásosakra, konzervatívokra. Az egyetlen dolog, amit még nem értek el, az az örökbefogadás, minden másban a jog őket preferálja.

Valaki2 2013.06.08. 20:53:48

Jó, ez kezd szánalmas lenni. Aki meleg, az meleg is marad, bármennyire is tiltakozunk ellene. Ez olyan, mint a kék szemű ember. Bármit tesz, egy meleg a saját neméhez vonzódik. Ha te nem a saját nemedhez vonzódsz, akkor meg nem leszel meleg, ennyi a történet.

Egy meleg pár is éppúgy élhet normális körülmények között, mint egy hetero pár, nem értem, ezen mit nem lehet megérteni. Ők ugyanolyan emberek, akik felkelnek, dolgozni mennek, hazaérnek, főznek, mostnak, stb. Ugyanolyan hibákkal, mint bárki más. Nekik is joguk van boldognak lenni, mint bármely más állampolgárnak, és ahhoz is, hogy a házassághoz hasonlóan jogi egységet alkossanak, közös vagyonuk legyen, amit a törvényeknek megfelelően megosztanak haláluk, vagy válásuk esetén.

Mi a baj a mostani törvénnyel? Van olyan, hogy nyilvántartásban vett élettársi kapcsolat. Ez azonban nem egyezik meg azzal, mint a a házasság:

"A nyilvántartásba vétellel plusz jogok vagy kötelezettségek nem illetik meg az élettársakat. Azaz az élettársak továbbra sem tartoznak majd pl. a törvényes örökösök közé, így ők csak végrendelet keretében örökölhetnek továbbra is az elhunyt után, vagy vagyonjogi szempontból továbbra is csak az együttélés alatt közös gazdálkodás eredményeképpen megszerzett ingó és ingatlan vagyon lesz a felek közös vagyona."

Most őszintén, meddig tartana már azt mondani, hogy tessék, itt a regisztrált élettársi kapcsolat, nem házasságnak hívjuk, de majdnem pontosan ugyanazt tudja (mondjuk kivétel örökbefogadás).

Egyház vs melegházasság: nálunk ez szerencsére külön van választva, ugyanis nem az egyház feladata a jogi egység létrehozása, hanem az államé, lévén nem az egyháznak fizetjük az adót és járulékokat. Ha valaki templomban házasodik, akkor ott van előtte a polgári házasság, és csak utána megy a templomi, ahol egyházjogi értelemben is házasokká válnak. Amire gondolom egy melegnek semmi szüksége nincs.

Nem kell kedvelni a melegeket, nem kell egyetérteni vele, viszont el kell fogadni, hogy ők is ugyanolyan adófizető állampolgárai az országnak, akiknek ugyanúgy joguk van itt élni, ráadásul esetükben leginkább befizetők, hiszen az állami kasszából gyerek híján nem igazán vesznek ki, inkább csak befele fizetnek.

Andre1bp 2013.06.08. 20:55:13

@bbjnick: csak úgy ömlik a mocsok a pofádból!!!
A heterok mindig is hangoztatták a szexualitásukat, a melegek meg törvényileg el voltak nyomva. Most zavar, hogy rá kell jönnie az emberiségnek, hogy ők is itt élnek. Nincs jogod a szőnyeg alá söpörni őket.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 20:55:47

@Kandeláber:
a putrihoz és a gettóhoz képest persze, hogy el van látva. a munkás, vagy polgári léthez képest viszont nincs. ez a probléma.

a gyermekvállalásért cserébe nem készpénzt kellene adni hanem az intézményes gyermekjólétet kellene legalább átlagos, de inkább magas szinten megteremteni. a magyar társadalom ettől a 70-es, 80-as évek fordulója óta távolodik. minden mérés azt mutatja, hogy nagyjából azóta csúszik le a bölcsőde, az óvoda, az iskola. és azóta csökken a népesség.

Valaki2 2013.06.08. 20:57:09

Még egy fontos dolog: ne jöjjünk már az angol, ír, amerikai, akármilyen országok hülyeségeivel, mert ezek különböző országok, eltérő jogrenddel és hozzáállással, próbáljunk arról beszélni ami itt, Magyarországon van, különben az egész kezd egy ilyen "meleg összeesküvés a házasság ellen" konspiráció teóriává válni, ami bár nagyon élvezetes, nem vezet sehova.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.06.08. 20:59:26

Tűrhetetlen mindaz a förtelem, amelyet ezek a deviáns melegjogi szarháziak ránk, normálisakra erőltetnek.

Andre1bp 2013.06.08. 21:00:27

@Illyés Edith: "Vagy például a szülőnek azzal a jogával szemben, hogy a gyerekét konzervatív szellemben nevelje"
Ha ez azt jelenti, hogy homofób közegben, akkor nincs. Túl sok meleg fiatalt kergetett már a saját családja öngyilkosságba a "konzervatív" homofóbiájával.
Mindig van esély rá, hogy a gyerek meleg.

lehúzós tolvajzsidó pofádba fingik 2013.06.08. 21:00:57

@Andre1bp:

ez engem inkább a zsidó tempóra emlékeztet (irgalmas szamaritánus)

Andre1bp 2013.06.08. 21:01:33

@Wind Callman tér: Nem erőltet rád semmit, hiszen semmi közöd hozzá. Eredj főzőcskézni. Ne üsd bele az orrod mások dolgába.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:02:33

@Valaki2: A homoszexuális és heteroszexuális életforma gyermekekre gyakorolt hatásáról épp a cikkben linkelt Regnerus-kutatás szolgáltatott elég megdöbbentő adatokat.

Házasság esetében is csak az együtt szerzett vagyon közös.

Andre1bp 2013.06.08. 21:03:13

@Illyés Edith: most nem tudom kikeresni. Egy angol műsor meghívott vendégeket, hogy véleményezzék az esetet. Ne kell csodálkozni, hiszen egy ír nő belehalt abba, hogy az orvos a vallására hivatkozva nem volt hajlandó életmentő abortuszt végezni rajta.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 21:03:51

@Andre1bp:

"csak úgy ömlik a mocsok a pofádból!!!" --- írod.

Viszont nem g*cis és sz*ros, mint a tiéd!

Illyés Edith 2013.06.08. 21:04:48

@Andre1bp: "most nem tudom kikeresni."

Szánalmas. Na jó éjt.

Susie Q · http://couleurlocale.blog.hu/ 2013.06.08. 21:05:20

@bbjnick: "Nemrégi aberráltügyi fejlemény, hogy a holland Legfelsőbb Bíróság --- emberijogi hivatkozásokkal --- társadalmilag hasznosnak minősítette a holland pedofilpárt működését."

Ezt a marhaságot hol olvastad?? A holland bírók között valóban túlnyomó többségben vannak a baloldaliak, na de ilyet azért nem mondott senki...

A ügyben április elején fellebbezett az ügyészség a Hoge Raad-nál, mert másodfokon a Leeuwarden-i bíróság visszavonta az elsőfokon kimondott feloszlatási kötelezettséget, így a pedofil egyesület működhet tovább (Vereniging Martijn, a párt már régóta nincs).
Az indoklásban szerepelt, hogy a holland társadalom elegendő egészséges ellenállással bír, így nem veszélyes rá az egyesület, illetve az a tény, hogy semmit törvénybe ütköző tevékenységet nem folytatnak.

Az egyesület több tagját már lecsukták egyébként fiatalkorú zaklatása és/vagy gyerekpornó birtoklása miatt.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 21:05:33

@Bell & Sebastian:
nem minden fejlett országban csökken a natív népesség.
www.wolframalpha.com/input/?i=swedish+population+minus+swedish+migration
a népszaporulat leginkább attól függ, hogy a gyermekjóléti intézmények a társadalmi átlag alatt, vagy fölött szerveződnek. magyarországon nincs közpénzből fenntartott szuper szülészet, bölcsőde, óvoda, iskola. ezért csökken a népesség.
www.wolframalpha.com/input/?i=hungarian+population+minus+hungarian+migration
pedig ugye svédország a fejlettebb.

Andre1bp 2013.06.08. 21:05:55

@Illyés Edith: a Mark Regnerul kutatást még jobboldali portálok is csak így véleményezték: bullshit.
Heteo házaspárok gyerekeit hasonlították össze mindenféle szexualitásában bizonytalan, köszködő, félredugó szülők gyerekeivel.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:07:15

@Andre1bp: Ismerkedj meg a reprezentatív minta fogalmával. Hasznos.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 21:07:59

@Valaki2: Magának sincs gyereke? Mert hogy hibádzik a levezetés ott, hogy a gyereknevelés állami teher.
Felvilágosítom, hogy magánteher, csak az állam itt-ott könnyít rajta.

Amúgy meg ki mondta azt, hogy megelégednek a regisztrált, élettársi kapcsolattal? És a válással mi van?
Egyáltalán, hogyan képzelik, hogy méh jobban szétszedik a társadalom tartópillérét, a családot?

Végrendelkezzen, oszt örökölhet. Szerződjenek egymással, mit bánom én, csak ezt az egyenjogúsítást hagyjuk már a fenébe!

Pozitív diszkriminációt kérnek, erről nézve nincs itt másról szó! Nem hogy adnék, inkább elvenném a többi haszontalan előjogait is.

A törvény előtti egyenlőség egyelőre még sokkal több sebtől vérzik, mint a buzijogok, de még azok sincsenek megoldva. Csak fontosabb lenne a generális rendszerhibákra ráúszni, azokra, amik nemcsak 6% komfortjáról szólnak.

Andre1bp 2013.06.08. 21:10:29

@Illyés Edith: Nem volt reprezentatív minta. Egyoldalú volt. Bárki jelentkezehetett, akinek valamelyik szülője akár egyszer is létesített homoszexuális kapcsolatot. Ebbe beletartoztak a frusztrált, hetero házasságba kényszerített melegek is. Bárki. A másik oldalon meg csak kiegyensúlyozott hetero házaspárok voltak.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:10:59

@zwingli: Ez a feministák kedvenc lódítása. Az igazság az, hogy Svédországban is csak 1, 84 a reprodukciós ráta, messze a 2,1 alatt, és a kis "svéd" újszülöttek közt masszívan túl van reprezentálva a bevándorló-populáció.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 21:13:32

@balage_81 reloaded:

"beszélsz hülyeségeket. először állítasz valamit, aztán magad ismered be, hogy nem lehet tudni, bizonyítani, így meg úgy. hát akkor ne mondj olyat, ami nem bizonyítható... mellesleg voltak buzik mindig és a jelek szerint még nem halt ki az emberiség, sőt, egész fincsi kis korok voltak, amikor ezt üldözték. most meg nem üldözik és lám, semmi sem történik. bizonyítani akarsz valamit, de csak azt sikerült, hogy hatalmas látens buzi vagy, ez már biztos." --- írod.

Miért hazudsz, buzi?!

Vitánk azzal kezdődött, hogy azt állítottam a köznyilvános homoszexuális édelgés káros hatással van az egészséges szexualitású gyerekek pszichoszexuális fejlődésére... Ehhez még egy tanulmányt is linkeltem. Mit állítottam, aminek tévességét később beismertem?

És: furcsa egy pszichétek van nektek! Hencegtek az aberrációtokkal, s ha sértegetni akarjátok a vitapartnert, ugyanezzel az aberrációval vádoljátok meg? Kissé dekadens viszony ez saját magatokkal!:-]

Andre1bp 2013.06.08. 21:13:37

@Bell & Sebastian: "Végrendelkezzen, oszt örökölhet. Szerződjenek egymással, mit bánom én, csak ezt az egyenjogúsítást hagyjuk már a fenébe!"

Adót fizetnek! Az államnak kötelező ugyan olyan szolgáltatást nyújtania, mint bárkinek. Ha mindenért ügyvédhez kell menni, akkor minek fizet adót?
mitől pozitív diszkrimináció, hogy ugyan olyan szolgáltatást kér, ami neked is elérhető?

Bell & Sebastian 2013.06.08. 21:14:30

@zwingli: Akkor vegyünk egy triviális példát. A cigányok szemszögéből minden szuper, ami állami, legalábbis a putrihoz képest, tehát szaporodnak, mint az üregi nyúl. A fehérek meg nem, ellenkező okokból.

Jól értem? Tudat alatt mindegyik taszajtaná a kölkét az állam karmai közé? Ne haragudjon, de ez marhaság, az egybeesés / korreláció csak a véletlen műve.

Andre1bp 2013.06.08. 21:17:40

@bbjnick: " a köznyilvános homoszexuális édelgés káros hatással van az egészséges szexualitású gyerekek pszichoszexuális fejlődésére... "

tömény hazugság!!! A valóság, a melegek jelenléte bebizonyítja, hogy ez nem igaz.

Bell & Sebastian 2013.06.08. 21:23:12

@Andre1bp: Nyomja itt a jogokat, hát a kötelességgel hogyan is állunk? Ha elvonatkoztatna végre az adózástól csak a gyereknél lyukadunk ki, ahol is bezáródik a kör, enfarkába harap a buzi.

Szóval, azért kellenek a jogok, hogy egyforma jogaik legyenek, amik a gyerekvállalással teljesedhetnének csak ki igazán!

Ez a levezetés váza: mindent vagy semmit.
Maga mondá, nem én.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 21:23:47

@Illyés Edith:
svédországban legtöbb háztartás brutálisan jól fel van szerelve. szóval nehéz még jobb iskolát csinálni. de próbálkoznak vele.

szóval az igaz, hogy fejlett térségekben térségekben arányaiban kevesebb gyerek születik. de az nem, hogy a népesség északon és nyugaton mindenhol csökken.

a gyerekvállalásról az esetek döntő többségében a nők döntenek. és az (sajnos) kevésbé függ attól, hogy milyen feltételeket teremt a férfi. elsősorban az számít, hogy mit nyújt a nőnek a társadalom. ez ügyben a feministák nem mondanak hülyeséget. hanem tökéletesen igazuk van.

Andre1bp 2013.06.08. 21:25:20

@Bell & Sebastian: Emberekről, vagy tényésznyulakról van szó? Senkinek sem kötelező gyereket csinálni. Semmi köze sincs a házassághoz. A házasság szolgáltatás. Nem ingyen van, hiszen az emberek adót fizetnek. A gyerekvállalás már ezen felül van.

Andre1bp 2013.06.08. 21:26:55

@Bell & Sebastian: Beszélgessünk a kötelességekről! ha az állam kevesebb szolgáltatás ad, akkor kötelességük visszautalni az adóm egy részét.

Andre1bp 2013.06.08. 21:28:49

@Bell & Sebastian: amúgy a melegek is csinálnak gyereket, ráadásul azoknak a gyerekeknek az életét mentik meg, akiket kivesznek az árvaházból.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.08. 21:29:56

@Andre1bp:

"Senkinek sem kötelező gyereket csinálni." --- írod.

Nos, aki képtelen rá, attól senki nem is várja el! [........................................................./.]

Andre1bp 2013.06.08. 21:31:19

@bbjnick: ti mégis elvárjátok a melegektől, hogy gyereket csináljanak. állandóan ezzel jöttök elő (melegek miatt van népességcsökkenés stb.)

Illyés Edith 2013.06.08. 21:32:20

@zwingli: Ha ez így lenne, akkor pl. Németországban magasabb lenne a születési ráta, mint nálunk. De jóval alacsonyabb.

A reprodukcióra két tényező van befolyással: a férfiak munkaerőpiaci aktivitási rátája, és a társadalomban uralkodó életvezetési minták. Persze ezt hivatalos helyről nem fogjuk hallani. Legutóbb a jó Pongrácznénak (vezető statisztikus a Népességtudományi Kutatóintézetben) mentek neki a feministák, mert azt merte mondani, hogy ha a gyermektelenség mint életvezetési minta elfogadottá válik, akkor lehúzhatjuk a redőnyt. Pedig Pongráczné egy nagyon polkorrekt kutató amúgy, ő is rendszeresen hozza a svéd szöveget.

Andre1bp 2013.06.08. 21:34:08

@Illyés Edith: ennek az egésznek mi köze a melegekhez? Hetero házasságba akarjátok kényszeríteni szerencsétleneket?

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 21:37:55

@Andre1bp: nem a melegek, hanem a meleg miatt: az általános felmelegedés miatt nyaranta olyan meleg van, hogy csak kókadoznak a szervek.
Na majd idén, esős nyarat jósolnak, több lesz a gyerek, mint a gomba.
Magyarország különben is jobban teljesít.
Hajrá Magyarorság, hajrá domolykók!

Andre1bp 2013.06.08. 21:38:12

@Illyés Edith: az na legviccesebb, hogy ha mindenkire rá akarjátok kényszeríteni a hetero viselkedési mintát, akkor fog életbe lépni a Mark Regnerus-féle kísérlet, mert a sérült gyerekek mind ilyen szülőktől vannak.
A kísérletben összesen 2 olyan gyerek volt, akit születésüktől kezdve stabil leszbikus párok neveltek (nem is volt semmi bajuk a gyerekeknek). Férfi meleg párok nem voltak.

Szindbad 2013.06.08. 21:38:26

TLDR természetesen, és egyébként többnejűség párti vagyok.

Andre1bp 2013.06.08. 21:39:47

@bbjnick: mért is? Ti jöttök mindig a népességcsökkenéssel, mikor a melegekről van szó.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:40:15

@Andre1bp: Kár, hogy nem sikerült értelmezned a kutatási eredményeket. Pont az a lényeg, hogy a stabil homoszexuális pár olyan ritka, mint a fehér holló.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 21:40:21

@Bell & Sebastian:
pedig ez ilyen egyszerű. ki kellene próbálni azt, hogy egy önkormányzat több pénzből működteti a szülészetet, bölcsődét, óvodát, iskolát. fokozatosan elveszi családi pótlékot (évről évre felezi) és elvonja a családi adókedvezményt. a gyermekjóléti intézményekhez sokkal több erőforrást csoportosít.

ki kellene próbálni. egy budapesti kerületben. vagy mondjuk debrecent egy helvét kantonná kellene alakítani. vagy nyíregyházából skandináv evangélikus közösséget formálni.

és nézzük meg, hogy a gyakorlatban mi történik. hogyan változik a népszaporulat és annak az etnikai összetétele. elég egyszerűen el lehetne dönteni, hogy a feministáknak igazuk van, vagy nincsen.

Andre1bp 2013.06.08. 21:45:23

@Illyés Edith: A mai homofób világban tényleg több az az eset, ahol egy szülő hetero kapcsolatba kényszerített homoszexuális ember. Főképpen Texasban, ahol a kísérlet volt (ritka egy homofób térség).
Azt nem értem, hogy a hetero oldalon mért csak stabil szülői háttérrel jelentkezők jelentkezhettek. Ebből is látszott, hogy mekkora csúsztatás az egész, hiszen azon az oldalon is kiábrándító a helyzet. A házasságok hány százaléka végződik is válással?

Andre1bp 2013.06.08. 21:47:32

@Illyés Edith: bárki jelentkezhetett a homo oldalon, akinek valamelyik szülője valaha is létesített homoszexuális aktust. Hetero oldalon viszont csak stabil házasságok gyerekei jelentkezhettek. Ilyen nehéz ezt megérteni? Ennyire sötét nem lehetsz!!

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 21:48:42

@bbjnick: "azt soha nem fogjuk megtudni, így összehasonlítani sem tudjuk, hogy manapság, az új viszonyok között, több vagy kevesebb van-e belőlük" - hát ez az. innen látszik, hogy démonokkal küzdesz.

mert van ám egy másik tök jó kutatás is: országok. képzeld, egy csomó helyen van melegházasság és nem lettek aberráltak a gyerekek. sőt, azt, hogy mi az "egészséges" szexuális beállítottság vagy viselkedés, nem te döntöd el és nem is egy kutató. hanem az egyén. olyan viszont sok van, hogy egy férfi egészségtelenül (hazudva önmagának, szenvedve) benne él egy hetero kapcsolatban. na ez látod egészségtelen. meg te is az vagy, mert folyamatosan fosol, hogy valaki letámad hátulról.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:49:26

@Andre1bp: Nem volt homo és hetero oldal, pont ez a lényeg.

"Ennyire sötét nem lehetsz!!"

Ezzel nálam nem mész semmire. Pontosabban csak lejáratod magad ezzel a stílussal.

Andre1bp 2013.06.08. 21:50:12

@Illyés Edith: Texasban és még sok államban 2003-ig bűncselekménynek számított a homoszexualitás (sokkal elmaradottabbak nálunk), ne csodálkozz, ha nem jelentkezett sok olyan felnőtt ember, akit egy meleg pár nevelt fel a születésétől kezdve.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:50:30

@zwingli: Magyarán cseréljük le a családapát, családanyát az államra. Ez lenne a program lényege.

Andre1bp 2013.06.08. 21:52:50

@Illyés Edith: De volt. A két oldalt hasonlították össze. Még mindig nem érted a kutatás csúsztatását?

Andre1bp 2013.06.08. 21:55:20

@Illyés Edith: Nem azt kutatták, hogy mi lesz egy meleg pár gyerekével, mivel ilyenből csak kettő jelentkezett. A többiek csak mindenféle vegyes, problémás emberek voltak (hetero házasságba kényszerített roncs meleg, kísérleterő hetero stb.).

Hepci · http://gasztrojazz.blogspot.com 2013.06.08. 21:57:29

@balage_81 reloaded: amikor éppen fosik, csak nem támadják...
Megelőző védekezés.

Illyés Edith 2013.06.08. 21:58:39

@Andre1bp: Szerintem te 1. nem olvastad a kutatást, és 2. ha olvastad volna, akkor sem vagy képes értelmezni. Ez utóbbi mondjuk általános jelenség, hogy emberek nem tudják megmondani, mit ábrázol egy grafikon, stb.

Andre1bp 2013.06.08. 22:03:44

@Illyés Edith: Ez a kutatás megmutatott bármit is a meleg párok által nevelt gyerekek életéről, állapotáról?

Andre1bp 2013.06.08. 22:05:11

@Illyés Edith: a kutatás valójában azt mutatta meg, hogy mi lesz, ha homoszexuális embereket hetero életre, heteroházasságba kényszerítünk.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 22:12:27

@Illyés Edith:
az átlagos német háztartás jobban felszerelt, mint a német iskola. ha szinte minden családban van legalább egy luxus autó, akkor nehéz intézményesen felülmúlni. mert nem nagyon lehet luxus iskolabusz. ezért a térség legfejlettebb országában szinte törvényszerűen csökken a népesség.

a problémát az okozza, amikor egy társadalom a gyermekvállalásban nem segíteni intézményesen a nőket. a gyerekvállalásért cserébe készpénzt akarnak nekik adni. az asszony nem attól akar még egy gyereket ha minden nap kap plusz 500 forintot. a családi pótlék átlagosan havi 15000 forint.

na most értem persze, ha napi 5000 forintot kap a nő, akkor az már segíti. mert abból már felvehet egy bejárónőt. nagyjából attól a ponttól intézményesen segítve van, amikor a minimálbért megkapja. de ezt a készpénzt nyilván nem lehet minden családnak odaadni. ezért kell az intézményes gyermekjólétre törekedni.

a magyarok a lehető legrosszabbat választják. gyerekek után készpénzt fizetnek. ráadásul ezt egyenlőtlenül osztják el. a baloldal a rászorultaknak osztana többet, a jobboldal a rátermetteknek. a társadalmi átlagnál fejlettebb gyermekjóléti intézményeket kell létrehozni. a cigány társadalomra ez áll, de a magyarokra nem. mert a magyar kispolgári elit végtelen ostoba. egyébként mindig is az volt, és mindig is az lesz. azért, mert egy nyelvileg elzárt közegben csak véletlen tudnak az igazán értelmesek kiválasztódni. szóval ez nem újdonság.

a provinciális magyarság a kárpát-medencében bukásra van ítélve. és ez igaz a székelyekre. ők ezzel a nemzetpolitikával el fognak tűnni. nagyjából úgy, mint a törzsi jászok, vagy kunok.

Illyés Edith 2013.06.08. 22:17:41

@zwingli: A székelyeknél magas a népszaporulat. Nálunk is a felső középosztályban és az elit köreiben. Meg a roncstársadalomban. A népesedési válságot a középső és alsó középosztály alacsony termékenysége okozza.

Nagyon kevés az óvodai férőhely, stb. Nyilván kell fejleszteni. De attól önmagában nem lesz több gyerek. A székelyeknél sincs óvoda, mégis szülnek.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 22:31:21

@Illyés Edith:
nem. intézményesen segítsük a nőt. ki kellene próbálni. debrecent helvét típusú kantonná alakítani. az iskolában a gyerekek intézményesen kapjanak akár napi 5x étkezést. ne kelljen feltétlen tízórait csomagolni. persze lehessen. ha egy anyuka, vagy nagymama azt szeretné. az iskola biztosítson minden napra frissen mosott egyenruhát. persze azt ne legyen kötelező hordani. ha a gyerek szerelmes. és esetleg azt képzeli, hogy a másik nem számára az új ruhával ténylegesen kitűnhet. minden gyereknek biztosítsunk táblagépet. és az anyuka ne görnyedjen a gyerekkel matek házi mellett. mert apa éppen dolgozik, vagy sörözik a haverokkal. hanem a gép majd elmagyarázza a matekot. az anyának elég legyen este mesét mondani, és megsimogatni a gyerek buksiját ha az elaludt.

a cigányoknak a putrihoz, a gettóhoz képes elég az, amit a magyar társadalom intézményesen a családoknak nyújt. de a gyermekjóléti intézmények felszereltsége nem éri az átlagot sem. nincs közpénzből tömegesen fenntartott szuperszülészet, szuperbölcsőde, szuperóvoda, szuperiskola. a magyar társadalom a nőket nem segíti intézményesen.

Illyés Edith 2013.06.08. 22:32:42

@zwingli: Kibuc? Szerintem már Izraelben is feladták ezt a kísérletet.

Negyven Rabló 2013.06.08. 22:50:34

@Valaki2: "ugyanolyan adófizető állampolgárai az országnak, akiknek ugyanúgy joguk van itt élni, ráadásul esetükben leginkább befizetők, hiszen az állami kasszából gyerek híján nem igazán vesznek ki, inkább csak befele fizetnek."

Tehát gazdaságilag egy ország számára az a legideálisabb, ha kizárólag homokosok lakják?

Ritka nagy baromságokat tudtok azért leírni a melegházasság védelmében.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 22:56:04

@Illyés Edith:
azért magasabb a népszaporulat, mert átküldik a gyerekeket magyarországra. az intézményes jólét itt úgy ahogy biztosított. az esetükben is a "cigány" effektus működik. ezzel együtt székelyföldön élő magyarok száma folyamatosan csökken. maros megyéből már most eltűnőben vannak. ha lesz önálló székelyföld, akkor az úgy jön létre, hogy nem lesz 100 ezres városuk se. a bukarest a román maffiát nyilván a "gettóba" fogja küldeni azzal, hogy városaikból űzze el őket. sepsiszentgyörgyöt nem lesz nagy kunszt gazdaságilag, vagy akár kulturálisan elfoglalni. és onnantól kezdve a székelyeknek 50 ezres városuk se lesz. a hargita marad. a beszorulnak az egyre kisebb városokba, községekbe, falvakba. székely nép ezzel a nemzetpolitikával a "farkastörvények" szerint eltűnik.

zwingli (törölt) 2013.06.08. 22:57:17

@Illyés Edith:
a helvét kanton nem zsidó kibbutz.
szerintem te buta leszbikus liba vagy.

Illyés Edith 2013.06.08. 23:00:04

@zwingli: "szerintem te buta leszbikus liba vagy."

Szerintem te kifogytál az érvekből. :D

mekeke 2013.06.08. 23:25:46

Nem értem a polémiát.

Szemben áll az egyén szabadságjoga a többiek (gyerekek, felnőttek, idősek) szabadságjogával.
Ha a többséget elborzasztja a buzulás/szarevés/peofilia/akármi, akkor a többség nem kell engedélyezze, hogy ezeket egyesek MÁS KÁRÁRA tegyék. Ha otthon buzulnak, nekem pont megfelel, vagy írják ki helyeken, hogy itt buzulás várható. Így oda nem fogok bemenni! A probléma az, hogy én nem szeretném, hogy a gyerekem egyáltalán ÉRTESÜLJÖN a következőkről: buzik, pedofilia, nekrofilia, BDSM, gyilkosság, kínhalál, nmeg még van sok dolog, ami énszerintem a gyermekem számára az adott szellemi korában káros. És hadd előzze meg egy felelős, gyermekeket vállaló ember kérése a gyermekeinek (döntése szerinti) tiszta felnevelkedése érdekében azokét, akik mindig minden fórumon közbeszéd tárgyává akarják tenni, hajtogatják, hogy meleg, melegházasság gay pride! NEM akarom, hogy a gyerekem egyetlen másodpercig is ezeket meghallja! NEM akarom, hogy egyáltalán felmerülne benne bármi, mint lehetőség! És pontosan ezek miatt nem akarom, hogy a "melegházasság" lehetséges legyen. Nevezzék bárminek, bikbamnak vagy pusztinak, legyen vagyonközösségük és szeressék egymást, éljenek ahogy akarjanak, ha vannak pszichológusok akik megállapítják, hogy harmonikusan élnek és alkalmasak gyermekek nevelésére, akkor tegyék. De ne legyen már ez a követendő, alapból egy választható opció a gyerekemnek!!!!! Én felnőttem, mindenféle ilyen hatás nélkül, mégis el tudta mondani az apám, mi a szitu. És képzeljétek, 12 évesen megerőszakolt (mondhatjuk így) egy buzi, mégsem gyűlölöm őket sem a szokásaikat.
De ma közbeszéd, hogy a Sáj buzi a Faszok sorozatból és szerelmes. Hát ezt fogja a gyerekem már az óvodában hallani! Ezt elértétek. Tehát nem is tudom, hogy van-e még egyáltalán esélyem, hogy megadjam neki a tiszta gyerekkort. Nyugi, vannak egynemű együttélő szomszédaim, azaz barátaim is, és inkább nekik adnám a gyerekem, mint sok másik különneműnek. Mert értik mi a szitu! Nem smárolnak mások előtt, egyszerűen együtt élnek, és ami a házon belül van, az meg az ő boldogságuk.

Én se pofozom fel a csajom a tecsóba, mer mi BDSM-ezünk, pedig színtiszta jogunk lenne rá. Mondjuk bemegyünk egy színházba, és jól felpofozom, meg a hajánál fogva átvonszolom a büfét. Remélem, hogy nem fognak kidobni, nálunk ez a szerelem része, az előjáték, mi így vagyunk boldogok, utána meg majd jól lehugyozom és megkorbácsolom otthon.

Nem AKARJÁTOK érteni, tudom.

mekeke 2013.06.08. 23:33:27

Ja, ami lemaradt: a gyerekemnek azt is el fogom mondani, hogy az élete egyetlen célja, hogy hasznos és boldog legyen. És megkérem, hogy mondja el nekem, ha esetleg nem az tetszik neki és nem úgy, ahogy itthon látja. Elmondom neki, hogy másképp nem működik és nem fenntartható, és ezért életképtelen. De ha ő azt választja, akkor legyen úgy, beszélek neki róla, elmondom, mi hogy működik. Mert akkor ABBAN segítem, amit szeretne. Ha valóban buzivá válna, akkor abban kell támogassam, mert apja vagyok. Hogy boldog legyen. Elnyomni nem fogom. De megértetem vele, hogy aki más (mint bármi egyéb másban) azt kiveti az emberiség, ettől nevezi magát emberinek. Ez van, ez marad, csak mindig más színe lesz.

Szindbad 2013.06.08. 23:36:37

@mekeke: Téged megerőszakolt egy buzi, a gyerekedet meg fogja-e?

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 23:39:49

@mekeke: a gyereked ennyi erővel ne lásson kövér embert, de alkoholistát se, mert a végén még kövér lesz vagy alkoholista és hát az is káros. de hogy valaki összekeverje az ízlését a szabadságjogokkal, az nagyon durva. ezek szerint a világnak csakis úgy szabad működnie, ahogy a te ízlésed ezt megfelelőnek találja, nehogy korlátozva legyél a szabadságjogaidban. olyan vagy, mint az elkényeztetett budai játszótéri anyukák. mellesleg te vagy a legkárosabb a gyerekedre, ha ilyen baromságokat képes vagy beírni.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 23:43:26

@mekeke: és még valami: te mindent úgy tanultál meg, hogy apu-anyu elmondta? te tényleg semmilyen személyes tapasztalatot nem szereztél, ami alapján el tudtad dönteni, hogy valami működik, vagy sem? neked anyád és apád mondta el, hogy bűnözni nem szabad, vagy rájöttél magadtól, mikor láttad a híradóban a csíkos ruhás bácsikat a rácsok mögött? nagyon kiszúrsz a gyerekeddel, ha azt feltételezed róla, hogy tök hülye.

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 23:45:53

@mekeke: "De megértetem vele, hogy aki más (mint bármi egyéb másban) azt kiveti az emberiség, ettől nevezi magát emberinek" - sok a magas labda...

szóval valami attól emberi, hogy kivet mást, ami nem olyan, mint ő? ez érdekes. sőt, te magad vagy az, aki kiveted a köreidből a buzikat, vagyis ezt a butaságot, amitől óvnád a gyereked, te magad is táplálod millió baromsággal. de jó lesz nézni, mikor végre itthon is lesz melegházasság, tényleg látni szeretnélek titeket az utcán toporzékolni

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.08. 23:55:13

egyébként így a vége felé tényleg szeretném megkérni a tisztelt homofób közönséget, ne írjon már mást, mert nem hiszem, hogy az internetes stand-up műfajban ennél szórakoztatóbbat lehet írni. van még biztos egy-két patron, de a mai este szenzációs volt:)

Bell & Sebastian 2013.06.09. 00:01:31

@Illyés Edith: Így van, az túl egyszerű mechanizmus lenne, amit Zwiebel mond, amitől azért bonyolultabb befektetést eszközölni, amivel el is árultam a gyerekvállalás lényegét.

Ez a befektetés meg szarik az emberi jogokra, családban, klánban, törzsben gondolkodik a gén.

Szóval, a homokozóban nevelendő gyerek mögé nyugodtan odaképzelhető az a szándék is, hogy a saját táboruk utánpótlását, bővítését biztosítsák.

@Andre1bp: Mondja, maga ennyire ostoba, hogy még azt sem érti, mitől olyan fontos maguknak az örökbefogadás engedélyezése? Az egész cécó csak erről szól, a többi rizsa. Remélem, nem lesz belőle semmi.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.09. 00:11:56

@Bell & Sebastian:

"...mitől olyan fontos maguknak az örökbefogadás engedélyezése? Az egész cécó csak erről szól, a többi rizsa. Remélem, nem lesz belőle semmi. " --- írja.

No, az nem lesz itt még igen jó ideig! Mert akkor szakadna a cérna.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.09. 00:21:27

@Bell & Sebastian: Te szarházi, szó nélkül végignézted, ahogy Edithet kiközösítették a jósdáról, és most is a saját kétbites, gyűlöletbeteg szintedre egyszerűsíted le a mondanivalóját.

kanálwarrior 2013.06.09. 00:30:27

@Illyés Edith: Te miről beszélsz? A legszegényebbek szülik a legtöbb gyereket. Ha fordítva lenne nem lenne semmi gond a világban. A szegénység nem újratermelné, hanem kipusztítaná magát.

Bell & Sebastian 2013.06.09. 00:31:26

@ALFI: Menj az anyád picsájába, pszichopata barom!

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.09. 00:37:44

@Bell & Sebastian: Ideges vagy, te nyomorék véglény?

Bell & Sebastian 2013.06.09. 00:40:22

@bbjnick: Ne higgye, Gyurcsányi óta fát lehet hasogatni ennek a népnek a hátán. Sokkal fontosabb ügyekben sem vonult utcára a pösti. Szépen felszalámiztak bennünket, etetik a vízfejet, oszt ennyi vót. Ha a VII. kerület füttyent, megyünk szépen virágot szórni a buzinászon a fiatal pár lába elé.
Majd a hónuk alá csapnak két félbarnát a lelencben, oszt áldja-vigye.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.06.09. 01:00:29

@Bell & Sebastian:

Azt nem tudom, hogy a VII. kerületben mi van, de azt tudom, hogy itt, mifelénk, a pusztán, mi van.

A napokban beszéltem egy faszival, aki a negyedik tulajdonosa nagyszüleim tanyájának, mióta kb. nyolc éve eladtuk. Valamennyi tulaj gazdálkodási céllal vette meg az éppen aktuális tulajtól és valamennyi fejvesztve menekült el néhány hónap múlva, mert nemcsak hogy az ágyat is kilopták alóla, de az életét is veszélyben érezte. Ez a fazon is az eladáson gondolkodik, mivel vett egy tehenet és néhány napon belül --- az alatt a néhány óra alatt, míg elhagyta a tanyát --- megszabadították tőle. El nem tudja képzelni, hogy mekkora az elkeseredés a vidéken! S az emberek ezt az állapotot, úgy rakják össze fejben, ahogy tudják. Olvasta az ATV-stábot lezsidózó, gátépítő tűzoltós hírt? Ez nem a belenyugvás bizonyítéka. A buziörökbefogadás pont egy olyan indok, ami felrobbanthatja ezt az egész sz*rkupacot!

mekeke 2013.06.09. 01:25:22

@balage_81 reloaded: szerencsére tízszerannyi rossz dolgon estem túl, mint mások, tudom értékelni a realitást, az elegendő szabadságot. A gyereket meg felkészítem, ez a dolgom. De nem úgy, mint anno a szülők engem. Én elmondom neki, hogy kell megbicskázni a buzit, ha ráfeküdt. És hogy JOGA van élni, és hogy ne kelljen rettegni egy vagy több szarkupactól. Mondjuk neki is lesz annyi lélekjelenléte, mint nekem, csak az össztársadalmi jófiú-elvárásra szarni fog. Meg loptam is meg minden, és lopott kocsin tanultam vezetni 12 évesen. És hiszitek vagy nem, nem a rabruha miatt nem csinálom.
Azért nem csinálom, mert nem fenntartható, hogy mindenki mindent ellopjon. Ezért beálltam a melóba, annak is a közepébe. És mint aki megcsinálja, ami itt úgy körbeveszi az embereket, asszem elvárhatom, hogy viselkedjenek. Még ha fura is: etetlek, ruházlak, házat építek, mások meg rámkényszerítik a beteg ideológiájukat. Amúgy a kényelmes eltartottak szoktak hahotázni: te engem? Igen, kis egérbaszókák. Ne menjünk abba bele, hogy nektek mi a beteg vagy nekem, oké?

Majd a néhány unokám ha méltat valamire, akkor a dolgok rendben lesznek. Képzeld, nem kívánok a nyugdíjamból élni, nekem CSAK, KIZÁRÓLAG a gyerekem a befektetésem. Meg lesznek még néhányan, akiknek átadom, de ezt már végképp nem kell értelmezned:)

balage_81 reloaded (törölt) 2013.06.09. 01:37:57

@mekeke: ezen a ponton már nehéz eldönteni, hogy vicces trollkodás, vagy komoly. ha az utóbbi, én feladom:))

Enszoltam 2013.06.09. 01:41:05

@ALFI: Ez lenne az új nick? Röhög az egész osztály :D

Enszoltam 2013.06.09. 01:57:22

@ALFI: Nem, a Karinthy-é. Méghozzá hangosan :D

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.09. 02:07:27

@Enszoltam: "Derűre ború, borúra háború,
most elküldték Kantot a fenébe,
Így kezdődött el a béke vége."
www.youtube.com/watch?v=WM4pzu8zOio#t=38m15s

disfear 2013.06.09. 02:22:54

@tucano

" Egy régi barátom, aki egyiptomi, szóval szerinte pl. a moszlimok nem azért borulnak ki egy miniszoknyás lány vagy egy csókolózó pár láttán, mert egyből a Korán jut az eszükbe, hanem mert irigyek. Egyszerűen annyira beizgulnak, hogy kitör belőlük a zsigeri gyűlölet, hogy ők ilyet sohasem tehetnek."
Egyrészt azért ez így nagyon le van egyszerűsítve, de valamennyire igazat adok neked, abban, hogy való igaz, minden ideológia a társadalom - ha fogalmazhatunk így, "tömeges"- szintjén legtöbbször érzelmi válaszokat generáló gondolkodásbeli keretrendszerként van jelen. Így ne csodálkozzunk azon, ha egyszerűbb azt mondani valakire, hogy "hülye köcsög fartúró, égj el a pokolban", mint hosszasan kifejteni véleményünket arról, szerintünk miért nem jó, hogy az illető homoszexuálisként szeretné élni az életét, mondjuk házasságban.( Ahogy ez a redukció igaz pld. a "fasiszta jobber"-ezésre is, de az már megint picit más téma)

Éppen ezért gondolom azt, hogy vitatkozni természetesen jó dolog arról, hogy mi a jó házasság, de a vita addig tulajdonképpen egy sokkal komplexebb kérdéskör szőnyeg alá seprése ebben az esetben. Ahogy a Heti Válasz-os cikk reménykedik egy esetleges "konzervatív forradalomban", az véleményem szerint inkább csak egy vágyálom, semmint realitás kérdése.

Érdemes megfigyelni például a társadalmi jelenségek lecsapódását a tömegmédiában, mert az ott lévő komplex képből igazából egy nagyon különleges, torz hibrid lképe rajzolódik ki. Talán egyedül vagyok azzal a véleményemmel, bármennyire is sokan a liberalizmus szószólóiként hivatkoznak a kereskedelmi tévékre, sokkal inkább igaz rájuk egy kommercializált neokonzervatív-szocdem furcsa világkép, semmint egy '68-hoz közel álló balos felfogás, legalábbis nálunk mindenképpen. (igen, ezt képviseli pld. Schobert Norbi és Hajdú Péter, tessenek csak megfigyelni) Ez pedig tovább táplálja azokat a téves nézeteket, amelyek például a magyar választók nagy részének ideologikus forrásként szolgálnak.

Na most egy megkövezés határán egyensúlyozó példát hozok fel, de nagyjából ilyen egy átlag magyar család politikai-ideológia beállítódottsága:
-Anyuka megnézi a Schindler-listáját, és sír rajta. Azután meg megnézi a Philadelphiát és sír rajta.
Aztán megnézi valamelyik csonkításos, kegyetlen gyilkosságos ügy tárgyalását és halálbüntetést követel.

Na most akkor felteszem az örök érvényű kérdést: WTF????

Ez van. Nincsenek már ideológiák. Csupán a posztmodern üresség; felkapott témákhoz fűződő felkorbácsolt érzelmek, egyszerű hívószavak, hedonizmus, házasságok, tűzijáték, 4 év múlva válás, csonka családban felnevelt gyerekek torz apa vagy anyaképpel. Megjegyzem halkan: ha a személyes tapasztalatokból kellene kiindulnom: az általam személyesen ismert homoszexuálisoknak problémája volt az ellenkező nemű szülőjével, általában szeretethiánya. Ez persze nem jelent semmit, sőt, demagóg. Csak érdekes.

Az előző kommentemre többen szóvá tették, hogy azt se tudom mit akarok. És igazuk is van.
Szerintem pld. megvalósult homoszexualitás mint olyan, logikailag nem is igazán létezik. Mert arról van szó, hogy az azonos neműekhez való vonzalmat jelenti a fogalom. De ha megnézzük a homoszexuálisokat, azért észrevesszük, nem kifejezetten a saját nemük klasszikus szexista (a szó nem pejoratív értelmében) viselkedésjegyei jellemzőek rájuk. Tehát végtére is igazi homoszexualitásról akkor beszélhetnénk, ha egy hetero férfi szerelmes lenne egy hetero férfiba. (vagy hetero nő hetero nőbe). Vagy ez akkor csupán szexuális vonzalom?

Szóval a véleményem inkább az: amíg nincs letisztázva se a házasság, se a homoszexualitás fogalma, mi a francot akarunk mi kezdeni a homoszexuális házassággal?

Tehát, felmerült érvként, hogy nem érdemes a gyerekeken kísérletezni. Sajnos, én azt veszem észre, mi magunk is egy nagy kísérlet részesei vagyunk, az elmúlt pár száz, vagy akár ezer évben.

Akkor most mi van?

Enszoltam 2013.06.09. 02:29:36

@ALFI: Idióta bölcsész linkjein is röhög mindenki :D

Enszoltam 2013.06.09. 02:50:27

@ALFI: A mindenhonnan kitiltott nickeden röhögök :D

#simonjanikám

Blickfang 2013.06.09. 05:41:31

@Andre1bp: @markusbird: @kanálwarrior: @_most_:

Nos, amit a fenti 500+ kommentben néhány fékezhetetlen agyvelejű buzijogi aktivista művelt, az attól tartok, roppant termékeny táptalajt ad a homofóbiának. Süvöltően gyűlölködő intolerancia a vallásos emberekkel szemben; marxista ideákkal megbolondított eugenikai elképzelések; illetve mások legyilkosozása, legazemberezése, lelátensbuzizása, akiknek az ízlése történetesen eltér az övéktől. Fiúk, ha szimpátiát akartok kelteni magatok iránt, nem ez a megfelelő eljárás. (Persze ha az "igazságos diktatúra" elérése a cél, a legszebb kommünár hagyományok szerint, akkor nem szóltam egy szót se: azt jól propagáljátok.)

Blickfang 2013.06.09. 06:00:48

@Andre1bp: @markusbird: @kanálwarrior: @_most_:

P. S. Én ateista vagyok és felőlem aztán nyugodtan házasodhatnak a buzik (osztom Lakner Dávid álláspontját). Viszont titeket a vitakultúrátok és a hsz-eitekből kibukó világnézetetek miatt roppantul ellenszenvesnek találtalak. A hozzátok hasonló aktivisták több kárt okoznak a buzimozgalomnak, mint hasznot, mert a tajtékzásotokkal még a semleges szemlélőt is elidegenítitek. Nem lehetne inkább úgy csinálni, mint mondjuk Kal? (Akivel általában nem értek ugyan egyet, de normálisan vitázó ember.)

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2013.06.09. 09:30:46

dobray annyi zsákot zsipelt a gáton, hogy homo(k)fóbiás lett, biztosan azért rugózik ezen a roppppant fontos témán

Illyés Edith 2013.06.09. 09:52:39

@kanálwarrior: Nem, nálunk a leggazdagabbak és a legszegényebbek. (Lásd a fideszes vezérkart, 4-5 gyerekkel.) Az erdélyi magyarok köreiben pedig olyan gyermekvállalási minták vannak, mint nálunk az elit és a felső középosztály köreiben. Erről részletesen írt pl. a fent említett Pongráczné, olvass utána.

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.09. 09:52:48

@Enszoltam: Gondolom Alfőmérnökre célzol.
De ezt is elbasztad. Nem tiltották ki mindenhonnan, csak a jósdáról, meg a mandinerről. Elég szar lehet neked, ha neked ez a "mindenhonnan".

Illyés Edith 2013.06.09. 09:54:29

@ALFI: Jaj Alfi, ha engem nem érdekel, hogy mi volt 100 éve a jósdán, akkor téged miért? Még mindig tart? Lapozzál, vagy belebetegedsz ebbe. :)

zengjen a dalunk fajtárs 2013.06.09. 10:12:59

@mekeke:
Inkább ne ezt az utat válaszd, hanem mondd el a gyerekednek a magad módján, még mielőtt próbálnák megfertőzni libsi propagandával. Sajnos nem lehet elég korán, mert már az óvodába is próbálnak beférkőzni a mainstream gender hülyeségeikkel, hogy megágyazzanak a buziságnak

Mondd el hogy vannak buzi bácsik, akik a boldogságot keresik csak rossz úton. Ezért van szükségük állandóan önigazolásra, hogy mi ugyanolyan jól csináljuk mint a heterók, ugye kisfiú, nesze fogjad meg a répám meg a feleségemét is, majd meglátod milyen nagyszerű dolog buzinak lenni

ALFI · http://blog.hu/user/166725/tab/activity 2013.06.09. 10:16:12

@Illyés Edith: Leszarom, mi volt/van a jósdán. Csak jól esik belerúgni ebbe a féregbe. :)
Egyébként a feministákkal kapcsolatban igazad van.

Tehetetlen Dodó 2013.06.09. 10:23:14

@balage_81 reloaded: Nem baj, idióta, nem lehet mindenki a te szinteden.
Főleg ilyen árvizes időkben.

Tehetetlen Dodó 2013.06.09. 10:33:19

@Andre1bp: Ilyet olvastál valahol?
A fene se akarja elnyomni a buzeránsokat, szépen elnyomják ők egymást, legyenek boldogok.

Én csak azt nem szeretném, ha a szerencsétlen beteg kisebbség lenne az üdvözlendő társadalmi norma.
Tudom, hogy ezt az agresszív buziaktivisták nehezen fogadják el - de ha már ez a hülye, semmitérő demokrácia van, akkor talán legyen a többségnek is joga ahhoz, hogy ne tekintse társadalmilag egyenrangú formációnak a homokosok szánalmas kapcsolatát a természetes, normális kapcsolattal.

Andre1bp 2013.06.09. 10:38:23

@Tehetetlen Dodó: mégis hogy akarod ezt elérni?
Úgy, mint Oroszországban?
Á, nem akarod elnyomni a melegeket... csak egy kicsit.

"Én csak azt nem szeretném, ha a szerencsétlen beteg kisebbség lenne az üdvözlendő társadalmi norma."

Vagyis mégis valami negatív jelenségként ki akarod taszítani a melegeket a társadalomból.

Andre1bp 2013.06.09. 10:40:38

@Blickfang: Mit buzizzol te féreg?
Intolerancia a vallásosokkal szemben? Toleránsként kéne lenni ahhoz hogy meg akarják gyilkolni a melegeket (ahogy a Bibliában van leírva)?
Ha a melegek intoleránsak, akkor az egyház mi a melegekkel?

Andre1bp 2013.06.09. 10:43:18

@zengjen a dalunk fajtárs: a zsidók is milyen intoleránsak a nácikkal... Azon mért nem akadsz ki?
Pedig a nácik sokkal kevesebb zsidót gyilkoltak meg, mint ahány homoszexuális embert a keresztények.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.06.09. 10:44:21

milyen poén lenne a homofóboknak egy jó kis kemp. egy hónap, teljes ellátással, szigorúan az ellenkező nemű társsal.

a táborban rajtuk kívül mindenki buzi lenne, ha egymáshoz érnének, egy csapat heterofób leüvöltené a hajukat, esetleg kiigazítaná az arcvonásaikat, nyilvános csókért sötétzárka, és így tovább. a tábor legjobb részeit nem látogathatnák, csak ha azonos nemű partnerrel mennének, ha jobb ellátást szeretnének, akkor kötelesek lennének egy azonos neművel együtt élni, és úgy csinálni, mint ha élveznék vele a szexet, és még jó hosszan lehetne sorolni.

az a kár, hogy félek, ebből sem tanulnának.

a legérdekesebb egyébként az, hogy már létezik rákényszerített homoszexualitás. nők az alanyok, és a leszbiszexre vágyó, úgy egyébként a buzulást mereven elutasító büszke heteró bácsik a haszonélvezői.

Blickfang 2013.06.09. 10:47:51

@Andre1bp:

"Mit buzizzol te féreg?"

Na ugye, megmondtam. :) Már a nyelvi terrornál tartunk. Figyelj csak, én az éjszakában dolgozom. Ott elég sok buzi mozog, akik mind buzinak hívják magukat. Én csak az önelnevezésüket használom rájuk.

"Intolerancia a vallásosokkal szemben? Toleránsként kéne lenni ahhoz hogy meg akarják gyilkolni a melegeket (ahogy a Bibliában van leírva)?"

Kijelentette itt bárki vallásos kommentelő, hogy meg akarja gyilkolni a buzikat? Ez csak a te rögerszmés kényszerképzeted.

"Ha a melegek intoleránsak, akkor az egyház mi a melegekkel? "

A számodra nyilván teljesen ismeretlen klasszikus liberalizmus szellemében a tolerancia lényege abban állna, hogy a számunkra ellenszenves nézeteket is elviseljük, sőt - kiállunk a létjogosultságukért. Nem pedig abban, hogy a saját nézeteinket akarjuk ráerőltetni boldog-boldogtalanra, függetlenül az ő személyes meggyőződésüktől.

Javaslom, keresd meg a gyógyszeredet a hitvesi homokágy alatt, ahová elgurulhatott. Addig is a legjobbakat kívánja neked:

egy jókat mulató féreg
:D

Andre1bp 2013.06.09. 10:52:48

@Blickfang: olvastad te, hogy a drágalátos keresztény kommentelők miket írtak ide? gyomorforgató az, amilyen sorsot kívánnak a melegeknek.

"A számodra nyilván teljesen ismeretlen klasszikus liberalizmus szellemében a tolerancia lényege abban állna, hogy a számunkra ellenszenves nézeteket is elviseljük, sőt - kiállunk a létjogosultságukért."

Egyedül az intoleranciáért nem kell toleránsnak lenni.
Te se lennél olyan toleráns azokkal, akik tönkre akarják tenni az életedet. Bicskanyitogató, hogy egyáltalán eszedbe jut ilyesmi.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.06.09. 10:56:19

@Andre1bp:

ebben a témában lehetnél egy kicsit visszafogottabb.

eleve általánosítasz, már csak ezért sem jó, amit csinálsz. nem minden keresztény egyház homofób, az iszlámhoz képest meg egyenesen progresszív a többségük, ezt te is tudod. a bigottak lassan meg fognak változni, vagy kihalnak, vagy súlytalan kisebbséggé fogna válni. az itt habzó szájú barmok nem igazán reprezentálnak semmit. a homofóbiára csak ürügy a vallásosságuk. nyilván ők sem tapasztalhatják azt, hogy a homók rosszabbak lennének, mint mások, ezért kell a megerősítés, hogy de isten szava. ezek vallás nélkül ugyanolyan homofóbok lennének.

maxvalt meg külön sajnálom, a dodókkal, meg bébézsuzsikákkal ellentétben ő értelmes ember, de ha bejön a buzitéma, akkor lehullik nála a redőny, tényleg nem tudom, miért.

Blickfang 2013.06.09. 10:56:53

@Andre1bp:

"Pedig a nácik sokkal kevesebb zsidót gyilkoltak meg, mint ahány homoszexuális embert a keresztények. "

Ezt a meglepő kijelentésedet milyen statisztikákra avagy történeti szakmunkákra alapozod? Egyébként az egésznek ebben a formában gyanúsan holokausztrelativizálás-szaga van. Csak hogy az jajdenagyon-toleráns állibsi bunkót fordítsam ellened: nem vagy te véletlenül antiszemita? :D

Eszem megáll, mekkora öngólokat vagy képes rúgni a nyilvánosság előtt. Csak így tovább, én most sajnos magadra hagylak, jobb dolgom is van, mint veled szórakozni. További épületes acsarkodást!

Andre1bp 2013.06.09. 10:58:00

@mavo: én az összes keresztényt egyformán undorító homofóbnak ismertem meg.

Andre1bp 2013.06.09. 11:01:06

@Blickfang: Évszázadokig halál büntetés járt a homoszexualitásért az egyház miatt. Több országban még mindig gyilkolják a melegeket a bibliára hivatkozna, az egyház támogatásával (pl. Uganda). Azokról a bigott családokról nem is beszélve, akik öngyilkosságba hajszolják a saját meleg gyereküket.

Andre1bp 2013.06.09. 11:03:43

@Blickfang: nézz körül egy kicsit a világba, hogy az egyházak micsoda gyűlöletpropagandát csinálnak a melegek ellen, beavatkoznak a törvényhozásba is, hogy minél rosszabb legyen nekik. Szerinted Oroszországban ki szítja a homofóbiát? Ki csinálja azokat az undorító, homofób törvényeket? Azóta már melegeket is gyilkolnak az egyház uszítása miatt.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2013.06.09. 11:04:34

@Blickfang:

mindig is imádtam, amikor a hozzád hasonló antiliberális, intoleráns férgek cinikusan azt követelik, hogy az általuk deviáns szarnak nyilvánított mások ugyan legyenek hozzájuk toleránsok. :-)

aranyapám: ilyenkor mindössze azt kapod vissza, amit te adsz, amitől normális embernek az jutna az eszébe, hogy ez lehet, hogy mégsem jó, de te nem vagy az.

ha tényleg lenne liberálisbuzi terror, akkor nem egy fórumon kapnál pár csúnya szót, hanem megvernének, kivégeznének, autóról vadásznának rád, ahogy a toleráns haverjaid a számodra ideális helyeken, és buzicsapatok mennének