Kommentszűrés
’13 már
25
07:01

Az összeesküvés-elméletekről

Írta: aristo

összeesküvés.jpg

„Minden ember akkora, amekkora dolgok feldühítik” (Sir Winston Churchill)

Van egy emberfajta, aki többet akar látni a láthatónál, aki nem hisz abban a paradigmatikus gondolatban, mely szerint ha egy dolog magyarázatául elégséges a hülyeség, akkor kár összeesküvést sejteni. Egy letűnőben lévő kor torz racionalizmusának és ész-vallásának áldozati ők. Eszerint semmi sem lehet véletlen, abban az értelemben, hogy a világot és eseményeit áthatja valamiféle szellem, ami miatt a dolgok nem történnek véletlenül. Könnyű emögött meglátni az eltorzult szellemi eredetet: a Biblia talán az egyetlen hosszú könyv, amelyben nem fordul elő a „véletlen” szó. A kereszténység azt tanította, hogy az ember központi szerepet tölt be Isten terveiben, kivételezett helyzetben van; és bár nem tudja megfejteni Isten szándékait, de tudja, hogy Neki tervei vannak vele. Léha korunk nemigen hisz már Istenben, azonban sokan nem tudnak lemondani arról, hogy logikus, rendező elvet keressenek a világban, még ha e rendező elv gonosz is, mint az összeesküvők.

A fenti embercsoport számára a dolgokat nem a Szent Pál-i „Istenben egzisztáló logosz” hatja át, hanem az összeesküvők gonosz szándékai. A dolgok nem önmagukat jelentik, hanem egy mögöttes tartalomra utalnak, amelyet azonban a beavatottak ki tudnak olvasni belőlük. A világ csodálatosan vagy ijesztően bonyolult – kinek milyen. Tele van áttekinthetetlen okok és okozatok szövevényével és egy csomó olyasmivel, amiről nem is tudunk; csak azt tudjuk, hogy rengeteg ilyen nem ismert dolog van. Sokaknak – és nemcsak az egyszerűbb gondolkodásúaknak – elfogadhatatlan ez: rendező elvet, generális okot keresnek, amelyik segít az értelmezésben, amelyre visszavezethetőek az egymástól függetlennek tűnő események. Az összeesküvés pontosan ilyen generális ok: bármi – és bárminek az ellenkezője is – levezethető belőle, csak a premisszát, az összeesküvés létét kell elfogadni.

Ez a gondolkodásmód az emberek egy része számára többféle szempontból is vonzó lehet. Itt van mindjárt az önbecsülésre gyakorolt kedvező hatása, hiszen az összeesküvés-hívő elmondhatja magáról, hogy a többiekkel ellentétben ő bizony átlát a szitán és felismeri a rejtett okokat – ellentétben a birkatermészetű többséggel, amelyik csak néz, de nem lát. Aztán az összeesküvés-elmélet szórakoztatóan romantikus is. Malaclopó köpenybe öltözött karbonárók jutnak az ember eszébe, akik éjfélkor találkoznak a keresztútnál és titkokat suttognak egymás fülébe. Mennyivel szórakoztatóbb ezt elgondolni, mint beletörődni az egyszerű, hétköznapi, ám megalázó „nem tudom”-ba. És végül, de nem utolsósorban: ott van az így elgondolt világ vonzó egyszerűsége.

Mert lássuk be: hogy mi is a „valóság”, azt nem tudhatjuk. A valóság – amit látunk belőle –  reflektált és interpretált dolog, és végtelen számú interpretáció lehetséges. Kant úgy vélte: ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk valami koherens dolgot mondani a világról, azzal fizetünk, hogy sohase tudhatjuk meg, mi is, milyen is a „magánvaló” dolog. A modern ember hübrisze azonban nem tűri, hogy kizárják valahonnan. A nagy történelemalakító dolgok többnyire rejtve teszik a dolgukat, és ma már nem úgy rejtőznek el, hogy semmit sem lehet tudni, hanem úgy, hogy mindent. Így egyre több rossz hír hallható, amit az összeesküvések hívei saját igazuk bizonyítékaként tekintenek, pedig „nem arról van szó, hogy a világ sokkal rosszabb lett, hanem hogy a hírszolgáltatás lett sokkal jobb” – ahogyan Chesterton mondta.

*

Az összeesküvés-hívők kedvenc eljárása az, hogy megvizsgálják a „cui bono” elv szerint az eseményeket, és úgy tekintik, hogy akinek kedvező egy dolog, nyilván ő csinálta azt. Csakhogy a „cui bono” elv használata nem helyes automatikusan; attól, hogy valaki hasznot húz egy eseményből vagy helyzetből, még korántsem biztos, hogy ő is idézte azt elő. Bizonyára öröklök a szüleimtől, ez azonban nem azt jelenti, hogy én öltem meg őket.

Jobb- és baloldalon egyforma lendülettel folyik az alternatív valóság gyártása, csak míg a jobboldali mítoszok összeesküvő spiritusz rektora – Marxra visszamenően – a zsidó pénztőke (ez egyébként vicces módon eredetileg egy baloldali toposz); addig a baloldaliaké a gonosz fasiszta, aki miatt a bepakolt bőröndök ott vannak az ágy alatt, és aki egy-két év leforgása alatt négyszer-ötször is képes lerombolni a demokráciát. Ez olyan, mint többször meggyilkolni valakit, vagy – stílszerűen – folyamatosan bérmálkozni.

A legnagyobb titok ugyanis az, aki előttünk áll: a másik ember. Az ő kiszámíthatatlan egyedisége teszi lehetetlenné, hogy kedvünkre megjósoljuk a jövőt, melyet cselekedetei formálnak és tesznek kiszámíthatatlanná. Számos, vagy inkább számtalan oka lehet annak, amiért egy ember tesz valamit; és többnyire nem hogy a mások, hanem a saját motívumainkkal sem vagyunk teljesen tisztában. Mindig kíváncsivá tesz bennünket, ha valakik csak úgy összejárnak, bezárkóznak és minket nem engednek be. Vajon mit csinálhatnak ott bent? Az már az emberi természetből fakad, hogy nem arra gondolunk, talán jótékonysági gyűjtést rendeznek; hanem arra, hogy valami gonosz dolgot forralnak. Esetleg orgiáznak. Hogy ez a fajta gondolkodás rosszindulatú vagy realista, azt ki-ki maga döntse el.

A felvilágosult baloldal egész története egyébként komoly érv az összeesküvés hívei számára, hiszen újkori története valóban összeesküvések egész sorát mutatja, kezdve a jakobinusoktól egészen a lenini élcsapatig, az olyan tipikus, romantikus életű – amúgy tömeggyilkos – összeesküvőkig mint Sztálin. A haladó baloldal valóban sokat tett azért, hogy az emberek minél nagyobb számban higgyenek az összeesküvésekben. Persze ennek is – miért pont ennek ne – van egy sajátos magyar vetülete, íze: Magyarországon az összeesküvésekre is hatott a couleur locale.

A magyar baloldal összeesküvései hordoznak magukban egy ellenállhatatlanul komikus vonást, kezdve Martinovics-félétől – ahol, mint kiderült, gyakorlatilag minden összeesküvő titkosrendőr volt, élen magával Martinoviccsal –, egészen a két világháború közötti kommunista mozgalomig, annak mind az ötven résztvevőjével. Ahhoz, hogy igazán ízes, minőségi összeesküvéshez jussunk, importra szorultunk: a lenini összeesküvést kellett importálni. Ám annak hazai manifesztációja, a cselédek és disznópásztorok uralma annyira tapló volt, hogy tényleg csak röhögni lehetett volna rajtuk, ha nem gyilkolásznak közben.

*

A kultúra tradicionális volta miatt napjaink összeesküvés-elméletei is hordozzák ezeket az ellenállhatatlanul humoros elemeket, Szaniszló Ferenctől Debreczeni Józsefig. Mert nem kevésbé méretes hülyeség azt állítani, hogy 2006-ról Orbán Viktor tehet; mint azt, hogy a MAL zagytározóját a NATO bombázta. Az a különbség, hogy míg Szaniszló díjából nemzetközi botrány lett; addig Debreczenit minden libi orgánum „komoly” szerzőnek tekinti. Könyvének bemutatóján megjelent a ballib elit számos megmondóembere, akik jelenlétükkel hitelesítették a könyvet, a szerzőt és a mondandót is. Debreczeninek és elvbarátainak fejébe ugyanolyan szoftver fut, csak az ő virtuális világukban nem a gonosz pénzhatalom tör mindannyiunk életére és pénztárcájára, hanem a gonosz fasiszták. Pontosan ugyanazokkal az eszközökkel és retorikai fordulatokkal adják ezt elő, mint a másik oldal.

Szaniszló végül is visszaadta a Táncsics-díjat, ám ez nem elég, már Balog miniszter lemondását követelik. Itt jegyezném meg csendben, hogy maga a díj névadója, Táncsics is egy mítosz része, méghozzá annak a baloldali mítosznak, amely a '48-as forradalmat az osztályharc részeként képzelte el és akarta láttatni. Ezen túl és ezen kívül Táncsics egy tökéletesen jelentéktelen népfi, olyan skribler, akiből a maga korában tizenkettő volt egy tucat. Ha nem lett volna a beteges igyekezet, hogy '48-at is bekenjék egy kis osztályharcos sárral, élő ember nem tudná, hogy kiről van szó. Bár gyanítom, így se nagyon tudják. Szaniszló e díjon a baloldali alternatív valóság-gyár olyan élmunkásaival osztozik, mint a kiváló Németh Péter vagy Andrassew Iván. Aki egyébként vevő az összeesküvés elméletekre, az lapozgassa csak a nevezett urak munkásságát nyugodtan, megfelelő szellemi táplálékra lel. Csak őket nem akarja senki megfosztani díjaiktól emiatt.

Ami Szaniszló esetében konkrétan kivágta a biztosítékot, az egy olyan műsor volt, amelyik egyébként nem is nagyon illett az összeesküvéses vonalba. Arról volt szó, hogy Izrael helyzete – földrajzi és egyéb okokból – rendkívül sérülékeny, veszélyes, ezért azután szerinte kell lennie egy B-tervnek arra az esetre, ha valami katasztrófa történik. Ez egy tökéletesen logikus gondolat: Izrael állam vezetői felelőtlenek lennének, ha nem gondolnának egy ilyen lehetőségre, különösen most, mikor elérhető közelségbe látszik kerülni az iráni atombomba. A legrosszabb bekövetkezte esetén Izrael területének legnagyobb része évszázadokra lakhatatlanná válik, a túlélők számára nemigen marad más lehetőség, mint a kivándorlás. A kérdés csak az, hogy hova. Ezen a ponton Szaniszló megjegyzi, hogy „de hát hol szeretik őket?”, ennyiből áll itt az antiszemitizmusa.

*

A történelemből tudhatjuk, hogy minden korokban ténylegesen léteztek összeesküvések. Nyilván ma is vannak, ezek azonban a tapasztalatok szerint nagyon kevéssé hatékonyak, azon egyszerű oknál fogva, hogy az összeesküvők döntő többsége képtelen titkot tartani, a többiek pedig kíváncsiak. Elmesélik hát részegen a kocsmában, vagy felvágásból a kívülállóknak – mindegy, de a dolog kiderül. Gyors, frappáns összeesküvések esetleg hatékonyak lehetnek, mint amilyen a Caesar megölésére szőtt volt, de a hosszú évtizedeket, mi több, évszázadokat átívelő összeesküvés mindig kiderül, és a kiderülés gyorsasága egyenes arányt mutat a résztvevők számával.

Elárulom azonban, hogy mindenek ellenére szerintem igenis létezik egy hatalmas, világméretű, sajátosan nyilvános összeesküvés, méghozzá a józan ész ellen. A józan ész ellen szőtt összeesküvés természetesen azért olyan sikeres és hosszan tartó, mert résztvevőinek nem kell titkot tartania, sőt, minél többet beszélnek, annál inkább szolgálják az összeesküvés céljait.

Címkék: összeesküvés-elmélet történelem jobboldal összeesküvés társadalom baloldal

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr215162345

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.03.25. 12:00:08

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.03.25. 11:52:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Az összeesküvés-elméletekről 2013.03.25. 11:13:01

Az összeesküvés-hívő elmondhatja magáról, hogy a többiekkel ellentétben ő bizony átlát a szitán és felismeri a rejtett okokat – ellentétben a birkatermészetű többséggel, amelyik csak néz, de nem lát.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.03.25. 15:06:58

@Bell & Sebastian:

Erre is van (az előzőhöz is kapcsolódó) idézetem:-)

„(...)

(...) Konfliktusra hajlamos természetéből fakadóan a civil társadalom magától nem képes megalkotni az erkölcsöt, mivel akkor kolostorra hasonlítana. Ahhoz, hogy a civil társadalom létezzen és foglalkozni tudjon mérhetetlen mennyiségű ügyletével, az erkölcsnek és a korlátozó fegyelemnek kívülről kell számára érkeznie, parancsok formájában rögzülve tagjainak tudatában. E cél érdekében a civil társadalom felett állóknak és elsőbbséget élvezőknek kell elismerni azokat az intézményeket, melyek a dolgok természeténél fogva e feladattal (a fegyelem kialakításával) vannak megbízva. Nem újabb érdekkonfliktusról van szó, mert az eredmény a közösség jobb egyensúlyi helyzete lesz.

Nem kétséges, hogy a mára hegemón helyzetbe került civil társadalom erkölcs helyett középszerű szentimentalizmust hozott létre. Az uralkodó erkölcs, mely a mindennapi élethez kapcsolódik, és az a dolga, hogy igazolja a végeredményben egoista érdekek működését, megelégszik színlelt altruista érzelmekkel, melyeket elborítanak a divatos magatartást dicsőítő szlogenek. Kortársaink valójában csak a civil társadalom kereskedelmi ténykedéseivel képesek megbirkózni, azzal nem, ami a civil társadalmat meghaladja. Erkölcsi perspektívák úgyszólván nincsenek, most az állam és az egyház funkcióit a civil társadalom vállalta magára. Így az a benyomás keletkezik, hogy a bőség teljes, hiszen a civil társadalom egyszer s mindenkorra megfogalmazta a maga vallását, a maga végrehajtó hatalmát, a maga illemtanát és a maga törekvéseit. A többi intézményt és hatóságot épp csak hogy megtűrik, igazság szerint belülről már felemésztődtek és kiüresedtek. Következésképp meg vagyunk fosztva a hittől, az erkölcstől, nem vagyunk tudatában a korlátoknak, és -- ahogy számos szerző mondja, René Guénontól Louis Dumont-ig, Henry Corbintől Marcel Gauchet-ig -- elvették tőlünk a szentet, azaz a spirituális magot, mely nélkül a társadalom csak üres héj. Meglehetősen komikus, és ugyanakkor jelképértékű, hogy ez a héj lebeg az űrben, melytől még Pascal libertinusainak is meg kellene rémülniük, utasai viszont abban a hitben ringatják magukat, hogy meghódítják az ott lévő egyéb világokat, és gyarmatosítják őket előregyártott szemetükkel. Hozzátenni még egy »világ«-ot a miénkhez, amikor azt is éppen most semmisítjük meg! Ezért hajítjuk szemétre a múlt összes kozmológiáját.

(...)”

Részlet Molnár Tamás A liberális hegemónia c. munkájából (Olvasható itt, letölthető innét: www.ppek.hu/k99.htm)

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:07:43

@Bell & Sebastian:
"aki nem szívesen hajbókol a zsidó áradás előtt"

Lassuk, jol ertem-e. En ugy vettem le, hogy a kapitalizmus az egy zsido dolog es a kapitalizmus miatt van az egyenlotlenseg meg a fenntarthatatlansag. Teologiara leforditva ez azt jelenti, hogy kevesebb Oszovetseg kell. Tovabba lehet "gondolkodni" Markionon, aki ehhez meglehetosen hasonlo dolgokat mondott.

Tovabba pedig a fentiek nem szamitanak antiszemitizmusnak, mivel csupan az egyenloseg es a fenntarthatosag nemes celjai erdekeben mondanak ki kellemetlen igazsagokat.

Jol ertettem?

Bell & Sebastian 2013.03.25. 15:10:30

@ArmaGedeon: Feketemagyarról csak hallott. Még én is ismerek jó párat, az nem cigó, bár sokan keverik.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:11:59

@Bell & Sebastian: Persze, de az bizonyára turáni beütés. Hogy Árpádi, Árpád előtti, vagy Thököly kori tatár, az mindegy.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:13:44

@aristo: És az teljesen hihetetlen neked, hogy emberek nemcsak anyagi érdekből cselekszenek, hanem hit alapján is?
Milyen anyagi érdeke fűződik az öngyilkos szekták tagjainak az öngyilkossághoz?

Illyés Edith 2013.03.25. 15:16:57

@aristo: Ilyen alapon a fél Btk.-t kivehetjük a jogrendszerből, mert nincsenek bűnözők, csak érdekeik mentén cselekvő, esetenként egy húron pendülő személyek, akik a tevékenységüket illetően diszkrét hallgatásba burkolóznak, vagy esetleg dezinformálnak... Csúszós ám ez a lejtő, amin Ön elindult.

De lépjünk tovább: mi Aristo és Edit célja? No itt már ingoványosabb a terep. Nyilvánvaló, hogy nem a pénz, azt ugyanis ők nyomtatják. (Ha kell nekik valamire, leszólnak valamelyik bankjukba, és hozzáíratják a számlájukhoz.) Akkor mégis mit akarnak, mire megy ki a játék?... Súlyos kérdések ezek, kéretik nem elviccelni a választ.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:18:08

@Illyés Edith: Az összeesküvés ott kezdődik, hogy Aristo és Edit kistafírozza Edit másodunokaöccsét egy halom pénzzel, azzal az megalakítja a Vesszenek a Bankárok Pártot és minden médiában nyomatja (kap műsoridőt...), hogy
1. Az Aristo Bank és Edit Bank konzorciuma megkaparintotta a pénzkibocsátás jogát és ezzel kifosztja a lakosságot
2. azért tettek ilyen gonosz dolgot, mert hüllőemberek, ha nem nézünk oda, gyíkká változnak és ha megvágják, nem vérzenek, homok pereg az ereikből.

Bell & Sebastian 2013.03.25. 15:19:29

@Doomhammer: Nem, de ne zavartassa magát abban, hogy bármilyen elméletet konstruáljon ebből, esetleg annak a homlokegyenest ellenkezőjét. Inkább lássuk be, ebben maga nem túl jó.
Mert állandóan kiugrik -vastag piros postairónnal- a zsidó -szó a szeme előtt a szövegből, mintha valami védendő, kihalófélben lévő szalonka lenne. Holott nagyon is jól tudja, mit _akart_ hallani.

De ha mégsem, akkor eddig tartott az ingyen szeminárium, no more time for you. Ha maga itt a pol. komisszár - ha nem.

Bell & Sebastian 2013.03.25. 15:21:10

@bbjnick: Pont a kedvencemet linkelte és nem udvarlok magának.

Bell & Sebastian 2013.03.25. 15:25:27

@ArmaGedeon: Gyorsan mondom; Nagyárpi, kössünk kompromisszumot.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 15:28:59

@ArmaGedeon: Egyáltalán nem, nem is mondtam ilyet. Azonban a hit és az érdekek többnyire kéz a kézben járnak és a legtöbb ember szívesen hisz olyan dolgokban, melyek számára anyagilag is előnyösek. Különösen igaz ez egy materialista korban, mint amilyenben élünk. Az emberek sokáig hittek abban, hogy a világot, a történelmet az isteni logosz igazgatja ennek lapos, szekuláris, materialista degenerációja az összeesküvés-elmélet, ahol az isteni tervet az ördögi összeesküvés helyettesíti.

A keresztény istenhit és az abban rejlő örökkévalóság szemszögéből az összeesküvések szánalmasak és haszontalonok, hiszen porszemek sem vagyunk az isteni szándékhoz képest és az összeesküvők - a maguk gonosz módján - szükségszerűen az kifürkészhetetlen isteni terv részei.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:34:23

@Bell & Sebastian:
"ebben maga nem túl jó."

Ejnye. Valasz helyett szemelyeskedest kaptam.
Kar, mert erdekelt volna.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 15:36:52

@aristo: Csakhogy mi nem arról vitatkozunk, hogy az összeesküvők árthatnak-e Istennek, hanem, hogy ártanak-e az embereknek.
Ennek ellenére elég sok gaztett mozgatója az, hogy elkövetője "Isten ellen lázad". Az isteni terv pl. a földi élővilág szép burjánzása, erre azt mondja Sade márki, hogy de szeretném kiirtani az életet, megsemmisjteni a bolygókat, stb.
Azt mondja Marx, hogy elő kell segjteni a kapitalizmust, mert a sok derék, templomba járó földműves és kézműves családapa nem lázongó típus, de a nagyipari prolik tömegét könnyen tudjuk majd forradalmasítani...
Különösebb anyagi érdeke nem fűződött ilyenekhez egyiknek sem.

Vagy ott a Talmudbeli pasi, aki azért hágja meg az anyját, hogy ezzel lázadjon Teremtője ellen.

Bell & Sebastian 2013.03.25. 15:49:48

@Doomhammer: No jó, de most szólít a kötelesség. Mert maga annyian van, hogy akár egy tucatot is meggyőzhetek egyszerre, ki nem hagynám.

Illyés Edith 2013.03.25. 15:51:26

@aristo: "A keresztény istenhit és az abban rejlő örökkévalóság szemszögéből az összeesküvések szánalmasak és haszontalonok, hiszen porszemek sem vagyunk az isteni szándékhoz képest és az összeesküvők - a maguk gonosz módján - szükségszerűen az kifürkészhetetlen isteni terv részei."

Ki állítja, hogy az "összeesküvők" a keresztény istenhit és az örökkévalóság szemszögéből nézik a világot? Forrást kérnék. Lehet internetes is. :)

Tündér_Lala 2013.03.25. 16:09:19

Kedves Edit és Arisztó !
Miközben igazuk van, nincs is.
Vagyis abban igazuk van, hogy a rendszer teljes nyiltsággal működik. Ugyanakkor ha valaki rámutat működésükre és tevékenységük mozgatórugóira, akkor azonnal összesküvés gyártással vádolják meg, megpróbálják elhitelteleníteni. MERT értjető módon semmit sem szeretnének kevésbé, minthogy az emberek tömegesen megértsék, hogy hogyan működnek. Tehát a szó eredeti értelmében mégiscsak összesküvés lényegét produkálják : nevezetesen a homályban szeretnék tartani tevékanységük lényegét.

@lokkoL: Tudja az a bepumpált pénz, miután elválik egymástól a hazai pénz a (muhaha) transzferábilis dollártól többek között arra szolgált, hogy a saját szaukat rákenjék a világgazdaság többi résztvevőjére. Ez a világpénz előnye.

lokkoL 2013.03.25. 16:24:01

@Illyés Edith: ennél a dolog bonyolultabb, mivel az a pénz elvileg bizonyos elvárások, jövőbeli követelések mellett jön létre, nem csak úgy puszira ... ezért is hívják hitelpénznek, melynek fedezete az elvárt növekedés, és a már meglévő nemzeti vagyon.
Nem véletlen, hogy nem az állam bocsájtja ki magának a hitelpénzt, mivel akkor az aktuális kormány simán megtehetné, hogy azt sosem fizeti vissza, vagyis ingyen pénzt kerál magának, bármilyen célú tevékenységének finanszírozására ...

lokkoL 2013.03.25. 16:29:21

ellenben ez a modell mára ezer oldalon sérült ... de nem hiszem hogy az a csesződés ami most van bárki jól felfogott érdekét szolgálja ... az USA fenn akarja tartani a gazdasági világhatalmi státuszt, erőből pumpálja a dollárt, ami hosszú távon mindenkinek szar, de a jelenlegi rendszer egy ideig még megmenti ...
de a világ már csak olyan, hogy az értelmetlen tendenciákat hosszú távon kiiktatja, de ez a kiiktatás a nyugati világnak fájni fog ... nagyon

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 16:30:19

@Illyés Edith:
1) A Btk. teljes tartalma törölhető, ha nem tudjuk eldönteni, hogy mi a rossz és mi a jó. Nem azért büntetendők valaki mert "érdekeik mentén cselekvő, esetenként egy húron pendülő személyek", hanem azért mert cselekedeteiket és/vagy céljaikat rossznak tekintjük. Ha eltekintünk egy külső instanciától, amely a jó és a rossz eredete, akkor semmink sem marad amivel a jót és a rosszat elválaszthatjuk. Innen nézve az összeesküvés egy semleges szó, lehet jó és lehet rossz is, hiszen egy gonosz országban a jót akarók esküdhetnek össze. Itt van a másik bökkenő, hogy összeesküdni valaminek a megdöntésére szoktak, valamit fenntartani az nem összeesküvés, hanem hatalomgyakorlás.

2) Nem tudom elképzelni, hogy mi lehetne a céljuk. Ilyenkor szokták az orrom alá dörgölni a "hatalomvágyat", nos én azt nem tudom elképzelni. Olvastam róla, de nem tudom milyen. Ha valakinek mindene megvan gazdag és vehet magának tibi-csokit, meg mesztic kurvákat avagy jó száraz vörösbor mellett olvasgathat napestig Platónt - akkor szerintem elmebeteg ha még hatalmat és az azzal járó rabságot akarja magának. Aki hatalmon van az maga is rab, nem csak másokat vet rabságba, ő a saját hatalmának rabja és mást sem tesz csak azt védelmezi. Fárasztó, unalmas, hülyéknek való elfoglaltság.

Illyés Edith 2013.03.25. 16:31:34

@lokkoL: "melynek fedezete az elvárt növekedés, és a már meglévő nemzeti vagyon"

Lefordítom magyarra: a plutokrácia azért bocsát ki pénzt, mert bízik benne, hogy a többi ember dolgozni fog és értéket teremt, és a fedezetlen puszi-pénzért cserébe valós gazdasági teljesítménnyel megtámogatott pénzt visz vissza a bankba... De ha esetleg mégsem, akkor viszik a nemzeti vagyont.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 16:33:17

@Illyés Edith: Hogy az összeesküvők milyen szempontból nézik a világot azt nem tudom, mert nem vagyok összeesküvő, nem is állítottam, hogy tudom. Én arról beszéltem hogy milyen az mikor mások az istenhit szempontjából nézik az összeesküvőket.

Illyés Edith 2013.03.25. 16:36:01

@aristo: "Nem tudom elképzelni, hogy mi lehetne a céljuk."

Gedeon már leírta fent a választ.

Illyés Edith 2013.03.25. 16:42:28

@lokkoL: Igen, most már nehéz kontrollálni. Mivel a hitelpénzrendszerben definíció szerint a kamatokra nincs pénz, ezért csak állandó pénznyomtatással lehet fenntartani a működését. Mára pedig akkorára fújódott a buborék, hogy az már az egyszerű népnek is kezd feltűnni, hogy az adósságok visszafizethetetlenek.

Vissza fognak térni az aranyalapra.

lokkoL 2013.03.25. 16:46:08

@aristo: a gondolatmenetedben az nem helytálló elem, hogy nekem úgy tűnik azt hiszed hogy minden információ szabadon, egyenlő eséllyel áramlik ... márpedig ez közel sem igaz.
Az öszödi beszéd egy szemléletes példája annak, hogy mi van akkor ha a társadalom pletykák és történetek mentén egy dolgot tudni vél, minthogy a politikus hazudik a hatalomért, és teljesen más ha ezt magától a politikustól hallja ...
A politika által kontrollált média nagyon is valós dolog ... ahogy a politikai által kontrollált titkos-szolgálatok is, amivel kb bármilyen hatalom általi összeesküvés elrejthető.
Szovjetektől államadósság átvállalása, köztörvényes bűnözők áttelepítése romániából, vagy roma sorozatgyilkosság megszervezése ... és mi csak tippelni tudunk, hogy ezek a őrültségek miért történtek, vagy hogy tényleg valaki szándékában álltak ezek, vagy egyáltalán tényleg ez történt-e, bizonyosak soha nem leszünk ezekben.

lokkoL 2013.03.25. 16:55:11

@Illyés Edith: azzal nincs gond, hogy jelenleg nincs pénz a kamatra, majd lesz ... ha a növekszik a gazdaság ... a gebasz ott lesz, ha a gazdaság nem növekszik, de úgy tesznek mintha.

lokkoL 2013.03.25. 16:59:08

@Illyés Edith: vissza az arany alapra? aztán majd megint szorozgatjuk felfele, hogy a gazdaság mérete hányszor haladhatja meg az aranykészlet méretét?
nem véletlenül szabadultunk meg ettől annó

Illyés Edith 2013.03.25. 17:00:34

@lokkoL: Attól, hogy növekszik a gazdaság, nem lesz több pénz a rendszerben. Attól lesz több pénz a rendszerben, például kamatfizetésre, ha újabb hiteleket veszünk fel.

Illyés Edith 2013.03.25. 17:01:11

@lokkoL: Nem ez a legnagyobb probléma. Hanem az, hogy nem nálunk van az arany. :)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 17:01:25

@Illyés Edith: Abba talán megegyezhetünk, hogy az összeesküvőnek igencsak racionális tervszerű embernek kell lennie, hiszen ki kell számolnia a tettei következményeit, stratégiát és taktikát kell választania stb. Mármost hogy fér meg ezzel a racionalitással a "teremtő elleni lázadás"? Az ember vagy hisz a teremtőbe és akkor nem lázad fel a mindenható ellen, mert tudja: hiába, vagy nem hisz benne akkor meg különösen nem lázad fel az ellen ami szerinte nincs. A "teremtő elleni lázadás" éretlen romantikus gimnazisták és elmebetegek kényszerképzete. Az emlegetett De Sade például gyakorló elmebeteg volt, némi - elmebetegek között nem ritka - írói tehetséggel. Hogyan esküdhet össze egy elmebeteg? Hogyan bízhatnak meg benne a többiek?

Kakimaki0123456789 2013.03.25. 17:02:24

Van meg par oka annak hogy valaki hajlik az osszeeskuves-elmeletekre:
-Szorongas kezelese
-Onigazolas, onfelmentes, bunbakkereses
-Jobboldalisag (a jobboldali szavazok jobban hisznek az ilyesmiben, ilyennek szuletnek).

Illyés Edith 2013.03.25. 17:07:09

@aristo: Ők azt gondolják, hogy a teremtett világ rossz, tehát a Teremtő rossz, egyfajta ál-isten, és valójában az ellene harcoló Lucifer az igazi. Egy szektáról beszélünk. Nem elmebetegek.

Illyés Edith 2013.03.25. 17:09:55

@aristo: Egyébként a maguk módján nagyon okosak. Amikor először hallottam a Gedeon által is idézett hüllő-teóriát, azt mondtam, nem igaz, hogy ezt feltételezik, hogy ennyire hülyék az emberek, hogy ezt elhiszik/emiatt nem hiszik el.

És rá kellett jönnöm, hogy de, igazuk van. Nagyon értenek a tömeglélektanhoz.

lokkoL 2013.03.25. 17:11:30

@Illyés Edith: a pénzállományt később hitelből kell növelni, de nem mindegy mekkora kamattal, és az sem mindegy, hogy a pénz érteke közben hogyan változott ... ha több pénz kerül a rendszerbe, mint amennyit a gazdaság nőtt, akkor a pénz természetes módon inflálódni fog ... de az is látszik, hogy egy ilyen rendszerben egyfajta mérsékelt infláció mindig jelen lesz, mivel a hitelek visszafizetési kényszere miatt mindig kell olyan pénz a rendszerbe ami kb csak erre lesz használva ... de ez a folyamat kontrollálható.

lokkoL 2013.03.25. 17:12:10

@Illyés Edith: a pénzállományt később hitelből kell növelni, de nem mindegy mekkora kamattal, és az sem mindegy, hogy a pénz érteke közben hogyan változott ... ha több pénz kerül a rendszerbe, mint amennyit a gazdaság nőtt, akkor a pénz természetes módon inflálódni fog ... de az is látszik, hogy egy ilyen rendszerben egyfajta mérsékelt infláció mindig jelen lesz, mivel a hitelek visszafizetési kényszere miatt mindig kell olyan pénz a rendszerbe ami kb csak erre lesz használva ... de ez a folyamat kontrollálható.

Szelid sunmalac 2013.03.25. 17:17:48

En peldaul sokszor szeretnek neha osszeeskuves-elmeletekben hinni a kormany tevekenyseget illetoen, de aztan mindig ra kell dobbennem, hogy szimplan hulyek.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 17:21:24

@Illyés Edith: Ha azt hiszik, hogy az Isten rossz akkor, ez esetben ők a jóért harcolnak? Mármint a gonosz teremtő ellen. Ez hogy fér össze azzal, hogy elterjedten gonosz szándékokat tulajdonítanak nekik? Továbbá, ha Isten rossz akkor ki teremtette Lucifert a jót?

Illyés Edith 2013.03.25. 17:35:38

@aristo: Erről teológusokat kérdezzen, vagy Gedeont. :)

Én két különálló, de a gyakorlatban összefonódó rendszerről tudok. Az egyik a klasszikus judaizmusból nőtt ki. A régi szent könyvekben az áll, hogy mielőtt eljön a Messiás, elhatalmasodik a bűn a világban. Tehát a bűn elhatalmasodásának elősegítése sietteti a Messiás eljövetelét.

A másik a gnosztikus eszmerendszer, ennek elemei megjelentek mindenféle keresztény eretnekségekben is: a teremtő isten valójában egy alacsonyabb fokon álló és defektes isten, aki "eltakarja" a valódi Istent az ember elől, tehát fel kell ellene lázadni és letaszítani a trónjáról, hogy megláthassuk az igazit.

A kettőt turmixolják, tudtommal. De én nem vagyok beavatott, ne higgyen nekem. :)

Az biztos, hogy nem a pénzre megy ki a játék, a lelkünket akarják. :) Nézzen szét a világban...

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2013.03.25. 17:41:08

@Illyés Edith:
"Ők azt gondolják, hogy a teremtett világ rossz, tehát a Teremtő rossz, egyfajta ál-isten, és valójában az ellene harcoló Lucifer az igazi. "

Bocs, de kik az "ők"? Ne hagyják magukat elterelni Doomhammer nikk játéka miatt, aki idekeverte a bogumil/kathar gondolatokat. Összeesküvéselméletek mindenütt tenyésznek, még nem keresztény kultúrákban is. A kereszténység gonoszfogalma segít ezeknek az elméleteknek, a kereszténység határán tenyésző szekták pedig látványos hasonlóságokat mutatnak, de ez csak segítség, nem az ok.

Az ok az, amit a post ír. Az ember olyan lény, aki szeret racionalizálni. Ad 100 embernek egy tökéletesen véletlen számsorozatot és 99 közülük szabályt fog találni benne. Ha pedig a magyarázat olyan, hogy nem lehet ellenőrizni (v.ö. "powers that be"), akkor a véletlen egyezésből kifundált elmélet meggyökerezik. Mint egy babona.

Nem az a kérdés, mitől léteznek ezek az elméletek, ez eléggé kézenfekvő. Az a kérdés, hogyan jutnak ki a tömegtájékoztatásba, ezáltal további hitelességre téve szert. Szaniszló, Bogár és döbbenet, de Matolcsy évek óta hirdetheti a tanait és maguk valószínűleg fizetnek érte (ha van UPC előfizetésük, akkor biztosan). Ezen kellene elrágódni.

Alfőmérnök 2013.03.25. 17:47:16

@aristo: Mondjuk egy dékánról én el tudom képzelni, hogy valamilyen háttérszervezet tagja.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 17:57:47

@Illyés Edith: Már ne haragudjon, de ennek semmi értelme. A klasszikus judaizmusból - gyakorlatilag az ószövetségből - semmi olyan nem "nőhet ki" ami azt tartalmazza, hogy Jahvét siettetni lehet. Az ószövetség Istene kegyetlen és nem tűr ellentmondást csak fohászkodni lehet hozzá. Ahogyan Hegel mondja a zsidó vallás az alávetettségről és a szolgálatról szól. Ahogyan a tölgy-makkból nem "nő ki" rózsabokor, úgy ebből sem olyasmi amiről maga beszél, tudniillik ez pontosan az ellenkezője a judaizmusnak.

A keresztény eretnekségek közül kettő "hasonlít" valamennyire a manicheusok és a markioniták. Ők azonban az 1200-as évekre lassan kikoptak, részben mert kiirtották őket részben pedig azért, mert a nézeteik inkoherensek voltak és a korabeli hitvitázók és egyházatyák fogást találtak rajtuk.

Maga komolyan azt hiszi, hogy valaki aki ennyire irracionális obskúrus nézetekbe hisz oly mélyen , hogy az életét adná értük, az azután évszázadokon átívelően a tömeglélektannal, államigazgatással, kamatokkal, befektetésekkel képes hibátlanul! foglalkozni? Nem érzi úgy, hogy ez két teljesen különböző embertípus? Hiszen zseniálisak ők, mert - úgy tűnik - az összeesküvésük, ilyen hosszú tévon is sikeres.

lolkapolka32 2013.03.25. 18:02:33

Előttem írtak egy nagyon jót:

"[...]megmondóemberi hozzáállás része az "összeesküvésnek": arra kondicionáljuk a társadalmat, hogy ha meghallanak bizonyos kulcsszavakat, akkor a helyes magatartás nem az, hogy utánaolvasunk, hanem az, hogy gúnyosan felkacagunk, esetleg pszichológiai elméletekkel magyarázzuk az összeesküvés-elméleteket elfogadók mentális állapotát. "

Még régebben találkoztam egy összeesküvés-elmélettel ami a pénzügyi rendszerről szólt. Először elég hihetetlennek tűnt a dolog, hogy bizonyos emberek és bankok mozgatják a szálakat, meg amúgy is egész országokat csődbe juttatni, csak hogy még több pénz lehessen belőle valakinek? Ugyan már! De érdekelt a téma, elkezdtem érdeklődni a gazdaság és pénzügy iránt, oly annyira, hogy főiskolára is gazdasági és pénzügyi szakra jelentkeztem. Közben folyamatosan tanultam a középiskola mellett a gazdasági dolgokat, tőzsde működését. A legnagyobb vicc az egészben, hogy ami régen csak egy megmosolyogtató összeesküvés elméletnek tűnt (számomra) az ma már teljesen nyilvánvaló (számomra), hogy igaz és nem csak holmi összeesküvés-elmélet. Közben politikai és több gazdasági, társadalmat befolyásoló összeesküvés elméletet olvastam, amikből nem keveset még születésem előtt "agyaltak ki". Vicc az egészben, hogy ezek mára 90 százalékban megvalósultak. No persze itt nem ilyen UFO- kocsmai összeesküvésre kell gondolni.

S=klogW 2013.03.25. 18:31:46

Romsics úr a rádióban jól kinyalta ma a rettegők seggét.

komolytalan samu 2013.03.25. 18:46:22

Hehe

Szóval akkor kiderült, hogy a mandiner törzskommentelőinek számottevő része cselédek és disznópásztorok ivadéka.

Aki anyázza a cikket, az jelentkezett is. :)

Vel 2013.03.25. 19:10:16

Olyan jól indult a cikk, de sajnos a szokásos elfogult ballibezésbe torkolt. Talán az „ész-vallás” szókapcsolat figyelmeztető jel lehetett volna.
Nem igazságos a zsidó világ-összeesküvés mítoszát szembeállítani, a demokráciaromboló diktátortól való félelemmel, majd mindkettőt kvázi a baloldal számlájára írni. Fontos különbség, hogy fasisztoid diktátorok és egyéb önkényes zsarnokok bizony szép számmal voltak és vannak a világon. Hatáskörük inkább egy szűkebb és viszonylag zárt területen érvényesül, ami megkönnyíti nekik a totális hatalom megragadását. Ha a nyilvánvaló érdek mellett a szükséges eszközökkel is rendelkeznek, akkor nem elképzelhetetlen, hogy megpróbálnak élni velük. Szerintem racionális dolog félni attól, hogy ilyesmi a házunk környékén is megtörténhet.
A lényeg az, hogy egy összeesküvés valódiságának a valószínűsége attól függ, hogy az milyen volumenű: hány érintett van, mennyire erős a befolyás, miféle eszközeik vannak stb.. Könnyebb dominálni egy-két embert, mint az egész világot.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 19:21:07

@aristo: Az összesküvők végcélja irracionális, amely cél érdekében hihetetlenül racionálisan képesek dolgozni, emberek ezreit bekapcsolva évtizedeken, évszázadokon át tartó tevékenységbe, hatalmas társadalommérnöki és egyéb tudást mozgósítva. Ha csak a felét jóra használnák...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 19:23:13

@aristo: "Az ószövetség Istene kegyetlen és nem tűr ellentmondást csak fohászkodni lehet hozzá. "

Mért nem olvasgatod gyakrabban a Bibliát? :-)
Lehet az Úrral még bírkózni is, le lehet kenyerezni egy fitymával, amikor Mózest ölhetnékje van, stb.

A megváltás siettetésére mindjárt idézek neked Yuvaltól.

panelburzsuj 2013.03.25. 19:24:19

"alles liegt an Zeit und Glück"

Elég nevezetes kitétel ez ahhoz, hogy aristo biblikus műveltségét kissé likacsosnak gondoljam.

Szóval érdekes kísérlet lenne néha egy-egy ilyen kvalitású posztot mandineren kívül publikálni. Oszt lesni a helyfüggetlen messzevilágító minőségre összesereglő kommentereket a tök levele alól...

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 19:50:19

@ArmaGedeon: Ez ellentmond mindannak, amit az emberről, mint élő, érző lényről tudunk. Egy ember elképzelhető ilyennek - talán - de százak és ezrek, évszázadokon át ugyan már... és mindezt titokban hogy senki - kivéve magát - ne tudjon róla. Maga túl sok roamantikus regényt olvasott, vagy egyet sem és kénytelen kitalálni magának egyet.
A vízözön, Szodoma és Gomora urával, a seregek urával a filiszteusok ostorával ki birkózna vele - ha csak ő nem akar szórakozni, mint Jóbbal.

Illyés Edith 2013.03.25. 19:56:22

@aristo: Nézze, amit én bizonyítottnak tekintek, az az, hogy a közhiedelemmel ellentétben a nyugati világban a pénzt már jó ideje nem az államok nyomtatják, hanem magánérdekeltségek, egy szűk üzleti kör. Az államok ennek az üzleti körnek a kiszolgálói, az ún. történelmet pedig vagy 200 éve leginkább ennek a körnek a mozgásai generálják (bolsevikok hatalomra juttatása, Hitler hatalomra juttatása, stb.).

Minderre konkrét tárgyi bizonyítékok vannak: a jogszabályok, valamint kevesek által ismert - magyarán elhallgatott - szaktudományos munkák. Ennek ellenére ha társaságban előadom a fenti mondatokat - jónéhányszor előfordult már - akkor szabályosan kiröhögnek, és azt kérdezik, hogy látszólag intelligens nő létemre hogyan hihetek ilyen "összeesküvés-elméletekben".

A fentiekből logikusan következik az is, hogy ezt a szűk üzleti kört nem a pénz motiválja, azzal tele van náluk a padlás. Hogy pontosan mi a motivációjuk, arra vonatkozóan csak töredékes információk vannak. Innentől kezdve - de csak innentől kezdve! - ez egy "összeesküvés-elmélet", ha úgy tetszik. Én nagyon örülnék, ha mindez nem lenne igaz. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy tökéletesen illeszkedik az elmélet a valóságra.

Alfőmérnök 2013.03.25. 20:10:38

Francis Bacon: Az uzsoráról és a kamatról
kkbk.blog.hu/2010/07/21/francis_bacon_az_uzsorarol_es_a_kamatrol

"Mit számít egy bankrablás egy bankalapítással szemben?"
Bertold Brech

Melampo 2013.03.25. 20:18:39

@Illyés Edith: Ha ennyire kíváncsi próbálkozzon Julius Evola "OKKULT HÁBORÚ"(terebess.hu/keletkultinfo/evola2.html#9) című írásával, de érdekes lehet a "A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális előkészítése" is(www.pannonfront.hu/31/08Evola.htm).
Bár nem mindenben osztom a véleményét, de elképesztő pontossággal ülnek jóslatai. A tradicionalista filozófia jó néhány képviselője boncolgatja ezt a problémát és nem állítom, hogy minden magyarázatuk tökéletes, de akadnak akceptálható válaszok is közöttük.
A pénzrendszerrel kapcsolatban pedig sokkal inkább az a probléma, hogy többnyire az egyszerű alapelveket sem értik az emberek.
(melampo.blog.hu/)

Nero Bianco 2013.03.25. 20:25:24

Jó kis cikk ez, bár részletekben tudnék vele vitatkozni.

Csak ha meg belemegyünk a részletekbe, akkor pont ugyanoda fordulnánk vissza, ahonnan a poszt sugallata alapján talán távolodnunk kellene.

Még nem olvastam a kommenteket (végül lehet nem is fogom) de gyanúm szerint a legtöbb arról szól, hogy a "mi összeesküvéselméletünk az igaz, ellenben a másik az nagy hülyeség.
:)))

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 20:30:55

@aristo: Jákob:

Ter 32.25
Jákob egyedül maradt odaát. Akkor valaki hajnalig küzdött vele.
Ter 32.26
Mikor látta, hogy nem tudja legyőzni, megérintette csípőjét úgy, hogy Jákob csípője kificamodott, miközben vele küzdött.
Ter 32.27
Közben így szólt: "Engedj el, mert közeledik a virradat!" De ő így felelt: "Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz."
Ter 32.28
Az megkérdezte: "Hogy hívnak?" "Jákobnak" - felelte.
Ter 32.29
Az folytatta: "Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál és emberek fölött fogsz győzni."
Ter 32.30
Jákob erre megkérdezte és ezt mondta: "Nyilvánítsd ki előttem nevedet!" Az így válaszolt: "Miért kérdezed a nevemet?" -, s megáldotta.
Ter 32.31
Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert - úgymond - "színről színre láttam Istent, és életben maradtam."

Könyörög az illető Jákobnak, hogy engedje el??? És ha Jákob megmakacsolja magát és nem engedi??? :-)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 20:31:10

@Illyés Edith: Ez azért van kedves Edith, mert olyan magyarázatot talált, amelyik univerzális és éppen ennek kéne gyanúsnak lennie. Az a helyzet, hogyha nem hisznek a nagy összeesküvésben az azért van mert összeesküdtek és elrejtették a tényeket, ha valami nem illik a képbe az csak látszólagos és azért látszik mert az összeesküvők láttatni akarják. Egyszerűen nincs olyan amit ne lehetne az összeesküvés számlájára írni, ugyan azt és az ellenkezőjét is. Ezért beszéltem a falszifikációs kritériumról. Azt írja az lenne a falszifikáció, ha máról holnapra nem magánvállalkozás lenne a Fed. Mármost ez esetben bármelyik összeesküvés-hívő elmagyarázná, hogy ez csak ördögi megtévesztés az összeesküvők részéről, hiszen az állam - amelyik kézbe venné a pénznyomtatást - szintén az ő kezükben van. És így tovább.

Gondoljon bele, a pénz-vezérelt kapitalizmus nagyon rövid múltra tekint vissza. Alapvetően a huszadik században terjedt el. Előtte kétféle kapitalizmus-modell volt látható – amint azt Marx is észrevette – az angol típusú, ennek hajtóereje, lényege az ipari termelés és az ahhoz kapcsolódó kereskedelem volt, hőse a vállalkozó és a kereskedő-kalandor – a tettek emberei. A másik pénz-vezérelt volt hajtóereje a tőzsdei spekuláció és a hitelezés, hőse pedig – Marx szavaival – a tőzsde-zsidó. Ennek megnyilvánulása Anglia és Franciaország gazdaságának különbsége, ahogyan az olvasható az „Osztályharcok Franciaországban” vagy „Louis Bonaparte brumaire 18-ája” oldalain. Hogy melyik „győz” melyik terjed el eldönthetetlen volt. Ma már könnyű okosnak lenni. Előtte a középkor ezer évén keresztül a pénz megvetett dolog volt és az egyház ellenezte a kamatszedést. Ki lehetett az aki ezt valamikor az ókorban előre látta? Hogyan készült volna fel rá? Elég csak a technikára, a természettudományokra és millió más dologra gondolni ami nem volt, nem lehetett előre látható.

Az emberek – néhány gőzös agyú és kártékony idiótán kívül – nem kergetnek nagy célokat. Otthonra, családra vágynak, arra, hogy az őket érintő ügyekbe beleszólhassanak. Az Istenné emelt Baál, vagy Mammon – romantikus képzelgés csupán. A pénzügyek nagykutyái legalább annyira a rendszer termékei amennyire a rendszer az ő termékük. És még egyszer: ne feledje, az összeesküvést, ha akkora amekkorának vizionálják, csak erőszakkal, forradalommal lehet eltörölni bírósággal, reformokkal nem, mert ezek – a teória szerint – az „Ő” kezükben vannak. A forradalom pedig olyan, hogy ha már kitört – nem lehet megállítani és technicizált korunkban vérfürdő lesz belőle. Biztos, hogy akarjuk ezt?

Melampo 2013.03.25. 20:39:36

@aristo: Sajnos ellent kell, hogy mondjak. "Ez azonban nem összeesküvés, ezt úgy hívják: politika. A másik nevetségessé, hiteltelenné tétele, aljasként való beállítása: mindez a Machiavelli - vagy közelebbi példával Alinsky - szerint természetes, magától értetődő, mi több, legális politikai eszköz."
Nem, ezt nem lehet legálisan művelni, mert itt nagyon pontosan meghúzott etikai, erkölcsi és nem utolsósorban jogi határok vannak. Ezen a ponton bukik meg minden eddigi állítása. Elegendő ha az információk áramlását befolyásolom egy bizonyos cél elérésének érdekében és már annak sincs jelentősége, hogy ezt rejtetten, vagy nyilvánosan teszem. Elég ha a cél nem publikus. Ha ez szervezetten történik már összeesküvésről kell beszélnünk. Az emberiség egész története az összeesküvések története is egyben. Olyan regnáló hatalom, amely retorziók nélkül, tökéletesen eltűri az ő megbuktatására szervezett mozgalmakat még nem született.
"Ezért az érdekérvényesítést nemzetek fölött, mit ne mondjak, globálisan lehet művelni."
Ez igaz, viszont ezek szinte kivétel nélkül összeesküvések valamilyen formában. Az, hogy az összeesküvéseket megpróbáljuk másnak nevezni csak egy gyenge és sokadik kísérlet az összeesküvés elméletek negligálására.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 20:41:53

@aristo: "A klasszikus judaizmusból - gyakorlatilag az ószövetségből - semmi olyan nem "nőhet ki" ami azt tartalmazza, hogy Jahvét siettetni lehet. Az ószövetség Istene kegyetlen és nem tűr ellentmondást csak fohászkodni lehet hozzá. Ahogyan Hegel mondja a zsidó vallás az alávetettségről és a szolgálatról szól. Ahogyan a tölgy-makkból nem "nő ki" rózsabokor, úgy ebből sem olyasmi amiről maga beszél, tudniillik ez pontosan az ellenkezője a judaizmusnak. "

Ahogy te tévedsz!

Israel Jacob Yuval: Két nemzet a méhedben (Two Nations in Your Womb)

A szerző a Héber Egyetem történészprofesszora, elismert szakember.

A történelmet visszamenőleg is befolyásolják a judaizmusban, nemcsak előrefele:

""Az askenázi zsidók körében uralkodó nézet a Gojok megsemmisítését a messiási vízió főelemének tekintette. Ez az elképzelés visszamenőleg kívánja megjavítani a történelmet, a bosszúra kiosztva a múlt helyrehozásának szerepét mielőtt egy új világrend jöhet létre. (...)" (95.old.)

Nagyon is befolyásolhatónak vélték a judaisták Jahvét az ima mellett egyéb úton is:

""Amikor egy ember vezekelni kíván a bűneiért saját maga és gyermekei vérének kiontása által a mennyei oltáron, arra számít, hogy Isten elfogadja a vérét. Milyen célból? Erre az 1096 utáni nemzedék válasza ez volt: Izrael megváltásáért. A mennyei oltár a messianisztikus csatamező Edom fejedelme és Izrael fejedelme között. Mielőtt Isten palástja elvörösödne az eszkatologikus jövőben a keresztények vérétől, előbb megtelik zsidók vérével ezen a világon. A gyilkolás és öngyilkosság tetteit kísérő igazolást egy kísérletnek kell látnunk a jövendő Megváltás sürgetésére. Ez a nézet tartalmaz egy csipetnyi "politikai" tiltakozást az ellen, ahogy Isten irányítja a világot. Ez megmagyarázza a leírásokat, melyek a mártíroknak a legszélsőségesebb és szörnyűbb tetteket tulajdonítják: gyermekek megölését, vérük ráhintését a tóraszekrényre, a zsinagóga felégetését és más hasonló cselekedeteket - mindezt azért tették, hogy növeljék a felháborodást a mennyben." (140-141. old.)"

""Kétséges, hogy meg tudjuk-e érteni azokat, akik megölték magukat és gyermekeiket. Ettől azonban fontosabb azok vallási ideológiája, akik elbeszélték tetteiket. A zsidó krónikások és a pijjutok (liturgikus imák díszítőversei) a tizenkettedik században széles körben vallott nézetet fejeznek ki, mely szerint a mártírok vére közelebb hozza a Megváltást." (161 old.)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 20:42:54

@ArmaGedeon: Ha nem értené, a történet egy parabola, melyben Jahve próbára teszi Jákob-Izrael kitartását és szívósságát a hitében. Gondolom Jónást és a cetet is szó szerint veszi.

Nero Bianco 2013.03.25. 20:55:59

Engem igazándiból azon gondolkodtatott el a poszt, hogy a mai magyarországon egyszerűen elképesztően túlsúlyba került az a habitus, amelyik szenvedélyesen foglalkozik a világ nagy kérdéseinek a megválaszolásával a maga módján, viszont képtelen elgondolkodni azon, hogy a saját mikrokörnyezete problémáira mik a lehetséges válaszok.

Inkább a "háttérhatalom", meg a "pénzhatalom", meg a zsidók járnak a fejekben, semmint az, hogy hogyan is lehetne értelmesen szabályozni a saját életünk apró, ámde fontos részleteit.
Arra már valahogyan nem futja.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 20:59:18

@ArmaGedeon: Ha így is volt, mit bizonyít ez? Kit érdekelt, hogy néhány buggyant zsidó mit gondolt akkoriban. Gettókban éltek és ha nagyobb nyitották a szájukat akkor pogrom volt. Nem lenne csodálható ha érdekesen látták a világot. Egyébként ha a zsidók keresztény vérre szomjaztak volna a középkori Európában mára írmagjuk sem lenne, kiirtották volna őket méghozzá vidám énekek közepette. Alig várták, hogy okot adjanak rá.
De mi köze ennek a Fed-hez, vagy bármi máshoz mostanában?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 21:18:51

@aristo: Azt bizonyítja, hogy hülyeséget írtál itt:

" "A klasszikus judaizmusból - gyakorlatilag az ószövetségből - semmi olyan nem "nőhet ki" ami azt tartalmazza, hogy Jahvét siettetni lehet. "

Kinőtt. És itt az egyik gyökere az irracionális alapú történelemmanipulálkási vágynak és szervezkedésnek. Ez elvezet a ma is aktív összeesküvésekig. Nem mondom, hogy jkizárólag judaista gyökerei vannak ennek, de ez a gyökér a főgyökérnek tűnik. Ideológiai-vallási alap van: a Megváltás, Isten befolyásolható a történelem tudatos terelgetése által.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 21:20:10

@aristo: "Egyébként ha a zsidók keresztény vérre szomjaztak volna a középkori Európában"

VOLNA??? Most idéztem a zsidó profot, hogy szomjaztak.

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 21:30:03

@ArmaGedeon: Ez, amit ide beidéz egy azaz egy embernek a véleménye, tudok mutatni száz másikat akik ezt cáfolják. Így nem megyünk semmire. Az egymást kioltó vélemények között kénytelenek lennénk a józan észre és az ismert korlátokkal rendelkező logikára hagyatkozni, az pedig azt mondja, hogy Isten mindenható - a zsidók Istene is - ezért semmiféle módon nem lehet "hatni" rá. Végtelenül hatalmasabb mint mi; szándékait, ha ismernénk sem értenénk.

hondamonda 2013.03.25. 21:31:26

Nagyon erdekes es aktualis cikk.

Egyre tobb informacio van konteos gondolkodas hattererol. A tudomanyos kozosseg is kezd felfigyelni a jelensegre, mert a kozgondolkodasban ilyeszto mertekben terjed a tudomanytagadas (en.wikipedia.org/wiki/Denialism) nevu jelenseg, amelynek kozponti eleme az osszeeskuves.

www.scientificamerican.com/article.cfm?id=why-people-believe-conspiracy-theoies

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 21:35:40

@aristo: De mi nem arról beszélünk, hogy lehet-e hatni Istenre, hanem te azt állítottad, hogy a Judaizmusból nem nőhetett ki ilyen szándék és én ezt cáfoltam. Ez nem egy ember véleménye, hanem sok eredeti judaista vallási dokumentum és krónika analízise a téma egyik vezető (zsidó) szakértője által. Tehát van ilyen irányzat (most szinte mindegy, melyik vallásból ered) és erre már lehet összeesküvéseket alapozni.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 21:38:28

Hogy miért akarják a kabbalisták a történelmet befolyásolni, az ebből is látszik:

A "Gilgul neshamot", a lélekvándorlás kabbalista koncepciója a wikipédia angol nyelvű cikke nyomán:

en.wikipedia.org/wiki/Gilgul

"Amikor az összes Szikrát sikerül összegyűjteni spirituális forrásukhoz, elkezdődik a Messiás Kora. Ez a metafizikai teológia kozmikus jelentőséggel ruházza fel minden egyes ember életét, mivel minden egyénnek saját feladatai vannak, amiket csak ő hajthat végre. Ezúton a gilgulok (reinkarnációk) segítik az egyéni lelket ebben a kozmikus tervben. Ez megmagyarázza annak a kabbalai logikáját is, hogy a jövőbeli eszkatologikus Utópia miért lesz ezen a Világon, mivel csak a legalsó, Anyagi Szféra a beteljesült Teremtés célja. "

Alfőmérnök 2013.03.25. 21:40:56

@aristo: Amúgy, te balfasz, az megvan, hogy ez a falszifikációs-duma a nagy lib(s)i Karl Popper agyszüleménye?

Illyés Edith 2013.03.25. 21:45:08

@Melampo: Én olvasom Evolát, nem nekem kell ajánlgatni, hanem Aristónak. :)

Alfőmérnök 2013.03.25. 21:51:26

@ArmaGedeon: Ez itt ugyan off, de azért megkérdezem, hátha - tevevanegypupuval ellentétben - Ön válaszol a kérdésemre. Ön szerint gloire igazat állít akkor, mikor ezt írja?

" gloire · alkaloida.blogspot.com/ 2013.03.16. 14:57:36
@Alfőmérnök: "...Aztán elüldöztétek Oleget, Illyés Edithet..."

Oleget személyesen padilla oktatta a jósdán, érdekes neki ezt még soha nem vetetted a szemére, hanem megpróbálod ezt is másra rádobni. Illyés edith-et pedig az állítólag elüldözött armagedeon osztotta ki. Ennyit rólad, hazudsz mint a vízfolyás. "
mandiner.blog.hu/2013/03/14/szaniszlo_a_magyar_tancsics?fullcommentlist=1#c19281132

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 21:55:57

@ArmaGedeon: Maga nem cáfolt semmit. Maga idézett egy nézetet, - szövegösszefüggás nélkül - amit valószínűleg félreértett. Ezzel szemben mások mást állítanak. Se időm se kedvem összeszedni a történeti munkákat és idézni belőlük - én nem vagyok mániákus - de sokkal több olyan van amelyik ellenkezőleg nyilatkozik. Ez nem bizonyítás, ez a kisdedóvó ahol az a hülye akinek többször mondják.

Még egyszer mondom: a jüzan észre vagyunk ítélve. Már akinek van.

S=klogW 2013.03.25. 21:58:15

@ArmaGedeon: kiváncsi lennék ehhez mit szólna L :)

Illyés Edith 2013.03.25. 22:11:40

@Alfőmérnök: Nem, nem, Gedeon engem nem osztott, vagy nem vettem észre. :) Ki az a gloire? :)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 22:17:24

@Alfőmérnök: Hát, ha ez téged megnyugtat: nem állít igazat. Nem osztottam senkit, Edithet sem, ahhoz nekem nem osztottak lapot... :-)

Illyés Edith 2013.03.25. 22:19:39

@aristo: "tudok mutatni száz másikat akik ezt cáfolják"

Egyet kérnék szépen, ami pl. Yuvalt tételesen cáfolja, vagy akár csak bírálja. Tudtommal egy teljesen mainstream tudós a Héber Egyetemen.

Alfőmérnök 2013.03.25. 22:27:36

@Illyés Edith: @ArmaGedeon: Köszönöm a válaszukat.
(Gloire [ blog.hu/user/17336/tab/activity ] szimplán hazudott. Egyébként emlékeim szerint padillának is megírtam, hogy nem tartom helyénvalónak, hogy Oleget elküldte a jósdáról. Igaz, nem ő volt a bloggazda-moderátor, hanem Loxon, aki úgymond padillával végeztette el a piszkos munkát. Finomabban fogalmazva, jól jött neki, hogy padilla "kioktatásának" hatására Oleg lelépett.)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 22:29:22

@Illyés Edith: Bírálói éppen akadnak, kétféle közegből. Az egyik fajta az ADL-típusú helyekről bírálja, gyakran egész nyíltan azzal, hogy ha így is van, ahogy írja, minek kellett ezt a gojoknak kifecsegni?
Ezenkívül akadnak történészek is, akik vitatják a felfogását, de hogy cáfolták volna, olyannal még én nem találkoztam. Az ADL-nek és társainak megvannak a fizetett házitörténészei, úgyhogy e fronton is ők erőlködnek igazából.
Viszont akadt egy sor zsidó történész, aki beállt a rókáról sokadik bőrt nyúzni és Yuval nyomán sorra adnak ki könyveket az 1096 környéki zsidó rituális emberáldozatokról. HA már könyvpiaci téma, ők is keressenek rajta alapon... :-)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 22:31:27

@Alfőmérnök: Komolyan túltehetnéd már magad ezeken a dolgokon. Voltak ott mindenféle esetek, de az élet megy tovább. Most pl. itt alázza magát porig Aristo! :-)

Illyés Edith 2013.03.25. 22:37:55

@ArmaGedeon: Egyetértek az előttem szólóval, mindhárom pontban. :)

aristo · http://aristo.blog.hu/ 2013.03.25. 22:50:11

@Illyés Edith: Kedves Edith, engedelmével: késő van és én itt abbahagynám a sárdagasztást, roppant lehangoló ugyanis. Nem látom semmi értelmét, hogy idézeteket vagdossunk egymás fejéhez. Mint föntebb Gedeon barátunk kifejtette: akik mást mondanak azok úgyis az összeesküvés kiszolgálói. Azt pedig nem ambicionálom "győzzek" egy efféle vitában. Ezeknek nincs "győztese", bár időről időre valaki annak hirdeti magát. Egészségére. Ha valakit a saját józan esze nem tud meggyőzni én még kevésbé tudom.

Egyébként fogalmam sincs, hogy mit gondoltak és tettek a zsidók a középkorban, ám rajtuk kívül másnak sem - csak találgatni tudunk. Továbbra sem értem azonban, hogy ennek mi köze van napjaink gazdasági eseményeihez.

Nem lehet azonban szó nélkül elmenni amellett, hogy az egész vita valahogyan elkezdett a zsidókról szólni. És itt óhatatlanul felmerül egy kérdés: ha maguk úgy hiszik, hogy a világot egy évszázadokon átnyúló zsidó összeesküvés irányítja - rossz felé méghozzá - akkor, ez esetben, maguk szerint, mit kéne tenni? Itt most én mondom azt, hogy veszélyes lejtőn állunk. (Ha állunk még.)

Alfőmérnök 2013.03.25. 23:00:15

@ArmaGedeon: Majdnem egyetértek, csak – bár nem vagyok hívő keresztény – azért valamelyest hatott rám a keresztény erkölcstan, és úgy gondolom, hogy a megbocsátás fontos dolog, de az egyik alapfeltétele, hogy a vétkes belássa, hogy vétkezett. És azt látom, hogy jósdaügyben az történik, hogy én vagyok kikiáltva vétkesnek azok által, akik vétkeztek.

Aristo a szememben már rég porig alázta magát. Ebben a kérdésben egyszerűen csak ostoba. A cselédezést-disznópásztorozást meg aljasságnak tartom.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 23:11:52

@aristo: Nem tekintem az összeesküvések kérdését zsidókérdésnek, bár persze erős az átfedés. Sok nem zsidó csatlakozott ilyen romboló mozgalmakhoz, folyamatokhoz. És az eszmei-vallási gyökerek is messzebbre vezetnek, a zsidó vallás kialakulása előttre.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 23:13:45

@Alfőmérnök: Nem, a keresztényi megbocsátásnak az nem előfeltétele. Az olyan hétköznapi értelemben vettnek, ami után a viszálykodók kibékülnek, nyilván előfeltétele. De itt elég napirendre térni, ha egyszer a bűnös nem gyakorol bűnbánatot... :-) És kerülni az illetőt.

Illyés Edith 2013.03.25. 23:41:53

@aristo: Mit kéne tenni? Azt, amit most. Olvasni, tanulni, mérlegelni, értékelni - és ha eljutottunk valami olyan következtetésig, ami megáll a lábán, akkor felvilágosítani másokat.

Mindenképpen áll a lábán a pénzügyi háttérhatalomról szóló elmélet, és gyűlnek az adatok a háttérhatalom eszmei-ideológiai alapállásáról, motivációiról is. Ezeket többnyire a hivatásos történészek közlik obskúrus disszertációkban és könyvekben - a feladat ezek feldolgozása és átemelése a köztudatba.

Az összeesküvés nem "zsidó", de kétségtelen, hogy zsidó személyek, csoportok exponált szerepet játszanak benne. A zsidóság esetleges felébredése és észhez térése nagy jelentőségű eredmény lenne. Ezzel kapcsolatban nem táplálok túlzott illúziókat, de kezdő lépésként ajánlom nekik szeretettel Antony Sutton The Wall Street and the Rise of Hitler c. könyvét.

Alfőmérnök 2013.03.25. 23:42:14

@ArmaGedeon: Nem tudom, lehet, hogy igazad van, tényleg nem értek nagyon a témához, csak intuícióim vannak.
Talán a nagy keresztények, katkók jobban meg tudják mondani, hogy a megbocsátásnak mennyiben feltétele, hogy a bűnös belássa a bűnét.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 23:47:53

@Illyés Edith: Az alapmű, de a cionista vezérkar és Hitler kapcsolata ügyében inkább PC módon a saját nyelvébe harap... Sőt, vannak is PC-farkak benne. E téren ki kell egészíteni mondjuk Lenni Brenner könyvével.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 23:49:02

@Alfőmérnök: Ez egyértelmű, annak nem feltétele. A Miatyánkban is benne van.

Alfőmérnök 2013.03.25. 23:55:14

@ArmaGedeon: (Ez esetben viszont a magukat kereszténynek vallók nagy része nem tartja be, amit a vallásuk előír nekik. Tapasztalatból tudom.)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.25. 23:59:58

@Alfőmérnök: Nehéz ügy. Magadról is tudhatod, milyen nehéz valakinek megbocsátani, aki láthatóan nem bánta meg, amit ellenünk tett.
Azt hiszem, nekem se megy valami jól, de elismerem azok nagyságát, akik ezt az erkölcsi eszményt tűzték elénk, követőik elé, miközben ők a Bosszuló Isten vallásában nevelkedtek.

Illyés Edith 2013.03.26. 00:12:27

@Alfőmérnök: A megbocsátás nem a másikért van, hanem érted, meg a világért. Azért van, hogy te egyénként lelki békében tudj élni, és hogy ne rongáld még tovább a világot a bosszúval. A bűn attól még megmarad, de az az elkövető problémája, nem a tiéd. Őt fogja gyötörni, ilyen vagy olyan módon.

Amiről te beszélsz, az a jóvátétel. Az viszont nem rólad szól, hanem az elkövetőről. Ahhoz valóban kell a megbánás és legalább a szándék a helyrehozásra. A jóvátétel annak a feltétele, hogy az elkövető lelki békéje helyreálljon. Ha te a saját lelki békéd helyreállítását attól teszed függővé, hogy megtörtént-e a jóvátétel, akkor saját magadnak ártasz.

Illyés Edith 2013.03.26. 00:17:52

@ArmaGedeon: A normálisan lábjegyzetelt, profi munkákon többnyire ott libeg a PC-farok. Mivelhogy egyetemi emberek írják, akiknek állásuk van, családjuk, nyugdíjbiztosításuk, jelzáloghitelük.

De azért van feje az embernek, hogy gondolkozva olvasson. :)

Anyád, a szúnyogok!!! 2013.03.26. 00:27:51

Hol vagy retardált aristo? Néjjed csak mitet tanáltam a kimicsurinozott fejednek. A tíz ujjadat megnyalod a vén kommunista élősködő Bogár elvtársad összeesküvéselmélete után!

www.sonline.hu/somogy/kozelet/berendezkedesvaltas-az-ut-szelen-hagyni-3-millio-embert-489819/lp

Alfőmérnök 2013.03.26. 00:28:05

@Illyés Edith: A haragtartás (és annak kinyílvánítása) nem egyenlő a bosszúval. A bosszú az valami tett, cselekedet, amivel ártani akarok a másiknak.
Persze a haragtartás sem szép dolog. De vannak csúnyább dolgok is. :) (Pl. a képmutatást, az álszentséget én jobban elítélem.)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.26. 00:32:25

@Illyés Edith: Valóban. Szegény Toaff az intő példa, hogy jár, aki elhagyja a farkát... :-)
Yuval óvatos volt. És máig boldogan él, míg Toaff meghalt... :-(

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2013.03.26. 11:18:33

@Illyés Edith: Meggyőztél. Először arra gondoltam az alábbiak láttán, hogy itt, könyve függelékében mégiscsak elég PC-nyalizásba esett Sutton:

reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/appendix_02.htm

Azonban vegyük észre, milyen módszerrel nyilvánítja alaptalannak a vádakat: gondosan tudomásunkra hozza az eredeti USA State Department irat irattári számát és tartalmát, szó szerint közli az USA külügyminisztérium és a londoni követség közti sürgönyöket, hogy ezen információkat hidegre kell tenni, megjegyzi, hogy az infók forrása FBI, vagy katonai hírszerzési anyag, majd ezek után alaptalannak nyilvánítja az egészet...
Nagyon eredeti módja a cáfolatnak! :-)

Ez a konkrét ügy válasz aristo bejegyzésére is, az USA State Department , az USA és brit hírszerzés és Churchill maguk is terjesztettek "összeesküvéselméleteket":

"a later British intelligence report makes the flat accusation:
SUMMARY: There is now definite evidence that Bolshevism is an international movement controlled by Jews; communications are passing between the leaders in America, France, Russia and England with a view to concerted action....4"

szandé 2013.03.26. 14:12:13

Nem kell félni aranyom mi olyan hiszékenyek vagyunk mindent elhiszünk amit mondanak nekünk, pedig nagyon nem kellene. Ha megvizsgálnánk a muúltat, a jelent akkor következtethetnénk a jövőre, de az embereket minha most szalajtották volna egy embergyártó laborból, mintha sem anyjuk sem nagyanyjuk, sem nemzetük nem lenne, röhejes
Olyan mintha kicserélődött volna minden aminek gyökere volt meg tartása.
Hihetőt kell gyártani és akkor az már nem összeesküvés elmélet, legtöbb butaság, de mindennek van két oldala és még a leghülyébben is lehet némi igazságot találni.
2006-ban valaki lefizette a két "hűséges" szoci párttagot . A politikusokat pénzzel bármire rá lehet venni, és ha nem hiszed próbáld csak ki.

szandé 2013.03.26. 14:28:48

Oscar White: Elhiszem mert túlságosan hihetetlen, ahhoz, hogy ne legyen igaz. Bármit tálalhatnak nekünk, mert az igazat úgysem hinnénk, mert túlságosan hihetetlen, és túlságosan aljas, ha ezt tudod készen állsz a politikusi pályára.

Alfőmérnök 2013.03.26. 18:28:36

@bbjnick: "A tudós fasza hendikeppes,
Tegnapról mára félméteres.
Holnapra már kétméteres,
Holnapután ötméteres..."
tudosok.bandcamp.com/track/hendikepp

Moggi 2013.03.27. 16:03:29

Ha ilyen minőségű írások is kikerülhetnek ide, akkor én is jelentkeznék a csapatba. Bár nem ígérem, hogy ennyire olvashatatlan fogalmazású lesz, de igyekezni fogok.