Kommentszűrés
’12 júl
7
10:01

Aknaszlatina – Zóna a határ túlsó oldalán

Írta: tauglich

aknaszlatina_1.jpg

  Egykor híres sóbányái, fürdői és szanatóriumai után nevezték az Osztrák-Magyar Monarchia egyik ékkövének, mely hírnevet ideig-óráig még a XX. századi impériumváltások sem tudtak igazán megingatni. A Tisza felső folyásának jobb partján, a hajdani Máramaros vármegye területén járunk, ám a folyó ma sokkal inkább elválaszt, mint összeköt. Amíg az egykori vármegye székhelye, a Tisza szemközti oldalán fekvő Máramarossziget Romániához, addig Aknaszlatina (ukránul Солотвино) Ukrajnához tartozik. A jelenleg rendelkezésre álló, minden bizonnyal mára jelentősen módosult, 2001-es népszámlálási adatok alapján Aknaszlatina lakossága 8956 fő, ebből 5200 román, 2797 magyar, 897 ruszin és 111 más egyéb nemzetiségű. A helyi anyakönyvi hivatal adatai szerint évente átlagosan 85-90 születésre 120-130 halálozás jut. Az 1986-os csernobili atomkatasztrófa okozta halálos áldozatok száma a hivatalos adatok szerint jelenleg 17 fő, ám a valóságban ennél valószínűleg jóval magasabb halálozási és megbetegedési aránnyal számolhatunk.

  A földfelszínhez viszonylag közel elterülő sórétegek könnyű kitermelhetősége okán már az ókorban is bányászták itt a sót, majd a középkori Magyar Királyság idején, a 13. századtól a királyi jövedelmek egyik fontos forrását adták a sóbányák. Szlatina falu alapítása a 14. századra tehető, ahová királyi rendelettel, szervezetten telepítették le a szláv és vlach népességet. A 15. és a 18. század között a bányászok rossz körülményei miatt többször került sor zendülésre; és mind a Dózsa-féle parasztfelkelésben, mind a Rákóczi szabadságharcban tevőlegesen vettek részt a szlatinai bányászok. A sóbányászat igazán komoly fejlődése a 19. században indult el, ekkor sorra nyitják meg az újabb és újabb bányákat, összesen kilencet. Ferenc József 1852-ben látogatást tett Szlatinán. 1880-ra az addig kizárólagos folyami szállítás mellett kiépül a keskeny nyomtávú vasút, amely jelentősen megkönnyíti és növeli a só szállításának módját és mennyiségét. A dualizmus korára a sóbányászat mellett komoly egészségügyi turizmus alakul ki, így ebből a szempontból is jelentős fejlődésnek indul a vidék.

  A trianoni döntés következtében a 99 százalékban magyar, az 1910-es népszámlálási adatok alapján 2330 lakosú Aknaszlatinát Csehszlovákiához csatolják. A csehszlovák évtizedek, valamint a néhány évig tartó magyar világ után 1944-ben Kárpátalja már szovjet felségterület. A környékbeli zsidóság háborús deportálását követően immár a szovjet hatóságok folytatják a lakosság tizedelését: a munkaképes korú magyar és német nemzetiségű férfiak jelentős részét a Gulágra hurcolják, ahonnan sokan már nem térnek többé haza. 1947-ben egyesítik a többnyire még mindig magyar nemzetiségű Aknaszlatinát és a főként németek, románok és magyarok lakta Faluszlatinát, melynek következtében a nemzetiségi arányok végleg megváltoznak a településen.

aknaszlatina_3.jpg            
aknaszlatina_2.jpg
aknaszlatina_7.jpg
  A szovjet időkben jellegzetesen szocialista keretek között, ipari méretekben indul meg a só kitermelése és az évtizedek során olyan szinten zsigerelik ki a tájat, hogy nemrég az ukrán kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Aknaszlatinát és egykori bányáit: jelenleg az a veszély fenyeget, hogy a település bizonyos részeit a magára hagyott bányákba történő folyamatos vízbetörések miatt egész egyszerűen elnyeli a föld. Továbbá az a szóbeszéd is járja errefelé, hogy a nyolcvanas években a szovjet hadsereg jelentős mennyiségű nukleáris hulladékot helyezett el a használaton kívüli bányák némelyikében.  

aknaszlatina_6.jpg
aknaszlatina_5.jpg 
aknaszlatina_4.jpg
  Mindezek ellenére sokakban máig él a szovjet idők aranykorának hamis mítosza. Persze az igazat megvallva a homo sovieticusnak számos oka van a párás szemű múltba révedésre, hiszen aknaszlatinai sóbányásznak lenni a legkülönfélébb előjogokkal járó kiváltságot, de legalábbis rangot jelentett az Ukrán SZSZK-ban. Egy aknaszlatinai szanatóriumi beutalás lehetősége majdhogynem egy fekete-tengeri vállalati üdülés mámorító napjaival ért fel egy szovjet alattvaló számára – már aki egyáltalán részesülhetett az ilyesféle kollektív javakból. Azonban mindennek ára van.

  Ezen a vidéken a már-már apokaliptikus méretű természetkárosításon túl az volt az igazán nagy ár, hogy az évszázadok óta termékeny szimbiózisban egymás mellett élő, sokszínű kultúrával rendelkező népek egy-két generáció alatt gyakorlatilag saját identitásukat voltak kénytelenek feladni a rögös és túlontúl hosszúra sikerült lenini úton. Manapság pedig a határ közelségéből adódó csempészeten túl aligha lehet biztos fogódzót találni és valamelyest stabil egzisztenciát teremteni. Aknaszlatinán egyébként is szinte minden a múlt homályába vész, ami pedig mégsem, azt többnyire csak régi rajzok, metszetek, képeslapok és hajdani fotográfiák fényérzékeny emulzióba rögzült emlékei őrzik. Tárgyi valójában itt szinte semmit nem találni akár csak a száz évvel ezelőtti épületekből, de már a temető vas korpuszait és keresztjeit is széthordják néhány nyomorult hrivnya, vagy pár üveg vodka reményében.

aknaszlatina_12.jpg
aknaszlatina_9.jpg
aknaszlatina_10.jpg
aknaszlatina_8.jpg
aknaszlatina_11.jpg 
  Varga Gábor György fotóművész először közvetlenül a Szovjetunió felbomlása utáni évben, 1992-ben járt Kárpátalján baráti kapcsolatainak köszönhetően, majd ezt az utat többször is megismételte, míg végül 1997 áprilisában, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem végzős fotográfus hallgatójaként elkészítette aknaszlatinai sorozatát. Ebből az anyagból közlünk most válogatást. Az évekig fiókban heverő negatívok digitalizálása után Varga Gábor György tavaly reprezentatív kiállítás keretében, Képeslapok Aknaszlatináról címen mutatta be sorozatát a budapesti Kolta Galériában, nagyjából abban az időben, amikor a folyamatos földomlások következtében katasztrófa sújtotta területté nyilvánították Aknaszlatinát.

aknaszlatina_21.jpg
aknaszlatina_15.jpg
aknaszlatina_14.jpg 
  Varga még 1995-ben vásárolt egy szovjet gyártmányú, Horizont típusú kisfilmes panoráma fényképezőgépet, amellyel végül a teljes sorozatot elkészítette. Nyilván nem is lehet kérdéses, hogy a leginkább autentikus képalkotó eszközt választotta a feladathoz, a 120 fokos tárgybefogási szögével, 24x58 mm-es képméretével és minden bizonnyal sajátos atmoszféra-teremtő képességével a szovjet idők földi halandó számára aligha elérhető  csúcstechnológiáját jelentette a brezsnyevi valóságban.

aknaszlatina_13.jpg
aknaszlatina_16.jpg 
  Természetesen a technikán túl jóval fontosabb, hogy valójában mi inspirálta az alkotót Aknaszlatinán járva, melyről Varga a következőképpen nyilatkozik: „Szlatinai barátommal alaposan bejártuk a területet, családjának köszönhetően a sóbányát is. Volt rá elég időm, hogy átitasson a környék látványa. Eleinte nem volt tanácsos egyedül járkálnom a környéken, így sokszor barátomra és kedves családjára voltam utalva. Ők természetesen soha nem fukarkodtak segítségükkel, hogy munkámat támogassák. Első utunk alkalmával még a bánya felszíni területére sem akartak beengendi minket, ehhez külön engedély és kapcsolat kellett. A Szovjetunió széthullása után nem maradt semminek gazdája. A bánya őrizetlenül maradt, így jóval könnyebb lett a munkám. A bánya területén kedvem szerint járhattam bárhová. Képeimet a sóbánya felszíni még működő épületeiről, a város lakóházairól, és a környező tájról készítettem. A fényképezéshez előszeretettel választottam a kora hajnali, vagy a napnyugta körüli időpontot a kedvezőbb fényviszonyok miatt. A téma megválasztásakor elsősorban a felületekre koncentráltam. A felület rajza, faktúrája számomra legalább olyan jelentéssel bír, mint egy emberi arckifejezés, a tekintet, az arcon megjelenő ráncok. Hiszek abban, hogy a környezetünkben fellelhető dolgok képe tükrözi a hozzájuk való viszonyunkat. (...) Aknaszlatina nyugtalanító látnivaló a szemlélőnek, mert nem csak egyszerűen szomorú és elhagyatott, de a végtelenségig kihasznált és megalázott táj. Mert nem csak a látottak nyugtalanítóak, hanem a látottakról alkotott képzeteink is. Minden magán hordozza a hatalom és a kisemberek viszonyát. Minden magán hordozza az itt élők érzéseit és gondolatait (...) A kiállítás képeit ma már nem lehetne elkészíteni, mert megszűnt a sóbányászat, a bánya tárnáit víz árasztotta el, és az épületek nagy része eltűnt, beszakadt vagy lebontották”.

aknaszlatina_17.jpg
aknaszlatina_18.jpg
aknaszlatina_19.jpg 
aknaszlatina_20.jpg 
  Varga Gábor György aknaszlatinai fotóit elnézve sehogyan sem lehet említés nélkül hagyni azokat az orosz irodalmi és filmes alkotásokat, amelyek mintha évtizedekkel ezelőtt megjövendölték volna mindazt a tájakban és lelkekben egyaránt végbemenő és máig tartó pusztítást, azokat a gyakorlatilag soha múlni nem tudó sebeket, melyeket a szovjet birodalom hagyott hátra az utódok, valamint emlékeztetőül mindannyiunk számára. A Sztrugackij fivérek 1973-ban megjelent Piknik az árokparton című regényére és a mű alapötletét tovább szövő, 1979-ben, Andrej Tarkovszkij által rendezett Stalker című filmre gondolok. Mintha Aknaszlatina elhagyott és életveszélyessé vált ipari létesítményei a Stalker Zónáját idéznék, mintha a település a maga poros utcáival, az utcákon bolyongó román, magyar és ruszin lakóival, ukrán házgyári blokkjaival, zokniárusaival, garázsok mélyén megbúvó kis háztáji gazdaságaival, nyomorult kis boltocskáival a Zóna melletti kietlen településre emlékeztetnének.  

aknaszlatina_22.jpg 
  Ahogyan a Stalker lezárt Zónájában az idegen civilizáció által otthagyott kézzel fogható, vagy egészen elvont csodákkal nem tudnak mit kezdeni az emberek, ugyanúgy az Aknaszlatina mélyén ma is elterülő, egykor nemzedékek sokaságát boldogító természeti kinccsel sem tud ma már semmit kezdeni az utókor. Katasztrófa sújtotta terület, karnyújtásnyira található életveszélyes Zóna, benne az egykor életet jelentő sóval.

  Mindössze száz kilométerre és másfél órára járunk a magyar államhatártól egy ma is jelentős magyar lélekszámmal bíró településen.

Címkék: fotó utazás ukrajna kárpátalja aknaszlatina fotográfia sóbányászat varga gábor györgy

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr894627260

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Aknaszlatina – Zóna a határ túlsó oldalán 2012.07.09. 15:14:39

Humánökológiai szempontból is eszméletlenül hazavágott a Mandineren megjelent cikk a poszt-szovjet poszt-indusztriális poszt-Trianoniális táról. Táj és ember viszonya olyan metafizikai módon leírva, mint amilyen remek összetett mondatok az alábbiak! ...

Trackback: Aknaszlatina – Zóna a határ túlsó oldalán 2012.07.09. 15:14:22

Humánökológiai szempontból is eszméletlenül hazavágott a Mandineren megjelent cikk a poszt-szovjet poszt-indusztriális poszt-Trianoniális táról. Táj és ember viszonya olyan metafizikai módon leírva, mint amilyen remek összetett mondatok az alábbiak! ...

Trackback: Aknaszlatina – Zóna a határ túlsó oldalán 2012.07.08. 16:22:04

Humánökológiai szempontból is eszméletlenül hazavágott a Mandineren megjelent cikk a poszt-szovjet poszt-indusztriális poszt-Trianoniális táról. Táj és ember viszonya olyan metafizikai módon leírva, mint amilyen remek összetett mondatok az alábbiak! ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.07.07. 12:57:23

a nyomorban turkálás nem automatikusan művészet. bár a mandarin blogon még ez is lehetséges :)

CoolKoon 2012.07.07. 16:17:55

Baszki, akárhogy is, de nekem speciel erről rögtön a Half-Life 2 tájai villantak be. Akármi legyek, ha az ihletet a játékban található tájakhoz nem innen, vagy valami hasonló egykori szovjet bányavárosoktól vették. Ugyanaz a pusztulás, ugyanazok a lepusztult, rohadó, de még így is hatalmas épületek, és ugyanazok a reménytelenséggel átszőtt falusi épületek (azzal a különbséggel, hogy a játékban ezek a falvak persze néptelenek voltak/szörnyekkel/zombikkal voltak tele). Még belegondolni is rossz, hogy ez a(z egykoron szebb napokat látott) vidék valaha a Monarchia és Magyarország része volt.

CoolKoon 2012.07.07. 16:19:17

Ja és persze a panelházak. Azok is voltak a HL2-ben......

jan 2012.07.07. 16:45:51

Sajnos nincs keznel a Revai, de kizart, hogy Aknaszlatina 1910-ben "99%-ban" magyar lett volna.

Ismerve a videket, a telepules ipari jelleget, kellett hogy lakjanak ott nemetek, (reszben jiddis anyanyelvu) zsidok (ok reszben magyarnak, reszben nemetnek vallotak magukat a nepszamlalason), valamint biztos volt ott par szaz ruszin, ill. roman is.

VI. Béla 2012.07.07. 17:34:11

@CoolKoon:

Nem véletlen, hogy Kárpátalján hiába az ukrán világ, sokan a magyar időzóna szerint élnek.

CoolKoon 2012.07.07. 18:01:02

@VI. Béla: Az lehet. De mindhiába, hiszen én úgy tudom, magyar rádió- és tévécsatornákhoz legálisan ott lehetetlen hozzájutni.

tidev21 2012.07.07. 18:08:02

Holdbéli táj elevenedik meg a képeken mely mégis megrendítő élményt nyújt látványvilágában.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.07. 19:52:28

@jan: amennyire utánajártam, abból az jött le, hogy elsősorban Faluszlatinán éltek a németek és a románok, valamint kevés ruszin népesség.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.07. 19:55:18

@CoolKoon: mondjuk amennyire művelt vagyok ezen a téren, valami Stalker nevű játékról is hallottam, ami a Csernobil melletti Pripjatyban játszódik. Ilyen zombis móka, azt hiszem.

CoolKoon 2012.07.07. 20:11:36

@tauglich: Persze, de az nem is tagadja, hogy a csernobili környéken játszódik (ez mintha a játék történetében is többször elhangzana). A Half-Life 2 viszont ilyen "posztfuturisztikus" játék, amely (részben) párhuzamos világokból ránk törő idegen civilizációról szól, és a benne található tájak (a fejlesztők szerint is) teljesen fiktívek, sohasem léteztek. Ennek ellenére a képek láttán rögtön az ötlött be, hogy ilyesmi helyekről modellezhették a játék egyes tájait.

is 2012.07.07. 20:14:49

A szegénység mindenütt szegénység. És mindenütt ilyen szomorú, nem kell ahhoz még a határon sem túlmenni / el lehet menni a világ bármely sarkába.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.07.07. 20:53:16

@jan: @tauglich: Igen, Aknaszlatina 99%-osan magyar volt az 1910-es népszámlálás szerint. 2330 lakosából 2312 volt magyar anyanyelvű, 2 német, 10 oláh, 3 rutén, 1 horvát, 2 egyéb.

Forrás:
kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06042201/0_0_4_pg_302.html
kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06042201/0_0_4_pg_303.html

jan 2012.07.07. 22:00:10

@Holger Hartland: Ezek szerint rossz volt a megerzesem, koszi a korrekciot.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.07.07. 22:30:48

@jan: Nem biztos, hogy annyira rossz volt az a megérzés. Az Aknaszlatinával közvetlenül szomszédos (és mára vele összenőtt) Faluszlatina lakossága 1910-ben 3860 fő, ebből anyanyelv szerint 470 magyar, 1830 német, 3 tót, 1529 oláh, 9 rutén, 15 egyéb. Magyarul beszélni tud 1511 fő, vagyis a faluszlatinaiak majdnem 90%-a nem volt magyar, és 60%-uk nem is tudott magyarul.

Szóval megvannak azok a nem magyar anyanyelvű bányászok és munkások, csak a szomszéd faluban, egy-másfél kilométerrel odébb. A zsidókat nem az anyanyelvi, hanem a vallási rovatban lehet megtalálni, ahol Aknaszlatinán nulla, Faluszlatinán viszont 1838 (közel 50%) izraelita vallású lakost számoltak össze. (Az anyanyelvi rovatban jiddis nincs, tehát ők vagy magyar, vagy német anyanyelvűek voltak.)

(Forrás: az előbb is linkelt 1910-es népszámlálási adatok, Faluszlatina három sorral lejjebb, mint Aknaszlatina.)

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 07:36:27

@Holger Hartland: kösz a frankó linkeket. Nagyjából én is ezekkel az adatokkal talákoztam, csak már más, nem közvetlen forrásokból.

Amennyire tudom, a jelenlegi Aknaszlatina központja a régi szlatinai település területével egyezik meg, mely a mai napig tulnyomó részt magyar többségű. És pont a magyar többségű településmag az a rész, amit a földomlások veszélyeztetnek, ennél fogva a hetvenvalahány kitelepítendő család nagy része is magyar nemzetiségű. Amit az ótvar nemzetiségpolitika nem tudott közel egy évszázad alatt direkt módon itt megoldani, azt most megoldja az ember által előidézett természetkárosítás máig ható folyamata.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 07:40:04

És akit érdekel, egy vonatkozó témájú rendkívűl jó írás Margittai Gábortól, egy 2003-as MN Magazinból:

mno.hu/migr/fej-nelkuli-bogdan-702400

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 07:55:07

Még egy idillinek mondható felvételt megosztanék a jelenlegi Aknaszlatina vakációs vonatkozásaival kapcsoltaban, valamint felhívnám a figyelmet, hogy mind a kép előtere, valamint közép- és háttere, tehát en bloc az egész képmező rendkívűl gazdag jelentéstartalmi vonatkozásokkal bír. A fotó a település wiki oldaláról származik.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Saltlake_Solotwino.JPG

rinaldo-rinaldini 2012.07.08. 09:03:39

@VI. Béla:
"...sokan a magyar időzóna szerint élnek."

Nem magyar, hanem a kozep-europai idozona szerint, amit egyebkent a karpataljaiak tobbsege "pragai idonek" nevez.

VI. Béla 2012.07.08. 10:04:10

@CoolKoon:

szerencsére van más média: a ferencesek húsz év óta fontos szolgálatot tartanak fenn arrafelé

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 10:42:22

@VI. Béla: azt már régen belevágták a sóstóba és villantottak helyette slusszkulcsot.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 11:34:28

@CoolKoon:

Visken együtt néztük a magyar csatornákat a házigazdákkal. Szimpla parabola antennával megoldható a dolog. A magyar határhoz közelebb élő magyaroknak pedig a mobilszolgáltatójuk is magyar, sokan át is jönnek dolgozni.

@is:

Ott viszont még a legnyomorúságosabb helyzetben lévő emberek is tudnak derűsek, hihetetlenül vendégszeretők és barátságosak lenni, példát vehetnénk róluk.

@tauglich:

Margittainak nemrég jelent meg egy újabb, szórvány helyzetű magyarsággal foglalkozó könyve (Utazás a végeken, Scolar Kiadó, 2011), abban a téma csírájául szolgáló cikket is jobban kibontja.

@rinaldo-rinaldini:

Én mindenhol magyar időnek hallottam. Még a ruszin/ukrán boltok nyitvatartási tábláin is külön jelölik a kijevi időt.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 12:29:38

@Mj:
ez az, ami ma nagyon kevés. nem elég vendégszeretőnek és barátságosnak lenni.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 12:41:55

@tauglich:
értem, hogy a bánya környezetrombolás. el kell hordani a hegyet. ám ha ezekben a térségekben nincs bánya, akkor nincs semmi. erre épült az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 13:14:01

@Unionista_:

Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy mi a kevés - nem is tudom, hogy hogy jön ide -, hanem arról, hogy nyomorgó emberek képesek olyan szeretetet és derűt adni, amit teljesen korrekt életfeltételekkel rendelkező jómódúak nem.

Manyi Béci 2012.07.08. 13:39:18

@Mj:
"tudnak derűsek, hihetetlenül vendégszeretők és barátságosak lenni, példát vehetnénk róluk."
Mér', maguk afféle hervadt durungok?

" nyomorgó emberek képesek olyan szeretetet és derűt adni, amit teljesen korrekt életfeltételekkel rendelkező jómódúak nem"
A nyomor a legjobbat hozza ki az emberekből! Még több nyomort az embereknek!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 14:10:56

@Unionista_:

Voltak még "borgyárak" is - a Szovjetunió szétesésével megszűnt a szibériai piac, így bezártak -, meg rengeteg a fa. Az alapvető probléma viszont ott is kezdődik, hogy a Tisza két partjára épült, szervesen összetartozó településeket ugyanúgy elvágták egymástól, mint ahogy egész Máramarost szétszedték: így ma van Técső-Kistécső, Aknaszlatina-Máramarossziget, Nagybocskó-Újbocskó és Lonka-Tiszalonka. (Tiszalonka az elcsatolás miatt már Újbocskóhoz tartozik, csak, hogy ne legyen egyszerű a helyzet.) Ráadásul ez a terület már eleve úgy tudott kiemelkedni valamelyest a szegénységből, hogy főleg Mária Terézia német telepeseket hívott be (például Királymező, Németmokra környékére), akik megtanították fát úsztatni, tutajozni és tejgazdaságokat létesíteni az addig főleg legeltetésből élő ruszinokat. Ezeket a németeket - akiknek egy része az 1939 márciusában bevonuló magyar honvédok helyett németeket várt horogkeresztes zászlóval - 1944 után gyakorlatilag kiirtották onnan. Ahogy a kereskedelemért és iparért felelős zsidóságot is. (Máramarossziget majdnem fele zsidó volt, mára 100 alatti a lélekszámuk.) És rengeteg magyar embert is elhurcoltak a Gulágra, málenkij robotra, akik soha többé nem tértek vissza. Ez a területi, nyersanyag-, népesség- és kulturális veszteség, megspékelve a szovjet rendszerű, Gorbacsov után összeomló iparral és a fullasztó korrupcióval a mai napig rettenetes hatású.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 14:13:02

@Manyi Béci:

Akármerre fordulok Pesten, állandóan panaszkodnak és nyavalyognak az emberek a legkisebb bosszúság miatt is. Tessék, most én is panaszkodom.:P

Nem a nyomortól derűsek és barátságosak, hanem annak ellenére.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2012.07.08. 16:05:34

Nagyon jó cikk!!! Humánökológiai szempontból is eszméletlenül hazavágott. Táj és ember viszonya metafizikai módon leírva... :S Remek összetett mondatok az alábbiak!

"Ezen a vidéken a már-már apokaliptikus méretű természetkárosításon túl az volt az igazán nagy ár, hogy az évszázadok óta termékeny szimbiózisban egymás mellett élő, sokszínű kultúrával rendelkező népek egy-két generáció alatt gyakorlatilag saját identitásukat voltak kénytelenek feladni a rögös és túlontúl hosszúra sikerült lenini úton."
...
"A felület rajza, faktúrája számomra legalább olyan jelentéssel bír, mint egy emberi arckifejezés, a tekintet, az arcon megjelenő ráncok. Hiszek abban, hogy a környezetünkben fellelhető dolgok képe tükrözi a hozzájuk való viszonyunkat. (...) Aknaszlatina nyugtalanító látnivaló a szemlélőnek, mert nem csak egyszerűen szomorú és elhagyatott, de a végtelenségig kihasznált és megalázott táj. Mert nem csak a látottak nyugtalanítóak, hanem a látottakról alkotott képzeteink is. Minden magán hordozza a hatalom és a kisemberek viszonyát. Minden magán hordozza az itt élők érzéseit és gondolatait (...) "

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 16:39:59

@Mj:
vagyis megint nacionalizmus az, ami gazdasági és kulturális értelemben elpusztított mindent. lehet szidni a komcsikat, és kell is. oké. de valamiért fenn tudták tartani az összes bányavidékeket. és nem diktatúra miatt működött mindez. hanem azért, mert volt minimális újraosztás. aminek következtében nem volt totális létbizonytalanság. ha valaki tisztességesen dolgozott, akkor szerény körülmények között, de biztonságban élt. szóval akárki akármit mond: a 10% kommunizmus (egyenlő újraosztás) nem ostobaság. csak a 100%.

szóval lehet, hogy a legszegényebb bányavidék 10% veszteséggel működik. de azt egész egyszerűen be kell nyelni. mindaddig, amíg nincs más. az összes megtermelt jószágból egy tizedet mindig arra kell áldozni, hogy az alapvető áruk és szolgáltatások ha korlátozott mértékben is, de szabadon hozzáférhetőek legyenek. ez a civilizáció alapja. ahol ez nincs ott szétszakad a társadalom. a gazdagok még gazdagabbak lesznek, a szegények még szegényebbek.

a másik, hogy volt ugye egy eurorégió. ami nem kellett a népnek. vagy kellett, de nem volt hozzá koncepció. vagy volt, de azt felülírta a nacionalizmus. szóval akár tetszik, akár nem, itt a felzárkózáshoz egy ukrán-lengyel-magyar-román szövetségi (föderális) kormány kellene és uniós (ukrán-lengyel, ukrán-magyar, ukrán-román) megyék. közvetlen választott megyei vezetők, akik a maffiával a "kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad" alapon kiegyeznek. és egy szövetségi kormány, amelyik kitalálja, hogy ezzel a térséggel mit lehet kezdeni.

de ettől még messze vagyunk. ez egy tanulási folyamat. ez addig zajlik, amíg az összes etnikai konfliktus megszűnik. amikor nem ukrán és akármilyen nemzetiség hanem szegények és gazdagok között lesz ellentét. akkor lehet a kommunizmust redukált formában visszaállítani. akkor lehet többnemzetiségű kormány. amikor nincs antikommunista és nacionalista politikai erő. amikor nincs jobboldal.

Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy 2012.07.08. 17:07:39

@Unionista_:
És nemzetkőőzíívé-é-é-é lesz
holnap-
ra a
világ!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 17:21:37

@Unionista_:

Ugyanolyan izzadságszagú, steril, matematikai egyenletekre hajazó és az emberi gondolkodásmódtól, társadalmaktól idegen a felfogásod, mint Marxé. Ezért nem is lesz soha "jó értelemben vett" kommunizmus. (Az eredeti kommunizmus is egyébként eleve elrendelten pusztító ideológia volt.) Nekünk tehát annyira nincs közös nevezőnk, hogy értelmetlen a kettőnk vitája is.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 17:24:30

@Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy:
először is, nem kell semmiféle proletárdiktatúra.
másodszor. tetszik nem teszik: ebben a régióban az a nemzetköziség (egész pontosan egy nemzetközösségi lét) az évszázados hagyomány. sohasem volt semmiféle nagy-magyar népnemzeti lófasz.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.07.08. 18:32:17

ezt a rohadt fagyit tüntetnétek már el a főoldalról
könyörgöm legalább egy x-et tettek volna oda

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 18:33:50

@Mj: köszönöm, hallottam a könyvről, de az igazat megvallva még nem volt a kezemben. Margittai írásait egyébként régóta nagyon szeretem, legyen szó szaharai útirajzról, az első világháborús itáliai hadszínterek felkereséséről, vagy a határon túli szórvány magyarság helyzetjelentéseiről.

@Pacsker: köszönöm, igyekeztem is valami hasonlóra törekedni, amikor elővettem ezt a témát.

tauglich · http://tauglich.blog.hu/ 2012.07.08. 18:38:02

@Unionista_: nem az a gond, hogy van/volt bánya, hanem sokkal inkább az a mód, ahogyan a szovjet időkben úgy kizsigerelték a tájat, hogy már lehetetlenség itt bányagazdálkodást folytatni.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 18:42:21

@Mj:
kisvirág. azért nincs igazad, mert jó értelemben vett kommunizmus a bányavidékeken létezett. tehát az nem a jövő, hanem a múlt. az "elvtársak" ugyanis egyszerűen elfogadták, hogy a leszakadó térségekben a közüzemeket (bányaüzemet) minimális veszteséggel művelni kell mindaddig, amíg nincs jobb.

most én értem persze, hogy az egykori pártitkárok ezt nem feltétlen emberbaráti szeretetből képzelték. hanem jól felfogott érdekből. a leszakadó térségekben ezzel együtt is az egyenlő újraosztáson alapuló rendszer tűnik a hatékonyabbnak. mint az az elképzelés, hogy a mély szegénység és a szabad piac együttese vonzza a befektetőket, és majd kikényszeríti tömeges, és legális munkavállalást. ez legfeljebb a városias körzetekre igaz. de vidéken nem ez történik. ahol az agrártermelésben a bánya dominált ott gyorsan bekövetkezik a társadalmi, kulturális, gazdasági összeomlás. a sík vidéken ugyanez lassan megy végbe. a földnélküliek (akiket magyarországon cigányokak szokás nevezni) csak lassan húzzák mélybe a vidéket.

és ez nem egy izzadtságszagú elmélet. ahogy írod. hanem százezrek mindennapi tapasztalata. a valóság. a gyakorlat.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.08. 18:52:45

@Mj: Úgy látom nem tudja, hogy kivel próbál vitatkozni. Ez a fick (és másodnickje, Takács Bálint) sültbolond, monomániája a régió, ami minden sebre gyógyír. Mindez kiegészül a kereszténység totális félreértésével: katolicizmus = internacionalizmus, orthodoxia = nacionalizmus (a seggfej úgy látszik nem hallott a Róm. Kat. Egyház hiararchiájáról, ill. a protestáns állam- és nemzeti egyházakról).

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 18:58:36

@tauglich:
a bányaművelésben nem az a rossz, hogy "kizsigerelik" a földet. hanem az a jó. a probléma abból fakad, hogy nem hordták el teljesen a hegyet. hanem félig ott hagyták, akkor rájuk omlik.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 19:20:35

@Lavrentyij Pavlovics Berija:
nevezd már meg azt közjogi formációt, ami ezeknek a kárpátaljai szerencsétleneken segít. mert szerintem ez a többnemzetiségű eurorégió, és ehhez kapcsolódóan szövetségi kormány. egyáltalán nem gondolom, hogy minden problémára ez a megoldás. de a kultúra és az agárkultúra (ideértve a bányaművelést is) dolgaiban rendszerint ezt kellene meglépni. tudsz jobbat?

értem persze, hogy ilyen nem lesz. kárpátalján a nép ilyet nem akar. csakhogy ez a gumicsizmás, szalonnázós, pálinkázós falvédős kultúra nem lesz tartható. tehát akkor valamit mondani kell helyette.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.08. 19:58:35

@Unionista_: "csakhogy ez a gumicsizmás, szalonnázós, pálinkázós falvédős kultúra nem lesz tartható"
Ezzel inkább egy haladár blogon próbálkozzon, ott dicséretet fog érte kapni!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 20:16:32

@tauglich:

A Mi a madzsar? és a Trianoni menyecske is jó, külön öröm, hogy helyesen és magyarul vannak megírva, sajtóhibát is alig találni bennük.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 20:19:25

@Unionista_:

Üres magyarázkodás. Jártál egyáltalán azon a vidéken, beszélgettél ottani emberekkel? Tudtad, hogy már a cseh uralom alatt is legalább ötször akkora volt itt a szegénység, mint a cseh nemzetiségű területeken?
Hagyjuk, mondom, teljesen más talajon állunk, és teljesen elbeszélünk egymás mellett, elvi okokból is.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 20:21:24

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

Az, hogy eddig semmiféle érintkezésbe nem léptem vele - csak csendben olvastam az agymenéseit -, még nem jelenti azt, hogy ne lennék tisztában a kilétével.:) Ezért sem szeretnék vitatkozni vele. Fölösleges, annyira más világban élünk.

Manyi Béci 2012.07.08. 21:10:46

@Mj:
Maga mikor járt Aknaszlatinán?
Én jártam 2 éve.
Találkoztam barátságos és kevésbé barátságos emberekkel.
Unionista által felvetett kérdésekről nem beszélgettem velük.
Magának mit mondtak ezekről a kérdésekről?

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.08. 22:08:42

@Mj: Úgy látszik alaposan megviselte, hogy a megbokrosodott MDF kiesett a Parlamentből.
(BTW, kissé aggódom HSL-ért, néha lököttebb, mint a névadója.)

kronstadt (törölt) 2012.07.08. 23:23:16

@Unionista_: @Mj:

az "emberarcú" cuclizmushoz:)

The Soviet Union Story

www.youtube.com/watch?v=j296ubWIRzM

BTW

Kárpátalja számára katasztrofális volt az, hogy a grúz postarabló tömeggyilkos gennyláda elcsatolta Csehszlovákiától...

hatalmas katasztrófa ez...

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:25:47

@Manyi Béci:

Nem egészen egy éve. Most is megyek. Gyakorlatilag csempészetből tengődnek, vagy abból, hogy hetekre, hónapokra eljárnak például a csehekhez dolgozni, a legszerencsésebbek pedig elmehetnek határőrnek vagy vámosnak (pár éve ugyanis megnyitották a hidat), hogy 1 lejért "megtanuljanak magyarul", és átengedjenek a határon. Bár mentősnek és tűzoltónak is jó lenni, nekik ugyanúgy előre kell fizetni, mint a határon. Ezt egyébként egy aknasugatagi születésű magyar kiskatona mondta nekem, aki Budapesten is asztaloskodott.
Amúgy gyakorlatilag minden munkásember visszasírja a szovjet érát, amikor volt munkája a sok helyen fenntarthatatlan iparban. Gorbacsov neve odaát konkrétan egy szitokszó.
Apósjelöltem édesanyja ott született - pontosabban a vegyes lakosságú Faluszlatinán -, amikor még Trianonról nem is álmodtak a magyarok.
Unionista nem tett föl kérdéseket, csak kinyilatkoztatott.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:28:02

@kronstadt:

A cseh uralom alatt is direkt szegényítették a vidéket, ajánlom ennek átolvasását a youtube videók helyett:

www.karpatalja.com.ua/karpatalja/tortenelem.html

Egyébként a "kis magyar világban" sokan ezt sírták vissza, aztán '44 után bármit, ami nem szovjet, aztán '91 után a szovjeteket.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:29:51

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

Senkinek sem tesz jót, ha alulról szagolja az ibolyát.:) HSL-lel kapcsolatban milyen lököttségre gondol?

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 23:39:52

@kronstadt:
nézd, ennek a többnemzetiségű területnek valamilyen térségi autonómiát kellene adni. mert se a csehszlovák, se a nagy-magyar, se szovjetorosz, se a nagy-ukrán fennhatóság nem hozott túl sok eredményt.

de ha ezeket minden áron össze akarjátok hasonlítani, és annyira fontosnak tartjátok, hogy mit mond a nép, akkor a szovjetoroszt kellene dicsőíteni. mert ezek közül a többség azt tartja a legjobbnak. aztán egy másik kérdés, hogy mennyire kétes, vagy hamis dicsőség az is.

kronstadt (törölt) 2012.07.08. 23:46:51

@Mj:

Köszi, az anyagot! :)

de mondjuk az még most sem világos, hogy mivel volt ez rosszabb, pl. a Magyar Királyságnál, ill. a Román Királyságnál?

A szomszédos határ menti területeken sem volt vmi hű-de-nagy sikertörténet a két háború közötti időszak. Csehszlovákián belül biztos afféle elszigetelt vad-kelet volt ez a vidék, de MÉGIS ez egy relatíve gazdag ország volt és nyitva állt az út nyugat felé pl. Csehországba.

A mezőgazdaság kapcsán ez a „telepesi tartalék”, ill. „földreform botrány” érdekes történet. A Schönborn panama is egy érdekes sztorinak tűnik, a cseh telepes falvak dettó, de azt azért kötve hiszem, hogy Kárpátalja jobban járt a Szovjetunióval:)

kronstadt (törölt) 2012.07.08. 23:50:01

@Unionista_:

hát dicsőítsük:)

"1944-1945 között a helységben szovjet GYŰJTŐTÁBOR volt, ahol TÖBB, MINT TÍZEZREN haltak meg; a város határában levő tömegsírjuk jeltelen. E táborba vitték azokat, akiket a Kárpátalját megszálló 4. Ukrán Front parancsnokságának 0036-os számú parancsa szerint november 16-ig összegyűjtöttek a szokásosan hazudott 3 napos munkavégzés céljából (a Városparancsnokságon minden 18 és 50 év közötti német és magyar nemzetiségű hadköteles férfinek jelentkeznie kellett a rendelet szerint). Az összegyűjtött áldozatok többsége a szovjet Gulag poklain halt meg, vagy tűnt el."

hu.wikipedia.org/wiki/Szolyva

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:53:31

@kronstadt:

Egyik rosszabb volt számukra, mint a másik. Gyakorlatilag, mivel önérvényesítő képességgel alig rendelkező, szegény vidék volt, törvényszerű volt, hogy bármely állam fennhatósága alatt peremhelyzetű marad. És ezt bizony eléggé kihasználták a Kárpátalját félgyarmati módra kiszipolyozó csehek.

kronstadt (törölt) 2012.07.08. 23:54:41

@Unionista_:

szovjet-orosz földiparadicsom in action:)

jó vidinyózást!

Szolyvai Emlékpark
www.youtube.com/watch?v=ae7jNr63ksM

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 23:55:17

@Mj:
az nem kinyilatkoztatás, hanem álláspont. de lényegtelen. egy hülye picsa vagy.

Unionista_ (törölt) 2012.07.08. 23:55:17

@Mj:
az nem kinyilatkoztatás, hanem álláspont. de lényegtelen. egy hülye picsa vagy.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:56:43

@kronstadt:

Verecke felé kötelező megálló a szolyvai emlékmű, főleg, hogy Munkácstól az új Vereckei-hágóig nagyon jó út megy. (Egész idő alatt csak egyetlenegy kátyút számoltam meg, amíg a régi vereckei útra rá nem kanyarodtunk.)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.08. 23:57:36

@Unionista_:

A személyeskedés a gyengék fegyvere.

kronstadt (törölt) 2012.07.09. 00:04:02

@Mj:

ez teljesen hihető, de vhogy még így is szimpibb a "prágai" diktatúra, mint a "moszkvai" és ha abban maradnak akkor már határ se lenne Kárpátalja felé:) Aknaszlatina is vidáman nyúlná le az uniós forrásokat:)

kronstadt (törölt) 2012.07.09. 00:07:35

@Unionista_:

egy pillanatig se zavarjon az, hogy Kárpátalja 45 kommunista nirvána után lényegében ugyanolyan koldusszegény volt mint előtte

Unionista_ (törölt) 2012.07.09. 00:08:23

@kronstadt:
menjél oda. kérdezd meg a népet.

Unionista_ (törölt) 2012.07.09. 00:08:23

@kronstadt:
menjél oda. kérdezd meg a népet.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.09. 00:15:39

@kronstadt:

Na igen, ha "mi lett volna, ha" alapon végigvisszük a gondolatmenetet, akkor ez lenne a helyzet. De még Kárpátalja nélkül is Kelet-Szlovákia a legelmaradottabb egykori csehszlovák vidék, úgyhogy az EU előtt nem sok forrás szivárgott volna oda.

rinaldo-rinaldini 2012.07.09. 00:47:15

@Unionista_:

"egy hülye picsa vagy. "

kicsit fogd vissza magad !

Unionista_ (törölt) 2012.07.09. 00:50:26

@Manyi Béci:
greater-zakarpattia kellene ukrán-lengyel-szlovák-magyar-román többnemzetiségű együttműködésben. és mellette halicsot is valamilyen eurorégiós formában kellene létrehozni. a kultúra és az agrárkultúra ügyeit nagyobb önkormányzati szövetségekre bízni.

egyébként ebből a közeljövőben valószínűleg semmi sem lesz. európának a tőkét koncentrálnia kell. ez azt jelenti, hogy pénz egyre kevésbé jön majd ide. hanem a képzett munkaerőt (szakmunkást és szakmérnököt) kell elvinni. mert másképp nem lehet versenyezni az ázsiai gyárvárosokkal. szóval nem hiszem amúgy, hogy a ruszinok kulturális felzárkóztatása napirendre kerülne. sokkal valószínűbb, hogy az orbán viktor vezette magyarország, victor ponta vezette románia és bojko boriszov bulgáriája megy a balkánra.

Unionista_ (törölt) 2012.07.09. 01:09:34

@rinaldo-rinaldini:
oké, a seggfejre buta libát illik mondani. egyébként a berija nicknek van igaza. tökéletesen értelmetlen mindenféle párbeszéd.

azért vannak az európai középhatalmak, hogy eldöntsék ezeket a kérdéseket. itt majd a németek a sok mentőcsomag után összeszámolják, hogy mennyi pénz maradt a kasszában. és szépen megrajzolják a térképen, hogy meddig tolhatják a zsetont.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2012.07.09. 08:30:09

@Unionista_: "a kultúra és az agárkultúra (ideértve a bányaművelést is)"

Matyi, baszódj már meg az összes nickeden a monomán faszságaiddal egyetemben, plíz!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.09. 09:33:36

@Unionista_:

Sehol nem írtam le azt, hogy seggfej, tehát a hülye picsázás még mindig téged minősít.
Nem mellesleg én is ugyanazt mondom, mint Berija, vagyis, hogy mindenféle párbeszéd értelmetlen, de nyilván ciki lenne nekem igazat adni.:P Na szevasz, én befejeztem.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.09. 10:30:34

@Mj: HSL mintha túlzottan a szívére venné a Cigányhitler ámokfutását.

Unionista bizos azt hiszi, hogy maga az én másodnickem. Vagy fordítva :)

Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy 2012.07.09. 10:32:43

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Elvtárs, szerintem egyértelmű, hogy maga kinek a másodnickje. (Nem annak, akinek én, mielőtt meggyanúsítanák! :))

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.09. 10:41:39

@Sören Vlagyimirovics Delgado főhadnagy: Legyen óvatosabb főhadnagy elvtárs! Ha így folytatja, megjelenik Valiszilij Mihajlovics egy Waltherrel.

CoolKoon 2012.07.09. 12:36:35

@Mj:

"Visken együtt néztük a magyar csatornákat a házigazdákkal. Szimpla parabola antennával megoldható a dolog. A magyar határhoz közelebb élő magyaroknak pedig a mobilszolgáltatójuk is magyar, sokan át is jönnek dolgozni."

Szimpla parabolaantennával? Legálisan, UKRÁN lakcímmel? Azt kötve hiszem (a közszolgálati adókon kívül az összes többi műholdas adó kódolt, tehát vagy mo-i előfizetés kell, vagy egy kis "okosítás" megfelelő beltérivel persze).

"Ott viszont még a legnyomorúságosabb helyzetben lévő emberek is tudnak derűsek, hihetetlenül vendégszeretők és barátságosak lenni, példát vehetnénk róluk."

Hát a halálhamisítókról hallottál-e már?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2012.07.09. 14:05:03

@CoolKoon:

Nem mentem bele ennyire a részletekbe, de nem mondták, hogy valaha is gond lett volna magyar adót fogni úgy, hogy sms-t nagy nehezen tudnak írni, az internet meg egy csodaszámba menő fogalom nekik. Egyébként ukrán lakcímük van, Visk elég messze is van a magyar határtól, és nem igényeltek magyar állampolgárságot sem.

Vujity Tvrtko történeteire gondolsz? Nem tudom hogy jönnek a borzasztó szegény, mégis bölcsen boldog emberekhez. Netán a korrupció ott sem áll meg a szülőágyaknál vagy a betegeknél?

@Lavrentyij Pavlovics Berija:

Cigányhitler? Legutoljára bizonyos ökörpöröly nevű kommentelőtől olvastam cigány Szaddam elnevezést, de ő direkt provokációból használta.:) Azért engem is alaposan fel tudnak bosszantani a lépései, úgyhogy megértem, ha HSL érzékeny lelkét is megviseli néha a téma.
Másodnickezni nem szoktam, amióta a blogszférában kommentelek, ezt a nicket használom, ami a monogramom, ezzel az avatarral, ami engem ábrázol.:) Sőt, még le is lehet nyomozni, hogy hogy hívnak, mert én névvel és arccal vállalom azt, amit írok. Úgyhogy Unionistát is sok szeretettel üdvözlöm.:)

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.07.09. 20:45:33

@Mj: A cigányhitler a ballibant propaganda elleni fricska. 14 után még szarabb lesz a helyzet.
Akkor jobb lesz ha vigyáz, van pár elmeroggyant a blogszférában!

Peter Magyar 2018.08.24. 19:28:45

Nagyon szép képek még látam egy ösmeröst aki már elég régen megvan halva Ruszányuk Zolibácsi olyan finom hurkát csinált jó visza emlékezni