Kommentszűrés
’11 okt
3
07:01

Az élet építőművésze – Búcsú Makovecz Imrétől

Írta: Gasper

  Az első hírek rideg tényszerűséggel és röviden számoltak be Makovecz Imre, a kedden 76 éves korában elhunyt építészmérnök halálhíréről. A szinte tapinthatóan döbbent csend után már aznap megjelentek az első nekrológok, melyek politikai oldalak vérmérséklete szerint foglalkoztak az elhunyt építész szakmai és szellemi örökségével, többnyire kiemelve azt a letagadhatatlan tényt, hogy Makovecz Imre belföldön és külföldön egyaránt a legismertebb és a legnagyobb hatású kortárs építészünk volt.

  De ki volt valójában Makovecz Imre? Ahogyan egykori tanítványa, Ertsey Attila írja a pályatársak megemlékezései között: „Majd jönnek a magyarázók, az értelmezők. Reneszánsz ember volt? Mester-típus? Népies volt, vagy „New Age”-es? Pogány gnosztikus? Szabadkőműves, sátánista? Magyarkodó, vagy kozmopolita? Náci vagy zsidóbérenc? Hadd mondják. Őt ez nem érdekli.”

  Tény, hogy Makovecz életműve egyértelműen megosztja, elsősorban talán nem is annyira a szakmát, hanem sokkal inkább a társadalom építészet iránt érdeklő, illetve közéleti kérdésekben aktív részét. Amíg önjelölt teoretikusok balról jobbra magyarázzák életműve feltétlen nagyságát, vagy éppen ellenkezőleg, hirdetik dilettantizmusát, szélsőséges esetekben sátáni mivoltát, addig a közember többnyire szereti, használja, birtokba veszi épületeit. És Makovecz Imrének pontosan ez volt a szándéka: politikai ideológiákon felülemelkedve, a két meghatározó előd, Kós Károly és Frank Lloyd-Wright nyomán vallotta, hogy bizonyos  történelmi stílusokból, archaikus térszervező megoldásokból, valamint ősi motívumokból építkezve kell gyökeresen új, élő és érvényes építőművészetet teremteni. Ebből az alapállásból egyértelműen következik, hogy amíg a rendszerváltás utáni mindenkori balliberális kultúrpolitika totális elutasításban részesítette, addig a másik oldal, a történelmi egyházak és számtalan közösség határainkon innen és túl a megrendelői közé tartoztak. Régi vágya, hogy Budapesten is álljon önálló épülete, soha nem valósult meg.

  Amikor az '50-es évek végén Makovecz Imre pályája elindul, az ország a sztálinista építészeti hagyományokban fuldoklik és a jövő sem ígér túl sok jót. Hosszú évekig tervező vállalatoknál dolgozik, de már közben megmutatkozik egyéni látásmódja, mely gyökeresen eltér a korszak sivár szocialista modernizmusától (Cápa vendéglő, 1964, Velence; Ravatalozó, 1975, Farkasrét).

  „1962-ben ezzel az építészettel még egyedül voltam, mint az ujjam... egy eldugott kis tervezőirodába mentem, ahol nem voltam Aczél és Bodor elvtársak szeme előtt. Akkor óriási öröm volt a számomra, hogy megépültek ezek a kis épületek, amelyekben föl lehet fedezni a cáki pincesortól Rudolf Steineren át, a Goetheaneumon keresztül ilyen áttűnésben sok mindent...”

  1971 és 1982 között, majd 1986-ban a Magyar Építőművészek Szövetségének Mesteriskolájában mestertanár, de már az 1960-as évek végétől saját és független mesteriskolát vezet. Ezt az időszakot tekinthetjük a Rudolf Steiner antropozófiáján alapuló, de azt idővel jelentősen túlhaladó magyar organikus építészet születésnek. Ahogyan az Artportal írja: „Szimbolikus terei az emberi formákhoz kötődnek. Ezek anyagban való megjelenítését is ki kívánja dolgozni iskolája számára. Makovecz Imre nemcsak autonóm formateremtő alkotó, de egyben teoretikus és pedagógus is, aki az építés drámájáról beszél, amelynek középpontjában a magyar mitológia áll. Ebbe a Keletről jött ősmagyarok hitén és formakincsén túl a többi népvándorlás kori nép démonai és mítoszai is beletartoznak.

   „Az állásvesztés után nagy szerencsémre a Pilisi Parkerdőgazdasághoz kerültem, ahol egy zseniális, nagyszerű ember, dr. Madas László fogadott be. Hála Istennek még él Visegrádon... Az 1970-es években az összes ragasztott szerkezetet vele és a Faipari Kutatóval karöltve csináltuk. Ugyancsak együttműködésünk eredménye a Farkasréti Temető ravatalozója. Ez a belsőépítészeti munka tulajdonképpen egy emberi mellkast idéz fel: valóban lemodelleztem egy csontvázat, és nagyjából annak alapján rajzoltuk meg a terem belsejét.”
 
  1974–1984 között Makovecz a Pilisi Parkerdőgazdaság főépítésze, amely egyfajta csöndes menedék és száműzetés számára. Közben 1981-ben kilép az állami tervezővállalatok világából és megalapítja az eleinte szövetkezetként működő MAKONA tervezőirodát, ami éppen három évtizeddel később, a megrendelői kifizetések elmaradása miatt tavaly jutott csődbe. Persze ne siessünk ennyire előre.

  „A Népművelési Intézettel összefogva próbáltunk meg egy sok ki- és bejárattal felszerelt épületet építeni, merthogy a korábbi "művelődési otthonok" kapujában egy nyugalmazott ÁVÓ-s ült, aki mindenkitől megkérdezte, hogy hova megy és mit akar, amitől aztán elment mindentől a látogató kedve...”
 
  1972-től foglalkozik a sárospataki Művelődési ház tervezésével, amit végül 1983-ban adnak át. Ez az épület az országos ismertséget is elhozza számára, ugyanakkor formai jegyeit tekintve és szerkezeti megoldásai miatt már az első komoly vitákat is kiváltja. 1986 és 1988 között tervezi a paksi római katolikus templomot, valamint a siófoki evangélikus templomot, melyek már a kilencvenes évtized legelején épülnek fel. E két templom megszületésével építészete fontos állomáshoz érkezik. A kommunista diktatúrában a nemzetközi templomépítészet kortárs tendenciái teljesen elkerülik Magyarországot, Makovecz iskolája pedig szinte egyedüliként foglalkozik - innentől már nem csak elméletben - szakrális terek tervezésével, ezért úttörő szerepük ebben a műfajban vitathatatlan a rendszerváltozás idejének Magyarországán, valamint az azóta eltelt két évtizedben.

  „A paksi templom még vastagon a szocializmus éveiben készült. Nem volt könnyű megépíteni, mert föl kellett venni a harcot a Paksi Atomerőmű MSZMP KB-tag igazgatójával, aki szerint ide nem templomot kell építeni sunyiba', hanem munkáskocsmát. Én visszakérdeztem, hogy Önök hányat építettek, mire azt válaszolta: nem a maga dolga, hogy ezt a kérdést föltegye, templom nincs. Szóval mielőtt megépítettük a templomot ebbe a sváb környezetbe, megkérdeztük az embereket, van-e kifogásuk ellene, és nem volt - végül a tanácselnök segítségével tudtuk megvalósítani. Egy tehetséges, fiatal kommunista volt ez is, sajnos időnek előtte meghalt. A népművészet díszítő elemei itt is térbelivé változnak.”
 
  A rendszerváltást követő időszak Makovecz életében mind közéleti, mind szakmai téren rendkívül aktív éveket hoz, amelyek halálával szakadnak meg. Az 1992-es sevillai világkiállítás hét tornyot idéző, valamint a keleti és nyugati kulturális örökséget egyaránt szimbolizáló magyar pavilonja körül kialakuló éles hazai politikai vita már a kilencvenes évek elején kibontakozó kulturkampf egyik állomása. A magyar pavilon Sevillában óriási siker, nagyrészt persze az épület formavilágának nyugati ember számára mindenképpen egzotikus jellege miatt. A pavilon látogatószámban akkoriban rekordokat dönt, majd néhány nemzeti pavilon mellett a spanyolok úgy döntenek, hogy megvásárolják és megtartják az épületet. Az egykori magyar pavilon jelenleg a sevillai építészeti egyetem kiállítási épületeként funkcionál.

   „A pavilon tengelye észak déli irányú. Belül két fal feszül az épület átlójára. A párhuzamos falak egymástól három méter távolságra állnak. A falakra ül fel az épület hét tornya. A nyugati által határolt épületrész tartalmazza azokat a tereket, amelyek Nyugat-Magyarországot jelképezik, a keleti fal pedig a keleti országrészt jelképező tereket választja le. A falakból - hol halkabban, hol hangosabban - beszéd hangjai szűrődnek ki. A látogató közöttük sétálva - elvonatkoztatva a felette levő hét toronytól - úgy érzi, egy élő faltestben halad, amely magát Magyarországot jelképezi.”

  Az elmúlt két évtizedben templomok és faluházak, valamint városi középületek tucatjai épültek fel a Kárpát-medencében Makovecz Imre tervei nyomán. Természetesen nem célom, hogy minden lényeges épületről beszámoljak, ugyanakkor az alábbiakban nézzünk meg néhány emblematikus alkotást.

  „Az egri uszoda esetében az volt az igazi feladat, hogy egy hangár méretű épületet úgy helyezzünk el, hogy ne verje szét a kisváros léptékrendszerét. Ezért az úszócsarnokot olyan épületgyűrű veszi körül, amely megfelel az Egerre jellemző alacsony, horizontális beépítésnek. Terveztem bele egy barokkos tornyot, amely egy betonhéjat repeszt szét. Amikor még úgy volt, hogy lesz budapesti világkiállítás, én egy gyűrű mentén tornyokat terveztem építeni. A kiállítást megakadályozták, de én - jelentem - a nyolc tornyot azért a legkülönbözőbb helyeken megépítettem. Ha nem is Budapesten, de körülötte, kissé távolabbi sugárban van ez a gyűrű - Egertől Lendván és Sepsiszentgyörgyön át Strasbourgig csak megépültek ezek a tornyok...”

  „Lendva egy néhai Zala megyei kisváros, ahol rendkívül egészséges és gyönyörű szimbiózisban élnek magyarok és zsidók: egymás mellett a kisvárosi és paraszti miliő, akárcsak Dunaszerdahelyen vagy Makón. Ide kellett egy művelődési házat, talán inkább színházat építeni - működik.”

  „Makóra, a hagyma városába nagyon szívesen járok, nagyon szeretem, mert kitűnő, amúgy szocialista polgármestere van, elsőrangú ember, aki tudja, hogy mit akar, szívós, mint a macska, holott nálam egy kicsivel magasabb és körülbelül 30 kilóval nehezebb. És szépen lépésről lépésre halad előre a város fejlesztésében...

  „Több mint tíz évig dolgoztunk a piliscsabai katolikus egyetemen. Egy fűtetlen kis hétvégi házban kezdtük el, akkor még az oroszoké volt a terület, de tudtuk, hogy a miénk lesz. (...) A régi laktanyákat, amelyeket a szellemi szenny nem tett teljesen tönkre, felújítottuk és kibővítettük - és olyan új épületeket is emeltünk, mint amilyen a Stephaneum, amely egy színpaddal kiegészített nagyelőadónak és hét előadóteremnek ad helyet. Itt kupolák alatt, erdőkben és dór oszlopfőbe rejtett lépcsőkön haladva, középkori hangulatokat idéző sikátorok között lehet közlekedni. Nem lehet eldönteni, hogy a falak emelkednek-e vagy dőlnek, mintegy mozgásban, de statikailag egymásba kapaszkodva épültek meg. A nagyteremben az akusztika mindenféle mesterséges rásegítés nélkül is jó - hála Istennek ide minden ellenkezés ellenére sikerült egy nagyteljesítményű orgonát is építenünk, más forrásokból szerezve hozzá a pénzt.”

  „Több, a rendszerváltozás után Erdélybe tervezett templom közül (Temesvár, Kolozsvár, Vargyas, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy) elsőnek épült fel [a csíkszeredai római katolikus templom]. Célja a régi, kicsinek bizonyult templom bővítése, ezt azonban csak a régi mellett épülő új templom formájában engedélyezték. Fő motívumai a templomkert falába beépített öreg sírkövek másolataiból felmagasodó torony és a felülvilágítón át az istentiszteletet figyelemmel kísérő angyalszobrok.”

  Nem mehetünk el szó nélkül Makovecz Imre munkásságának kritikai értelmezései mellett sem. Amint azt írásom elején említettem, Makovecz Imre megosztó személyiség volt, mely többek között - talán Ady Endrére emlékeztető - hajlíthatatlanságának és örökké szókimondó, vehemens magatartásának volt köszönhető. Persze érdemes árnyaltan nézni az itthon megosztó habitusát és munkásságát, külföldön pedig egyöntetű népszerűségét hangoztató érveket is, hiszen külföldi ismertsége elsősorban egy viszonylag jól behatárolható kör, a magyarországi organikus építészet historizálóan posztmodern egzotikus jellegére fogékony réteg körében népszerű. Azok a föleg politikai indíttatású kritikák viszont szóra sem érdemesek, melyek Makovecz munkásságának botrányosan magyarkodó jellegét fájlalják, és a nyilvánvalóan a zárt osztályok paranoid világát idéző sátánista-szabadkőműves ténykedést bizonyítani hivatott elemzések is leginkább a tragikomédia műfaját idézik.

  Ugyanakkor a a formai jegyekről is érdemes és kell vitatkozni. Makovecz a kezdetektől és az elsők között feszegette a szocialista korszak sematizáló építészetének határait. A hazai szecesszió korszakának építészete - Lechner Ödön és Kós Károly munkássága - nyomán, majd Rudolf Steiner antropozófiája által a kiüresedett funkcionalizmus gyakorlatával akart szakítani, hogy újfent spiritualitással ruházza fel az épületeket.

  Talán néhányan egyetértenek velem abban, hogy szakrális tereinél, illetve faluházai esetében szinte maradéktalanul megvalósul ez a szándék, azonban tisztán funkcionális célokat szolgáló középületeire gyakran nyomasztó terhet ró a díszítő motívumokban és az épület tömegében manifesztálódó ideológia. Érdekes továbbá megemlíteni, hogy Makovecz építészetének unikális jellegére a hetvenes-nyolcvanas évek során a budai hegyekbe felkapaszkodó késő Kádár-kori újgazdag réteg is felfigyel. A budai hegyvidéken ugyanis számtalan villa és társasház őrzi Makovecz totálisan félreértett szándékait. Épületeinek jellegzetes formai jegyeit torz és felületes formában átörökítő másod- és harmadvonalbeli építészek egykori munkásságának emlékei ezek a torzszülemények.

Epilógus
 
  A halálhír napjaiban nyilvánvalóan nehéz megvonni Makovecz Imre életművének abszolút igazságait, vagy esetleges buktatóit. Már ha egyáltalán léteznek az utóbbiak. A kortársak itéletével szemben a mérleget elsősorban az utókor fogja megvonni. Azonban már most érdemes megemlíteni az életmű azon momentumait, melyeket többnyire mindenki elismer. Mesteriskolája és Vándoriskolája, a Magyar Építész Kamara létrehozásában vállalt szerepe, valamint a Kós Károly Egyesülés 1989-es megalapítása mind a szakmai és társadalmi önszerveződés újraindulásának szándékát szolgálta már a nyolcvanas években, illetve a rendszerváltozás környékén.

  A közösségi szerepvállalás fontosságát már a faluházépítő mozgalom idején is prioritásként kezelte, amikor a szétroncsolt települések megtépázott közösségeit bevonva, helyi építészeti jelek felhasználásával hozott létre új közösségi tereket. Ez a tevékenység a kilencvenes évektől a határon túli magyar településekre is átterjed. De itt kell megemlíteni azon szerepvállalását is, melyet a 2001-es beregi, majd a 2010-es Hernád és Sajó menti árvizek, valamint a kolontári vörösiszap-ömlés során elpusztult településrészek újjáépítésében vállalt, ahol minden esetben a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történtek a helyreállítások, a Kós Károly Egyesülés építészeinek és szakembereinek közreműködésével.

  Makovecz Imre gyakorlatilag egyedüliként vált iskolateremtővé a XX. századi magyar építőművészetben, legalábbis hatásának mértékét tekintve mindenképpen. Követői ma már jelentős mértékben határozzák meg az ország építészeti arculatát, ha nem is feltétlenül formai jegyeiben, de a közösségszervező szándékok tekintetében egyértelműen mesterük nyomdokain haladva. Ha fizikai valójában most el is hagyott bennünket, egész lénye itt marad közöttünk. 

  Nyugodjék békében!

*

A Makovecz-idézetek forrása: Makovecz Imre: A szerves építészetről, a szerves gondolkodásról
 
http://www.makovecz.hu/

Címkék: művészet nekrológ építészet makovecz imre organikus építészet

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr543269314

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szombaton temetik Makovecz Imrét 2011.10.03. 18:05:01

Ravatalánál barátai, tisztelői 9 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket az általa tervezett ravatalozóban a Farkasréti temetőben.

Trackback: Szombaton temetik Makovecz Imrét 2011.10.03. 18:05:01

Ravatalánál barátai, tisztelői 9 és 13 óra között róhatják le kegyeletüket az általa tervezett ravatalozóban a Farkasréti temetőben.

Trackback: Makovecz Imre és a Balaton 2011.10.03. 09:44:44

A múlt héten elhunyt Makovecz Imre, az élet építőművésze. Az organikus építészet nagy alakja számos épülettel gazdagította a magyar vidéket, így a Balaton környékét is, most ezekkel emlékezünk az építészre. Siófok evangélikus temploma, melyet 1986-ban ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 07:41:13

"A szinte tapinthatóan döbbent csend "

muhaha.

Talon Karrde · http://youtu.be/RNT_uICTe9M 2011.10.03. 08:08:36

Hetek (hónapok?) óta a legjobb poszt a mandiner blogon.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 08:18:35

@Talon Karrde:

főleg a felütése.

úgy előttem van, ahogy a broadwayn beáll az a "szinte tapinthatóan döbbent csend", ami egy ilyen galaktikus zseninek kijár

Carlos> · http://banana-daiquiri.blog.hu 2011.10.03. 08:20:51

Makovecz utca, tér, Makovecz bronzszobor (19. szd-i stílusban), Makovecz-díj, Nemzeti Makovecz Egyetem, Makovecz Akadémia (ja bocs, az már van), stb.

Orbán-imádata miatt nyilvánvalóan márványba fogja vésni a nevét a jobb kurzus. Kellenek a hősök a mítoszhoz. Was Albert, Széll Kálmán pedig nagyon kevés.

Eredeti építész volt, iskolát teremtett, feltűnést keltett az építész szakmában, nemzetközi szinten is. Sajnos egyre inkább giccsé silányult a posztmodern hullám elvonulásával. Építészetileg funkciótlan ideologikusan terhelt épület-elemei ráaggatott díszítményekké silányultak.

Budapesti épülete is van, még ha ráépítés is - Fidesz székháza Bp. egyik legotrombább környezetszennyezése. Korábban azt hittem egy 20-ad rangú Makovecz epigon követte el.

Talon Karrde · http://youtu.be/RNT_uICTe9M 2011.10.03. 08:35:40

Részlet egy interjúból (Vasárnapi újság, 2005. XI. 20.):

"R: Éppen ezt a jó folyamatot erosíti-e,hogy Ön néhány társával a napokban magyar ünnepek bevezetését határozta el, és javasolta többek között az
erdélyi hágók ünnepét is föl kellene eleveníteni, ekkora erre az esély?

Makovecz Imre: Az esély az rendkívül kicsi, viszont a lehetőség az óriási, nem hágókkal kéne kezdenünk, Medgyasszai István zseniális magyar építész, a Citadella helyére ami egy összetákolt undorító katonai létesítmény, semmi köze a műemlékekhez mert, ronda szürke és gusztustalanul van összeépítve. Az osztrákok 49. után azért építették, hogy ágyútűzzel kézben tartsák Pestet. Mi ezt műemlékként nyilván tartjuk, és meghagytuk azt az ambivalens szobrot amelyik a románok árulása után, a II. Ukrán hadsereg délkeletről betörő erőinek állít emléket, noha azért ambivalens mert eredetileg a kormányzó helyettes tiszteletére készítette a szobrász. A mai napig nem nyúlunk ehhez.
Medgyasszai István magyar panteonját meg kell építeni, első lépésben a Gellért-hegy tetejére és abban a pillanatban Budapest alaphangulata
megváltozik. Medgyasszai Istvánnak a terveit kéne elővenni amelyek gyönyörűek és méltó lenne a hely arra, hogy a legszentebb, és a legnagyszerűbb itt élt embereknek az emlékét felelevenítse. Ezzel kellene
kezdenünk, tehát a közepével kellene kezdenünk, és utána kell elmenni a hágókhoz, de a hágók és eközött az épület és gesztus között összefüggés van, természetesen."

A ma (2005. XI. 20.) 70. éves Makovecz Imrével beszélgetett MoOlnár Pál, aki a közelmúltban könyvet is írt a mesterről az Országépítő címmel.

Nos, szerintem ha a Fidesz-kormány ezt a Citadella-átépítést legalább nem kezdi el, akkor szar alakok.

tevevanegypupu 2011.10.03. 08:44:27

@mavo:

Tenyleg galaktikus zseni. A legegyszerubb tiszta vonalaktol kezdve a legburjanzobb fantaziaval megepitett epuletei egyediek, utanozhatatlanok. Nem mind tetszik, de a stilust magat remelem tudjak majd folytatni a tanitvanyai. Politikai velemenyet, vilagnezetet, Istenhez, a magyarok oseihez valo viszonyat epuleteinek egy resze kifejezesre juttatja, faba faragva, kobe almodva minket, eredetunket mutatja meg olyannak, amilyenek vagyunk. Eleg kevesen maradtak akik kepesek ra.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.10.03. 08:52:59

zseni volt, annak minden napos és árnyoldalával. a legkarakteresebb építészünk volt a 20. században, mindenki egyből felismeri az épületeit. számomra a világkiállítási pavilon volt a tökély, a későbbiek közül viszont az egri uszoda már önmaga modoros utánzata.

rognork 2011.10.03. 08:56:24

@mavo: menj te már a faszba szemetelni a helyedre. vagy legyél öngyilkos, szar lehet az életed, ha ez vezérel, hogy az első sorban anyázhass.

VI. Béla 2011.10.03. 08:59:56

Gasper-től elnézést kérek, hogy elragadtattam magam, de mavo cinizmusa vérlázító.

teknős 2011.10.03. 09:15:09

@mavo: @Carlos>: Nem hagytok ki egyetlen lehetőséget sem, hogy azt, ami ennek a nemzetnek kedves emelkedett vagy hősies lehetne a sárba ne próbálnátok tiporni.

Ezért teljesen súlytalan amit állítotok, már a kutya sem veszi komolyan, amit mondotok.

Makovecznek a körömpiszkáig sem értek, a bandátokkal együtt.

VI. Béla 2011.10.03. 09:41:04

@Carlos>:

Ó milyen vacak szöveg ez, terrorista barátom!

Secnir 2011.10.03. 10:06:45

engem az érdekel, hogy pl. Antal Imréről, Bubik Istvánről, Bujtor Istvánról miért nem született ilyen cikk? Miért Makovecz Imréről, aki Tudjukkinek a kedvence, sőt, még Kotmányba is foglalta a nevét halála előtt?

Kabbe (törölt) 2011.10.03. 10:11:40

nekem nem fog hiányozni ez a keserű giccshuszár

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 10:11:53

az az EMBERI MELLKAS BELÜLRŐL ravatalozó azért kicsit túlzás: az épület legyen ÉPÜLET, nem emberi test UTÁNZATA

no meg az antropozofikus maszlagolás, amivel egy időben alaposan nyakonöntötte építészeti filozófiáját, kicsit zavaró

Bell & Sebastian 2011.10.03. 10:13:07

Csak annyit emelnék ki a televízióban sugárzott interjújából, hogy az Isten humorára apellált, észrevette, hogy globális, soft-népirtás kezdődött és sorsközösséget érzett a bár elűzött, de mégis visszajáró svábbal, így saját fogalmát a Hazáról is ebból az alaphelyzetből vezette le.

Azt gondolom, hogy az ítélkezést maga felett -bölcsen- az utókorra bízta, anyagválasztása okán. A fa hamar elenyészik, ha nem gondozzák.

A bukott angyal -bár mást szolgált- örökké visszavágyott. Hát most megkapta.

Alfőmérnök 2011.10.03. 10:15:49

Na megjött az indexcsürhe & az elmebetegek.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 10:34:13

segíthetne valaki:
a szinte állandó szárny (néhol toll) motívumot nem igazán tudom értelmezni

pelikán* 2011.10.03. 10:37:50

Óriási életmű, de tényleg nagyon furcsa egy önálló budapesti épület nélkül. Buda ide tartozó része egészen máshogy nézne ki, ha az álomtemplom megvalósul:

hetivalasz.hu/data/cikk/3/42/80/cikk_34280/Makovecz_terv.jpg

Amúgy a szerző kit sorol a legfontosabb követői közé, akik "már jelentős mértékben határozzák meg az ország építészeti arculatát"?

Bell & Sebastian 2011.10.03. 10:42:21

@Ezt a népet sajnáljam?: Az angyali hierarchia a kapocs az emberi létformák és az Örökkévaló közt.

A házba telefon is kell, ha hívni akarod a főnököd, anélkül, hogy elmennél hozzá.

De csipkebokorral is megoldható, csak a tűzoltó nem engedte.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2011.10.03. 10:49:21

@Ezt a népet sajnáljam?:
"az az EMBERI MELLKAS BELÜLRŐL ravatalozó azért kicsit túlzás: az épület legyen ÉPÜLET, nem emberi test UTÁNZATA"

Na persze, legyen szép kocka alakú és síma, mint az NDK-ás összerakható ruhásszekrény.
Hruscsov meg azt mondta, elég egy fúvószenekar, az is zene.

Sajnos jártam már néhányszor abban a ravatalozóban.
Apámtól, anyámtól is tulajdonképpen ott búcsúztam el. Legszívesebben kihagytam volna a temetés aktusát.
Emberivé tudta tenni a halál tényét, mintha visszavezetett volna valahová, talán a születés pillanatába, melynek egyenes következménye a halál.
A kör itt zárult be mindannyiszor számomra.
Nem a bánatot éreztem, hanem a megnyugvást.
Így kellett lennie...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 11:01:13

@Talon Karrde:

na, most én meg azt mondom, igen, nekem is tetszik pár dolga, sőt. nagyon is. van, amelyik meg nem, de ez hadd legyen az én dolgom, eszembe sem jutna egy pillanatra sem, hogy kötelezővé tegyem akár az imádatát, akár a gyűlöletét.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 11:07:39

egy felnagyított emberi mellkas
meg a "szép kocka alakú és síma, mint az NDK-ás összerakható ruhásszekrény" között

azért vannak még lehetőségek ...

vagy akkor pl. a szül-nőgyógy klinikák legyenek punci és méh formájúak

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 11:10:48

@teknős:

"Nem hagytok ki egyetlen lehetőséget sem, hogy azt, ami ennek a nemzetnek kedves emelkedett vagy hősies lehetne a sárba ne próbálnátok tiporni."

a kurva anyád, az akar itt bárkit sárba tiporni.

abszolút jellemző, hogy ha azt merészelem mondani, hogy makovecz nem az évmilliárdok intergalaktikus géniusza, akkor a hozzád hasonló bomlott elméjű idióták szerint sárba akarom taposni.

hát akarja a faszom. ti akartok valami idolt faragni belőle, és gyűlöltök mindenkit, akinek nem ez a véleménye.

iksz év múlva (talán, én reménykedem) végre normális képünk lesz róla, és nem a bálványimádás és a leanyázás közül kell majd választani, ha szóba kerül a neve. mert most ez van.

jan 2011.10.03. 11:14:24

Az volna a kérdésem a nálam szakértőbbekhez, hogy Kós és Makovecz hasonlósága miben is áll pontosan?

Nekem, laikusnak nagyon más a két építész: Kós épületeinek az arányai, díszítő elemei teljesen klasszikusak, semmi igazán formabontót, extrémet nem látni bennük, számomra az egyik fő vonásuk az elegáns visszafogottság. Kós épületein nem látunk tornyokból kinövő monstre angyalszárnyakat, egymásba ágyazott tornyokat, emberi mellkast formázó belső tereket stb.

Bloodscalp 2011.10.03. 11:19:19

@teknős: kedves teknős, nem sokszor olvastam hogy akár itthon vagy külföldön vagy itthon a szakma mesternek nevezte volna makoveczet. nekem nem tetszenek az épületei-amiket ide betett Gasper, semmi extra nincs bennük, ha 10 embert megkérdezel mondjanak épületeket amiket ő tervezett...szerinted?
sőt, pár éve hallottam csak róla, mert a Janusra épített vmit és a hallgatóknak nem igazán jött be, és nemrég viktor focisulija, ennyit a munkásságáról.

Másrészt ő celeb volt szinte, a jobboldal celebje nagyon fel volt hypeolva (a kevés jobber értelmiségi mellett) és mindig kikérték a véleményét az aktuális közéleti változásokról, a munkásságáról annál kevesebbet hallott az ember...és akinek nem tetszik az rögtön gonosz komcsi ismét?:) jajajaj

Bell & Sebastian 2011.10.03. 11:22:24

@jan: Példaképének tekintette, ugyanis Kós élet (és alkotói-) felfogását vallotta a hagyományról, gyökerekről és kontinuitásról, vissza a jövőbe, röviden.

Csakhogy Makovecz alaposabb volt ennek manifesztálásában / tárgyiasításában /megideologizálásában.

Talon Karrde · http://youtu.be/RNT_uICTe9M 2011.10.03. 11:28:56

Sokat gondolkodtam, hogy melyik számítógépes játék hangulatát idézik nekem a Makovecz féle épületek.

Megvan:
www.highrescovers.com/wp-content/uploads/covers/Aion---NTSC---Cover-Cover-1839-13.jpg

tevevanegypupu 2011.10.03. 11:29:32

@jan:

Lloyd Wright-hoz annyiban hasonlit, hogy o a termeszetet is beleepitette sok hazaba..nyilvan Makovecz is igy szerette volna legtobb hazat megepiteni, olyan kornyezetbe, olyan anyagokkal, hogy a taj resze legyen. Bar ami azt illeti, ez nem mindig jott ossze, van, hogy a termeszetet eszre sem veszik az ember egy-egy Makovecz haz mellett, olyan feltunore es eredetire sikerult.

Bell & Sebastian 2011.10.03. 11:34:03

@Bloodscalp: Én még dolgoztam eredeti épületén és epigonja munkáján is. Azt nem lehet mondani, hogy a szakma nem figyelte árgus szemmel, de mikor kivonták belőle az angyalokat, életfát, térszervezést és mindent visszaállítottak derékszögbe a funkcionalitás nagy és szent nevében, meghalt az épület, illetve meg sem született, majd az emberek is gyorsan kiköltöztek belőle.

A formanyelvet, anyagválasztást, technikát ellesni nem bizonyult elégnek, több kellett volna. Szellem.

Lásd például Bilbao kontra Hódmezóvásárhely dísze. :)

Bell & Sebastian 2011.10.03. 11:40:02

Hát igen, a költő-festő William Blake kétségtelenül fajtársa volt, ha nem pont ő maga. Ki tudja?

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 11:41:47

@Bloodscalp:

"nem sokszor olvastam hogy akár itthon vagy külföldön vagy itthon a szakma mesternek nevezte volna makoveczet"

hát, ahhoz képest azért tagja volt pár nemzetközi szövetségnek. ezek szerint érdemtelenül.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.03. 11:45:35

@rajcsányi.gellért (ergé):

na, ez felett elsiklottam. egymás között nekem is a világkiállításos projectje a legjobb

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.03. 11:47:20

Ertsey Attila írja a pályatársak megemlékezései között: „Majd jönnek a magyarázók, az értelmezők. Reneszánsz ember volt? Mester-típus? Népies volt, vagy „New Age”-es? Pogány gnosztikus? Szabadkőműves, sátánista? Magyarkodó, vagy kozmopolita? Náci vagy zsidóbérenc? Hadd mondják. Őt ez nem érdekli.”"

Ertsey inkább építkezzen, de ne írjon

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2011.10.03. 11:53:42

@Secnir:
Bujtorról egy másik blogunkban írtunk:
balaton.blog.hu/2011/07/31/ket_eve_mar_1

Makovecz nagyságának nem sok köze van a politikai nézeteihez, az általa alapított akadémia alkotmányba kerülését sem éppen dicsérő szavakkal illettük:
mandiner.blog.hu/2011/04/13/maganerdek_az_alkotmanyban_ilyen_orszag_pedig_nincs_cclxvii

Bell & Sebastian 2011.10.03. 12:00:34

Itt van például egy korai munkája, a Sió csárda. a hetvenes évek kultikus helye. Nekem például egy utolsó vacsorát és egy megmenekülést jelent.
Itt beszélgettem utoljára valakivel és itt töltötte fel a személyzet a motorom akkuját, miután esőben-sötétben toltam pár kilométert.
Kár, hogy lepusztult, gazdátlan.

epiteszforum.hu/node/778

Bloodscalp 2011.10.03. 12:17:47

@mavo: @Bell & Sebastian: Ybl&Hild--et mindenki ismeri, ha azt mondod Makovecz az átlagembernek egy jobber valaki ugrik be aki a Demokratán feszített

Ettelsbruck 2011.10.03. 12:19:48

"A beszéd ideje lejárt, tenni kell",
mondtad utolsó éveidben, és aztán
nekifogtál, tetted, ami tőled tellett:
hogy méltó hajlékot adjál az embernek,
Istenhez méltót a Nagy Ismeretlennek.
A természet műve nincs befejezve
Folytatni úgy, hogy Ő is kedvét lelje
Benne, ez volt legfőbb vágyad,
Emberi értéket adni a világnak.
Mert "a világ mégis sokkal különb hely,
az élet mégis nagyszerűbb dolog",
hirdette házad, tornyod, oszlopod,
Azzal a makacssággal és derűvel,
Amitől a rét tavasszal újra zöldell,
Ami egyszerre szigorú és féltő akarat,
Nyugodjál békében hazád földje alatt.

Bell & Sebastian 2011.10.03. 12:29:10

@Bloodscalp: Höhö, te hiszel még a bal-jobb mesékben? Egy reneszánsz ember előbb buzi, mint ezekbe dobozolható. Vagy esetleg intergalaktikus keresztény. :)

Bloodscalp 2011.10.03. 12:36:26

@Bell & Sebastian: nincs ilyen mese, a jobboldal sajátja felcímkézni az embert, gondolj csak bele ha nem Oviéhoz hanem egy másik körhöz tartozott volna, kap egy másik címkét, más felhanggal születnek róla a nekrologok, a munkássága is más fénybe kerül...így megy ez kis hazánkban

Bell & Sebastian 2011.10.03. 12:53:33

@Bloodscalp: A hatvanas években hol volt még Orbán, hadd ne mondjam!
A ratio (bal félteke) és természetfeletti (jobb) ellentétéből (ami inkább a két póluson kivált töltött részecskék halmaza, amelyek egyébként sosem válnak szét) messzemenő következtetéseket levonni balgaság (balogság, racionalitás).

Ha jól emlékszem, a progresszió identifikálta magát elsőként, addig a világ természetes rendje semleges volt, a jobberség annyiban igaz, hogy a balhoz képest, de valójában inkább középen van, főleg akkor, ha még keresztény is.

Ha már címkézünk, kell egy viszonyítási pont, minimum. Az egy más kérdés, hogy egy judeo-krisztián hol áll a csatarendben. :)

Bloodscalp 2011.10.03. 12:56:25

@Bell & Sebastian: én nem tudom miröl beszélsz, de nagyon mellé szerintem

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 12:58:13

@Bloodscalp:

"a jobboldal sajátja felcímkézni az embert"

Köteles Laca

Mártíriusz

Bonsaimessiás/Mihály/az Alcsúti

stb.

TG69 2011.10.03. 13:54:26

"Talán néhányan egyetértenek velem abban, hogy szakrális tereinél, illetve faluházai esetében szinte maradéktalanul megvalósul ez a szándék, azonban tisztán funkcionális célokat szolgáló középületeire gyakran nyomasztó terhet ró a díszítő motívumokban és az épület tömegében manifesztálódó ideológia." - írja Gasper.

Azért engem érdekelne az eddig oly inaktív keresztény tagozata a mndínernek, hogy ők miként látják ezeket a szakrális tereket? Mi a viszony az ezoterikus posztmodern és a kereszténység között? Mert ha ez sem fér ösze, akkor mi marad a pavilonon kívül?

Dendrobatidae 2011.10.03. 13:58:23

Kész szerencse, hogy a Gellérthegyre tervezett ocsmánysága nem épült meg:

index.hu/kultur/klassz/mako0407/

De sajnos Makón a fürdőépületnek nevezett rakétakilövőállás szerű brutális jurtája már épül:

ingatlan.net/magazin/wp-content/uploads/2010/06/mako1.jpg

Remélhetőleg ezzel befejeződött Magyarországon a gigantomán "organikus" cigánypaloták és űbergiccsek korszaka.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 14:57:19

azt _önmagában_ értem, hogy egy templomtorony egy betonhéjat szétrepeszt (egri uszoda)

hogy egy barokk templomtorony hogy kapcsolódik az uszodaépület stílusához, kevésbé értem, de valószínű, hogy ilyen kepcsolatot nem is kell keresni

viszont azt a toronycsúcsdíszt egyáltalán értem:

mi akar az lenni?
felfele-kifele tör vagy lefele-befele sújt? vagy nem kell benne dinamikát látni?

Bell & Sebastian 2011.10.03. 15:03:33

@Bloodscalp: Egyszerűsítem, ma Magyarországon nincs sem markáns jobboldal, sem stabil közép, időnként csak átkenődik oda valaki, valami.
(A Jobbik -formáció besorolása -a mutatott jelek alapján- nem egyértelmű, így kihagytam.)

Azaz, mindenkinek kijár a bal -előtag.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.03. 15:03:56

@mavo: hogy jön ide a broadway te retardált paraszt?

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.03. 15:07:44

@Talon Karrde:

Makovecz: "mert eredetileg a kormányzó helyettes tiszteletére készítette a szobrász."

wiki:

"Népszerű városi legenda, hogy a Szabadság-szobor eredetileg a fronton repülőbalesetet szenvedett Horthy István kormányzóhelyettes emlékművének készült; elhangzott például Szentjóby Tamás a „Szabadság lelkének szobra projektről” készült dokumentumfilmjében is. A legendát ismételte Jancsó Miklós és Hernádi Gyula Anyád! A szúnyogok című filmje, amely azzal végződik, hogy a főszereplők, Pepe és Kapa a Gellért-hegyen arról ordibálnak, hogy miféle szabadságszobor ez, ezt „a kis Horthynak csinálták”.

Ugyan Kisfaludi Strobl valóban megbízást kapott ifjabb Horthy Budapestre szánt szobrának elkészítésére, ez a szobor azonban nem készült el, és tervei sem mutattak hasonlóságot a későbbi Szabadság-szoborral. A legendának a szobrász maga is tudatában volt, és tiltakozott ellene.[6][7]

Bár a Horthy-emlékművel való párhuzam nem igaz, a fasizmust jelképező sárkányt megölő mellékalak kompozíciója azonos Kisfaludi Strobl 1928-ban Nyíregyházán felállított huszáremlékművével, amelyen a magyaros ruhájú férfialak a bolsevizmus sárkányával végez"

Bell & Sebastian 2011.10.03. 15:10:16

@Ezt a népet sajnáljam?: "A barokk torony megszabadul az őt fogva tartó, őt bezáró betonhéjból. Azt akarja hirdetni, hogy az idegen uralomnak vége. Eger története folytatódhat.”

Capisce?

Dendrobatidae 2011.10.03. 15:57:58

@Bell & Sebastian:
Muhahahaha!
Egy uszoda a ne jelképezzen már semmiféle faszságot! Legyen szép, világos, gazdaságosan üzemeltethető. És pont.
A barokk templomtorony barokk templomra való. Ezért is nevezik igen találóan barokk templomtoronynak... :)

tevevanegypupu 2011.10.03. 16:01:42

@Dendrobatidae:

Jezusom.(: Ez tenyleg iszonyu..

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.03. 16:08:48

@(pelikán*): hát ez mondjuk Budapestre tényleg nem illene

de vidékre esetleg

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 16:11:15

@Bell & Sebastian:

mint mondtam: azt a "kitörő" tornyot önmagában értem

de mi az a csúcsdísz rajta? csak mert keresztnek nem kereszt viszont elg markáns a jelenléte szóval jó lenne tudni mit is akar jelezni

tevevanegypupu 2011.10.03. 16:11:28

Gyorben is tervezett egy kis aruhazat, akkoriban nagyon simanak, egyszerunek es jopofanak tunt, bar ketsegtelen, kisse bunker formaja lett, nem jol valasztottak meg hozza az anyagot, tul sok volt a beton. Bocsanatot is kert a varos foepiteszetol. A tervei aztan egyre fantaziadusabbak es burjanzobbak lettek, nemelyeik eredeti es tetszik, nemelyik..hat nem az en vilagom, hozzam Kos Karoly sokkal kozelebb all es Isten bocsassa meg sok Finta epulet is..Makovecz epuleteit nem kellene varosokba beszoritani, levegos terek kellenenek hozza; egeszen maskeppen mutatnak egy domb tetejen vagy egy mezon. Kialakult varoskepbe besrofolni egy ilyen alomszeru epuleteket nem biztos, hogy szerencses.Viszont amit szeretne kifejezni veluk az ertheto, egyszeru es vilagos: magyarok maradtunk akamifele keveredesekbol is jutottunk evszazadrol-evszazadra, es ezt a magyarsagtudatot meg kellene oriznunk kulsosegekben is..meg akkor is, ha nemely kulsosegeket pusztan csak a fantazmagoria teremtmenye. Valahogy ugyanigy van az ember MeloccoMiklos szobraival is..

kispufi 2011.10.03. 16:12:51

@Carlos>: senki nem sajátítja ki, mindenki tudja, neki van-e ilyenje. teknősnek is van, nekem is. lehet, neked is, csak nem érzem a, khm, átfedést.
a döbbent csend meg a lelkeké, nem a taplók rikoltozó garatjáé.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.10.03. 16:14:29

@Dendrobatidae: biztos, hogy az első linken nem az indexesek hülyülnek?
az nagyon szörnyű

viszont az itteni képek, és a siófoki templom is nagyon tetszik
tourinform.hu/site/upload/2010/12/bejarat2.jpg

betyár (törölt) 2011.10.03. 16:15:24

valaki a keresztény tagozatot kereste. szerintem keresztény templomai pogányok.

Alfőmérnök 2011.10.03. 16:40:35

@betyár: "keresztény templomai pogányok. "

A román kori templomok díszein is gyakran láthatunk pogány motívumokat. Ez most így hogy?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 16:49:31

"és a nyilvánvalóan a zárt osztályok paranoid világát idéző sátánista-szabadkőműves ténykedést bizonyítani hivatott elemzések is leginkább a tragikomédia műfaját idézik."

Hízelgő, hogy több helyen visszatér a cikk elemzői munkásságomra, de javaslom első lépésben kettéválasztani ezt a "sátánista-szabadkőművest" és ragadjuk ki a szabadkőművest.
Tehát Gasper, te kijelented, hogy Makovecz nem volt szabadkőműves?
Igen, vagy nem?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 16:51:04

@Alfőmérnök: féreg az almában. Ez egy "hostile takeover", amikor valaki elvileg keresztény templom céljára egy gnosztikus-feketemágiás izét tervez és utána dühösen veri a nyálát a katolikus egyházi vezetésre, amiért az az x-edik ellenséges behatolás után letiltja, hogy több templomot tervezzen nekik.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 16:51:05

@Alfőmérnök:

"román kori templomok díszein is gyakran láthatunk"

hát azok nem is ma épültek, hanem amikor épp maga mögött hagyta a magyarság az ősi hitvilágot

Carlos> · http://banana-daiquiri.blog.hu 2011.10.03. 16:55:31

@kispufi: mi az, te vagy itt a nemzet-biztos? Nehogy eszedbe jusson már, hogy mértéket szabj nekem a saját paramétereidre!

Alfőmérnök 2011.10.03. 17:02:37

@Arma Gedeon2: Úgy emlékszem, hogy ezt a meccset már lejátszottuk a jósdán, most nincs kedvem kikeresni.

Ha valaki blaszfémnek tartja a keresztény templomait, tegye azt, szíve joga, nem is olyan elrugaszkodott hülyeség. (Mondjuk ez esetben nem csak Makovecz a "bűnös", hanem a megrendelő is.)
Ami számomra kevésbé vonzó Makoveczben, az ez a steineri-vonal, de szvsz az nem sátánizmus, hanem idióta szektáns ezoteria.

Ha jól emlékszem, én úgy summáztam a vitát, legalábbis a magam számára, hogy félrevisz, ha organikus építészetként kezeljük a munkásságát, inkább olyan népi posztmodern ez.

Alfőmérnök 2011.10.03. 17:06:49

@Ezt a népet sajnáljam?: Makovecz meg egy új pogányság előhírnöke. Mi a baj ezzel? :))

kispufi 2011.10.03. 17:08:16

@Carlos>: az nem saját paraméter, amikor a kisajátítósdi panelt szajkózod? hadd döntsem el, kivel vállalok bármiféle (sors)közösséget, öregem.

TG69 2011.10.03. 17:10:28

@tevevanegypupu: "Makovecz epuleteit nem kellene varosokba beszoritani, "

Pedig az organikus művészet lényege pont az lenne, hogy megőrizve a hely szellemét olyan dolgot alkossanak, ami oda illő. A lényeget tekintve lassan mindenki eljut addig a kritikáig, amit a gonosz oldal építészei/kritikusai fogalmaztak meg vele szemben.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 17:16:55

@TG69:

"az organikus művészet lényege pont az lenne"

sikerült az organikust FÉLREÉRTENED

az organikus építészet lényege NEM AZ, amit te írtál, hanem, hogy a szervesen beilleszkedik, hanem, hogy a SZERVES VILÁGOT (gy. k. az _élő_ világot) veszi alapul

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 17:18:08

@TG69:

"az organikus művészet lényege pont az lenne"

sikerült az organikust FÉLREÉRTENED

az organikus építészet lényege NEM AZ, amit te írtál, hogy a szervesen beilleszkedik, hanem az, hogy

a SZERVES VILÁGOT (gy. k. az _élő_ világot) veszi alapul

Bell & Sebastian 2011.10.03. 17:21:23

@Ezt a népet sajnáljam?:
Hogy mi az istennyila, hát a magyarok nyila.

Bell & Sebastian 2011.10.03. 17:29:18

@Ezt a népet sajnáljam?:
Egyik sem nyert, azt jelenti, természetesen nőjön ki a környezetéből, minden értelemben. Természeti, építészeti és kulturális közegéből. Azaz, pontosan lehessen tudni -első ránézésre is- hol a túróban vagyunk és ez egy uszoda.

Carlos> · http://banana-daiquiri.blog.hu 2011.10.03. 17:49:25

@kispufi: sajnos nincs semmi értelme a két mondatodnak ebben a kontextusban.
De ha csak úgy érzelmi alapon akarsz kötekedni, akkor szóljál, és elküldelek az anyádba.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 18:09:40

@Bell & Sebastian:

Az utolsó mondatodat olvasva - a gondolatjeles részt leszámítva - szinte Makovecz hangját hallottam :)

TG69 2011.10.03. 18:23:01

@Ezt a népet sajnáljam?:

Wright az organikus építészet megteremtője nem organikus házat épített? :)

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 18:26:08

@Bell & Sebastian:

az élő, szerves világot tessék a legtágabban értelmezni, ezért is írtam külön: élő világ, benne a természettel és az emberrel

gondolom Dunaújvárosban sem az embertelen falanszter betonkockákkal keresné az organikus építész az összhangzatot, hanem a dunával, a vízzel, az ártérrel, folyóparttal, a(z egykori) halászattal és halászokkal

Bell & Sebastian 2011.10.03. 18:54:45

@Ezt a népet sajnáljam?: Ha jól emlékszem, Pentelén is van egy temploma. Az meg nem hat meg, ha kívülálló próbál megcáfolni evidenciákat, pedig pár kattintással megnézhetné maga is, amit igyekszek fejből nyomni, nem haszontalan elmejátékból, inkább karbantartási célzattal, vállalva a tévedés kockázatát.

Bell & Sebastian 2011.10.03. 19:00:05

@Ezt a népet sajnáljam?: Ilyen definíció nincs, hogy a legtágabb értelemben. Az a lovag felesége, lovagina.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 19:00:43

Üdvözletem mindenkinek, akkor szépen sorjában...

@VI. Béla: ugyan, szívemből beszélt.

@Ezt a népet sajnáljam?: "az az EMBERI MELLKAS BELÜLRŐL ravatalozó azért kicsit túlzás: az épület legyen ÉPÜLET, nem emberi test UTÁNZATA"

Nos, az építészet történetét a legtöbb esetben nehéz az emberi test arányrendszerének tanulmányozása nélkül tárgyalni, hiszen elődeink is gyakran azt tekintették zsinórmértéknek. És akkor a lélekről, a transzcendensről, a spiritualitásról még nem is beszéltünk. Az "épület legyen ÉPÜLET" kitétel a szocializmus időszakának kiüresedett funkcionalizmusában volt érvényes. Lásd házgyári építkezések, a végtelenségig sivár középületek stb stb.

@(pelikán*): "Amúgy a szerző kit sorol a legfontosabb követői közé, akik "már jelentős mértékben határozzák meg az ország építészeti arculatát"?"

Nagyon sokan vannak. Elég csak szétnézni a Kós Károly Egyesülés tagjai között, akik számtalan településen voltak főépítészek, vagy határozták meg egy adott település közösségi tereit:

www.koskarolyegyesules.hu/tagok.htm

De ezen kívül is vannak jónéhányan. Ígérem, amint több időm lesz, linkelek neked konkrét neveket és fotókat.

@jan: "Az volna a kérdésem a nálam szakértőbbekhez, hogy Kós és Makovecz hasonlósága miben is áll pontosan?"

Elsősorban szellemi az a hasonlóság és nem formai, természetesen. És itt egy idézet Kóstól, ami a Kós Károly Egyesülés honlapján is fent van. Talán ez közelebb visz:

"a régi történelmi stílusokból azt szabad és kell
átvenni, átformálva az új szükségletekhez, amit a nemzetet alkotó nagy népközösség, a milliók a
magukénak azokból elfogadnak. Így formulázva kell és csak így lehetséges a régit alapul fogadva
mégis új stílust: élő művészetet teremteni."

hamarosan folytatom....

Bell & Sebastian 2011.10.03. 19:04:16

Ha el nem visz a mÁVO...

ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget 2011.10.03. 19:22:24

@Gasper: yo ez a poszt, gratulálok !
annyi csak, hogy érteni vélem a fekete-fehér fotók mögötti koncepciót, azaz, lássuk a vonalakat és az arányokat, de elnéztem volna színesben is az épületeket (miként a paksi & siófoki templom linkelve is van), hiszen a 'valóságban' is úgy látjuk-látnánk őket, de sebaj

evil overlord (törölt) 2011.10.03. 19:22:53

A ravatalozóról nekem Giger jut eszembe, bár az is igaz, hogy nincsenek benne freudi elemek.

kispufi 2011.10.03. 19:40:23

@Carlos>: meg van beszélve. csak ön után, uram.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 20:37:12

@elGabor: @ufó - tardai arc, modoroschan küldi a szlenget: köszönöm.

Jól látod a fekete-fehér konceptet, tényleg ez volt a szándékom. Meg aztán, ahogy elnéztem a különböző helyekről összeszedett, különféle színhőmérsékletű fotókat, hát az elég keményen nézett ki. Így viszont egységes lett a dolog.

@tevevanegypupu: "Lloyd Wright-hoz annyiban hasonlit, hogy o a termeszetet is beleepitette sok hazaba.."

Igen, Frank Lloyd Wright fontos előkép. Lásd prériházak:

www.lloydwright.de/index-Dateien/image001.jpg

www.copelandfurniture.com/images/product/w_hs_meyermay.jpg

Csak persze ne a formai hasonlóságokat keressük, hiszen az azonosság az archaizáló térszervező megoldásokban, a természetes anyagok használatában és a tájban történő elhelyezés szándékában van. Mondjuk nekem Wright letisztultsága nagyon bejön.

És még egy öregkori munka, a Guggenheim Múzeum épülete New Yorkban:

www.newyorker.com/images/2009/05/25/p465/090525_r18486b_p465.jpg

@Alfőmérnök: "A román kori templomok díszein is gyakran láthatunk pogány motívumokat."

Na igen. Az ír egyházművészet például a mai napig alkalmazza a pogány kelta díszítőmotívumok teljes tárházát. De jellemzően minden más európai kultúra integrálta a maga archaikus, prekeresztény diszítőmotívumait, amelyek a mai napig fellelhetők az épen maradt templomokon, vagy a lapidáriumokban. Aztán a mi kopjafáink is tisztára pogány cuccok, de Szent István szarkofágjának díszítőmotívumainak egy része is az.
Aztán ott van a gótika. A gótika maga a barbár behatás késői eredménye (lásd pl. a szó jelentését). És nem véletlen, hogy Makovecz is kacérkodott a gótika építőcéheinek világával, csak éppen nem szabadkőműves alapon, hanem a saját öntörvényű módján.
Na, aztán ott van keresztény templomaink bazilikális alaprajza, amelyet egy az egyben a pogány rómaiaktól vett át a keresztény kultúrkör. Mind az egy-, mind a háromhajós változatot. Ezen csak a latinkereszt és a görögkereszt alaprajz változtat időnként. Sőt, az ortodox görögkereszt alaprajzhoz képest a nyugati bazilika elrendezés maga a pogányság csimborasszója.

Lényeg, hogy faszság ez a pogányozás. :)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 20:43:26

Mi az organikus a szárnyas piramisokban?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 20:44:10

@Gasper: nem válaszoltál, hogy Makovecz szabadkőműves volt-e.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 20:57:20

@Arma Gedeon2: akiről nincsenek biztos információim, arról nem állíthatok semmi biztosat, így róla sem, hogy az lett volna. Mint ahogyan te is csak fantaáziálsz. Egyszer egyébként már leírtam neked valahol a véleményemet. Szerintem Makovecz volt annyira öntörvényű ember, hogy saját rendszert alkotott.
Amúgy meg ne türelmetlenkedj. Szépen sorban, apránként reagálok, mielőtt elszállna egy rakás szövegem.

@Alfőmérnök: "Makovecz meg egy új pogányság előhírnöke."

Jaja. Premodern barbarizmus, ahogyan egyik hazai kritikusa írta, Habermas nyomán. :)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:02:37

@Gasper: én nem fantáziálok. Konkrét infókkal rendelkezünk arról, hogy Makovecz jóbarátja, lényegében a mögötte álló Agy, Zelnik József az egyik hazai szabadkőműves irányzat főnöke. Makovecz ezotérikus dumáiban többnyire Zelnik máshol olvasható szavait szajkózta, mert neki saját agya nem volt.
Czike László a szabadkőművessé beszervezése kísérleteit megírva valahol idézi, hogy Zelnik azzal próbálta az ő kritikáját visszaverni, hogy "CZike maga akart szabadkőműves lenni, de nem volt rá méltó". Tehát nem azt mondta, hogy nem vagyok én vakoló, hanem azt, hogy nem vettük be magunk közé vakolónak Czikét, aki jött volna.
Ezenkívül a vakoló témákban kicsit is járatosaknak Makovecz a hosszas interjúinak szövegmotívumaival is és épületeibe zsúfolt ocsmány okkult jeleivel is biztos jelét adta, hogy vakoló. Tanítványai ugyanúgy.

Mit szólsz szárnyas piramisaihoz? Baglyaikhoz?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:05:00

@Gasper: egyébként ha olyan komolytalan dolog ez, miért nem kérdeztek rá soha egyetlen interjúban nyíltan: "Ön szabadkőműves?" ???

A Makoveczről szóló wiki-cikk elején van tőle egy idézet:

"A magyar szerves építészet feladata, hogy szolgálja az Európai Közép ezoterikus létét."

Ez mit jelent? Fantáziálás?

Kétrét 2011.10.03. 21:22:05

@Arma Gedeon2: Sztem te nagyon elmentél a lényeg mellett... vajon más festők, írók, költők megítélésénél mennyire mérvadó, ha esetleg tagjai voltak ilyen-olyan páholyoknak? Vagy úgy gondolod, hogy aki ránéz az épületeire, azokon keresztül "belemegy" valami ártó hatás, ami a szabadkőművességtől jön? Ha jól tudom, Kós Károlynak a céhjele vagy mije is bagoly volt, akkor nyilván ő is csúnya szabadkőműves? Mit tudunk akkor pl. Rembrandt, Mozart, Goethe és a többiek műveiben elrejtett gonosz dolgokról, hisz tudtommal ők is tagjai voltak különféle furcsa közösségeknek, akkor ez marha lényeges az ő esetükben is?
Komolyan, ez vmi paranoia nálad, olyan Dan Brown szintű scifibe illő.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 21:24:28

@Arma Gedeon2: húbammeg! A Zelnik egy szemeszteren át tanárom volt az egyetemen (akkor Iparművészeti, mostanság MOME). Ez a kilencvenes évek közepe táján volt, az MDF kormány utolsó évében, és a ballibbantak mellett állandóan a szabadkőműveseket ekézte. Mostan akkor ez így hogy van?

Amúgy ki ez a Czike? Megbízható informátor, vagy csak valami dezinformátor?

Bell & Sebastian 2011.10.03. 21:29:03

@Arma Gedeon2: Ugyan a kutya nem kérdezett, de megvilágította azzal (M.I.), hogy amíg a fejlett nyugat az összerabolt zsákmányon ül, mindig is belőlünk élt, az igazi, teremtő Európa a Közép. Nem véletlenül szabdalták szét a rántott húsunkat.

Az ezoterikus létet az ezotéria magyarázza. Ha abban is szakértő, rögtön beszarok, mert az Loxon asztala.

A vakolászat káros volta nem kérdéses, főleg napjainkban. Mondjuk a legkevésbé csodálkozni való, ha egy építész Építőnek áll. Felróható neki, persze.

Csakhogy az erőforrásokhoz más út nem vezet. Minek ment oda? Belülről reformálni. -ez a talpraesett KISZ -titkár duma ide pont jól jönne, ha igaz lenne. De valójában fogalmam sincs.

Kétrét 2011.10.03. 21:29:39

@Arma Gedeon2: Arról, hogy "nem volt agya": nézd meg pl. a Mindentudás Egyetemén tartott előadását, és azt, hogyan reagált a közönség a szavaira (nehezen hagytak bárkit is hidegen). Aztán próbálj meg te is úgy beszélni egy órán keresztül bármekkora közönséghez, hogy ennyire kizökkents őket a kényelmes tompulásból és elgondolkoztasd őket.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:35:20

@Kétrét: sokat olvastam tőle és hallgattam élőben, nagyon gyenge intellektusú volt. Tudott hipnotizálni, de csak az arra fogékonyakat.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:35:50

Még senki nem reagált a szárnyas piramisaira.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 21:36:53

@Arma Gedeon2: az, fantáziálás. Meggyőződésem, hogy Makovecz munkásságát nem lehet beletuszkolni a szabadkőművesek világába. De ezt @Bell & Sebastian: olyan szépen leírta itt fentebb, kár ragozni. És kár lenne a paranoiád felé elvinni ezt a posztot is, ha meg nem sértelek. :)

Amúgy meg brutálfáradt vagyok, lassan lelécelek.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:38:37

@Kétrét: "vajon más festők, írók, költők megítélésénél mennyire mérvadó, ha esetleg tagjai voltak ilyen-olyan páholyoknak? "

Igen, nézd meg mi történt hazánkkal 1919-ben és utána Trianonban, a szabadkőművesség szerepe ebben köztudott, a bomlasztó művészek minimum hasznos idióták voltak. Aki ezek után évtizedekkel vakolónak áll, az hazaáruló.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.03. 21:40:01

@Gasper: de tudtoddal szabadkőműves volt, vagy nem. Elég röhejes, ha olyan ír bejegyzést Makoveczről, aki még ezt a nála alapvető tényt se ismeri.
Lelécelhetsz, de ha nem válaszolsz a szárnyas piramisaira, az a vereséged jele.

Bell & Sebastian 2011.10.03. 21:40:25

Szabadkőműves jelkép. Mint ahogyan az egyiptomi monoteizmus jelen van a kereszténységben, a legmagasabb földi szervezőerő is a (mai) magyar társadalomban, sőt, reneszánszát éli. Ez evidencia.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 21:45:49

@Arma Gedeon2:

"a felvilágosodással elindult az emberiség lefelé, mert fölrúgta azt a hirarchiát ami kétségtelen ebebn a világban"

ez nem tűnik túl szabadkőműves gondolatnak ...

tevevanegypupu 2011.10.03. 21:53:43

@Gasper:

Gyorben van meg egy epulete illetve hozzatoldasa Makovecznek. A bences templom diakkapolnajat is o tervezte, Winkler Gabor volt fopitesz beszel rola eppen egy visszaemlekezeseben. A diakkapolna teteje egy uvegpiramis, az uvegkupola mellett ket angyal, Gabriel es Mihaly neznek le a kapolnaba. Messzirol is lathatoak, bar nem minden oldalrol. Meg kell mondanom, kicsit nyugtalanitoak..Az is erdekes kulonben, hogy a pannonhalmi bences foapatot, Asztrikot is megvadoljak szabadkomuvesseggel nehanyan.

Kétrét 2011.10.03. 21:56:32

@Arma Gedeon2: Épp Trianonról beszélve ugyanazt a "nyugati háttérhatalmat" emlegette ő is, aki - szerinte - ma is Magyarország gyarmatosításán munkálkodik. Hányszor elmondta, hogy csak magunkra támaszkodva, nem idegen érdekeket szolgálva van esélyünk a túlélésre.

Szerintem mást jelent a hipnotizálás, és mást az, ha valakinek oda "kell" figyelni a szavaira, mert látszik rajta, hogy van élettapasztalata, mélyen és alaposan gondolkodik, stb. Manapság annyira eluralkodott a közbeszédben a totális semmitmondás és mellébeszélés, hogy ő nekem üdítő színfolt volt mindig.

tewton 2011.10.03. 22:00:34

@Arma Gedeon2:
háháhá.
nemprogresszív szemmel nézve vicces, hogy a szabadkőművesség a progresszívoknak kicsit olyan, mint isten léte: egyes nyomik szerint van, de ugye mi tudjuk, hogy nem racionális, ezért inkább nincs is. se isten, se szabadkőművesség. esetleg isten talán van, de a szabadkőművesség az egy olyan jófej izé, a lájonsz kláb és az lmp közt félúton

más országokban meg könyveket lehet kapni arról a témáról, hogy párizs megtervezésében meg utcaképeiben hogyan vannak aktivan jelen a vakoló szimbóleumok. vagy akár a brüsszeli királyi palota előtti parkban.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 22:04:35

@Arma Gedeon2: kicsoda? Zelnik, vagy Makovecz? Tudtommal egyébként egyik sem. Mint fentebb írtam, maga Zelnik ekézte a szabadkőműveseket az előadásain, amiket saját fülemmel hallottam és a saját szememmel láttam. Erre meg te miért nem reagálsz? Meg arra a kérdésemre, hogy mennyire megbízható a forrásod?

Ez is olyan vereséges faszság, nem? Vagy mert nem vagyok hajlandó felhúzni veled a kényszerzubbonyt, akkor itten vereség van?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 22:05:54

@tevevanegypupu: "Asztrikot is megvadoljak szabadkomuvesseggel nehanyan."

Ó, Asztriknál állandó vendég Radnóti Sándor és sleppje.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 22:20:04

@Gasper: ja, nem mintha Radnóti az lenne, csak hát akkor is... :)

tevevanegypupu 2011.10.03. 22:22:35

@Gasper:
Meg van ugye az a beszelgetokonyve Lengyel Laszloval is. Kulonben eppen tegnap voltunkPannonhalman. Rettentoen ki van renovalva minden, eppen a patinajat vettek el, aki latta ugy tizenot-husz evvel ezelott, annak most nagy csalodas. Ezenkivul elkereskedelmiesedett, csak a penzrol szol az egesz, doltek befele a nemet csoportok. Szerenyebb jovedelmu embereknek nem ajanlatos, ami azert kar, mert eppen Pannonhalmat legalabb latnia kellene mindenkinek..Mondjuk a melle tervezett "modern epiteszeti csodat" nem feltetlenul, rideg beton-uveg-femkocka, a baratsagossag minden jele nelkul. De ez persze egyaltalan nem igazolja a szabadkomuvesseg vadjat. A bences atyak kozul a regiek - az igaziak - mar regen elmentek, es ha most visszaternenek, nem biztos, hogy orulnenek annak amit latnanak (es hallananak) ott.

tevevanegypupu 2011.10.03. 22:22:35

@Gasper:
Meg van ugye az a beszelgetokonyve Lengyel Laszloval is. Kulonben eppen tegnap voltunkPannonhalman. Rettentoen ki van renovalva minden, eppen a patinajat vettek el, aki latta ugy tizenot-husz evvel ezelott, annak most nagy csalodas. Ezenkivul elkereskedelmiesedett, csak a penzrol szol az egesz, doltek befele a nemet csoportok. Szerenyebb jovedelmu embereknek nem ajanlatos, ami azert kar, mert eppen Pannonhalmat legalabb latnia kellene mindenkinek..Mondjuk a melle tervezett "modern epiteszeti csodat" nem feltetlenul, rideg beton-uveg-femkocka, a baratsagossag minden jele nelkul. De ez persze egyaltalan nem igazolja a szabadkomuvesseg vadjat. A bences atyak kozul a regiek - az igaziak - mar regen elmentek, es ha most visszaternenek, nem biztos, hogy orulnenek annak amit latnanak (es hallananak) ott.

tevevanegypupu 2011.10.03. 22:22:35

@Gasper:
Meg van ugye az a beszelgetokonyve Lengyel Laszloval is. Kulonben eppen tegnap voltunkPannonhalman. Rettentoen ki van renovalva minden, eppen a patinajat vettek el, aki latta ugy tizenot-husz evvel ezelott, annak most nagy csalodas. Ezenkivul elkereskedelmiesedett, csak a penzrol szol az egesz, doltek befele a nemet csoportok. Szerenyebb jovedelmu embereknek nem ajanlatos, ami azert kar, mert eppen Pannonhalmat legalabb latnia kellene mindenkinek..Mondjuk a melle tervezett "modern epiteszeti csodat" nem feltetlenul, rideg beton-uveg-femkocka, a baratsagossag minden jele nelkul. De ez persze egyaltalan nem igazolja a szabadkomuvesseg vadjat. A bences atyak kozul a regiek - az igaziak - mar regen elmentek, es ha most visszaternenek, nem biztos, hogy orulnenek annak amit latnanak (es hallananak) ott.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.03. 22:30:47

@tevevanegypupu: tavaly én is voltam Pannonhalmán, hasonló volt a benyomásom a látható üzletmenet kapcsán. Na persze idén januárban a pesti ferenceseknél láttam kiszállni német ferences testvért is egy Audi Roadsterből. Beszéltük is ott a laikus testvérrel, hogy ha jezsuta lenne az még oké, de hogy egy ferences?

Na pá, elteszem magam holnapr.

evil overlord (törölt) 2011.10.03. 22:44:30

@Gasper: Szegény Assisi Szt. Ferenc, biztos forog a sírjában.

Buzzword 2011.10.03. 22:48:57

@Arma Gedeon2: Itt van, tessék pogány szimbólum keresztény templomokon:
en.wikipedia.org/wiki/Green_man
Ezt is biztos a szabadkőművesek csinálták, a XI. században, 700-800 évvel a megalakulásuk előtt ugye? Sőt, Makovecz személyesen.

tewton 2011.10.03. 22:54:14

@evil overlord:
lehet, h kölcsönkocsi volt:)

Buzzword 2011.10.03. 22:55:25

Érdekes amúgy, hogy míg Makovecz, a különc zseni, akinek még az akasztanivaló Steinerrel való kokettálásai is megbocsáthatók, olyan epigonokat hagyott, akiket legszívesebben falhoz állítanék, a letisztult, funkcionalista Finta követői néha túl is szárnyalják a mestert.

Alfőmérnök 2011.10.03. 23:03:30

@Arma Gedeon2: És TE szabadkőműves vagy-e???

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.03. 23:09:05

@Buzzword:

amit te "letisztult, funkcionalista" jelzőkkel illetsz az meglehet,

csupán az építőMŰVÉSZET HIÁNYA

Fintáról sosem jutna eszembe a művész vagy a mester szó. Az ilyet nem nehéz "túlszárnyalni": nincs mit.

evil overlord (törölt) 2011.10.03. 23:14:08

@tewton: Muhaha!

@Alfőmérnök: Igaza van, az gyanús, aki nem gyanús!
(Amúgy kit érdekel, hogy Makovecz vakoló volt vagy sem.)

Alfőmérnök 2011.10.03. 23:19:33

@evil overlord: Az ilyen összeesküvés-elmélészek mindig gyanúsak: nem lehet, hogy csak az IGAZI összeesküvésről akarják elterelni a figyelmet azzal, hogy "LELEPLEZNEK"? XD

Bell & Sebastian 2011.10.03. 23:58:20

Aki csak képes leírni a kifejezést, hogy összeesküvés-elmélet, nem okosabb egy fándli malternál.

Tehát, kőműves, az nem lehet. Esetleg vízimérnök, ha elhúzza a feje.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 00:37:07

@Gasper: te egy konformista buta fütyi vagy. Szárnyas piramis?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 00:41:10

3.bp.blogspot.com/-_1WikUXUwi4/TW_yt2SGeRI/AAAAAAAAAFg/EJ3EkiZ3RZ8/s760/1387_2_960.jpg

A Mester (aki nem vakoló) kedvenc illuminátus piramisai előtt. A magyar népművészet motívumaiból merítette...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 00:54:10

Hab a tortán, hogy a Nagy Organikus piramisai szárnyait műanyagból készítette.

hsoma 2011.10.04. 01:05:22

azt mondják, iskolateremtő építész százévente születik. Ő ilyen mester volt...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 07:01:51

@Arma Gedeon2: te meg egy paranoid farkinca vagy, bár tény, hogy ügyesen manipulálsz, például a jósdán. Csak nem a szlovákok, vagy a románok küldtek provokálni? Netán egyenesen a moszad? Vagy a krakkói, esetleg a lembergi páholy? Hm?

Te sem válaszolsz arra a kérdésemre, hogy megbízható-e Zelnikről a forrásod. Vagy ő is azért ekézte nekünk a szabadkőműveseket, mert nyilvánvalóan szabadkőműves? Szóval, forrás?

De hogy megelőlegezzem a cserét, előtte válaszolok neked. Nekem az toronysisak, nem piramis, aminek persze az alapja egyenlő oldalakból áll, palástja pedig háromszögekből, mint minden ilyen toronysisaknak, ami valóban a piramis (másnéven gúla) formájára hajaz. A szárny nyilván stimt. Köztudott Makovecz esetében, hogy tornyaival a földet és az eget köti össze. Ez a gesztus a múltban elég sok kultúrában fellelhető, Makovecz meg elég sok premodern dologhoz hozzányúlt, nyilvánvalóan posztmodern szándékkal. A szárnyas piramis vízióját viszont meghagyom neked, hogy legyen mit feldugnod. Szerintem utána folytathatjuk, csak előtte add meg légyszi Zelnikről a tutibiztos forrást.

Viszont a budai Batthyány téren, a Szent Anna templom két tornya között mekkora orbitális szabadkőműves szimbólum feszeng!

v23.nonxt7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/35013885.jpg?redirect_counter=1

Meg úgy egyáltalán! Hogy megfertőzték ezek a vakolók azzal a sok istenszemmel, meg szárnyas angyalokkal a katolikus templomokat szerte a világon.

tevevanegypupu 2011.10.04. 07:27:13

Ez az egesz valami olyasmi, mint amivel Laszlo Gyulat is szidtak es uldoztek "kepletesen", ahogy motivumokkal es megtalalt ovcsatokbol, kis diszekbol, temetesi modbol almodott a honfoglalas kori muveszetrol, kettos honfoglalasrol, stb..Makoveczben megmaradt a pogany magyar, ami nagyon jol ossszefert a kereszteny emberrel.Egyebkent ahogy az ember egy barokk templom belso diszeit, kepeit, epitesi modjat elnezi es kisse megretten attol a burjanzastol amit a mesterek ott veghezvittek, nos ehhez kepest Makovecz diszitesei, formai es fantaziaja ugyan tokeletes ellentetet kepeznek, de sokkal kevesbe termeszetellenesek es "furcsak" ..legfeljebb szokatlanok. Ha arra gondolunk, hogy az oskeresztenyek hol es hogyan vegeztek szertartasaikat, a szazadok soran ketsegkivul meglehetosen valtozott a templomepitesi "trend"..(:

tevevanegypupu 2011.10.04. 07:29:43

@Gasper:

Jelenleg talan az Afrikaban missziot teljesito katolikus papok allnak legkozelebb ahhoz az eletmodhoz es formahoz, amit Jezus valoszinuleg elkepzelt apostolainak..A ferences atyak pedig megnezhetnek azt a ket olasz filmet, amit alapitojuk eleterol keszitettek.((:

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 07:30:42

@tevevanegypupu: "Ha arra gondolunk, hogy az oskeresztenyek hol es hogyan vegeztek szertartasaikat, a szazadok soran ketsegkivul meglehetosen valtozott a templomepitesi "trend"..(: "

Aztán a folytatásról írtam fentebb, itt: @Gasper: , Alfinak címezve.

Ezt a népet sajnáljam? · http://www.youtube.com/watch?v=FABqq_jjRRo 2011.10.04. 08:25:47

amíg hagományról, istenről és emberközeliségről beszél addig érteni vélem

amikor előkerül az ezoterikusság, azzal már nem nagyon tudom mit akar

amikor keresztény templomokat teleaggat szárnyakkal, napkoronggal, stilizált madár- vayg emberszempárt formázó ablakokkal akkor pedig elbizonytalanodom, hogy

ISTENRŐL, HAGYOMÁNYRÓL, NÉPRŐL, TERMÉSZET- ÉS EMBERKÖZELISÉGRŐL vallott nézeteit úgy értem-e én is ahogy ő értette

(ezzel nem azt akarom mondani, hogy szabadkőművesként értette volna, hanem pusztán annyit, hogy amit mondott azt ő másként értette, mint ahogy hallgatóságának jó része érti)

tevevanegypupu 2011.10.04. 08:49:43

@Gasper:

Attol a pillanattol kezdve amiota Makovecz feltunt az epiteszek kozott, vitakat kavart, ellensegeket es rajongokat szerzett, azt senki nem allithatja, hogy egy volt a sok kozul. Egeszen biztos, hogy stilusteremtokent kerul be a magyar epiteszet tortenetebe, sokan elnek meg majd abbol, hogy vagy utanozzak vagy elemzik, szidjak vagy dicserik. Nagyon varatlanul ment el, nyugodjon bekeben.

Alfőmérnök 2011.10.04. 09:05:10

@tevevanegypupu: "Egyebkent ahogy az ember egy barokk templom belso diszeit, kepeit, epitesi modjat elnezi es kisse megretten attol a burjanzastol amit a mesterek ott veghezvittek"

Ehhez nem kell elmenni a barokkig. Gondoljon csak a Syxtus-kápolna homoerotikus giccsparádéjára. :)

tevevanegypupu 2011.10.04. 09:54:21

@Alfőmérnök:

Na igen..latszik rajta, hogy vegul nagy kedvvel festegette, bar eleinte nem volt hozza turelme..Jo kigyurt testu ferfiak lettek..(:

TG69 2011.10.04. 10:16:04

@Gasper:
Engem Makovecz nagy épületei népmesei könyvek különböző illusztrációira emlékeztetnek. Letisztultabb formában jó lenne vidéken minél több ilyet látni, de remélem hogy a tanítványok túllépik a mesterüket. Láttam már egy két nem Makovecz organikus házat a budai oldalon és nagyon klasszak lettek. Tehát van remény :).

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 11:05:22

@TG69: az igazat megvallva, én is a letisztultabb dolgok híve vagyok. Nem vagyok a Makovecz-féle épületek feltétlen rajongója, azonban többek között iskolateremtő jelentőségét nagyon fontosank tartom. A tanitványok és követők meg akkor lehetnek nagy spílerek, ha idővel meghaladják mesterüket.

Egyik nagy kedvencem a kortárs templomépítők közül például Nagy Tamás.

szakralis.wordpress.com/category/Nagy-Tamas/

TG69 2011.10.04. 11:26:01

@Gasper: A dunaújvárosi templom is elég karakteres lett :
www.ewald.hu/hu/hirek.php?page=12

Nagy Tamás publikált az Octogonba is :) és magát regionalistának nevezi, ez azért jelez valamit...

Alfőmérnök 2011.10.04. 12:02:25

@tevevanegypupu: Szépek, szépek... de én a leszbi pornót jobban bírom. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 12:05:45

@TG69: igen, a dunaújvárosi evangélikus templommal lett igazán ismert.

@tevevanegypupu: na, például annak a templomnak az utcafronti része nagyon nem teccik. Nekem olyan Makovecz epigonnak tűnik ez a Raskai.

tevevanegypupu 2011.10.04. 12:11:49

@Gasper:

Nekunk sem tetszik.((: De sokan teljesen elajultak tole, hogy milyen eredeti..az uvegablakok kozott viszont van par jo, bar semmi kulonos.

tevevanegypupu 2011.10.04. 12:14:15

@Alfőmérnök:

Hat olyant nem szoktam nezegetni, viszont talan ajanlhatnam David Hamilton kepeit..azok lehetnek fantaziafelkeltok.(:

Alfőmérnök 2011.10.04. 12:46:53

@tevevanegypupu: Megnéztem a képeit, hát, nem az én ízlésem, láttam már ettől sokkal jobb erotikus fotókat is. De itt most tényleg off. ;)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.04. 14:35:38

jó írás, a szokott szarszemét kommentekkel többnyire. gasper, ha magának tetszik a nagytamás amerikai stílusú biofegyvergyártó üzem jellegű kockatemploma, hát megérdemel alamagedeontól egy fellációt :))

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.04. 15:34:37

Az egyház vakoló vezetésének egyik bizonyítéka a sok modernista-posztmodernista templomépület.

betyár (törölt) 2011.10.04. 15:43:07

@Gasper:

nézze, azzal nem dobott valami nagyot, hogy a román (romanika) a római építészeten alapszik. ami faxság, hogy a maga szavával éljek, hogy ebből evidensen következik, hogy pogány. meg ne orroljon, de a hanyatló rómában az államvallás a kereszténység. más. a gótika valóban használ pogány díszítő elemeket, pl. vízköpők, de ettől még nem pogány. nem azt írtam, hogy makovecz a keresztény templomaiban pogány elemeket is használ. azt írtam, hogy a keresztény templomai pogányok. a szellemiségük, aurájuk pogány. nyoma sincs bennük - nekem - a keresztény misztériumnak, csak a pogány madonnát látom:))

a nyelvi érvkészlete nem túl kifinomult. mármint magának.

Alfőmérnök 2011.10.04. 16:01:18

Arra egyébként milyen eligazítást adnak az egyházak, hogy – túl a liturgiához nélkülözhetetlen elemeken - hogyan kell kinéznie egy keresztény templomnak?
Úgy értem, hogy vannak írott szabályok is, vagy csak íratlanok/szokásrend?

tevevanegypupu 2011.10.04. 16:25:51

@Alfőmérnök:

Egy kis asztal, kehely, kis tanyer, ostya, misebor. Pap meg hivok. Fedett helyiseg, de mehet szabadteren is.
Egesz jol megvoltunk, evtizedig jartunk ilyen templomba vasarnaponkent. Harang sem kellett hozza..

tewton 2011.10.04. 17:38:26

@Gasper:
hehe, a distinkció nélküli pogányozás mindenképpen az. azért a grögkeresztes alaprajzot necces pogánynak mondani. mondjuk úgy, hogy felénk inkább bizánc fele húzó hatalmi játékot jelez.

"pogány cuccok, de Szent István szarkofágjának díszítőmotívumainak egy része is az."

nyihihihi. ha tudná, hogy az überpalmettás meg efféle húdeautentik minták egy része bizony bizánci meg keletebbi iparművészeti dekorból lényegült át, akkor nem pogányozna ilyen önfeledten :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 18:40:06

@tewton: "azért a grögkeresztes alaprajzot necces pogánynak mondani"

Hol neveztem pogánynak a görögkereszt alaprajzot? Kérem az idézetet.

"nyihihihi. ha tudná, hogy az überpalmettás meg efféle húdeautentik minták egy része bizony bizánci meg keletebbi iparművészeti dekorból lényegült át, akkor nem pogányozna ilyen önfeledten :) "

Tévedésben van.
A művészettörténészek és a régészek jelenlegi kutatásai szerint a Szent István-szarkofág egy római szarkofág átfaragása során kapta mai formáját, talán Szent László idején. Még ma sem bizonyított néhány díszítőmotívum esetében, hogy vajon eredeti római, esetleg az 1000-es években faragták át.

Amúgy a bizánctól "keletebbi iparművészeti dekor"-t is keresztény eredetűként azonosítja?

Bell & Sebastian 2011.10.04. 18:52:15

A hagyományos templombelső részei:
1., Szentély
- főoltár
- szentségház
- oltárkép
- oltárépítmény
2., Hajó
- szószék
3., Kápolna
- mellékoltár
4., Oratórium
5., Sekrestye
6., Oldalkarzat

Külső
- Hajó
- Harang- és óratorony
- Sekrestye

Ezekből eddig az oldalkarzat és a szószék elhagyható, esetleg a kápolna, mellékoltárok, külső megjelenésben a sekrestye.

A maradék kötelező. A szembemisézés persze kissé megkavarta a jól megszokott belső rendet.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 18:53:05

@Alfőmérnök: @tevevanegypupu: azért a liturgia eléggé meghatározza a templom alaprajzát, térszervező elvét. Persze már évszázadok óta tágítják a határokat, meg aztán ezek inkább szokások, mintsem kőbe vésett szabályok.
Például a katolikus és az evangélikus templomok alaprajza nagyon hasonló, hosszházas elrendezésű, középen az oltárral, az oltárral szemben pedig a gyülekezetnek helyet adó hajót találjuk. A reformátusoknál pedig nincs oltár, ők az úrasztala körül helyezkednek el, félkörívben. Az ortodoxok meg többnyire a centrális görögkereszt alaprajzot használják, középen a kupolával. Hát, röviden valahogy így.

Alfőmérnök 2011.10.04. 19:37:05

@Gasper: Értem, de ez "csak" az alaprajzot határozza meg, hogy mi húznak föl rá, az ezek szerint tetszőleges.

Csak azért kérdeztem, mert most kivételesen egyetértek @betyár: ral, értem, hogy mire céloz és én is érzékelem a különbséget (csak nem lévén keresztény, más az értékítéletem ezzel kapcsolatban). De az egy dolog, hogy milyen érzéseket kelt egy templom a szemlélőben(nyilván egy Makovecz mást, mint egy román kori), az meg egy másik dolog, hogy ha valahol le van írva, hogy „ilyet nem szabad” (építeni).

tewton 2011.10.04. 19:39:18

@Gasper:
"Na, aztán ott van keresztény templomaink bazilikális alaprajza, amelyet egy az egyben a pogány rómaiaktól vett át a keresztény kultúrkör. Mind az egy-, mind a háromhajós változatot. Ezen csak a latinkereszt és a görögkereszt alaprajz változtat időnként. Sőt, az ortodox görögkereszt alaprajzhoz képest a nyugati bazilika elrendezés maga a pogányság csimborasszója."

bocs, félreolvastam, pont az ellenkezőjére. de így is volt értelme :)
szerintem is terméktelen a pogány-nempogány megközelítés. mondjuk egy perzsa vagy közelkeleti brokátmintát, amit áttesznek kőbe, eszem ágában se lenne ebbe a sémába beleerőszakolni.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 21:39:56

@Alfőmérnök: miután volt szíves kifejteni, hogy mit tart rajta pogánynak, már én is értem és tiszteletben is tartom a véleményét. Jártam például Ausztriában a melki apátságban, lenyűgöztek a barokk terek, a freskók és az épületszobrászati elemek, de inkább éreztem úgy, hogy egy valamikori egyházi hatalmi központban járok, mintsem az istenházában.
Ugyanakkor egy tér pogány, vagy éppen keresztény mivoltát nem csak az határozza meg, hogy milyen díszítőmotívumokkal ruházzák fel, hanem az is, hogy milyen módon szervesül a benne folyó szertartásokkal. Igazából maga a gyülekezet az, amelyik szertartásaival megszenteli azt a bizonyos teret. Éppen ezért meggyőződésem, hogy Makovecz templomaiban, Pakstól Siófokon át egészen Csíkszeredáig nem okkult, sátánista szertartások folynak, hanem miséket és istentiszteleteket tartanak.

"Értem, de ez "csak" az alaprajzot határozza meg, hogy mi húznak föl rá, az ezek szerint tetszőleges."

Persze, az alaprajz "csak" egy dolog, de alapjaiban határozza meg az adott épület jellegét.

@tewton: "szerintem is terméktelen a pogány-nempogány megközelítés."

Igaz. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.04. 21:52:34

@Alfőmérnök: még egy dolog, mielőtt ki lesznek forgatva -nem általad, persze- a szavaim. Betyár antréja egy nem túl árnyalt kijelentés volt:

"szerintem keresztény templomai pogányok. "

Alfőmérnök 2011.10.04. 22:08:57

@Gasper: Maradjunk annyiban, hogy valami okosat akart mondani, csak nem fejezte ki magát elég világosan, de már értjük, hogy mire gondolt.
Ha tovább feszegetnénk a kérdést, attól tartok, hogy vég nélküli szájkarate-meccs kerekedne belőle, ami néha szórakoztató, de nekem most nincs kedvem hozzá. :)

tevevanegypupu 2011.10.05. 08:09:18

@Gasper:
Nem a forma a lenyeg, hanem a tartalom.(:

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.05. 08:51:26

@Gasper:
nem egészen értettem, hogy mit akar mondani tewton, de valami olyat képzeltem, hogy aztat, hogy a bizantín, meg a keletebbre udvari díszítése szivárgott le a pagánokhoz, aztán azt meg valami eredetiséggel ruházzuk fel.
nos, ez rímel a habsburgiánus-néprajzos vonulattal, hogy a nép művészete az urakról leszivárgott divatok lenyomata. ami ugye egy jelentősen méretes és gonosz faszság.
de mondom, lehet, hogy nem értettem tevvtont.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.05. 08:56:30

@tevevanegypupu:
e logika mentén hasonló a nemi erőszak, meg a szerelmi együttlét is.
szakrális-metafizikai dolgokban a forma /szertartás és körülményei/ nagyon is lényegesek.
/felszínes, gúgli értelmisi vallásismerőknek: a forma nem szív szútrai értelemben értendő/

tevevanegypupu 2011.10.05. 09:26:16

@málnási:

Hat nezze hogy a maga hasonlataihoz igazodjak, vegulis a szerelmi egyuttlet megtortenhet szalmazsakon vagy baldachinos agyban is..Ketsegtelenul jobb baldachinos agyban, de a lenyeget illetoen mindegy. Hogy egy erzes, barmilyen erzes, vagy a hit oszinte, akkor vegulis a hely szinte mindegy nem? Gondoljon az oskeresztenyekre, akik foldalatti alagutakban tartottak szertartasaikat es a hitukert kepesek voltak oroszlanok ele menni, megegni, gladitarorok altal meggyilkoltatni..Es onkent tettek. Manapsag amikor diszes templomokba jarhatunk szabadon, vajon mifele aldozatot hoznank a hitunkert? Hiszen a kommunizmus alatt neha meg az Egyhaz is elarulta, hogy megtarthassa diszes palotait..vagy ahogy ok mondjak, hogy be ne zarjak oket.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 10:10:16

Az egész pogány-kérdéshez ugyanazt a pofonegyszerű dolgot mulasztják el a legtöbben megtenni, amit általában modern történelmünk haladár jelenségeivel kapcsolatban: nézzük már meg a jelenség történetét, kifejlődését!

A mai újpogány mozgalmak gyökereit kutatva meglepő módon az újkor hajnalának rózsakereszteseihez, a modern szabadkőművesség létrehozóihoz jutunk, illetve a reneszánsz mágusokhoz és követőikhez. Meglepő módon ugyanaz a szellemi áramlat volt kétarcú, egyrészt megalapították az Akadémiákat és elindították a tudományos-technikai forradalmat, másrészt a legirracionálisabb dolgokat művelték, pl. utópista terveket szövögettek, amikből idővel a kommunizmus is kinőtt és elindították az újpogány mozgalmakat, az újdruidizmust, a germán újpogányságot, a szlávot, a magyart, stb.
Aki nem hiszi, járjon utána, van irodalma bőven.

Tehát nem meglepő, hogy olyan emberek műveiben találunk újpogánykodást,. akiket vakolással is gyanúsítanak, ez kezdettől együtt jár.
A "hazafias tábor" átlagos tagjai nem is sejtik, hogy kedvenc szellemi kábítószereiket épp a nemzeti keretek eltörlését évszázadókkal ezelőtt célul kitűző internacionalista-utópista közegtől kapják...

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 12:03:00

@málnási: a Habsburg történelemszemlélet nagyon rányomta a bélyegét a művészettörténeti kutatásokra is. Ezért érdemes László Gyulát olvasni, meg fenntartásokkal persze, de Pap Gábort is.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 15:12:29

@Gasper: Hát innen fúj a szél...
Én őrült vagyok, mert Makoveczet vakolónak vélem, meg sátánistának, mondja ezt egy blogszerző, aki szerint betoldottak 300 évet a középkorba, meg aki szerint Ferenc Jóska személyesen cenzúrázta esténként a magyar művészettörténeti kutatásokat!

Szegény László Gyula mit ártott neked, hogy ilyenekbe kevered?

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 15:36:00

@Arma Gedeon2: "mondja ezt egy blogszerző, aki szerint betoldottak 300 évet a középkorba, meg aki szerint Ferenc Jóska személyesen cenzúrázta esténként a magyar művészettörténeti kutatásokat!"

Mesélj, melyik blogszerő jelentett ki ilyeneket?

És Zelnikkel mi a helyzet? Még mindig várom a holtbiztos forrásodat.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 16:06:45

@Gasper: te, mint tanítványa, nem olvastad Zelnik könyveit? Testamen, A Zöld Ember?

Hogyan nyomta rá a "Habsburg történelemszemlélet" a bélyegét a magyar művészettörténeti kutatásokra?
Milyen a Habsburg történelemszemlélet?

Hogy jön László Gyula a szélhámos Pap Gáborhoz?

betyár (törölt) 2011.10.05. 16:41:17

pogány az, ami nem keresztény. ha belép az ember egy keresztény templomba (és most ne számítsuk ide a neoprotestánsokat, pusztán azért, mert azokban nem igen jártam), a tér nem vertikális, hanem horizontális (ez itt most egy általam alkotott terminus technikus:)): valami olyasmit értek alatta, hogy a tér felfelé tágul, felfelé törekszik, így felfelé vonzza a lelket és a szellemet. ezzel szemben Makovecz templomainak belső tere "elterül", bekebelez, nem emel.

kívülről sem értem ezeket az épületeket. minél többet nézek, annál inkább egy viking sisakra emlékeztetnek. sőt: a sevillai épületénél sem világos a lefelé fordított hajó alak. bordák, halszálkák, szárnyak mindenütt, de "dramaturgiai" funkció nélkül.

az a benyomásom, hogy Jankoviccsal próbálták a '70-80-as években kijelölni a "magyar ébredés" formai-képbeli útját. (Makovecz épületei olyanok, mint Jankovics János vitéze:)).

betyár (törölt) 2011.10.05. 16:43:57

@betyár:

naná, hogy összekevertem:

ha belép az ember egy keresztény templomba, a tér nem horizontális, hanem vertikális.....:)

Alfőmérnök 2011.10.05. 18:48:32

@betyár: Lehet, hogy nálad kizárja egymást a pogány és a keresztény, de a magyar néplélek nem ilyen. :) Népi kultúrában, népszokásokban, népzenében tovább éltek pogány a motívumok. Makovecz nyilván ebből indul ki.
Amúgy nekem nem tűnik megfejthetetlennek a szimbólumrendszere (világfa, élő és élettelen világ egysége, ég és föld egysége, axis mundi, ilyesmi jut elsőként eszembe; nyilván van valahol erről részletesebb elemzés), éppen az a bajom vele, hogy túl "didaktikus", szinte "nyelvi" jelentéssel akarja felruházni az épületeket, ami kicsit építészet-idegen megoldás szerintem.

betyár (törölt) 2011.10.05. 19:56:04

@Alfőmérnök:

keresztény templomon kizárt. faluház, fonó stb., ott lehet.

építészet-idegen - így van: azt írtam, nincs dramaturgiai szerepe.

a viking formának meg mi köze az ősi magyar motívumhoz? persze utalhat az épület tömege jurtára, de ahhoz meg hogy jön a két torony/négy torony vagy a nyúlfül a hagymaházon?

betyár (törölt) 2011.10.05. 20:33:24

most látom, hogy dobray is a mai posztjában ezt a vertikális-horizontális fordulatot használja. valami lehet a levegőben:))

Alfőmérnök 2011.10.05. 20:59:15

@betyár: "keresztény templomon kizárt."

"A román templomok faragott díszei között mindenféle mértani ékítményeket, fonott szalagra emlékeztető véséseket, meg leveles díszítést találunk. Az ilyen díszek között pedig vicsorgó fogú állatokat, sárkányok, emberfejű szörnyek madarak, kígyók és torz emberalakok bújnak meg. Ezek a különös faragások az északi germánoknak és a népvándorlás törzseinek ősi művészetéből kerültek a keresztény templomokra."
(Artner Tivadar)
Példaként van említve a veszprémi román templom egyik párkánytöredéke.

"nincs dramaturgiai szerepe."

Miért, az építészet narratív műfaj? Mert én csak ez esetben tudnám értelmezni a "dramaturgia" szót.

De hogy elejét vegyem egy újabb vitának idézem egy korábbi hozzászólásomat:
„Ha valaki blaszfémnek tartja a keresztény templomait, tegye azt, szíve joga, nem is olyan elrugaszkodott hülyeség. (Mondjuk ez esetben nem csak Makovecz a "bűnös", hanem a megrendelő is.)”

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 21:08:33

@Arma Gedeon2: "te, mint tanítványa, nem olvastad Zelnik könyveit? Testamen, A Zöld Ember?"

Ne terelj, ne terelj! Ha megadod a biztos forrásodat, majd ugrunk tovább. Te írtad, ha nincs válasz, az a vereség jele. Én már válaszoltam két kérdésedre, úgyhogy hajrá, vedd magad komolyan.

"Hogyan nyomta rá a "Habsburg történelemszemlélet" a bélyegét a magyar művészettörténeti kutatásokra?"

Mondom, ha jön a várva várt forrás, akkor folytathatjuk, de ezt a meccset -most szólok- bukni fogod.

@betyár: ez így teljesen korrekt, őszintén írom. Pogányostúl, Jankovicsostúl, mindenestűl. Mégha nem is értek mindennel egyet.

"a viking formának meg mi köze az ősi magyar motívumhoz?"

A kijevi fejedelemséggel való kapcsolatok révén ugyan nem mutatható ki direktbe, de elképzelhető valami minimális és lokális kölcsönhatás. Igaz, ez már az Árpádok kora.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.05. 21:11:39

Ez pedig egy hasznos olvasmány, ajánlom mindenkinek, akit érdekel a téma:

Marosi Ernő: Az égbetörő csúcsív közhelye

www.ketezer.hu/menu4/2002_05/marosi.html

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:16:02

@betyár:

"pogány az, ami nem keresztény"

a karácsony, és a húsvét körösztény ünnep? csak kérdezem ...

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:18:09

@Gasper:

igen, aki papgabeszt forrásként ajánlgatja, az vélhetőleg szénné fogja alázni a másikat.

hunsdorferezés lesz az alázásban? csak hogy tudjam, mire számítsak.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.05. 22:23:11

@Alfőmérnök:

"világfa, élő és élettelen világ egysége, ég és föld egysége, axis mundi, ilyesmi jut elsőként eszembe; nyilván van valahol erről részletesebb elemzés"

magyarul tizenkettő egy tucat pszeudounikális "magyar" népiesch hülyeség. kábé, mint a lecsó, ami mint kaja tényleg kurva jó, de mint eszenciális magyarságizé agyhorpasztó ostobaság.

komolyan mondom, ha az alapján kéne megítélnem, amit a "védelmében" írtok a Mesterről, sokkal hülyébbnek kellene tartanom, mint valójában volt.

aztán lehet, hogy tényleg.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.05. 23:07:11

@Gasper: még nem jötté rá a pofonegyszerű megoldásra? Kérdezd meg Zelniket, hogy vakoló-e...
Semmi nem tiltja, hogy valaki magáról elismerje, csak másokat nem nevezhet meg.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 09:10:20

@Arma Gedeon2: Értem. Akkor ezt úgy veszem, hogy a téma lezárva. Érvelésed, valamint "bizonyítékaid" értéke ebben a témában kábé annyit ér, mint szarban a vitamin.

@mavo: húgyagyúkám, fenntartásokkal kell kezelni. Érted? Fentebb azt írtam, hogy fenntartásokkal kell kezelni Pap Gábort. Ami miatt számomra érdekes néhány írása, az pusztán annyi, hogy árnyal bizonyos nézeteket. Na, most már jöhetsz megint makogni, hogy kiforgasd a szavaimat.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.06. 09:17:02

@betyár:

faszomat kizárt, maga megbolondult? az egész magyar kereszténységet, a megéltet nem a formait,, átjárja a pogány. mondjuk vizsgálja meg csíksomlyót. :)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.10.06. 09:23:10

@málnási: fogadja már el, hogy egy habsburgiánus számára kizárt a mucsai pogánysággal való keresztény kacérkodás. :)

tevevanegypupu 2011.10.06. 09:43:54

@mavo:

Ha valakinek, akkor Makovecznek aztan nincs szuksege vedelemre, sem eleteben nem volt, sem halalaban nem lesz. Hogy mit magyaraznak bele az epuleteibe az csak egy kerdes, kulonben barki barmit mondhat, vegulis meg egy szimpla betonkockarol is lehet vitatkozni, hat meg Makovecz epuleteirol. Amit pedig beletervezett, a formak es a gondolatok az ugyis mind az ove. A lenyeg, hogy ezek az epuletek allnak es szolgalnak. Van akit gyonyorkodtetnek es van akit meghokkentenek es van aki utalja oket. Szoval nem hagy kozombosen, egy epitesz ennel tobbet nem is remelhet.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 10:22:14

@tevevanegypupu: tehát az építész küldetése, hogy ne hagyjon közömbösen? Kit hökkentenek meg, vagy ki utálkozik pl. Kós Károly épületei láttán?
Viszont Zaha Hadid akkor nagyobb épjtész, mint Makovecz, mer az ő kristálybálnája, vagy mije sokkal több embert háborított fel, mint Makovecz művei (arányában értem, aki látta a terveket)
Az időtálló régi épületek zömének épjtőmestere neve többnyire senki előtt nem ismert. Akkor még nem sztárkodtak, csak tették a dolgukat. Nem akartak megdöbbenteni, nem is lett volna olyan hülye megrendelő, aki ezért fizetett volna.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:29:27

@Gasper:

"Fentebb azt írtam, hogy fenntartásokkal kell kezelni Pap Gábort."

tudok olvasni hülyegyerek. de kókler elmebetegeket nem "fenntartásokkal" kezelünk, hanem nagyon nagyon jóindulattal legalábbis kiröhögjük őket.

egy lászló gyulát azt lehet fenntartásokkal kezelni, egy papgabeszt meg nem, ilyen egyszerű.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:34:44

@tevevanegypupu:

"Szoval nem hagy kozombosen, egy epitesz ennel tobbet nem is remelhet. "

értem. tehát egy jó építész péhá értéke egy gyengébb építész péhá értékének a többszöröse.

mavo · http://polmavo.blog.hu 2011.10.06. 10:39:41

@Alfőmérnök:

nem kell ezt nagyon magyarázni. egy valódi hardcore körösztény csakazértse olvassa el a nemortodox szakirodalmat arról, hogy a körösztény huncutságok elég releváns hányada hát izé, pogány, mert az ellenkezne azzal, hogy a jóisten saját szájúlag súgta az egész köröszténységet a valaki fülibe.

most komolyan, egy ennyire prűd irányzatba honnan a faszomból máshonnan kerülnének vaskos termékenységi szimbolák?

Alfőmérnök 2011.10.06. 11:07:06

@málnási: Édekes betyár zsigeri tiltakozása a pogányság ellen. Eddig ilyen gyerekeit téka táborba járató, zsíroskenyérszagú, fonotthajú, félpogány naccsaládos anyukaként képzeltem el betyárt. :)

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.10.06. 11:10:37

@Alfőmérnök:

neem, szerintem a bévisz habszburgékkal jár vasárnap tízkor a szentistvánba, kiskosztümben, kissé kopottas eleganciában. :)

Alfőmérnök 2011.10.06. 11:12:25

@tevevanegypupu: Annyit tennék hozzá, hogy Makovecz művei (szerintem) egyáltalán nem "befogadhatatlan", lilagőzös akármik, hanem kifejezetten "kommerszek".

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 11:51:21

epa.oszk.hu/00000/00005/00010/zona04.html

"Zelnik József - A zóna ádventje
Makovecz Imre 60-ik születésnapjára "

"Jön, egyre csak jön az erdőből kifelé egy ember, kötéllel a kezében. Elszántan, mint aki akasztani megy,"

"Akik ott voltak, sok mindent megértettek magyarság és tisztesség dolgairól, s szinte kivétel nélkül mind pokoljárók lettek, pokoljárók egy nemzetért."

"Így Makovecz Imre is, bár ő nem a hagyományos úton. Közülünk talán ő értette meg legmélyebben az illyési intelmet. Ő tudja, annyira kifordult a világ, hogy ma már a pokoljárás is a poklot szolgálja. Egy összezavart világban megkülönböztethetetlen a tiszta emberi vállalkozás és a sátánista szimbólumokkal manipuláló álművészi álutazás drogomániában."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 11:53:43

@mavo: Pap Gábor nem "kókler elmebeteg", ugyanúgy, mint Illig, vagy Varga Csaba "íráskutató" (a magyar az ősnyelv, az ógörög, az angol és a szlovák őse is).
Ezek ügyes, okos szélhámosok.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:31:10

@Arma Gedeon2:

Kos Karollyal kapcsolatban kerdezze meg a romanokat.(: Egyebkent sok feher negyzet kozott egy fekete biztosan feltunest kelt, szoval azon is elmerenghetnenk, hogy mi a feltuno vagy hol feltuno valami. A magam reszerol az abszolute egyszeru, disztelen dolgokat es a fold-szineket kedvelem, egy piros akarmivel ki lehetne kergetni a vilagbol. A templomoknak velemenyem szerint tokeletesen egyszerueknek kellene lenniuk, nem elvonva kulonbozo angyalkakkal es mutyurkekkel a figyelmet, egy templomban ne legyen Michelangelo meg Raffaello..nem azert megyunk oda. Legszivesebben reformatus templomba jarnek, ha az izlesem szerint valaszthatnak, de ez csak egy velemeny..Van aki - tobben vannak - szereti a pompazatosat. Makovecz pedig azt alkotott a templomaiban. Gozom sincs, hogy szabadkomuves volt-e vagy satanista vagy pogany..De azt viszont nem hiszem el, hogy a templomait gonosz hatalmak imadatara epitette. Nem olyan ember volt.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:33:41

@Alfőmérnök:

Aztan melyik epitesznek nincsenek kommersz muvelmenyei? Valaki irta, nem tudom mar hol, hogy az epuletei nepmesi rajzokra emlekeztetnek es tenyleg, ahogy nezegettem oket, olyan jankovicsmarcellosak vagy kisiskolasoknak szolo magyar nepmeseillusztraciok jutottak az eszembe rola.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 12:35:55

@tevevanegypupu: Jankovics Marcellal tán egy páholyba tartoztak, vagy ilyesmi...

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:37:30

@Arma Gedeon2:

Ja igen..tetszenek Zaha Hadid epuletei is, meg az agyagkunyhok, berber satrak, marvanypalotak, nemely hazgyari haz es II. Lajos bajor kiraly ronda kastelyai is.Finta Lajos sok epulete is. (:
A romai Szent Peter szekesegyhaz viszont nem.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 12:41:52

@Arma Gedeon2: Tehát Zelnik Mester, Makovecz főnöke megmagyarázza, miért tűnhet úgy, mintha M. épületein sátánista jeleket látnánk:

"Egy összezavart világban megkülönböztethetetlen a tiszta emberi vállalkozás és a sátánista szimbólumokkal manipuláló álművészi álutazás drogomániában." "

Állítása nem feltételnül úgy értendő, hogy ez MINDENFÉLE "tiszta emberi vállalkozásra" igaz, hanem úgy, hogy az ő baráti körébe tartozó építészek műveit, amelyeket ő tiszta emberi vállalkozásnak minősít, tudomása szerint nem lehet a sátánista jelekkel manipuláló álművészettől megkülönböztetni...
Mert ugyanarról van szó.

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:42:42

@mavo:

Nem tudom..egy dolog viszont biztos, szereny epitesszel meg nem talalkoztam. Mind muvesznek hiszi magat.(:

tevevanegypupu 2011.10.06. 12:48:48

@Arma Gedeon2:
Gedeon, maga nem enged a negyvennyocbol.(:

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 13:26:40

@tevevanegypupu: kikérem magamnak, nem vagyok 48-as! :-) (48 február: Kommunista Kiáltvány)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.06. 13:37:19

Makovecz és a műanyag:

www.sarospatak.info.hu/forum/%20http://www.okotaj.hu/szamok/16-17/tars1.html

"Sajnos egyelőre műanyag karosszékeket használnak az emberek a templomban, amelyeket a székesfehérvári püspöktől kapott az alapítvány ajándékba. Noha anyagát, tehát szubsztanciáját tekintve idegen az isten házától a műanyag, mert nincsenek benne elemi lények, egy ismeretlen kreatúra egy olyan térben, amelyben egy misztérium zajlik le, és amely tér igazi eseménye az átváltozás, a Melkizedek szerinti átváltozás. Ahol a kenyérből Krisztus teste és a borból Krisztus vére lesz, ott a műanyagnak nincs helye. Átmenetileg azonban ott van, és nagy tisztelettel és köszönettel fogadta az alapítvány a püspök úrnak ezt a jelentős ajándékát. Addig marad ott, ameddig padokat nem tudunk elhelyezni, és akkor feljánljuk, hogy a püspök úr esetleg másnak ajándékozza.""

(Csak szólok, hogy Melkizedek a vakolók nagy szentje, de Gasper te ne figyelj ide)

Ehhez képest a sárospataki fürdő bejárataira pakolt szárnyas piarmisok (kép linkje fentebb) illuminátus szárnyai bizony műanyagból vannak. Ahogy persze a pataki Művelődés Háza előtető-féléi is, meg különféle díszítőelemei is.
Lehetne mondani, hogy M. csak templom esetén hangsúlyozta, hogy oda nem illik a móanyag, azonban egyrészt hívei azt hiszik róla, hogy ő csak fából és más természetes anyagokból épít (valójában kedvence a nyers betonfelület is a műanyag mellett), másrészt páholybeli főnöke és barátja, Zelnik írta róla:

epa.oszk.hu/00000/00005/00010/zona04.html

"Ebben a lelki és szellemi szükségállapotban találtam rá a 70-es évek elején Makovecz Imrére, a zsindelyes avar-magyarra, a templomépítőre, az építészre, aki nem is tud mást építeni, csak templomot. "

Tehát Makovecz saját "templomaiba" szívbaj nélkül berakja a műanyagot, illuminátus piramisaira, melyeknek nyilvánvalóan kultikus szerepet szán, szintén (bár ahhoz a Hatalomhoz, akinek ő állít "szentélyt", illik is a természetidegen anyag), de a püskökre azért kígyóként sziszegett a műanyag székek miatt, amik nem szerkezeti elemei a templomnak, nem úgy, mint az ő műanyagozásai.
Azért volt dühös, mert nem kapta meg úgy gebinbe a katolikus egyházat, ahogy szerete volna. (más páholyokból uralják azt régen...)

tevevanegypupu 2011.10.06. 14:49:12

@Arma Gedeon2:

Nem tudom Marx mit szolna ha most ugy hirtelen visszajonne..(:

tevevanegypupu 2011.10.06. 15:00:02

@Arma Gedeon2:

A muanyagot nagy kar volt feltalalni, az biztos, hogy az ordogtol valo. Meg emlekszem a muanyag nelkuli vilagra, minden tiszta volt, szep szinu, termeszetes. Aztan jott a nàjloning meg a steppelt szivacspongyola, a szines muanyagpoharak..inett mar nem volt megallas. Hogy imadtak, az nem kifejezes..A legszornyubb az, hogy a fejletlenebb orszagokban is terjed mint a futotuz, keptelenek voltak ellenallni a tucattermekeknek es a tucattermelesnek. Borzaszto latni.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 08:13:28

@tevevanegypupu: csak ugyanaz történt, mint amikor a minőségi kézműipart, ahol az iparos már mester korában tisztes egzisztencia volt, kiszorította a gépi gyáripar a nyomorult bérrabszolgákkal.
Vagy amikor az angol és magyar szabad parasztságból nagyüzemi cselédet csináltak a kapitalizmus korai fázisaiban. (Angliában a feleslegeseket eleinte ki is irtották, később mehetett a gyárba robotolni)
Makovecz egyik legfőbb hazugsága, hogy retorikája szerint ő szembeszállt ezekkel a romboló folyamatokkal. Valójában a "Haladás" pusztító folyamatait épp az a vakoló közeg képviselte, amelynek pokoli JEL-eit ő és tanítványai minden épületükre felpakolják.
És kábító dumákkal hipnotizálják az átvert tömeget (nem a legalsót, mert az szarik rájuk, hanem a hülye diplomás-tömeget, a "hazafiakat"), hogy elhiggye, tönkretevői a jótevői. Mint Bandi, a ló az Állatfarmban.

vomit 2011.10.07. 09:03:15

@Arma Gedeon2: de legalabbis erdekes, mifele aton kultusz elott terdepelnek le a kedves hivok
www.panoramio.com/photo/52669369

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 09:14:55

@vomit: persze, ezt is hozom az ördögűzőn, ahogy Csíksomlyót is, meg a többit:

ordoguzo.blogspot.com/2010/11/makovecz-az-alvilag-templomait-epiti.html

Meg hogy milyen kígyóként sziszegett azokra a katolikus papokra, akik bírálni merészelték, vagy "eretneknek" nevezték (értsd: felfogták, hogy ellenséges szándékú behatoló a katolikus egyházban, most nem firtatva, hogy még ki mindenki hatolt oda be már régen a hierarchia csúcsaira):

ordoguzo.blogspot.com/2010/12/fereg-az-almaban.html

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 09:25:57

@vomit: "érdekes" ez a csíkszeredai szentségtartó is:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Cs%C3%ADkszereda_Makovecz_templom_templombels%C5%91.JPG

A méhkas alapvető vakoló jelkép, ezekkel a szárnyakkal nagyon "behatolós" egy katolikus templomban.

betyár (törölt) 2011.10.07. 09:55:03

@málnási:

"faszomat kizárt,"- hát kizárhatjuk azt is, bár meg kell mondjam, ennél a kérdésnél ezt már eleve be sem vontam volna:)

atyaisten. maga hivatkozik csíksomlyóra meg a népre? az ő kereszténység-követésük kellene, hogy az etalon, a sarokkő, a hivatkozás legyen olyan hülyeurbánusoknak, mint maga meg én?:))

csak az egyház egyetemességét és türelmét mutatja, hogy ezt megtűrte a végeken.

betyár (törölt) 2011.10.07. 09:57:43

@Gasper:

jegyezze már meg: nem habsburgiánus az, hanem labanc:)). mégis jobban hangzik.

tevevanegypupu 2011.10.07. 10:14:43

@Arma Gedeon2:

A legszomorubb, hogy a gepesites es muanyag ugy terjeszkedik es ott is, ahol valoban megol gazdasagot, megelhetest es turizmust is..Ha peldaul most vegigsetal egy arab orszagban valamelyik bazarban, elkeseredve lathatja, hogy nagyon sok "eredeti" termeket Kinaban gyartottak, a termeszetest hogy cserelik fel egyre inkabb muanyaggal es rikito szinekkel. A legborzasztobb pedig, hogy ez tetszik is nekik..Egyebirant nalunk is..

Makovecz muanyag szarnyait valoban nem ertem, talan a termeszet viharainak nem akartak kitenni eredeti anyagot, ami nyilvan dragabb is, gondozni sem konnyu. Errol nem tudom nyilatkozott-e a mester, o hogy gondolta. De arrol azert nem tud meggyozni, hogy gonoszsagbol, felrevezetesul keszit ilyen furcsa, osmagyarnak titulalt disziteseket. Attol egyebkent nem lesz pogany az ember, ha kedveli az ilyen alkotasokat es maga is igyekszik alkalmazni. Az Egyhaz tisztaban van azzal, meddig mehet el.(: Peldaul a legutobbi botrany ugye ott a vereckei templomnal is bizonyitja, hogy akarmit nem fogadnak el, legalabbis nem egy templomban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 10:43:46

@tevevanegypupu: szerintem Makovecz nem volt pogány. Gnosztikus-szabadkőműves volt, a pogányok viszont nem voltak ilyenek. Ha feltámadhatna ma valami igazi "pogányság", lehet, hogy nem lenne rossz, nem zárom ki, csak mutasson nekem valaki ma olyat!

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:04:44

@Arma Gedeon2:

Regebben a Duna tv-ben volt Hoppal Mihalynak musora, o foglalkozott ezzel, bar nem a magyarorszagi poganysaggal, de ugy emlekszem, hogy azt mondtak letezik egy "szekta", ami a keresztenyseg bevezetese ota orzi a regi magyar hitet es ma is vannak kepviseloi. De gondolom nem azok akik lovas jatekokat rendeznek es medveborba oltozva jurtakban lakva szorakoztatjak a kozonseget.Emlekszem viszont, hogy volt egy oregur, regi samanok leszarmazottja, o valtozatlanul pogany. Aztan vannak meg taltos szarmazekok is, akik idonkent itt-ott megjelennek..De hogy ki mennyire igazi es mennyire gondolja komolyan ezt az egeszet..

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 11:39:16

@tevevanegypupu: "Emlekszem viszont, hogy volt egy oregur, regi samanok leszarmazottja, o valtozatlanul pogany"

Nyilván Máté Imrére gondolsz, a Yotengrit és a Nyirkai Jóslat szerzőjére. Ügyes szélhámos.

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:54:04

@Arma Gedeon2:

Sajnos a nevere sem emlekszem, nem figyeltem elegge, azt viszont megjegyeztem, hogy nagyon beteg lehet, mert szinte ketret gornyedve jart.

tevevanegypupu 2011.10.07. 11:54:04

@Arma Gedeon2:

Sajnos a nevere sem emlekszem, nem figyeltem elegge, azt viszont megjegyeztem, hogy nagyon beteg lehet, mert szinte ketret gornyedve jart.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.07. 14:55:15

igen, ő az. Nincs folyamatosan továbbélő pogány hagyomány, ez a helyzet. Szerintem kár, hogy kipusztították, de így történt.

Ettelsbruck 2011.10.08. 11:30:06

@Arma Gedeon
"Csak szólok, hogy Melkizedek a vakolók nagy szentje"

Melkizedek a pap archetípusa a keresztény művészetben is, maga szerencsétlen, elaggott krokodil.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.10.08. 14:59:56

@Ettelsbruck: itt-ott én is beleolvastam már a Bibliába, meg a szent leckét is meg szoktam hallgatni. Tudom, ki volt Melkizedek. De a vakolóknál egy hívószó a neve.

Alfőmérnök 2011.10.08. 18:56:09

@betyár: És mi a véleménye az egyháznak a magyarok Istenéről? :)

betyár (törölt) 2011.10.08. 19:02:34

@Alfőmérnök:
hát azt én honnan tudjam? eddig arról volt szó, hogy mi az én véleményem:). de tudja a romantikában bevett volt a zsidó sors magyar sors párhuzamba állítása. onnan már csak egy ugrás a zsidók istene, magyarok istene asszociáció:)

Alfőmérnök 2011.10.08. 19:04:31

@betyár: De hát az egyház véleményét csak ismeri valamennyire, nem? Aszerint viszont tudtommal csak egy Isten van, és az nem magyar, nem "a magyaroké". :)