Kommentszűrés
’11 júl
26
07:01

Nyugat: lecserélve?

Írta: dobray

  Börtönnek, kényszerlakhelynek titulálta a Nyugat „régi világát” Orbán Viktor, aki egykoron maga is küzdött a keleti börtönnel. Mi ütött Orbánba? Miért beszél a Nyugat hanyatlásáról a nyugati kereszténység határán fekvő Tusványoson – ott, ahol minden eső után újabb román ortodox templom nő ki a földből, holott igény nem lenne rá? Elképzelem, ahogy most a románok kajánul mosolyognak, és azt mondják: jó, cseréljünk helyet, jönnek ők helyettünk ide.

   Van Orbán beszédének egy kicsike kis igazságtartalma, egy-két olyan félmondata, amivel egyet tudok érteni. A kontextus és Orbán egyre inkább Keletre szegezett tekintete azonban egyre jobban aggaszt. Úgy látszik, hiába nem tart igényt a Bogár László fémjelezte elképzelésekre a második Orbán-kormány (szemben az elsővel), mégis jobban hatnak rá, ha nem is Bogárék gazdasági elképzelései, de a filozófiájuk mindenképp. Vajon mit szólhatott Martonyi vagy épp Navracsics, amikor hírét vették Orbán újabb nyugatellenes kirohanásának? Nehéz volna minket a régi hazai elithez sorolni, ám Nyugat-kérdésben egyre kevésbé találunk közös nevezőt a „változásokat szorgalmazókkal”, és nem találjuk régi, meghaladandó reflexnek a Nyugat követését.

*

  Tegyünk egy próbát, és első körben igyekezzünk megérteni Orbánt, még akkor is, ha nem is értünk vele egyet. Mitől lett ő ennyire Nyugat-ellenes? Mitől van az – ahogy Kiss Ádám fogalmazott –, hogy Orbán „a keleti világ börtöne ellen küzdéstől szépen eljutott oda, hogy a nyugati világ börtönéről értekezzen”? Gazdasági szempontból a mostani válság irányíthatta Kelet felé Orbán figyelmét. Politikai szempontból viszont a magyar közélet foglya a magyar miniszterelnök, és ebből von le messzemenő, a nyugati civilizációra vonatkozó következtetéseket. Annyit láthat a Nyugatból, vagy az nyomja rá a Nyugatról alkotott képére a bélyeget, hogy hazai liberálisaink, az ellenzék képviselői régi, húsz éves szokásukhoz hasonlóan rohangálnak nyugatra azzal a szöveggel, hogy vége a demokráciának. A nyugati média jelentős része sápítozik a kétharmadon, kifogásolja a médiatörvényt, az új alkotmányt, a bankadót… egyszóval Orbán annyit lát a Nyugatból, hogy onnan minket, pontosabban az ő politikáját támadják, és hogy a rendszerváltás óta sokkal jobban szeretik a posztkommunista kormányokat, mivel azokkal könnyebb egyezkedni. Ők nyalnak a Nyugatnak, míg Orbánék nem, és ezért megkapják a magukét.

  Mi is szoktuk bírálni a Brüsszelhez vagy a tőlünk nyugatra fekvő országok elvárásaihoz való kritikátlan alkalmazkodást. Mi sem gondoljuk, hogy kicsinek kell lenni. Azonban a nyugati média támadásait egyrészt meg lehetett volna tanulni kezelni – különösen elvárható lenne ez valakitől, aki nagyon büszke politikusi tehetségére, mint azt az LMP (és már frakciók) vezetőjének való parlamenti beszólása is bizonyítja. Más esetekben el lehetne gondolkodni, hogy talán néha igaza is lehet a bírálatoknak, nem kellett volna alkalmat adni a támadásra. Harmadrészt: a tőlünk nyugatra eső országok médiája (vagy annak egy része) nem egyenlő a Nyugattal sőt, Brüsszel és az Európai Unió sem. Ahogy a nyugati barátaihoz rohangáló haza posztkomcsi-liberális „elit” sem azonos a Nyugattal, nagyon nem. Európa pedig kis kontinens, kis országokkal, akik ezerötszáz éve konfliktusok, érdekütközések közt élnek. Miért meglepő, ha a többi állam megpróbálja érvényesíteni az érdekeit velünk szemben? Verseny van, vagy mi.

  A hazai, „európai-nem európai” jelzőket osztogató baloldali közírói társaság az, akit Orbán „a régi, a hanyatló Nyugatot képviselő hazai politikai elitnek” gondol el. Mi is szoktuk őket ostorozni. Viszont arra is gondolni kellene: ők hiába gondolják azt, hogy meg tudják mondani, milyen az európai, szalonképes konzervatív, jobboldali vagy akármi, ha egyszer a hazai baloldal fényévekre van a tőlünk nyugatra fekvő országok baloldalától számos kérdésben. Horribile dictu, ha nem is a nyugati balos politikusok, de a nyugati balos értelmiségiek kedvenc foglalatossága volt a Nyugat szidása hosszú időn keresztül (még ma is tud az lenni). Mondhatnám, a baloldalunk nem épp európai, csak engem nem nagyon izgat a hazai baloldal állapota. A jobboldalé már annál inkább.

*

  Egyetértünk Orbánnal abban, hogy hanyatlik a jóléti állam. Furcsálljuk, hogy ezt a kijelentését azon körhöz tartozók bírálják, amely kör tagjai eddig mindig koraszülött magyar jóléti államról beszéltek, és 1995 óta mindig megvédik a Bokros-csomagot. Pedig valóban az van, hogy Európában a jóléti intézkedéseket mindenki egyre inkább magától értetődő emberi jognak veszi ahelyett, hogy átlátná: a jóléti dolgok, a nyugdíj, a segélyek, juttatások nem „járnak”, hanem ha a gazdasági helyzet megengedi, akkor adhatóak, fenntartásukért pedig tenni is kell. Gyereket kell vállalni, dolgozni kell, nem feltétlenül olyat, amire végzettségünk van. Gazdaságilag pedig adódhat olyan helyzet, hogy egyes juttatásokat meg kell nyirbálni. Az a sejtésünk, hogy a jóléti állam önmagában is fokozza az elidegenedést és segíti az eltunyulást, imigyen eleve saját vége felé mutat. De hogy ez tényleg így van-e, az még a jövő kérdése (a nyugdíjkorhatár-emelés elleni tüntetések Nyugaton erre engednek következtetni). Persze remélhetőleg a jóléti állam nem szűnik meg teljesen, csak visszaszorul. Ha azonban Orbán a jóléti állam alatt a segélyek rendszerét érti, akkor rá kell mutatnunk: a munkára ösztönzés és a segélyek jogos megnyirbálása még nem a jóléti állam megszűntét jelenti.

  A jóléti állam csak a háború után lett (a közelmúltig sikeres) európai modell. A jóléti állam sem egyenlő a Nyugattal. Sőt, a „neoliberális kapitalizmus” sem egyenlő a Nyugattal, hiszen az sem volt öröktől fogva. Attól még, hogy esetleg változik a nyugati államok gazdasági berendezkedése, még nem szűnik meg a nyugati civilizáció. Mind a nyugati kultúrkör, mind más civilizációk elég sok változáson, krízisen mentek már keresztül, miért éppen most lenne itt a vég?

  Az új világrend hangsúlyozásától is idegenkedem. Gazdasági válság van? Majdnem összeomlik az euró? Igen. Ki mondta, hogy a gazdaság egyenes vonalú fejlődésen megy keresztül? Az élethez, a történelemhez hozzátartoznak a visszaesések: egyszer fent, egyszer lent. Vitatkozhatunk azon, hogy kell-e valamit korrigálni a „gazdasági berendezkedésen”. De ez nem úgy működik, hogy modellek vannak a fiókban, és ha az egyik nem működik, előveszem a másikat. És vajon mi a garancia arra, hogy az újonnan kiválasztott modellben nem lesznek válságok?

  Ha Európa országaival szemben nem tudjuk rendesen érvényesíteni az érdekeinket, akkor miért gondolja Orbán, hogy majd Oroszországgal vagy Kínával szemben tudni fogjuk? Én nem ellenzem az óvatos, de valószínűleg hasznos gazdasági együttműködést sem az oroszokkal, sem a kínaiakkal. Hagyjuk ezt a piacokra, vállalkozókra, ha ők oda akarnak befektetni, tegyék. Akár valamilyen állami együttműködés is elképzelhető. De hogy szidjuk a Nyugatot, és Kelet felé fordítjuk a hajót, mivel onnan jön a megváltás, mivel ezek az új nagyhatalmak, akik letaszítják a régieket, na ez nem pragmatikus együttműködés, hanem Európa, az európaiság feladása. Nem hiszem, hogy az oroszok meg a kínaiak a két szép szemünkért, haveri alapon üzletelnek velünk.

*

  Sokáig azt reméltem, hogy a fülkeforradalom, a Kelet felé fordulás, az új világrend hangsúlyozása csak felesleges, nagy szavak, a szokásos nagyotmondások a Fidesz elnökének szájából. De nem, Orbán nem csak pragmatikusan akar együttműködni Kelettel (ami úgyszintén veszélyes, lásd Gazprom, MOL, INA, orosz olajügyek). Orbán nem csak a Nyugat érzékelhető hibáit rója fel, nem csak „kiigazítani” akar.

  Valóban lehet, hogy hosszú távon fenntarthatatlan a jelenlegi nyugati életmód. Akár az is lehet, hogy vége a fogyasztói társadalomnak, bár ezt ilyen egyértelmű formában nem hiszem. Keményebben kell majd dolgozni, vissza kell fogni az igényeinkből. És tényleg nem szabad „hipnotizáltan várakozni”, hanem cselekedni kell. Például kezelni kell a válságot, esetleg fájdalmas döntéseket kell hozni jóléti intézkedésekről, akár még az állam szerepe is újragondolható egyes kérdésekben. Ezekkel kapcsolatban úgyis folyamatosan összecsapnak a különböző világnézetek, iskolák, elképzelések.

  Elég változáson ment át már a nyugati civilizáció ahhoz, hogy kibírja ezt is. Létezik a Nyugaton némi öntudatvesztés: relativizmus van meg multikulti, amelyeket nem mellesleg épp frissiben kérdőjeleztek meg hivatalosan is. De erre az a válasz, hogy katapultáljuk magunkat a nyugati civilizációból? Ahova ezer éve tartozunk? Ahova tartozni akartunk, még amikor nem is engedték, akkor is? És hogy küzdve az államadóssággal, azt állítjuk, mi leszünk a követendő példa – amikor épp nem tudjuk, hogyan tartsuk itthon az orvosainkat, és állandóan utóigazítják a költségvetést? Amikor lehet, hogy egy hajszálon menekültünk meg a görög jellegű csődtől? Kioktatjuk a Nyugatot, egy sikeres elnökség után? Éppen akkor, amikor Orbán pártcsaládja uralja szinten az egész kontinenst ? Nem kellene ezt inkább kegyelmi pillanatnak tekinteni?

  Nem inkább összezárni kellene? Deklarálni, hogy mi a Nyugathoz tartozunk, akkor is, ha gazdaságilag más hatalmak emelkednek fel éppen? Hogy mégis olyan alapértékeken nyugszik ez a civilizáció, amit büszkén vállalunk? Róma, Athén és Jeruzsálem örökségét? (És mielőtt baloldali publicisták arra gondolnának, hogy most egyetértenek velem, jelzem: valószínű ők és én nem pont ugyanazt féltjük és szeretjük a Nyugatban, bár kétségtelen van átfedés.)

  Egyáltalán: választás kérdése ma az, hogy melyik kultúrkörhöz, civilizációhoz tartozunk? Szerintem nem, hacsak Orbán nem akar új, ellenkező irányú népvándorlást. A civilizáció nem mobiltelefon, nem lehet csak úgy lecserélni. Lehet érvelni amellett, hogy a Nyugat épp hanyatlik, de akkor nem ez ellen kellene dolgozni? Mi a biztosíték arra, hogy egy másik civilizációban nekünk jobb lesz? Semmi, mivel ezt szoktuk meg, ide tartozunk, a Nyugat része vagyunk, akkor is, ha az sem tökéletes, akkor is, ha néha kicsit tunya, néha alszik, néha válságba kerül, és van egy rakat hibája. Mint akármelyik más civilizációnak.

  Nyugaton vagyunk ezer éve, és nem akarunk átköltözni a túloldalra. Tusványos: végállomás, kiszállás. Köszönjük a fuvart, de nem megyünk tovább.

Címkék: kína európa orbán viktor nyugat kelet

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr733097178

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Mandiner blog helyszíni közvetítése a Lubjanka pincéjéből 2011.07.26. 18:02:54

Koba! Hát együtt kezdtük!Koba! Erről nem volt szó!Koba! Ki ez a sok új ember?Koba! Hiszen ezek nem is kommunisták!Koba, barátom, lehet te sem vagy az? 

Trackback: A nyugat alkonyul 2011.07.26. 12:37:10

p { margin-bottom: 0.21cm; }Az atlanti civilizáció és a modernista elvek érvényének változása érzékelhető. Orbán abban nem téved, hogy azok az elvek, amelyek a történelem egy rövid időszakában elterjedtek – a jogegyenlőség, a humanista és auf...

Trackback: Üres erő 2011.07.26. 12:36:34

Azt hiszem, némelyik "jobboldali" szerző nem kívánja a mostani intézkedések és a láthatóvá vált tervek kontextusába helyezni a "kényszerlakhely" miniszterelnöki kényszerképzetét. Nem kívánja figyelembe venni, hogy a modernista-aufkä...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lew Archer 2011.07.26. 07:12:53

Szálljanak már le a nyugdíjról egyszer s mindenkorra. Nem a nyugdíj és nem a társadalmi szolidaritás jelenti a "fenntarthatatlan jóléti állam"-ot, hanem a túlpörgetett, finanszírozhatatlan, erőforrásokat és megtakarításokat felemésztő fogyasztás.

tevevanegypupu 2011.07.26. 07:20:59

Nem hallgattam vegig mit mondott Orban, csak azt a bizonyos reszt. Szoval nem azt mondta amit mondatnanak vele egyesek. Es tokeletesen igaz az amit mondott, ne magyarazzak mar felre. Az EU es Amerika valsagban van, jelenleg hanyatlik. lehet - remenykedjunk - hogy talpraall es hatalmas lendulettel mint egy puma ujfent megerosodik, de jelenleg sajnos nem ez a helyzet.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 07:44:31

A balos értelmiség rituális rugdosása teljesen irreleváns a poszt egyébként jellemzően igaz megállapításai szempontjából (kivéve a kapitulálást, ami szerintem katapultálás akart lenni). A balos értelmiség ma már nem zavar sok vizet, és kétlem, hogy bármilyen befolyással tudna lenni akár Orbán döntéseire, akár a nyugati véleményformálókra. Szellemi tunyaság a médiatörvény rossz fogadtatását az MSZP aknamunkájának tekinteni. Az az ügy magáért beszélt és Orbán kiválóan reprezentálta annak a bunkó, antiliberális politikusnak a típusát, akit a nyugati liberális sajtó is messziről felismer és élvezettel szívat.

Szerintem Orbán "váratlan" keleti orientációja mögött sokkal inkább az Őszöd-fóbia húzódik meg (és persze a sértődöttség is). Az Orbán által évtizede képviselt gazdaság- és társadalompolitika (a jóléti fegyverkezési verseny), ami a kétharmados sikerhez vezette, a megvalósítás megkezdésének pillanatában megbukott, köszönhetően az eladósodottságnak, a válságnak és az uniós tagságunknak.

Mivel ennek a beismerése nem lehetséges, az ideológiai irányváltást a _világ_ megváltozásával kell megmagyarázni, különben széttörik a koherens világkép. A Széll Kálmán terv megszorításaira, a munkavállaló-ellenes munkaügyi szabályokra, a piacellenes adókra nem elég újabb Szijjártó humorbonbonokkal reagálni. Az maga alá temetheti az egész kétharmados életművet. Ezért van szükség apokaliptikus víziókra a nyugat hanyatlásáról.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 08:06:19

@Dr. Zerge: Kumin újabb mélyrepülése... Az általa kiszúrt "pontatlanságok" semennyire nem változtatják meg sem a kontextust, sem az üzenet érdemi tartalmát. Nyilván Kumin is érzi, hogy nagyon gáz, amit Orbán mondogat, és valamiért úgy hiszi, hogy ezekkel az apológiákkal tud jó pontokat szerezni, bár azt el sem tudom képzelni, hogy kinél.

IGAZ MAGYAR 2011.07.26. 08:15:28

Alighanem elkezdődött a következő évi megszorítások pszichológiai előkészítése. A mondani való lényege ne ácsingózzunk a rothadó kapitalizmus nyugati formációjáért mert az hanyatlik, romhadöl s ma még nem de holnap már biztosan minden francia, olasz, német és angol ember a magyarokat irigyli!!! Addig tovább a lenini akarom írni a nép-nemzeti orbáni úton!!!
.....ez az út még rögös de majd ... meg különben is magyar út , meg miért nyivákolnak most amikor győztünk s lepofoztuk a fél világot kiebrudaltuk még az IMF-et is, megállítottuk a vonatot akarom írni a pénzek felelőtlen emberek általi éltőzsdézését, meg mindenki egyen 1 dinnyével többet persze csak ha a CBA-ba veszi!
MINDENKI MINKET IRIGYEL!!!!
Vegyük már tudomásul s ezt Orbán Viktor miniszterelnök úrnak köszönheti ez a háládatlan nemzet!!!

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.07.26. 08:17:53

Másrészt:

Orbán érdekes belpolitikai játékot játszik, nem gondolom véletlennek, vagy ostobaságnak ezeket a kissé nehezen értelmezhető mondásait. Attól tartok mindent ennek rendel alá, tényleg hosszú időre be szeretne rendezkedni. Ha egyszer balos egységfrontban szidja őt az ellenzék - vö. Munka Törvénykönyv tervezett módosítás - egyszer meg kádári reflexekért ostoroztatik, ha egyszer már a jobbik sámántagozatának is túl keletorientált másszor eszetlenül árulja a hazát brüsszelben előbb-utóbb ő, és a fidesz jön ki a basztatásból jól. A kétbitesek a Jobbik-LMP-MSZP együttmozdulásokat nem fogják tolerálni, a figyelmesebb szemlélők meg kognitív disszonanciában pusztulnak el.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.07.26. 08:25:30

Harmadrészt:

Nagyon is van itt valami, ami válságtüneteket, vagy inkább halálközeli élményeket mutat, ezt Orbán is fölfogta - némi késéssel, ahogy ő szokta, de még mindig jóval sok mindenki előtt. Csakhogy én rohadtul nem látom, hogy ennek a politikai beszéd-térbe emelésén túl mi is az éca, hogy nem megyünk akkor el a levesbe ezzel az egész halódó izével. Nem látom a rövid-közép-hosszú távokat, össz'-vissz' két dolog világos: minden fillért össze köll szedni, hogy ne a görög klubba érkezzünk, ill. hogy a kétharmad adta lehetőségek nagyon is foglalkoztatják. Ám ez egyik sem stratégia, de még taktikának is kevés.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.07.26. 08:26:37

@Kettes: Buta vagy, sajnos nem tudok rajtad segíteni.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.07.26. 08:27:18

dobraykám, maga mint isten akaratával buzgón együtt dobbanó szív és lélek, igazán tudhatná, hogy fasszág amit ír.
orbán kiválasztott, az igazsághoz nem spekuláció útján jut.
százszor elmondtam maguknak, hogy mi lesz, nem hitték, mostan meg néznek nagy buta nyugatias szemekkel, hogy mi a fasz van. ez, barátaim, ez. sosem voltunk nyugat, sosem leszünk. ahogy keresztények sem. az orbánkorszak dereka táján, remélem még megéljük, a kereszténység is le lesz váltva. akár tetszik ez bbjnicknek, akár nem.
szóval legyenek bátrak, faszikáim, és tartsák arcukat a keleten kelő napba! :)

Bloodscalp 2011.07.26. 08:35:02

orbán kiválasztott, :) az tuti...apu kiválosztotta

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 08:35:24

@Dr. Zerge: Magadon se tudsz, pont rajtam hogy tudnál. Keresed megint a Nagy Tervet, a Nagy Összefüggést, a Nagy Zsenialitást. Keresd csak. :)

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 08:41:10

@Gasper: @Dr. Zerge: a szerző és én is olvastuk Kumin bejegyzését, ami szerintünk csekély mértékben befolyásolja OV beszédben elhangzott üzenetének és szavainak értelmezését. végignéztem OV teljes beszédét, a poszt arra reflektál.

Carlos> · http://banana-daiquiri.blog.hu 2011.07.26. 08:49:50

@dobray

Lassan észre kellene már vennetek (jobboldali értelmiség), hogy létezik M.o-on egy értelmiségi réteg, ami éppúgy elítélte a szocialisták korrupt és tehetetlen kormányzati működését, mint Orbán ámokfutását és ideológiai demagógiáit. Olyanok, akik nem jobb és baloldalra osztják a világot, hanem a demokráciára szavaznak, és ha kényszer-szavazni kell két (vagy több) rossz közül, akkor a demokrácia szempontjából keresik a kisebb rosszt (vagy nem szavaznak).
Még mindig csak úgy bírtok gondolkodni, hogy a jobboldalon kívüliek a baloldaliak, és ilyenkor elsősorban az mszp-re gondoltok.

Most azt hiszitek, hogy felismerve a fidesz hibáit, némi eltávolodással létrehozhattok valami új értelmes közeget, ahol az ész dominál az ideológiai lózungok helyett. Persze ide baloldali (azaz nem jobboldali) nem is tartozhat.

Haló! Le vagytok maradva! Ez a terület már lakott, nem ti fedezitek éppen fel! Azok lakják be, akik évek óta mondják, amiket ti most itt megformálgattok, revelációként megélve saját elkésett lassú szellemi fejlődéseteket. Tessék szépen bekopogni, szólni, hogy: jöttünk, vegyetek be a klubba, bocsánatot kérünk, hogy lelkesen nyakatokra hoztuk a zsebdiktátorunkat, most már belátjuk, hogy igazatok volt, amikor előre megmondtátok hova vezet ez.

GGG77 2011.07.26. 08:50:06

"Nyugaton vagyunk ezer éve, és nem akarunk átköltözni a túloldalra."

Viszont a túloldalról milliók akarnak ide, Nyugatra költözni, milliók akarják (lásd Tunézia, Egyiptom, Szíria...), hogy országuk legalább hasonlítson a nyugati államokhoz.
Orbán azért mond ekkora baromságokat, mert Európában szalonképtelen, és ez mélyen sérti. Csak ezt a szocik, liberálisok, zöldek nyíltan kimondják, néppárti társai pedig a büfében nem ülnek vele egy asztalhoz, ehet a sarokban Berlusconival. Lásd a lengyel elnökséget átvevő Donald Tusk szavait.

GGG77 2011.07.26. 08:52:11

@Carlos>: "Lassan észre kellene már vennetek (jobboldali értelmiség), hogy létezik M.o-on egy értelmiségi réteg, ami éppúgy elítélte a szocialisták korrupt és tehetetlen kormányzati működését, mint Orbán ámokfutását és ideológiai demagógiáit. Olyanok, akik nem jobb és baloldalra osztják a világot, hanem a demokráciára szavaznak"

Nem csak az értelmiségre vonatkozik ez (szerencsére). Ma 1-1,5 millió szavazó van, aki elsősorban a demokratikus értékek mentén választ(ana). Remélem 2014-re ez legalább a duplájára nő.

Zetek 2011.07.26. 08:56:24

Ez nagyon kínos. Ez már a sokadik szösszenet, amiből kiderül a szerző nem vette a fádságot, hogy végighallgassa az egész előadást.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 08:57:00

Azért rendkívül nagy megnyugvással tölt el, hogy a maguk tökéletességéről és tévedhetetlenségéről meggyőződött, magukat felsőbbrendű lényeknek képzelő álnaiv, elefántcsonttornyban élő, a realitásoktól teljesen elrugaszkodó a Fidesz és a kormány minden teljesítményén csak fanyalgó, kisujjeltartó neokon értelmiség, a Mandiner-Konzervatórium-StumpfAndrás-TörökGábor-CsabaLászló-félék csak a szerény jobbos sajtóban vannak felülreprezentálva és egyébként csak a pálya széléről tudnak óbégatni. De remélem, megélem azt az időt, amikor a jobbos netes sajtóban másoknak is engednek majd levegőt venni, és ők már a médiában is csak a kispadról tudnak hőzöngeni és megmondani a frankót.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 09:07:52

@GGG77: Milyen alapon merészeled Te bármelyik Fidesz-szavazó demokratikus elkötelezettségét is megkérdőjelezni? Kinek képzeled magadat, hogy Te demokrata vagy én pedig fideszesként nem? Pontosan az ilyen kirekesztő szövegekkel bizonyítod, hogy pont Te nem vagy demokrata.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.07.26. 09:17:21

@rajcsányi.gellért (ergé): világos. Nem is feltétlenül a jelen posztra reflektálva linkeltem Kumin írását, hanem az általános picsogásra, amit a HVG interpretációja váltott ki.

neeskens 2011.07.26. 09:18:43

Szerintem meg igazából nagyon nehéz bármit is kezdeni ezzel a szöveggel, hiszen semmi konkrét nincs benne, bárhogyan lehet értelmezni.
Nincsenek konkrétumok arról, hogy ez a koncepció-féleség hogyan viszonyul a liberális demokráciához, a szabadsághoz, a kormányzathoz stb, stb.

Inkább ilyen gumicsontnak, nesze semmi fogd meg jól beszédnek érzem. Nincs olyan kormányzati intézkedés, ami után nem lehetne erre hivatkozni.

tarackos 2011.07.26. 09:23:23

Korábban is kacérkodott OV hasonló gondolatokkal, tőle tudjuk, az EUn kívül is van élet. Akkor még új köpönyegként aggatta magára az Eu szkepticizmust, és sztem itt van a kutya elásva, most is pontosan emiatt hablatyol népszerűnek VÉLT gondolatokat.

Miért hiheti népszerűnek? Mert minden visszaigazolta az elmúlt évi EUs beszólásokat, nekünk ugyan nem diktál senki vazze!? Megvédjük a zországot! Innen már csak egy lépés, hogy egy magát vmi rendkívüli talentumnak képzelő immár globálisan is értelmezze a történéseket, hiszen ezt mind nyilván megtanulta az ELTEn, de lehet így született, úgy ám.

Aztán árulja a kedves vezető a portékáját, és miután minden kritikát elzárt maga elől így most teljesen fölöslegesen dohog jobb és bal egyaránt, mert minden süket fülekre talál.

Aztán csak reménykedhetünk, a zemberek egyszer képesek lesznek a politikát leválasztani a szavazókról, az értelmiségről és végre úgy kezelni a mindenkori kormány ahogy kell, bizalmatlanul. Mert minden szentnek magafelé hajlik a keze, az ember gyarló etc.

K Tomoceusz 2011.07.26. 09:23:33

@rajcsányi.gellért (ergé):
olvasom én ezt a remek posztot, de nem találom benne, hogy miért volt börtönben és kényszerlakhelyen tartva nyugaton a mi bölcs vezérünk.
eztet kérném, ha megvilágítanád.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 09:26:45

@rajcsányi.gellért (ergé): Nagyon kínos a Kumin-poszt után védeni a mundér becsületét, persze megértem, kolléga meg minden, de akkor is ciki.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2011.07.26. 09:27:23

"Úgy látszik, hiába nem tart igényt a Bogár László fémjelezte elképzelésekre a második Orbán-kormány (szemben az elsővel), "

Bocsánat, ez tévedés. Az első Orbán-kormányban lehetett Bogár államtitkár, de az akkori politikán az eszméi nem hagytak nyomot.

Ezzel szemben most:
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2010/10/csapataink-harcban-allnak.html
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2010/12/jos.html
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/03/baratomnak.html

Sajnos az van, hogy 2010-et egyértelműen a Bogárékkal kötött megállapodás alapján hajtották végre a multiadóktól kezdve a médiatörvényig bezárólag. 2011-ben már vegyesebb a kép, a leminősítések egyértelműen megtették a hatásukat, de a forradalmárok nem adták fel. Az egész "keleti szél" meg a szemét hitelminősítők annak szól, hogy a forradalmi lendület megtorpant.

Elég ijesztő, hogy Orbán rendszeresen gesztusokat tesz ezeknek a figuráknak. A jó szcenárió az, hogy egyszerűen teszi a dolgát és gesztusokat tesz a hatalmas tábor minden részének. A rossz szcenárió - amiben én hajlamos vagyok hinni - hogy Orbán továbbá is szeretne a forradalmi csapatok élén menetelni sallereket és kokikat osztogatva, de sajnos a pénzügyi válság a torkán tartja a kést. Ezért reménykednek annyira a kínai kapcsolatban.

De hát meg fognak csalatkozni.

Typ3 2011.07.26. 09:30:13

"ott, ahol minden eső után újabb román ortodox templom nő ki a földből, holott igény nem lenne rá? Elképzelem, ahogy most a románok kajánul mosolyognak, és azt mondják: jó, cseréljünk helyet, jönnek ők helyettünk ide."

Az ortodox civilizáció ugyanolyan demográfiai válságban van, mint a nyugati. Görögország (a válság "állatorvosi lova") is az ortodox civilizáció része.

"Harmadrészt: a tőlünk nyugatra eső országok médiája (vagy annak egy része) nem egyenlő a Nyugattal sőt, Brüsszel és az Európai Unió sem."

A tőlünk nyugatra eső országok közvéleménye a médiából szerez tudomást a világ történéseiről, Brüsszel és az Európai Unió pedig a döntéseivel elég nagy befolyással bír a mindennapi életükre. Mindössze ennyiben azonosak a Nyugattal...

" ha egyszer a hazai baloldal fényévekre van a tőlünk nyugatra fekvő országok baloldalától számos kérdésben."

Más kérdésekben viszont egyáltalán nem, lásd pl. Sulcúr esetét, aki nem győz bocsánatot kérni azért, mert németnek született.

"Gyereket kell vállalni..."

A jóléti társadalmakban pontosan azért van jólét, mert kevesebb a gyerek. A gyereknevelésre fordított pénzt az emberek saját magukra költhetik. A CIA World Factbook szerint az évenkénti születésszám tekintetében még mi is megelőzünk olyan országokat, mint Svájc, Németország, Olaszország, Szingapúr vagy Japán. Pedig mecsoda jólét van már ezekben az országokban! Nem kellene az okokat a következményekkel összekeverni.

"Attól még, hogy esetleg változik a nyugati államok gazdasági berendezkedése, még nem szűnik meg a nyugati civilizáció."

Valóban nem. Attól fog megszűnni, hogy egész egyszerűen elfogynak azok az emberek, amelyek a nyugati civilizáció eszméit magukénak vallják. Ez egy lassú folyamat, amely már elég régóta tart, és hogy tart, azt senki nem vonhatja kétségbe. Meg azt sem, hogy az elmúlásig hátralévő út válságokkal lesz kikövezve.

"Mind a nyugati kultúrkör, mind más civilizációk elég sok változáson, krízisen mentek már keresztül, miért éppen most lenne itt a vég?"

A Római Birodalom is elég sok változáson, krízisen ment keresztül, aztán egyszer csak vége lett. Akkor, amikor már senki nem akarta megvédeni.

"Ki mondta, hogy a gazdaság egyenes vonalú fejlődésen megy keresztül?"

És ki mondta, hogy a nyugati civilizáció mostani válsága gazdasági, és nem demográfiai természetű?

"És vajon mi a garancia arra, hogy az újonnan kiválasztott modellben nem lesznek válságok?"

És vajon mi a garancia arra, hogy a régiben lesznek még válságmentes időszakok?

"Nem hiszem, hogy az oroszok meg a kínaiak a két szép szemünkért, haveri alapon üzletelnek velünk."

Nem hát. De az európaiak sem.

"amikor épp nem tudjuk, hogyan tartsuk itthon az orvosainkat"

Orvosaink miért Nyugat-Európába mennek, miért is nem Lengyelországba, Szlovákiába, vagy Horvátországba, amikor ők is a Nyugat(i civilizáció) részei? Vagy miért nem maradnak itthon, hiszen mi is oda tartozunk? Ne keverjük már össze Nyugat-Európát a nyugati civilizációval! Ez a válság sok nyugati országot megviselt a MAGUK SZINTJÉN, aminek semmi köze ahhoz, hogy egy átlaggörög még a rengeteg megszorítás után is valószínűleg sokkal jobban fog élni, mint egy átlagmagyar.

"Elég változáson ment át már a nyugati civilizáció ahhoz, hogy kibírja ezt is."

Tévedsz. Ilyen jellegű válságon még nem ment keresztül.

"Létezik a Nyugaton némi öntudatvesztés: relativizmus van meg multikulti, amelyeket nem mellesleg épp frissiben kérdőjeleztek meg hivatalosan is."

A veszett fejsze nyelének tipikus esete.

"Hogy mégis olyan alapértékeken nyugszik ez a civilizáció, amit büszkén vállalunk?"

És rajtunk kívül még kik vállalják ezt? Sulcúr? Netán Cohn-Bendit?

A többi stimmel.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 09:35:05

@Doomhammer: Te jól vagy? "2010-et egyértelműen a Bogárékkal kötött megállapodás alapján" Ezeket meg elmegyógyban hallottad? Ez valami összeesküvés? A kurucosoknak szóltál már?

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2011.07.26. 09:39:05

@proeskontra:
"Ezeket meg elmegyógyban hallottad?"

Te pedig nyáladzó idióta vagy, hogy nem bírod elolvasni a belinkelt forrásokat arról, hogyan tapsolt 2010-ben Bogár a multiadóknak és a médiatörvénynek és hogyan hivatkozott sértődötten egy 2009-es megállapodásra, amikor beindult a Széll Kálmán terv?

Az a hülye baromállat, aki vagy.

pelikán* 2011.07.26. 09:42:32

Orbánnak baromira igaza van. Néhány perccel ezelőtt verték szét Kemény Dinó fiai a hanyatló amerikaiakat a sanghaji medencében. Csak pislogtak, mi meg jövünk fel, mint a talajvíz.

Mondanom sem kell: ez csak a kezdet.

(szmájli)

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 09:43:42

@Doomhammer: Én hülye baromállat nem értem még mindig, viszont akkor Orbán többmillió emberrel kötött megállapodást 2010-ben, ugyanis minden normális ember tapsikolt a multiadók és a médiatörvény miatt.

kackia 2011.07.26. 09:46:03

Igen Orbán jól beszélt, nyugat a vágyak a szenvedélyek a beteg lelkek börtöne.

@málnási: :))))))

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 09:52:16

@Lew Archer: tévedés. Ha nem szülsz gyereket, nem lesz, aki fizesse a nyugdíjat. Nem mindegy, hogy négyen vagy egy ember fizeti egy ember nyugdíját. Úgyhogy nem szállunk le.

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2011.07.26. 09:54:53

@rajcsányi.gellért (ergé): Valami félreértés van itt. Szerintem Orbán ritka nagy bakokat lődöz, valamint meglehetősen tartalmatlan, amit valójában művel. (Lásd a fönnebb pedzetteket!) De ettől még a konkrét szöveg ügyében az van, amit Kumin ír, és nem azért, mert ő írja, hanem mert én mondom. Bocs, de veled aztán végképp nem fogok szövegről bármiféle vitába elegyedni azok után, hogy Ella brassóija neked színvonal volt.

dzsaszper 2011.07.26. 09:55:58

Orbán ezzel szépen megköszönte a Cohn-Bendittől kapott sallert.

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 09:57:08

@proeskontra: "ugyanis minden normális ember tapsikolt a multiadók és a médiatörvény miatt. ", ahol "normális"="olyan, mint én"

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:01:06

@Kettes: Nem-nem, normális, azaz nem szélsőséges deviáns. A jobbos sajtóban is a médiatörvény miatt fanyalgók mostanra gigantikusan felsültek, a médiában mindenkinek totális szabadsága van és ilyen virulens az ellenzéki sajtó még soha nem volt. Hol a probléma? Sehol, csak ment a szokásos debil hiszti.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2011.07.26. 10:01:57

@proeskontra:
"Én hülye baromállat nem értem még mindig, viszont akkor Orbán többmillió emberrel kötött megállapodást 2010-ben, "

Ezt vajon mikor kötötte, mert a választási kampányában biztosan nem említette, utána pedig biztosan nem kérdezett senkit. Például amikor a multiadókat bevezette, akkor valamelyik arc meg is jegyezte, hogy a kérdésről tárgyalni sem hajlandók.

Anti Anyag (törölt) 2011.07.26. 10:04:11

Szerintem "nyugat" alatt Orbán is a jóléti államot érti, nem kellene ennyit lovagolni rajta.

bz249 2011.07.26. 10:04:57

@Typ3: "A CIA World Factbook szerint az évenkénti születésszám tekintetében még mi is megelőzünk olyan országokat, mint Svájc, Németország, Olaszország, Szingapúr vagy Japán. "

A CIA World Factbook egy kalap tragyaval egyenerteku pontossag es aktualitas tekinteteben.

Eurostat vagy OECD Statistical Yearbook. Ha konkretan a szuletesszam, akkor pedig esetleg meg Populations Reference Bureau.

snakekiller23 2011.07.26. 10:05:00

@dobray:

"Ha nem szülsz gyereket, nem lesz, aki fizesse a nyugdíjat. "

Zavarbaejtő milyen sokan magától értetődőnek tekintik ezt az összefüggést. A nyugdíj_biztosítás_ valahol arról kéne szóljon egy dolgozó, járulákfizető embernek, hogy a nyugdíját legnagyobbrészt ő fizeti saját magának, pontosabban nyugdíjazásig már kifizette a 30-40 év alatt amíg dolgozott. A felosztó-kirovó rendszer ezzel szemben egy gigantikus pilótajáték.

mement 2011.07.26. 10:05:38

@proeskontra: tehat a mediafelugyeletett ellato Nemzeti media tanacs, tegnaptol mas osszetetelben dolgozik? Nem csak fideszes tagjai vannak, es nem nyul tul ket cikluson a megbizasi idejuk?

Ha igy van akkor igazad van a feluslessel kapcsolatban, egyeb esetben csak picit gondolkozz el az elmult idoszak tisztogatasi hullamain, es az offline mediaban megjelent ellenzeki szereplesek szaman.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:05:39

@Doomhammer: Nos, a logikus gondolkodás nem erősséged. Én a Te Bogár-megállapodásodat próbáltam nevetségessé tenni, hiszen arra mindössze annyi volt a bizonyítékod, hogy tapsikolt neki. Ha viszont a tapiskolás elegendő a megállapodáshoz, akkor bizony a legelvakultabb pártkatonákat, néhány önelégült értelmiségit és szélsőséges deviánst leszámítva mindenkivel megállapodott Orbán.

mement 2011.07.26. 10:07:55

@Anti Anyag: szerinted. Majd ha kiall a paraszt es kepes lesz erthetoen, egzaktan elmagyarazni, elmondani mit is akar, es pontosan hogy, akkor elhiszem, egyeb esetben fentartom en is az egyre novekvo bizalmatlansagot es nyugtalansagot, hogy ez az ember komoly tortenelmi hiba elkovetesere keszul.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:09:00

@mement: Ugyanmár, más országokban kormány vagy miniszter alá van rendelve a hatóság. Ténykérdés, hogy az ellenzéki sajtó virágzik, a legextrémebb gyűlölelthadjáratot folytatják a kormány ellen. Hol van itt bármi megfélelmítés?

jog-ász 2011.07.26. 10:09:37

mennyi a GDP-je németországnak meg angliának??skandináv országoknak?és kinának??meglepő hogy az eltunyult lusta dolgozni nem akaró nyugati népek azért elő tudnak értéket állitani??
menjen kinába az anyja kin(j)a!!én ha lehet nyugatra lépek le kellő időben..ajánlom mindenkinek aki nem akar kinai munkatárborban a pöcegödör mellett megrohadni..

ANTI-SQUIRREL 2011.07.26. 10:12:09

En inkabb maradok a "hanyatlo" nyugaton!

mement 2011.07.26. 10:12:47

@proeskontra: nem, mas orszagokban az ilyen jellegu testuletek osszetetele lekoveti a parlamenti aranyokat.

Nalunk meg a `koalicios` partner se kapott helyett.

Amirol beszelsz az maximum az online sajto, es amugy nem erzek gyulolet hadjaratott akkor amikor a szamomra konzervativ, kozepjobb ertekeket megjelenito mandiner hasabjain vitatkozunk....

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:13:08

@Anti Anyag: Persze, hogy nem kellene, csak valakiknek ez a foglalkozása, mert másra nem alkalmasak.

Alfőmérnök 2011.07.26. 10:14:47

Mit is kell ilyenkor írni? TLDR?
Nincs kedvem elolvasni a posztot, de csodálkozom, hogy a nyugatbuzi, ifjú neokon értelmesség csak most reagált erre a a szövegre.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:15:30

@mement: Ha én is Orbán-fóbiás volnék, talán én sem érezném. :)

mement 2011.07.26. 10:17:52

@proeskontra: nyilvan Orban-fobiam van.

Mint mindenkinek ebben az orszagban, akinek eszebe jut hogy nem feltetlen alkalmas ez az ember egy orszag vezetesere igaz? Ez csak egy lepessel van arreb a jobbik fele, `aki nincs velunk az ellenunk van, aki ellenunk van az ellenseg, es az ellenseget eltaposni nem bun` mentalitastol.

Borenbukk 2011.07.26. 10:17:55

@snakekiller23: En is ongondoskodas parti vagyok, de... Ha van penzed, amivel megvasarolhatod a javakat es szolgaltatasokat, de nincs aki ezeket megtermelje, az ugyanugy bukta, mintha nem lenne penzed.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2011.07.26. 10:17:55

A kínai példát figyelve valaki elgondolkodott azon, hogy nem az ipari fejlesztések tetté naggyá őket, hanem a másfél milliárdos lakosság és hogy rabszolgaként dolgoztatják az emberek 90%-át?

Magyarország nem tud nagyhatalom lenni ilyen úton, itt egyszerűen nincs még 10 millió lakos se, nemhogy munkások.
Nekünk az egyetlen járható út a nagyértékű, gondolkodást igénylő szolgáltatások fejlesztése vagyis a csúcstechnológia.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:17:56

@Alfőmérnök: Nem vesztes vele sokat, csak a szokásos kínos nyüglődés, fanyalgás, kioktatás, mi mindent jobban tudunk mindenkinél. Tulajdonképpen az a baj a Mandival, hogy 2014-ig előre meg tudnám írni az összes posztjukat, annyira kiszámíthatóak.

is 2011.07.26. 10:19:35

@Lew Archer: a termeléssel alá nem támasztott fogyasztás. és mi a nyugdíj, ha nem ez? azért két következtetési lépést végiggondolni még lehet, ugye? meg hogy nem a szolidaritás ténye, hanem a mértéke kérdés. 15% nyugdíjas mindenkinek belefér. 30% nem.

@poszt: csak ugye a FIDESZ a segget csinálunk a pofánkból (vö. tölcsért csinálok a kezemből) mozgalom az értelmező kéziszótár szerint. kérdezzük meg, hogy ezek a gondolatok hol voltak, amikor 2006 októberétől 2008 márciusáig be kellett állni a hülyenépszavazás mögé, meg a 2008 őszi gazdasági világválságot Gyurcsány nyakába kellett varrni? akkor milyen jó is volt Orbán hülyeségeit szajkózni, ugye? egyre több Debreczeni-rajongó lesz itt, de a csodálkozás csak akkor jön el igazán, amikor néhány régebbi Gréczy-írásra fog rezonálni egy-két Mandineres poszt. már nem vagyunk messze.

még a jobbos kulturegyenlőség témakörében (volt itt egy ilyen poszt is): nem kapituláljuk, hanem katapultáljuk magunkat a nyugatból.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:20:12

@mement: Nem mi akarunk a Jobbikkal koalíciót kötni, hanem a Te füves pártod. Egyébként pedig sajnos vitathatatlan, hogy az ellenzékben egyetlen közös dolog van a túltengő Orbán-fóbia, pedig normális ellenzékre is szükség lenne egy jóféle demokráciában.

popocatepetl 2011.07.26. 10:20:40

@GGG77: "Lásd a lengyel elnökséget átvevő Donald Tusk szavait."

Átvette a lengyel elnökséget?

mement 2011.07.26. 10:22:00

@proeskontra: nekem nincs partom, foleg nem fuves partom.

Olyan ellenzekre gondolsz mint amilyen a fidesz volt? Aki minden kiigazito, megszorito, forrasbevonasra alkalmas intezkedest megrotpedozott, akar nepszavazast is osszehozot, majd amikor hatalomra kerult lelesprol lepesre megcsinlja ugyanazt?

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 10:22:46

@proeskontra: Mi az, hogy mostanra? Miért, mi van most? Mostanáig kapott haladékot valaki, hogy bizonyítsa, hogy a Fidesz hír- és véleménymonopóliumokat épít?

"ilyen virulens az ellenzéki sajtó még soha nem volt" Muhaha. Az ellenzéki sajtó épp megdögleni készül a hirdetők és a tulajdonosok menekülése miatt. Az egy szem tévéjük épp megköszöni, hogy bevették a finanszírozó egyházat az állami tutiba. Neked, aki számára az ellenzéki média csak egy kelés a segged partján, nyilván még így is túl virulens.

A Hírtévé ellenzékben saját műholdas élő közvetítésre alkalmas infrastruktúrát vett, pedig nem voltak se hirdetői, sem előfizetői. Csak barátai. A virulens valahol itt kezdődik.

Kabbe (törölt) 2011.07.26. 10:22:59

a lúzerek dumája ez......a nem köll a nyugat.
Orbán egy REDNECK:)

elwood 2011.07.26. 10:23:42

húsz éve azt hallgattam, hogy a hanyatló nyugat válságról válságra tántorog

azt hittem ennek vége lett, de vissza jött

ha meg orbán beszél akkor szóvirágokat, hogy már nem bír kigabalyodni belőle akkor jobb lenne ha tőmondatokban leírná mit akar

gyurcsány beszédei után nem ültek össze politológusok és elemzők, órák hosszat tipródni, hogy vajon ezzel az azociációval mire utalt. és nem azért mert orbán beszédeiben több lenne a tartalom

mement 2011.07.26. 10:23:42

@proeskontra: de valojaban ezzel a szemelyes megszolitasal `hanem a Te füves pártod` kapasbol hiteltelenitetted magad, mert ezel magadat helyezted el a fidesz oldalan, pedig azt allitod magadrol, hogy ertekfuggetlenul vizsgalsz meg dolgokat, hogy ravilagits a kettosmerce alkalmazasara.

Fail:)

Krogshöj 2011.07.26. 10:25:01

Hol tartana a munkaalapú szárnyalás, vagy mi a franc egy erős Nyugat nélkül? Ha az amerikai cégek nem gyártatnák le a kínai rabszolgákkal az okostelefont és adnák el az európai fogyasztóknak?

Alamio 2011.07.26. 10:25:05

Egyrészt: most én is linkeljem be huszadikként Kumint???
Másrészt: nekem a napnál világosabb, hogy a nyugati jóléti állam hanyatlása nem azonos a nyugat hanyatlásával, pláne annak tükrében, hogy ezt szembeállítja a beszédében a munka alapú társadalom létrehozásával.
Ezzel meg egyetértek, a jóléti állam mint olyan hamis műfaj. Plusz pont: ki mondogatta hogy "Magyarország nem bír eltartani egy koraszülött jóléti államot!" ?
És ki volt, aki tapsolt a bölcs bajuszhoz, és belőle vezeti le a mindenkori magyar fejlődést?

is 2011.07.26. 10:26:28

@Typ3: "Elég változáson ment át már a nyugati civilizáció ahhoz, hogy kibírja ezt is.
Tévedsz. Ilyen jellegű válságon még nem ment keresztül."

Ühüm. És mi is ez a sosem volt változás? 5% GDP esés? Tehát a három világháború egyike sem volt ilyen? A 19. századi magyar irodalom, amelyben másról sem olvasni, mint a nagyszerű vagy szörnyű nemzethalálról, az csak kamu volt. az, hogy Róma a 7-8. században egy üszkös pár ezres falu volt, amiben egy trónon rongyokban ücsörgött valaki, akit pápának csúfoltak, de egyébként mindenki leszarta, az smafu a mai helyzethez. a reformáció és ellenreformáció az babazsúr volt, hiszen ma olyanok történnek, de olyanok, de olyanok, de .... mik is? a 16. században a muszlim török Bécs alatt állt, valamivel korábban a mórok uralták Spanyolország jó részét. aztánm túlélte a már akkor is hanyatló Európa, a civilizáció? hát túl.

nem hiszem, hogy akár csak kicsit is végiggondoltad, mielőtt azt állítottad, hogy valami sosem volt (meg sem nevezett) probléma közepében ücsörögnénk.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:26:49

@mement: Pedig az aktivitásodból nekem úgy tűnt, nagyon érdekelnek a "zöld" témák...van is egy párt sajnos az OGY-ben, amelyik hasonlóan "zöld". Összeilletek.

Igen, olyan ellenzékre gondolok, amelyik a Parlamentben szorgoskodott, alternatív törvényjavaslatokat dolgozott ki és nem vonul ki házszabályellenesen a bizottságokból és nem büdös neki a munka és kidolgoz alternatívákat, ahelyett, hogy kiterjedt kül- és belföldi médiakapcsolatait kamatoztatja.

csoko20 2011.07.26. 10:27:08

Az a helyzet, hogy magyar viszonyokhoz képest Nyugaton még mindig kolbászból van/volt/lesz a kerítés.

Orbán Viktor azt hiszi, ha azt mondja széles látókörű és tájékozott híveinek, hogy Nyugaton szar a helyzet, és rosszabbul élnek ott mint 4 éve bla-bla-bla, akkor a magyar paraszt majd nem fog német meg angol mosogatói állások után ácsingózni.

Itthon kalapszart nem tudnak felmutatni, hát fikázzák azt amihez mérni kellene magunkat!

Typ3 2011.07.26. 10:27:14

@bz249: A Populations Reference Bureau szerint is megelőzzük ezeket az országokat:

www.prb.org/Datafinder/Topic/Bar.aspx?sort=v&order=d&variable=85

Vagy lehet, hogy ez is egy kalap trágyával egyenértékű.

snakekiller23 2011.07.26. 10:27:24

@online távmunkás:

"Nekünk az egyetlen járható út a nagyértékű, gondolkodást igénylő szolgáltatások fejlesztése vagyis a csúcstechnológia."

Ez talán a legnaívabb "közéleti" panelek egyike. Magyaroszágon nem magasan képzett munkaerőből van bazinagy kínálat, hanem európai közülmények között kvázi foglalkoztathatatlan, képzetlen, vagy elavult, eladhatatlan képzetséggel megvert, a rendszerváltás óta a totális nyomor határán egyensúlyozó, tipikusan állami transzferekből élő szerencsételenekből, de milliószám. Ezeknek az embereknek a csúcstechnológia meg a K+F nem fog tudni munkát adni.

midnight coder 2011.07.26. 10:27:51

A postolóval sok ponton nem értek egyet.

Az hogy a nyugati világ válságban van nem holmi múló dolog. Kb. az zajlik ma mint anno az ókori Róma végnapjaiban. Nyilván az akkori római provinciák egyes lakosai is úgy gondolták, hogy ha Róma ennyi ideje fennmaradt, néhány kis múló válság biztosan nem rengeti meg, igenis össze fogja szedni magát, elvégre már mennyi mindent túlélt. Csakhogy, a dolgok nem így működnek.

Az EU - és általában a nyugat - minden fronton omladozik. Gond van a demográfiával - és ezt a bevándorlók nem oldják meg, lásd multikulti problémák - gond van a gazdasággal (lassan nem látsz a boltokban a polcokon európai terméket), gond van az energiaelltással (fosszilis energiahordozók kifogyóban) gond van a nyersanyagokkal (hasonló) és ráadásul mindkét piacra bejelentkezik a feltörekvő Kína. Másik oldalon gond van magával az európai civilizáció önértékelésével is. Ehhez képest csak egy apró probléma a pénzügyi válság ami hosszú távon a mai EU végét jelenti majd.

És Orbánon kívül nem nagyon látok politikust aki mindezt észre merné venni, és ki merné mondani hogy a király meztelen és nagy bajok várhatók ami ellen valamit tenni kellene.

Alamio 2011.07.26. 10:28:15

@mement: Szerintem ezen kár fennakadni, ennél durvább jelzőket is kap majd - mint ahogyan mindenki, nézd milyen elánnal mocskolják egyesek Viktort meg pártját.
Egy értéksemleges embernek amúgy lehet egy, a könnyűdrog-legalizációt propagló párt "füves párt" ha nem ért egyet a nézeteivel. Miért helyezné el magát ezzel a Fidesz oldalán? A Jobbik, és az MSZP ortodoxai sem liberalizációpártiak... Hogy a parlamenten kívüli tömegekről ne is beszéljünk.

Kabbe (törölt) 2011.07.26. 10:29:39

ribanc ország ribanc értékrendje:)

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:29:45

@Kettes: Drágám Neked feltűnt, hogy a kétes értékű írásaidat rogyásig ajánlja az ország legolvasottabb hírportálja főoldalon? És ugyanezt teszi nap mint nap elvtársaid blogjaival, nagy ritkán kirak némi díszjobboldali blogot is. Van még kérdésed?

mement 2011.07.26. 10:30:07

@proeskontra: Igen, hive vagyok a a kender dekriminalizaciojanak, de az rolad szegenysegi bizonyitvany hogy egy egesszsegugyi kerdeskorben foglallt allaspontbol politikai hovatartozast realizalsz.

Nah, az ellenzekrol alkott ideaink megeggyeznek, csak ugy erzem de vakon elkotelezett vagy, es emiatt nem latod hogy ehez a kivanatos magatartasfromahoz egyik prominens fidesz arcnak sincs koze, es ellenzeki politikuskent sem volt soha.

Szomoru.

is 2011.07.26. 10:30:30

@proeskontra: Azért vitassuk csak ezt meg. Ne legyél ilyen elzárkozó. Érvelj egy kicsit, hogy Orbán mivel is érdemli ki, hogy vezesse az országot. Mondjuk mondjál néhány eredményt az első kormányzásából. Aztán megvitatjuk, századszorra is, mert az előző 99-et láthatóan nem olvastadel, vagy direkt akarod figyelmen kívül hagyni.

Kabbe (törölt) 2011.07.26. 10:32:24

@midnight coder:
na te se jártál sokszor a kerítésen túl. voltál valaha ....a nyugaton?:)

Typ3 2011.07.26. 10:32:24

"ma olyanok történnek, de olyanok, de olyanok, de .... mik is? a 16. században a muszlim török Bécs alatt állt, valamivel korábban a mórok uralták Spanyolország jó részét. aztánm túlélte a már akkor is hanyatló Európa, a civilizáció? hát túl."

Ma az arabok már Párizsban vannak, a törökök Berlinben, az indiaiak meg Londonban. Ez történik.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:32:27

@mement: Hol állítottam, hogy értékfüggetlenül vizsgálok bármit is? Sehol, én nem hazudom magamat függetlennek. Vállalom, hogy fideszes vagyok.

midnight coder 2011.07.26. 10:33:39

@Kabbe: Voltam. De mit változtat ez azokon a tényeken amiket leírtam ?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:33:50

@is: Demokrata vagy? Demokratikus választáson majdnem 3 millióan megszavaztuk, hát ezért.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2011.07.26. 10:34:34

@snakekiller23: Csak féligazság, amit írsz. Valóban, a munkanélküliek többsége olyan, mint leírtad. Viszont a dolgozó diplomások nagy része olyan munkát végez, amihez nem kell diploma vagyis nincs elég diplomás munkahely!

Ha lenne elég új munkahely a diplomásaink számára, akkor az ő mostani helyeikre mehetnének dolgozni az érettségizettek és az iskolázatlanok pedig az ezeket létrehozó beruházásokon dolgozhatnának.

mement 2011.07.26. 10:35:48

@proeskontra: Ertem, akkor itt vege is a tartalmas beszelgeteunknek, merthogy indulatokal, erzelmekkel, irracionalis szimpatiaval nincs ertelme vitatkozni, kizarjak a gondolkozas lehetoseget.

midnight coder 2011.07.26. 10:36:25

Ps. Vicces a nyugathoz tartozást említeni egy olyan országban, ahol még a Coca-Cola összetétele is más mint nyugaton. És nem azért mert csúnya gonosz nepperek hamisítják, hanem mert a gyártó úgy gondolja, hogy a provinciákra jó ez így is.

Anselmo 2011.07.26. 10:37:29

Érdekes dolog ez. A Kumin-blog szerint ha megnézzük, szó szerint mit mondott Orbán, akkor nem a nyugati kultúrát bírálta, hanem a jóléti gazdaságot. Ehhez képest a jelen poszt arról ír, hogy Orbán szerint a teljes nyugati kultúrát el kellene hagynunk. És sokan mások is ezt írják. Itt persze nincsenek is idézetek a beszédből, viszont jó hosszú vita alakult ki, arról, hogy helyesek-e az Orbánnak tulajdonított állítások.

Fura az egész. Olyan, mintha kész mítoszokkal dolgoznának emberek, és elég egy kulcsinger, mondjuk egy Orbán-beszéd a jóléti gazdaságról, hogy előhívja ezeket a mítoszokat, amelyeket valóságként fognak fel.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:37:53

@mement: Ja, értem, aki vállalja, hogy milyen pártállású, azzal nem lehet vitatkozni, csak azzal, aki sunyin független Orbán-fóbiás.

is 2011.07.26. 10:38:06

@proeskontra: én nem tudtam róla, hogy az origo ajánlotta volna bármelyik blogot is.

@Alamio: sajnos Orbán teljesen általánosan fogalmazott. Kumin szerecsenmosdat, próbál szűkíteni, kizárni a nem tetsző jelentéseket. tessék pontosan fogalmazni. a börtön (mert csak megengedően kényszerlakhely) az nagyon erős szó, felér egy kurva országgal. és ezer évről nyilatkozik, teljesen szemben a Szent István-i Intelmekkel, megtetézve Kínával való 60(!) éves szövetségünkkel. állítólag Magyarország Szent István országa, ugye? pont a konzervatív, keresztény jobbosoknak. nekik kellene a leghatározottabban visszautasítani, hogy feladjuk a Szent Koronát, Szent István államát. nagy lehet az értékválság a jobb oldalon, ha ehelyett a hülye vezetőjük hülye mondatait mosdatják. sőt: egyszerre nyomatják a kettőt, és észre sem veszik, hogy a kettő kizárja egymást. ez szimpla hülyeség, Kuminnal az élen. nem bölcs dolog beállni egy ekkora hülyeség mögé.

midnight coder 2011.07.26. 10:38:32

@online távmunkás: Az érettségi manapság kb. azzal egyenlő hogy le tudod írni a neved. Ami persze mostanság már nagy szó. De nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk 20 vagy pláne 60 évvel ezelőtt. Ahogy egy diploma sem.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:39:19

@Anselmo: Így van, jobb sorsa érdemes emberek ilyen posztokban élik ki fóbiáikat.

Typ3 2011.07.26. 10:39:28

"az, hogy Róma a 7-8. században egy üszkös pár ezres falu volt, amiben egy trónon rongyokban ücsörgött valaki, akit pápának csúfoltak, de egyébként mindenki leszarta,"

A mi civilizációnk akkor SZÜLETETT. Ha Martell Károly nem győzi le a mórokat 732-ben a poitiers-i (vagy tours-i) csatában, akkor lehet, hogy az egész nyugati keresztény civilizációt még a bölcsőben megfojtotta volna az iszlám. Szóval nem sok híja volt...

"a 16. században a muszlim török Bécs alatt állt, valamivel korábban a mórok uralták Spanyolország jó részét. aztánm túlélte a már akkor is hanyatló Európa, a civilizáció? hát túl."

Túl. Mert akkor még meg akarták védeni, most meg már nem.

mement 2011.07.26. 10:39:41

@Alamio: egyebkent ha nem tevedek az LMP nem nagyon foglalt allast egyenlore drog kerdesben.

Amire te gondolsz meg proeskontra az az szdsz volt, meg az hogy jobboldalon szeretik eloszeretettel osszemosni a ket politikai formaciot, mert azt gondoljak igy nem kell odafigyelni a velemenyukre.

Ugyanilyen elannal mocskoltak annak idejen GYF et Meggyot, bajnait, azt megelozoen elso OV kormanyt... es igy tovabb.
Ennek nalunk nagy hagyomanya van

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 10:39:46

@proeskontra: Ja, hogy ezt jelenti a virulens?! Én meg azt hittem, hogy százmilliós költségvetésű szerkesztőségeket, szponzorokat, székházat, forgatócsoportokat, technikát, exkluzív interjúkat és sok-sok sajtos pogit. De ha a virulens azt jelenti, hogy rogyásig index-címlapon lenni, az más. Egyébként nem volt címlapon posztom két hónapja. "rogyásig"="néhány havonta egyszer néhány órára". Ennyi jár az ellenzéki médiának virulensen és rogyásig. :)

lobster thermidor 2011.07.26. 10:39:51

Azért Kínában sem minden fenékig tejfel.
A részletekről, és az ázsiai kilátásokról vagy fogalma sincs a mi "szeretett vezérünknek", vagy régi jó szokása szerint össze-vissza beszél.

www.allianz.hu/sajtoszoba/online/print_kina_lakossaga_fordulopont.html

És akkor Indiáról még nem is esett szó, pedig az ázsiai gazdasági versenyben simán esélyes arra, hogy utolérje, majd megelőzze Kínát.
Azt, hogy milyen fordulatokat vesznek a következő években ezek az országok, még saját maguk sem tudják. Ahhoz nagyon balgának kell lenni, hogy elhiggyük egy felkapaszkodott, jelentősen frusztrált felcsúti jóembernek, hogy ő bizony előre látja ezeket a folyamatokat.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2011.07.26. 10:40:04

nem igazán értem a szerző dilemáit.
Elsőkézből megmagyarázza, hogy Orbánnak részben igaza van, már ami a gazdasági összeomlás felöli aggodalmakat illeti.

Majd elkezed olyanokon elmélkedni aminek az ellenkezőjét Tusnádfürdőn se állított senki.

Pl hogy deklarálni kéne, hogy a Nyugathoz tartozunk.
Emlékeztetőül éppen most tudtuk le az EP elnöklést teszem azt, szinte csak pozitív kritikákkal.

Vagy az ellenkező irányú népvándorlás.. Ilyet azt hittem érvként csak a Gréczy blogban olvashatok. Valami félelmetesnek sejlő, soha ki nem mondott dolog ellenében érvelni.

A durva pedig az, hogy tartalmilag a Tusnádfürdői beszéd, és ez a cikk majdhogynem megeggyezik.
nevezetesen, hogy gondog vannak gazdaságilag, mégpedig nagyok, de ide tartozunk.

is 2011.07.26. 10:40:32

@midnight coder: milyen kár, hogy ez nem igaz. a mosószerekben van különbség, de nem a mosóhatásban fontos alkotórészekben (kb. mintha az egyik országban piros lenne az Aszpirin, másikban meg kék, mert olyan adalékot kapott), de pont a Coca-Cola ugyanaz. ügyes voltál, látjuk, olvasgattad a bulvárt.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2011.07.26. 10:40:36

@midnight coder: Ha Európa és az USA is összeomlik, akkor Kína meg India is megy a levesbe, mivel ezekre a piacokra termelnek, szolgáltatnak.
Szerintem nem véletlen, hogy az elmúlt 3000 év vagyis a civilizált korok döntő része nem a Keletről szólt.

mement 2011.07.26. 10:41:01

@proeskontra: neked nem partallasod van, hanem hited.

Az egyik racionalis donteseken alapszik, a masik meg erzelmi megnyilvanulas, amit soha semmilyen racionalis erv nem dont meg.

Igy nincs ertelme a vitanak.
Pedig a szemelyeskedo hangnemden meg tul is tennem magam.

is 2011.07.26. 10:42:29

@Trompf: "gondog vannak gazdaságilag, mégpedig nagyok, de ide tartozunk. "

tehát a börtön szó azt jelenti, ide tartozunk? nem azt jelenti a börtön, hogy onnan szabadulni, menekülni, minél messzebb kerülni kell? milyen új FIDESZmagyar szódefinícióid vannak még?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 10:44:06

@Kettes: Azt hiszem, hogy a legnagyobb szerénységgel állíthatom, hogy a blogod írásainak színvonalát még én is megütném, de én valahogy sose kerülnék ki ajánlásra. Nem csak én nem, hanem senki azok közül, akik nem a legharcosabb ellenzékiek, kivéve néha egy-két díszjobboldalit. Szomorú. Origón hasonló a helyezet. És gyakorlatilag az egész magyar médiában ez a helyzet, egy-két szektaújságot, tv-t, rádiót leszámítva.

snakekiller23 2011.07.26. 10:44:59

@online távmunkás:

A diplomásaink, pláne a szakmán kívül elhelyezkedők részhalamzának jelentős része része nem mérnök, kutatóorvos, meg ilyesmi. Másrészt nagyságrendi különbségek vannak a problémák nagysága között; a közhiedelemmel ellentétben, akármennyire aggasztó mértékű a diplomás munkanélküliség, sztatisztikailag még mindig fényévekkel jobb esélyei vannak a munakerőpiacon egy diplomásnak, mint egy szakmunkásnak, vagy egy képzetlennek. Ezernyi munkanélküli bölcsész vagy marketinges is elég szomorú, de nem zavar sok vizet, egymillió tartósan munkanélküli, minek nevezzük, mondjuk proletár ellenben...

bgp 2011.07.26. 10:45:14

@Carlos>: Hehe, milyen igaz. Ez a terület minimum 2 éve lakott.

mement 2011.07.26. 10:45:41

@proeskontra: tehat az a bajod, hogy senki sem ertekeli az irasaidat:)? Es te ebbol vonsz le politikai kovetkezteteseket:)? Ezt veletlenul nem szemelyes sertettsegnek hivjak?

bz249 2011.07.26. 10:46:58

@Typ3: ja, hogy az is erdem, hogy az atlag magyar rovidebb eletu, mint az atlag nemet/svejci/japan?

(nem veletlenul szoktak a Total Fertility Rate-t nezni, ugyanis abban nincs benne, hogy hany evvel eli tul a termekeny idoszakat a lakósag)

Maisie MacKenzie 2011.07.26. 10:47:08

A Nyugat perifériájához tartoztunk, talán Luxemburgi Zsigmond, Hunyady Mátyás idején voltunk a legközelebb a centrumhoz, (a Monarchia ideje alatt már nem, mert atlanti kezdett lenni már akkor a centrum.)

Mi magunk centrum lenni nem tudunk, átállni máshova perifériának meg értelmetlen!

Ha a Nyugat megbukik, mi a periféria kevésbé szívjuk meg, mint a centrum, de könnyebben leszünk máshol periféria.

Szurkolhatunk a centrumnak, de a centrum problémáit a centrum tudja megoldani, nem mi, vagy ők sem!

Trompf · http://trompf.blog.hu 2011.07.26. 10:49:41

@is: A börtön az kb azt jelenti hogy a nyugati országok államadósság csapdájából menekülni csak csőddel lehet, ami véleményem szerint kerülendő.
Én ugyan nem éltem át, de nem olyan rég a pengő kapcsán nagyapáink átélték ezen állapotot.

Nem beszélve arról, hogy hova futnál az adósság elől egy országgal együtt ?
A gondolat is nevetséges, maga a felvetés.

Persze nem is vetette ezt fel senki a bloggereken kívül.

is 2011.07.26. 10:51:30

@Typ3: tehát a görög demokrácia és a római birodalom, és benne Judea provincia, és ott egy Krisztus nevű faszi meg az ő tanai nem része a mi civilizációnknak? az csak a 8. században született? érdekes, folytasd kérlek!

csoko20 2011.07.26. 10:52:12

@Anselmo: "akkor nem a nyugati kultúrát bírálta, hanem a jóléti gazdaságot."

Csak a jóléti társadalom alapja a kultúra. A kereszténység, a protestáns etika vagy az egyéni teljesítmények elismerése, a versenyszellem vezetett oda, hogy a döglődő Nyugaton lett fasza egészségügyi ellátás, fizetett szabadság emberi jogok stb. Ez mind a jóléti társadalom része. Ott ez alapvető, fel sem tűnik, hogy van.

Diocles 2011.07.26. 10:52:22

azért annak örülök, h ergé kollégának legalább volt annyi önkritikai érzéke, h nem saját maga írt egy jobboldalt kritizáló-fikázó posztot, hanem átadta dobray kollégának, így legalább van rá esély, h a jobboldali olvasók nem fogják kapásból LMP-kampánynak minősíteni...

mert a posztnak kétségtelenül van igazságtartalma.

a véleményemet már leírtam anno Török blogjában, csak címszavakban:

- aki oly tájékozatlan, h mit sem tud a Nyugat hanyatlásáról, az olvasson Huntingtont és nyissa ki a szemét...

- épp a Kelet felemelkedése segíthet abban, h a Nyugat megújuljon, és visszatérjen azokhoz az értékekhez, amelyek naggyá tették, még a multikulti és a túlelosztó állam előtt.
tehát dobraynak igaza van, nyugati platformról is lehet és kell is bírálni a Nyugat visszásságait.

mement 2011.07.26. 10:53:16

@Trompf: pont ez a baj hogy az egesz felteves nevetseges es abszurd.

Es ez a nevetseges, abszurd hozallasa magyarorszag miniszterelnokenek szajabol hangzott el.

Es az is baj, hogy neked meg nekem kell eldonteni hogy OV egy idiota elmebeteg, hozzanemerto beteg kokler, vagy eppensegel pont nem az csak keptelen vilagosan, erthetoen, egyszeruen fogalmazni de amugy a gondolati irany az jo (lenne)

Typ3 2011.07.26. 10:55:14

@is: Miért is nem római civilizációnak nevezzük magunkat? Folytasd, kérlek!

Kalmár 2011.07.26. 10:55:50

@is: Tényleg egy szót sem értesz a Viktor beszédéből?
Szó sem esett területekről. Az Unió nekünk gazdasági béklyó volt. Felszámolták a mezőgazdaságunkat, az élelmiszer iprunkat. Cserében olcsó hitelekkel adóságcsapdába segítettek. Onnantól kezdve elvárták, hogy még az adórendszerüket is ők diktálják.
Lsd.IMF. Sajnos az őválságkezelési módszerüket híven követő Görögök éppen most landoltak a padlón.
Nincs jó válasz nyugaton a válságra. A Görögök újabb hitele is csak időhúzás. Követi őket Portugália, Írország, felkészül Olaszország, Spanyolország. Ha mindenki odajut ahová a Görögök akkor a Francia bank és befektetői réteg is bedől. Ha nem fognak alapvetően új utakra lépni, akkor ez a sorsuk. Ezután az összeomlás után jön egy új gazdasági értelembe vett világrend. A Németek és a Kínaiak befektetései és saját új gazdaságpolitikánknak köszönhetően, mi már ezt az új rendszert kezdjük fabrikálni, csak a büdös görény szocik adósságtengere nem teszi könnyűvé. Ebben az új rendszerben nem megengedhető, hogy a megszokott szociális jóléti kiadásokat hitelekből finanszírozzuk. Szerényebben, önellátóbban kell élni. Nem arról szólt a beszéd, hogy Kínát kell másolni mindenben, nem is arról, hogy el kell innen menni. Arról, hogy a FED és az IMF monetáris politikája totális csőd. A pénznyomdák nem fognak segíteni.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2011.07.26. 10:57:40

Húúúúú mekkkkooora gigalájk ez a poszt...

Typ3 2011.07.26. 10:59:02

@bz249: Bocsi, de mi köze ennek ahhoz, hogy az ún. jóléti államok egy részében még kevesebb gyerek születik, mint nálunk? Ne reagálj már egy olyan dologra, amit le sem írtam...

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 10:59:17

@proeskontra: Nem kell szerénykedned, én szoktam olvasni az írásaidat, tényleg szarok. Azért nem kerülsz ki, mert az írásaid uncsik, és nem azért, mert nincs igazad, vagy mert az indexnél azt hiszik, hogy nincs igazad. Egyszerűen felmondod a fideszes mantrát. Ez azért Szijjártótól hitelesebben hangzik.

"És gyakorlatilag az egész magyar médiában ez a helyzet, egy-két szektaújságot, tv-t, rádiót leszámítva" Le vagy maradva tíz évvel.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2011.07.26. 10:59:47

@Kalmár:

"Az Unió nekünk gazdasági béklyó volt"

Érdekes, ugyanez az EU ugyanazokkal a csatlakozási feltételekkel nyereség lett a cseheknek, lengyeleknek, szlovénoknak... ja, hogy basszus nem csak várták a sült galambot, hanem megfelelően rákészültek és kiaknázták a lehetőségeket, tompították a hátulütőket? Hát méééég ilyet...

mement 2011.07.26. 11:02:39

@Kalmár: ha a szocik hivnak toket az orszagba akkor ok undorito adosagtengert hagytak maguk utan, ha ugyanezt a Fidesz teszi, es tozsdezget a IMF hielbol meg kinaiaknak tolja oda az orszag meztelen feneket, akkor az gazdasagi szabadsagharc es nemzeti ugyekert valo harc, igaz:)?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:02:39

@mement: Nem, nem vagyok rászorulva, hogy az írásaimat kitegyék, bőven elegendő lenne, ha a blogajánló kiegyensúlyozott lenne.

Zb74 2011.07.26. 11:03:39

Dobraykám, ez most zseniális volt - le a kalappal!

Mindig is mondtam, hogy - miközben néha aristói mélységekbe zuhanva f***ságokat írogat - maga képes igazán átgondolt, remek írásokat is letenni az asztalra. Ez például ilyen.

Egyetértek-e mindennel, amit ír? Azt éppen nem mondhatnám. De nálam nem is az a jó írás fokmérője, hogy mindenben a saját elképzeléseimet tükrözi-e vissza. Ez egy átgondolt, okosan érvelő, szenvedélyes írás. Még több ilyet!

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:04:46

@Diocles: Ez a vonat már elment, szerintem a jobboldaliak jó része már rég leírta a Mandit, legalábbis akiket én ismerek és anno remegő kézzel olvastuk (tudniillik annyira imádtuk) az UFI-t mind így vagyunk vele.

midnight coder 2011.07.26. 11:04:47

@online távmunkás: Ezek szépen elvannak önmagukban is. Az hogy az elmúlt 3000 év miről szólt nem feltétlenül garancia arra hogy a következő 3000 miről szól majd. A görögök idejében mi volt nyugat-európában ? És mi volt az elmúlt pár száz évben a görögöknél ?

mement 2011.07.26. 11:04:49

@proeskontra: sztem blogszferatol kiegyensulyozottsagot varni, nagyobb fail, mint kettosmerce utan kutatni teljes es megkerdojelezhetetlen lojalitassal egy part iranyaba:)

maskep 2011.07.26. 11:07:54

"A jóléti állam csak a háború után lett (a közelmúltig sikeres) európai modell. (...) miért éppen most lenne itt a vég?"

Nem most van itt a vég. 1990. környékén.

A jóléti táradalom modellje Keynes-hez köthető. Szerinte gazdaságilag racionális, hogy a munkásság életszínvonalát felemelje, erre áldozzon a tőkés társadalom. Ezáltal ugyanis például javulnak az életkörülmények, nőnek az igények, és aki magánéletében igényes, az a munkájával szemben is azzá válik. Ezért lehet a jóléti társadalom versenyképesebb.

A jóléti társadalomnak a világháború utáni gyors felvirágzásában már inkább politikai racionalitás játszott szerepet: A szocializmussal (Szovjetúnió, Mao, majd később Latin-Amerika) való verseny, mely elveiben a munkásosztály uralmát jelenti. Ha valaki uralkodhat, mint osztály vagy mint nemzet (lásd pl. az oroszok ragaszkodása a Szovjet birodalom eszméjéhez), az többet eltűr - hátha még a jóléte is magasabb, mint a kizsákmányoltaknak, elnyomottaknak nyugaton.

A jóléti társadalom legfőbb motívuma a szocialista rendszerrel való versengés volt. és mikor a versenytárs belepusztult a légszomjba, megszűnt a verseny. A jóléti társadalom hanyatlásáról ekkor kezdődött a dikurzus, ekkor kezdődött a jóléti intézmények leépítése.

De a szerzett jogokat nehezen adja föl a társadalom demokráciában, hát a lassuló gazdaság ellenére, a dolgok tehetetlenségénél fogva, a jóléti társadalom felszámolása megtorpant. Majd újra erősödtek a sürgetések és a rettegő jóslatok az "ázsiai kistigrisek" után Kína, majd a többi Délkelet-ázsiai országnak a gazdasági megerősödésével. Ezen országok ugyanis erős központi hatalom mellett lemondtak a jólét rövid távú megvalósításának eszméjéről, illetve arról, hogy ezt a megtermelt javak igazságos központi újraelosztásával lehet megteremteni ma. Ehhez, ahogy Dél-Koreában is, legalább három generációnak napi legfeljebb egy tál rizsen kell leélni életét, míg a negyedik generáció gazdaságilag megalapozott jólétben élhet.

Orbán, - ha eltekintünk a prompt és racionális feltételek nélküli kínai állam-finonszározás rövidtávú előnyeitől, meg a gazdasági sikert az erős, önkényes központi hatalommal össekötő, hízelgően csábító, Orbánra testreszabott elméletektől - erre törekszik, ezt kínálja: Éljetek rosszul ti, gyermekeitek és gyermekeitek gyermekei, és dédunokáitok részére itt lesz a kánaán.

Néhány probléma van ezzel, persze. Egyrészt ezt Orbán soha nem mondta ki így, hanem mindenféle egyéb, ködös okoskodással, nemzeti meg mindenféle demagógiával leplezi. Erős Magyarországon, miként az erős Szovjetúnióban vagy erős Kínában is, a nélkülöző embereket táplálhatja a nemzeti öntudat, hát ezt kell erősíteni. Ám ennek hatása kétséges, ingadozó. Különösen akkor, ha Orbán a nemzetet összekapcsolja a saját személyével.

A másik probléma az, hogy Orbán úgy állítja be ezt a radikális változást, mint az egyetlen lehetséges és egyben egyedül üdvözítő lehetőséget. Ezért lehet a párbeszédtől való teljes elzárkózását úgy is értelmezni jóhiszeműen, hogy azért nem vitatja meg vízióit, mert nincs más releváns alternatíva.

A harmadik probléma az, hogy Európában ilyen radikális változás, ennek a fajta keleti modellnek az életképessége finoman szólva is erősen kétséges.

Magának a nyugatnak a kritikáját, a rossz és hátrányos nyugati beidegződések felülmúlását önmagában nem tartom tragikusnak, mint ahogy Kínával való együttműködés szorosabbra fűzését, Kína lendületének a kihasználását sem. Az ördög mindig a részletekben van. És ennek az orbáni iránynak minden részletében ott bújkál a kisebb-nagyobb ördög.

Ne a szalagcímekkel vitatkozzunk!

bgp 2011.07.26. 11:08:15

@snakekiller23: Azért van egy kis igazsága. A pénz amit szorgos munkával megtermeltél és a bankba tettél nem ehető. Valakinek a gyereke fel kell, hogy nevelje a csirkét amit a nyugdíjas otthonban megeszel.
Ha nincs gyerek, nincs csirke.
Mondjuk, nem fogok gyereket szülni, anatómiai probléma. Nekem nincs olyan kijáratom.

Alamio 2011.07.26. 11:08:51

@mement: Én meg úgy emlékszem, hogy igenis droglibarális az LMP - íme némi tényanyag.

drogriporter.hu/lmpdekrim

Az ezt követő fröcsögést (SZDSZ összemosás) ez után is várom. Meglepsz, ha nem az jön.

@is: Felőlem csinálhat Kumin amit akar, (szerintem általánosságban üde színfolt a blogtérben) mondanivalójában igaza van. De én nem is csak miatta írtam azt amit, hanem azért, mert a beszéd mond mást számomra, mint ahogyan értelmezik. Kiragadott mondatokkal bármit és annak az ellenkezőjét is lehet bizonyítani. Hogy mit tartasz bölcsnek ebben a kérdésben számomra irreleváns: rátolnak egy mondanivalót Orbánra, amit valójában az én szűrömön érzékelve- nem mondott. És ezek szerint sokak szerint nem, olvasd el, hányan értelmezik másképp, mint Te. Még magad is elismerek, hogy homályos a fogalmazás, az Istenért...
A Kína-politika meg: ezt már kifejtettem. Két, egymást nem szerető ember üzletkötése a kölcsönös profit reményében. Ilyenkor az érzelmeket jó messzire el kell dobni arra a másfél órára míg fotózkodsz, és szépeket mondani a másikról... És ettől még mindig nem változik meg az értékrended.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:08:58

@Kettes: Nehezen "szoktad" olvasni az írásaimat, mivel eleve nem nagyon írtam, hiszen az elejétől pontosan tudtam, hogy soha a büdös életben nem fog engem a harcias Fidesz-gyűlölő Index ajánlani. Ellenben én valóban szoktam olvasni a Te írásaidat és azonkívül, hogy rendkívül színvonaltalan, kifejezetten rossz stílusú még elképesztően pártos is, unalomig ismételt közhelyektől, régi beidegződésektől, zsigeri gyűlölettől hemzseg, szóval Nálad még a feketeöves balosok között is van jobbtollú.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:10:50

@mement: Hidd el, hogy Téged is zavarna és Te is pont így követelnéd a kiegyensúlyozottságot, ha az inga a másik irányba lengene ki ennyire, akkor viszont én sajnálnálak le Téged. Üléspont-álláspont.

nem várt fordulat 2011.07.26. 11:11:35

Olyan szép, hogy leírod ezerszer, hogy a nyugat vagyunk, odatartozunk.

Hát elárulom, nem. Balkán vagyunk, és az is maradunk még egy darabig.

Tündér_Lala 2011.07.26. 11:11:43

Önök úgy tesznek, mintha nem értenék, hogy a patás miről beszél.
Nem a nyugatot tagadja, hanem az utolsó 20-25 év tendenciáit és rossz, hibás válaszait. A jóléti társadalommal (nem a túlhajtott fogyasztói társadalommal) semmi baj nincs, mindaddig, amíg dolgoznak érte és amíg olyan gazdasági környezetet termtenek, amelyben erre lehetősége is van az embereknek. Mert ügyeskedésből egyes emberek megélhetnek (igen jól), de társadalmak nem ! Ez az, amit fel kell ismernünk és bár máshonnan indultak, van mit tanulnunk a kelettől.

A jelenlegi felállás az, hogy a kelet fog visszaosztani munkát a nyugatnak (annak hibás politikája miatt), természetesen azért, hogy továbbra is eladhassanak, legyen fizetőképes kereslet a termékeikre. Ehhez kell alkalmassá és vonzóvá tenni ezt a kifosztott országot.

mement 2011.07.26. 11:12:06

@Alamio: nem szoktam frocsogni, azt irtam ugy emlekszem nem foglalt allast a kerdesben, de orulok hogy meg is megtette, linket elolvastam, ismereteim frisitettem, a vilag megy tovabb.

teefau 2011.07.26. 11:12:07

Ez a keleticsoda-aligvárom kicsit emlékeztet arra hogy volt sulimban megszavaztattak mindenkit melyik korban szeretne élni. Toronymagasan a lovagkor nyert, mert tiszta, lovagias, egyenes, romantikus. Aztán sulinapon ezt kellett végigjátszani hogy lovagkor, kurva nagy volt az ujjongás.
Aztán húzni kellett egy dobozból cetlit hogy minek születtél, és mikor 10 emberből 9 paraszt lett akivel a nemes, lovag, pap bármit megtehetett nagyon sok embernek elment a kedve az egésztől. Kib...ott nagy viták, sértődések lettek az egészből, mert hát mindenki lovagnak meg királylánynak készült, ugyebár nagyon nem mindegy hogy a f... melyik oldalán állsz.
A keleti csodával is ez a gond, mindenki az előnyeire ácsingózik, de a szalag mellett 12 órás álldogálással napi x darab ipodot senki nem akar összenyalni havi 24 ezer forintért és aztán lefeküdni a tömegszállásra ezer másik faluról az éhínség/szegénység ellen odamenekült nyomorulttal és kilökni magából 15 gyereket hogy másoknak lehessen nagy nyugdíja, de majd biztos a szomszéd megteszi ezt a szívességet az országért és Orbán Viktorért.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2011.07.26. 11:12:34

@snakekiller23: Nem írtam diplomás munkanélkülségről, csak alulfoglalkoztatottságról.
Van minimum százezer diplomásunk, akiknek nincs a végzettségének megfelelő munka, ezért érettségivel is elvégezhető állásban dolgozik.

Szerintem van egy olyan réteg, akiket semmivel sem lehet munkára fogni, helyettük érdemesebb lenne arra koncentrálni, amire lehetőség van. A diplomások adójával jobban jár az állam is, ők ritkábban dolgoznak feketén a szomszéd uzsorásnak...

Ha az oktatás leépítése az eddigi ütemben fog folytatódni, akkor pár évtized múlva az lesz a kérdés, hogy van-e bárki, aki tud szellemi munkát végezni... A képzetlenek tömegét hosszabb távon csak az oktatás fejlesztésével lehet csökkenteni.

mement 2011.07.26. 11:13:35

@proeskontra: engem mar most is zavar a kiegyensulyozatlansag, csak ezt nem `Orban kontra mindenki mas` aspektusbol vezetem le, es nem, jellemozen (nem minden esetben nyilvan) maganemberek alltal irt blogoktol varom

abaka 2011.07.26. 11:15:43

@Kalmár: "Felszámolták a mezőgazdaságunkat, az élelmiszer iprunkat."

Azt egyreszt a kommunizmus szamolta fol, masreszt meg a gazdasagi fejlodes. Roviden az, hogy mashol tizedennyi munkas tizszerennyit tudott termelni. Es itt most nem pl az olcso Azsiara, hanem konkretan Amerikara, Kanadara, Argentinara etc gondolok.

"Sajnos az őválságkezelési módszerüket híven követő Görögök éppen most landoltak a padlón"

A gorogok kizarolag maguknak koszonhetoen kerultek a padlora valsagkezeles nelkul pedig mar reg elsullyedtek volna. Egyebkent meg basztak kovetni az eredeti programot. Nem mintha szmitott volna, segitseg ide vagy oda, a gorogok remenytelen helyzetet csinaltak maguknak.

"csak a büdös görény szocik adósságtengere nem teszi könnyűvé. Ebben az új rendszerben nem megengedhető, hogy a megszokott szociális jóléti kiadásokat hitelekből finanszírozzuk. Szerényebben, önellátóbban kell élni."

Ugyanezt szajkoztad akkor is, amikor a valasztasok utan a fidesz kicsit el szerette volna engedni a hianyt, csak az EU nem hagyta?

snakekiller23 2011.07.26. 11:15:54

@midnight coder:

Mint írják ugyanolyan Cola kerül az USA-ba is. Nagy esemény volt például, mikor limitált számban megint megjelent Amerikában a valódi cukorral készített "Throwback" Pepsi.

bulvármédiás => · http://kepviselo.blog.hu 2011.07.26. 11:16:48

Kíváncsi vagyok, hogy e beszéde mennyire fogja szíven ütni a nyugati államok vezetőit, s ők ezt mivel fogják "kompenzálni".

Másrészt oké, hogy ő nem kíván a nyugati kritikáknak eleget tenni, de akkor mostantól Kínának fog jókat tenni?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:17:54

@mement: Pedig abból kell, minden egyéb naiv értelmiségi allűr. Ugyanis a demokrácia a kormány-ellenzék kettőségre alapszik. Tehát kár tagadni, hogy az ajánlott blogok a 2/3-ad, médiatörvény ellenére 90%-ban masszív ellenzékiek, ami egészen elképesztő.

Csiken Disztroly · http://youtu.be/ipFHAAR8H-A 2011.07.26. 11:20:06

Egyrészt a zorbánnak nagy igazsága van, másrészt meg nem kellene a ló túlsó oldalára átesni azzal, hogy most már nem nyugat hanem kelet, hogy aztán a gyerekkel együtt a fürdővizet is kiöntse. Az hülyeség volna.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:20:21

@bulvármédiás =>: Az elképzelhetetlen, hogy legalább megpróbáljuk a függetlenségünket kicsit tágítani, és lehetőleg a legkevésbé mások érdekei szerint cselekedni?

Tündér_Lala 2011.07.26. 11:20:40

Ja és ez a környezet, ha a nyugat nem csak fejni akar, hanem enniadni is (ipart telepít) akkor nekik is kedvező. Nem zárkózunk el az elől sem.

Alamio 2011.07.26. 11:21:18

@abaka: Te jó ég!!!
A mezőgazdaságunkat mi számoltuk fel, először privatizációval, aztán a piacot átengedve olyan "olcsón termelő" országoknak, mint a francia, holland, dán, osztrák. Pont az EU féltette a magyar földtől a tagországok mezőgazdaságát, hát megvédte tőle. Erről szól a kvótarendszer.
Hallgass meg erről tetszőleges agromókust. Az az a szakma, amelyik a leginkább EU-ellenes.

Erre muszéj volt reagálnom nekem is, a többire majd megteszi kalmár.

mement 2011.07.26. 11:22:04

@proeskontra: Lehet nem veletlen hogy a blogok kilencven szazaleka kritikaval illeti OV munkassagat, es nem eljenzesel

Persze a legkonnyeb legyinteni, es sirankozni hogy osszeeskuves, de el is lehet gondolkozni rajta hogy vajon mitol van az, hogy egy evvel ezelott meg a Orban kormany tevekenysegere varakozoan tekinto Mandiner is szep lassan atcsuszott a kritizalok oldalara?

csodadizőz · http://orfeum.blog.hu 2011.07.26. 11:23:04

rég olvastam olyan cikket, aminek ennyire egyetértek minden sorával....

Pelso.. 2011.07.26. 11:24:35

A vezérhang hallatán s a hozzászólásokat olvasva már csak egy valami hiányzik : ma, azaz ma szűnjön meg minden EU-s pénzforrás, ezzel kapcsolatos fejlesztés és beruházás álljon le..

mement 2011.07.26. 11:25:00

@proeskontra: Sot, az is erdekes, hogy a valasztasok utan a kommentszcenat elarasztottak az OV melleti megnyilvanulasok, a ketharmadot eleteto, es a szocik eluzeset eljenzo kommentek, aztan most 14 honappal kesobb meg pont az ellenkezoje valosul meg.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2011.07.26. 11:26:24

@bulvármédiás =>:
"Kíváncsi vagyok, hogy e beszéde mennyire fogja szíven ütni a nyugati államok vezetőit, s ők ezt mivel fogják "kompenzálni"."

Senkit nem érdekel.
Tudják, hogy nincs jelentősége.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:29:08

@mement: A világon mindenütt a balliberális oldal kezében van a média, ez hazánkban fokozottan így van. Tehát aki felszínen akar maradni, kénytelen igazodni, tudja ezt a Mandiner is. Tehát ha a kormány tökéletes, hibátlan lenne, akkor is pont ennyire támadná a média, ugyanis ez nem érték alapú kritikha, hanem 1) zsigeri gyűlölet 2) igazodási kényszer.

Viktus 2011.07.26. 11:29:50

@ANTI-SQUIRREL:

Nagy választás nincsen, ha a nyugat bukna bukna minden ...

mement 2011.07.26. 11:33:19

@proeskontra: Ez hulyeseg. Nem mindenki balliberalis aki veled nem ert egyet, bar nyilvan konnyeb belyegeket sutni a masikra, mint meghalgatni, elgondolkozni es reagalni a velemenyere.

Te tenyleg nem tusz kilepni ebbol a konteoelmelettekel atszott enyhe szemelyes sertetsegedbol.

Miert is kene a mandinernek igazodnia? Az interneten?
Amugy pont a mandiner az ami neha szamomra egeszen megdobbento intezkedeseit is udvozli a kormanynak, es neha meg olyan ponton fogalmaz meg kritikat amire nem szamitok.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:34:26

A barátaimmal mindig remegve vártuk az UFI-t, mostanában a Mandinert viszont rossz szájízzel, fanyalogva olvassuk, viszont nemrégiben olvastam a mandineresekről egy csöpögő, szirupos hatalmas nyelvcsapásokkal írt összefoglalást a a Mancsban. Lehet, hogy nem véletlenek ezek a tektonikus változások?

blah 2011.07.26. 11:35:11

@proeskontra: gondolom nem én vagyok az első aki leírja, de ha a jobboldalról is elkezdik a fejüket rázni, hogy ez a Viktor milyen hülye akkor lehet, hogy abban van valami... és mielőtt öszeesküvés elméleteket szülsz keress utána mennyi alapja van annak amit írsz.

Alterix 2011.07.26. 11:35:14

@Doomhammer: "Senkit nem érdekel.
Tudják, hogy nincs jelentősége. "

Azért nincs jelentősége, mert már ők is menekülnek vagy azért nincs, mert ez a szél is abból a lyukból jött, ahonnan a koki, saller stb?! :)

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:35:40

@mement: Csak nem Te is jobboldali vagy mint Debrecezni József vagy baloldali mint Makovecz Imre?

mement 2011.07.26. 11:37:05

@proeskontra: Nem egyik sem, en csak egy dolgozo senki vagyok ebben az orszagban.

Bar Debreczeni tanitott engem, de az nagyonregen volt, es akkor sem birtam a format.

abaka 2011.07.26. 11:38:16

@Alamio:

Privatizacio: Akkor ket valasztas volt, modernizacio vagy privatizacio (hala a kommunizmusnak). Ketsegtelen, hogy mi a kettonek a talan leheto legrosszabb kombinaciojat valasztottuk.

EU: Ebben van valami, de azt latni kell, hogy ha nem lepunk be az EU-ba, a magyar mezogazdasagnak ugyanugy vege lett volna. Teny, hogy nem kizarolag gazdasagi, hanem geopolitikai okok miatt is, de ezert legalabbb annyira kene magunkat okolni, mint bunbakot keresni.

Az altalad emlitett orszagokbol par mezogazdasagi/elelmiszeripari termek, amit joval hatekonyabban allitanak elo, mint mi (azaz vagy a minosegben, vagy az arban, vagy mindkettoben nagyon rank vernek): paradicsom (ar, hollandia, persze a minoseg szar), sertes (mind ar es minoseg hollandia, dania), tejtermek (hollandia, franciao.), bor (franciao. es itt nem a premium kategoriara, hanem inkabb az atlagra gondolok), barmilyen gabona (nem eu, de meg importalni is olcsobb Eszak-Amerikabol). Az osztrakok meg tenyleg bekaphatjak. :)

Vegul pedig egy agromokus lesz az utolso, akit megkerdezek, mertt a magyar gazdaknal alkalmatlanabbbat szabad piaci versenyre meg nem lattam. A hozzaertes tokeletes 0.

Martian (törölt) 2011.07.26. 11:38:27

A Nyugat kritikája még nem jelenti a Kelet dícséretét, sőt... és persze jogos a kritika, mert a Nyugat kínlódás jeleit mutatja.

Nemcsak a pénzügyi válságra gondolok, hanem a hagyományos energiahordozók növekvő árára, csökkenő készletére... a chipek fejlődésén kívül az utóbbi 50 évben nem volt társadalmilag érezhető áttörés a tudomány és a technika világában... sőt, a hatvanas évek vége óta nem tért vissza senki a Holdra, mára már se szuperszónikus utasszállítás, se űrsikló...

Az innováció kimerül abban, hogyan is lehet "ócsított tesco gazdaságos minőségben" tömegigényeket kielégíteni (szemetet termelni)... és ebben Kína is meglehetősen "Nyugat", viszont az ebből szerzett pénzből egyre komolyabb állami beruházásokat finanszíroznak meg.

A szólásszabadságot illetően: ott működik, ahol azt történelmileg ki tudták verekedni... és ahol a hatalom felismerte (ld. USA), hogy szólásszabadság a gyakorlatban nagyon kevéssé veszélyezteti az establishment hatalmát... különösen, ha a "szócsöveket" (a médiát) is a markában tarthatja... az egymástól jórészt csak hangsúlyokban eltérő republikános és demokrata tömbök mellett más ritkán kap komoly figyelmet.

mement 2011.07.26. 11:41:46

@abaka: mondjuk miutan a rendszervaltas utan telibeszartuk hogy a videk ehenhal, es keptelen felvenni a versenyt a nyugati mezogazdasaggal, nincs mit csodalkozni rajta hogy nem sikerult megtanulniiuk a kapitalista piac elvarasasait, mert elotte a KGST re termeltunk.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 11:42:20

@blah: Szerintem meg marhára nem érdekes, hogy tehetségtelen újságírók, félanalfabéta bloggerek éppen milyen átkot szórnak a kormányra, legyenek akár állítólag jobboldaliak, bár szerinte önelégült tehetségtelen neokonok.

kormányzó 2011.07.26. 11:43:03

@csoko20: Ez tökéletesen korrekt megállapítás!
Annyit utóiratként,A Lánglelkű Géniusz monológja után már csak az a kérdés,ha és amikor bekövetkezik a "nyugat" halála,nálunk mi lesz éppen? Szocializmus vagy fasizmus?

sárkányfő 2011.07.26. 11:46:12

Üdv,
látom itt sokan pontosan tudják Orbán mit mondott hogyan értette és nekünk hogyan kéne érteni.

Akkor magyarázzátok már meg nekem azt is, hogy miért mondta egy hónapja azt Orbán, hogy az EU erősebb lett (neki köszönhetően...), most már hanyatlik a nyugat?

fidesz.hu/index.php?Cikk=164564

"Orbán: Az EU most erősebb, mint fél éve volt"

szempontpuska 2011.07.26. 11:46:13

@proeskontra: tehát nem olvastad...
elég lenne egyetlen címkére ráklikkelni (pl.: mszp) a vincenten

Melee 2011.07.26. 11:46:33

A mai kínai társadalmi berendezkedés leginkább az '50-es évek eleji honi Rákosi-féle társadalmi berendezkedésre hasonlít, amely elleni felkelés mindmáig az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk.
A fogyasztás alapú jóléti társadalom egyik rákfenéje az értékek megbecsülésének részleges- vagy teljes hiánya, beleértve a családon- és közösségeken belüli összetartás értékét is.
Lehet választani. Én a Nyugati társadalmi modellre szavazok, jobb probléma kezeléssel.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 11:47:09

@aesculus: Nem ment félre, ez a cikk az eredeti Orbán-beszédre épül, illetve arról az irányvonalról szól, amit a kormányfő jól láthatóan kijelölt magának. Kumin egyébként csekély értelmezési különbségeket vet fel.

abaka 2011.07.26. 11:47:12

@mement: Teny, hogy nem lett volna konnyu nekik, dehat a tobbi gazdasagi sereplonek sem. Azoknak megis sokkal jobban sikerult.

Alamio 2011.07.26. 11:48:18

@abaka: Mi a föld átjátszását választottuk, és ezt kb. most kezdjük helyén kezelni (ld. földtörvény módosítása). Csak hogy ne mindenki a trágyát dobálja a Fideszre, ez egy egyértelműen pozitív lépés.

Valóban magunkat (is) kell okolni ezért, de a nyugat ebben a kérdésben valóban kizsákmányolóként működött velünk szemben. Abban a témában, amiben tényezők lehettünk volna az egész EU-ban. Abban az ágazatban, amelyik alkalmas lenne még mindig több százezer munkahely megteremtésére hosszú távon.

Az általad megnevezett termékekre nem tudok adekvát választ adni körtelefon nélkül, majd ha olyan helyen járok utánakérdezek- de egy biztos: nálunk a mezőgazdasági termeléshez minden adott szinte helyben. A gépesítést kellett (volna) megoldani, ehelyett mi felszámoltunk egy hellyel-közzel működő TSZ-rendszert, és a privatizációban szétosztott földek több mint 80%-át készséggel átadtuk külföldieknek pl. az osztrákoknak, egy törvényi kiskapuval. Ez történelmi bűn.

blah 2011.07.26. 11:49:00

@proeskontra: akkor kinek hiszel? A haveroknak? Mert nem sok mindenkit fogsz találni, főleg a versenyszférában, akik elégedettek a kormánnyal...

Kettes · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.07.26. 11:50:49

@proeskontra: Erre mondják, hogy nem fogunk egymásnak virágot küldeni. :)

mement 2011.07.26. 11:52:29

@abaka: Igen, ezt mondja egy ember aki nem vesz figyelembe rengeteg tenyezot. Ugyanezen a szerintem teves vonalon mozogtak azok is, akik azt vartak hogy ha megjelenik nagytomegben, olcso nyugati termek, akkor az majd a piaci verseny ertelmeben rakenyszeriti a gazdakat a hatekonysagra.

Csak a joeszu uriemberek azt felejtettek el hogy a videk nem varos, mentalitasban, tajekozottsagam, kulturalis hozzaferhetosegben, uj szakmai ismeretekhez valo hozzaferesben meg csak egy lapon sem emlitheto a ket kozeg.

Nem a konnyusegrol beszelek, hanem arrol hogy az allam magara hagyta egyik pillanatrol a masikra a videket, es hagyta hogy ehenhaljon, mer hogy kaja van anelkul is hogy itthon termelnenk.

Most hogy a szallitas atombaszott draga lett, most meg csak nezunk pislogva hogy tan megsem volt ez az egesz olyan zsenialis otlet.

abaka 2011.07.26. 11:52:54

@Melee: En nem tudom, hogy ez a csaladon beluli osszetartas elertektelenedese honnan jon. En evek ota Hollandiaban elek es nyugodtan allithatom, hogy a csaladi kotelekek ezerszer szorosabbbak, mint Mo-on az elmult harminc evben barmikor. Es ne felejtsuk el, hogy az egyik hideg/rideg eszaki allamrol van szo. Milyen lehet akkor pl az olaszoknal vagy a gorogknel, akkor meg tradicionalisan csaladcentrikusak.

A kozossegen beluli osszetartas hasonlo kerdes. Nekem az a tapasztalatom, hogy szegenyebbb orszagokban (pl Azsia vagy Eszak-Afrika) lenyegeben nincs olyan, hogy kozossegi osszetartas, mindenki csak a sajat es szuk csaladja erdekeit nezi. Persze nem azzert mer szemetek, egyszeruen ra vannak kenyszeritve.

Szoval az elmelettel ellentetben nekem szemelyes tapasztalat, hogy a joleti allam csak erositi ezeket a kapcsolatokat. A tobbiben egyeterrtek veled.

sárkányfő 2011.07.26. 11:53:08

Ja, és azt se értem miért is volt nekünk börtön a nyugat?

- mi ez a múlt idő? ezek szerint valamikor a nyugat része voltunk, ma meg már nem? mikor voltunk a nyugat része?
- amikor börtönben voltunk, miért mentünk börtönbe? valamiféle külső kényszer hatására?
- a börtön pontosan mit jelentett? mennyivel volt rosszabb hely a nyugat, mint mondjuk a szovjet tömb belső szabadsága?
- most, hogy a börtön már múlt idő, most már jó nekünk? nagyon jó nekünk, ugye? :)
- a hanyatló-börtön nyugattól azért még elfogadjuk ugye az évi több száz milliárd támogatást, a közös belső piac nyújtotta előnyöket, a politikai tömb nyújtotta előnyöket, meg a többit? a pénznek nincs szaga.
- ha majd menekülnek a népek a hanyatlóbörtön nyugatból hozzánk, befogadjuk őket? csak mert nem akarom ám, hogy az olcsó francia-német-.stb. melósok elvegyék előlem a munkát.

Alamio 2011.07.26. 11:55:40

@sárkányfő: A kettő nem egymást kizáró állítás.
A nyugati jóléti társadalom hanyatlása nem azonos a nyugat hanyatlásával, csak az életforma hanyatlásával.

Ettől az Únió erősödhetett szervezetileg, jogilag, társadalmilag. Csak nem fogyasztói társadalmi aspektusban.

hírfaló · http://www.hirfalo.hu 2011.07.26. 11:56:08

A fingreszelést hagyjuk meg a hanyatló Nyugat ópiumának :)

Nem vagyok fideszes 2011.07.26. 11:57:19

Mandinerék kritizálják a Vezénylő Tábornok Urat, beszarok...

Kezd lehullni a narancsfátyol, urak?

abaka 2011.07.26. 11:57:33

@Alamio: "Valóban magunkat (is) kell okolni ezért, de a nyugat ebben a kérdésben valóban kizsákmányolóként működött velünk szemben."

En inkabb azt mondanam, hogy ok tudtak ervenyesiteni az akaratukat, mi meg nem.

"Abban az ágazatban, amelyik alkalmas lenne még mindig több százezer munkahely megteremtésére hosszú távon."

Ha egy 10 millios orszagban tobbszazezren dolgoznak a mezogazdasagban, akkor ott valami iszonyuan nnem hatekanyan mukodik.

"nálunk a mezőgazdasági termeléshez minden adott szinte helyben."

Ez igaz, de baromira nem tudtuk/tudjuk kihasznalni.

abaka 2011.07.26. 11:59:17

@mement: Ezzel teljesen egyetertek. Csakhogy akkor meg visszajutottunk az eredeti kerdeshez, mennyire az EU hibaja ez es mennyire tehetunk mi magunk rola?

reichenberg kenéz 2011.07.26. 11:59:30

Végre egy normális elemzés jobboldalról. Örülök hogy látom: Nálatok is kezd leesni a tantusz: A főnök és baráti köre NEM BIZTOS HOGY JÓ ÚTON JÁR Sajnos.

kormányzó 2011.07.26. 11:59:52

@sárkányfő: Az utolsó bekezdés mindent visz!
Ezután bármit mondani a szokásos,felesleges értelmiségi szófosás!

mement 2011.07.26. 12:01:31

@abaka: En szerintem nagyreszt magyar hiba, mert derogaciokal, nevelo es vedovamokal kitolhattuk volna azt az idoszakot amig a videk felfejlodik, es egyenrangubb verseny alakul ki az EU piacan belul, de mi peldamutatok akartunk lenni, es tulbuzogtuk a dolgot:(

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2011.07.26. 12:01:33

@rajcsányi.gellért (ergé): hát, nem tudom... arra ment ki a dolog, hogy kb. temette a nyugati civilizációt. Közben nem, látható, hogy ez a gazdasági irány nem nagyon tartható. Majd lehet beszélni, ha az eu segíti ki a jüant, akkor ok, de egyelőre nem így van.

Doomhammer · http://tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/ 2011.07.26. 12:02:42

@Alterix:
"Azért nincs jelentősége, mert már ők is menekülnek "

Tudják, hogy üres duma.
Magyarország gazdaságilag az EU-hoz van kötve. Legfeljebb arról lehet beszélni, hogy kínai kapcsolatok szereznek néhány tízezer magyar munkahelyet, ami remek dolog, de a lényeget nem változtatja meg.

Ezek után szinte tökmindegy, hogy Orbán el is hiszi a keleti szelet vagy csupán azt akarja megakadályozni, hogy az ex-MIÉP-esek egy nemzeti-szociális unió létrehozásával leszakítsák a Fidesz egy részét.
tirpakbokretas-migrations.blogspot.com/2011/07/magyar-politika-osszefoglalo-rendszere.html

Egyébként én azt gondolom, hogy Orbán elhiszi a keleti szelet.

Winston Smith 2011.07.26. 12:10:38

Meg kellene vizsgálni, hogy az "irigyelt" kelet milyen sikerreceptet követ.

A sikerrecept a következő:
- Oroszország: találj irgalmatlan mennyiségű olajat és földgázt, majd add el Európának.
- Kína: dolgoztasd az embereket éhbérért heti hat napon át, napi 10-12 óráig.

Az egyik "sikerrecept" nem másolható, a másikat meg nem akarjuk másolni. Marad az, hogy valamilyen nyugati minta alapján dolgozzuk ki a hazai követendő utat. A nyugati mintához sorolva Japánt vagy Dél-Koreát is - különösen ez utóbbira lenne érdemes odafigyelnünk, hihetetlen fejlődésen mentek át 2-3 évtized alatt.

Borenbukk 2011.07.26. 12:11:15

@proeskontra: Kegyetlen dolog, de valakinek meg kell tennie: A te irasaid tulnyomo reszt meg azt a szintet sem utik meg, hogy a blog.hu-n megjelenjenek. Az hogy ez megis megtortenik, ravilagit az internet egyik kikuszobolhetetlen hatranyara.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:12:11

@abaka: "Ha egy 10 millios orszagban tobbszazezren dolgoznak a mezogazdasagban, akkor ott valami iszonyuan nnem hatekanyan mukodik."

1. még mindig jobb, mint többszázezer embert segélyen tartani.

2. a mezőgazdaság sehol nem igazán hatékony, ezért a legtöbb fejlett országban támogatott ágazat.

3. ami hatékony mezőgazdaságnak lehet nevezni, az sok esetben "vegyipari lerakatot" termel, amelyeknek se színe, se szaga, se tápértéke.

Ugyanakkor a biogazdálkodás munkaigényesebb, de jobb áron is lehet eladni... és ha jól tudom, a biotermékek piacán nincs kvótabeli korlátozás.

sárkányfő 2011.07.26. 12:13:17

@Alamio: A dolgok összefüggnek, méghozzá szorosan barátom, de most nincs időm erről vitázni.

Behajtó70 2011.07.26. 12:13:30

Hülyeségek helyett itt a valóság, akit esetleg érdekel, hogy VALÓJÁBAN mit mondott Orbán:

kuminszerint.blog.hu/2011/07/25/miert_ne_irjunk_duhos_posztot_egyetlen_tudositas_alapjan

Alamio 2011.07.26. 12:13:59

@abaka: Minden kizsákmányolás úgy kezdődik, hogy az egyik fél valamilyen erőfölényben van. Csakhogy a nyugatnak a szoci blokkból érkező orszgokkal partnerként, és nem gyarmatosítóként kellett volna viselkedniük- akkor ugyanis a napnál világosabb volt, hogy professzionális politikusok ebben a régióban nem lehetnek. Mire felépült a politikai elitünk (kb. 20 év alatt, ez is egy szakma), már olyan megállapodások voltak alattunk, amiket józan politikus nem kötött volna meg. A mezőgazdaság a legjobb példa erre.
A döntéseket hozzá nem értők hozták a rendszerváltás környékén, és a hozzá nem értést gátlástalanul használták ki külföldön.

Attól, hogy több százezer ember dolgozik a mezőgazdaságban, az nem biztos hogy fejletlen. Mi mindig is agrárország voltunk, a 2 hábotú között "3 millió koldus" dolgozott az agráriumban (plusz a birtokosok ugye). Technikai fejlődés, OK. Akkor legyen 500 000. Tudod, hogy 89-hez képest a termelésünk 60 százalékos?
És azt, hogy hány ember dolgozott a mezőgazdaságban 1989-ben?

A maradékban egyetértek.

somogg (törölt) 2011.07.26. 12:15:07

szerintem nincs ebben a beszedben semmi meglepetes. orban azt csinalja az orszaggal amit a fideszben mar megvalositott, egy szuk csalhatatlan elit iranyitja az engedelmes tobbseget, akiket a haza neveben felszolit, buntet es dicser. ehhez nyivanvaloan nem tekintheti peldakent a parbeszeden es konszenzuson alapulo nyugati demokraciakat, csak kinat, ahol a partelit iranyitja vasszigorral a nepesseg 90%at.

Kalmár 2011.07.26. 12:17:00

@abaka: "Azt egyreszt a kommunizmus szamolta fol, masreszt meg a gazdasagi fejlodes. Roviden az, hogy mashol tizedennyi munkas tizszerennyit tudott termelni."
Marhaság.
Nem engedték, hogy ugyanannyi támogatást adjunk a gazdáinknak mint ők, ugyanakkor minden vámot felszámolva közös piacra küldték őket. Fasza. Az amúgy is tőkeerősebb Francia extra állami támogatással a tőkeszegény Magyar ellen egy lófaszal a seggében.
Hogy jön ide a gazdasági fejlődés??? Az mióta rombolja az ipart?
Fizettek minden kihúzott gyümölcsfáért, szöllőtőkéért, lehúzták a tejkvótát, a cukorkkvótát.
Csak piacnak kellünk. Kaptunk hitelt, hogy megvehessük a holland sertést, francia akármit.
Még paprikát is importálunk!!! Agyrém.

mement 2011.07.26. 12:17:22

@Alamio: Azt azert nem vetheted egy idegen erdek szemere hogy nem irgalmaskodtak velunk, es hogy kihasznaltak azokat az elonyoket, amiket a magyar politikai elit dontesek formajaban kipreselt magabol.
Ez eletszerutlen/

Es mivel amugy rendkivul onerzetesek vagyunk, `hogy nekunk ugyan ne ugasson be az EU`, ezzel lenyegeben el is zartuk magunktol azt a lehetoseget, hogy esszeru tanacsokat adhassanak es fogadhassunk.

Kalmár 2011.07.26. 12:19:14

@Herr SturmLikudnik: Egyetértek veled, hogy a semmirekellő szoclib sittesek mindent elbasztak az Unióba lépés óta. nem is tudtam, hogy ilyen harcos kormánypárti vagy:))

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:21:00

@Alamio: "Csakhogy a nyugatnak a szoci blokkból érkező orszgokkal partnerként, és nem gyarmatosítóként kellett volna viselkedniük- akkor ugyanis a napnál világosabb volt, hogy professzionális politikusok ebben a régióban nem lehetnek..."

Hogy is volt az István, a királyban? "Veled Uram, de nélküled!" :)

Winston Smith 2011.07.26. 12:21:22

@mement: "nekunk ugyan ne ugasson be az EU"

Na de azt mennyire szerettük, amikor az EU a szlovákoknak ugatott a nyelvtörvény miatt!

Hiába, még mindig a szék határozza meg a tudatot. :)

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 12:21:51

@aesculus: összeomlásról és korszakváltásról beszélt nem egyszer. túl sok Drábikot olvashatott.

Kalmár 2011.07.26. 12:22:13

@mement: "ha a szocik hivnak toket az orszagba akkor ok undorito adosagtengert hagytak maguk utan, ha ugyanezt a Fidesz teszi, "

Nem teszi. Csökkenti az adósságot és alkotmányos kötelességévé teszi ugyanezt minden jövendő kormánynak, mindaddig amíg nem ér el egy kezelhető szintet. Ha 10 éve ilyen alkotmányunk lett volna, most nem tartanánk itt. Na látod, hogy mennyire szereted az új alaptörvényt te is? Üdv a konzervatívok közt...

neeskens 2011.07.26. 12:23:39

Ajálom mindenkinek Spiró Fogság c. regényét, illetve a Mindentudás Egyetemén tartott előadását:

www.origo.hu/attached/2006032120060321spirogyorgy.rtf

Hogyan győznek a provinciák ? címmel

Nazagson 2011.07.26. 12:25:16

Na ez a cikk egy igazi szerecsenmosdatás. Orbán mondott valamit amit a magát jobboldalinak definiáló divat-konzik identitás-csavar nélkül nem tudnak beépíteni a "kéhemszépen Ödön" meseautós-monoklis-rókavadászos szerepjátékukba és most jön ez a "játszul azt , hogy megpróbáljuk megérteni a vezért" marhaság. Na meg persze az egész cikk 60 %-a egy ilyen "de baloldal még messzebb van nyugattól mint mi", hát nálam kevesen vannak akik jobban ítóznak ettől az mszp-s gyurcsányos barnais társaságtól, de olyat azért legalább 89 óta (elötte Viktorral ,Pozsayval meg a többi Kisz-fideszes banda meg azok pártelnök apjaikkal rendesen skandáltak ilyeneket VIT-eken ect) nem mondanak, hogy haldoklik a nyugat meg éljen a világ legnagyobb kommunista álama aminek a berendezkedése a munkához, munkásaihoz való viszonya az etalon.
De nem, itt le kell írni, hogy a nyugat az nem a tőlünk nyugatra lévőországok halmaza. Pedig de. Hogy a nyugat az nem a sápitozó nyugati balos és liberális értelmiség, Pedig ők is azok, és ott nem osztják meg a társadalmat ennek a határán, ergo ha te ennyire jobb-baloldaliságban szegregálsz, akkor te semmit nem tudsz a nyugatról, nem hogy a része nem vagy.
Le kéne szállni erről a fehérlovas, huszárcsákós, nagyságosuramozó giccses ringlispírről és szembenézni vele, hogy titeket csak jól felhasznált és kihasznált Orbán arra hogy ellopja a szimbolumrendszereteket és pont annyira jobboldali meg keresztény mint amikor a Kádár rendszerben kisz titkár volt, meg amikor a rendszerváltásnál Che polóban aratta le a haverjai prágai balhéjának(ahova őt ki sem engedte a pure-red apja)a sikereit, meg amennyire a rendszerváltozás első 8 évében ultraliberális volt. Ébresztő "jobboldal"

Alamio 2011.07.26. 12:27:56

@mement: De igen, a nyugat szemére vethetem: akkor, amikor előadja neked, hogy mit hogyan kéne csinálnod a saját országoddal. Ha segített volna és nem facsarja ki a citromot csak nyalogatja, jogos lenne, hogy elvárásai is vannak. De így?

Széndékosan rossz tanácsot adott önérdekből, szándékosan romboló elvárásokat támasztott. (most csak az ágazatról beszélek, nem általánosságban).
Mondd meg, magánemberként- aki ezt műveli veled, annak a következő tanácsához/elvárásához hogyan állsz?
Ez nem partnerség...

Nazagson 2011.07.26. 12:29:00

ja persze: A vezér csak megcsömörlött a sok rosszindulatú libsitől meg szocitól és ezért fáradt szemei már nem látják az igazi nyugatot (ami persze te vagy meg a te értékrended), de ti segítetek neki azzal, hogy nem hagyjátok csüggedni korunk Mózesét és a ködös folyó túl partjáról aggódó és törődő kiáltásokkal csalogadjátok haza az önfeláldozásában -érthető módón- megtévedt fároszt
bruhahahaha
Ez giccses, téves és magát értelmiséginek tartó ember szájából modorosan nagy hazugság és6vagy ostobaság

68nyara 2011.07.26. 12:29:17

@abaka: Az agrártámogatási rendszert ismered e? Mondjuk követted e az EU tagságunk kezdetétől (sőt, már az előtt is...). Mondjuk, hogy csak pár példát hozzak, cukorrépa, alma, tej, sertés... Mert e nélkül nem nagyon lehet beszélni arról, hogy mi is történt itthon a mezőgazdaságban. Ha még emlékszel rá, hogy pl. kukoricára mekkora támogatást kapott egy francia és egy magyar gazda a csatlakozást követően, akkor lehet, hogy kicsit megváltozik a véleményed.

A nyugat érdekérvényesítő képessége annyival haladta meg K-Európáét, hogy a csatlakozáskor lesöpörték a mi javaslatainkat.

A holland paradicsom, amit említettél, csak azért lehet egyáltalán versenyképes árban bármilyen máshol termelt paradicsommal szemben (Spanyolország, Magyarország, stb.) mert akkor a támogatást kap az EU-tól (tehát közvetve a mi befizetéseinkből is), hogy a sokkal magasabb termelési költségek mellett is nyereséges lesz. Ez pedig így egy értelmetlen támogatási rendszer.

Winston Smith 2011.07.26. 12:29:20

@Alamio: "a napnál világosabb volt, hogy professzionális politikusok ebben a régióban nem lehetnek"

Ez nincs így, egy ország vezetése nem olyan dolog, amit csak és kizárólag 20 év demokrácia után lehet megtanulni. Igenis vannak jó helyi és országos politikusok diktatúrákban, népi demokráciákban, királyságokban, mindenhol.

Nem foghatjuk erre az elmúlt 20 év kudarcait, illetve nem várhatjuk a szebb jövőt attól, hogy eltelt 20 év a rendszerváltás óta, most már biztosan ez eddiginél jobb politikusaink lesznek.

abaka 2011.07.26. 12:29:32

@Martian:

1. Valoban.

2. Igen, de ez nem feltetlenul a hatekonysaggal fugg ossze (lasd pl holland tejipar). Inkabb azzal, hogy sokan biztosra mennek es nem vallalnak kockazatot a mezogazdasagukkal, mmert tartanak a hosszutavu strategiai kockazatoktol (joggal).

3. Sok esetben valoban, de azert van ellenpelda, pl argentin/brazil husipar, kanadai gabona (a nem GMO is), vagy megintcsak a holland tejipar. Egyebkent meg legtobbszor azt termeli egy hatekony gazdasag, amire kereslet van. Tobbek kozott ettol is hatekony.

Nem vagyok fideszes 2011.07.26. 12:29:41

Johnny Van Zant sem rossz, de azért az igazi, zúzós Lynyrd Skynyrd Ronnieval volt az igazi. Egy élmény, amikor meló után beülök a kocsiba és bedurrantom az eredeti, ütős freebirdöt. Az mindent visz.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:29:43

@mement: "Es mivel amugy rendkivul onerzetesek vagyunk, `hogy nekunk ugyan ne ugasson be az EU`, ezzel lenyegeben el is zartuk magunktol azt a lehetoseget, hogy esszeru tanacsokat adhassanak es fogadhassunk."

Azért tartsuk szem előtt, hogy az EU nem "szentek és bölcsek gyülekezete", hanem inkább Lucky Luciano és Bugsy Siegel gengszterszindikátusához hasonló érdekérvényesítő társulat... :) az erősebb kutya nem harap, hanem "kollektív csomagolású véleményt közvetít" a gyengébbnek... mert b..ni szeretne. :)

mement 2011.07.26. 12:30:10

@Kalmár: Egyaltalan nem szeretem az uj alaptorvenyt, mert 10 ember talalta ki, es ugy adja elo hogy az egesz orszag akarata. Egyebkent a hirekbol pont az jon le hogy az adossagplafon lofaszt nem er, mert ha kiadta a keretet a koltsegvetes, akkor eltorlik, mert penz az kell;)

Cserbe viszont egy ugyes mozdulattal kiiktattak az alkotmanybirosagot a koltsegvetesi ugyekbol. Nem, ez sem tetszik, hogy a kormany konyekig turkalhat a kozpenzekben anelkul hogy barki rajukszolhatna hogy ha tul sokat lopnak, vagy hulyesegekre akarjak kolteni.

Peldaul a mol paketten idaig elert `szereny` vagyonvesztes sem epp a koltsegvetes beveteli oldalat erositi. A kinaiak allamkotveny vasarlasi igerete is adossagkent jelentkezik.

Ha jol ertem neked van a szocihitel ami fuj fuj nagyon rossz, meg van a Fidesz hitel, ami nemzetileg egyutmukodve nagyon nagyon jo.

Nem vagyok fideszes 2011.07.26. 12:33:21

@Lófasz Hadnagy:

Basszus, ez félrement, elnézést mindekitől!

mement 2011.07.26. 12:33:50

@Alamio: Szemere vetheted, csak nincs se gazdasagi se moralis alapja, kb ugy tudnam kepekbe onteni, hogy amikor egy pehely sulyu boxolo arcat egy utesbol elkeni a szupernehez ellenfele, es o odamegy a birohoz sirni, hogy dehat miert utott ekorat amikor latja hogy en nem birom:)?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 12:33:56

@Borenbukk: Le merem fogadni, hogy egyetlen írásba még csak bele sem kukkantottál, de ha mégis, annál jobb, ugyanis ha Nektek nem tetszik, akkor az számomra azt jelenti, hogy nagyon jól sikerülhetett...

mement 2011.07.26. 12:34:35

@Martian: Persze hogy nem jofejsegbol adjak a jotanacsot, de azt latni kell hogy a teljes EUnak az eri meg ha minden tagallam hasonlo fejlettsegi szinten van, mert igy egysegesedik a piac.

abaka 2011.07.26. 12:35:21

@68nyara: A mai magyar cukoripar teljes egeszeben a sajat rovidlatasunk eredmenye. Roviden az EU azt mondta, ennnyi meg ennyi penzt kaptok, ha nem termeltek tobbet cukrot, mi meg megkoszontok es zsebreraktuk a penzt. Csak annyi lett, volna, hogy kosz nem, es akkor most harmadannyiert lehetne magyar cukrot kapni.

Egyebkent a holland paradicsomt nincs tamogatva, foleg mert semmi szukseeg ra, a legtobbbet exportaljak. Attol olcso, hogy nem ton erett, tehat mar eretlenul leszedik es szallitas kozben kulonbozo gazok hatasara erik be. Ez persze meg is latszik a minosegen, viszont meg igy is a legjobb ar/ertek aranyt kepviseli a vevok szamara az EU majd feleben.

mement 2011.07.26. 12:36:10

@Alamio: Ja igen az lemaradt hogy elotte a hazai pehelysulynak drukkolok tabora tobszor szolt az arcnak, nem jo gondolat ideje koran ringbe szallni.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:36:21

@abaka: "Egyebkent meg legtobbszor azt termeli egy hatekony gazdasag, amire kereslet van. Tobbek kozott ettol is hatekony."

Állítólag Hitler mondott olyat, hogy "ha az emberek gondolkodni tudnának, nagy bajban lennénk"... szóval ha a fogyasztók gondolkodni tudnának (ami olcsó, az sokszor hosszú távon "többe kerül"), az sok mindent megváltoztatna. :)

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 12:36:32

@blah: Érdekes, én a versenyszférában igensok elégedett embert ismerek. És igen, előbb hiszek a tájékozott és művelt haverjaimnak mint ezeknek a félművelt, félanalfabéta mandinereseknek, akik a barátaim titkárnői sem lehetnének. Egyébként legfőképpen magamnak hiszek, abban hogy felnőtt, sokoldalúan tájékozott emberként magam is el tudom dönteni, hogy mi jó és mi nem.

Kalmár 2011.07.26. 12:38:13

@mement: Nem érted jól. Persze.
Van irány, ami jó és van ami szocialista.
Alattuk most is, mint legutóbb nőtt az államadósság.
A Fidesz alatt most is mint legutóbb csökken.
Ez nem azt jelenti, hogy nem vesz fel hitelt....de remélem ezt te is tudod.
Aztán volt 8 év amíg folyamatosan csökkent a kiskereskedelem és van most amikor a príma új adótörvénynek IS köszönhetően nőni kezdett. Friss adat :
" Májusban 0,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint, az év első öt hónapjában 0,2 százalékkal csökkent, míg a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint a májusi értékesítés 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit." Évek óta nem nőtt.
Persze ez biztosan a Bajnai eredménye...nem?
:)))))
Csökken az adósság, nő a gazdaság, erősödik a fogyasztás.
Persze ti látjátok, hogy ez csak álca. Igazából ez nem is jó, a szocik mindenben ellenkező eredményei voltak a nyerők.
EGÉSZSÉGETEKRE!
:)

abaka 2011.07.26. 12:38:21

@Alamio: "Csakhogy a nyugatnak a szoci blokkból érkező orszgokkal partnerként, és nem gyarmatosítóként kellett volna viselkedniük"

A nyugati allamok netto befizetoi az EU-nak (magasan), mi pedig haszonelvezok. Ez valahogy pont forditva volt a gyarmatositasok idejen. Azert meg, hogy ezt mi hogyan hasznaltuk ki, nem kell a hataron tul bunbakot keresni.

abaka 2011.07.26. 12:39:55

@Martian: Olyan gazdasag szamara, ami nem azt termeli, amire kereslet van, nincs olyan, hogy hosszu tav.

Kalmár 2011.07.26. 12:41:43

@abaka: Nem a saját rövidlátásunk. A szocialista kormány erdménye. Maradt egy francia cukorgyár.
Persze biztosan nem fizettek egyik szocinak sem pénzt, hogy ez így legyen. ááá tuti nem.
Most mondom, hogy nem...dehogy is.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:42:12

@mement: ez rövid (pár évtizedes) távon, a saját érdekeik sérülése nélkül kivitelezhetetlen... ha egy kormány (akár EU-n belül) a saját választói boldogulásának rovására támogat más országokat, azt előbb-utóbb észreveszik és nacionalista, saját érdekeket előtérbe helyező kormányt választanak.
Az EU egyáltalán nem számolta fel a nacionalizmust, csupán szervezeti keretek közé helyezte... ne feledjük, hogy az USA soha nem volt ennyire heterogén... és ott is egy teljes polgárháború kellett a különbségek lerendezéséhez.

Crescendo 2011.07.26. 12:42:26

www.washingtonpost.com/business/economy/federal-reserve-audit-highlights-possible-conflicts-of-interest/2011/07/21/gIQAJbbnSI_story.html
Amerika "nemzeti" bankja a Fed 16,000 milliard $-t juttatott amerikai valamint kulfoldi bankoknak. Csak a Citibank kapott 2,5000 milliard $ barati kolcsont... A WaPo szerint is ez osszeferhetetlen.
Mi mehet akkor az MNB-nel? Az elozo Orban kormany idejen a Fidesz szavazta meg a torvenyt, hogy atadjak az MNB-t az EKB-nak es semmilyen befolyasa ne legyen az orszagnak a fizetoeszkozere...
Innentol csak Keletre menekulhet, mert ha kiderul az, hogy mekkor kart okozott az orszagnak ezzel, nem hiszem, hogy a sulyos kovetkezmenyeket elkerulheti. Hacsak nem csinal addig valami klassz kis rendorallamot, ahol nem merik elovenni. Nem csoda, hogy ilyen nepszeru neki a kelet. Kepmutato.

sepirossenarancs 2011.07.26. 12:43:42

"Gyereket kell vállalni, dolgozni kell, nem feltétlenül olyat, amire végzettségünk van."

Szociológiai alapismeret, hogy a társadalom egésze központilag nem tervezhető, felülírják az emberek érdekei, saját racionalitásuk szerint cselekszenek.

Ha sokan szeretnének gyermeket, közülük azok vállalnak, akiknek van valamiféle perspektívájuk, kiszámítható jövőképük, legalább 5-6 évre előre. Ugyanis ez kell a gyermekvállaláshoz. Hogy legyen tisztes munka, és várhatóan szülés, gyes, gyed után is legyen majd valamiféle munka lehetőség (ha nem is a korábbi helyen).

Nem nezmezeti érdekből vállalnak az emberek gyermeket, hanem azért, mert szeretnének, evolúciós ösztön...stb. Csak ott a fék, hogy a gyerekvállalás amennyiben elszegényedéssel járna, akkor elhalasztva későbbre, vagy rossz esetben később sem lesz belőle semmi. Egy átlag ember, ahogy magának nem szeretne nyomort, ugyanúgy a gyerekének sem. A gyereknek a legjobbat akarja...

Amíg ma Magyarországon családok tömegeinek nem az a gondja, hogy hova menjen nyaralni, hanem, hogy miből fogja, be fogja tudni-e egyáltalán fizetni-e a rezsit, miből vesz kaját, és lesz-e egyáltalán még munkája holnap, - addig nem a gyerekvállalás lesz a fő kérdés, saját evolúciós ösztönét háttérbe szorítja, -egy másik, ez esetben erősebb ösztönért, a "túlélésért".

Hiba lenne arra hivatkozni, hogy régen mekkora szegénység volt, és mégis voltak gyerekek. Akkor még nem volt modern fogamzásgátlás, valamint akkor a nő még "asszonyállat" szinten volt. Ez ma már nem lehet cél.

Nyugattól ami példát a gyerekvállalás ösztönzésre át lehetne venni, az a nők emberszámba vétele a munkaerőpiacon, részmunkaidős munkalehetőségek, amivel a gyerekvállalás és a munka összeegyeztethető.

Csak hogy, míg tőlünk nyugatabbra, egy család megél, ha a nő részmunkaidőben dolgozik kisgyerek mellett, és elég a férfinek főálásban dolgoznia, addig hazánkban két főállású jövedelem is kevés a tisztes megélhetéshez. (Igen, így is vannak demogrfáiai problémák ott is). Viszont ha nálunk valakinek másod, harmad műszakokat is kell válallnia alig fizetésért, az különösen nem lesz ösztönző gyermekvállalásra. Mert a gyereket nevelni is kell valamikor, foglalkozni kell vele.

Részmunkaidős munkalehetőség tisztes bérért a nőknek (nőként írom), szerintem azért is jó lenne, mert pl. 4 órás munka mellett nem esik ki a munkaerő világából, társadalmi szinten hasznosnak érzi magát, és mellette bőven jutna idő kisgyerekre is, nem sínyli meg egy féléves gyerek, ha néhány órát az anyja dolgozni jár.

Nem csak gyermekvállalás a fontos, hanem az is, hogy normális gyerekeket neveljen valaki. Ahhoz viszont az elszegényedés, éhbér, kilátástalanság, látástól vakulásig túlórázás nem ösztönöz. Ott csak a "túlélési" üzemmódba kapcsol az ember.

Alamio 2011.07.26. 12:44:15

@Winston Smith: Nem erre fogom. Erre a csatlakozási tárgyalásaink bakijait és a nemzetközi szerződéseinket fogom. Csak nézz végig az Antall-kormányon, vagy az akkori parlament tetszőleges pártnévsorán. Nagyítóval keresed majd, hogy kit nevezhetsz dörzsölt politikusnak.

@mement: Ez az álláspontod simán melléfér az enyémnek, a kettő egyszerre is simán lehet igaz.
A nehézsúlyú amúgy morálisan felelős - ahogyan az a boxoló is, aki a kocsmában úgy kiüt, hogy kómába kerülsz (és lehettél te a hülye, neki ezt akkor sem szabad).

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:45:06

@abaka: a fogyasztói kereslet tudatosodásának irányából értettem... ha nem csak a pillanatnyi ár lenne fontos, hanem a termék minősége, hosszú távú gazdaságossága is.

68nyara 2011.07.26. 12:47:02

@abaka: látom nagyon tájékozott vagy. Azért nem ártana, ha egy kicsit utána néznél ennek. A cukortermelés lenullázásának története egy kicsit (csak egészen picit) máshogy történt. Első körben, (ugye a privatizáció is a mi ötletünk volt, nem is gondolt rá a nagyszerű nyugat), az összes cukorgyárunkat felvásárolta egy osztrák cég (igaz, volt amit strómanon keresztül), majd ezek a cukorgyárak azt mondták a gazdáknak, hogy figyu, fogadd el a pénzt, mi nem veszünk át jövőre cukrot tőled. Igaz, hogy ők is igazodtak ahhoz a kvótarendszerhez, amit a nagyon előrelátó EU kitalált. Mondjuk az is kicsit érdekes kérdés, hogy a kvóta rendszer maga miért azt eredményezte, hogy gyakorlatilag cukormonopólium alakult ki a régióban (nagyrészt az egész EU-ban)? Majd amikor csökkent a világpiacon olcsón felvásárolható cukor mennyisége, akkor néztek nagy szemekkel, hogy ja, lehet, hogy nem kellett volna maguk alatt vágni a fát?

De ugyan ezeket a köröket futottuk a tejjel, hússal, gabonával, gyümölccsel.

A nyugat gazdaságilag tényleg piacot vásárolt itt közép-kelet Európában. Még akkor is így gondolom, ha én amúgy, kulturálisan, életformában sokkal inkább a nyugat mellett állok, mint mondjuk Kína mellett.

Borenbukk 2011.07.26. 12:47:15

@proeskontra: Ki az a "nektek"? Egyelore annyit tudsz rolam, hogy emlitesre is alig melto vacaknak tartom az irasaidat.

mement 2011.07.26. 12:47:32

@Kalmár: Ezt mar beszeltuk, neked lehet hogy prima az adotorveny mert idaig is nagyon jol kerestel, es most az en kontomra tovabb jutalmaznak, de nekem ez ervagas volt, mert vagyunk olyan hulyek a cegnel dolgozok es a fonokunk, hogy mindent bejelentve intezunk, nincs feketeresze a keresetunknek, igy nekem ez penzveszteseget jelentett.

Nem csokkent folyamatosan 8 ev alat a kiskereskedelem, de nem fejlodott nagyutemben ez igaz, de hozzateszem 2000 ota a vilag recceszioban van.
Ugyanitt kiemelnem hogy a kulso adatok jotekony valtozasanak hatasat a kormany tevekenysegevel indokolni, tobb mint meredek csusztatas:(

Meg ugye ha OV es a Fidesz nem kaszalja el direkt, az osszes koltsegvetest kiigazito csomagot gyf es bajnai alatt, nem itt tartanank, de hat ugye akkor meg a Fidesz szerint a megszoritasok nem vezetnek sehova, a haza nem lehet ellenzekben, es kulonben is lazar szerint 2008ban a rendoroktol megvonni a korkedvezmenyt, arulas a testulettel szemben, ma meg nemzeti egyutmukodesnek hivjak, es kuss a neved, vagy menj a bohocallamtitkarhoz.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:49:18

@abaka: "A nyugati allamok netto befizetoi az EU-nak (magasan), mi pedig haszonelvezok."

Ha nem mi határozzuk meg (jó esetben saját érdekeink, bölcsességünk alapján), hogy ezeket mire is tudnánk felhasználni, nem túl sokra megyünk vele... a britek is sok pénzt fektettek bele az indiai infrastruktúrába, mert ennek haszna elsősorban náluk csapódott le.

Martian (törölt) 2011.07.26. 12:49:49

@Martian: a gyarmatosítás korabeli britek...

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 12:50:24

@Borenbukk: Tudod Te azt, mindenki tudja, nem kell a hülyét játszani.

mement 2011.07.26. 12:50:36

@Kalmár: telleg, az lemaradt, hogy nyugdijpenzekkel betomni a koltsegvetesi lyukakat, sem tul eloremutato, vagy zsenialis cselekedet.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 12:53:59

@proeskontra: mi fáj, gyere, mesélj!

de mondok jobbat: frissítsd a blogodat, írj minőségi posztokat, és szívesen szemlézünk téged is a blogajánlónkban! akár el is küldheted a linkeket a mandiner kukac mandiner pont hu-ra.

Alamio 2011.07.26. 12:54:18

@mement: Ez az utolsó nagyon méltatlan vagdalkozás.
A szociális népszavazás céljaival ma is egyetértek. És nem hiszek benne, hogy az a megszorításcsomag, amit Gyurcsánnyal együtt akkor az emberek elküldtek - aka. Horn Gábor - bármire is vezetett volna. Komolyan úgy érzed, hogy a csúnya Fidesz megakadályozta az MSZP-t a 8 év kiteljesedésében? Mert ez a duma bárkitől kabaré...

sepirossenarancs 2011.07.26. 12:59:06

@mement:

"nekem ez penzveszteseget jelentett."

Önmagában szerintem az egykulcsos adótörvénnyel...stb. semmi baj nem lenne, ha ki tudták volna számolni, hogy úgy húzzák meg a határokat, hogy a bérek ne csökkenjenek.
Az egykulcsos adónak igazságos oldala is van , mert az csak annyit jelent, hogy ha azonos az adószázalék, akkor aki 10-szer többet keres, az egyszerűsítve pont tízser többet adózik, nem többet. Miért is kellene mondjuk ha valaki 10-szer többet keres, neki nem tíszer, hanem pl. 20-szor többet adóznia. Eddig a felső bérkategórát elérőknek nem volt igazságos az adórendszer. De nem így kellett volna a határokat átszabni.

Vagy nem tudtak t. kormánynál számolni, nem végeztek hatástanulmányt az adók variálása előtt, ám azt sem vélem kizártnak, hogy direkt csinálták, hogy ezzel is társadalmi fszültséget gerjesszenek. Addig is amíg egymásnak esik a nép, szétszakad a társadalom, egyre kevésbé fognak tudnak egységesen fellépni a t. hatalom ellen.

Kalmár 2011.07.26. 12:59:29

@mement: jaja írjad még olvasom...te szegény.
Persze ha jól megy a fidesz alatt akkor világgazdasági folyamatok(?? Mi a fasz megy jól a világban???)
Ha szarul, akkor szar a Fidesz.
Igazad lehet. Én meg csúsztatok.
Na nem baj. Mivel szabadságon vagyok, befejeztem és megyek moziba. Persze a te pénzeden..... (ezt hogy nem szégyelled?)Ez olyan szoci tempó.
Ott is több valóság van mint a kritikáidban.
Tanulj, dolgozz, nevelj gyereket. Ne másokat hibáztass mindig a saját tehetetlenséged miatt. Akkor nem fogsz kevesebbet keresni.

mement 2011.07.26. 12:59:53

@Alamio: Egeszen az elmult 3 honapig nem igy gondolkoztam, de miutan azt latom hogy rengeteg mindenben ugyanaz tortenik mint amit a szocik akartak, (korkedvezmeny, szocialis halo megnyirbalasa, kisseb allam, egesszsegugyi forras bevonas stb...) felmerul bennem a kerdes, miert kellet vermesen direkt keresztbe tenni ezeknek az intezkedeseknek evekkel ezelot ha nincs jobb otlet helyette? miert nem konstruktivan probaltak terelgetni, mert ma mar reg tullenenk ezeken az amugy nagyon durvan fajdalmas megszoritasokon.

Ugy erzem a fidesz rosszul ertelmezett ellenzeki szerepevel, az orszag eveket vesztett hogy kihuzza magat a fentarthatatlan adossagspiralbol, es ez a felismeres csak most, tudatosult, hogy latom a tenykedesuket.

A kommunikacio az ami valtozott, fidesz es mszp nem ugyanaszerint a retorika szerint probalja eladni nekunk tok ugyanazt.

Crescendo 2011.07.26. 13:02:33

@Martian: "A nyugati allamok netto befizetoi az EU-nak (magasan), mi pedig haszonelvezok." - ezt ala is tudod tamasztani valamilyen adattal?
Mi az elso naptol kezdve a vam es egyeb addigi bevetelt atadtunk az EU-nak. Cserebe a tamogatasokert. Ha jol emlekszem 8,000 milliard Ft tamogatast emlitettek 2012-ig. Hol ez a penz? Valahogy ez nem fer ossze azzal, hogy mennyit nott az allamadossagunk ugyan ezen ido alatt... vagy a gorog uton vagyunk es a politika "kreativ" konyvelessel trukkozik es igazabol fizeteskeptelenek vagyunk?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 13:02:33

@rajcsányi.gellért (ergé): Köszi, aranyos vagy, de már nincsenek illúzióim. Egyébként félreértés, egyáltalán nem vagyok megsértve, nekem nincsenek személyes ambícióim, mindössze annyit szeretnék, hogy az Index főoldalán a kormánypárti-ellenzéki blogok aránya nagyságrendileg megegyezzen, illetve, hogy az állítólagos jobboldali netmédiában ne kizárólag az önnön tökéletességükben rendíthetetlenül bízó neokonok jussanak levegőhöz, ennél ugyanis a polgári oldal sokkal sokszínűbb.

Kalmár 2011.07.26. 13:02:56

@mement: Ja lemaradt, hogy a céged bekaphatja, mert eltette a vállalkozóknak adott kedvezményt az kormánytól, de nem teljesítette cserébe a kis keresetűek béremelését. Ez volt a megállapodás.
Látod ebben is jobb céghez kerültem. Itt nem lopnak a dolgozóktól. Mindenkinek emeltek akinek nem emelkedett az adóváltozás miatt.

mement 2011.07.26. 13:04:04

@Kalmár: tanultam, dolgoztam, a gyerekneveles kerdeset meg bizd ram.

Nem zavar hogy tobbet keresel, az zavar amikor ezt az orom ala dorgolod, egy olyan adotorveny kapcsan ami engem hatranyosan erintett, teged meg elonyosen, pedig nem erzem hogy en kevesebbet dolgoznek mint egy atlag magyar.

Jo nyaralast.

mement 2011.07.26. 13:06:10

@Kalmár: tolem sem lopnak, azert mert OV kinyilatkoztat valamit, az nem ervenyes a versenyszferara, tisztaban vagyok a ceg helyzetevel, nem tudja kigazdalgodni az elvart fizetes emelest, csak ugy ha elekzdunk jatszani a ber es munkaugyi papirokal.
Gazdasagfeherites mi:)?

Talan megkene ertened neked is hogy ez nem a kommunizmus mar, nincs olyan hogy a Kedves Vezer megmondja a cegeknek mit csinaljanakes mit nem. Ez az elozo rendszerben mukodott igy, ahol minden allami tulajdon volt.

mement 2011.07.26. 13:08:20

@sepirossenarancs: nem tudom megitelni melyik szisztem az igazzsagosab, azt tudom, hogy engem megint megvagtak penzel, mikozben a munkavalaloi jogaimat most csorbitjak, a lehetosegeimet beszukitik, es a kolcsonozheto kozmunkaprogrammal pedig varhatoan lejebb tornasszak majd a hazai munkaeropiacon kepviselt ertekemet.

collateral collector (törölt) 2011.07.26. 13:09:07

az első olyan írás a mandineren, aminek szinte minden szavával egyet tudok érteni! az, hogy ilyet mondott, hogy szerinte börtön a nyugat, ez szerintem elfogadhatatlan.

reichenberg kenéz 2011.07.26. 13:09:39

@sepirossenarancs: Abszoloute egyetértek a gyerekvállaláshoz álltalad írott leírással. Amig azért küzdünk hogy ne kerüljünk utcára hogy picsába vállaljunk még gyereket?

TG69 2011.07.26. 13:10:43

@rajcsányi.gellért (ergé): Két dolog lehet. Vagy teljesen meghülyült Orbán és akkor úgy is mindegy miket mond, vagy csak próbál egy olyen értelmezési keretet kijelölni, amibe beleágyazhatóak azok a szigorítások, amiktől eddig a politikai PR rettegett, mert ugy a Zemberekkel nem lehet semmit sem megfizettetni. Tehát az eddigi hazugságait egy újabb hazugsággal próbálja feledtetni, hogy a kiigazítás ne legyen egyben a a Fidesz politikai vége is.

Nagy kár, hogy kevéssé voltatok érzékenyek az ellenzéki Fidesz hazugságaira, mert akkor nem lenne ekkora az elképedés, hogy miféle kommunikációs zaj kerekedik ki 1 év semmittevése után. De végülis ezt a hibát mindenki elköveti, a ballib is a patás Orbánnal meg ti is a putyini (érdekes jelző lett mára ez is :)) Gyurcsánnyal ...

Crescendo 2011.07.26. 13:13:03

@mement: "prima az adotorveny mert idaig is nagyon jol kerestel, es most az en kontomra tovabb jutalmaznak" - egesz pontosan hogyan is kell ezt erteni?
Tehat Kalmartol idaig elvontak 38% + 4% = 42% SZJA-t, mondjuk havi szinten fizetett 280E Ft-ot ebben az adonemben. Te ezzel szemben fizetettel mondjuk 0 Ft-tol mondjuk 100E-ig.
Ezek utan mindketten szazalekosan ugyan annyit fizettek, legfeljebb Kalmar a magasabb keresete okan tenylegesen tovabbra is 2x annyit...
(Tegyuk fel persze, hogy Kalmar nem egy allami alkalmazott, mert az adofogyaszto, nem fizeto.)
Hol itt egesz pontosan a jutalmazas?
Tovabbra is 2x fizet hozzad kepest, viszont mindenbol "ugyanugy" reszesul mint te. Valahogy a logikad kisiklani latszik...

igényes 2011.07.26. 13:13:09

Orbán annyira érdekesen, összevissza beszél, hogy meg sem kérdőjelezhető a gyógyszeres befolyásoltság. Erősen érződik szinte minden beszédéből, hogy valami nincs rendben. Felmerül a nyugat felelősége, de méginkább a magyar "arisztokrácia" felelősége is.

A magyarokat az orbáni szélhámosság zsákutcába vezette. Szerintem lehetséges az is, hogy félrevezette mind a külföldieket, mind a belföldi partnereket azzal, hogy valakinek is bírja a bizalmát.

Jó lenne, ha az új munkatörvény kiterjedne rá is, de nem fog. A súlyos börtönt sem fogja megúszni.

Typ3 2011.07.26. 13:13:25

@sepirossenarancs: A Te kedvedért megint beszúrom:

www.prb.org/Datafinder/Topic/Bar.aspx?sort=v&order=d&variable=85

Nézd meg ennek a listának a végét. Olyan országokban, mint Svájc, Németország, Olaszország vagy Japán, még kevesebb gyerek születik, mint nálunk. Szerinted miért van az, hogy ezekben a közismerten jóléti államokban ennyire kevés gyerek születik?

Ted Striker 2011.07.26. 13:15:16

Helsinki az már Nyugat?

mement 2011.07.26. 13:17:06

@Crescendo: igazad van, durva kifejezes volt hogy az en kontomra. Mindenesetre nekem kevesebb penzem marad a prima adotorvenytol, neki meg tobb, ha ebbol az jon ki hogy ez igy igazzsagos, jovo honaptol attornazom magam a feketegazdasagba es TB-t meg afat fogok max fizetni, 2x annyi penzem marad, es vidaman beleszarok magyarorszag sanyaru sorsaba.

KG2000 2011.07.26. 13:17:17

Szerintem sincs a Nyugat általában válságban.

Szerintem másról van szó: a Nyugat a hazai elit egy részének tevőleges együttműködésével, más részük tehetetlensége közepette az elmúlt 20-25 évben lerabolta Magyarországot. Tehát valójában szerintem Magyarországnak a Nyugathoz fűződő kapcsolata van válságban, ha valami egyáltalán általános válságban van.

Crescendo 2011.07.26. 13:20:40

@sepirossenarancs: fejen a szoget: "oszd meg es uralkodj" - szerintem nincs olyan intezkedese a kormanynak, ami ne ezen a filozofia menten szuletett volna...
De az ilyen birodalom epitesekor, valamint zsarnoki hatalom konszolidacioja soran hasznalatos...?

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2011.07.26. 13:26:39

@proeskontra:

akárhogy nézem, ugyancsak sokszínű a mandimédia, a szerzők közt is jelentősen eltérő (akár a saját politikai tábor mágusaival szembemenő) álláspontok találhatóak, a commentekről nem is szólva

KG2000 2011.07.26. 13:30:46

Egyet azért egészen világosan kell látni. Orbán mondandójának nem ez a másfél mondat volt a lényege, tehát az valóban VÁLÁSGJELENSÉG, hogy nemcsak a posztkomcsi hazudozók, hanem a Mandíner is ezen rugúzik (és nyilván Nyugatra CSAK ezt a félmondatot küldi el a posztkomcsi cselédsajtó). Tehát nem Orbán, hanem a magyar értelmiség van válságban, ahogy a Mandíneres pedzegeti azért.

Lássuk csak, mit is tart saját beszédéből fontosnak Orbán:
www.orbanviktor.hu/cikk/sikeres_allamot_csak_akkor_lehet_felepiteni_ha_eros_nemzet_all_mogotte
"Sikeres államot csak akkor lehet felépíteni, ha erős nemzet áll mögötte - ez volt az egyik fő gondolata ..."

Ez pedig a szerinte az, amit eddig tett a kormány ill. a célja:
"A magyarok ugyanis nem akarnak a folyamatok elszenvedői lenni, hanem cselekvő szereplőkként harcolni akarnak az államadósság, a munkanélküliség, az államtól érdemtelenül származó jövedelmek ellen. Ennek a szellemében születtek Magyarországon az utóbbi időszak főbb döntései, mint például a kettős állampolgárság megadása, az új alkotmány kidolgozása, a teljesen új közteherviselési rendszer, a bankadó és a válságadó bevezetése, a nyugdíjrendszer visszaszerzése a közösség számára, az adósság csökkentése és a demográfiai hanyatlás megállítása."

Ezen kellene rugózni, csakhogy a posztkomcsi "értelmiségnek" nem érdeke a valódi kérdések vitája.

mement 2011.07.26. 13:32:56

@KG2000: Kar volt, ezt ide masolni, mert gyomorforgato hogy konszenzusos akaratkent adja elo kulfoldon azt amire itthon ido sem volt elolvasni a szavazas elott.:(

Lasd alkotmany, vagy a kettosallampolgarsag koruli szavazati jog vitat.

Crescendo 2011.07.26. 13:33:08

@mement: tedd ezt, oszinten mondom!
jo lenne egy olyan orszagban elni, ahol ugy erzed, hogy tisztessegesen hozzajarulsz a kozoshoz es igy-ugy, de haladnak a dolgok valamilyen jo iranyba.
De itt a maffia modszerek miatt nem errol szol a jatek, hanem arrol, hogy mikent lehet maximalizalni az anyagi hasznat az elit & sleppnek (partfuggetlen), ugy hogy hatalmon maradjanak lehetoleg. A tarsadalom nagyobb reszet kozben az adofizetok lenyuzasaval kozvetlen etetesen tartani, hogy tamogassak a jelenlegi rendszert es legyenek tobben, mint a dolgozok, hogy azok ne tudjanak kilepni...
Nem marad mas eszkozod igazabol, mint a "penztarca" hatalma. Azaz, kivandorolsz, vagy kivonod magad, amennyire lehet a "rendszerbol", mert a penzhiany valtozast fog okozni.
Az, hogy a jelenlegi fasiszta folyik tovabb (sajnos a valoszinubb szcenario), vagy egy szabadabb piacgazdasag tud kiepulni meg az ido megmondja...

blah 2011.07.26. 13:37:31

@proeskontra: ha annyira művelt és nagytudású vagy akkor oszd már meg velem, hogy mik is azok a gazdasági intézkedések aminek a versenyszférában örülni kell? Vagy akár meg is kérdezheted a barátaidat is, hogy a jelen körülmények között miért bizakodnak? Exportra termelnek?

charlie sheen 2011.07.26. 13:37:36

@sárkányfő: Vityaking már azt sem veszi észre, hogy össze-vissza hantázik. Kap majd egy gumiszobát Grácban, oszt jónapot...

szempontpuska 2011.07.26. 13:41:41

@proeskontra:
"mindössze annyit szeretnék, hogy az Index főoldalán a kormánypárti-ellenzéki blogok aránya nagyságrendileg megegyezzen"

Az egypárti Médiatanácsot kéne mozgósítani ehhez, Ők a közmédiában és a médiairányításban már olyan nagyszerűen megvalósították a kiegyensúlyozottágot, nyilván a blogszférában is menne, csak akarni kell...

midnight coder 2011.07.26. 13:45:44

@Winston Smith: Ez nem "sikerrecept" kérdése. Azzal hogy a kínai termékek a piacodon vannak versenyezned kell velük. A ballibbant hozzászólók mindig ezt felejtik el. A verseny nem fakultatív dolog. Az oroszlán sem azért fut versenyt a gazellával mert ez jó neki, hanem azért mert enni akar.

Persze ha lenne egy jó nagy anyagi/technológiai/gazdasági tőke a hátunk mögött mint a fejlett európai államoknak akkor nem lenne ennyire szar a helyzet, ennek felélésével még egy darabig el lehet lenni. De mivel nincs, és nyersanyagunk sincs mint az oroszoknak, bizony bele kell húznunk elvtársak. Az a stratégia amit a szocik csináltak az előző két ciklusban, hogy hitelből fizetjük a segílykét nem fog menni. És itt nincs nyersanyag, nincs tőke, nincs technológia, nincs semmi csak a munkaerő.

szempontpuska 2011.07.26. 13:48:49

@midnight coder: "És itt nincs nyersanyag, nincs tőke, nincs technológia, nincs semmi csak a munkaerő. "

Istenem, hogy ennek kapcsán mennyiszer hallottam, hogy ezért még nem kell Brüsszel seggét nyalni.

Most akkor ebből az jön, hogy a kínai elvársak seggét nyalják?

Hol marad ilyenkor a "merjünk nagyok lenni" lózung?

hallari 2011.07.26. 13:49:06

"Mitől van az – ahogy Kiss Ádám fogalmazott –,
hogy Orbán „a keleti világ börtöne ellen küzdéstől
szépen eljutott oda, hogy a nyugati világ
börtönéről értekezzen” ? "
A Nyugatnak nemcsak vissza kell fizetni a hitelt, hanem alkalmazkodni is kell hozzá. Elég szigorú feltételrendszerhez, méghozzá. Egy olyan embernek, akire 99,7% szavaz a pártjából, ez elég kényelmetlen. Valószínűleg sokkal jobban tetszene neki a kínai modell: semmi ellenzék (legalábbis hivatalos), szigorúan kontrollált közélet, aki pedig bírálni meri, annak börtön (minimum életfogytig).

Crescendo 2011.07.26. 13:49:22

@midnight coder: azert a munkaero ill. "szellemi toke" sok szempontbol az egyetlen igazan jelentos dolog...
Bar amig az osszes energia a jelenlegi rendszer fenntartasara megy el, nyilvan ez nem fog "tokesedni", hanem inkabb "adossagosul"...

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 13:56:18

@Herr SturmLikudnik: Szerintem igencsak konvergálnak valamerre, de nagyon nem jó irányba.

huttinger 2011.07.26. 13:56:49

"""Ha Európa országaival szemben nem tudjuk rendesen érvényesíteni az érdekeinket, akkor miért gondolja Orbán, hogy majd Oroszországgal vagy Kínával szemben tudni fogjuk? Én nem ellenzem az óvatos, de valószínűleg hasznos gazdasági együttműködést sem az oroszokkal, sem a kínaiakkal. """

Akkor miért vásárolta meg Orbán a Szurgut-tól egy valag pénzért a MOL részvényeket?

Most akkor hogyan is képzelik az együtt működést?
Végül is azt sem tudom, hogy mire számitanak az oroszoktól, hogy mibe is fognak ide befektetni?

Milyen fejlett technológiát várnak tőlük?

Majd Vásárosnaményben szereljük össze a kocka Ladát? Nem is értem ezt az orosz kapcsolatot....

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 13:57:27

@szempontpuska: Fordított esetben én is elviccelném, tényleg, én sem vagyok ennél nagylelkűbb.

midnight coder 2011.07.26. 14:04:10

@szempontpuska: Nem kell senkinek sem a seggét nyalni. Csak azt kell belátni, hogy ha egy olyan csóri ország próbál fenntartani egy olyan szociális rendszert mint mi, az előbb-utóbb a görögök sorsára jut. Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy mivel mi nem vagyunk az eurózónában, nekünk nemigen fog senki mentőövet dobni.

midnight coder 2011.07.26. 14:05:10

@huttinger: Az oroszoknak nem technológiájuk van, hanem olajuk. Azért az sem rossz.

This_is_Sparta (törölt) 2011.07.26. 14:06:55

Hát igen, a "hanyatló Nyugat" nagyon sokat költ jóléti kiadásokra, mint pl. nyugdíj, egészségügyi ellátás, szociális háló, stb. szemben a feltörekvő Kelettel, ahol ilyen apróságokkal nem foglalkozik az állam. Ezt ott mindenkinek saját magának kell megoldania, azaz a hangsúly ott az öngondoskodáson és nem az államon való élősködésen van! Ezért aztán keleten jóval több pénz marad az állam zsebében, mint nyugaton!

Lehet, hogy ez az üzenet igazi mondandója...!?

huttinger 2011.07.26. 14:07:07

@midnight coder:

Azért a 13. 14. havi görög fizetés nem éppen szociális háló.....tudod hol vagyunk mi a görögöktől?

Ég és föld!

snakekiller23 2011.07.26. 14:07:47

@midnight coder:

A "kínai termék" az esetek 95%-ban valójában amerikai, európai, japán, koreai... Ezt persze érzékelik ott is, képzik is gőzerővel a mérnököket, kutatókat, hogy ne csak pofátlan lopásból legyen hazai fejlesztés.

huttinger 2011.07.26. 14:11:06

@midnight coder:

Azt eddig is tőlük vettünk.

És?

Többet fogunk majd tőlük venni?

Nem értem hogy gondolod ezt az olajat.....

sepirossenarancs 2011.07.26. 14:13:34

@Typ3:

Igen, van a németeknél, japánoknál is elöregedő társadalom. ..stb. Németországban komplett tartomány méretű részek "elnéptelenedhetnek".

Viszont az elszegényítés nem ösztönöz, hanem még kevesebb gyerekvállalást érnek el vele (nem a mélyszegénységben élő romákra gondolok, ahol fogamzásgátlóra nem telik, és bizonyos roma "telepeken" a nők nem húzhatnak nadrágot sem).

Történelmi szempontból a második világháború hozta a kényszert, hogy a nőknek is dolgozniuk kell, addig hagyományosan a nők otthon voltak.

Viszont ha már a hadurak miatt kirobbanó háború hozta a férfi munkaerő pótlásának szükségességét...stb. Ez vitte a nyugati társadalmat (ha jól tudom elsőre amerikát) olyan irányba, hogy a nőknek is dolgoznia kell. Ennek lett mára következménye.
Nem lehet ma már a nőket a fakanál mögé visszatolni. A nők is dolgozni szeretnének, hasznos munkát, agyi kapacitásukat is kihasználva.
Ehhez hozzájön a modern fogamzásgátlás, ma már a gyermekvállalás tervezhető. Nem kényszerből szülnek a nők, -míg régebben ez korántsem így volt, - még nagyanyáink idejében sem... Sőt, a paraszti társadalomban úgy tudom, sokszor azért vállaltak sok gyermeket, mert munkás kéznek tekintettek rájuk. Jól jöttek a ház körül, tanyán is aratásnál...stb. segédkezni is. Ma már más világ van, nem ezért vállalnak gyermeket, hogy a saját gyerekét rabszolgának nézze...

Megjelent ma már főleg Németországban a tudatosan gyereket nem akarók tábora. Aki nem érez elhivatottságot gyerekhez, az inkább ne is vállajon.

Azonkívül az emberek jelentős része ma már felvilágosult, nem a túlvilági menyországban hisz, hanem a saját életében szeretne boldogulni. Ami nem egyenlő nyomorgással.

Másrészről a gyerekvállalás ma már kitolódott, ám egy mai harmincas éveiben járónak a szülei feltehetően 50-es éveiben járnak, azaz még nem nyugdíjasok, dolgozniuk kell nekik is. Azaz, ha a fiatal pár gyereket szeretne, nem tud úgy a nagyszülők segítségére sem támaszkodni, mint akár csak egy generációval korábban. Másrészről sokan nem is egy városban/településen laknak a nagyszülőkkel.

A mérleg egyik serpenyőjében a főnök benyögi a szülőnek, hogy túlóra, aki fél, ha nem túlórázik, akkor kirúgják, míg a mérleg másik nyelvében az van, hogy az ovi bezár, érte kell menni a gyerekért...

Sajnos nem tudom hol olvastam, de van felmérés, ami szerint Magyarországon valójában több gyereket szeretnének, mint amennyit vállalnak.

Sok fiatal pár bizonytalannak látja a lakás kérdést, nem tudja meddig lesz munkája, nem lát előre egy-két évnél tovább, vagy még addig sem. Ezek nem kedveznek a _felelős_ gyerekvállaláshoz.

Nagyon sok oka van, hogy miért nem vállalnak gyermeket. A mai, modern, felvilágosult világban a gyermekvállalás nem lehet kényszer, és senki nem fog nemzeti érdekből szülni. Csak azt nézi, hogy ő tisztességesen meg tud-e élni, és ha igen, akkor még kérdés, hogy akar, vagy sem-e gyereket. Ha normális jövőképe van, biztonságban érzi magát, akkor ha szeretne gyermeket bele fog kezdeni, ha nincs biztonság érzet, halogatja. Ha pedig nem is szeretne alapból sem gyermeket, akkor e szempontból mindegy.

A világ szegényebb felén túlnépesedés van, ami egyrészt véleményem szerint köszönhető annak is, hogy ma már bizonyos modernebb egészségügyi dolgok eljutottak nyugatról oda is, pl. oltások, bizonyos alapvető orvosi ellátás. Ám fogamzásgátlás ismeretlen fogalom tömegek körében.

Valamint vannak helyek, ahol a nők még mindig hátra vannak sorolva, nem lényeg, ő mit szeretne, hanem a férfi mit.

Hazánkban szerintem ki kellene használni, hogy felmérések szerint a magyarok gyerekszeretőek, többet vállanának mint a németek, több gyermeket szeretnének, és ehhez ösztönözni, segíteni kellene őket, nem ellehetetleníteni őket.
Szomorúnak tartom, hogy a munkaerőpiacon egy nő ma nem számít teljes értékűnek. Szükség van a magyar nő jövedelmére a család megélhetéséhez, de alkalmazni nem szeretik a nőket.
Logikus, hogy aki gyesről, gyedről visszamenne, ne küldjék el miatta azt, aki amíg ő otthon volt dolgozott a cégnél. De a másik oldalon amíg a kisgyerekes nőket nem szívesen alkalmazzák, nincs másik reális, tisztes megélhetést biztosító munkalehetőség, akkor bizony kétségbe fog esni a nő, hogy miből fognak megélni, ha munkája nem feltétlen lesz szülés után? Ez szerintem hazánkban nem fogja meghozni a kedvet a szüléshez. Itt nem az a kérdés, hogy hány gyereket vállaljon, hanem ha ellehetetlenítik, akkor egyáltalán vállajon-e. Nagyon szomorú, hogy elvárás, hogy főállásban dolgozzon a nő, ha kell túlórázzon, a meló helyének éljen, ám ugyanilyen elvárás az is, hogy szüljön és normális gyereket neveljen, kiegyensúlyozott anya legyen, jó háziasszony, jó feleség, szerető...stb. Ez így egyben túl sok elvárás egy nőtől.

A t. politikusok döntsék el, hogy mit szeretnének, éhbérért dolgozó, túlórákat vállaló, több műszakban dolgozó nőket, vagy kiegyensúlyozott anyákat.

Tisztes bérű részmunkaidő mellett, amihez elég a férfi főállású jövedelme még a megélhetéshez, - mindkettő, a dolgozó nő, és a gyerek (több gyereknek) vállalása megoldható lenne elviekben. A gyakorlat mutat olyan túlünk nyugati példát, hogy így is nehezen. De hazánkban az esélye sincs meg a fiatal pároknak a kiegyensúlyozott családi élet, gyerekvállalás, és a munka összehangolására. És ez nagy hiba.
Bocs, hosszú lett.

BlackVoid 2011.07.26. 14:16:41

Lesz itt (van) ennél nagyobb baj is.

Nemcsak a Nyugat lesz (van) válságban hanem mindenki.

Kifogynak az erőforrások (olaj), a növekedés határaihoz szerencsésen megérkeztünk.

A bulinak vége.

tarackos 2011.07.26. 14:17:49

@midnight coder: Igen, be kellene látni. De szerinted belátták ezt pl. az egykulcsos nyertesei? Én nem hallottam arról, hogy ők most már nem ingyen kapják a tankönyveket, meg nem jár nekik iskolakezdési támogatás és még sorolhatnám napestig mi jár nekik IS ingyen. Jó lenne már megérteni, a zsé nagy részét biza nem a segélyezettek hanem a középosztály nyúlja le magának. Most is ők jártak jól, a segélyezetteknek meg közmunka jutott...

oka7 2011.07.26. 14:18:58

Helsinki az már nyugat? Csak 4 példa a rothadásra: Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia. Az elsőt akkor most ejtsük, egyrészről a szörnyű merénylet miatt, másrészről a hatalmas olajmezői miatt, de a többit mindenképpen érdemes lenne górcső alá venni. Például Dániát, amely bár területre és népességre körülbelül fele akkora, mint Magyarország, de a GDP-je a négyszerese. Én szeretnék ezeknek a rothadó társadalmaknak a szorgos kis hangyája lenni.
Ezért is szavaztam az elmúlt 12 évben mindig a Fideszre. De OV minden egyes mondatól most égnek áll az összes szál hajam. Én szeretném ha a kényszerlakhelyem ezekben az országokban volna és azért dolgoztam, sőt!, abban hittem, hogy mi most akkor egy hasonlón dolgozunk. Erre kiderül, hogy hülye vagyok.
off.

Jaffar 2011.07.26. 14:21:54

A legjobb az egészben az, hogy a mi miniszterelnökünk most aztán jól megmondta a tutit a haldoko nyugatnak. Méltón reprezentálja az "átlagmagyart", aki tudvalevö, mindenhez ért. A gazdasághoz, a politikához, és még a futballhoz is (ezen felül tényleg mindenhez, és mint tudjuk a minden definíciója szerint a mindenbe MINDEN beletartozik :).
Nem számít, hogy egy legatyásodott ország szemétdombján ül és onnan osztja az észt. Miként az sem, hogy úgy csökkentette az államadósságot, hogy közben növelte azt (ugye ezt sem tudják sokan utánacsinálni nyugaton), ráadásul lopott pénzböl tette. A sok hülye meg csak bólogat és éljenez, pedig ha szarban voltunk, vagy nemsokára abban leszünk, akkor érdmes megnézni, hogy kihez fogunk fordulni? Valszeg Kínához, mi? Na peeeeeeeersze.
Kb pont akkor ér majd az ujjatok a bilibe és miután már rendesen tele van, felébredtek.
A nyugat meg tovább haldoklik és sírva, könyörögve fut majd orbánhoz a receptért, amivel ö felvirágoztatta a magyar gazdaságot.

/megalol
/facepalm

tarackos 2011.07.26. 14:22:39

@midnight coder: Igen, be kellene látni. Szerinted belátták pl. az egykulcsos nyertesei? Mert nem hallottam arról, hogy nekik nem jár ingyen tankönyv, vagy iskolakezdési támogatás pedig biztos nagyon rá vannak szorulva, de sorolhatnánk napestig mi jár nekik IS ingyen.

Addig ez így is lesz amíg a zemberek nem látják be, a visszaosztott zsé nagy részét nem a rászorulók hanem a középosztály meg az elit nyúlja le. Ahogy mindenféle támogatást is. Közben a segélyezetteken csámcsognak és konténeres közmunkatábort képzelnek el nekik...

tarackos 2011.07.26. 14:23:17

@tarackos: azt hittem elsőre nem ment át...

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.07.26. 14:24:27

@proeskontra: höhö, ez engedés kérdése? Itt az vesz levegőt, aki akar. Ha a Nemzetre gondolsz pl, nekik sokkal nagyobb infrastuktúrájuk lenne befutni a neten, csak valamiért nem akaródzik nekik. Az indít blogot, aki akar, és mivel a jobbos sajtó tele van ismert nevekkel, nem lenne probléma eljutni a célközönséghez sem. Szóval nem szorítunk ki mi senkit. Az meg had ne legyen már baj, hogy nem tetszik nekünk minden, amit a kormány csinál. Az sem igaz egyébként, hogy csak szidtuk a kormányt, számos intézkedés mellett álltunk ki. Részemről meg nem vok neokon. Na cső. :D

oka7 2011.07.26. 14:24:33

nem lennék most a haldokló nyugat helyében.

tarackos 2011.07.26. 14:26:42

@sepirossenarancs: Miért csökken a gyerekvállalási hajlandóság? Sztem a válasz roppant egyszerű, mert ma már nem kell termeli a napi megélhetéshez, megterem minden a tescoban. Vásárolni 80 évesen is tud az ember, termelni meg nem. Na ezért kellett anno a gyerek, néhány évtizede viszont nincs ilyen kényszer, megszűnt az ösztönzés. Az ember önző, korábban is az volt. Akkor az önzéshez kellett a gyerek most meg nem. Sztem ez a fő ok, de nyilván ezer más is közrejátszott, emancipáció, fogamzásgátlás etc.

diabola 2011.07.26. 14:30:15

Szerintem ez a cikkíró totál félreértette az egészet.
Nem arról van szó, hogy imádni kell a keleti despotizmust és mindent elvetünk ami nyugati érték.
Egy nagy francot!
Hanem szembe kell nézni a változásokkal-szeretjük vagy nem--a Nyugat hanyatlik.
Mellesleg erről már többen írtak, filizófusok és közgazdászok egyaránt!

Jaffar 2011.07.26. 14:32:18

@diabola:
A nyugat még holtában is jobban fog élni, mint a kelet fénykorában.
Amúgy meg nem kellene a görög válságot összemosni a nyugattal, mert a kettö nem ugyanaz.

diabola 2011.07.26. 14:34:11

@compound interest: dehogy börtön, csak a politikai-katonai függést nekünk felváltotta a gazdasági függés--mit nem lehet ezen érteni?

1989-90-ben mi szegény hülyék azt hittük, előbb-utóbb önálló és működő ország leszünk.
Csalatkoznunk kellett.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 14:34:20

@dobray: Az vesz levegőt, aki akar, ugyanmár, az ilyen bárgyú liberális baromságokon még Kóka János is elhúzná a száját. Az vesz levegőt, akinek hagyják. Olyan blogot olvasnak sokan, amelyiket főoldalon ajánlanak, olyan blogot ajánlanak, amelyik megfelel az Index elvárásainak, ez ilyen egyszerű, nincs mit rajta szépíteni. Marhára hidegen hagy hogy minek képzelitek magatokat neokonnak, neoliberálisnak, valódi konzervatívnak avagy egyszerűen Hont Andrásnak, a lényeg az a döjfös, fennhéjázó, a pálya széléről a kispadról dühösen bekiabáló stílus és tartalom, ez az ami számomra vállalhatatlan.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 14:35:09

@diabola: Kár a gőzért magyarázni, azért fizetik, hogy félreértse. :)

diabola 2011.07.26. 14:36:49

@68nyara: "előrelátó EU"???
Én ezt máshogy nevezném.
Ahogyan te is pedzed..

diabola 2011.07.26. 14:38:50

@Jaffar: még egy darabig jobban fog élni persze.
Én egy folyamatról beszéltem, kicsit nézz utána, mondjuk itt egy cím: A Nyugat alkonya.
Nem Orbán írta, ne ijedj meg!:-))

tucano 2011.07.26. 14:47:15

Komolyan mondom értelmezhetetlen, amit a nyaloncok a déli államokról írnak. Spanyoloknál, portugáloknál, olaszoknál annyira jó az életminőség, hogy ha nekünk a fele meglenne, már nem panaszkodnánk. Azért mert nekünk szar, nem kéne elhinni, hogy másnak is.
Portugáliában a szutyok bruttó 700 eurós fizuból 63-at vonnak le adóra és ebben benne van a tb is. Szörnyű adóemelések lesznek, talán elérik a havi 10 eurót is. Biztos holnap összeomlanak, magukkal rántják a spanyolokat, akik a franciákat, ők viszont a Napot rántják magukkal a homályba.
Nem baj, mi aggódunk azért, hogy Londont elfoglalják az indiaiak és ez zavarja a magyar hosszúhétvégézők szemét bevásárlás közben. Nem is szólva az izlandi összeomlás miatti éhezésről és polgárháborúról, valamint a vikingek visszatéréséről.

Benny sk 2011.07.26. 14:48:00

Srácok! Aggódom. Ilyen írásokkal, nem fogtok közpénzen meggazdagodni 2014-ig. LOL

sepirossenarancs 2011.07.26. 14:48:56

@tarackos:

"megterem minden a tescoban."

Nem lényegtelen szempont a technikai fejlődés. Régen kézzel szántottak, arattak, vetettek, ma már nincs szükség ezekhe a munkákhoz annyi humán munkaerőre, gépek vannak. Kézi munkaerővel nem lehet kiszolgálni annyi embert, valamint nem csak exportra, de importra sem lehetne eleget termelni.

Ha Józsi bácsi és Pista bácsi túrja külön a saját földjét, viszi piacra, abból nem lesz még versenyképes termék.

Ma már irodákban sem kézzel könyvelnek, vezetnek adminisztrációt, hanem pikk-pakk megoldjék 10 perc alatt számítógéppel azt, ami régebben lehet napokig tartott volna. Banki ügyintézőket is építenek le, netbank egyre elterjedtebb. Sőt, irodákban is egyre több leépítés, egyre modernebb programok váltják fel a korábbit (akár 5 évvel ezelőttit is). Nem kell túl sokat arra sem várni, hogy pénztárosokból se kell ennyi, majd chip rendszer megoldja. Egyre kevesebb humán munkaerőre van szükség.

Szerintem amikor megy a sírás, hogy nincs elég gyerek, a másik oldalon bele gondolnak, hogy lehet a jövőben nem is feltétlen lesz szükség ennyi munkás kézre alapból sem?

A megváltozott, modern helyzetekre kell kitalálni valami új megoldásokat, ehhez kell alkalmazkodni. Versenyképességhez pedig az nem fog vezetni, ha hátat fordítana az ország a fejlődésnek.

Én a haladást nem a múltban, hanem az új kihívásokra való reagálásban látom, valami módon be kellene tudni kapcsolódni a modern technikai felé. Ami már a rendszerváltás előtt sem sikerült, agrárolló mikor szétnyílt, nem sikerült felvenni a tecnikai haladást. Meg volt az oka, miért nem kellett többé a magyar áru...

Az elhanyagolt viszonyokat, infrastruktúrákat tekintve, lassan hazánk turisztikai adottságait sem fogjuk már tovább tudni kihasználni.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 14:50:10

@Benny sk: Ők más irányba igazodnak, ügyesen, abba az irányba ahol a médiában a kasszakulcs van. Ügyesen dörgölőznek, ők lesznek a bezzeg jobboldaliak, volt már ilyen nemrégiben az MDF. Pár évig húzták, remélem, itt is hasonló önmegsemmisítésre kerül sor.

diabola 2011.07.26. 14:50:24

Na látom Kumin Ferenc írása egy kissé helyretette a dolgot.

sepirossenarancs 2011.07.26. 14:50:49

@sepirossenarancs: "nem csak exportra, de importra sem lehetne eleget termelni."

nem csak exportra, hanem belföldre sem -értelemben szerettem volna írni.

Alterix 2011.07.26. 14:51:59

Nyugat:
-van egészségügyi ellátó rendszer
-van nyugdíjrendszer, olyan amilyen, de van
-lehet szabadon költözni, letelepedni akár államok között is
-van fizetett szabadság, vannak munkavédelmi előírások
-van szociális ellátórendszer
-van közoktatás
-lehet tüntetni, kritizálni, pártot alapítani
-lehet korlátozni az állam hatalmát
-van mit enni
-ja, és van net is, cenzúra nélkül

Kelet:
-amibe a fentiek kerülnének, az a vagyon mind az állam kezén van és azt tesz vele amit akar; mindenféle társadalmi kontroll vagy "konzultáció" nélkül
-a többit mindenki oldja meg úgy, ahogy tanulta, de lesütött szemmel!!!

Ha KISZ-es, kommunista párttitkár csemete lennék némi kapitalista tőkével, akkor nyilván nekem is a második út tetszene.

midnight coder 2011.07.26. 14:55:09

@tarackos: Nézd, ha valaki többet keres az többet is adózik. Így is. Akkor miért is lenne az igazságtalan, ha igénybe veszi _ugyanazt_ a szolgáltatást amit az is megkap aki jóval kevesebbet vagy semmit nem fizet be ?

És vajon ki vesz igénybe több tankönyv támogatást ? A 2 gyerekes vállalkozó vagy a 10 gyerekes szabolcsi nemzetiségi ?

diabola 2011.07.26. 14:55:45

@tarackos: Részben igazad van, a felső adókulcs eltörlése hiba volt.
Matolcsy álmodozása, hogy majd ettől beindul minden...
De azt megjegyzem: ingyen tankönyv itt régóta alig jár valakinek, még én sem kaptam, amikor középgyenge fizuból neveltem egyedül gyereket.
Úgyhogy nem kell túlozni.
Az adóügyet elszúrta a kormány--eddig tény./bár a gyermekkedvezmény az helyes volt/

Ettől független a másik dolog, hogy a segélyreváróknak lehet munkát is adni.
Miért ne lehetne?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 14:55:50

@dobray: Az meg hadd (2 db "d"!!!) ne legyen már baj, hogy nem tetszik nekünk minden, amit a Mandiner ír. Az sem igaz egyébként, hogy csak szidjuk a Mandinert, számos cikk mellett álltunk ki.

midnight coder 2011.07.26. 14:56:57

@Alterix: Nem az a kérdés hogy mi tetszik, hanem az hogy mi a gazdaságosabb. Ha a kínai cuccokat beengeded az országba, akkor a te munkavállalóid a cégeken keresztül versenybe vannak állítva a kínai munkavállalóval. Ha tetszik, ha nem. És ez az amit itt kurvára nem akar felfogni senki.

Jaffar 2011.07.26. 14:57:28

@diabola:
Meglehet, és nyilván van sok igazság abban, hogy sok mindenen változtatni kell, de ezt pont egy olyan politikustól megtudni, aki sohasem hazudott, akire igaz minden jelzö és annak ellenkezöje is. Arról nem is beszélve, hogy ö is a kommunizmusban tanulta a szakmát és mára pont azt teszi, amit az akkori fejesek, s amibe bele fog bukni megint. Pont úgy, ahogy Tóta megírta, jön a saller 2014-ben és nagyot fog csattanni ezen a nagy arcon.

Fallandraise 2011.07.26. 14:57:37

a cikk utolsó 3 mondatával teljesen 1etértek. és örömmel látom hogy kezd leesni a tantusz hogy "néha" a jobb oldalon is orbitális és veszélyes hülyeségek fogannak meg az agyakban. innen már csak 1 kis lépés hogy észrevegyük ha a másik oldalon esetleg valaki valami okosat/okosabbat mond vagy tesz. persze jó lenne ha sikerülne legalább kicsit felülemelkedni az "oldalas" gondolkodáson mind a politikusoknak mind a publicistáknak.

papulimapuli 2011.07.26. 14:59:02

az igaz, hogy ezer éve a helyünkön vagyunk..csakhogy az a Balkán, és nem a Nyugat...ez van, ilyen a mentalitás, ábrándozik, aki mást gondol

Benny sk 2011.07.26. 15:00:33

@Behajtó70: Kétségem sem volt azzal kapcsolatban, hogy a századvég megmagyarázza, hogy Orbán miért gondolta jól azt, amit rosszul gondolt.
Kumin hitelességét kiválóan mutatja, hogy az index blog ketrecében (amiben a megjelenés a kattintások számától függ) fél óránál tovább nem bír ott maradni...

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 15:01:37

@Fallandraise: Fordítva erre láttám már egyetlen példát is? Én nem.

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2011.07.26. 15:03:08

Szerintem Orbánnak igaza van a jóléti társadalom végében. Nem úgy, ahogy ő gondolja, hogy ez már be is következett, hanem úgy, hogy hamarosan be fog következni - éppen a természeti hatások miatt.

Csak az a bökkenő, hogy Kína pl. még sokkal szarabbul fog élni, mint eddig (mert ők aztán mindent tönkretesznek maguk körül), tehát egy alacsonyabb komfortú életre sem tudnak visszatérni.

Nekünk a relatív jólét időszakát ezt kellene kihasználni arra vonatkozóan, hogy alacsonyabb szinten újrateremtsük a gazdaságunkat, ezen belül elsősorban a mezőgazdaságot. Ez bizony nem a fenntartható fejlődés, viszont sokkal kisebbet esnénk pofára mondjuk 30-40 év múlva, mint ezen intézkedések nélkül fogunk.

A" nyugat kényszerlakhely" típusú baromságot meg felesleges hosszan elemezni: Orbán egy percig sem gondolta komolyan. Valami ütőset kellett mondani az egybegyűlteknek, és nem azt választotta, hogy a színpadon megdug egy önkéntest, hanem ezt a mondatot. A reakciónak is ugyanannak kell lennie: "LOL, bázmeg ez nem normális". De komolyan venni .... hát azt nagyon felesleges.

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:03:49

na csak vigyázzunk kérem ezzel a "Nyugat hanyatt lik" dologgal, mert ha még egy kicsit hanyatlanak, akkor már nem is kell fenyegetőznünk, lecsatolnak minket maguktól is, oszt' leshetünk. nem lesz agrártámogatás, és nem kell majd a magyar búza senkinek, meg azt a pár nyugatra beszállító gyárat is - érdeklődés és nyersanyag hiányában - becsukhatjuk, akkor aztán mehetünk kínai elvtársainkhoz, hogy aláígérjünk a napi egydolláros élőmunkájuknak, vagy felkínáljuk nyaralónak az országot 5 millió háztartási alkalmazottal együtt...

tarackos 2011.07.26. 15:04:59

@sepirossenarancs: A technikai fejlődés egy sor egyéb kérdést is felvet. pl. sokan a nyugat válsága kapcsán, az ipari társadalom válságáról beszélnek. Ugyanis ilyen minőségű termelő eszközök mellett egyszerűen nincs szükség ennyi munkásra. Vagyis elég vicces ma termelő munkának szobrot állítani ha tk. egyre kisebb szerepet játszik a gdp-ben. A mezőgazdaság dettó.

Nyilván ebből az állapotból mozdultak el a szolgáltatások felé, viszont még ez sem oldja meg a dilemmát, mi legyen azokkal akiknek még így sem lesz munkája. Mert nem nehéz belátni, nem lehet kizárólag őket hibáztatni ha nincs munkájuk. (vmi ilyesmit kommunikálna a kormány is)

A másik probléma, az intézményrendszer az ipari társadalomra épült, de ha ez hanyatlik akkor az intézményrendszer elavult. ld. pl. szakszervezetek, anno a munkások érdekét képviselték ma meg nem is tudjuk pontosan kikét, de a melósok egyre kisebb szerepet kapnak, sőt, alig hallatszik a hangjuk.

Ezek érdekes kérdések, de a kormánynak ettől függetlenül is meglenne a forgatókönyve. Bármilyen is lesz a jövő, szabálykövetés nélkül nem fogunk innen elmozdulni egy tapodtat sem. Nem a globális mozgalmakon kellene agyalni amíg a többség nem kér számlát...

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 15:06:44

@Benny sk: Esetleg vitatkozni is tudnál Kumin megállapításaival?

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 15:09:34

Habár amennyire látom Fallandraise-val teljesen másképpen látjuk a politikát, ezzel viszont mintha a számból vette volna ki a szót, amikor a Mandinert jellemezte: "sznob felsőbbrendű mi kurvára okosak vagyunk és amit leírunk az baromira intelligensen elmondja nektek a 100%-osan az igazságot, amit mondjuk úgyse értettek meg ti ostoba pórok". ZSENIÁLIS!

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:10:06

@diabola: "ingyen tankönyv itt régóta alig jár valakinek, még én sem kaptam, amikor középgyenge fizuból neveltem egyedül gyereket."
ha csak ennyit tudsz a hazai viszonyokról, az a többi hozzászólásod is hitelteleníti. három gyerektől jár az ingyen tankönyv, csak hogy tudd. fizetéstől ez független.

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:11:53

@midnight coder: de a kínai cuccok után jelenleg vám is van fizetve. azaz a verseny korlátozott, és szabályait - bizonyos mértékig, elvileg - a mi államunk írja.

tarackos 2011.07.26. 15:12:03

@diabola: Akkor ne a könyvet vedd alapul, pl, miért ne fizethetne Szíjjártó vizitdíjat? Miért van ingyen olyan szolgáltatás amiért a többség simán fizethetne is?

Nincs ebben semmi túlzás, a minap olvastam egy kutatást, amiben annak örülnek, hogy a hátrányos térségek támogatása elérte az országos átlag ~70%-t (vmi 60ról ment fel) Nem magasabb mint az átlag, mert ez lenne a logikus, hanem még csak az átlagot sem éri el!

Az egykulcsossal két gond van, egyrészt elkéstünk vele és sehol sem igazolták, hogy ettől nőtt máshol a gazdaság. (Szlovákia, Románia le volt maradva hozzánk képest, onnan nem nehéz produkálni, ez a szitu Kínával is) Másrészt most nem volt rá pénz. Jövőre vagy hitelből fizetik (ugy idén a manyupból) vagy megszorításból (ez a terv, de hát láttunk már karón 13. havi nyugdíjat...).

Egyébként a németekkel értek egyet, miért adózzon arányaiban annyit egy ápolónő mint egy főorvos...

diabola 2011.07.26. 15:15:42

@RAMBO: az első pár bekezdéseddel nagyon egyetértek!
Fel kéne készülnünk.

diabola 2011.07.26. 15:17:32

@Cpt. Flint: képzeld, az a borzasztó bűnöm, hogy azt hittem, jövedelemtől is függ.../mármint a tankönyv-támogatás/

Benny sk 2011.07.26. 15:17:57

@proeskontra: őszintén szólva csak poénnak szántam, nem érdekel, hogy miből szerzik a pénzüket. Ha a bezzeg jobboldaliság, objektív hangvételt jelent, akkor annak létét csak támogatni tudom. De ehhez még le kellene szokni a "posztkomcsi-liberális" típusú szófordulatokról.

De nem leszek telhetetlen. Már az is haladás, hogy egy sovány kritikát fogalmaztak meg a királyukkal szemben.

diabola 2011.07.26. 15:18:43

@tarackos: adóügyben teljesen egyetértek veled!!!
És ez lehet a Fidesz veszte--egyelőre azt mondom sajnos-2014-ben.
Nem a Tóta-féle baromságok.

Fallandraise 2011.07.26. 15:18:45

@proeskontra: igazoltan nem vagyok 1 hiú ember, de ez most jólesett. Köszönöm! :)

tarackos 2011.07.26. 15:19:46

@midnight coder: Mert nem mindegy, hogy 100 rugóból fizeted vagy 1 millióból. Ettől egyszerűbben nem lehet elmagyarázni. (20 rugó száznak a 20%ka, egy millának meg a 2%ka) Nem beszélve arról, hogy 100 rugóból kevesebb jut hálapénzre és strómanra is, vagyis aki többet keres sokkal több előnyhöz jut ebben a korrupt országban. Az egykulcsos erre tett rá egy lapáttal. De ez nem azt jelenti, hogy bárkinek többet kellene adóznia. Sőt, szerintem minél kisebb az adó annál jobb. Ezt nem most kellett volna meglépni és nem így. Sztem Kornai verziója a jó, ott az egykulcs az szja, nyereségadó, meg nemtom mi volt a harmadikra vonatkozott. Az volt a cél, hogy a jövedelmet jövedelemként könyveljék le, ne nyereségként, osztalékként etc. Ez fehérítette volna a gazdaságot...

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:20:23

@diabola: bűn vagy nem bűn; ha érvnek használod, akkor nézz utána.

diabola 2011.07.26. 15:20:44

@Jaffar: Ó, ha lesz "saller" az nem a Tótamegmondása miatt lesz, hanem az elcsszett adópolitika miatt.

Typ3 2011.07.26. 15:22:29

"Viszont az elszegényítés nem ösztönöz, hanem még kevesebb gyerekvállalást érnek el vele (nem a mélyszegénységben élő romákra gondolok, ahol fogamzásgátlóra nem telik, és bizonyos roma "telepeken" a nők nem húzhatnak nadrágot sem)."

Szerintem meg a magyarországi romák azért szülnek annyi gyereket, mert segílyt kapnak érte. Meg néha lehet olyan hangokat is hallani, hogy túl akarnak szaporodni minket.

"Történelmi szempontból a második világháború hozta a kényszert, hogy a nőknek is dolgozniuk kell, addig hagyományosan a nők otthon voltak."

Ezt rosszul tudod. Egyrészt az első világháborúban is elvitték a férfiakat katonának, másrészt pedig ha a második után dolgoztak volna, akkor aligha következhetett volna be a "baby-boom". Itt a "fejekben" történt valami, valamikor az 1960-as években. Tudod, egyszer a főnököm (aki nő) behozott egy szemelvényt egy 1952-ben írt amerikai háztartástan tankönyvből. Arról szólt, hogy hogyan kell a nőnek otthon fogadnia a munkából hazatérő férfit. Némely harcosabb feminista agyvérzést kapott volna tőle.

"Nem lehet ma már a nőket a fakanál mögé visszatolni. "

Ez így van, a szellemet már nem lehet visszatuszkolni a palackba.

"A nők is dolgozni szeretnének, hasznos munkát, agyi kapacitásukat is kihasználva."

A gyermeknevelés talán nem "hasznos munka"?

"Ehhez hozzájön a modern fogamzásgátlás, ma már a gyermekvállalás tervezhető. Nem kényszerből szülnek a nők, -míg régebben ez korántsem így volt, - még nagyanyáink idejében sem..."

És a fogamzásgátlás most kényszer? A fogamzásgátló eszközöket kötelező használni?

"Sőt, a paraszti társadalomban úgy tudom, sokszor azért vállaltak sok gyermeket, mert munkás kéznek tekintettek rájuk. Jól jöttek a ház körül, tanyán is aratásnál...stb. segédkezni is."

Felnőttként pedig belőlük lettek a következő generáció munkavállalói, ill. a Te kifejezéseddel "rabszolgái".

"Aki nem érez elhivatottságot gyerekhez, az inkább ne is vállajon."

De ne is kuncsorogjon nyugdíjért, továbbá fizesse vissza iskolai (és esetleges főiskolai/egyetemi) képzésének és orvosi ellátásának költségeit, ezeket ugyanis mások gyermekeiből lett felnőttek teremtik elő.

"Ami nem egyenlő nyomorgással."

Az ilyen megjegyzéseket olvasva van egy olyan érzésem, hogy szerinted a nők felszabadítása előtt itt mindenki "nyomorgott", ami egyszerűen nem igaz.

"Másrészről a gyerekvállalás ma már kitolódott, ám egy mai harmincas éveiben járónak a szülei feltehetően 50-es éveiben járnak, azaz még nem nyugdíjasok, dolgozniuk kell nekik is"

Régen nem volt nyugdíj, de nem is kellet a nagyszülők segítségére támaszkodni, hiszen az anya otthon volt az orgonasípokként sorakozó gyerekekkel.

"A mérleg egyik serpenyőjében a főnök benyögi a szülőnek, hogy túlóra, aki fél, ha nem túlórázik, akkor kirúgják, míg a mérleg másik nyelvében az van, hogy az ovi bezár, érte kell menni a gyerekért..."

Mindezek a dolgok megelőzhetőek lettek volna, ha a nőt nem rángatják el a fakanál mellől, akkor nem kellene túlóráznia, és oviba sem kellene mennie, mert arra se volna szükség... Az 1950-es években egy amerikai gyári munkás el tudta tartani a feleségét meg a négy gyerekét. Nem luxus színvonalon persze, de megéltek. Ahogy a nők "felszabadultak", és elkezdtek tömegesen munkába állni, úgy csökkent a férfiak jövedelme, úgyhogy ma már mindkét szülőnek muszáj dolgoznia.

"Sajnos nem tudom hol olvastam, de van felmérés, ami szerint Magyarországon valójában több gyereket szeretnének, mint amennyit vállalnak."

Magyarázni kell a bizonyítványt. Elképzelhetőnek tartom, hogy más országokban is készültek ilyen felmérések.

"senki nem fog nemzeti érdekből szülni."

Kivéve, mondjuk az arabokat. Vagy a cigányokat.

"Ha normális jövőképe van, biztonságban érzi magát, akkor ha szeretne gyermeket bele fog kezdeni, ha nincs biztonság érzet, halogatja. Ha pedig nem is szeretne alapból sem gyermeket, akkor e szempontból mindegy."

Akkor miért is születik olyan kevés gyerek a szuperbiztonságos jóléti államokban? Vagy ott "alapból" lusták az emberek, és képtelenek a családért áldozatot hozni, amely a legősibb emberi áldozathozatal?

"Ám fogamzásgátlás ismeretlen fogalom tömegek körében."

Egyáltalán nem ismeretlen, csak nem használják. Afrikában pl. ingyen osztogatnak gumióvszereket az AIDS terjedésének megfékezésére, mégsem használja senki. Az arabok is ismerik a fogamzásgátlást, lenne is rá pénzük, mégis szülnek. Nekik van igazuk.

"Szükség van a magyar nő jövedelmére a család megélhetéséhez, de alkalmazni nem szeretik a nőket."

Ez is egy olyan probléma, amit a nők "felszabadítása" hozott magával.

"Nagyon szomorú, hogy elvárás, hogy főállásban dolgozzon a nő, ha kell túlórázzon, a meló helyének éljen, ám ugyanilyen elvárás az is, hogy szüljön és normális gyereket neveljen, kiegyensúlyozott anya legyen, jó háziasszony, jó feleség, szerető...stb. Ez így egyben túl sok elvárás egy nőtől. "

Nem ezért küzdöttek a nők évtizedeken át? És szerinted rossz lenne, ha visszamennének a fakanál mögé...

"Tisztes bérű részmunkaidő mellett, amihez elég a férfi főállású jövedelme még a megélhetéshez, - mindkettő, a dolgozó nő, és a gyerek (több gyereknek) vállalása megoldható lenne elviekben."

Ez pontosan így volt a sokat szidott "régi" világban, amit lehet szeretni, lehet utálni, de hogy a mostanival szemben egy fenntartható világ volt, azt senki nem vonhatja kétségbe.

diabola 2011.07.26. 15:22:38

@Cpt. Flint: aha.

Hát az ilyen részlet-kötözködés az nagyon fontos, megtanultam már fórumokon..igen:-))))

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.07.26. 15:23:41

jó írás, Worluk arroganciája és felesleges indulatossága nélkül. a politikai jobboldal lassan rájöhetne, hogy csak nyer azzal, ha elviseli a táboron belüli szolid ellenvéleményeket is.

a vezérünkre meg ráférne egy kis pihenés, elmehetne pl. inkognitóban egy hónapra kínába, egy vidéki körutazásra.

tarackos 2011.07.26. 15:25:26

@diabola: Nem tudom mi lesz a kormány veszte, már ha egyáltalán lesz. Én azt látom, mindenbe belerúgtak ami fontos lehet egy demokráciában. Még is nagy a csönd. (Tavaly a bérplafont mondtam a bukta lehetséges okának, még fenntartom. ld. Rogán már trükközik Szalay végkielégítésével, nem úgy hívják a gyereket, vmi kompenzációnak. A háttérintézményekben sokan 2 milla felett kapnak, csak már nem kell publikálni, nesze neked üvegzseb. De itt a heti hír, a kiesett szocik különadóznak. Ha megnézed a képviselők javadalmazását és a törvényt minden kiesett képviselőnek 6 havi illetmény jár, ami minden esetben 2 milla felett van)

Most azt mondom azért bukhatnak, mert kizárt, hogy bármivel is jobb legyen, sőt, úgy néz ki örülhetünk ha nem lesz rosszabb. A zemberek ilyenkor büntetni szoktak.

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:26:06

@RAMBO: "Nekünk a relatív jólét időszakát ezt kellene kihasználni arra vonatkozóan, hogy alacsonyabb szinten újrateremtsük a gazdaságunkat, ezen belül elsősorban a mezőgazdaságot."
@diabola: "Fel kéne készülnünk."

Fejtsétek már ki bővebben! Én ennyiből úgy értelmezem, hogy vissza a külterjes, nagy élőmunkaigényű, kevéssé hatékony, önellátó mezőgazdasághoz. És akkor majd egyszer beinthetünk, hogy: bibí, mi már felkészültünk a források kimerülésére! Csak azt nem értem, hogy az addig eltelő 30-40 (vagy 100-150) évben, amíg a Nyugat döglődik (de még él), mi (ill. a magyar gazdáik és alkalmazottaik) miből fogunk élni?

Alterix 2011.07.26. 15:29:03

@midnight coder: A munkaerő költség csak egy a többi tényező között. Az egyik legmeghatározóbb, de akkor is lehetne ezt a hátrányt más módszerekkel csökkenteni. És azt nem is vettük figyelembe, hogy a kínaiak is elkezdték emelni a béreket.
Nyilván ciki, hogy egy görög 35 év után elmehet nyugdíjba és emiatt csődben vannak, de emiatt a nyugat haláláról beszélni és pláne Kínát ajnározni???
Pláne egy olyan ember szájából aki 1 hónapja még erős Európáról beszélt.

diabola 2011.07.26. 15:29:04

@tarackos: ezt a véleményed már túlzásnak érzem.
Az adótémát azért emeltem ki, mert sokakat érint, és nehéz lesz elfelejteni, hogy csökkentek a fizetések--pont a kiskeresetűeknél.
A közszférában kompenzáltak, de máshol csak részben.

diabola 2011.07.26. 15:32:55

@Cpt. Flint: egyre fontosabb lesz a helyi mezőgazdaság, a termőföld,a jó ivóvíz.
Az "élelmiszergyártás" egészségtelen és nem is annyira gazdaságos, mint ezt terjesztik.

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:33:29

@diabola: "Hát az ilyen részlet-kötözködés az nagyon fontos, megtanultam már fórumokon..igen:-)))) "
Látom. Alkalmazod is. Hiába a szmájli, ez nem irónia volt, hanem tényközlés magadról. Ha karakán lennél, akkor annyit írtál volna, hogy "bocs, nem tudtam", vagy "visszavonom" stb.
Ehelyett jössz itt az erőltetett ironizálással.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 15:35:12

@dark future: Bírom, amikor az ellentáborból akarnak nekünk őszintén jó tanácsokat osztogatni. :) Köszönjük, de én másképp látom. Szerintem ahogy Dobray elvtárs tudatosan és arcátlanul hamisan állítja be OV kijelentéseit, az egyáltalán nem a szolid ellenvélemény kategóriája. Ez Népszava-tempó.

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2011.07.26. 15:36:18

@Cpt. Flint: ha a "magyar gazda" alatt a tömegtermelésből élő nagyvállalkozókat érted, akkor a válasz: ők abból fognak élni, amiből addig.

Ha a földet birtokló, azt ki nem használó vidéki/kertes házban élő népességet nézed, aki füvet locsol ivóvízzel - nos igen, ők RÉSZBEN önellátók lehetnének. Ha azt is megnézed, hogy ezek közül mennyi a munkanélküli, aki képtlen mondjuk csirkét/nyulat tartani, esetleg zöldséget ültetni, munkálni - akkor világos az ellentmondás az "inkább megveszem a segélyből/minimálbérből" és a "megtermelem magamnak" szemlélet között.

Ha meg mondjuk egy 1 hektáros szőlőre gondolsz, akkor közepesen elkeserítő, hogy a rómaiak 1800 évvel ezelőtt különb multikultúrás gazdaságot vezettek, mint ma bárki.

Minorkavidor 2011.07.26. 15:37:08

A cikkíró emlékezete meglehetősen rövid: emlékszem a 2008 táján lezajlott gázvezeték vitára, Nabucco vs. Kék Áramlat. Hová rohantak a fideszesek? Az amikhoz, árulással vádolva Gyurcsányt! A Nyugat, a NATO, a nyugati értékek elárulásáról beszéltekPedig a Nabucco tetvezett vége Irán lenne, akivel ugye az amiknak 1979 óta nincs diplomáciai kapcsolatuk, mivel terrorista államként tartják nyilván. Az oroszok pedig közelebb voltak/vannak és hamarabb tudnak szállítani. Hol volt akkor a Mandiner? Ha jól emlékszem akkor Orbánt segítették ezerrel, egy szavuk sem volt arra a böszmeségre.
De említhetném 2006. évi zavargásokat, a tv-székház ostromát és felgyújtását a rendőri intézkedések miatt diktatúrát emlegettek! Mentek Nyugatra panaszkodni.Mérsékletre intett a Mandiner? Nem!
Említhetném az ún. öszödi beszédet, amiből az elhíresült 13 másodpercet ragadták ki, hazugságbeszédként aposztofálva. Ebben a Mandiner gárdája élen járt. OV. AKKOR KIJELENTETTE, HOGY Ő SOHASEM HAZUDOTT! Mit szólt erre a Mandiner lelkessen helyeselt! Azóta, SAJNOS bEBIZONYOSODOTT Gyurcsány beszédének igazságtartalma!

Cpt. Flint 2011.07.26. 15:37:52

@diabola: "egyre fontosabb lesz a helyi mezőgazdaság, a termőföld,a jó ivóvíz."
uhh. ezt a közhelyhalmot nem nevezném a "felkészülés"-re vonatkozó kérdésemre adott értékelhető válasznak.

bz249 2011.07.26. 15:41:52

@Typ3: sorry, hogy keson reagalok.

A joleti allamokban tobb gyerek szuletik, mint nalunk. Meg Japaniorszagban is.

A statisztika, amit te betettel azt mutatja, hogy egy lakosra vetitve hany gyerek szuletik. Amiben ertelemszeruen benne van, hogy atlagosan mennyi ideig elnek az emberek. A japanik pl. atlagosan 15%-kal hosszabb ideig elnek. Ezert a nevezoben szereplo szam (az osszlakossag) Japaniorszag eseteben magasabb lesz.

Az altalanosan alkalmazott metrika eppen ezert a szulokepes korban levo nokre eso szuletesszamot nezi. Es, ha ezt a statisztikat tesszuk be:

appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gnsiind&lang=en

akkor tenyleges kepet kaphatunj a demografiai folyamatokrol (ez sem tokeletes, de lenyegesen jobb, mint az egy lakosra eso szuletesszam).

tarackos 2011.07.26. 15:49:41

@diabola: OK, nekem meg ez jött le eddig, majd meglátjuk mi lesz, nem vagyok jós...:)

diabola 2011.07.26. 15:49:54

@Cpt. Flint: Korábban elismertem, hogy ezt a részletet rosszul tudtam.
Ezért úgy éreztem, túlzásba viszed a kötözködést.
Még akkor is, ha én hibáztam EGY állításomban.
De most már fel is piszkáltál, megkérdezem egy tanár barátomat.

diabola 2011.07.26. 15:51:54

@RAMBO: megint egyetértek veled!

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.07.26. 15:52:46

@proeskontra:

nem vagyok ellentábor, sőt semmilyen tábor. te úgy gondolod ahogy, én meg így. a hanyatló nyugatnak köszönhetően ezt egyelőre még megtehetjük...

orbán időnként elgondolkodhatna azon, hogy honnét jött, milyen utat tett meg, és hová tart. vagy legalább -- sportemberként -- azon elgondolkodhatna, hogy mennyire gerinces dolog azonnal szarban hagyni a csapatot, amikor éppen nem jól jön ki a lépés.

diabola 2011.07.26. 15:53:29

@tarackos: ne hogy azt hidd, hogy a mostani helyzettel én elégedett vagyok.
De még kivárok...

diabola 2011.07.26. 15:55:00

@Cpt. Flint: nincs értelme a továbbiakban, hogy mi párbeszédet folytassunk.

tarackos 2011.07.26. 16:03:27

@diabola: Én nem hiszek semmit, azt viszont tudom, ahogyan most csinálják úgy nem fog menni. A problémákat nem oldhatja meg egyetlen párt. Vagy Mi oldjuk meg közösen vagy nem lesz megoldva, még ha rövid távon úgy is fog tűnni, meg van oldva. Nincs hosszútávú megoldás konszenzus nélkül, most még csak nem is keresik. Így semmi garancia arra, hogy egy következő kormány nem fogja az eredményeket lenullázni. A gazdaság meg jelenleg nem rajtunk múlik. Mi tolhatnánk a jó minőségű humán erőforrást alá, ha lenne. Viszont az nem terem csak úgy a fán. Az oktatásból közben pénzt vonnak ki...

Benny sk 2011.07.26. 16:06:27

@proeskontra: "reménytelennek érzem a vitát azokkal, akik Orbánt" a bölcsek kövének tulajdonosának tartják

Kérésedre elolvastam, amit írt (bevallom előtte nem tettem) de azért nem csalódtam. Ha jól értem a szavait, az alapvető felvetés az, hogy rosszul idézték és kontextusából kiragadták az elhangzottakat.

egyfelől:
„Szerinte nem kell sajnálni a hanyatló Nyugatot, mert az a világ börtön, ’legalább is kényszerlakhely’ volt Magyarország számára.” (hvg)

másfelől:
„mert az a régi világ szerintem inkább börtön volt, mint otthon, de – legyünk megengedőek – legfeljebb kényszerlakhely volt a magyar nemzet számára.” (OV-orig)

Na most, Kumin a kettő közt valami "bakit" lát, amit szerinte a hvg ezzel orvosolt:
„Szerinte nem kell sajnálni a hanyatló Nyugatot, mert a "régi világ", az a világ börtön, „legalább is kényszerlakhely” volt Magyarország számára.”

Bár én nem vagyok kommunikációs szakember, de mint halandó olvasó, a hvg módosítást inkább annak tudom be, hogy egyértelművé kívánták tenni a leírtakat. Nem mondanám javításnak. Valóban nem szó szerint idézték a beszéd ezen részét, de módosítás nem volt több, mint amit a tudósítás műfajilag igényel, vagyis a tartalom nem módosult.
Persze Kumin és az én értelmezésem közti alpvető különbséget az is okozhatta, hogy én (közgazdászként) az idézet mondat kapcsán egyből gazdasági értelemben vett nyugati hanyatlásra asszociáltam, és Kumin írása szerint OV is erre gondolt.
Na már most, szembe Kuminnal, OV-val és úgy általában a befelé fordulásra (néha nacionalizmusra) hajlamos jobboldallal én nem a látszólag győztes kelet felé húzásban hiszek, hanem az integrációban. Már ami EU-t és hazánkat illeti a „hanyatló nyugaton” belül.
Nem fejtem ki bővebben, lényeg, hogy tudnék vitatkozni Kuminnal, de tény hogy ez már világnézeti különbségekből fakadó, hitvita volna.

Typ3 2011.07.26. 16:09:36

@bz249: Okés, szóval a termékenységi rátára gondoltál? Ez az 1,26-os érték tényleg lesújtó. Olvastam valahol, hogy csupán a népesség hosszabb távú fenntartásához ennek az értéknek 2,1-nek kellene lennie, és ezt egyetlen nyugati ország sem tudja teljesíteni. Még ahol sok a bevándorló, azok sem.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 16:13:56

@Benny sk: Vitatkozni lehet OV kijelentéseivel, azzal azonban nem, hogy a HVG, a Hírszerző és a Mandiner tudatosan hamisított. Sajnos.

Benny sk 2011.07.26. 16:21:27

@proeskontra: Engedd meg, hogy visszakérdezzek:
Azonos mércével mérted-e anno az öszödi estet, mint amivel most ezt a történetet méred?
Persze a két beszéd minden elemében más, de abban mégis csak azonos, hogy azok kiragadott részletei járták be a médiát és borzolták a kedélyeket.
Ha Orbán beszéde nem azt a mondanivalót hordozta, amit a kiragadott mondatokból leszűrhetünk, elképzelhető, hogy Gyurcsány mondandójának lényege sem az volt, hogy hazudtunk reggel délben és este?

waqtiq 2011.07.26. 16:21:47

orbánt nem megérteni kellene, hanem csőre tölteni amíg van még a Kárpát-medencében magyar......

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 16:24:27

@Benny sk: Valóban nagy a különbség, az Őszödi-beszéd esetében Gyurcsány szavai borzolták a kedélyeket, jelen esetben pedig Orbán manipulált mondatairól íródott publicisztikák próbálnak gyűlölködésre ingerelni. Valóban nagy a különbség.

bz249 2011.07.26. 16:27:31

@Typ3: a fenntartasahoz egy kicsit kevesebb is eleg (amig novekszik a varhato elettartam) plusz az elhalasztott szulesek kovetkezteben a statisztika torzul... ugyanakkor ennek a hatasnak eppen csokkennie kellene (joreszt ez huzta felfele a nyugati orszagok termekenysegi aranyszamat) szoval a magyar adat meglehetosen ertehetetlen.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 16:39:29

Ki az a torz lelkivilágú 103 ember, aki ezt a nyilvánvalóan tudatos manipulácíóra épülő förmedvényt lákolta? :))

Benny sk 2011.07.26. 16:40:37

@proeskontra: LOL! Nem volt semmi manipulálás. Mint írtam, a hvg módosítása a tudósítás műfajából fakadt, de az OV által közölni kívánt információ (nekem) átjött.
Valakinek csorbult az eszmény kép és van olyan, aki vak maradt...

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.07.26. 16:44:02

@proeskontra:

"Orbán manipulált mondatairól íródott publicisztikák próbálnak gyűlölködésre ingerelni."

nagyon nagy, értelemmódosító manipulációt én nem vélek felfedezni, különösen úgy, ha nem csupán orbán szavait, hanem a tetteit is nézem. az árnyalatokon lehet vitatkozni, de az új irányon és az alap mondanivalón nem.

kumin írása -- a pontosítás egyébként jogos igényén túl -- alapvetően szerecsenmosdatás. persze nem olyan durva, mint amilyen lendvai reakciója volt az őszödi után, de a célját tekintve hasonló.

waqtiq 2011.07.26. 17:02:51

Berlin – “Az EU elszenvedte a magyar elnökséget. De az országot nem szabad Orbán Miniszterelnöknek átengedni” – ezzel az alcímmel foglalja össze a német ZeitOnline a magyarországi eseményeket, egyértelműen zsarnokságnak és önkényuralomnak ábrázolva Orbán hazugságra épülő rendszerét. A német lap szerint Orbán nemcsak Magyarországra, hanem egész Európára veszélyes. Az alábbiakban közöljük a cikk teljes fordítását magyarul.
nepszava.com/2011/07/magyarorszag/zeitonline-kerem-ne-hunyjanak-szemet.html
AKI TUD JOBB FORDÍTÁST, JELEZZE

Kalmár 2011.07.26. 17:08:11

@proeskontra: Még az a kicsi különbség is megvan, hogy Öszöd után majdnem szétverték a fővárost fölháborodásukban pár ezren a radikálisok közül, a normálisabbakból pedig több százezer évekig tüntetett a különböző városokban.
Most viszont még mindig a Fidesz a legnépszerűbb a pártok közt. Ez persze kiborítaj a tisztelet ellenzéket és a pár anyátlan követőjét. A tüntetések pedig...:))
Debrecenben 10 fő gyűlt össze, abból 3 újságíró.
Még egy apró különbség:
Az egyikben a rablóvezér stikában labaszta a balfasz betyárokat. Itt viszont Viktor nyíltan mindenki előtt beszélt.
Amúgy tökegyforma:))

NickJ 2011.07.26. 17:17:09

> Fura az egész. Olyan, mintha kész mítoszokkal dolgoznának emberek

A Nyugat hanyatlása egy régi toposz, az utolsó kétszáz évben szinte az összes filozófus és politikus (Hitler és Sztálin is) kifejtette nézeteit róla. De azért továbbra is időszerű. A legújabb fejlemény az, hogy a Kína-Korea-Japán régióban egy olyan ipari központ alakult ki, amellyel a hagyományos európai ipar egyre kevésbé tudja felvenni a versenyt. A legtöbb európai ország durva kereskedelmi hiányt produkál ezzel a régióval, mert nem tud semmi olyat előállítani, ami náluk eladható. A pénzzel zsonglőrködés néhány évig működött, de most sokszorosan kell azt a csekély nyereséget visszafizetni.

Mi marad az istenített európai eszményekből, ha a legtöbb európainak kilóg majd a segge a gatyájából? A romániai szabadságjogok legalább 95%-ban lefedik a svédet, van szabad választás, meg független bíróságok, kiállhatsz a főtérre szidni a kormányt, mégis milliónyi román vándorol külföldre, mert otthon nem lehet megélni. Az európai szabadságeszmény csak a jóléttel párosulva vonzó.

Van valami szimbolikus jelentősége annak, hogy Athén és Róma két csődközeli ország fővárosa. A történelem nem oszt díjakat a dicső múltért.

Vén Csataló 2011.07.26. 17:24:35

A nyugat, a történelmi hagyománynak megfelelően, az elmúlt 20 évben is elárulta a kelet-közép-európai országokat. Elárulta ezeknek az országoknak a rendszerváltásait, amikor a csicskamentalitású ex-komcsikban, a gerinctelen vörös Quislingekben találta meg a megfelelően "européer" partnert - természetesen ezeknek az országoknak a kirablásához. Különösen igaz ez Magyarország esetében, ahol az első pillanattól kezdve a szárnyai alá vette a bolsi parvenüket.

Nem mellesleg ezzel a nyugat a saját európai értékeit is szemen köpte, mert hogy ennek a gátlástalan haszonlesésnek aztán végképp semmi köze nincs ahhoz, amit mi szabad világnak hittünk itt, a vasfüggöny szarabbik oldalán.

Szóval ez a nyugat simán lehúzhatja magát a klotyón - már ami a morális tartását és a nem létező értékeit illeti. Már csak azért is lehúzhatja magát, mert ha ő nem teszi meg, akkor majd megteszik mások, mivel ezzel a bolygópusztító, haszonleső mentalitásával olyan démont engedett ki a palackból, amelyik most éppen az orrunk előtt pusztítja el megteremtőjét - az ún. nyugati életformát.

Lehet agyatlanul ekézni Orbánt a tusnádi beszéde miatt, de aki figyeli, hogy mi zajlik a magát fejlettnek gondoló nyugati világban, hogy hogyan roppannak össze az egész vircsaft tartóoszlopai, az tudja, hogy messze nem hülyeség, amit Orbán mondott. És aki inkább az Orbán-gyűlölete habos hullámaiban akar pancsikálni, mint hogy felfogja, hogy ennek a világnak, amiben és ahogy most élünk, ebben a formában tényleg meg vannak számlálva a percei, az magára vessen. Lesz itt olyan természetes szelekció, hogy csak na. ;)

dark future · http://www.andocsek.hu 2011.07.26. 17:38:16

@NickJ:
@Vén Csataló:

a gazdasági válságra és a mostani átmeneti szopóágra az az adekvát válasz, hogy akkor hagyjuk a fenébe az európaiságot, és jelöljük be barátnak a nagy vörös ördögöt a facebookon (akarom mondani, xiaonei-en)?

túl kis ország vagyunk ahhoz, hogy szabadon ugrálhassunk, és túl kiszolgáltatott, hogy szabadon kísérletezzünk. dupla vagy semmit játszani tízmillió emberrel kissé felelőtlen cselekedet, menet közben kialakított, folyton változó koncepcióval és játékszabályokkal méginkább az. ez nem úgy megy, hogy game over után nyomhatunk egy next game-et...

vagy mindent egy lapra tegyünk fel azért, mert azt álmodta egy pincsi, hogy ő lesz a falkavezér?

Kalmár 2011.07.26. 17:39:31

@waqtiq: Ez egy ritka szélsőséges szemét honlap. Igazi itthonról írt, nemzetközi kritika.......szánalom.
köpönyegforgató Debreceni, pedofil Chon Bendit,
senkit nem lőttek le Heller stbstb.
Ki nem szarja le? Ugyanaz a bukot korcs banda.

Vén Csataló 2011.07.26. 17:50:23

Miféle európaiságról beszélsz?
Hogy például simán odadobtak minket Sztálinnak?
Ez a pocsék, önző, haszonleső rögvalóság az, ami az igazi európaiság.
Nem más.

Felelőtlenség ügyben pedig nyugodtan lehet visszavenni. Egyelőre úgy kinéz, hogy azok voltak (vannak) felfoghatatlanul felelőtlenek, akik a világ erőforrásait ész nélkül pusztító neolib gazdaságpolitikát tették meg a nyugati civilizáció alapjává. Épp most rogy rájuk az egész tákolmány. Sajnos egyben ránk is. Aztán lesz, aki felkészül ezekre a nehéz időkre, és lesz, aki inkább a Zorbánt fikázza, míg rá nem jön az utolsó pillanatban, hogy értelmetlenül, viszont tökéletesen végzetesen b@szta el a drága idejét.

Crescendo 2011.07.26. 17:54:29

@dark future: Az EU is pont erre hajt, kicsi es jelentektelen orszagok, amelyek hajlandoak mindenuket (identitas, kultura, stb.) felaldozni a nagy biztonsagos kommunista EU oltaran.
Orban tokeletesen illeszkedik ebbe a felfogasba es pont a jo partnerekkel (Oroszhon, KGB + Kina) koketal.
Az itthoni fronton is lathato, hogy kivaloan belehajt es lealaz mindenkit az igaja ala.
Gyurcsany legalabb egyszer igazat mondott, hogy el lehet innen menni... OV ezt nem mondja ki, csak letrehoz egy lehetetlen helyzetet, melyben az ertelmes es az eleteert, egisztenciajaert aggodo ember azt mondja, hogy mennem kell, mielott visznek!
Csak talan van annyira arrogans, hogy mindezt tul gyorsan csinalja es ezert nem megy most neki, hanem majd a kovetkezo ciklusban.

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.26. 17:57:52

Valamit nagyon jól csinálhat mégiscsak a kormány, ha Kumin Ferenc írása után is képesek voltak itt egyesek belelovalniuk magukat a semmibe, ahelyett, hogy más téma után néztek volna...Belegondolok micsoda égés lehet mondjuk egy Dobray-félének szembetalálkoznia Kuminnal az utcán vagy a folyosón. Én nem lennék a helyében, elsüllyednék szégyenemben.

Crescendo 2011.07.26. 18:04:21

@Vén Csataló: Reszben egyet ertek veled...
Masreszt honnan ez a "világ erőforrásait ész nélkül pusztító neolib gazdaságpolitikát tették meg a nyugati civilizáció alapjává."?
Adam Smith-re gondolsz talan (akivel anugy semmi gond)?
Vagy inkabb arra a merkantilista rendszerre, amire rahuzzak a neoliberalis gazdasagpolitika nevet? Mondjuk jogos, mert az imperializmus/merkantilizmus nev tul negativ es lejaratott, kell egy jobban hangzo marketingnev...
Korabban tettem egy bejegyzest a WaPo-bol, hogy ez a "neoliberalis" gazdasag kirol is szol... Pl. a Citibank kapott laza 2,500 milliard $ kolcsont a valsag alatt a Fed-tol olyan franko haveri alapon. Kinek az eszement amokfutasarol beszelsz? Mindenki, vagy a bankok?

Fallandraise 2011.07.26. 18:10:59

végignéztem a HírTv-s OV beszédet. (végig) röviden összefoglalom hogyan jut el a miniszterelnök az ominózus (elferdített/meghamisított) kényszerlakhely és/vagy börtönig. <az idézőjeles szavak, kifejezések, mondatok mind szó szerinti idézetek lesznek a beszédből> Korszak váltás van ami a nyugati világ gazdasági válságának a következménye hogy ezt mi magyarok megértsük az elmúlt 100 évet kell megvizsgálnunk és értékelnünk. 1. korszak a II. VH-ig "természetellenes állapot", természetellenes államalakulat" , "semmi sem volt úgy ahogy szerettük volna" 2. korszak II. VH-tól 1990-ig diktatúra politikai és gazdasági. a gazdasági diktatúra a magánvagyon felszámolása és az állam szinte 100% szerepvállalása hatással van egészen máig. 3.korszak 1990-2010ig globális piacok és hatalmak kora "eladósódás", "nemzeti vagyon elvesztése" , "demográfiai hanyatlás", "nemzeti eszmény összezsugorodása". szóval így jutunk el fülkeforradalomig amikor is "a magyarok mindenkit megelőzve", "zsigereinkben megérezve a korszakváltást" 2/3-ot teremtettünk amivel az elmúlt évben "távolodtunk a zátonyoktól" illetve "kikerültünk a veszélyzóna epicentrumából". Miközben a "nyugat fáklyája kialudt" és az "összeomlás" elkerülhetetlen. az összeomlás oka az államadóság amely visszafizethetetlen méreteket ölt (ergo jön a csőd)és ezzel a "jóléti társadalmak véget értek". most még csak európa perifériája dőlt be de nagyok is inognak.(Római birodalom hanyatlása párhuzam) az a "régi világ" amiben európa 30-40éve, Magyarország 20 éve élt és a folyamatos fejlődés valamint gazdasági-fogyasztási növekedés jellemezte befejeződött.ez a világ volt számunkra börtön illetve kényszerlakhely. de hálaistennek nálunk van az 1etlen recept amivel nemcsak Magyarországot hanem az egész fejlett világot kirántjuk a csávából. Az új korszak jellemzői: "Jóléti társadalom" helyett "munka alapú társadalom" az Állam szerepe megnő mert "adósságot visszafizetni csak az állam tud" és a munkaerőt is csak az állam tudja visszavezetni piacra (közbeiktatva 1 kis közmunkát) persze semmi para ez az állam nem lesz bürokratikus és korrupt mert mögötte 1 közösség az erős Nemzet áll és ez a (kicsit azért némileg, talán, lehet ) totalitárius állam szolgálni fog minket. juhéé engem majdnem meggyőzött

Crescendo 2011.07.26. 18:11:34

@proeskontra: Igy van, vegul is minek torodni olyan kis nuanszokkal, hogy egy komplett pszichopata osztja meg az orszagot es uralkodik, nem? Szep lassan mindenki ellenseg lesz a hazajaban, de milyen jogon panaszkodnanak ezen a kis semmisegen?
Gratulalok, eles helyzetfelismeres.

Crescendo 2011.07.26. 18:18:44

@Fallandraise: na ezt hivjak total demagogianak...
"adósságot visszafizetni csak az állam tud"- ez melyik bolygon el?
Valahogy azert a vegen csak az en berjegyzekemrol szedik be a penzt es mutatjak, mint bevetel...
Ergo ez azt jelenti, hogy mivel az allam az eroszakmonopolium igy tuzzel, vassal beszedi a foglyul ejtett nepessegtol a bankok jussat! Ennyit szerintem a magyarkodasarol, hatalomban akar maradni es uzeni a hitelezoknek, hogy akarmi lesz, o kiveri a nepbol, ami jar a penzugyi hatalomnak.

KelekótyaP 2011.07.26. 18:26:15

@Vén Csataló: Na egy kiokosodott paraszt. Odadobtak minket Sztálinnak:)
Mondjuk úgy, hadat üzentünk a Szovjetuniónak (köszi hothymiki), kb 3000km mélyen behatoltunk az ő szülőföldjükra és az a szemét nyugat nem tudott volna felszabadulni egy fasiszta elnyomó alól, ha nem köt egyezséget Sztálinnal. A Nyugat nagy eredménye az hogy nem Lyonnál volt a szovjet érdekszféra határa. Ebben az odadobtak minket dologban a csehek meg a lengyelek még még joggal vannak elkenődve(bár mint mondtam nem nagyon volt fakultatív ez a nyugatnak, hanem ez volt az ára Hitler lenyomásának.)
Orbán amit mondott az megint elfogadhatatlan volt, a mandíneresek próbálhatják itt mosdatni, hogy szegény csak befásult a szemét ballibesek miatt itthon, de az igazság, hogy ehhez nincs semmi köze gyurcsánynak 8akit mélyen megvetek) vagy szdsznek, ezek az ő szavai. a kronológia:
Választást nyerünk a hiteltelen ellenfél elleni protestszavazatokkal,
- semmi konkrétumot nem mondunk a programban csak ködös új világot vizionálunk
- kalapozunk az államháztartási hiány DUPLÁJÁRA való emelésért
-pofán csapnak minket és nem engedik a hiány elengedését
- elkergetjük az IMF-t (igazság szerint nem hazazavartuk őket, hanem hazamentek mikor meglátták mennyire nem volt előkészítve és mennyire szakmaiatlan volt a magyar fél, de nem baj itthonra behazudjuk , hogy ez egy gazdasági forradalom)
-csökkentjük a felsőközéposztály adóterheit, mert attól majd beindul a gazdaság, visszavásároljuk méregdrágán a MOL részvényeket, mert az létfontosságú, hogy ne kerülhessenek többet idegen kézbe.
- -párszor bedöntjük a forintot, mindenféle polgármesterkék retardált nyilatkozataival
-bármi baj van akkor elmúlt 8 év, bárki kritizál az libsi meg szoci (ezt egy párttól aminek a vezérkara KISZ vezető volt aztán a párt maga is 8 évig ultralibként próbált megélhetési politizálni,)
-Miközben komcsizzuk a kritikusokat, kinevezzük köztársasági elnöknek annak a Kádárnak a kormányának az egyik miniszterhelyettesét aki behívta az oroszokat 56 ban, és Pozsgay írja az új alkotmányt ami megszabadít minket a kommunista "bűnös alkotmánytól"
hahahaha
- Az a pártvezető akinek ellenszámla nélkül volt rekord 18 millió forint a költségtérítése az a nép nevében felháborodik a jogtalan fizetéseken és erre hivatkozva kiheréli az alkotmánybíróságot (később megtudjuk tőle, hogy nem szereti a megélhetési politikusokat és mindenki annyit ér amennyije van-később azt is megtudjuk, hogy életében semmi mást nem dolgozott és ő a megélhetési politikus mintaképe, majd kijelenti hogy jár neki a 40milliós audi mert ő azt"megérdemli", és azt is, hogy polgármesterként az ő önkormányzata van a legjobban eladósodva, ami szintén fura helyzet, mert míg Rogán, Lázár és az egész fidesz az elmúlt 8 évre mutogat és az eladósodottságra addig kiderül, hogy az elmúlt periódusban 90 százalékba a fidesz által vezetett magyar önkormányzatok nagyságrendekkel jobban el vannak adósodva mint az állam maga)
- Kiderül, hogy a felsőközéposztálynak eszébe sincs költeni a pénzt, a fogyasztás baszik beindulni, sőt csökken, Varga úr (akit amúgy kedvelek és értelmes embernek tartok) kénytelen kimenni a kínpadra és kijelenteni, hogy hát amit idáig csináltunk az nem nagyon fog működni (persze az inkompetenciát nyíltan nem engedik neki bevallani, tehát elkezd szegény a svájci frankról hadoválni . látszik rajta rémesen szégyenli magát, hogy ilyen ostobaságokra kell fogni a hibát), megemlíti továbbá, hogy lehet eladják az 500 milliárdárt vett mol csomag jelentős részét. Kiderül az is, hogy ha a nyugdíjpénzeket nem vették volna el, akkor soha a büdös életben (még az amúgy valóban borzasztó 8 évben, aminek a Medgyessy csomagját az összes képviselőjük megszavazta, sőt nagyobb jólétet-14.nyugdíj ect- trollkodtak ellenzékként,. Persze most erre nem nagyon emlékeznek és ezt a csomagot szapulják. nem baj a mandínerben senki nem akar szembenézni ezzel ahogy az egész jobboldalon, proliknak meg nem kell igazság csak szép csákó vagy kalapács , ízlés szerint)
Miután mindenhol a civilizált világban seggberúgnak minket, ezért vezér úgy dönt, az a civilizált világ cseréptörést szenved tőlünk, elrendeljük a haldoklásukat, azért utoljára még körbekalapozunk, és az ő pénzükből finanszírozzuk ennek a virágzó gazdaságnak az összes olyan projectjét ami nagyobb mint egy garázsépítés.
Rácuppanunk Kínára. Az indok kézenfekvő: Kínában az állam megbecsüli a munkásait....
Jobboldali , magukat "elitnek" tartó bloggolók identitásválságba kerülnek.
ki is a felelős:
ja persze a ballibsik, nem csak a hazaiak: az európaiak is. Persze a saját tengelyük körüli forgás közben írnak olyat, hogy európában nagyságrenddel nagyszerübb a baloldal, de pár mondat után meg előbb ők is szarok. összevissza beszél szegény meghasonult urambátyám minden koherencia nélkül.
Szánalmas vergődésében olyat is ír, hogy a nyugat az nem a tőlünk nyugatra lévő országok összessége , meg nem az ottani baloldali emberek. Ergo ő a nyugat és így egy olyan országból ahol a jobboldal vezetője egy ex-kommunista ex-kommunista fiából lett ultraliberálisként kudarcot valló 3 napja keresztény , de politikájában maoista ember, úgy érzi, hogy az egész európai és amerikai liberális és baloldalt kizárhatja a nyugat identitásából. Sok önkritika legalább nincs. Mert nagy lenni.
Persze: a vezetőd azért mondott olyanokat folyamatosan ami nem fér össze a kis lego-jobboldaliságoddal mert a szemét nyugati meg hazai bal oldal. Met az nem lehet hogy te akkora hülye voltál a barátaiddal, hogy beszoptad a keresztény gúnyában pózoló kommunistának, hogy vasárnaponkánt majd templom lesz cora helyett mi?
Na ne már

Fallandraise 2011.07.26. 18:40:38

@Crescendo: olyan rosszindulatú vagy :) amúgy lehetne még szemezgetni a gyöngyszemeket a beszédből csak már nem vagyok a régi és nem bírom olyan jól a súlyos tömény hülyeséget

Crescendo 2011.07.26. 18:44:01

@KelekótyaP: azert tegyuk hozza, hogy a II. vh tenyleges tortenete es vegeredmenye meg messze nem egy "lefutott" tortenet...
Ajanlanam a figyelmedbe pl. Churchill, Hitler, and "The Unnecessary War": How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World cimu konyvet, hogy arnyalni tudd a fekete-feheret.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.07.26. 18:44:44

Azért azt nehéz volt kiegyensúlyozni, hogy a balliberálisok is kapjanak, meg Orbán is, de sikerült.

Mindazonáltal ti akartátok ezt az ámokfutót miniszterelnöknek. Szóval a kritika jogos, de önkritika is. Teccettek volna hamarabb felébredni, és hallgatni Debreczeni-Bauerra, meg ránk.

KelekótyaP 2011.07.26. 18:46:56

Ugyanazt látom a konzis meg mandíneres (, ilyen kuminszerint szerű dadaista marhaságot nem is neveznék blognak a mai hülyesége után (aki nem olvasta volna annak a lényeg: nem azt mondta , hogy a róka szőre vörös, hanem hogy a rókának vörös a szőre. És így ebben a kontextusban ez teljesen mást jelent........No comment)) jobboldaliakban mint anno a baloldali bloggokon Öszöd után. kiderült, hogy meztelen a király, hogy be lettetek csapva, hogy hazudtak nektek reggel délben és este, de még meg kell védeni a választásotokat, mert senki sem szereti magát hülyének látni. Ha csak nem bérbloggok, de azt meg nem hiszem

Crescendo 2011.07.26. 18:48:18

@Fallandraise: eloszor az az erzesed, hogy sirnod kell. De vegul a megallithatatlan rohoges tor elo, ha komolyan gondolja azert, ha meg nem, akkor azert, hogy bator a ficko, mert ekkora bloffot lenyeletni ennyi emberrel az nem lehet egyszeru (ha ezek egyszer rajonnek mi lesz vele?). :)

KelekótyaP 2011.07.26. 18:52:58

@Crescendo: Mondjuk Roosevelt meg Sztálin kb semmi lapot nem osztott ott már az angoloknak, csóri hiába jött a Balkán nyugati oldalon tartásával, Sztálin nem egyezett bele a dalmát vagy a görög partraszállásba. Az volt a tét, hogy Sztálin megáll e a Tiergartennél , nem az, hogy mit akar a nyugat. De mondom, nekünk a a Szovjetunió megtámadása és az USA elleni hadüzenet után nem volt sok jogunk belepattogni (mellesleg a szovjetek elleni hadüzenet napján a magyar moszkvai nagykövetnek még felajánlották, hogy a SZU érvényesnek veszi a bécsi döntéseket esetleges szövetséges győzelem esetén, ha kimaradunk a háborúból, de nem akartuk ezt). Mondom a csehek vagy a lengyelek több joggal pattoghatnának, de a lengyelek pont a napokban mondták el a tapasztalatukat a kínai barátságról, nem kérnek belőle többet, és Németországhoz kötötték magukat szorosabban. Csehek sem szidjak éppenséggel a nyugati világ munkásokhoz való viszonyát és éljeneznek a legnagyobb jelenlegi kommunista rezsimnek.

Crescendo 2011.07.26. 18:56:29

@Brendel Mátyás: Matyas, miert okvetlenul szukseges ket (vagy tobb) rossz kozul valasztani?
Sem ez, sem a masik oldal nem kepviseli az erdekeim, elveim. Akkor miert kellene azert szavaznom a masikra (aki maga is rossz valasztas), hogy ne a meg nagyobb rossz keruljon hatalomra?
Ez a problema a politikai rendszerrel, hogy azt csak sejteni lehet kinek az erdeket kepviseli, de azt biztosan lehet tudni, hogy kiet nem (az egyszeru dolgozo ember, aki probal megelni).
Persze tudom, hogy ezzel nagyon kisebbsegben vagyok(unk) az utolso adatok szerint kb. a nepesseg 15%-a.

KelekótyaP 2011.07.26. 18:57:31

@Brendel Mátyás: Miért kéne kiegyensúlyozni, hogy a ballibesek is kapjanak meg Orbán is? Mert akkor kevésbé tűnik rossz döntésnek a választásuk? Én azokat sem értettem akik Öszöd után egyensúlyoztak, hogy a Fidesz (főleg azt, hogy jobboldali érzületű emberek) is kapjanak. Nem kell, ez a "ugyan apukám most lopott, meg csalt, de a te nagybátyjád meg fokhagyma szagú" óvoda. Ezt a fajta hozzáállást rém gyávának tartom. Én ki nem állom az MSZP-t meg a volt SZDSZ-t, de semmi közük nincs ezekhez a kommunista-kína mellett elkötelezett hűbéres eskükhöz.

Crescendo 2011.07.26. 19:05:14

@KelekótyaP: En is azt hiszem, hogy a kerdes ott dolt el mit akart a "Nyugat".
Ez a konyv peldaul pontosan dokumentalja, hogy a "Nyugat" igazabol szuk elitista csoportokat takart (Churchill, Roosevelt es a hatuk mogott allo iparmagnasok es bankarok), akik leosztottak a kartyakat jo elore. A propagandat meg ugyanugy hasznaltak a nepek vezetesere. (Pl. Roosevelt azzal lett elnoknek valasztva, hogy semmilyen korulmenyek kozott nem avatkozik bele egy lehetseges haboruba. Am sajnos jott Pearl Harbor, erre nem szamitott es feladta korabbi allaspontjat. :( Az is dokumentalva van, hogy hogyan segitette elo sajat maga Pearl Harbort...)
Emiatt egy "nep" erdeke, valamint vezetoi cselekedetei gyokeresen elterhetnek es igy nehez atlatni a tenyleges motivaciokat.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2011.07.26. 19:06:06

@Crescendo:

"Akkor miert kellene azert szavaznom a masikra (aki maga is rossz valasztas), hogy ne a meg nagyobb rossz keruljon hatalomra?"

Igen, azért. Most rosszabbul jártál, mintha valamelyik másikra szavaztál volna (volt 2 szalonképes lehetőség). Ez ilyen egyszerű.

KelekótyaP 2011.07.26. 19:11:44

@Brendel Mátyás: Milyen 2 szalonképes lehetőségre gondolsz?

Crescendo 2011.07.26. 19:16:19

Ezt egy gerinc nelkuli politikustol elfogadom ervelesnek es meg is vetem erte.
Szerintem ez a szintiszta marxista tezis-antitezis-szintezis a gyakorlatban.
Tf. nem akarom, hogy emeljek az adom. Az egyik part 20%-al a masik 10%-al emelne. Bar orulok, hogy csak a felevel emelkedik az adom, de megiscsak tobbet kell fizetnem. Hol marad az en erdekkepviseletem, aki nem akar adot emelni?

rókafogta 2011.07.26. 19:50:54

@sepirossenarancs: Valami ilyesmi! Egyetértek! Ma már egy családi ház építésen se kalákában ássák ki az alapot (többségében , egyrészt nincs kaláka , másrészt a gép pár óra alatt kiássa óradíjért ami elsőre soknak tűnik, de sokkal kevesebb mint az "emberi gépsor" bérével járulékaival)még ha az időt nem is vesszük figyelembe.

Lew Archer 2011.07.26. 19:58:05

Nem biztos, hogy Orbán Viktornak lángoló tekintetű válságprófétákat kell meghallgatnia, ha újra akarja pozícionálni az ország gazdasági kapcsolatait. Elég, ha londoni elemzőket olvas.

"A Morgan Stanley londoni elemzői legfrissebb anyagukban azt vették górcső alá, hogy az euróövezet adósságválsága milyen csatornákon keresztül "fertőzheti meg" a kelet-európai régiót.
A londoni elemzőcsapat megállapítása szerint a monetáris unió válsága három csatornán keresztül gyakorolhat negatív hatást a térségünkre:

- a nyugat-európai országok ipari aktivitásában bekövetkező esetleges lassuláson

- a bankrendszeren, illetve

- az általános kockázatkerülés és a finanszírozó piacok feszültségein keresztül

"Egy komoly fertőzés kialakulása esetén a térség devizái agresszív gyengülést szenvednének el az amerikai dollár, a japán jen és svájci frank ellenében" - fogalmaznak a közgazdászok. "

A gazdasági kapcsolatok egyoldalú nyugatra kapcsolása kiszolgáltatottá tesz bennünket a nyugat válságaival szemben. A kérdés nem úgy merül fel, szereti-e Orbán Viktor a nyugati kapcsolatot, hanem úgy is feltehető: a válságokkal küszködő Nyugat tud-e helyet és pozíciót biztosítani a magyar gazdaság és a magyar termékek számára.

rókafogta 2011.07.26. 20:01:16

@KelekótyaP: Bravó! Ennyi ! Így igaz. A többi csak mellébeszélés.

szempontpuska 2011.07.26. 20:12:06

@midnight coder: "Nem kell senkinek sem a seggét nyalni."

Erre kissé későn jött rá az ún. nemzeti oldal. A magot már maga vetette el, szép bazi nagy fa nőtt ki belőle.
Szedjétek csak le a termést...

antropomókus 2011.07.26. 22:10:15

@Vén Csataló: Van neked gyermeked? Ha van, imádkozz, nehogy a nyugati civilizáció bukásával kapcsolatos beteg vágyaid valóra váljanak, mert akkor nagyon rossz lesz nekik!

Crescendo 2011.07.26. 22:22:34

@Dr. Zerge: szerintem meg pontosan elmondja, hogy mit fog csinalni, csak erto ful kell hozza, meg nem hatteranyag, hogy ertsd...
Hova megy az allam beveteleinek nagyjabol 30%-a, jelenleg? Adossagtorlesztesre, egesz pontosan kamatfizetesre, mert az adossagallomany nem csokken, csak uj hiteleket vesznek fel a regiek helyett.
A hatalom politikaja azt jelenti, hogy barmilyen aron de kifizetjuk a kolcsonoket, sot meg veszunk is fel, ha azt mondjak. Ezt nem haza, hanem a kulfoldnek uzente.
A kinai pelda meg eppenseggel elmondja, hogy ezert az egesz demokratikus rendszert is hajlando felrugni a kulso "kenyszerre" hivatkozva.
Egy szanalmas talpnyaloja es egyben a vegrehajtoja annak a tarsadalmi hanyatlasnak, amit bizonyos penzugyi korok szabaditanak az emberisegre.
Korabban irtam a Washington Post mai bejelenteserol a FED auditalas elso eredmenyeirol.
Ha eddig nem volt vilagos, hogy mire megy ki a rendszer ezek utan feheren-feketen ott van. A mi allamadossagunk "finanszirozasa" is a szovetsegi jegybank"barati kolcsonebol" tortenik. (Pl. Citibank 2500 milliard $ kolcson!!!!). Ezt a penzt meg a semmibol teremtik. Mi meg evi 30%-on torlesztjuk. Nincs nyugdij, megszoritas jobbra-balra, csak hogy fizessunk erre a csalard rendszerre.
Ez az ember pedig most uzente meg, hogy fogunk is, ha kell beledoglik mindenki itthon. De a hatalom maradjon nala.
Alternativa: Gyurcsany + slepp? Ugyan ezt csinalta, csak nem ilyen arrogans modon...

csi szi 2011.07.27. 00:20:56

@Lew Archer: Kérdés, hogy Kína vagy Oroszország tud-e. Lehet, hogy a kínaiak elfogadják a seggnyalást, de kereskedni csak szigorúan üzleti alapon fognak, a saját érdeküket nézve. Az ábránd, hogy majd betörünk a kínai piacra. Oroszok? Ott azért az érzelmek is számítanak, Putyin nem felejti el Orbánnak az atlantista korszakát, vagy nem veszi jó néven az olyan gesztusokat, mint a Moszkva tér átnevezése, vagy neves orosz ellenzéki kitüntetése OV által.

civilkontrol 2011.07.27. 10:37:24

Nem kizárt, hogy én hallgattam felületesen a beszédet, de ahogy Kumin is irta; kiragadás helyett kéne kicsit kontexusozni.
Emlékeim szerint nem a Nyugati Kultúrára ajvékolt a Viktor, hanem a hitelezz, adósodj és költs tipusú „gazdaság politikára”. Ennek sarkitása már csak a NÉP... újságokban meg a szebb napokat látott kisádámban jelent meg.

Remélem én tévedek, különben fölöslegesen olvasnék végig két érdemtelen posztot...

Vén Csataló 2011.07.27. 13:35:05

@antropomókus: Milyen "vágyakról" beszélsz te szerencsétlen? Ne projektáld már rám a magad féleszű interpretációját.

Vén Csataló 2011.07.27. 13:45:23

@Crescendo: Jogos, amit írsz, meglehet, hogy slendrián volt a megfogalmazásom. De kérlek, ne várd tőlem a jelenleg, a nyugatot uraló gazdaságpolitikai doktrina halál precíz megnevezését. Én ezt neoliberálisnak nevezem, de ha gondolod, elfogadom, hogy nem eléggé pontosan.
Hogy körülírjam, mire gondoltam:
1. a pénzpiacok esztelen liberalizálása, amit most a Tobin adóval akarnak egyesek megfogni, immár Uniós szinten is el kezdték pedzsegetni ezt.
2. az állami reguláció teljes, totál dogma-szinten mantrázott elutasítása
3. végül a veszteségek pofátlan államosítása (amiről a te Citibankos példád is szólt)
Ez az ész nélküli hozamvadászat és minden alapot nélkülöző pénzgyártás az, ami - szerintem - éppen most, az orrunk előtt dönti romba a nyugatot. Legalább is én így látom, így értékelem az elmúlt hónapok olyan történéseit, amik egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak.

Vén Csataló 2011.07.27. 13:57:49

@KelekótyaP: Lám, milyen pregnánsan bizonyítottad, hogy egy kiokosodott paraszt mennyivel többet fog a világból, mint egy korlátolt proli, aki még mindig a 70-es évek elemista tankönyveinek szintjén próbálja karistolni a történelmet.

Mert hogy azt én elismerem, hogy neked és b. családodnak a Szovjetunió volt a megtestesült Mikulás amikor a magadfajta söpredéket ültette a magyarok nyakába '45 után és ezért az utolsó lehelletedig azt a baromságot böfögöd ide, hogy de a csúnya Horthyék miatt van a zegész, mert minek támatták meg szegény, ártatlan Szovjetunyiót.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a nagy és dicső SzU addigra világosan bizonyította, hogy le akarja és le fogja rohanni a vele szomszédos országokat. A lengyeleket '39 szeptember 17-én, a letteket, litvánokat, észteket októberben, a finneket pedig novemberben. (Nem mellesleg már ott is akad a lemezed, hogy azt még te is tudod, hogy a lengyelek szegények meg sem támadták a SzU-t aztán mégis be lettek kebelezve. Szóval jó lenne tudni, hogy ezek után honnan a frászból álmodod be, hogy Magyarország bekebelezésének bármi köze van ahhoz, hogy bementünk 3000 kilométerre, mikor világos, hogy akkor is be lettünk volna kebelezve, ha egyetlen puskalövés nélkül, itt várjuk meg Sztálin eftársékat.)

Szóval a néhány hónap alatt lerohant 5 ország után nem sok választása lehetett Horthyéknak, mint hogy olyan szövetséges mellé álljanak, aki nem fenyeget a lerohanásunkkal - viszont pont hogy segít visszaszerezni valamit abból, amit a féleszű Európa elvett tőlünk - nem mellesleg klasszul megágyazva a II. világháborúnak.

Szóval eftárs, ha rám nem is, de legalább Lenin eftársra halgass, aki nem viccből mondta, hogy "Tanulni, tanulni, tanulni!", mivel tisztában volt vele, hogy a magadfajta pronyókkal túl messzire nem lehet jutni.

columna 2011.07.27. 17:58:48

Sziasztok! Jók a Mandiner cikkei, de ez most szövegértésből egyes.
Orbán még csak távolról sem utalt rá, hogy a "Nyugat lecserélve". Beszélt bizonyos problémákról, amelyeket úgy tűnik, nem lehet kész receptek alapján megoldani. Ennyi. Valóban bajban van a civilizációnk, ezt be kell látni. De ha meg akarjuk menteni, akkor ezt diagnosztizálni kell. Távolról sem jutott el odáig, hogy most arccal az ázsiai puszták felé.
És a félreértések elkerülése végett: emiatt a bejegyzés miatt hallgattam meg a beszédet, ha ezt nem olvasom el, meg se hallgattam volna...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.07.27. 21:49:11

hát ez vmi borzalmas írás. borzalmasan szervilis

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.07.27. 21:59:45

@Dr. Zerge: Bocs, de veled aztán végképp nem fogok szövegről bármiféle vitába elegyedni azok után, hogy Ella brassóija neked színvonal volt."

azt hittem a lázár védése után

proeskontra · http://kettosmerce.blog.hu/ 2011.07.28. 14:21:07

Azt hiszem, hogy Borókai Gábor is elég rendesen helyretette ezt a kreált műbalhét, nagy kár, hogy a ballibek mellett a Mandiner is élenjárt a tudatos hamisításban. :(