Ki műholdon száll fölé - III. rész: a román határ
2010. május 26. írta: rajcsányi.gellért (ergé)

Ki műholdon száll fölé - III. rész: a román határ

  A határ Zajtánál

  Trianon kilencvenedik évfordulójára emlékező sorozatunkban, a Felvidék és Kárpátalja felé néző határ után Románia felé fordítjuk virtuális iránytűnket a Google Maps, a Google Earth és a Panoramio segítségével.

  A Garbolc mellett csordogáló Túr felől délnyugatnak fordul a lehetetlen határ. Mint a kenyér héját, úgy vágták le az Alföldről annak keleti peremét, hogy a Szatmárnémeti-Nagyvárad-Arad vasútvonal még az antant kisöccsénél maradjon. A Trianon idején meghúzott határ olyan természetes történelmi egységeket vágott ketté, mint Szatmár és az országnyi Bihar megye. Kilencven évvel ezelőtt még szinte kizárólag magyarok laktak a határ keleti oldalán is, akik valószínűleg soha nem gondolták volna, hogy egykor a sok száz kilométerre, a Kárpátok túloldalán fekvő Románia állampolgárai lesznek. A Partium északi felén még ma is sok magyar lakik, akiket évtizedekig elvágtak a Kárpát-medence súlypontjától, az Alföld Dunáig tartó síkjától.

  A határ teljes megszűnésével, és a nagyjából azonos fejlettségi szintnek köszönhetően Szlovákia felé ma már oldódni kezdenek a különbségek a határ két oldalán, és egyre természetesebbé válik a mindennapos átjárás is. Románia felé azonban még mindig érezhetőek az eltérő fejlettségből adódó különbségek, bár a partiumi nagyvárosok nagy fejlődésen mentek keresztül az elmúlt húsz évben.

  Garbolcon, hazánk legkeletibb kistelepülésén szerény kápolna és harangláb áll, alig ötszáz méterre a határtól. A harangszó talán áthallatszik a határon túlra - feltéve, ha akad valaki, aki meghúzza a harangot; és ha a túloldalt is akadnak olyanok, akik meg akarják hallani a szavát.

(Fotó: bodilaszlo)

  Odaát, Sándorhomokon (Nisipeni), keleti szomszédunk északnyugati sarkában egy fotós Új-Románia esszenciáját töltötte föl a Panoramióba.

(Fotó: Stefi71)

  A szatmári települések gyönyörű református templomokat rejtenek magukban. Kocsordon is szép példáját láthatjuk az északkelet-magyarországi templomépítészetnek, amely olyannyira különbözik az én pannon pátriám hagyományaitól.

(Fotó: Sárdi A. Zoltán)

  Kocsordot az elhíresült Szalacsi-videóról ismeri mindenki. Az Index a napokban mutatta be tízperces riportját a furcsa főszereplők szomorú utóéletéről, húsz év után. A vicceskedő mémek világából a keleti végek mindennapi életébe visszahúzó szocioriportot mindenkinek ajánljuk.

  Szép szatmári templom áll Csengersimán is. A folyó mentén álló építmény egy mesebeli Magyarországra emlékeztet, ami ott él valahol a kollektív tudatalattinkban és Krúdy Gyula szatmári elbeszéléseiben.

(Szerző: vnandor)

  Csenger városa Makovecz Imre épületegyütteséről ismert: a neves építész tervezhette meg a határmenti kisváros teljes városközpontját. A görögkatolikus templom egy félreismerhetetlen Makovecz-mű.

(Fotó: kebalazs)

  A román oldalon, az Érmellék posványos vidékén fekszik eldugva Érmindszent, Ady Endre szülőfaluja. Világháborúk és totalitárius rendszerek után, mai, vigasztalan állapotában talán még inkább elszakadt a nagyvilágtól, mint Ady gyermekkora idejében. Vajon micsoda isteni összeesküvés segítette hozzá az Istennel viaskodó költőt - és ezzel az egész magyar kultúrát -, hogy Adyék Endréje innen Párizsig eljusson, és onnan új idők új dalaival bolygassa fel a századelőt? Szathmáry kolléga két évvel ezelőtti érmindszenti posztjából idézek fel egy képet Ady Endréből.

  Íme, a határ: bemetszés egy kőkockán, itt felejtve 88 évvel ezelőttről, Penészlek közelében. Sem a szél, sem az őszi levelek nem állnak meg a bemetszés mellett. Egy mozdulattal mi is át tudjuk lépni a követ. Meg tudja ezt tenni két, sokáig egymásra acsarkodó nemzet is? Mit kellene nekünk, magyaroknak tennünk, hogy oldjuk a feszültséget? Mit tegyenek a románok, hogy Erdélyben nemzetiségre való tekintet nélkül mindenki szabadon annak vallhassa magát, akinek akarja? És hogy abban a kultúrában élhessen, amelyben szeretne?

(Fotó: f-a-a)

  Nagykereki mögött így ér véget az egykor Váradra tartó vasútvonal.

(Fotó: Szokekiss)

  Nagyvárad városáról egy regényt lehetne írni - megtette azt többek között Nagy Endre is. Reakciós szerkesztőségünk egyik kedvenc városában, a Pece-parti Párizsban márciusban jártam utoljára, fotós posztomat itt olvashatják.

  Nagyváradtól délre, a határ innenső peremén fekszik Geszt, a Tiszák ősi fészke. A sors szomorú tréfája, hogy éppen a románok erdélyi betörésétől és az erdélyi románok lázadásától félő Tisza István családi birtoka előtt húzták meg Románia új határát. A Tiszák kastélya 1772-ben épült barokk stílusban, borosjenői Tisza László és felesége bályoki Hégen-Szénás Rebeka számára. 1800 körül átépítették klasszicista és copf stílusban, ekkor nyerte el mai L alakú formáját. Ahogy a Wikipedia írja, a sok értékes műkincset és gazdag könyvtárat is tartalmazó épületet 1944 szeptemberében kifosztották teljesen, nem sok minden maradt az értékes berendezéséből. Jelenleg iskola és könyvtár működik a leromlott állagú épület falai között. Arany János 1851-ben a Tisza-családnál lakott, télen a kastélyban, nyáron a kastély parkjában levő kerti lakban. A nádfedeles házban ma emlékmúzeum található.

(Fotó: szokekiss)

  Ha már Arany Jánosnál tartunk: a határ túloldalára szakadt Nagyszalontán áll még a Csonkatorony I. Rákóczi György idejéből. A hajdúk által újraalapított mezőváros ősi történelmi emléke Arany Jánost is megihlette a Toldi írásakor. A legendák szerint ugyanis a Toldik ősi fészke volt a torony.

(Fotó: Z.zzzz)

  Nagyszalontától délre az Alföld végtelen síkja nyúlik tovább: az egyhangúságban csak Keményfok falu román neve, Avram Iancu hozhat némi izgalmat a történelem iránt érdeklődők számára. A mócok hivatalnokból gerillaharcossá vált vezérét - bár az 1848-49-es magyar forradalom elbukott - végül utolérte saját végzete. A Wikipedia is ír arról, hogy Iancu az osztrák önkény ideje alatt a titkosszolgálatok céltáblája maradt. Írásait haláláig cenzúrázták, könyvtárát elkobozták, őt magát pedig felügyelet alatt tartották, többször le is tartóztatták. Szabadulása után azonnal Bécsbe ment és megkísérelt közvetlenül a császárhoz fordulni. Ezt a rendőrség megakadályozta: nyilvános megaláztatása idegösszeroppanást váltott ki nála, melyből soha nem tudott igazán felépülni. Alkoholista csavargóvá züllött, és gyalogosan az Érchegységben kóborolt utolsó éveiben.

  Átellenben, a magyar oldalon Sarkad városa ránt vissza a jelenbe. A minden bizonnyal békés és decens sarkadi polgároktól elnézést kérve közöljük itt a magyar glóbuszról fanyar képet adó két helyi videót. A sarkadi Tesco tavaly került a hírekbe, amikor is kiderült: egy cigány banda ingyenes önkiszolgálónak tartja az üzletet, és napi rendszerességgel terrorizálja az eladókat, a vásárlókat és a tisztességes cigányokat.


szólj hozzá: Sajt- és gyerekrablás Sarkadon

  Egy másik, kilencvenes évekbeli gyöngyszem pedig az éppen világsztárrá váló német Scooter happy rave-együttes szürreális sarkadi fogadtatását és diszkókoncertjét örökítette meg az utókor számára. Hyper hyper.

  Térjünk vissza a nemzeti múltba: Világos az 1849-es fegyverletételről ismert. A település az Alföld délkeleti végében, az Erdélyi-érchegység első vonulata alatt fekszik. Világos vára az egyik hegytetőről őrzi a Dunáig terjedő tengersík vidéket.

(Fotó: Mihike)

  A közeli Arad erődítménye is omladozik. Az erőd közepén 18. századi templom enyészik tovább minden egyes nap.

(Fotó: Sorin Jurca)

 A lassan nyugatnak forduló határ magyar oldalán Mezőhegyes rejti hazánk egyik titkos kincsét, az egykori Császári és Királyi Ménesintézetet. A Mária Terézia-kori örökösödési háborúkban lecsökkent lóállomány frissítésére állami ménest kellett felállítani. A Császári és Királyi Ménesintézet alapítólevelét II. József 1784. december 20-án írta alá. A következő évtizedekben egy igazi mintagazdaságot hoztak létre az Alföld ezen szegletén. Kaszárnyák, istállók, kórház, ipari műemlékek és lakóházak emlékeztetik az erre járókat az elmúlt kétszáz év egyik legnemesebb magyar teljesítményére, a mezőhegyesi lótenyészetre.

 (Fotó: Sárdi A. Zoltán)

  A Marostól délre fekvő Nagyszentmiklós (Sânnicolau Mare) két kincset is adott a magyarságnak. Vajon kinek a felelőssége, hogy végül mindkettőnek külhonban kellett bevégeznie sorsát?

  1799-ben a város határában találták meg az avaroknak tulajdonított aranykincset, ami jelenleg a bécsi Kunsthistorisches Museumban látható. Mára egyértelműen tisztázódott, hogy a kincsnek nincs közvetlen köze sem a 9–10. századbeli bolgár és magyar kultúrához, sem más 8–10. századi eurázsiai nép ötvösművészetéhez. Önálló avar alkotás, amelynek képi ábrázolásaira természetesen hatással volt a korabeli más népek művészete is.

 

  Nagyszentmiklós adta Magyarországnak Bartók Bélát, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjét is. A gyermekként Nagyszentmiklóson szerzett zenei élményei közül kétségkívül nagy hatást gyakorolt a kis művésztehetségre az apja által vezetett Zene- és Dalegylet 1887. március 26-i nagysikerű hangversenye, amit a Wikipedia is idéz. Az eseményről megemlékezve Bartók Béláné elmondta: „ez volt az első alkalom, amikor kisfiuk orchesterzenét hallhatott. Jól emlékszem még, hogy a Semiramis ouvertürjét adták elő, mint első darabot. A vendégek tovább ettek-ittak, de ő azonnal letette az evőeszközt és teljes odaadással hallgatta a zenét, el volt ragadtatva, de méltatlankodva mondta, hogy tudtak a többiek enni, mikor ilyen szép zene szólt.” A Nagyszentmiklósi Közlöny tudósítása szerint a műsoron: Induló, Egyveleg, Keringő Strauss Cigánybárójából, Traviáta Verditől, Magyar népdal-egyveleg, Donizetti Lammermoori Lucia stb. szerepelt. A terített asztalok körül 120 egyén szórakozott.

  Innen nyugatra már Szeged természetes vonzáskörzetében járunk: Románia legnyugatabbi települése, Óbéb (Beba Veche) után ódon kőhid vezet át egy kiszáradt árkon a közeli nagyváros felé.

(Fotó: valeria rozalia)

  Az utazó azonban még ma is beleütközik a létező határba. Magyarország, Románia és Szerbia hármas határa a senki földjén találkozik a végtelen síkságon.

 

(Fotó: Rollyk)

A fotón három országot rejtettünk el.

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr642025178

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 14:11:52

és

vissza kell venni a Partium Magyországgal folytatólagos magyarlakta területeit

a Técső - Nagyszalonta vonal mentén

és kiharcolni a területi autonómiát Székelyföldön

Αρχων (törölt) 2010.05.26. 14:15:06

És megszerezni Levédiát, Etelközt is! Sőt a Balkán is a mienk, csak nem tudják még a délszlávok, hogy valójában magyarok!

Téglagyári Megálló 2010.05.26. 14:17:15

Hm, kissé össze-vissza vannak a képek. Az is egy szerkesztői tudomány!

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2010.05.26. 14:23:57

@Téglagyári Megálló: minden fotó középre van igazítva a posztban, így vannak elrendezve. Az eredeti, különböző fotósoktól származó képek között vannak kisebb, nagyobb, álló, fekvő képek, különböző oldalméret-arányokkal. Nem akartam átszabni ezeket a fotókat.

WonderCsabo 2010.05.26. 15:16:59

@Αρχων: Hülyegyerek, az előző posztoló csupa színmagyar területekről beszélt - ellentétben veled.

Αρχων (törölt) 2010.05.26. 15:21:05

@WonderCsabo: De hát azok is magyar lakta területek, hát nem tudtad!?

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 15:36:55

ergé: klassz.
@WonderCsabo: a soknevű kommentelő már hosszú hónapok óta úgy beszél baromságokat a területi revízióról, hogy baszik ránézni akárcsak a wikipédiára is: Técső nem magyar többségű régóta, mint ahogy nem az Losonc, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, Munkács sem. És 2001 óta a magyarság többsége Beregszászon is csak relatív (48%).

tanarseged ur 2010.05.26. 16:01:34

@poszt: Ergé, köszönet. Az előző két részért is Passato Prossimo-nak, meg a következőkért előre is annak, aki megírja.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 16:02:36

@Oli bácsi:

merjünk alázatos kisebbség lenni,

ugyi-e, pr0li Bácsi?

hm-hm

mintha Trianonban sem érdekelt volna senkit a nemzetiségi arány, mikor a tömbmagyarságból is levágtak területeket, településeket

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 16:11:42

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

Én egyre jobban szeretem a magácska szabadversben írott kommentjeit. Csak ne tessék beleőrülni mint szegény Kündü.

Miért nem ezzel kezdte, hogy Trianont akarja újrajátszani???? Én is jövök oláj meg rác kisdedek fejét szétcsapdosni a kövön, hogy eltűnjön a 80% román Nagyváradról meg a 60% szerb Szabadkáról. Jó lesz-e így???

Maga a kishitű, drága. Sőt NEMZETÁRULÓ!!! Ha már úgyis etnikailag tisztogatunk, akkor miért álljunk meg ilyen hülye Técső-Nagyszalonta vonalakon? A magyarság az egykori országterületen még mindig 40-45%-os arányban van, ami csak kicsit szarabb, mint az 1880-as arány.

Fel lehet még innen jönni.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 16:15:00

@TuRuL_2k2:
Ez a parádés szójáték félreismerhetetlen jele annak, hogy használója magányos ember, kínai teniszzoknikat hord és virslire hasonlító korcs ölebek tulajdonosa.

Tévedés kizárva, nagy mintán dolgozom: Gazdag István, tesz-vesz, meg most A Kommentelő, Akinek Harminckét Neve van.

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2010.05.26. 16:22:04

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!: jól van, fiam, kiskamasz koromban én is Közepes-Magyarország ideális határvonalait rajzolgattam az atlaszba és az iskolai padomra. Nagy dilemma volt számomra egész Erdély-ügye, vagyis hogy az 1940-es határok lennének-e megfelelőek, vagy inkább az autonóm régiókból álló független Erdély lenne-e a megfelelő.

Aztán kinőttem a rajzolgatásból, de mily jó neked, hogy még álmodozol róla :)

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 16:22:11

@Oli bácsi:

gratulálok proli bá!

"kisdedek fejét szétcsapdosni"

Ez pont olyan, mint mikor Nyakó elvtárs 44-ről meg nácizmusról kezdett értekezni a parlamentben múlt héten.

nem hazudtolta meg szellemi rokonságát, proli bá

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 16:25:08

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:

A Pistával most is itt ülünk egymás mellett. Ő a magán- én meg a MÁSSALhangzókat ütöm le. Közben harapdálja a fülemet. :-)))

Téglagyári Megálló 2010.05.26. 16:25:46

@Oli bácsi:

Figyelmeztetem, ez a fajta vulgárpszichologizálás Grift vadászterülete!

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 16:26:06

@rajcsányi.gellért (ergé):

a határokat kevéssé figyelembe vevő szatmári földgázmezők,

Magyarország felszíni vizeinek minősége

azonban nem az álmok világa

tölgy1 2010.05.26. 16:27:12

@Oli bácsi: azért némi statisztikákkal szembeni kétség szorulhatna magába. Az a gyanúm, etnikai ügyekben is van győzteshez húzás. Tudja, mint a felvidéki hunok, akik hun magyarok, hun tótok.

Trianont meg ember alkotta. Akkor ember képes is a megváltoztatására, mint ahogy 47-ben is megváltoztatták 3 faluval.
Ha csak nem tartjuk magunkat a győztesek politikai korrektségéhez. Aztat meg minek?

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 16:35:47

@Oli bácsi: hálistennek Váradon azért nincs 80 % román, míg Szabadkán 25 % szerb. Kicsit téjékozódni kéne,mielőtt hülyeségeket írsz!
Amúgy meg ezek az arányok is esnének durván 15-20 %-kal ha a hivatalnokokat és családtagjaikat leszámítjuk, hiszen ők jó eséllyel nem szeretnének magyar állami alkalmazottak lenni. De ez tényleg csak álmodozás.

Mindenesetre egy Técső-Szalonta határ nagyságrendekkel igazságosabb lenne a mainál. (Érmelléki autonómia kezdeményezés, ismerős? Ha nem nézz utána mi az alapja!)

TÁJÉKOZÓDJ mielőtt hülyeségeket írsz!

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 16:36:11

@tölgy1:
szorult. Csak hát ugye, azoknak, akik a hunok nem elhanyagolható részét alkották mondjuk Kassán vagy Nagyváradon, azokat 1944-ben elvitték. A szlovák hunok meg eltótosodtak rendesen.

A mai hunokat inkább a Lunik IX-en, meg hasonló romatelepeken vannak, azt meg Nb. kommentelő szerintem nem szereti annyira.

A második részben tapasztalható szkepszist természetesen osztom.

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 16:36:55

@rajcsányi.gellért (ergé): azért jó volt ámodozni :)

egyszer összevethetnénk a megoldási javaslatokat, ha sok időnk lesz ilyen hobbikra....

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 16:39:14

@Oli bácsi: 'A magyarság az egykori országterületen még mindig 40-45%-os arányban van, ami csak kicsit szarabb, mint az 1880-as arány.

Fel lehet még innen jönni. "

Hááát, nem akartam forszírozni, de végülis: igen, lehet ;)

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 16:47:56

@Sawyer_:
csibém, tájékozódtam
Statisztika (tudom, tölgy, tudom):
www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/bhszaz.pdf

A jobbára magyar többségű, a municipumhoz csatolt falvakkal együtt 27% magyar, 70% román. A városban magában még kevesebb a magyar.

OK, akkor pontosítok: Szabadkán (a városban, nem a községben) a legutóbbi népszámlálás szerint 24,1% a szerb és van még 27% egyéb (gondolom bunyevác, akiket azért nem neveznék a magyar revízió elsődleges híveinek) meg 11% horvát. )őket sem)
adattar.vmmi.org/?ShowObject=demografia&id=153
A magyarok aránya 38%.

Szegedi Csanád kezdeményezéseiről természetesen mindig értesülök. Szavait falom.

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 16:52:17

@Oli bácsi: az érmelléki autonómia nem Szegedi Csanád ötlete. Úgy látom a te szinted nem terjed addig, hogy ezt felfogd. Különben nem írnál hülyeségeket!

plastik02 2010.05.26. 16:54:39

remek poszt! respekt!

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 16:56:54

@Oli bácsi: "csibém, tájékozódtam
Statisztika (tudom, tölgy, tudom):
www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/bhszaz.pdf

A jobbára magyar többségű, a municipumhoz csatolt falvakkal együtt 27% magyar, 70% román. A városban magában még kevesebb a magyar"

Így sem jön ki az általad emlegetett 80 % román (aminek egyébként nagy gyakorlati jelentősége van!!). És Szabadkán sem lejet találni 60% szerbet.

A te szűk agyad lehet egynek veszi az összes délszlávot, de ha rémlik valami a 91-95 között zajlott sajnálatos balkáni eseményekről, akkor magadtól is rájöhetnél, hogy azért nem mindegy, hogy horvát vagy szerb valaki!

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 17:05:25

@Sawyer_:
Ok, az Érmellékkel kapcsolatban ez aljas volt. Szegedi Csanád csak támogatja, de tényleg falom: www.erdely.ma/dokumentum.php?id=68394

És az autonómia egyébként okés, Érmelléken is, de az ugye nem revízió. De a MAGUKFAJTA ezzel mindig ezt a kendermagos szöveget nyomja, hogy áááá, dehogy legalizálás/revízió, csak dekriminalizálás/autonómia.

De nem, tényleg nem fogom. (A nagy gyakorlati jelentőséget ismerem édes, szerintem ne próbálj meg begyömöszölni a tudatlan nemzetáruló szerepbe, akkor tudunk értelmesen beszélni és én sem magukfajtázok akkor).

Egyébként még a revíziót is lehet hangoztatni, azzal sincs baj, csak akkor tessék elmondani, mi az elképzelés arra a 70% románra, akik a MUNICÍPIUMBAN élnek, és kurvára nem akarják megnézni a magyar bevonulást.

Nem állítottam, hogy minden délszláv egyforma, de ha egy bunyevác választhat Szerbia és Magyarország között, aligha fogja Magyarországot választani.

De lehet, hogy tévedek és a bunyevácok a legnagyobb magyarofilek a Földön, hiszen egyszer már te is beszéltél eggyel.

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 17:10:53

@Oli bácsi: szögezzük le: jelenleg nem tartom megvalósíthatónak, de ez nem azt jelenti, hogy örökre el kell felejteni.

Amúgy erre "mi az elképzelés arra a 70% románra, akik a MUNICÍPIUMBAN élnek, és kurvára nem akarják megnézni a magyar bevonulást." az a válaszom, hogy ők sem kérdezték meg anno a 91 % magyarajkút, hogy mit szólnak a román bevonuláshoz!

"Nem állítottam, hogy minden délszláv egyforma, de ha egy bunyevác választhat Szerbia és Magyarország között, aligha fogja Magyarországot választani."

Tartok tőle, hogy ez ebben a vitában nem dől el, hacsak valaki nem tud idézni egy, a bunyevácok körében végzett közvéleménykutatásból. De az tuti, hogy az általad említett arányok Szabadkán (sem) állják meg a helyüket.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 17:15:56

@Sawyer_:
"válaszom, hogy ők sem kérdezték meg anno a 91 % magyarajkút, hogy mit szólnak a román bevonuláshoz!"

mondom, akkor viszont nem kell a kendermagos duma az autonómiáról.

Személyes megítélésem szerint ugyanakkor egy kurva nagy igazságtalanságot (1920) nem biztos, hogy helyre lehet hozni egy másikkal.

mely arányok drága, amiket a délvidéki digitális adattárból idéztem? A 2002-es szerbiai népszámlálásból.

Ha arra vágysz, hogy elnézést kérjek a 60% szerbért, ezt készséggel megteszem.

Elnézést.

Van helyette ugye 54% szerb és bunyevác.

"De az tuti": és MÉG hol nem állják meg a helyüket?

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 17:22:44

@Oli bácsi:

valld be proli bá,

te leszarod, hogy

a határon túlra került magyarságot elsorvasztják az idegen államhatalmak

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 17:23:00

@Oli bácsi:
"Személyes megítélésem szerint ugyanakkor egy kurva nagy igazságtalanságot (1920) nem biztos, hogy helyre lehet hozni egy másikkal."

Azért egy jó hipotetikus kérdés lenne az, hogy a város TUDATOS ELROMÁNOSÍTÁSA céljából a többek között Váradra betelepített és betelepült románokkal szemben mennyire lenne igazságtalan közölni, hogy akciójuk nem jött be, és ha tetszik neki, ha nem a város holnaptól Magyarország. Lehet választani.

Azért én ezt nem érzem olyan hú de nagy kiba**ásnak.

Sajnos semmi realitása.

Αρχων (törölt) 2010.05.26. 17:26:00

@Sawyer_: Theory: Szóval, ha kapnánk egy adag kisebbséget a visszavett területeken, akkor fel lennénk rá jogosítva, hogy ugyanúgy viselkedjünk velük, mint ők velünk? Ettől mennyivel leszünk intelligensebbek, mint a 20. század közepei szomszédok?

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 17:29:43

@Αρχων: senki nem mondta, hogy a jogaikat kell korlátozni, illetve , hogy a nemzetüket rendszeresen megalázó és lealacsonyító történelmet kell tanulniuk például. Erre a szintre valóban nem kell lesüllyedni.

Olyanokat adsz a számba, amit nem mondtam.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 17:40:43

@Sawyer_:
A kérdés valóban hipotetikus, tekintettel arra, hogy erre séróból azt lehetne mondani, hogy
1. Nagyváradról a magyar hatóságok deportáltak 1944-ben 20 ezer helyi, elsöprő részben magyarajkú zsidót (amivel nem mellékesen magunk alatt vágtuk a fát, mindegy).

2. Ezt lehet mondani, csak láthatjuk, hogy a hasonló okokból betelepített balti oroszoknál sem nagyon tolerálják az ilyesmit a Zunióban.

3. Mit tegyünk azzal az ocsmány betelepítettel, aki már ott született, esetlegesen ocsmány betelepítettek gyermekeként?

Kissé uncsi a váradi etnikai arányokon lovaglás, mert ahogy említettem, a municípiumban 70%, de olyan magyar többségű falvakkal együtt, mint az elsöprő többségben magyar Biharpüspöki, amit 1956-ban csatoltak a városhoz, pl. (És ez az odacsatolt falvak többségéről is elmondható.)

De ha ez jó, akkor 70%.

Mosmán szívesen hallanék valami konkrétumot is, a sok "hipotetikus" meg "hülyeséget beszélsz" mellé.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 17:53:48

@Oli bácsi:

kösz a megerősítést

mi mást is lehetne várni a mandiner egyik főlibsijétől

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.26. 17:55:24

@VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov!:
a zsidókra meg a holokausztra már nem is reagál semmit?

Ne okozzon csalódást.

tevevanegypupu 2010.05.26. 17:56:42

Nagyon sok "Magyarorszag legszebb reszet" elvesztettunk. ):

tanarseged ur 2010.05.26. 18:07:58

@Oli bácsi:

Szabad?...

Brokkoli bácsi

ki nem venné vissza Csallóközt

- ácsi!

megesznek a libsik a korpa közt

(Ez a lélek egy poénért való eladásának klasszikus esete. Hamut szórok a fejemre, és ezt elhatárolódást követően ki-ki megtoldhatja tetszése szerinti hamuval.)

tanarseged ur 2010.05.26. 18:08:38

Na, menekülök is, meg egyébként is dolgom támadt.

VISSZAVENNI CSALLÓKÖZT!!! Brat' sa Žitný ostrov! 2010.05.26. 18:11:42

@Oli bácsi:

hát várhattya ...

de miért okoznék én ezzel csalódást?

tölgy1 2010.05.26. 18:57:10

@Oli bácsi: láttya, még Molnár Caba is elutasítja Trianont:
"Hatalmas és sérelmekkel terhelt a történelmi ív, mely Szent István soknemzetiségű országától napjaink nemzetállamokat erőltető politikájáig tart."

www.drmolnarcsaba.hu/?q=node/464

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.05.26. 20:33:50

Az aradi erőd(?) homlokzata egy az egyben a majkpusztai kamalduliak templomtornya.

Mellesleg, most már tudom hova fogok menni, ha különleges kinézetű, régi templomokat szeretnék látni. Csodálatosak! Makovetz munkái a nyomukba sem érnek.

Bell & Sebastian 2010.05.26. 20:53:24

Majd ha megemelkedik a tengerszint, felállunk a limesen Fideszt mutogatni.

Fullaggyanak is bele!
A Martonyi-Tusk paktum értelmében mi akkor már igazi sífelvonón ringatózhatunk - végre megint!

jan 2010.05.26. 21:01:30

@rajcsányi.gellért (ergé): érdekes, én is rajzolgattam annakidején ilyeneket. alapvetően az etnikai alapú revízió híve voltam, bár itt-ott megkísértett a korridorok létrehozásának ötlete is (pl. Székelyföld bekötésére).

borszódával 2010.05.26. 21:09:15

Az erdélyi etnikai arányokat a brutális román kivándorlás fogja eldönteni, egy-két évtized múlva.
A szerbek(?) hát igen, ők a világ harmadik legrosszabb demográfiai mutatójával rendelkező állam, a jelenlegi iskolás korúaknak pedig csak a 70%-a akar kivándorolni, nincs EU, nincs munka, nincs perspektíva.
A maradékkal majd a muszlim "szomszéd" nemzetek végeznek. És nem ,ez nem cinizmus...
A történelem ugyanis szeret cifra kanyarokat venni...
Na ennyi prófécia mára elég, addig is a mi feladatunk, megmaradni!

rajcsányi.gellért (ergé) · http://mandiner.blog.hu/ 2010.05.26. 21:29:05

@jan: engem is megkísértettek a korridorok kamaszkoromban, de Székelyföld felé sajnos tényleg olyanok lettek volna, mint egy köldökzsinór. Lemondtam róluk, mert nem életképes megoldások. Erősen elgondolkodtam egy erélyes Észak-Erdély-Dél-Erdély népességcserén, mint megoldáson is, de ezt tudják be ifjúkori bohóságnak. A magyarlakta felvidéki, kárpátaljai, észak-partiumi és észak-bácskai területek visszacsatolása VISZONT ALAP!!!

:)

tanarseged ur 2010.05.26. 22:08:43

@jan: & @rajcsányi.gellért (ergé):
Ehh, kispályások. :-) Én az ált. iskolai földrajzatlaszomban a Csehszlovákia (akkor még az volt) elleni tervezett hadjáratot rajzoltam be nyilakkal, ahogy a hadtörténelmi térképeken szokás. Amikor a cseheket ilyenformán lenyomtam, jött Románia, majd Jugoszlávia, majd Ausztria - mindig pont annyi, amennyit a terjeszkedő Magyar Birodalom az éppen aktuális méretével vállalni tudott. A SZU csak akkor következett, amikor már magyar zászló alatt egyesült Európa. Az afrikai hadjáratot már csak a kontinenstérképen rajzoltam be meglehetősen elnagyoltan. :-)

Aztán érdeklődő gyerekként olvastam ezt-azt a 16. századi spanyol és a török terjeszkedés korlátairól (akciórádiusz, effélék), és egyúttal kinőttem a dologból.

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2010.05.26. 22:52:14

milyen felemelő, hogy az esetleges visszacsatolások kérdése, amely hónapokkal ezelőtt még barna eső volt, évekkel ezelőtt pedig gyak. tabu, mára a reakció közönsége számára is közbeszéd. holnap talán a nol.hu kommnetjei között olvasom. aztán azt veszem észre, hogy a smer álláspontját osztja az eu bizottság.

a határok átjárhatóak, gazdasági, félig politikai unióban vagyunk a külhoni magyarság 80% nak lakóhelyet biztosító 2 országgal. ebben a szellemet és lelket nélkülöző világban egy módon köthetnénk magunkhoz ezeket a területeket és lakosságot, ha ellenállhatatlan gazdasági vonzerőt jelentenénk közép európában. kárpátalján a magyar nyelv ma is valuta. szívesen és jól beszélik sokan a ruszinok közül is.

tegye fel a kezét, aki nem szívesen élne svájcban, akár ha a nyelvet el is kellene sajátítania!

Ezekiel 25,17 2010.05.26. 23:11:54

@Oli bácsi: nem akarta egy dologra kihegyezi a dolgot, de nem tehettem mást, mert folyamatosan tárgyi tévedéseidet kellett javítanom.

A lényeg: autonómia kell, és egy esetleges határrevízió sem lenn ördögtől való - de ennek MOST semmi realitása.

És ez nem azt jelenti, hogy a másik nemzetet elnyomni, meg irtani akarom - mint ahogy te írtad...

De nekünk akkor is elsősorban a saját érdekeinket kell néznünk, és nem azt, hogy adott esetben mi jó a szomszédainknak. Te pedig ezt nézed -a kommentjeid alapján.

tanarseged ur 2010.05.26. 23:40:10

@vero: "tegye fel a kezét, aki nem szívesen élne svájcban, akár ha a nyelvet el is kellene sajátítania!"

Melyiket?

A rétorománt is?

Németből jó a Hochdeutsch vagy Schwyzerdütsch kell?

bz249 2010.05.26. 23:52:16

@vero: "tegye fel a kezét, aki nem szívesen élne svájcban, akár ha a nyelvet el is kellene sajátítania!"

Randa egy nyelv ám a switzerdütsch

Alfőmérnök 2010.05.26. 23:58:21

@vero: pl Én. Rendmániás barmok.

Alfőmérnök 2010.05.27. 00:01:03

Na mondjuk a politikai berendezkedésük az szimpatikus. Meg hogy nem csatlakoztak az euhoz.

bz249 2010.05.27. 00:06:53

@Alfőmérnök: meg, hogy mindenkinek van otthon rohampuskája és nem elhízott barmok.

Amúgy schengeni zóna és vámunió tagok, szóval a hasznos részeket azért kihasználják.

tanarseged ur 2010.05.27. 00:15:12

@bz249: Kint vannak a vébén is - bár minek.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.27. 00:20:11

@Sawyer_:
"nem tehettem mást, mert folyamatosan tárgyi tévedéseidet kellett javítanom"

csak a jegyzőkönyvnek:

két darab statisztikai probléma volt, az egyik a város és municipium közötti különbségből jött és olyan kardinális problémát foglalt magába, minthogy Nagyváradon 70 vagy 80%-e a románok aránya (és, igen tudom, hogy a 20%-os határ fontos, mielőtt) A túlnyomó román többség ettől még tény.

A másikért illő módon elnézést kértem. Ettől még tény, hogy Szabadkán a magyarok nincsenek többségben.

Csak miközben én itt loholtam, adatokat linkeltem, nagyságos itt hipotetikus jelzőkkel meg bunyevác közvéleménykutatásokkal jött, meg langy vágyakkal.

"És ez nem azt jelenti, hogy a másik nemzetet elnyomni, meg irtani akarom - mint ahogy te írtad..."

Bár keresztény dolog, de ha kérhetem máskor ne vegye magára a kiejthetetlen nicknevű kollégának cimzett dolgokat, kendnek egyáltalán nem irtam ilyeneket. Neki is csak azért, hogy esetleg - bár erre kicsi az esély - végiggondolja azt, hogy mit jelent egy 50-60-70% ban nem magyar várost magyarositani, és hasonló terkvések milyen, egyébként tök logikus outputot eredményeztek az elmúlt két évtizedben.

Én tudom, hogy a múltkori asszó óta neheztelni teccik rám, de ezt a "Te pedig ezt nézed [mármint az utódállamok érdekét - a szerk. magy.] -a kommentjeid alapján." Némiképp gyermetegnek tartom.

Én elmondhatom-e, hogy nagyságodat minek tartom a kommentjei alapján?

és lefekvés előtt: ne legyen kétsége afelől, hogy 150 ezer román Nagyváradon minek tartaná a magyar uralmat (ennyit arról, hogy magácska nem akar elnyomást). Ez nem az utódállamok szempontjainak figyelembe vétele, mert akkor nosza, vegyük vissza, benne vagyok.

Csak ehhez lehet, hogy ki kéne lépnünk az EU-ból, a NATO-ból és a GDP 20%-át fegyverkezésre kéne költeni, és még magácskának is be kéne vonulni. És még arra is kiképeznék, hogy miképpen kell városi gerillaharcot folytatni a Rogerius-negyedben.

Lássa, a maga szempontjaira is ügyelek.

Oli bácsi · http://reakcio.blog.hu 2010.05.27. 00:22:15

@tölgy1:
Mostan erre mit mondjak? Ki nem utasitja el?

@jan: @rajcsányi.gellért (ergé): magyar az, aki átrajzolt térképet gyerekkorában.

vero · http://anal0g.blog.hu/ 2010.05.27. 00:26:03

@tanarseged ur @bz249: : pedig nagyon faszagányos. bevezetőnek lehet róla olvasni a "kreuz und quer den deutschspracigen ländern" c. könyvben egy csöpp szószedettel. a retoroman ott is kuriózum.
@Alfőmérnök: én még azt is elviselném. a mai kis magyar anarchia helyett.
a politikai berendezkedés a modern demokrácia etalonja kellene legyen. inkább vannak a 2500 éves görög mellett, mint akármi más. a zsédia nekünk annak csak árnyait vetíti a barlang falára.

de a hsz-em lényege a szellemet és lelket nélkülöző világban való lehetséges és működő kapcsolat volt.

aesculus · http://taj-kert.blog.hu/ 2010.05.27. 01:40:11

@Oli bácsi: :DDDD

Nagyon jó poszt(sorozat)! Mintha tájépítészek írták volna:)

Jó ötlet, hogy a határ mentén ide-oda "ugráltok"-ebből is látszik, hogy milyen abszurd helyen van a határ... (elég csak a klasszikus Nagyvárad-Bihar megye példa).

tölgy1 2010.05.27. 08:46:18

@tanarseged ur: maga a kispályás. A mi térképeinken Csehszlovákia sem volt.

don brada · http://www.sajatwebsite.hu/ 2010.05.27. 10:56:31

Ez a hármas határ szívszorító.
Magyar föld ez, a javából.

Tehetetlen Dodó 2010.05.27. 14:08:44

@bz249: Schwyzerdütsch ist keine Sprache, sondern nur eine Halskrankheit.

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.05.27. 14:14:24

@Tehetetlen Dodó: LOL

Szerintem törpnyelv. Márha csak a beszélők testi méreteit nézzük.

tanarseged ur 2010.05.27. 22:08:53

@tölgy1: Az én iskolai atlaszomban gyári tartozék volt Csehszlovákia. Magánál hogyhogy nem volt ott? Vágott a térképbe egy Csehszlovákia alakú lyukat? (Vö. lyukas zászló.) Vagy lefestette hibajavítóval? Vagy csak jól időzítette a születését?

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.05.27. 22:30:38

@Uzoni Ábel: Nagyon jók. Csak a magyar-szlovák fejezetnél összekavarodtak a képaláírások.
süti beállítások módosítása