Kommentszűrés
’10 ápr
13
12:31

Voksturizmus? Kubatov-szavazók?

Írta: tanarseged ur

  A 2010-es parlamenti választások első fordulójában a máshonnan érkező és igazolással szavazó választópolgárok ügye nem csupán pár ezer ember órákig tartó sorban állása, az OVB szerencsétlenkedése és az eredményekre való kényszerű várakozás miatt borzolta a kedélyeket. Egyesek részéről felmerült az a gyanú is, hogy az igazolással szavazók „voksturisták”, akiket szervezetten szállítottak vagy küldtek abból a célból, hogy megváltoztassák az eredményt bizonyos egyéni választókerületekben. Mint tudjuk, az igazolással szavazókat idén minden településen, illetve kerületben egy-egy egyéni választókerületbe (a továbbiakban: evk), azon belül is egy, külön erre a célra kijelölt szavazókörbe irányították, az egyébként is ott szavazó „helybeliek” mellé. Ez okozta a sorban állást és a botrányt, ám a szerencsétlen szervezésnek van szerencsés következménye is: az igazolással voksolók egy helyen szavazása lehetővé teszi, hogy utánaszámoljunk: valóban létezett-e „voksturizmus”, illetve hogy kinek kedvezett az igazolással érkező szavazók megjelenése.

  Számolni fogunk. Országszerte kb. 60 ezer emberről van szó, ennek mintegy negyede szavazott Budapesten. A „láttam egy buszt tele szavazókkal”, a „rokonom is igazolással szavazott” és a „hallottam egy ismerősömtől, hogy…” típusú történetek és egyéni beszámolók ekkora számoknál nem játszanak. Szerencsére az igazság kiderítéséhez nem kell több, mint elemi matematika, némi józan ész és egy kis türelem. (Aki maga is utána akar számolni, az ne próbálkozzon kézi számolással, mert nagy munka: használjon valamilyen adatelemző programot, de akár az Excel is jó lehet.) Az adatokat úgy kellett választókerületenként összehalászni a nem éppen felhasználóbarát www.valasztas.hu-ról, ezért a szerző most csupán a budapesti eredmények elemzésére vállalkozik.

  Kikre szavaztak az igazolással voksolók Budapesten? Mivel az igazolásos szavazók idén minden választókerületben egyetlen szavazókörben adták le a voksukat, meg tudjuk vizsgálni, egy-egy evk-ban hogyan módosította az eredményeket ezeknek a szavazóknak a felbukkanása. Gondot jelent, hogy az igazolásos szavazók voksai ezekben a szavazókörökben összekeverednek a „helybeliek” voksaival, így ha pusztán az adott szavazókörök adataiból indulunk ki, az hamis eredményre vezethet. Az adott evk összesített eredményeinek segítségével szerencsére megbecsülhetjük az igazolásos szavazók voksainak eloszlását. A módszer a következő:

  1) Az adott evk szavazóinak számából vonjuk ki azoknak a számát, akik az érintett szavazókörben voksoltak. Ezt végezzük el mind az összes érvényes szavazatra, mind külön-külön az egyes jelöltekre leadott szavazatokra. Így megkapjuk az adott evk eredményeit a kérdéses szavazókör nélkül.

  2) Feltételezhetjük, hogy az adott szavazókör „helybeli” szavazóinál a pártpreferenciák megoszlása hasonló, mint az egész evk-ban. Ez természetesen egy-egy evk-ra nem feltétlenül igaz, de mivel az igazolással érkező szavazók számára véletlenszerűen jelölték ki a szavazóköröket, több evk esetén a véletlenszerű hibák kiegyenlítik egymást. (Ebből következik, hogy vizsgálatunkból nem egy-egy konkrét evk-ra, hanem inkább általánosságban a Budapesten igazolással szavazókra nézve lehet következtetést levonni.) Az érintett szavazókör „helybeli” szavazatait tehát „osszuk szét” a jelöltek között az evk-nak (e szavazókör nélkül) megfelelő arányban.

  3) Tudjuk, hogy az adott szavazókörben melyik jelöltre hányan szavaztak. A 2) pontban szét nem osztott, „megmaradt” szavazatokkal becsülhető az igazolással érkező választópolgárok szavazatainak megoszlása.

  Példa, az egyszerűség kedvéért kerek számokkal és csak két párttal:

  Az adott szavazókörben 1000 „helybeli” és 1500 „igazolásos” szavaz. Az összes szavazatból P párt 1700-at, Q párt 800-at kap. Tudjuk, hogy az adott evk-ban (e nélkül a szavazókör nélkül) P párt jelöltje a szavazatok 60%-át, Q párté pedig a 40%-át kapta. A vizsgált szavazókör 1000 „helybelijéből” tehát becslés szerint 600 szavazhatott a P párt jelöltjére, míg 400 a Q pártéra. Ebből adódik az igazolással érkezőkre vonatkozó becslés: közülük 1700-600, vagyis 1100 választópolgárt becsülhetünk a P párti jelölt szavazójának, míg 800-400, vagyis 400 fő lehet az igazolással érkező Q párti szavazók számára vonatkozó becslésünk. (A példában tehát az érkező szavazókkal a P párt jár jól.)

  4) A fenti számításokat végezzük el az egyes budapesti evk-kra és azon szavazóköreikre, ahol igazolással lehetett voksolni. Nem kell minden budapesti evk-val számolnunk, mert a 32 közül csak 23-ban jelentek meg igazolással szavazók. A végén mind a 23 evk-ban lesz egy-egy becslésünk arra vonatkozóan, hogy az igazolással szavazó polgárok szavazatainak milyen volt a megoszlása az egyes jelöltek között. A kérdéses 23 evk-ra vonatkozó becsléseket összegezve az alábbi eredményt kapjuk.

  Budapesten igazolással szavazott 16754 fő. Ebből egyéniben Fidesz-szavazónak becsülhetünk 9056 főt (kb. 54%), MSZP-snek 2217-et (13%), jobbikosnak 2861-et (17%), LMP-snek 2206-ot (13%), míg MDF-esnek 386-ot (2%), „egyéb” szavazónak pedig 28-at. (Az egyik evk-ban volt egy független jelölt, egyébként a felsorolt öt pártnak voltak jelöltjei – az MDF-SZDSZ közös jelölteket az egyszerűség kedvéért vegyük MDF-esnek.) Hasonlítsuk most ezt össze az öt párt Budapesten elért százalékos listás eredményeivel! (Azért a listással, mert az könnyebben hozzáférhető a www.valasztas.hu-n, de egyébként sincs drasztikus eltérés az egyéni és a listás szavazatarányok között.) Mint látható, az igazolással érkező szavazók megjelenésével a Fidesz és a Jobbik nyert, az MSZP és az MDF pedig veszített: 

  Fidesz MSZP Jobbik LMP MDF
Budapest listás eredmény (%)  46 25 11 13 5
Igazolással Budapesten szavazók becsült megoszlása (%) 54 13 17 13 2

 

  Egyes olvasók most talán azt szeretnék: itt hagyjuk abba, megvannak a Kubatov-szavazók, lelepleztük a voksturizmust. Valóban nincs messze az elemzés vége, de legyünk még egy kis türelemmel. 

  Kik jönnek Budapestre igazolással szavazni? Nyilván elsősorban olyanok, akiknek egyébként vidéken van az állandó lakcímük. (Ha sokaknak joggal nem is tetszik a „Budapest – vidék” szembeállítás, most az egyszerűség kedvéért hadd fogalmazzunk így.) Ezek az emberek vidéken éltek és csak nemrégiben költöztek Budapestre, vagy talán most is vidéken élnek, csak Budapestre viszi őket a munka vagy a tanulás. Ők azonban szocializációjukat, értékeiket és politikai választásaikat tekintve is inkább „vidékiek” mint budapestiek, még ha ez kis különbséget jelent is. Az ő szavazataik megoszlását tehát nem a budapesti, hanem a vidéki eredményekkel kell összevetnünk! Vonjuk csak ki a listás eredmények országos összesítéséből a budapestit, és hasonlítsuk össze az egyes pártok „vidéken” elért eredményeit a Budapesten igazolással szavazók becsült megoszlásával:

  Fidesz MSZP Jobbik LMP MDF
„Vidéki” (országos mínusz Budapest) listás eredmény (%)  54 18 18 6 2
Igazolással Budapesten szavazók becsült megoszlása (%) 54 13 17 13 2

 

  Mit látunk? A „vidékről” Budapestre érkező és ott igazolással voksoló közel 17 ezres szavazótömeg hozza magával a „vidékies” pártpreferencia-megoszlását, ahogyan az a Fidesz, a Jobbik, sőt az MDF eredményeiből is látszik (a két kivételre, az MSZP-re és az LMP-re mindjárt visszatérünk). Ezek az emberek Budapesten szavaznak, de a „vidékre” jellemző szavazatarányokkal. Ezzel valóban az MSZP és az MDF rovására változtatják meg a budapesti eredményeket, de ehhez fölösleges a Fidesz-, a Jobbik-szavazók szándékos voksturizmusát feltételeznünk: egyszerűbb és ezért jobb magyarázat, hogy a „vidékies” szavazatarányok mellékhatásáról van szó. (Tegyük hozzá azt is, hogy a hatás igen kicsi, hiszen a közel egymillió Budapesten szavazó polgárnak kevesebb, mint 2%-át jelentik az igazolással szavazók.)

  Mi a helyzet a két kivétellel, az MSZP-vel és az LMP-vel? Ők a Budapesten igazolással szavazók közt nem a vidéki szavazatarányuknak megfelelően szerepeltek: az MSZP rosszabbul, az LMP jobban. A szocialisták esetében a szavazótábor demográfiai összetétele lehet a magyarázat: a párt az országos átlagánál is népszerűtlenebb a fiatalok között, a szavazóiknak aránylag nagyobb része idősebb ember, mint a többi párt esetében – márpedig inkább a fiatalokról és nem az idősebbekről feltételezhető, hogy a tanulás vagy a munka vidékről Budapestre hozza őket, illetve hogy életvitelszerűen nem az állandó lakcímükön tartózkodnak. Ez megmagyarázza, hogy az igazolással szavazók közt miért kisebb az MSZP-sek aránya, mint vidéken egyébként.

  Az így keletkező „hiányt” kipótolják az LMP szavazói: a Budapesten igazolással voksoló, tehát elvileg vidékről érkező szavazók között jóval több az LMP-s (13%), mint vidéken egyébként (6%). Ha tehát valakik „vokstúrát” tartottak az április 11-ei hétvégén, azok leginkább az LMP szavazói. Vajon lehet-e szó szervezettségről és a választási eredmények tudatos manipulálásáról? Aligha: az LMP-s „voksturisták” száma mindössze kb. 1200 fő lehet, az LMP-re Budapesten igazolással szavazók bő fele (a másik, kisebb felére egyébként is számítani lehetett volna a 6%-os vidéki szavazatarányuk alapján). Ez a Budapesten voksoló összes választópolgárnak kb. 1 ezreléke, az országszerte az LMP-re szavazóknak pedig kb. 3 ezreléke – jelentéktelen mennyiség. Nem kell ide központi pártutasításra működő „Voks Tours”: ezer-néhányszáz LMP-szavazónak magától is eszébe juthatott, hogy ha már amúgy is Pesten van dolga, inkább ott szavaz – főleg, ha az állandó lakcíme szerinti evk-ban esetleg nem is volt LMP-s jelölt. Utóbbi esetben akár Budapesten belüli átjelentkezés is elképzelhető.

  A számok fényében tehát nincs okunk senki részéről tudatosan, pártközpontból szervezett és tömeges voksturizmust feltételezni. Az MSZP-nek Budapesten tényleg nem kedvez az igazolással szavazók „vidékies” összetétele, de ez mellékhatás, és még annak is gyenge. Ha ezen bárkinek a mandátuma múlna, pl. esetleg Szanyi Tiboré, az leginkább az ő balszerencséje lesz, és nem valamiféle ármány műve. „Oszoljunk emberek, nincs itt semmi látnivaló” – fejezhetném be. Mégsem így zárom ezt az írást, mert lehet, hogy van, aki a Kubatov-szavazókról fecsegő Lendvai Ildikót és a voksturizmust vizionáló Kálmán Olgát is egyfajta látnivalónak tartja. Összegzésképpen ezért inkább egy műveltségéről és könyveiről híres királyunk szavait idézem, a helyzethez alakítva: „A szervezett voksturistákról, akik nincsenek, említés ne tétessék.”

A poszt tanarseged ur vendégszerzőnk műve.

Címkék: választás 2010 voks10 igazolással szavazók voksturizmus kubatov szavazó

A bejegyzés trackback címe:

https://mandiner.blog.hu/api/trackback/id/tr731917269

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Nem nyomoznak a Kubatov-ügyben 2010.04.15. 09:10:02

A Központi Nyomozó Főügyészség bűncselekmény hiányában elutasította Lendvai Ildikó és Puch László feljelentését a Kubatov-ügyben.

Trackback: A kékcédulás turistaút felénél 2010.04.14. 15:25:34

I. Bocsánat Bocsánatot kérek, ha esetleg volt az olvasók között valaki, aki az én felbújtásomra csapott fel voksturistának, majd állt sorban órákat. Bocsánatot kérek azoktól is, akik nem trükközés miatt voltak kénytelenek sorban állni mögöttem körülbel...

Trackback: Hány százalékot is kaptunk? 2010.04.13. 22:01:47

Sokfelé sok adat jelent meg az érvénytelen (Faszos) szavazatokról. Nézzük, mi a valós helyzet: a választás estéjén az OVB elnöke bejelentette, hogy 54328 érvénytelen szavazat született. Itthon összesen 5 165 461-en járultak az urnákhoz,az érvénytelen v...

Trackback: Szanyi kapitány 2010.04.13. 13:35:36

  „Szanyi kampánycsapata nem pihen” - hirdeti az Egyenlítő TV, egy új vírusvideót ajánlva mind a nyolc societasos olvasó figyelmébe. A videót a Miss Sün fémjelezte Demokratikus Hálózat töltötte fel a Youtube-ra, akik valóban gyorsak vo...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

br · http://www.szalaiannamaria.net 2010.04.13. 12:42:24

Csak egy dolgot tennék hozzá azok kérésére, akik szerint még ez a pár százalék sem "fer":

Ha újra közel egyenlő méretűek lennének a választókerületek, akkor Budapest jóval kevesebb mandátummal rendelkezne.

Az igazolással szavazók vidéki preferenciája: mi ez, ha nem karma?

br · http://www.szalaiannamaria.net 2010.04.13. 12:48:29

Ki kellene számolni, hogy hogyan alakulnának a területi és egyéni mandátumok ideális választókerületi méretek és jóhiszemű egyéni körzethatárok esetén...

Elvállalja valaki? :)

suski 2010.04.13. 12:50:39

látszott, hogy egyetemisták, fiatalok álltak sorba, egyértelmû, hogy a fideszre, jobbikra és lmp-re szavaztak. Ilyen arcokat egy ezresér´utaztatni és hasonlók csak botoxildi agyában születhet meg. Nyilván ôk is tudják, hogy ostobaság, de vmit mondani kell..

Francois Pignon 2010.04.13. 12:54:45

@br: Készült erre egy program, lehet kísérletezni, ha van türelmed ;)
eovk.mokk.bme.hu/
Itt a cikk alján van egy leírás róla: index.hu/belfold/eovk4876/

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2010.04.13. 13:04:08

Értelmes munka, grat! Lendvainak postáztátok?

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2010.04.13. 13:08:38

@suski: és egy ezresért álltak 3-4 órát sorba? Ildi néni nem ismeri a budapesti diákmunka-lehetőségeket?

the játszótér · http://thejatszoter.blog.hu 2010.04.13. 13:15:55

Nem hiszem, hogy ezen kellene rágódnunk, ahelyett hogy most már pártállástól függetlenül csinálnánk valami konstruktívat is. Mi szavazók is felelősek vagyunk azért akire szavaztunk és csak úgy tudjuk előremozdítani ezt az egész "szarban vagyunk" dolgot, hogy végre az általunk választott párt értékrendje szerint cselekszünk. Ezekkel az OVIs vitákkal csak egy helyben topogunk és megérjük azt, hogy Uganda vezető gazdasági hatalom lesz míg mi mindig a 60.000 szavazatot elemezzük mert abból 178-on az x vagy + 0.0002 mikronnyit túllóg a körön.

Amúgy Mesterházy kihívta Orbánt egy párbajra...

Kinyílott a pitypang. Megírom. 2010.04.13. 13:16:48

@the játszótér: A fekete lovag kiegyezne egy döntetlenben? Szánalmas...

the játszótér · http://thejatszoter.blog.hu 2010.04.13. 13:26:38

@Dr. Zerge: Ja, az a jelenet szerintem is az. Meg az egész szavazás körüli szatíra is, meg mi magyarok az egymás-ellen uszítós, irigykedő és végletekig önző, nagyképű magatartással - mi is azok vagyunk. Kivétel nélkül.

Bummer 2010.04.13. 13:39:31

@Francois Pignon:
Amit a "nem létező" KDNP csinált meg.

suski 2010.04.13. 13:41:48

@tölgy: pont azt mondom, hogy kizárt dolog a szervezett/fizetett szavazás.
Ez egy sima elkúrás.

Bummer 2010.04.13. 13:42:19

Egyébként nekem az összes átjelentkező ismerősöm meggondolta, hogy melyik körzetbe jelentkezzen át, figyelembe véve, hogy ne menjen feleslegesen szavazni, érdemi beleszólása legyen a dolgokba. Ez természetes dolog.
Az MSZP-s önkormányzati képviselő ismerősöm meg az egész vidéki rokonságot felhozta szavazni minden pártutasítás nélkül, teljesen törvényesen.

suski 2010.04.13. 13:48:20

@Bummer: hát az szép kis rokonság lehet, aki ilyesmire hajlandó.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2010.04.13. 14:00:45

Na, mosmá todományos alapja is van az előző posztomnak, köszi :)

Briff 2010.04.13. 14:02:40

@suski:
Sok az öntudatos szavazó, szerintem ez így normális.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.04.13. 14:03:54

@suski:

"látszott, hogy egyetemisták, fiatalok álltak sorba, egyértelmû, hogy a fideszre, jobbikra és lmp-re szavaztak. Ilyen arcokat egy ezresér´utaztatni és hasonlók csak botoxildi agyában születhet meg. Nyilván ôk is tudják, hogy ostobaság, de vmit mondani kell.. "

Na valahol itt a lényege a dolognak. A külképviseleti szavazáson is átlag felett vannak a jómódú, képzett, nyelveket beszélő választók - hisz ezek utaznak, tanulnak, dolgoznak külföldön.

Igazolással meg így év közben koleszosok, távolról a fővárosba költözött (de pölö olcsóbb gépkocsibiztosítás miatt még mindig hazai címen lévő) emberkék fognak szavazni döntő többségben. Azaz főleg fiatalok, aktív dolgozók: egyik sem éppen potenciális mszp rajongó réteg mostanság...

Voksturizmusra idén a Civil Mozgalom buzdított, el is lett meszelve hivatalosan.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2010.04.13. 14:10:53

Bonyolítsam a képet egy teljesen valós szituációval? :-)
Nejemmel van egy közös lakásunk Zuglóban. Nem ott élünk, mert az óvoda -munkahely -lakás kör (aki ezt fikázza, az próbáljon bölcsődei helyet találni a gyerekének!) kocsival napi 2*1, BKV-val 2*2 óra lenne, ezért inkább kiadtuk a sajátunkat, az árából kivettünk egy másikat, és átköltöztünk a város másik felébe. Eléggé el nem ítélhető módon egyikünk sem volt még Zuglóba se "állandóra" bejelentve, mert sokkal kényelmesebb volt, ha a leveleinket a régi címünkön, a nyugdíjas szülők napközben átveszik, mint ha munka után nekünk kéne rohangászni értük a postára. Szóval én hivatalosan a XII. kerületben lakom, és ott szavazok, a nejem a III-ban. "Tulajodnilag" és lakcímkártya szerint a XIV-ben "tartózkodunk", valóságban meg a II-ban. Mivel nekünk a szavazás egy dugómentes vasárnap 2*15 perc autózásból megoldható volt, így -hál' istennek :-)- nem kértük át magunkat sehová, ment mindenki haza, a szüleihez. De ha ugyanezt egy Budapest - Miskolc - Békéscsaba háromszögben kellett volna megtenni, akkor nyilván mi is kikértük volna az igazolásunkat. Ha mindezt összevetem azzal, hogy a legtöbb "átszavazó" a mostanában "újratelepült" sláger kerületekben (XI, XII, XIV) volt, akkor van egy ilyen, a mienkre hajazó magyarázata is a történteknek, nem kell rögtön összeesküvést elméleteket kreálni.

Csokis · http://csokis.blog.hu 2010.04.13. 14:12:59

Sláger kerület természetesen a XI, XIII, XIV, csak elírtam, bocs!

Fedor · http://fedor.blog.hu/ 2010.04.13. 14:21:49

Korrekt levezetés, meggyőző.

Kopiás Attila Steve 2010.04.13. 15:22:48

Jó a poszt. Én két dologgal árnyalnám az arányok alakulását. Az egyik a @Csokis által írtak, miszerint egyszerű migráció is állhat a háttérben. Albérlet miatt én sem a lakókerületemben vagyok egyelőre bejelentve, hanem még a szüleim kerületében szavazok. Gondolkoztam, hogy átkérjem magam, de végül nem tettem meg. Bp->Bp lett volna az átkérés, és bármilyen pártpreferenciám is lehetne, nem nagyon lehetne kalkulálni ebből.

A másik dolog pedig, hogy nem csak a neveltetés, hanem az aktuális szocializáció is befolyásolja az ember választását. Ez némileg megjelenik a posztban, de szerintem megéri kimondani, hogy a vidéken nevelkedett, évek óta itt élő (pl tanuló) emberek egyszerre két szellemi behatás alatt állnak, így vidéki és fővárosi logika alapján is működnek.

WonderCsabo 2010.04.13. 16:17:01

Jó cikk, köszönjük. Lendvai is olvashatná.

totálandi 2010.04.13. 18:15:55

Kubatov szavazói Kispesten
altnyil.nolblog.hu/archives/2010/04/13/Kubatov_szavazoi_Kispesten/
Összehasonlító adatok és diagramok

Nyiri 2010.04.13. 19:52:14

Azt is tegyük hozzá hogy 1 hete volt húsvét. Aki hazajár (mint én) azok legtöbbje volt otthon az ünnepeken és nem fog a választás miatt újra kifizetni 10 ezret a vonatért, 15-t a kocsiért stb... Egy ajánlott levélt megírtam pár hete és megkaptam az igazolást majd sorba álltam 2.5 órát.

tlac 2010.04.13. 20:36:29

@WonderCsabo: Lendvai kuruc.info-t olvasgat..

tanarseged ur 2010.04.14. 00:21:53

Az orulunkvincent blogon ma Jótündér felvetette Szanyi körzetét mint különleges helyet. Abszolúte jogos, ezt valóban külön meg kell nézni. Ki is számoltam külön arra a körzetre is mindent: semmi jele voksturizmusnak (Jótündérnek is ez jött ki). A vidékről jött szavazók ott is nagyjából hozták a "vidéki" szavazatarányt (kicsit több LMP-vel és kevesebb MSZP-vel, ahogy átlagban is) és ezzel közbeléptek, Szanyi Tibor őszinte sajnálatára.

Nem a voksturizmus az érdekes jelenség itten, hanem a voksturizmusozás.

@br: Karma! Az hát! :D +1

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2010.04.14. 04:52:49

Jól hangzik ez a szöveg, csakhogy ugyebár az alapaxiómák nem igazak. Nincs az bizonyítva, hogy a vidékiek szavaztak igazolással, mert akkor minden választókerületben lett volna ilyen. Továbbá hiányzik azon adatok sora, hogy melyik OEVK-ban hány voksturista volt - mert ebből (meg a botrányhelyszínekből) lehet látni, hogy az MSZP-nek erős XIII. kerületet, meg az SZDZS-nek (így az MSZP-nek is) erős Zuglót támadták az igazolásosok. Vagyis: ezek valójában tényleg Kubatov-féle voksturisták voltak, és ott vetették be őket, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk.

Mert ugyebár nagyon érdekes, hogy miért kell bizonygatni, hogy egyes budapesti kerületekben miért él annyi vidéki, miközben máshol nincsen belőlük... Ez az érdekes, nem a voksturistázás...

Lemmiwinks 2010.04.14. 07:07:17

nagyon egyszerü a dolog, a magyar jog alapeleme az ártatlanság vélelme, ne már a gyanusitottnak kelljen magyarázkodni, hogy nem bünös.
tessék előkaparni a videófelvételeket, ahol Fideszesek pénzt nyomkodnak a diákok zsebébe, hogy jöjjenek Pestre szavazni

delain 2010.04.14. 08:14:46

Nem tudom volt-e "voksturizmus",nem is az én dolgom megítélni,csak néhány szösszenet a cikkhez:
1,A statisztikára hivatkozva az mszp-t inkább a nyugdíjasok támogatták.A sorokban nem láttam /egyéni megfigyelésem alapján/ 40 év felettieket.Az idősebb generáció volt az aki inkább haza ment.
2,Az pedig, hogy 750-800 máshol lakó döntse el, hogy ki képviselje Újlipótvárost a Parlamentben, mégiscsak fölháborító.

tanarseged ur 2010.04.14. 15:33:59

@Molnargoreny:

"Nincs az bizonyítva, hogy a vidékiek szavaztak igazolással"

Miért, ugyan kik?
De állítólag meg lehet nézni valahol a www.valasztas.hu-n, csak egyszerűen pocsék az az oldal. De majd megkeresem, ha ott van.

"hiányzik azon adatok sora, hogy melyik OEVK-ban hány voksturista volt"

Csak a bp-i összesítést közöltem, mert az összesített eredményben a hibalehetőség is kisebb, mint egy-egy evk-ban. Persze megvan az összes is, de ezek csak a teljes bp-i becslés részeredményei. Külön csak a Szanyi-féle Bp. 19. evk az érdekes, a többi helyen az átjelentkezők nem befolyásolták az eredményt. Nincs jele voksturizmusnak. A konkrét számításokat ld. az orulunkvincent.blog.hu vonatkozó posztjának kommentjeiben.

"Vagyis: ezek valójában tényleg Kubatov-féle voksturisták voltak, és ott vetették be őket, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk."

Akkor miért nem volt köztük sokkal több fideszes? Egyelőre számok állnak szemben a hülyeségeiddel. Én a számoknak hiszek. :-) De számolhatsz te is.

tanarseged ur 2010.04.14. 16:24:58

@Molnargoreny:
Megtaláltam az átjelentkezőket. Gyors összesítés:

Bp-re átjelentkezett: 24295 fő.
Ebből Bp-en belül jelentkezett át: 2487.
Ez kb. 10%, az átjelentkezők többi 90%-a vidéki. Persze nem ment el mind a 24295 szavazó, csak 16754. Ha feltételezzük, hogy a Bp-en belül átjelentkezők _mind_ elmentek végül, akkor is csak a Bp-en igazolással szavazók 14,8%-át teszik ki.

Thera 2010.04.14. 21:06:24

Az LMP-re van egy más magyarázatom is:
két tény összevetéséből kijön szépen:
- ezen a választáson LMP főleg volt baloldali/liberális szavazókat fogott meg mind vidéken mind pesten. - ezt bár lehet nem kell annyira vitatni. Aki ö6 ban is fideszes volt konzervativabb létére az nem hagyja ott a nyertes lovat.

- LMP pesten szinte nagypárthoz méltó köztéri megjelenéssel szerepelt, vidéken sehol nem volt. - Ez személyes tapasztalat: (Külföldön élek tehát limitált) Húsvétkor pesten kb minden második plakát fideszes egyébként egyenlően MSZP Jobbik LMP.

Ezzel szemben vidéken (Zalaszentgrót) olyan körzetben ami főleg falvakból áll, fideszen kivül más pártot nem találtam. Hirek alapján pl baranyában kb az volt a helyzet hogy ahol élt aktivista ott 13% LMP volt ahol nem ott 5.

A kettőből nekem úgy tűnik hogy az LMP programja/nélkülisége/neve ahol nem online kampánnyal el tudta érni a szavazókat 13 % ra volt elég ahol nem (főleg vidék ott öt körülire)

szóval mivel a vidéki szavazókat pesten LMP elérte ezért esélye volt a 13%ukra vidékiségtől függetlenül.

Eme hatás, a többi pártnál nem nagyon számitott mert ők vidéken is elérték potenciális szavazóikat.

Bloodscalp 2010.04.15. 00:05:40

20 év alatt a fidesz is tett egy rakás gerinctelen dolgot, nem ez lett volna/volt a leghúzosabb amit meglépett...aktivistáit, szimpatizásait erre kérni